معرفی کتب طراحی و نقاشی
کتاب فرهنگ تصویری نمادها و اسطوره‌های جهان
تاریخ 02 خرداد 1399 ساعت 01:40:49
کد خبر: 012647
کتاب فرهنگ تصویری نمادها و اسطوره‌های جهان


کتاب فرهنگ تصویری نمادها و اسطوره‌های جهان به قلم پدرام حکیم زاده، همراه با تصاویری زیبا به نمادشناسی اسطوره‌های بزرگ دنیا می‌پردازد.

بشر از ابتدای حیاتش بر روی زمین با اشکال و تصاویر گوناگونی رو به رو بوده که هر کدام رمز و راز مخصوص خود را به همراه داشته‌اند. او همواره در ورای پدیده‌های طبیعی نیروی عجیب و روحی پنهان را می‌جست که آن نیرو موجودیت آن پدیده را نشان می‌داد.

این اشکال و تصاویر که در دنیای امروز به عنوان نماد یا سمبل شناخته می‌شنود جایگاه اساسی و مهمی در دنیای ارتباطی معاصر که جهانی تصویری است، برای خود باز کرده‌اند.

سمبل یا همان نماد از ریشه یونانی سمبالین Symballein به معنای به هم پیوستن گرفته شده است و به معنی نشان، مظهر، نمود و علامت بوده است.

در بخشی از کتاب فرهنگ تصویری نمادها و اسطوره‌های جهان می‌خوانیم:

در زبان‌های اروپائی واژه "میت" از "موتوس" یونانی برآمده و "موتوس" نیز به چیزی اطلاق می‌شد که به گفتار در می‌آمد. واژه "میتولوژی" به معنای اسطوره‌شناسی نقش مهمی در آثار انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان، بسیاری از روان شناسان، نقادان ادبی و مورخان ایفا می‌کند.