کتاب آموزش مقدماتی سینما - جلد دوم

کتاب آموزش مقدماتی سینما - جلد دوم


درک درست سینما، نیازمند فراگیری زبان و قواعد آن است. برای شناخت دقیق و علمی سینما و درک عمیق تر فیلم ها، بیننده باید به زبان سینما مسلط باشد. تنها در صورت تسلط به این زبان است که می توان شناخت بهتری از سینما به دست آورد و با فیلم ها ارتباط درستی برقرار کرد.

می توان بدون داشتن دانش سینمایی به تماشای فیلم ها نشست و از دیدن آنها لذت برد یا نبرد اما برای فهم درست آن فیلم و ارتباط نزدیک تر با آن، حتما باید با قواعد داستان گویی، روایت، فیلمبرداری، تدوین و صدا در سینما آشنا بود. هر چقدر این آشنایی عمیق تر و وسیع تر باشد، میزان این ارتباط نیز قوی تر خواهد بود.

فهرست مطالب
مقدمه
تدوین در سینما
میزانسن در سینما
بازیگری در سینما
مفهوم ژانر فیلم
شیوه های روایت در سینما
عناصر فرم در سینما
زاویه دوربین
کمپوزیسیون در فیلم
نقد فیلم
موسیقی فیلم

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه