معرفی کتب معماری
کتاب یادداشت‌های مهندسی ویژه دانشجویان معماری
تاریخ 31 اردیبهشت 1399 ساعت 01:46:19
کد خبر: 012568
کتاب یادداشت‌های مهندسی ویژه دانشجویان معماری


در کتاب یادداشت‌های مهندسی ویژه دانشجویان معماری نوشتۀ سیامک ترکاشون و مجید یوسفی مقدم، مسائل سازه‌ای برای دانشجویان معماری و مرتبط با عمران گردآوری شده و بیشتر بر جنبه کاربردی و استفاده در حدود کارهای اجرایی معمول است.

کتاب یادداشت‌های مهندسی ویژه دانشجویان معماری (Engineering Notes) با توجه به سال‌ها تجربیات و مطالعات اجرایی و کارگاهی سعی بر اشاره به واقعیت‌ها و انطباق روابط تئوریک با آنچه روی زمین پیاده می‌شود، گردیده است. اگرچه موارد کامل سازه‌ای و نقشه‌برداری جزء واحدهای اصلی رشته معماری نیست، اما در بسیاری ازکارگاه‌ها شاهد بوده‌ایم مهندس ناظر مقیم و یا سرپرست یک مجموعه مهندس معمار با تجربه بوده و در بسیاری موارد بعلل مختلف و یا عدم دسترسی به همکاران سازه و نقشه‌بردار برای جلوگیری از رکود و تعطیلی کارگاه خود نسبت به دادن فرضا آکس‌بندی کف ستون‌ها و تغییر مقاطع ستون‌ها و پل‌ها بواسطه نبودن یا کسر آمدن نوعی پروفیل خاص و یا پروفیل‌برداری در یک راه دسترس مجبور به قدام گردیده است. به این علت سعی شده با آوردن مسائل تشریحی و اجرایی به این موارد اشاره گردد.

در نگاه کلی در این کتاب با دیاگرام هوک و روابط تنش‌ها - مسائل تشریحی پل‌ها و تیرها و ستون‌ها و انواع سقف‌ها و بارگذاری‌ها و دیاگرام‌ها در بخش‌های اول تا سوم آشنا خواهید شد. بخش چهارم ستون‌ها و مسائل آن‌ها ساده و مرکب و در بخش پنجم خرپاها بطور کامل و تشریحی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخش ششم مسائل و نکات ترازیابی در کارگاه‌ها و برداشت و رسم پروفیل طولی به طور دستی با مثال‌های متعدد آمده است.

فهرست مطالب
بخش اول : اشاره مختصر به دیاگرام هوک
بخش دوم: مسائل تشریحی پل‌ها، تیرها و ستون‌ها
بخش سوم: تیرها و پل‌ها
بخش چهارم: ستون‌ها
بخش پنجم: خرپاها
بخش ششم: نقشه‌برداری