معرفی کتب کشاورزی و دامپروری
کتاب کشاورز موفق
تاریخ 12 اردیبهشت 1399 ساعت 16:45:37
کد خبر: 012290
کتاب کشاورز موفق

کتاب کشاورز موفق نوشته‌ی محسن آقامحمدی، به 14 اصل پرکاربرد و عملی می‌پردازد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها به کشاورزی موفق از نظر فردی، اجتماعی و مالی تبدیل شوید.

آیا این کتاب به درد شما می‌خورد؟

اگر می‌خواهید بدانید محتوای این کتاب به درد شما می‌خورد یا نه، کافی است که پاسخ شما به یکی ازکارهایی که کشاورزان موفق انجام می‌دهند و شما انجام نمی‌دهید که در مقدمه کتاب آمده، مثبت باشد. قطعاً بدانید که این کتاب برای شماست و باعث می‌شود که موفقیت شما در زمینه کشاورزی بیشتر شود و از دیگر رقیبانی که برای خود سرمایه‌گذاری و توجهی به آموزش ندارند، جلوتر باشید.

چگونه این کتاب را بخوانید:

برای خواندن این کتاب و هر کتاب دیگری باید شرایط محیطی برای مطالعه مطلوب را فراهم کنید؛ یعنی عوامل حواس‌ پرتی شامل موبایل یا هر چیزی شبیه به آن که عاملی جهت حواس‌پرتی است، کنار بگذارید و ایده‌هایی که در موقع خواندن کتاب و کارهای عملی موجود در کتاب که با انجام دادن آن‌ها باعث تغییر در وضیعت کشاورزی می‌شود را در گوشه‌ای از کتاب به عنوان یادآوری بنویسید.

با خواندن اصول کتاب کشاورز موفق، به راحتی و با کمی تمرین می‌توانید فردی موفق در کشاورزی شوید. این اصول در 3 بخش گفته شده، که قطعاً هر کشاورزی با دانستن و عمل نمودن به تک‌ تک این نکته‌ها می‌تواند به فردی موفق و موثر در زمینه کشاورزی تبدیل شود.

در بخشی از کتاب کشاورز موفق می‌خوانیم:

شاخه‌ها نیروی باروری محصولات و فشارهای که وارد می‌شود را نگه می‌دارد که نحوه قرارگیری شاخه‌ها و زاویه‌ای که شاخه‌ها با تنه‌ی اصلی درخت ایجاد می‌کند نقش بسزایی جهت ایجاد محصولی پر رونق را شامل می‌شود که در هرس شاخه‌های که دارای زاویه‌ای قائم یا نزدیک به قائم بمانند دارای قدرت رشد بهتر و شاخه‌های قوی‌تری را می‌سازد و شاخه‌های که زاویه‌های آن‌ها دارای زاویه‌های کمتری نسبت به تنه درخت باشند دارای رشد ضعیف‌تری هستند لذا متناسب با آن شاخه‌ها را قطع و هرس می‌نمائیم تا مقدار مواد غذایی به قسمت‌های دارای غالبیت رشد برود.

همان گونه که در فوائد هرس هم آورده شد در هرس شاخه‌های درخت باید به گونه‌ای عمل شود که شاخه‌های که پوسیده شده یا شکسته شده‌اند و شاخه‌هایی که باعث جلوگیری از ورود نور به درون شاخساره‌های درخت شده و ایجاد عامل مزاحم برای سایر شاخه‌های درخت شده را از بین خواهیم برد.

برای اینکه شاخه بریده شده از حملات میکروب‌های گیاهی مصون بماند به قسمت بریده شده موم یا هر ماده‌ای چسبناک که از هوا کشیدن درخت و وارد شدن آفت به آن قسمت جلوگیری کند استفاده می‌کنیم.

فهرست مطالب

بخش اول
فصل صفرم: آماده شدن برای عمل به این کتاب
فصل اول: آیا برای موفقیت آماده هستید
فصل دوم: داشتن رسالت فردی در این شغل
فصل سوم: انضباط شخصی
فصل چهارم: انگیزه دلیلی برای موفقیت
فصل پنجم: مسائل و روش حل مسائل
بخش دوم
فصل ششم: ابزارها و ماشین آلات در کشاورزی
فصل هفتم: عوامل مستقیم بر بازدهی در کشاورزی
فصل هشتم: مواد غذایی و ویژگی شیمیایی در خاک
فصل نهم: تکثیر غیر جنسی
فصل دهم: تنظیم کننده‌های رشد
فصل یازدهم: هرس کردن
فصل دوازدهم: مدیریت علف هرز
فصل سیزدهم: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی
بخش سوم
فصل چهاردهم: بازاریابی محصولات درکشاورزی