معرفی کتب حقوق جزا و جرم شناسی
کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران
تاریخ 28 فروردین 1399 ساعت 16:20:13
کد خبر: 011819
کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران

 

کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران نوشتۀ نصراله حیدری نژاد، به بررسی یکی از اعمال مجرمانۀ اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته است.

انسان‌های زیادی‌خواه اغلب به جهت سهولت و سرعت بیشتر در کسب درآمد، به راه‌های نامشروع وارد شده‌اند. اینگونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده پول‌شویی است.

این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت‌ها وارد می‌آورد، باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد؛ بدین صورت که پول آلوده ممکن است در دو حالت مورد استفاده قرار گیرد؛ یک حالت استفاده از منافعی که حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است و حالت دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیت‌هایی به منظور جرم منشأ می‌باشد. بنابراین تا مرتکبان امکان مشروعیت دادن به این منافع را نداشته باشند دست به ارتکاب جرم منشأ نخواهند زد.

هر چند به لحاظ آثار زیان‌بار این فرآیند، طرح‌های متعددی برای مقابله با پول‌شویی در سطح بین‌المللی تدارک دیده شده است. از آنجا که کشورها دارای نظام‌های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند، هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار خاص خود مبادرت به قانون‌گذاری نموده است.

در بخشی از کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم:

امروزه پول‌شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشور‌های مختلف قرار گرفته است. با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال مجرمانه، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرایم صورت می‌گیرد بستگی دارد.

اگر ساختار اقتصادی به شکلی باشد که فعالیت‌ها شفاف و روشن و مطبوعات آزاد قدرت نظارت بر این اعمال را داشته باشد کمتر امکان رشد پول‌شویی بوجود می‌آید ولی در اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد کشور ما که اعمال بروکراتیک بر سازمان‌های مالی و اداری حاکم است، امکان پول‌شویی به مقدار زیادی افزایش می‌یابد و چون راه‌های پیشگیرانه نتوانسته است به طور جدی مقابل پول‌شویی و دیگر جرایم اقتصادی کارساز واقع گردد، برخورد قضایی و قانونی با این مجرمان آخرین راه مبارزه به شمار می‌آید.

ولی متأسفانه در کشور ما یکی به دلیل ناشفاف بودن ساختار اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های اقتصادی اعمل شده توسط غرب، عملا برای انتقال ارز و دور زدن تحریم‌ها، دست عد‌های را باز گداشته تا عملیات پول‌شویی را با آزادی عمل بیشتری انجام دهند و به راحتی نیز از دید قانون و محاکم قضایی مخفی گردند و روند رو رو به رشد پول‌شویی در ایران و کارآمد نبود مبارزه قانونی با این پدیده، لزوم انجام تحقیقات و پژوهش‌های اساسی را طلب می‌کند که چرا مجرمین پول‌شویی و دیگر جرایم اقتصادی به این راحتی از کمند مواد قانونی فرار می‌کنند و دولت با وجود تصویب قوانین سخت‌گیرانه باز در این راه ناموفق بوده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1-مفهوم و تعریف پول‌شویی
1-2-ارکان پول‌شویی
1-3-تاریخچه پول‌شویی
1-4- فواید جرم انگاری پول‌شویی
فصل دوم: مراحل پول‌شویی (و اقسام آن)
2-1-مراحل پول‌شویی
2-1-1- جایگذاری (مکان یابی)
2-1-2 لایه‌گذاری (لایه چینی)
2-1-3-یکپارچه‌سازی (ادغام)
2-2 اقسام پول‌شویی
2-2-1-پول‌شویی درونی
2-2-2-پول‌شویی بیرونی
2-2-3-پول‌شویی وارداتی
2-2-4-پول‌شویی صادراتی
فصل سوم: شیوه‌های ارتکاب جرم پول‌شویی
3-1-استفاده از سیستم بانکی
3-2-استفاده از سیستم بانکی موازی (حواله)
3-3- استفاده از بانک‌های کارگزار
3-4-افتتاح حساب با هویت مجعول
3-5-آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های حمل و نقل
3-6-دفتر اسناد رسمی
3-7-استفاده از قمارخانه ها
فصل چهارم: ارکان جرم پول‌شویی
4-1-عنصر قانونی
4-2. عنصر مادی
4-2-1-تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی
4-2-2-تملک عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی
4-2-4. استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی
4-2-5-مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن
4-2-6-اخفاء پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عواید مجرمانه
4-3-عنصر روانی
4-3-1. عمد عام
4-3-2. عمد خاص
4-4-مطالعه مورد در پول‌شویی
فصل پنجم: نحوه رسیدگی به جرم پول‌شویی و مراجع صلاحیت دار
5-1-نحوه رسیدگی
5-1-1-جمع آوری اطلاعات
5-2-1-بهره برداری از اطلاعات
5-2-1-1-صلاحیت ذاتی
5-2-1-2-صلاحیت محلی
5-2-2-مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح
5-2-2-1-شورای عالی مبارزه با پول‌شویی
5-2-2-2-سایر مراجع اداری و غیر قضایی
فصل ششم: تنگناهای قانون مبارزه با پول‌شویی و شیوه‌های پیشگیری از این جرم
6-1-1-عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
6-2-شیوه‌های پیشگیری از جرم پول‌شویی
6-2-1-تعدیل قاعده رازداری بانکی
6-2-2-اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری
6-2-3- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول‌شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها
6-2-4-تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل
6-2-5 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتها
فصل هفتم: آثار و پیامدهای پول‌شویی
7-1- پول‌شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر
7-1-1-بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان
7-1-2-بررسی عملیات پول‌شویی و تطهیر پول کثیف در ایران
7-2-پول‌شویی و تروریسم
7-3-پول‌شویی و رشوه
7-4-آثار و تبعات جرم پول‌شویی
فصل هشتم: پول‌شویی در اسناد بین المللی
8-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهای روانگردان (کنوانسیون وین 1988)
8-2-تطهیر پول در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)
8-3-توصیه‌های گروه عملیات مالی شستشوی پول (FATF)
8-4- قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پول‌شویی:
5-8-پول‌شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا)
8-6-مدل پیشنهادی برای قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی سازمان ملل
فصل نهم: پول‌شویی در حقوق ایران
بخش اول: ماهیت حقوقی پول‌شویی در ایران
الف -پول‌شویی
ب-مفهوم جرم پول‌شویی
بخش دوم:ادبیات نظری جرم پول‌شویی
الف -تعریف پول‌شویی
ب -شیوه‌های پول‌شویی
ج -آثار پدیده پول‌شویی
اقدامات بین المللی مبارزه با پول‌شویی
پدیده پول‌شویی در اقتصاد ایران
فصل دهم: پول‌شویی در قوانین و روند مبارزه با پول‌شویی در نظام حقوقی ایران
فقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادی
مشخص نبودن اهداف و ارزش‌های مورد حمایت قانونگذار
مراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایران
مواد قانونی مبارزه با پول‌شویی
راهکارها و پیشنهادات
ضمایم
متن کامل قانون مبارزه با پول‌شویی
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
کتابنامه
الف) کتاب ها
ب) مقالات
ج) روزنامه‌ها و نشریات
د) سایت‌های اینترنتی