معرفی کتب حقوق جزا و جرم شناسی
کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان
تاریخ 28 فروردین 1399 ساعت 17:07:49
کد خبر: 011804
کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان

کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان نوشته یوسف فلاحی، به بررسی انواع جرایم اخلاقی، جرائم علیه خانواده، رابطه نامشروع، بد حجابی و جرائم جنسی می‌پردازد.

ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎنی اﺟﺘﻤﺎعی اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻلی آن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ است. در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺪارﮔﺮ اﺳﺖ. با توجه به اهمیت موضوع پلیس، مطالعه‌ به منظور بررسی وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان انجام گرفت.

ماموران پلیس قبل از مقامات قضایی از موقع جرم مطلع می‌شوند و تحقیقات مقدماتی را به عمل می‌آورند، آنان شب و روز در خیابان‌ها و مجامع عمومی هستند و با چشمانی باز به حوادث قریب‌الوقوع می‌نگردند از طرفی در تحقیقات مقدماتی کودکان و زنان نباید مورد توبیخ و سرزنش قرار گیرند، برخورد ماموران با آنان باید آمرانه و همراه با عطوفت و مهربانی باشند، پلیس در بیشتر کشورهای مترقی بعد از آشنایی نسبی لازم با علوم تربیتی کودکان و زنان، جرم شناسی، قوانین خاص کودکان و زنان و کنواسیون بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک را فرا گرفته و به ایفای نقش خود در این زمینه می‌پردازد.

تحقیقات جرم شناسان نشان می‌دهد که مهم‌ترین علل ارتکاب بزه از طرف کودکان و زنان، علل روانی، اخلاقی و عاطفی است و همین امر منجر به حساسیت بیش از حد آنان می‌شود. لذا ضروری است که پلیس در جرایم اخلاقی زنان و کودکان از ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی برخوردار باشد، چرا که اگر پلیسی که وظیفه برخورد با کودکان و زنان معارض قانون را عهده‌دار است و فاقد ویژگی‌های الزام باشد در برخورد و مواجهه با کودکان موفق نبوده و نمی‌تواند نقش سازنده و اصلی خود را که حمایت و هدایت این اشخاص است ایفا کند.

در بخشی از کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان می‌خوانید:

اعمالی که انسان انجام می‌دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزای آن با سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات همراه خواهد بود. بحث بر سر منشأ پیدایش قوانین کیفری و دلایل وضع مجازات‌هاست.

در واقع می‌خواهیم بدانیم چرا بشر برای برخی رفتارها مجازات تعیین کرده است و آیا این اقدام با گرایش‌های اخلاقی او متناسب است؟ برخی حقوق‌دانان در پاسخ به این سؤال مستقیما به مقوله اخلاق اشاره کرده‌اند. پروفسور گارو درباره موجبات پیدایش قوانین کیفری می‌گوید:

دو عامل موجب پیدایش قوانین کیفری و مسئولیت گردیده است:

اول عامل اخلاقی که راهنمای بشر است و دوم آزادی بشر برای تنظیم اعمال و رفتار خود با این عامل اخلاقی. در واقع در بین مباحث مختلفی که در حوزه اهداف مجازات‌ها مطرح است هدف اخلاقی بسیار مورد توجه است. در این میان شاید ایمانوئل کانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان بیشتر به این موضوع پرداخته باشد. مکتب عدالت آرمانی یا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهای غیر اخلاقی و مجازات‌هاست.

کانت معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که بزهکار کیفر ببیند. از طرفی «ژوزف دو مستر» نیز برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده است. برخی حقو‌ق‌دانان معاصر هم معتقدند در شرایط فعلی نیز این هدف هرگز از نظر مقنن به دور نبوده است و به همین جهت هرچه جنبه ضد اخلاقی جرم بیشتر باشد، مجازات تعیین شده شدیدتر است. مثلا در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومی چون جرم زنای به عنف با محارم دارای بار ضد اخلاقی شدیدتری است، لذا مقنن هم مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته است (وارسته. 1394، 74).

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات
مقدمه
1-1 بررسی کلی موضوع
1-2- پیشینه این اثر علمی
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4- پرسش‌های پژوهش
1-5- فرضیات پژوهش
1-6- اهداف این اثر علمی
1-7- نوآوری تحقیق
فصل دوم: مفاهیم و مبانی
2-1- پلیس
2-1-1- مفهوم و اقسام پلیس
2-1-2- تعریف پلیس
2-1-2-2- تعریف پلیس در اصطلاح
2-1-3- اقسام پلیس
2-1-3-1- پلیس اداری و قضائی
2-1-3-1-1- پلیس اداری
2-1-3-1-2- پلیس قضایی
2-1-3-2- پلیس عمومی و اختصاصی
2-1-3-2-1- پلیس عمومی
2-1-3-1-2-2- پلیس اختصاصی
2-1-3-3- پلیس زن
2-1-3-4- پلیس پیشگیری
2-1-4- اهداف پلیس
2-1-4-1- وظایف قضایی
2-1-4-2- وظایف انتظامی و امنیتی و پیشگیری پلیس
2-1-5- پلیس با نقش ارشاد کننده
2-1-6- پلیس با نقش هشدار دهنده
2-1-7- پلیس زن ویژه کودکان و زنان
2-2- جرم
2-2-1- مفهوم جرم
2-2-2- جرم در لغت
2-2-3- تعریف جرم از لحاظ حقوقی
2-2-4- تعریف جرم در فقه اسلامی
2-2-5- تعریف علمای حقوق از جرم
2-2-6- مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق
2-2-7- مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق
2-2-8- جرایم اخلاقی
2-2-8-1- انواع جرایم اخلاقی
2-2-8-1-1- جرائم علیه خانواده
2-2-8-1-2- رابطه نامشروع
2-2-8-1-3- بدحجابی
2-2-8-1-4- جرائم جنسی
2-2-8-1-5- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
2-2-8-1-6- تجاوز به عنف
2-2-8-1-7- کودک آزاری جنسی
2-2-8-1-8- جرایم اخلاقی اینترنتی
2-3- بزه دیدگی و بزه کاری زنان و کودکان
2-3-1- عوامل بزه دیدگی جنسی زنان
2-3-2- نقش سازوکارهای پیشگیری و ضعی در کاهش بزه دیدگی جنسی
2-3-2-1- اجتناب زنان از وضعیت‌های جرم زا
2-3-2-2- پرهیز از تحریک بزهکاران بالقوه توسط زنان
2-3-3- محافظت از زنان به عنوان آماج جرایم جنسی
2-4- تعریف کودک
2-4-1- ضرورت وجود پلیس ویژه کودکان و نوجوانان
2-4-1-1- ویژگی‌های خاص شخصیتی
2-4-1-2- مصون نگه داشتن از عواقب زیانبار مداخله نظام کیفری
2-4-1-3- پیشگیری از وقوع جرایم آتی
فصل سوم: وظایف پلیس در جرایم اخلاقی زنان و کودکان
3-1- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت مدنی پلیس
3-1-1- مسئولیت فقهی و مدنی پلیس
3-1-1-1- قاعده اتلاف
3-1-1-2- قاعده‌ی تسبیب
3-1-1-3- قاعده لاضرر
3-1-2- پلیس ویژه کودک و زن در حقوق ایران
3-2- سابقه قانونگذاری جرایم اخلاقی
3-2-1- قانون مجازات عمومی درباره جرایم اخلاقی
3-2-2- مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم اخلاقی
3-2-2-1- حدود
3-2-2-2- دیات
3-2-2-2-1- نظریات فقه شیعه در مورد دیات
3-2-2-3- تعزیرات
3-3- رابطه نامشروع به غیر زنا
3-3-1- فعل حرام
3-3-2- دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء
3-3-3- مزاحمت تلفنی
3-3-4- هرزه نگاری و انواع آن
3-4- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مامورین دیپلماتیک [مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]
3-5- عملکرد پلیس در مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان و کودکان
3-6- وظایف پلیس در قبال زنان و کودکان بزهدیده
3-6-1- مداخله کنترل بحران
3-6-1-1- دسترسی پلیس
3-6-2- مداخله پیشگیرانه
3-6-3- مداخله سازشی - حمایتی
3-6-3-1- احترام به منزلت زن بزه دیده
3-6-3-2- اقدامات پزشکی فوری
3-6-3-3- ثبت شکایت شفاهی
3-6-3-4- تأمین امنیت بزهدیده
3-6-3-5- آگاه سازی از حقوق بزه دیده و پرونده جریانی
3-6-3-6- ابلاغ اوراق قضایی به محل کار متهم
3-6-3-7- مصاحبه با بزه دیده
3-6-4- نقش میانجی‌گر پلیس
3-7- پیشگیری در نظام عدالت برای اطفال
3-8- مقامات پلیس و اصول بنیادین در نظام عدالت برای اطفال
3-9- سن مسئولیت کیفری
3-10- محرومیت از آزادی پیش از محاکمه
3-10-1- احضار
3-10-2- جلب
3-10-3- دستگیری
3-10-4- بازداشت
3-11- رسیدگی برخورد عادلانه
3-11-1- توجه به کرامت انسانی
3-11-2- سلب آزادی به عنوان آخرین راهکار
3-11-3- پرهیز از مسیر رسمی دادرسی یا قضازدایی
3-12- حفاظت از زنان و کودکان بزهدیده جرایم اخلاقی در برابر خطر تهدید
3-13- حفاظت از زنان و کودکان بزه دیده جرایم اخلاقی دررویارویی با متهم
3-14- مداخله پلیس در بحران پس ازبزه دیدگی زنان و کودکان جرایم اخلاقی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ
کتب
الف) کتب فارسی
ب) کتب عربی
مقالات
پایان‌نامه‌ها