معرفی کتاب مدیریت سازمان
کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات
تاریخ 20 فروردین 1399 ساعت 22:29:23
کد خبر: 011518
کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات


کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات به قلم مری کاساندرا هامل، راهنمایی جهت کمک به مدیران است تا درک بهتری از اجزای جبران خدمات پیدا کنند و هنگام بازنگری سیاست‌ها و رویه‌ها، گزینه‌های در دسترس را جهت استخدام و نگهداری اثربخش‌تر کارکنان بشناسند.

جبران خدمات کارکنان از جمله دغدغه‌های مهم و اساسی مدیران سازمان‌ها محسوب می‌شود. اگر مدیران در این حوزه دانش کافی داشته باشند، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که در این حوزه درست‌تر و اثربخش‌تر عمل کنند. با اینکه امکان دارد دسترسی به منابع مطالعاتی و همچنین کتاب‌های فارسی که این دانش را به مدیران می‌دهد وجود داشته باشد، اما کمبود وقت برای مطالعه و مشغله زیاد مدیران، ایجاب می‌کند تا یک کتاب جامع اما مختصر و مفید در این حوزه وجود داشته باشد و نیاز آن دوچندان حس شود.

مری کاساندرا هامل در کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات (Compensation guide: a manual on compensation practice a theory) علاوه بر جبران خدمات، هر دو جنبه‌ی پاداش‌های درونی و بیرونی را تحلیل نموده و به اهمیت توازن درونی و رقابت‌پذیری بیرونی می‌پردازد. به نمونه‌هایی از نابرابری اشاره نموده و سؤالاتی را برای کمک به تعیین این که آیا واقعاً در سازمان توازن درونی و بیرونی برقرار است، ارائه می‌کند.

در سال‌های اخیر جبران خدماتی که همه شکل‌های پرداخت و پاداش را پوشش دهد، بسیار پیچیده شده است. وقتی جبران خدمات دربر گیرنده بزرگ‌ترین هزینه عمده سازمان‌ها است، بسیار مهم است که مدیران چگونگی مدیریت اثربخش فعالیت‌های مرتبط با جبران خدمات را درک کنند.

بخش‌هایی از کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات جبران خدمات جامع کارکنان را به پرداخت پایه، پرداخت عملکردی و پرداخت غیر مستقیم دسته‌بندی و مزایا و معایب هر یک از شکل‌های پرداخت را ترسیم می‌کند.

ارزشیابی شغل ابزاری است که شغل‌ها را مقایسه کرده و بر مبنای ارزش نسبی آن‌ها برای سازمان رتبه‌بندی می‌کند. به این دلیل که فرایند ارزشیابی شغل می‌تواند نقش اصلی جهت اطمینان از این که نظام جبران خدمات سازمان توازن درونی دارد، به لحاظ قانونی قابل دفاع است و رقابت پذیری خارجی دارد بازی کند، در سه فصل به آن پرداخته خواهد شد.

مری کاساندرا هامل (Mary Cassandro Hamel) تقریبا تمام حوزه‌های جبران خدمات را به صورت مختصر و مفید مورد بررسی قرار داده است طوری که مطالعه آن در زمان نسبتا کوتاه، دانش خوبی را در مورد طراحی نظام‌های جبران خدمات در اختیارتان می‌گذارد.

در بخشی از کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات می‌خوانیم:

هدف منشور حقوق بشر ایجاد اطمینان از این است که کارفرمایان در هیچ عرصه قدغن شده‌ای از ضوابط و شرایط قرارداد استخدامی تبعیض قائل نمی‌شوند. هنگام ارزیابی شایستگی برای استخدام، ثبت نام در برنامه‌های آموزشی، انتقال و ترفیعات، و ارزیابی عملکرد، تنها معیار مورد ملاحظه باید دانش، مهارت‌ها و توانایی‌ها آن چنان که برای وظایف ضروری شغل مورد نیاز است باشد.

اگر چه شرح شغل‌ها با وظایف شغلی روشن و مشخص از منظر قانونی الزامی نیست، اما چون سندی هستند که نشان می‌دهد وظایف شغلی مشخص، شفاف، اولویت‌بندی شده و تراز شده هستند، یکی از بهترین تجربیات در تطابق با منشور حقوق بشر می‌باشند.

حتی اگر یک کارمند نتواند یکی یا بیش‌تر از وظایف ضروری شغل را به سبب دلایلی که مرتبط با یک زمینه ممنوع شده است مانند عدم صلاحیت جسمی یا مذهبی انجام دهد، از کارفرما انتظار می‌رود «وسایل راحتی معقولی» را تهیه کند مگر این که انجام این کار «سختی غیر ضروری» به همراه داشته باشد.

شرح شغل‌های جامع یک ابزار کلیدی برای نظام‌های جبران خدماتی که سازگاری درونی دارند، هستند و برای تجزیه و تحلیل شغل و مقایسه بی‌طرفانه بین جایگاه‌های شغلی کاربرد دارد. همچنین یک پشتیبان تحلیلی و ضروری برای گزینش و جذب، طراحی آموزش، سرپرستی، عملکرد کاری، تنظیم استانداردهای عملکردی و کمک به اطمینان از این که همه فعالیت‌های سازمانی در راستای برآوردن نیازهای سازمان است، می‌باشد.

فهرست مطالب
پیشگفتار مترجم
پیشگفتار
1. جبران خدمات و توازن درونی و بیرونی
2. شکل‌های پرداخت
3. ارزشیابی شغل
4. امتیازدهی ارزش شغل‌ها
5. ساختار پرداخت
6. طراحی بسته مزایا
7. پیوند پرداخت به عملکرد
8. اتحادیه‌ها
9. استفاده از پیمایش حقوق
10. تبادل اطلاعات جبران خدمات
پیوست: قوانین دولتی در محل کار
فرهنگ اصطلاحات
منابع