کتاب هوش و حافظه
کتاب تفکر و نو اندیشی
تاریخ 19 اسفند 1398 ساعت 23:46:41
کد خبر: 011151
کتاب تفکر و نو اندیشی

تمرکز آنچه در کتاب رسمی به عنوان چطور فکر کردن آموزش داده می شود (اگر اساسا چنین مباحثی آموزش داده شود!)، بیشتر روی مهارت های تحلیلی و نحوه شناختن خواسته، پیدا کردن یا دنبال کردن یک روند منطقی برای یافتن «پاسخ» است. حذف گزینه های نادرست و رسیدن به یک جواب درست.

روش دیگری هم برای فکر کردن هست. روشی که تمرکز آن بر روی پروراندن ایده هاست، ایجاد احتمالات مختلف و جستجو برای پاسخ های درست به جای یک پاسخ درست.

هر دوی این روش ها می توانند موفق و کارآمد باشند ولی دومی در طول تحصیلات رسمی و بعد هم آکادمیک نادیده گرفته می شود.

فهرست مطالب
مقدمه
در مورد تفکر و نو اندیشی بیشتر بدانیم
تکنیک های پرورش تفکر و نو اندیشی
محرک های تفکر و نو اندیشی
نحوه اجرای تکنیک های تفکر و نو اندیشی
موانع تفکر و نو اندیشی
آدم های خلاق