کتاب انرژی درمانی
کتاب بدن جادویی
تاریخ 11 اسفند 1398 ساعت 23:50:58
کد خبر: 010936
کتاب بدن جادویی

کتاب "بدن جادویی" شامل تمرینات بدنی برای کسب انرژی می باشد.

با شنیدن کلمه جادوگر، انسانی عجیب و غریب و با شنیدن کلمه جادوگری یا جادویی، حرکات و مناسکی عجیب و غریب در ذهن تداعی می شود. به حدی که ممکن است سریع موضع بگیریم و از آن انسان یا اعمال، بپرهیزیم. جادو ناشناخته و فراتر از ذهنیت های ماست. ولی چیزهای دیگری هم هستند که این خصوصیت را دارند. یکی از عینی ترین و چشم‏گیرترین این ناشناخته ها، بدن ماست. بدن جادویی ما.

اصطلاح بدن جادویی چیزی جز صحه گذاشتن بر اسرار آمیز و خارق العاده بودن کارکردهای بدن نیست. بخصوص زمانیکه از این حقیقت آگاه می شویم که بدن جسمانی ما، تنها یکی از بدن های ما و پایین ترین آنهاست. بدن های لطیف تر با مکانیسم های لطیف تر و پیچیده تر و بالطبع ناشناخته‌تر و جادویی تر نیز متعلق به ماست. شاید مهمترین و لذت بخش ترین کار زندگی حرکت برای درک بیشتر و همراه شدن با این همه لطافت و قانونمندی برتر است. بخصوص هنگامیکه در یک نظام آموزشی هدفمند (همانند آموزش های این کتاب) به تکنیک های جالب و کاربردی نیز مجهز گردیم.

تمرینات بدنی انرژی‌زا، تلاشی ارزنده در درمان بیماریهای روان تنی و درمانی است.

ریتا جی مک نامارا مشاور و یک درمانگر می‌باشد که روابط بین ذهن و جسم را تشریح کرده و او توضیحات روشن و قابل فهمی را در خصوص درمان های گوناگون ارائه می‌دهد که در فراسوی ماساژ دادن و درمان های سنتی قرار دارند.

از جملۀ ‌این راهکارها به‌ موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
· یافتن انسدادهای انرژیکی، وتشخیص الگوهای عاطفی‌ای که منجر به این انسدادها گردیده است.
· تشخیص و کارکردن با سیستم چاکرایی و غدد درون ریز.
· بهره گیری از درمانهای طبیعی مانند تحریک نقاط حساس، ماساژ دادن، توازن نصف‌النهارها، و قطبی کردن و انرژی
درمانی.
· به کار گیری درمانهای ارتعاشی مانند رنگ درمانی، طب سوزنی، سنگ‌های قیمتی، بودرمانی و هومیوپاتی.

فهرست مطالب
مقدمه مترجم
مقدمه ناشر
راهکارهای عملی
مقدمه
فصل اول: مصنوع زنده
فصل دوم: کارکردن با چاکراها
آزمایش کردن چاکراها
متوازن ساختن نقطۀ نبض
کار کردن با جدول چاکرایی
چالش‌های مربوط به رشد: میل به بودن
وضعیت‌های روانشناختی
وضعیت‌های جسمی
درمان پولاریته نقاط درمان
نصف‌النهارها
درمان‌های هومیوپاتیک
چالش مربوط به رشد: میل به داشتن
وضعیت‌های روانشناختی
وضعیت‌های فیزیکی
درمان پولارتیه نقاط درمان
نصف‌النهارها
عطر درمانی
درمانهای هومیوپاتیک
وضعیت‌های روانشناختی
وضعیت‌های جسمی
درمان پولارتیه نقاط درمان
نصف‌النهارها
چالش رشد: میل به کمال‌گرائی و تغییر
وضعیت‌های فیزیکی
درمان پولارتیه نقاط درمان
فصل سوم: کار کردن با نصف‌النهارها
چرخۀ شنگ(Sheng)
درمان از طریق طب سوزنی
نصف‌النهار قلب
نصف‌النهار گردش خون
نصف‌النهار گرم کننده سه‌گانه
نصف‌النهار گرم کننده سه‌گانه
نصف‌النهار رودۀ کوچک
نصف‌النهار ریه
نصف‌النهار کیسه صفرا
نصف‌النهار رودۀ بزرگ
نصف‌النهار کلیه
نصف‌النهار طحال
نصف‌النهار مثانه
نصف‌النهار معده
منبع ذخیره نصف‌النهارها
فصل چهارم: درمان های‌ ارتعاشی‌
عطر درمانی‌
رنگ‌ و سنگ‌ درمانی‌
درمان‌ دارویی هومیوپاتی‌
شفای‌ درمانگر