کتاب حقوق عمومی و خصوصی
کتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها
تاریخ 09 اسفند 1398 ساعت 02:55:47
کد خبر: 010763
کتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها

کتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها، تالیف سعید استادزاده، برای افرادی است که نیازمند دریافت اطلاعات مربوط به قوانین شهرداری هستند.

شهرداری ناحیه‌ای است که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌‌‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد.

در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسئولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

اما چه زمانی شهرداری تشکیل می‌شود را در کتاب مجموعه قوانین شهرداری‌ها می‌خوانیم. در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌ کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌ وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌ نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌ جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.