کتابهای ارتباطات و روابط عمومی
کتاب مذاکره
تاریخ 02 اسفند 1398 ساعت 00:30:45
کد خبر: 010440
کتاب مذاکره

مذاکره "Negotiation"، مهارتی مهم است که بر رفتار، گفتار و کمابیش تمامی تعاملات‌ شخصی و کاری‌ اثر می‌‌گذارد. اگر نتوانید به خوبی به نفع خودتان مذاکره کنید، خودبه‌خود قربانی افرادی می‌شوید که نسبت به شما مذاکره‌کنندگان بهتری هستند. اگر مذاکره‌کننده‌ی ماهری باشید، همیشه درآمد بیشتری دارید و معاملات بهتری انجام می‌دهید.

برایان تریسی در دوران کاری خود در مورد قراردادهای میلیون دلاری فراوانی مذاکره کرده است. این کتاب کوچک، ابزاری مناسب برای تجلی قدرت شما در مذاکرات کاری و شخصی است.

شما در این کتاب خواهید آموخت:
- چگونه از شش سبک اصلی مذاکره بهره بگیرید.
- چگونه از احساس قدرت در طول مذاکرات طولانی بهره مند شوید و به توافقی خوب دست یابید.
- چگونه از زمان به نفع خود بهره ببرید.
- چگونه فهرستی از موافق ها و مخالف ها را تهیه کنید و ار موضع قدرت وارد مذاکره شوید.
- چگونه در حوزه های مختلف مورد توافق و مورد اختلاف به شفافیت برسید.
- چگونه زمان و و روش برون رفت از شرایط پر دردسر را بیاموزید.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: همه چیز قابل مذاکره است
فصل دوم: بر ترس از مذاکره فائق آیید
فصل سوم: انواع مذاکره
فصل چهارم: روابط کاری مداوم
فصل پنجم: شش سبک مذاکره
فصل ششم: کاربردهای قدرت در مذاکره
فصل هفتم: قدرت شما و استنباط دیگران از آن
فصل هشتم: تاثیر احساسات بر مذاکره
فصل نهم: عامل زمان در تصمیمات
فصل دهم: خواسته‌ی خود را بشناسید
فصل یازدهم: پروژه ی مذاکره‌ی هاروارد
فصل دوازدهم: آمادگی، شاه کلید مذاکره ی موثر است
فصل سیزدهم: موضع خود و دیگران را مشخص کنید
فصل چهاردهم: قانون شماره‌ی چهار
فصل پانزدهم: تاثیر محیط بر مذاکره
فصل شانزدهم: متقاعد کردن با عمل متقابل
فصل هفدهم: متقاعد کردن با تایید جمعی
فصل هجدهم: ترفند‌های مذاکره درباره‌ی قیمت
فصل نوزدهم: روش فرار از ادامه‌ی مذاکره
فصل بیستم: مذاکره‌ها هرگز نهایی نیستند
فصل بیست و یکم: مذاکره کننده‌ی موفق