کتابهای ارتباطات و روابط عمومی
کتاب آیین سخنورى و رمز نفوذ در دیگران
تاریخ 02 اسفند 1398 ساعت 00:24:44
کد خبر: 010434
کتاب آیین سخنورى و رمز نفوذ در دیگران

دیل کارنگى در کتاب آیین سخنورى و رمز نفوذ در دیگران، ابتدا معنى سخنورى و تاریخچه‌ى پیدایش آن را شرح داده و سپس به کمک راهکارهایی که ارائه می‌دهد، هنر متقاعد کردن و تاثیر‌گذاری بر دیگران را به شما می‌آموزد.

دیل کارنگی (Dale Carnegie) ابتدا راهکارهایی ارائه می‌دهد تا بدانید چگونه یک متن سخنرانی تهیه کنید و سپس چگونگی ارائه این متن، راه‌های اعتماد به نفس و چگونگی تقویت حافظه را نشان می‌دهد.

او همچنین در کتاب آیین سخنورى و رمز نفوذ در دیگران به شما آموزش می‌دهد سخنرانی بدون یادداشت داشته باشید. در واقع هدف او از نگارش این کتاب آن است که روش‌هایی ارائه دهد که از طریق آن بتوانید افراد با نفوذ و مهم را تحت تاثیر قرار داده و آن‌ها را مجذوب خود کنید.

در بخشی از کتاب آیین سخنورى و رمز نفوذ در دیگران می‌خوانیم:

سخن را خوب درآمد کردن کارى است دشوار و استادان سخنورى همیشه سفارش کرده‌اند که در درآمد باید دقت و احتیاط کرد که اگر در آغاز سخن طبع شنونده رمید و رنجید، کار سخنور خراب و زحماتش باطل است و بعضى از سخنوران این فقره را به قدرى اهمیت مى‌دادند که اگر هم در کار خویش مسلط بودند و احتیاج نداشتند گفتار خود را از پیش تهیه کنند و بنویسند درآمد را تهیه کرده مى‌نوشتند و از بر مى‌کردند، به این نظر که اگر در درآمد سخن خاطر شنوندگان را جلب کردند کار در باقى آسان است و به کسانى که عادتشان بر این است که گفتار خود را تهیه مى‌کنند و مى‌نویسند سفارش کرده‌اند که اول اصل گفتار را تهیه کنند و درآمد را آخر دست بنویسند تا بتوانند آن را درست با گفتار متناسب سازند و همین فقره در دیباچه‌نویسى هم باید رعایت شود، زیرا که دیباچه در کتاب مانند درآمد سخنورى است.

گاه هم مى‌شود که سخنى که گوینده مى‌خواهد بگوید خوش‌آیند نیست. پس باید مطلب را چنان درآمد کند که از بدى تأثیرش تا مى‌تواند بکاهد.

گاهى درآمد باید چنان باشد که شنونده از آن پى ببرد که گوینده چه منظور دارد و این نوع درآمد را ادبا براعت استهلال مى‌گویند و از صنایع مى‌شمارند و در حقیقت گاهى بسیار خوش‌آیند است. اما این صنعت را چنان باید به کار برد که مزاحم اصل گفتار نشود و آن را لغو نسازد و آنچه در دنبال گفته مى‌شود تکرار نباشد که خسته‌کننده شود. همه‌ى قواى خود را در درآمد نباید به کار برد و براى بقیه‌ى گفتار هم باید ذخیره نگاه داشت و نیز در درآمد وعده‌هاى فراوان که در گفتار به آن وفا نشود نباید داد.

مخصوصاً در درآمد از حدت و حرارت کردن باید احتیاط نمود، هرچه مواردى هست که خاطرها برآشفته است و از آن آشفتگى باید متابعت یا استفاده کرد. ولیکن در غیر این موارد باید درآمد آرام و سنگین باشد و شنوندگان را کم‌کم براى مقصودى که هست از جلب توجه و اقناع یا تحریک احساسات و شورانگیزى مستعد نماید.

فهرست مطالب

فصل اول: دیباچه
1: معنى سخنورى و تاریخچه‌ى پیدایش آن
2: تعریف و موضوع و غایت و فایده‌ى سخنورى و معنى بلاغت
3: اقسام بلاغت و سخنورى
4: در اینکه سخنورى مراحل دارد
فصل دوم: سخن‌آفرینى یا انشاء سخن
1: اعمالى که انشاء سخن مشتمل بر آن است
2: رعایت آداب
3: شورانگیزى
4: اقامه‌ى حجّت و دلیل
فصل سوم: تنظیم سخن یا سخن پیوندى
1: معنى و اهمیت و چگونگى تنظیم سخن
2: درآمد سخن
3: طرح مطلب و تقسیم آن
4: نقل وقایع
5: اثبات مدّعا و حل اشکالات
6: فرود سخن و حُسن خاتمه
فصل چهارم: تعبیر یا سخن‌پردازى
1: مقام سخن‌پردازى و چگونگى و لوازم آن
2: روانى سخن
3: دلپذیرى و آرایش سخن
4: مقتضى حال بودن سخن
5: اداى سخن یا سخن‌سرایى
فصل پنجم: در اقسام سخنورى
1: در اقسام سخنورى
2: سخنورى سیاسى
3: سخنورى قضایى
4: سخنورى تشریفاتى یا نمایشى
5: سخنورى علمى
فصل ششم: سخنورى منبرى
1: تعریف سخنورى منبرى
2: اوصافى که سخنور منبرى باید داشته باشد
3: موضوعات سخنورى منبرى
4: شرایط و چگونگى سخنورى منبرى
فصل هفتم: تتمیم مرام
1: احوال نفسانى انسانى
2: تمایلات و حالات نفسانى انسان
3: مهر و دلبستگى
4: رأفت و دلسوزى و ترحم
5: خشم و کینه
6: نفرت و ضجرت
فصل هشتم: بازدید و تکمیل و خلاصه‌ى مطالب
هفتاد پند در سخنورى
1: مقام سخنورى
2: شرایط سخنورى
3: چگونه سخنورى باید کرد؟
4: آداب سخنورى
5: چگونه سخن
6: براى اقناع
7: براى دلنشینى سخن
8: براى ترغیب و تهییج
9: صفاتى که براى سخنور لازم است
دفتر دوم: آیین سخنرانى و رمز نفوذ در دیگران
فصل اول: به خود جرأت و اعتماد به نفس بدهید
1: اعتماد به نفس
2: میل به سخنرانى و خوب حرف زدن
3: آنچه را که مى‌خواهید بگویید قبلاً آماده نمایید
4: با اعتماد و شهامت کامل سخنرانى کنید
5: تمرین و تمرین و باز هم تمرین!
6: خلاصه فصل اول
7: ضمیمه فصل اول، تمرین صدا و تنفس
فصل دوم: مواد سخنرانى خود را خوب تهیه نمایید
1: مهمترین وظیفه‌ى یک سخنور خوب
2: راه صحیح تهیه‌ى مواد سخنرانى
3: اینک طریقه صحیح تهیه‌ى سخنرانى
4: دستور حکیمانه‌ى دکتر برون
5: روش لینکلن در تهیه‌ى گفتار
6: براى سخنرانى همیشه مواد کافى ذخیره داشته باشید
7: خلاصه فصل دوم
8: تمرین صدا به وسیله‌ى تنفس
فصل سوم: روش ناطقین: معروف در تهیه‌ى گفتار
1: موفقیّت و عدم موفقیّت
2: روشى در تهیه‌ى نطق‌هاى درجه اول
3: روش دکتر کانول
4: روش بوریج سناتور معروف
5: طریقه‌ى وودرو ویلسن
6: یادداشت‌هاى خود را کاملاً حلاجى کنید
7: به کار بردن یادداشت در موقع سخنرانى
8: سخنرانى نباید کلمه به کلمه ادا شود
9: روش دوگلاس فرینکس و چارلى چاپلین
10: خلاصه مطالب فصل سوم
11: تمرین سوم: براى خوب شدن صدا استراحت کنید
فصل چهارم: قوانین تقویت حافظه
1: حافظه‌ى خود را تقویت کنید
2: روش سخنرانى مارک توین
3: طریقه‌ى حفظ کردن یک کتاب به بزرگى قرآن
4: عقیده‌ى پروفسور ویلیام جیمز درباره‌ى به حافظه‌ى خوب
5: طریقه‌ى مربوط کردن نکات به یکدیگر
6: طریقه‌ى حفظ کردن تاریخ
7: طریقه‌ى حفظ نکاتى که باید در سخنرانى گفته شود
8: چنانچه در وسط سخنرانى مطلبى فراموش شد چه مى‌کنید؟
9: خلاصه فصل چهارم
10: تمرین صدا استراحت گلو
فصل پنجم: راه جذب مدام شنوندگان به خود
1: شورآفرینى در سخنورى
2: اینک جواب آن
3: سرّ موفقیت خواستن است
4: چگونه لینکلن در یک دعواى عدلیه پیروز شد؟
5: سعى کنید در سخنرانى حواستان جمع باشد
6: اگر شنوندگان شما به خواب رفتند چه مى‌کنید؟
7: شنوندگان خود را از ته قلب دوست بدارید
8: خلاصه‌ى فصل پنجم
فصل ششم: سرّ اصلى موفقیت در سخنرانى
1: اعتماد به نفس داشته باش
2: باید استقامت نشان داد
3: صعود به قلعه‌ى «قیصر وحشى»
4: خواستن توانستن است
5: خلاصه فصل ششم
فصل هفتم: سرّ خوب بیان کردن نطق
1: با دل و جان خود سخن بگویید
2: سِرّ خوب بیان کردن
3: اعمالى که در موقع بیان باید اجرا گردد
4: خلاصه‌ى فصل هفتم
5: تمرین صدا صداى جاذب و خوش‌آهنگ
فصل هشتم: آداب سخنرانى
1: شخصیت سخنران
2: رمز موفقیت بعضى از ناطقین
3: سعى کنید شنوندگان نزدیک هم باشند
4: بعضى نصایح مفید
5: خلاصه‌ى فصل هشتم
فصل نهم: مراتب سخنرانى
1: چگونه باید آغاز سخن کرد؟
2: گفتن مطالب مؤثّر زیاد جلب توجه مى‌کند
3: خلاصه‌ى فصل نهم
فصل دهم: سخنرانى را چگونه آغاز کنیم؟
1: از اول فکر و روح شنوندگان خود را تسخیر کنید
2: اثر یک قطره عسل
3: طریقه درستِ مباحثه
4: خلاصه فصل دهم
فصل یازدهم: رموز یک سخنرانى خوب
1: اصلاح شیوه بیان
2: روایات مربوط به لغات عادى
3: طریقه‌ى جلب شنوندگان
4: جالب‌توجه‌ترین چیزهاى دنیا سه چیز هستند
5: رمز خوش‌صحبت بودن
6: از تجربیات خود حرف بزنید
7: تحریک حسّ درونى در دیگران
8: محرک‌هاى مذهبى
9: خلاصه‌ى مطالب
10: یادآورى مطالب گذشته
فصل دوازدهم: چگونه یک سخنرانى را به پایان رسانیم
1: در پایان سخنرانى مهمترین نکات را بگویید
2: موقع پایان سخنرانى خودتان آن را حس کنید
3: منظور اصلى خود را در سخنرانى به طور روشن بیان کنید
4: روش لینکلن در واضح نمودن بیانات خود
5: بیانات خود را مؤثّر و نافذ نمایید
6: خلاصه‌ى فصل دوازدهم