کتب مدیریت استراتژیک
کتاب ذهنیت موسس
تاریخ 25 بهمن 1398 ساعت 19:40:43
کد خبر: 010054
کتاب ذهنیت موسس

کتاب ذهنیت موسس اثر نویسندگان کریس زوک و جیمز آلن است که  نادر سیدکلالی و الهام حیدری کتاب را  ترجمه و انتشارات آریاناقلم آن را منتشرنموده است

بررسی موضوع کتاب

رویای همۀ شرکت‌هایی که تازه متولد می‌شوند این است که روزی به سازمانی بزرگ و حرفه‌ای تبدیل شوند و سری توی سرها درآورند. اما پس از مدتی گرفتار پارادوکس رشد می‌شوند: «رشد باعث ایجاد پیچیدگی می‏شود و پیچیدگیْ خودْ قاتل خاموش رشد است». به بیان دیگر، رشد، رشد را نابود می‌کند. موضوع این کتاب، رشد سودآور پایدار است. اینکه چطور شرکتی قادر به کسب و حفظ رشد سودآور شود پرسشی اساسی است که پاسخ ساده ای برای آن وجود ندارد.