more_vert کتاب دگردیسی فضای خانگی

ادامه مطلب

closeکتاب دگردیسی فضای خانگی

«دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دوسده اخیر» نوشته جری اسمیت و همکارانش است که در آن فضای خانه‌هایی را روایت می‌کنند که در گذر زمان رنگ به رنگ شده‌اند و به اصطلاح دگردیسی های تدریجی و مدرنیسم را در جهان طی کرده‌اند. «دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دوسده اخیر» نوشته جری اسمیت و دیگران، ترجمه‌ای مشترک از زهرا غزنویان و دیگر همکارانش است که به وسیله پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ۱۳۹۸ خورشیدی منتشر شد. در پیش گفتار این کتاب آمده است: بازدید از یک موزه و تصاویر بازسازی شده آن از گذشته های دور یا قدم زدن در بقایای از زیر خاک بیرون کشیده شهرها و اقامتگاه های دنیای باستان و تماشای طول و عرض و شکل متفاوت خانه ها و یا حتی ورق زدن ساده آلبوم عکس های خانوادگی یکی دو نسل قبل کافی است تا ببینیم آن چه امروز با عنوان فضای خانگی می شناسیم تا چه حد جدید بوده و در گذر زمان، رنگ به رنگ شده است. گذشته از معماری کالبد خانه، وسایلی که آن را تجهیز و تکمیل می کرده اند، شیوه قرارگیری آن ها در فضا، قواعد تقسیم فضا بین افراد،‌ شیوه های استفاده از هر فضا و نیز معنی هر کدام، در هر دوره تاریخی و هر نقطه جغرافیایی، متفاوت بوده و حال و هوای خاص خود را داشته است. بنابراین فضای خانگی در گذر زمان، تغییر می کند، هم از نظر شکل، هم کاربرد، هم دسترسی و هم مهم تر از همه معنی. دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دوسده اخیر، از ۱۱ فصل تشکیل شده است که هر فصل آن به طور مجزا داستان تغییرهای فضای خانگی است که به عنوان تنها تلاش برای حساس سازی مخاطب نسبت به آن به عنوان موضوع پژوهشی جالب توجه است. فصل نخست این کتاب، مقاله جری اسمیت و جو کرافت است. اسمیت متولد ایرلند و متخصص مطالعات فرهنگی است و در زمینه ادبیات و موسیقی مردم پسند ایرلند فعالیت کرده و در دانشگاه جان مورز انگلیس، بازنمایی فضای خانگی را تدریس می کند. کرافت نیز استاد گروه علوم انسانی و اجتماعی همین دانشگاه است که دوران کودکی و نوجوانی، فضای داخلی و ادبیات و فرهنگ دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ را تدریس می کند. مقاله مشترک این دو با عنوان «مقدمه ای بر فرهنگ و فضای خانگی» در اصل مقدمه ای است که بر کتاب «کالبد خانه ما؛ بازنمایی فضای خانگی در جهان مدرن» نوشته اند؛ مجموعه مقاله ای از افراد مختلف که خود آنها ویراستاری علمی اش را بر عهده داشته اند. آنها در این مقاله نشان می دهند که خانه اهمیتی انکار ناپذیر در فرهنگ بریتانیای معاصر دارد که منشا آن را بیش از هر چیز باید در تغییرهای پس از جنگ جهانی در این کشور دانست. فصل دوم با عنوان «کالبد خانه، عادت و حافظه» را جو موران نوشته است. او مورخ فرهنگی و اجتاعی است که درباره زندگی روزمره انگلیسی ها از میانه قرن بیستم تا امروز می نویسد. او در این مقاله نقدهایی جدی به رویکرد باشلار دارد. از نظر باشلار، خاطره که برای انسان و هویت او، بسیار مهم است در تعامل بین زندگی روزمره و ماده و فضا ایجاد می شود و حافظه نیز ظرف یا محل انباشت این خاطرات نیست؛ بلکه فعالیت علمی پویا و حاصل تعامل ذهن فرد با جهان مادی بیرون از خود است. فصل سوم کتاب، مقاله ای با عنوان «زندگی کلبه ای روستایی» از کارن سایر استاد تاریخ فرهنگی و اجتماعی در انگلستان است. این مقاله قصد دارد با ترکیب اشیا باقی مانده و روایت های شفاهی تاریخ عامیانه بیش از صد سال اخیر کلبه ای را بازسازی کند. او می خواهد از خلال هر شی بخشی از فضای معمارانه و چیدمان کلبه قدیمی را توصیف کند. بها این شبوه گویی از خانه ای کوچک تر(کلبه) که درون خانه ای بزرگ تر پنهان شده است، پرده بر می دارد. عنوان فصل چهارم این کتاب«معماری انزوای زنان در آفریقای غربی» است که دبوراپلو استاد انسان شناسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا آن را نوشته است. او به حوزه های جنسیت، شهرنشین، قومیت، انسان شناسی فضا و مکان و نیز مطالعات آفریقا علاقه مند است. فصل پنجم این کتاب، مقاله ای با عنوان «شیرینی خانه؛ طبقه، فرهنگ و زندگی خانوادگی در سوئد» است که اوروار لوفگرن،‌استاد سابق مردم شناسی دانشگاه لوند سوئد نوشته است. او در این مقاله تغییر شکل و معنای خانه را از اواخر قرن نوزدهم به بعد ردیابی می کند و با استفاده از اسنادی شامل خودزندگی نامه نوشت ها، تاریخ های شفاهی، کتاب های راهنمای اداره خانه و آموزش فرزندان و نظیر آنها توضیح می دهد که چگونه درک جدیدی از خانه، در حد فاصل چرخش این قرن به قرن بیستم شکل گرفت. فصل ششم «خانه یک بیوه مرد؛ کاوشی در معانی تخریب شده فضای خانگی» به قلم ژوزف بوی است. او در این مقاله با ارجاع به باشلار خانه را بایگانی برای حافظه ای خود شرح حال نگارانه معرفی می کند و توضیح می دهد که فوت همسر خودش، چه تاثیری بر رابطه او و خانه مشترکشان گذاشت است؛ اویی که پیش تر در کسوت نقشه بردار و قیمت گذار بر روی خانه ها فعالیت داشت و از منظر کاملا متفاوت سنجش ارزش مبادله ای این فضاها را ارزیابی می کرد. «کار در اوقات فراغت؛ نمودهایی از سبک زندگی و ظهور جریان بهسازی خانه» عنوان فصل هفتم کتاب به قلم روث مکل روی است. این مقاله قرن بیستم را قرن بهسازی های گسترده انگلستان معرفی می کند که هم بهسازی های بزرگ مقیاس خانه های ملی یا همان کشورهای را شامل می شود و هم تلاش های شخصی افراد برای تزیین و بازسازی خانه هایشان را که در هر دو مورد با احساساتی چون امید به آینده، هیجان، تغییر اجتماعی و کار واقعی همراه بوده است. «ترویج ارزش های خانواده کاتولیک و زندگی خانگی مدرن در بلژیک پس از جنگ» عنوان فصل هشتم کتاب و به قلم فردی فلور است. در این مقاله جنبش کارگران مسیحی و اثراتش را بر بهبود فضاهای خانگی در بلژیک پس از جنگ مورد بررسی قرار می دهد. فصل نهم این کتاب با عنوان «یک شهروند و نیز زندی خانه دار؛ فضاهای نوین زندگی خانگی در لندن دههه ۱۹۳۰» را الیزابت دارلینگ نگاشته است. این فصل با اشاره به شخصیت و فعالیت های این زن بر مجتمع محل زندگی او تمرکز می کند؛ مجتمع کنسال که مسکن اجتماعی ویژه زاغه نشین ها بود و سازندگان آن ادعا می کردند که این فضا با ایجاد زمان فراغت برای زنان می تواند از آنها مادران بهتر و همزمان شهروندان فعال تری بسازد که وجود السی وینبورن نیز خود شاهد مثال خوبی برای این ادعاست. فصل دهم این کتاب با عنوان«فصل دهم: زن خانه دار و فرد سازنده؛ آرزوی آپارتمان پلی کاتوایکیا در آتن پس از جنگ» را یوآنا تئوکاروپولو نوشته است. او در این مقاله اوضاع آتن را پس از جنگ جهانی دوم و جنگ های داخلی توضیح می دهد که به دلیل مهاجرت شدید روستا- شهری، چگونه جمعیت این شهر به یکباره افزایش یافت و رشد اقتصادی چشم گیری را تجربه کرد. فصل یازدهم و آخرین مقاله این کتاب«مدرنیته و زندگی خانگی؛ تنش ها و تضادها» است که در اصل فصل نخست کتاب مدرنیته و زندگی خانگی بوده است. این مقاله را هیلدا هینن استاد نظریه معماری در دانشگا کاتولیک لون بلژیک نگاشته است. او در این مقاله رابطه میان مدرنیته، زندگی خانگی و زنانگی را مورد بررسی قرار می دهد و به این طرح مستدل شروع می کند که از نظر بسیاری از نظریه پردازان، مدرنیته،‌ ذاتی مردانه دارد، هم به جهت تاکیدش بر عقل انتقادی که بیشتر ویژگی ای مردانه است و هم به جهت جنسیت قهرمانانی که به روایت هایش شکل می دهند. جری اسمیت و جوکرافت در مقدمه این کتاب با عنوان مقدمه ای بر فرهنگ و فضای خانگی نوشته است: ما ویراستاران این کتاب در یکی از آن تقارن هایی که برای همه آشناست اما هیچ کدام و به ویژه هیچ فرد دانشگاهی حرفه ای دوست ندارد زیاد درباره اش صحبت کند در اواخر آوریل ۲۰۰۴ میلادی ناگهان و به فاصله دو هفته از هم مجبور به اثاث کشی شدیم. یکی از پیامدهای این اتفاق چنین بود: مسایلی که ما در گام های آغازین فرایند ویراستاری کتاب در سطح نظری انتزاعی به کار گرفته بودیم، شروع به تاثیرگذاری بر زندگی های واقعی ما کردند. برای پژوهشگرانی که در حوزه های عمومی علوم انسانی فعالیت می کنند نوشتن درباره معنای فضای خانگی، مانند نوشتن درباره توسعه رمان، دگرگونی روایت سینمای کلاسیک یا ظهور رویکرد مدرنیستی پیشرو در هنرهای زیبا نیست. این موضوع ها مربوط به خانه بر زندگی های ما و خوانندگان مورد نظرمان از قبیل دانشجویان، پژوهشگران و هر شخصی دیگری در مقاطع مختلف اثر می گذارند. آنها در ادامه می گویند: ما به عنوان بخشی از دغدغه مان درباره تضمین انسجام موضوعی این کتاب توجه خود را به همه کسانی معطوف کردیم که درباره کار کلاسیک باشلار نوشته اند و در نتیجه مقاله های دریافتی، کاملا برایمان آشکار شد که این فراخوان «مشارکت» به شدت الزام آور بوده است؛ به طوری که می توان گفت خود باشلار، از این مواجهه های متنوع،‌ کاری به این خوبی نساخته است. کتاب «کالبد خانه ما؛ بازنمایی فضای خانگی در جهان مدرن» به عنوان بازتابی از آرمان مردم سالار(آرمانی که مبنای تاریخی این ژانر انتقادی خاص را شکل می دهد) شامل مجموعه ای از مقالات درباره موضوعی معین در این مورد، فضای خانگی است. گفتنی است که مقالات این کتاب، گلچینی از مقالات سه کتاب مجزا هستند که تا امروز هیچ کدام به فارسی ترجمه نشده اند. «خانه ما؛ بازنمایی فضای خانگی در فرهنگ مدرن»،‌ مجموعه مقالاتی درباه خانه به ویراستاری جری اسمیت و جو کرافت که در ۲۰۰۶ میلادی در انتشارات ردوپی به طور مشترک در هلند و آمریکا به چاپ رسید. «انسان شناسی فضا و مکان؛‌ فرهنگ مکان یابی» مجموعه مقالاتی با محور مباحث نظری درباره نگاه فرهنگی به فضا که ستاام. لو و دنیس لارنس- زونیگا آنرا ویراستاری کرده اند. این در ۲۰۰۳ میلادی منتشر کرده است. «تبادل نظری درباره زندگی خانگی؛ تولید فضایی جنسیت در معماری مدرن» مجموعه مقالات دیگری به ویراستانی هیلدا هینن و گلثوم بایدار است که در ۲۰۰۵ میلادی از سوی انتشارات راتلج چاپ شد. ترجمه ۶ فصل از این کتاب یعنی مقدمه و فصل های ۱.۲.۳.۴.۵ بر عهده زهرا غزنویان بوده است.

more_vert کتاب «خاک زوهر» و وطنی که هتل نیست

ادامه مطلب

closeکتاب «خاک زوهر» و وطنی که هتل نیست

- «خاک زوهر» روایت آدم‌هایی است که در جهان واقعی وجود دارند و کنش‌گرند اما آن‌قدر به حاشیه رانده شده‌اند که حتی به‌سختی می‌توانند خودشان را در داستان‌ها پیدا کنند. «خاک زوهر یا وقت چیدن گیس ها» اولین رمان «نرگس مساوات» است؛ کتابی که «نشر ثالث» امسال آن را به انتشار رسانده است. خاک زوهر داستان رفتن یا ماندن است؛ آن هم در زمانه‌ای که بروی یا بمانی باید تاوان بدهی. در خانه‌ات سرزمینت هوا کم می آوری و در غربت تو تا ابد غریبه‌ای. نرگس مساوات در رمان خاک زوهر با روایتی موجز به واگویی داستان دختری می پردازد که امیدهایش برای ماندن و ساختن را فروریخته می‌بیند و در کشمکشی ذهنی برای دل کندن رفتن به مرور آنچه بر او گذشته است می‌پردازد. قهرمان خاک زوهر نمایندۀ نسلی است که زندگی‌اش در تقلا برای یافتن خانه‌ای و کنج آرامشی گذشت. «لاله دهقان‌پور» منتقد ادبی درباره این اثر و در نقد آن چنین نگاشته است: بعد از پس گرفتن حلب از داعش، سوری‌ها بر دیوار ویرانه‌های به‌جا مانده در این شهر نوشتند «وطن هتل نیست که هروقت خدماتش خوب نبود، ترکش کنیم. ما این‌جا خواهیم ماند.» و این جملات تکان‌دهنده و تأثیرگذار، یاری‌دهنده‌ی مردم دیگر کشورهای بحران‌زده‌ی جهان شد تا هربار که به دلایلِ مختلفِ سیاسی، فردی و اجتماعی از امید و انرژی تهی می‌شوند، تجدید قوا کنند و ماندن را به رفتن ترجیح دهند. اما گاهی اوقات، هرچقدر هم که به خاک و خانه وفادار باشی، دست‌هایی مرئی یا نامرئی تو را فراری می‌دهند و مفهوم خانه در ذهنت می‌میرد یا در سرزمینی دیگر بازتعریف می‌شود. به قول پگاه، شخصیت اصلی کتاب خاک‌زوهر، «به زور که نمی‌شود مهمان ناخوانده بود، آن هم توی خانه‌ی خودت.» خاک‌زوهر، اولین داستان بلند نرگس مساوات، روایت‌گر بخش‌هایی از زندگی زن جوانی به نام پگاه است؛ زنی که مانندش را در داستان‌های ایرانی کم می‌بینیم. به همین دلیل می‌توان گفت که یکی از نقاط قوت این داستان بلند، پرداخت درست و غیرکلیشه‌ای شخصیت محوری‌ است. از جمله ویژگی‌های این شخصیت می‌توان به نحوه‌ی مواجهه‌اش با اتفاق تلخی مثل بی‌وفایی یار، اشاره کرد. پگاه در چنین موقعیتی، واکنشی هیجانی و انتقام‌جویانه از خود نشان نمی‌دهد و شخصیت مستقل، باتجربه و خودآگاهش به یاری او می‌آید تا بدون القای حس قربانی شدن، چالش‌های عاطفی را پشت‌سر بگذارد. پگاه می‌داند کجا ایستاده است و چه می‌خواهد اما جهان‌بینی متفاوت او عاملی می‌شود برای جدایی‌اش از جامعه‌ای که او را پس می‌زند. نویسنده با خلق چنین شخصیتی، در واقع بخش مهمی از دغدغه‌های زن روشنفکر ایرانی معاصر را بازتاب می‌دهد و حس‌آمیزی قوی داستان، هم‌ذات‌پنداری خوانندگان بسیاری را با پگاه، برمی‌انگیزد. خاک زوهر روایت آدم‌هایی است که در جهان واقعی وجود دارند و کنش‌گرند اما آن‌قدر به حاشیه رانده شده‌اند که حتی به‌سختی می‌توانند خودشان را در داستان‌ها پیدا کنند. از این جهت، داستان بلند خاک‌زوهر، قابلیت تبدیل شدن به سندی اجتماعی را دارد تا نسل‌های بعد با مطالعه‌ی آن بفهمند که زمانی در ایران، بسیاری از انسان‌های خوش‌فکر و باکفایت فقط به‌دلیل انتخاب سبک زندگی متفاوت، مجبور به ترک دیار شدند. تسلط نویسنده بر عناصر داستانی،‌ موجب پرداختن به درون‌مایه‌ی مهاجرت، در بستری شده که خورند آن است. زبان پاکیزه و خوش‌خوان، ایجاد لحن مناسب شخصیت‌ها، دیالوگ‌هایی که در خدمت داستان‌اند و گذارهای به‌جا و دقیق علاوه بر محتوا، ساختار داستان را جذاب و منسجم کرده‌اند. به‌عنوان مثال، زمان برای روایت داستان، هوشمندانه و کاربردی انتخاب شده است. راوی اول‌شخص، با ترکیبی از تک‌گویی‌های درونی و بیرونی داستان را در زمان حال روایت می‌کند تا خواننده همراه او اتفاقات عینی‌ای را که روحش را آشفته می‌کنند، تجربه کند. از سویی دیگر در خلال روایت، با نقب‌هایی به گذشته، اطلاعاتی درباره‌ی خلقیات، باورها، تجربیات و سبک زندگی‌اش می‌دهد. در این گذارها است که خواننده چرایی خستگی و رخوت امروز پگاه را درک می‌کند و شخصیت‌پردازی او کامل می‌شود. روایت در زمان حال باعث تقویت معاصر بودن خاک‌زوهر می‌شود. خرده‌روایت‌های خاک‌زوهر لازم‌اند اما کافی نیستند. بسط ندادن ماجراها و مختصر بودنشان، داستان را کمی به خاطره‌گویی نزدیک کرده است. در پایان‌بندی داستان، پگاه تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، برای باورپذیر شدن چنین انتخابی نیاز کاشتن بذرهایی در طول روایت هستیم اما راوی در طول داستان، تمایلی به ترک وطن و تغییر زندگی فعلی‌اش نشان نمی‌دهد و به همین دلیل پایان‌بندی شتاب‌زده و ناگهانی به نظر می‌آید. تنهایی پگاه «با صدهزار و بی‌صدهزار مردم»، واضح است و تأثیر روابط نابسامان خانوادگی و بحران‌های اجتماعی بر شخصیت او به‌خوبی در داستان گنجانده شده است. اما راوی به پیشینه‌هایی‌ که منجر به ترک خانه می‌شوند، نمی‌پردازد. به بیانی دیگر، مهاجرت شخصیتی مثل پگاه کاملاً قابل درک است اما منطقی نیست که این هجرت تحمیل‌شده، در این حد ناگهانی اتفاق بیافتد. وسعت و عمق بیشتر خرده‌ماجراها، می‌توانست این داستان بلند را به رمانی درخشان تبدیل کند اما با این وجود همین حالا هم آن‌قدر خوش‌خوان و سرشار از احساسات ملموس است که می‌توانیم در یک نشست آن را بخوانیم‌ و تا رسیدن به آخرین صفحه، رهایش نکنیم؛ همین حالا هم می‌شود با جان و دل درک کرد چرا وقتی وطن هتل نیست و نباید باشد، بعضی آن را نذر می‌کنند تا آرام بگیرند.

more_vert کتاب «داستان‌های شاهنامه» مجموعه‌ای شیرین به زبان راجی دلیجانی

ادامه مطلب

closeکتاب «داستان‌های شاهنامه» مجموعه‌ای شیرین به زبان راجی دلیجانی

کتاب «داستان‌های شاهنامه»به زبان راجی دلیجانی نگاهی به دفتر یکم داستان سیاوخش است که به قلم «حسین صفری» به رشته تحریر آمده و با شمارگان ۲ هزار نسخه از سوی نشر بلخ راهی کتابفروشی‌ها شده است. این کتاب ۲۲۹ صفحه‌ای که با قیمت هر جلد ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شود، برگرفته از شاهنامه ویراسته «فریدون جنیدی » است که به دلیل ارایه آن با زبان راجی، در انتهای کتاب سی‌دی از خوانش صحیح همه بخش‌ها ارایه شده است. در پیش‌نوشتار این کتاب عنوان شده است: داستان کتاب بخشی روایی از شاهنامه فردوسی است که به زبان راجی دلیجان برگردانده شده و سی‌دی الصاق شده به آن برای انتشار صدا در شبکه آفتاب و برنامه قصه‌های سرزمین من تهیه شده که با آوازخوانی «علی‌اصغر اسماعیلی» و نوای ضرب زورخانه‌ای «مهدی کاظم‌زاده» همراه است. پاسداشت خرده‌فرهنگ‌ها به عنوان بخش بزرگی از داشته‌های هر ملت است و زبان راجی دلیجانی آیینه‌ای از خرده‌فرهنگ‌ها در دیار استان مرکزی محسوب می‌شود. اگرچه این نوشتار سراسر با زبان راجی ارایه شده و شاید برای فارسی‌زبان خواندن و درک آن دشوار باشد، اما از منظر حفظ هویت زبانی ارزشمند است. در فصل نحستین این کتاب تمامی داستان سیاوخش با زیبایی تمام و به زبان راجی ارایه شده و در فصل دوم نویسنده نظام آوایی زبان راجی دلیجان را بیان کرده و داستان دفتر یکم شاهنامه را به صورت آوانگاری ارایه داده است. تفاوت نظام آوایی زبان راجی دلیجان با فارسی، ساختمان فعل و ساختار ارگاتیو زبان راجی بخش دیگری از این کتاب را شامل می‌شود. در ادامه این کتاب نویسنده ویژگی‌های منحصر به فرد زبان راجی را عنوان کرده و ساختار نحوی این زبان را شرح داده است.

more_vert کتاب هفت و نیم گام تا سخنرانی

ادامه مطلب

closeکتاب هفت و نیم گام تا سخنرانی

کتاب هفت و نیم گام تا سخنرانی اثر بابک زاهدی مجموعه‌ای از نکات کاربردی و عالی برای کسانی است که می‌خواهند بر ترس صحبت در جمع غلبه و پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی‌ کنند. اگر همین الآن به شما بگویند باید برای یک جمع یک صد نفری صحبت کنید واکنش شما چیست؟ آیا آمادگی لازم را دارید که بروید و برای این جمعیت سخنرانی کنید؟ فرض کنید مدیر شرکتی هستید و یک مجری برای همایش خود دعوت کردید و دقایقی قبل از اجرا حال مجری خراب می‌شود و نمی‌تواند این برنامه را اجرا کند آیا پلن و نقشه جایگزین دارید؟ خودتان نبض امور را در دست می‌گیرید و بر روی سن رفته و با مخاطبان و مهمانان‌تان صحبت می‌کنید یا اینکه مهمانی را کنسل می‌کنید؟ بسیاری از ما زمانی که از دور این سؤالات را از ما می‌پرسند با اعتماد به نفس کاذب می‌گوییم: مگه مجری می‌خواد چه کار کنه؛ خوب خودم می‌روم و انجامش می‌دهم. ولی زمانی که موقع عمل کردن باشد برعکس قبل، همه ما بهانه‌های جالبی پیدا می‌کنیم که شاید تا آن روز از زندگی حتی یک بار هم به آن فکر نکرده باشیم. شاید خیلی از ما بگوییم پلن و نقشه جایگزین از قبل آماده می‌کنیم، ولی خودمان هم می‌دانیم که در بسیاری از کارهای زندگی، ما در مقابل کارها و اعمال از پیش طراحی نشده قرار گرفته‌ایم و هیچ برنامه‌ای برای گذر از آن نقطه نداشتیم و فقط به دنبال راهی برای فرار بوده‌ایم. بعضی‌ها شاید بگویند مگر من مجری یا سخنران هستم که به این مسائل فکر کنم؟ بابک زاهدی نویسنده کتاب بیان می‌کند: "یادم می‌آید دوستی داشتم که همیشه جمع را هدایت می‌کرد و تفریح کلامی جمع همیشه بر دوش او بود و من پیش خودم می‌گفتم، عجب استعدادی برای به دست گرفتن جمع دارد و به شرایط و استعداد او غبطه می‌خوردم که چرا من این استعداد را ندارم. دوست من به همایشی در تهران دعوت شده بود و در آن‌جا به عنوان یکی از دویست مهمان حضور داشت و مدیرکل شرکت که این بذله‌گویی و مجلس‌گردانی دوست ما را کامل می‌شناخت، بدون هماهنگی قبلی با او، در حضور مهمان‌ها از او دعوت به حضور بر روی سن کرد و دوست ما که تا آن لحظه هنوز خبر نداشت چه برنامه‌ای برای او تدارک دیده شده با خوشحالی به سمت سن رفت، ولی هرچه به سن نزدیک‌تر می‌شد، سن از او بیشتر فاصله می‌گرفت. احساس کرد پاهایش مثل ستونی شده که بدن یارای حرکت دادن آن را ندارد. به هر زحمتی بود خودش را به سن رساند ولی تقریباً از آن خنده و بذله‌گویی همیشگی خبری نبود؛ بلکه او جایی را درست نمی‌دید و فقط دوست داشت آن لحظات هرچه زودتر بگذرند و او دوباره به صندلی خود برگردد. از او درخواست شد به‌ عنوان مدیر موفق آن شرکت کلامی بگوید، ولی جالب‌تر اینجا بود که زبانش کرخت شده بود و حرفی نمی‌توانست بگوید. به نظر شما تمام این داستانی که برای دوست من رخ داد چقدر طول کشید؟ شاید خیلی کمتر از پنج دقیقه، ولی برای دوست من بیش از چند سال بود؛ چرا که هرگز این تجربه را فراموش نمی‌کند. دوست من متخصص گفتن جوک و طنز بود و از هر اتفاقی، نکته‌ای برای خنده پیدا می‌کرد؛ ولی چه اتفاقی برای او افتاده بود. بسیاری از ما تا در شرایطی قرار نگیریم آن شرایط را نمی‌توانیم درک کنیم و در مورد آن نظر بدهیم؛ ولی برخلاف این گفته، ما بدون درک شرایط راحت تز و ایده‌هایی می‌دهیم که برای کسی که در موقعیت قرار دارد پذیرفتنی نیست و جالب‌تر پافشاری ما بر عقیده ناصحیح خودمان است که خودمان را همیشه کارشناس مسائل مختلف می‌بینیم." در کتاب «هفت و نیم گام تا سخنرانی» نویسنده تجربیات خودش را همراه با چکیده‌ای از مطالب کاربردی کتاب‌های گوناگون برای شما به رشته تحریر درآورده‌ است. همانطور که مستحضرید زندگی در عصر ارتباطات این امکان را به ما می‌دهد که در اصناف و انجمن‌های زیادی عضو باشیم، این عضویت مساوی است با ابراز نظر و عقیده ما، این امکان پذیر نیست مگر اینکه ما روی مهارت سخنرانی و محبت در جمع خود، کار کنیم برای درخشیدن در جمع، کافیست مهارت سخنرانی را یاد گرفته و به خوبی آن را تمرین کنیم. این کتاب در هر گام برای شما مبحثی از سخنرانی و صحبت در جمع را بیان کرده است و اگر با مطلبی از پیش آشنا هستید تمرینات و جداول تفکرکده را پر کنید. هر زمان به یکی از موارد مطرح ‌شده در کتاب نیاز دارید همان مطلب را در ابتدا بخوانید. نیازی نیست حتماً از گام اول به نیم گام آخر بروید. هر قسمتی که برایتان جذاب‌تر است را ابتدا مطالعه کنید. در بخشی از کتاب هفت و نیم گام تا سخنرانی می‌خوانیم: سخنرانی بداهه را خیلی‌ها ‌سخنرانی‌ای می‌گویند که بدون هماهنگی قبلی اتفاق بیفتد و سخنران از قبل مطالبی برای آن آماده نکرده است و تمرینی انجام نداده است و با استفاده از نبوغ و استعداد خود سخنران بتواند یک سخنرانی عالی را انجام دهد. البته باید بدانیم که بهترین سخنرانی بداهه اصلاً این‌طور که ما فکر می‌کنیم نیست؛ بلکه شما از قبل می‌دانید که به کجا دارید می‌روید و موضوع صحبت چی است، پس حداقل به آن فکر کرده‌اید که اگر سؤالی یا صحبتی انجام شد من چه مطالبی را برای این کار در نظر بگیرم و چه بگویم. همه افراد باید برای حاضر جوابی و حرف کم نیاوردن تمرین کنند و تمرین‌های خلاقیت یکی از بهترین مثال‌ها ‌برای بداهه‌گویی هستند. ما باید بتوانیم یک جمله را به یک پاراگراف و پاراگراف را به صفحه بسط دهیم و عکس آن نیز ما باید بتوانیم عصاره یک صفحه را در یک پاراگراف و یا در یک جمله خلاصه کنیم. با استفاده از تمرینات خلاقیت ما باید بتوانیم شباهت‌هایی بین دو چیز مختلف پیدا کنیم یا تضادهایی بیابیم که بتوانیم مدیریت کلام را برعهده بگیریم. برای بهترین عملکرد ما باید آرامش خودمان را حفظ کنیم و بتوانیم هیجانی در کلام خود ایجاد کرده و این هیجان و شور و نشاط را به مخاطب‌مان منتقل کنیم، باید نظرات دیگران را پذیرا باشیم و با استفاده از نظرات متفاوت یک سخنرانی عالی را برگزار کنیم. باید سریع فکر کنیم و سریع تصمیم بگیریم که چه مطلبی را با چه اولویتی مطرح کنیم. اولین فکری که به ذهن‌مان رسید را پرورش بدهیم و از همان برای صحبت استفاده کنیم و نگذاریم ذهن درگیر اما و اگرهای شدن یا نشدن این موضوع شود. باید یاد بگیریم مثل افراد برون‌گرا در زمان حرف زدن به جملات و کلمات و مطلب بعد که می‌خواهیم بگوییم فکر کنیم. فهرست مطالبمقدمهچطور این کتاب را مطالعه کنیم؟گام اول: از کجا شروع کنیم؟سخنرانی در جمع بزرگسخنرانی در جمع کوچک (کلاس)روش‌های چیدمان صندلی مخاطبان1-روش میز کنفرانسی2- روش کلاسی3- روش U شکل4- روش تالار5- روش سمیناریآمادگی پیش از حضورمتن سخنرانیمقدمه سخنرانیبدنه سخنرانیچاشنی‌هاسؤال1- سؤالات آماری2- سؤالات باز (توضیحی)3- سؤالات بسته4- سؤالات انتزاعی (ذهنی)داستانارجاع به تک جملهفعالیت جمعیبازی و کارگروهیتصاویر و فیلمجمع‌بندیگام دوم: تا حالا از سخنرانی در جمع فرار کردید؟مکانیسم ترسچرخه ترسمقابله با ترس و استرساعتماد به نفسترس از تپق زدندیررسیدنتجهیزاتپاورپوینتنبود تمرین کافی و عدم تسلط بر محتواعدم شناخت مخاطبگام سوم: چگونه ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کنم؟انواع راه‌های ارتباطی به صورت زیر استارتباط بستهارتباط مخفیارتباط کورارتباط بازتاثیرگذاریمقبولیتدیدگاهگوش دادن مؤثر و فعالانهارتباط چشمیشخصیت شناسیگام چهارم: چه کار خاصی انجام می‌دهیم؟تکنیک scamperتکنیک سؤالات ایده‌برانگیزتکنیک شش کلاه تفکرتکنیک طوفان فکریسخنرانی بداههگام پنجم: دایرۀ واژگانتمرین تندگوییتمرین دوگویی و سه‌گوییتمرین بسط دادنگام ششم: چطور لحن خودم رو تقویت کنم؟گام هفتم: مدیریت جلسه و سؤالاتچگونه جواب سؤالات را بدهیم؟اگر مخاطبی سؤال کرد و ما به‌عنوان سخنران جواب را‌ نمی‌دانستیم چه کار کنیم؟گام هفتم و نیم: فروشفروش محصولکلام آخر

more_vert کتاب هنر برقراری ارتباط

ادامه مطلب

closeکتاب هنر برقراری ارتباط

کتاب هنر برقراری ارتباط به قلم جودی اپس، به شما نشان می‌دهد که چگونه گام به گام، در خانه، خیابان و یا در محل کارتان با استفاده از قدرت کلام، با دیگران ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را به خود جذب کنید. یک گفت و گوی خوب در ارتباطات شما تأثیر فراوانی دارد. این تاثیر را در جلسات کاری، مصاحبه‌ها، مذاکرات و همچنین در ارائه قابلیت‌هایتان به وضوح خواهید دید. یک گفت و گوی خوب به شما کمک کند تا شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید و با اطرافیانتان روابطی قوی و مستحکم برقرار کنید. کتاب هنر برقراری ارتباط (The art of conversation) کمک می‌کند تا با شکستن سکوت، مکالمه را شروع و با درک انواع مختلف مکالمه و نحوه به کارگیری آن‌ها، ضمن استفاده از مهارت گوش دادن مؤثر، از ارتباطات غیر کلامی بهره جست. در یک کلام این کتاب راهنمایی است برای استفاده از گفت و گو برای ایجاد روابط، بهبود دوستی، توسعه کسب و کار، نفوذ در دیگران، متقاعدسازی و حتی گپ زدن با مردم. گفتگو! رایج‌ترین کار در دنیا همین است؛ گفتگویی بسیار عادی، بسیار طبیعی، همه‌ جا و همه‌ وقت. در سر تا سر دنیا مردم در حال گفتگو با یکدیگرند. یک آگهی تبلیغاتی هست که می‌گوید: «صحبت کردن خوب است.» خوب، آیا همه توانایی صحبت کردن را دارند؟ انسان‌ها اساساً موجوداتی اجتماعی هستند و با هم صحبت می‌کنند. یقینا غارنشینان هم راهی برای ارتباط و مکالمه با یکدیگر داشته‌اند. بسیاری از شما قبل از اینکه دهانتان را باز کنید تا حرفی بزنید، راجع به آن فکر نمی‌کنید. این خودجوش‌ترین کار در دنیاست. اما سؤال این است که شما چگونه صحبت می‌کنید. بسیاری از شما حرف زدن را از راه تقلید از والدین یا کسانی که در کودکی از شما مراقبت می‌کردند، آموخته‌اید. بسیاری از شما عناوین و زیر ساخت‌های مکالمه را در مدرسه نیاموخته‌اید. شما هرگز نیاموختید به‌ درستی از امکانات بالقوه و خارق‌العاده گفتگو استفاده کنید و حتی انجامش را نیز نیاموختید. در واقع هنر گفتگو رایج‌ترین مهارت نادیده گرفته شده در دنیاست. اگر شما در ایام جوانی بتوانید بر هنر مکالمه و گفتگو مسلط شوید، در همه ادوار زندگی‌تان از مزایای بی‌شماری بهره خواهید برد. جودی اپس (Judy Apps) متخصص ارتباطات بین‌المللی، مربی، نویسنده و سخنران انگیزشی است. او که مربی حرفه‌ای دارای مدرک از فدراسیون مربیگری بین‌المللی و عضو کاملاً واجد شرایط مربیان جهانی دانشگاه اِن ‌ا‌ِل ‌پی و شبکه مشاوران است، افرادی را در همه مراحل زندگی در مورد ارتباطات، اعتماد به‌ نفس و صدا آموزش می‌دهد. بخش اول این کتاب به شما نشان می‌دهد که چطور مکالمه همچون رقصی زیبا عمل می‌کند و می‌تواند دو نفر را که با یکدیگر سر و کار دارند، به هم پیوند بزند. در بخش دوم کتاب به مهارت‌هایی دست می‌یابید که شما را به سخنوری حرفه‌ای و ماهر تبدیل می‌کند. نحوه تأثیرگذاری در دیگران را می‌آموزید و صحبت‌هایتان را به سمت هدفی مشخص هدایت می‌کنید. در بخش سوم کتاب، گفتگو و مکالمه را وارد زندگی روزمره‌تان می‌کنید تا بتوانید مشکلات رایجی را که هر کسی با آن مواجه است، حل ‌و فصل کنید. شما مهارت‌های ارزشمندی را فراخواهید گرفت تا با دیگران مخالفت کنید بدون ‌آنکه آنان را ناراحت کنید و رابطه‌تان مخدوش شود. جملات برگزیدۀ کتاب هنر برقراری ارتباط: - عمل اصلی در رهبری باید عمل برقراری گفتگویی واقعی باشد.- اگر مجبورید ساده‌لوح باشید، به‌ طرزی دلنشین ساده‌لوح باشید.- هیچ شاخصی از شخصیت، قطعی‌تر و مطمئن‌تر از صدا وجود ندارد.- هیچ گفتگویی کسل‌ کننده‌تر از گفتگویی نیست که در آن همه با هم موافق هستند.- او اجازه می‌دهد که راه رفتنش کار صحبت کردنش را انجام دهد، او سخنوری برجسته است.- ملاقات دو شخصیت مثل تماس دو ماده شیمیایی است: اگر واکنشی وجود داشته باشد، هر دو متحول می‌شوند. در بخشی از کتاب هنر برقراری ارتباط می‌خوانیم: اَل پاچینو، بازیگری که نقش «پدر خوانده» را در این فیلم‌ها ایفا کرد، یک‌ بار به یک مصاحبه ‌کننده گفت: «بدترین چیز مشهور بودن این است که مردم همیشه با آدم خوب رفتار می‌کنند.» آنچه او در این مصاحبه گفت، هر قدر هم مسخره باشد، مردم صرفاً با آن موافقت می‌کنند. او مشتاق دیدن کسی بود که فقط یک ‌بار چیزی را به او بگوید که او نمی‌خواست بشنود. اما شاید حتی تصور عدم توافق در گفتگو در شما تنش ایجاد کند. شاید از این می‌ترسید که مبادا مخالفت با کسی باعث آزردگی او شود و بگو مگو پیش بیاید یا اینکه آن فرد به شما به صورت کلامی حمله کند و باعث خشم شما شود. شاید در گذشته تجربه بدی در تلاش برای مخالفت با کسی داشته‌اید و واکنش آن فرد پس از این عدم موافقت مثل این بوده که انگار شما او را به مبارزه‌ای مرگبار دعوت کرده‌اید. به ‌طور قطع فرهنگ‌های مختلف در جهان وقتی بحث عدم توافق پیش بیاید، به‌ گونه‌ای متفاوت واکنش نشان می‌دهند؛ مثلاً آنچه در امریکا عادی است، چه بسا در برخی از کشورهای واقع در اقیانوس آرام توهین محسوب شود. اما حتی اگر پای فرهنگ هم وسط باشد، به این معنا نیست که شما همیشه باید با افراد موافقت کنید؛ روش‌هایی برای ابراز مخالفتی که حداقل تضاد و کشمکش را به‌همراه داشته باشد، وجود دارد. این واقعیت مهم را درک کنید: ارتباط خوب به معنای موافقت نیست. شما می‌توانید بدون از دست دادن ارتباط با طرف مقابلتان مخالفت کنید. قبلاً فهمیدیم که ارتباط به لحن صدا و زبان بدن شما بیشتر بستگی دارد تا محتوای مکالمه‌تان. اگر ارتباطی خوب با طرف مقابلتان داشته باشید، می‌توانید به او بگویید که چه چیزی از نظر شما درست است و این حمله به او محسوب نمی‌شود. فهرست مطالبچکیدهمقدمهبخش اول: معرفی گفتگوفصل 1: رقص گفتگوفصل 2: ارتباط است که بیشترین اهمیت را داردفصل 3: رسیدن به حالت ذهنی صحیحفصل 4: شروع گفتگو – اصول پایهفصل5: گوش دادنبخش دوم: قدرت گفتگوفصل 6: تأثیرگذاری گفتگوفصل 7: انواع مختلف گفتگوفصل 8: ترجمان و ابراز خودتانبخش سوم: قایقرانی در دریای مکارفصل 9: موقع گیر کردن چه کار کنیدفصل 10: روغن‌کاری چرخ‌هافصل 11: ایفای نقشفصل 12: تشخیص بازی‌هایی که افراد می‌کنندفصل 13: لذت بردن از اختلاف‌نظرفصل 14: مواجهه و برخوردبخش چهارم: مکالمه‌های خلاقانهفصل 15: تغییر کل جهان با هر بار یک گفتگودرباره نویسنده

more_vert کتاب دوزاده اصل برای سخنرانی حرفه‌ای

ادامه مطلب

closeکتاب دوزاده اصل برای سخنرانی حرفه‌ای

کتاب دوزاده اصل برای سخنرانی حرفه‌ای به قلم مرتضی حسینی، اصول و تکنیک‌های کاربردی‌ای را معرفی می‌کند که با یادگیری و به کارگیری آن‌ها قادر خواهید بود به یک سخنران عالی تبدیل شوید. با مطالعه کتاب دوازده اصل برای سخنرانی حرفه‌ای (12principles for professional speech) خواهید دید که خیلی از سخنرانان اصول گفته شده در این کتاب را در سخنرانی‌های خود استفاده می‌کنند. سخنرانی یکی از قوی‌ترین ابزارها برای انتقال اطلاعات، تجربیات و ایده‌ها به دیگران است، شیوه بیان شما می‌تواند تاثیر فوق‌العاده بر اثرگذاری یک موضوع داشته باشد. بسیاری از افراد می‌توانند در اجتماع به خوبی صحبت کنند و بسیاری از افراد موفق جهان به واسطه همین مهارت جایگاه فعلی خودشان را به دست آورده‌اند. اگر از شما بخواهند در جمعی سخنرانی داشته باشید چه حسی دارید؟ آیا این سخنرانی را یک فرصت می‌دانید یا یک تهدید؟ به سخنرانی خود از 0 تا 10 چه نمره‌ای می‌دهید؟ بسیاری از افراد موفق جهان کسانی هستند که بیان خوبی دارند و در چنین شرایطی می‌توانند یک سخنرانی بسیار خوب داشته باشند. اکثر مواقع دیده می‌شود که افراد با جایگاه‌ها و شغل‌های متفاوتی فرصتی به دست می‌آورند برای سخنرانی در جمعی که اگر سخنرانی خوبی انجام بدهند هم اعتبار بالاتری کسب می‌کنند و هم درآمدشان احتمال دارد بیشتر شود (به واسطه ارتقا درجه شغل). اما متاسفانه این فرصت را از دست می‌دهند، گاهی هم بعضی از افراد از این فرصت به خوبی استفاده می‌کنند پس سخنرانی یک ابزار و مهات فوق‌العاده است که می‌توانید با استفاده از آن اعتبار بالاتر، جایگاه بالاتر و حتی درآمد بیشتری هم داشته باشید. متاسفانه خیلی از افراد تصور می‌کنند که سخنرانی ذاتی است و یاد گرفتنی نیست اما کاملا در اشتباه هستند و سخنرانی کاملا یک مهارت آموختنی است. این کتاب را مطالعه کنید و تکنیک‌ها و راهکار‌های گفته شده را پیاده‌سازی کنید تا یک سخنرانی حرفه‌ای داشته باشید. در بخشی از کتاب دوزاده اصل برای سخنرانی حرفه‌ای می‌خوانیم: دوستان عزیزم دقت کنید که برای هر سخنرانی ابتدا باید مخاطب خودمان را بشناسیم، تا چنین اتفاقی برای ما نیفتد، اگر مخاطب خود را نشناسیم امکان دارد موضوعی را بیان کنیم که مخاطبین ما اصلاً به آن اهمیت نمی‌دهند فرض کنید که برای افراد کهن سال بالا 80 سال بیاییم و از فواید ازدواج صحبت کنیم، آیا مخاطب به صحبت‌های ما گوش می‌دهد؟ قطعاً نه. یا بیاییم برای جوانان یا نوجوانان در مورد بازنشستگی صحبت کنیم، چند درصد احتمال دارد که آن‌ها به صحبت‌های ما گوش دهند؟ بسیار کم. پس اینکه ما در سخنرانی خود مخاطبین را بشناسیم و موضوع سخنرانی خودمان و مطالب آن را مطابق با مخاطب خودمان درست کنیم بسیار مهم و ضروری است، اگر شما بهترین بیان، بهترین مطالب و بهترین و جذاب‌ترین سخنرانی را داشته باشید اما سخنرانی شما متناسب با مخاطب نباشد میزان توجه به سخنرانی شما به شدت پایین می‌آید. بارها در دوره‌ها و کارگاه‌های خودم بیان می‌کنم که اولین و مهم‌ترین نکته در سخنرانی شناخت مخاطبین است و اگر مخاطبین خود را به خوبی نشناسیم امکان دارد که تمام زحمات ما برای یک سخنرانی خوب از بین برود. دلیل اصلی این اتفاق این است که مخاطب با خود می‌گوید این موضوع به من مربوط نمی‌شود و برای افراد دیگری است و دوم دلیلی برای گوش دادن به صحبت‌های شما نمی‌یابد، با خود می‌گوید چرا باید به این فرد گوش بدهم در حالی که موضوع اصلاً به من مربوط نمی‌شود و برای من اصلاً دغدغه نیست. فهرست مطالبمقدمه آلن وود هوس12 اصل برای سخنرانی حرفه‌ایاولین سخنرانی منباورهای نادرستسخنرانی یک مهارت است!قبل از شروع!تمرین تمرین تمریناصول سخنرانیاصل اول: موضوع شما چیست؟چه موضوع بهتر است؟اصل دوم: سخنرانی‌تان را جذاب کنیدهدفتان از سخنرانی چیست؟سازمان‌دهی سخنرانیقالب سه بخشهردو نیم‌کره را به کار بی اندازیداصل سوم: حرفه‌ای شروع کنیدشروع سخنرانی (جلب توجه)چرا شروع مهم است؟یک داستان بگوییدسؤالی بپرسیدنوع اول سؤالات آمارینوع دوم سؤالات ذهنی استنوع سوم سؤالات فکری.از یک نقل قول استفاده کنیداصل چهارم: میانه و جمع‌بندیبدنه سخنرانیچه چاشنی‌هایی داریم؟از کارگروهی استفاده کنیداز یک داستان استفاده کنیدجمع‌بندی کنیدچند نکته مهم1. در این بخش اصلاً نکته جدیدی نگوییم2. تکرار طولانی محتوا3. از پراکنده‌گویی خودداری کنیماصل پنجم: پایانی به‌یادماندنیدعوت به اقدام واضحگل دقیقه نود!متناسب با هدفهمان لحظه و همان‌جا!کاری را انجام بدهند.اصل ششم: شناخت مخاطباهمیت شناخت مخاطبمراسم شب یلداچه مشکلی دارندرؤیاهای آن‌ها را بشناسیدبا مخاطب خود بیشتر آشنا شویدسن مخاطبجنسیت مخاطبینتحصیلاتجایگاه اجتماعی، شغل مخاطبیندانش مخاطبیناز کجا بدانیم؟اگر برگزار کننده خودمان هستیماگر از شما دعوت شده استتوهم دانشچطور توهم دانش را رفع کنیم؟انجامش دهد!مخاطب خودمان را عذاب ندهیم!اصل هفتم: داشتن بیانی قدرتمندتمرین خودکارچطور انجامش بدیم؟باصدای بلند صحبت کنید.چطور صدای رسا و بلندی داشته باشیم؟تمرین مشدّد خوانیتپق زدن در سخنرانیآیا تپق زدن در سخنرانی ایرادی دارد؟تمرین گره‌های زبانیاصل هشتم: زبان بدن خود را تقویت کنید.لبخند زدن ساده راه برقراری ارتباطچه لبخندی به شما می‌آید؟دو قشر از افراد به تمرین بیشتری نیاز دارندزبان بدن در سخنرانیچطور زبان بدن مناسبی داشته باشیم؟بازی پانتومیم!تمرین جلوی آینهاز خودتان فیلم بگیریداصل نهم: ارتباط چشمیاهمیت ارتباط چشمی در سخنرانی؟ارتباط چشمی در سخنرانیربات نباشیمروش wچه تمرین‌هایی هست؟تمرین جلوی آینه یادتان نروداصل دهم: تمرین کنید!فیلم گرفتن از خودمانصدای خودتان را ضبط کنیدتصویر سازی ذهنیتمرین به تنهاییتمرین آینهچند اشتباه در سخنرانیجمله پرکن هاتیکه کلام هاتمرین‌هایی برای رفع تیکه کلام و جمله پرکن هاتمرین کشتمرین تندگوییسرعت گفتار بسیار بالا یا بسیار پاییناز اشتباهات دیگر در سخنرانی‌هاداشتن لهجهاصل یازدهم: ترس از سخنرانیچرا می‌ترسیم؟ماهیت ترسمنابع ترس کدام اندترس از ضایع شدن یا خراب کردنترس از فراموش کردنیادآوری برای خودتان تهیه کنیدشیوه درست نوشتن یادآوراستفاده از فلش کارتنقشه ذهنی یا مایندمپترس از سؤال پرسیدنمحیط ناآشنااصل دوازدهم: ارائه‌ای حرفه‌ای داشته باشدقایق استرس آور اولتعجب همه را برانگیزیدفعالیتی انجام دهیدیک مورد مشترکخلاقیت داشته باشیدارتباط چشمی چگونه باشد؟زبان بدنبا دست‌ها چه کنیم؟نحوه ایستادناز حوضه آسایش خود دور شویداز همراهی مخاطب استفاده کنیدپاورپوینت ابزاری قدرتمندمتن ننویسیدفقط یک موضوعتعداد اسلاید را کم کنیدقانون 5×5از فونت‌های مناسب استفاده کنیدچند دقیقه قبل از اجراچند نکته مهم دیگرانواع مکث هامکث عادیمکث تاکیدیمکث پاسخیمکث تکمیلیشیوه معرفی خودمانزمانی که ما را می‌شناسندزمانی که ما را نمی‌شناسندمعرفی توسط مجری برنامهمعرفی توسط خودمانمعرفی غیر مستقیمظاهر سخنرانتجربه‌ها را یادداشت کنیداز دیگران بیاموزیدسخن آخرتقدیر و تشکر

more_vert کتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند: چگونه پاسخ «بلی» را در بازاریابی شبکه‌ای بگیریم

ادامه مطلب

closeکتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند: چگونه پاسخ «بلی» را در بازاریابی شبکه‌ای بگیریم

آلن پیز در کتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند: چگونه پاسخ «بلی» را در بازاریابی شبکه‌ای بگیریم، برای اولین بار یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مشاهده شده در بازاریابی شبکه‌ای را مستند کرده است. با استفاده از مهارت‌ها و ترفندهای آزموده‌ی این کتاب، یاد می‌گیرید چطور تجارت بازاریابی شبکه‌ای خود را به سطحی فراتر از رویاهایتان برسانید. نکته خوب کتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند این است که نیازی نیست مواردی را که قبلاً از بالاسری خود آموخته‌اید تغییر دهید. با حدود 2 ساعت آموزش و تمرین مستمر، می‌توانید تجارت‌تان را تا سطحی بالا ببرید که خودتان هم تعجب کنید. سیستمی که در کتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند (Questions are the Answers) خواهید آموخت، با تعهدی همراه است. اطلاعات ارائه شده در کتاب با هدف سرعت بخشیدن به معارفه‌های شما بدون تغییر در آنچه از قبل می‌دانید تهیه شده است. به همین دلیل اغلب کلام‌های موکد این اثر در کلید دوم از بخش دوم: «یافتن دکمه‌ی حساس» آورده شده است. همان‌ طور که می‌دانید بیش از 90 درصد ارتباطات بشر، غیرکلامی است که شامل لحن بیان و زبان بدن می‌شود. درباره‌ی لحن بیان و فنون سخنرانی منابع بسیاری وجود دارد که در جای خود قابل بررسی و یادگیری است. کتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند مشخصاً به موضوع زبان بدن و فواید آن در تجارت بازاریابی شبکه‌ای می‌پردازد. اهمیت دانستن زبان بدن در زندگی روزمره و تجارت تا حدی است که می‌تواند جای ضرر و سود را عوض کرده و مسیر هموارتری را برای ما فراهم کند. آلن پیز (Allan Pease) یکی از بهترین افراد در زمینه زبان بدن و آموزش آن است و جالب اینکه او به امر فروش و بازاریابی شبکه‌ای نیز اشتغال داشته و به خوبی می‌داند ما برای پیشرفت در تجارت خود چه می‌خواهیم. او متخصص زبان بدن در سطح جهانی است. کتاب «زبان بدن» او بیش از چهار میلیون نسخه فروش رفته و به 33 زبان ترجمه شده است و برنامه‌های تلویزیونی او را 100 میلیون نفر دیده‌اند. او نویسنده کتاب‌های پرفروش بسیاری است از جمله «چرا مردها گوش نمی‌دهند، و زنان نمی‌توانند نقشه بخوانند» که آنرا به همراه همسرش باربارا نوشته است. حتی اگر بازاریاب شبکه‌ای نیستید، اطلاعات موجود در این کتاب نگاه شما را به مذاکره و روند متقاعدسازی، برای همیشه تغییر خواهد داد. کتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند راه رسیدن به درآمدی بالاتر از دیگران را به شما نشان خواهد داد. بازاریابی شبکه‌ای چند سالی است در کشور ما به شکل قانونی انجام می‌شود. هرچند که از فراز و نشیب‌های بسیاری عبور کرده اما هنوز در ابتدای راه است. شبکه‌گران نوین ایران در تلاشند از دانش و فنون مرتبط برای پیشرفت و ارتقاء جایگاه خود بهره برده و از منابع خوبی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند. در این میان کتاب‌های بسیار خوبی وجود دارد که انتظار شما را می‌کشند. آلن پیز درباره چرایی نوشتن این کتاب می‌گوید: بار اول که در سال 1980 با بازاریابی شبکه‌ای آشنا شدم، از وجود چنین فرصت محشری به وجد آمدم. فرصتی که ساده، قانونی، اخلاقی، مفرح و سودآور است؛ و جزو آن طرح‌های «یک شبه پول‌دار شو» نیست - در اصل سیستم «زود پول‌دار شو» نیست. ده سالِ پیش، من به تحقیق و پرورش تکنیک‌های ارتباطی و فروش پرداخته بودم که درآمد شرکت‌ها را تا چند ده برابر کرده و میلیونرهای زیادی ساخته بودم. با خود اندیشیدم: «وای! اگر بتوانم این تکنیک‌های بسیار موفق را وارد بازاریابی شبکه‌ای بکنم، نتیجه آن شگفت‌انگیز خواهد بود!» در بخشی از کتاب پرسش‌ها، همان پاسخ‌هایند می‌خوانیم: به ازای هر 5 مشتری احتمالی که با آن‌ها تماس تلفنی می‌گرفتم، 3 نفر با من قرار می‌گذاشتند. فرصت معارفه با دو نفرشان را پیدا می‌کردم چون نفر سوم یا قالم می‌گذاشت یا جلسه را کنسل می‌کرد یا گوش نمی‌داد یا ایرادهای دیگری می‌گرفت که در حوزه کنترل من نبود. از 2 نفری که گوش می‌دادند، یکی خرید می‌کرد و من 45 دلار کاسب می‌شدم. پس به ازای هر 5 نفری که به آن‌ها زنگ می‌زدم، 45 دلار کمیسیون گیرم می‌آمد که معادل 9 دلار برای هر تماس تلفنی بود. این یعنی هر «بله» پای تلفن معادل 15 دلار بود، علیرغم اینکه طرف خرید می‌کرد یا نه و قالم می‌گذاشت یا خیر؛ و علیرغم هر حرفی که به من می‌زد! اوه! این فوق‌العاده بود! یک علامت بزرگ درست کرده و روی آن نوشتم 9 دلار و آن را کنار تلفن قرار دادم. به ازای هر کسی که به تلفنم جواب می‌داد، من 9 دلار کاسب بودم. به ازای هر کسی که به درخواست برگزاری جلسه معارفه من پاسخ «بله» می‌داد، 15 دلار کاسب بودم. این یعنی کنترل کامل سرنوشتم در دست خودم بود! اغلب فروشندگان دیگر از اینکه مشتری به آن‌ها «نه» می‌گفت، ناامید و دلسرد می‌شدند. خیلی زود من شدم فروشنده شماره یک شرکت در سطح ملی. فهرست مطالبمقدمه مترجم درباره نویسندهمقدمهگام اولچطور به پاسخ «بلی» برسیمشش مهارت راهبردی برای معارفه‌ی قویشش مهارت فوق‌العاده برای ایجاد تأثیرات مثبتزبان بدن - چگونه علائم را بخوانیماز همین مترجم

more_vert کتاب مهارت‌های تلفنی

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت‌های تلفنی

کتاب مهارت‌های تلفنی اثری فوق‌العاده از مری ریچاردز، رهنمودها و تکنیک‌های تبدیل شدن به یک ابر کاربر تلفنی را به شما آموزش می‌دهد. بدست آوردن یک مشتری جدید نسبت به ابقای یک مشتری قدیمی هشت برابر بیشتر هزینه دارد. ابرکاربرهای تلفنی به حفظ وفاداری مشتری کمک می‌کنند. با فراگیری تکنیک‌های ضروری کتاب مهارت‌های تلفنی (The telephone skills pocketbook)، کنترل همه‌ی تماس‌های تلفنی‌تان را بدست گیرید و هر روز بهره‌ی بیشتری کسب نمایید. مری ریچاردز (Mary Richards) نویسنده‌ی این کتاب، سابقه‌ی آموزشی، بازاریابی بین‌المللی و مدیریت عمومی دارد. سال‌ها کار در طراحی و ارائه آموزش به سازمان‌های دولتی و خصوصی، جوانان و افراد مسن، افراد مشتاق یا آن‌هایی که راغب نبوده‌اند، برای وی تجربه‌ای ارزشمند فراهم نموده که وی اکنون از آن برای خلق انتشارات در زمینه‌ی مهارت‌های تجاری و منابع درسی جهت ارائه به کارآموزان بهره می‌برد. او در این اثر پیغامی محکم برای هر کسی که نیاز به نمایش تصویری حرفه‌ای و پویا از طریق تلفن دارد، ارائه می‌دهد. در حالیکه تکنولوژی‌های در حال توسعه، پیشرفت‌های مستمری را در سیستم‌ها و روش‌های ارتباطاتی فراهم می‌سازند، تلفن همچنان جزء اصلی ارتباطات تجاری است. از زمانی که تلفن از یک کالای نادر به آیتمی معمول و عادی تبدیل شده، ارتباط ما با آن تغییر یافته است و قدر این وسیله را نمی‌دانیم. ما فراموش می‌کنیم که تلفن هم ابزاری تجاری و هم وسیله‌ای برای ارتباطات است. به این ترتیب باید تلفن را به عنوان دارایی مهم و کلیدی تجاری محسوب نماییم. برخوردها، شیوه‌ها و تکنیک‌های تلفنی به طور گسترده با هم متفاوت هستند. شاید شما یک ابر کاربر باشید. در مقیاسی بین ابر کاربر تا کاربر عادی، احتمالاً شما بسته به موقعیت، حس‌تان، یا فشاری که تحت آن هستید در سطوح مختلفی می‌باشید. احتمال دارد در رسیدگی و برخورد با شکایات مشتری "فوق‌العاده" باشید ولی اگر قرار باشد تماسی برای فروش بگیرید، چند سطح پایین‌تر بیایید. یا احتمالاً وقتی کارتان بستگی دارد به تماس تلفنی یا وقتی رئیس‌تان دور و بر شما است کمتر عادی و غیررسمی باشید. در بخشی از کتاب مهارت‌های تلفنی می‌خوانیم: مطمئن شوید که با فرد صحیح سروکار دارید، سپس به حقایق بپردازید، بدون احساسات- بگویید چه می‌خواهید (پرداخت یک صورت حساب)- دریابید باید چه چیزی رخ دهد تا شما به آنچه می‌خواهید برسید (مدیر باید چک را امضا کند و تا جمعه هم نیست)- این اطلاعات را به مشخصات در مورد کسی که باید اقدام کند و اینکه این موارد چه زمانی انجام می‌شوند مبدل سازید ("پس مدیر کی برمی‌گردد، شما از او بخواهید تا چک را امضا کند و من اول وقت روز دوشنبه دوباره تماس می‌گیرم")- بیان کنید که چه اقدامات پیگیرانه‌ای را انجام خواهید داد تا مطمئن شوید که این اتفاق می‌افتد (احتمالاً شما الان گرفتارید، من جمعه زنگ می‌زنم تا یادآوری کنم)- رکورد پیشرفت کار را حفظ کنید و در صورت لزوم تماس‌های پیگیری را به صورت کتبی ثبت و نگهداری کنید.- برنامه‌تان را دنبال کنید- پایداری و استمرار نتیجه‌بخش است (اول از همه جمعه زنگ بزنید و دریابید که چک چه ساعتی امضا می‌شود، دوباره سر همان ساعت زنگ بزنید، و اگر فکر می‌کنید ضروری است یکبار دیگر هم زنگ بزنید تا چک کنید که امروز پست جک را انجام می‌دهند)- تماس بگیرید و دریافت چک را تصدیق کرده و تشکر نمایید. فهرست مطالبمقدمهاجزای اصلی کسب و کار (تجارت)اصلی یا معمول؟یک دارایی تجارینقطه ضعف تجاریارتباط شما با تلفنآیا شما همیشه یک ابر کاربر هستید؟یا گاهی یک کاربر عادی هستید؟مهارت‌های تلفنی‌تان را مورد توجه قرار دهیدابر کاربر در برابر کاربر عادیشما بعنوان کسی که ارتباط برقرار می‌کندآشنا به نظر میاید؟اصولشیوهشما بعنوان طرف تماس تماس گیرنده10 راه برای اینکه تماس گیرنده‌تان تجربه بدی از شما داشته باشدبدانید تماس گیرنده چه می‌خواهدتماس گیرنده‌ها خواهان C.A.S.H هستند10 راه برای اینکه تماس گیرنده تجربه خوبی با شما داشته باشداز انتظاراتشان فراتر رویدپاسخ به تلفناعلام حضور خوداستفاده از سیستم پاسخ دهیپاسخ دادن تماس دیگرانپیغام گرفتنوقتی تماس برای شما نیستوصل کردن تماس- مرحله 1وصل کردن تماس- مرحله 2قطع شدناولین/ آخرین تاثیرات پابرجا هستنددریابید تماس گرفتن با شما چگونه استیافتن شماره شمامتشاکیان را به مشتریان وفادار تبدیل کنیددریافت یک شکایتدریافت شکایتمدیریت پرخاشگری و بی ادبیپرس و جو و کند و کاومشتریان داخلیشما بعنوان یک تماس گیرندهمشکلاتی که ممکن است داشته باشید.تماس گرفتنتماس گرفتنسخن گفتن روی ماشین پیغام گیردستیابی به افراداگر در دسترس نبودندنگه داشتن گوشیکسب اطلاعاترسیدن به آنچه می‌خواهیدشکایت کردنمذاکره کردنبرقراری تماس تلفنی بین المللیشما بعنوان سازنده یک رابطه دوستانهده راه آسان برای اینکه کسی را از خود بیزار کنیدرابطه دوستانه = نتایجاستفاده از رابطه دوستانهراه‌های ساخت رابطه‌ای دوستانهگفتن "متشکرم"استمرارشما بعنوان یک ابر کاربرسوگند ابر کاربرانتخاب با شما استدر مورد نویسنده

more_vert کتاب قدرت کلام

ادامه مطلب

closeکتاب قدرت کلام

کتاب قدرت کلام نوشته‌ی رمضان صادقی مقدم، شیوه‌ها و تکنیک‌های مهارت و تقویت فنون بیان و سخنرانی را به شما می‌آموزد. هر فردی دوست دارد آن‌قدر خوب و با اعتماد به نفس حرف بزند که مردم به حرف‌هایش گوش کنند و او را جدی بگیرند. فن بیان یکی از کلیدهای موفقیت بسیاری از افراد می‌باشد؛ طوری که برخی با همین فن به راحتی به اهدافشان دست می‌یابند. هدف از خوب صحبت کردن، دروغ گفتن نیست یا اینکه کلمات را به گونه‌ای پیچیده کنید تا طرف مقابل دچار اشتباه شود. فن بیان با زرنگ بودن فرق می‌کند. شما می‌توانید در عین حال که فرد خوبی هستید خوب هم حرف بزنید. فن بیان در ساده‌ترین مفهوم به معنای توانایی حرف زدن است. توانایی شما در صحبت کردن هر چه زیادتر باشد یعنی فن بیان‌تان بهتر است. برای بهره‌مندی از فن بیان باید توانایی این را داشته باشید که خوب، با اعتماد به نفس و واضح صحبت کنید. با مطالعه و تمرین مطالب این کتاب به موفقیت در فن بیان دست خواهید یافت است. ارائه‌ی مطلب و سخنرانی از جمله مهارت‌های مهمی هستند که نقش مهمی در موفقیت شغلی و تحصیلی شما خواهند داشت. هر چند گاهی اوقات عنوان این دو مهارت به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما در واقع مهارت ارائه‌ی مطلب، بحثی بزرگ‌تر و گسترده‌تر است و مهارت سخنرانی یکی از زیر مجموعه‌های آن محسوب می‌شود. شنونده‌ی خوبی برای دیگران بودن، فقط برای هضم و جذب دانسته‌ها، کلمات، مفاهیم و سبک رفتاری آن‌ها مفید نخواهد بود. عادت به شنونده بودن و دریافت دائمی اطلاعات از طرف مقابل سبب می‌شود که احساس طرف مقابل نسبت به روند ارائه‌ی مطلب را بهتر درک کنید و در صورت نیاز، مسیر بحث را متناسب با شرایط، آهسته‌تر و سریع‌تر کرده و یا به کلی تغییر دهید. در بخشی از کتاب قدرت کلام می‌خوانیم: یکی از متداول‌ترین ترس‌هایی که تاکنون شناخته شده ترس حین صحبت در جمع یا در مقابل گروهی از افراد است. یکی از نگرانی‌های عمدۀ هر فرد ترس از سخن گفتن در حضور جمع است. بسیاری از مردم به راحتی با هم گفتگو می‌کنند اما هنگامی که برای سخنرانی فرا خوانده می‌شوند دچار ترس و واهمه می‌گردند. برخی از افراد همین که به صحبت کردن در جمع فکر می‌کنند، دچار اضطراب و ناآرامی شده و هنگامی که در مقام عمل شروع به سخنرانی می‌کنند، خشکشان می‌زند، تپش قلبشان شدیدتر میشود، دستانشان شروع به لرزش می‌کند و به صورتی گسسته و لکنت‌وار شروع به صحبت می‌نمایند. اگر شما از ایستادن روی بلندی و صحبت کردن برای جمع می‌ترسید، بدانید که تنها نیستید. سال 1973 در جامعۀ آمریکا تحقیق جالب توجهی در زمینه موارد ترس به عمل آمد و از 2500 نفر آمریکایی خواسته شد که هر کدام فهرستی از عمده‌ترین زمینه‌های ترس خود را بنویسند. در پایان کار آنچه محققان را بسیار متعجب ساخت میزان 41 درصدی پاسخگویان بود که همگی بزرگترین مورد ترس خود را سخنرانی در برابر گروهی از مردم می‌دانستند. تا حدی که بسیاری از آن‌ها قبول چنین کاری را سرنوشتی هولناک‌تر از مرگ تلقی می‌کردند. منظور از یک جمع، 500 سهامدار عصبانی در جلسات آخر سال نیست، بلکه می‌تواند از چند فروشنده، کارمند و یا چند دوست در جشن تولد نیز تشکیل شود. فهرست مطالبمقدمهفن بیان چیست؟7 شیوه صحبت کردن که باعث می‌شود باهوش‌تر به نظر بیاییدمهارت ارائه مطلب و سخنرانی (نقشه راه درس)شناخت بهتر استرس سخنرانی و صحبت در مقابل جمعبرای تقویت فن بیان روی کدام مهارت‌ها وقت بگذاریم؟انتخاب سرعت مناسب برای بیان کلمه‌ها و جمله‌هاشناخت بهتر استرس سخنرانی و صحبت در مقابل جمعگام اول در غلبه بر استرس هنگام سخنرانیتکنیک‌های سخنرانی در جمعقبل از سخنرانی چه احساسی دارید؟مفهوم و انواع مخاطبمخاطب به مثابه یک بازاررویکرد "فرهنگ سلیقه"تفاوت در عرصه‌های استفاده از رسانه (عمومی و خصوصی)رویکرد خرده فرهنگ هارویکرد "شیوه زندگی"رویکرد "قومیت"رویکرد"جنسیت"مخاطب" هواخواه"تعریف مخاطب بر اساس کانال یا محتواسه مدل سیاست‌های ارتباطیتقسیم‌بندی مخاطبان بر مبنای تمایز متقابل بین گرایش و هدفطبقه‌بندی مخاطبان براساس کنترل مخزن اطلاعات و کنترل وقت و موضوعمخاطب سرسختتقسیم‌بندی مخاطب بر مبنای درآمدروابط مخاطب و رسانهاستفاده اجتماعی از رسانه‌هاتعریف مخاطب؛ مخاطب شناسی و رسانهتعریف مخاطبتعریف مخاطب از مخاطبدسته بندی مخاطبانانواع مخاطبانپایدارى مخاطبچالش‌هاى جدیدمخاطب شناسیرسانه چیست؟روزنامه هامجلاترادیوسینماتلویزیونماهوارهاینترنتکارکرد رسانه‌هامخاطب سنجیبا چند جمله طرف مقابلتان را جذب کنیدنتیجه‌گیریفهرست منابع