more_vert کتاب حقوق و دستمزد طلایی

ادامه مطلب

closeکتاب حقوق و دستمزد طلایی

کتاب حقوق و دستمزد طلایی نوشته‌ی علی اثنا عشری، شما را یک بار برای همیشه از رسیدن به نکات، تکنیک‌ها و مراحل اجرای حسابداری حقوق و دستمزد، مالیات حقوق، قوانین کار و بیمه بی‌نیاز می‌کند. تجربه‌ی علمی در بازار کار و آموزش مستمر پیشرفته تنها مسیر قطعی شما برای یادگیری تمام فنون حسابداری و کسب در آمد عالی از این رشته است. لزوما امکان دسترسی به فنون و ترفندهای حسابداری برای شما همیشه فراهم نیست و شما باید همیشه گوش به زنگ باشید تا اگر موقعیت مناسبی برای دستیابی به این تجربه و اطلاعات فراهم شد بدون معطلی به یادگیری آن بپردازید. مخاطبان کتاب حقوق و دستمزد طلایی (Gold salary) تنها مدیران مالی، حسابداری و مدرسان حسابداری نمی‌باشند و خواندن و یادگیری این کتاب به تمام کسانی که به هر نحوی و با هر سمت و شغلی که در ایران مشغول به کار می‌باشند، شدیدا توصیه می‌شود تا بتوانند با کمک کتاب حاضر و با اطلاعاتی کافی و دیدی باز در جهت احقاق حقوق خود گام بردارند. در بخشی از کتاب حقوق و دستمزد طلایی می‌خوانیم: هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، بخش زیادی از هزینه‌های یک موسسه را به خود اختصاص می‌دهد در دنیای رقابتی امروزه، واضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیازمند کنترل دقیق و منظم این هزینه‌ها می‌باشند و از طرفی دیگر، کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم و صحیح دریافت کنند. همچنین باید توجه نموده که محاسبات تعیین حقوق و مزایا حجم گسترده دارد قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم می‌نماید تا اطلاعات خاصی از تعداد کارکنان، حقوق و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه‌های ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال نمایند برای اینکه موارد فوق به درستی صورت گیرد شرکت‌ها نیازمند ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد برای دایره حقوق و دستمزد است. یک سیستم حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاه‌های مربوطه را محاسبه نماید. در ضمن باید از استقرار روش‌های کنترلی مناسب جهت جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به اشخاصی که به دنبال سوء استفاده از منابع سازمان می‌باشند اطمینان معقولی حاصل نمود. شرکت‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون کار می‌باشند توجه نمایید که قانون کار حداقل پرداخت‌های ممکن به کارگران را مشخص نموده و شرکت‌ها حق پرداخت کمتر از حقوق و مزایای مشخص شده در قانون کار را نخواهند داشت اما ممکن است در برخی از شرکت‌ها مزایایی بیشتری علاوه بر مزایای مطروحه در قانون کار به کارکنان خود پرداخت نمایند که این مورد به لامانع است. آنچه اهمیت دارد این است که حسابداران حقوق و دستمزد به ناچار باید اشراف کامل به قوانین مربوط به حقوق و دستمزد داشته باشند، به دلیل اینکه حقوق و دستمزد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های واحد مالی بوده، که مدیران شرکت‌ها به آن نگاه ویژه‌ای دارند اگر در محاسبات حقوق، اشتباهی صورت گیرد شما با کارمندان، اداره دارایی، تأمین اجتماعی و اداره کار با مشکل مواجه خواهید شد. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: مالیات بر درآمد حقوقدنیای مالیات هاابزارهای کار فصل مالیات حقوقاشخاص حقیقی و حقوقی را بشناسیداشخاصی که هیچوقت مالیات از حقوقشان کم نمی‌شودچه درآمدی مشمول مالیات بر درآمد حقوق است؟مالیات حقوق اشخاص در ایران و خارج چگونه است؟تکلیف اشخاصی که از خارج کشور حقوق دریافت می‌کنند چیست؟در چه مواردی اتباع خارجی باید مفاصاحساب ارایه کنند؟مبنا یا ماخذ محاسبه‌ی درآمد مشمول مالیات حقوقروش محاسبه‌ی درآمد مشمول مالیات مزایای غیر نقدیتکالیف کارفرمایان در رابطه با مالیات حقوق چیست؟آیا افراد بازنشسته هم باید مالیات بدهند؟مالیات درآمد حقوق ورزشکاران و مربیان امور ورزشیتکلیف مالیات حقوق در رابطه با قراردادهای پیمانکاری چیست؟حدنصاب حق مأموریت خارج از کشورپرداخت‌ها و مزایایی که بخشی از آن معاف از مالیات استچگونه باید اضافه پرداختی مالیات حقوق را مسترد کرد؟جرائم مالیات بر درآمد حقوقفصل 2: نکات کلیدی قانون کارراهنمای مطالعه‌ی فصل قانون کارکارگر مشمول قانون کارمنظور از کارگاه چیست؟قرارداد کار باید در چند نسخه تهیه شود؟آیا قرارداد کار شفاهی هم معتبر است؟عدم درج مدت قراردادسه موردی که باعث باطل شدن قرارداد کار می‌شوددر قرارداد کار حتما باید این موارد قید شوداین شش مورد باعث خاتمه‌ی قرارداد می‌شوندتکلیف کارگری که استعفا می‌کندسنوات کارگر در صورت از کار افتادگی یا بازنشستگیسنوات کارگر در صورت کاهش توانایی جسمی و فکریمزد کارگر در چه زمان و به چه صورت باید پرداخت شود؟تبعیض کار مساوی با مزد متفاوتآیا می‌شود کل مزد کارگر به صورت غیر نقد پرداخت شود؟فسخ یک طرفه قرارداد موقتتکلیف کارفرما در صورت تعطیلی کارگاه بر اثر سیل یا زلزلهآیا دوره آزمایشی برای استخدام قانونی است؟تکلیف کارگران در زمان تغییر مالکیت کارگاه چیست؟مرخصی استحقاقی بانوان در زمان زایمانآِیا فرجه‌ی شیردهی مادران مشمول مزد و مزایا است؟مرخصی مردان پس از زایمان همسرکارگران و مرخصی ساعتیآیا روز عید پاک و کریسمس برای اقلیت‌های مذهبی تعطیل است؟بیمه بیکاری به این افراد تعلق نخواهد گرفتتعریف واژه‌ی حق السعیمزد و کارمزد شامل چه مواردی می‌شود؟مزد کارگران کارمزدی در روزهای تعطیلمزد ثابت کدام بخش حقوق است؟آیا مزایای رفاهی جزء مزد ثابت است؟حقوق و دستمزد کارگرانمزایای قطعی کارگرانکارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نمایدمیزان فوق العاده حق ماموریت کارگرانهزینه‌ی اقامت و غذای کارگر در زمان ماموریتدروغ در توانایی و مهارت کاریاخراج موجه کارگراناخراج کارگر و تکلیف کارفرماحق و حقوق کارگر اخراج شده چه چیزهایی می‌باشد؟تغییر شرایط کار از سوی کارفرما امکان پذیر است؟حداقل حقوق کارگرانقانون کار در مناطق آزادمیزان مرخصی سالیانه کارگرانمرخصی اضطراری کارگراننکته‌ای مهم در زمان شکایت کارگراناشتغال اتباع بیگانهشرایط صدور پروانه کار برای اتباع بیگانهپروانه‌ی کار برای این اتباع خارجی بدون شرط صادر می‌شودتکلیف کارفرما زمانی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه قطع می‌شودقرارداد کار به نفع یا ضرر کارفرماگواهی انجام کارتمدید ضمنی قرارداد کارقرارداد 89 روزهمزد کارگر زمانی که در روز تعطیل کار کندمزد عدم کار کردن کارگران در روز تعطیلساعت کاری یک روز کارگرساعت کار، کارهای سخت و زیرزمینیاگر کارگر در قرارداد متعهد به اضافه کاری شده باشد آیا می‌تواند از انجام آن خودداری نماید؟نحوه محاسبه اضافه کاری کارگرانانواع مختلف کار را بشناسیدمحکومیت کارفرما در صورت حادثه برای کارگرانسفته ضمانت کارگرانآیا به کارگران ساعتی سنوات تعلق می‌گیرد؟11 اردیبهشت روز کارگر، تعطیل رسمی می‌باشدقرارداد کار سفید امضاءحقوق و شرایط کارآموزان چگونه است؟فصل 3: بیمه تامین اجتماعیحمایت‌های سازمان تأمین اجتماعیمحاسبه حق بیمه کارکنانحداقل حقوق و مزایا سال 98معافیت از پرداخت حق بیمه بیکاریمعافیت کارگاه‌های خانوادگیمعافیت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های پنج نفرحق بیمه‌ی کارآموزانحق بیمه کارگری که برای دو کارفرما کارکندنرخ مقطوع درآمد مشمول حق بیمه برای چه کسانی است؟حق بیمه کارگرانی که کارمزد دریافت می‌کنندزمان اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جریمهکمک هزینه ازدواجقانون و شرایط بازنشستگی پیش از موعد بیمه تامین اجتماعیشرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آورشرایط بازنشستگی جانبازانشرایط بازنشستگی معلولانشرایط درخواستبازنشستگیمحاسبه مستمری بازنشستگی در تامین اجتماعیماده ۸۲ برنامه ششم توسعهنکات کاربردی حق اولادفصل 4: حسابداری حقوق و دستمزدکسورات حقوق و مزایاشناسایی هزینه حقوق و دستمزدثبت پرداخت هزینه حقوق و دستمزدثبت‌های هزینه‌های حقوق و دستمزد به طور جداگانهمساعده و علی الحساب حقوقثبت ترکیبی رویدادهای فوق به شرح ذیل خواهد بودثبت پرداخت مرخصی استفاده نشده در پایان سالهزینه بازخرید مرخصی کارکناناسناد پرداختنی/بانک/صندوق/تنخواهعیدی و پاداش کارکنانمالیات پرداختنیکنترل‌های داخلی سیستم حقوق و دستمزد

more_vert کتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی

در کتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی نوشته سید هادی احمدی، از میان انواع قرارداد‌های متنوع، از قرارداد ساخت یک شهرک بزرگ گرفته تا امور خیریه‌ی کوچک را خواهیم آموخت که برای مبادله‌ی مهارت، کالا یا خدمات، میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود. تجربه‌ی نزدیک به دو دهه فعالیت سید هادی احمدی در مدیریت شرکت‌های مختلف، از شرکت‌های خدماتی گرفته تا صنعتی و از مؤسسات خدمات درمانی گرفته تا بازرگانی مویرگی، و اجبار همه‌ی این مشاغل در نوشتن انواع قرارداد‌ها، از استخدام پزشک فوق تخصص تا سفارش طراحی محصول به نمایندگی شرکت‌های خارجی، این انگیزه را در او به‌ وجود آورد که مهارت قرارداد‌نویسی را که به‌ نظر امری پیچیده و مستلزم داشتن اطلاعات حقوقی می‌رسد با کسانی که روزانه به این مهارت نیاز دارند به زبان ساده در میان بگذارد. البته قرار نیست کتابی که پیش روی دارید در کوتاه‌ مدت از شما یک تنظیم‌ کننده‌ی ماهر در قرارداد‌نویسی بسازد، چرا‌ که وقتی سخن از مهارت به‌ میان می‌آید، به‌ دنبال آن واژگان ممارست و تمرین نیز به ذهن می‌رسد. ولی چه هجده ساله باشید و چه هفتاد‌ و‌ هشت ساله، اگر با دیگران تعامل کاری و حرفه‌ای دارید، به‌ یقین به این مهارت نیاز دارید. بیشتر اوقات، طرفین یک مراوده‌ی کاری می‌کوشند امتیازات بیشتری به خود اختصاص دهند و البته این کار تا جایی که مراوده را از حالت برنده خارج نکند، حق آن‌هاست. بنابراین خواه‌ ناخواه، طرفی که قرارداد را تنظیم می‌کند اقبال بیشتری در چربش قرارداد به‌ سمت خود دارد. پس سعی در تقویت این مهارت را به‌ عنوان یک پیشنهاد دوستانه بپذیرید. به همین دلیل نیز توصیه می‌کنیم هرگز قرارداد‌های «تیپ» را، تنها به‌ دلیل این‌ که تایپ شده‌ و قسمت‌هایی از آن‌ها تکمیل شده‌اند، در این‌ جا بدون بررسی دقیق و عاقبت‌ اندیشانه امضا نکنید، زیرا کسی‌ که قرارداد را تنظیم کرده و مقابل شما قرار داده است نیز بیشترین تلاش را برای چربش قرارداد به‌ سمت خود نموده است. برخی اوقات حتی از جانب پیشکسوتان چنان اصطلاحات غریبی می‌شنویم که کم‌ اطلاعی آن‌ها را از این فن نشان می‌دهد. برای مثال گاه می‌گویند: «باید برای تنظیم قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنیم.» حال آن‌ که دفترهای اسناد رسمی تنها می‌توانند امضا و هویت طرفین قرارداد را گواهی کنند. شماری از دفتر‌خانه‌ها نیز از این بی‌اطلاعی سوء استفاده و علاوه‌ بر هزینه‌ی گواهی امضا، هزینه‌ای نیز بابت تنظیم توافق‌های طرفین دریافت می‌کنند و صورتی از توافقات طرفین را بدون در‌ نظر‌گیری مغایرت‌های قرارداد با قوانین جاری و نیاز‌های کاربردی یادداشت می‌نمایند و از طرفین می‌خواهند آن را امضا و بعد آن امضا را گواهی کنند. البته لازم به یادآوری است که گواهی امضای قراردادی که خودتان تنظیمش کرده باشید، در دفاتر اسناد رسمی امتیازی به قرارداد شما خواهد داد که در این کتاب به آن اشاره خواهیم کرد. فهرست مطالب مقدمهارکان قراردادقرارداد چیست؟فصل دوم: مقدمه‌ی قراردادو اما هویت طرفین قرارداداشخاص حقیقیاشخاص حقوقیفصل سوم: موضوع قراردادموضوع و عنوان قراردادپایبندی به عنوان قراردادفصل چهارم: شرایط قراردادقانون برنده برندهشروط ثابت و متغیرفصل پنجم: زمان در قراردادزمان انعقاد قراردادمدت اعتبار قراردادفصل ششم: کیفیت و چگونگی انجام قراردادتولرانسمشخصات تلویحیمشخصات تصریحیفصل هفتم: شرایط مالیپیش‌پرداختحسن انجام کارپرداخت در مراحل مختلف انجام کارتسویه‌ حسابفصل هشتم: ضمانت‌های اجرایی قراردادضمانت‌های عمومی قراردادضمانت‌های توانمندیضمانت‌های مالیضمانت‌های خاتمه‌ی قراردادتحویل و تأیید موضوع قراردادتضمین خاتمه‌ی قرارداد با کیفیت مورد نظرتضمین خاتمه‌ی قرارداد در زمان مورد نظربد قولی در اجرای هر‌یک از مراحل قراردادبد‌قولی در تحویل به موقع موضوع قرارداد به‌ صورت کاملانواع تضمینضمانت‌نامه‌ی بانکیحسن انجام کارتهدید فسخ قراردادسند ملکیگارانتی و وارانتیخسارتفصل نهم: روش رسیدگی به اختلافاتشخصیت ارتقا ‌محورشخصیت پیشگیری ‌محورحکمیت (داوری)مراجع قانونیشورای حل اختلافمراجع مؤثرفصل دهم: فسخ قراردادفسخ قراردادعقد لازمعقد جایزانفساختفاسخفسخایجاد حق فسخاظهار‌نامهانحلالفورس ماژورشرایط تحقق فورس ‌ماژوربرخی مصادیق فورس ‌ماژوربطلانفصل یازدهم: خاتمه و نسخه‌های قراردادفصل دوازدهم: برخی ریزه‌کاری‌های حقوقی پیرامون قرارداد‌نویسیفصل دوازده + یکنحسی‌هایی که دامان برخی قرارداد‌های پر‌کاربرد را می‌گیردقرارداد استخدامقرارداد پیمانکارینحسی‌های تحمیلی بر موضوع پیماننحسی‌های تحمیلی بر شرایط قراردادتأییدات پیمانکارتحویل کارگاهنحسی‌های تحمیلی بر زمان و مهلت پیماننحسی‌های تحمیلی بر امر نظارتنحسی‌های تحمیلی بر پرداخت‌هانحسی‌های تحمیلی بر تحویل قراردادنحسی‌هایی که به فسخ پیمان تحمیل می‌شودقرارداد سفارش ساختنوآوریسفارشی‌سازیشخصی‌سازیمهندسی معکوسنحسی‌هایی که دامان قرارداد‌های سفارش ساخت را می‌گیرد

more_vert کتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک

کتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک نوشته‌ی محمدباقر عبدالرحیمی، به افزایش سطح اطلاعات مشاورین املاک، پیشرفت فروش و کاهش تخلفات آن‌ها کمک می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که امروزه گستره و پیچیدگی مبادلات املاک قابل قیاس با دهه‌های گذشته نیست به طوری که حجم عظیم گردش پولی این حوزه و سودآوری آن، دغدغه‌ها و مشکلات مربوط به آن را با تغییرات و دگرگونی‌های زیادی مواجه کرده است. از طرف دیگر نقش مشاورین املاک در معاملات ملکی که هر روز در کشور صورت می‌گیرد و ضرورت آگاهی فعالان در این دفاتر به قوانین و آئین‌نامه‌های حقوقی در این حوزه علاوه بر اینکه حیاتی است می‌تواند در کاهش پرونده‌های مرتبط با این حوزه از معاملات در دستگاه قضایی و دادگستری‌ها نقش مؤثری داشته باشد. با توجه به برنامه‌های جدی دولت و قوه قضاییه برای یکپارچه کردن مدیریت معاملات املاک و مستغلات در کشور و اهمیت مشاورین املاک در این چرخه توجه به ساماندهی و نظارت بر فعالیت این صنف و افزایش آگاهی‌های حقوقی و صلاحیت‌های فنی آن‌ها امری بدیهی است که قانونگذار بارها با تصویب قانون‌های مختلف در این راستا بر این امر تأکید کرده است. رشد روزافزون تعداد مشاورین املاک به میزانی است که اقشار و افراد مختلف به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند و این امر ضرورت توجه به صلاحیت‌های فنی و ارائه آموزش‌های تخصصی به متقاضیان مربوطه را روشن‌تر می‌سازد. اهمیت و ضرورت توجه به صلاحیت‌های فنی در فعالیت مشاورین املاک به گونه‌ای است که اکثر اتحادیه‌های مشاورین املاک به این نتیجه دست یافته‌اند که جهت صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام به آموزش و آزمون‌های تخصصی از آنان نمایند. در این راستا مؤلف کتاب "فرهنگ جامع مشاورین املاک" جهت افزایش سطح دانش و اطلاعات عمومی مشاورین املاک با بیانی ساده اقدام به جمع‌آوری کلیه مطالب لازم برای مشاورین املاک نموده و در تألیف این اثر سعی گردیده موضوعات به سادگی و با جامعیت خاص جمع‌آوری گردد و فرهنگ جامعی برای استفاده این قشر عزیز فراهم گردد. در فصل اول به تشریح عبارات حقوقی قراردادها پرداخته شده و در فصل دوم قراردادهای متداول املاک تشریح گردیده است. فصل سوم به انواع سند و اسناد تجاری پرداخته شده است. فصل چهارم در خصوص دفترخانه‌های اسناد رسمی توضیحاتی ارائه گردیده و در فصل پنجم اصطلاحات حقوقی مرتبط با مشاورین املاک توضیح داده شده است. فصل ششم در خصوص اصطلاحات جزایی مرتبط بوده و در فصل هفتم اصطلاحات ملکی رایج در معاملات مسکن ارائه شده است. فصل هشتم نیز پیرامون مباحث تخصصی مهندسی و فنی مطالب مهمی جمع‌بندی گردیده و در فصل نهم قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوطه درج گردیده است. فصل دهم نیز به روش‌های پیشگیری از جرایم در املاک پرداخته و در فصل یازدهم مواردی پیرامون قانون کار و پس از آن در فصل دوازدهم مهم‌ترین موارد و نکات لازم در خصوص قانون نظام صنفی و اصناف و موارد مهمی نظیر کد رهگیری، صندوق مکانیزه فروش و غیره ارائه شده است. در فصل‌های سیزدهم و چهاردهم نیز به لحاظ اهمیت موضوع به بازاریابی در املاک و مشتری مداری پرداخته شده و مطالب مهم و جالبی ارائه شده است. در بخشی از کتاب فرهنگ جامع مشاورین املاک می‌خوانیم: گران فروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. جریمه گران فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:متخلف علاوه به الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌گردد.در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. (ماده 57 قانون نظام صنفی) فهرست مطالب   مقدمهفصل اول: تشریح عبارات حقوقی قراردادفصل دوم: قراردادهای متداول املاکفصل سوم: سند و انواع آن و اسناد تجاریفصل چهارم: آشنایی با دفترخانه‌های اسناد رسمیفصل پنجم: آشنایی با اصطلاحات حقوقیفصل ششم: آشنایی با اصطلاحات جزاییفصل هفتم: اصطلاحات ملکی رایج در معاملات مسکنفصل هشتم: مباحث تخصصی مهندسی و فنیفصل نهم: قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوطفصل دهم: پیشگیری از جرایم در املاکفصل یازدهم: مواردی پیرامون قانون کارفصل دوازدهم: مباحث مربوط به قانون نظام صنفیفصل سیزدهم: بازاریابی املاکفصل چهاردهم: مشتری‌مداری

more_vert کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است. فهرست مطالب کلیات: مواد 1 الی 9 قانون آیین دادرسی مدنی باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها باب دوم: وکالت در دعاوی از مواد 31 الی 47 قآدم باب سوم: دادرسی نخستین از مواد 50 الی 325 فآدم باب چهارم: تجدید نظر باب پنجم: فرجام خواهی باب ششم: تعیین و حساب موعد باب هفتم: داوری از مواد 454 الی 501 باب هشتم: هزینه دادرسی از مواد 502 الی 514 باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد از مواد 515 الی 530

more_vert کتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی

شهلا رضایی در کتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی، به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و قوانین مرتبط به اصناف و اماکن عمومی پرداخته است. در بخشی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی می‌خوانیم: نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند. فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌ گذاری کند و به‌ عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم و به‌ صورت کلی یا جزئی به مصرف‌ کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود. صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به‌ صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌شود. آئین‌نامه‌ اجرایی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تائید هیئت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای ‌همان محل، بلامانع است. اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی هستند، می‌توانند به ‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌ وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. فهرست مطالبقانون نظام صنفیآیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی (موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‌ها (موضوع تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری(موضوع تبصره 7 ماده21 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده 23 قانون نظام صنفی کشور)آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی(موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌ صنفی (موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی)آئین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ، وظائف هیئت‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات ،تعداد کمیسیون‌ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها (موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان‌ها (موضوع ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره4 ماده 45 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق (موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ماده 47 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها (موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌هایی که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد (موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده (49) قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیئت عالی نظارت (موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت‌ مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت‌ رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها (موضوع ماده 75 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی (موضوع ماده (85) قانون نظام صنفی)آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد (2) ، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده 88 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ایدستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی (موضوع تبصره بند م ماده 37 قانون نظام صنفی)دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان‌ها در اتاق اصناف ایران (موضوع ماده42 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن‌ها (موضوع بندهای (ش) ماده (37) و (6) ماده (45) قانون نظام صنفی)دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور (موضوع بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی)دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها (موضوع بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی کشور)اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی)دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفىدستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودروآیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیآیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعیآیین‌نامه اماکن عمومی با اصلاحات بعدیتصویب‌نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشورآیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفیرأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

more_vert کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک (مخصوص داوطلبان آزمون سردفتری)

ادامه مطلب

close کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک (مخصوص داوطلبان آزمون سردفتری)

  کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک (مخصوص داوطلبان آزمون سردفتری) نوشته اکبر راوند، به بررسی تشکیلات اداری ثبت، ثبت عمومی، ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی می‌پردازد. این کتاب کامل‌ترین و جامع‌ترین اثر در رابطه با قوانین و مقررات ثبتی است و با مطالعه گرچه یک بار این اثر تک جلدی می‌توان بر قوانین و مقررات ثبتی، آیین‌نامه‌های اجرایی، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ثبتی و... تسلط کامل پیدا کرد. چرا که در راستای تالیف تمامی نکات مرتبط با هر ماده به همراه نظرات مشورتی و آراء وحدت رویه و تمامی تست‌های مرتبط با هر ماده که در آزمون های ادوار گذشته مورد توجه طراحان سوال قرار گرفته بود به صورت نمودار و جدول‌کشی‌های مخصوصی بیان گردیده است که خود نشان از توانمندی این حقوق‌دانان عزیز و پر بار علمی کشور عزیزمان ایران است. در بخشی از کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک می‌خوانید: ماده ۴۱- بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست. ماده ۴۲- در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیر این صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود. تبصره چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود. ماده ۴۳- اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می‌شود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است. فهرست مطالب مقدمهباب اول: تشکیلات اداری ثبت (از ماده 1 الی 8)باب دوم: ثبت عمومی (از ماده 9 الی 45)باب سوم: ثبت اسناد (از ماده 46 الی 80)باب چهارم: دفاتر اسناد رسمی (از ماده 81 الی 91)باب پنجم: اجراء مفاد اسناد رسمی (از ماده 92 الی 99)باب ششم: جرایم و مجازات (از ماده 100 الی 117)باب هفتم: تعرفه و خارج ثبت اسناد و املاک (از ماده 118 الی 136)باب هشتم: مواد مخصوصه (از ماده 137 الی 157)متن آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 با اصلاحات 1388متن قانون جدید حدنگار (کاداستر) مصوب 1393منابع و مأخذ

more_vert کتاب مجموعه قراردادهای کاربردی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قراردادهای کاربردی

کتاب مجموعه قراردادهای کاربردی نوشته‌ی بهنام اسدی و منصور عطاشنه، شامل کامل‌ترین قراردادها در تمامی مشاغل و حرفه‌های تجاری و شغلی است که شروط ضمن عقد در تمامی قراردادهای این کتاب بر اساس اصول، موازین و مبانی حقوقی نگاشته و تنظیم شده و بر مبنای اصول حرفه‌ای قراردادنویسی با استناد به مواد قانونی تالیف گردیده است. تنظیم و نگارش یک قرارداد امری تخصصی، پیچیده و مهم می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ شخصی پوشیده نیست. در خصوص اهمیت تنظیم قرارداد در روابط کاری و تجاری اشخاص همین بس که امروزه میلیون‌ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیرتخصصی آن است که تاوان آن هم چیزی جز ماه‌ها و سال‌ها وقت تلف کردن در دادگستری و پرداخت هزینه‌های کلان حق الوکاله و هزینه دادرسی نمی‌باشد. این هزینه‌ها منهای خسارت معنوی و روانی است که به فرد وارد می‌شود و قابل ارزیابی به پول نیست. متاسفانه در کشور فرهنگ تنظیم قرارداد جای خود را باز ننموده است. نه تنها در بین مردم عادی که در بین مدیران و تاجران نیز عموما این فرهنگ کمرنگ است. البته منظور از تنظیم قرارداد، قراردادی نیست که مردم عادی با اطلاعات غیرحقوقی خود می‌نویسند و یا نمونه قرارداد از اینترنت کپی می‌کنند. بلکه منظور یک متن جامع و کامل است که مشاور حقوقی قرارداد با لحاظ رابطه کاری و شغلی خاص طرفین معامله و با اشراف به قوانین حاکم تنظیم می‌نماید و در آن نکات حقوقی تنظیم قرارداد رعایت شده باشد. چنین قراردادی مزایای بسیار زیادی را برای طرفین قرارداد به همراه دارد. فهرست مطالببخش اولمجموعه قراردادهای کاربردی کسب و کار و مشاغلقرارداد حق التدریسقرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشیقرارداد پروژه پژوهشىقرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار 100% بیرونیقرارداد تالیف و چاپ کتابقرارداد عملیات تحقیقاتیقرارداد عملیات خاکبرداری، بارگیری، و تخلیه خاکقرارداد اجرای کلیه عملیات ساختمانیقرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسورقراداد طراحی و نصب سولهقرارداد اجرای سقف کاذبقرارداد حمل و نقل اجناس و کالاقرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم Wirelessقرارداد ایجاد وب سایت اینترنتیقرارداد ساخت فروشگاه اینترنتیقرارداد میزبانی فضای وب و دامنهقرارداد پشتیبانی نرم افزارقرارداد ارزیابی امنیت شبکهقرارداد فروش بسته نرم افزاریقرارداد انجام تعهد و کار بر اساس پیمانقرارداد حسن انجام تعهدقرارداد تولید قطعهقرارداد فروش کالاقرارداد فروش قطعهقراداد فروش پالتقرارداد و توافق نامه فروش آهن آلات اسقاطقرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلاتقرارداد عاملیت فروش و نمایندگیقرارداد خدمات نظارتىقرارداد جعالهقرارداد مضاربهقرارداد مشارکت مدنیقرارداد مزارعهقرارداد مساقاتقرارداد تهیه غذاقرارداد کار و کارفرماقرارداد تأمین نیروی کارگریقرارداد حفر چاهقرارداد حسابرسی مالیاتیقرارداد مدیریت پروژهقرارداد خدمات کارشناسیقرارداد کار معین و مدت محدودقرارداد حق العمل کاریقرارداد کار پرسنل با مدت محدود (کارمزد ساعتی)قرارداد تعمیر و نگهداریقرارداد تعمیرات ماشین‌های مشغول به کارقرارداد رنگ آمیزیقرارداد سیمان کاریقرارداد منشی گریبخش دوممجموعه قراردادهای کاربردی اسناد و املاکقرارداد اجاره سالنقرارداد اجاره سردخانهقرارداد اجاره پارکینگقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاریقرارداد اجاره وسیله نقلیهقرارداد اجاره به شرط تملیکقرارداد اجاره به شرط تملیک خودروقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونیقرارداد اجاره تالار پذیرایی جشن و عروسیقرارداد اجاره استخر و آموزش شناقراداد اجاره محل تجاری که سر قفلی از سوی مستاجر قبلاً واگذار شدهقرارداد اجاره به شرط تملیک مخصوص طرحهای صنعتی در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می‌باشدقرارداد تقسیم نامه آپارتمان‌ها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس تفکیکیقرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونیقرارداد بیع قطعی ملکقرارداد و قولنامه انتقال ملکقرارداد و مبایعه نامه فروش خودروقرارداد و بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواریقرارداد و بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازهقرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدیقرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازهقرارداد پیش فروش ساختمانقرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاریقرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانیقرارداد بیع قطعی یک قطعه باغقرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بناقرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته، ‌در حال احداثقرارداد معاوضه خانه با آپارتمانقرارداد نظارت بر عملیات ساختمانیقرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزیقرارداد اقاله عقد و معاملهبخش سومدانستنی‌ها و ضمائمنکاتی در مورد اجاره اماکن مسکونینکات ضروری بسیار مهم در تنظیم قرارداد (بخش اول)تمام دانستنی‌های لازم در مورد انعقاد قرارداد (بخش دوم)قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 19/ 2/ 1378)قانون تملک آپارتمان‌ها (مصوب 16/ 12/ 1343 با اصلاحات و الحاقات)آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌هاقانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1393 و اجرایی 1394

more_vert کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها

کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها، تالیف سعید استادزاده، شامل قوانین و مقرراتی است که جهت آشنایی بیشتر با قوانین مالکیت آپارتمان نیاز دارید آن‌‌ها را بدانید. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.  در کتاب مجموعه قوانین تملک آپارتمان‌ها می‌خوانید که قسمت‌های مشترک مذکور در قانون مالکیت آپارتمان‌ عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد. به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.  حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.  حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. 

more_vert کتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر

کتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر، تالیف سعید استادزاده، به شرح قوانین موجود بین مالک و مستاجر پرداخته و این قوانین را به طور واضح شرح داده است. آگاهی داشتن از قوانین و حقوقی بین موجر و مستاجر، امری‌ست ضروری تا در هنگام وجود سوالات و یا مشکلات برای دو طرف، بتوان از آنها جهت رفع مشکلات احتمالی استفاده نمود. همچنین این قوانین موجب می‌شوند شرایط هم برای موجر و هم برای مستاجر آسان‌تر باشد و حقوق هر دو طرف به طور یکسان، رعایت شود.