جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای ، کارآفرینی سازمانی ، کارآفرینی رسانه ای ، کارآفرینی درون سازمانی ، کنترل سازمانی ، خطرپذیری سازمانی ، ارزشهای سازمانی و ساختار سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی موانع کارآفرینی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی موانع کارآفرینی

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی موانع کارآفرینی " مقاله ای است که در20 صفحه و با 27 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارآفرینی، موانع کارآفرینی، موانع آموزشی و موانع ارتباطی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی " مقاله ای است که در20 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی و مدل اندازه گیری کارآفرینی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران

مقاله علمی و پژوهشی" شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شبکه های خطی مشی، عوامل ساختاری ، نظام کارآفرینی و نظام کارآفرینی ایران اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی سازمانی،انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی سازمانی،انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 37 عنوان فهرست منبع ارائه شده کارآفرینی سازمانی، انگیزش شغلی، کارآفرینی ، کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی " مقاله ای است که در20 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب کارآفرینی سازمانی

کتاب کارآفرینی سازمانی نوشته‌ی دونالد کوراتکو، مایکل اچ موریس و کوین جفری گلن، به مباحثی مانند ضرورت کارآفرینی در سازمان‌های تأسیس شده، ثبات شرکت کارآفرین در قرن بیست و یکم، پرورش خلاقیت درون سازمان‌ها و... می‌پردازد. کارآفرینی سازمانی یا شرکتی، اصطلاحی است که برای وصف کردن رفتار کارآفرینانه درون سازمان‌های احداث شده با اندازه کوچک، متوسط یا بزرگ استفاده می‌شود. کارآفرینی سازمانی یک چارچوب در آسان‌سازی تغییرات پیوسته و خلاقیت‌ها در سازمان‌های ثابت را عرضه می‌کند. این روش یک طرح اولیه برای رقابتی تأثیرگذار با واقعیات رقابتی جدید را به وجود می‌آورد. کارآفرینی سازمانی باعث تقویت استراتژی، فرهنگ، ساختار، سیستم‌های نظارت، پاداش و روش‌های مدیریت منابع انسانی شرکت می‌شود. هدف اصلی این کتاب پاسخ به این سوال است که، برای تبدیل یک سازمان که در آن کارآفرینی نقشی ندارد به یک سازمان کاملا کارآفرین به چه چیزهایی نیاز است؟ کارآفرینی موضوعی است که به دلیل وجود مشکلات اشتغال در بسیاری از نقاط جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.کتاب کارآفرینی سازمانی (Entrepreneurship and leadership) حاوی سه بخش اصلی و چهارده فصل می‌باشد. نخستین بخش این کتاب مفاهیم پایه‌ای، ابزار و چارچوب‌هایی را معرفی می‌کند که در شرح چگونگی و چرایی رفتارهای کارآفرینانه شکل گرفته در سازمان‌ها، حتی زمانی که از نظر اندازه و پیچیدگی مقیاس‌های بزرگی را دربرمی‌گیرند، کمک کننده است. این بخش، 5 فصل اول کتاب را دربر می‌گیرد. در بخش دوم این کتاب روش‌هایی مورد شناسایی قرار می‌گیرند تا سطوح بالاتری از کارآفرینی را در سازمان‌های موجود دربرگیرند. و در نهایت در بخش آخر مراحل اثبات و تغییر این سطوح کارآفرینی که در گذر زمان ایجاد می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخشی از کتاب کارآفرینی سازمانی می‌خوانیم: کارآفرینی و مدیریت دو مقوله مجزا و متفاوت هستند. مدیریت فرآیند هدف‌گذاری و هماهنگی منابع شامل کارکنان سازمان به منظور دست‌یابی به آن اهداف می‌باشد. مدیریت شامل انجام دادن کارها از طریق سایر افراد می‌باشد، مدیر کارآمد یک طراح، برنامه‌ریز، سازمانده، متخصص برقراری ارتباط، هماهنگ‌کننده، رهبر، انگیزه‌بخش، و کنترل کننده می‌باشد؛ در بیشتر موارد یک مدیر نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند. مدیریت یک فرآیند تحولی است که در آن مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی برای تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیران برای انجام مسئولیت‌های خود باید چگونگی تعامل سازمان‌ها با محیط‌های خارجی و چگونگی کارکرد همزمان بخش‌های مختلف سازمان را درک نمایند. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: اصول اساسی کارآفرینی سازمانیفصل اول: ضرورت کارآفرینی در سازمان‌های تأسیس شدهفصل دوم: تفاوت کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های مختلف / چگونگی تفاوت کارآفرینی سازمان‌هافصل سوم: اتخاذ جهت‌گیری کارآفرینانه در یک سازمانفصل چهارم: گونه‌های اجرایی کارآفرینی سازمانیفصل پنجم: کارآفرینی در سازمان‌های غیرانتفاعی و دولتیبخش دوم: طراحی سازمان‌های کارآفرینفصل ششم: استراتژی سازمان و کارآفرینی سازمانیفصل هفتم: ساختاردهی یک شرکت برای کارآفرینیفصل هشتم: عامل نیروی انسانی (قسمت اول) پرورش خلاقیت درون سازمان‌هافصل نهم: عامل نیروی انسانی (قسمت دوم) مدیریت منابع انسانیبخش سوم: عملکرد مستمر کارآفرینانهفصل دهم: طراحی سیستم‌های کنترلی کارآفرینانهفصل یازدهم: رهبری در سازمان کارآفرینفصل دوازدهم: کارکنان سازمان علیه کارآفرینی سازمانیفصل سیزدهم: ارزیابی عملکرد کارآفرینانهفصل چهاردهم: ثبات شرکت کارآفرین در قرن بیست و یکم

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی " مقاله ای است که در 13 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert سئوالات آزمون دکترای رشته کارآفرینی سال 1396

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای رشته کارآفرینی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته کارآفرینی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه آمار و کاربرد آن در مدیریت ، مبانی سازمان و مدیریت ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام و نظریه های کارآفرینی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert کتاب هنر کار آفرینی: تجربه ها و آموخته های موفق ترین کارآفرینان جهان

ادامه مطلب

closeکتاب هنر کار آفرینی: تجربه ها و آموخته های موفق ترین کارآفرینان جهان

کارآفرین شخصی است که آمادگی خطرکردن حساب شده را برای سرمایه ‏گذاری تجاری داشته باشد و در صورت موفقیت، سود های به ‏دست ‏آمده را در سرمایه‏ گذاری‏ های آتی هزینه کند، در صورت شکست نیز، تجربه به‏ دست ‏آمده را نوعی آموزش تلقی کند و به دنبال پیش بردن اهداف خود باشد. یک راه اصلی که فرد کارآفرین را در دنیای تجارت و کسب و کار از دیگران متمایز می‌کند، استفاده از پویایی سازمانی است. برای او، حرکت به سوی هدفی قابل اهمیت است که همچون تمامی حرکت‌های پیش‌رونده نیاز به سوخت دارد. حداقل در مراحل اولیه حرفه کارآفرینی‌شان، بیشتر سود حاصله از تشکیلاتشان را مجددا خرج حفظ و نگه‌داری و حتی افزایش عملیاتشان می‌کنند. بعدا، سودهای حاصله می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپای دیگر یا عضویت در دیگر سازمان‌ها هزینه شوند. مواد این کتاب طراحی شده تا به شما کمک کند در امتداد این زنجیره و به سوی کارآفرین شدن پیش بروید. برای انجام این کار شاید لازم باشد رفتار و خصوصیات خود را بررسی کرده و شاید لازم باشد ریسک کنید، در ابتدا ریسک‏ های کوچک و شاید نیاز باشد در آینده ریسک‏ های بزرگتری را بپذیرید. ممکن است ریسک‏ های کارآفرینان، بزرگ به نظر بیاید ولی همیشه حساب شده است. فهرست مطالب 1- مقدمه‏ ای بر فرد کارآفرین2- به چه کسی کارآفرین می‏گویند؟3- تکامل کارآفرینی فردی4- کاربردهای اینترنت برای کارآفرینان5- کارآفرینی و ابعاد جهانی آن6- هنر کارآفرین شدن7- در عمل: داستان ‏های موفقیت کارآفرینان فردی8- مفاهیم کلیدی و متفکران کارآفرینی فردی9- منابع برای فرد کارآفرین10- ده قدم برای کمک کردن به فرد کارآفرینپرسش ‏های متداول

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل کارآفرینی فناورانه و شرکت های دانش بنیان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل کارآفرینی فناورانه و شرکت های دانش بنیان

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی " مقاله ای است که در24 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارآفرینی فناورانه، پارک علم و فناوری ، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert سئوالات آزمون دکترای سال 97 کارآفرینی و آینده پژوهی

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای سال 97 کارآفرینی و آینده پژوهی

بانک مقالات ایران برای آشنایی هر بیشتر دانشجویان و علاقمندان سئوالات آزمون دکترای سال 97 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را منتشر می نماید   برای دریافت سئوالات آزمون دکترای رشته کارآفرینی و آینده پژوهی از جرم سال 97  از لینک زیر استفاده نمائید  

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 45 عنوان فهرست منبع ارائه شده است توسعه کارآفرینی سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ، نوآوری و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب استارتاپ آخر هفته

ادامه مطلب

closeکتاب استارتاپ آخر هفته

استارتاپ ویکند (Startup Weekend) یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) بر‌گزار می‌گردد. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه‌ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارتاپ، بازاریاب‌ها و طراحان گرافیک گرد هم می‌آیند تا طی ۵۴ ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده‌ای را اجرا کند. کتاب حاضر که برگرفته از تجربه موسسان این رویداد جهانی است، نکات بسیار ارزشمند و جالبی را در زمینه روشهای نوین تبدیل ایده به محصول تجاری، درک مفاهیم نوین کارآفرینی و ابزارهای مورد نیاز کارآفرینان امروزی را در قالب مثال های واقعی ارایه می دهد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان و کارآفرینی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان و کارآفرینی

مقاله علمی و پژوهشی" منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان و کارآفرینی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان، قدرت مدیران و کارآفرینی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب دانشگاه صنعتی شریف: دانشگاه کارآفرین

ادامه مطلب

closeکتاب دانشگاه صنعتی شریف: دانشگاه کارآفرین

همزمان با ورود دانشجویان جدید به دانشگاه، کتابی با عنوان «دانشگاه کارآفرین» منتشر شد و در اختیار این دانشجویان قرار گرفت تا ضمن آشنایی با کارهای گروهی دانشجویی و فعالیت های کارآفرینانه انجام گرفته در سالیان گذشته، در کنار تحصیل و کسب دانش، آمادگی ذهنی لازم برای آغاز برنامه­ ریزی به منظور راه­ اندازی کسب و کارهای خود را در آینده کسب کنند. چرا که جرقه اولیه برخی از نهادهای معرفی شده در کتاب، از همین فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی شعله­ ور گردیده و بعدها با رشد و بالندگی به نهادهای اثرگذار و با اهمیتی تبدیل گشته­ اند. هدف از چاپ این کتاب، ترویج فرهنگ ارزش ­آفرینی برای کشور در داخل دانشگاه و تسری آن به محیط های صنعتی همزمان با فارغ‌التحصیلی این نیروهاست. فهرست مطالب مقدمهبخش نخست: معرفی نهادهای حامی کارآفرینی و توسعه کسب و کارمرکز کارآفرینی دانشگاهکتاب طرح کسب و کارکتب سالیانه گفتگو با «سی کارآفرین»مجموعه یکصد جلدی زندگینامه کارآفرینان ایرانیمرکز رشد فناوری های پیشرفتهکتاب عبور از توفانلوح چندرسانه‌ای آموزش تدوین طرح کسب و کارصندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات شریفمرکز حمایت و توسعه فتاوری دانشجویی طلوعپارک فناوری پردیسبنیاد شریفبخش دوم: نمونه های موفقمرکز مطالعات تکنولوژیپژوهشکده شهید رضاییبخش سوم: جشنواره ها و مسابقاتمسابقه‌های طرح کسب و کار (BP)سال 86: مسابقه طرح کسب و کار شریفسال 87: جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کارسال 88: جشنواره تولید و توسعه فناوری‌های کاهنده مصرف انرژیجشنواره صنعتی مکانیک شریفبخش چهارم: مسابقه‌های دانشجویی دانش‌بنیان برگزار شده در دانشگاه:مسابقه رباتهای فوتبالیست و Robocupمسابقه شهر سرمایهمسابقه مدیریت زنجیره تأمینمسابقه ملی طراحی و ساخت خودروی الکتریکیمسابقه شناورهای دریاییمسابقه طراحی و ساخت وسایل پرندهمسابقه مبارزه با قانون جاذبهبخش پنجم: «کارآفرینی» از زبان کارآفرینان

more_vert کتاب «قوانین خلاقیت» کتابی متفاوت در برانگیختگی استعدادها

ادامه مطلب

closeکتاب «قوانین خلاقیت» کتابی متفاوت در برانگیختگی استعدادها

 «قوانین خلاقیت» عنوان کتابی است که به قلم «تینا سیلنگ» نوشته و از سوی «سعید کریمی» و «ساحل غلامی» و «مهسا معتقد» به فارسی برگردانده شده و در حوزه برانگیختگی ایده‌ها و استعدادها است. این کتاب ۱۷۴ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات «جهاد دانشگاهی» استان مرکزی به چاپ رسیده و در کتابفروشی‌ها موجود است. قیمت هر جلد از این تازه نشر شرای علاقه‌مندان به مطالعه ۳۵ هزار تومان تعیین شده است. مطالب این کتاب در قالب چهار بخش با عناوین خلاقیت، نوآوری، تخیل و کارآفرینی ارایه شده و محتوای آن به گونه‌ای جذاب و مشارکتی است که اثربخشی مطالب را دوچندان می‌کند. در بخش اول آگاهی به تخیل به عنوان کلید ساختمان ذهن مطرح شده و اهمیت دادن به تصور به عنوان نمایه جهان هستی برای خلق صحنه‌ای مطلوب یک اولویت عنوان شده است. نویسنده در بخش دوم کتاب کوشیده تا اهمیت برانگیختگی تخیل برای ظهور خلاقیت را شرح دهد و پس از آن از مطالعه کننده دعوت کرده که این موضوعات را امتحان کرده و به‌صورت عملی تجربه کند. بخش سوم این کتاب بر لزوم تمرکز برای باروری استعداد تاکید دارد و نویسنده معتقد است که فضای ذهنی افراد خلاق پاک سازی شده و عاری از مطالب به دردنخور است چرا که آنان این موضوعات هجو را به زباله‌دان خود سپرده‌اند و با تغییر در چارچوب و دیدگاه مغزشان را در راستای هدف‌های نو آموزش داده‌اند. در بخش چهارم کتاب نیز پشتکار به عنوان خمیرمایه کارآفرینی معرفی شده و از کنشگر این عرصه خواسته شده که همواره در رسیدن به هدفش مثبت بماند و تمرکز کند و از الهام بخشی غافل نشود. در پیش‌گفتار این کتاب به نقل از مترجمان کتاب آمده است: کارآفرینی محصول چرخه ابتکار و اعتماد به‌نفس است و بدون نقشه راه نمی‌توان در این مسیر پر پیچ و خم موفقیت کامل داشت بنابراین باید تخیل را پروراند و خلاقیت را به منصه ظهور گذاشت تا بتوان با پشتگار، مهارت ، نگرش درست و اقدامات مورد نیاز به کارآفرینی رسید. «نینا سیلیگ» مدیر اجرایی مرکز کارآفرینی دانشگاه استنفورد است که اثر او در قالب این کتاب ترجمه شده در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از منابع آموزشی مد نظر است.

more_vert مروری بر کتاب کارآفرینی ، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

ادامه مطلب

closeمروری بر کتاب کارآفرینی ، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

 «کارافرینی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری راهبرد توسعه کسب و کار دانش‌بنیان» عنوان کتابی است که به کوشش «مهتاب عشقی عراقی» نوشته شده و رویکرد آن اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی است. این کتاب ۳۱۸ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسیده و با قیمت هر جلد ۵۰ هزار تومان روانه کتابفروشی‌ها شده است. مطالب این کتاب در هفت فصل ارایه شده که فصل نخست آن با عنوان آشنایی با کسب و کارهای دانش ‌بنیان و جایگاه این بخش در توسعه اقتصاد مقاومتی به معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان، ویژگی‌ها و قابلیت‌های این بخش پرداخته و اهمیت حمایت و تسهیلات در این بخش و ارزش‌آفرینی، ایده‌محوری، توانمندسازی اقتصادی و بازاریابی و تجارت داخلی و خارجی با مرزهای دانشی نو با تفضیل و شاخ و برگ متعدد ارایه شده است. فصل دوم این کتاب به نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته و اهداف، قابلیت‌ها و مزایای پارک‌ها را شرح داده است و ضمن ارایه تاریخچه مختصری از پارک‌های علم و فناوری جهان، اهمیت شبکه‌سازی ، پشتیبانی از کسب و کارهای جدید، توسعه منطقه‌ای اقتصاد، تحرک نوآوری و تقویت حلقه واسط دانشگاه و جامعه را با مراکز رشد عنوان کرده و کوشیده تا نگاهی نو به حوزه کسب و کار و انتقال ایده تا عمل را عنوان کند. در فصل سوم کتاب نویسنده به نقش مراکز رشد در توسعه کارآفرینی پرداخته و ضمن معرفی این بخش در خصوص طبقه بندی مراکز رشد و کارویژه‌های هر یک از عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد دانشگاه‌ها، به تجاری سازی یافته‌های تحقیقاتی در فرآیند آزمایشگاه تا بازار، مراکز رشد موتور محرکه اقتصاد مقاومتی و فضای حمایتی از کسب و کارهای نو پرداخته شده است کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک ، متوسط و دانش‌بنیان نیز عنوان فصل چهارم این کتاب است که در آن ضمن معرفی کسب و کار متوسط و اهمیت آن‌ها ، راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ایران نیز ارایه شده و مراحل شروع و رشد و شیوه‌های حمایت از کسب و کارهای نوین ارایه شده است. آشنایی با موسسات سرمایه گذاری کننده و تکنولوژی و بازاریابی، انجمن‌های حرفه‌ای فواید کسب و کارهای کوچک، فرهنگ سازی و اهمیت آن در کارآفرینی کوچک ، ایجاد موسسات آموزش کارآفرینی دولتی - خصوصی، آموزش از راه دور و رسانه‌ها ، مشاوره کلید موفقیت کسب و کارهای کوچک، مدل‌سازی کسب و کارهای دانش‌بنیان، هنر خدمت به مشتری ، مهارت تیم‌سازی، مدیریت مالکیت فکری برای کسب و کارهای دانش‌بنیان، چرخه فعالیت سرمایه‌گذاری جسورانه در مرزهای دانش نو از جمله مطالبی است که در فصل چهارم این کتاب عنوان شده است. عنوان فصل پنجم این کتاب نیز نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی است که در آن ضمن ارایه پیشینه، گونه‌شناسی و تعریف کارآفرینی؛ کارسازی فردی، اکتسابی، فرصت‌طلبانه، آزاد و مستقل، ابتکاری، پرورشگاهی، درون سازمانی و اداری شرح داده شده است و در ادامه ضمن اهمیت مدیریت کارآفرینی ، انواع مدل‌های کارآفرینی، اهمیت نوآوری در فرایند محصول، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی، خود تجدیدی و خلاقیت مداری عنوان شده است. در ادامه این مبحث نویسنده کوشیده مدل‌هایی از کارآفرینی موفق را با مثال‌های قابل لمس توضیح دهد و در حوزه پیشرفت و فناوری و اشتغالزایی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، راهکارهای حمایت از تولید داخلی و نقش و جایگاه کارآفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان مطالبی را شرح داده است. فصل ششم کتاب نیز حاوی مطالب آموزنده و مبسوطی از نقش آموزش کارآفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان را شامل می‌شود که نویسنده در آن تجارب آموزش کارآفرینی در کشورهای محتلف را ارایه کرده ، جایگاه کارآفرینی و مزیت آموزش در این حوزه برای قرن ۲۱ را شرح داده و در ادامه به تحولات آموزش کارآفرینی، انواع دوره‌های آموزشی و ارزیابی آن‌ها، مدل‌های مختلف آموزش کارآفرینی و ویژگی‌های عمده کارآفرینان پرداخته است. فصل هفتم کتاب نیز در خصوص دانشگاه کارآفرین و صنعت است که در این جستار تاریخچه مفصلی از این باب ارایه شده و در ادامه مبحث عوامل کلیدی دانشگاه کارآفرین، پیشنهادات برای بهبود شاخص‌های تربیت نیروی انسانی، فلسفه ایجاد طرح کارا ، فرهنگ سازی کسب و کار نو و علم محور، مولفه‌های کارآفرینی دانشگاهی و رونق تولید با تقویت فضای کارآفرینی دانشگاهی شرح داده شده است. در مقدمه این کتاب آمده است: شرکت‌های دانش‌بنیان راهکاری برای جایگزینی اقتصاد منهای نفت است و اگر ایران بخواهد در فرصت‌های اقتصادی سهمی داشته باشد باید اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن را به خوبی بشناسد و بر تقویت آن‌ها تکیه کند.

more_vert کتاب جامعه شناسی کارآفرینی

ادامه مطلب

closeکتاب جامعه شناسی کارآفرینی

کتاب جامعه شناسی کارآفرینی با استفاده از تجارب عنایت اسلامی اندارگلی و نظرات محققان و کارشناسان متخصص، پیرامون مسائل تأثیرگذار در ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نقش‌های آن در توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور و ارتقاء سطح زندگی اجتماعی به رشته تحریر در آمده است. تجربه نشان داده است که دولت‌ها به تنهایی قادر به تأمین منافع عمومی جامعه و تحقق اهداف توسعه‌ای نیستند و به همین خاطر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی تجاری در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات باعث گسترش بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته شده است. این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر با کارآفرینی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و توسعه در زمینه‌های شکوفایی اقتصادی که اشتغال پایدار و رفاه نسبی شهروندان را تا حدود زیادی فراهم می‌کند و موجب گسترش بازدهی اقتصادی، رفاه و توسعه همگانی در جامعه می‌شود. تحقیقات گویای این است که همبستگی مثبتی بین پیشرفت اقتصادی و تعداد کارآفرینان و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک کشور وجود دارد. بنابراین برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بایستی با برنامه‌ریزی‌های مرتب برای ایجاد فضاهای لازم در جهت رشد استعدادهای نهفته جوانان و تشویق مردم برای ایجاد کسب و کارهای جدید و با تغییر و اصلاح ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، تعداد کارآفرینان را افزایش داد. زیرا کشوری که تعداد زیادی کارآفرین داشته باشد از انگیزه‌های تجاری و اقتصادی قوی‌تری برای رشد و توسعه خود برخوردار است. هر چند کارآفرینی یک شغل نیست، اما گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه، نه تنها انواع بیکاری‌های پنهان را آشکار می‌کند، بلکه می‌تواند در پیشگیری و درمان بیکاری که منشأ انواع جرائم در جامعه است و همچنین در توسعه اجتماعی و فرهنگی نقش موثری داشته باشد. در بخشی از کتاب جامعه شناسی کارآفرینی می‌خوانیم: حداقل کاری که جامعه می‌تواند برای ترویج کارآفرینی انجام دهد پذیرش کارآفرینان به عنوان عوامل شکوفاساز و نوآفرین است. اما با مروری به عظمت کار کارآفرینان و زحمات زیادی که آنان در راه توسعه جامعه متحمل می‌شوند و تعهد بالایی که نسبت به درخشش جامعه در آینده دارند، افراد و گروههای موجود در جامعه در کلیه سطوح من جمله خانواده گرفته که بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی و مؤسس و هسته اصلی جامعه تلقی می‌گردد تا نهادهای آموزشی، پژوهشی و پرورشی و سازمان‌هایی که به هرنحوی از انحای ممکن می‌توانند زمینه ساز حرکت و جوشش وخیزش فعالیت‌های کارآفرینانه باشند و در این راه پاپیش نهند و آنان را در راه تحقق آرمان‌ها و اهداف عالیه شان یاری نمایند چرا که آنان نیازمند آنند تا از سوی جامعه و هم کیشان و همنوعان خود مورد پذیرش و قبول واقع گردند. لذا ضرورت دارد تا جامعه امکانات و منابع لازم را در اختیارشان قراردهد، موانع و محدودیت‌های احتمالی را از پیش روی آنان بردارد و از نظر روحی و روانی مشوق آنان باشد تا حاصل این تعامل و همفکری و هم افزایی به صورت دستاوردهای بی بدیل کارآفرینانه سرانجام به خود جامعه برگردد.فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: مفاهیم و کلیات کارآفرینیمقدمهسیر تکاملی کارآفرینیافق کارآفرینی در جهانکارآفرینی در ایرانتعریف کارآفرینیکارآفرین کیست؟ویژگی‌های کارآفریناناهمیت و نقش کارآفرینیعوامل موفقیت کارآفرینانانواع کار آفرینیعناصرکار آفرینیراهکارهای توسعۀ کارآفرینیفصل دوم: ویژگی‌های کارآفرینانمقدمهویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانویژگی جمعیت شناختی کارآفرینانرویکردهای کارآفرینیکارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادیمراحل توسعه کارآفرینی در خانوادهنقش خانواده در توسعه کارآفرینینقش مراکز علمی و دانشگاهی درکارآفرینینقش دولت در توسعۀ کارآفرینینقش جامعه در توسعه وترویج کارآفرینیپیامدهای کارآفرینی درجامعهفصل سوم: خلاقیت و نوآوریمقدمهتعریف خلاقیتانواع خلاقیتضرورت و نقش خلاقیت در زندگی و کارفرآیند خلاقیتعوامل موثر بر خلاقیتتفاوت خلاقیت، نوآوری، ابتکار، اختراع و تازگیویژگی‌های افراد خلاقروش‌ها و تکنیک‌های خلاقیتموانع خلاقیترابطه خلاقیت و نوآوری با کارآفرینینظریه حل خلاق مسئله (TRIZ)تعریف نوآوریانواع نوآوریفرآیند نوآوریمنابع نوآوری در کارآفرینیفصل چهارم: کسب و کارمقدمهتعریف کسب و کارویژگی‌های کسب و کارمراحل ایجاد کسب و کارنحوۀ شروع یک کسب و کارموانع توسعۀ کسب و کاربهینه سازی کسب و کارنقش کسب و کار در توسعۀ فعالیت‌های اقتصادیتاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدیدنقش فن آوری اطلاعات (IT) درتوسعۀ کسب و کارتعریف بازاریابیمفاهیم اساسی بازاریابیضرورت بازاریابیعناصر اصلی طرح بازاریابیاستراتژی بازاریابیفصل پنجم: کارآفرینی سازمانیمقدمهفرآیند کارآفرینی سازمانیاهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانیویژگی‌های سازمان‌های کارآفرینابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانیانواع کارآفرینی سازمانیالگوهای کارآفرینی سازمانیعوامل تسهیل‌کننده در رشد کارآفرینی سازمانیخصوصیات و ویژگی‌های سازمان خلاق و نوآورموانع خلاقیت و نوآوری درسازمان‌هانقش مدیران در ایجاد سازمان‌های خلاقراهکارهای بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمانفصل ششم: فرهنگ کارآفرینیمقدمهمفهوم فرهنگ کارآفرینیفرهنگ اسلام و کارآفرینیدیدگاه‌ها و رویکردهای توسعۀ فرهنگ کارآفرینیعوامل و مؤلفه‌های مؤثر برتوسعۀ فرهنگ کارآفرینیراهکارهای توسعه فرهنگ کارآفرینیفرهنگ کار در ایران و سایر کشورهاسیاست کارآفرینی در چند کشورانواع شرکت‌های تجاری درایرانپیوستمنابع فارسیمنابع انگلیسی

more_vert کتاب «پیش‌درآمدی بر جامعه‌شناسی زنان» اثری کاربردی و جذاب

ادامه مطلب

closeکتاب «پیش‌درآمدی بر جامعه‌شناسی زنان» اثری کاربردی و جذاب

 «پیش‌درآمدی بر جامعه‌شناسی زنان» عنوان کتابی است کاربردی و جذاب که به قلم «فاطمه عراقیه فراهانی» به رشته تحریر درآمده است. این کتاب ۲۹۳ صفحه‌ای با شمارگان ۲۰۰ نسخه از سوی انتشارات «روش شناسان» و «جامعه‌شناسان» به چاپ رسیده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. قیمت هر جلد از این کتاب برای علاقه‌مندان به مطالعه ۶۶ هزار تومان است. مطالب این تازه نشر استان مرکزی در قالب ۶ فصل با عناوین زنان، اشتغال و خانواده، کارآفرینی زنان، توانمندسازی زنان، زنان و جنسیت و عوامل موثر در مشارکت سیاسی زنان و نقش اجتماعی شدن سیاسی ارایه شده است. در فصل نخست این کتاب توضیحاتی پیرامون ساختار خانواده و نقش های آن در چارچوب یک نهاد اجتماعی، تاثیر اشتغال زن بر مناسبات زناشویی، تحولات اشتغال زنان و تاثیر آن بر زندگی خانوادگی، الگوی تقسیم وظایف و نقش‌ها تعارض‌های میان شغل و خانواده، نقش مادری و اشتغال، دیدگاه‌های نظری در خصوص کار و شغل زنان، نظریه‌ها و دیدگاه‌های جامعه شناسی، نظریات فونکسیونالیستی، نظریه‌های اقتصادی مربوط به اشتغال زنان نظریات فمنیستی و روانشناسی و دیدگاه‌های مثبت نسبت به اشتغال زنان عنوان شده است. نویسنده این کتاب در فصل دوم تعاریف مختلف ارایه شده از کارآفرینی، طرح دیدگاه دانشمندان مدیریت در خصوص کارآفرینی، اهمیت و ضرورت ایجاد کسب و کار و عوامل موثر بر توسعه آن، تعاریف کارآفرینی برای زنان و ویژگی‌های زن کارآفرین را ارایه کرده است و در خصوص نرخ کارآفرینی زنان، ویژگی‌ها و حوزه‌های کارآفرینی، عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی برای بانوان و وضعیت کنونی اشتغال زنانه توضیحاتی عنوان کرده است. در فصل سوم اصول هفتگانه توانمندسازی زنان و تحلیل وضعیت زن‌های ایرانی در رفتار توانمندسازی و عوامل تسهیل کننده مهارت‌ورزی زنانه بیان شده است و در خصوص نقش انگیزه در توانایی و کشف و پرورش آن موضوعاتی به اشتراک گذاشته شده است. فصل چهارم کتاب گذاری به اهداف بهبود موقعیت زنان و چالش‌های اقتصادی زنان کشوردارد و پیرامون اقتصاد سبز و توسعه پایدار توضیحاتی عنوان شده است. رهبری و جنسیت، جنسگرایی یا افسانه برتری مردان، تبعیض جنسی در مدیریت، مشارکت زنان در فرآیند تصمیم‌سازی، تاثیر جنسیت بر رفتار مدیریتی، الگوی توصیف زنان در مدیریت و توسعه نیروی انسانی کشور و مدل‌های توصیفی و تحلیلی از قدرت در مدیریت آینده برای زنان از جمله موضوعات فصل پنجم این کتاب است. در فصل ششم کتاب نیز پیرامون حقوق شهروندی و مفهوم مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان سخن رفته و نظریات علمی در این راستا بیان شده است. جامعه پذیری جنسیت، جامعه‌پذیری سیاسی، الگوی رفتار سیاسی زنان ، سنت گرایی زنان، سیاست گریزی زنان و نقش جامعه‌پذیری سیاسی زنان در مشارکت سیاسی آن‌ها در ایران از دیگر مطالب ارایه شده در فصل ششم این کتاب است.