جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله سنجش یارانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی

ادامه مطلب

closeمقاله سنجش یارانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی

مقاله علمی و پژوهشی " سنجش یارانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی (مطالعه موردی استان ایلام)" مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کالاهای اساسی+یارانه سرانه+ دهکهای درآمدی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از سیاستهای رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب و پرداخت یارانه است. امروزه یارانه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست های اقتصادی برای حمایت از قشرها و بخشهای مختلف اقتصادی به کار می رود. این مقاله به دنبال اندازه‌گیری یارانه سرانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی در استان ایلام است. در این مقاله پس از طرح موضوع، به چارچوب نظری تحقیق اشاره می‌شود. در ادامه با استفاده از روش قیمت تمام شده به آزمون فرضیه ها پرداخته و در پایان به نتیجه‌گیری و ارائه سیاستهای راهبردی اشاره می‌شود. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که مقدار و مبلغ یارانه سرانه کالاهایی نظیر روغن نباتی، برنج و قند و شکر در استان ایلام در سال 1381 تقریباً برابر یارانه سرانه همین کالاها در سطح کشور بوده اما مقدار و مبلغ یارانه سرانه شیر در استان ایلام (پنج لیتر و 3250 ریال) در سال مورد نظر کمتر از سطح کشور (620/11 لیتر و 7553 ریال) است. در ارتباط با آرد جامعه شهری مقدار و قیمت یارانه سرانه بیش از جامعه شهری کشور بوده و یارانه همین کالا در جامعه روستایی استان ایلام کمتر از جامعه روستایی در سطح کشور در همان سال بوده است. بهره‌مندی چهار دهک پایین درآمدی از مصرف کالاهای اساسی در مناطق شهری (به استثنای برنج خارجی درجه دو) و روستایی استان ایلام در مجموع کمتر از چهار دهک بالای درآمدی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی ، شبکه اجتماعی ، رسانه های جمعی ، نظریه شکاف و نظریه آگاهی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری" مقاله ای است در 25 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  یارانه؛ متغیرهای اقتصاد کلان؛ الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری؛ پایایی؛ همجمعی؛ الگوی تصحیح خطا پرداخته شده است چکیده مقاله در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وقوع جنگ تحمیلی و استقرار شرایط تورمی در ایران، دولت‎ها تلاش کردند با پرداخت یارانه بر روی کالاهای اساسی، اقشار آسیب پذیر جامعه را مورد حمایت قرار دهند، اما استمرار پرداخت یارانه برای سالیانی دراز، سبب شده است تا قیمت‎های نسبی به طور گسترده ای تحریف شده، از یک سو مانع تخصیص بهینه منابع شوند و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‎های دولت، آثار سوئی را بر اقتصاد ملی بر جای گذارند.  به تازگی دولت با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی که یکی از محورهای اصلی آن هدفمند کردن یارانه‎هاست، سعی دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی، نظام یارانه‎ها را اصلاح کند. اما سؤال پیشِ رو این است که حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی، جدای از تغییر در قیمت حامل‎های انرژی، چه اثرات احتمالی سوئی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. این مطالعه در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، به بررسی اثرات حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی، پرداخته است. در سناریوی اول که یارانه‎ی کالاهای اساسی به صورت یکباره حذف می‎شود، نرخ تورم در سال اول اجرا، با 4/7 افزایش، به 2/22 درصد خواهد رسید. همچنین نرخ رشد اقتصادی با 06/4 درصد کاهش به 96/1 درصد تنزل خواهد یافت. در سناریوی دوم، چنانچه یارانه‎ی کالاهای اساسی به تدریج و طی پنج سال حذف شود، نرخ تورم در سال اول اجرای سیاست نسبت به سناریوی اول 3 درصد کمترخواهد بود. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال اول اجرا، نسبت به سناریوی اول حدود 4/0 درصد بیشتر خواهد شد. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Analyzing the Impact of the Removal of Basic Commodity Subsidies on the Main Macroeconomic Variables within a Structural Macro Econometric Framework چکیده [English] Following the Islamic revolution and the imposed war, Iranian economy was faced with a persistent inflationary era. To combat inflation and help the low income families, Iranian government subsidized the basic commodities for a long period of time. As a consequence, relative prices were distorted which resulted in misallocation of economic resources. Recently the government decided to announce an economic reform plan to eliminate indirect subsidies and instead follow a direct money transfer to the needed families. It is thought that this kind of subsidy program will boost economic growth and bring about social justice. But the question is what adverse possible consequences it will impose on the economy of the country. This article investigates the effect of eliminating basic commodity subsidies on the major macro economic variables, such as inflation and economic growth, within a structural macro econometric model framework. It is found that if all subsidies are removed immediately, inflation rate will increase by %22.2 in the first year of implementing the program. Also, economic growth will decrease by %4.06 and will reach reduced to %1.96. In an alternative scenario, if the program is implemented gradually in 5 years time, the inflation rate will increase by %19.2 in the first year, but will gradually decrease over the successive years. Moreover, economic growth will decrease by %4.2 and will lead to %2. کلیدواژه‌ها [English] subsidies, Macro Econometric Model, Error Correction Model, Stationary, Co-integration دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور" مقاله ای است در 27صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  یارانه؛ تغییرات جبرانی؛ تغییرات معادل؛ درآمد معادل؛ خانوارهای شهری؛ کالاهای اساسی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، با استفاده از روش‌های اقتصاد خرد به بررسی تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی (نان، گوشت، لبنیات، روغن، قند و شکر و سایر خوراکی‌ها) بر رفاه خانوارها پرداخته شده و به کمک داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های 1387-1376 تقاضای گروه‌های کالایی خوراکی با استفاده از سیستم مخارج خطی (LES) تخمین زده شده و با استفاده از تغییرات جبرانی (CV) و تغییرات معادل (EV) اثرات تغییر قیمت گروه‌های کالایی مورد بررسی بر رفاه خانوارها مورد سنجش قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان می¬دهد که خط فقر خوراکی سال 1387 خانوارهای شهری کشور برابر 10507959 ریال بود. یافته¬ها نشان می¬دهد که گروه نان و روغن کمترین کشش درآمدی کمتر از یک  و گروه سایر خوراکی‌ها و انواع گوشت دارای بیشترین کشش مخارجی بالاتر از یک می-باشند. میزان تغییرات جبرانی و تغییرات معادل برآورد شده برای تغییرات قیمتی مخارج خوراکی سال 1386 خانوار به ترتیب معادل 3241070 و 3228700 ریال است که 8/17 و 7/17 درصد از کل مخارج خوراکی خانوارهای شهری را تشکیل می¬دهد. عنوان مقاله [English] The Welfare Effect of Subsidy Elimination in Basic Goods چکیده [English] Subsidy payment is important for both decision makers and Economic authorities. The subsidy payment for bread and other basic goods (meat, oil, sugar, dairy product and other foods) have the main share in whole subsidies, and revising subsidy system is necessary. This paper evaluates the effect of subsidy elimination in basic goods. In this survey, the researchers estimate food subsistence level by using Linear Expenditure system. This study used household data from Statistics Center of Iran during 1997-2008 period. In this survey, the researchers first estimated demand for basic goods and then calculated price and income elasticity and finally calculated Compensation Variations and Equivalent Variations for urban households. Results show that food subsistence level for Iranian household in 2008 is 10507959 rails. Furthermore, based on the calculated Compensation Variations and Equivalent Variations of food groups in 2007, food price changes respectively have 17.8 and 17.7 percent of food expenditure. کلیدواژه‌ها [English] Subsidy, Compensation Variations, Equivalent Variations, Equivalent income, urban Households دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توزیع درآمد، تورم، شاخص جینی، دهک‌های درآمدی، سیاست‌های جبرانی.پرداخته شده است چکیده مقاله بحث توزیع درآمد یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی به‌شمار می‌رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی دولت می‌باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب‌جینی و سهم بیستک‌های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب‌جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می‌یابد. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل دقیق‌تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به‌نفع بیستک‌های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می‌شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک‌های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می‌انجامد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران (به‌عنوان موردی مشابه بیماری هلندی) " مقاله ای است در 33 صفحه و با 10 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بیماری هلندی، اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، نسبت شاخص قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله تلاش شده است تا مبانی نظری بیماری هلندی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از شاخصهایی، وجود یا عدم وجود آن در اقتصاد ایران آزمون شود. براساس ملاحظات نظری اولین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات موادخام، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در درون نظام اقتصادی است که علاوه بر دامن‌زدن بر رشد مصرف در جامعه، با افزایش نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای غیر بهینه تولید، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می دهد و غیر رقابتی بودن محصول صنایع داخلی را تشدید می‌کند که همه این عوارض به‌عنوان آثار بروز بیماری هلندی در اقتصاد تلقی می شود. یکی از معتبرترین شاخصها جهت تأیید بیماری هلندی از بعد نظری و آماری، نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله است که در این مورد تفکیک آماری مشخصی در کشور وجود ندارد. اطلاعات آماری استخراج شده از شاخص جانشین بیان‌کننده آن است که با رشد درآمدهای نفتی نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله افزایش ملایمی را طی سالهای گذشته تجربه کرده است که در سالهای اخیر دارای رشد سریع‌تری نیز بوده است. این امر گمان ما را در مورد وجود سطح خفیفی از بیماری هلندی در کشور، به‌ویژه در سالهای اخیر تقویت می‌کند، هر چند که استفاده از در این رابطه همواره استنتاج نتایج قطعی را با تردید رو برو می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی

ادامه مطلب

closeمقاله جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی " مقاله ای است در 28 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بلانحک جهانی- صندوق بین اللمللی پول-عدالت توزیعی- کالاهای عمومی- منابع مالی جهانی پرداخته شده است چکیده مقاله کالاهای عمومی کالاهایی هستند که باری رفع نیاز های عمومی بشر  با تشدید جهانی شدن این کالاها  نیز گستره جهانی یافته اند  منقص در تامین این ها  در سطح جهانی  لزوم  همکاری بیشتر دولت ها  و سازمان های بین المللی  را در توزیع ان بیشتر می سازد  این ایده اولین بار در اماذ نظربه تاثیرگذاری در تامین نیازهای مردم در شاخه های گوناگون زندگی  می توان ان را به مثابه یک نظریه حجامع الشمول  در حوزه های مختلف به ویژه در توزیع منابع بین کشورهای مختلف مطرح کرد  هدف مقاله حاضر کشور رویکرد عدالت توزیعی در نظریه کالاهای عمومی  و بررسی جایگاه ان در میان نظریه های شاخص در زمینه عدالت توزیعی می باشد  که با ذکر مصادیقی از کالاهای عمومی جهانی و وضعیت تامین ان ها پیشنهادهایی برای بهبود تامین جهانی این کالاها به خصوص منابع مالی جهانی به عنوان یک کالاای عمومی ضروری برای تامین سایر کالاهای عمومی ارائه خواهد شد عنوان مقاله [English] International Position of Public Goods from the Distributive Justice Point of View چکیده [English] Public goods are used to meet the essentianl needs of the people in general. Acceleration of globalization besides other reasons, have conferred a global characteristic to these goods which the shortage in their provision at international level, necessitates further cooperation between states and international organizations in their distribution. This idea was first introduced in Economy, but due to its influence on provision of peoples’ needs in different life domains, it can be considered as a thorough theory covering a wide range of issues especially in distribution of resources among individuals and countries. The present article aims at exploring the distributive attitude in public goods theory and its place among other notable theories regarding distributive justice. Further, while presenting examples of global public goods and describing the situation of their provision in the world, the author tries to propose suggestions for refinement of the global provision of these goods notably global financial resources which is necessary for provision of other public goods. کلیدواژه‌ها [English] Distributive Justice, Global financial resources, Global public goods, International Monetary Fund, public goods, World Bank دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

ادامه مطلب

closeمقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین" مقاله ای است در 39 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ارجحیت در مصرف‌ کالاهای ‌داخلی؛ الگوی تعادل ‌عمومی پویای‌ تصادفی (DSGE)؛ رویکرد بیزی؛ سیاست پولی بهینه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در هنگام ورود شوک‌ درآمد نفتی، توسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با تاکید بر ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی از طریق رویکرد بیزی است. در این مطالعه، مصرف خانوارها به دو بخش مصرف کالاهای داخلی و وارداتی تقسیم می‌شود. پس از طراحی الگو، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی و با به کارگیری داده‌های واقعی تخمین‌زده می‌شوند. سیاست بهینه پولی آن سیاستی خواهد بود که تابع زیان رفاهی را حداقل کند. نتایج حاکی از آن است که با ورود شوک درآمد نفتی، سیاست بهینه پولی؛ سیاست واکنش بانک مرکزی به شکاف تورم و نرخ ارز است. با افزایش پارامتر میزان ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی در الگو، مقدار زیان رفاهی بدست آمده در تمامی قواعد سیاستی، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. توصیه سیاستی این مطالعه آن است که بانک مرکزی در هنگام ورود شوک‌های برون‌زا (به ویژه شوک درآمد نفتی) به اقتصاد، علاوه بر هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار دهد. عنوان مقاله [English] Determining the Optimal Monetary Policy Rule with Respect to Home Bias in Consumption: Application of Bayesian Approach چکیده [English] The aim of this article is to determine the optimal monetary policy rule when there is oil revenues shock by new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model through Bayesian approach with emphasis on Home Bias in Consumption. In this study, household consumption is divided into two parts; consumption of domestic goods and the consumption of the imported goods. After specifying the model, the parameters of proposed model are estimated using Bayesian methods and real data where Optimal Monetary Policy will be the policy which makes the welfare loss function minimized. The results show with the entrance of oil revenues shock, Optimal Monetary Policy is the central banks’ response to the inflation and exchange rate gap. By increasing Home Bias parameter in the model, welfare loss in all the policy rules is significantly reduced. The policy recommendations of this study are that, with exogenous shocks (in particular oil revenue shock) to the economy, in addition to inflation targeting, the exchange rate should be considered by central bank. کلیدواژه‌ها [English] Home Bias in consumption, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE), Bayesian Approach, Optimal Monetary Policy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تجارت خارجی ۷۲ میلیارد دلاری

ادامه مطلب

closeتجارت خارجی ۷۲ میلیارد دلاری

براساس تازه‌ترین آمار از تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال‌جاری که روز گذشته توسط رئیس کل گمرک ایران اعلام شد، مجموع تجارت خارجی ایران (صادرات و واردات) به ۷۲ میلیارد دلار رسیده است که ازاین رقم ۳۵.۵ میلیارد دلار سهم صادرات و ۳۶ میلیارد دلار سهم واردات است. در گزارش روزنامه ایران، می خوانیم: هرچند در ۱۰ ماهه امسال با پیشی گرفتن واردات از صادرات، تراز تجاری کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار منفی است، اما درمجموع روند تجارت خارجی دراین دوره با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها روان بوده است. به طوری که هم ۳۵.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از سوی تولیدکنندگان داخلی صادر شده است و هم ۳۶ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شده است. این درحالی است آن‌طور که مسئولان دولتی می‌گویند ۸۵ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، به نوعی واردات صورت گرفته در خدمت تولید بوده است. البته کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج و نهاده‌های دام و طیور هم سهم بالایی در واردات دارد که برای تأمین نیاز داخل و افزایش امنیت غذایی هدفگذاری شده است. از سوی دیگر طبق اعلام مسئولان دولتی بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با وجود محدودیت‌های تحریم، روند قابل قبولی داشته است. براساس گفته‌های عبدالناصر همتی از ۲۱ فروردین سال گذشته تا ۳۱ اردیبهشت امسال ۲۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز اواخر مهر ماه امسال اعلام کرد که در ۱۸ ماه اخیر ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته است که ارقامی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد را در برمی گیرد.بسته‌ای برای توسعه صادراتدولت چند سالی است که «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را تدوین و ابلاغ می‌کند. دراین بسته‌ها دولت از محل‌های مختلف اعتباراتی برای کمک و تشویق صادرکنندگان کالا و خدمات تصویب می‌کند. برای سال‌جاری هم معاون اول رئیس جمهوری سوم بهمن ماه جاری بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را ابلاغ کرد.پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به صادرکنندگاندرباره میزان اعتباراتی که دراین بسته به تصویب رسیده است، از سه محل شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه تسهیلاتی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. طبق این بسته سپرده‌گذاری تا سقف مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع ریالی در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی به‌صورت ۵۰ درصد مساوی برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان انجام می‌شود. نرخ سود این تسهیلات نیز میانگین سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (که هم‌اکنون ۱۱ درصد است) و نرخ شورای پول و اعتبار است.علاوه براین یک میلیارد یورو سپرده ارزی دو ساله در چند بانک توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف ۲ میلیارد یورو قابل افزایش است برای تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاهای ایرانی و در قالب اعتبار خریدار و تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش پرداخت می‌شود. از محل منابع قانون بودجه سال‌جاری نیز ۷۸۰ میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان تخصیص داده شده است. حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به‌عنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی - صادراتی اختصاص دهد. براساس قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل ۲ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین و ۲ هزار میلیارد تومان هم از محل منابع بانک‌های عامل و در مجموع ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه وام به صادرکنندگان تعیین شده است.وی اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات محدودیت زمانی تا پایان امسال ندارد و براساس تقاضا به صادرکنندگان مورد تأیید سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت می‌شود. منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام به صادرکنندگان باید ظرف مدت ۲ سال به صندوق بازگردد.حجم تجارت خارجی به ۷۲ میلیارد دلار رسیدرئیس کل گمرک ایران نیز روز گذشته در نشست خبری خود همزمان با روز جهانی گمرک تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران را اعلام کرد. براساس گفته‌های مهدی میراشرفی بیش از ٧٢ میلیارد دلار حجم واردات و صادرات در ١٠ ماه گذشته است که حجم صادرات ٣۵.۵ میلیارد دلار با وزن ١١۵ میلیون تن بوده که به لحاظ وزنی این رشد کم‌سابقه است. وی افزود: میزان صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی رشد ٢٠.٧۶ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ٣.٢ درصدی داشت. رئیس کل گمرک ایران با اشاره به بحث اصلاح پایه‌های صادراتی گفت: با احتساب این موضوع باید ٩ میلیارد دلار به ارزش صادرات اضافه کرد.معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه میزان صادرات به لحاظ وزنی ۴ برابر واردات بوده است، اظهار داشت: باید به رقم صادرات کل کشور صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی را اضافه کنیم. وی درباره میزان واردات در ١٠ ماه گذشته گفت: میزان واردات در این مدت ۳۶ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار بوده که واردات ۶٠٠ میلیون دلار بیشتر از میزان صادرات ثبت شده است.رئیس گمرک ایران افزود: میزان واردات از لحاظ وزنی رشد ٨ درصدی داشته اما از لحاظ ارزشی تفاوتی با مدت مشابه در سال گذشته نداشته است.واردات ١٩ میلیون تن کالای اساسیمیراشرفی ادامه داد: ١٩ میلیون تن از کل واردات به کالاهای اساسی اختصاص داشت که در شرایط تحریم در این بخش از لحاظ وزنی رشد ٢۴ درصدی و از نظر ارزشی رشد ٢٠ درصدی داشته است.وی اظهار داشت: ۸۵ درصد سایر کالاهای وارداتی از مواد اولیه و مواد مورد نیاز برای خطوط تولید هستند. وی ادامه داد: البته ممنوعیت ورود ۱۵۰۰ قلم کالا را هم مواجه بودیم که این موضوع را در سیاست‌های تجاری و واردات خود مدنظر قرار دادیم.چین همچنان اولین مبدأ و مقصد تجاری ایرانوی درباره شرکای ایران در صادرات و واردات گفت: پنج کشور اول در مقاصد صادراتی کشورمان، چین با صادرات ٨.٣ میلیارد دلار، عراق با ٨ میلیارد دلار، ترکیه ۴.١ میلیارد دلار، امارات ٣.٧میلیارد دلار و افغانستان ١.٩ میلیارد دلار هستند. رئیس کل گمرک ایران افزود: به لحاظ ترکیب کالایی بیشترین کالاهای صادراتی پتروشیمی‌ها با ارزش ١۵ میلیارد دلار است که ۴۴ درصد سهم ارزش صادرات کالا را دارند و ۵۴ درصد مابقی کالاهای صادراتی ارزش ١٩ میلیارد دلاری داشته‌اند.وی با اشاره به شرکای وارداتی کشور اظهار داشت: کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان پنج کشور مبدأ واردات هستند.پروسه کاری واردات به ۴ روز کاهش یافتوی با بیان اینکه توانستیم میزان پروسه کاری برای واردات کالا را از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش دهیم گفت: ‌همچنین این مدت زمان برای صادرات را از هفت روز به یک روز رساندیم که مجموعه این اقدامات باعث ارتقای پنج پله‌ای رتبه ایران در اقتصاد فرامرزی و ۳۹ پله‌ای در شاخص عملکرد گمرک شده است.وجود پنج هزار خودرو در گمرکات کشورمیراشرفی درباره میزان دپوی خودرو در گمرکات و آخرین تصمیمات برای ترخیص آنها اظهار داشت: نزدیک به پنج هزار خودرو در گمرکات کشورمان وجود دارد که برای هزار دستگاه از آن حقوق عوارض پرداخت شده و برای ترخیص آنها نیاز به مصوبه جدید داریم چرا که در زمان صدور مجوز ترخیص آن مدت زمان ترخیص منقضی شد و باید در مصوبه جدید به جای ترخیص اظهار قید شود. وی افزود: برای ۳۳۰۰ دستگاه دیگر که نسبت به آنها ظن قاچاق وجود دارد پیگیری‌هایی انجام شده که ۶۰۰ الی ۷۰۰ دستگاه از آنها حکم برائت از قاچاق را گرفته‌اند و این تعداد خودروها باید منتظر مصوبه ترخیص باشند. همچنین ۱۳۰ دستگاه از این خودروها متعلق به جانبازان هستند که این خودروها هم برای ترخیص رأی دیوان را دارد.۲۵۰ دستگاه دیگر در گمرک منطقه آزاد اروند دپو شده‌اند که آنها نیازی به مصوبه ترخیص ندارند. سرانه تجاریسهم هر ایرانی از صادرات غیر نفتی؛ ۴۳۲ دلارسهم هر ایرانی از کل تجارت خارجی ۱۰ ماهه کشور به ۸۷۸ دلار می‌رسد. بدین ترتیب سهم هر ایرانی از صادرات نیز ۴۳۲ دلار و برای واردات به ۴۳.۹ دلار می‌رسد. به‌عبارت دیگر از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه به ازای هر ایرانی نزدیک به ۴۴ دلار کالا وارد شده است که طبق گفته مسئولان بخش بزرگی از آن کالاهای اساسی بوده است. استانداردبازگشت ٢٠ هزار تن ذرت آلوده به یک کشور آفریقاییرئیس کل گمرک ایران، درباره موضوع ذرت‌های آلوده اظهار داشت: ٢٠ هزار تن از این محموله اخیراً به یکی از کشورهای آفریقایی مرجوع شد.وی با اشاره به موضوع ترخیص بخشی از ذرت‌های آلوده گفت: سه مرجع دامپزشکی، قرنطینه و سازمان استاندارد می‌توانند با ترخیص کالا از گمرکات موافقت کنند، نکته اصلی این است که بخشی از این ذرت‌ها در زمان ورود به کشور آلوده نبودند و مراجع اجازه ترخیص آنها را داده بود. استاندارد در اروپا برای این حوزه ۲۰ پی‌پی‌ام است اما سازمان ملی استاندارد بسیار سختگیرانه‌تر عمل می‌کند و حد مجاز را ۵ پی‌پی‌ام در نظر گرفته است. وی افزود: بنابراین با این استانداردهای سخت‌گیرانه بخشی از این ذرت‌ها که با تشخیص سه مرجع دامپزشکی، قرنطینه و سازمان ملی استاندارد آلوده نبودند ترخیص شدند و بخشی دیگر هم مرجوع شدند.

more_vert مقاله تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  صادرات کالاهای صنعتی؛ سرمایه انسانی؛ کارگاه‌های متوسط و بزرگ؛ داده‌های تابلویی؛ ایرانپرداخته شده است چکیده مقاله نقش سرمایة انسانی در صادرات صنعتی و از طریق آن در رشد اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست. این نقش با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، که ممکن است به دنبال خود افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش قدرت رقابت و امکان حضور آنها در بازارهای جهانی را در پی داشته باشد، پر رنگ‌تر نیز می‌شود. این مطالعه به بررسی مقایسه‌ای نقش سرمایة انسانی در صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگایران می‌پردازد. برای این منظور، با استفاده از داده¬های تابلویی گروه‌های 23گانة صنعتی ایران (کدهای دو رقمی ISIC) طی دوره زمانی 1385-1379، صادرات صنعتی تابعی از شاغلان دارای تحصیلات عالی (به عنوان شاخص سرمایة انسانی)، ارزش افزودة صنعتی،نرخ ارز حقیقی و متغیر رابطة مبادله در نظر گرفته می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که طی دورة مورد بررسی، سرمایة انسانی و ارزش افزوده تأثیر مثبت و معنی¬دار بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه¬های متوسط و بزرگ ایران داشته‌اند و تأثیر هر دو متغیر در کارگاه¬های بزرگ بیشتر است. عوامل قیمتی همچون رابطة مبادله نیز تنها در تعیین صادرات صنعتی صنایع بزرگ تأثیر معنی دار داشته است. این در حالی است که متغیر نرخ ارز حقیقی در هیچ یک از صنایع  متوسط و بزرگ تأثیر معنی‌داری نداشته است. توصیة مهم سیاستی این مطالعه آن است که دولت برای توسعة صادرات صنعتی باید از نظر کمی و کیفی به توسعة تحصیلات عالی بپردازد و آموزش نیروی کار را بهبود و گسترش دهد. عنوان مقاله [English] The Impact of Human Capital on Iranian Medium and Large Manufacturing Companies' Export چکیده [English] The role of human capital on industrial export and through that on economic growth is clear. This role is recently more highlighted in Iran by starting the rule of subsidy targeting. This paper investigates and compares the impact of human capital on the export of Iranian medium and large manufacturing companies, using a panel data set of two-digit ISIC manufacturing industries, for the period 2000-2006. For that purpose, we use the number of workers with higher education degree (as a proxy for human capital) to examine the effect of human capital on the export of Iranian medium and large manufacturing companies. The results of the study show that human capital as well as manufacturing value added have positive and significant effects on the export of both of medium and large manufacturing companies, eventhough  these effects are bigger for large companies. Also, the price indices, such as terms of trade and real exchange rate show weak or no significant effects. Therefore, any effort to expand the higher education is highly recommended. کلیدواژه‌ها [English] Manufacturing Export, Human capital, Medium and Large Companies, panel data, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران" مقاله ای است در 33صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات‌بندی الکترونیکی، کالاهای دیجیتالی، تجربه کشور‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله  در تجارت الکترونیکی گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور داراییهای جدید، شیوه ثبت و پرداخت الکترونیکی مباحث مهمی هستند. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف کنندگان می‌توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند. تجارت الکترونیکی با وجود قوانین بین المللی مشخص، مالیات بر واردات را بهبود می‌بخشد. درکوتاه مدت، معافیت بر تجارت الکترونیکی کاهش اندکی بر درآمدهای مالیاتی داشته ولی در بلندمدت هزینه های زیادی در بردارد. در این راستا انجام اقداماتی از سوی دولت جهت شناسایی شرکتها، مشاغل، ثبت فروشگاههای اینترنتی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی در جمع آوری مالیاتها و قوانین بین المللی سبب افزایش درآمدها و گسترش تجارت می شود. از این رو لازم است به سادگی قوانین، توانایی اجرا، سازگاری، جلوگیری از وصول مالیات بیشتر، نبودِ تبعیض و امنیت مبادلات توجه شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ " مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث درجه‌ عبور نرخ ارز، محیط تورمی، مدل مارکوف- سوئیچینگ، هم‌انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس، قیمت واردات پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیط‌های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال‌های (1389- 1355) می‌باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط‌های تورمی بالا و پایین استخراج می‌شود، سپس با استفاده از آزمون هم‌انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیط‌های تورمی به‌همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه‌ نهایی شرکای تجاری، درجه‌ باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته ‌است. یافته‌های تجربی تحقیق نشان می‌دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص‌اند و محیط‌های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه‌ عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته ‌است، به ‌طوری‌که در محیط‌های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می‌باشد، همچنین نتایج نشان می‌دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه‌ باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی

ادامه مطلب

closeکتاب مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی

کتاب مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی اثر تام لناهان است که توسط علی زواشکیانی، امیر ملک نیازی و محسن ربیعی ترجمه شده است .  بررسی موضوع کتاب در صنعت نگهداشت از واژه«تعمیرات اساسی» برای اشاره به وضعیت های مختلفی استفاده میشود که در زبان انگلیسی برای آنها واژه های مختلفی وجود دارد. در اینجا تصمیم گرفتیم تعمیرات اساسی را برای Overhaul استفاده کنیم و بازگردانی را برای turnaround. حالا فرق این دو چیست؟ این است که تعمیرات اساسی بر روی تجهیز انجام می شود و بخشی از بازگزدانی پروژه ای است که در سطح کارخانه انجام میشود و بخش های متعددی را دربر میگیرد،از جمله توقف کارخانه، تعمیرات اساسی تجهیزات، و راه اندازی مجدد کارخانه. واژه بازگردانی در صنعت حمل و نقل دریایی و به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقابل salvage و به معنای «عملیات نجات کشتی در معرض خطر و تجهیزات و کالای آن در قبال دریافت پاداش» استفاده می شود. حال کافیست کلمۀ «کشتی» را با کلمۀ «کارخانه» جایگزین کنید و می بینید که به تعریفی از بازگزدانی در صنعت نگهداشت رسیده اید! در بازگردانی کارخانه نیز دقیقاً همیین اتفاق می افتد: پروژه ای برای بهبود کارخانه ای فرسوده و آسیب دیده تعریف می شود و سپس گروهی از افراد به صورت ضربتی فعالیت هایی مشخص را روی تجهیزات کارخانه  انجام می دهند تا قابلیت اطمینان کارخانه را افزایش دهند.

more_vert مقاله منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی، سرمایه انسانی و سرریز فناوری پرداخته شده است چکیده مقاله پیشرفت فناوری و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه(R&D) به عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی می‌باشند. طبق تئوری‌های جدید تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی درون‌زا، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید است. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت‌های R&D داخلی و جذب R&D بین‌المللی و پویایی آن نقش مهمی ایفا می‌کند. چرا که توانایی هر کشور در جذب دانش فنی خارجی در گرو سرمایه انسانی م.جود می‌باشد، لذا هدف این مقاله بررسی آثار فناوری داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از دو کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی دور زمانی (1387-1338) می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین نیروی‌کار و انباشت سرمایه فیزیکی، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در این مقاله اثر تکانه‌های مختلف اقتصادی و تجزیه واریانس بر رشد اقتصادی و نیز میزان تغییرات آنها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بلندمدت، انباشت سرمایه، انباشت تحقیق و توسعه‌داخلی، نیروی‌کار، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترتیب بیشترین درصد واریانس خطای پیش‌بینی را توضیح می‌دهند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر صادرات بر کارایی فنی زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر صادرات بر کارایی فنی زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی

 مقاله علمی و پژوهشی " اثر صادرات بر کارایی فنی زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی (رویکرد تابع تولید مرز تصادفی و داده‌های تابلویی پویا)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صادرات، کارایی فنی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی، تابع تولید مرز تصادفی، داده‌های تابلویی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه با توجه به کمیابی عوامل تولید و نیازهای نامحدود بشر می‌بایست بر استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره‌وری و کارایی تأکید بیشتری شود تا از این طریق اهداف توسعه ملی عملی گردد. در این ارتباط یکی از عواملی که سبب افزایش کارایی می‌شود ورود به بازارهای خارجی و رونق صادرات است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر صادرات بر کارایی 15 زیربخش صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سطح کدهای 4 رقمی طی دوره (1388- 1379) است. در این راستا، ابتدا کارایی فنی زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به روش تابع تولید مرز تصادفی (SFPF) تخمین زده شد، به ‌طوری‌که متوسط کارایی فنی در سطح زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی طی این دوره 77/0 می‌باشد، سپس با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی پویا (DPD) به تخمین مدل پرداخته شد و نتایج برآورد نشان می‌دهد که صادرات، واردات فناوری خارجی، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی اقتصاد ایران دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انتقال نرخ ارز، آرلانو-باند، GMM، اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول‌ترین سیاست‌ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به‌ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می‌شود. براساس مدل‌های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم‌ترین شرکای تجاری آن در سال‌های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می‌شود. نتایج نشان می‌دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می‌شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی نوسان‌های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی‌ثباتی قیمت‌های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می‌شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان‌های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست‌هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌های داخلی اتخاذ گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی در ایران محسوب می‌شود؟

ادامه مطلب

closeمقاله آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی در ایران محسوب می‌شود؟

مقاله علمی و پژوهشی " آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی در ایران محسوب می‌شود؟" مقاله ای است در 16 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ایران، عرضه صادرات صنعتی، مصرف انرژی، هم‌انباشتگی، اثرات کوتاه‌مدت، اثرات بلندمدت پرداخته شده است چکیده مقاله در چارچوب نظریات تجارت بین‌الملل، اختلاف در بهره‌مندی از عوامل تولید یکی از اصلی‌ترین علل شکل‌گیری تجارت است. در واقع، کشورها به تولید و صادرات کالاهایی می‌پردازند که عوامل تولید مورد نیاز برای آنها را به وفور در اختیار داشته ‌باشند. انرژی نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین نهاده‌های تولید از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. انتظار می‌رود به دلیل برخورداری نسبتاً فراوان ایران از منابع انرژی بسیاری از کالاهای صادراتی ایران انرژی‌بر باشند. هدف از مقاله حاضر بررسی ارتباط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان مصرف انرژی در بخش صنعت و میزان صادرات صنعتی برای دوره (1386-1349) با استفاده از روش هم‌انباشتگی یوهانسن و جوسلیوس می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در بلندمدت در کنار سایر عوامل یک ارتباط قوی میان مصرف انرژی در بخش صنعت و عرضه صادرات صنعتی وجود دارد، اما در کوتاه‌مدت این متغیر تأثیر معناداری بر عرضه صادرات صنعتی ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا

ادامه مطلب

closeمقاله تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا

مقاله علمی و پژوهشی " تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا" مقاله ای است در 27 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تلفن ثابت؛ سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا؛ کشش‌ قیمتی؛ کشش درآمدی؛ شاخص‌های رفاهی پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت ارتباطات در دنیای امروز، تجهیزات مخابراتی یکی از اقلام لاینفک در زندگی افراد جامعه شده است. در این مقاله، به تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت پرداخته می‌شود که در تقابلی دو طرفه، به دلیل ظهور کالاهای مکمل همچون اینترنت و دورنگار تقاضای آن افزایش یافته است و از طرفی به دلیل گسترش مصرف کالاهای جانشین مانند تلفن همراه، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. در این نوشتار، از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده کشش قیمت مربوط به تلفن ثابت 34/0- است، همچنین اثرات رفاهی ناشی از تغییرات قیمت مکالمات تلفن ثابت نیز در این پژوهش محاسبه شده است. عنوان مقاله [English] Estimating of Demand Function for Fixed Telephone Services with Linear Dynamic Almost Ideal Demand System Approach چکیده [English] Given the importance of communication in today's world, telecommunications equipment has become an integral part of community life. This paper deals with estimating the demand for fixed telephone services, which in a two way interaction, has increased due to the emergence of complementary products, such as the Internet and Fax, and has decreased due to the growing demand for substitute goods. In this paper, the almost ideal method of linear dynamic demand system is used. According to the results, the price elasticity of fixed telephones is -0.34. Also, the welfare effects of price fluctuations are calculated. کلیدواژه‌ها [English] Fixed Telephone, Almost Ideal Demand System, Price Elasticity, Income Elasticity, Welfare Indexes  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 33 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عبور نرخ ارز؛ رفتار غیرخطی؛ وضعیت تولید؛ الگوی خود توضیح‌برداری؛ ساختار آستانه‌ای؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش امکان رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران را با توجه به وضعیت تولید بررسی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که تاکنون این موضوع برای اقتصاد ایران برای رژیم‌های رونق (تولید بالا) و رکود (تولید پائین) بررسی نشده است. در جهت پر کردن این خلاء در ادبیات اقتصاد ایران، یک الگوی خودتوضیح برداری ساختاری آستانه‌ای با بکارگیری داده‌های ماهیانه برای دوره‌ی 1395-1381 برآورد شده است. بردار متغیرها شامل نرخ ارز، شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده، تولیدات صنعتی و نرخ سود بانکی است. از شاخص تولیدات صنعتی به¬عنوان متغیر آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه مثبت نرخ ارز در هر دو رژیم تولید بالا و پائین باعث رشد شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده می‌شود. امّا بر اساس توابع ضربه-واکنش، عکس العمل قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به تکانه نرخ ارز در رژیم رونق محصول شدیدتر از رکود است. بر اساس یافته‌ها، عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران رفتار غیرخطی و ناقص دارد. نتایج بیانگر اهمیّت توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به تفاوت اثرات تکانه ارزی بر شاخص‌های قیمتی در وضعیت¬های رونق و رکود است. عنوان مقاله [English] Production State-Dependent Non-Linear Behavior of Exchange Rate Pass-Through in Iran چکیده [English] The purpose of this study is to investigate the possibility of non-linear behavior of exchange rate pass-through in the states of boom and recession in Iran. To the best of our knowledge, this issue has not studied for Iran. To this end, using monthly data for the period of 2002:4-2017:3, we estimate a structural threshold vector autoregressive (STVAR) model. Our endogenous variables include exchange rate, import price index, producer price index, consumer price index, industrial production index, and the interest rate. The results show that an increase in exchange rate has positive impacts on import price, producer price and consumer price indices. The impulse-response functions indicate that the reactions of the import price, the producer price and the consumer price to exchange rate shock are higher in the boom than that in the recession. Hence, our finding confirms the non-linear behavior of the exchange rate pass-through in Iran. Moreover, the degree of exchange rate pass-through in Iran is incomplete. The results show that the policymaker should take into consideration the importance of non-linear behavior of exchange rate pass-through when conducting an exchange rate policy in Iran. کلیدواژه‌ها [English] Exchange Rate Pass-Through, Non-Linear Behavior, Boom and Recession, Structural Threshold Vector Autoregressive Model, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی): ژئومارکتینگ، روش‌ها و استراتژی‌های بازاریابی

ادامه مطلب

closeکتاب بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی): ژئومارکتینگ، روش‌ها و استراتژی‌های بازاریابی

کتاب بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی): ژئومارکتینگ، روش‌ها و استراتژی‌های بازاریابی، راهنمایی جامع با مثال‌های قابل استفاده جهت یادگیری و اجرای ژئومارکتینگ برای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی است. کتاب بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographical Information System Marketing)، به معرفی GIS، مدل‌های GIS و استفاده‌ی آن در بازاریابی می‌پردازد. هدف کتاب حاضر این است که راه حلی ارائه دهد تا از طریق آن بتوان اطلاعات، مفاهیم و روش‌های جغرافیایی را با موضوع‌های کاربردی و استراتژیک تحقیقات بازاریابی یکی کرد. امروزه کسب‌ و‌ کارها با دنیایی از اطلاعات مواجه‌اند که این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی، آدرس، محدوده و منطقه سرویس‌دهی، محل‌هایی برای فروش و مسیرهای تحویل و غیره است که می‌توان بر روی نقشه هر یک از این آدرس‌ها را بررسی و مشاهده کرد. یک سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعاتی متفاوتی است که بر اساس اطلاعات مکانی و توصیفی می‌تواند دنیای پیرامون ما را ساخته و منجر به تصمیم‌گیری‌های دقیق در مورد ثبات مناطق تجاری و مدیریت بهینه منابع و رفتارها شود. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در کارهای مرتبط به بازاریابی منجر به ظاهر شدن مفهومی تحت عنوان بازاریابی جغرافیایی (ژئومارکتینگ) می‌شود. ژئومارکتینگ به سازمان‌ها این اجازه را می‌دهد که پیشرفت‌شان را بهتر کنند و تصمیمات تجاری را با آگاهی بیشتری کسب نمایند. در بخشی از کتاب بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی): ژئومارکتینگ، روش‌ها و استراتژی‌های بازاریابی می‌خوانیم: ساده‌ترین مدل برای انتخاب یک فروشگاه، انتخاب نزدیک‌ترین مرکز خرید است. این قضیه هسته اصلی قانون خرده فروشی جذبی را تشکیل داده و همچنین شامل تئوری مکان‌های مرکزی نیز می‌شود. بر اساس این مدل مشتریان برای خرید کالاهای کمیاب و مورد نظرشان به نزدیک‌ترین مرکز خرید مراجعه می‌کنند. در این مدل فرض بر این است که مشتریان در پیخرید کالاهای موردنظر خود با طی کردن حداقل فاصله هستند. مطالعات متعددی به بررسی و تأیید این مدل در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی (داخلی و خارجی) پرداخته‌اند. اما نتایج تجربی چندانی مبنی بر تأیید این مدل به دست نیامده است. به جز مواردی که تعداد فروشگاه‌ها بسیار کم و محدود بوده‌اند، همچنین مناطق جغرافیایی از هم فاصله زیادی داشته‌اند و جمعیت زیادی را نیز در خود جای داده‌اند یا ابزار حمل و نقل نیز محدود بوده است. نتایج حاصل از این تحقیقات ثابت می‌کنند که فاصله یک عامل مهم و حیاتی در تعیین سفرهای مشتریان محسوب می‌شود. نقطه ضعفی که در این مطالعات وجود دارد این است که این مدل باید در موقعیت‌های واقعی نیز بررسی شده و به اثبات برسد. محدودیت اصلی این مطالعات بررسی انحصاری مکان‌های نزدیک به مشتریان است. همین امر باعث به وجود آمدن تفکر "بی‌تفاوتی مکانی 1" شده است.