جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب حل تشریحی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ژئوماتیک (نقشه برداری)

ادامه مطلب

closeکتاب حل تشریحی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ژئوماتیک (نقشه برداری)

کتاب حل تشریحی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ژئوماتیک (نقشه برداری) برای آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی آماده و تنظیم شده است. این کتاب در کنار پاسخنامه تشریحی، پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش نیز گرآوری شده و در بر دارنده‌ی حل کاملا تشریحی کنکورهای سال‌های 1388، 1389 و 1390 رشته مهندسی نقشه برداری است. یکی از سازه‌های موفقیت در کنکورهای ورودی به مقاطع تحصیلی بالاتر مانند کارشناسی ارشد، دکتری، نظام مهندسی، دادگستری و آزمون‌های استخدامی نقشه برداری داشتن منابع با ارزش و موثق است که با نیل به این عامل دو گزینه پراهمیت و راهبردی یعنی زمان و برنامه ریزی در راه بهینه شدن و موثر واقع شدن قرار می‌گیرد که می‌توان با عطف به پیشینه داوطلبان تایید شده در دیگر رشته‌های حاضر این مهم را ثابت کرد. فهرست مطالبفصل اول: کنکور سال 1388پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش کنکور 88سوالات کنکور 1388پاسخنامه تشریحی 1388فصل دوم: کنکور سال 1389پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش کنکور 89سوالات کنکور 1389پاسخنامه تشریحی 1389فصل سوم: کنکور سال 1390پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش کنکور 90سوالات کنکور 1390پاسخنامه تشریحی 1390

more_vert کتاب 61 مجموعه سوال آرایه‌های ادبی کنکور

ادامه مطلب

closeکتاب 61 مجموعه سوال آرایه‌های ادبی کنکور

کتاب 61 مجموعه سوال آرایه‌های ادبی کنکور (منطبق با کتاب‌های جدیدالتألیف دوره‌ی دوم متوسطه آموزشی) تالیف سید رضا حسینی، حاصل بررسی 61 مجموعه سؤال آرایه‌ها از کنکور سراسری کلیه رشته‌ها است. در این مجموعه تلاش شده تا تمام آرایه‌های ابیات و گزینه‌ها به طور دقیق و کامل توضیح داده شود. بی‌تردید دانش‌آموزانی در قرابت معنایی و درک عمیق شعر و ادبیات موفق‌ترند که در آرایه‌های ادبی تسلط بیشتری داشته باشند. یکی از مباحثی که در سؤال‌های کنکور سراسری کلیه رشته‌ها در درس ادبیات مطرح می‌شود و از اهمیّت بسزایی برخوردار است، بحث آرایه‌ها و صنایع ادبی است. فهرست مطالبمقدمهآزمون‌های سراسری سال 87آزمون‌های سراسری سال 88آزمون های سراسری ریاضی 89آزمون‌های سراسری سال 90آزمون‌های سراسری سال 91آزمون‌های سراسری سال 92آزمون‌های سراسری 93آزمون‌های سراسری سال 94آزمون‌های سراسری سال 95آزمون‌های سراسری سال 96آزمون‌های سراسری سال 97پاسخنامهپاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 87پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 88پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 89پاسخنامه آزمون‌های سراسری 90پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 91پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 92پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 93پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 94پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 95پاسخنامه آزمون‌های سراسری سال 96پاسخنامه آزمون‌های سراسری 97

more_vert کتاب آرایه‌های ادبی (ویرایش دوم)

ادامه مطلب

closeکتاب آرایه‌های ادبی (ویرایش دوم)

کتاب آرایه‌های ادبی (ویرایش دوم) تالیف سید رضا حسینی، به یکی از بخش‌های سوالات کنکور ادبیات فارسی که آرایه‌ها و صنایع ادبی هستند، می‌پردازد. در حقیقت فهم درست آرایه‌ها کمک بسیاری به درک معنی و مفهوم شعر در قسمت قرابت معنایی می‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب آرایه‌های ادبی عبارتند از: 1- توضیح کامل و کافی درسنامه‌ها مطابق با کنکور سراسری و محتوای کتب جدید دوره دوم متوسطه. 2- پس از پایان هر مبحث نمونه سوالات کنکور متناسب با همان مبحث گنجانده شده است. 3- پاسخ کاملا تشریحی سوالات کنکور مبتنی بر رویکرد توضیح کامل آرایه‌های تمام ابیات و گزینه‌ها. 4- پس از پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور تقریباً هفتاد بیت از دیوان شاعران مشهور و متناسب با محتوای آموزشی کتب درسی جهت تمرین و تسلط بیشتر دانش آموزان گنجانده شده است. 5- و در پایان هر مبحث درسی به تمرینات همانند سوالات کنکور با رویکرد توضیح کامل آریه‌های ابیات پاسخ داده شده است. بی‌تردید دانش‌آموزانی در قرابت معنایی و درک عمیق شعر و ادبیات موفق‌ترند که در آرایه‌ها و صنایع ادبی تسلط بیشتری داشته باشند. بنابراین آرایه‌های ادبی از جمله کتاب‌هایی است که از یک سو ما را در فهم درست آرایه‌های ادبی یاری می‌کند و از سوی دیگر درک مفاهیم ادبیات را برای ما آسان می‌سازد. در کتاب حاضر کوشش بر آن بوده که هر یک از مباحث ادبی که در کنکور سراسری مورد سوال واقع می‌شود به‌ طور دقیق و کامل توضیح داده شود، سپس نمونه سؤالات کنکور مرتبط با هر عنوان همراه با پاسخ‌نامه تشریحی مبتی بر رویکرد بیان تمام آرایه‌های ادبی آورده شده است. همچنین در پایان هر مبحث ابیاتی از دیوان شاعران مشهور و متناسب با محتوای آموزشی دروس ادبیات جهت تمرین دانش‌‌آموزان و توضیح کامل آرایه‌های هر بیت آورده شده است. کتاب آرایه‌های ادبی منطبق با محتوای آموزشی کتاب‌های جدیدالتالیف دوره دوم متوسطه نظری است. این کتاب برای داوطلبان کنکور و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های کشور و دانش‌آموزان کلاس چهارم رشته‌های: ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنرستان‌ها سودمند و خواندنی است. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: بیانتشبیه و انواع آنسؤالات کنکورپاسخنامهتمرینپاسخنامهاستعاره و انواع آنتشخیصمناداسؤالات کنکورپاسخنامهحقیقت و مجازمجازسوالات کنکورپاسخنامهکنایهپاسخنامهبخش دوم: بدیعواج آراییتمرینایهام و ایهام تناسبایهام تناسبسؤالات کنکورپاسخنامهتمرینپاسخنامهمتناقض‌نما (پارادوکس)پاسخنامه سوالات کنکورتمریناسلوب معادلهپاسخنامه سوالات کنکورحسن تعلیلسوالات کنکورپاسخنامه سوالات کنکورحس‌آمیزیسوالات کنکورپاسخنامه سوالات کنکورتمرینپاسخ تمرین‌هاجناس = تجنیسسوالات کنکورپاسخنامه کنکور سراسریتمرینتلمیحسوالات کنکورتمرینپاسخنامهتضمینتمرینمراعات‌النظیراغراقتمرینمثلمنابع و مآخذ

more_vert کتاب آرایه های ادبی

ادامه مطلب

closeکتاب آرایه های ادبی

یکی از مباحثی که در سؤال‌های کنکور کلیه‌ی رشته‌ها در درس ادبیات دیده می ‌شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است، بحث آرایه‌ها و صنایع ادبی است. در این کتاب که حاصل بررسی سؤال‌های چندین سال کنکور است تلاش شده است تا مهم‌ترین مباحث علم بیان شامل: «تشبیه و انواع آن، استعاره و انواع آن، مجاز و کنایه » و از علم بدیع «ایهام و ایهام تناسب» به طور جامع و کامل بررسی شود. این کتاب برای داوطلبان کنکور و آزمون های ورودی دانشگاه های کشور و دانش آموزان کلاس چهارم رشته های: ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنرستان ها سودمند و خواندنی است.فهرست مطالب فصل اول: تشبیهتشبیهدیگر ادات تشبیهوقتی «چو،چون» دیگر ادات نیستندترتیب ارکان تشبیهطرفین تشبیهحذف ادات تشبیهحذف وجه شبهحذف مشبّهتشبیه بلیغانواع تشبیه بلیغاضافه ی تشبیهیتبصره: ذکر وجه شبه با تشبیه بلیغراههای تشخیص اضافه ی تشبیهی از اضافه ی استعاریتشبیه بلیغ اسنادیتشبیه مضمرتشبیه درون واژه ایسؤالات چهارگزینه ای مربوط به کنکور سراسریپاسخنامهتمرینپاسخنامهفصل دوم: استعارهانواع استعارهتعاریف استعارهفرمول استعارهمهم‌ترین راه شناخت استعارهقرینه در استعارهانواع قرینهقرینه ی لفظیقرینه ی معنویاستعاره و جایگزینی معناهم استعاره و هم تشبیهتفاوت استعاره با تشبیهتفاوت استعاره و مجازاستعاره‌ی مکنیه یا بالکنایهانواع استعاره‌ی مکنیهاضافه‌ی استعاریاستعاره‌ی مکنیه به صورت غیر اضافیصورت های مختلف تشخیص در جملهمناداتفاوت اضافه‌ی اقترانی و استعاریسؤالات چهارگزینه ای مربوط به کنکور سراسریپاسخنامهتمرینپاسخنامهفصل سوم: حقیقت و مجازحقیقت و مجازمجازفرمول مجازعلاقه، قرینهقرینه ی صارفه ی لفظیقرینه ی صارفه ی معنویعلاقه های مجازتفاوت استعاره و مجازسوالات چهار گزینه ای مربوط به کنکور سراسریپاسخ نامهتمرینپاسخنامهفصل چهارم: کنایهکنایهتفاوت میان مجاز و کنایهراه های تشخیص مجاز از کنایهتفاوت استعاره و کنایهسؤالات چهار گزینه ایپاسخنامهتمرینپاسخنامهفصل پنجم: ایهام و ایهام تناسبایهامتفاوت ایهام و کنایهتفاوت ایهام با جناس تامایهام تناسبتفاوت ایهام با ایهام تناسبسؤالات چهار گزینه ای مربوط به کنکور سراسریپاسخنامهتمرینپاسخنامهمنابع و مآخذ

more_vert کتاب بیومکانیک ورزشی: مجموعه سوالات جامع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

ادامه مطلب

closeکتاب بیومکانیک ورزشی: مجموعه سوالات جامع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

این کتاب شامل مجموعه سوالات جامع کنکور کارشناسى ارشد تربیت بدنى به همراه پاسخنامه می باشد.

more_vert کتاب مجموعه سوالات هماتولوژی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه سوالات هماتولوژی

در کتاب مجموعه سوالات هماتولوژی، سؤال‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد هماتولوژی چند سال اخیر همراه با پاسخ‌های تشریحی جامع آن گردآوری شده است. گردآوری مجموعه سؤالات آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد خون شناسی اقدام سودمندی است که جهت آمادگی ورود به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد خون شناسی مفید و مؤثر خواهد بود. با توجه به اینکه توضیحات نسبتاً جامعی در پاسخنامه سؤالات آورده شده است زحمت دانشجویان را در یادگیری مطالب اساسی و مهم که مدنظر طراحان سؤال می‌باشد کاهش می‌دهد. کتاب مجموعه سوالات هماتولوژی، تالیف ناهید نصیری قیری و محمد سلیمان سلطان پور، یکی دیگر از کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات بشری است.فهرست مطالب فصل اولسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۷۸-۷۷پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۷۸-۷۷فصل دومسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۰-۷۹پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۰-۷۹فصل سوم سؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۱- ۸۰پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۱-۸۰فصل چهارمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۲-۸۱پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۲-۸۱سؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۳-۸۲پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۳-۸۲فصل ششمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۴-۸۳پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۴-۸۳فصل هفتمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۵-۸۴پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۵-۸۴فصل هشتمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۶-۸۵پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۶-۸۵فصل نهمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۷-۸۶پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۷-۸۶فصل دهمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۸-۸۷پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۸-۸۷فصل یازدهمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۹-۸۸پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۸۹-۸۸فصل دوازدهمسؤالات آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۹۰-۸۹پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی ۹۰-

more_vert کتاب مجموعه سؤالات تستی و تشریحی تراشکاری درجه 2

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه سؤالات تستی و تشریحی تراشکاری درجه 2

این کتاب شامل سؤالات در زمینه فلزکاری (240 سؤال) و تراشکاری (360 سؤال) به صورت تستی با جواب و سؤالات تشریحی در زمینه فلزکاری و تراشکاری با راه حل کامل و همچنین دو نمونه سؤال 50 تایی برای تمرین با جواب و همچنین فرمول های مورد نیاز در تراشکاری مهارت درجه 2 مطابق با استاندارد درجه 2 تراشکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کد استاندارد 34/22/2/2-8 می باشد. تمامی کارآموزان و شرکت کنندگان در آزمون های تراشکاری درجه 2 و همچنین کسانی که در آزمون های استخدامی شرکت ها و مراکز دولتی شرکت می کنند می توانند از این کتاب بعنوان منبعی قابل توجه استفاده نمایند. در سؤالات تشریحی فلزکاری و تراشکاری سعی شده است تمامی مراحل راه حل را نوشته تا علاقه مندان بتواتند درصورت نیاز مراحل را دنبال و بطور دقیق به سؤالات جواب دهند. فهرست مطالبمقدمهفصل سؤالات فلزکاریپاسخنامه فلزکاری از سؤال 1 تا 60پاسخنامه فلزکاری از سؤال 61 تا 120پاسخنامه فلزکاری از سؤال 121 تا 180پاسخنامه فلزکاری از سؤال 181 تا 240فصل سؤالات تراشکاریپاسخنامه تراشکاری از سؤال 1 تا 60پاسخنامه تراشکاری از سؤال 61 تا 120پاسخنامه تراشکاری از سؤال 121 تا 180پاسخنامه تراشکاری از سؤال 181 تا 240پاسخنامه تراشکاری از سؤال 241 تا 300پاسخنامه تراشکاری از سؤال 301 تا 360سؤالات تشریحینمونه سؤالات 50 تایی مطابق با بوجه بندی استاندارد کد : نمونه 1پاسخنامه : 50 سؤالی نمونه 1نمونه سؤالات 50 تایی مطابق با بوجه بندی استاندارد کد : نمونه 2پاسخنامه : 50 سؤالی نمونه 2فرمولهای مورد نیاز در تراشکاری درجه 2منابع

more_vert کتاب یادگیری حرکتی: مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی

ادامه مطلب

closeکتاب یادگیری حرکتی: مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی

این کتاب شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی به همراه پاسخنامه می باشد.

more_vert کتاب بانک سوال زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

ادامه مطلب

closeکتاب بانک سوال زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

بانک سوال زیست شناسی و آزمایشگاه (2): بررسی نکات مهم کتاب در قالب سوالات مفهومی براساس امتحانات نهایی و کنکور سراسری در این مجموعه،همه ی مطالب و موضوعات کتاب درسی، در قالب سوالات متنوع بیان شده است. دانش آموزان به منظور پاسخگویی به سوالات، باید مطالب کتاب را دقیق مطالعه کرده و به نکات مهم هر موضوع توجه کنند. الگوی طرح سوالات دراین مجموعه، امتحانات نهایی سال های گذشته بوده است. بخش کوچکی از هر فصل، برای آمادگی کنکور، بر اساس سوالات کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور تهیه شده است. همچنین، به منظور تمرین دانش آموزان درانتهای هر فصل، تعدادی سوال کوتاه پاسخ، بدون پاسخنامه، آورده شده است.

more_vert حذف سهمیه‌ها در کنکور ۹۹ اعمال نمی‌شود

ادامه مطلب

closeحذف سهمیه‌ها در کنکور ۹۹ اعمال نمی‌شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حذف سهمیه ها با توجه به شروع ثبت نام کنکور، در آزمون سراسری ۹۹ اعمال نمی شود. منصور غلامی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره آزمون سراسری اظهار داشت: برنامه ثبت نام برای کنکور همچنان ادامه دارد؛ چرا که پذیرش در برخی از رشته های پر رقابت بر اساس کنکور باید صورت گیرد.وی افزود: پذیرش بدون آزمون برای سال ۹۹ همچنان برقرار است و داوطلبانی که علاقه مند به ثبت نام در این دوره ها هستند، در رشته ها و دانشگاه های مورد علاقه ثبت نام کنند.به گفته وزیر علوم، ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری استاندارد می شود.به گزارش ایرنا، پنجاهمین کنکور سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه ۹۹ برگزار می شود.وزرای علوم و بهداشت در روز ۱۶ آذر لایحه ساماندهی سهمیه های کنکور را به دولت تقدیم کردند که برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد.بر اساس این لایحه فقط چند سهمیه مهم در کنکور اعمال خواهد شد. ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال ۹۹ برای پذیرش دانشجو در رشته‌ های با آزمون دوره ‌های روزانه، نوبت دوم(شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و پردیس ‌های خودگردان دانشگاه ‌ها، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی، همچنین رشته ‌های با آزمون دانشگاه آزاد از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org از روز چهارشنبه آغاز شد و تا ۲۴ بهمن ماه ادامه دارد.

more_vert کتاب زبان تخصصی مهندسی ژئوماتیک (نقشه‌برداری)

ادامه مطلب

closeکتاب زبان تخصصی مهندسی ژئوماتیک (نقشه‌برداری)

کتاب زبان تخصصی مهندسی ژئوماتیک (نقشه‌برداری) اثر منصور سبزعلی، گنجینه‌ای از گزیده‌ترین متون مربوط به اغلب مسائل مطرح شده یا مهم‌ترین آن‌ها در دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی تحصیلی مهندسی نقشه‌برداری (ژئودزی و ژئوماتیک) است. مطالب گرد‌آورده شده در کتاب زبان تخصصی مهندسی ژئوماتیک (نقشه‌برداری)، به خواننده ذهنیتی کاملا دقیق از درک متون تخصصی مربوط به این رشته‌ی تحصیلی را خواهد داد، طراحی تست‌های دقیق و جزئی به صورت خط‌ به‌ خط و براساس متن، وجود متون ملموس با مباحث مطرح به صورت جامع، ترجمه‌ی دقیق تمامی موارد عنوان شده در این اثر به خواننده قدرت درک و برداشت مناسب‌ترین مسائل را در هر متن انگلیسی در زمینه‌های این فیلد کاری را می‌دهد. بخش اول این کتاب شامل مسائل مطرح شده در ژئودزی است. ژئودزی ۱، ۲، ژئودزی ماهواره، ژئودزی نجوم، ژئودزی فیزیک از قسمت‌های این بخش هستند. بخش دوم این کتاب شامل مسائل مطرح شده در فتوگرامتری است. فتوگرامتری ۱، ۲، ۳ و ۴ از مسائل عنوان شده خواهند بود. بخش سوم در رابطه با مفاهیم مطرح شده در نقشه‌برداری که از قسمت‌های متنوع آن می‌توان به نقشه‌برادری ۱، ۲، نقشه‌برداری مسیر، نقشه‌برداری زیر‌ زمینی و نقشه‌برداری ژئودتیک اشاره نمود. بخش چهارم در ارتباط با این سایر علوم مطرح شده در دوره‌ی کارشناسی، هیدروگرافی، کاداستر، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، کارتوگرافی، دستگاه‌های مورد استفاده در نقشه‌برداری و خطا‌ها و سرشکنی خواهد بود. بخش پنجم شامل قواعد زبان انگلیسی (تدریس جزء به جزء تمامی دستور زبان انگلیسی مطرح شده در کنکور کارشناسی ارشد) است که تصمیم به حل ۵ تست دستور زبان کنکور کارشناسی ارشد از سال‌های ۸۷ تا ۹۲ گرفته شد. به طرق مختلف می‌توانید از محتویات این کتاب بهره‌مند شوید، کتاب زبان تخصصی مهندسی ژئوماتیک (نقشه‌برداری) که در مجموع شامل ۵ فصل ژئودزی، فتوگرامتری، نقشه‌برداری، متون متفرقه و دستور زبان خواهد می‌تواند با به خاطر سپردن ابتدا واژگان بیرون کشیده شده از هر متن شروع نمود بعد به حل تست‌های همان متن اقدام کرد، ترجمه‌ی متون و واژگان و حتی تست‌ها در این کتاب آمده شده و می‌توان در مواقع ضروری به آن‌ها رجوع نمود. این ترفند متن و سوالات در کنار ترجمه کمک شایان ذکری به شما می‌کند. فهرست مطالببخش اول: متون ژئودزیژئودزیپاسخنامه ژئودزی (کلمات پایه‌ای و پاسخ‌های کلیدی)بخش دوم: متون فتوگرامتریفتوگرامتریپاسخنامه فتوگرامتری (کلمات پایه‌ای و پاسخ‌های کلیدی)بخش سوم: متون نقشه‌بردارینقشه‌برداریپاسخنامه نقشه برداری (کلمات پایه‌ای و پاسخ‌های کلیدی)بخش چهارم: متون متفرقهمتفرقهپاسخنامه متون نقشه‌برداری (کلمات پایه‌ای و پاسخ‌های کلیدی)بخش پنجم: قواعدقواعد دستور زبان انگلیسیحل سوالات کنکور کارشناسی ارشد

more_vert کتاب پیک کنکوری ورنال (40 آزمون آزمایشی با پاسخنامه تشریحی)

ادامه مطلب

closeکتاب پیک کنکوری ورنال (40 آزمون آزمایشی با پاسخنامه تشریحی)

  "پیک کنکوری ورنال" دربرگیرنده مجموعه سوالات کنکورهای آزمایشی موسسه ورنال از سال های 1389 الی 1394 (40 آزمون) می باشد که شامل کلیه دروس زبان عمومی و تخصصی، ریاضیات (ریاضی 1 و2 و معادلات)، فتوگرامتری، ژئودزی (ژئودزی1، ژئودزی2، نجوم، GPS، فیزیکال ژئودزی) است. در این مجموعه آزمون­ های اولیه هر سال به صورت مرحله ای و آزمون­ های پایانی به صورت جامع برگزار گردید. سوالات آزمون­ ها توسط دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری مهندسی نقشه برداری تالیف شده است که دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در این کتاب بعضی از سوالات نیز در دوره های مختلف تکرار و همچنین بعضی از سوالات کنکور سراسری نیز در بین سوالات آزمون آورده شده است. پاسخنامه هر آزمون بعد از دفترچه سوالات آن آزمون آورده شده است. برای مطالعه کتاب پیشنهاد می شود ابتدا مبانی دروس مطالعه شود سپس اقدام به گرفتن آزمون از خود شوند. داوطلبان عزیز می باید هر آزمونی که از خود می گیرند برای سوالاتی که توانایی پاسخ به آن را ندارد آنها را یادداشت و در زمان های مناسب آن را تکرار نمایند و برای سوالاتی که دارای نکات مهمی هستند یادداشت برداری نمایند. (این کتاب دارای حجم بالایی می باشد، لطفا جهت صحت نمایش در نسخه اندروید و آی او اس، قبل از خرید نسخه نمونه را دریافت نمایید)فهرست مطالب آزمون های سال 89-90 (8 آزمون)آزمون های سال 90-91 (6 آزمون)آزمون های سال 91-92 (6 آزمون)آزمون های سال 92-93 (8 آزمون)آزمون های سال 93-94 (6 آزمون)آزمون های سال 94-95 (6 آزمون)

more_vert کتاب مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی کارشناسی ارشد نقشه برداری

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی کارشناسی ارشد نقشه برداری

علم ژئودزی از جمله علوم قدیمی می باشد، که از آن به علم اندازه گیری شکل، اندازه، هندسه زمین و بررسی عوامل فیزیکی تاثیر گذارنده بر آن یاد می شود، که در جوامع پیشرفته، مورد توجه دانشمندان، محققین و دوستداران علم قرار گرفته، و از آن به عنوان ابزاری علمی، جهت نیل به تکنولوژی و فناوری های مدرن و نوین بهره می برند. این علم در هر جامعه، نشان دهنده مدرن بودن آن جامعه است، زیرا ژئودزی در اکثر تخصص های مورد نیاز هر جامعه، رخنه نموده و به جرات می توان گفت که ژئودزی، علمی ترین رشته موجود در بین علوم فنی می باشد. در ضمن شایان توجه است که به علت کاربرد وسیع علوم پایه، بالاخص دو رشته ریاضی و فیزیک در ژئودزی، می توان علمی بودن این رشته را در دنیا به اثبات رسانید. از دیگر نکات حائز اهمیت، تلاش های دانشمندان متعددی نظیر نیوتن، انشتین، گوس، کپلر و غیره است که می توان، آن را در این علم به وفور مشاهده کرد، تا جایی که هر کدام از این نامبردگان، تحولات متعددی در این عرصه از خود به یادگار گذاشته اند. لذا بر عموم ژئودزین ها واجب است که این سرمایه غنی را ارج نهاده و با جدیت تمام راه آنها را ادامه دهند. فهرست مطالب بخش اول: سوالات آزمون های نقشه برداریآزمون نقشه برداری 75آزمون نقشه برداری 76آزمون نقشه برداری 77آزمون نقشه برداری 78آزمون نقشه برداری 79آزمون نقشه برداری 80آزمون نقشه برداری 81آزمون نقشه برداری 82آزمون نقشه برداری 83آزمون نقشه برداری 85آزمون نقشه برداری 86بخش دوم: پاسخنامه تشریحی آزمون های نقشه برداریپاسخنامه تشریحی آزمون 75پاسخنامه تشریحی آزمون 76پاسخنامه تشریحی آزمون 77پاسخنامه تشریحی آزمون 78پاسخنامه تشریحی آزمون 79پاسخنامه تشریحی آزمون 80پاسخنامه تشریحی آزمون 81پاسخنامه تشریحی آزمون 82پاسخنامه تشریحی آزمون 83پاسخنامه تشریحی آزمون 85پاسخنامه تشریحی آزمون 86بخش سوم: زبان تخصصیآزمون زبان تخصصی 75آزمون زبان تخصصی 76آزمون زبان تخصصی 77آزمون زبان تخصصی 78آزمون زبان تخصصی 79آزمون زبان تخصصی 80آزمون زبان تخصصی 81آزمون زبان تخصصی 82آزمون زبان تخصصی 83آزمون زبان تخصصی 84آزمون زبان تخصصی 85آزمون زبان تخصصی 86بخش چهارم: لغات پایه و کاربردی زبان انگلیسی، برگرفته از کتاب 504 - (Absolutely Essential Words)بخش پنجم: متن های تخصصی مربوط به زبان انگلیسیمنابع

more_vert دانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

این دفترچه شامل 55 سئوال ریاضیات ، 45 سئوال فیزیک و 35 سئوال شیمی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 175 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی زبان

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی زبان

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

این دفترچه شامل 55 سئوال ریاضیات ، 45 سئوال فیزیک و 35 سئوال شیمی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 175 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert کتاب کار شیمی 3

ادامه مطلب

closeکتاب کار شیمی 3

کتاب کار شیمی 3 تالیف مریم گودرزی هم برای دانش‌آموزان سال سوم که با امتحانات نهایی و هم برای دانش‌آموزان سال چهارم که با سد کنکور مواجه هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب پایه و اساس یادگیری درست علم شیمی در دبیرستان و دانشگاه‌ است و حاوی درس، نکته، تست‌های کنکور به صورت مجزا از هر مبحث تا سال 93، سوالات امتحان نهایی تا سال 93 و سوالات تألیفی از سطر کتاب درسی است. فهرست مطالبفصل اول: استوکیومتریفصل دوم: ترمودینامیکفصل سوم: محلول‌هاسوالات کنکور: سراسری سال 93

more_vert نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور

ادامه مطلب

closeنحوه دریافت کد سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور

 مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای از داوطلبان کنکور خواست کد سوابق تحصیلی خود را از طریق سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری دریافت کنند. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش‌ و پرورش در آستانه آغاز زمان ثبت نام کنکور سراسری، با صدور اطلاعیه‌ای نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی توسط داوطلبان کنکور سراسری را تشریح کرد. بر اساس این اطلاعیه و با توجه به شروع ثبت نام کنکور سراسری از ۱۶ تا ۲۴ بهمن ماه، داوطلبان نظام آموزشی ۳ -۳-۶ و سایر داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند، لازم است به سامانه http://dipcode.medu.ir مراجعه و نسبت به دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی خود اقدام کنند. در صورتی‌ که داوطلب نسبت به دریافت کد تحصیلی خود اقدام نکند، مجاز به شرکت در آزمون سراسری سال ۹۹ نخواهد بود. ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ از فردا چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ ماه آغاز می‌شود. این آزمون در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور برگزار می‌شود.

more_vert دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی علوم تجربی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی علوم تجربی

این دفترچه شامل 25 سئوال زمین شناسی ، 30 سئوال ریاضی ، 50 سئوال زیست شناسی ، 30 سئوال فیزیک و 25 سئوال شیمی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 175 دقیقه در نظر گرفته شده است