جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert وابستگی کودکان به پدربزرگ و مادربزرگ خوب است یا نه؟

ادامه مطلب

closeوابستگی کودکان به پدربزرگ و مادربزرگ خوب است یا نه؟

گاهی وقت ها کودکان به علت شرایط کاری والدین شان ناچار هستند چندین ساعت از روز را در خانه پدر بزرگ و مادربزرگ خویش سپری کنند. زمانی که کودکان ساعتهای زیادی از روز را در خانه پدر بزرگ و مادربزرگ هستند، زمینه وابستگی در آنها ایجاد می شود. هرچند پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها میتوانند نقش حمایتی مفیدی برای کودک و والدین داشته باشند ولی گاه همین پشتیبانی، میتواند زیان آور و اسیب رسان باشد. وابستگی کودکان به پدربزرگ و مادربزرگ خوب است یا نه؟ بارها دیده شده که پدر و مادر بر اساس روش قدیم با کودک رفتار نموده اند و با تشر پدر یا مادر خودشان روبرو شده اند و همین سبب شده کودک، اغوش پدر بزرگ و مادربزرگ را ترجیح دهد. در نبود پدر و مادر، مادربزرگ و پدر بزرگ تا ۳سالگی بهترین جانشین برای مراقبت از فرزند هستند. واگذار کردن کودک به آن ها که مملو از مهر و محبتند، از واگذار کردن به مهدکودک بهتر است. از نکات مثبت واگذار کردن کودکان به مادربزرگ و پدر بزرگ این است که آن ها از منبع سرشار عاطفه در غیاب والدین محروم نمی شوند ولی به علت وابستگی زیادی که پدر بزرگ و مادربزرگ به نوه دارند، امکان دارد در برخورد با آن ها اسان گیرتر از والدین باشند. این آسان گیری بی اندازه سبب پیدایش رفتارهای نامطلوب من جمله لجبازی و پرخاشگری بیشتر در کودکان می شود. این مسئله تقریباً در خصوص تمام مادربزرگ و پدر بزرگ ها صدق می کند و کودکان هنگامی که با آن ها هستند رفتارهای نامناسب بیشتری دارند و متأسفانه مادربزرگ و پدر بزرگ چشم پوشی نموده و عکس‌العمل مناسبی نشان نمی دهند و حتی گاه با بسیاری از بی تربیتی ها و رفتارهای نامناسب کودک کنار می آیند. تأثیر رفتار پدر بزرگ و مادربزرگ ها در تربیت فرزند قابل چشم پوشی نیست. در فرهنگ ما، نوه از اولاد هم عزیزتر و شیرین تر است و بنا بر همین مسئله، آن ها پیوسته در صدد محبّت بیش از حد به نوه هایشان هستند که این اتفاق میتواند در موردهای بسیاری ایجاد مشکل کند. بزرگ ترین تأثیر نامناسب رفتار پدر بزرگ و مادر عظیم بر کودک را لوس شدن کودک می داند و معتقد است کودک تحت این وضعیت،« نه» گوش دادن را یاد نمی گیرد و صبر و تحملش برای مسایل کاهش می یابد. وابستگی کودکان کودکان از وقت سپری کردن با پدر بزرگ و مادربزرگ های خویش لذت می برند، زیرا آنها شخصیت های متفاوتی( نه بهتر و نه بدتر، صرفا متفاوت) با والدینشان هستند و ذهن کوچک کودکان به این اختلاف مشتاق و علاقمند است. هرچه فرزندنتان از بودن کنار پدر بزرگ و مادربزرگ های خویش خاطره های بیشتری داشته باشد ارزش های خانوادگی برای او غنی تر خواهد بود. والدین باید وضعیت لذت بخشی در منزل ایجاد کنند، امر و نهی زیاد و قوانین چارچوب مدار زیاد سبب ناخشنودی کودک از وضعیت منزل می شود و بیشتر تمایل به زندگی در منزل پدر بزرگ و مادربزرگ داشته باشد.

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد سوم)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد سوم)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد سوم) نوشتۀ صدیقه کاتبی، آموزش Windows 7 را به صورت ساده و همراه با عکس‌های زیبا و رنگی برای کودکان شرح می‌دهد. مجموعه کتاب‌های آموزش کامپیوتر کودکان که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. این مجموعه تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند.

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد دوم)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد دوم)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد دوم) نوشتۀ صدیقه کاتبی، آموزش Windows 7 را به صورت ساده و همراه با عکس‌های زیبا و رنگی برای کودکان شرح می‌دهد. مجموعه کتاب‌های آموزش کامپیوتر کودکان که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. این مجموعه تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند.

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (PowerPoint - جلد دوم)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (PowerPoint - جلد دوم)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (PowerPoint - جلد دوم) نوشتۀ صدیقه کاتبی، آموزش PowerPoint را به صورت ساده و همراه با عکس‌های زیبا و رنگی برای کودکان شرح می‌دهد. مجموعه کتاب‌های آموزش کامپیوتر کودکان که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. این مجموعه تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند.

more_vert معرفی کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد اول)

ادامه مطلب

closeمعرفی کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد اول)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Windows 7 - جلد اول) نوشتۀ صدیقه کاتبی، آموزش Windows 7 را به صورت ساده و همراه با عکس‌های زیبا و رنگی برای کودکان شرح می‌دهد. مجموعه کتاب‌های آموزش کامپیوتر کودکان که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. این مجموعه تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند.

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد دوم)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد دوم)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد دوم) نوشتۀ صدیقه کاتبی، آموزش Word 2010 را به صورت ساده و همراه با عکس‌های زیبا و رنگی برای کودکان شرح می‌دهد. مجموعه کتاب‌های آموزش کامپیوتر کودکان که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. این مجموعه تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند.

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد سوم)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد سوم)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد سوم) نوشتۀ صدیقه کاتبی، آموزش Word 2010 را به صورت ساده و همراه با عکس‌های زیبا و رنگی برای کودکان شرح می‌دهد. مجموعه کتاب‌های آموزش کامپیوتر کودکان که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. این مجموعه تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند.

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (آشنایی با اینترنت و آموزش OutLook)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (آشنایی با اینترنت و آموزش OutLook)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (آشنایی با اینترنت و آموزش OutLook) اثر صدیقه کاتبی، یکی از کتب مجموعه "آموزش کامپیوتر کودکان" است. این مجموعه که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم‌افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (آشنایی با اینترنت و آموزش OutLook) تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند.

more_vert تاثیر بغل کردن در آرامش کودکان!

ادامه مطلب

closeتاثیر بغل کردن در آرامش کودکان!

دکتر مهدی بیاتی درباره رفع نیازهای عاطفی کودکان و واژه‌ «بغلی کردن» آن‌ها گفت: عمدتا عوام و کسانی که دانش لازم در ارتباط با مسائل کودکان را ندارند و نیاز کودک به بغل کردن را درک نمی‌کنند مدعی می‌شوند اگر مادر زمان زیادی در طول روز کودک خود را در آغوش بگیرد وی در اصطلاح «بغلی» می‌شود. واژه بغلی شدن غلط است و هیچ پایه علمی ندارد. بیاتی همچنین اظهار کرد: تمامی روان‌شناسان معتقدند «بغل کردن» و در آغوش گرفتن کودکان به خصوص در گروه سنی صفر تا دو سال از مهم‌ترین نیازهای عاطفی آنهاست. کودکان نیازهای عاطفی خود را با گریه کردن و رفتارهایی از این قبیل به والدین خود نشان می‌دهند. این روان‌شناس ادامه داد: نقش مادر در شکل‌گیری اعتماد به‌نفس و عزت نفس کودک بسیار مهم‌تر از پدر است و یکی از مهم‌ترین راه‌های رفع نیاز عاطفی کودک در آغوش گرفتن و نوازش وی تا زمانی است که این نیاز در آن رفع شده و به آرامش برسد. بیاتی رفتار والدین با کودک را «حالی به ‌حالی» عنوان کرد، و در این باره نیز گفت: زمانی که والدین بخصوص مادر، متناسب با حال خود با کودک رفتار می‌کنند این برخورد «حالی به حالی» است زیرا زمانی که حال خودشان خوب باشد با کودک مهربان بوده و او را بغل کرده و نوازش می‌کنند اما زمانی که حال مناسب ندارند با کودک نیز رفتار مناسبی نخواهند داشت. لذا زمانی که والدین متناسب با حال خود به پردازش نیازهای عاطفی کودک می‌پردازند باعث بهم ریختگی حوزه روانی کودک و دوگانگی رفتاری وی می‌شوند. وی افزود: کودک در این شرایط نمی‌داند چه زمانی ممکن است از طرف مادر طرد شود و چه زمانی با استقبال عاطفی از طرف وی مواجه می‌شود به همین دلیل در آینده دچار استرس و اضطراب جدایی و مشکلات این‌چنینی می‌شود. در واقع عوام معتقدند که اگر مادر یا پدر زمان زیادی در روز کودک خود را درآغوش بگیرند او را در اصطلاح «بغلی» کرده‌اند و این موضوع باعث وابستگی‌های روحی وی در زندگی آینده و بزرگسالی ‌کودک می‌شود. این باور غلط است و در واقع عکس آن صادق است. باید سعی کنیم چنین باورهای غلطی را از اذهان مردم پاک کنیم زیرا اگر این نیاز در کودکی برطرف نشود باعث وابستگی‌های شدید عاطفی و روانی این فرد در بزرگسالی می‌شود. این روان‌شناس در ارتباط با شکل‌گیری اعتماد در کودکان گفت: صفر تا دو سالگی زمانی است که اعتماد درکودک پایه‌ریزی می‌شود و وی به خود، والدین ودنیای اطراف اعتماد می‌کند. اگر در این سن به نیازهای عاطفی کودک پاسخ داده نشود وی دچار بی‌اعتمادی شده و این عدم اعتماد در بزرگسالی موجب شک، کم‌رویی و خجالتی شدن فرد می‌شود. وظیفه والدین محبت کردن و آماده کردن کودک برای ورود به زندگی اجتماعی با روحیه‌ای مناسب و شخصیتی متعادل است و این امر تنها از طریق رفع نیاز عاطفی و روانی کودک میسر می‌شود. منبع: جام جم سرا

more_vert کتاب کودکان تیز هوش

ادامه مطلب

closeکتاب کودکان تیز هوش

شناخت صحیح خلاقیت‌ها و توانایی‌های کودکان نقش مهمی در تربیت و آموزش آنان دارد. این کتاب می‌تواند به پرسش‌های پدران و مادران و مربیان درباره کودکان تیزهوش پاسخ دهد. مطالب کتاب به گونه‌ای نگاشته شده که علاوه بر کارشناسان و مربیان، برای مردم عادی نیز قابل استفاده باشد. نویسنده سعی کرده است در فصل‌های مختلف کتاب چگونگی شناسایی کودکان تیزهوش، نقش والدین و معلمان مدارس در تعلیم و تربیت این کودکان، آزمون‌های هوش و استعداد و مشاغل مناسب برای تیزهوشان را تشریح کند. فهرست مطالبمقدمه ناشردیباچه نویسندهفصل 1: واژه ها، واژه ها، معنای آن ها چیست؟فصل 2: شناسایی کودکان تیزهوش و با استعدادفصل 3: آزمون ها و گرفتاری های تیزهوشیفصل 4: آموزش رسمی: چه موقع، کجا، چرا؟فصل 5: اتظارات والدین از مدرسه چیست؟فصل 6: نقش والدین در تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش / با استعدادفصل 7: نقش معلمین در تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش / با استعدادفصل 8: مشاغلی برای تیزهوشان و با استعدادهافصل 9:آزمون های هوش، فراگیری و استعدادفصل 10: قانون و کودکان تیزهوشفصل 11: منابع و مآخذ

more_vert کتاب طراحی کودکان

ادامه مطلب

closeکتاب طراحی کودکان

مجموعه طراحی های با موضوع کودکان با مداد سیاه

more_vert کتاب برنامه‌نویسی کودکان

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه‌نویسی کودکان

این پرونده ویژه در شماره تیرماه ۱۳۹۵ ماهنامه شبکه منتشر شده است. در این پرونده ویژه ضرورت آموزش برنامه‌نویسی به کودکان مورد بحث قرار گرفته است و مروری بر معروف‌ترین پلتفرم‌ها و ابزارهای آموزشی برنامه‌نویسی کودکان داریم. برنامه‌نویسی کودکان را می‌توان از دو جنبه فردی/اجتماعی و حاکمیتی بررسی و به آن ورود کرد. در جنبه فردی/اجتماعی می‌توان از مزایا و دلایل نیاز به مهارت کدنویسی در آینده برای هر فرد سخن گفت و اینکه اگر برنامه‌نویسی بداند چقدر در زندگی موفق و آینده‌ای روشن خواهد داشت و می‌تواند جهان پیرامون‌اش را به دلخواه خودش تغییر دهد. برنامه‌نویسی به غیر از مزایای فنی ده‌ها مزیت روان‌شناسی و اجتماعی برای دانش‌آموزان دارد و یک کلاس بزرگ آموزش درس‌های زندگی است. به دفعات در گوشه و کنار این پرونده ویژه به سراغ جنبه‌های فردی آموزش برنامه‌نویسی کودکان رفتیم و دلایل روان‌شناختی آن را ذکر کردیم. فهرست مطالبمقدمه - «رمزگشایی از آینده با کدها» چرا کودکان باید برنامه‌نویسی یاد بگیرند؟ گوگل، مایکروسافت، اپل و ام‌ای‌تی کودکان را به کدنویسی تشویق می‌کنند رویکردهای مختلف به آموزش کدنویسی کودکان بزرگ‌ترین پلتفرم برنامه‌نویسی کودکان ده سایت رایگان آموزش کدنویسی و برنامه‌نویسی کودکان ۶ نکته اساسی که باید در آموزش برنامه‌نویسی به کودکان رعایت کنید

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد اول)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد اول)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Word 2010 - جلد اول) نوشتۀ صدیقه کاتبی، آموزش Word 2010 را به صورت ساده و همراه با عکس‌های زیبا و رنگی برای کودکان شرح می‌دهد. مجموعه کتاب‌های آموزش کامپیوتر کودکان که شامل 14 عنوان کتاب و آموزش نرم افزارهای ICDL است، مناسب با سنین کودکان به همراه عکس و توضیحات کامل نگاشته شده است. این مجموعه تمام نیازهای مربوط به سواد کامپیوتر را به کودکان از مبتدی تا پیشرفته تامین می‌کند. فهرست مطالبفصل اولواژه پرداز چیستبازکردن و بستن برنامه‌‌‌ واژه پردازایجاد فایل جدیدفصل دومتایپ متنذخیره کردن فایلفصل سومتغییر فونتتغییر اندازه نوشتهتغییر رنگ نوشتهپر رنگ کردن نوشتهکج کردن نوشتهزیر خط دار کردن نوشتهفصل چهارمکادر دور صفحهتغییر پهنای کادرتغییر رنگ کادرواژگان

more_vert کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Excel 2010)

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Excel 2010)

کتاب آموزش کامپیوتر کودکان (Excel 2010) نوشتۀ صدیقه کاتبی، یکی از 14 عنوان از مجموعه "آموزش کامپیوتر به کودکان" است. در این مجموعه 6 نرم‌افزار ضروری در قالب 14 عنوان کتاب از پایه تا پیشرفته با استفاده از شکل و سرگرمی و به زبانی ساده و روان آموزش داده شده است.

more_vert کتاب آشنایی با روند تکامل جنسی کودکان

ادامه مطلب

closeکتاب آشنایی با روند تکامل جنسی کودکان

معرفی مراحل تکامل جسمی و عاطفی جنسی در کودکان تا بزرگسالی(این کتاب به روز رسانی شده است.) آیا راهی برای پیشگیری از این رویدادهای اندوهناک یافت می‌شود؟ آیا ترس‌ها و دلهره‌هایی از این دست در آینده هم باید دختران و پدران و خواهران و مادران خانواده‌هایی از این دست را قربانی خود کند؟ بی گمان آشنایی با روند شکل گیری توانایی‌های عاطفی و جنسی کودکان برای جلوگیری از ناهنجاریی که بارها به توانایی وی در شکل گرفتن رابطه‌های پایدار خانوادگی با همسر و فرزندان در آینده آسیب می‌زنند بسیار ارزشمند است. مفهوم رابطه عاطفی جنسی غریزه‌ی جنسی آنچنان در چهارچوب شخصیت انسان تنیده شده است که بدون آن مفهوم روشنی ندارد. واژه‌ی ”عاطفی- جنسی“ نشان دهنده همین بستگی ناگسستنی این دو است. فرضیه‌های نخستین فروید در نسبت دادن تمام رفتارهای خوشایند به انگیزه‌های جنسی تصویر درهمی از سرچشمه‌های غریزه‌ی جنسی در ذهن پزشکان ایجاد کرده بود. برای نمونه میدانیم دهان گاهی برای خوردن و آشامیدن و گاهی نیز برای رفتارهای جنسی بکار می‌رود. هردو این رفتارها لذتبخش است و با بهره گیری از یک اندام انجام می‌شود، اما ماهیت این دو رفتار آنچنان که فروید می‌پنداشت یکی نیست. هر رفتار لذتبخشی به ناچار از غریزه‌ی جنسی فرد ریشه نگرفته است. از طرف دیگر مردم گاهی از رابطه‌ی جنسی بعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف‌های غیرجنسی مانند نمایش برتری، وابستگی، توانایی و جایگاه فردی بهره گیری می‌کنند. گاهی نیز انگیزه‌های جنسی و غیرجنسی هر دو در آغاز یک رفتار جنسی کارسازند. احساسات جنسی هرچند انگیزه‌ی همه‌ی رفتارهای انسانی نیست، اما در یک رابطه‌ی جسمی ساده بین دو نفر هم خلاصه نمی‌شود. فهرست مطالبمفهوم رابطه عاطفی جنسی پایه های چهارگانه دریافت های عاطفی- جنسی هویت جسمی هویت جنسی گرایش جنسی رفتار جنسی روند تکامل جنسی در کودکان و نوجوانان کودکی: از تولد تا 7 سالگی شکل گیری اندام ها و کارکردهای جنسی (هویت جسمی) پیش از بدنیا آمدن کودکی تا نوجوانی واکنش ها و پیامدها شکل گیری نخستین الگوهای عاطفی کودکان با نزدیکان پیام ها و برداشت ها پیدایش درگیری های درونی بررسی چند موضوع ویژه همجنسگرایی: گرایش جنسی ناهمسو ناکارایی هویت جنسی خودتحریکی و خودارضایی کودک آزاری جنسی

more_vert کتاب تربیت کودکان همیشه موفق

ادامه مطلب

closeکتاب تربیت کودکان همیشه موفق

ارتباط برقرار کردن مؤثر با کودکان یک هنر است و مانند هر هنر دیگری نیاز به بینش و آموزش مهارت‌های خاصی دارد اما برخلاف بسیاری از هنرهای دیگر، همه پدر و مادرها با تمرین و استقامت می‌توانند در آن استاد شوند. همانطور که اَدل فِبر و الین مازلیش توضیح خواهند داد، آن‌ها تکنیک‌های جدید و شیرینی برای مشکلات روزمره‌ای که والدین با آن مواجه می‌شوند دارند. آن‌ها بهترین تفکرات روانشناسی را با دانش عملی ترکیب می‌کنند تا به شما کمک کنند این ایده‌ها را امروز در خانهٔ خود عملی کنید. این کتاب برای هر پدر و مادری که تا بحال در این مورد فکر کرده است که: او واقعاً بچهٔ خیلی خوبی است اما چرا به حرف من گوش نمی‌دهد؟ پاسخی دارند. جواب اینجاست: چگونه با کودکان صحبت کنیم تا گوش دهند و چگونه گوش دهیم تا کودکان صحبت کنند.

more_vert رژیم غذایی کودکان را جدی بگیرید / از کبد چرب تا فشار خون در کمین بچه ها

ادامه مطلب

closeرژیم غذایی کودکان را جدی بگیرید / از کبد چرب تا فشار خون در کمین بچه ها

این روزها بسیاری از کودکان دچار اضافه وزن و مشکلات چاقی هستند، به همین دلیل است که آمار بیماری هایی مثل دیابت و مشکل کبد چرب در این افراد به نسبت سالهای گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است. بسیاری از والدین متوجه نیستند که کودکان نیز در معرض اضافه وزن و مشکلات سلامتی هستند و بی توجه به این موضوع به فرزندان خود غذاهای چرب و ناسالم می دهند. توجه به رژِم غذایی پر از فیبر و سالم از سنین کودکی حائز اهمیت است. این روزها والدین پرشماری به فرزندان خود غذاهای چرب و فست فودی و البته بسیار پر کالری می دهند و در نتیجه فرزندانشان را در معرض ابتلا به بیماری های مختلف از جمله فشار خون قرار دارند. یکی از توصیه های مهم به والدین امروزی که اغلب متخصصان نیز به آن اشاره می کنند این است که که برای کودکا خود رژیم های پر از سبزیجات در نظر گرفته و نرخ خوراکی های آماده و کارخانه ای را کاهش دهند. درواقع توصیه می شود والدین به جای کیک و خوراکی های آماده بین خوراکی های مدرسه کودکان میوه یا خوراکی های خانگی بگذارند. کودکان مبتلا به کبد چرب اغلب علائم بی حالی، اضافه وزن، جوش های چرکی در بدن و در علائم حاد زردی را از خود نشان می دهند. انجام ورزشهای مختلف در کنار رژیم غذایی کمک می کند کودکان کمتر با علائم خطرناک کبد چرب مواجه شوند.

more_vert پر پیچ و خم اما مفید

ادامه مطلب

closeپر پیچ و خم اما مفید

ماز چیست؟ ماز به معنی مارپیچ و پر پیچ و خم است. مجموعه‌ای از مسیرهای مارپیچ و پر پیچ و خم که با عبور از آن ها بایستی بتوانیم به هدف مورد نظر که غالباً عبور و خروج از ماز است؛ برسیم.

more_vert کتاب روش‌ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی

ادامه مطلب

closeکتاب روش‌ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی

کتاب روش‌ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی نوشته‌ی پیتر کله و لورنا چان، مرجع کاملی برای همۀ معلمان و کارشناسانی است که به کار عملی با کودکانی با نیازهای ویژه مشغول هستند. این کتاب همۀ روش‌هایی را شرح می‌دهد که نوعاً توسط معلمانی که با طبقات متفاوت کودکان دارای نیازهای ویژه کار می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین این روش‌ها در طیف وسیعی از موقعیت‌ها، شامل کلاس‌های معمولی، واحدهای حمایتی، اتاق‌های منبع و مدارس ویژه کاربرد دارند. بسته به اهداف آموزشی خاص و محتوای برنامۀ درسی، نیازهای ویژه دانش‌آموزان و زمینۀ آموزشی معلمان باید مناسب‌ترین روش را برگزینند و تکنیک‌های مربوطی را که در این کتاب آمده است جهت انطباق با هدف خاص تعدیل نمایند. کتاب روش‌ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی (Method and strategies for special education)، در اصل به عنوان یک کتاب درسی دانشگاهی تدوین شده است. مؤلفان مدعی‌اند که این کتاب در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌تواند پاسخگوی نیازهای علمی و عملی دانشجویان باشد. پیتر کله (Peter Cole) و لورنا چان (Lorna Chan)، در این کتاب مشخصاً همۀ روش‌ها و راهبردهای مرسوم در تعلیم و تربیت ویژه را مرور می‌کنند، نقاط قوت هر یک را بر می‌شمارند، به کاستی‌ها اشاره می‌کنند و موشکافانه مناسبت هر یک را برای کار با کودکان دارای نیازهای ویژه بازگو می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مزایای این کتاب تکیۀ بسیار آن بر ادبیات و یافته‌های پژوهشی موافق و معارض برای روش‌هایی است که شرح می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های این کتاب کوشش مؤلفان در تلفیق جنبه‌های نظری و عملی است. در بخشی از کتاب روش‌ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی می‌خوانیم: کودک باید در یک محیط با حداقل محدودیت از آموزش برخوردار شود به گونه‌ای که نیازهای تربیتی و دیگر نیازهایش به طور رضایت‌آمیزی برآورده شود. این مفهوم مدعی است که کودکان استثنائی طیف وسیعی از نیازهای تربیتی ویژه دارند که از جهت شدت و دیرش بسیار متفاوت‌اند، یعنی پیوستاری از موقعیت‌های تربیتی وجود دارد که ممکن است در یک زمان خاص، مناسب برای نیازهای کودک باشد، یعنی تا آن جا که ممکن است، کودکان استثنائی باید همراه با کودکان عادی تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند، یعنی کلاس‌های ویژه، تحصیل جدا یا طرد کودک استثنایی از تعلیم و تربیت همراه با کودکان عادی تنها زمانی رواست که شدت نیازهای تعلیم و تربیت ویژه کودک و دیگر نیازهای مربوطه چنان است که در محیطی که در آن کودکان عادی وجود دارند، حتی با تدارک وسایل و خدمات مکمل ارضاء، برآورده نشود. این حکم تأکید می‌کند که دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانایی‌ها باید از نوعی برنامۀ تربیتی برخوردار شوند که برای نیازهای تربیتی آنان تدارک شده، به آن‌ها حداکثر تحریک را ارائه دهد و توانایی‌ها و مهارت‌هایشان را به کارگیرد و پیوند مثبت با دانش‌آموزان کلاس‌های درس معمولی را روا دارد. میزان پیوند بین دانش‌آموزان کلاس ویژه و دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانایی‌ها با ارجاع به نیازهای فردی تعیین می‌گردد. فهرست مطالبپیشگفتار مترجمپیشگفتار مؤلفان1: مدل‌های نظری و روش‌ها2: یکپارچه‌سازی3: تحلیل رفتار4: مدیریت و وابستگی‌های تقویت5: کنترل محرک6: چیرگی‌آموزی و آموزش مستقیم7: مدل‌سازی و آموزش مهارت‌های اجتماعی8: فرآیندآموزی9: آموزش‌شناختی و فراشناختی10: آموزشیاری همسالان11: یادگیری تعاونی12: کاربست کامپیوتر در تعلیم و تربیت ویژهواژگان فارسی به انگلیسیفهرست موضوعی

more_vert کودکان پرجنب و جوش باهوش تر نیز هستند

ادامه مطلب

closeکودکان پرجنب و جوش باهوش تر نیز هستند

کودکان فعال و میزان هوششان تحرک و فعالیت در اطفال می تواند خبر از هوش و استعداد بالا در آن ها بدهد پس با دیدن بازیگوشی ان ها عصبانی نشوید و از کوره در نروید فعالیت زیاد خردسالان با هوش آن ها ارتباط مستقیمی دارد. محققان می گویند ورزش و بازی در فضای باز توسط کودکان می تواند موجب تقویت هوش و استعداد آنها شود. مطالعه اخیر محققان نشان می دهد ورزش می تواند موجب تقویت قدرت ذهن و موفقیت تحصیلی کودکان شود، از اینرو بهتر است والدین کودک شان را به بازی کردن و فعال بودن تشویق کنند. به گفته محققان، فعالیت فیزیکی و تناسب اندام و سلامت قلب-عروق می تواند برای رشد و عملکرد ذهن کودکان و افراد جوان خوب و مفید باشد. همچنین انجام فعالیت فیزیکی قبل، بعد و در طول مدرسه موجب تقویت عملکرد تحصیلی کودکان نیز می شود. تحقیقات نشان می دهد یک جلسه فعالیت فیزیکی نسبتا پرتحرک دارای تاثیرات مثبت فوری بر عملکرد مغز، هوش و عملکرد تحصیلی کودکان است. از لحاظ فواید و مزایای فیزیولوژیکی ورزش، محققان تاکید دارند که تناسب عضلانی و سلامت قلبی-عروقی از عوامل تاثیرگذار قوی بر ریسک ابتلا به بیماری قلبی و دیابت نوع۲ در سنین بالاتر است و انجام ورزش شدید در دوران کودکی به دور ماندن از این فاکتورهای پرخطر کمک می کند.اما محققان اذعان دارند که شدت متوسط یا پایین ورزش همچنان به بهبود سلامت قلب کودکان و متابولیسم آنها کمک می کند، درحالیکه فعالیت فیزیکی، مولفه اصلی درمان بسیاری از شرایط بلندمدت در کودکان ۶ تا ۱۸ ساله است. به گفته محققان، تاثیرات مثبت ورزش تنها به سلامت فیزیکی محدود نمی شود. ورزش منظم به رشد مهارت های مهم زندگی، و تقویت اعتماد به نفس، انگیزه، عزت نفس و حس ارامش کمک می کند. همچنین باعث تحکیم روابط با همسن و سال ها، والدین و معلمان نیز می شود. منبع: مهر