جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله هم‌آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک (SRPs)

ادامه مطلب

closeمقاله هم‌آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک (SRPs)

مقاله علمی و پژوهشی " هم‌آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک (SRPs)" مقاله ای است در 21 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استراتژی سازمان؛ نقاط مرجع استراتژیک؛ هم‌آهنگی ساختار و استراتژی پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به این که هدف هر سازمان، مبنای تدوین استراتژی‌های کلی و کارکردی آن است، در این مقاله، با تشریح الگوهای هم‌آهنگی استراتژیک با سه رویکرد عقلایی، طبیعی و ترکیبی، الگوی هم‌آهنگی بین استراتژی و ساختار مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله با نگاه به سطح استراتژیک در تلاش است تا با هدف دست‌یابی به انسجام، هم‌آهنگی و ایجاد هم‌افزایی در شرایط زمانی که مدیران و رهبران دچار نگرانی جدی درخصوص افزایش بهره‌وری و بالا بردن عملکرد سازمان می‌باشند به این سؤال پاسخ دهد که چه‌گونه بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار هم‌آهنگی و ارتباط برقرار می‌شود. نتایج حاصل از مطالعات در الگوهای هم‌آهنگی استراتژیک نشان می‌دهد که ساختار بسیار مکانیکی با استراتژی تدافعی، ساختار مکانیکی با استراتژی واکنشی، ساختار ارگانیک با استراتژی تحلیل‌گر و ساختار بسیار ارگانیک با استراتژی آینده‌نگر هم‌آهنگی دارد. نتیجه‌ی نهایی، مبین این واقعیت است که در صورت تعریف رابطه بین استراتژی سازمان با ساختار آن می‌توان بهره‌وری در عملکرد سازمان را افزایش داد. عنوان مقاله [English] Coordination between the Organizational Strategy and Strategy of Structure by the Use of Strategic Reference Points (SRPs) چکیده [English] Since the purpose of any organization is the basis for making its general and practical strategy, the researchers have tried to describe three strategic coordination models by three rational, natural, and compound approaches to study the model of coordination between strategy and structure. Having a strategic look, this research is trying to give an answer to this question: "How can we coordinate the strategy of the organization and that of the structure?" Providing an answer to this question will help achieve objectives such as integration, coordination, and collaboration in a condition where the managers are seriously worried about how to increase productivity and practice of the organization. The results of the studies on the strategic coordination model in this research indicated that highly mechanical structures are in line with defensive strategy, mechanical structures are coherent with reactive strategy, and organic structure are consistent with futurologist structures. The final result indicated that if the relationship between the strategy of organizations and their structures are defined, the productivity and the practice of organizations increase.   کلیدواژه‌ها [English] Strategy of Organization, strategic reference points, Strategic and Structural Coordination دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تدوین استراتژی‌ منابع انسانی در هم‌آهنگی با استراتژی کسب‌وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله تدوین استراتژی‌ منابع انسانی در هم‌آهنگی با استراتژی کسب‌وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین استراتژی‌ منابع انسانی در هم‌آهنگی با استراتژی کسب‌وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی " مقاله ای است در 26 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استراتژی منابع انسانی؛ استراتژی کسب‌وکار؛ ساختار سازمانی؛ فرهنگ سازمانی؛ نقاط مرجع استراتژیک پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه هماهنگی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استاندارد کردن عملیات بخش­های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تدوین استراتژی­ منابع انسانی و هم­آهنگی آن با استراتژی کسب­وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک می­باشد. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی ـ توسعه­ای و ابزار جمع­آوری داده­ها اسناد و مدارک و پرسشنامه­های استاندارد و محقق ساخته می­باشد. جامعه آماری شامل کارکنان، مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق فارس است. نتایج نشان می­دهد که استراتژی کسب­وکار از نوع محافظه­کارانه، استراتژی ساختار سازمانی از نوع مکانیکی، استراتژی فرهنگ سازمانی از نوع مأموریتی و در نهایت استراتژی منابع انسانی از نوع پیمانکارانه تبعیت می­کند. جهت تدوین استراتژی­های منابع انسانی هماهنگ با استراتژی­های کسب­وکار، ساختار و فرهنگ سازمانی سناریوهایی بیان گردید که شرکت می­تواند از آنها استفاده کند. عنوان مقاله [English] Developing Human Resource Strategy Coherent with Business Strategies, Culture and Organizational Structure چکیده [English] Strategic coordination is now regarded as an essential device for organizing and standardizing the operations of various parts of the organizations in order to create a unique and coherent entity. This research is intended to provide a model for developing human resource strategy coordinated with business strategy, culture and organizational structure of Fars Power Distribution Company on the basis of strategic reference points. This is an applied-developmental research whose data is collected by reviewing documents as well as researcher-made and standard questionnaires. The research population includes employees, managers and experts of Fars Power Distribution Company. The results indicated that business strategy was conservative, organizational structure strategy was mechanical, organizational culture strategy was mission-oriented, and human resource strategy was contractual. In order to formulate human resources strategies consistent with business strategies, organizational structure and culture, some scenarios are presented to be employed by the company. کلیدواژه‌ها [English] human resource strategy, business strategy, Organizational Structure, organizational culture, strategic reference points دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

ادامه مطلب

closeمقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد" مقاله ای است در 22 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ هم‌آهنگی راهبردی؛ عملکرد؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله   در راهبرد منابع انسانی، هم‌آهنگی راهبرد در سامانه‌ی منابع انسانی امری مهم و قابل بررسی است. بدین منظور، هم‌آهنگی بیرونی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان و هم‌آهنگی درونی سامانه‌ی منابع انسانی و رابطه‌ی آن با عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور هستند که از میان آن‌ها، اطلاعات 18 بانک به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش‌شناسی تحقیق، مبتنی بر روش کیفی است و برای تحلیل پاسخ‌های 66 نفر از مدیران و اعضای هیأت‌مدیره‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل واریانس چندعاملی، نشان می‌دهد که هم‌آهنگی بیرونی و درونی و اثر تعاملی آن‌ها، بر عملکرد بانک‌ها (مؤسسات مالی و اعتباری) مؤثر است. علاوه بر این، دو متغیر هم‌آهنگی بیرونی و درونی، 77 درصد از واریانس عملکرد بانک‌ها را تبیین می‌کند و مابقی مربوط به متغیرهایی است که اثر آن‌ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. عنوان مقاله [English] A Model for the Alignment Between Human Resource Strategies and Performance چکیده [English] Alignment of strategy in human resource system is very important in human resource strategy. In this research the external alignment between human resource strategy and organizational strategies and the internal alignment of human resource system and its relation to performance have been considered. The statistical universe of this research included banks and credential institutions, a number of 18 of which were selected as the research sample. The research followed a qualitative method. The answers of 66 bank managers and institutional directors were analyzed using content analysis method. The results indicated that external and internal alignment and their interaction on the performance of banks and credential institutes were significantly effective. Additionally, two variables of internal and external alignment were responsible for 77 percent of the variances in bank performance. The rest was devoted to other factors included in this study. کلیدواژه‌ها [English] human resource strategy, Strategic Alignment, Performance, Strategic Management of Human Resource دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگوی هم‌آهنگی درونی راهبردهای ارتباطات منابع انسانی و عملکرد سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله الگوی هم‌آهنگی درونی راهبردهای ارتباطات منابع انسانی و عملکرد سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی هم‌آهنگی درونی راهبردهای ارتباطات منابع انسانی و عملکرد سازمان" مقاله ای است در 23 صفحه و با 65 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عملکرد سازمانی؛ هم‌آهنگی درونی؛ ارتباطات منابع انسانی؛ راهبردهای ارتباطات پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از پژوهش حاضر، ارایه‌ی الگوی هم‌آهنگی درونی راهبردهای ارتباطات و زیرسامانه‌های آن با عملکرد سازمانی است که در دو فاز انجام شده است: نخست، ارایه‌ی الگوی هم‌آهنگی راهبردی ارتباطات و دوم، آزمون الگوی معرفی‌شده. جامعه‌ی آماری این پژوهش، صنعت نفت است که نمونه آماری مورد نظر در هر دو فاز بر اساس نمونه‌گیری قضاوتی (غیراحتمالی) انتخاب شده است. در فاز اول، صاحب‌نظران ارتباطات در دانشگاه و صنعت نفت و در فاز دوم، 24 شرکت در چهار بخش اصلی این صنعت شامل نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش به عنوان نمونه‌ی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش‌شناسی تحقیق، مبتنی بر روش ترکیبی (کمی و کیفی) است. در فاز اول، بر اساس روش دلفی، زیرسامانه‌‌ها و گونه‌های راهبردی آن‌ها شناسایی گردید. در فاز دوم، با استفاده از تحلیل هم‌بستگی، تحلیل مسیر و تحلیل محتوا، الگوی هم‌آهنگی راهبردی ارتباطات مورد آزمون قرار گرفته است.  یافته‌های فاز اول نشان می‌دهد که ارتباطات سازمانی را در هشت زیرسامانه با عناوین روابط کارکنان، روابط عمومی، افکارسنجی و مطالعات اجتماعی، مدیریت ارتباط با رسانه، ارتباط با ذی‌نفعان و مخاطبان، نشر مطلب، ارتباطات خارجی و ارتباطات الکترونیک تقسیم‌بندی نمود که بر هر کدام بر اساس نقاط مرجع راهبردی معنابخشی و مسیر ارتباطات دارای چهارگونه راهبرد هستند. در فاز دوم، نتایج تحلیل هم‌بستگی نشان می‌دهد که هم‌آهنگی درونی و بیرونی و اثر تعاملی آن‌ها، بر عملکرد شرکت‌های صنعت نفت مؤثر است. علاوه بر این، دو متغیر هم‌آهنگی بیرونی و درونی، 73 درصد از واریانس عملکرد شرکت‌ها را تبیین کردند. مابقی، مربوط به متغیرهایی است که اثر آن‌ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. عنوان مقاله [English] Toward the Internal Alignment Model of Human Resource Communication Strategies with Organizational Performance چکیده [English] The aim of this study is to investigate the strategic alignment in communication system. For this purpose, external alignment of communication strategy with organizational strategy, internal alignment in communication system and its relationship with organizational performance are considered. The research population consists of Iran Petroleum Industry from which the collected data from 24 companies are analyzed. In this study, mixed (qualitative and quantitative) methodology via correlation and path analysis for quantitative method and content analysis are used to analyze the views of 24 public relation managers of the sample companies. The findings of the correlation analysis indicate that the internal and external alignments are influential on the performance of companies in petroleum industry. In addition, internal and external alignments explain 73% of variance in the performance of companies, where as the residual is related to the effects of other variables which were not taken into account in this study. کلیدواژه‌ها [English] Organizational Performance, Internal Alignment, Human Resources Communication, Strategic Communication دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ساختار سازمانی و آسیب شناسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ساختار سازمانی و آسیب شناسی

مقاله علمی و پژوهشی" ساختار سازمانی و آسیب شناسی " مقاله ای است که در22 صفحه و با 31 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ساختار سازمانی و آسیب شناسی ، ساختار مکانیک، ساختار ارگانیک و عدم اطمینان محیطی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

مقاله علمی و پژوهشی" ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون " مقاله ای است در 38 صفحه با 43 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون ، رابرت مرتن ، قدرت سیاسی ، سازمان اقتصادی ، طبقات اجتماعی ، اهداف فرهنگی و انحرافات اجتماعی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.  

more_vert کتاب پرواز: قطعاتی برای کمانچه

ادامه مطلب

closeکتاب پرواز: قطعاتی برای کمانچه

عواملی که موجب تکامل و تداوم علم و معرفی هر ساز می شود در دست داشتن رپراتور و قطعاتی بر اساس توانی ها- چه از لحاظ تکنینک فردی و چه از لحاظ ساختار ساز- و آموزش صحیح است. از مدت ها پیش، زمانی که خود در ابتدای راه طولانی آموزش بودم. کمبود کتاب های آموزشی مناسب از لحاط سازشناسی و ساختار فیزیکی ساز و قطعات دلخواه، چه ساده و چه به اصطلاح پیچیده، مانعی بر سرراهم بود؛ هرچند در چند دهه اخیر تلاش آگاهانه و آکادمیک ...

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی

مقاله علمی و پژوهشی" ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی " مقاله ای است که در 15 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ساختار سازمانی، عملکرد سازمانی، مهندسی مشاور و راهبردهای رقابتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره‌وری صنایع ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره‌وری صنایع ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره‌وری صنایع ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ساختار بازار، بهره‌وری کل عوامل تولید، مخارج R&D، ورود خالص بنگاه‌ها، اثر کارایی، اثر جایگزینی پرداخته شده است چکیده مقاله تأثیر ساختار بازار بر بهره‌وری به شیوه‌های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده‌های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره‌وری برای دوره (1386-1374) بررسی می‌شود. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره‌وری اثر مثبت و بر رشد بهره‌وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره‌وری می‌شود. علاوه ‌بر این دریافتیم ورود بنگاه‌های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به‌ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره‌وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره‌وری صنایع رقابتی و انحصاری به‌‌طور معناداری تأثیرگذار می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی استقلال ساختار سازمانهای رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی استقلال ساختار سازمانهای رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" ساختار سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 27  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ساختار سازمانهای رسانه ای ، رهیافت کلاسیک ، رهیافت انسانگرا ، رهیافت موقعیتی ، نظریه بوروکراسی ، مدیریت علمی ، تقسیم کار ، مدیریت مشارکتی و رفتار مدیریتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی " مقاله ای است که در 32  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی ، دوسویگی عاملیت ، ماتریس توسعه منابع انسانی ، نظریه ساخت یابی گیدنز اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه

مقاله علمی و پژوهشی" عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عناصر ساختار سازمانی، دانشگاه کارآفرین ، خلاقیت فردی ، الگوی ارتباطات ، تعارض پذیری و فرهنگ کارآفرینانه اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سوسور، ساختار گرایی و نظام های نمادین

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سوسور، ساختار گرایی و نظام های نمادین

مقاله علمی و پژوهشی" سوسور، ساختار گرایی و نظام های نمادین " مقاله ای است در 17  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فردینان دوسوسور، ساختار گرایی، لول اشتراوس ، گفتمان ، زبان شناسی ، چرخش زبان شناسی و نظام های نمادین اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به  بررسی ساختار بازار، رقابت، صنعت و  صادرات پرداخته شده است چکیده مقاله اهمیت ویژه صادرات در فرایند صنعتی شدن که در سه دهه اخیر بر آن تاکید شده است موجب شد تا مطالعه پیش رو از منظری خاص به آن بپردازد که عبارت است از اثر ساختار بازار بر عملکرد صادراتی صنایع ایران. در این مطالعه که در سطح صنعت انجام شده از تعداد بنگاه های رقیب موجود در صنایع به عنوان معیاری برای رقابت استفاده شده است. شواهد به دست آمده از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر حکایت از این دارد که رقابت اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد، بنابراین سیاست های ضد انحصار به رشد صادرات و صنعتی شدن اقتصاد از این جنبه خاص کمک خواهد می کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ساختار و محتوای مقاله: مجموعه راهنمای نشر

ادامه مطلب

closeکتاب ساختار و محتوای مقاله: مجموعه راهنمای نشر

در کتاب ساختار و محتوای مقاله: مجموعه راهنمای نشر، تمام قسمت‌های یک مقاله علمی از قسمت عنوان تا پیوست با تأکید بر عملکرد و فرم تعریف می‌شود. همچنین استانداردهای گزارشگری موجود برای مقالات مجله به‌ طور خلاصه بیان شده‌اند. این نسخه از کتاب راهنما به‌ طور گسترده‌ای جهت انعکاس استانداردهای نوین و انتشارات و شیوه‌های جدید در نشر اطلاعات مورد تجدید نظر قرار گرفته است. فناوری‌های جدید، تحلیل‌های فزاینده پیچیده‌ای را انجام داده‌اند، زیرا آن‌ها انتشار تجزیه و تحلیل‌ها را در قالب‌های مختلف تسریع کرده‌اند، از وبلاگ‌های ارسال‌های شده به وب‌سایت شخصی تا مقالاتی که در پایگاه‌های داده آنلاین منتشر شده است. کتاب ساختار و محتوای مقاله ابتدا، ساختار مقاله را توصیف می‌کند و با تمرکز به روی نقش (عملکرد) و محتوا برای هر عنصر مقاله، جزئیات رایج برای محتوا را شرح می‌دهد. در نهایت با مقالات نمونه که قواعد سبک APA را نشان می‌دهد به پایان می‌رسد. این کتاب همچنین، گزارش استانداردهای مقالات مجلات (ژورنال‌های) به‌ روزرسانی شده را ارائه می‌دهد. گزارش استانداردها مرتبط به چکیده (abstract)، بیان مسأله (research problem)، بخش روش‌شناسی (method)، نتیجه (results) و مباحثه (discussion) است. هم‌چنین سه بخش ویژه مربوط به مطالعات با شرایط دست‌کاری شده یا دخالت داده شده، ارائه شده است.فهرست مطالب فصل دوم: ساختار و محتوای اثر مکتوبپیش‌گفتار1-2- عنوان (Title)2-2- نام نویسنده (جایگاه) و وابستگی سازمانیوابستگی نهادی3-2- یادداشت نویسنده4-2- چکیده (Abstract)5-2- مقدمه (Introduction)6-2- روش (Method)7-2- نتایج (Result) 8-2- مباحثه (Discussion)9-2- تجارب چندگانه10-2- متاآنالیزها11-2- منابع (References)12-2- پاورقی (Footnotes)13-2- پیوست‌ها و مطالب تکمیلیمقالات نمونه

more_vert مقاله نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران " مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ساختارسرمایه، سودآوری، اندازه شرکت، نظام راهبری شرکت پرداخته شده است چکیده مقاله ساختار سرمایه شرکت‌ها در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. پژوهش‌های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی‌ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش‌های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا‌دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌‌ها نشان می‌‌دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی‌ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ساختار صنعتی، رفتار بنگاه‌ها، صنعت داروسازی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (1386-1380) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می‌داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انواع شاخص‌های کارایی برای بنگاه‌های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده‌ است. با توجه به‌نظریه قدرت بازار برخی شاخص‌های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا‌دار شاخص‌های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می‌باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب طرح و ساختار رمان

ادامه مطلب

closeکتاب طرح و ساختار رمان

کتاب طرح و ساختار رمان نوشته جیمز اسکات بل، از مجموعه کتاب‌های آموزش نویسندگی است که به بررسی ساختار رمان، صحنه‌ها، طرح‌های پیچیده و راهنمایی‌ها و ابزارهایی برای اصلاح طرح و ساختار رمان می‌پردازد. اغلب رمان نویس‌ها، صرف نظر از این که چه نوع رمانی می‌نویسند، باید مشکل ساختاری رمان خود را به نحوی حل کنند؛ مگر این که برای‌شان مهم نباشد که خواننده‌ها اثرشان را می‌خوانند یا نمی‌خوانند. جیمز اسکات بل (James Scott Bell) داستان‌نویس، فیلمنامه‌نویس، استاد دانشگاه، و شاعر است. وی در رشتۀ حقوق تحصیل کرد و وکیل شد، ولی به دلیل زمینۀ فعالیت‌های ادبی و هنری که در دوران جوانی و دانشگاه داشت ناگهان تصمیم گرفت نویسنده شود. وی غیر از مقالات مختلف و چند فیلمنامه، تاکنون بیش از 29 رمان منتشر کرده که برخی از آن‌ها به ده زبان دنیا ترجمه شده است. اسکات بل بیشتر رمان‌های پرحادثه می‌نویسد که برخی از آن‌ها از این قرار است: عدالت کور، دروغی دیگر، فریب‌ خورده و مرا ترک نکن. غیر از این، او نویسندۀ مجلۀ رایترز دایجست و استاد داستان‌نویسی در دانشگاه پپردین در کالیفرنیا نیز بوده است. از همه مهم‌تر او تا کنون پنج شش کتاب در زمینۀ داستان‌نویسی منتشر کرده است. در بخشی از کتاب طرح و ساختار رمان می‌خوانید: در شروع رمان ماجرایی، شخصیت اصلی باید جایی را ترک کند. بنابراین در پردۀ اول نویسنده شخصیت را قبل از این که به دنبال ماجرا برود معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که او می‌خواهد چه نوع زندگی‌ای را رها کند. در این جا ممکن است شخصیت به دلایل مختلفی از زندگی و محیط کنونی‌اش ناراضی باشد. این زندگی ممکن است واقعا در تضاد با راحتی و سلامت شخصیت باشد، درست مثل وضعیت هاک در ماجراهای هاکلبری فین (1885) نوشتۀ مارک تواین، یا ممکن است شخصیت اصلی عینا مثل دون‌ کیشوت در رمانی به همین نام (1605) حس کند باید از خانه و کاشانه بیرون بزند و کاری برای مردم دنیا بکند. در این جا بد نیست به همین منظور لحظاتی نگاهی به ماجراهای هاکلبری فین بیندازیم. با آن که جناب مارک تواین در همان سخن آغازین کتاب با عنوان اخطار فرموده‌اند که «هرکس سعی کند در این کتاب دنبال طرح رمان بگردد تیر باران خواهد شد»، خود اسم رمان دست او را رو می‌کند: ماجراهای فین همان طرح رمان است. فهرست مطالبفصل 1: خوب حالا این طرح چیست؟فصل 2: ساختار رمان: آنچه اجزای طرح شما را به هم پیوند می‌دهدفصل 3: چگونه از سوژه‌ها لبریز شویم؟فصل 4: شروع قوی رمانفصل 5: میانه رمانفصل 6: آخر رمانفصل 7: صحنه‌هافصل 8: طرح‌های پیچیدهفصل 9: قوس شخصیت در طرحفصل 10: نظام‌های طراحیفصل 11: اصلاح و بازنویسی طرحفصل 12: الگوهای طرحفصل 13: عیب و ایرادهای همیشگی طرح و راه‌های درمان آنفصل 14: راهنمایی‌ها و ابزارهایی برای اصلاح طرح و ساختار رمان

more_vert کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی

ادامه مطلب

closeکتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی

میلاد میوهیان در کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی، به بررسی پژوهشی علمی در زمینه‌ی تأثیر ساختار محله‌ای در بزه‌دیدگی و قربانی شدن افراد پرداخته است. امروزه ترس از بزه‌دیدگی به عنوان یک مشکل بسیار مهم اجتماعی توسط جامعه پذیرفته شده است. جامعه‌ی بی‌جرم امکان ناپذیر است. پس همواره میزانی ترس از بزه‌دیدگی در جامعه وجود دارد. لذا مطالعات آسیب‌شناسی اجتماعی در زمینه‌ی جرم به سمت ترس از بزه‌دیدگی کشیده شده‌اند. ترس آشکارترین واکنش اجتماعی به جرم است که عواقب آن در جامعه و تعاملات اجتماعی بسیار شایع و شدید می‌باشد و در مقایسه با آسیب‌هایی که به طور مستقیم از جرائم ایجاد می‌شوند، با پیچیدگی بسیار کمتری قابل پیگیری و مطالعه است. ترس از بزه‌دیدگی یا قربانی‌ شدن از جمله مقولاتی است‌ که‌ در‌ مباحث مربوط به جرم و شهر مورد توجه مکاتب و صاحب‌نظران مختلف قرار گرفته است. از آن‌جا که شهرستان‌های کشور به لحاظ آمار جرم و بزه‌دیدگی از شهرهای جرم خیز محسوب می‌شوند، ساختار محله‌ای می‌تواند تأثیر فراوانی در قربانی شدن و ترس از بزه‌دیدگی افراد داشته باشد. کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی، با بررسی نتایج به عمل آمده از آمار و تحقیقات علمی، پیوند محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی را به خوبی نشان داده است. در بخشی از کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه دیدگی درباره‌ی مفهوم شخص آسیب‌پذیر می‌خوانیم: واقعیت این است که ارائه تعریف دقیق از اصطلاح «آسیب‌پذیری» کار آسانی نخواهد بود. به نظر می‌رسد علت این امر ناشی از ابهام و پیچیدگی در گستره و ماهیت آسیب‌پذیری، معلوم نبودن مرز تشخیص و تفکیک میان افراد آسیب‌پذیر با دیگران و نیز عدم ارائه‌ی یک معیار دقیق از سوی اندیشمندان و ارائه‌ی مدل‌های گوناگون از سوی آنان جهت درک آسیب‌پذیری و چرایی آن است. اما صرف نظر از عام بودن مفهوم «آسیب‌پذیری»، به نظر می‌رسد بهترین مدلی را که بتوان بر اساس آن به درک آسان‌تری از مفهوم آن نائل آمد، مدل «متغیرهای فردی - موقعیتی» است. باید گفت که هر کدام از متغیرهای فردی یا موقعیتی متنوع‌اند و دایره شمولشان گسترده است. اما جهت رفع این مشکل و تمایز میان آسیب‌پذیری در مفهوم عام با خاصش، منظور ما از متغیرهای فردی یا موقعیتی در آسیب پذیری به مفهوم خاص، شامل آن دسته از متغیرهای اعم از فردی یا موقعیتی است که باعث جلب توجه دیگران/ مجرمین شود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیقفصل دوم: ادبیات نظری تحقیقفصل سوم: روش تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌هامنابعالف) کتبب) مقالات

more_vert تولید یک ماده جدید با قابلیت جایگزینی با بافت‌های بدن انسان

ادامه مطلب

closeتولید یک ماده جدید با قابلیت جایگزینی با بافت‌های بدن انسان

محققان دانشگاه چالمرز سوئد موفق به تولید یک نانو ساختار منحصربه فرد شدند که می‌تواند جایگزین بافت‌های آسیب‌دیده بدن باشد. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، با توجه به پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند بافت و اعضا، همواره نیاز به بافت‌های سازگار با قابلیت جایگزینی با بافت‌های طبیعی وجود دارد. موادی که در حال حاضر استفاده می‌شوند معمولا سازگار زیادی با بدن ندارند و ممکن است توسط بدن پس زده شوند. از طرفی برخی محصولات مانند بوتاکس سمی هستند و می‌توانند مضراتی به همراه داشته باشند.به این منظور محققان دانشگاه چالمرز سوئد موفق به توسعه نانوساختاری شده‌اند که قابلیت ایمپلنت در بدن انسان را دارد. ماده اولیه این ساختار نوعی پلمیر به نام پلکسی گلس است که با بدن سازگاری بالایی دارد. محققان در مرحله اول احتمال می‌دادند بتوانند این ماده را جایگزین بافت‌های استخوانی معیوب کنند. پس از تغییر ساختار و آرایش این پلیمر توسط فناوری نانو، محققان در کمال تعجب دریافتند که این ماده بسیار انعطاف‌پذیر بوده و خاصیت ارتجاعی دارد و می‌تواند مصارف دیگر غیر از استخوان داشته باشد. از طرفی این ماده می‌تواند به گونه‌ای مهندسی شود که خاصیت ضدباکتریایی داشته باشد.محققان، جراحی پلاستیک، ترمیم غضروف و سایر بافت‌ها را با این نانوساختار جدید امکان‌پذیر می‌دانند. از طرفی با ترکیب با داروهای مختلف می‌توان در این ساختار خاصیت ضد التهابی ایجاد کرد.این ماده می‌تواند هم به صورت تزریق میان بافتی وارد بدن شود و هم ماده اولیه برای ساخت بافت‌های مختلف با استفاده از چاپگر سه‌بعدی باشد.نتایج این مطالعه در نشریه ACS Nano منتشر شده است.