جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert دانلود مقاله درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه‌های امام علی(ع)

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه‌های امام علی(ع)

مقاله علمی و پژوهشی درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه‌های امام علی(ع) مقاله ای است که در 22 صفحه و با 24 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات نهج‌البلاغه؛ اصول مدیریتی؛ فرهنگ‌سازی؛ حاکمیت؛ عدالت محوری و مردم‌داری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است  

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خودرهبری ،خود مدیریتی و سرمایه های انسانی سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خودرهبری ،خود مدیریتی و سرمایه های انسانی سازمان

مقاله علمی و پژوهشی" خودرهبری ،خود مدیریتی و سرمایه های انسانی سازمان " مقاله ای است که در 20  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خودرهبری ،خود مدیریتی ، سرمایه های انسانی سازمان، خود مشاهده گری ، خود ارزیابی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی ، مدیریت مطبوعات ، دیدگاه امام خمینی (ره) و دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های جمعی ، جامعه دانایی، فرهنگ رسانه ، فرهنگ ارتباطات رسانه، مدیریت منظومه ای و رویکرد مدیریتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌ی اجتماعی؛ انگیزش مدیریتی؛ ادارات دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله عملکرد مدیران به‌عنوان یکی از مؤثرترین عامل، در موفقیت یا شکست سازمان‌ها معرفی می‌شود. تحقیقات ثابت نموده است مدیرانی که دارای سطح بالاتری از انگیزش مدیریتی هستند، در انجام وظایف خود موفق‌تر عمل می‌کنند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و انگیزش مدیریتی است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه‌ی آماری آن، متشکل از مدیران شاغل در ادارات دولتی استان فارس است. نمونه‌، متشکل از 10 اداره‌ی کل می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و کلیه‌ی مدیران این ادارات به‌صورت تمام‌شماری به تعداد 119 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. از مدل ناهاپیت وگوشال در سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و از مقیاس تکمیل جمله‌ی ماینر در سنجش انگیزش‌مدیریتی، در قالب پرسش‌نامه‌ای حاوی 66 سؤال استفاده شده است. داده‌ها با استفاده ازضریبهمبستگیپیرسونورگرسیون چندمتغیرهتحلیل شده‌اند. نتایج، از رابطه‌ی مثبت و معنادار بین سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن با انگیزش‌مدیریتی حکایت دارد یعنی اینکه با بالا بردن سرمایه‌ی اجتماعی در مدیران، می‌توان به بالا بردن انگیزش مدیریتی و درنتیجه عملکرد بهتر آنان کمک نمود. عنوان مقاله [English] An Assessment of Relationship between Social Capital and Managerial Motivation چکیده [English] Managers’ performance as an important factor plays an essential role in the success or failure of organizations. Reaches show that managers with higher level of motivation are more successful in performing their jobs. This is a survey research whose population include managers in the public offices in Fars province. 10 general offices were selected randomly whose employees numbered 119 people. Social capital model and Miner’s open-ended sentences in the form of a 66-item questionnaire were applied to collect data. The data was analyzed by Pierson correlation coefficient and multivariate regression. The results indicated that there are significant meaningful relationship between social capital and managerial motivation. It means that promoting social capital can promote managerial motivation. In turn, it can improve their performance. کلیدواژه‌ها [English] Social capital, Managerial Motivation, Public Offices دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

ادامه مطلب

closeتصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

 اصول سنجش شایستگی‌های مدیران نهادهای علمی که براساس آن پنج مولفه مورد سنجش قرار می گیرد، به تصویب شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با موضوع بررسی الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل وزارتخانه برگزار شد.بر اساس مصوبه شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم، در سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی پنج مؤلفه «شخصیت فردی و ویژگی‌های حرفه‌ای»، «توانایی‌های مدیریتی»، «شایستگی رهبری»، «مهارت‌های ارتباطی» و «دانش مدیریتی» مورد سنجش قرار می‌گیرد.همچنین شاخص‌های سنجش هریک از مؤلفه های شایستگی، براساس نتایج حاصل از مطالعات بین‌المللی، تجربیات ملی و بومی‌سازی آنها برای انواع نهادهای علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) تعریف و با توجه به تفاوت مأموریت نهادهای مختلف علمی و نقش مدیر در هر نهاد، وزن هر یک از شاخص‌ها تعیین می‌شود.با توجه به هدف شایسته‌سالاری و نخبه‌گماری در نظام مدیریت علمی، حاصل سنجش شایستگی‌ها با رعایت «شرایط اولیه تصدی سِمَت‌های مدیریتی»، مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۸۹ در انتخاب از میان نامزدهای مناسب در نهادهای علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای سنجش شایستگی از روش‌های علمی و عملیاتی شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد و سایر روش‌های مناسب استفاده می‌شود و حاصل این سنجش، علاوه برکمک در نخبه‌گزینی، راهنمایی لازم را برای تدوین دوره‌های آموزش فردی و حرفه‌ای مستعدان مدیریت فراهم می‌آورد.سنجش شایستگی در سطوح مختلف مدیریتی در نهادهای علمی امکان‌پذیر است و نهادها می‌توانند بر اساس الگوی مصوّب در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت و انطباق آن برای حوزه‌های مدیریتی خود، از آن برای انتخاب اصلح مدیران در سایر سطوح مدیریتی استفاده کنند.در بخش دیگری از این نشست، منصور غلامی، وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری گفت: برخی از شاخص‌ها مانند تجربه، حسن شهرت و تخصص در زمان انتخاب رؤسای نهادهای علمی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی این الگو می‌تواند سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی را به صورت علمی اجرایی کند.وی علاوه بر سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی در هنگام انتصاب، بر پیاده‌سازی فرایند شایسته‌گزینی در مدیریت‌های سطوح پایین‌تر نهادهای علمی تأکید کرد و اظهار داشت: رؤسای نهادهای علمی پیش از تصدی ریاست نهاد، لازم است چندین مرحله از مدیریت‌های درون نهاد را طی کرده باشند.

more_vert مقاله نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران" مقاله ای است در 27 صفحه و با 61 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فناوری اطلاعات؛ سازمان‌های دولتی ایران؛ عوامل فردی؛ عوامل سازمانی؛ عوامل مدیریتی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، چالش‌ اساسی در سازمان‌های دولتی است که کمتر مورد بررسی واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران است. به همین منظور، ابتدا مبانی نظری مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه‌ مدل عوامل مؤثر، با درنظرگرفتن ویژگی‌های سازمان‌های دولتی ایران، عوامل و شاخص‌های مورد نظر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بررسی و تأیید شده است. یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های هنجار و تصویر ذهنی (عوامل فردی)، حمایت مدیر ارشد، تخصص فناوری اطلاعات، رسمیت، تمرکز، اندازه، عمق تغییر و آمادگی سازمانی (عوامل سازمانی)، نگرش، نوآوری، دانش فناوری اطلاعات، تصدی مدیریتی مدیر عالی اجرایی (عوامل مدیریتی) را به همراه شاخص‌های مرتبط، مورد بررسی و تأیید قرار داده است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که مؤلفه‌های هنجار ذهنی، آمادگی سازمانی و نوآوری مدیرعالی اجرایی، نقش‌های مهم‌تری در پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران ایفا می‌کنند کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] The Role of Effective Individual, Organizational and Managerial Factors on Adopting Information Technology in Iranian State Organizations چکیده [English] Adoption of information technology has now become a basic challenge in public organizations in Iran which has not been considered properly. This research is intended to explore the effects of individual, organizational, and managerial factors influencing the adoption of information technology in Iranian organizations. Having considered the characteristics of Iranian state organization, the researchers presented a model for effective factors. Factors and indicators of the model were confirmed through factor analysis based on structural equation modelling. The results included the assessment of factors such as normative components, mental image (individual factors), support by higher managers, information technology expertise, formality, concentration, size, depth of change and preparedness of the organization (organizational factors), attitude, entrepreneurship, information technology knowledge, and managerial tenure of the directors (managerial factors). The researchers found out that mental norms, organizational preparedness and innovations by the directors are more effective in the adoption of information technology by Iranian organizations کلیدواژه‌ها [English] Information technology, Iranian State Organizations, Individual Factors, Organizational Factors, Managerial Factors دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانلود مقاله نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری

مقاله علمی و پژوهشی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان مقاله ای است که در 15 صفحه و با 45 عنوان فهرست منابع منتشر شده است. در این مقاله علمی به موضوعات شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و رشد توانایی آینده پژوهی اشاره شده است.

more_vert مقاله سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه‌های روان‌شناختی- مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه‌های روان‌شناختی- مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی " سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه‌های روان‌شناختی- مدیریتی" مقاله ای است در 19 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارآمدی؛ انگیزه؛ رضایت شغلی؛ سبک مدیریت؛ عدالت سازمانی؛ فرصت سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیق حاضر درصدد سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ ارایه‌ی راه‌کارها و سیاست‌های ارتقای آن است. از این منظر، ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از دو رویکرد روان‌شناختی و مدیریتی برای تبیین مسئله‌ی یادشده بهره گرفته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، بر روی 600 نفر از کارکنان واقع در واحدهای تابعه‌ی منتخب ساعس ناجا در سطح کشور که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با سطح خطای 038/0 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات و داده‌های موردنیاز جمع‌آوری گردید. برای احتساب اعتبار شاخص‌ها از اعتبار محتوایی صوری و برای محاسبه‌ی روایی شاخص‌ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه‌ی صفر تا یک استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای انگیزه‌ی شغلی ، رضایت شغلی، درک عدالت سازمانی و سبک مدیریت، تأثیر معناداری را با متغیر وابسته‌ی تحقیق نشان داده‌اند و در مجموع 34 درصد از واریانس و تغییرات میزان کارآمدی کارکنان را تبیین کردند که در این میان، متغیر رضایت شغلی با بتای 22/0 از بیشترین میزان تأثیر بر کارآمدی کارکنان برخوردار بود. عنوان مقاله [English] Assessment of Employees’ Efficiency by Psychological-Managerial Theories چکیده [English] This research is intended to assess the efficiency of the employees, and to present solutions for its promotion. Reviewing the conceptual field of the issue, two psychological and managerial approaches were referred to for its explanation. 600 employees of different department in the Iranian police were selected through multistage cluster sampling, with error coefficient of 0/038 and trust coefficient of 95 percent, to gather data. The indicators were validated through content validity and face validity. The reliability of the indicators was approved by Cronbach’s alpha with a scope of zero to one. The results indicated that the variables of job motivation, job satisfaction, understanding organizational justice, management style, significantly affected the dependent variables in the regression analysis, and determined 34 percent of the variance and the changes in efficiency. With a Beta of 0/22, job satisfaction was more effective than other variables. کلیدواژه‌ها [English] Efficiency, Motivation, Job Satisfaction, Management Style, Organizational Justice, Organizational Opportunities دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی الگوی اثربخش نظام اداری ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی الگوی اثربخش نظام اداری ایران

مقاله علمی و پژوهشی" الگوی اثربخش نظام اداری ایران " مقاله ای است که در 26  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به الگوی اثربخش نظام اداری ایران ، بعد سیاسی ، بعد حرفه ای ، بعد قانونی ، بعد مدیریتی و نظام اداری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب حاکمیت فناوری اطلاعات و COBIT

ادامه مطلب

closeکتاب حاکمیت فناوری اطلاعات و COBIT

در کتاب حاکمیت فناوری اطلاعات و COBIT، چهارچوب کوبیت توضیح داده شده و به حوزه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و ارزیابی این موضوع پرداخته شده است. در سال‌های اخیر مدیران ارشد به اهمیت فناوری اطلاعات در موفقیت سازمان‌ها بیش از پیش پی برده‌اند. آنان به این امر واقف شده‌اند که می‌بایست با نحوه‌ی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان، آگاهی لازم داشته باشند. در راستای پاسخگویی به اهدافی نظیر برقراری ارتباط با الزامات سازمان، بهره‌گیری از یک مدل مشخص، شناسایی منابع اصلی، تعریف اهداف کنترلی مدیریتی و... چارچوبی به نام COBIT ایجاد شد که از ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به تمرکز بر کسب و کار، فرآیند محوری بر پایۀ کنترل و با قابلیت اندازه‌گیری اشاره نمود. این واژه مخفف اهداف کنترل‌ کننده در فناوری اطلاعات و علوم مرتبط است. در بخشی از کتاب حاکمیت فناوری اطلاعات و COBIT می‌خوانیم: اجرای COBIT 5 با تعیین اینکه کدام علاقه‌های ذینفعان اولویت دارند، انتظارهای آن‌ها چه چیزهایی است، قابلیت‌های کاری فناوری اطلاعات برای برآورده‌سازی این انتظارها چیست و چه کسی برای انجام آن پاسخگو است و موارد از این دست، آغاز می‌شود. شرط لازم تحقق این موضوع، کسب دانش درباره فرایندهای اساسی و سیستم مدیریتی خواهد بود که بتواند کار فناوری اطلاعات را در خصوص تحویل خدمات و عملکرد مورد انتظار، پشتیبانی نماید. به‌ علاوه، اجرای COBIT 5 موضوع‌هایی همچون تثبیت موقعیت نظام راهبری فناوری اطلاعات سازمان در سازمان، اتخاذ مراحل ابتدایی به‌ سوی بهبود نظام راهبری فناوری اطلاعات سازمان، چالش‌های اجرا و عوامل موفقیت، راه‌اندازی تغییر رفتاری و سازمانی مرتبط با نظام راهبری فناوری اطلاعات سازمان، اجرای بهبود دائمی شامل مدیریت برنامه و راه‌اندازی تغییر، استفاده از COBIT 5 و اجزای آن را پوشش می‌دهد. نظر به اینکه سازمان‌ها نیاز دارند که به سمت فرایندگرایی حرکت کنند و آنچه که به سازمان‌ها در این راه کمک کرده، آن‌ها را پشتیبانی می‌کند فناوری اطلاعات است، لذا برای اینکه فناوری اطلاعات در سازمان‌ها وارد شود و همینطور برای ایجاد یکپارچگی و بهبود در سازمان‌ها لازم است برای کنترل و نظارت روی آن، راهبری فناوری اطلاعات پیاده‌سازی شود. در این راستا همان‌طور که قبلاً اشاره شد، COBIT 5 نیز مانند نسخه پیشین فرایندگرا است. فهرست مطالبفصل اول: چارچوب پیاده‌سازی حاکمیت فناوری اطلاعاتفصل دوم: معرفی چارچوب COBITفصل سوم: حوزه برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی (PO)فصل چهارم: حوزه اکتساب و اجرا (AI)فصل پنجم: حوزه ارائه و پشتیبانی (DS)فصل ششم: حوزه پایش و ارزیابی (ME)فصل هفتم: COBIT 5منابع و مأخذواژه‌نامه

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید

  مقاله علمی و پژوهشی" تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید ، سازمان متواضع ، تواضع مدیریتی ، رهبری متواضعانه و شایستگی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی استقلال ساختار سازمانهای رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی استقلال ساختار سازمانهای رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" ساختار سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 27  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ساختار سازمانهای رسانه ای ، رهیافت کلاسیک ، رهیافت انسانگرا ، رهیافت موقعیتی ، نظریه بوروکراسی ، مدیریت علمی ، تقسیم کار ، مدیریت مشارکتی و رفتار مدیریتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مدیریت ذره بینی

ادامه مطلب

closeمدیریت ذره بینی

برای خلق یک تیم کارا، درک فرهنگ شرکت بسیار مهم است. برای نمونه، یک استارتاپ به‌سرعت در حال رشد به کارکنانی نیاز دارد که چابک باشند و حاضر باشند مسئولیت‌های مختلفی را فراتر از شرح شغل خود بر عهده بگیرند.

more_vert نرم افزار قدرتمند طراحی وب ادوبی دریم ویور Adobe Dreamweaver CS5 ME

ادامه مطلب

closeنرم افزار قدرتمند طراحی وب ادوبی دریم ویور Adobe Dreamweaver CS5 ME

نرم افزار قدرتمند طراحی وب ادوبی دریم ویور Adobe Dreamweaver CS5 ME دانلود نرم افزار قدرتمند طراحی وب ادوبی دریم ویور نرم افزار Adobe DreamWeaver یکی از نرم افزار های مورد تائید طراحان وب حرفه ای و برنامه ریزان اینترنت و طراحان مجازی می باشد که بدون شک یکی از نرم افزار های فوق العاده قدرتمند در زمینه طراحی صفحات وب، به صورت داینامیک می باشد، که به شما امکان طراحی صفحات وب خودتان را با بهترین کیفیت، با نمونه های آماده و رایگان بسیاری در اینترنت و با آخرین تکنولوژی های روز وب دیزاین را می دهد که می توانید وب سایتی داشته باشید که از تمامی مرورگر های اینترنتی به خوبی نمایش و توسط تمامی کاربران طرح شما قابل تائید باشد. قابلیت های کلیدی نرم افزار Adobe Dreameaver CS5 Middle East11.0:- فراهم آوردن محیطی برای کد نویسی به زبان های ASP.NET و PHP و JavaScript و ...- ساخت، طراحی، ویرایش صفحات وب- امکان نمایش صفحه طراحی شده در داخل برنامه به جای مرورگر ویندوز شما- امکان چک کردن کدهای صفحه تولید شده در داخل برنامه نه مرورگر- امکان استفاده از جلوه های گرافیکی بسیار زیبا از جمله فلش- امکان آپلود صفحات بر روی هاست و سرور- سازگار با نرم افزار های دیگر شرکت Adobe- امکان تایپ مستقیم فارسی- افزایش سرعت برنامه- پشتیبانی و توسعه صفحات پویا و داینامیک با قدرت ای جکس- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7- و ... برخی قابلیت ها و ویژگی های جدید این نرم افزار:مبتکران خلاق این بسته ی نرم افزاری با استفاده از آغاز گر به روز رسانی شده و پیشرفته و قدرتمند CSS شروع به طراحی امکانات CSS برای افزایش کنترل و انعطاف پذیری این برنامه کرده اند. با روی کار آمدن Live View قدرتمند تر گسترده تر، طراحان می توانند از پنل CSS Styles بدن نیاز به نوشتن کد برای خلق و ویرایش CSS استفاده کنند. با آسان تر کردن طراحی صفحه و فرایند آزایش و تست، Dreamweaver CS5 می تواند مدل جعبه ی CSS به صورت دیداری نمایش دهد، به طراحان اجازه کار با کد و یا تغییر دادن مشخصات خاموش و روشن CSS را بدون نیاز به تسهیلات مجزایی که بر مبنای browser یا جستجوگر است می دهد. 1. ساده کردن تنظیمات سایتDreamweaver CS5 به شما این اجازه را می دهد زمانی که نیاز به اطلاعات اضافه ای در مورد سایت خاصی دارید آن را با سرعت بدست آورده و آن را اجرا نمایید. 2. تسهیل آغاز گر CSS layoutsبا یک دستورالعمل ساده شده، CSS Layouts یک مبنای مطلوب، قابل اطمینان و با ثبات عرضه می کند که شما می توانید صفحات خود را بسازید. 3. سیستم های مدیریتی پشتیبان PHPشما می توانید از HTML فراتر رفته و وب سایت های خود را روی سیستم های مدیریتی محتوایی سه بخشی بسازید. صفحات خود را در Live View رندر کرده و بخش های جداگانه ی برنامه های خود را تست نمایید. 4. پشتیبانی وسیع CSSکاهش نیاز به ابزارهایی که بر مبنای جستجوگر های سه بخشی هستند برای تجسم مدل کادر CSS یا عیب زدایی پی آمدهای CSS با باقی ماندن در محیط Dreamweaver در طول مدت باقی مانده از فرایند تکمیل و توسعه 5. یکپارچه سازی با استفاده از Adobe BrowserLabصفحات خود را در Adobe BrowserLab - یک سرویس CS Live آنلاین- با جستجوگرهای (browser) مختلف امتحان کنید. با این روش می توانید حالات اصلی و حقیقی صفحات فعال و برنامه های کاربردی را روی وب و یا در توسعه ی داخلی و موضعی مشاهده کنید

more_vert نرم افزار مدیریت عکس Corel AfterShot Pro

ادامه مطلب

closeنرم افزار مدیریت عکس Corel AfterShot Pro

 نرم افزار مدیریت عکس - Corel AfterShot Pro v3.5.0.350 x64 نرم افزار مدیریت عکس های دیجیتال Corel AfterShot Pro یک راه حل نرم افزاری سریع و انعطاف پذیر برای مدیریت عکس های دیجیتالی شماست که امکانات مدیریتی و پردازشی پیشرفته ای را نیز در اختیار شما قرار می دهد و شما با استفاده از آن می توانید با دسته بندی تصاویر به سازماندهی عکس های خود در قالب پوشه یا کاتالوگ های مجزا بپردازید. ابزار جستجوی قدرتمندی که در Corel AfterShot Pro قرار دارد به شما کمک می کند تا هنگام جستجو میان عکس ها، با استفاده از اعمال فیلترهای خاص مانند تنظیمات دوربین، کلمه، تگ و ... سرعت جستجوی خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید. این نرم افزار امکاناتی مانند ابزارهای قابل تنظیم ویرایش غیرمخرب، تولید آلبوم به عنوان خروجی، پیش نمایش خروجی، پشتیبانی از RAW، پردازش دسته ای قدرتمند، ابزارهای جامع متا دیتا و فرآیند های مرتبه‌ای را در اختیار تمامی افراد ازجمله عکاسان حرفه ای قرار می‌دهد. قابلیت های کلیدی نرم افزار Corel AfterShot Pro:- پشتیبانی از RAW- مدیریت عکس ها به صورت کاملاً انعطاف پذیر- ابزارهای ویرایشی قدرتمند- افزایش کیفیت تصاویر- ایجاد خروجی برای استفاده در وب سایت- امکان ساخت البوم- دارای الگوهای طرح بندی استاندارد- پردازش دسته ای تصاویر

more_vert مقاله تأملی بر تبیین مفهومی معنویت در نظریه عقلانیت و معنویت با نگاهی به معنویت قدسی

ادامه مطلب

closeمقاله تأملی بر تبیین مفهومی معنویت در نظریه عقلانیت و معنویت با نگاهی به معنویت قدسی

مقاله علمی و پژوهشی " تأملی بر تبیین مفهومی معنویت در نظریه عقلانیت و معنویت با نگاهی به معنویت قدسی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  معنویت، عقلانیت، ملکیان، معنویت قدسی پرداخته شده است چکیده مقاله پردازش معنویت به منظور ارائه آن در عرصه‌های مدیریتی، امری ضروری است. در این باره پروژه‌ای با نام «عقلانیت و معنویت» ارائه شده است که دارای چالش‌های متعدد صوری و نظری است. این مقاله ضمن ارائه تعاریف و تبیین‌های ایشان از معنویت، با ‌نگاهی به معنویت قدسی، چالش‌های یادشده را آشکار کرده و روشن ساخته است که تبیین معنویت، جز با مراجعه به داده‌های وحیانی، ساختاری قابل دفاع پیدا نمی‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert نرم افزار مدیریت عکس Corel AfterShot Pro

ادامه مطلب

closeنرم افزار مدیریت عکس Corel AfterShot Pro

نرم افزار مدیریت عکس - Corel AfterShot Pro v3.5.0.350 x64 نرم افزار مدیریت عکس های دیجیتال Corel AfterShot Pro یک راه حل نرم افزاری سریع و انعطاف پذیر برای مدیریت عکس های دیجیتالی شماست که امکانات مدیریتی و پردازشی پیشرفته ای را نیز در اختیار شما قرار می دهد و شما با استفاده از آن می توانید با دسته بندی تصاویر به سازماندهی عکس های خود در قالب پوشه یا کاتالوگ های مجزا بپردازید. ابزار جستجوی قدرتمندی که در Corel AfterShot Pro قرار دارد به شما کمک می کند تا هنگام جستجو میان عکس ها، با استفاده از اعمال فیلترهای خاص مانند تنظیمات دوربین، کلمه، تگ و ... سرعت جستجوی خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید. این نرم افزار امکاناتی مانند ابزارهای قابل تنظیم ویرایش غیرمخرب، تولید آلبوم به عنوان خروجی، پیش نمایش خروجی، پشتیبانی از RAW، پردازش دسته ای قدرتمند، ابزارهای جامع متا دیتا و فرآیند های مرتبه‌ای را در اختیار تمامی افراد ازجمله عکاسان حرفه ای قرار می‌دهد. قابلیت های کلیدی نرم افزار Corel AfterShot Pro:- پشتیبانی از RAW- مدیریت عکس ها به صورت کاملاً انعطاف پذیر- ابزارهای ویرایشی قدرتمند- افزایش کیفیت تصاویر- ایجاد خروجی برای استفاده در وب سایت- امکان ساخت البوم- دارای الگوهای طرح بندی استاندارد- پردازش دسته ای تصاویر

more_vert نرم افزار مدیریت و کنترل فایل های فلش FlashAdmin 1.01

ادامه مطلب

closeنرم افزار مدیریت و کنترل فایل های فلش FlashAdmin 1.01

نرم افزار مدیریت و کنترل فایل های فلش توسط FlashAdmin 1.01 Flash Admin ابزار قدرتمند و آسان مدیریتی فلش برای ویندوز شما برای مدیریت فایل های فلش خود چه می کنید؟ از نرم افزار خاصی استفاده می کنید یا برای مشاهده ی تک تک آنها، محیط اینترنت اکسپلورر و یا فلش پلیر خود را باز و بسته می کنید؟FlashAdmin نام نرم افزار کوچک و قدرتمندی از شرکت Dreaming Soft می باشد که به شما امکان مدیریت و کنترل تمامی فایل های فلش هارد دیسکتان را می دهد. قادر است در محیط Explorer مانند خود تمامی فایل ها را به صورت Thumbnail نمایش دهد و قابلیت انجام انواع عملیات ماننى کپی و ... را در این محیط داراست. جزئیات دقیق را در مورد هر فایل SWF به شما می دهد و قادر به تصویربرداری از فریم ها و تبدیل آنها به عکس می باشد. کنترل عقب جلو بردن فایل فلش و Zoom کردن و ... را برای هر فایل فلش خواهید داشت. قابلیت کنترل صدا و همچنین تبدیل فایل های فلش به پروژه های EXE را نیز داراست. ویژگی Batch Conversion یا همان تبدیل همزمان تعداد بسیاری فایل SWF به EXE دیگر ویژگی این محصول است. قابلیت های کلیدی نرم افزار FlashAdmin:- امکان پیش نمایش تعداد زیادی از فایل های فلش به صورت Thumbnail- امکان مدیریت و کنترل تمامی فایل های فلش- دادن جزئیات دقیق را در مورد هر فایل SWF- کنترل عقب جلو بردن فایل فلش- تبدیل فایل های فلش به پروژه های EXE- تبدیل همزمان تعداد بسیاری فایل SWF به EXE- پشتیبانی از Macromedia Flash

more_vert کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی

کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی نوشتۀ حسین علی محمد قاسمی، گامی اولیه جهت ساماندهی به آن دسته از محتواهای آموزشی است که به صورت ترکیبی یا الکترونیکی خالص، بر بستر شبکۀ ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نیاز روزافزون جامعۀ اطلاعاتی به آموزش، عدم دسترسی به مراکز و امکانات آموزشی مناسب برای همگان و در همه‌جا، تنگناهای اقتصادی، کمبود مربیان، معلمان و اساتید مجرب و هزینه‌های گزافی که صرف آموزش‌های حضوری می‌شود، متخصصان را بر آن داشته که با کمک فناوری‌ اطلاعات، روش‌های جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و باکیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن‌ها، به طور همزمان کثیری از فراگیران را تحت پوشش آموزشی قرار داد. محدودۀ پوشش این کتاب حوزۀ یادگیری دیجیتالی و موبایلی را دربردارد و شالوده‌ای از اصول کلی تولید محتوای الکترونیکی است که رعایت آن به ارتقای سطح کیفی محتوای الکترونیکی آموزشی منجر شود. الزامات و چارچوب‌های تولید محتوای الکترونیکی به ترتیب ارائه در این کتاب عبارتند از: - تجزیه و تحلیل در دو سطح مدیریتی و آموزشی- طراحی آموزشی محتوا- تولید اجزا و محتوای الکترونیکی- برگزاری دوره یادگیری الکترونیکی- ارزشیابی امروزه مفهوم سواد، دیگر «توان خواندن و نوشتن» نیست. تحولات سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهۀ اخیر، جهان را با یک بی‌سوادی اطلاعاتی نوین و نیاز همه‌گیر به بازآموزی و یادگیری مواجه ساخته است. اقدام به صدور گواهینامه‌ بین‌المللی کاربری رایانه یکی از اقدامات جهانی در زمینه‌ بازآموزی بوده است. روش‌های سنتی آموزش، دیگر پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیست. نهضت سوادآموزی الکترونیکی به جای سوادآموزی متعارف، به عنوان یک راهکار برای گذر به جامعه‌ اطلاعاتی مطرح شده است. در یک فضای آموزشی این چنینی برخلاف آموزش سنتی، افراد به اندازۀ توانایی خود از موضوعات بهره‌مند می‌گردند. با توجه به این موارد می‌توان اذعان داشت که یادگیری الکترونیکی شاید دیگر تنها یک انتخاب از میان گزینه‌های آموزشی ممکن نیست، بلکه گرایش به رویکرد یادگیری الکترونیکی و فاصله گرفتن از آموزش‌های کاملاً سنتی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌گردد. هدف سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مرجع مدیریت توسعه فناوری اطلاعات کشور و تأمین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور از تشویق حرکت به سمت تولید و عرضه محتوای الکترونیکی، فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستجوپذیر دوره‌های آموزشی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه‌سازی شیوه‌های ارائه‌ مطالب به منظور یادگیری عمیق‌تر و جدی‌تر است. در بخشی از کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی می‌خوانیم: ارزشیابی از مهم‌ترین مسائل عمده تعلیم و تربیت بشمار می‌رود که بدون استمرار دقیق آن، رسیدن به اهداف مورد نظر به صورت مطلوب، ناممکن خواهد بود. در آموزش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه‌ی فرایند یاددهی-یادگیری تلقی می‌شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن فراگیران با توانایی یادگیری متفاوت به کار می‌رفت. اما امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی - یادگیری می‌دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن، به گونه‌ای مستمر انجام می‌گیرد و به جای تاکید بر طبقه‌بندی فراگیران و مقایسه آنان با یکدیگر، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه قرار می‌دهند. از سوی دیگر با توسعه دوره‌های یادگیری الکترونیکی توجه به ارزشیابی کیفی این دوره‌ها از چند جهت حائز اهمیت است؛- مدیران و دست اندرکاران این دوره‌ها برای افزایش کیفیت دوره‌ها به خودارزیابی مداوم نیاز دارند.- شناسایی دوره‌های الکترونیکی با کیفیت در سطوح ملی و بین‌المللی به توسعه افق فعالیت‌های این حوزه کمک می‌کند.- توسعه یادگیری الکترونیکی امکان توجه به فراگیر محوری را در آموزشی فراهم می‌سازد و فراگیران می‌توانند با شناسایی دوره‌های باکیفیت برای شرکت در آن‌ها دست به انتخاب بزنند. فهرست مطالبپیشگفتارگام اول: تجزیه و تحلیل از منظر مدیریتی، سیاستی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانهچکیدهتحلیل مدیریتیالزامات مدیریتیالزامات سیاستی و قانونیالزامات اقتصادی و مالیالزامات اجتماعی و فرهنگیالزامات فناورانهگام اول: تجزیه و تحلیل از منظر محتوا، مخاطب و رسانهچکیدهرویکردهای یادگیری الکترونیکیمخاطب شناسیگروه سنی مخاطبانفراگیران ناتوان از حیث توانایی‌های جسمی و ذهنیپیش دانسته‌های فراگیرانسواد دیجیتالیسبک‌های یادگیری (دیداری، شنیداری، عملگرا)اهداف آموزشیهدف گذاری و تحلیل هدف‌های آموزشیتعریف هدفضرورت و اهمیت مشخص کردن اهدافتدوین محتوای آموزشیویژگی‌های محتوا در یادگیری الکترونیکیتعیین نوع محتواسازماندهی محتوااصول سازماندهی محتواتدارک اشیاء یادگیریخصوصیات اشیاء یادگیریگام دوم: طراحی آموزشیچکیدهاصول چندرسانه‌ایاصل چندرسانه‌ایاصل همجواری زمانیاصل مجاورت مکانیاصل پیوستگیاصل کانال‌های حسیاصل کثرت یا افزونگیاصل شخصی‌سازیاصل علامت‌دهیاصل صدااصل بخش‌بندیاصول طراحی پیام آموزشیقوانین سازمان ادراکی (گشتالت)الزامات طراحی پیامالگوها و راهبردهای آموزشی در یادگیری الکترونیکیفعالیت‌های یادگیریرسانه‌های در دسترس برای طراحی آموزشی اثربخش..تدوین سناریوی آموزشیانواع سناریواجزای سناریوبایدها و نبایدهای تدوین سناریوی آموزشیانواع قالب سناریونویسیگام سوم: تولید اجزا و محتوای یادگیری الکترونیکیچکیدهفناوری‌های مورد نیاز فراگیراننیازهای سخت افزارینیازهای نرم افزارینیازهای شبکهتعیین عناصر محتوامتنعکسگرافیکصوتمفهوم و ماهیت صداپویانمایی یا انیمیشنفیلمچند رسانه‌ایهمبندی محتوای الکترونیکیگام چهارم: برگزاری دوره یادگیری الکترونیکیچکیدهتعاملتعریف تعاملانواع تعاملروش‌های برقراری تعاملرسانه‌های همزمانرسانه‌های غیرهمزمانراهبردهایی جهت بهبود برگزاری دوره‌های یادگیری الکترونیکیگام پنجم: ارزشیابیچکیدهفلسفه ارزشیابیتعریف ارزشیابیاهمیت و ضرورت ارزشیابیطبقه بندی مراحل ارزشیابیانواع ارزشیابی به تفکیک زمان اجراارزشیابی آغازینارزشیابی تکوینیارزشیابی نهاییانواع آزمونالزامات کلی تهیه انواع آزموننمره‌دهیبازخوردضرورت ارزشیابی دوره یادگیری الکترونیکیارزشیابی محیط یادگیری الکترونیکیارزشیابی مبتنی بر طرحارزشیابی مبتنی بر نظر متخصصانارزشیابی مبتنی بر کاربرنمونه نحوه ارزشیابی دوره یادگیری الکترونیکیفهرست منابع