جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert نوشیدن چای و سلامتی قلب

ادامه مطلب

closeنوشیدن چای و سلامتی قلب

محققان هلندی در جریان پژوهشی متوجه شدند که نوشیدن مقادیر متوسط یا زیاد چای موجب تقویت سلامت قلب می‌شود و خطر مرگ ناشی از ابتلا به بیماری عروق کرونر را، کاهش می‌دهد. به گزارش پایگاه اینترنتی اسپرینگ، این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف قهوه به میزان متوسط نیز با کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی ارتباط دارد. در این مطالعه که در هلند انجام شده است، نحوه تاثیر مصرف چای و قهوه بر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و مرگ در میان ۳۷ هزار و ۵۱۴ شرکت کننده طی ۱۳ سال بررسی شد. محققان متوجه شدند که مصرف سه تا شش فنجان چای در روز خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و مرگ ناشی از این بیماری را تا ۴۵ درصد کاهش می‌دهد. همچنین مصرف بیش از شش فنجان چای در روز با کاهش ۳۶ درصدی خطر ابتلا به بیماری قلبی ارتباط داشت. این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف دو تا چهار فنجان قهوه در روز خطر ابتلا به بیماری قلبی را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد . بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف قهوه به میزان متوسط - دو تا چهار فنجان قهوه در روز- خطر مرگ ناشی از ابتلا به بیماری قلبی و نیز مرگ ناشی از هر دلیل را کاهش می‌دهد. برخلاف عقاید عمومی که مصرف قهوه می‌تواند موجب ابتلا به سکته مغزی شود، این مطالعه نشان داد که نه قهوه و نه چای هیچ تاثیری بر خطر ابتلا به سکته مغزی ندارند. محققان خاطر نشان کردند که فواید مصرف چای بر سلامت قلب می‌تواند مرتبط با فلانوئیدها باشد که یک آنتی اکسیدان طبیعی در چای است. با این وجود، محققان خاطرنشان کردند که در این مطالعه میزان مصرف چای بر اساس گزارشی است که خود افراد شرکت کننده ارائه داده‌اند و اطلاعاتی در مورد نوع چای مصرفی این افراد وجود ندارد؛ با این حال در هلند ۷۸ درصد مصرف چای مرتبط با چای سیاه و ۴.۶ درصد آن مربوط به چای سبز است. محققان همچنین افزودند که افراد شرکت کننده در این مطالعه که چای مصرف می‌کردند، سیگار نمی‌کشیدند و نسبت به افرادی که قهوه مصرف می‌کردند، رژیم غذایی و شیوه زندگی سالم تری داشتند. این مطالعه در مجله American Heart Association منتشر شده است.

more_vert مقاله بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده " مقاله ای است در 24 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رفتار مصرف کننده، اخلاق بازاریابی، رفتار اخلاقی مصرف کننده سودگرایی اخلاقی، تکلیف گرایی اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله با توسعه روزافزون نقش و اهمیت بکارگیری اصول اخلاقی در کسب و کار، حجم زیادی از مطالعات و تحقیقات مدیریت در سالهای اخیر به موضوع اخلاق در مدیریت پرداخته‌اند. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل جمعیت شناختی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و باورهای دینی بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کننده و تحلیل این عوامل بر اساس نظریات اخلاقی معاصر می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه¬های زنجیره‌ای شهرستان کرمانشاه می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان می دهد عوامل جمعیت شناختی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و باورهای دینی بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کننده موثر هستند که در این میان عوامل فرهنگی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در بروز رفتار اخلاقی در مصرف‌کنندگان دارد. در نهایت نیز تاثیر این عوامل بر مصرف کننده از منظر فلسفه اخلاق و نظریات اخلاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی نظام اخلاق حرفه ای بر تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و برند

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نظام اخلاق حرفه ای بر تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و برند

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نظام اخلاق حرفه ای بر تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و برند " مقاله ای است در 12 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برندینگ، تبلیغات چاپی، نو آوری در طراحی، ساختار بازاریابی ، اخلاق حرفه ای پرداخته شده است چکیده مقاله مشتری مهمترین سرمایه هر سازمان و شرکت با هدف تجاری و سود آوری است، بنابراین شناخت رفتار مصرف کننده و الگوی تغییر رفتار مصرف کننده در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین سبب این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی مولفه های اثر گذار بر کاربرد تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و تغییر نگرش مصرف کننده نسبت به برند شکل گرفت. جامعه هدف در این تحقیق شامل دو گروه بود؛ که گروه اول کلیه افراد صاحب نظر و کارشناس و مرتبط در حیطه برندینگ و خرید مشتریان است که به منظور شناسایی مولفه های اثر گذار در حیطه تغییر نگرش مصرف کننده نسبت به برند بر اساس تبلیغات چاپی استفاده گردیدند و گروه دوم شامل مشتریان شرکت آی سودا بود که اثرات مولفه های شناسایی شده در مورد آنان مورد بررسی قرار گرفت و هر دو گروه به روش دسترس هدفمند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، چهار مولفه پیام محتوایی تبلیغی، ساختار بازاریابی ، رنگ آمیزی و نام برند و نو آوری در طراحی در این زمینه اثر گذارند و نو آوری در طراحی بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم در این حیطه را دارد، همچنین مدل طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به نتایج بدست آمده مدل طراحی شده و مولفه های شناسایی شده الگویی مناسب جهت شناسایی مولفه های اثر گذار بر کاربرد تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و تغییر نگرش مصرف کننده نسبت به برند می باشد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مخاطبان فعال و مصرف فرهنگی و رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مخاطبان فعال و مصرف فرهنگی و رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" مخاطبان فعال و مصرف فرهنگی و رسانه ای " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مخاطبان فعال و مصرف فرهنگی و رسانه ای ، هویت ، مقاومت ، مخاطبان پراکنده و اقتدار مصرف کننده اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده

کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده به قلم جی. پل پیتر و جری سی. اولسون، بیش از 300 لغت تخصصی رفتار مصرف کننده را دربرگرفته و بدین ترتیب خلاء فرهنگ واژگان جامع در این حوزه را پر نموده است. این کتاب به صورت دو زبانه (فارسی-انگلیسی) است. دو زبانه بودن کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده (Consumer behavior & marketing strategy) باعث می‌شود تا شما هم‌زمان ترجمه و اصل آن را مقابل هم قرار داده و با واژگان تخصصی بیشتری آشنا شوید. در ترجمه این اثر سعی شده است موضوعات و نکات مهم از قلم نیفتد و کیفیت و سلیس بودن ترجمه حفظ گردد. به علاوه تمام واژگان تخصصی این حوزه، به صورت یکپارچه و گام به گام به رشته تحریر درآمده و در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بر جذابیت مطالب و اشتیاق شما به مطالعه آن بیافزاید. این کتاب تلخیص و ترجمه‌ای از کتاب استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده جی. پل پیتر (J. Paul Peter) و جری سی. اولسون (Jerry C. Olson) است که در بخش اول رفتار مصرف کنندگان، در بخش دوم استراتژی بازاریابی و شناخت، در بخش سوم استراتژی بازاریابی و رفتار را بررسی کرده و سپس در بخش چهارم استراتژی بازاریابی و محیط و در بخش آخر استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در هر بخش دارای فصل‌هایی است که مطالب و نکات مهم و کاربردی را دربرمی‌گیرد. در بخشی از کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده می‌خوانیم: Peripheral route to persuasion: One of two types of cognitive processes by which persuasion occurs. In the peripheral route, the consumer focuses not on the product message in an ad but on "peripheral" stimuli such as an attractive, well- known celebrity or popular music. Consumers' feelings about these other stimuli may influence beliefs and attitudes about the product. Compare with central route to persuasion. بهره‌گیری از محیط برای متقاعد‌سازی: این شیوه یکی از دو روش استفاده از فرآیندهای شناختی برای متقاعد‌سازی افراد به انجام کاری ‌است. در روش بهره‌گیری از محیط برای متقاعدسازی، ‌مصرف‌کنند‌ه نه تنها بر روی پیام محصول تمرکز ‌می‌کند بلکه به محرک‌های محیطی برانگیزاننده مثل جذابیت، افراد مشهور تبلیغ کننده محصول و یا موسیقی استفاده شده نیز توجه ‌می‌کند. احساسات ‌مصرف‌کنند‌گان درباره محرک‌های محیطی ‌می‌تواند بر باورها و نگرش‌ها‌ی آن‌ها درباره محصول تأثیر بگذارد. (با شیوه مرکزی متقاعدسازی مقایسه کنید). Personality: The general, relatively consistent pattern of responses to the environment exhibited by an individual, شخصیت: الگویی عمو‌می‌ و نسبتاً پایدار از پاسخ‌ها‌یی که شخص به محیط نشان ‌می‌دهد. Personal selling: Direct personal interactions between a salesperson and a potential buyer. فروش شخصی: تعاملات شخصی مستقیم بین یک فروشنده و یک خریدار بالقوه.

more_vert کتاب خانواده درمانی سو ء مصرف مواد

ادامه مطلب

closeکتاب خانواده درمانی سو ء مصرف مواد

کتاب خانواده درمانی سو ء مصرف مواد تالیف اصغر بدایع و شهناز شیبانی است که از سوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد در 1000 نسخه منتشر شده است . ‎ این کتاب دارای شش فصل است که در آن به مباحث آسیب شناسی خانواده دچار سوء مصرف مواد ، نظریه های خانواده درمانی سوء مصرف مواد ، مهارتها و فنون خانواده درمانی سوء مصرف مواد ، خانواده درمانی سو ء مصرف مواد در نوجوانان و زوج در مانی پرداخته شده است .در مقدمه این کتاب هدف اصلی انتشار کتاب تبیین و آمده است : علیرغم پذیرش اهمیت در نظر گرفتن خانواده ها در درمان می دانیم که بسیاری از درمانگران یا مشاوران سوء مصرف مواد باور ندارند که مهارتها یا آموزش مورد نیاز را برای انجام این کار ندارند این کتاب بدین منظور تهیه شده است که مجموعه ای از اطلا عات و مها رتهای لازم را در اختیار مشاوران و درمانگران سوء مصرف مواد قرار دهد قصد این کتاب تبدیل مشاوران سوء مصرف مواد به خانواده درمانگر نیست خانواده درمانی همانند درمان سوء مصرف مواد رشته وسیعی با دانش عمیق و مهارتهایی است که نمی توان آن را در قالب یک دوره یا از طریق یک کتاب آموخت رابطه میان خانواده درمانی و درمان سوء مصرف مواد یک رابطه همیارانه است تا یک رابطه رقابتی به عبارتی دیگر می توان از طریق انتقال دانش مربوط به خانواده درمانی به درمانگران سوء مصرف مواد به آ نها در بهبود کارشان کمک کرد درست همانطوریکه آگاهی از حیطه درمان اعتیاد می تواند به خانواده درمانگران در دیدن و کار کردن با مراجعینی که برای خانواده درمانی مراجعه می کنند مفید باشد .

more_vert کتاب «تاثیر فناوری نانو بر تصمیم خرید مصرف‌کننده»

ادامه مطلب

closeکتاب «تاثیر فناوری نانو بر تصمیم خرید مصرف‌کننده»

کتاب «تاثیر فناوری نانو بر تصمیم خرید مصرف‌کننده» نوشته «غزال مرادی» به بررسی فناوری‌های جدید و نقش آن‌ها در ویژگی‌های عملکردی محصول و میزان فروش آن پرداخته است. این کتاب ۹۶ صفحه‌ای در قطع رقعی و با شمارگان یکهزار نسخه چاپ و با قیمت هر جلد ۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ از سوی انتشارات پرپروک خمین روانه باز کتاب شده است.این کتاب شامل ۹ فصل با عناوین «فناوری نانو»، «رفتار مصرف کننده»، «فرایند خرید»،« نوع کالا و تاثیر آن بر رفتار خرید»، «ویژگی‌های عملکردی موثر بر خرید»، «تاثیر فناوری نانو بر ویژگی‌های عملکردی»، «محصولات جدید»، «عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده » و «نانو فناوری و سلامت مصرف کننده و قوانین» استدر مقدمه کتاب آمده است: «در بازارهای رقابتی امروز شاهد گزینش و انتخاب محصولات از سوی مصرف کنندگان هستیم و تمایزاتی نظیر قیمت و برند در گزینش و خرید و سرانجام میزان فروش موثر است.»تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، فناوری زیستی و فناوری اطلاعات(IT) سه قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی را شکل می دهند و نانو فناوری می تواند به عنوان ادامه دانش کنونی در ابعاد نانو یا طرح‌ریزی دانش کنونی بر پایه‌های جدیدتر و امروزی‌تر باشد.نویسنده در فصل اول کتاب، فناوری نانو یا نانوتکنولوژی را رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری بیان می‌کند که جستارهای گسترده ای را پوشش می‌دهد و موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌ها در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، به طور معمول حدود یک تا ۱۰۰ نانومتر است.در فصل دوم رفتار مصرف کننده بر اساس مطالعه زمان، چرایی و چگونگی خرید یا عدم خرید یک محصول توسط افراد تعریف شده و ارزیابی انتخاب‌ها، رفتار پس از خرید، رفتار خرید پیچیده، رفتار خریدی که به دنبال کاهش تنش پس از خرید است و رفتار خریدی که به دنبال تنوع است در فصل سوم به عنوان فرایند خرید مطرح شده است. فصل چهارم کتاب مصرف منزلت‌گرا و مصرف بی توجه به نقش را در نوع کالا و تاثیر آن بر فرایند خرید توضیح می‌دهد و در فصل پنجم کیفیت عملکرد و اعتماد پذیری را از ویژگی‌های عملکردی موثر بر خرید می‌داند. در فصل ششم بسته بندی، کاربرد عمومی نانو ذرات و محصولات آرایشی و در فصل هفتم تمایز بر مبنای تصویر ذهنی، هویت در مقایسه با تصویر ذهنی،علامت و نشانه‌ها، رسانه نوشتای و سمعی و بصری، فضای پیرامون ،رویدادها و وقایع از حالات تمایز محصولات جدید توضیح داده شده است.در فصل هشتم از کتاب نویسنده خصوصیات فردی نظیر سن و شغل ، شخصیت و تصور شخصیتی، نوگرایی و مصرف‌کننده نوجو ، منحصربه فردبودن، سطح هیجان بهینه ، تنوع طلبی، عوامل فرهنگی، معیارهای ذهنی و معیارهای عینی طبقه اجتماعی، زندگی مذهبی، عوامل جامعه‌شناسی، خانواده، روان شناختی و جنسیت را بر رفتار مصرف کننده موثر می‌داند. نویسنده در فصل آخر کتاب به نانو فناوری و سلامت مصرف کننده و قوانین پرداخته و نوشته است: «گروهی از دانشمندان شمال اروپا، کنسرسیوم نانو غذایی را با هدف توسعه کاربردهای فناوری نانو در این صنعت و با تاکید بر مواد غذایی سالم و مطمئن تشکیل داده‌اند.»

more_vert کتاب فرهنگ جامع تشخیص ، پیشگیری و درمان مواد اعتیاد آور

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جامع تشخیص ، پیشگیری و درمان مواد اعتیاد آور

کتاب فرهنگ جامع تشخیص ، پیشگیری و درمان مواد اعتیاد آور تالیف دکتر سید مهرداد مظفر و دکتر طاهره محمودیان می باشد که برای خانوده ها ، مصرف کنند گان، دانشجویان ، درمان گران حوزه اعتیاد و مراکز ترک اعتیاد در 1000 نسخه منتشر شده است . ‎ در این کتاب در قالب 4 بخش مهم به شناخت مواد اعتیاد آور، قوانین مبارزه با مواد اعتیاد آور ، روش های درمانی متداول ، کار آزمایی و مصاحبه بالینی با مصرف کنند گان مواد اعتیاد آور اشاره شده است .در مقد مه کتاب آمده است : امروزه گرایش به مصرف مواد اعتیاد آور به معضلی بزرگ در جهان مبدل شده است گروه های تبهکار و ما فیای مواد مخدر در سراسر دنیا شبکه های پهناور ی را به وجود آورده اند ، تجارت مواد بعد از اسلحه یکی از پرسو د ترین کالاهای غیر مجاز تجاری است این تجارت آنچنان منا فعی را در بر دارد که شبکه های بزرگ آن حاضرند پول فراوانی هزینه و افراد بسیاری را در این راه قربانی کنند تا این شبکه های قدرتمند وجود دارند و برخی کشور ها یا بهتر بگوییم برخی سیاستمداران برای کسب سود بیشتر با آنها همکاری می کنند جریان تولید و عرضه مواد ادامه خواهد یافت . وقتی به علل گرایش جوانان به مصرف مواد اعتیاد آور در فرهنگ ها و جوامع مختلف می پردازیم به این نتیجه می رسیم که انگیزه مصرف کنند گان کاملا متفاوت می باشد به عنوان مثال یک جوان مصرف کننده ایرانی علت گرایش خود را به مواد بیکاری ، فقر ، ترس از برخورد با مشکلات عدم اعتماد به نفس و نا کافی بودن برنامه های تفریحی و سر گرم کننده می داند در صورتی که بیشتر جوانان اروپایی یا آمریکایی در طلب کسب لذت بیشتر ، درک بهتر موسیقی و تبعیت از الگو های رفتاری فلان هنر پیشه یا خواننده هستند وجه مشترک آنها بیماری شان و کمک های جسمی و روحی است که نیاز دارند برخورد های خشن و غیر اصولی با مصرف کنند گان موجب به حاشیه رفتن و منزوی شدن آنان می شود و اعتماد شان نسبت به دیگران کمتر خواهد شد .

more_vert برترین نوشیدنی های ضد سرطان که در جهان وجود دارند

ادامه مطلب

closeبرترین نوشیدنی های ضد سرطان که در جهان وجود دارند

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی ، یک سوم از مرگ و میرهای ناشی از سرطان در سرتاسر جهان ناشی از شیوه زندگی ناسالم است. مهمترین عوامل خطرناک ایجاد کننده سرطان شامل ورزش نکردن، شاخص توده بدنی بالا ، رژیم نامتعادل ، سوء مصرف الکل و دخانیات است.  جالب است بدانید بین 30 تا 50 درصد از سرطان ها را می توان با کمک رژیمهای غذایی سالم کنترل کرد. رژیمهایی که با کنترل کالری و چربی به سلامت افراد کمک می کنند. انستیتوی تحقیقات آمریکایی سرطان (AICR) اعلام کرده است که افزون بر مصرف میوه و سبزیجات ، نوشیدن برخی نوشیدنی ها در رژیم غذایی نیز مانع از بروز سرطان در افراد می شود. اما این نوشیدنی ها شامل چه مواردی است؟ قهوه اگرچه افراط در مصرف قهوه مضر است، اما مصرف متعادل قهوه زمینه ساز پیشگیری از سرطان های روده بزرگ و مشکلات کبد می شود. ترکیبات موجود در قهوه ، از بسیاری از بیماری ها مثل افسردگی نیز پیشگیری می کند. آب میوه و سبزیجات بسیاری از مطالعات نشان داده اند که برای پیشگیری از بیماریهایی مانند سرطان، استفاده روزانه از یک اسموتی سبزیجات یا آبمیوه می تواند کمک کننده باشد. اگر آب با فیبر سبزیجات سبز پر شود. برخی از سبزیجات قابل استفاده در آبمیوه ها عبارتند از: گوجه فرنگی ، کرفس ، هویج ، اسفناج ، چغندر و گیاهان. چای سبز مصرف طولانی مدت چای های طبیعی مانند چای سبز باعث کاهش انواع سرطان از جمله سرطان لوزالمعده ، مثانه و معده می شود. چرا که چای ها با کاتچین ها ، پلی فنول ها و ترکیبات فلاونول آمیخته شده اند. دمنوش های گیاهی دمنوش های گیاهی به عنوان درمانهای جایگزین شیمی درمانی در بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می گیرند. عصاره های گیاهی موجود در چای نیز به دلیل اثرات مفید آن قابل مصرف هستند. چای های زنجبیل ، نعناع ، دارچین ، قاصدک و چای های گیاهی چینی کاملاً عاری از کافئین هستند ، از این رو به سلامتی روده کمک کرده و التهاب را کاهش می دهند.

more_vert کتاب بازار برنج

ادامه مطلب

closeکتاب بازار برنج

کتاب بازار برنج به بررسی مصرف جهانی برنج، بررسی ساختار بازار جهانی، تقاضای برنج و سیاست‌های حمایتی و اقتصادی محصول می‌پردازد. برنج یکی از غلات اساسی است که نقش مهمی در جیره غذایی خانوارها دارد. در ایران نیز پس از گندم، برنج دومین محصول پر مصرف کشاورزی محسوب می‌شود. مصرف این کالا در دهه 50 تحت تأثیر جهش در آمدهای نفتی، افزایش چشمگیری داشته، به طوری که ایران تا دهه 40 صادر کننده برنج بود، طی مدت کوتاهی پس از آن به یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج تبدیل شد. امروزه برنج یکی از عمده‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایران است و این محصول در ردیف کالاهای اساسی و ضروری قرار گرفته و تأمین و توزیع آن جزو دغدغه‌های اصلی دولت و به ویژه وزارت بازرگانی می‌باشد. در حال حاضر ایران یکی از وارد کنندگان بزرگ برنج در جهان به شمار می‌رود و طی دو دهه گذشته به طور میانگین حدود 30 درصد نیاز داخل از طریق واردات تأمین گردیده است. در بخش تجارت برنج به دلیل شرایط موجود در بخش بازرگانی کشور، اخلال‌های فراوانی مشاهده می‌شود که شاید به عنوان مهم‌ترین آن‌ها بتوان به انحصار در واردات توسط بخش دولتی، عدم هماهنگی لازم بین نهادها و ارگان‌های مربوطه، عدم وجود سیستم‌های تعرفه‌ای مناسب و ... اشاره کرد. در بخشی از کتاب بازار برنج (The Rice Market) می‌خوانیم: گندم و ذرت، قبل از آنکه مورد تقاضای مصرف کنندگان قرار گیرند، مورد پردازش کامل قرار می‌گیرند. در مورد برنج وضعیت کاملا فرق می‌کند. مصرف کنندگان قبل از پردازش و قبل از پخته شدن برنج، آن را به لحاظ کیفیت ظاهری و فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهند. مصرف کنندگان در قضاوت کیفی برنج‌ها قواعد خاصی دارند. معمولا اکثر آن‌ها برنجی را می‌پسندند که درصد شکستگی کمتری داشته باشد. برنجی که مخلوطی از دانه‌های شکسته و سالم باشد، یکنواخت پخته نشده و جذابیت لازم را برای مصرف کننده ندارد. بر عکس برنجی که دانه‌های آن هم اندازه و هم شکل بوده و شامل واریته‌های مختلف نباشد، رضایت مشتریان را جلب می‌کند. برنج بایستی کاملا آسیاب شده و صدف‌وار سفید باشد و علاوه بر آن اگر دارای دانه‌های شفاف باشد بیشتر مورد پسند قرار می‌گیرد. خصوصیات فرق بر تقاضای مصرف کننده اثر گذاشته و در نهایت درجات برنج را مشخص می‌سازد. در واقع خصوصیات فرق، استانداردهای برنج در بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. فهرست مطالب فصل اول: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار برنجفصل دوم: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع، نظام نظارت، حمایت از مصرف کننده، تجارت خارجی و حمایت تجاری از برنجفصل سوم: ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی بر محصول، کالاها و فعالیت‌های مرتبطفصل چهارم: بسته سیاستی کاربردی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، تنظیم بازار (قیمت گذاری، توزیع و نظارت)، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، حمایت تجاری (صادرات و واردات)، ذخیره سازی و حمل و نقل، مصرف و سایرمنابع و مراجع

more_vert کتاب بازار شکر

ادامه مطلب

closeکتاب بازار شکر

کتاب بازار شکر نوشتۀ الهام پیروز، به بررسی میزان تولید شکر در مناطق مختلف جهان و کشورهای عمده تولید کننده، میزان مصرف محصول، مقدار صادرات و واردات شکر در سطح جهان و... می‌پردازد. شکر از مهم‌ترین محصولات کشاورزی است که از دو محصول نیشکر و چغندر قند به دست می‌آید. در حال حاضر در سطح جهان تولید شکر از چغندر قند کاهش یافته و تولید آن از طریق نیشکر در حال افزایش است. تجارت و ساختار بازار شکر در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورهای مختلف با توجه به توانمندی‌های خود در زمینه تجارت شکر مداخلاتی را انجام می‌دهند این مداخلات در برخی کشورها با حمایت تولید کننده چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت با پرداخت یارانه و یا خرید تضمینی و اعمال تعرفه برای واردات و در برخی کشورها با عرضه کم شکر در سطح کشور، قیمت آن را متناسب نگه داشته و از طرق دیگر با پرداخت یارانه صادراتی نیز به صادرات شکر کمک می‌کنند، به طور کلی می‌توان گفت حتی با وجود سندیکاها و اتحادیه مربوط به شکر در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای اروپایی، تجارت شکر در سطح جهان با دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت همراه بوده و از طرق مختلف دولت‌ها سعی در کاهش مصرف شکر و همچنین بالا نگه داشتن قیمت آن، جهت رضایت تولید کنندگان دارند، البته کاهش مصرف شکر علاوه بر مسائل اقتصادی به دلیل مسائل بهداشتی نیز می‌باشد. بررسی وضعیت هر یک از محصولات کشاورزی در داخل کشور بدون توجه به وضعیت جهانی آن‌ها چندان مفید نخواهد بود. در این میان شکر محصولی است که به دلیل استفاده گسترده از آن در صنایع مختلف و همچنین نقش قابل توجه آن در سبد مصرفی خانوارها از اهمیت وافری برخوردار بوده و یکی از محصولات استراتژیک در سطح جهان است. به همین دلیل بررسی وضعیت بازار جهانی شکر از جمله تولید، مصرف، صادرات، واردات و غیره مد نظر این بخش خواهد بود. در بخشی از کتاب بازار شکر (the sugar market) می‌خوانیم: به طور کلی می‌توان گفت تولید جهانی شکر در سال‌های مورد بررسی از تغییرات بسیار زیادی برخوردار نبوده و تقریبا با اندکی نوسان ثبات خود را حفظ نموده است، به طوری که کل تولید جهانی شکر از 148/5 میلیون تن در سال 3-2002، با 4/5 درصد رشد به 169/6 میلیون تن در سال 08-2007 رسیده است. همچنین رشد تولید محصول مزبور در سطح جهان در سال‌های 4-2003 و 5-2004 منفی بوده است. که در تمامی سال‌های مورد مطالعه به جز سال 5-2004 تولید از مصرف بالاتر بوده است و تنها در سال 04-2003 میزان مصرف به میزان 2043 هزار تن بالاتر از میزان تولید بوده است که این میزان مازاد مصرف با استفاده از ذخایر پایانی سال قبل پوشش داده شده است. فهرست مطالب فصل اول: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار شکرفصل دوم: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع، نظام نظارت، حمایت از مصرف کننده، تجارت خارجی و حمایت تجاری از شکرفصل سوم: ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی بر محصول، کالاها و فعالیت‌های مرتبطفصل چهارم: تدوین بسته سیاستی کاربردی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، تنظیم بازار (قیمت گذاری، توزیع و نظارت)، ذخیره‌سازی و حمل و نقل، مصرف و سایرمنابع و مراجع

more_vert کتاب بازار چای

ادامه مطلب

closeکتاب بازار چای

کتاب بازار چای به بررسی مولفه‌های مختلف عرضه و تقاضای این کالا در بازار جهانی و در کشورهای مهم تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده می‌پردازد. روند تاریخی کشت و صنعت چای در ایران قدمت طولانی دارد اما در عین حال با فراز و نشیب‌های گسترده‌ای رو به رو بوده و صنعت چای به دلایل گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در معرض بحران‌های جدی قرار گرفته است. به عبارت دیگر صنعت چای کشور علی‌رغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت چای، در کنار تولید، همواره مبادرت به واردات آن نیز نموده و در سال‌های گذشته مصرف سرانه چای در ایران چندین برابر مصرف سرانه چای در جهان بوده است. اما با تمام این اوصاف صنعت چای کشور در سالیان گذشته نتوانسته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند. در کتاب بازار چای (The Tea Market) قیمت تمام شده چای در کشورهای عمده تولید کننده بررسی شده تا بتوان با قیمت‌های ایران مورد مقایسه قرار داد. از سوی دیگر مطالعه سیاست خارجی کشورهای عمده و مطالعه تعرفه‌های آن‌ها می‌تواند گامی مهم در راستای تدوین سیاست تعرفه‌ای مناسب برای ایران باشد. به علاوه مطالعه ساختار بازار جهانی آن برای درک نوسانات بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس در انتهای این فصل ساختار بازار جهانی و عوامل موثر بر درجه تمرکز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در بخشی از کتاب بازار چای میخوانیم: سطح زیر کشت انواع برگ سبز چای در جهان در سال 2007 میلادی حدود 2/8 میلیون هکتار بوده و در بین کشورهای جهان کشور چین با دارا بودن بیش از یک میلیون هکتار اراضی زیر کشت چای به تنهایی حدود 35 درصد سطح زیر کشت چای جهان را به خود اختصاص داده و مقام اول را از این نظر دارا می‌باشد. پس از آن کشورهای هند، سریلانکا، کنیا و اندونزی به ترتیب مقام دوم تا پنجم را دارا هستند. علاوه بر این کشورها، کشورهای چای خیز عمده دیگر جهان عبارتند از: ژاپن، تایوان، کامبوج، ویتنام، لائوس، تایلند، برمه و مالزی. از لحاظ جغرافیایی نقاط چای‌خیز دنیا در حد فاصل بین 42 درجه عرض شمالی (گرجستان) واقع در نیمکره شمالی و 20 درجه عرضه جنوبی واقع در نیمکره جنوبی (آرژانتین و پرو) قرار دارند، که عمدتا دو نوع برگ سبز چای سیاه و سبز در این مناطق عمل می‌آید. فهرست مطالب فصل اول: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار چایفصل دوم: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع، نظام نظارت، حمایت از مصرف کننده، تجارت خارجی و حمایت تجاری از چایفصل سوم: ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی بر چای، کالاها و فعالیت‌های مرتبطفصل چهارم: بسته سیاستی کاربردی در زمینه‌های سرمایه گذاری و تولید، تنظیم بازار (قیمت گذاری، توزیع و نظارت)، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت تجاری (صادرات و واردات)، ذخیره سازی و حمل و نقل، مصرف و سایرمنابع و مراجع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مصرف و سبک زندگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مصرف و سبک زندگی

مقاله علمی و پژوهشی" مصرف و سبک زندگی " مقاله ای است در 30 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مصرف و سبک زندگی ، خودابرازی ، فرهنگ رسانه ای ، مصرف گرایی ، سیاست بدن ، هویت و سرمایه فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert ۷ خوردنی برای مقابله با سرماخوردگی و آنفلوآنزا

ادامه مطلب

close۷ خوردنی برای مقابله با سرماخوردگی و آنفلوآنزا

با سرد شدن هوا و شیوع سرماخوردگی و آنفلوآنزا مصرف خوراکی‌های دارای خواص آنتی‌باکتریال برای کمک به درمان هرچه سریع‌تر توصیه می‌شود.همزمان با سردتر در زمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا بیمار اشتهای چندانی به غذا ندارد، اما توجه به رژیم غذایی و مصرف خوراکی‌های حاوی ترکیب‌های آنتی‌باکتریال به فرد کمک می‌کند تا سیستم ایمنی خود را در برابر بیماری تقویت کند.  شدن هوا و شیوع بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوآنزا مصرف خوراکی‌های دارای خواص آنتی‌باکتریال برای کمک به درمان هرچه سریع‌تر توصیه می‌شود.  از جمله خوراکی‌هایی که برای مقابله با سرماخوردگی و آنفلوآنزا مناسب است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  سوپ مرغ: سوپ مرغ از جمله بهترین خوردنی‌ها در زمان ابتلا به آنفلوآنزا و سرماخوردگی به حساب می‌آید. با مصرف این غذا می‌توان بخشی از نیاز بدن به مایعات را برای مقابله با ویروس‌ها تامین کرد. سوپ مرغ همچنین به کاهش التهاب تحریک کننده‌ی علائم این دو بیماری کمک می‌کند.  ویتامین C: مرکبات حاوی مقدار قابل توجهی از ویتامین C است که سیستم ایمنی را تقویت می‌کند. این ویتامین آنتی‌اکسیدان به حساب می‌آید که مصرف روزانه آن برای برخورداری از سیستم ایمنی سالم توصیه می‌شود. همچنین می‌توان ویتامین C مورد نیاز بدن را با مصرف انواع مرکبات، کلم بروکلی، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی شیرین و مکمل‌های این ویتامین تامین کرد.  سیر و پیاز: سیر و پیاز تاثیر بسزایی در مقابله با سرماخوردگی دارند. همچنین این دو ماده خوراکی ویروس را از بین برده و بدن را از مواد سمی پاک می‌سازند.  عسل: عسل یکی از بهترین گزینه‌های درمانی برای گلودرد است. عسل ترکیب ضدعفونی کننده طبیعی به حساب می‌آید که همچون هیدروژن پراکسید عمل می‌کند. این ماده خوراکی سطح گلو را پوشانده و یکی از بهترین خوراکی‌ها برای مقابله با سرماخوردگی و گلودرد است. همچنین ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان و آنتی‌میکروبیال این خوراکی با عفونت ناشی از باکتری، ویروس و قارچ مقابله می‌کند.  خوراکی‌های سرشار از روی: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف قرص‌های حاوی روی از زمان شروع سرماخوردگی مدت زمان بیماری را یک روز کاهش می‌دهد. تخمه کدو و نخود از جمله خوراکی‌های حاوی روی هستند.  گوجه فرنگی: برای افرادی که رژیم غذایی گیاهخواری دارند سوپ گوجه جایگزین مناسبی برای سوپ مرغ است. گوجه فرنگی حاوی آنتی‌اکسیدان لیکوپن است و لیکوپن با عدم توازن رادیکال‌های آزاد ناشی از عفونت مقابله می‌کند.  به گزارش تایمز آو ایندیا، همچنین استراحت کردن به بهبود هر چه سریع‌تر بیماری و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند.

more_vert افزایش طول عمر با مصرف غذاهای تُند

ادامه مطلب

closeافزایش طول عمر با مصرف غذاهای تُند

 یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف خوراکی‌های تند باعث حفظ سلامتی و افزایش طول عمر می‌شود. به گزارش پایگاه اینترنتی «مدیکال دیلی»، به استناد نتایج مطالعات جدیدی که بر روی ۲۲ هزار و ۸۱۱ شهروند ایتالیایی که رژیم‌های غذایی متنوعی داشتند، انجام شد؛ در افرادی که چهار بار در هفته فلفل می‌خورند، خطر مرگ به هر دلیلی ۲۳ درصد و خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی ۳۴ درصد کاهش می‌یابد. این یافته‌ها تنها به مردم ایتالیا محدود نمی‌شود. مطالعات انجام شده در سراسر جهان مانند تحقیقاتی که در ایالات متحده و چین انجام شد، همگی نشان می‌دهند که مصرف فلفل قرمز تند در افرادی که سیگار نمی‌کشند و الکل مصرف نمی‌کنند، با کاهش خطر مرگ همراه است. فواید ناشی از مصرف فلفل تند برای سلامتی در وجود ترکیب فعالی به نام کاپسی‌سین ریشه دارد که تقریبا در تمام فلفل‌ها یافت می‌شود. در مطالعه‌ جدیدی که در ایتالیا انجام شد، کاهش خطر مرگ و میر مربوط به استفاده از آن فلفل‌هایی بود که حاوی سطوح بالاتری از این ترکیب بودند.

more_vert مقاله بررسی رابطه بین مصرف برق، قیمت برق و رشد اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه بین مصرف برق، قیمت برق و رشد اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین مصرف برق، قیمت برق و رشد اقتصادی در ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قیمت برق، مصرف برق، رشد اقتصادی، رهیافت آزمون کرانه‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله ، رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تأثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (1386-1351) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلند‌مدت یک‌طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می‌دهند. نتایج کوتاه‌مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می‌کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می‌کند. بنابراین،افزایش مصرف برق لزوماً عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی‌باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تأثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سالمندان پروتئین کافی مصرف کنند

ادامه مطلب

closeسالمندان پروتئین کافی مصرف کنند

 مطالعات اخیر محققان دانشگاه شفیلد انگلیس نشان می‌دهد، بیش از نیمی از سالمندان پروتئین کافی مصرف نمی‌کنند. به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، مصرف پروتئین کافی برای بهبود عملکرد اکثر ارگان‌های بدن به ویژه عضلات ضروری است. به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت عضلات کاهش می‌یابد. استحکام عضلات یکی از مهمترین نشانه‌های بدن سالم است. با تضعیف عضلات، اندام‌های داخلی بدن و به ویژه استخوان‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند. محققان به سالمندان توصیه می‌کنند که برای جلوگیری از کاهش حجم و قدرت عضلات، پروتئین‌های گیاهی و حیوانی مصرف کنند. استفاده از پروتئین حیوانی به دلیل چربی و افزایش اوره، محدودیت دارد و استفاده از گوشت سفید توصیه شده است؛ ولی استفاده از پروتئین های گیاهی هیچ محدودیتی ندارد. افراد میانسال برای تحریک سنتز پروتئین عضلات باید در هر وعده غذایی حدود ۲۵ تا ۳۰ گرم پروتئین مصرف کنند. متخصصان و سازمان‌های بین‌المللی مصرف ۱.۲ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را در روز پیشنهاد می‌کنند؛ در حالی که افراد سالمند معمولا کمتر از این میزان مصرف می‌کنند. معمولا توده عضلانی پس از ۵۰ سالگی، حدود ۱.۵ درصد در سال کاهش می یابد. این میزان پس از ۶۰ سالگی به ۳ درصد در سال می‌رسد. شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ، گوشت مرغ و ماهی، آجیل، سویا و حبوبات مملو از پروتئین هستند. نتایج این مطالعه در نشریه Geriatrics منتشر شده است.

more_vert مصرف شیر کم چرب روند پیری را کند می‌کند

ادامه مطلب

closeمصرف شیر کم چرب روند پیری را کند می‌کند

نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد که روی آوردن به مصرف شیر کم چرب می‌تواند روند پیری را آهسته کرده و به انسان کمک کند تا زندگی طولانی تری داشته باشد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این مطالعه که توسط محققان دانشگاه «بریگم یانگ» در آمریکا بر روی حدود شش هزار بزرگسال آمریکایی انجام شد، نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش در مصرف چربی شیر - مصرف دو درصد چربی در مقابل یک درصد شیر - چهار سال به سن بیولوژیکی بدن اضافه می‌کند. محققان در این مطالعه، سن «دی.ان.ای» را از روی طول تلومرها شناسایی کردند. تلومرها، ترکیباتی در کروموزوم‌های انسان هستند که با افزایش سن کوتاه می‌شوند. محققان معتقدند که چربی شیر پرچرب، به سلول های فرد استرس وارد می‌کند که باعث آسیب و مرگ بافت های بدن می‌شود. محققان در این مطالعه از داده های تحقیق ملی آزمایش «سلامت و تغذیه» و همچنین پرسشنامه‌های مربوط به پنج هزار و ۸۳۴ نفر استفاده کردند. تقریبا نیمی از افراد این مطالعه روزانه شیر مصرف می‌کردند و یک چهارم دیگر آنها دست کم هفته ای یکبار شیر می‌نوشیدند. تنها کمتر از یک سوم از این افراد شیر کامل، ۳۰ درصد دیگر شیر دو درصد چربی، ۱۰ درصد شیر یک درصد چربی و ۱۷ درصد شیر بدون چربی مصرف می‌کردند و حدود ۱۳ درصد نیز اصلا شیر گاو مصرف نمی‌کردند. این مطالعه بطور حیرت آوری نشان داد، افرادی که هیچ گونه شیری مصرف نمی‌کردند، تلومرهای کوتاه‌تری از بزرگسالانی داشتند که شیر کم چرب مصرف می‌کردند به این معنی که این افراد سریعتر از افرادی که شیر کم چرب مصرف می کردند، پیر شدند. همچنین محققان متوجه شدند که به ازای هر یک درصد افزایش در مصرف چربی شیر، تلومرها ۶۹ جفت پایه در بزرگسالانی که در این مطالعه شرکت داشتند، کوتاه تر بود که این میزان کوتاهی با افزایش چهار سال به سن بیولوژیکی برابر است. از سوی دیگر هنگامی‌که محققان به آنالیز افرادی پرداختند که زیاد شیر مصرف می کردند، به صورت قابل توجهی متوجه شدند، بزرگسالانی که شیر کامل مصرف می‌کردند تلومرهایی داشتند که ۱۴۵ مولکول کوتاه‌تر از تلومرهای افرادی بود که شیر بدون چربی مصرف می‌کردند که این میزان معادل سال‌ها افزایش سن بیولوژیکی این افراد است. شیر حدود دو سوم چربی اشباع دارد که تصور می‌شود باعث بروز التهاب در بدن شده و استرس اکسیداتیو را در سلول‌ها افزایش می‌دهد. محققان خاطر نشان کردند: به نظر می‌رسد که ارتباطی که میان چربی شیر و پیر شدن سلولی که در این مطالعه مشخص شده است تا حدودی به علت افزایش التهاب و استرس اکسیداتیوی باشد که بر اثر افزایش مصرف چربی اشباع ایجاد می‌شود. این مطالعه در مجله Oxidative Medicine and Cellular Longevity منتشر شده است.

more_vert مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی در ایران

  مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی در ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علیت گرنجر، مصرف انرژی، ارزش افزوده، ضریب انرژی، شدت مصرف انرژی، بهره‌وری انرژی پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در ایران، بررسی ارتباط متقابل این دو متغیر می‌تواند در برنامه‌ریزی و تبیین سیاست‌های بخش انرژی اهمیت داشته باشد. در این مقاله، با استفاده از آزمون استاندارد علیت گرنجر، رابطه علیت بین مصرف کل انرژی و ارزش افزوده در بخش‌های صنعت، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و حمل و نقل طی سال‌های (1384 - 1346) مورد بررسی قرار گرفته است. در مواردی که یک رابطه علیت گرنجری یک سویه از مصرف انرژی به ارزش افزوده مشاهده می‌شود، افزایش مصرف انرژی محرک ارزش ‌افزوده است. در این صورت می‌بایست در اجرای برنامه‌ریزی و سیاست به‌ویژه در ‌‌زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی با احتیاط کامل اقدام کرد. علاوه بر این، در حالت‌‌هایی که رابطه علیت گرنجری یک سویه از ارزش افزوده به مصرف انرژی مشاهده می‌شود می‌توان نتیجه‌گرفت که سیاست و برنامه‌ریزی در زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی می‌تواند بدون توجه به چگونگی روند ارزش افزوده بکار رود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert نگاهی به فواید مهم آووکادو برای بدن

ادامه مطلب

closeنگاهی به فواید مهم آووکادو برای بدن

مصرف آووکادو از دید بسیاری از افراد سرشار از خواص متعدد است اما برخی از افراد هستند که اطلاعات چندانی درباره آووکادو ندارند و بر همین اساس به نکاتی مهم درباره آووکادو می پردازیم. مصرف آووکادو می تواند برای شما با ویژگی های مثبت پرشماری همراه باشد که حتی فکرش را هم نمی کردید: آووکادو باعث افزایش جذب فیبر در بدن شما می شود میوه ها ، سبزیجات و حبوبات حاوی فیبر بالایی هستند و آووکادو نیز از این قاعده مستثنی نیست.یک وعده آووکادو متوسط کم کربوهیدرات است ، اما حاوی سه گرم فیبر است.مصرف فیبر بالاتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری های قلبی ، دیابت نوع 2 و چاقی را کاهش دهد." خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد گفته می شود که آووکادو با بهبود سلامت قلب ارتباط دارد.آووکادو سرشار از پتاسیم و کم سدیم است که به کاهش فشار خون کمک می کند و خطر حمله قلبی یا سکته مغزی را کاهش می دهد. هنگامی که رژیم کم سدیم و رژیم پتاسیمی بالاتر مصرف شود ، سدیم از دست رفته از طریق ادرار و کاهش فشار خون افزایش می یابد. سلامتی چشم شما را بهبود می بخشد چه کسی تصور می کرد که آووکادو به طور بالقوه می تواند سلامت چشم شما را در شرایط عالی نگه دارد؟ یک مطالعه در سال 2017 نشان داد که مصرف آووکادو باعث بهبودی شناخت و بینایی افرادی می شود که روزانه یک آووکادو مصرف می کنند. آووکادو حاوی آنتی اکسیدان لوتئین است. لوتئین در پیشگیری از بیماری های چشمی وابسته به سن و ارائه بهبود عملکرد شناختی نقش دارد.