جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه طنز در مطبوعات ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه طنز در مطبوعات ایران

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه طنز در مطبوعات ایران " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه طنز در مطبوعات ایران ، نظریات طنز ، نظریه کارناوال ، نظریه مسئولیت اجتماعی و مصاحبه عمقی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله اثرات سرعت و دستکاری بازخوردهای حسی بر اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی

ادامه مطلب

closeمقاله اثرات سرعت و دستکاری بازخوردهای حسی بر اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی

مقاله علمی و پژوهشی " اثرات سرعت و دستکاری بازخوردهای حسی بر اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی" مقاله ای است در 20 صفحه و با ۴۲ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به الگوی حرکتی؛ حس عمقی؛ فاز نسبی؛ کنترل حرکتی؛ لرزش تاندون پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر بررسی دستکاری حواس و سرعت بر اجرای هماهنگی پویای دودستی بود. بدین منظور پانزده دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی با دامنۀ سنی 18 تا 25 سال، به‌عنوان آزمودنی الگوهای هماهنگی درون‌‌مرحله و خارج‌مرحله را از سرعت آهسته به تند در پنج وضعیت حسی مختلف اجرا کردند. در این تحقیق بیشترین مقدار میانگین خطای فاز نسبی و انحراف معیار خطای فاز نسبی در وضعیت دستکاری حس عمقی بوددر توضیح یافته‌های حاضر می توان گفت که تکلیف خطی هماهنگی دودستی در تحقیق حاضر یک تکلیف به حس عمقی وابسته است.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات ، مسئولیت اجتماعی ، مصاحبه عمقی ، اصول اخلاقی ، نظریه اقتدار گرا ، نظریه مطبوعات آزاد ، تئوری مشارکت دموکراتیک ، نظریه رسانه های شوروی ، نظریه رسانه های توسعه بخش و روزنامه نگاری عینی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم" مقاله ای است در 13 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به آزمون اوزرتسکی؛ اختلال اوتیسم؛ تمرینات حس عمقی؛ هماهنگی حرکتی پرداخته شده است چکیده مقاله   هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم مدارس شهر شیراز بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح یک گروهه با مراحل اندازه‌گیری بود. شرکت‌کنندگان 16 نفر از کودکان 5 تا 12 سال با میانگین سنی 21/2±62/8 بودند که با توجه به نتایج حاصل از خرده آزمون‌های برنینکس- اوزرتسکی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل همگن شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به‌صورت انفرادی تمرینات حس عمقی را به‌مدت 24 جلسه در حالیکه گروه کنترل نیز به صورت انفرادی با همان تعداد جلسات، تمرینات معمول کاردرمانی را انجام دادند. بعد از اتمام دوره تمرین، پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد؛ نتایج حاصل نشان داد که در همه خرده مقیاس‌های هماهنگی حرکتی: پگبورد، انداختن سکه در جعبه با دست برتر و دست غیر برتر، نخ کردن مهره‌ها، چیدن مکعب‌ها روی‌هم، پرتاب توپ به‌هدف و دریافت توپ تفاوت معناداری بین گروه‌ها وجود داشت. با توجه به بررسی و ارزیابی‌های انجام‌شده در این پژوهش و معنادار شدن هماهنگی حرکتی درنتیجه تغییرات به وجود آمده در سیستم پردازشی و سیستم‌های حسی-حرکتی این افراد، می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که تمرینات حس عمقی موجب بهبود هماهنگی حرکتی در کودکان اوتیسم شده است. عنوان مقاله [English] The Effect of 8 Weeks of Proprioceptive Training on Motor Coordination in Children with Autism Spectrum Disorders چکیده [English] The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of proprioceptive training on motor coordination in children with autism spectrum disorder in Shiraz schools. The method was quasi-experimental and a pretest/posttest design with a control group. 16 participants (5 to 12 years old, 8.62 ± 2.21) were randomly homogenized in experimental and control groups according to the results of Bruininks-Oseretsky subtests. Experimental subjects individually performed proprioceptive training in 24 sessions while the control group individually performed the similar number of sessions of regular occupational therapy. After the completion of the training course, posttest was conducted for both groups. Results demonstrated a significant difference between the two groups in all subscales of eye, hand and bimanual coordination (P≤0.05). Regarding the evaluations in this study and the significance of motor coordination due to changes in processing and sensory-motor systems, it can be concluded that proprioceptive training improved motor coordination in children with autism. کلیدواژه‌ها [English] Autism disorder, motor coordination, Oseretsky test, proprioceptive training  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب فرماندهان و مدیران در رسانه

ادامه مطلب

closeکتاب فرماندهان و مدیران در رسانه

کتاب فرماندهان و مدیران در رسانه به‌قلم جابرپوریانی و مرتضی‌چشمه‌نور، با مقدمه سید مسعود جزایری با هدف تبیین راهکارهای حضور رسانه‌ای مناسب فرماندهان، مدیران و مسئولین کشوری و لشگری در محافل عمومی، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و کنفرانس های مطبوعاتی به قلم تحریر درآمده است. فهرست مطالبفصل 1: رسانه و کارکردهای آنفصل دوم: نکاتی درباب سخنران، سخنگو و سخنرانیفصل سوم: نکاتی درباب مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتیفصل چهارم: کارکردهای مذاکره، مناظره، اعلامیه و بیانیهفصل پنجم: مباحث مشترک در سخنرانی، گفتگو و مصاحبهمنابع

more_vert تغییر زمان مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش مازندران

ادامه مطلب

closeتغییر زمان مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش مازندران

بر اساس اعلام آموزش و پرورش مازندران مصاحبه گزینش قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی سال ۹۸ این نهاد به سال ۹۹ موکول شد. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران ، تصمیم جابه جایی زمان مصاحبه گزنش استخدامی ۹۸ در پی شیوع ویروس کرونا در مازندران گرفته شد. آموزش و پرورش مازندران در اطلاعیه امروز خود آورده است: مصاحبه گزینشی آن دسته از داوطلبان بومی که جزء سهمیه خدمتی استان مازندران هستند ، به بعد از نوروز ۹۹ موکول شده است . طبق اطلاعیه آموزش و پرورش مازندارن زمان و مکان دقیق مصاحبه گزینشی اسخدامی ها در روزهای آتی از طریق سایت آموزش و پرورش اطلاع رسانی می شود. همچنین مصاحبه گزینشی استخدامی آن دسته از داوطلبان غیر بومی که جزء پذیرفته شدگان سهمیه خدمتی استان مازندران هستند به پس از طی دوره های مهارت آموزی موکول شده است که زمان دقیق و مکان مصاحبه در فرصت مقتضی اعلام خواهد شد. آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد که داوطلبان می توانند برای مطلع شدن از جزییات بیشتر به سامانه اینترنتی این نهاد آموزشی به آدرس http://mazand.medu.ir مراجعه کنند. گفتنی است که آموزش و پرورش اکنون در دومین هفته نیمه تعطیل خود به سر می برد و بر اساس تصمیم گیری ستاد مبارزه با وس یروکرونا استان تمامی مدارس تا پایان هفته جاری تعطیل می باشند. بنابر اعلام قبلی سهمیه استخدامی آموزش و پرورش مازندران در مرحله نهایی تکمیل ظرفیت ۴۰۷ نفر است که در ۳۲ رشته شغلی جذب و به عنوان نیروی پیمانی مشغول کار می‌شوند. در حال حاضر ۳۵ هزار و ۹۱۷ نفر به صورت رسمی و پیمانی ، ۲هزار و ۷۰ نفر حق التدریس، ۵۱۹ نفر کارمعین و ۹۱ نفر نیز به عنوان سرباز معلم در آموزش و پرورش ممازندران شاغل هستند.

more_vert مقاله تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی

ادامه مطلب

closeمقاله تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی

مقاله علمی و پژوهشی"مقاله تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی" مقاله ای است در 13 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جوان؛ چشم باز؛ چشم بسته؛ سالمند؛ سطح سخت؛ سطح نرم؛ کنترل قامت مطرح شده است چکیده کنترل قامت نیازمند یکپارچگی اطلاعات حسی سیستم‌های بینایی، وستیبولار و حسی پیکری است، از طرفی تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که میزان مشارکت این سیستم‌های حسی در کنترل قامت با افزایش سن کاهش می‌یابد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های مرتبط با سن و نقش اطلاعات حسی در کنترل قامت است. در این پژوهش بعد از بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برابری واریانس‌ها با آزمون لون، داده‌ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل واریانس یک‌راهه در متن مانوا تحلیل شد. تفاوت معناداری بین جوانان و سالمندان در همۀ شرایط مشاهده شد، همچنین حذف بینایی و اطلاعات حس عمقی کف پایی به افزایش نوسان در دو گروه منجر شد که این افزایش در سالمندان نسبت به جوانان بیشتر بود. نتایج بیانگر اهمیت اطلاعات بینایی و حس عمقی کف پا در کنترل قامت به‌ویژه در سالمندان است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت" مقاله ای است در 18 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بینایی‌ تضعیف‌شده؛ دقت پرتاب دارت؛ فرضیۀ اختصاصی تمرین؛ مقدار تمرین و منابع اطلاعات ‌آوران پرداخته شده است چکیده مقاله براساس فرضیۀ اختصاصی ‌تمرین، در دسترس ‌بودن بینایی در طول تمرین، به تخریب عملکرد در آزمون انتقال بدون ‌بینایی منجر می‌شود. یک فرضیه این است که بینایی‌کامل به‌عنوان منبع اطلاعاتی غالب مانع پردازش منابع‌ حسی دیگر می‌شود، در این‌ صورت احتمالاً تضعیف بینایی موجب کاهش تسلط بینایی بر دیگر منابع ‌حسی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت اجرا شد. بر اساس این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بینایی ‌تضعیف‌شده احتمالاً مانع پردازش دیگر منابع اطلاعات‌حسی نمی‌شود. یافته‌های این تحقیق از فرضیۀ اختصاصی‌تمرین پس از 300 کوشش تمرینی با حذف بینایی حمایت کرد. اما از این فرضیه با اضافه کردن بینایی حمایت نشد و غالب بودن اطلاعات حس ‌عمقی مشاهده نشد. احتمالاً وابستگی به منبع اطلاعات‌آور برتر (در اینجا بینایی) زودتر اتفاق می‌افتد، درحالی‌که وابستگی به منبع اطلاعاتی ثانویه (حس‌عمقی) زمان‌بر است و بعد از تعداد کوشش‌های تمرینی بیشتری رخ می‌دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ‌‫کتاب کوچک مصاحبه

ادامه مطلب

close‌‫کتاب کوچک مصاحبه

‌‫کتاب کوچک مصاحبه نوشته شهرام گیل‌آبادی، یک راهنمای کاربردی در زمینه اصول و فنون مصاحبه در روزنامه‌نگاری و دیگر رسانه‌های گروهی است. این کتاب در پنج بخش به نگارش در آمده است که بخش اول تا چهارم آن به پیش‌داشته‌ها و افق‌های روشن و موجز برای رسیدن به مصاحبه‌ای فعال و پویا می‌پردازد و بخش پنجم که نتیجه‌ی تلاش خانم فاطمه رحیمی، روزنامه‌نویس و مصاحبه‌گر موفق حوزه‌ی مطبوعات است به مصاحبه‌ی تخصصی و علمی اختصاص دارد که با نمونه‌های عینی و تجربه‌ی اجرای برنامه‌های مصاحبه‌ محور شش چهره‌ی بی‌بدیل برنامه‌های رادیو تلویزیونی همراه شده است. در این مصاحبه‌ها سعی بر آن است، مفاهیمی مانند زیبایی‌شناسی مصاحبه، توجه به تولید بینامتن‌ها و فرامتن‌های مصاحبه در تجربه‌ی عملی این بزرگواران مد نظر قرار گیرد تا به فرانمایی برای بازشناخت مصاحبه به عنوان یکی از جذاب‌ترین گونه‌های رسانه‌ای توجه جدی شود. کتاب کوچک مصاحبه (the concise book on interviews) تبارشناسی چگونگی شکل‌گیری مصاحبه از قبل، حین و بعد از آن را مورد توجه جدی قرار می‌دهد. در انتها، برای بازنمایی و ارجاع نکته‌های مطرح شده و تلفیق تجربه‌های شخصی و تخصصی همکارانی کار آزموده در کتاب، شش مصاحبه با آقایان اسماعیل میرفخرایی، علی‌اکبر عبدالرشیدی، محمدرضا شهیدی‌فر، مرتضی حیدری، فرزاد حسنی، و رضا رشیدپور ارایه شده و نظرات آن‌ها درباره‌ی مصاحبه‌ای منطقی رسانه‌ای به دست داده شده است. شهرام گیل آبادی، نویسندۀ این کتاب، متولد خرم آباد، دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محقق و پژوهشگر در حوزه هنر و رسانه است. وی سابقه کار اجرایی از جمله مدیر کل طرح و برنامه، مدیر رادیو تهران، مدیر رادیو جوان، رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو، مدیر کل نمایندگی‌های خارج از کشور صدا و سیما، معاون اطلاع رسانی و پژوهش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تالیف هفتاد مقاله علمی، دبیری سی و هفت جشنواره فرهنگی هنری و رسانه‌ای و داوری هشتاد و دو کنفرانس، همایش و نشست تخصصی را نیز در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. در این مصاحبه‌ها سعی بر آن است، مفاهیمی مانند زیبایی‌‌شناسی مصاحبه، توجه به تولید بینامتن‌ها و فرامتن‌های مصاحبه در تجربه‌ی عملی این بزرگواران مدنظر قرار گیرد تا به فرانمایی برای باز شناخت مصاحبه به‌ عنوان یکی از جذاب‌ترین گونه‌های رسانه‌ای توجه جدی شود. جملات برگزیده ‌‫کتاب کوچک مصاحبه: - گفت‌وگوی خوب، ژورنالیسم آزاد می‌خواهد.- پرسش خوب به مصاحبه جهت می‌دهد.- گفت‌وگوی خوب شبیه درام است.- مسیر مصاحبه بر اساس هدف ترسیم می‌شود.- مصاحبه مثل عملیات است.- اثرگذاری شرط اول ماندگاری مصاحبه است. در بخشی از کتاب کوچک مصاحبه می‌خوانید: مصاحبه‌ها سه دسته‌اند. دسته‌ی اول، مصاحبه‌های شخصیت‌ محور است. در این نوع مصاحبه‌ها، من با شخصیتی مانند یک ورزشکار محبوب یا یک هنرپیشه‌ی سینما صحبت می‌کنم. در این‌‌جا، شخصیت این فرد مهم است. من باید با او گپ بزنم، مانند وقتی که می‌خواهم با عزت‌اله انتظامی حرف بزنم، این‌جا من قصد کوبیدن او را ندارم. دسته‌ی دوم مصاحبه‌های عقیده‌ محوراند؛ این مصاحبه‌ها موقعی انجام می‌شود که عقیده‌ی مصاحبه‌ کننده و مصاحبه‌ شونده با هم یکی نباشد. برای انجام این کار، مانند دو نفری که با هم پینگ‌ پنگ بازی می‌کنند، با رعایت مقررات بازی، وارد مصاحبه می‌شویم. من می‌کوبم، تو دفاع می‌کنی، من می‌پرسم، تو پاسخ می‌دهی. در این نوع مصاحبه‌ها من به‌ عنوان مصاحبه‌ کننده باید آن‌ قدر بازی را بلد باشم که مصاحبه‌ شونده را وارد بازی کنم، ضمن این‌که تضاد به وجود آمده هم توجه مخاطب را جلب می‌کند اما در عین حال، من و مصاحبه‌ شونده در یک مسیر بازی می‌کنیم و اگر یک طرف، بازی را به هم بزند مصاحبه ناموفق می‌شود. اما در این نوع مصاحبه هم تفاهم اولیه مهم است. من چنین کاری را انجام دادم. به‌ عنوان مثال آمدم به مسئولی گفتم، آقا من فلان نظر شما را قبول ندارم آیا حاضرید در این موضوع با من وارد یک مصاحبه یا بحث چالشی بشوید و نتیجه‌گیری را به مردم بسپاریم؟ او یا می‌گوید: بله، که خوب مصاحبه انجام می‌شود یا می‌گوید: نه، من اصلا تو را قبول ندارم. به محض این‌ که مصاحبه جنبه‌ی عملی به خود می‌گیرد، ولو این ‌که با نظر طرف مقابل صد در صد مخالف‌اید باید قواعد بازی را رعایت کنید.فهرست مطالب پیشگفتار1: چیستی مصاحبه1-1. آغاز1-2. نیم نگاهی به تاریخچه‌ی مصاحبه1-3. تفاوت مصاحبه و گفت‌وگو1-4. شناسه‌های رسانه‌های صوتی، تصویری و مکتوب1-4-1. شناسه‌های رادیو1-4-2. شناسه‌های تلویزیون1-4-3. شناسه‌های رسانه‌های نوشتاری1-5. مشخصه‌های مصاحبه رادیویی، تلویزیونی و نوشتاری1-5-1. رادیو1-5-2. تلویزیون1-5-3. رسانه‌های نوشتاری1-6. مصاحبه یک نظام است1-6-1. مصاحبه چیست؟1-6-2. اهمیت مصاحبه1-6-3. اهمیت مصاحبه در میان انواع خبر1-6-4. هدف مصاحبه1-6-5. چه مواردی مصاحبه را به موقعیتی مانا تبدیل می‌کند؟1-6-6. موقعیت انفعال در مصاحبه چگونه به وجود می‌آید؟1-6-7. اصول انجام مصاحبه‌ای مطلوب2: ارکان مصاحبه2-1. ارکان مصاحبه2-1-1. مصاحبه ‌شونده2-1-2. مصاحبه ‌کننده2-3. هدف از ارتباط در مصاحبه2-4. هدف مصاحبه‌ شونده2-5. ویژگی‌های مصاحبه ‌کننده3: شیوه‌های مصاحبه3-1. انواع ارتباط در مصاحبه3-2. عوامل اثرگذار در کیفیت مصاحبه3-3. آماده شدن برای مصاحبه3-4. چگونگی رفتار با مصاحبه‌ شونده3-5. اجرای مصاحبه3-6. پرسش و انواع آن3-6-1. اشاره3-6-2. تعریف پرسش3-6-3. اهمیت پرسش در مصاحبه3-6-4. ویژگی‌های پرسش3-6-5. زمان و نحوه‌ی طرح پرسش3-6-6. قفل‌های ذهنی برای بروز خلاقیت در طرح پرسش3-6-7. قفل‌های ذهنی3-6-8. انواع پرسش‌ها3-6-9. نکته‌هایی برای پرسیدن3-6-10. انواع پرسش‌ها به لحاظ جامعیت3-6-10-1. کارکرد‌های پرسش‌های کلی3-6-10-2. کارکرد‌های پرسش‌های جزئی3-7. پیش‌فرض‌هایی که باید پاسخ داده شود3-8. زمان‌بندی در مصاحبه‌ی رادیو - تلویزیونی3-9. ویژگی‌های اثر بخشی در ارتباط بین فردی3-10. تمهیدات مصاحبه: فرض‌ها و اگرهای جادویی3-11. بنیادهای عمومی مصاحبه4: ریخت‌شناسی مصاحبه4-1. مصاحبه‌ی کوتاه4-2. مصاحبه با شخصیت‌ها4-3. مصاحبه‌ی اتفاقی4-4. مصاحبه‌ی گروهی4-5. مصاحبه با شاهدان4-6. مصاحبه‌ی مستند درباره‌ی حوادث تاریخی4-7. مصاحبه‌ی آزاد4-8. مصاحبه‌ی هدایت‌ شده4-9. مصاحبه‌ی باز4-10. مصاحبه‌ی بسته4-11. کنفرانس مطبوعاتی4-12. مصاحبه‌ی اختصاصی و غیر اختصاصی4-13. مصاحبه‌ی کتبی4-14. انواع ساخت مصاحبه‌ی رادیو تلویزیونی4-15. انواع مصاحبه4-15-1. مصاحبه‌ی خبری4-15-1-1. تعریف خبر4-15-1-2. ارزش‌های خبری4-15-1-3. عناصر خبر4-15-1-5. اهمیت مصاحبه‌ی خبری4-15-1-5. ویژگی‌های مصاحبه‌ی خبری4-15-2. مصاحبه‌ی تفسیری4-15-3. مصاحبه‌ی غیرخبری4-15-3-1. کارکردهای مصاحبه‌ی غیرخبری4-15-4. مصاحبه‌ی ساختارگرا4-15-5. مصاحبه‌ی نیمه ساختارگرا4-15-6. مصاحبه‌ی بدون ساختار4-16. کاربرد مصاحبه در رسانه‌های صوتی و تصویری4-17. اشکال دیگر مصاحبه که در دنیا رایج‌اند5: مصاحبه‌ها5-1. اسماعیل میرفخرایی5-2. علی‌اکبر عبدالرشیدی5-3. محمد‌رضا شهیدی‌فر5-4. مرتضی حیدری5-5. رضا رشید‌پور5-6. فرزاد حسنیمنابع و مآخذواژه‌نامهنمایه

more_vert ارتباط مستقیم با دنیای مغز

ادامه مطلب

closeارتباط مستقیم با دنیای مغز

 پیشرفت فناوری هر روز بُعد جدیدی از پدیده‌های باور نکردنی را پیش رویمان قرار می‌دهد، ایمپلنت مغزی یکی از این فناوری‌هاست، ایمپلنت مغزی سیستم‌های کوچک با قابلیت کاشت در مغز هستند که کاربردهای گسترده‌ای دارند. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اکنون تحریک عصبی برای درمان ناشنوایی، تحریک عمقی مغز برای درمان بیماری پارکینسون، تنظیم ضربان قلب، بازگرداندن حس بینایی به نابینایان و درنهایت درمان معلولیت و مدیریت درد، با استفاده از ریزسیستم‌های قابل کاشت در بدن امکان‌پذیر است، ایران نیز با وجود متخصصان هم‌گام با دیگر کشورها در این زمینه در حال فعالیت است.

more_vert کتاب مهارت مصاحبه حضوری

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت مصاحبه حضوری

مهارت مصاحبه: چگونه خود را با اعتماد به‌نفس ارائه نمائیم؟شما برای:استخدام، تغییر شغل، روابط اجتماعی، مدیریت و همیشه، به این کتاب نیاز دارید... مصاحبه حقیقتی از زندگی است که نمی‌توان از آن گریخت. به هر دلیلی که نیاز به شرکت در مصاحبه دارید، اعم از درخواست شغل، ارتقاء شغلی، شرکت در برنامه‌های آموزشی و یا حتی دوره‌های دانشگاهی، فرآیند انجام آن همواره یکسان است و نیاز به تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، امری عمومی است. باید رویکردی مناسب داشته باشید و این کتاب تمام آنچه را که لازم است تا این فرآیند را با اقتدار، اعتماد بنفس و سربلندی طی کنید، یکجا به شما اهداء می‌کند. کتابی که در دست دارید حاصل تلاش مستمر نگارنده آن، خانم ربکا کورفیلد می‌باشد که به عنوان مشاور و مربی دوره‌های پیشرفت شغلی، مدیریت و ارائه شفاهی مطالب، سال‌ها تجربه‌اندوزی کرده است. وی در این کتاب ضمن گنجاندن نمونه‌هایی از جدیدترین سؤالاتی که معمولاً در مصاحبه‌های شغلی مطرح می‌شود. کتاب حاضر است که نکات زیر را در برمی‌گیرد:آنچه استخدام کنندگان جستجو می‌کنند،ایجاد تأثیر مثبت در مخاطب،نحوه ارائه شفاهی مطالب با استفاده از تجهیزات سمعی و بصری،پاسخ به سؤالات دشوار در مصاحبه،تسلط بر اعصاب. فهرست مطالبمقدمه مترجممقدمهفصل اوّل: فرآیند مصاحبهمصاحبه چیست؟انواع مصاحبهدرباره مصاحبهمصاحبه با هیئت‏‌های گزینشسایر روش های گزینشچرا مصاحبه؟در مصاحبه چه می‏گذرد؟مصاحبه راجع به چیست؟برای موفقیت در مصاحبه چه کنیم؟بایدها و نبایدهابه‌‏خاطر بسپاریدفصل دوّم: استخدام‏‌کنندگاندر جستجوی چه هستند؟ثابت کنید که شما بهترین گزینه هستیدرایج‏‌ترین اشتباهاتدلایلی برای موفقیتشکستن اُبّهت مصاحبهبر مفید بودن خود تأکید کنیدبایدها و نبایدهابه خاطر بسپاریدفصل سوّم: برنامه‏‌ریزی و کسب آمادگیاهمیت برنامه‏ ریزی و کسب آمادگیدیدگاه شما نسبت به خودتاندیدگاه شما نسبت به استخدام کنندهتحقیقبازارگرمی کنیدتجزیه و تحلیل شغل مورد نظرچگونگی کسب اطلاعات بیشتردر مورد شغل تعمّق کنیدزمینه‌های احتمالی پرسش‌‏هااشتراک دیدگاهپر کردن جاهای خالی و پوشاندن نقاط ضعفتقویت نقاط قوتقوانین طلاییچه سوالاتی بپرسیم؟بایدها و نبایدهافصل چهارم: ایجاد بهترین تأثیر در مخاطباهمیت ظاهرتأثیر اولیه مثبتظاهررنگ و مدل لباسزیورآلات و ضمائمموچهره‌‏پردازیرفتارتماس چشمیحالت بدنحرکات دستاطمینان و قوت قلبمثبت ‏اندیشیرفتن به محل مصاحبهصداتسلط بر اعصابحرکات آرام‌ش‏بخشحرکات چهرهبایدها و نبایدهابه خاطر بسپاریدفصل پنجم: آمادگی برای ارایه شفاهیارایه(5) شفاهیبرنامه‏‌ریزی برای ارایهانواع ارایهآمادگی برای ارایهتمرین برای ارایهخودنماییبکار بردن لوازم بصریبایدها و نبایدهافصل ششم: پاسخ به سئوالات مصاحبهنمونه‏‌هایی از پرسش‎‏ها و پاسخ‌های مصاحبهتحصیلات و دوره‏‌های آموزشیسابقه کاریعلایقسئوالات عمومیده مورد از نقاط قوت شماشغل پیشنهادیفرار از مخمصهرعایت نزاکتمصاحبه‌‏ای که طبق پیش‏بینی انجام نمی‏‌شود.فشارهای عصبیندانستن پاسخمصاحبه کننده بی علاقهمشاغل درون سازمانیحقوق و مزایامذاکره در مورد حقوق و مزایابایدها و نبایدهابه خاطر بسپاریدجمع‏‌بندی کلیاز تجارب خود درس بگیرید.ضمیمه

more_vert کتاب یواشکی بخوانید و محرمانه به کار بگیرید

ادامه مطلب

closeکتاب یواشکی بخوانید و محرمانه به کار بگیرید

مصاحبه به‌تنهایی، مهم‌ترین بخش، برای به دست آوردن یک شغل است. بنابراین برای انجام مصاحبه حرفه‌ای و تأثیرگذار نیاز به کسب مهارت‌هایی است که با توجه به دغدغه حامد قاسمی، در همین راستا کتاب یواشکی بخوانید و محرمانه به کار بگیرید نگارش شده است. با توجه به سال‌ها تجربۀ نویسنده در مصاحبه‌های استخدامی به‌عنوان مصاحبه‌کننده با افرادی از قشر زحمتکش کارگر گرفته تا مدیران ارشد، این موضوع را درک کرده‌ است که متقاضیانی که به‌منظور آمادگی جهت مصاحبه تنها نمونه سؤالاتی را حفظ کرده‌اند، در جلسه مصاحبه دستشان رو می‌شود زیرا مصاحبه‌کنندگان با درک این موضوع مسیر سؤالات مصاحبه را تغییر داده و به‌صورت هدفمند سؤالاتی را جایگزین می‌کنند و درنهایت عدم توانایی آنان نیز آشکار می‌گردد. فصل‌های کتاب یواشکی بخوانید و محرمانه به کار بگیرید، بر اساس نیاز شما در بخش‌های: خیلی قبل از مصاحبه، روزهایی قبل از مصاحبه، در زمان مصاحبه و بعد از مصاحبه طراحی‌شده است. اگر از افراد موفق در هر شغلی در خصوص جلسه مصاحبه استخدامی‌شان سؤال شود اکثر آن‌ها از جلسه مصاحبه به‌عنوان به‌یادماندنی‌ترین لحظات زندگی خود یاد می‌کنند. حتی با گذشت سالیان سال مصاحبه‌گر خودشان را به یاد داشته و سؤالات مطرح‌شده و پاسخ‌های خودشان و نیز حالات و چهره مصاحبه‌گر را در برخی از موارد با جزئیات شرح می‌دهند. زیرا همه به‌خوبی به نقش مصاحبه در فرآیند استخدام، آگاهی داشته و به این درک رسیده‌اند که گذر از مصاحبه مهم‌ترین عامل برای به دست آوردن یک شغل است. در بخشی از یواشکی بخوانید و محرمانه به کار بگیرید می‌خوانیم:اگر از مصاحبه استخدامی لذت نبرید باید خودتان را از پیش بازنده بدانید؛ و حتماًً این را به‌عنوان یک اصل باور کنید. هر مصاحبه احتمالاً حدود یک ساعت زمان می‌برد. با این نگرش به جلسه مذکور بروید که همین زمان محدود، از سرنوشت‌سازترین ساعت‌های عمرتان محسوب شده و آینده شما را تضمین می‌کند. پس اگر به دستاوردهای مصاحبه بیاندیشید پی می‌برید، ارزش آن را دارد که به‌قدر نیاز با آموزش‌های کاربردی بر استرس خود غلبه کرده و آینده خود را به بهترین شکل رقم بزنید. فهرست مطالبورودیهفصل آخر!: این فصل را در انتها بخوانید.مصاحبه شما به‌یادماندنی خواهد ماندمهارت، مقدم بر دانشاهداف انجام مصاحبه‌های استخدامیاحتمالاً شما به یکی از دلایل زیر برای مصاحبه استخدامی دعوت می‌شویدگزیده‌ای از نمونه سؤالات مصاحبه‌های استخدامیمناسب‌ترین پاسخ‌ها در صورت سابقه اخراج از محل کار قبلیوضعیت متقاضیان استخدام در مصاحبه‌های استخدامیفصل اول: خیلی قبل از مصاحبهاسترس، اضطراب و شاید هم ترسنکته امیدوارکننده در داشتن استرسبه‌وسیله استرس ارزیابی می‌شویدنتایج استرس را می‌توانید در موارد زیر ببینیدطراحی سؤالشناخت ویژگی‌های شخصیتی و کاری هر شغلراهکارهایی برای جوانان کم‌سابقهنکاتی در مورد نیروهای جوانخود اصلی شما کیست؟اصل کلیدی انتخاب شغلافرادی که سابقه فعالیت در مشاغل غیر مرتبط دارند این‌گونه اقدام کنندچطور جذاب به نظر برسیماعتمادبه‌نفسدیکته نانوشته غلط نداردچگونه با این شغل آشنا شدید؟متقاضیانی که به سطح شغلی پایین‌تر از شغل قبلی راضی می‌شوندافرادی که حرفه‌های مختلفی را تجربه کرده‌اندبا فراگیری نکات زیر خود را برای تغییر حرفه آماده کنیدتأثیر خوش‌صحبتیافرادی که حرفه‌ ها‌ی مختلفی را تجربه کرده‌اندبا فراگیری نکات زیر خود را برای تغییر حرفه آماده کنیدتأثیر خوش‌صحبتیانواع مصاحبه‌های استخدامیضرورت دانستن انواع مصاحبه‌های استخدامیمصاحبه استخدامی ازنظر ساختارمصاحبه کلیشه‌ایمصاحبه آزادمصاحبه ترکیبیمصاحبه‌های توأم با فشار عصبی:مصاحبه استخدامی به لحاظ شکلیمصاحبه فردبه‌فردمصاحبه‌های گروهیمصاحبه‌های گروهی چند نفر با یک نفرمصاحبه رفتار محورمصاحبه به‌قصد مذاکرهمصاحبه کنترل‌شدهشخصیت کاریزماتیک داشته باشید.نحوه نگارش و بیان رزومه کاریاجزاء رزومهبررسی پست‌های قبلی (مدیران)رفتار مدیر در قبال افراد زیرمجموعه و ارباب‌رجوعکشمکش بین افرادهوش سازمانیمیزان تحمل یک مدیر در برابر ناملایماتتوانایی رهبریمیزان آستانه تحملفصل دوم: روزهایی قبل از مصاحبههدف از مصاحبه استخدامیبه شغلتان اعتبار دهید.جایگاه شما نسبت به رقبامثل مصاحبه‌گر رفتار کنید.ویژگی‌های افراد برون‌گرا و درون‌گراتأثیر شناخت مصاحبه گرانراه‌های شناخت مصاحبه‌گروسایل موردنیاز در جلسه مصاحبه استخدامیوضعیت فرهنگینحوه پی بردن به فرهنگ غالب در سطح شهرفصل سوم: در زمان مصاحبهموقع انتظارمصاحبه‌کننده خود را بهتر بشناسیدپوشش در مصاحبه استخدامیاستفاده از عطروقت‌شناسی در روز مصاحبهموقع ورودتأثیر برخورد اولیهقدرت زبان بدنچشم دوختن به‌طرف مقابلحین مصاحبهقرار نیست همه حقایق را بگویید!احتیاجات خود به شغل موردنظر را نشان ندهید.کاربردی کردن تجربه کاریمصاحبه‌گرانی که خودشان را برای پیچاندن شما تجهیز کرده‌اندسناریو از پیش تعیین‌شدهاز نقاط ضعفتان پلی برای پیروزی بسازیدفقط خودت نباش!پاسخ به یک سؤال تکراری: درباره خودتان بگویید.استفاده از سؤال غیرمستقیمدلیلی برای اخراج شدناعتبار مدرک تحصیلی!چه میزان در فعالیت‌های گروهی شرکت داشته‌اید؟چرا بیکاری؟در لیست تعدیل نیرو بودمچطور می‌توان حس همدردی در مصاحبه‌کننده ایجاد کرد؟نبایدهای مصاحبه‌های استخدامیاستفاده از تلفن همراه ممنوع می‌باشد.پرسیدن از رفاهیات ممنوعرعایت ادب در جلسه مصاحبهببینید مصاحبه‌گر از چه چیزی خوشش می‌آیدنکاتی در خصوص نحوه پاسخ گویی به سؤالات مصاحبه گرانزمان ترک مصاحبهخروج راهبردیگل زدن در وقت اضافهفصل چهارم: بعد از مصاحبهمذاکره بر سر پولکشف قیمت بازاریچه قیمتی مناسب است؟نحوه پیگیری پس از مصاحبه استخدامی

more_vert جزئیات مصاحبه عملی پذیرفته‌شدگان کنکور اعلام شد

ادامه مطلب

closeجزئیات مصاحبه عملی پذیرفته‌شدگان کنکور اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تشریح زمان مصاحبه عملی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری ۹۸ ، جزئیات مصاحبه عملی پذیرفته‌شدگان کنکور را اعلام کرد. دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: پیرو اطلاعیه ۲۳ شهریور درخصوص اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، بدین‌وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری که در زمان اعلام نتایج نهایی به جای کد قبولی و یا علاوه بر کدرشته محل قبولی متمرکز برای آنان یکی از کدهای ۱۱ و ۱۷ (دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی)، ۱۲(دانشگاه شاهد)، ۱۴(دانشگاه علوم قضایی)، ۱۵ (مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی)، ۱۸ (دانشکده غیرانتفاعی رفاه)، ۱۹ (دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران)، ۲۰ (بورسیه سپاه)، ۲۱ (دانشگاه شهید مطهری)، ۲۲ (بورسیه وزارت دفاع)، ۲۳ (دانشگاه صداو سیما) ، ۲۴ (دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا)، ۲۵ (بورسه ارتش)، ۲۶ (بورسیه نیروی انتظامی)، ۲۹ (کاردانی فوریت‌های پزشکی) و ۳۰ (مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه- قم) اعلام شد، می‌رساند با توجه به اولویت کدرشته محل انتخابی، این افراد در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت برای انجام مصاحبه و مراحل گزینش در رشته‌های تحصیلی انتخابی دانشگاه‌ها و موسسات فوق قرار گرفته‌اند. وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبان موسسات فوق باید برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش به سازمان سنجش و همچنین موارد اعلام شده در بند ۲ این اطلاعیه این سازمان، با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز از جمله اصل و یک سری تصویر شناسنامه و کارت ملی، تصویر آخرین مدارک تحصیلی (اعم از دیپلم نظام قدیم، نظام جدید، پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی) به موسسات ذیربط مراجعه کنند. توکلی تاکید کرد: داوطلبان از روز شنبه ۶ مهر ماه تا پنج شنبه ۱۱ این ماه فرصت دارند به دانشگاه محل قبولی به منظور انجام مصاحبه حضور پیدا کنند و حضور نیافتن داوطلبان در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­ شود و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

more_vert شرایط پذیرش در استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش

ادامه مطلب

closeشرایط پذیرش در استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش

شرایط پذیرش در استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد وزارت آموزش و پرورش،‌ شرایط به‌کارگیری داوطلبان پذیرفته شده را در مرحله نخست آزمون استخدام پیمانی ۹۸ اعلام کرد. هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه در سراسر کشور برگزار و شب گذشته نتیجه نهایی این آزمون با پذیرش ۳۴ هزار و ۴۳۱ نفر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه با صدور اطلاعیه ای، مواردی را به آگاهی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ در مرحله چند برابر ظرفیت رساند.وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه آورده است: معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به‌منزله قبولی فرد تلقی نمی شود، بلکه در پذیرش نهایی با توجه به شغل، محل انتخابی و مجموع نمرات فصلی داوطلبان معرفی‌شده با وزن ۷۰ درصد آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت (به ترتیب نمره فضلی)، صورت می گیرد.همچنین معرفی‌شدگان در این مرحله (چند برابر ظرفیت) موظف هستند با مراجعه به سامانه‌های استانی اداره کل آموزش ‌و پرورش محل مورد تقاضا از زمان و مکان بررسی مدارک و مستندات، مصاحبه استخدامی مطلع شوند.طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، گذراندن دوره یک‌ساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع این دوره، مطابق ضوابط و مقررات اعلام‌ شده از سوی دانشگاه مجری دوره برای پذیرفته شدگان نهایی دارای سهمیه (ایثارگران، معلولین) و سایر داوطلبان الزامی است.وزارت آموزش و پرورش به داوطلبان معرفی شده برای مصاحبه اعلام کرد فرم اطلاعات فردی را از پرتال دبیرخانه هیات مرکزی گزینش به نشانی www.gozinesh.medu.ir دریافت کنند.چنانچه پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک‌ساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش ‌و پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و دریافت هزینه آزمون، مصاحبه استخدامی و برگزاری دوره اقدام خواهد کرد. پیش از این اعلام شده بود ۱۸ نفر در آموزش و پرورش استخدام می شوند.

more_vert مقاله آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی

ادامه مطلب

closeمقاله آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی " مقاله ای است در 22 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق، حرفه، اخلاق حرفه ای، دانشگاه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف مقاله حاضر آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسر ایران بوده است. پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها انجام شد. داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و معیار اشباع نظری در بین 12 نفر از متخصصان اخلاق حرفه ای که دارای کتاب ، مقاله و یا پژوهشی در این زمینه بودند، انجام شد. همه مصاحبه ها هم زمان ضبط و دست نویس شد و در پایان با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استحکام داده ها توسط مشارکت کنندگان و محققان مورد تایید قرار گرفت. بدین نحو که جهت تعیین روایی، از روایی ممیزی یا بازبینی توسط مصاحبه شوندگان استفاده گردید. همچنین جهت تعیین پایایی متن مصاحبه ها به 5 نفراز متخصصان مدیریت آموزشی با مدرک دکتری داده شد تا متن مصاحبه ها را کد گذاری نمایند و در آخر نتایج حاصله با هم مقایسه گردید. یافته های بدست آمده شامل، 119 کد مفهومی بود که در3 مفهوم اصلی با مفاهیم فرعی متفاوت دسته بندی گردید. مفهوم اصلی شامل الف: عوامل فردی با (چهار مفهوم فرعی شامل مفهوم شناسی اخلاق با8کد مفهومی شخصیت با 9کد مفهومی و مهارتها با10 کد مفهومی بدست آمد.) ب: عوامل سازمانی( با مفاهیم فرعی ساختار سازمانی شامل13 کد مفهومی ، جذب و نگداشت با 19 کد مفهومی، فرهنگ سازمان شامل 16کد مفهومی، مدیریت و رهبری با 4کد مفهومی، اخلاق شغلی با 8کد مفهومی ونظارت و کنترل با 4 کد مفهومی بدست آمد). ج: عوامل فرا سازمانی( با مفاهیم فرعی عوامل اقتصادی با 11 کد مفهومی وفرهنگ اجتماعی با 7کد مفهومی و سیاستگذاری با 10کد مفهومی بوده است). دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله قتل و سنخ شناسی بخشش

ادامه مطلب

closeمقاله قتل و سنخ شناسی بخشش

مقاله علمی و پژوهشی " قتل و سنخ شناسی بخشش " مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سنخ شناسی، بخشش، قتل، استان گیلان پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروهی استفاده شده است. براساس منطق اشباع نظری با 27 نفر به صورت فردی و سه نفر بصورت گروهی مصاحبه انجام شد. سپس مصاحبه ها به شیوه ی تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو سنخ کلی درخصوص بخشش وجود دارد. یکی بخشش معطوف به خود و دیگری بخشش معطوف به دیگران. در نوع اول بخشش گونه های مختلفی چون مخالفان بخشش، بخشش جایگزین، موافقان بخشش و بخشش معطوف به نیت وجود دارد. در بخشش معطوف به دیگران نیز می توان سه سنخ تحت عنوان مخالفان بخشش، بخشش با اکراه، بخشش معطوف به نیت مشاهده کرد. بزهدیده گان در مقابل قتل نزدیکان خود مبادرت به حسابگری کیفری می کنند و فواید ناشی از بخشش و انتقام را می سنجند و سپس رفتار می کنند. برمبنای یافته-های تحقیق بخشش امری زمانی و مکانی است، زیرا تا حدودی به موقعیت افراد به مثابۀ بزهکار یا بزهدیده و زمان بین ارتکاب جرم و مجازات بستگی دارد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی " مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پدیدارشناسی پیام تبلیغاتی، تبلیغات چاپی، عوامل موثر محتوایی، نگرش به برند، نگرش به تبلیغات پرداخته شده است هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی است. در این تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این مطالعه کارمندان شرکت آی سودا به عنوان مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفتند که با انجام مصاحبه با 4 نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تایید پایایی تحقیق در این مطالعه به داده های خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین از تکنیک ممیزی نیز استفاده گردیدو جهت ارزیابی اعتبار از روش زاویه بندی استفاده شده است. نتایج حاصل از استخراج مفاهیم و مقوله ها و مضمون های حاصل از 4 مصاحبه با مدیران و فعالان صنعت شکلات، منجر به شناسایی متغیرها (مضمون ها) و مولفه های هر متغیر از دید فعالان و مدیران صنعت شده است. همچنین، با توجه به اینکه تمامی مصاحبه¬شوندگان از جمله فعالان در شرکت آی سودا می¬باشند، لذا کدهای به دست آمده حاصل از مصاحبه آزمودنی ها، قابلیت اتکای بیشتری پیدا می کنند. 9 مولفه تعیین کننده متغیر (مضمون) محتوای پیام تبلیغاتی شامل موارد ذیل است: نگرش به صنعت تبلیغات، نگرش به برند، نگرش به صنعت تولید، نگرش به بازار، نگرش به بسته بندی، نگرش به واردات، نگرش به صادرات، نگرش به خرید، نگرش به مصرف. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کارپس از اعمال تحریک tDCS

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کارپس از اعمال تحریک tDCS

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کارپس از اعمال تحریک tDCS" مقاله ای است در 16 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تحریک الکتریکی مغز؛ قشر پیش حرکتی؛ کنترل پاسچر پرداخته شده است چکیده مقاله تحریک جریان مستقیم ترانسکرانیال (tDCS) یک تکنیک تعدیل عصبی است که جریان مستقیم با شدت پایین را به سلول‌های مغزی القا می‌کند که باعث تحریک یا مهار خودانگیختۀ فعالیت عصبی می‌شود. در دهه‌های اخیر استفاده از تحریک الکتریکی به‌عنوان روشی مؤثر در بهبود تعادل در افراد مختلف استفاده شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کار پس از اعمال تحریک tDCS بود. شرکت‌کننده‌ها 20 ورزشکار مرد رزمی‌کار 18 تا 25 سال بودند. 10 نفر گروه تجربی که تحت تحریک الکتریکی به مقدار 3 - 1 میلی‌آمپر به مدت 20-15 دقیقه قرار گرفتند و 10 نفر گروه کنترل، که تحت tDCS شم قرار گرفتند. سپس هر دو گروه تحت آزمون سازماندهی حسی دستگاه پاسچروگرافی تحت ارزیابی متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر قرار گرفتند. در تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس به‌منظور بررسی تفاوت در تأثیر مداخلات تمرینی بر کنترل پاسچر شرکت‌کنندگان دو گروه استفاده شد (05/0P<).یافته‌های پژوهش نشان داد که تحریک الکتریکی مغز بر کنترل پاسچر ورزشکاران مرد رزمی‌کار بر سه شاخص پایداری در حالات حذف اطلاعات سیستم‌های حسی عمقی، حذف اطلاعات سیستم حسی – عمقی و بینایی و حذف اطلاعات سیستم حسی عمقی و ارائۀ آرایه‌های نامناسب سیستم بینایی، تأثیر معناداری دارد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که تحریک جریان مستقیم ترانسکرانیال می‌تواند موجب بهبود و ارتقای متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی ‌شود. عنوان مقاله [English] Investigation of Improving Postural Control Kinetic Parameters in Martial Art Athletes after applying tDCS چکیده [English] tDCS is a neuromodulatory technique that induces a low intensity direct current into brain cells that stimulates or inhibits spontaneous neural activity. In recent decades, electrical stimulation has been used as an effective method to improve balance in different individuals. The aim of this study was to investigate the improvement of postural control kinetic parameters in martial art athletes after applying tDCS. Participants were 20 male martial art athletes aged between 18 and 25. 10 subjects in the experimental group were exposed to electrical stimulation for 1-3 mA for 15-20 minutes and 10 subjects in the control group were exposed to sham tDCS. Then, both groups were evaluated by SOT postural control to exposed variables in sensory organizing test. Data were analyzed using covariance analysis test to differentiate the effect of training interventions on postural control of the two groups (P<0.05). The findings showed that tDCS had a significant effect on the postural control of male martial art athletes in 3 values of equilibrium: the exclusion of information in proprioceptive systems, the exclusion of information in proprioceptive and visual systems and the provision of incorrect visual inputs. Finally, this study showed that tDCS could improve and enhance postural control kinetic parameters in martial art athletes کلیدواژه‌ها [English] Brain Electrical Stimulation, Postural control, Premotor Cortex دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی

ادامه مطلب

closeکتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی

کتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی نوشته‌ی روشنک نجفی، کتابی است در رابطه با برنامه‌های تربیت بدنی برای کودکانی که نقص‌های ادراکی - حرکتی دارند. به اعتقاد اغلب متخصصان، برنامه‌های تربیت بدنی برای کودکانی که نقص‌های ادراکی - حرکتی دارند، باید ساختاری منسجم داشته و با نیازها و مشکلات آن‌ها متناسب باشد. ویژگی کودکان دارای ناهنجاری‌های حسی - حرکتی این است که اغلب آن‌ها در اجرای مهارت‌های حرکتی درشت، درک فضایی، زمانی، بدنی و جهت یابی و دیگر مهارت‌های حرکتی مانند مهارت‌های حرکتی ظریف مشکل دارند. این مشکلات موجب می‌شود این کودکان فقر حرکتی داشته باشند، در انجام اغلب حرکات ناشیانه عمل کنند و از نظر جسمانی ضعیف باشند. سندروم عقب ماندگی (کم توانی ذهنی) یکی از ناهنجاری‌های ادراکی - حرکتی دوران رشد است که قبل از نوجوانی بروز می‌کند و به طور مشخص به کودکانی اطلاق می‌شود که در سازوکارهای شناختی و برخی رفتارهای سازشی نقص دارند. به طور سنتی کودکانی با بهره هوشی کمتر از 70 جزء افراد کم توان ذهنی دسته‌بندی می‌شوند. انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکاین ناهنجاری را در پنج دسته کلی فهرست کرده‌اند. در این فهرست، کودکانی با بهره هوش 85-70 با عنوان کودکان کم توان ذهنی مرزی یا دیرآموز، و کودکانی با بهر هوش 50-69 به عنوان عقب مانده ذهنی خفیف دسته بندی می‌شوند. به طور کلی کودکان عقب مانده ذهنی در یادگیری مهارت‌های زبانی، مهارت‌های حافظه‌ای، یادگیری قوانین اجتماعی و مهارت‌های حل مسئله، عقب‌تر از گروه همسالان خود هستند. این دسته از کودکان عقب مانده ذهنی در مهارت‌های حرکتی پایه، نیز نسبت به افراد عادی نمره‌های پایین تری کسب می‌کنند و این مهارت‌ها را کندتر از افراد معمولی یاد می‌گیرند. به طور مشخص، کودکانی که دچار ناهنجاری‌ها و مشکلات ذهنی‌اند در شروع و اجرای حرکات هدف گیری، زمان واکنش و زمان حرکت کندتر از همسالان خود عمل می‌کنند. وضعیت بدنی کودکان کم توان ذهنی به طور معمول ضعیف است و شادابی جسمانی زیادی ندارند. نحوه گام برداشتن آنان نامتعادل و نااستوار است و حکایت از آن دارد که هماهنگی کلی آن‌ها ضعیف است. به علاوه مشکلات کم توجهی و دقت این افراد موجب اختلال در ادراک روابط فضایی، جهت یابی، تشخیص درست می‌شود. از دیگر مشکلات این کودکان، ناهماهنگی در انجام اعمال ریتمیک است. این کودکان به دلیل اینکه قادر به درک زمان بندی حرکت‌های متوالی نیستند و نیز در هماهنگ کردن حرکات اندام‌ها (هماهنگی دست و پا، دست و چشم، و... ) حفظ تعادل مشکل دارند، اعمال ریتمیک را با دشواری اجرا می‌کنند و اغلب نمی‌توانند الگوی حرکتی ویژه را که به تنظیم سرعت - دقت نیاز دارد با ضربات متوالی انگشتان خود اجرا کنند. براساس بررسی کار ملی و همکاران (2008) افراد کم توان ذهنی خفیف به دلیل اختلال در یکپارچگی اطلاعات حسی و حرکتی، در آزمون‌های ادراکی - حرکتی نمره‌های کمتری نسبت به افراد عادی دریافت می‌کنند و وضعیت تعادل آن‌ها بی‌ثبات‌تر از افراد سالم است. در بخشی از کتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی می‌خوانیم: طبق اظهارات متخصصان رفتار حرکتی، مهارت‌های حرکتی کودکان پیش نیاز تجربه موفقیت آمیز و عامل لذت بردن از فعالیت‌های حرکتی سازمان یافته و غیر سازمان یافته می‌باشد. در واقع تفاوت و برتری کودکان در اجرای مهارت‌های حرکتی اهمیت زیادی در شرکت آن‌ها در بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی و دیگر فعالیت‌های جسمانی دارد. تعادل، عبارت است از توانایی حفظ مرکز فشار (COP) بدن در محدوده سطح اتکا (BOS) و حفظ بازیافت آن طی فعالیت با کنترل پاسچر و راهبردهای واکنشی و پیش بینی کننده ارتباط دارد. تعادل، پدیدهای پویا شامل ترکیب ثبات و حرکت است و برای نگهداری یک وضعیت در فضا یا حرکت در وضعیت هماهنگ و کنترل شده ضروری است. عوامل مؤثر در حفظ تعادل شامل اطلاعات حسی است که از سیستم‌های حسی پیکری، وستیبولر و بینایی به دست می‌آید و تحت تأثیر هماهنگی، دامنه حرکتی مفصل و قدرت عضلانی قرار دارند. نوع ورزش و شرایط تمرینی بر روی اهمیت سیستم‌های بینایی، وستیبولر و حسی پیکری برای حفظ تعادل اثرگذار است و در هر شرایط سیستم حسی کارامد، سیستمی است که اطلاعات دقیق تری از شرایط موجود جهت حفظ تعادل فراهم آورد. تغییرات سنى در زمینه‌ی تعادل بدن به سیستم‌هاى مختلف بدن و تغییرات آن‌ها وابسته است، به‌ویژه وابستگى به سیستم عصبى بیشتر از سایر دستگاه‌هاى بدن است. به‌طورى که در گیرنده‌هاى حسِ حرکتى بعضى از افراد با سن‌های بالا تغییراتى ایجاد مى‌شود که ممکن است این تغییرات در اندام‌هاى تحتانى بیشتر و دامنه‌ی وسیع‌ترى نسبت به اندام‌هاى فوقانى باشد. تغییرات بصرى همچنین تغییراتى که در گیرنده‌هاى حلزونى گوش درونى و اعصاب افراد بالاى ۷۵ سال رخ مى‌دهد، ممکن است آن‌ها را در یک وضعیت نامطلوب قرار دهد. کاهش تارهاى عضلانى تند انقباض یا تحلیل قدرت ممکن است مانع واکنش سریع در افراد مسن براى حفظ پایدارى آن‌ها گردد. همین‌طور آرتروز مفصل‌ها ممکن است این حالت را به‌وجود آورد. این مطلب که آیا این تغییرات ناشى از کاهش آمادگى جسمى یا افزایش آستانه‌ی ادراکى باشد یا حاصل از تغییرات در سیستم عصبى محیطی، سیستم عضلانى - اسکلتی، یا در سیستم عصبى مرکزی، هنوز روشن نشده است. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیات و مبانی نظری با نگاهی به پیشینه بحثحس عمقیآناتومی و فیزیولوژی حس عمقیسیستم‌های دهلیزیسیستم حس عمقیالف- دوک عضلانیب- ارگان های تاندونی گلژی (GOT)ج- گیرنده های مفصلیگیرنده‌های حسی و عمقیدوک‌های عضلانیاندام‌های وتری گلژیمکانیسم‌های حسی در کنترل تعادلسیستم حس لامسهآسیب حس عمقیپیچ خوردگی مچ پابی ثباتی مزمن مچ پابی ثباتی مکانیکیبی ثباتی عملکردیتمرینات توانبخشی حس عمقیاهداف توانبخشی حس عمقیثبات مرکزی چیست؟ناحیه ثبات مرکزیآناتومی ناحیه مرکزی بدنتمرینات ناحیه مرکزی بدنتمرینات ثبات مرکزیاهمیت ناحیه ثبات مرکزی بدن در اجراهای ورزشیتعادلتحقیقات داخل کشوربررسی تحقیقات خارج کشور در رابطه با موضوع این اثر علمیفصل دوم: بررسی ابزار و روش‌های گردآوری اطلاعاتبررسی متغیرها وروش گردآوری این اثرپروتکل تمرینات ثبات مرکزیهفته اولهفته دوم: تکرار تمرینات هفته اولهفته سوم: جلسه اولهفته چهارمهفته پنجمهفته ششم: تمرینات هفته پنجم تکرار خواهد شد.هفته هفتمهفته هشتمپروتکل تمرینات حس عمقیهفته اول و دومهفته 3 و 4هفته 5 - 6هفته هفتمآزمون ایستا: سیستم امتیازدهی خطای تعادل (BESS)روش اندازه گیری تعادل پویاروش تجزیه و تحلیل اطلاعاتفصل سوم: دست یابی به یافته های علمی و کاربردیتعادل ایستا (BESS)تعادل پویا (آزمون Y)آزمون کولموگروف - اسمیرنفآزمون لوین برای تجانس واریانس‌هابررسی و تحلیل فرضیاتفصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی کلیبحث و بررسی نتایج

more_vert کتاب گفت‌وگوهای ادیب برومند

ادامه مطلب

closeکتاب گفت‌وگوهای ادیب برومند

ادیب برومند نامی آشنا در ادبیات، فرهنگ، هنر و سیاست است. اشعارِ دل‌انگیز، قصاید ملّی و میهنی، مقالات و تحقیقات متعدد در زمینه‌های فرهنگ و هنر و تاریخ، عضویت در جبهۀ ملّی و حضور فعال و ممتد تا به امروز، ریاست هیأت رهبری و شورای مرکزی جبهۀ ملّی، متخصص در شناخت آثار هنری و کتب خطی و نقاشی‌های تاریخی، همه و همه بخش کوتاهی از معرفی وی است. علاوه بر آن اخلاقی نیکو و گشاده‌دستی ادیب زبانزد خاص و عام است. مجموعه «گفت‌وگوهای ادیب برومند» شامل ۱۵ مصاحبه استاد عبدالعلی ادیب برومند با رسانه‌ها و روزنامه‌ها به مناسبت‌های گوناگون است. مصاحبه با آخرین نسل از جبهۀ ملّی اول و شاید واپسین قصیده‌سرا. او را می‌توان تاریخ شفاهی معاصر ایران دانست، سینه‌ای پر از حرف و خاطره.ترتیب مصاحبه‌ها بر اساس تاریخ است و صحت و درستی آن نیز به تأیید ایشان رسیده است. گفت‌وگوهایی که هر کدام بخشی از تاریخ این مرز و بوم را ورق می‌زنند. فهرست مطالبپیشگفتارشاعر ملّیایرانیان باید اندیشه‌های اهریمنی را از خود دور کنند!کودتای 28 مردادحزب توده مروج شعر نو بود!ادیب برومند ادب پارسیمصدق، قوام را مسئول کشتار ۳۰ تیر نمی‌دانستلباس فاخر بر تن شعر بپوشانیماز کودکی می‌خواستم شاعری بزرگدر حد شاعران متقدم شومدرباره ملی گراییاز دیرباز آرزو داشتم شاعری بی‌نظیر باشمادبیات مشروطهشاه علیه دولت دکتر مصدق کارشکنی می‌کرددریغم آمد میراث فرهنگی ایران به تاراج برودبیرون کردن انگلیسی ها از ایران کار بزرگی بودمصدقی هستیم، اما حق با صالح بود