جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی " مقاله ای است در 27 صفحه و با 79 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی سبز؛ رویکرد مدیریت سبز؛ مدیریت زیست‌محیطی؛ نظام‌های مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله مدیریت منابع انسانی سبز، مهم‌ترین رکن مدیریت سبز است و در سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق‌ساخته نظام‌های مدیریت منابع انسانی است. روایی به‌صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بالغ‌بر 120 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 92 نفر انتخاب شد و روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی انجام گرفت. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار SMART PLS انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش‌بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظام‌ها با مدیریت منابع انسانی سبز، معنی‌دار است. عنوان مقاله [English] Proposing a Green Human Resource Management Model on the Basis of Human Resource Management چکیده [English] Green human resource management is the most important component of green management which has attracted the attention of many HRM researchers recently. This research is aimed at designing a structural model of human resource management based on human resource management systems. It is being proposed for the first time in the literature of human resource management. This applied research follows a descriptive-survey method. It is a cross-sectional research in terms of time. A combination of a structured questionnaire on green human resources management and a researcher-made questionnaire on human resource management systems was used for data collection. The reliability of the instruments was tested through convergent method, and the validity was calculated by Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this research contains all managers of Fars Power Distribution Company (120 members). The sample included 92 people selected according to Cochran formula based on stratified random sampling. The research hypotheses were tested through structural equation modeling with SmartPLS software. The results indicated that the effectiveness of predictive variables for implementing green human resources management can be ranked in the following way: maintenance, compensation, performance management and human resource development. The relationship between these systems and the management of green human resources turned out to be significant. کلیدواژه‌ها [English] Green human resource management, Green Management Approach, Environmental management, human resource management systems دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert معرفی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

closeمعرفی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بسبب محیط چالش‌برانگیز کسب و کار که پیش روی سازمان‌ها در سراسر جهان امروز قراردارد، اهمیت بیش‌تری می‌یابد. این موضوع بویژه در صنایعی که دستخوش تغییرات در ]آرایش و[ پیکربندی کانال‌های ]توزیع[ سنتی می‌شوند، مهم و حیاتی است. CRM وسیله‌ی اداره‌کردن رقابت فزاینده، دگرگون‌سازی شرایط اقتصادی و وابستگی تبلیغاتی ازطریق استفاده از دانش شخصی مشتری است؛ دانشی که ازطریق توسعه‌ی ارتباط ]با مشتری[ و برنامه‌های پیشین بازاریابی بدست آمده است. CRM افزایش در برتری ]نسبت به رقبا[ است، زیرا روی مشتریان کنونی متمرکز می‌شود، که منبع خلق عمده‌ی عایدات کسب و کار و بهترین گزینه برای بهبود کسب و کار در مواقع ]و موقعیت‌های[ مبهم است. تعریف‌های عملیاتی گوناگونی از CRM وجود دارند. در واقع، حروف CRM برای شناسایی رابطه‌ی بازاریابی مداوم و پیوسته، بازاریابی ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شده است. هریک از این اصطلاحات، ناظر بر فرایند مشابهی هستند. CRM را می‌توان به عنوان فرایندی تعریف کرد، که بوسیله‌ی فعالیت بازاریابی مداوم برمبنای دانش شخصی مشتری ازطریق مدیریت و نفوذ در اطلاعات مشتری و تاریخ تماس، ارزش مشتری را حداکثر می‌کند. CRM درباره‌ی تکمیل ارتباطات با مشتریان برای حداکثرسازی ارزش مشتری در درازای زمان است.فهرست مطالب 1 نظریه و تاریخ2 ارتباطات حوزه‌ای و گردآوری داده3 موضوعات ناظر بر ارتباطات و CRM4 آینده‌ی CRM

more_vert نرم افزار ساخت یک ارائه حرفه ای در پاورپوینت iSpring Suite

ادامه مطلب

closeنرم افزار ساخت یک ارائه حرفه ای در پاورپوینت iSpring Suite

 نرم افزار ساخت یک ارائه حرفه ای در پاورپوینت - iSpring Suite 7.0.0.5775 جعبه ابزاری کامل برای ایجاد آموزش های الکترونیکی در پاورپوینت iSpring Suite مجموعه ای از محصولات حرفه ای است که شما را قادر می سازد تا در کمترین زمان ممکن به ساخت دوره های آموزشی الکترونیکی برمبنای پاورپوینت بپردازید. این مجموعه شامل برنامه های iSpring Pro, iSpring QuizMaker و iSpring Kinetics می باشد که تمامی آن ها می توانند به عنوان ابزارهای موثری در داخل پاورپوینت استفاده شوند. - iSpring Pro: با ارائه قابلیت هایی فراتر از ویژگی های ارائه ها در پاورپوینت، فرصتی را برای ایجاد دوره های پیشرفته آموزش الکترونیکی صوتی و تصویری با حفظ کامل محتوا و امکان سفارشی سازی گزینه های مربوط به پخش، فراهم می کند. - iSpring QuizMaker: امکان ایجاد محیط آموزشی غنی تر را با افزودن سوالات تستی و درجه بندی شده و یا نظرسنجی های مربوط به سخنرانی ها را برای شما فراهم می کند. - iSpring Kinetics: ابزاری مفید است که برای ایجاد تعامل بیشتر بین ارائه و مخاطبین می توان از آن استفاده نمود. قابلیت های کلیدی نرم افزار iSpring Suite:- افکت ها و انیمیشن های انتقال اسلاید- پشتیبانی از وارد کردن ویدیو و صدا- سفارشی سازی شیوه نمایش- امکان ایجاد تمرینات تعاملی- امکان نظارت بر پیشرفت از طریق تست، ایجاد پرسشنامه و مصاحبه

more_vert مقاله شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نظام پرداخت؛ نظام‌های پرداخت مبتنی‌بر عملکرد؛ مدیریت برمبنای هدف؛ سازمان‌های دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی است. ماهیت پژوهش، کیفی است و داده‌ها از طریق مصاحبه با مدیران بخش دولتی جمع‌آوری‌شده و تحلیل داده‌ها با استفاده از راهبرد تحلیل تم استقرایی انجام شده است. جامعۀ پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان‌های دولتی استان تهران هستند که استقرار نظام‌‌هایی نظیر مدیریت مبتنی‌بر هدف را تجربه کرده‌اند. روش نمونه‌گیری به شیوۀ گلوله برفی و تعداد نمونه نه نفر بوده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ضعف نظام‌های ارزیابی عملکرد، کمبود دانش و تخصص لازم وپایین بودن مشارکت کارکنان در استقرار این نظام‌ها، ضعف تعهد مدیریتی، ضعف فناوری اطلاعات و ارتباطات، بودجه و منابع ناکافی، شرایط خاص حاکم بر سازمان‌های دولتی و همچنین رویکرد سنتی مدیریت بخش دولتی، به‌عنوان موانع و مؤلفه‌های درونی و ضعف قوانین و مقررات و شرایط نامساعد اقتصادی دولت به‌عنوان موانع و مؤلفه‌های برونی از مهم‌ترین موانع استقرار نظام‌های پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی ایران هستند. عنوان مقاله [English] Identifying and Explaining the Obstacles of Performance-Based Payments in Public Organizations چکیده [English] This research is aimed at identifying and explaining the obstacles of performance-based payments in public organizations. This is qualitative research whose data is collected by interviewing the mangers of public organizations. Data analysis is carried out by inductive thematic method. Research population include middle managers of the public organization in Tehran having experienced the establishment of goal-oriented systems. Sampling was conducted by snowball method which resulted in a sample of 9 people. The results indicated that factors such as weak performance evaluation systems, lack of proper knowledge and expertise, low participation by the employees for the establishment of these systems, low managerial commitment, low communication and information technology, improper fund and facilities, the especial situation governing public organizations, and the traditional approach of management were the internal essential obstacles. Weakness of laws and regulations, as well as the inappropriate economic situation of the government were identified as the external obstacles in the way of exercising performance-dependent payment systems. کلیدواژه‌ها [English] Payment System, Performance-Dependent Payment Systems, Goal-Oriented Management, Public Organizations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل‌ فضایی‌ فقر شهری ‌در جهت ‌رسیدن به عدالت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل‌ فضایی‌ فقر شهری ‌در جهت ‌رسیدن به عدالت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل‌ فضایی‌ فقر شهری ‌در جهت ‌رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران)" مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فقر شهری، محله دزاشیب، دسترسی به خدمات شهری، روش AHP پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف تحلیل فضایی فقر شهری در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی در محله دزاشیب برمبنای میزان دسترسی ساکنان محله به خدمات شهری با روش کمی انجام شده است. از هشت شاخص شامل، دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، حمل و نقل، انتظامی، پارک، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی و تجاری استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی ‌- تحلیلی می باشد. از روش AHP (تحلیل سلسه مراتبی) جهت تحلیل فضایی فقر شهری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، تمرکز فقر در بخش‌های مرکزی و شرقی محله بیشتر بوده و عدم یکنواختی در توزیع خدمات عمومی شهری را در این بخش محله نمایش می‌دهد. بنابراین یافته‌های این مطالعه، بر شناخت نواحی فقیر محله و اهمیت ترسیم نقشه های فقر و از طرف دیگر چگونگی دسترسی به خدمات شهری در سطح محله تأکید دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شامپانزه‌ها مهارت‌ها را به یکدیگر یاد می‌دهند

ادامه مطلب

closeشامپانزه‌ها مهارت‌ها را به یکدیگر یاد می‌دهند

محققان دانشگاه میامی واقع در فلوریدا آمریکا دریافتند زمانی که شامپانزه‌ها موفق به انجام فعالیت‌های پیچیده می‌شوند،‌ ابزارهای مورد استفاده را در اختیار سایر بستگان جوان‌تر قرار داده و مهارت‌های خود را به آن‌ها یاد می‌دهند. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی،‌ پیش از این محققان متوجه شده بودند که به اشتراک‌گذاری ابزارها در بین شامپانزه‌ها نوعی جنبه آموزشی دارد، اما تصور می‌شد این یادگیری حاصل مشاهده و شبیه‌سازی است و از طریق آموزش مستقیم انجام نمی‌شود.اکنون نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است نحوه یادگیری اجتماعی بسته به دشواری وظایف متفاوت باشد و در امور پیچیده‌تر، مادرها می‌توانند نقش فعال‌تری را در آموزش مستقیم فرزندان خود ایفا کنند.محققان با مطالعه رفتارهای اجتماعی و نحوه انتقال دانش فرهنگی و فنی در بین نسل‌های مختلف شامپانزه‌ها تلاش می‌کنند تا درک بهتری از خواستگاه توانایی‌های پیچیده‌تر انسان‌های اولیه به دست آورند. تکامل انسان به واسطه ظهور و به کارگیری فناوری‌های پیچیده‌ای که معمولا حاصل استعداد وی در انتقال مهارت‌ها از طریق مکانیزم‌هایی مانند آموزش و شبیه‌سازی است، از سایر جانوران متمایز می‌شود، با وجود این خواستگاه این توانایی‌ها مشخص نیست.این تحقیقات نشان می‌دهد که گرایش انسان برای کمک به سایرین در دستیابی به مهارت‌های پیچیده ممکن است حداقل تا حدودی برمبنای ظرفیت‌های مشترک بین انسان و نزدیک‌ترین بستگان زنده وی، یعنی شامپانزه‌ها، استوار باشد.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه PNAS منتشر شده است.

more_vert مقاله تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آموزش منابع انسانی؛ تضمین کیفیت؛ کیفیت خدمات؛ مدل تحلیل اهمیت‌ـ عملکرد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش، توسعه‌ی روش‌شناسی تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی است. برمبنای رویکرد نظری کیفیت خدمات، پس از شناسایی مؤلفه‌های کیفیت در آموزش منابع انسانی، با به‌کارگیری این مؤلفه‌ها سامانه‌ی تحلیلی مدل تحلیل اهمیت- عملکرد، روش نوینی برای تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی ارایه شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته‌ی اکتشافی است که در آن، داده‌های کیفی و کمی مورد نیاز، از طریق مصاحبه و دو پرسش‌نامه، جمع‌آوری شده است. به‌منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعدادی از فراگیران و مدرسان دوره‌های آموزشی مرکز آموزش شرکت مخابرات به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در نتیجه‌ی این پژوهش، 48 مؤلفه‌ی کیفیت در آموزش منابع انسانی مورد شناسایی قرار گرفت و براساس این مؤلفه‌ها و سیستم تحلیلی، مدل تحلیل اهمیت- عملکرد، الگویی عملیاتی برای ارزش‌یابی و تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی ارایه شد. این الگو، با برخورداری از انعطاف‌پذیری بالا و تحلیل سه‌بعدی، قادر است کیفیت در آموزش منابع انسانی را ارزش‌یابی نماید. عنوان مقاله [English] Quality Assurance in Human Resource Training چکیده [English] Development of a model for quality assurance in the training of human resources is the main aim of this piece of research. The components of quality in training human resources were identified according to the theoretical approach of the quality of services. Using these components as well as the analytic system of the importance of performance, a new method was developed for quality assurance in training human resources. The study employed a mixed method, in which qualitative and quantitative data were collected using interviews and questionnaires. In order to have interviews, a number of students and teachers in the communication center were selected according to selective sampling. The findings presented 48 qualitative components for teaching human resources. According to these components, as well as the analytic system of the importance of performance, the researchers presented a model for evaluation quality assurance of training human resources. Having a high flexibility and following a three-dimensional analysis, this model can evaluate the quality of training human resources.  کلیدواژه‌ها [English] Training Human Resources, Quality assurance, Service Quality, Importance-performance Analysis Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب متدولوژی تحقیق در مدیریت

ادامه مطلب

closeکتاب متدولوژی تحقیق در مدیریت

کتاب متدولوژی تحقیق در مدیریت نوشته تورج صادقی، با تمرکز بر علم مدیریت و روش‌های تحقیق مرتبط با این علم نگارش شده است. تمرکز بر شناسایی درست روش‌های تحقیق، علاوه‌ بر حل مسائل علم مدیریت، می‌تواند در توسعۀ این علم نیز کاربرد فراوانی داشته باشد. با توجه به رشد فزآیندۀ علم مدیریت و تمایل روزافزون برای ورود به تحصیل در رشته‌های مرتبط با مدیریت در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به‌ نظر می‌رسد نقش تحقیق به‌ عنوان ابزاری برای حل مسائل مدیریتی، روزبه‌روز برجسته‌تر می‌شود. در کشور ما نیز توجه به امر پژوهش می‌تواند بسیاری از مشکلات و مسائل مدیریتی پیرامون ما را در مرحلۀ اول درست شناسایی کرده و در مرحلۀ بعد، راه‌حلی مناسب برای آن ارائه کند، لذا لازم است که امر تحقیق را جدی گرفته و در این راستا تلاش بیشتری کنیم. در این میان، یکی از دغدغه‌های اساسی محققان، استادان و دانشجویان آشنایی با چهارچوب‌ها و روش‌های کاربردی تحقیق در این علم است. روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد و ابزارهای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است. به طور کلی می‌توان گفت که روش تحقیق، به منزله انسجام تحقیق مد نظر و دقت در علمی و عقلی بودن آن است. روش تحقیق یک منطق است که در همه عرصه‌ها، تحقیق غیرقاعده‌مند را از تحقیق قاعده‌مند تفکیک می‌کند و بر علمی بودن و روشمندی آن صحه می‌گذارد. چنانچه روش متناسبی با موضوع تحقیق انتخاب شود، کار تحقیق سریع‌تر و مطمئن‌تر انجام می‌شود؛ از این روست که روش تحقیق اساسی‌ترین مقوله تحقیق است. محقق اهمیت تحقیق خود را با نوع مسئله‌ای بیان می‌کند که انتخاب کرده؛ اما مشخص کردن اینکه تحقیق در چه زمینه‌ای اهمیت دارد، مشکل اصلی در برابر محقق است. همین امر می‌تواند در ارائه طرح تحقیق، بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نقشی اساسی ایفا کند. توجه به ضرورت تحقیق برای این است که مشکلی را در جامعه برطرف کند. با وجود کتاب‌های بسیار در زمینه پژوهش و روش‌های آن، شمار کتاب‌هایی که به روش پژوهش در مدیریت با تکیه بر چهار چوب و روش‌های کاربردی آن توجه کند، اندک است. باتوجه به اهمیت تناسب روش تحقیق با موضوع تحقیق، کتاب حاضر به شناسایی درست روش‌های تحقیق در علم مدیریت توجه دارد و از سه قسمت مهم تهیه شده است: - در قسمت نخست، پس از اشاره‌ای اجمالی به علم مدیریت، به تفصیل به کلیات روش تحقیق پرداخته می‌شود؛- در قسمت دوم، انواع تحقیق‌ها بر حسب روش، همراه کاربرد و نمونه‌هایی از آن آورده شده است؛- در قسمت سوم نیز به گونه‌های مختلف تحقیق‌ها بر مبنای هدف و نکته‌های ضروری هر یک پرداخته می‌شود. در بخشی از کتاب متدولوژی تحقیق در مدیریت می‌خوانید: بعد از جمع‌آوری داده‌ها از نمونۀ معرف جامعه، قدم بعدی تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها است. چنانچه داده‌ها به‌ صورت واژه (و نه به‌ صورت ارقام) به توصیف واقعیت‌ها بپردازد، آن‌ها را داده‌های کیفی می‌نامند و تحلیل کیفی روی آن‌ها انجام می‌شود. در حالت‌هایی که داده‌های حاصل از اجزای تحقیق به‌ صورت عدد و رقم جمع‌آوری شود، تحلیل کمی صورت می‌گیرد که در تحلیل داده‌های کمی از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. داده‌های حاصل از اجرای این تحقیق به‌ صورت کمی گردآوری شده است و هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی به کار گرفته شده است. پس از شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های آماری به‌ دست‌ آمده، داده‌ها تجزیه‌ و تحلیل می‌شوند تا بتوان از این طریق به نتایج مدنظر رسید. هدف اساسی از تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، بررسی دقیق پدیده‌ها و روابط بین متغیرهای موضوع تحقیق است. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌ کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در جامعۀ آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی... و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینۀ برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به‌ منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‌ها از لحاظ مفهومی و هم از جنبۀ تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش به‌ سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم‌ها به عهده دارند. تجزیه‌ و تحلیل به‌ معنای طبقه‌بندی، تنظیم، پردازش، دست‌ کاری و خلاصه‌ کردن داده‌ها برای یافتن پاسخ برای پرسش‌های تحقیق است. هدف از تحلیل، تقلیل داده‌ها به شکل فهمیدنی و تفسیر شدنی است، به‌ نحوی‌ که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مسئلۀ تحقیق را مطالعه کرد. روش‌های مختلف تجزیه‌ و تحلیل را می‌توان به چهار نوع کلی تقسیم کرد که هر یک روش‌های خاص خود را دارد و در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: طبقه‌بندی تحقیق برحسب روشفصل سوم: طبقه‌بندی تحقیق برمبنای هدففصل چهارم: دسته‌بندی براساس معیارفصل پنجم: تحقیق غیرآزمایشی و آزمایشیفصل ششم: مفاهیم اولیۀ فرآیند تحقیقفصل هفتم: مراحل انجام یک تحقیق به‌ عنوان نمونهکلام آخر

more_vert مقاله قتل و سنخ شناسی بخشش

ادامه مطلب

closeمقاله قتل و سنخ شناسی بخشش

مقاله علمی و پژوهشی " قتل و سنخ شناسی بخشش " مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سنخ شناسی، بخشش، قتل، استان گیلان پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروهی استفاده شده است. براساس منطق اشباع نظری با 27 نفر به صورت فردی و سه نفر بصورت گروهی مصاحبه انجام شد. سپس مصاحبه ها به شیوه ی تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو سنخ کلی درخصوص بخشش وجود دارد. یکی بخشش معطوف به خود و دیگری بخشش معطوف به دیگران. در نوع اول بخشش گونه های مختلفی چون مخالفان بخشش، بخشش جایگزین، موافقان بخشش و بخشش معطوف به نیت وجود دارد. در بخشش معطوف به دیگران نیز می توان سه سنخ تحت عنوان مخالفان بخشش، بخشش با اکراه، بخشش معطوف به نیت مشاهده کرد. بزهدیده گان در مقابل قتل نزدیکان خود مبادرت به حسابگری کیفری می کنند و فواید ناشی از بخشش و انتقام را می سنجند و سپس رفتار می کنند. برمبنای یافته-های تحقیق بخشش امری زمانی و مکانی است، زیرا تا حدودی به موقعیت افراد به مثابۀ بزهکار یا بزهدیده و زمان بین ارتکاب جرم و مجازات بستگی دارد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالبمقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert کتاب آموزش ساخت بازی با کانستراکت 2

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش ساخت بازی با کانستراکت 2

نرم افزار Construct 2، نرم افزاری برای ساخت بازی در محیط ویندوز است که توسط آن می توانید بدون نیاز به داشتن دانش برنامه نویسی و توسط بلوک های از پیش آماده ای که تدارک دیده شده، بازی های مهیج و جذابی تولید کنید. در کانستراکت 2 شما در layout اشیاء بازی را طراحی کرده و موقعیت دهی می کنید و پس از آن به سراغ قسمتی که اساس و بنیان بازی شما برمبنای آن ایجاد شده، یعنی event sheet می روید. در event sheet شما با رویدادها (events) و اعمال (actions) سروکار خواهید داشت. مجموعه متنوعی از events و actions در خدمت طراحان بازی می باشند. در اصل، این نوع سیستم بازی سازی اعتقاد بر این دارد که طراحان بازی به جای صرف وقت روی یادگیری و به کار گرفتن قواعد پیچیده برنامه نویسی، بیشتر به طراحی بازی و gameplay آن بپردازند. رفتارها (behaviors) نیز عملکردهای از پیش تنظیم شده ای هستند (مانند حرکت در 8 جهت، رفتار شیء سخت یا solid، فیزیک و مسیریابی و ...) که در فرایند ساخت بازی کمک بسیار شایانی به طراحان کرده و مانع طولانی شدن این فرایند پیچیده می شوند. مزیت دیگر کانستراکت 2 در تست سریع بازی ایجاد شده است که به راحتی می توانید آن را در مرورگر خود مشاهده کرده و نسبت به رفع اشکال های احتمالی اقدام کنید. در کانستراکت 2 شما می توانید از بازی ساخته شده خود برای پلتفرم های مختلف خروجی تهیه کنید. برای ایجاد خروجی اندروید، دو روش استفاده از برنامه intel XDK و استفاده از سایت Cocoon.io وجود دارد که در وب سایت های فارسی زبان تهیه شده برای کانستراکت این روش ها به خوبی توضیح داده شده اند و با یک جستجوی ساده برای عبارت "خروجی اندروید از کانستراکت 2" می توانید به آنها دسترسی داشته باشید. فهرست مطالبفصل اول: شروع کار با construct 2 فصل دوم: ورودی ها و کنترل ها فصل سوم: متغیرها و آرایه ها فصل چهارم: مکانیک های بازی فصل پنجم: ایجاد یک پرتاب کننده (shooter) ساده فصل ششم: ایجاد یک بازی دفاع برجی (defense game) فصل هفتم: ایجاد یک بازی فیزیکی

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالب مقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert کتاب«نقش بودجه در اقتصاد و مدیریت»

ادامه مطلب

closeکتاب«نقش بودجه در اقتصاد و مدیریت»

«نقش بودجه در اقتصاد و مدیریت» عنوان کتابی به قلم «حسن فراهانی» و «صدف قمشه‌ای» است که انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی آن را چاپ و روانه بازار نشر کرده است . این کتاب ۱۳۵ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه روانه کتابفروشی‌ها شده و قیمت هر جلد از این کتاب برای علاقه‌مندان به مطالعه هشت هزار و ۵۰۰ تومان است. مباحث این کتاب در قالب پنج فصل ارایه شده که در فصل نخست پیرامون تاریخچه و منشاء اصطلاح بودجه، تعاریف، سیر تکوینی و انواع بودجه‌ریزی، ضرورت و اهمیت بودجه سخن رانده شده است. فصل دوم این کتاب در خصوص اصول و طبقه‌بندی بودجه است و نویسنده با بیان شالوده کلی این موضوع در خصوص اصل سالانه بودن بودجه، وحدت، شاملیت و جامعیت بودجه، اصل تخصیص و عدم تخصیص، انعطاف پذیری بودجه، لزوم تخمینی بودن درآمد و تحدیدی بودن هزینه، اصل تعادل و طبقه‌بندی بودجه و درآمدی و محاسباتی، سازمانی، عملیاتی و اقتصادی بودجه، کاربردهای نظام GFS، ساختار و ویژگی‌های آن و اجرای برنامه مذکور به صورت مبسوط کوشیده موضوعات را برای خوانندگان ارایه دهد. نویسندگان این کتاب در فصل سوم پیرامون روش‌های کنترل و تنظیم‌بودجه‌ریزی شامل پیش‌بینی درآمد، سال ماقبل آخر، حد متوسط‌ها، پیش‌بینی مستقیم، شیوه سنجیده منظم، برآورد هزینه‌ها، بودجه‌ریزی متداول سنتی، بودجه‌ریزی افزایشی و برنامه‌ای و برمبنای صفر، سیاستگذاری در بودجه، سیکل بودجه، تهیه و تنظیم آن بر مبنای پیشنهادات دستگاه‌ها موضوعاتی مطرح کرده‌اند و مراحل تصویب بودجه و تقدیم آن به مجلس، مواد خاص در تصویب بودجه، اجرای بودجه و موضوعات کلیدی، تنخواه‌گردان، کنترل بودجه و اهداف آن،نظارت و کنترل قوای مقننه و مجریه بر بودجه و مقوله‌ای به‌نام تفریغ بودجه و مولفه‌های آن از دیگر مباحث آن است. در فصل چهارم این کتاب نقش چهارگانه دولت در برنامه‌های مالی، خدماتی، اجتماعی و مدیریتی ارایه شده و ارتباط مدیریت با بودجه و نقش اقتصادی بودجه شرح داده شده است. ارتباط بودجه با اقتصاد کلان، تعادل اقتصادی بلند مدت، مثارف دولت، طبقه‌بندی اعتبارات هزینه‌ای و طبقه‌بندی درآمدهای عمومی، اثرات اقتصادی بر بودجه، اثرات اقتصادی سیاست مالی، کسری بودجه و انواع آن، آثار اقتصادی کسری بودجه، خزانه عمومی و نقش آن در تامین کسری بودجه و ابزار عملیات خزانه از دیگر موضوعات فصل چهارم این کتاب است. فصل پنجم این کتاب نیز به مشکلات بودجه‌ریزی برای کشورهای در حال توسعه پرداخته و عوامل موثر در بهبود بودجه‌ریزی این کشورها، مسایل و مشکلات بودجه‌نویسی در ایران، چالش‌های بودجه‌نویسی و جداول مربوط به خلاصه درآمد و هزینه‌های بودجه ایران را عنوان کرده است. در مقدمه این کتاب آمده است: بودجه‌ریزی عمومی به معنای تعیین منابع و مصارف کشور در یک دوره مالی خاص است اما، بودجه فراتر از این تعریف بوده و به‌منزله انتخاب بین گزینه‌های ممکن سیاستی است که با استفاده از اصول و قواعد معینی عمل می‌کند. ماهیت بودجه آمار و ارقام مالی نیست بلکه یکی از موثرترین ابزار دولت‌ها برای ایفای وظایف و اجرای سیاست‌های مورد نظر در مدیریت امور است. واقعیت آن است که در کشورهای درحال توسعه دولت‌ها از بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می‌کنند و بخش‌هایی که اثرگذاری انتخاباتی بیشتری دارد را توسعه می‌دهندو بخش‌های دیگر بودجه در اقتصاد دولتی آینه تمام نمای فعالیت دولت، بخش عمومی و شرکت‌های دولتی است و از این رو هرگونه تغییر و تحول حتی جزیی در بودجه تاثیر گسترده در متغییرهای کلان اقتصاد چون تورم، بیکاری و رشد اقتصادی می‌گذارد. بودجه کشوری چون ایران وابسته به درآمد حاصل از نفت است و حدود ۸۵ درصد اقتصاد منطبق بر اهداف دولت‌ها است و اگر دولتی به دنبال فقرزدایی باشد شاه‌راه آن در بودجه است و اگر دولتی رفاه و رشد اقتصادی را محور قرار دهد بازهم چاره‌ای ندارد جز اینکه توجه عمیقی به بودجه کند.

more_vert کتاب مدیریت زنجیره تأمین

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت زنجیره تأمین

  رویکرد ها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است. مسئله کلیدی در یک زنجیرة تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی فعالیت­های زنجیره است. مدیریت زنجیرة تأمین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند. این کتاب، مطالب بسیار مفید و جامعی از مدیریت زنجیره تأمین در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد. فهرست مطالب مقدمهپیشینه مرتبط با زنجیره تأمینزنجیره ارزشعلل اهمیت زنجیره ارزشتحلیل زنجیره ارزشتعریف و مفهوم مدیریت زنجیرة تأمینمؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمینانواع زنجیره تأمینارتباط زنجیرهی ارزش هر نهاد با زنجیرهی تأمینشناسایی عوامل موفقیت بحرانی و ارزیابی گزینه های ارزشمشکلات زنجیره تأمینراه حلهای مشکلات زنجیره تأمینفناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمینتجــــارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تأمینموانع تجارت الکترونیک برای همکاری با مدیریت زنجیره تأمینمدلهای زنجیره تأمینویژگیهای یک مدل مناسب برای تحلیل زنجیرههای ارزشجایگاه تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمیناهمیت بکارگیری تفکر استراتژیک در مدیریت زنحیره تأمینپیادهسازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمینبحث و نتایج

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی ، ارزش های همگانی ، مدیریت دولتی نوین ، مدیریت دولتی ، جهانی شدن اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی " مقاله ای است که در24 صفحه و با 13 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل مدیریت بحران ، نظام مدیریت منابع انسانی و عوامل فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان و رفتار شهروند سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان و رفتار شهروند سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان و رفتار شهروند سازمانی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان، تاکتیک متمرکز و رفتار شهروند سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تغییرات قیمت و سهم بنگاه‌های تولیدی حمل و نقل

ادامه مطلب

closeکتاب تغییرات قیمت و سهم بنگاه‌های تولیدی حمل و نقل

کتاب تغییرات قیمت و سهم بنگاه‌های تولیدی حمل و نقل نوشته‌ی حامد خالقی فر، به بررسی انواع سیستم‌های حمل و نقل عمومی و تاثیر تورم و افزایش قیمت بر آن‌ها می‌پردازد. در جامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد. این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می‌شود و نتیجه تورم، کم شدن تقاضا از جانب مشتری است، بنابراین در این وضعیت تولید کالا و محصولات کاسته می‌شود و شرکت‌های تولیدی آسیب‌های بسیاری می‌بینند. از طرفی قیمت سوخت و کرایه حمل و نقل افزایش می‌یابد و با توجه به هزینه‌های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت‌های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می‌روند. در بخشی از کتاب تغییرات قیمت و سهم بنگاه‌های تولیدی حمل و نقل می‌خوانیم: تقسیم بندی راه‌های بین شهری: لازم به ذکر است که در راه‌های شریانی اصلی، حرکت در بالاترین سطح خود و دسترسی در پایین‌ترین حد خود می‌باشد و رفته رفته این موارد در راه‌های دیگر تغییر کرده تا این که در راه‌های محلی، دسترسی در بالاترین حد و حرکت در پایین‌ترین سطح ممکن می‌باشد. حمل و نقل هوایی: این زیر سیستم نیز خود به دو گروه محلی یا داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌گردد. به هر حال در سیستم حمل و نقل هوایی از هواپیماها استفاده می‌شود و این هواپیماها نیز توسط وسایل ثابت و گردان مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند. حمل و نقل مسافرین، بار و کالاها و محموله‌های پستی جزیی از فعالیت‌های حمل و نقل هوایی به شمار می‌رود. جزء ساختمانی اصلی این زیر سیستم، فرودگاه‌ها در کلاس‌های مختلف می‌باشند و به همین علت در سیستم حمل و نقل هوایی تقسیم‌بندی مهم دیگری نیز وجود دارد که به دسته‌بندی فرودگاه‌ها می‌پردازد و به طور کلی فرودگاه‌ها را به چهار دسته فرودگاه برای سرویس‌های اصلی بازرگانی، فرودگاه برای سرویس‌های بازرگانی، فرودگاه‌ها پشتیبانی و فرودگاه برای هوانوردی عمومی تقسیم می‌نماید. در شبکه حمل و نقل هوایی فرودگاه‌های همان گره‌های شبکه می‌باشند. حمل و نقل آبی: زیر‌ سیستم حمل و نقل آبی شامل زیر گروه‌های داخل خشکی، بندری و اقیانوسی می‌باشند. زیر گروه داخلی خشکی از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و کانال‌های مصنوعی استفاده می‌نماید و اجزاء جریان در آن به صورت پشتیبانی شده از سکو (مثل قایق) می‌باشند. اجزاء جریان در زیر گروه‌های بندری و اقیانوسی، کشتی‌هایی با وزن‌ها و اندازه‌های مختلف می‌باشند و به طور کلی برای جابه‌جایی کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطوط دریایی، اگر چه قابل رویت به وسیله چشم نمی‌باشند ولی تسهیلات بندری را به هم متصل نموده و به وسیله قراردادهای بین‌المللی تثبیت گردیده‌اند. فهرست مطالبمقدمهفصل اولکرایه حمل و نقل تعادلینظریه دانشمندانده استراتژی مدیریت زمانفصل دوممهندسی حمل و نقلحمل و نقل و تاثیرات آناهداف در برنامه‌ریزی و راهکارهانهادها و ارگان‌های فعال در زمینه حمل و نقلبرنامه‌ریزی حمل و نقل عمومیبرنامه‌ریزی ترافیکی و مدل‌های مربوط به آنتحلیل هزینه سیستم حمل و نقلفصل سومکرایه حمل کالا در شبکه حمل و نقل جاده‌ای با رویکرد افزایش قیمت سوختتأثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل و نقل زمینیمعضل نوسانات کرایه حمل و نقلسیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف‌کنندهفصل چهارماقتصاد حمل و نقلآثار تورمی افزایش قیمت سوخت و سایل حمل و نقل جاده‌ایهزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان‌گرا (TDABC) رویکرد در بهایابیدستورالعمل اجرای مالیات برارزش افزوده در صنعت حمل و نقلبیمه‌های باربریفصل پنجممؤلفه‌های ترافیکی سیستم‌های حمل و نقل شهری و عوامل مؤثر بر آنمطالعه روشمیزان حمل و نقل انواع محصولاتبه‌سازی‌های مهندسی ترافیک کم هزینهمنابع و مآخذمنابعمنابع فارسیمنابع غیر فارسی

more_vert کتاب مدیریت پروژه در صنعت ساخت-الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت پروژه در صنعت ساخت-الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK

کتاب مدیریت پروژه در صنعت ساخت-الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK از انتشارات  موسسه بین المللی مدیریت پروژه(PMI) است که توسط رضا آتش فراز, روح اله رامشانی, و الهام ذره پرور شجاع ترجمه شده است. بررسی موضوع کتاب الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK، نکات خاصی را که باید در هنگام طرح‌ریزی و پیاده‌سازی حوزه‌های ده‌گانه دانش مدیریت پروژه در پروژه های صنعت ساخت مورد توجه قرار داده شوند، ارائه کرده است. همچنین این الحاقیه سه حوزه دانش مدیریت پروژه خاص صنعت ساخت را که باید به حوزه‌های ده گانه دانش مدیریت پروژه افزوده شوند به تفصیل تشریح کرده است. این حوزه‌­های دانش عبارتند از: مدیریت بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست پروژه، مدیریت مالی پروژه و  مدیریت دعاوی پروژه

more_vert سئوالات آزمون دکترای مدیریت دولتی سال 1396

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای مدیریت دولتی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مدیریت دولتی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه آمار و کاربرد آن در مدیریت ، مبانی سازمان و مدیریت ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ، نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری مدیریت دولتی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است