جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرایند نوآوری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرایند نوآوری

مقاله علمی و پژوهشی" فرایند نوآوری" مقاله ای است که در16 صفحه و با 14 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نوآوری ، فرایند نوآوری، ایده پردازی، تجاری سازی،تحلیل محتوا ، آسیب شناسی و انتروپی شانون اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرآیند تدریس و یادگیری

ادامه مطلب

closeکتاب مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرآیند تدریس و یادگیری

در دهه‌های اخیر رویکردهای سنتی یادگیری و تدریس با ظهور فناوری‌های نوین مانند چندرسانه‌ای ها، فرارسانه ای‌ها و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی شده است. با ورود فناوری‌های کمکی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی در کلیه دوره‌ها و سطوح تحصیلی شاهد تحولات چشمگیری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده ایم. این تحولات با ورود اینترنت به عنوان شبکۀ بین المللی اطلاعات و ارتباطات مضاعف شده است و فرایند یادگیری و تدریس را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است. اینترنت باعث شده است تا دانش آموزان و معلمین علاوه بر تبادل اطلاعات از راه دور، بتوانند با یکدیگر تعامل گسترده‌ای نیز داشته باشند و این بر فرایند یادگیری و تدریس تأثیر بسزایی داشته است. کتاب حاضر مبانی نظری کاربرد اینترنت به عنوان بزرگتر ین شبکه ی بین المللی اطلاعات و ارتباطات را در فرایند یادگیری و تدریس نوین معرفی کرده و راهنمای عملی خوبی برای بهره‌گیری موثر از ابزارهای مختلف آن در فرایند یادگیری و تدریس در دوره‌های مختلف تحصیلی نظام آموزشی است. این کتاب مشتمل بر ده فصل است. در فصل اول نظریه‌های یادگیری و تدریس مبتنی بر وب و در فصل دوم برنامه ریزی و طراحی یادگیری و تدریس مبتنی بر وب به عنوان مبانی نظری معرفی شده است. فصل‌های بعدی کتاب که شامل فصل‌های سوم الی دهم می‌شود ، مبانی عملی کاربرد اینترنت در فرایند یادگیری و تدریس را معرفی می‌کند. این فصل‌ها با عناوین: شناسایی و ارزشیابی مواد و منابع یادگیری در اینترنت، انتشار اطلاعات روی اینترنت، فناوری‌های اینترنتی، کاربرد اینترنت در فرایند ارتباط، کاربرد اینترنت در حل مسأله ی مبتنی بر اطلاعات، کاربرد اینترنت در حل مسأله مشارکتی، کاربرد اینترنت در تحقیق و اکتشاف، و کاربرد اینترنت در مشارکت‌های برخط، تنظیم شده است. فهرست مطالبفصل 1: نظریه‌های یادگیری و تدریس مبتنی بر وبفصل 2: برنامه ریزی و طراحی یادگیری و تدریس مبتنی بر وبفصل 3: شناسایی و ارزشیابی مواد و منابع یادگیری در اینترنتفصل 4: انتشار اطلاعات روی اینترنتفصل 5: فناوریهای اینترنتی یادگیری و تدریسفصل 6: کاربرد اینترنت در فرایند ارتباطفصل 7: کاربرد اینترنت در حل مساله مبتنی بر اطلاعاتفصل 8: کاربرد اینترنت در حل مساله مشارکتیفصل 9: کاربرد اینترنت در تحقیق و اکتشاففصل 10: کاربرد اینترنت در مشارکت‌های برخط

more_vert مقاله تبیین و سنجش فرایند تحقق علوم اسلامی از دیدگاه نقیب العطاس

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین و سنجش فرایند تحقق علوم اسلامی از دیدگاه نقیب العطاس

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین و سنجش فرایند تحقق علوم اسلامی از دیدگاه نقیب العطاس" مقاله ای است در 20 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقیب عطاس، اسلامی‌سازی دانش، علوم دینی، جامعه علمی، آموزش و پرورش، دانشگاه اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله «محمدنقیب العطاس» یکی از موافقان و نظریه‌پردازان اسلامی‌سازی معرفت است. وی در تبیین فرایند تحقق علوم اسلامی، آن را تنها شامل تهذیب و تکمیل علوم موجود نمی‌داند؛ بلکه مرحله تولید علوم جدید براساس مبانی اسلامی را نیز بر آن می‌افزاید. این مقاله با تبیین فرایند تحقق علوم اسلامی از دیدگاه عطاس، برخی از اشکالات مطرح‌شده بر دیدگاه وی، همچون عدم تبیین واقع‌نمایی گزاره‌های دینی، برنتافتن علوم اسلامی‌شده از سوی جامعه علمی، ناهمسازی معارف تولیدشده و دوگانگی دانش را بررسی کرده است. همچنین به نظر نگارندگان، ضعف روش‌شناختی، گام برداشتن درون روش‌شناسی پارادایم رقیب و ناکارآمدی، برخی از کاستی‌های این نظریه است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات

ادامه مطلب

closeمقاله بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات

 مقاله علمی و پژوهشی " بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات " مقاله ای است در 18 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل فرایند تحلیل شبکه ای، شعب منتخب بانک صادرات، رتبه بندی پرداخته شده است چکیده مقاله رتبه بندی واحدهای اقتصادی همسان یکی از موضوعات مهم جهت تصمیم گیری و بهبود عملکرد این واحدها محسوب می شود.یکی از این واحدهای اقتصادی مهم، بخش بانکی هرکشور است. در کشور ما برای شعب بانک ها عمل درجه‌بندی انجام می‌گیرد، اما رتبه‌بندی شعب هم درجه به روش سنتی (با بررسی فقط منابع شعب) ویا روش کاملاً ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها صورت می‌گیرد. دراین مقاله ضمن معرفی روش جدید و پرکاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، رتبه‌بندی شعب منتخب درجه یک، دو و سه بانک صادرات ایران در استان تهران صورت می گیرد. نتایج مهم بدست آمده در این مقاله به‌صورت خلاصه شامل امکان رتبه‌بندی شعب همسان بانکی ازطریق روش ANP و عدم وجود ارتباط بین رتبه و منطقه جغرافیایی شعبه مورد نظر می باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی در مورد رهنگاری فناوری و تکنیک فراترکیب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی در مورد رهنگاری فناوری و تکنیک فراترکیب

مقاله علمی و پژوهشی توسعه چارچوب ترکیبی رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک فراترکیب مقاله ای است که در 21 صفحه و با 65 عنوان فهرست منابع منتشر شده است  چکیدهدر محیط پرتلاطم و پویای امروز، هدایت مسیر توسعه فناوری، مشتمل بر هدف­گذاری، اتخاذ راهبردها و تدوین سیاست­ها؛ لازمه توسعه موفق آن به­شمار می­رود. اما فناوری چه درون­زا و مبتنی بر فعالیت­های تحقیق و توسعه داخلی باشد چه با منشاء خارجی و برون­زا تلقی شود؛ مستلم سیاستگذاری و مدیریت صحیح بر فرایند توسعه فناوری و رهنگاری آن است. لذا رهنگاری فناوری با هدف همراستایی استراتژی­های سازمان در جهت دستیابی به اهداف کسب وکار به عنوان یک ابزار مدیریتی پشتیبان کسب وکار قلمداد شده و بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد. پژوهش­های متعددی در این حوزه صورت گرفته و مدل­ها، فرایندها و چارچوب­های مختلفی برای نمایش رهنگاشت­ها و اجرای فرایند رهنگاری ارائه شده­است. با این وجود کمبود پژوهشی که به بررسی سیستماتیک و تحلیلی این مطالعات پرداخته باشد احساس می شود. لذا این پژوهش می­کوشد با استفاده از تکنیک فراترکیب و تفسیر تطبیقی 73 پژوهش (از سال 1997 تا 2016[i]) در حوزه رهنگاری فناوری، به ارائه یک چارچوب ترکیبی از مولفه­های اصلی رهنگاری فناوری (دیدگاه­های مختلف نست به رهنگاری، نیازمندی­های رهنگاری، فرایند رهنگاری، مولفه های رهنگاشت، شکل و قالب رهنگاشت و تکنیک­های اثربخش در رهنگاری) بپردازد. این چارچوب پیشنیاز تحقیقات آتی در حوزه رهنگاری (توسعه فرایند رهنگاری و یا تدوین رهنگاشت نوین در حوزه های تخصصی) می­باشد. در پایان با استفاده از نظر خبرگان و آنتروپی شانون کفایت و اهمیت مولفه های شناسایی شده در چارچوب پیشنهادی، ارزیابی می­شود.

more_vert کتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeکتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: فلسفه، اصول و انواع سنجش پیشرفت تحصیلیاصطلاح سنجش را می‌توان به معنای فرایند جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ عملکرد تحصیلی و یادگیری دانش‌آموزان به منظور تصمیم‌گیری آموزشی در ارتباط با نحوۀ کمک به تعمیق، بهبود، و اصلاح یادگیری آنان تعریف کرد. به این منظور می‌توان از روش‌ها و ابزارهای متنوعی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرد. از جملۀ این روش‌ها و ابزارها می‌توان از آزمون (عینی و غیرعینی)، فهرست وارسی، مقیاس درجه‌بندی، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، پروژۀ پژوهشی، پرسش شفاهی، ارائۀ گزارش، انجام تکلیف، کار در آزمایشگاه، و... نام برد. سنجش یکی از ابعاد مهم و ضروری تدریس معلم است در سنجش یادگیری، تمامی آموخته‌های دانش‌آموزان در طول دورۀ آموزشی سنجیده می‌شود و هدف آن نمره دادن است؛ اما سنجش برای یادگیری، فرایند جست‌وجو و تفسیر شواهد برای استفادۀ دانش‌آموزان و معلمان است تا آن‌ها بتوانند تشخیص دهند که دانش‌آموز در کجای پیوستار یادگیری قرار دارد؛ به کجا می‌خواهد برود؛ و چگونه می‌تواند به یادگیریش ادامه بدهد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: چرا یادگیری دانش‌آموز را می‌سنجیم؟فصل دوم:اصول و مبانی اصلی سنجشفصل سوم: اهمیت و نقشسنجش آغازین در فرایند یادگیری- یاددهیفصل چهارم: سنجش تکوینی و بهبود یادگیری دانش‌آموزانفصل پنجم: باز اندیشی در سنجش تراکمی

more_vert مقاله تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده" مقاله ای است در 16 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به  بررسی موضوعات خصوصی سازی، بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی کار و  ارزش افزوده پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR)

ادامه مطلب

closeمقاله هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR)

مقاله علمی و پژوهشی " هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران)" مقاله ای است در 20 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ ارز حقیقی، برابری قدرت خرید، الگوی خودرگرسیونی با انتقال ملایم، هزینه مبادله پرداخته شده است چکیده مقاله مطالعات سال‌های اخیر درخصوص مدل‌های تعادل عمومی نشان می‌دهند که مدل‌های تعادلی تعیین نرخ ارز حقیقی با در‌نظر‌گرفتن هزینه مبادلات، یک فرایند تعدیل غیرخطی را نسبت به برابری قدرت خرید PPP می‌طلبد. آزمون‌های هم‌انباشتگی مرسوم‌که آثار هزینه مبادلات را در‌نظر نمی‌گیرند، اغلب فرضیه PPP بلندمدت را با شکست مواجه می‌کنند. در‌این تحقیق با در‌نظر‌گرفتن هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی PPP ، روند تعدیل انحرافات PPP را بررسی نموده‌ایم. ابتدا با بهره‌گیری از دو سری داده‌های سالانه و ماهانه برای دوره زمانی (2007- 1975) فرضیه فرایند تعدیل خطی انحرافات PPP را در مقابل فرضیه فرایند تعدیل خودرگرسیونی با انتقال ملایم STAR آزمون کردیم‌که به طور قوی فرض خطی بودن تعدیل رد می‌شود. سپس، مدل‌های STAR را با استفاده از الگوریتم نیوتن-رافسون و روش حداکثرسازی تابع حداکثر راستنمایی شرطی تخمین زدیم. فرایند سیستماتیک تخمین غیرخطی، رفتار برگشت به تعادل PPP در بلندمدت را تایید می‌کند، اگر چه در کوتاه‌مدت PPP از رفتار‌گام تصادفی پیروی می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت استراتژیک

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند. فهرست مطالبکلیاتی در خصوص مفاهیم مدیریت ماهیت مدیریت استراتژیک استراتژی ها در حوزه عمل رسالت سازمان بررسی عوامل خارجی بررسی عوامل داخلی بررسی، انتخاب و اجرای استراتژیک ارزیابی و کنترل استراتژی برنامه ریزی منابع بنگاه مدیریت موجودی کالا چهارچوب تحلیلی جهت تهیه سند راهبردی (تدوین استراتژی) سازمان های یاد گیرنده (دانش محور) فرهنگ سازمان منابع

more_vert تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه‌ها

ادامه مطلب

closeتکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه‌ها

تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه‌ها از پنجشنبه آغاز می‌شودفرایند ثبت‌نام در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از روز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه آغاز می‌شود. سازمان سنجش آموزش کشور روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که کد رشته محل های دانشگاه هاه و موسسات آموزش عالی که ظرفیت شان تکمیل نشده است عصر چهارشنبه منتشر می شود.این سازمان در ادامه اطلاعیه خود افزوده است که تمام متقاضیان واجد شرایط می توانند از پنجشنبه ۲۳ آبان ماه به مدت چهار روز با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب کد رشته محل های مورد علاقه خود اقدام کنند.به گزارش ایرنا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال گذشته فرایند تکمیل ظرفیت را در دانشگاه ها ممنوع اعلام کرد؛ با این حال به علت خالی ماندن ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به خصوص دانشگاه های غیردولتی مجوز تکمیل ظرفیت های خالی برای مقطع کارشناسی ارشد از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو صادر شده است.

more_vert مقاله نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن

ادامه مطلب

closeمقاله نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن

مقاله علمی و پژوهشی " نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن" مقاله ای است در 15 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تابع تولید؛ کشش تولیدی انرژی؛ همجمعی؛ ECM؛ ARDL پرداخته شده است چکیده مقاله در نگرش نئوکلاسیکی به نقش انرژی در فرایند تولید و ایجاد رشد اقتصادی کمتر توجه شده و تولید عمدتاً به صورت تابعی از دو نهاده نیروی کار و سرمایه تصریح شده است، حال آن که نمی‌توان نقش حیاتی انرژی در فرایند تولید را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است با لحاظ کردن نهاده انرژی در تابع تولید، کشش تولیدی بلند مدت نهاده انرژی مورد برآورد قرار گرفته و اهمیت انرژی در فرایند تولید به وضوح مشخص شود. برای این منظور الگوی تصریح شده در چارچوب نگرش همجمعی به روش ARDL و به کمک داده‌های سری زمانی سال‌های 1344 تا 1391 برآورد شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، کشش تولیدی انرژی در بلندمدت 48/0 برآورد شده است که از کشش‌های تولیدی سرمایه و نیروی کار که به ترتیب 42/0 و 45/0 است بیشتر بوده و نشان دهنده نقش پراهمیت انرژی در فرایند تولید صنعتی است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا(ECM) نیز نشان می‌دهد در هر دوره 21/0 از خطای عدم تعادل دوره قبل تعدیل می‌شود که مبین کندی و سختی فرایند تعدیل نهاده‌های تولید است. عنوان مقاله [English] The role of energy use in industry and mine's production process چکیده [English] The important role of energy is neglected in neoclassical growth and production theory and usually output is taken to be a function of labor and capital alone. However one cannot underestimate the vital role of energy in the production process. In this article, by including energy use as an input in the production function, we have tried to estimate the long run energy elasticity of production in order to show how important energy use could be in the industrial production process. In doing so, by using co-integration methodology and ARDL approach, we have estimated a production function, by the aid of time series data for the period 1344-1391. Based on the result obtained from estimating the production model, we find a production elasticity of 0.48 for the energy input which is greater than the elasticity of production for capital and labor which is estimated to be 0.45 and 0.42 respectively, this finding shows the vital role of energy in the industrial production process. Result obtained from estimating the Error Correction Model (ECM) indicate that the coefficient of last period long term disequilibrium error is to be 0.21. This means that about 21 percent of long term disequilibrium error is corrected within each period. It also shows how difficult is to adjust factors of production in the short run industrial production process. کلیدواژه‌ها [English] Production Function, Energy Elasticity of Production, Co-integration, ECM, ARDL   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام

ادامه مطلب

closeکتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام

کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام نوشته‌ی ریچارد ام. برتن، پوششی جامع از جنبه‌های کلیدی طراحی سازمان، از جمله اهداف کلان، استراتژی، فرآیند، افراد، هماهنگی، کنترل و پرداخت‌ها را به مدیران اجرایی و دانشجویان MBA ارائه می‌کند. ویرایش سوم این کتاب درسی موفق، راهنمای گام‌ به‌ گام طراحی سازمان، از عارضه‌یابی (تشخیص) تا طراحی و پیاده‌سازی را فراهم می‌سازد. با استفاده از مدل الماس جدید که در عمل کاملاً به آزمون گذاشته شده است، کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام (Organizational design: a step-by-step approach) خوانندگان را از میان روش و الماس یکپارچه‌ای برای ارزیابی و برنامه‌ریزی سازمانی هدایت می‌کند. ریچارد ام. برتن (Richard M. Burton) در ویرایش جدید این کتاب، فصل جدیدی درباره‌ی پروژه‌ای برای مدیریت تغییر سازمانی در سطح عملی، مورد کاوی‌های جدید، مباحثات گسترده‌تر در مورد شکل‌های جدید سازمانی، طراحی ساختار و سیستم‌های دانش و گام‌های عملی جدید برای پیاده‌سازی و تغییر آورده است. در بخشی از کتاب ساختار سازمانی می‌خوانیم: در جو فرایند داخلی افراد معمولاً به‌ طور درونی بر نحوه انجام کار، یعنی روش‌ها یا فرایندهای کار، تمرکز می‌کنند. این می‌تواند برای کسب کارایی سازمانی بسیار مهم باشد. پس، چنان جوی لزوماً برای سازمان مخرب نیست. چالش مدیریتی متمرکز نگه داشتن افراد بر فرایندهای کاری است بدون آنکه اجازه داده شود تا اعتماد، تعارض، ناعدالتی درک‌ شده و مانند آن چنان پایین باشند که مانع از موفقیت سازمانی شوند. جو فرایند داخلی، درصورتی‌ که به‌ دقت مدیریت شود، می‌تواند برای سازمان منافعی در پی داشته باشد. برای نمونه، برنامه‌های محبوب شش سیگما را در نظر بگیرید (هان، 1999)، که بر فرهنگی از سنجش، سرآمدی، رویارویی با تعارض و پاداش‌های مبتنی بر کاهش مستمر خطا تاکید می‌کنند. برنامه شش سیگما معمولاً جو فرایند داخلی را ترویج می‌کند. چالش مدیریتی پرورش جو فرایند داخلی به ‌شیوه‌ای است که گرفتار ورطه‌ای از منفی‌گرایی از سوی کارکنان نشود بلکه ارزش‌های سرآمدی، دستیابی به کارایی‌های سازمانی و کنترل خطا را ترویج کند. اگر جو سازمان شما فرایند داخلی است در آن صورت مشاهده خواهید کرد که در آن معمولاً آمادگی پایینی برای تغییر وجود دارد. شاید بر مبنای شهود چندان درست نباشد چون ممکن است اینگونه استدلال شود که یک تغییر، یا هر تغییری، در چنین محیطی با استقبال رو‌به‌رو می‌شود. اما شواهد مبین آن‌ هستند که فرایندگرایی شدید از سوی افراد همراه با ترجیحی برای حفظ آن گرایش است تا درگیر شدن در فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به وضعیت متفاوتی شود. شاید این سطح فرو کاسته اعتماد در این سازمان‌هاست که به توضیح این اکراه کمک می‌کند. اعتقاد کمتری به رهبری و اعتقاد بیشتری به خود فرایندهاست، از همین رو مقاومت در برابر تغییر معمولا بالاست. به نظر می‌رسد یک سطح بالاتر از دیگران را سرزنش (سپر بلا) کردن با این داستان مربوط به سازمان فرایند داخلی سازگار باشد. فهرست مطالب پیش‌گفتارپیش‌گفتار ویرایش سومگام 1: آغازفصل 1: ارزیابی حیطه و اهداف سازمانگام 2: ارزیابی استراتژیفصل 2: استراتژیفصل 3: محیطگام 3: تحلیل ساختارفصل 4: ساختار شرکتفصل 5: شکل‌های جدید سازمانیگام 4: ارزیابی فرایند و افرادفصل 6: طراحی وظیفهفصل 7: افرادفصل 8: رهبری و جو سازمانیگام 5: ارزیابی هماهنگی، کنترل، و پرداخت‌هافصل 9: سیستم‌های هماهنگی، کنترل و اطلاعات و دانشفصل 10: پرداخت‌هاگام 6: طراحی معماری ساختاریفصل 11: طراحی معماری ساختار و توالی تغییرگام 7: پیاده‌سازی معماری ساختارفصل 12: پیاده‌سازی تغییر: چه کسی چه‌کاری را کی باید انجام دهد؟موردکاوی‌ها: کنتورهای الکترومکانیکال ABBمشاوران ABCگروه بلواستوندندیری با مسئولیت محدودجوی بیلدرزپیشاهنگان جذاب‌ترنداگر اسپاگتی سرد شود چه خواهد شد؟منابع و مآخذ

more_vert کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام

ادامه مطلب

closeکتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام

کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام نوشته‌ی ریچارد ام. برتن، پوششی جامع از جنبه‌های کلیدی طراحی سازمان، از جمله اهداف کلان، استراتژی، فرآیند، افراد، هماهنگی، کنترل و پرداخت‌ها را به مدیران اجرایی و دانشجویان MBA ارائه می‌کند. ویرایش سوم این کتاب درسی موفق، راهنمای گام‌ به‌ گام طراحی سازمان، از عارضه‌یابی (تشخیص) تا طراحی و پیاده‌سازی را فراهم می‌سازد. با استفاده از مدل الماس جدید که در عمل کاملاً به آزمون گذاشته شده است، کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام (Organizational design: a step-by-step approach) خوانندگان را از میان روش و الماس یکپارچه‌ای برای ارزیابی و برنامه‌ریزی سازمانی هدایت می‌کند. ریچارد ام. برتن (Richard M. Burton) در ویرایش جدید این کتاب، فصل جدیدی درباره‌ی پروژه‌ای برای مدیریت تغییر سازمانی در سطح عملی، مورد کاوی‌های جدید، مباحثات گسترده‌تر در مورد شکل‌های جدید سازمانی، طراحی ساختار و سیستم‌های دانش و گام‌های عملی جدید برای پیاده‌سازی و تغییر آورده است. در بخشی از کتاب ساختار سازمانی می‌خوانیم: در جو فرایند داخلی افراد معمولاً به‌ طور درونی بر نحوه انجام کار، یعنی روش‌ها یا فرایندهای کار، تمرکز می‌کنند. این می‌تواند برای کسب کارایی سازمانی بسیار مهم باشد. پس، چنان جوی لزوماً برای سازمان مخرب نیست. چالش مدیریتی متمرکز نگه داشتن افراد بر فرایندهای کاری است بدون آنکه اجازه داده شود تا اعتماد، تعارض، ناعدالتی درک‌ شده و مانند آن چنان پایین باشند که مانع از موفقیت سازمانی شوند. جو فرایند داخلی، درصورتی‌ که به‌ دقت مدیریت شود، می‌تواند برای سازمان منافعی در پی داشته باشد. برای نمونه، برنامه‌های محبوب شش سیگما را در نظر بگیرید (هان، 1999)، که بر فرهنگی از سنجش، سرآمدی، رویارویی با تعارض و پاداش‌های مبتنی بر کاهش مستمر خطا تاکید می‌کنند. برنامه شش سیگما معمولاً جو فرایند داخلی را ترویج می‌کند. چالش مدیریتی پرورش جو فرایند داخلی به ‌شیوه‌ای است که گرفتار ورطه‌ای از منفی‌گرایی از سوی کارکنان نشود بلکه ارزش‌های سرآمدی، دستیابی به کارایی‌های سازمانی و کنترل خطا را ترویج کند. اگر جو سازمان شما فرایند داخلی است در آن صورت مشاهده خواهید کرد که در آن معمولاً آمادگی پایینی برای تغییر وجود دارد. شاید بر مبنای شهود چندان درست نباشد چون ممکن است اینگونه استدلال شود که یک تغییر، یا هر تغییری، در چنین محیطی با استقبال رو‌به‌رو می‌شود. اما شواهد مبین آن‌ هستند که فرایندگرایی شدید از سوی افراد همراه با ترجیحی برای حفظ آن گرایش است تا درگیر شدن در فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به وضعیت متفاوتی شود. شاید این سطح فرو کاسته اعتماد در این سازمان‌هاست که به توضیح این اکراه کمک می‌کند. اعتقاد کمتری به رهبری و اعتقاد بیشتری به خود فرایندهاست، از همین رو مقاومت در برابر تغییر معمولا بالاست. به نظر می‌رسد یک سطح بالاتر از دیگران را سرزنش (سپر بلا) کردن با این داستان مربوط به سازمان فرایند داخلی سازگار باشد. فهرست مطالبپیش‌گفتارپیش‌گفتار ویرایش سومگام 1: آغازفصل 1: ارزیابی حیطه و اهداف سازمانگام 2: ارزیابی استراتژیفصل 2: استراتژیفصل 3: محیطگام 3: تحلیل ساختارفصل 4: ساختار شرکتفصل 5: شکل‌های جدید سازمانیگام 4: ارزیابی فرایند و افرادفصل 6: طراحی وظیفهفصل 7: افرادفصل 8: رهبری و جو سازمانیگام 5: ارزیابی هماهنگی، کنترل، و پرداخت‌هافصل 9: سیستم‌های هماهنگی، کنترل و اطلاعات و دانشفصل 10: پرداخت‌هاگام 6: طراحی معماری ساختاریفصل 11: طراحی معماری ساختار و توالی تغییرگام 7: پیاده‌سازی معماری ساختارفصل 12: پیاده‌سازی تغییر: چه کسی چه‌کاری را کی باید انجام دهد؟موردکاوی‌ها: کنتورهای الکترومکانیکال ABBمشاوران ABCگروه بلواستوندندیری با مسئولیت محدودجوی بیلدرزپیشاهنگان جذاب‌ترنداگر اسپاگتی سرد شود چه خواهد شد؟منابع و مآخذ

more_vert مقاله ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای

ادامه مطلب

closeمقاله ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای" مقاله ای است در 25 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش؛ راهبرد مدیریت دانش؛ تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ تحلیل نقاط قوت و ضعف؛ فرصت‌ها و تهدیدها؛ فرایند تحلیل شبکه‌ایپرداخته شده است چکیده مقاله به‌منظور اطمینان از پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان، مسأله‌ی مهم در وهله‌ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب است که باید بر مبنای چارچوبی متناسب بنا نهاده یا تجدید ساختار شود و غالباً می‌بایست تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. به‌طور معمول، برای ارزیابی و بررسی عوامل و مؤلفه‌های تدوین راهبرد از مدل تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ((SWOT استفاده می‌شود و با توجه به موزون بودن عوامل و اهمیت نسبی آن‌ها از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شده است. برخلاف بسیاری از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) که بر فرض استقلال معیارها و گزینه‌ها متکی هستند، فرایند تحلیل شبکه‌ای می‌تواند ازطریق تعاملی نظام‌یافته، با همه‌گونه وابستگی بین معیارها و گزینه‌ها، پاسخ‌هایی به‌مراتب بهتر و دقیق‌تر از سایر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره عرضه کند و با توجه به برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روشSWOT و ANP چارچوب مؤثری به‌منظور کمک به سازمان‌هایی که به‌دنبال ارزیابی و انتخاب دانش هستند توسعه داده شده است. مطالعه‌ی انجام‌شده در سازمانِ مورد بررسی نشان داد که مطلوب‌ترین هدف افزایش قابلیت‌های رهبری سازمان بوده و راهبرد بهبود نظام انگیزش و ارتباطات، بهبود روابط با کارکنان و تخصصی‌شدن در یک یا چند خدمت خاص به‌عنوان برترین راهبرد مدیریت دانش در سازمان می‌باشد. عنوان مقاله [English] Design of Knowledge Management Strategy Selection Model in Organizations with the Analytic Network Process Approachدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب

ادامه مطلب

closeکتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب

کتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب نوشته‌ی تارا حبیب زاده به طراحی سیستم‌های ضدعفونی کردن نظیر تعداد کالیفرم‌های موجود در فاضلاب، مشخصات فیزیکی فاضلاب، نحوه تماس و زمان تماس کلرین‌ها با فاضلاب می‌پردازد. در بخشی از کتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب می‌خوانیم: به موازات استفاده از کلر در صنعت تصفیه آب و فاضلاب، همواره تلاش‌هایی به منظور دستیابی به روش‌های تئوری که مقادیر اپتیمم کلر را برای شرایط مختلف و انواع مختلف جریان‌ها به دست دهد، ادامه داشته است. در این راستا، محققان با مطالعه فرایند تصفیه فاضلاب و شناخت پدیده‌های موثر در این فرایند، مدل‌های مختلفی جهت پیش‌بینی و تخمین غلظت کلر در جریان، ارائه کرده‌اند. در این تحقیق، مدل سازی مصرف کلر در فاضلاب تصفیه شده از منظری دیگر مورد بررسی قرار گرفته، که جزئیات آن در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. بررسی فرآیند تصفیه در فرآیند ضدعفونی فاضلاب با استفاده از ماده کلر، کلر وارد جریان فاضلاب می‌شود و در حین جریان با فاضلاب با مواد و ترکیبات موجود، واکنش می‌دهد که این واکنش‌ها منجر به ضدعفونی جریان می‌شود. بنابر این مسئله مورد بررسی شامل پدیده‌های زیر می‌باشد:الف) پدیده حرکت سیال که با استفاده از قانون بقای اندازه حرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد.ب) واکنش شیمیائی، که از طریق قانون بقای جرم بررسی می‌شود.

more_vert کتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب

ادامه مطلب

closeکتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب

کتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب نوشته‌ی تارا حبیب زاده به طراحی سیستم‌های ضدعفونی کردن نظیر تعداد کالیفرم‌های موجود در فاضلاب، مشخصات فیزیکی فاضلاب، نحوه تماس و زمان تماس کلرین‌ها با فاضلاب می‌پردازد. در بخشی از کتاب روش‌های نوین گندزدایی فاضلاب می‌خوانیم: به موازات استفاده از کلر در صنعت تصفیه آب و فاضلاب، همواره تلاش‌هایی به منظور دستیابی به روش‌های تئوری که مقادیر اپتیمم کلر را برای شرایط مختلف و انواع مختلف جریان‌ها به دست دهد، ادامه داشته است. در این راستا، محققان با مطالعه فرایند تصفیه فاضلاب و شناخت پدیده‌های موثر در این فرایند، مدل‌های مختلفی جهت پیش‌بینی و تخمین غلظت کلر در جریان، ارائه کرده‌اند. در این تحقیق، مدل سازی مصرف کلر در فاضلاب تصفیه شده از منظری دیگر مورد بررسی قرار گرفته، که جزئیات آن در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. بررسی فرآیند تصفیه در فرآیند ضدعفونی فاضلاب با استفاده از ماده کلر، کلر وارد جریان فاضلاب می‌شود و در حین جریان با فاضلاب با مواد و ترکیبات موجود، واکنش می‌دهد که این واکنش‌ها منجر به ضدعفونی جریان می‌شود. بنابر این مسئله مورد بررسی شامل پدیده‌های زیر می‌باشد:الف) پدیده حرکت سیال که با استفاده از قانون بقای اندازه حرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد.ب) واکنش شیمیائی، که از طریق قانون بقای جرم بررسی می‌شود.

more_vert مهلت ثبت‌نام در دوره بدون آزمون دانشگاه‌ها

ادامه مطلب

closeمهلت ثبت‌نام در دوره بدون آزمون دانشگاه‌ها

۳۰ دی، آخرین مهلت ثبت‌نام در دوره بدون آزمون دانشگاه‌هافرایند ثبت‌نام در دوره پذیرش بدون آزمون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ۳۰ دی ماه جاری پایان می‌یابد. پذیرش در دوره های بدون آزمون از اسفندماه سال گذشته برای نخستین بار در دانشگاه ها آغاز شد. با توجه به اینکه ظرفیت خالی دانشگاه ها از جمله پیام نور، غیرانتفاعی و دوره های شهریه پرداز تعدادی از دانشگاه ها تکمیل نشد، شورای سنجش و پذیرش دانشجو یک بار دیگر با انجام تکمیل ظرفیت موافقت کرد.بنابراین فرایند ثبت نام مجدد داوطلبان برای پذیرش در صندلی های خالی از ۲۸ آبان ماه امسال آغاز شد و این مهلت ۱۰ روز دیگر و در روز دوشنبه ۳۰ دی ماه به پایان می رسد.پذیرفته شدگان این دوره می توانند از ترم دوم سال تحصیلی جاری، تحصیل خود را در دانشگاه های مدنظر آغاز کنند.آمار استقبال از پذیرش بدون آزمون در دوره نخست ۲۸۶ هزار نفر متقاضی داشت در حالی که ظرفیت اعلام شده دانشگاه ها برای این دوره بیش از ۵۹۶ هزار نفر بود.منصور غلامی وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری پیش از این به ایرنا اعلام کرده بود که ۴۰ درصد از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری ۹۸، پذیرش بدون آزمون را برای ورود به دانشگاه انتخاب کرده بودند. ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور هم پیش از این به ایرنا اعلام کرد که تمام ظرفیت های بدون آزمون دانشگاه ها مشخص شده و از مجموع ۷۶۰ هزار ظرفیت خالی، حدود ۴۰۰ هزار ظرفیت پر شد و ۳۴۲ هزار ظرفیت برای پذیرش بدون آزمون خالی است.

more_vert کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام

ادامه مطلب

closeکتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام

کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام نوشته‌ی ریچارد ام. برتن، پوششی جامع از جنبه‌های کلیدی طراحی سازمان، از جمله اهداف کلان، استراتژی، فرآیند، افراد، هماهنگی، کنترل و پرداخت‌ها را به مدیران اجرایی و دانشجویان MBA ارائه می‌کند. ویرایش سوم این کتاب درسی موفق، راهنمای گام‌ به‌ گام طراحی سازمان، از عارضه‌یابی (تشخیص) تا طراحی و پیاده‌سازی را فراهم می‌سازد. با استفاده از مدل الماس جدید که در عمل کاملاً به آزمون گذاشته شده است، کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام‌ به‌ گام (Organizational design: a step-by-step approach) خوانندگان را از میان روش و الماس یکپارچه‌ای برای ارزیابی و برنامه‌ریزی سازمانی هدایت می‌کند. ریچارد ام. برتن (Richard M. Burton) در ویرایش جدید این کتاب، فصل جدیدی درباره‌ی پروژه‌ای برای مدیریت تغییر سازمانی در سطح عملی، مورد کاوی‌های جدید، مباحثات گسترده‌تر در مورد شکل‌های جدید سازمانی، طراحی ساختار و سیستم‌های دانش و گام‌های عملی جدید برای پیاده‌سازی و تغییر آورده است. در بخشی از کتاب ساختار سازمانی می‌خوانیم: در جو فرایند داخلی افراد معمولاً به‌ طور درونی بر نحوه انجام کار، یعنی روش‌ها یا فرایندهای کار، تمرکز می‌کنند. این می‌تواند برای کسب کارایی سازمانی بسیار مهم باشد. پس، چنان جوی لزوماً برای سازمان مخرب نیست. چالش مدیریتی متمرکز نگه داشتن افراد بر فرایندهای کاری است بدون آنکه اجازه داده شود تا اعتماد، تعارض، ناعدالتی درک‌ شده و مانند آن چنان پایین باشند که مانع از موفقیت سازمانی شوند. جو فرایند داخلی، درصورتی‌ که به‌ دقت مدیریت شود، می‌تواند برای سازمان منافعی در پی داشته باشد. برای نمونه، برنامه‌های محبوب شش سیگما را در نظر بگیرید (هان، 1999)، که بر فرهنگی از سنجش، سرآمدی، رویارویی با تعارض و پاداش‌های مبتنی بر کاهش مستمر خطا تاکید می‌کنند. برنامه شش سیگما معمولاً جو فرایند داخلی را ترویج می‌کند. چالش مدیریتی پرورش جو فرایند داخلی به ‌شیوه‌ای است که گرفتار ورطه‌ای از منفی‌گرایی از سوی کارکنان نشود بلکه ارزش‌های سرآمدی، دستیابی به کارایی‌های سازمانی و کنترل خطا را ترویج کند. اگر جو سازمان شما فرایند داخلی است در آن صورت مشاهده خواهید کرد که در آن معمولاً آمادگی پایینی برای تغییر وجود دارد. شاید بر مبنای شهود چندان درست نباشد چون ممکن است اینگونه استدلال شود که یک تغییر، یا هر تغییری، در چنین محیطی با استقبال رو‌به‌رو می‌شود. اما شواهد مبین آن‌ هستند که فرایندگرایی شدید از سوی افراد همراه با ترجیحی برای حفظ آن گرایش است تا درگیر شدن در فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به وضعیت متفاوتی شود. شاید این سطح فرو کاسته اعتماد در این سازمان‌هاست که به توضیح این اکراه کمک می‌کند. اعتقاد کمتری به رهبری و اعتقاد بیشتری به خود فرایندهاست، از همین رو مقاومت در برابر تغییر معمولا بالاست. به نظر می‌رسد یک سطح بالاتر از دیگران را سرزنش (سپر بلا) کردن با این داستان مربوط به سازمان فرایند داخلی سازگار باشد. فهرست مطالبپیش‌گفتارپیش‌گفتار ویرایش سومگام 1: آغازفصل 1: ارزیابی حیطه و اهداف سازمانگام 2: ارزیابی استراتژیفصل 2: استراتژیفصل 3: محیطگام 3: تحلیل ساختارفصل 4: ساختار شرکتفصل 5: شکل‌های جدید سازمانیگام 4: ارزیابی فرایند و افرادفصل 6: طراحی وظیفهفصل 7: افرادفصل 8: رهبری و جو سازمانیگام 5: ارزیابی هماهنگی، کنترل، و پرداخت‌هافصل 9: سیستم‌های هماهنگی، کنترل و اطلاعات و دانشفصل 10: پرداخت‌هاگام 6: طراحی معماری ساختاریفصل 11: طراحی معماری ساختار و توالی تغییرگام 7: پیاده‌سازی معماری ساختارفصل 12: پیاده‌سازی تغییر: چه کسی چه‌کاری را کی باید انجام دهد؟موردکاوی‌ها: کنتورهای الکترومکانیکال ABBمشاوران ABCگروه بلواستوندندیری با مسئولیت محدودجوی بیلدرزپیشاهنگان جذاب‌ترنداگر اسپاگتی سرد شود چه خواهد شد؟منابع و مآخذ

more_vert مقاله اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت" مقاله ای است در 19 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به پردازش هشیار؛ پرتاب دارت؛ تحت فشار ذهن ساکن؛ نوروفیدبک پرداخته شده است چکیده مقاله           به‌کارگیری نوروفیدبک در ارتقای عملکرد ورزشی به‌سرعت رو به رشد است. هدف پژوهش حاضر اثر تمرین نوروفیدبک بر عملکرد حرکتی و فرایند حرکتی هشیار بازیکنان ماهر دارت بود. آزمودنی‌ها 20 بازیکن مرد ماهر دارت بودند. اجرای این پژوهش شامل پنج مرحلة پیش‌آزمون، تمرینات نوروفیدبک و پس‌آزمون اول، آزمون تحت فشار و پس‌آزمون دوم بود. دورة تمرینات نوروفیدبک شامل تمرین بازداری باند فرکانسی آلفا (8 تا 12 هرتز) در جایگاه اف چهار بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و روش آماری آزمون تحلیل واریانس مرکب استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر فرایند حرکتی هشیار برای گروه تمرین نوروفیدبک در مرحلة پس‌آزمون اول (001/0=P) و آزمون تحت فشار (001/0=P)کاهش یافته است، اما در گروه کنترل این کاهش مشاهده نشد (83/0=(P. امتیازهای پرتاب دارت برای گروه نوروفیدبک و کنترل در مرحلة پس‌آزمون اول به نسبت پیش‌آزمون افزایش یافته بود (001/0=P)، اما تنها گروه نوروفیدبک (001/0=(P توانست این افزایش را در آزمون تحت فشار حفظ کند. یافته‌ها نشان می‌دهد تأثیری بین تمرینات نوروفیدبک، فرایند حرکتی هشیار و عملکرد ورزشی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، تمرینات نوروفیدبک از طریق کاهش فرایند حرکتی هشیار به عملکرد حرکتی مطلوب منجر می‌شود و حس خودکاری را در ورزشکار ایجاد می‌کند.. عنوان مقاله [English] The Effect of Neurofeedback Training on Sport Performance Enhancement and Conscious Motor Processing in Skilled Dart Players چکیده [English] The employment of neurofeedback is growing rapidly in sport performance enhancement. The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on motor performance and conscious motor processing of skilled dart players. The subjects were 20 male skilled dart players. The research was conducted in five phases: pretest, neurofeedback training, posttest 1, under pressure test and posttest 2. Neurofeedback training consisted of prevention training of the alpha frequency band (8 to 12 Hz) in F4. To analyze data, descriptive statistics and mixed ANOVA were used. Results indicated that the amounts of conscious motor processing for neurofeedback training group decreased in posttest 1 (P=0.001) and under pressure test (P=0.001) but this reduction was not observed in the control group (P=0.83). The dart throwing points for neurofeedback training group and control group in the posttest 1 increased compared with the pertest (P=0.001), but only neurofeedback group (P=0.001) was able to preserve this increase in the under pressure test. The findings indicated an effect among neurofeedback training, conscious motor processing and sport performance. In other words, the neurofeedback training leads to the desired motor performance and creates automatic sense in the athlete by reducing the conscious motor processing.   کلیدواژه‌ها [English] Conscious processing, dart throwing, neurofeedback, quiet mind, under pressure دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert فراخوان اعطای مجوز صلاحیت ارزش‌گذاری به موسسات منتشر شد

ادامه مطلب

closeفراخوان اعطای مجوز صلاحیت ارزش‌گذاری به موسسات منتشر شد

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فراخوان اعطای مجوز صلاحیت در زمینه ارزش‌گذاری به موسسات و شرکت‌های فعال در این زمینه را منتشر کرد. به گزارش روز یکشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این معاونت بر اساس مصوبه مورخ دی ماه سال ۹۸ هیات وزیران به موسسات و شرکت‌های فعال در زمینه ارزش گذاری که دارای سابقه و تجربه هستند، مجوز اعطا می کند. در این فراخوان آمده است؛ شرکت‌ها و موسسات متقاضی می‌توانند جهت ارزیابی و دریافت مجوزهای مربوطه در سامانه ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود به نشانی sadan.isti.ir، درخواست خود را ثبت کنند، تکمیل فرم مربوط به اطلاعات شرکت‌ها و موسسات متقاضی در سامانه گام اول در فرایند ثبت نام است، ارائه حداقل ۳ گزارش ارزش گذاری توسط متقاضی که تمام یا بخشی از آن از مصادیق دارایی نامشهود باشد، بخش دیگر از فرایند ثبت نام را تشکیل می‌دهد. شناسایی شرکت‌ها و موسسات دارای تاییدیه صلاحیت ارزش گذاری نامشهود و برقراری ارتباط سیستماتیک بین طرفین عرضه و تقاضا ارزش گذاری از جمله اهداف این فراخوان است. علاقه‌مندان می‌‎توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر سایت مورد اشاره در ابتدای این فراخوان با شماره ۸۳۵۳۲۷۸۸ متعلق به دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تماس گیرند.