جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید

  مقاله علمی و پژوهشی" تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید ، سازمان متواضع ، تواضع مدیریتی ، رهبری متواضعانه و شایستگی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد و صحیفه امام(ره)

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد و صحیفه امام(ره)

مقاله علمی و پژوهشی" شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد و صحیفه امام(ره) " مقاله ای است که در18 صفحه و با 19 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد ، کدگذاری باز، کدگذاری محوری،کدگذاری انتخابی و صحیفه امام(ره) اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ، تاپسیس گروهی فازی، دلفی فازی ، دیمتل گروهی فازی و مدیریت ریسک اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه منابع انسانی؛ مدل شایستگی؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ بخش فناوری اطلاعات و ارتباطاتپرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله با هدف توسعة مدل شایستگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است. برای این منظور به شیوه‌ای ترکیبی، شایستگی‌های اولیه از منابع مختلف جمع‌آوری شده و با اخذ نظرات و مبتنی بر روش کمی نمونه‌گیری از کارشناسان و مدیران سازمان در قالب پرسشنامه اولویت‌بندی گردیده‌اند و سپس بر اساس روش کیفی مبتنی بر بررسی مستندات سازمان و انجام مصاحبه‌ عمیق خبرگی با مدیران تکمیل شده است. مبتنی بر این فرآیند، چارچوب شایستگی سازمان مشتمل بر 40 گروه شایستگی مختلف است که در چهار لایة: شایستگی‌های پایه، شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی‌های عمومی و شایستگی‌های تخصصی سازمان تدوین شده‌است. عنوان مقاله [English] Designing a Multi-Dimensional Model for Managers and Employees چکیده [English] This research is intended to propose a model for competency at “Formulating Regulations and Communication Organization”. In a compound method, the early competencies were first collected from various sources. They were prioritized through asking questions from experts and managers in a questionnaire according to the quantitative sampling method. This was accomplished by reviewing the documents and conducting deep interviews with managers through qualitative method. The process ended in a competency framework including 40 competency groups at four levels: basic competencies, managerial competencies, general competencies, and special competencies. کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Development, Competency model, Put Into Practice, Organization of Formulating Radio regulations and Communications, Information Technology and Communication Division دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

ادامه مطلب

closeتصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

 اصول سنجش شایستگی‌های مدیران نهادهای علمی که براساس آن پنج مولفه مورد سنجش قرار می گیرد، به تصویب شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با موضوع بررسی الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل وزارتخانه برگزار شد.بر اساس مصوبه شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم، در سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی پنج مؤلفه «شخصیت فردی و ویژگی‌های حرفه‌ای»، «توانایی‌های مدیریتی»، «شایستگی رهبری»، «مهارت‌های ارتباطی» و «دانش مدیریتی» مورد سنجش قرار می‌گیرد.همچنین شاخص‌های سنجش هریک از مؤلفه های شایستگی، براساس نتایج حاصل از مطالعات بین‌المللی، تجربیات ملی و بومی‌سازی آنها برای انواع نهادهای علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) تعریف و با توجه به تفاوت مأموریت نهادهای مختلف علمی و نقش مدیر در هر نهاد، وزن هر یک از شاخص‌ها تعیین می‌شود.با توجه به هدف شایسته‌سالاری و نخبه‌گماری در نظام مدیریت علمی، حاصل سنجش شایستگی‌ها با رعایت «شرایط اولیه تصدی سِمَت‌های مدیریتی»، مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۸۹ در انتخاب از میان نامزدهای مناسب در نهادهای علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای سنجش شایستگی از روش‌های علمی و عملیاتی شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد و سایر روش‌های مناسب استفاده می‌شود و حاصل این سنجش، علاوه برکمک در نخبه‌گزینی، راهنمایی لازم را برای تدوین دوره‌های آموزش فردی و حرفه‌ای مستعدان مدیریت فراهم می‌آورد.سنجش شایستگی در سطوح مختلف مدیریتی در نهادهای علمی امکان‌پذیر است و نهادها می‌توانند بر اساس الگوی مصوّب در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت و انطباق آن برای حوزه‌های مدیریتی خود، از آن برای انتخاب اصلح مدیران در سایر سطوح مدیریتی استفاده کنند.در بخش دیگری از این نشست، منصور غلامی، وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری گفت: برخی از شاخص‌ها مانند تجربه، حسن شهرت و تخصص در زمان انتخاب رؤسای نهادهای علمی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی این الگو می‌تواند سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی را به صورت علمی اجرایی کند.وی علاوه بر سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی در هنگام انتصاب، بر پیاده‌سازی فرایند شایسته‌گزینی در مدیریت‌های سطوح پایین‌تر نهادهای علمی تأکید کرد و اظهار داشت: رؤسای نهادهای علمی پیش از تصدی ریاست نهاد، لازم است چندین مرحله از مدیریت‌های درون نهاد را طی کرده باشند.

more_vert مقاله معماری الگوهای شایستگی: ارایه‌ی چارچوب مفهومی

ادامه مطلب

closeمقاله معماری الگوهای شایستگی: ارایه‌ی چارچوب مفهومی

مقاله علمی و پژوهشی " معماری الگوهای شایستگی: ارایه‌ی چارچوب مفهومی" مقاله ای است در 33 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایستگی؛ الگوی شایستگی؛ پژوهش کیفی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از نیازهای اساسی مدیران و کارشناسان منابع انسانی برای استقرار نظام مدیریت منابع انسانیِ مبتنی بر شایستگی، آشنایی با رویکردهاو فرایندهای شناسایی و مدل‌سازی شایستگی‌ها است. بنابراین، هدف کلی این مقاله، توسعه‌ی دانش و مفاهیم مربوط با تدوین الگوهای شایستگی در ابعاد نظری و عملی (طراحی و اعتباریابی چارچوب مفهومی برای تدوین و به‌کارگیری الگوهای شایستگی) در سازمان‌ها و مؤسسات ایرانی است. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش کیفی با حجم نمونه‌ی 20 نفر بود. تدوین مدل اولیه‌ی پژوهش، از طریق بررسی مدل‌های موجود صورت گرفت و اعتبار آن با استفاده از مصاحبه‌ی انفرادی و اعتباریابی پیمایشی، مورد تأیید اعضای نمونه قرار گرفت. تحلیل مصاحبه‌ها نیز با استفاده از روش تحلیل‌محتوا صورت پذیرفت. یافته‌های پژوهش، فرایند پیش‌بینی شده، برای تدوین الگوهای شایستگی و فرایند شناسایی شایستگی‌ها را مورد تأیید قرار داد. ضمناً الگوی نهایی به‌منظور طراحی الگوی شایستگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی ایران مورد استفاده و اعتبار نتایج و یافته‌های آن به‌صورت عملی نیز مورد تأیید قرار گرفت. عنوان مقاله [English] Developing CompetencyModels: Introducing Contextual Framework چکیده [English] The main aim of this study was to design and validate a methodological framework to assist Iranian human resource managers and professionals to understand how competency models can be designed, developed and implemented; and how competencies can be identified. This study is a qualitative research and has 20 participants. Two processes of identifying Competencies and developing Competency Model are developed by reviewing the presence models. Triangulation of validity methods including interview, survey (questionnaire) validity and practical validity were implemented. The interviews were also analyzed by implementing content analysis method. Finally, the results of the interviews and questionnaire are examined by using steps processes to identify Competencies and to develop Competency Model. Moreover, the designed processes were adopted to develop a Competency Model for the deans of Iranian Public Universities and the results is examined and validated practically. کلیدواژه‌ها [English] competency, Competency model, Qualitative Research دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تبیین رابطه‌ی شایستگی با سبکِ رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین رابطه‌ی شایستگی با سبکِ رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین رابطه‌ی شایستگی با سبکِ رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی " مقاله ای است در 22 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایستگی؛ سبک رهبری؛ رهبری تحول‌آفرین؛ جهاد دانشگاهی پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیق حاضر با هدف شناخت رابطه‌ی شایستگی با سبک رهبری (با تأکید بر سبک تحول‌آفرین) مدیران به انجام رسیده است. برای این منظور در مرحله‌ی اول با مصاحبه‌ی عمیق با 16 نفر از مدیران و افراد با تجربه‌ی سازمان، به شمارش مؤلفه‌های شایستگی مدیران اقدام شد. در مرحله‌ی دوم تعداد 231 نفر از مدیران به‌عنوان نمونه تصادفی از واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در مرحله‌ی اول از مصاحبه و در مرحله‌ی دوم برای سنجش شایستگی از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته براساس نتایج مصاحبه‌ها و در مورد سبک رهبری از پرسش‌نامه‌ی سبک رهبری چند عاملی (MLQ) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار آماری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اولاً برای سنجش شایستگی باید به سه مؤلفه‌ی: شایستگیِ ارزشی، شایستگیِ حرفه‌ای و شایستگیِ شخصیّتی توجه نمود. در میان این سه مؤلفه‌، مؤلفه‌ی شایستگی ارزشی، دارای بیشترین تبیین‌کنندگی است و شایستگی‌های شخصیّتی و حرفه‌ای در مرتبه‌های بعدی تبیین کنندگی قرار دارند. ثانیاً سبکِ رهبری تحول‌آفرین قابلیّت تبیین شایستگی مدیران را دارد. به‌عبارت دیگر، از سبک رهبری تحول‌آفرین برای پیش‌بینی و تبیین شایستگی مدیران می‌توان استفاده نمود. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Explaining the Relationship between Competence and Transformational Leadership Style of Managers in Research Organizations چکیده [English] The present research aimed at understanding the relationship between competence and leadership style of the managers (focusing on transformational style). First, 16 managers (the same as the number of the components of competence) and experienced employees were selected to have deep interviews. Second, 231 mangers were selected randomly as the sample group from the employees of different centers of Jihad Daneshgahi. To collect data, the researchers conducted deep interviews and then, according to the results of the interviews, administered researcher-made questionnaires to assess competence, and used multivariate leadership questionnaire (MLQ) to study leadership style. To analyze the data, structured equations model and Lisrel software were employed. The results indicated that three types of competence, including value competence, professional competence, and personality competence must be considered in the assessment of competence. Value competence was more predictive than the others, personality competence and professional competence, occupied the second and third ranks. The results also indicated that transformational leadership style could explain managers competence. In other words, it can be used to predict managers competence.  کلیدواژه‌ها [English] : Competence, leadership style, Transformational Leadership, Jihad Daneshgahi دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی

ادامه مطلب

closeمقاله جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی

مقاله علمی و پژوهشی " جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 59 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایستگی های حرفه ای؛ جذب منابع انسانی؛ تاپسیس فازی؛ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف تعیین، وزن‌دهی و سنجش شایستگی­های حرفه­ای موردنیاز برای جذب منابع انسانی در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر انجام شد. براساس تحلیل محتوای  برنامه‌ها و مستندات خارجی و داخلی، هشت شایستگی شامل: دانش و تخصص فنی، استدلال و حل مسئله، اخلاق و مسئولیت حرفه­ای، کارتیمی، برقراری ارتباط، رهبری، خلاقیت و نوآوری و دیدگاه سیستمی تعیین شد. این شایستگی­ها به‌غیراز دانش و تخصص فنی، طبق روش تاپسیس فازی در قالب نیم‌رخ­های شغلی، وزن‌دهی و رتبه‌بندی شدند. وضعیت شایستگی­های حرفه­ای 535 داوطلب استخدامی در شرکت گل‌گهر براساس آزمونی که به‌همین‌منظور تهیه شده بود، سنجیده شد. باتوجه‌به نمرۀ هر داوطلب در شایستگی­های موردنظر و وزن به‌دست‌آمده برای هر کدام از شایستگی­های حرفه­ای در نیم‌رخ شغلی مرتبط، امتیاز نهایی داوطلب در شغل موردآزمون مشخص شد و سپس داوطلبان یک شغل براساس امتیاز کسب‌شده، رتبه‌بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند به‌عنوان اقدامی مؤثر برای بهینه‌سازی فرایند جذب منابع انسانی در سازمان­ها و شرکت­ها مورد استفاده قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Competence-Based Employment of Human Resource چکیده [English] This research is intended to identify, weight, and measure the professional competence required for employing human resource in the Gulguhar Industrial and Mineral Company. Content analysis of the programs, as well as internal and external documents brought about 8 competencies including professional knowledge and expertise, reasoning and problem solving, ethics and professional responsibilities, teamwork, communication making, leadership, innovation and creativity, and systematic perspective. These competencies were weighted and ranked according to Fuzzy in the form of job profiles. The competencies of 535 applicants of the company were tested by a special exam designed for this purpose. The final score of the each applicant regarding a special job was calculated with reference to the scores he/she received on the competencies relating to that job. They were ranked accordingly for each job. The results of this research can be applied to organizations and companies as an effective measure in employment. کلیدواژه‌ها [English] Professional Competencies, employing human resource, Fuzzy, Gulguhar Industrial and Mineral Company دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی بین شایستگی‌های عاطفی‌اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیت ‌زندگی‌کاری

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه‌ی بین شایستگی‌های عاطفی‌اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیت ‌زندگی‌کاری

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی بین شایستگی‌های عاطفی‌اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیت ‌زندگی‌کاری" مقاله ای است در 26 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی؛ کیفیت ‌زندگی‌کاری؛ آموزش و پرورشپرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش، با هدف بررسی رابطه‌ی بین شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی مدیران با رضایت کارکنان از کیفیت‌زندگی‌کاری اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری آن، کلیه‌ی کارکنان ستادی نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شیراز بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 201 نفر انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده، شامل سیاهه‌ی شایستگی عاطفی و اجتماعی (ESCI) بویاتزیس (2007) و مقیاس رضایت از کیفیت‌زندگی‌کاری فوریه (2004) بود. نتایج نشان داد که: 1. وضعیت شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی و کیفیت ‌زندگی ‌کاری از حد مطوب پایین‌تر است. 2. از دیدگاه کارکنان، مدیران در شایستگی کارجمعی بالاترین و در بعد نفوذ و تأثیر پایین‌ترین میزان شایستگی را دارند. 3. کارکنان از عوامل‌ اجتماعی محیط‌ کاری بیشترین و از جوسازمانی کمترین میزان رضایتمندی را نشان دادند. 4. شایستگی‌های عاطفی- ‌اجتماعی مدیران پیش‌بینی‌کننده‌ی مثبت و معنادار رضایت از کیفیت ‌زندگی‌کاری کارکنان شناخته شد  عنوان مقاله [English] Assessment of the Relationship between Managers’ Emotional-Social Competences and Employees’ Satisfaction of Work Life Quality چکیده [English] This research is intended to assess the relationship between managers’ emotional-social competence and employees’ satisfaction of work life quality. The research follows a descriptive method using cooperation technique. Research population includes all staff members of four sections of the educational office in Shiraz. 201 subjects are selected as sample group through stratified random sampling. Statistical instrument used in the research included Boyatzis ESCI, and work satisfaction quality scale of February (2004). The results indicated that 1. The present situation of emotional-social competence and the quality of work life are lower than desirable situation. 2. According to the employees, the managers were the highest at group work and the lowest regarding influence and effectiveness. 3. The employees were most satisfied with social elements of work environment, and least satisfied with organizational atmosphere. 4. Emotional-social competence of the mangers could predict positively and significantly the satisfaction from the quality of work life. کلیدواژه‌ها [English] Emotional-Social Competence, work life quality, education دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای

ادامه مطلب

closeمقاله ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) " مقاله ای است در 30 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایستگی؛ الگوهای شایستگی؛ مقام معظم رهبری؛ مدیران و فرماندهان؛ ارتش ج .ا.ا پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه، نحوة گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. هدف این مقاله ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری است. برای طراحی الگوی بومی شایستگی‌های فرماندهان و مدیران از روش تحقیق ترکیبی کیفی- کمی استفاده شد. در مرحلة طراحی الگو، مجموعة سخنرانی‌ها و رهنمودهای معظم‌له در قالب نرم‌افزار حدیث ولایت، مورد استفاده واقع شد. برای طراحی الگوی اولیه از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و برای بازبینی الگو از گروه کانونی متشکل از متخصصان مدیریتی و صاحب‌نظران آجا استفاده شد. سپس آزمون الگو با رویکرد پیمایشی و با دریافت نظر فرماندهان از طریق پرسشنامه به انجام رسید و الگوی نهایی عرضه شد. این الگو در قالب 516 کد، 84 مفهوم و 4 مقولة اصلی طراحی شد که برخی دارای مقوله‌های فرعی است، این مقوله‌ها شامل: "شایستگی‌های فردی" با 28 مفهوم، "شایستگی‌های بین‌فردی" با 6 مفهوم، "شایستگی‌های سازمانی" با 41 مفهوم و "شایستگی‌های بینشی" با 9 مفهوم است. عنوان مقاله [English] Designing an Appropriate Competency Model for Managers and Commanders at IRI Army from the Viewpoint of Imam Khamenei چکیده [English] Managers selection and the criteria governing it, are great challenges in developing countries. This research is intended to develop a competency model for managers and commanders at IRI army from the viewpoint of the supreme leader, Imam Khamenei. Combined qualitative and quantitative research method was applied in this research. Hadith Velayat, a comprehensive collection of Imam Khamenei’s speeches and commands, were used to develop the first phase of the research. For developing the first draft of the design, the researchers applied grounded theory. For revising the model, they applied focus group composed of management experts and specialists. The final model was developed after acquiring the comments of the commanders through questionnaires in a survey method. The model included 516 codes, 84 concepts, and 4 main categories some of which included some peripheral categories. The main categories included “personal competencies” composed of 28 concepts, “interpersonal competencies” composed of 6 concepts, “organizational competencies” composed of 41 concepts, and “vision competency” including 9 concepts کلیدواژه‌ها [English] competency, Competency Models, The Supreme Leader of the Islamic Revolution, Managers and Commanders, IRI Army دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایستگی بین‌فرهنگی؛ تغییر سازمانی؛ حداقل مربعات جزئی؛ متغیرهای اصلی و غیر اصلی شایستگی بین‌فرهنگی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای اصلی و غیراصلی شایستگی بین‌فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی می‌پردازد. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت‌ها بین‌المللی در استان فارس می‌باشد. روش تحقیق آن از نوع پیمایشی ـ تحلیلی است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده است که شامل 185 نفر از اعضای جامعه موردنظر می‌شود. ابزار سنجش پژوهش حاضر، پرسشنامۀ استاندارد است و داده‌های گردآوری‌شده از روش حداقل مربعات جزئی مدل (PLS-SEM) به‌وسیله نرم‌افزار SMART-PLS2 تجزیه‌وتحلیل شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی بین‌فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر، تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. این بدان معناست که عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی بین‌فرهنگی شامل: قابلیت‌های شناختی، توانایی‌های عاطفی، مهارت‌های رفتاری، تجربه چندفرهنگی، سطح مدیریت، نوع مدیریت و آموزش بین‌فرهنگی از ملزومات آمادگی مدیر برای تغییر در کسب‌وکارهای بین‌الملل است. عنوان مقاله [English] Investigating the Effect of Intercultural Competencies on Managers' Readiness for Organizational Change چکیده [English]   The present study investigates the effect of the essential and non-essential variables of intercultural competence on managers' readiness for organizational change. The statistical population includes top managers, middle managers and administrative managers of international companies in Fars province. The research follows a survey-analytical method. The sample group is selected by simple random method including 185 members from the community. The instruments contain a standard questionnaire. Data is collected by partial least squares (PLS-SEM) method and was analyzed by SMART-PLS2 software. According to the results, the essential and non-essential factors of intercultural competence have a positive and significant effect on managers' readiness for change. This means that the underlying essential and non-essential factors of intercultural competence include: cognitive capabilities, emotional abilities, behavioral skills, multicultural experience, management level, type of management. Furthermore, intercultural education is one of the requirements of the manager for proposing changes in international business. کلیدواژه‌ها [English] intercultural competence, organizational change, partial least squares, essential and non-essential variables of intercultural competence دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزیابی عملکرد؛ مدیریت عملکرد؛ ارزشیابی شایستگی‌هاپرداخته شده است چکیده مقاله شناخت کارکنان شایسته، اعطای پاداش به آنها و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان از جمله‌علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به‌منظور نظارت بر کار کارکنان انجام می‌دادند، درحالی‌که امروز جنبۀ راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف نهایی این تحقیق، تعیین چارچوبی برای مقایسۀ دو نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در یکی از سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح است. روش این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 108 نفر از مسئولین نیروی انسانی و مدیران ارزشیابی عملکرد است که نمونۀ آماری بر اساس کل‌شماری یعنی کل جامعۀ آماری را دربر می­گیرد. این افراد کسانی هستند که اغلب هر دو نظام ارزشیابی را در سازمان موردمطالعه درک کرده­اند. یافته‌های تحقیق حکایت از آن داردکه نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در تمامی ابعاد سه‌گانۀ ورودی با میانگین (3.78)، فرایند با میانگین (3.82) و خروجی با میانگین (3.64) نسبت به نظام ارزیابی عملکرد، از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است. عنوان مقاله [English] 1A Comparative and Analytic Study of Performance Evaluation System and Competence Evaluation System at Organizations چکیده [English] Detecting competent employees, giving rewards to them, and motivating them to have better performance are the main reasons for performance evaluation. In the past, managers conducted performance evaluation only for controlling the employees. However, its guiding and advisory aspects are more prominent these days. This research is mainly aimed at providing a framework for comparing two evaluation systems in a certain military organization. This is an applied research which follows descriptive-analytical method. Research population includes 108 human resource officials and performance evaluation experts. The sample covers all research population. The population is composed of people who realize both evaluation systems. The results indicated that competency evaluation system of this organization is in a better position than its performance evaluation in all three aspects: the mean for entrance = 3.78, the mean for process = 3.82, and the mean for leaving = 3.64. کلیدواژه‌ها [English] performance evaluation, Performance Management, competence evaluation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه" مقاله ای است در 30 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مزیت رقابتی پایدار؛ نظریه منبع محور؛ شایستگی‌های محوری؛ صنعت بیمه؛ روش دلفی پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف ارائه الگوی مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه کشور بر اساس رویکرد شایستگی سرمایه انسانی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – کیفی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و روش دلفی است. نمونه آماری پژوهش را 18 نفر از استادان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان خبره شرکت‌های بیمه تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و برای شناسایی متخصصان از شیوه گلوله برفی استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، الگوی مزیت رقابتی پایدار بر اساس نظریه منبع محور و رویکرد شایستگی‌های محوری منابع انسانی، شامل عوامل «دانش فنی»، «تعهد سازمانی»، «انعطاف‌پذیری»، «خلاقیت»، «رضایت شغلی» و «اخلاق حرفه‌ای» در صنعت بیمه طراحی شد عنوان مقاله [English] Designing a Constant Competitive Advantage Model Based on Human Capital Competency in Insurance Industry چکیده [English] This research is aimed at proposing a model for competitive advantage in accordance with the approach of human resource competence. This is a descriptive-qualitative research based on library studies and Delphi method. The research population includes 18 university professors and experts and managers of insurance firms. The sample group was selected purposefully on the basis of snowball method. The results indicated that the reliable model of competence advantage on the basis of source orientation as well as the approach of merits of human resource in the insurance industry includes the following elements: “technological knowledge”, “organizational commitment”, “flexibility”, :creativity”, “job satisfaction”, and “professional ethics”. کلیدواژه‌ها [English] Constant Competence Advantage, Source Oriented Theory, Central Competencies, Insurance Industry, Delphi method دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی

ادامه مطلب

closeمقاله اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی " مقاله ای است در 22 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جذب و تامین نیروی انسانی؛ شایستگی؛ تاپسیس فازی پرداخته شده است چکیده مقاله نزدیک به سه دهه است که بر اهمیت منابع انسانی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه­ها در سطح سازمان­ها و موفقیت آنها تأکید می­شود و امروزه مدیران منابع انسانی بر این باورند که انتخاب و انتصاب افراد شایسته متناسب با جایگاه شغلی، این ارزشمندی را نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل اثرگذار بر الگوی جذب منابع انسانی مبتنی‌بر شایستگی در شرکت‌های پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل 44  قانون اساسی از طریق تحلیل محتوا و مصاحبه با پنل خبرگان و طبقه­بندی آن در 8 بُعد اصلی شامل عوامل محیطی مؤثر بر تعیین راهبردها، متولیان جذب و تأمین نیروی انسانی، برنامه­ریزی منابع انسانی مبتنی‌بر شایستگی‌های شغلی صنعت، تعیین معیارهای شایستگی، تطبیق شایستگی‌ها با مشاغل، اقدامات جذب نیروی انسانی، اقدامات تأمین نیروی انسانی و پیامدهای داخلی و خارجی، به اولویت‌بندی این عوامل توسط مسئولین و مدیران منابع انسانی  شرکت‌های هولدینگ خلیج فارس از روش تاپسیس فازی می‌پردازد. نتایج اولویت‌بندی نشان داد که تعیین تعداد مناسب افراد، دانش فنی، گروه‌گرایی، ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای، خواسته‌های حقوقی، پیاده‌سازی فرایند استخدام، توانمندسازی کارکنان و عدالت‌محوری در جذب نیروی انسانی و عامل رقابت در هریک از ابعاد مؤثر بر الگو، دارای بالاترین اولویت بوده است.  عنوان مقاله [English] Prioritizing the Factors Affecting the Recruitment of Human Resource and Providing an Appropriate Model Based on the Merit System چکیده [English] The importance of human resource has been highlighted as the most valuable assets at organizational and their successes for about three decades. Today, human resource managers believe that selection and appointment of competent employees in accordance with their jobs reveal the value of human resource. This study is aimed at identifying factors influencing the efficiency of human resource recruitment model in petrochemical companies covered by Article 44 of the Iranian Constitution. The research is conducted through content analysis by interviewing panel experts.  Its classification contains eight main dimensions including environmental factors affecting the determination of strategies, authorities of recruitment and supply of human resources, human resource planning based on industry professional competencies, determination of merit standards, adjustment of competencies with occupations, human resources recruitment measures, human resources supply measures, and internal and external consequences. The research resulted in the prioritizing these factors by authorities and resource managers at Persian Gulf Human Holdings Companies by Fuzzy Topsis technique. The results of prioritization showed that the following factors are the most prior factors affecting the model: determining the sufficient number of people, technical knowledge, group orientation, evaluating professional competencies, legal demands, implementing the recruitment process, empowering employees, justice-orientation in attracting human resources, and competition factor in each dimensions. کلیدواژه‌ها [English] recruitment and supply of human resources, competency, Fuzzy Topsis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ادراک عدالت؛ شایستگی؛ نیاز؛ نظریه ی ترکیبی عدالت پرداخته شده است چکیده مقاله این نوشتار درصدد بررسی دیدگاه‌های پاسخ‌گویان در یک سازمان نظامی درباره‌ی عدالت و مقایسه‌ی ادراک آنها با نظریه‌های مورد اعتنا در این زمینه است. به این منظور، پس از بررسی و تعیین دیدگاه‌های مختلف راجع به عدالت و بیان سه دیدگاه کلی و متفاوت در این زمینه؛ یعنی، دیدگاه مبتنی بر اصل شایستگی، اصل نیاز و نظریه‌ی ترکیبی، در یک تحقیق تجربی به مقایسه‌ی این دیدگاه‌ها با نظر افراد، از طریق پرسش‌نامه و در بین کارکنان نظامی، به تعداد 440 نفر اقدام شد. یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهد که ادراک نظامیان از عدالت با توافق تقریباً هم‌وزن و هم‌سان با گویه‌های مربوط به اصل‌های «شایستگی» و «نیاز» (با نسبت 4.73 و 4.51 برابری موافقان به مخالفان)، بیشتراز آنکه تنها یک اصل را مبنای عدالت بداند، با نظریه‌ی ترکیبی عدالت (ترکیب شایستگی و نیاز) هم‌خوانی دارد. این یافته، می‌تواند در راستای تقویت و گسترش «نظریه‌ی ترکیبی عدالت» ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد. عنوان مقاله [English] The Understanding of Military Personnel of Organizational Justice چکیده [English] This research is intended to assess the viewpoints of the respondents in a military organization to questions about justice, and to compare their understanding with considerable related theories. Hence, having reviewed the viewpoints about justice and three general different approaches, including principle of competence, principle of need, and the compound theory, an experimental research was conducted to compare them with the views of people. Data was collected through questionnaires which were distributed among 440 people. The results indicated that understanding of military personnel of justice was almost correlated and consistent with the questions related to competence and need (ratio of agree to disagree = 4.73 and 4.51). The results indicated that a single principle was not regarded as a basis for justice; rather, the compound theory was more relevant. Findings of this research can be helpful in the development of compound theory of justice.  کلیدواژه‌ها [English] Understanding Justice, competence, Need, the Compound Theory of Justice دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ابلاغ مصوبه نظام رتبه‌بندی معلمان

ادامه مطلب

closeابلاغ مصوبه نظام رتبه‌بندی معلمان

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری تصویب‌نامه موضوع نظام رتبه‌بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۳ آذر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نظام رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرد. مطابق این تصویب‌نامه، رتبه‌بندی به مفهوم فرآیند تعیین رتبه‌های پنج‌گانه معلمان براساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد آنان اطلاق می‌شود. مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند. بر اساس نظام رتبه‌بندی، سنجش صلاحیت معلمان طبق شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای انجام می شود.شایستگی‌های عمومی شامل شرایط عمومی استخدام براساس مقررات استخدامی مورد عمل، شایستگی‌های تخصصی شامل رشته، مدرک تحصیلی، دانش موضوعی مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و امور تربیتی، روش ها و فنون تدریس و هدایت و نظارت آن و شایستگی‌های حرفه‌ای شامل اخلاق حرفه‌ای، توانایی ها و مهارت های آموزشی، پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسئله محور) براساس آزمون های الکترونیکی می‌شود. مشمولان در صورت کسب صلاحیت‌ها و داشتن شرایط مربوط، می‌توانند به رتبه بالاتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع این تصویب‌نامه برخوردار شوند. همچنین، به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ کرده یا می‌کنند به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه کسب می‌کنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند. افزون بر این، به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه و شناخت مزایا، موانع و مشکلات مربوط، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود تا ظرف یک سال، بررسی‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد و راهکارهای پیشنهادی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق وزارت آموزش و پرورش به هیئت وزیران ارائه کند. این تصویب‌نامه از تاریخ اول مهر ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.

more_vert مقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی

ادامه مطلب

closeمقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راوی؛ شایستگی‌های کارکنان؛ موزه‌ی دفاع مقدس؛ ویژگی‌های کارکنان پرداخته شده است چکیده مقاله موزه‌های دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی هستند که در عرصه‌ی اشاعه‌ی فرهنگ و ارزش‌های والای دفاع مقدس فعال می‌باشند. با توجه به اینکه راویان، رکن اصلی این مجموعه‌ها را تشکیل می‌دهند، مشخص بودن شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان، به‌عنوان رکن اصلی نقش به‌سزایی در موفقیت این نهاد‌ها دارد. به همین منظور، مقاله‌ی پیش رو، به‌عنوان پژوهشی کاربردی با رویکردی توصیفی پیمایشی سعی دارد تا به تعیین و رتبه‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان این موزه‌ها بپردازد. در همین راستا، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن با استفاده از روش‌های پیش‌آزمون و آلفای کرونباخ (به میزان 91/0) تأیید گردیده است، نسبت به گردآوری و تحلیل داده‌ها بپردازد. داده‌های مورد نیاز، از میان خبرگانِ این عرصه جمع‌آوری و تحلیل شد. پس از تعیین ویژگی‌های کارکنان، رتبه‌بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد: این نهاد‌ها برای برنامه‌ریزی منابع انسانی خود بهتر است به‌ترتیب به شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های علایق و ارزش‌های کاری، دانش، مهارت‌ها و توانمندی‌ها توجه نمایند. عنوان مقاله [English] Prioritization of the Merits and Characteristics of Revolutionary Institutions through Value Approach چکیده [English] The Holy Defense Museums are very important institutions that propagate the values of the Holy Defense. As the reporters of the Holy Defense are the main bases of this institutions, the clarification of their merits and characteristics are essential in their successful implementation. This research is intended to identify and prioritize these characteristics and merits. Using nonprobability judgment and questionnaire sampling method, which was validated as 0.91, the data was collected and analyzed. Having identified the characteristic of the employees, Friedman test was used to prioritize them. The results suggest that these institutions must consider ingredients of interest, work values, knowledge, skills, and capabilities respectively.  کلیدواژه‌ها [English] Human Tesource Programming؛ Reporter, Employees؛ Merits؛ the Holy Defense Museums, Employees’ Characteristics دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانشگاه خوارزمی پیشگام در حوزه مهارت افزایی

ادامه مطلب

closeدانشگاه خوارزمی پیشگام در حوزه مهارت افزایی

دانشگاه خوارزمی به خاطر ارائه و اجرای طرح بیست مهارت در بیست سالگی و ایجاد مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی به عنوان دانشگاه برگزیده کشور انتخاب شد. به گزارش چهارشنبه شب دانشگاه خوارزمی، روز ۲۷ آذرماه در هشتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور که با حضور مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم و مدیران پژوهشی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه برگزیده در سال ۹۸ در حوزه مهارت‌های افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان انتخاب و از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری تقدیر و تندیس یادبود دریافت کرد. طرح ملی بیست مهارت تا ۲۰ سالگی طرحی است که دانشجویان در آن مهارت های کلیدی و اشتغالزا را همزمان با آموزش آکادمیک برای افزایش اشتغال پذیری می گذرانند. این طرح بر مهارت های پایه شایستگی های کلیدی و به طور کلی مهارت های نرم اصرار دارد. اهداف این طرح، کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی، تکمیل آموزش‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان کشور، توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و اشتغال پذیری است. مهارت های ارائه شده در طرح ۲۰۲۰؛ کار گروهی، مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسئله، نحوه جستجوی شغل، برنامه ریزی، نحوه استفاده و تحلیل اطلاعات، رهبری، خلاقیت، فناوری ارتباطات و اطلاعات، خودانگیزشی، تفکر انتقادی، توانایی بهره‌گیری از زبان خارجی، مذاکره، قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف، فکر ابداعی، آگهی های مربوط به سازمان بنگاه و تجارت، ایده پردازی و ارزیابی ایده‌ها، مهارت های نوشتن و توانایی سخن گفتن در جمع است.

more_vert مقاله شناسایی و اولویت‌بندی عارضه‌های کانون‌های ارزیابی و توسعه در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی و اولویت‌بندی عارضه‌های کانون‌های ارزیابی و توسعه در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی و اولویت‌بندی عارضه‌های کانون‌های ارزیابی و توسعه در ایران" مقاله ای است در 27 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کانون ارزیابی و توسعه؛ مدل شایستگی؛ برنامۀ توسعۀ فردی؛ عارضه‌یابی؛ روش دلفی پرداخته شده است چکیده مقاله کانون‌های ارزیابی، ابزاری مهم و مؤثر برای انتخاب و ارتقای سرمایه‌های انسانی سازمان، تشخیص نقاط قوت و ضعف ارزیابی‌شوندگان و توسعۀ شایستگی‌های آنها محسوب می‌شوند. به‌رغم مزایای استفاده از کانون‌های ارزیابی، فرایند استفاده از این کانون‌ها دچار عارضه‌هایی است. در این مقاله، نتایج شناسایی و اولویت‌بندی عارضه‌های کانون‌های ارزیابی و توسعه در راستای کمک به سازمان‌ها در جهت استفاده بهینه از کانون‌های ارزیابی و نیل به رویکرد شایسته‌سالاری در سازمان‌ها، با استفاده از روش دلفی ارائه شده است. ابتدا از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، 42 عارضه‌، شناسایی و در ادامۀ پژوهش، اعضای پانل دلفی، سایر عارضه‌ها را شناسایی و سپس آنها را اولویت‌بندی کردند. از مجموع 50 عارضۀ شناسایی‌شده، 15 عارضۀ اولیه که از نظر اعضای پانل دلفی، مهم‌تر تشخیص داده شده بود، به‌عنوان نتایج دلفی و یافته‌های پژوهش انتخاب شد. در این میان 11 عارضه از طریق مصاحبه با خبرگان و 4 عارضه از سوی اعضای پانل دلفی ارائه شده‌اند. عدم حمایت مدیر ارشد، بومی‌نبودن مدل شایستگی، عدم توجه به هدف کانون ارزیابی و مد تلقی‌شدن آن، عملی‌نشدن نتایج کانون جهت ارائه برنامۀ توسعۀ فردی و منحصربه‌فرد نبودن مدل شایستگی در سطح مشاغل به‌عنوان 5 عارضۀ مهم کانون‌‌های ارزیابی و توسعه، شناسایی شدند. عنوان مقاله [English] Identification and Prioritization of the Problems of the Evaluation and Development Centers in Iran چکیده [English] Evaluation centers are important and effective instruments for selecting and promoting organizations’ human capital, identify strengths and weaknesses of the candidates, and developing their competencies. Despite the advantageous usage of these evaluation centers, the process of their application encounters some problems. Using Delphi method, this research is intended to identify and prioritize the problems affecting evaluation and development centers in order to help organizations make use of these center to achieve proper meritocracy. Having reviewed the literature and having interviewed the experts, the researchers identified 42 problems. Other problems were found out by Delphi panel. Then they were all prioritized. Among the 50 problems, 15 ones were identified to be most important by the experts. They were proposed as the findings of this research. Weak support by the higher manager, meritocracy’s models not being native, disregarding the evaluation center and looking at it as a fashion, no practice of the results in individual development, and particularity of meritocracy model were identified as the five most important problems in evaluation and development centers. کلیدواژه‌ها [English] Evaluation and Developmentcenters, Meritocracy Model, Individual Development Plans, Problem Finding, Delphi method دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا" مقاله ای است در ۱۷ صفحه و با ۳۱ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بازخورد؛ تکلیف‌‌گرا؛ خودگرا؛ شایستگی ادراک‌شده؛ هنجاری پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازخورد هنجاری مثبت بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری دانش‌آموزان دختر پنجم ابتدایی بودند. از جامعۀ هدف، 60 دانش‌آموز به‌طور تصادفی انتخاب شدند و در چهار گروه هنجاری تکلیف‌گرا، بدون هنجاری تکلیف‌گرا، هنجاری خودگرا و بدون هنجاری خودگرا قرار گرفتند. نتایج تفاوت معناداری بین عملکرد بازخورد گروه‌ها در مرحلۀ اکتساب نشان نداد، ولی این تفاوت در مرحلۀ یادداری معنادار گزارش شد. نتایج پیگیری آزمون توکی نشان داد که بین میانگین امتیازهای آزمودنی‌ها در گروه‌های بازخورد هنجاری و بدون بازخورد هنجاری خودگرا تفاوت معنادار است. تفاوت معناداری بین گروه‌های تکلیف‌گرا و خود‌گرا در شایستگی ادراک‌شده مشاهده نشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .