جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب اصول و مهارتهای نگارش مقالات علمی - پژوهشی (ویژه رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی)

ادامه مطلب

closeکتاب اصول و مهارتهای نگارش مقالات علمی - پژوهشی (ویژه رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی)

کتاب اصول و مهارتهای نگارش مقالات علمی - پژوهشی (ویژه رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی) نوشتۀ محمدرضا بیات و سیده مینا جمعه زاده، به مباحثی چون اصول کلی مقاله‌نویسی، انواع مقاله و بخش‌های اصلی آن، نحوه ارسال مقاله و... می‌پردازد. در بخشی از کتاب اصول و مهارتهای نگارش مقالات علمی - پژوهشی می‌خوانیم: تهیه گزارش پژوهش‌های علمی یا مقاله نویسی مهم‌ترین مرحله‌ی پژوهشگری است. علم از اجتماع و ترکیب، یافته‌های پژوهش‌های مختلف که در گوشه و کنار جهان انجام می‌گیرند حاصل می‌آید و مقاله وسیله‌ای است که از طریق آن پژوهشگر نتایج فعالیت‌های پژوهشی خود را، به گونه‌ای قابل استفاده در اختیار دیگران می‌گذارد. هدف از نوشتن مقالات، بالا بردن سطح دانش علاقمندان به علم و آشنا ساختن آن‌ها با تحولات و ترقیات تحقیقاتی در هر زمینه علمی به عنوان یک اصل ضروری در جامعه، مطرح است. پس از اتمام رسیدن تحقیق و دستیابی به نتایج، محقق باید این اطلاعات را هر چه سریع‌تر به طور واضح و صریح در اختیار جامعه علمی و مسؤولان قرار دهد. نگارش مقاله و ارائه نتایج پژوهش‌های علمی، مهم‌ترین مرحله‌ی پژوهشگری به شمار می‌رود. اگر پژوهشگر نتواند یافته‌های پژوهش و نتایج اقدامات علمی خود را در اختیار سایر پژوهشگران و علاقمندان قرار دهد، پژوهش او هر چند که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد کرد، در واقع مثل این است که اصلا پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین، فقط انجام دادن پژوهش و گردآوری تعدادی یافته‌ی علمی و بایگانی کردن آن هیچگونه خدمتی به علم نمی‌کند. یک محقق باید یافته‌های پژوهشی خود را به رشته تحریر درآورد و آن‌ها را به نحو مقتضی در اختیار همگان بگذارد. همانطور که محقق، پیش از اقدام به پژوهش نیاز دارد که از کوشش‌های علمی سایر پژوهشگران در رشته مورد علاقه‌اش مطلع شود تا بتواند برنامه کار پژوهشی خود را با پیشرفت‌های آنان هماهنگ کند، دیگران نیز باید بتوانند به یافته‌های پژوهش او دسترسی یابند تا با استفاده از آن‌ها فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را سازمان دهند. همه این‌ها مستلزم آن است که پژوهشگران نتایج پژوهش‌های خود را جمع آوری کرده و آن‌ها را به نحوی که قابل استفاده جامعه علمی باشد تدوین کنند و برای استفاده دیگران در مجله‌های علمی و سایر منابع قابل دسترس گزارش دهند. فهرست مطالبفصل اول: آشنایی با مجله علمیمؤسسه اطلاعات علمیضریب تاثیرگذاریضریب تاثیرچگونه محاسبه می‌شود؟مزایا و معایب ضریب تاثیررتبه‌بندی مجلات (مقالات) بین المللی و داخلی از نظر اعتبار و امتیازمجلات بین‌المللیمجلات داخلیمعرفی مهم‌ترین پایگاه‌های علمیپایگاه الزویرپایگاه اشپرینگرپایگاه ویلیپایگاه کابیپایگاه ابسکوبررسی ایندکس بودن ژورنال در سایت آی. اس. آیاصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال‌های بین المللی و ISIانگلیسی صحیح دانشگاه‌های ایران جهت وابستگی مقالهفصل دوم: اصول کلی مقاله نویسیﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽفصل سوم: انواع مقالهاهمیت مقالهدسته‌بندی نوشته‌های علمی- نوشته‌های سطح اول- نوشته‌های سطح دوم- نوشته‌های سطح سوم- نوشته‌های خاکستریدسته‌بندی مقالات1-مقاله پژوهشی (تحقیقی)2-مقاله تحلیلی (ترویجی)3-مقاله مروری (تالیفی)4-مقاله گردآوریفصل چهارم: بخش‌های اصلی مقالهعنوان مقالهوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ- ﻧﺤﻮه‌ی ﻧﮕﺎرش ﻋﻨﻮان‌ﻫﺎﭼﮑﯿﺪهاﻧﻮاع ﭼﮑﯿﺪهوﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﯾﮏ ﭼﮑﯿﺪه‌ی ﺧﻮباﻧﺪازه ﭼﮑﯿﺪهﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎی ﭼﮑﯿﺪهﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﮑﯿﺪه (ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه)مقدمهاﯾﺮادﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪنکات قابل توجه در نوشتن مقدمهﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪﻋﻠﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪﻧﻘﺶ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﻟﻪﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ (ﭼﻬﺎرﭼﻮب)ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮیﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮیﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮیپیشینه تحقیق (مرور ادبیات)هدف‌ها، فرضیه‌ها، و تعریف متغیرها یا مفهوم‌هابیان هدف‌های پژوهشتدوین و بیان فرضیه‌ها- انواع فرضیه‌هاتعریف متغیرها یا مفهوم‌هاروشنوع اطلاعات در روش1- نمونه و نمونه گیری2- نوع مداخله یا دستکاری3- ابزار پژوهش، و اعتبار و پایایی آن4- نحوه‌ی اجرا و جمع آوری داده‌هانتایجساختار نتایج و یافته‌ها- یافته‌ها و نتایج توصیفی- یافته‌ها و نتایج استنباطی و تحلیلیترتیب ارائه‌ی یافته‌ها یا نتایجملاحظه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یافته‌ها و نتایجبحث و نتیجه گیریساختار بحث و نتیجه گیریمحدودیت ها-پیشنهادات- تقدیر و تشکرضمائمفصل پنجم: نحوه ارسال مقالهاشتباهات متداول در نگارش مقاله- اشتباهات متداول چکیده- اشتباهات متداول روش‌ها- اشتباهات متداول زیرنویس‌ها و عنوان‌های جدول‌ها و شکل‌ها- اشتباهات متداول بحث و نتیجه گیری- اشتباهات رایج منابع- انتخاب مجله- بازبینی نهایی مقاله- ارسال مقالهروند بررسی و داوری مقالهزمان داوریسرنوشت مقاله پس از داوریاصلاح و بازبینیپذیرش و چاپ مقالهرد شدن مقالهارسال به مجله دیگرنحوه ارسال مقاله برای مجلات بین‌المللی ISIفصل ششم: منبع نویسیمراجع

more_vert کتاب ساده‌سازی به زبان ساده در تولید محتوای آموزشی

ادامه مطلب

closeکتاب ساده‌سازی به زبان ساده در تولید محتوای آموزشی

در کتاب ساده‌سازی به زبان ساده در تولید محتوای آموزشی، تکنیک‌های علمی‌ کاربردی برای ساده آموزش دادن توسط محمد حسین اسلامی بیان شده است، که می‌توانید از این تکنیک‌ها در تدریس، نوشتن کتاب و هر محتوای دیگری، استفاده کنید تا قدمی برای ساده‌تر کردن مطالب آموزشی‌تان بردارید. نکته مهم در تولید محتوا ساده‌گویی و قابل فهم بودن آن است. ساده‌گویی اصلا کار آسانی نیست و نیاز به تخصص دارد ولی در کتاب ساده‌سازی به زبان ساده در تولید محتوای آموزشی سعی بر آن شده است که ساده‌سازی را با بیانی روان بنویسیم. در این جامعه‌ای که تقریبا سرعت حرف اول را می‌زند، سرعت در پخت غذا (فست فود)، سرعت ارسال پیام (شبکه‌‌های اجتماعی)، سرعت در مطالعه (تندخوانی)، سرعت اینترنت و ده‌ها نمونه دیگر مصرف کننده محتوای آموزشی سرعت در فهم مطالب را از تولیدکننده انتظار دارد. این مسئله با ساده‌سازی محتوا قابل حل است. حالا شمای تولید کننده ممکن است: - معلمی باشید که در مدارس سطوح ابتدایی آموزش می‌دهید.- نویسنده‌ای که کتاب‌های آموزشی می‌نویسید.- کارگردان فیلم‌های آموزشی باشید.- تولید کننده انیمیشن‌های آموزشی باشید.- استاد فوق تخصص دانشگاه یا حوزه علمیه باشید.- و یا شخصی باشید که می‌خواهد یک نکته به دیگری بیاموزد. در هر صورت شاگرد شما، خواننده کتابتان، بیننده فیلم و انیمیشن‌های شما و خلاصه مخاطبتان از شما انتظار دارد که راحت‌تر مطالب را بفهمد، ساده‌تر این مطالب را هضم کند و آسان‌تر به آن‌ها عمل نماید. فهرست مطالببخش صفرم: مقدمهبخش اول: تولید محتوا و ساده‌سازیبخش دوم: ضرورت ساده‌سازیبخش سوم: تکنیک‌های ساده‌سازیبخش چهارم: ابزارک‌های ساده‌سازیبخش پنجم: ادبیات ساده‌سازی

more_vert کتاب طرح و ساختار رمان

ادامه مطلب

closeکتاب طرح و ساختار رمان

کتاب طرح و ساختار رمان نوشته جیمز اسکات بل، از مجموعه کتاب‌های آموزش نویسندگی است که به بررسی ساختار رمان، صحنه‌ها، طرح‌های پیچیده و راهنمایی‌ها و ابزارهایی برای اصلاح طرح و ساختار رمان می‌پردازد. اغلب رمان نویس‌ها، صرف نظر از این که چه نوع رمانی می‌نویسند، باید مشکل ساختاری رمان خود را به نحوی حل کنند؛ مگر این که برای‌شان مهم نباشد که خواننده‌ها اثرشان را می‌خوانند یا نمی‌خوانند. جیمز اسکات بل (James Scott Bell) داستان‌نویس، فیلمنامه‌نویس، استاد دانشگاه، و شاعر است. وی در رشتۀ حقوق تحصیل کرد و وکیل شد، ولی به دلیل زمینۀ فعالیت‌های ادبی و هنری که در دوران جوانی و دانشگاه داشت ناگهان تصمیم گرفت نویسنده شود. وی غیر از مقالات مختلف و چند فیلمنامه، تاکنون بیش از 29 رمان منتشر کرده که برخی از آن‌ها به ده زبان دنیا ترجمه شده است. اسکات بل بیشتر رمان‌های پرحادثه می‌نویسد که برخی از آن‌ها از این قرار است: عدالت کور، دروغی دیگر، فریب‌ خورده و مرا ترک نکن. غیر از این، او نویسندۀ مجلۀ رایترز دایجست و استاد داستان‌نویسی در دانشگاه پپردین در کالیفرنیا نیز بوده است. از همه مهم‌تر او تا کنون پنج شش کتاب در زمینۀ داستان‌نویسی منتشر کرده است. در بخشی از کتاب طرح و ساختار رمان می‌خوانید: در شروع رمان ماجرایی، شخصیت اصلی باید جایی را ترک کند. بنابراین در پردۀ اول نویسنده شخصیت را قبل از این که به دنبال ماجرا برود معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که او می‌خواهد چه نوع زندگی‌ای را رها کند. در این جا ممکن است شخصیت به دلایل مختلفی از زندگی و محیط کنونی‌اش ناراضی باشد. این زندگی ممکن است واقعا در تضاد با راحتی و سلامت شخصیت باشد، درست مثل وضعیت هاک در ماجراهای هاکلبری فین (1885) نوشتۀ مارک تواین، یا ممکن است شخصیت اصلی عینا مثل دون‌ کیشوت در رمانی به همین نام (1605) حس کند باید از خانه و کاشانه بیرون بزند و کاری برای مردم دنیا بکند. در این جا بد نیست به همین منظور لحظاتی نگاهی به ماجراهای هاکلبری فین بیندازیم. با آن که جناب مارک تواین در همان سخن آغازین کتاب با عنوان اخطار فرموده‌اند که «هرکس سعی کند در این کتاب دنبال طرح رمان بگردد تیر باران خواهد شد»، خود اسم رمان دست او را رو می‌کند: ماجراهای فین همان طرح رمان است. فهرست مطالبفصل 1: خوب حالا این طرح چیست؟فصل 2: ساختار رمان: آنچه اجزای طرح شما را به هم پیوند می‌دهدفصل 3: چگونه از سوژه‌ها لبریز شویم؟فصل 4: شروع قوی رمانفصل 5: میانه رمانفصل 6: آخر رمانفصل 7: صحنه‌هافصل 8: طرح‌های پیچیدهفصل 9: قوس شخصیت در طرحفصل 10: نظام‌های طراحیفصل 11: اصلاح و بازنویسی طرحفصل 12: الگوهای طرحفصل 13: عیب و ایرادهای همیشگی طرح و راه‌های درمان آنفصل 14: راهنمایی‌ها و ابزارهایی برای اصلاح طرح و ساختار رمان

more_vert کتاب با و بی‌تکلف: درس گفتارهای داستان نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب با و بی‌تکلف: درس گفتارهای داستان نویسی

کتاب با و بی‌تکلف درس‌های نویسندگی اورهان پاموک، نویسنده برنده نوبل ادبی است. این کتاب برای علاقه‌مندان به داستان‌نویسی بسیار راهگشا و کاربردی است. کتاب با و بی‌تکلف (The Naive And Sentimental) که در واقع متن درس گفتار‌های اوست برای کلاس موسوم به Norton در دانشگاه هاروارد که سال 2011 چاپ شده است. اُرهان پاموک (Orhan Pamuk) سال 1952 درست مثل قهرمان رمان‌هایش آقای جودت و پسران و کتاب سیاه در خانواده‌ای پرتعداد اما متمول در محله‌ی نیشان تاشی استانبول به دنیا آمد. اولین رمانش آقای جودت و پسران را که حکایت خانواده‌ای متمول و پر تعداد است در سال 1982 نوشت که جوایز ملی "اُرهان کمال" و "کتاب سال" را برایش به ارمغان آورد. سال بعد رمان خانه خاموش را منتشر کرد که جایزه‌ی "prix de la découverte européen" را از آن خود کرد. رمان قلعه‌ی سفید (1985) که حکایتی است از رفاقت یک دانشمند عثمانی با برده‌ای از روم، به زبان انگلیسی و سپس تقریباً به تمامی زبان‌های اروپایی ترجمه شد و پاموک را نویسنده‌ای جهانی کرد.رمان کتاب سیاه که بار دیگر بالاترین جایزه‌ی ادبی فرانسه را نصیبش کرد شهرت ارهان پاموک را دوچندان نمود. در بخشی از با و بی‌تکلف می‌خوانیم:رمان‌ها در واقع برای ما در حکم حیاتی دیگر هستند. درست مثل خواب از دید شاعر فرانسوی، ژرار دو نروال، رمان‌ها هم رنگ و لعاب، جذابیت و در عین حال عمق و پیچیدگی زندگی را شکل می‌دهند و سر و ته آن را از اشیاء، اشخاص و چهره‌هایی که می‌شناسیم لبالب پر می‌کنند. وقتی که رمان می‌خوانیم، درست مثل وقتی که خواب می‌بینیم، خارق‌العادگی چیزهایی که با آن‌ها مواجه می‌شویم بعضی وقت‌ها چنان درگیرمان می‌کند که مکان و زمان را به کل فراموش می‌کنیم و از جان و دل خود را به واقع در میان آن اشیاء و اشخاص و اتفاق‌ها احساس می‌کنیم. فهرست مطالبدرباره‌ی نویسندهوقتی مشغول خواندن یک رمان هستیم، در ذهن ما چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟آقای پاموک، آیا قصه‌ی این رمان در واقع قصه‌ی زندگی واقعی خود شماست؟شخصیت‌های ادبی، پیرنگ، زمانکلمات، تصاویر، اشیاءموزه‌ها و رمان‌هاکانون مرکزیحرف آخرپیوستهفائیستوس برای آخیلوس سلاح می‌سازد

more_vert کتاب اصول نگارش پروپوزال‌های علمی

ادامه مطلب

closeکتاب اصول نگارش پروپوزال‌های علمی

کتاب اصول نگارش پروپوزال‌های علمی نوشته سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی و عطرین ابراهیمی، سعی دارد تا اصول نگارش صحیح پروپوزال را به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی آموزش دهد. طرح تحقیق (Proposal)، مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است. طرح تحقیق اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک مهندس خبره (استاد راهنما) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را که بر اساس این نقشه شکل می‌گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی کردن و اجرای تحقیق است. هر چند انتخاب موضوع و فرآیند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می‌شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهاد یک تحقیق بوده و به منزله نقشه‌های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجویی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اهداف، سؤالات، فرضیه‌ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سردرگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می‌شود پژوهشگری که طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می‌رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان‌نامه خود را تهیه کرده است. کتاب اصول نگارش پروپوزال‌های علمی (The principles of academic proposal writing) در 6 فصل گردآوری شده است که در فصل اول به واژگان و اصطلاحات مهم در پروپوزال نویسی اشاره شده است. از آنجایی که انتخاب موضوع تحقیق، مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام در نگارش پروپوزال و سپس پایان‌نامه است در فصل دوم کتاب به روش‌های مختلف انتخاب موضوع اشاره شده است. در فصل سوم به طور مفصل به اجزای پروپوزال اشاره شده و مثال‌هایی از هر بخش نیز آورده شده است. در فصل چهارم به موضوع شیوه‌های رفرنس دهی به سبک APA پرداخته شده است. در فصل پنجم پایگاه‌های اطلاعاتی مهم جهت دانلود مقالات علمی معرفی و نحوه دانلود مقالات از آن‌ها به طور کامل تشریح شده است. در فصل ششم کتاب نیز چند نمونه فرم پروپوزال لاتین و فارسی آورده شده است. فهرست مطالبفصل اول: مفاهیم و اصطلاحاتفصل دوم: انتخاب موضوعفصل سوم: ارکان پروپوزالفصل چهارم: شیوه‌های استناد به سبک APAفصل پنجم: آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی مهم در پروپوزال‌نویسیفصل ششم: نمونه‌های پروپوزال فارسی و لاتین

more_vert کتاب الفبای تحقیق

ادامه مطلب

closeکتاب الفبای تحقیق

کتاب "الفبای تحقیق" راهنمای کاربردی تحقیق علمی برای دانشجویانی است که می‌خواهند اولین تحقیق دانشگاهی‌شان را بنویسند. در این کتاب اصول اولیه نگارش یک تحقیق علمی آموزش داده خواهد شد. در کتاب الفبای تحقیق می آموزید:چطور شروع کنم؟چطور موضوع مناسبی پیدا کنم؟چطور سوال و فرضیه مطرح کنم؟چطور پیشینه و منابع مورد نیازم را گردآوری کنم؟چطور از اینترنت برای جستجو استفاده کنم؟چطور روش مناسبی برای تحقیقم پیدا کنم؟چطور داده هایم را تجزیه و تحلیل کنم؟چطور از یافته هایم نتیجه گیری کنم؟چطور گزارش تحقیقم را بنویسم؟ کتاب الفبای تحقیق در یازده فصل تدوین شده که به طور خلاصه شامل موارد زیر است:نحوه آغاز یک تحقیق علمی در فصل اول ارائه شده است. چگونگی انتخاب موضوع مبتنی بر ویژگی­ های کلی موضوع، مراحل انتخاب آن و در نهایت کار با مراجع با هدف انتخاب موضوع در فصل دوم قابل مشاهده است. برای اینکه موضوع انتخاب شده را به یک مساله چالشی برای انجام پژوهش تبدیل کنید از مفاهیم فصل سوم می توان بهره جست. هر مساله دارای تعدادی سوال و فرضیه است که رابطه علی و معلولی با هم داشته و در چهارمین فصل از کتاب بدان پرداخته شده است. مفاهیم، مزایا و معایب پرسش­نامه، مصاحبه و مشاهده با هدف جمع آوری داده­ های مورد نیاز تحقیق در فصل پنجم ارائه شده است. در فصل ششم، به معرفی کلی منابع بسیار مهم و پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی پرداخته شده است. نگارش پیشینه تحقیق، یکی از مهمترین و سخت ترین بخش های هر تحقیقی است، که در فصل هفتم اصول آن با جزئیات مورد بحث قرار گرفته است. انواع روش تحقیق و مفهوم جامعه آماری و حجم نمونه در هشتمین فصل قابل مشاهده است. چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از یافته های تحقیق به ترتیب در فصول نهم و دهم ارائه شده است. در نهایت در یازدهمین فصل از کتاب، چگونگی تدوین تحقیق و نگارش گزارش به صورت مفصل قابل مشاهده است. فهرست مطالبفصل اول: چطور شروع کنم؟1-1 مقدمه1-2 آنچه باید از ابتدا بدانیم1-3 کارهایی که باید انجام دهیم1-4 کارهایی که نباید انجام دهیم1-5 گام های اولیه1-6 پرسش های کاربردیفصل دوم: چطور موضوع مناسبی پیدا کنم؟2-1 مقدمه2-2 ویژگی های کلی موضوع2-3 مراحل انتخاب موضوع2-4 کار با مراجع با هدف انتخاب موضوع2-5 نمونه های کاربردی2-6 پرسش های کاربردیفصل سوم: چطور یک موضوع را تبدیل به یک مساله پژوهشی کنم؟3-1 مقدمه3-2 ساختار کلی3-3 بخش های سه گانه یک مساله3-4 اصول نگارش مساله3-5 ویژگی های یک مساله خوب3-6 نمونه ای از یک مساله3-7 پرسش های کاربردیفصل چهارم: چطور سوال و فرضیه مطرح کنم؟4-1 مقدمه4-2 پرسش تحقیق4-3 فرضیه های تحقیق4-4 نمونه های کاربردی4-5 پرسش های کاربردیفصل پنجم: چطور اطلاعات و منابع مورد نیازم را گردآوری کنم؟5-1 مقدمه5-2 پرسشنامه5-3 مصاحبه5-4 مشاهده5-5 پرسش های کاربردیفصل ششم: منابع علمی در فضای مجازی کدامند؟6-1 مقدمه6-2 منابع داخلی6-3 منابع خارجیفصل هفتم: چطور پیشینه تحقیق بسازم؟7-1 مقدمه7-2 هدف گذاری7-3 سطح بندی7-4 چگونگی نگارش7-5 نکات کاربردی7-6 پرسش های کاربردیفصل هشتم: چطور روش مناسبیبرای تحقیقم پیدا کنم؟8-1 مقدمه8-2 انواع روش تحقیق8-3 جامعه آماری و حجم نمونه8-4 خطاهای تحقیق8-5 نمونه گیری8-6 پرسش های کاربردیفصل نهم: چطور داده هایمرا تجزیه و تحلیل کنم؟9-1 مقدمه9-2 روش های تجزیه و تحلیل9-3 آماده سازی نتایج9-4 پرسش های کاربردیفصل دهم: چطور از یافته هایم نتیجه گیری کنم؟10-1 مقدمه10-2 نتیجه گیری10-3 پیشنهادات10-4 پرسش های کاربردیفصل یازدهم: چطور گزارش تحقیقم را بنویسم؟11-1 مقدمه11-2 آغاز نگارش متن11-3 تالیف فصل اول (مقدمه)11-4 تالیف فصل دوم (پیشینه تحقیق)11-5 تالیف فصل سوم (روش تحقیق)11-6 تالیف فصل چهارم (نتایج تحقیق)11-7 تالیف فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)11-8 تالیف مراجع11-9 پرسش های کاربردی

more_vert کتاب راهنمای انتشار انجمن روانشناسی آمریکا

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای انتشار انجمن روانشناسی آمریکا

روانشناسی بیش از صدها سال به عنوان یکی از رشته‌های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس می‌شده است و بر خلاف تصور، ریشه دیرینهای در این سرزمین دارد. نمی‌توان به راحتی از کنار اندیشه رازی، ابن‌سینا و ناصرخسرو و تا این اواخر ملاصدرا گذشت و به آثار آنان در توجه به این علم نپرداخت. آثاری که مبین مباحث اساسی روانشناسی اعم از احساس و ادراک و تفکر و تخیل و عاطفه و توانایی‌های ذهنی است. تا اوایل دهه چهل به رغم شکوفایی این علم پس از انقلاب صنعتی در اروپا در ایران فعالیت چشمگیری دیده نشد و پس از آن از سرآغاز دهه چهل روانشناسی در ایران دارای شناسنامه سازمانی شد. در سال‌های اخیر روانشناسی ایران از لحاظ تعدد کتاب‌های علمی پیشرفت چشمگیری نموده و از لحاظ کاربردی و پژوهشی آغاز خوبی را شروع نموده است و در دنیای پژوهش و جست و جوی علمی روانشناسی، موضوعات متعدد و متنوعی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین مراحل انجام پژوهش، تهیه گزارش و انتشار یافته‌ها است. بنابراین وظیفه پژوهشگر با انجام مطالعه و گردآوری یافته‌های علمی و بایگانی کردن آن‌ها پایان نمی‌یابد بلکه باید نتایج پژوهش خود را در اختیار جامعه علمی قرار دهد. بدین ترتیب هدف از ترجمه اثر حاضر، دسترسی پژوهشگران و متخصصان به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های یکسان در تدوین گزارش نتایج یک پژوهش علمی بوده است تا بتوانند با رعایت اصول و نکات یکسان و منطقی، یافته‌های مطالعات خود را در اختیار مخاطبان قرار دهند. کتاب حاضر ترجمه ویرایش ششم راهنمای انتشار انجمن روانشناسی آمریکاست که در سال 2010 منتشر شد. این کتاب به صورت کامل و همراه با جزئیات دقیق، اصول صحیح نگارش و گزارشدهی نتایج پژوهش‌های علوم رفتاری و اجتماعی را آموزش می‌دهد. این شیوه یکساننویسی به بهترین نحو ممکن کمک می‌کند که یافته‌های پژوهش‌های جدید به شیوه منظم و دقیق و منطقی و به سرعت در اختیار علاقمندان و پژوهشگران و متخصصان قرار داده شود و با آموزش رعایت موازین اصولی و علمی و رهنمودهای لازم در مورد رعایت اصول اخلاقی در پژوهش با سبک و نحوه جدید در درک بهتر مسائل آشناتر می‌کند. این کتاب به نحوه نگارش و گزارش مقاله‌ها در مجلات علمی، رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی، استفاده مؤثر و مناسب از عناصر گرافیکی، شکل‌ها و نمودارها، جدول‌ها، نحوه نوشتن منابع و ارجاعات درون‌متنی و ارائه نمونه‌های راهنما که بر طبق دستورالعمل انجمن روانشناسی آمریکا تنظیم شده است، پرداخته و کمک می‌کند که پژوهشگران با زبانی واحد و مشترک با هم مرتبط شوند. همچنین اثر حاضر بهترین دستورالعمل ساده و کاربردی برای دانشجویان در تدوین پایان‌نامه، و محققان، متخصصان و استادان در تدوین گزارش نهایی طرح‌های تحقیقانی و چاپ مقاله‌های داخلی و خارجی است. فهرست مطالبفصل 1 : اصول نوشتن در علوم رفتاری و اجتماعیفصل 2 : ساختار و محتوای مقالهفصل 3 : نوشتن واضح و دقیقفصل 4 : روش‌ها و دستورالعمل‌های سبکفصل 5 : نمایش نتایج رهنمودهای کلی در مورد جدول‌ها و شکل‌هافصل 6 : ارجاع دادن به منابعفصل 7 : نمونه‌هایی از منبع نویسیفصل 8 : فرآیند انتشار

more_vert کتاب پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان نامه نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان نامه نویسی

این اثر که حاصل مطالعات، تجربیات، راهنمایی‌ها، مشاوره‌ها و داوری‌های پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان توسط نگارنده بوده است، تلاشی است تا معیارهای علمی و پژوهشی ونیز نگارشی پایان‌نامه‌های تحصیلی را به سبک وسیاقی کاربردی و به دور از اصطلاحات خاص، مغلق و بدون پرداختن به مباحث پژوهش و آماری محض (که ممکن است باعث خستگی خواننده شود) را ارائه کند. تنها در برخی فصول، آن هم به ضرورت، قسمتی با عنوان «برای مطالعه بیشتر» در انتهای برخی فصول گنجانده شده تا ضمن آن که تداخلی با گام‌های اصلی پژوهش پایان‌نامه بوجود نیاید، برای دانشجویانی که می‌خواهند درباره مباحث مربوطه، آگاهی بیشتری داشته باشند، مفید و قابل استفاده باشد و آنان را درانجام پژوهش، راهنمایی نماید. هدف کتاب آن است که دانشجو (که در تمام کتاب با عنوان پژوهش‌گر آمده است) با مراحلِ گوناگون پژوهش ازمرحله انتخاب موضوع، فرایند انجام واجرا و نیز نگارش آن آگاه شده تا بتواند پژوهش را از ابتدا تا انتها مدیریت نماید. مباحث کتاب در راستای تدوین اصول نگارش پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، سه مرحله کلی را در بر می‌گیرد: مرحله اول: درک ماهیّت پژوهش و پایان‌نامه، اقدامات اجرایی شامل انتخاب استاد راهنما، جست وجوی اطّلاعات، انتخاب موضوع مناسب و فرایند آماده سازی و تدوین طرح نهایی پیشنهادی پژوهش (پروپوزال) است. مرحله دوم: فرایند اجرا وتدوین پایان‌نامه از تصویب طرح پژوهش در گروه یا واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی بر اساس فصول پنج گانه پیشنهادی. مرحله سوم: مرحله پایانی، مرحله نگارش و ارائه گزارش پایان‌نامه به استاد راهنما و نیز گروه آموزشی مربوطه، ونیز استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه و برگزاری جلسه دفاع است. بر اساس این مراحل، مباحث این کتاب مجموعاً در سه بخش و ده فصل تنظیم شده است. با توجّه به اینکه فصل‌های کتاب با فصل‌های پایان‌نامه پیشنهادی در این کتاب، هماهنگی گردد، فصول حالت توالی (از فصل اول تا دهم) ندارد بلکه در هر بخش کتاب، بنا به اقتضاء، فصول جداگانه شماره‌گذاری شده است. بخش اول، سه فصل، بخش دوم پنج و بخش سوم دارای دو فصل است. فهرست مطالببخش 1) درآمدی بر مباحث کلی پژوهش و پایان‌نامهفصل 1) ماهیّت پژوهش و پایان‌نامه2. انواع پژوهش3. پایان‌نامه (تعریف، ویژگیها و اهمّیّت آن دردوره‌های مختلف آموزشی)4. نقش آفرینان پایان نامه5. اهداف پایان‌نامه6. قسمتهای پایان‌نامه (دریک نگاه)فصل 2) انتخاب موضوع پژوهشفصل 3) نگارش علمی پژوهشبخش 2) ساختار پایان‌نامه(فصول پایان‌نامه)فصل 1) طرح پژوهش1. بیان مسئله2. اهمّیّت و ضرورت پژوهش(کاربردها و جنبه‌های نوآورانه آن)3 .اهداف پژوهش4 . سؤالها یا فرضیه های پژوهش5 . متغیر یا متغیرهای پژوهش و تعاریف آن (نظری و عملیاتی)6. روش پژوهش7. جامعه آماری و نمونه پژوهش8. ابزار جمع‌آوری اطّلاعات، روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیّت اعتماد) آن9. شیوه تحلیل آماری داده‌های پژوهش10. قلمرو (مکانی و زمانی) پژوهش11. واژه‌های خاص و اصطلاحات پژوهشفصل 2) مبانی نظری و پیشینه ی پژوهشفصل 3) روش‌شناسی پژوهش1. روش و نوع پژوهش2. جامعه، نمونه و روش انتخاب نمونه آماری پژوهش3. شیوه و ابزار گرد آوری اطّلاعات پژوهش، تأمین روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) آن4.مراحل انجام ویا اجرای پژوهش5. روشهای تجزیه وتحلیل آماری پژوهش

more_vert کتاب آشنایی با آیین نگارش و گزارش نویسی در ادب پارسی

ادامه مطلب

closeکتاب آشنایی با آیین نگارش و گزارش نویسی در ادب پارسی

به راستی «فارسی شکر است» و فارسی‌زبانان سراسر عالم شکرفروشانی هستند که حلاوت کلام و شیرینی بیانشان بر کام هر مخاطبی تأثیر ماندگار می‌گذارد. زبان فارسی با صنایع لفظی و معنوی فراگیری که دارد، گنجینه‌ای از معارف و ادب و فرهنگ و خردجمعی یک قوم را طی بیش از هزار سال شامل می‌شود. با این‌همه هجمه‌ی همه‌جانبه و بنیان‌سوزی از درون و برون، این شیرین‌ترین زبان مادری عالم را تهدید می‌کند.تهدید برونی آن است که فی‌المثل هندوستان یک میلیاردی را به جذبه‌ی استعمار از زبان فارسی بازگرفت، کشوری که حتی پادشاهانش به فارسی دیوان شعر داشتند، اینک کسی کتیبه‌ی فارسی نشسته بر سردرِ کاخ‌های گورکانی‌اش را از نقش حجاری تمیز نمی‌دهد و در این‌سوتر یعنی در لاهور و قلمرو پاکستان که چندی پیش علامه اقبالش فلسفه و عرفان شرق را به فارسی می‌سرود، اینک کارش به جایی رسیده که فرزندان اقبال قادر به خواندن شعر نیای خود نیستند!اگر به داد دل زبان فارسی نرسیم این هجمه‌ی بنیانکن دیر یا زود زمام زبان فارسی یعنی گستره‌ی ایران‌زمین را نیز بدان روز و روزگار می‌نشاند. این است که هر ایرانی فارسی‌زبان برای حفظ این میراث سترگ نقش و وظیفه‌ای ارجمند به عهده دارد.تهدید درونی زبان فارسی آن است که یکایک فارسی‌زبان دغدغه و حساسیت و اهتمام لازم را از دست بدهند و به بهانه‌ی تجدد و گاه افاضه و امثال آن به بی‌رنگ کردن زبان و همزمان ورود کلمات و عبارات و حتی جملات بیگانه در عرصه‌ی زبان فارسی علاقه‌مند گردند. فهرست مطالبفصل اولنوشتهمقدمهگفتار اول: نویسنده، نوشته، نگارشنشانه‌های نوشته‌ی خوبساختار نوشته‌ی خوبعیوب نوشتهفصل دومدر بیان سخنالفبای فارسیانواع کلمهجملهانواع اسمعددانواع فعلانواع قیدانواع اضافهصفت و موصوفانواع صفتمصدرفصل سومگزارشساختار تنظیم مطالب گزارشمراحل نگارشموارد مهم در تهیه‌ی گزارشانواع گزارشنامه‌ی اداریفصل چهارمتحقیق علمیتحقیق علمیشیوه‌های تحقیقمنابع تحقیقنکات لازم در داستان‌نویسیاصول ترجمهنشانه‌گذاریفصل پنجمادب پارسیانواع سخن پارسینثر معاصر فارسینثر مصنوعطنز، هزل، طعن، هجوسبک‌های نثر فارسیآشنایی با متون کهن پارسینمونه‌هایی از نثر شیرین فارسیقواعد املای فارسیاملا و تلفظ کلماتواژه‌های مصوب فرهنگستانترکیبات مهجوراصطلاحات حقوقی / قضایی / اداریفصل ششمشعر فارسیشعر فارسینظم فارسیسبک‌های شعر فارسیبحور شعر عروضینمونه‌هایی از شعر فارسیکلمات و اصطلاحات عرفانی ادب پارسیفصل هفتمعلم بیانعلم بیانانواع بدیعشعر آزاد (نیمایی)فصل هشتمنکته‌های ادبینکته‌های گوناگون ادبیتأثیر نوشته بر مخاطبعناوین و القاب نویسندگانعناوین کتب و نوشتهخط فارسیقلمرو و بار معنایی فراگیر کلماتمکتب‌های ادبیرماناوزان جمع در زبان عربیآشنایی با آثار مهم ادبی جهانفرهنگ‌های فارسیتوارد و سرقت ادبیموضوعات شعر فارسی

more_vert کتاب فرهنگواره‌ی نامه نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگواره‌ی نامه نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها

کتاب فرهنگواره‌ی نامه نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها نوشته‌ی حسن ذوالفقاری با ورود به حوزه‌هایی چون نامه‌نگاری بین‌المللی، اسناد حقوقی و آگهی‌ها، نحوه نگارش آن‌ها را به شما آموزش می‌دهد. نوشتار اندیشه‌ی مکتوب ماست، آیا کسی می‌پسندد که اندیشه‌ای ناقص از خود برجای ‌گذارد؟ بی‌شک چنین نیست. تحول، نوسازی و بازسازی در نظام اداری و مدیریتی نیازمند زمینه‌ها و لوازم بسیاری است که از بین آن‌ها می‌توان اصلاح نظام نوشتاری و نامه‌نگاری اداری را نام برد. نقش نامه‌نگاری اداری، به هر صورتی که باشد، در سرعت انجام امور غیر قابل انکار است، مبنای هر تصمیم چه نامه باشد یا گزارش و بخش‌نامه و دستورالعمل، نخست باید بر روی کاغذ بیاید. پس ﺍﺯ ﻣﻬﻤ‌‌‌ﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ هدف‌های ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ رسمی ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺍﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ. ﻧامه‌‌های ﺍﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ مهم ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭاﺕ هستند و ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ ﻭ کاردانی کارکنان ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ را نشان می‌دهند. رفع کاستی‌ها و یک‌ دست کردن شکل نامه‌نگاری یکی از ابزارهای بهتر ارائه‌ی فکر و اندیشه و پیام‌رسانی و اطلاع‌رسانی به شمار می‌آید. آموختن شیوه‌های درست نامه‌نگاری و گزارش‌نویسی کاری است که با اندکی مطالعه و ممارست و تمرین ممکن و میسّر می‌گردد. در کتاب فرهنگ‌واره‌ی نامه‌نگاری، دکتر حسن ذوالفقاری نخست به کلیات نامه‌نگاری و راه‌های نگارش آن به همراه اصول و مبانی صحیح‌نویسی نامه‌های اداری اعم از نشانه‌گذاری، املای لغات، قواعد و ساده‌نویسی نامه‌ها پرداخته و بعد فرهنگنامه‌ی نامه‌نگاری اداری که شامل اصطلاحات و قالب‌های اداری و نحوه‌ی نگارش و نمونه‌هایی از آن است، را به شما معرفی می‌کند. کتاب حاضر برای کلیه افرادی که خواهان آن هستند تا نوشته‌هایشان بهتر شود و یا در کارشان با نامه‌نگاری‌های اداری سر و کله می‌زنند، کاربردی و مفید خواهد بود. حسن ذوالفقاری را بیشتر بشناسیم: حسن ذوالفقاری متولد 1345 در دامغان و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی است. از دیگر آثار او می‌توان، به کتب درسی زبان و ادبیات فارسی برای دوره‌ی دبستان و دبیرستان و پیش‌دانشگاهی و... اشاره کرد. ذوالفقاری در جشنواره‌های مختلفی، جوایز بسیاری را از آن خود کرده و داوری مجلات ادبی زیادی را عهده‌دار بوده است. در بخشی از کتاب فرهنگواره‌ی نامه‌نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها می‌خوانیم: برخی گمان دارند این فن، تنها مربوط به متخصصان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی است و تنها آنان باید این مهارت را بدانند؛ در حالی که یکی از مهارت‌های شهروندی، نوشتن و بیان مطالب به صورت درست و روان است آنگونه که سخن می‌گوییم. ناتوانی دانش‌آموزان و دانشجویان و دانش‌آموختگان از نگارش نامه‌های خصوصی و اداری امروزه امری رایج است. گروهی نیز نوشتن نامه‌ را امری بدیهی فرض می‌کنند. این کار جز دانستن روش‌ها و فنون خاص نامه بستگی به تبحر در شیوه‌ی نگارش دارد. هرکس و در هر رشته و شغل و تخصص و درجه‌ی تحصیلی به دانستن این اصول ساده نیاز دارد. متخصصان و مهندسان نیز در تهیّه‌ی یک نامه‌ی اداری و فنّی یا گزارش باید با اصول اولیه‌ی نگارش و تنظیم نامه‌نگاری اداری آشنا باشند. غلط نوشتن و نامفهوم بودن متن نامه و گزارش علاوه بر بی‌نتیجه گذاشتن مقصود و درخواست، نشانگر ضعف شخصیتی و احیاناً حمل بر بی‌سوادی نویسنده خواهد بود. برخی از مردم، کارشناسان، کارمندان و تحصیل کردگان به درست‌نویسی و اصول نامه‌نگاری بی‌توجه‌اند. اگر بپذیریم که دنیای امروز عصر ارتباطات است، و نامه‌نگاری رایج‌ترین شکل آن است، پس باید پذیرفت که آیین نگارش اداری یک نیاز اجتناب‌ناپذیر برای همه و به‌ ویژه تحصیل کردگان محسوب می‌شود. جامعه از تحصیل‌کردگان توقع بیشتر دارد. کارکنان سازمان‌های دولتی نیز اگر به اصول درست نوشتن آشنا نباشند، در تهیّه‌ی نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و گزارش‌هایی که باید به اطّلاع هزاران نفر برسد، دچار اشتباه و اختلال شده و گیرندگان دچار بدفهمی می‌شوند. شما خود شاهد بوده‌اید نامفهوم یا مبهم بودن نامه‌ای باعث سرگردانی ارباب رجوع، نامه‌نگاری مجدد و بیهوده و در نهایت صرف وقت و هزینه و هدر رفتن نیروی انسانی شده است. نوشتن جزء جدا ناشدنی در زندگی بشر امروز است. از ساده‌ترین شکل آن که نامه‌نگاری دوستانه، اداری و ارتباطات عادی باشد تا انتقال علوم و فنون. هرچه بتوانیم از این وسیله دقیق‌تر و مؤثرتر استفاده کنیم، انتقال پیام و ارتباط آن آسان‌تر صورت می‌گیرد. فهرست مطالبمقدمهبخش اوّل: نامه‌نگاری اداریفصل اوّل: کلیات1. معانی نامه و تعریف نامه‌نگاری اداری2. سیر تاریخی نامه‌نگاری در ایران3. جایگاه نامه‌نگاری اداری در انواع نوشته‌ها4. اهمیت نامه‌نگاری اداری5. نوشته‌های اداری به مثابه‌ی ابزار ارتباطفصل دوّم: انواع نامه‌نگاری اداری1. از نظر قالب2. از نظر رسمیت داشتن3. از نظر سطح‌4. از نظر درون‌مایه و محتوا5. از نظر درجه‌ی امنیتی6. از نظر واحد اقدام‌کننده7. از نظر زمان اقدام8. از نظر ابزار نامه‌رسانیفصل سوّم: اجزای نامه‌های اداریفصل چهارم: مراحل تهیّه‌ی نامه‌های اداریفصل پنجم: گزارش‌نویسی1. تعریف2. اهداف گزارش‌نویسی3. کارکردهای گزارش4. انواع گزارش5. ارکان گزارش6. مراحل تنظیم گزارش7. ساختار گزارش8. فصل‌بندی و عنوان‌گزینی گزارش9. چکیده‌نگاری گزارش‌هافصل ششم: درست‌نویسی نامه‌نگاری اداری1. نشانه‌گذاری‌2. شیوه‌ی خطِّ فارسی (پیوسته و جدانویسی)2. 2. جدانویسی بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها2. 3. مجموعه‌ی ام، ای، است،. . .2. 4. ضمایر ملکی و مفعولی32. 5. یای نکره و مصدری و نسبی2. 6. کسره‌ی اضافه2. 7. نشانه‌ی همزه2. 8. ترکیبات3. املای درست واژگان‌4. ساده‌نویسی نامه‌های اداری4. 1. از جمله‌های کوتاه استفاده کنیم4. 2. پاراگراف‌ها را کوتاه کنیم4. 3. از ابهام، کلی‌گویی و پیچیده‌نویسی پرهیز کنیم4. 4. در انتخاب واژگان، اصطلاحات و تعابیر دقّت کنیم4. 5. از کاربرد نشانه‌ی عربی در فارسی‌ خودداری کنیم4. 6. از کاربرد تعابیر کلی‌، متناقض و متضاد و عامیانه و نادرست بپرهیزیم4. 7. از تکرار زاید واژگان بپرهیزیم4. 8. به کاربرد افعال در نوشته‌های خود دقّت کنیم4. 9. از حرف‌های نشانه‌ی ربط به‌درستی استفاده کنیم4. 10. انسجام درونی نوشته را حفظ کنیم4. 11. به ظاهر نوشته توجّه داشته باشیم4. 12. پیش از نوشتن درباره‌ی هدف، موضوع، مخاطب، شیوه‌ها فکر کنیم4. 13. در نوشته‌ی خود صداقت و صمیمت داشته باشیم4. 14. نوشته را به زبان گفتار نزدیک کنیمبخش دوّم: فرهنگواره‌ی نامه‌نگاریآگهیآگهی استخدامآگهی ترحیمآگهی‌ ثبتیآگهی‌ حصر و وراثتآگهی خصوصی‌آگهی عمومیآگهی مزایدهآگهی مناقصهآیین‌نامهابلاغ‌نامه / ابلاغ / ابلاغیهاتوماسیون اداریاجاره‌نامهاﺟﺎزه‌ﻧﺎﻣﻪاحضارنامه‌اخطارامتیازنامه / ادعانامهاساسنامهاستعفانامهاستشهادنامه‌ / گواه‌نامهاستعلاماستناداستوارنامهاسناد رسمیاطّلاعیه‌اظهارنامهاقرارنامهایندکس‌بازگشت به / در پاسخبایگانی‌ یا آرشیوبخش‌نامهبیانیهبیمه‌نامهپاسخ به مطبوعاتپاسخپیامپیامک (SMS)پیروپی‌نوشت / دستور / هامشپیام‌های‌کوتاهپیوستتبریکتسلیتتصویب‌نامهتعهّدنامه‌ﺗﻔﺎﻫﻢ‌ﻧﺎﻣﻪتقدیرنامه / تشویق‌نامهتلفن‌گرام‌تلکس‌تلگرامحکمتوصیه‌نامهحکم انتصابحکم کارگزینیحکم مأموریتدبیرخانهدرخواستدستوردستورالعمل‌ / شیوه‌نامهدعوت‌نامهدورنگار (فاکس)رایانامه (ایمیل)رضایت‌نامهرونوشتسوگندنامهشخص حقوقیشخص حقیقیشرکت‌نامهشکایت‌نامهصورت‌جلسهاجزای صورت‌جلسهضمانت‌نامهطرح‌نامهعطفعطف به ماسبقفرمانقباله‌نامهقراردادقطع‌نامهقول‌نامه‌کارنامک / رزومه (resume)کارگزینیکمیسیون‌گردش کارگواهیلایحه‌مأموریتمتبوع‌مدیریت‌مرام‌نامهمسئولیت مستقیم و غیرمستقیممصوّبهمعرفی‌نامهمقرّراتنامه‌ی سرگشادهنامه‌های دوستانه یا شخصینامه‌ی گویانامه‌ی بازرگانینامه‌های بین‌المللیﻧﻈﺎم‌ﻧﺎﻣﻪنامه‌های مشهور یا ادبیوصیت‌نامهوقفوکالت‌نامه‌هامشهرزنامه (spam)یادداشت اداریمنابع و مآخذ

more_vert کتاب فانوس نویسنده

ادامه مطلب

closeکتاب فانوس نویسنده

کتاب فانوس نویسنده نوشته سعید تارم، مخصوص کسانی است که می‌خواهند برای اولین بار بنویسند؛ اما نمی‌دانند نوشتن را باید از کجا آغاز کنند؛ کسانی که به نوشتن علاقه دارند، و حاضر نیستند هیچ چیزی، مانع تحقق رویاهایشان شود. وقتی حرفه نویسندگی، از دست‌ گرمی و ذوق‌ آزمایی صِرف، به انتخابی سرنوشت‌ساز برای ادامه مسیر زندگی تبدیل می‌شود، نگرانی‌ها و دودلی‌ها از راه می‌رسند. اگر از ورود به دنیای حرفه‌ای نوشتن واهمه دارید، و یا مدت‌هاست که در هزارتوی رازآلود نویسندگی گم شده‌اید، و یا از وادی نوشتن، به هر دلیل، مهاجرت کرده‌اید، اما همچنان دل در گرو خاطرات آن دارید، فانوس نویسنده، در این مسیر پیچاپیچ، چراغ راه شماست. کتاب فانوس نویسنده به سه سوال اساسی پاسخ می‌دهد:- چرا بنویسیم؟- از چه بنویسیم؟- برای که بنویسیم؟ علاوه بر این، در فصل ششم، مراحل نگارش مقاله، گام به گام، همراه با مثال‌های متعدد به زبانی ساده و گویا توضیح داده شده است. امتیاز بزرگ فانوس نویسنده در آن است که قبل از تجویز هر گونه الگویی برای نوشتن، ابتدا چیستی نوشتن و چرایی آن را بیان می‌کند. نویسنده‌های نوقلم، بیش از هر چیز به اعتماد به نفس نیاز دارند. این اعتماد به نفس، تا اندازه‌ای قابل ملاحظه، از طریق آگاهی‌بخشی تامین می‌شود. امتیاز دیگر فانوس نویسنده در آن است که قبل از ارائه نکات آموزشی، مسیر ناشناخته‌ی پیش روی نویسنده نوقلم را روشن می‌کند. در این حال، او آسان‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد تا فراگیری فنون نوشتن را از کجا شروع کند و در نهایت، مهم‌ترین حسن کتاب، همدلی با نویسنده نوقلم است. بسیاری از ما، قبل از فراگیری مهارت نوشتن، نگران هستیم که آیا واقعا مطالب آموزشی را یاد می‌گیریم؟ آیا می‌توانیم در این مسیر موفق شویم؟ کتاب فانوس نویسنده نوشتن را از قدم صفر آموزش می‌دهد. حتی کسانی که تاکنون، جز از سر اجبار و اکراه دست به قلم نشده‌اند، می‌توانند از مطالب آن نهایت بهره را ببرند. برای نویسنده شدن چاره‌ای ندارید؛ مگر این که قلم در دست بگیرید و بنویسید، موانع نوشتن را بشناسید و سعی کنید با روش صحیح بر آن‌ها غلبه کنید؛ پس حتما تمرینات پایان فصل را نه یک بار که چندین با انجام بدهید. در حل تمرینات، اگر از نتیجه حاصل، به اندازه کافی راضی نبودید، به خودتان تلقین نکنید که کند ذهن و بی‌استعداد هستید. نوشته‌هایتان را به هر کسی نشان ندهید یا تا وقت کسب تجربه بیشتر، از انتشار آن خودداری کنید. در ضمن، خودتان را با دیگران به طرز نامعقول مقایسه نکنید. کافی است که اراده کنید و دست به قلم شوید، و با دست‌یابی به هر نتیجه‌ای، به تلاش خود ادامه دهید. در نهایت موفقیت از آن شما خواهد بود. در بخشی از کتاب فانوس نویسنده می‌خوانید: تعهدات شفاهی ممکن است فراموش، پس و پیش، و حتی انکار شوند. اما آنچه میان دو سوی یک تعهد نوشته می‌شود، غیر قابل حاشاست. به یاد بیاورید وقتی از یک فروشگاه خرید می‌کنید به شما یک فاکتور دست‌نویس یا چاپی داده می‌شود. وقتی خانه یا مغازه‌ای را می‌خرید یا اجاره می‌کنید نوشته‌ای با عنوان سند، اجاره‌نامه، قول‌نامه و... با ثبت و ضبط مشخصات طرفین قرارداد، تهیه و تنظیم می‌شود. اهمیت این مطلب در سایر اسناد اداری و قانونی نیز به وضوح مشهود است؛ طوری که در صورت ضرورت، به جای کمک گرفتن از حافظه، می‌توان به بایگانی این پرونده‌ها مراجعه کرد. در این زمینه به نمونه‌ای جالب، در صدر اسلام اشاره می‌کنم: پس از هجرت مسلمانان به حبشه، سران قریش متفق‌القول هم‌پیمان شدند تا «محمد (ص) و بنی هاشم را در فشار اقتصادی قرار دهند. بدین جهت، عهدنامه‌ای نوشتند که از این پس نباید کسی به فرزندان هاشم و عبدالمطلب زن دهد یا از آنان زنی بخواهد. نباید چیزی به آنان بفروشد و چیزی از آنان بخرد. سپس این عهدنامه را در خانه کعبه آویختند. از این پس بنی هاشم و بنی عبدالمطلب ناچار در دره‌ای که شعب ابی یوسف نام و به شعب ابی طالب معروف گشت، محاصره شدند. محاصره بنی هاشم دو یا سه سال طول کشید... ابوطالب به انجمن قریش رفت و گفت: برادرزاده‌ام می‌گوید موریانه پیمان‌نامه‌ای را که نوشته‌اید خورده و تنها نام خدا را باقی گذاشته؛ ببینید اگر سخن او راست است محاصره ما را بشکنید و اگر دروغ می‌گوید او را به شما خواهم سپرد. چون به سر وقت‌نامه رفتند دیدند موریانه همه آن را جز نامه خدا خورده است. بدین ترتیب پیمان محاصره بنی هاشم شکسته شد و آنان از شعب (دره) ابوطالب بیرون آمدند.» این قرارداد به مواردی اشاره داشت که اگر به صورت شفاهی منعقد می‌شد احتمال داشت تحریف، دیگرگون و یا به دست فراموشی سپرده و حتی حاشا شود؛ اما نوشتن آن، جلوه‌ای رسمی و جدی به آن بخشید؛ طوری که از بین رفتن آن، پیمان میان سران قریش را از اعتبار ساقط کرد. فهرست مطالبپیش‌گفتارداستان تلاش منموانع ظاهر می‌شوندروش پیشنهادی برای عبور از موانعقانون طلایی موفقیتراهنمای مطالعه فانوس نویسندهفصل اول: هزارتوی نوشتننویسنده کیست؟ نویسندگی چیست؟چگونه می‌توان نویسنده را از نانویسنده تشخیص داد؟چرا بنویسم؟از چه چیزی بنویسم؟برای که بنویسم؟چرا به مخاطب نیاز دارم؟اولین مخاطب کیست؟آیا واقعا ما مخاطب را انتخاب می‌کنیم؟جذب مخاطب چه مراتبی دارد؟فصل دوم: نوشتن در آیین این و آناهمیت نوشتن در متون دینی و در کلام پیشوایان مذهبینکوداشت نوشتن از زبان شاعراناهمیت نوشتن از نظر بزرگان ادبیات مللفصل سوم: کارکردهای فردی نوشتنتبدیل ذهنیت به عینیترسانه‌ای برای بیان ذهنیاتایجاد پل ارتباطیتاثیر مستقیم بر خلاقیتکمک به تخلیه زباله‌های ذهندارویی برای درمان دردهارشد و ارتقاء سطح تفکرپیشرفت در عرصه تحصیل، شغل، خانواده و...موفقیت در ارتباطات بین فردیارتباط با خویشتنامرار معاشمستند کردن قول و قرارهافصل چهارم: کارکردهای اجتماعی نوشتنثبت و انتشار معتقدات ملی، آیینی و...اعلام نابرابری‌های اجتماعیثبت تجربیات و انتقال آن‌ها به نسل‌های بعدده فرمان این فصلفصل پنجم: قالب‌های نوشتنمقالهانواع مقالهدسته‌بندی موضوعی مقالاتمراتب نگارش مقالهمعرفی منابعداستانتفاوت داستان با قصهانواع داستانانواع داستان از نظر گونهانواع داستان از نظر رده سنی مخاطبعناصر داستانمعرفی منابعفیلمنامهتفاوت فیلمنامه با داستانمعرفی یکی از روش‌های فیلمنامه نویسیمعرفی منابعخاطرهکارکردهای خاطره نویسیمعرفی منابعیادداشتانواع یادداشتتفاوت یادداشت با مقالهتفاوت یادداشت با خاطرهکارکردهای یادداشت نویسیمعرفی منابعنامهانواع نامهنامه ادارینکات کلیدی در نامه نگاری ادارینامه خصوصینکات کلیدی در نامه نگاری خصوصیمعرفی منابعده فرمان این فصلفصل ششم: تمرین نوشتنتقسیم بندی نوشته‌هانوشتن متن غیرداستانینکات مهم در طرح پرسشافتتاحیه با قصهنگارش چند بعدیایده پردازیتخمین تعداد مخاطبانتخاب ابزار پیام رسانیده فرمان این فصلسخن پایانیمنابع

more_vert کتاب راهنمای نگارش پایان‌نامه با طرح 90 سوال و جواب عامیانه

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای نگارش پایان‌نامه با طرح 90 سوال و جواب عامیانه

کتاب راهنمای نگارش پایان‌نامه با طرح 90 سوال و جواب عامیانه تأیف شهلا رضایی، مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری است و مهارت‌هایی علمی در زمینه‌ی تحقیقات را آموزش می‌دهد. پایان نامه آخرین مرحله از فعالیت یک دانشجو در مقطع رشته تحصیلی بوده و آخرین نمره‌ای که فرد در دانشگاه کسب می‌کند، ‌خواهد بود. با مطالعه پایان‌نامه یک دانشجو می‌توان متوجه شد که وی تا چه اندازه روی محتوای دروسی که در طول تحصیل خوانده، تسلط پیدا کرده و تا چه اندازه اصول روش تحقیق، اصول طراحی مساله، پیدا کردن گپ‌های تحقیقاتی و اصول منبع‌یابی را می‌داند. تمام مهارت‌های علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی که دانشجو در طول دوران تحصیلی در مقطع مربوطه فرا گرفته است را می‌توان تا حدودی در پایان‌نامه وی مشاهده نمود و به قابلیت‌های علمی و تجربی او پی برد. هر پایان‌نامه خوب با یک ایده خوب شروع می‌شود. امکان ندارد که شما بتوانید یک پایان‌نامه خوب، قابل دفاع و قابل ارجاع توسط دیگر محققان در سراسر جهان را بنویسید، در حالی که ایده خوبی پشت سر آن نباشد. وقتی چنین روندی طی نشود، موضوع خوبی هم پیدا نمی‌گردد و شما مجبور می‌شوید به ایده‌های تکراری و روتین روی بیاورید و شانس ارجاع توسط محققان جدید و قدیم را از دست می‌دهید. گام اول در نوشتن یک پایان‌نامه خوب، بررسی ایده‌های خوب است. به این موضوع به اندازه کافی توجه کنید و سعی نمایید در نوشتن پایان‌نامه، ایده‌های خلاقانه را پیدا کرده و به صورت نوآورانه برای توسعه آن کار کنید. به عنوان مثال اگر در رشته کارشناسی ارشد پرستاری مشغول به تحصیل هستید، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در این عرصه موضوع مهمی به شمار می‌رود. به خصوص که در کشور ما، در این عرصه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کار زیادی صورت نگرفته و از نظر سخت افزاری و نرم افزار با کمبودهایی مواجه هستیم. بنابراین یک ایده خوب برای دانشجویان این رشته، می‌تواند چگونگی تسهیل و تسریع در امور پرستاری در سطوح مختلف با اتکا به فناوری اطلاعات باشد. وقتی قرار است یک پرستار در یک شیفت، ده‌ها برگه را پر و امضا و تأیید کند، الکترونیکی کردن این فرآیند هم برای ارتقای بهره‌وری پرستار و هم برای تعامل بهتر با بیمار اهمیت پیدا می‌نماید. اگر در رشته مهندسی صنایع مشغول به تحصیل هستید، می‌توانید ایده‌های خوب خلاقانه زیادی را دنبال کنید. مثلا چگونه می‌توان در نظام بانکداری کشور، مسئولیت اجتماعی را توسعه داد یا نظام مدیریت بازیافت در شهرداری‌ها و مراکز صنعتی چگونه می‌تواند سودآور باشد. اگر در رشته‌های علوم انسانی یا هنر مشغول به تحصیل هستید، با کوهی از موضوعات روتین و قدیمی در رشته خود روبرو خواهید شد. خیلی‌ها برای رها شدن از سختی پایان‌نامه نویسی، به موضوعات متداول یا ترجمه شده روی می‌آورند. اما شما می‌توانید مجلات خلاقیت و نوآوری و سبک زندگی داخلی یا خارجی را مطالعه کرده و با توجه به رشته خود، موضوعات جالبی از آن‌ها بیرون کشیده و برای توسعه آن در تز ارشد یا دکترا استفاده کنید. پس همیشه دنبال یک ایده خوب باشید تا بتوان یک راهکار یا روش جالب و خلاقانه را با یک کار علمی نوآورانه از آن استخراج کرد. این امر سبب می‌شود که ارجاع به محصول نهایی شما صورت گیرد. در بخشی از کتاب راهنمای نگارش پایان نامه با طرح 90 سوال و جواب عامیانه می‌خوانیم: با تصویب پروپزال و دست به کار شدن برای انجام پژوهش و طرح آن در مجامع علمی درون‌ رشته، در بسیاری از اوقات نقطه نظرات متناقض و بعضاً بنیان‌افکن به پژوهشگر ارائه می‌شود. گاهی اوقات دانشجو در میانۀ راه دلسرد می‌شود، پایان‌نامه‌اش را کاری عبث، تکراری و بی‌ثمر می‌پندارد و حتی گاهی کار را نیمه‌کاره رها و به سراغ موضوع دیگری می‌رود. وقتی علت را جویا می‌شویم، می‌بینیم که شخص یا اشخاصی به محض شنیدن عنوان یا موضوع پژوهش، او را به تمسخر گرفته یا تکراری و بیهوده بودن آن را القاء کرده‌اند. در این مواقع، همراهی و دلگرمی استاد راهنما و مشاور نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. اما در نهایت این دانشجو است که باید از پس مسأله برآید. اگر تعهد و پشتوانۀ فکری و مطالعۀ قوی در فرد وجود نداشته باشد در پیمودن مسیر و پاسخ به منتقدان همیشگی با مشکل مواجه می‌شود. این امر خصوصا در پایان‌نامه‌هایی که در حوزه‌های نو و پیشرو انجام شود بیشتر است. از یاد نمی‌برم که روزی نزد یکی از اعضاء محترم هیأت علمی، با شنیدن حوزۀ کاری پایان‌نامه‌ام اساس کار را به زیر سوال برد و گفت چه دلایلی برای انجام این کار دارید؟ این سخن او در ابتدا موجب ناراحتی و اضطراب من شد اما با مرور دوبارۀ هدف و مسألۀ پژوهش با دلایل کافی در مقام پاسخگویی برآمدم. این کار ابعاد و اهمیت حوزۀ پژوهش را روشن و مرا در انجام پژوهش مصمم‌تر کرد. چنین اتفاق‌هایی اتفاقاً موجب تقویت توان بحث علمی و گفتگوی دانش مدارانۀ دانشجو خواهد شد. فهرست مطالبپیشگفتاربخش اول: کلیاتبخش دوم: سوالات مربوط به پایان نامه نویسیمنابع و مآخذ

more_vert کتاب درس‌هایی درباره داستان‌نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب درس‌هایی درباره داستان‌نویسی

کتاب درس‌هایی درباره داستان‌نویسی از جمله آثار ماندگار و در واقع درسنامه لئونارد بیشاپ در زمینه داستان‌نویسی است که در آمریکا به عنوان کتاب درسی از آن استفاده می‌شود و با بیش از 300 درس و با ذکر مثال‌های کاربردی در زمینه شیوه‌های داستان‌نویسی، به انضمام مصاحبه با ایزاک سینگر و جوزف هلر است. این کتاب شیوه‌های درست صحنه‌سازی، طرح‌ریزی و شخصیت‌پردازی، ایجاد درگیری و روابط بین اشخاص داستان، استفاده از زوایه دید، گفت‌وگو نویسی، طرح‌ریزی ساختار کلی داستان و صدها نکته دیگر را به نویسندگان می‌آموزد. طوری که نویسندگان بی‌تجربه به خواندن آن متقاعد خواهند شد که اگر ذوق خود را با این فنون پرورش ندهند، نویسنده نخواهند شد. به علاوه کتاب درس‌هایی درباره داستان‌نویسی (Dare to be a great writer) دربر دارنده‌ی پنجاه و دو نظر دربارۀ نگرش‌ها و تجربیات حرفه‌ی نویسندگی است. بسیاری از مشکلات نویسندگان ناشی از ناتوانایی آن‌ها نیست بلکه این مشکلات به این دلیل به وجود می‌آیند که آن‌ها نمی‌دانند چه تجاربی را باید کسب کنند تا بتوانند به کارشان ادامه دهند. به هر حال هدف اصلی نویسندگان باید این باشد که اثرشان را به شکلی ارائه دهند که ناشران آن را چاپ کنند و خوانندگان آن را بخوانند. لئونارد بیشاب (Leonard Bishop) داستان‌نویس، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در سال 1922 در شهر نیویورک آمریکا به دنیا آمد. وی سال‌ها پیش برای نخستین بار به اتفاق جیمز ت. فارل کلاس‌های نویسندگی خلاق را در دانشگاه کلمبیای آمریکا راه‌اندازی کرد. پس از آن نیز مدت‌ها در دانشگاه‌های نیویورک و کالیفرنیا در برکلی داستان‌نویسی تدریس می‌کرد و به قولی بیشاب یکی از ده استاد برجسته در زمینه تدریس داستان‌نویسی بود. در حدود 14 اثر که بیشتر آن‌ها رمان بود منتشر کرد، از جمله خدای ابدی و ازلی و کشمکش با تقدیر. فهرست مطالبدرباره نویسندهیادداشت مترجممقدمه نویسندهمصاحبه با ایزاک بشویس سینگرمصاحبه با جوزف هلرواژه‌نامه (فارسی انگلیسی، انگلیسی فارسی)فهرست موضوعیآموزش و پرورش نویسندگیابداع و فکرها (سوژه‌ها)افتتاحیه داستاناندرزهایی به نویسندگانانواع ادبیبازگشت به گذشتهبازنویسیپیش آماده‌سازیچاپ اثردرون‌نگری و مکاشفهزاویه‌ دیدزبان و حال و هواساختارساختار صحنهشخصیت ‌پردازیصحنه‌پردازی و توصیفطرح داستانگفت‌وگوفهرست راهنما

more_vert کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

ادامه مطلب

closeکتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

کتاب حاضر مجموعه‌ای از 12 مقاله در حوزه روزنامه نگاری است، که در فاصله سال‌های 1392 - 1389 توسط نگارنده به تحریر در آمده و در فصلنامه‌های علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ تخصصی و یا به مناسبت‌های مختلف منتشر گردیده است. چیزی که این مقالات را انسجام و وحدت می‌بخشد، علاوه بر موضوع آنها، یعنی روزنامه نگاری، رویکرد حاکم بر آنهاست که یک رویکرد بین المللی است. به عبارتی، نوشتارهای منتشره در این کتاب، با توجه به تعدد و تنوع آنها، به گونه‌ای معرف روزنامه نگاری در جهان معاصر می‌باشند. مقاله‌های انتخاب شده برای این مجموعه در شش بخش تنظیم شده‌اند که هر مقاله خود فصلی مستقل می‌باشد. با این که چینش مقاله‌های هر بخش براساس ربط موضوعی آنها صورت گرفته، اما هر یک از بخش‌ها را می‌توان به طور مستقل نیز مورد مطالعه قرار داد. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: روزنامه نگاری و قبض و بسط گفتمانها 1. نقش روزنامه نگاری در زایش و تکامل یک گفتمان 2. خویشاوندی روزنامه نگاری و سیاستبخش دوم: وضعیت روزنامه نگاری در جهان و ایران 1. جایگاه روزنامه نگاران بین المللی در روابط بین المللی2. جایگاه حرفه‌ای و حقوقی روزنامه نگاران آزاد در فرانسه و ایران3. بررسی تحلیلی رسانه‌های فرانسهبخش سوم: شیوه پوشش خبری رسانه‌های غربی1. نحوه پوشش خبری جنبش وال استریت در رسانه‌های خبری2. نقش رسانه‌های آمریکا در انتخابات ریاست جمهوریبخش چهارم: روزنامه نگاری در کشورهای در حال توسعه1. چالش‌های روزنامه نگاری درکشورهای در حال توسعه2. اینترپرس سرویس؛ یک خبرگزاری جهانی برای کشورهای جهان سومبخش پنجم: کارکرد و ماهیت خبرگزاری‌ها در ایران1. نظام حقوقی خبرگزاری‌ها و «شبه خبرگزاری ها» در ایران2. وضعیت روزنامه نگاری دانشجویی در ایران و جهانبخش ششم: دو ژانر تاثیرگذار در روزنامه نگاری1. نقش روزنامه نگاری تحقیقی در گسترش رفاه اجتماعی2. پرتره؛ ژانر جدید روزنامه نگاریمنابع

more_vert کتاب چگونه زندگی‌نامه بنویسیم؟

ادامه مطلب

closeکتاب چگونه زندگی‌نامه بنویسیم؟

کتاب چگونه زندگی‌نامه بنویسیم؟ نوشته برایان د. آزبورن و ریچارد سایر، یکی از جلدهای مجموعه چگونه هنرمند شویم است. این کتاب قرار است برخی تجارب زندگی‌نامه‌نویسان آن سوی دنیا را در اختیار نوآموزان این سوی عالم قرار دهد. اساساً زندگینامه‌نویسی در دنیا از ادبیات رفته رفته به سمت تاریخ و تاریخچه‌ی زندگی یک فرد حرکت یا میل کرده است و امروزه اگر نگوییم جنبه‌های مستند زندگینامه‌نویسی اهمیت بیشتری پیدا کرده حداقل به اندازه‌ی فنون نگارش و داستان نویسی اهمیت پیدا کرده است. در ابتدا زندگینامه‌ها بیشتر ادبیات و داستان بود تا واقعیت‌های زندگی یک فرد. در حقیقت زندگینامه‌نویسی در این عالم با آثاری برای نکو داشت و بزرگداشت پادشاهان، قهرمانان ملی و جنگاوران و صرفا به قصد نقل خوبی‌های اشخاص، متولد شد (مثل آثار گزنفون نویسنده‌ی یونانی)، سپس با ظهور و گسترش مسیحیت و با زیاد شدن شور مذهبی، کسانی زندگینامه‌ها‌ی قدیسان را نوشتند و هدف‌شان هم از نسبت دادن کرامات‌گاه اغراق‌آمیز به اشخاص و بزرگ‌نمایی صفات خوب و حذف صفات ناپسند آن‌ها به قصد تقدیس و تجلیل یا ارائه‌ی الگوهای اخلاقی و ترویج مسیحت بود. چندی بعد برخی نیز با همین نیت زندگینامه‌هایی نوشتند که قرار بود خواننده با خواندن اتفاقات آن‌ها از زندگی آدم‌های نابکار درس عبرت بگیرد. اما زندگینامه و (برادر دو قلویش) شرح حال‌نویسی پس از دوره‌ی روشنگری و نوزایی (رنسانس) در اروپا دو راه متفاوت را در پیش گرفت تا دو گروه مختلف از خوانندگانی را که حالا دیگر ذائقه‌یشان به کلی تغییر کرده بود، راضی کند. گروهی از نویسندگان چیره دست اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم که داستانگوهایی بی‌نظیر بودند، خود را از دست محدودیتی که وفا داری و تعهد نسبت به واقعیت برای آن‌ها ایجاد می‌کرد آزاد کردند و به جای زندگینامه و شرح حال، جذاب‌ترین رمان‌ها را به دنیای ادبیات هدیه کردند (مثلا دیکنز که به قصد نوشتن شرح حال، دیوید کاپرفیلد را شروع کرد اما در نیمه‌ی راه تغییر عقیده داد و رمانی به همین نامه نوشت). در حقیقت این گروه از نویسندگان وقتی پایه گذار رمان شدند که از خود پرسیدند چه دلیلی دارد که دائم درباره‌ی زندگی اشخاص واقعی یا خودمان بنویسیم؟ آنگاه بال‌های تخیل‌شان آزاد شد و این بار برای خلق یک شخصیت تکه تکه‌های بسیاری از آدم‌های واقعی را به هم وصل کردند و بریده‌های حوادث واقعی را از همه جا دستچین کردند و به گونه‌ای بدیع درهم آمیختند. اما گروهی دیگر از نویسندگان نه تنها قالب زندگینامه را کنار نگذاشتند بلکه کوشیدند تا تجارب درونی و بیرونی خود یا کسان دیگری را صادقانه و بی‌طرفانه با خواننده در میان گذارند (مثل ساموئل جانسون که تذکره‌ی شاعران انگلیسی را در ده جلد و جیمز بازول که زندگی ساموئل جانسون را در قرن هجدهم نوشت). در اواخر قرن نوزدهم و بیستم نیز همگام با پوست انداختن شاکله فکری و دگرگونی زندگی بشر، پیدایش روانکاوی فروید و دیگر دیدگاه‌های روانشناسی، زندگینامه‌نویسان از این هم جلوتر رفتند و این بار تلاش کردند تا بیش از پیش به نیاز تازه و درونی خوانندگان و کنجکاوی آن‌ها نسبت به شخصیت‌های مشهور لبیک بگویند: زندگینامه‌هایی منتشر کردند که هر چه بیشتر زوایای پنهانی، و انگیزه‌های پیچیده‌ی درونی و ناپیدای زندگی خود یا دیگران را می‌کاوید و افشا می‌کرد. برایان د. آزبورن (Brian D Osborne) در سال 1941 در شهر گلاسکو در اسکاتلند متولد شد. وی سال‌ها در انگلستان به کار کتابداری و ریاست کتابخانه‌ها مشغول بود. اما در سال 1995 باز نشسته شد و از آن پس یکسره فقط به کار نوشتن پرداخت. وی تاکنون علاوه بر یکی از دو اثر کتاب حاضر (زندگینامه و شرح حال نویسی)، سه جلد زندگینامه مفصل تاریخی و ده‌ها زندگینامه‌ی کوتاه و مقالات دیگر برای مجلات انگلستان و آمریکا نوشته است. او در ضمن یکی از نویسندگان فرهنگ اعلام ملی آکسفورد است و هم اکنون در اسکاتلند زندگی می‌کند. ریچارد سایر (Richard Swayer) تاریخ و زندگینامه نویس معاصر آمریکایی، اینک در مین آمریکا زندگی می‌کند. وی زندگینامه نویسی حرفه‌ای است و علاوه بر زندگینامه نویسی گاه سرگذشت شرکت‌ها را نیز می‌نویسد. از جمله آثار او می‌توان به ماجرای ایرانی: اولین سفر تحقیقاتی استریت و چگونه زندگینامه و سرگذشت شرکت‌ها را بنویسیم؟ (بخشی از کتاب حاضر) اشاره کرد. در بخشی از کتاب چگونه زندگی‌نامه بنویسیم (Writing biography autobiography) می‌خوانیم: زندگینامه، تاریخ نیست یا شاید اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم تاریخ، زندگینامه نیست. اما این دو شاخه از نویسندگی اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند و شاید هم خیلی ساده انگارانه از هم جدا شده‌اند. به نظر رالف والدو امرسون نویسنده‌ی قرن نوزده آمریکا: "تاریخ به معنای واقعی نداریم بلکه فقط زندگینامه وجود دارد." و بنجامین دیزریلی سیاستمدار بریتانیایی قرن نوزدهم نیز در یکی از رمان‌هایش اعلام کرده: "تاریخ نخوانید، فقط زندگینامه بخوانید. چون زندگینامه، زندگی بدون نظریه‌ پردازی است." زندگینامه‌ی خوب با محور قرار دادن جزئیات زندگی، رفتار، رویکردها و عقائد، طوری یک دوره‌ی تاریخی را تبیین می‌کند که بسیاری از تاریخ‌ها از عهده‌ی آن بر نمی‌آیند. بسیاری از زندگینامه‌ها در حقیقت تاریخ یک دوره هستند که در لفافه‌ی داستان یک زندگی، ارائه شده است بدون اینکه لطمه‌ای به جنبه‌ی تاریخی آن وارد شود. متاسفانه بیشتر آثار تاریخ نویسان معاصر به خصوص آن‌هایی را که محافل دانشگاهی منتشر می‌کنند برای همه قابل درک و فهم نیست و اغلب انگار مورخان جنبه‌ی انسانی اثر را نادیده می‌گیرند. اینک تاریخ‌های سنتی که محور اصلی کارشان اعمال پادشاهان و مردان بزرگ ولی نه زندگی، دغدغه‌ها و فعالیت‌های بقیه‌ی جامعه بود، به حق جای خود را به تاریخ‌هایی همراه با مطالعات دقیق‌تر و توام با نظریه‌ پردازی و مطالعاتی که تجارب ناشناخته‌ی مردان و زنان عادی جامعه را نیز روشن می‌کند، داده است؛ تاریخ‌هایی که در پی ارائه‌ی تبیین‌های جامع‌تر اقتصادی اجتماعی است. اما خطر دور شدن از حالت‌های عمدتا روایی در تاریخ‌های گذشته، این است که تاریخ نویسان هر روز بیش از پیش فقط برای تاریخ نویسان دیگر می‌نویسند و عامه‌ی خوانندگان را نادیده می‌انگارند. فهرست مطالبدرباره‌ی نویسندگانمقدمهکتاب اول: زندگینامه و شرح حال نویسی / برایان د.آزبورنفصل 1: درباره‌ی زندگینامه یا شرح حال نویسیپرهیز از دامچاله‌هانوشتن زندگینامه‌ی شخصیت های واقعیتبیین تاریخاهمیت اوضاع ِ یک دورهمهارت‌های لازمارزیابی صحت و بی‌طرفینشر زندگینامه به شکل کتاب و نشریه‌ی ادواری برای فروشفصل 2: آیا همه می‌توانند زندگینامه بنویسند؟نویسندگان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ایبیان احساساتتماشای تصویر بزرگ‌ترحفظ نوعی بی‌طرفی منتقدانهفصل 3: چرا باید زندگینامه بنویسیم؟ارائه‌ی تصویری از محل زندگی شخصیتزندگینامه‌های دسته جمعیجستجوی تاریخچه‌ی خانوادگیبازگویی داستان زندگی خودمانفصل 4: پیدا کردن سوژهانتخاب طبیعیجستجوی سوژهگاهی سوژه‌ها به سراغ شما می‌آیندبرنامه‌ریزی مقدماتی و کسب آمادگیفصل 5: طراحی ساختار زندگینامهانعطاف داشته باشید!پیدا کردن محور اصلی کتابشروع قویشرح اتفاقات زندگی با رعایت ترتیب زمانی حوادث و شیوه‌های دیگرتناسب و وضعیت محیطتصاویرتعیین اسم کتاب و اسم‌های مشتری جلب کنفصل 6: شروع تحقیقتحقیق را از کجا باید شروع کرد؟منابع اصلی چاپینشریاتمنابع تحقیق دیگرایجاد ارتباط شخصیمصاحبهدیدن مکان‌ها برای ثبت چیزهای مختلف و عکس گرفتنشانس!فصل 7: ساماندهی اطلاعاتکاملا آماده باشید. بخوانید، خلاصه و گزینش کنیدیادداشت برداریمنابع و مآخذبازنگریدسته‌بندی مطالبگاه‌شمار و چینش تقویمی رویدادهافصل 8: نگارش زندگینامهبرنامه‌ریزیمخاطبان خود را بشناسید...... و اطلاعات کامل در اختیار آن‌ها بگذاریدپیدا کردن شیوه‌ی نگارش و صدای خاصشروع کار!بازنویسی و داشتن کپی از مطالببرنامه‌ریزی و به پایان بردن بقیه‌ی کارآماده کردن متن نهایی برای ارائه به ناشرانفصل 9: رعایت حقوق دیگرانقانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندانمیزان مجاز نقل از آثار دیگرانذکر منابع و تقدیرافتراانتحالفصل 10: تصاویر و نمایه‌ی زندگینامهاستفاده از تصاویرنمایهکتاب دومچگونه زندگینامه بنویسیم؟ریچارد سایرفصل 11: تحقیق درباره‌ی گذشته: پیش نویس سئوال‌ها برای مصاحبهآیا به فهرست سئوال های مصاحبه نیاز داریم؟از کجا آغاز کنیم؟چه سئوال‌های باید بپرسیم؟پرسش‌هایی درباره‌ی پدربزرگ‌ها ، مادربزرگ‌ها و اجدادسئوال‌هایی درباره‌ی مادربزرگ‌ها (از ناحیه‌ی پدری یا مادری)سئوال‌هایی درباره‌ی پدربزرگ‌ها (از طرف مادری و پدری)سئوال‌هایی درباره‌ی مادر مصاحبه شوندهسئوال‌هایی درباره‌ی پدر مصاحبه شوندهانتقالدوران کودکیکفایت گفتگو درباره‌ی دوران کودکیفصل 12: سئوال‌های دوران نوجوانی تا بلوغسئوال‌هایی درباره‌ی دوران دبستانقابل توجه مصاحبه کنندهسئوال‌ها‌یی درباره‌ی سال‌های دبیرستانسئوال‌هایی درباره‌ی دوران جوانیفصل 13: شغل، خواستگاری، ازدواج و تشکیل خانوادهسئوال‌هایی درباره‌ی دوران میانسالیسئوال‌ها درباره‌ی سال‌های پس از دانشگاهسئوال‌هایی درباره‌ی دوران خواستگاریسئوال‌هایی درباره‌ی دوران ازدواج و خانه داریسئوال‌هایی درباره‌ی فرزندانسئوال‌هایی درباره‌ی مسائل اقتصادی خانوادهسئوال‌هایی مربوط به فعالیت‌هاسئوال‌هایی درباره‌ی دوران جنگسئوال‌هایی درباره‌ی دوران مدرسه‌ی فرزندان خانوادهسئوال‌هایی درباره‌ی دوران کمالفصل 14: سال‌های بازنشستگیبازنشستگیبه خیر گذشتفلسفه‌ی یک عمر زندگیسئوال‌هایی مربوط به دوران بازنشستگیتعداد و تنوع سئوال‌هافصل 15: درباره‌ی ابزار مصاحبهآمادگی برای مصاحبهمکان گفتگوایجاد فضای مناسبشروع مصاحبهمصاحبه بازجویی نیست !فصل 16: سامان دهی مطالب زندگینامههر مطلب، کجا باید بیاید ؟روش بریدن و چسباندنروش طولیروش تخت یا افقیروش مرتب کردن با کارت‌های فیشروش شماره گذاری دقیق صفحاتدسته‌بندی مطالب زیر عنوان ِ فصل‌هاچگونه بفهمیم هر مطلبی را کجا قرار دهیم؟فصل 17: نوشتن پیش نویسچه موقعی نوشتن را شروع کنیم؟چگونه متن‌تان را شروع کنید – شروع مطلبهمه‌ی ما نمایشنامه نویس هستیماستفاده از گفتگو در زندگینامهتعریف زندگینامه: اول شخص یا سوم شخصویرایش نهایی متن بعد از بازخوانی شخصیت زندگینامهضمایمواژه‌نامه و نمایهواژه‌نامهالف: انگلیسی - فارسیب: فارسی - انگلیسینمایهفهرست راهنمای اشخاص ، کتاب‌ها ، نشریات و مکان‌ها

more_vert کتاب راهنمای نگارش مقاله علمی: از چکیده تا نتیجه

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای نگارش مقاله علمی: از چکیده تا نتیجه

در کتاب راهنمای نگارش مقاله علمی: از چکیده تا نتیجه، تالیف مریم اسدی، ساختار یک مقاله (از عنوان و چکیده تا نتیجه) با نمونه و مثال‌های متعدد تشریح شده است و شما، گام به گام با مراحل نگارش یک مقاله آشنا می‌شوید. امروزه بسیاری از دانشجویان و متخصصان، به چاپ و نشر نتایج علمی خود در مجلات و همایش‌های علمی علاقه‌مند هستند، ولی معمولاً با ساختار یک مقاله علمی و نحوه نگارش آن آشنایی کمتری دارند. کتاب راهنمای نگارش مقاله علمی بر اساس همین نیاز و برای آموزش مفاهیم و فرآیندهای نگارش یک مقاله علمی است و برای دانشجویان رشته‌های مختلف نیز می‌تواند مفید باشد. کتاب Writing A Scientific Research Article: From Abstract To Conclusion اثر نریمان قدرتی از دانشگاه مدیترانه شرقی، مبنای تدوین محتوای این اثر بوده است. مثال‌های فارسی به نمونه‌های انگلیسی اضافه شده تا برای تدوین مقاله در هر دو زبان، مفید و کافی باشد. سعی شد تمام مثال‌ها با دقت تجزیه و تحلیل شود، و نکته‌های ضروری بیان شود. از منابع دیگر نیز در حد ضرورت استفاده شد. عبارت‌های پرکاربرد انگلیسی نیز در هر بخش اضافه شد. این عبارت‌ها برای تدوین یک مقاله حرفه‌ای، بسیار راهگشاست. محتوای کتاب راهنمای نگارش مقاله علمی در 10 فصل، به شرح زیر تنظیم و تدوین شده است: فصل اول: عنوان و کلیدواژه‌ها؛ فصل دوم: چکیده؛ فصل سوم: مقدمه؛ فصل چهارم: پیشینه پژوهش؛ فصل پنجم: روش‌شناسی و تحلیل داده‌ها؛ فصل ششم: بحث و نتیجه‌گیری؛ فصل هفتم: جدول و شکل؛ فصل هشتم: مراجع؛ فصل نهم: سپاسگزاری، و فصل دهم: سرقت محتوایی. در بخشی از کتاب راهنمای نگارش مقاله علمی می‌خوانیم: چکیده در یک مقاله پژوهشی حاوی خلاصه‌ای از کل محتوای یک مقاله است، معمولاً سعی می‌شود در چکیده مطالب فنی کمتری نسبت به خود مقاله ارائه شود تا متن و هدف مقاله به‌خوبی برای خواننده قابل درک باشد و وی را از ادامه خواندن دلسرد نکند. چکیده اغلب فقط متن است، از این رو سعی شود از علائم اختصاری، اعداد و استنادها در چکیده استفاده شود. چکیده بهتر است بدون زیرنویس (پانویس) باشد. مقدار چکیده به سیاست‌های ناشر و همینطور به خود مقاله بستگی دارد اما بهتر است یک یا دو پاراگراف 150 تا 200 کلمه‌ای باشد. ضمناً چکیده باید مستقل از متن باشد و اطلاعات لازم را بدون نیاز به متن اصلی ارائه کند. چکیده از نظر ساختار به دو نوع چکیده ساختاریافته ساختارنیافته تقسیم می‌شود. چکیده ساختارنیافته بدون ساختار از پیش‌ تعیین شده و در یک یا چند پاراگراف ارائه می‌شود. بخش‌های مختلف این نوع چکیده، عنوان مستقلی ندارد، اما محتوای چکیده ساختار یافته دارای ساختار از پیش‌ تعیین شده و اغلب منعکس‌ کننده ساختار خود مقاله است. معمولا این نوع چکیده‌ به بخش‌های جداگانه مانند مقدمه، ابزار و روش‌، یافته‌ها و نتیجه‌ گیری و غیره تقسیم می‌شود. فهرست مطالبپیش‌گفتارفصل 1: عنوان مقاله و کلیدواژهفصل 2: چکیدهفصل 3: مقدمه فصل 4: پیشینه پژوهشفصل 5: روش‌شناسیفصل 6: یافته‌ها، بحث و نتیجه‌ گیریفصل 7: جدول و شکل فصل 8: مراجع یا فهرست منابع/ مآخذفصل 9: سپاس و قدردانیفصل 10: سرقت محتوایی

more_vert کتاب پیشتاز مقالات (تکنیک‌های طلایی و نوین نگارش و چاپ مقالات I.S.I)

ادامه مطلب

closeکتاب پیشتاز مقالات (تکنیک‌های طلایی و نوین نگارش و چاپ مقالات I.S.I)

کتاب پیشتاز مقالات (تکنیک‌های طلایی و نوین نگارش و چاپ مقالات I.S.I) تألیف محمدرضا قائمی، با توجه به نیاز جامعه‌ی علمی و عدم توانایی‌های لازم، نگارش و چاپ مقالات علمی از نوع I.S.I را از زوایای مختلف بررسی می‌نماید. همانطور که در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف هستیم، نیاز برای تحقیقات بیش از پیش حس می‌شود. آنچه که ما از تحقیقات برداشت می‌کنیم تنها پایان نامه و انجام پروژه‌های دانشجویی نیست، بلکه سندی مختصر و علمی از نتایج تحقیقات است که معمولاٌ آن را به نام مقاله می‌شناسیم. در کشور ما معمولاً مقالات، استخراج شده از پایان نامه‌ها هستند که دانشجویان در نگارش آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند. از آنجایی که معمولاً دانشجویان مشکل زبان دارند و یا حتی اصول مقاله نویسی را به درستی نمی‌دانند کمتر دست به نگارش مقالات I.S.I می‌زنند. از طرفی مقالاتی از این دست به دلیل فراگیر بودن و اهمیت برای رزومه‌ی دانشجویان بسیار مورد توجه هستند. هر روزه شاهد آن هستیم که مؤسسات مختلف تبلیغات زیادی در زمینه‌ی نگارش این نوع مقالات را ارائه می‌دهند که متأسفانه بسیاری از آنان از اصول صحیح نگارش، تشخیص ژورنال مناسب و در نهایت پیگیری صحیح مکاتبات اطلاع چندانی ندارند؛ به طوری که دانشجویان ابراز نارضایتی از کار نیمه تمام این مؤسسات و مبالغی که از آنان دریافت کرده‌اند، می‌کنند. در طرف مقابل دانشجویان و محققین به دلیل اینکه در قالب پایان نامه، کار تحقیقاتی خود را به اتمام رسانیده‌اند، اغلب این سوء تفاهم برایشان پیش می‌آید که ساختار مقاله تفاوت چندانی با سبک نگارش پایان نامه ندارد؛ در صورتی که نگارش مقاله بسیار متفاوت با نگارش پایان نامه‌های مقاطع ارشد و دکتری هستند. در برخی از کشورهای پیشرفته در سال‌های اخیر قسمتی از پایان نامه‌های دکترا خود را از قالب کلاسیک پایان نامه نویسی بیرون آورده و هر فصل پایان نامه را یکی از مقالات ثبت شده قرار می‌دهند. بدین‌گونه هم پایان نامه ارزشی دوچندان پیدا می‌کند و هم دانشجو احتیاجی به دو سبک نگارش مختلف ندارد. در برخی از موارد ضعف سیستم آموزشی و عدم پیگیری محققین جوان مانع از چاپ اثر پژوهش به عنوان مقاله می‌شود که در نهایت اثر تحقیقی به چهارچوب پایان نامه در کتابخانه دانشگاه به صورت یک فعالیت علمی باقی می‌ماند. بدین ترتیب محققین با دو مشکل بزرگ روبرو می‌شود نخست آنکه این اثر علمی محدود به کتابخانه می‌شود و زحمات محقق به صورت ناشناخته‌ای محدود می‌گردد و دوم آنکه امکان دسترسی دیگر محققین برای ادامه فرآیند علمی مشابه وجود ندارد. اکثر قریب به اتفاق محققین از عدم توانایی هماهنگی با تیم داوری ژورنال‌ها، انتخاب ژورنال صحیح و معتبر همچنین ارزیابی اعتبار ژورنال‌ها گله‌مندند که این مطلب در کنار عدم توانایی نگارش مقالات مشقت پذیرش مقالات را دوچندان می‌نماید که بسیاری از تلاشگران عرصه علم و دانش را نسبت به چاپ مقالات علمی دلسرد می‌نماید. در بخشی از کتاب پیشتاز مقالات می‌خوانیم: «شیوه‌نامه شیکاگو» یا شیوه‌نامه علوم انسانی را دانشگاه شیکاگو آمریکا تدوین کرده است. این شیوه‌نامه بیشتر در حوزه ادبیات، تاریخ و هنر به کار می‌رود. این شیوه استناد را هم به صورت برون‌متنی و هم به صورت درون‌متنی می‌توان به کار گرفت. اگر بخواهیم مطابق شیوه‌نامه شیکاگو، استنادها را به صورت برون‌متنی تنظیم کنیم، اطلاعات مربوط به منابع مورد استناد، در یادداشت‌ها ارائه می‌شود. این یادداشت‌ها که یادداشت‌های ارجاعی نامیده می‌شوند، گاه در انتهای هر صفحه یا در انتهای هر فصل، و گاه در انتهای اثر ظاهر می‌شوند. وقتی یادداشت‌های ارجاعی در پایین هر صفحه ظاهر شود، به آن‌ها پانویس یا پانوشت، و وقتی در انتهای فصل یا پایان اثر می‌آیند، به آن‌ها پی‌نویس یا پی‌نوشت گفته می‌شود. با وجود یادداشت‌های ارجاعی، ارائه فهرست منابع در پایان اثر، اختیاری است؛‌ به ویژه اگر یادداشت‌های ارجاعی به صورت پی‌نوشت درج شود. فهرست منابع و پانویس از لحاظ نوع اطلاعات، ‌ تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. تفاوت عمده آن‌ها به ساختار و شیوه نقطه‌گذاری برمی‌گردد. در پانویس، نام و نام‌خانوادگی پدیدآورنده یا پدیدآورندگان، به ترتیب طبیعی می‌آید؛ اما در فهرست منابع، این دو جزء، مقلوب می‌شوند؛ یعنی نخست نام‌خانوادگی و پس از آن نام پدیدآورنده می‌آید. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیاتضرورت تحقیق از دیدگاه فلسفیI. S. I چیست؟مجلات مرتبطI. S. C چیست؟زیر مجموعه‌های I. S. Cگزارش‌های استنادی نشریات فارسی Persian Journal Citation Repoprtنمایه استنادی علوم ایران Persian Science Citation Indexمجلات مرتبط با I. S. Cضریت تأثیر یا ایمپکت فکتورمزایا و معایب ایمپکت فکتورایمپکت فکتورهای جعلی یا گمراه کننده:شاخص h index چیست؟مزیت‌های شاخص هرششاخص h ژورنالچگونگی ارزیابی مقالاتکلمات کلیدی در نگارش و چاپ مقالهژورنال‌های جعلی یا هایجک شده (Fake or hijacked journals)آشنایی با برخی پایگاه‌های اطلاعاتیآشنایی با پایگاه اطلاعاتی سایمگوآشنایی با پایگاه اطلاعاتی سیج (SAGE)تاریخچه الزویر و خدمات آنتاریخچه اسپرینگر و رازهای موفقیت آنپایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیپرتال جامع علوم انسانیپایگاه استنادی علم جهان اسلام (ISC)ایران مدکس: بانک مقالات سلامتنور مگز: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیمدلیب: بانک جامع مقالات پزشکیاصول و چهارچوب کلی مقالهساختار مقاله علمیفصل دوم: طبقه بندی مقالاتمقالات بنیادیمقالات اصیلTheoryمقالات توصیفی تحلیلیمقالات گزارشیفصل سوم: نگارش1. ‌ انتخاب موضوع2. ‌ چکیده3. ‌ مقدمه4. ‌ روش پژوهشنتایجبحث و نتیجه‌گیریاجزای بخش بحثروابط واقعیترتیب نوشتن مرجع کتب غیر فارسی:مطالبی که فقط از یک فصل کتاب ذکر شده باشند:ترتیب نوشتن مرجع مقالات غیر فارسی:نحوه نوشتن مرجع وب سایت‌ها (قسمتی از وب سایت) :استفاده از پایان نامه به عنوان مرجع:نحوه رفرنس دهی به روش APAچرا APA مهم است؟انواع رفرنس دهیارجاع دهی به سبک هارواردرفرنس دهی به سبک شیکاگورفرنس دهی به سبک ونکوور (Vancouver)شیوه رفرنس دهی انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA)شیوه رفرنس دهی براساس استاندارد IEEEفصل چهارم: مسائل اخلاقیمسائل عمده اخلاقی رایج در انتشارات علمیPlagiarismRedundant publicationFabrication/falsificationAuthorshipتضاد منافع conflict of interestفصل پنجم: آزمون‌های آماریآزمون t تک نمونهآزمون t وابستهآزمون t دو نمونه مستقلآزمون t ولچآزمون t استیودنتآزمون t هتلینگآزمون F-تحلیل واریانس (ANOVA)تحلیل واریانس چندعاملی (MANOVA)آزمون Post Hocتحلیل کوواریانس (ANCOVA)تحلیل کوواریانس چندعاملی (MANCOVA)رگرسیونرگرسیون سادهرگرسیون چندگانهروش رگرسیون چندگانه پس حذف رو (Backward Elimination Method)رگرسیون لوجستیکآزمون مک نمارآزمون ویلکاکسونآزمون فریدمنآزمون کوکرانآزمون من ویتنیآزمون کولموگروف سمیرنفآزمون کروسکال والیسآزمون میانهآزمون–z آزمون خطای استاندارد میانگینآزمون خی دو (کای اسکویر)آزمون علامت-Sign Testآزمون تقارن توزیعآلفا کرونباختحلیل مسیرتحلیل تشخیصی چندگانهضریب همبستگی چوپروفضریب همسبتگی فیضریب همبستگی توافق پیرسونضریب کرامرضریب همبستگی رتبه‌ای کندالضریب گاماضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمنضریب همسبتگی پیرسونتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSSقابلیت‌های نرم افزار SPSS:تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Lisrelموارد کاربرد روش لیزرلتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار AMOSکاربردهای نرم افزار AMOSتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار AMOSکاربردهای نرم افزار AMOSتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SASامکانات نرم افزار SASفصل ششم: شبیه سازیشبیه سازی چیست؟شبیه سازی با نرم افزار MATLABشبیه سازی با نرم افزار ARENAبرنامه‌نویسیانواع زبان‌های برنامه‌نویسیC++C#CJavaPythonJava scriptCOBOLAssemblyColaDelphiAPLHaskellFORTRANIconMATLABObixObject PascalPascalPERLPHPBASICVISUAL BASICSmalltalkSQLASPRUBYHTML/CSSCudaXULCurlفصل هفتم: مکاتباتراهنمای نویسندگانصفحه عنوانآماده سازی قبل از ارسالتهیه نامه همراهارسال مقاله به مجلهروند بررسی و داوری مقالهزمان داوریاصلاح و بازبینیپذیرش و چاپ مقالهرد شدن مقالهارسال به مجله دیگرفصل هشتم: سئوالات متداولمعیار اصلی ورود مجلات به نمایه‌های سه گانه ISI چیست؟ارزیابی مقاله ISIچگونه یک مقاله علمی را خواندنی‌تر بنویسیم؟10 فرمان برای نگارش علمی و جذابدلایل عدم پذیرش چکیده یک مقاله در نشریات علمیمنابعپیوست

more_vert کتاب راهنمای نگارش پایان‌نامه: ساختار، آیین نگارش

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای نگارش پایان‌نامه: ساختار، آیین نگارش

کتاب راهنمای نگارش پایان‌نامه: ساختار، آیین نگارش، شیوۀ استناد، صفحه‌آرایی با Word نوشتۀ زهرا تهوری، شیوه‌نامه‌ای جامع پیرامون نحوۀ نوشتن گزارشات پژوهشی دانشجویان است. ساختار ظاهری پایان‌­نامه­ تحصیلی در بیشتر کشورها بر اساس قواعد و شیوه­‌های خاصی است که با عنوان شیوه‌نامه، توسط دانشگاه به دانشجویان ارائه می­‌شود. دانشجویان نیز موظف‌اند بر اساس همین شیوه‌نامه، پایان‌نامۀ خود را آماده کنند.­ برخی از دانشگاه‌های ایران نیز شیوه‌نامه‌ها و راهنماهایی را با عنوان‌هایی چون "دستورالعمل تهیه و تدوین پایان‌نامه"، "آیین‌نامه نگارش پایان‌نامه"، "آیین نگارش و تدوین پایان‌نامه" و "دستورالعمل ساختار نگارش پایان‌نامه" تهیه و به دانشجویان ارائه کرده‌اند. این راهنماها، برای حفظ یک‌دستی ظاهری و بیشتر حاوی الگوهای کلی و مشخصات ظاهری یک پایان‌نامه به‌ همراه چند نمونه از استناد است. دانشجویان هنگام کار بر روی پایان‌نامه (گزارش پژوهش)، درگیر محتوای اثر هستند و فرصت و مجال مطالعۀ متون مختلف در زمینۀ ساختار ظاهری و آماده‌سازی آثارشان را ندارند. عدم رعایت اصول و قواعد درست‌نویسی در گزارش پژوهش، در بسیاری از موارد بر داوری پایان‌نامه تأثیر می‌گذارد و داور را درگیر ویرایش ادبی متن و قضاوت درباره نگارش اثر می‌کند تا محتوای آن. استادان راهنما و مشاور نیز به‌ گونه‌ای از محتوای اثر دور و متمرکز بر ویرایش آن می‌شوند. بنابراین، آشنایی با اصول و قواعد موجود در زمینۀ ساختار گزارش پژوهش، نوشتن پایان‌نامه را برای دانشجو آسان‌تر و کیفیت محتوای آن را بهتر می‌کند. ساختار گزارش پژوهش باید با رعایت اصولی در قلمروی بخش‌بندی، آیین نگارش، شیوه‌های استناد و صفحه‌آرایی باشد. کتاب حاضر در چهار فصل به این چند قلمرو در حوزۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. در بخشی از کتاب راهنمای نگارش پایان‌نامه می‌خوانیم: صفحه عنوان، تقریباً تکرار اطلاعات روی جلد است. محتوای صفحه عنوان عبارت است از آرم و نام دانشگاه محل تحصیل دانشجو، نام دانشکده، گروه آموزشی مربوط، مقطع و رشته تحصیلی دانشجو، عنوان پایان‌نامه، نام استاد (ان) راهنما، استاد (ان) مشاور، پدیدآور، و تاریخ دفاع از پایان‌نامه. ابتدا، آرم دانشگاه محل تحصیل دانشجو، نام دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی (داخل پرانتز) به ترتیب و زیر هم آورده می‌شود. سپس با یک سطر فاصله، عبارت "پایان‌نامه کارشناسی ارشد/دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی" (یعنی مقطع و رشته تحصیلی دانشجو بعد از کلمه پایان‌نامه) به‌ شکل ایتالیک/ ایرانیک نوشته می‌شود. پس از دو سطر فاصله، عنوان اثر با قلمی درشت‌ و پررنگ‌تر از بقیه مطالب درج می‌شود (در مورد نوع، سبک و اندازه قلم در بخش ۵-۲-۱ توضیحاتی ارائه شده است). پس از دو سطر فاصله، استادان راهنما، مشاور و پدیدآور، به‌ ترتیب و در سطرهای جداگانه و با یک سطر فاصله قرار می‌گیرد. در پایان، تاریخ دفاع از پایان‌نامه (فصل و سال دفاع) می‌آید. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول. اجزای پایان‌نامهفصل دوم. آیین نگارشفصل سوم. شیوه‌های استنادفصل چهارم. برخی فنون تایپ و صفحه‌آرایی در Wordمآخذ

more_vert کتاب تشخیص شخصیت از روی دست نوشته (خط شناسی)

ادامه مطلب

closeکتاب تشخیص شخصیت از روی دست نوشته (خط شناسی)

دست خط هرکس اسرار نهفته ای را در مورد شخصیت او آشکار می سازد.تحلیل درست خط هر فرد می تواند بیش از 100 خصوصیت از شخصیت او را برای ما معرفی کند و ما میتوانیم نکات مهمی را در مورد خصوصیات فرد و روابط شخصی و روابط شغلی وی دریابیم.میخواهید به برخی از حقایق که در دستخط شما نهفته است آگاهی یابید؟! فهرست مطالبمقدمه سرفصل ها راهنمایی تاریخچه حاشیه شیب اندازه فاصله اهتزاز ساقه سرکش نقطه حلقه دندانه گودی

more_vert کتاب عناصر نمایشنامه نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب عناصر نمایشنامه نویسی

کتاب عناصر نمایشنامه نویسی نوشته‌ی لوئیس ای کیترن، به شما کمک می‌کند هنر و مهارت نمایشنامه‌نویسی را یاد بگیرید و شباهت‌ها و تفاوت‌های بین آن و شکل‌های دیگر نوشتن خلاقانه را دریابید. کتاب عناصر نمایشنامه نویسی (The Elements of playwriting) بر این منطق استوار است که شما، فارغ از سن و میزان آموزش، می‌توانید فنون نمایشنامه نویسی را فرابگیرید؛ به شرط آنکه در زمینه لزوم شناخت دنیایتان، انگیزه و پشتکارتان، عشق به نمایش، اشتیاق به یادگیری، بهبود فرایند یادگیری در عین صبور بودن، و شوق بیان افکارتان در قالب نمایش مجاب شده باشید. شما همچنین باید قوانین اساسی و رهنمودهای نمایشنامه‌نویسی را، که به شما کمک می‌کنند به قصه‌گویی ماهر بدل شوید، فرابگیرید. این کتاب در معنای نمایشنامه‌نویس بودن بیان دیدگاه شخصی خود، جان بخشیدن به بینشتان، شکل‌ دادن به شخصیت‌های چندبعدی، ساختاربندی کنش نمایشنامه‌تان، خلق گفت‌وگوی مؤثر، یافتن تهیه کننده و کارگردان و بازیگر برای آنکه به اثر شما جان ببخشند مکاشفه می‌کند. هدف لوئیس ای کیترن (Louis E Catron) در نوشتن این کتاب آن است که به شما کمک کند از طریق نوشتن نمایش تلخ و شیرین، تک‌پرده‌ای‌ها، و نمایشنامه‌های بلند، نمایشی قدرتمند را خلق کنید. نمایشنامه‌نویس بودن به این معنی است که درک کنید نوشتن راهی برای یاد گرفتن است البته یاد گرفتن نمایشنامه‌نویسی به معنای یاد گرفتن دربارۀ خودتان و دربارۀ دنیایتان است. نمایشنامه‌نویس بودن یعنی نوشتن و جست‌ و جو برای افکارتان. «نوشتن نوشتن را به دنبال دارد.» اگر نمایشنامۀ شما ناگهان شکوفا نمی‌شود و به عرصۀ وجود وارد نمی‌شود، هرگز ناامید نشوید. برای نمایشنامه‌ها به‌ ندرت این اتفاق رخ می‌دهد. اگر شما درکی دقیق از آنچه می‌خواهید بنویسید ندارید، بنویسید تا کشف کنید چه چیزی می‌خواهید بنویسید. جملات برگزیده‌ی کتاب عناصر نمایشنامه نویسی: - من نمایش را عالی‌ترین شکل از شکل‌های هنری می‌دانم، بی‌واسطه‌ترین راه برای آنکه انسان بتواند حس انسان بودن را با دیگری به اشتراک بگذارد. برتری نمایش از این حقیقت ناشی می‌شود که روی صحنه همیشه «اکنون» است. (تورنتون وایلدر)- به نظر من نمایشنامه‌نویس یک واعظ غیر روحانی است که افکار دوران خود را در قالبی مردم‌پسند می‌ریزد. (آگوست استریندبرگ)- کسی که دربارۀ خود و دوران خود می‌نویسد تنها کسی است که دربارۀ همۀ افراد و همۀ دوران‌ها می‌نویسد. (جرج برنارد شاو)- نوشتن قوانین چشم‌انداز را دارد؛ قوانین سایه و روشن، همان‌طور که نقاشی دارد... اگر به طور فطری این‌ها را می‌دانید، خوب است. اگر نه، آن‌ها را فرابگیرید. بعد، این قوانین را مطابق نیاز خود از نو بچینید. (ترومن کاپوتی)- ‌نوشتن تنها کاری است که وقتی مشغولش هستم فکر نمی‌کنم بهتر است کار دیگری انجام دهم. (گلوریا استینم) در بخشی از کتاب عناصر نمایشنامه نویسی می‌خوانیم: نوشتن نمایشنامه مثل طراحی و ساخت پل است. شما، مانند مهندس پل‌سازی، درگیر نقشه‌کشی، طراحی، و ساخت هستید به یک معنای واقعی، نمایشنامه‌ها بیشتر «ساخته می‌شوند» تا اینکه «نوشته شوند» و شما روی چارچوب، شکل، و سبک تمرکز می‌کنید. نمایشنامه‌نویس و پل‌ساز هر دو خیالباف هستند. ارتباطی را تصور می‌کنند که وجود ندارد. هر دو می‌خواهند افراد را به جایی ببرند که قبلاً هرگز در آن جا نبوده‌اند. هر دو می‌خواهند این سفر‌ چشم و ذهن و روح مسافر را تحریک کند. شما در طراحی یک ساختمان، که مسافر را به مقصد مشخصی که نقشه‌اش را کشیده‌اید خواهد برد، با ملاحظات عملی و زیبایی‌شناختی مواجه می‌شوید. شما لزوماً به طور عمیق به فکر انسجام ساختاری هستید پیچ‌ها، مهره‌ها، و ابزارهای دیگری که کل را متصل به یک‌دیگر نگه می‌دارد. ولی شما می‌خواهید مسافر کل سفر را تجربه کند و متوجه واحدهای جداگانه نشود. کار شما ممکن است ساده و فاقد جسارت باشد، یک پل جذاب، کوچک، سرپوشیده، یا یک ساختمان بزرگ، باشکوه، و پیچیده باشد؛ مانند پل گلدن گیت. درست همان‌طور که طرح‌های پل بسیاری وجود دارد، نمایشنامه‌ها نیز می‌توانند سبک‌ها و روش‌های گوناگون داشته باشند. مهم‌تر از آن، درست همان‌طور که مقررات اساسی‌ ساخت پلی را هدایت می‌کنند که فرو نخواهد ریخت، مفاهیمی اساسی وجود دارد که در نوشتن نمایشنامه‌ای که صحنه را نگه خواهد داشت نقش دارد. فراگرفتن آن «مقررات» بخش ضروری نمایشنامه‌نویسی موفق است. بعد، شما بنا بر نیازتان سبک‌ها و روش‌ها را تغییر می‌دهید یا مقررات را نقض می‌کنید.