جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات

مقاله علمی و پژوهشی" فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات ، اینترنت ، شبکه های اجتماعی ، تکنولوژی ارتباطی ، گروههای اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی

مقاله علمی و پژوهشی" کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی  " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی، گفتگوی رسانه ای ، برنامه گفتگو محور ، ماهیت ارتباطی ، ماهیت گفتگو و کارکرد گفتگو اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ماهیت ، صفات و غایت خط مشی عمومی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ماهیت ، صفات و غایت خط مشی عمومی

مقاله علمی و پژوهشی" ماهیت ، صفات و غایت خط مشی عمومی " مقاله ای است که در 27  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ماهیت خط مشی ، صفات خط مشی، تعاریف خط مشی عمومی و غایت خط مشی عمومی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان

مقاله علمی و پژوهشی" مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان ، اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، اعتماد ، شبکه روابط اجتماعی ، انسجام اجتماعی ، نظریه رسانه ارتباطی و نظریه سرمایه اجتماعی  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از ماهیت پول و اعتبار

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از ماهیت پول و اعتبار

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از ماهیت پول و اعتبار" مقاله ای است در 30 صفحه و با 70 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پول، ماهیت پول، اعتبار، بانک، خلق پول از هیچ پرداخته شده است چکیده مقاله ماهیت‌های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشأ عینی هستند. در این میان، برخی پدیده‌ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می‌شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به‌عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می‌تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفاً امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تأکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می‌شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملاً نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می‌سازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل های ارتباطی ، ارتقاء آگاهی و حقوق شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل های ارتباطی ، ارتقاء آگاهی و حقوق شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی" مدل های ارتباطی ، ارتقاء آگاهی و حقوق شهروندی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل های ارتباطی ، ارتقاء آگاهی و حقوق شهروندی ، رادیو تلویزیون ، مخاطب فعال و برجسته سازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی توانمند سازی منابع انسانی در سازمانهای ارتباطی و رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی توانمند سازی منابع انسانی در سازمانهای ارتباطی و رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" توانمند سازی منابع انسانی در سازمانهای ارتباطی و رسانه ای " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به توانمند سازی منابع انسانی در سازمانهای ارتباطی و رسانه ای ، توانمندسازی استراتژیک ، روش دلفی ، معادلات ساختاری و منابع انسانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده

مقاله علمی و پژوهشی" مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده ، حاکمیت ، رسانه ها ، بهار عربی ، پیشینه استعماری ، فرایند استعمارزدایی و کشور تونس اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های ارتباطی ، احساس ستمگری و نابرابری و تفاوت در زنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های ارتباطی ، احساس ستمگری و نابرابری و تفاوت در زنان

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های ارتباطی ، احساس ستمگری و نابرابری و تفاوت در زنان " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های ارتباطی ، احساس ستمگری و نابرابری و تفاوت در زنان، مطبوعات ، شبکه های مجازی ، شبکه ماهواره ای ، برنامه رسانه ای و سیاستگذاری رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب هنر برقراری ارتباط

ادامه مطلب

closeکتاب هنر برقراری ارتباط

در طول تاریخ، فقط بشر نبوده است که زندگی اجتماعی را پیشه‌ کرده است بلکه موجودات دیگری نیز به این شیوه زندگی کرده و می‌کنند. یکی از شباهت‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها و دیگر موجودات، ارتباطات آن‌ها با یکدیگر است ولی واقعیّت این است که ارتباط‌های بین فردی ما انسان‌ها به حدّی اهمّیّت دارد که وجه عمده‌ی تمایز زندگی جمعی انسان نسبت به دیگر موجودات را رقم می‌زند.شاید بتوان گفت که ارتباط، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال عالی‌ترین دستاورد‌های بشر بوده است، ارتباط در گذشته برای انسان‌های اوّلیّه، علاوه بر کارکرد‌هایی که در جهت حفظ حیات و یاری گرفتن از دیگران داشته، زمینه‌ساز فعّالیّت‌های اجتماعی و سرآغازی بر زندگی اجتماعی نیز بوده است. ارتباط، اساساً، میان دو یا چند نفر اتّفاق می‌افتد و همه‌ی ما، در طول روز با افراد مختلف ارتباط برقرار می‌کنیم. برقراری ارتباط به دلایل مختلفی مانند وقت‌گذرانی، بررسی مسائل شغلی و فردی، بیان انتظارات زناشویی و یا توقّعات والدین از فرزندان، طرح اختلاف عقیده و موارد مشابه صورت می‌گیرد. امّا به‌هر حال، هیچ نوع ارتباطی جز به دلیل «احساس نیاز شدید انسان» برای برقراری تعامل اجتماعی به وقوع نمی‌پیوندد چرا که برقراری ارتباط با دیگران بسیاری از نیازهای او را برطرف می‌کند. در این کتاب با مهارت‌های ارتباط کلامی و غیرکلامی و موانع و خطاهای ارتباطی آشنا می‌شوید تا به‌هنگام مواجهه با تعارض و اختلاف از این مهارت‌ها استفاده نمایید و ایجاد روابط بین فردی مؤثّر همراه با به‌کارگیری تکنیک‌های ساده‌ی ارتباطی و نیز در بخش پایانی کتاب نیز با مطالعه‌ی مبانی ارتباط اثربخش برای دست‌یابی به روابط معنادار و عمیق برمی‌خورید. فهرست مطالب همه‌ی کارهای ما نوعی ارتباط استتعریف مهارت‌های ارتباطیموانع و خطاهای ارتباطی موانع ارتباطیخطاهای ارتباطیمهارت‌های حل و فصل اختلاف و تعارضچگونه براختلاف و تعارض غلبه کنیم؟پنج‌روش برای مقابله با اختلافبرد مضاعف و اصولپذیرشهنر گوش دادن فعّالمهارت ارتباط بین فردی مؤثّرانواع ارتباطمبانی ارتباط اثربخشصداقتعشق بدون انحصارطلبیهمــدلیمنابع

more_vert کتاب چگونه جذاب شویم

ادامه مطلب

closeکتاب چگونه جذاب شویم

با مطالعه این کتاب، بر اصول درون شناسی خویش فائق آمده و فرآیندهای جذابیت آفرین وجود خود را کشف کنید. انسان‌ها از دیدگاه زیباشناسی به چهار گروه اصلی و اساسی در معیارها و عناصر زندگی تقسیم می‌شوند. عده‌ای زیبا و خوش فرم و خوش اندام هستند- بعضی جذاب و تودل برو می‌باشند، اما از زیبایی چندان بهره‌ای نبرده‌اند- تعدادی هم زیبا هستند و هم جذاب و برخی از همه‌ی مواهب طبیعت در وجودشان ارث برده‌اند. جذابیت، صفتی است که از ماهیت‌های درونی عصاره‌ می‌گیرد و در مسیر حاصل اندیشه به باور می‌گراید و در چرخه منطق وجود تجزیه و تحلیل می‌شود تا از پشت پرده عصمت معنا بدر آید و حجاب رنگین از رخ بر دارد و بر چهره، بویژه چشمان بنشیند. به عبارت دیگر، جذابیت انرژی شفاف بسیار زیبا و رنگین شکلی است که بر سلول‌هاو هورمون‌های درون مایه هستی انسان تاثیر می‌گذارد و در تمام ابعاد و ترکیب بندی وجودش حک می‌شود. فهرست مطالبکلامی بر این کتابجذابیت در ماهیت هستیامواج الکترو مغناطیسی درجذابیتامواج ذهنی در جذابیتامواج آلفا در معنای زندگیلبخند و عناصر موثر آنجذابیت در سکوتجذابیت در خوابمعنویت درونفعالیت‌های جنسیعزت نفس در جذابیتهنر سخنوریآداب و متانت در جذابیتقلب جهان بین در جذابیتاکتساب شخصیت در جذابیترضایتمندی از خودذهن خلاقفلسفه وجود جذابیترفتارهای کلیدیپنچ راه موثرجادوی گوش دادننیازهای اساسی زناندوازده نیاز بسیار مهم یک زنبیست نیاز اساسی یک مردعلامتهای مفید و جذب کنندهابزارهای رفتاری در ارتباطاتلذت بخش‌ترین گفتگودایره‌های ارتباطی انسانیجذابیت در عصاره کلاماساسی‌ترین اسرار در کلام جذابشانزده عنصر موثر جذابیت آفرینتعریفی دیگر از جذابیتو کلام آخرکتب دیگر از همین نگارنده

more_vert مقاله ماهیت حقوقی داوری

ادامه مطلب

closeمقاله ماهیت حقوقی داوری

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی داوری" مقاله ای است در 30 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قراردادی؛ صلاحیتی؛ مختلط؛ مستقل؛ داورپرداخته شده است چکیده مقاله نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه‌ها می‌تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه‌های ملی در مورد داوری تجاری بین‌المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام‌یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به‌نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به‌طور جدایی‌ناپذیر درهم‌تنیده شده است عنوان مقاله [English] The Examination of Legal Nature of Arbitration Institution چکیده [English] Arbitration is fundamentally an agreement to create private justice by non-state tribunal. In relation to the nature of arbitration, there is no consensus and the nature of this institution has been for a long-time subject to challenge and arguments for and against it. In this respect, there are four theories, contractual, jurisdictional, hybrid and independent natures. Each of these theories may have effects and different consequences on arbitration. Since the attitude of national courts towards international commercial arbitration affects arbitration proceedings, it is intended to deal with this question: As far as nature of arbitration is concerned, which of these four theories can be justified? The evaluation of four theories will be considered with respect to the nature and scope of arbitrators’ power, arbitration awards and choice of law. This article shows that arbitration has both contractual and judicial natures, which is a reflection of parties’ agreement and applicability of the law of the place in which the arbitration takes place. In this Theory, the contractual and jurisdictional elements are incorporated in each other. کلیدواژه‌ها [English] Contractual, Jurisdictional, Mixed or Hybrid, Independent, Arbitrator دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چیستی سازمانهای رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چیستی سازمانهای رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" چیستی سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چیستی سازمانهای رسانه ای ، مدیریت رسانه ، ماهیت منابع انسانی ، ماهیت محیط ، سنجش اثربخشی ، افکار عمومی و اهمیت عامل زبان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته

  کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته ترجمۀ طوبی مردانی، برای افرادی‌ست که فکر می‌کنند در ارتباط پیشرفته دشوار مشکل هستند. همه تعاملات انسانی گونه‌ای از برقراری ارتباط به شمار می‌روند. در دنیای تجارت، هیچ چیز بدون برقراری ارتباط مؤثر با کارمندان، کارفرمایان، عرضه‌کنندگان و مشتریان به دست نمی‌آید. اگر به موفق‌ترین افراد دنیای تجارت نگاه بیندازید، کسانی را خواهید دید که در هنر برقراری ارتباط مسلط شده‌اند و این تفاوت بین پیام‌دهنده خوب و پیام‌دهنده پیشرفته است. ارتباط پیشرفته یک شکل هنری واقعی به شمار می‌رود. این نوع ارتباط نیازمند تمرین، ظرافت و یک سری مهارت است که از مهارت‌های افراد متوسط فراتر می‌رود. کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته (Advanced Comunication Skills)، مهارت‌های اولیه و اساسی برقراری ارتباط را دربرمی‌گیرد و آن‌ها را در یک درک کلی از چگونگی کارکرد فرآیند ارتباطی قالب‌بندی می‌کند. وقتی در هنگام برقراری ارتباط افراد همه عناصر درگیر را درک کنید،‌ آن‌ها می‌توانند یاد بگیرند که نه‌تنها بر ارتباط شما بلکه بر ارتباط دیگران نیز تأثیر گذارند. به همین دلیل است که مهارت‌های ارتباطی پیشرفته ماهیتاً مهارت‌های رهبری به شمار می‌روند. این مهارت‌ها به شما اجازه می‌دهند تا شیوه‌های راهنمایی و هدایت ارتباط بین خودتان و دیگری یا یک گروه را ارزیابی کنید تا بتوانید به اهداف و نتایج مدنظر خود دست پیدا کنید. در این کتاب بر انواع مهارت‌های ارتباطی پیشرفته نگاهی خواهیم داشت، هرچند کار خود را با مروری بر اصول اولیه ارتباط در فصل بعد آغاز می‌کنیم. مهارت‌های ارتباطی پیشرفته‌ای که مورد بررسی قرار خواهیم داد از قرار زیر هستند: • فرآیند برقراری ارتباط ازجمله انواع ورودی، فیلترهایی که در هنگام دریافت ورودی در ذهنمان داریم، چگونگی نقشه‌بندی این اطلاعات در ذهنمان در زمان دریافت این ورودی و اینکه چرا باید به این موارد اهمیت دهیم. • بازنمایی درونی، یا شیوه‌های مختلفی که هریک از ما می‌توانیم از طریق آن‌ها دنیای خود را درک کنیم و سیستم‌های بازنمایی اصلی که برای این کار استفاده می‌کنیم ازجمله سیستم‌های دیداری، شنیداری و جنبشی و همچنین شاخص‌های فیزیکی برای نشان دادن اینکه یک فرد از کدام سیستم استفاده می‌کند. • نکاتی برای ایجاد ارتباط و سازگاری که شامل یک فرآیند شش گامه برای ایجاد ارتباط قوی بین شما و دیگران می‌شود و یادگرفتن اینکه خود را به جای فردی دیگر بگذارید. ابزارهایی که می‌توانید برای برقراری ارتباط پیشرفته به کار برید مثل قالب‌بندی دوباره و انواع انتخاب‌های زبان‌شناختی که می‌توانید داشته باشید که کمک خواهند کرد تا ارتباط خود را با دیگری گسترش دهید.فهرست مطالب 1. مقدمه. مهارت‌های ارتباطی پیشرفته1. 1. اهمیت برقراری ارتباط1. 2. تفاوت بین مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی پیشرفته در چیست؟1. 3. کدام مهارت‌های ارتباطی پیشرفته؟2. مروری بر اصول اولیه برقراری ارتبا2. 1. مقدمه2. 2. فرایند برقراری ارتباط2. 3. عناصر ارتباط2. 4. انتقال مهارت‌های ارتباطی خود به سطح بعدی3. بررسی فرآیند برقراری ارتباط3. 1. مقدمه3. 2. انواع ورودی3. 3. فیلترها3. 4. نقشه درونی، حالت درونی و رفتار یا پاسخ3. 5. چرا این موضوع اهمیت دارد4. بازنمایی درون4. 1. مقدمه4. 2. بازنمایی درونی دنیای ما4. 3. زبان به‌عنوان یک سیستم بازنمائی4. 4. سرنخ‌های کلامی4. 5. سیستم بازنمائی دیداری4. 6. سیستم بازنمائی شنیداری4. 7. سیستم بازنمائی جنبشی/لمسی4. 8. سیستم بازنمائی دیجیتال شنیداری4. 9. حرکات چشم به‌عنوان یک نشانه4. 10. عبارت‌هایی که باید در پاسخ به هر سیستم بازنمایی به کار روند5. ایجاد سازگاری5. 1. مقدمه5. 2. شش گام برای ایجاد سازگاری5. 3. واسنجی5. 4. جایگاه‌های ادراکی6. ابزارهایی برای ارتباط پیشرفته6. 1. مقدمه6. 2. قالب‌بندی دوباره6. 3. ابزارهای زبان‌شناختی برای پیام‌دهندگان پیشرفته

more_vert کتاب ارتباط اثربخش

ادامه مطلب

closeکتاب ارتباط اثربخش

کتاب ارتباط اثربخش نوشتۀ تیم FME، به بررسی ویژگی‌، سبک‌ و نگرش‌های ارتباطی و به کارگیری اصول ارتباط می‌پردازد. قرن بیست‌ و‌ یکم دارای اقتضائاتی است که هماهنگی با آن‌، زندگی در این قرن سرشار از تغییرات و چالش‌ را دلپذیرتر و راحت‌تر خواهد ساخت. به‌ تازگی، یونسکو ملاک‌هایی را برای با سواد بودن افراد ارائه کرده که، سواد ارتباطی، سواد عاطفی، سواد رسانه‌ای و... از آن جمله‌اند. اهمیت موضوع ارتباط و مدیریت رابطه به‌ گونه‌ای‌ است که فرد فاقد این دانش و مهارت؛ بی‌سواد محسوب شده و میزان موفقیتش کاهش می‌یابد. حتی با کمی اغماض می‌توان گفت: کسی که فاقد توانایی برقراری ارتباط موثر بوده و یا ارتباطات خود را خوب مدیریت نکند، موفق نخواهد شد. ارتباط فرآیندی دو طرفه و دارای پیچیدگی است که تا قبل از ایجاد درک متقابل از آن، می‌تواند بارها تکرار شود. ارتباط به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود. ما می‌توانیم با استفاده از کلمات، علائم، تصاویر، اشکال، صدا، لحن، حالات صورت، طرز لباس پوشیدن و نیز زبان بدن، ارتباط برقرار کنیم. اغلب ارتباط‌ها، تلفیقی از این عناصر است. با دانستن این که چطور این عناصر را به طور موثر به کار ببریم، می‌توانیم شیوه ارتباط خود را بهبود داده و بهترین نتیجه را در هر موقعیتی به دست آوریم. در بخشی از کتاب ارتباط اثربخش (Effective Communications: Communication skills) می‌خوانید: افراد ممکن است به‌ طور ذاتی، مخاطبینی دیداری، شنیداری و یا حرکتی باشند.به‌ کارگیری شیوه‌ای تکمیلی در ارتباط، می‌تواند در تفسیر صحیح پیام شما به مخاطبان کمک کند.افراد دیداری، چیزی را که می‌خوانند، می‌شنوند و یا به آن‌ها گفته می‌شود را تصویر می‌کنند.افراد شنیداری، ممکن است چیزی که می‌خوانند را به چالش بکشند مگر این که با چیزی که می‌شنوند، پشتیبانی شود.افراد حرکتی، چیزی را که انجام شود بیش از چیزی که گفته شود، به‌ یاد می‌آورند.برقراری ارتباط به‌ روشی که با ترجیحات ذاتی افراد تناسب بیشتری داشته‌ باشد، شانس این‌ را که پیام شما به‌ درستی دریافت و تفسیر شود افزایش می‌دهد. فهرست مطالبسخن ناشرمقدمهسبک‌های ارتباطیویژگی‌های سبک‌های ارتباطیترجیحات ادراکینگرش‌های ارتباطیپژوهش‌ا در زمینه ارتباطبه ‌کارگیری اصول ارتباطموانع ارتباطخلاصه

more_vert مقاله جستاری درباره ماهیت محمول گزاره های اخلاقی از منظر عالمان مسلمان

ادامه مطلب

closeمقاله جستاری درباره ماهیت محمول گزاره های اخلاقی از منظر عالمان مسلمان

مقاله علمی و پژوهشی " جستاری درباره ماهیت محمول گزاره های اخلاقی از منظر عالمان مسلمان " مقاله ای است در 20 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث محمولات گزاره‌های اخلاقی، مفاهیم‌ارزشی، مفاهیم الزامی، گزاره های اخلاقی و عالمان پرداخته شده است چکیده مقاله محمول گزاره های اخلاقی به دو دسته ، مفاهیم ارزشی؛ خوب وبد و مفاهیم الزامی ، باید و نباید و وظیفه تقسیم می شوند.. این پژوهش در صدد است با روش تحلیلی و انتقادی در باره ماهیت محمول گزاره های اخلاقی این سوال اساسی را پاسخ دهد که این مفاهیم از منظر عالمان مسلمان دارای چه ماهیتی می باشند ؟ در باره ماهیت مفاهیم ارزشی خوب و بد ، محقق اصفهانی حسن وقبح را از قبیل بنائات عقلا و مشهورات ومحقق خراسانی خوب وبد را به معنای ملایمت و منافرت باقوه عاقله دانسته و علامه طباطبایی از اعتباریات واستاد مصباح یزدی خوب و بد را به معنای ملایمت و منافرت با کمال مطلوب می داند در باره ماهیت مفاهیمی الزامی باید و نباید محقق اصفهانی براین باور است که مفهومی به نام وجوب اخلاقی و باید و نباید عقلی نداریم ، علامه طباطبایی معتقد است که مفهوم بایداز میان قوه فعاله و اثر آن اخذ می گردد و ااستاد مصباح یزدی مفاهیم الزامی باید و نباید دارای دو کاربر اخباری و انشایی است که کاربرد اخباری آن به معنای ضرورت بالقیاس است که بیان گر رابطه‌ی واقعی افعال اختیاری انسان با هدف مطلوب اخلاق می باشد ولی به نظر می رسدکه نوع رابطه مفاهیم اخلاقی ارزشی حسن و قبح و مفاهیم الزامی باید و نباید به دلیل ارتکازات عرفی ، ناظر به رابطه انسان با فعل خاص اوست، و اگر همراه با اراده باشدنسبت همان ضرورت بالغیر ی است که فعل به لحاظ تعلق اراده فاعل به آن ، واجد می گردد در این صورت ضرورت اخلاقی از نوع ضرورت فلسفی خواهد بود که واقعیات خارجی را توصیف می کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان" مقاله ای است در 16 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مهارت‌های ارتباطی؛ مهارت کلامی؛ مهارت شنود؛ مهارت بازخورد؛ رضایت مشتری پرداخته شده است چکیده مقاله مهارت‌های ارتباطی در سطوح مختلف سازمان از آن جهت اهمیت دارد که تنها ازطریق ارتباطات است که ما می‌توانیم اطلاعات مورد نیاز را در جهت تصمیم‌گیری‌های موفق برای سازمان خود فراهم کنیم. این مقاله، به‌دنبال آن است که رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان را در نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران‌خودرو تهران مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق «همبستگی» بوده و از یک نمونه‌ی 211 نفری از کارکنان بخش فروش نمایندگی‌های مجاز شرکت و مشتریان‌شان برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده، ازطریق رگرسیون همزمان تحلیل شده است. نتایج نشان داد که به‌طور کلی وجود مهارت ارتباطی مناسب کارکنان با رضایت مشتریان آنها رابطه‌ای مثبت داشته است؛ همچنین، یافته‌های دقیق‌تر نشان دادند که مهارت‌های کلامی کارکنان عامل پیش‌بینی‌کننده‌ی قوی‌تری برای رضایت مشتریان بوده است. عنوان مقاله [English] Relationship between Communicative Skills of the Employees and Customer Satisfaction چکیده [English] Communicational skills at organizational level are important because information can only be obtained through communication for successful decision making in organizations. This research is intended to investigate the relationship between communicational skills and customer satisfaction in the Irankhodro sales offices in Tehran. This is a correlation research for which a sample containing 211 employees from the sales offices and the customers was established for data collection. The data was analyzed through simultaneous regression. The results indicated that proper communication skills of the employees are generally related to the satisfaction of customers. The findings also indicated that verbal skills of the employees can highly predict customers satisfaction کلیدواژه‌ها [English] Communicative skills, Verbal Skills, Listening Skills, Feedback Skills, Customers Satisfaction دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر" مقاله ای است در 18 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سارتر، تقدم وجود بر ماهیت، اصالت وجود، آزادی، اختیار پرداخته شده است چکیده مقاله اختیار انسان و دامنه آن از دیدگاه سارتر در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در تبیین چیستی اختیار از دیدگاه سارتر باید گفت، وی معتقد به تقدم وجود بر ماهیت در انسان است. وجود انسان از سوی خداوند نیست، چراکه در این صورت موجب جبر در انسان خواهد شد. به اعتقاد او انسان همان اختیار و آزادی است و اختیار نیز همان انسان است. اما این دیدگاه صحیح نیست، زیرا: وجود هر موجود ممکنی، بدون علت خلاف بداهت است. خوب و بد نسبی و وابسته به خواست انسان خواهد شد. بین ماهیت نوعیه انسان و کمالات وجودی او خلط شده است. وجود طبیعت در انسان، علت تامه صدور افعال نیست. اصالت انسان به روح او است و خدا نیز امری واقعی است. ضمانت اجرایی‌ای برای عمل به صفات شایسته انسانی وجود نخواهد داشت. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی ـ توصیفی در پی بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تأثیر فضای سایبر بر امنیت از منظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی و نظامی

ادامه مطلب

closeکتاب تأثیر فضای سایبر بر امنیت از منظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی و نظامی

کتاب تأثیر فضای سایبر بر امنیت از منظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی و نظامی نوشته‌ی سعید حیدری و علی بیگی، تأثیرات فضای سایبر را در زمینه‌های ایجاد یا سلب امنیت مورد بررسی قرار می‌دهد تا اثرات منفی و مثبت بر جنبه‌های مختلف امنیت ملی را شناسایی کند. فضای سایبر چیست؟ فضای سایبر محیطی الکترونیکی و واقعی است که در آن ارتباطات انسان بسیار سریع‌تر و با ابزاری خاص و مسقیم شکل می‌گیرد. برعکس فضای واقعی، در فضای سایبر هیچگونه جابجایی‌ فیزیکی وجود ندارد و کلیه کارها فقط از طریق فشردن کلیدها یا حرکت دادن ماوس انجام پذیر است. فضای سایبر به معنی مجموعه‌ای از روابط انسان‌ها با رایانه و وسایل مخابراتی، بدون هیچگونه روابط حضوری و جغرافیای فیزیکی است. در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و جهانی شدن چه فعالیت‌هایی را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ فناوری اطلاعات تمام فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده و اصول و عملکرد تمام جوامع را متحول کرده است. از شاخصه‌های مهم پایداری و ثبات هر حکومت، امنیت ملی است و سخن گفتن از امنیت ملی مستلزم برخورداری از توسعه انسانی و توجه به جوانب مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن است. دشمنان هر حکومت برای براندازی آن، از ابزارها و روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند، تا ثبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور را به چالش بکشند. از آن‌جا که امنیت کشورها در گرو کسب، حفظ و ازدیاد قدرت می‌باشد، در عصر حاضر که به عصر اطلاعات و ارتباطات مشهور است، یکی از ابزارهای پرقدرت چالش‌ برانگیز در امنیت هر کشور، فضای مجازی است که می‌تواند به سهولت تهدیدات و زمینه‌های ناامنی ملل را فراهم آورد. بنابراین با توجه به جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات و افزایش نقش فضای سایبر در زندگی مردم جهان، در این کتاب سعی شده تا نقش و جایگاه فضای سایبر بر امنیت ملی جوامع شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد. در بخشی از کتاب تأثیر فضای سایبر بر امنیت از منظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی و نظامی می‌خوانیم: در بیان رابطه بین فضای مجازی و امنیت فرهنگی می‌توان اذعان کرد که فضای سایبر به‌ عنوان مولود تعامل انسان با فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، امکانات و الگوهای نوینی را برای تعاملات فکری و اندیشه‌ورزی فرا روی جوامع عصر کنونی قرار داده است. اگر چه فضای سایبر بدون ارتباط با واقعیات عینی و معمول در جوامع نیست اما به دلیل فضا، امکانات، زیرساخت‌ها، ابزارها، ویژگی‌های تعاملی و ذهنیت کاربران، گفتمان‌هایی که در آن شکل می‌گیرد، ویژگی‌ها و ابعاد و سازکارهای مختص به خود دارد. بنا به رویکرد «بلومر»، بین گفتمان و تکنولوژی رابطه‌ای جداناپذیر وجود دارد. اکنون فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، با اثرگذاری بر ابعاد گوناگون ارتباطات، موجب پیدایش پدیده‌ای به‌نام «فرهنگ سایبر» شده است. در فضای فرهنگی سایبر، الگوهای نوین گفتمانی شکل گرفته است که دامنه و ماهیت آن ناشناخته مانده است. در این فضا، به نوعی، موضوع ایجاد فضای کاملاً شخصی، به چالش کشیدن افکار و اندیشه، نضج گرفتن پاره فرهنگ‌های مجازی، تعامل بین فرهنگی، و قواعد گفتمانی مبتنی بر ارزش‌های فرهنگ سایبر مطرح است. کنشگران علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز از اینترنت برای پیشبرد راهبردها و بسط الگوهای گفتمانی مورد نظر، از فضای سایبر سود می‌جویند. این مهم در چهارچوب وبلاگستان و شبکه‌های اجتماعی محیط سایبر انجام می‌شود. در حقیقت، این باور خواهد بود که غیر قابل تطبیق بودن آنچه در فضای سایبر می‌گذرد با واقعیت بیرونی و وجود فاصله زیاد بین آن‌ها، امری خطرناک می‌باشد و پیامدهای خطیری به دنبال دارد. روشن نبودن انواع، ابعاد، الگوها، میدان پایداری، حوزه‌های گفتمانی و ماهیت گفتمانی‌های فضای سایبر، از یک‌ طرف و ساز و کارهایی که اینترنت در خدمت این گفتمان‌ها می‌گذارد، از نوع دیگر، موجب ناشناخته ماندن قانون ماهیت گفتمان‌ها و فقدان دسترسی به نقشه روشنی از این فضا خواهد شد. به واقع، گفتمان‌های رایج در فضای سایبر و نیز ساز و کارها و ابزار اینترنتی آن، در ایجاد، توسعه و شکل دادن به دانش سهیم می‌باشند. ابعاد تأثیر اینترنت بر شکل‌گیری و توسعه گفتمان در فضای مجازی در بسیاری از جوامع مانند ایران ناشناخته است و هویت و الگوهای این نوع گفتمان‌ها نیز ناشناخته مانده است. فهرست مطالب مقدمهبخش اول: کلیاتتاریخچه فناوری اطلاعاتی و ارتباطیتعریف اینترنت و مسائل در حال ظهور آنفضای سایبرامنیتامنیت سایبریپدافندبخش دوم: فرصت‌ها و ابعاد مختلف فضای سایبرفضای سایبر و دینفضای سایبر و امنیتفضای سایبر و بُعد فرهنگفضای سایبر و بُعد اقتصادیفضای سایبر و بُعد اجتماعیفضای سایبر و بُعد سیاسیفضای سایبر و بعد نظامیبخش سوم: چالش‌های فضای سایبرفضای سایبر و فرهنگآسیب‌های و مشکلات فردیفضای سایبر و اقتصادسیاسیانقلاب اطلاعات و فناوی ارتباطات در امور نظامیبخش چهارم: فضای سایبر از بعد حقوقیجرائم سایبریقانون جرائم رایانه‌ایجرائم سایبری علیه امنیتتروریسمرویکرد نظامی - امنیتیخلاءهای قانونی و اجرایی در جرائم سایبریدفاع سایبریبخش پنجم: ارزیابی مطالب و ارائه پیشنهاداتارزیابی مطالبارائه پیشنهاداتفهرست منابعالف: منابع فارسیب: منابع لاتینج: تارنماها

more_vert کتاب هنر چانه‌زنی

ادامه مطلب

closeکتاب هنر چانه‌زنی

کتاب هنر چانه‌زنی اثر ریچارد ند لی بو، روابط منطقی بین منافع، چانه‌زنی‌ها و راهکار‌ها را به آزمون می‌گذارد. اگر شما درک روشنی از منافع خود داشته باشید، می‌توانید انواع چانه‌زنی‌هایی که به پیشبرد منافع شما می‌انجامد و راهکار‌های نهفته در آن چانه‌زنی را تعیین کنید. بسیاری از کتاب‌هایی که در زمینه‌ی چانه‌زنی نوشته شده‌اند مانند کتاب‌های آشپزی است که اگر خواننده دستور آن را قدم به قدم اجرا کند، دورنمای یک چانه‌زنی موفقیت‌آمیز را می‌بیند. اما در کتاب‌های آشپزی حتی در انواع خوب آن، به‌ندرت درمورد اساسی‌ترین نکته که همان ماهیت غذا است، مطلبی به میان آمده است. ماهیت غذا، به فصل، میزان دسترسی به مواد، تعداد مهمان‌ها، سلیقه‌ها و محدودیت‌های غذایی آن‌ها واینکه آشپز چقدر وقت، پول و سلیقه اعمال می‌کند، بستگی دارد. کتاب آشپزی تنها می‌تواند ضرورت انتخاب فهرستی را که با سلیقه‌ها، نیازها، بودجه و توانایی آشپزها جور در بیاید، دراختیار آن‌ها قرار دهد نه بیشتر. این همان کاری است که کتاب‌هایی که درزمینه‌ی چانه‌زنی نوشته شده‌اند، انجام می‌دهند. این کتاب‌ها می‌توانند خوانندگان را نسبت به رابطه‌ی بین منافع، راهکارها و اهداف چانه‌زنی و نیز نسبت به متداول‌ترین انواع مشکلات عملی و ارتباطی که ممکن است افراد با آن مواجه شوند، حساس و علاقه‌مند کنند. درک ساختارمنطقی چانه‌زنی و شناخت جزییات ظریف آن طی مثال‌ها، باعث می‌شود چانه‌زن‌های بهتری ظهور کنند. اما به‌هرحال خوانندگان کتاب هنر چانه‌زنی (The Art Of Bargaining) برای کارکردن بر روی منافع خود و انتخاب و به‌کارگیری راهکار‌ها و روش‌های مناسب با موقعیت خود، باید شعور و قدرت تخیل خود را نیز به‌کار بندند. پیروی مو به مو از دستورها، کار آسانی نیست. همه‌ی تصمیمات مهم درمورد چانه‌زنی، باید دور از میز مذاکره و به‌صورت غیررسمی گرفته شده باشند. از این رو، دو بخش اول کتاب هنر چانه‌زنی به شرایط کلی‌تر چانه‌زنی اختصاص دارد. ریچارد ند لی بو (Richard Ned Lebow)، چانه‌زنی را با روش‌های دیگرِ حفظ و گسترش منافع مقایسه کرده است و به انواع چانه‌زنی‌ها و امکان به‌دست آوردن آن‌ها نظر دارد. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا منافع خود را بهتر شناسایی کنید و میزان چانه‌زنی لازم برای موقعیت خود را بهتر دریابید. در بیشتر کتاب‌هایی که دراین زمینه به تحریر درآمده، عقیده این است که وقتی توافق حاصل می‌شود، چانه‌زنی به پایان می‌رسد. اجرای بعضی ازموضوعات توافق شده بسیار آسان است. درهنگام خرید یک خودروی دست دوم، درازای چک تضمینی که می‌دهید، وسایل، کلیدها و اوراق خودرو را تحویل می‌گیرید. فصل اول کتاب هنر چانه‌زنی به موضوعات چانه‌زنی اختصاص دارد. گفتار اول به تشریح ماهیت چانه‌زنی و موضوعاتی که به چانه‌زنی نیاز دارند، می‌پردازد؛ چانه‌زنی یک راهکار است و راهکار وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف است. در گفتار دوم به رابطه‌ی بین چانه‌زنی و اهداف آن و فواید و مضراتش در مقایسه با راهکار‌های دیگری که برای رسیدن به همان هدف وجود دارد، پرداخته می‌شود. وقتی تصمیم به چانه‌زنی گرفته می‌شود، میزان انعطاف‌پذیری آن نیز باید به قضاوت گذاشته شود. راهنمایی‌هایی درمورد این قضاوت‌ها و برآوردها، در گفتار سوم آمده است. گفتار چهارم، دو نوع پیش مذاکره برای نشان دادن کاربردهای احتمالی مفاهیم مطرح شده در این گفتار را به نمایش می‌گذارد. فصل دوم کتاب به یافتن راهکارها و شیوه‌های چانه‌زنی می‌پردازد. در گفتارهای ششم تا هشتم، سه راهکار هماهنگی، پاداش و تنبیه، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. در این گفتارها همچنین به تشریح ویژگی‌های مشخص هریک از راهکارها، تعیین فواید و مضرات آن‌ها و تشخیص موقعیت‌هایی که هریک از آن‌ها ممکن است در آن موقعیت کارآیی بیشتری داشته باشند، پرداخته شده است و همچنین ترکیب این راهکار‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر سه‌ی این موارد، تا حدی از نامتقارن بودن چانه‌زنی‌ها بهره می‌گیرند و گفتار نهم به بررسی ماهیت این عدم تقارن‌ها و چگونگی برتری و استفاده‌ی موثراز آن‌ها، می‌پردازد. این کتاب قصد دارد، ساختار چانه‌زنی را یکسان سازد. کتاب با نگاهی به منافع، شروع شده است و از طریق انتخاب اهداف و راهکارهای چانه‌زنی‌، به فرایند آن و تصویب و اجرای موافقتنامه‌ها می‌پردازد. فهرست مطالبپیشگفتار مجموعهپیشگفتارمقدمهفصل اول: ماهیت چانه‌زنیچانه‌زنی چیست؟چرا چانه‌زنی؟آیا چانه‌زنی، عملی است؟از حرف تا عملفصل دوم: راهکارهای چانه‌زنیچگونه می‌توان یک راهکار برگزیدراهکار هماهنگیراهکار سازگاریراهکار تنبیهچگونه کسب قدرت کنیمفصل سوم: یک توافق ساده شروع کار استتصویباجرافصل چهارم: رفع مشکلاتسوء تعبیر و سوء قضاوتتصریح موقعیتسخن آخرکتابنامه