جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرآیند تدریس و یادگیری

ادامه مطلب

closeکتاب مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرآیند تدریس و یادگیری

در دهه‌های اخیر رویکردهای سنتی یادگیری و تدریس با ظهور فناوری‌های نوین مانند چندرسانه‌ای ها، فرارسانه ای‌ها و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی شده است. با ورود فناوری‌های کمکی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی در کلیه دوره‌ها و سطوح تحصیلی شاهد تحولات چشمگیری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده ایم. این تحولات با ورود اینترنت به عنوان شبکۀ بین المللی اطلاعات و ارتباطات مضاعف شده است و فرایند یادگیری و تدریس را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است. اینترنت باعث شده است تا دانش آموزان و معلمین علاوه بر تبادل اطلاعات از راه دور، بتوانند با یکدیگر تعامل گسترده‌ای نیز داشته باشند و این بر فرایند یادگیری و تدریس تأثیر بسزایی داشته است. کتاب حاضر مبانی نظری کاربرد اینترنت به عنوان بزرگتر ین شبکه ی بین المللی اطلاعات و ارتباطات را در فرایند یادگیری و تدریس نوین معرفی کرده و راهنمای عملی خوبی برای بهره‌گیری موثر از ابزارهای مختلف آن در فرایند یادگیری و تدریس در دوره‌های مختلف تحصیلی نظام آموزشی است. این کتاب مشتمل بر ده فصل است. در فصل اول نظریه‌های یادگیری و تدریس مبتنی بر وب و در فصل دوم برنامه ریزی و طراحی یادگیری و تدریس مبتنی بر وب به عنوان مبانی نظری معرفی شده است. فصل‌های بعدی کتاب که شامل فصل‌های سوم الی دهم می‌شود ، مبانی عملی کاربرد اینترنت در فرایند یادگیری و تدریس را معرفی می‌کند. این فصل‌ها با عناوین: شناسایی و ارزشیابی مواد و منابع یادگیری در اینترنت، انتشار اطلاعات روی اینترنت، فناوری‌های اینترنتی، کاربرد اینترنت در فرایند ارتباط، کاربرد اینترنت در حل مسأله ی مبتنی بر اطلاعات، کاربرد اینترنت در حل مسأله مشارکتی، کاربرد اینترنت در تحقیق و اکتشاف، و کاربرد اینترنت در مشارکت‌های برخط، تنظیم شده است. فهرست مطالبفصل 1: نظریه‌های یادگیری و تدریس مبتنی بر وبفصل 2: برنامه ریزی و طراحی یادگیری و تدریس مبتنی بر وبفصل 3: شناسایی و ارزشیابی مواد و منابع یادگیری در اینترنتفصل 4: انتشار اطلاعات روی اینترنتفصل 5: فناوریهای اینترنتی یادگیری و تدریسفصل 6: کاربرد اینترنت در فرایند ارتباطفصل 7: کاربرد اینترنت در حل مساله مبتنی بر اطلاعاتفصل 8: کاربرد اینترنت در حل مساله مشارکتیفصل 9: کاربرد اینترنت در تحقیق و اکتشاففصل 10: کاربرد اینترنت در مشارکت‌های برخط

more_vert کتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeکتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: فلسفه، اصول و انواع سنجش پیشرفت تحصیلیاصطلاح سنجش را می‌توان به معنای فرایند جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ عملکرد تحصیلی و یادگیری دانش‌آموزان به منظور تصمیم‌گیری آموزشی در ارتباط با نحوۀ کمک به تعمیق، بهبود، و اصلاح یادگیری آنان تعریف کرد. به این منظور می‌توان از روش‌ها و ابزارهای متنوعی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرد. از جملۀ این روش‌ها و ابزارها می‌توان از آزمون (عینی و غیرعینی)، فهرست وارسی، مقیاس درجه‌بندی، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، پروژۀ پژوهشی، پرسش شفاهی، ارائۀ گزارش، انجام تکلیف، کار در آزمایشگاه، و... نام برد. سنجش یکی از ابعاد مهم و ضروری تدریس معلم است در سنجش یادگیری، تمامی آموخته‌های دانش‌آموزان در طول دورۀ آموزشی سنجیده می‌شود و هدف آن نمره دادن است؛ اما سنجش برای یادگیری، فرایند جست‌وجو و تفسیر شواهد برای استفادۀ دانش‌آموزان و معلمان است تا آن‌ها بتوانند تشخیص دهند که دانش‌آموز در کجای پیوستار یادگیری قرار دارد؛ به کجا می‌خواهد برود؛ و چگونه می‌تواند به یادگیریش ادامه بدهد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: چرا یادگیری دانش‌آموز را می‌سنجیم؟فصل دوم:اصول و مبانی اصلی سنجشفصل سوم: اهمیت و نقشسنجش آغازین در فرایند یادگیری- یاددهیفصل چهارم: سنجش تکوینی و بهبود یادگیری دانش‌آموزانفصل پنجم: باز اندیشی در سنجش تراکمی

more_vert تدریس به روش فعال

ادامه مطلب

closeتدریس به روش فعال

براساس مبانی نظری روش های فعال تدریس می توان گفت تدریس فعال، تدریسی است که در آن رخدادهای آموزشی به صورت تعامل های علمی، عاطفی و اجتماعی اتفاق می افتد. 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

مقاله علمی و پژوهشی" سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان ، خبرگزاری مهر ، فرایند یادگیری سازمانی ، تعریف مدیریت زمان و ابعاد مدیریت زمان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب روش‌های پیشرفته تدریس

ادامه مطلب

closeکتاب روش‌های پیشرفته تدریس

برای اجرای هر برنامه مشخص نمودن چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های کلی فعالیتها امری ضروری است و سپس روش اجرا و وسایل و امکانات مورد نیاز برای فعالیت و تحقق اهداف تعلیم و تربیت تعیین و انتخاب می‌شود. روش‌های تدریس به دو شکل مطرح می‌شود:1 روش‌های تدریس سنتی2 روش‌های تدریس جدیدبرای آگاهی بیشتر در فصل اول کتاب کلیات روش تدریس و در فصل دوم هدفهای تعلیم و تربیت و در فصل سوم طراحی آموزشی و اجزای طرح درس و در فصل چهارم تفکر و خلاقیت و در فصل پنجم یادگیری و عوامل مؤثر در یادگیری و در فصل ششم تدریس و عوامل مؤثر در آن و در فصل هفتم الگوهای مختلف تدریس و در فصل هشتم راهبردهای تدریس در دوره‌های مختلف و در فصل نهم ارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل دهم محیط و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل یازدهم نقش معلم در پیشرفت یادگیری و در فصل دوازدهم ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی و در فصل سیزدهم آموزش مجازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. انتظار می‌رود خوانندگان، به ویژه مربیان و دانشجویان با مطالعه این کتاب، نگرش صحیحی درباره الگوها و روش‌های تدریس جدید و در فرایند آموزش مهارت‌های لازم را برای انتخاب و کاربرد الگوها و روشها به دست آورند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول : کلیات تدریسمقدمهتعریف روشتعریف روش تدریسمفهوم روش تدریسروش تدریس پیشرفتهفصل دوم : اهداف تعلیم و تربیتمقدمهتعریف هدفمنابع تعیین هدفهامیزان‌های هدفهای تربیتینقش هدفهای تربیتیاصول حاکم بر تعیین هدفهااهداف تعلیم و تربیتاهداف تعلیم و تربیت در دوره‌های مختلف تحصیلیفصل سوم : طراحی آموزشی و اجرای طرح درسمقدمهطراحی آموزشیمراحل طراحی آموزشیانواع طرح‌های آموزشیویژگی‌های یک طرح آموزشیاجزای طرح درسمزایای طرح درسمحتوامعیارها و اصول انتخاب محتوافصل چهارم : تفکر و خلاقیتمقدمهتعریف تفکرمفهوم تفکرانواع تفکرخصوصیات تفکرتعریف خلاقیتمراحل تفکر خلاقخصوصیات افراد خلاقعوامل تشدیدکننده خلاقیتعوامل بازدارنده خلاقیتاصول پرورش تفکر خلاق و انتقادی در کلاس درستکنیک‌های پرورش تفکر خلاق و انتقادیفصل پنجم : یادگیریمقدمهتعریف یادگیریمفهوم یادگیریعوامل مؤثر در یادگیرینظریه‌های یادگیریفرایندهای یادگیریفصل ششم : تدریسمقدمهتعریف تدریسمفهوم تدریسعوامل مؤثر در تدریسانتخاب روش تدریسفرایندهای تدریسکاربرد نظریه‌های یادگیری در تدریسفصل هفتم : الگوهای تدریسمقدمهمفهوم الگوهای تدریسمدل‌های تدریس1 سخنرانی2 بحث، پرسش و پاسخ3 دیداری، شنیداری4 کارآموزی پژوهشی5 الگوی نظامهای آموزشی6 آموزش برنامه‌ای7 تمرین و تکرار8 اجرای نقش9 شبیه‌سازی10 فعالیتهای اجتماعی11 پژوهش گروهی12 مدل قضایی، حقوقی13 یادگیری مستقل و خودآموزی14 بدیهه‌سازیفصل هشتم : راهبردهای تدریس و یادگیریمقدمهمفهوم راهبرد (استراتژی)تدریس و یادگیریراهبردهای یاددهی و یادگیریمعیارهای انتخاب راهبردهای یاددهی و یادگیرینقش معلم در فرایند یاددهی و یادگیرینقش شاگرد در فرایند یاددهی و یادگیریراهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره پیش دبستانیراهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره ابتداییراهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش متوسطهراهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش عالیراهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش بزرگسالانفصل نهم : ارتباط انسانی و تاثیر آن در تدریس و یادگیریمقدمهتعریف ارتباطتعریف ارتباط انسانیکاربرد ارتباطات انسانی در مراکز آموزشیارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریسارتباطات کلاس درسموانع برقراری ارتباطبهبود ارتباطات معلم و شاگردفصل دهم : محیط و تاثیر آن در تدریس و یادگیریمقدمهمفهوم محیطمحیط و رفتار فردمحیط اجتماعی و فرهنگیمحیط تربیتینقش محیط در یادگیریمحیط مادی و تدریسفصل یازدهم : نقش معلم در پیشرفت و یادگیریمقدمهرفتار معلم و یادگیریویژگی‌های شخصی معلمویژگی‌های حرفه‌ای و فنی معلمفن کلاسداری معلمویژگی‌های معلم خوبفصل دوازدهم : ارزشیابی پیشرفت تحصیلیمقدمهتعریف ارزشیابیاهداف ارزشیابیعوامل مؤثر در ارزشیابیمشکلات مربوط به ارزشیابیوظیفه معلم به عنوان ارزشیابفصل سیزدهم : آموزش مجازیمقدمهتعریف آموزش مجازیتاریخچه آموزش مجازیاهداف آموزش مجازیآموزش الکترونیکیضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکیمزایای آموزش الکترونیکیمحدودیت‌های آموزش مجازیمنابع

more_vert کتاب یادگیری تلفیقی در آموزش عالی

ادامه مطلب

closeکتاب یادگیری تلفیقی در آموزش عالی

در سال‏‌های اخیر رویکرد مستقل نظام آموزشی به‌­ویژه در آموزش عالی با ظهور تکنولوژی‏‌های نوین و همچنین با ارائه نظریه‏‌های یادگیری جدید دستخوش تغییر و تحولات بنیادین شده است. این شرایط را می‏توان در بسیاری از نظام‏‌های آموزشی کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه مشاهده کرد. یادگیری تلفیقی با بهره‌­گیری از کلیه ظرفیت‏‌ها و توانمندی‌‏های نظام آموزش حضوری و نظام آموزش از راه دور به‌­ویژه نسل‏‌های نوینی که مبتنی بر کامپیوتر و شبکه می‌‏باشد، تجربه‌­های یادگیری را بهبود می‏‌بخشد. در این رویکرد به صورت سیستماتیک از کلیه نظریه‏‌های یادگیری بهره گرفته می­شود. این نظریه‌­ها عبارت­انداز: نظریه‏‌های یادگیری رفتاری، شناختی، ساختن­‌گرایی و ارتباط‌­گرایی، شناختی- اجتماعی، از کلیه رسانه‏‌های آموزشی و همچنین از روش­‌های مختلف یاددهی- یادگیری برای طراحی، توسعه، اجرا، مدیریت و ارزشیابی فرایند، منابع و فعالیت‏‌های یادگیری نیز استفاده می­شود. فهرست مطالبپیشگفتار مترجمانمقدمهبررسی اجمالی محتوای کتابتقدیر و تشکرمعرفی نویسندگان کتاببخش اول: چارچوب اجتماع کاوشگرفصل اول: یادگیری تلفیقی در آموزش عالیفصل دوم: یادگیری تلفیقی و اجتماع کاوشگرفصل سوم: طراحی محیط‏های یادگیری تلفیقی در راستای ایجاد اجتماع کاوشگرفصل چهارم: ایجاد اجتماع کاوشگر برای توسعه دانشکدهبخش دوم: یادگیری تلفیقی درعملفصل پنجم: طرح‌‏های یادگیری تلفیقیفصل ششم: دستورالعمل‏‌های یادگیری تلفیقیفصل هفتم: راهبردها و ابزارهای یادگیری تلفیقیفصل هشتم: آینده یادگیری تلفیقیمنابع (Reference)پیوست شماره 1: تغییر سازمانیپیوست شماره 2: فرم گزارش پروژه آموزشیپیوست شماره 3: طراحی مجدد دستورالعمل‏ها برای ایجاد یادگیری تلفیقیپیوست شماره 4: گزارش مستندی از برنامه‌‏ریزی اجتماع تلفیقی کاوشگر در دانشکدهپیوست شماره 5: پرسشنامه نظرسنجی از دانشجویانپیوست شماره 6: سوالات مصاحبه از اعضاء هیئت علمیپیوست شماره 7: نتایج نظرسنجی از دانشجویانپیوست شماره 8: اظهارات ارائه شده توسط اعضاء هیئت علمی در مصاحبهپیوست شماره 9: الگویی برای آماده‌‏سازی طرح کلی یادگیری تلفیقیپیوست شماره 10: نمونه‏‌ای از درس‏ها برخط بر پایه یادگیری تلفیقیپیوست شماره 11: پیشنهادهای حاصل از ارزیابی نمونه فوق برای تعیین کارپوشه الکترونیکیواژه نامه انگلیسی-فارسی

more_vert کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی

ادامه مطلب

closeکتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی

یادگیری لغات انگلیسی یکی از مهمترین بخش‌های یادگیری این زبان است. اما نکته‌ای که در این‌جا حائز اهمیت است روش‌های یادگیری لغات است که در کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی، نوشته مصطفی خوری‌نژاد، به آن پرداخته شده است. از آنجا که لغات انگلیسی بسیار فرار بوده و اگر لغتی را در پس از یادگیری زیاد به کار نبریم یه زودی از ذهنمان می‌رود؛ کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی، در این مورد می‌تواند مؤثر باشد. حال آنکه می‌توانیم با روش‌های خوب و کاربردی لغات به ذهن سپرده شده را بیشتر در حافظه نگه‌داریم و بهترین استفاده را از آنها ببریم. زبان انگلیسی دارای لغات فراوانی است پس هیچگاه تصور نکنید که قادر به یادگیری تمامی لغات خواهید بود؛ ما تنها باید کاربردی‌ترین لغات انگلیسی را با روش‌های مناسب فرا بگیریم. در کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی سعی شده است تا بهترین روش‌های یادگیری لغات را به‌ار برده گردد. با استفاده از این کتاب خواهید توانست لغات انگلیسی را مدت زمان بیشتری در حافظه خود نگاه دارید.

more_vert مقاله ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزیابی، میزان انطباق، روش‌های یاد دهی - یادگیری، برنامه درسی اخلاق اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری بکار گرفته شده توسط اساتید با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی دانشگاه‌ها و روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه‌آماری 273 دانشجو و نمونه‌آماری 157 نفر که به شیوه تصادفی‌طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ارزیابی دیدگاه دانشجویان حاوی 48 سؤال با پایایی 972/0، فرم مشاهده تدریس 47 سؤالی با پایایی940/0، تحلیل 178 سوال امتحانی و مصاحبه با اساتید مجرب اخلاق اسلامی استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های توصیفی و آزمون‌ تی تک‌گروهی در قالب نرم افزار SPSS در کنار تحلیل کیفی نشان داد: از دیدگاه دانشجویان روش‌های یاددهی ـ یادگیری به کار گرفته‌شده در تدریس با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری همسویی کمی دارد. نتایج مشاهدات بیانگر، همسویی نحوه ارتباط اساتید با دانشجویان با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری است. اما فرایند تدریس اساتید، استفاده آنان از راهبردهای مناسب تدریس، و روش‌های به کار گرفته‌شده در فرایند تدریس به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی روش‌های یاددهی ـ یادگیری در تدریس همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری نیست. روش تدریس غالب در تدریس اساتید روش توضیحی بود. روش‌های ارزشیابی به کار گرفته‌شده در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری نبود دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب یادگیری ماشینی: سفری به اعماق هوشمندی

ادامه مطلب

closeکتاب یادگیری ماشینی: سفری به اعماق هوشمندی

«یادگیری ماشینی» یکی از شاخه‌های بسیار مهم هوش مصنوعی است و این روزها به شدت در حال رشد و توسه است. برآورد می‌شود یکی از ۹ فناوری پول‌ساز سال ۲۰۱۷ باشد و در آینده‌ای نزدیک به یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های موفقیت در کسب‌وکارها تبدیل شود. اگر دوست دارید درباره این فناوری بیشتر بدانید؛ کتاب الکترونیکی «یادگیری ماشینی؛ سفری به اعماق هوشمندی» برای شما است. فهرست مطالبیادگیری ماشینی: جولانگاه تجربیات و خلاقیت‌ها۶ سوء‌تفاهم درباره یادگیری ماشینی۱۳ چارچوب منبع‌باز برای کسب مهارت در یادگیری ماشینییادگیری ماشینی چگونه به بهبود شرایط کسب‌وکارها کمک می‌کند؟

more_vert کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی

ادامه مطلب

closeکتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی

یادگیری لغات انگلیسی یکی از مهمترین بخش‌های یادگیری این زبان است. اما نکته‌ای که در این‌جا حائز اهمیت است روش‌های یادگیری لغات است که در کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی، نوشته مصطفی خوری‌نژاد، به آن پرداخته شده است. از آنجا که لغات انگلیسی بسیار فرار بوده و اگر لغتی را در پس از یادگیری زیاد به کار نبریم یه زودی از ذهنمان می‌رود؛ کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی، در این مورد می‌تواند مؤثر باشد. حال آنکه می‌توانیم با روش‌های خوب و کاربردی لغات به ذهن سپرده شده را بیشتر در حافظه نگه‌داریم و بهترین استفاده را از آنها ببریم. زبان انگلیسی دارای لغات فراوانی است پس هیچگاه تصور نکنید که قادر به یادگیری تمامی لغات خواهید بود؛ ما تنها باید کاربردی‌ترین لغات انگلیسی را با روش‌های مناسب فرا بگیریم. در کتاب بهترین راه‌های یادگیری لغات انگلیسی سعی شده است تا بهترین روش‌های یادگیری لغات را به‌ار برده گردد. با استفاده از این کتاب خواهید توانست لغات انگلیسی را مدت زمان بیشتری در حافظه خود نگاه دارید. فهرست مطالبپیشگفتار نویسندهچند نکته ضروریآموزش لغت از طریقPictionaryآموزش لغات انگلیسی به روشDetailیادگیری لغت از طریقWord Familyیادگیری لغات از طریقClassification

more_vert نورون های آیینه ای و یادگیری مشاهده ای

ادامه مطلب

closeنورون های آیینه ای و یادگیری مشاهده ای

در گذشته، رابطه بین نظریه های سنتی یادگیری در روان شناسی و نظریه های نوروفیزیولوژی رابطه نزدیکی نبود. اما به تازگی یافته های نو در علوم عصب شناسی برای پدیده های یادگیری گاه پیچیده، مانند یادگیری مشاهده ای، مکانیسم های عصبی نسبتا ساده ای کشف کرده اند که یکی از آنها نورون های آیینه ای است. این نورون ها نشان می دهند که مغز چگونه فعالیتی را که ما انسان ها مشاهده می کنیم در خود ثبت می نماید 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرایند نوآوری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرایند نوآوری

مقاله علمی و پژوهشی" فرایند نوآوری" مقاله ای است که در16 صفحه و با 14 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نوآوری ، فرایند نوآوری، ایده پردازی، تجاری سازی،تحلیل محتوا ، آسیب شناسی و انتروپی شانون اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب یادگیری ترکیبی

ادامه مطلب

closeکتاب یادگیری ترکیبی

کتاب یادگیری ترکیبی با بررسی کتاب‌ها و مقالات موجود در زمینه یادگیری ترکیبی به جنبه‌های مختلف یادگیری ترکیبی پرداخته است و خواننده را با این روش یادگیری آشنا می‌نماید. یادگیری الکترونیکی و به عبارتی یادگیری مجازی در چند دهه اخیر سیر رو به پیشرفتی داشته است، ولی در دو دهه اخیر در اکثر دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته که به روش یادگیری از راه دور به آموزش دانشجویان می‌پردازند یادگیری ترکیبی به عنوان یک روش جایگزین مورد توجه قرار گرفته و در حال توسعه بوده و از محبوبیت خاصی برخوردار است. محورهای اساسی یادگیری عبارت است از یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای بودن و یادگیری برای با هم زیستن. بنابراین، در عصر حاضر آماده سازی یادگیرنده برای تسلط بر مهارت‌های شناختی از نخستین سال‌های یادگیری تا رسیدن به یادگیری مداوم در افراد ضروری است.یادگیری ترکیبی روش انتخابی امروز دنیا برای ارائه آموزش و مهارت آموزی است. گرچه، در اوایل سال ۲۰۰۰ آموزش مبتنی بر وب به عنوان جایگزینی برای کلاس درسی سنتی معرفی شد اما، یادگیری برخط به تنهایی نمی‌تواند برای یادگیری کافی باشد. یادگیری ترکیبی با استفاده از روش چهره به چهره و روش دیگری که غیرواقعی (مجازی) است می‌تواند یک روش کامل یادگیری باشد. یادگیری ترکیبی دامنه وسیع‌تری نسبت به یادگیری الکترونیکی دارد و یادگیری الکترونیکی تنها یک مؤلفه از یادگیری ترکیبی است. یادگیری ترکیبی در حال توسعه در محیط‌های آموزش عالی و آموزش دولتی در کشورهای پیشرفته است و به صورت بخشی اساسی در آموزش و مهارت آموزی درآمده است. این روش یادگیری موجب پیوند مربیان، یادگیرندگان و کلاس‌های درس می‌شود. کتاب یادگیری ترکیبی (Blended Learning)، نوشته بهاره عمرانی ساروی و ناصر همتی، یکی دیگر از کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات بشری است. فهرست مطالبفصل اول: یادگیری ترکیبیفصل دوم: ترکیبفصل سوم: اصول ترکیبفصل چهارم: رسانه‌ها و ابزارهای یادگیری ترکیبیفصل پنجم: مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی ترکیبیفصل ششم: راهبردهای سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت و توسعه سرمایه انسانیفصل هفتم: سیستم‌های مدیریت محتوای یادگیریفصل هشتم: اشیاء یادگیریفصل نهم: تألیف سریع و ابزارهای انتقالفصل دهم: کتاب الکترونیکیفصل یازدهم: کاربردهای بی‌سیم و موبایل (سیار)فصل دوازدهم: مزایا، چالش‌ها، طراحی و روندهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی ترکیبی

more_vert یادگیری همیارانه

ادامه مطلب

closeیادگیری همیارانه

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که روش تدریس تان در کلاس تا چه اندازه به ایجاد روحیه همیارانه (و نه رقابتی و فردی) منجر شده است؟

more_vert مقاله رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون

ادامه مطلب

closeمقاله رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون

مقاله علمی و پژوهشی" رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون " مقاله ای است در 16 صفحه با 32 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تمرین تصادفی؛ تمرین مسدود؛ سبک همگرا؛ سبک واگرا؛ سرویس بدمینتون مطرح شده است.چکیدهمطالعۀ حاضر با هدف تعیین رابطۀ بین سبک‌های همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون صورت گرفت. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی است. 48 دختر دانش‌آموز مقطع متوسطه، تصادفی در یکی از چهار گروه 1. سبک یادگیری همگرا با تمرین تصادفی، 2. سبک یادگیری همگرا با تمرین مسدود، 3. سبک یادگیری واگرا با تمرین تصادفی، 4. سبک یادگیری واگرا با تمرین مسدود قرار گرفتند. بنابراین، توجه به نقش سبک‌های یادگیری و تداخل یادگیری در آموزش مهارت‌های سرویس اهمیت دارد.محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مهارت یادگیری نیاز اساسی زندگی

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت یادگیری نیاز اساسی زندگی

آیا زندگی موجب یادگیری می‌شود یا یادگیری زندگی را بهبود می‌بخشد؟ آیا یادگیری مهارت اساسی زندگی است؟ اگر هست چرا؟ آیا یادگیری به زندگی رونق و دوام می‌دهد و یا زندگی یادگیری را ضروری می‌نماید؟ واقعیت این است که زندگی و یادگیری لازم و ملزوم یکدیگر هستند، نه بدون یادگیری می‌توان درست زندگی کرد و از آن لذّت برد و نه بدون زندگی یادگیری اتفاق می‌افتد. به عبارتی ابتدا باید انسان یا هر موجود دیگری زنده باشد، نفس بکشد و توان حرکت و اندیشه داشته باشد تا در پی آن بتواند چیزی یاد بگیرد که بوسیله آن راحت و لذت‌بخش، زندگی کند. بنابراین، زندگی هدف است، یعنی هدف آفرینش اصلاً زندگی کردن انسان است. چنان که خداوند در آیه شریفه ( لولاک لمّا خَلقتَ الافلاک )(6) می‌فرماید: همه چیز را بخاطر انسان خلق کردیم. امّا یادگیری برای رسیدن به یک زندگی شرافت‌مندانه و امیدبخش و رضایت‌مدار وسیله است. وسیله‌ای است که اگر کسی بدست آورد، زندگی خود را از طریق آن بهبود می‌بخشد و از بودن خود کسب رضایت کرده و با امید و نشاط زندگی می‌کند. بوسیله‌ی اندوخته‌های باارزش و هدفدار، می‌تواند سبب تغییر و تحولاتی عظیم و کشف و اختراعی شگفت‌آور شود. به عبارتی باید گفت: هر لحظه زندگی یادگیری است و هر یادگیری موجب بهبود بالندگی زندگی است. چنان که روان‌شناسان گفته‌اند، انسان و زندگی او محصول دو عامل اساسی وراثت و محیط است. وراثت است، به علت اینکه ویژگی‌هایی را هر موجودی از نسل قبلی خود( پدر و مادر)دریافت کرده و با خود به دنیا می‌آورد. محیط است، به جهت اینکه ویژگی‌های فطری و ذاتی بوسیله آنچه که از محیط کسب می‌شود، یعنی یاد گرفته می‌شود، شکل می‌گیرد و در وجود انسان نهادینه می‌شود. فهرست مطالبمقدّمهفصل اوّل: مهارت یادگیری، ماهیت و نظریه‌هافصل دوم: روش‌های یاددهی - یادگیریفصل سوم: مهارت خواندن و یادگیریفصل چهارم: مهارت نوشتن و یادگیریفصل پنجم: مهارت دیدن، گوش دادن،فصل ششم: مشکلات یادگیریفصل هفتم: اختلالات یادگیری و درمان آن

more_vert کتاب یادگیری ماشینی

ادامه مطلب

closeکتاب یادگیری ماشینی

این پرونده ویژه در شماره ۱۸۱ ماهنامه شبکه منتشر شده است و شامل مجموعه مقالاتی درباره یادگیری ماشینی (Learning machine) است. یادگیری ماشینی یکی از داغ‌ترین مباحث سال‌های اخیر دنیای فناوری است و تقریبا دارد با هر حوزه و صنعتی عجین می‌شود. یادگیری ماشینی به اندازه‌ای در دنیای روزمره ما رسوخ پیدا کرده است که «ماری برانسکوب»، نویسنده سایت «اینفورلد»، در مقاله مفصل خود با عنوان «یادگیری ماشینی مایکروسافت را بلعیده است» به بیان این نکته پرداخته که مایکروسافت چه دوست داشته باشد و چه نه، در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی پیشرفت‌های اساسی کرده است. این پیشرفت‌ها تا آنجا بوده‌اند که حتی کاربران پلتفرم مایکروسافت ردپایی از این فناوری را در بیشتر محصولات مصرفی این شرکت یا محصولاتی که بر مبنای پلتفرم مایکروسافت ایجاد می‌کنند، احساس می‌کنند. در این پرونده ویژه به بیان یادگیری ماشینی، تأثیر این فناوری بر سازمان‌ها و کسب‌وکارها، کارکردهای عینی این فناوری در زمینه برقراری امنیت در حوزه دستگا‌ه‌های اینترنت اشیا، معرفی چارچوب‌هایی که مهارت را در این حوزه افزایش می‌دهند، بخش‌هایی از زندگی روزمره که به واسطه یادگیری ماشینی بهبود پیدا کرده‌اند و آینده یادگیری ماشینی پرداخته‌ایم. فهرست مطالبیادگیری ماشینی جولانگاه تجربیات و خلاقیت‌هاآیا یادگیری ماشینی امنیت اینترنت اشیا را تضمین خواهد کرد؟13 چارچوب منبع‌باز برای کسب مهارت در یادگیری ماشینیماشین‌های هوشمند چگونه زندگی ما را بهبود بخشیده‌اند؟یادگیری ماشینی و سیستم‌های شناختی: نسل آینده هوشمندی سازمانیآینده یادگیری ماشینی به کجا خواهد رسید؟

more_vert کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی

کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی نوشته الینا هیلتونن، به موضوع آینده‌پژوهی و آینده‌نگری و همچنین یادگیری سازمانی می‌پردازد. این کتاب که در واقع پایان‌نامه دکترای الینا هیلتونن (Elina Hiltunen) است، برآورد تغییرهای آینده به وسیله نشانک‌‌های ضعیف و نقش این نشانک‌ها، در یادگیری آینده‌های سازمانی را بررسی می‌کند. تمرکز کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی (Weak signals in organizational futures learning)، بر آزمودن نشانک‌های ضعیف و مفاهیم مرتبط با آن و همچنین امتحان کردن ابزاری است که توسط هیلتونن، برای استفاده از نشانک‌های ضعیف، در تسهیل یادگیری آینده‌های سازمانی ابداع شده است. این پایان‌نامه شامل 5 مقاله است که به مسئله ابهام در نشانک‌های ضعیف و یادگیری آینده‌های سازمانی از جهات مختلف می‌پردازند. این کتاب یادگیری آینده‌های سازمانی را از نقطه نظرات متفاوت، مثل منابعی که برای یافتن نشانک‌های ضعیف استفاده می‌شوند و نیز روش‌های انتشار نشانک‌های ضعیف درون سازمان‌ها بررسی می‌کند. یک مطالعه، با این پرسش اصلی که: "منابع اصلی آینده‌پژوهان، برای یافتن نشانک‌های ضعیف، کدامند؟"، آشکار کرد که شبکه مخاطبان شخصی، بیشترین اهمیت را دارد. همچنین پنجره آینده‌ها، یک ابزار برای انتشار نشانک‌های ضعیف در سازمان، در این پایان‌نامه، آزموده شده است. این مطالعه آشکار می‌کند که استفاده از نشانک‌های ضعیف دیداری، برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات آینده‌ها، خوب درک می‌شود. آینده‌پژوهان ترجیح می‌دهند از کلمه "آینده"، به صورت جمع صحبت کنند: "آینده‌ها". آن‌ها بر این واقعیت تأکید دارند که ما همیشه باید آینده‌های محتمل متفاوت را در نظر داشته باشیم، نه این‌که تنها بر یک واقعیت محتمل تمرکز کنیم. در بخشی از کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی می‌خوانیم: نشانک‌های ضعیف، که به‌عنوان چشم‌اندازهای آینده، در نظر گرفته می‌شوند، توسط سطح مدیریت سازمان، برای تصمیم‌گیری، استفاده می‌شوند. این «نشانک‌های ضعیف»، درست پیش از تشکیل جلسات راهبرد، از مدیران، جمع‌آوری می‌شوند؛ و از هیچ ابزار خاصی، استفاده نمی‌شود؛ و سپس، به‌عنوان اساس فرایندهای راهبرد، در سازمان‌ها، به کار گرفته می‌شوند. این بدان معناست که، تحلیل نشانه‌ها، توسط تیم مدیریت، که مسئول فرایند راهبرد است، انجام می‌شود. نشانک‌های ضعیف، تنها به صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد، ارتباط دارند، و بر دیگر حوزه‌های زندگی، تمرکز ندارند، زیرا از دیدگاه شرکت، مرتبط به آن محسوب نمی‌شوند. «نشانک‌های ضعیف»، یا چشم‌اندازهای آینده، بیشتر برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم‌های مدیریت، در فرایند راهبرد، به جای طرح پرسش درباره نظام باور فعلی مدیریت، استفاده می‌شوند. «نشانک‌های ضعیف»، محرمانه تلقی شده، و درنتیجه، در سازمان انتشار نمی‌یابند. آن‌ها، بخشی از التزام مدیریت، باقی می‌مانند، و به کارکنان، درباره آن‌ها، اطلاع‌رسانی نمی‌شود. در این حالت، نشانک‌های ضعیف، آن‌گونه که در این پایان‌نامه درک می‌شوند، جمع‌آوری نمی‌شوند، زیرا این نوع اطلاعات، مرتبط با سازمان فرض نمی‌شوند. از این گذشته، ترس از اطلاعات بسیار زیاد، که موجب سرریز می‌شود، وجود دارد. فهرست مطالبتقدیر و تشکرچکیدهبخش نخست: خلاصه پایان‌نامهمقدمهدو مورد فرضی از کاربرد نشانک‌های ضعیف درون سازمان‌هامورد یک: کاربرد آزاد و باز نشانه‌ها درون سازمانمورد دوم: استفاده از نشانک‌های ضعیف به‌منظور مشروعیت بخشیدن به تصمیم‌های مدیریتخلاصه مقاله‌هامقاله اول: آن یک شگفتی‌ساز بود، یا صرفاً بی‌توجهی و کوری ما، نسبت به تغییر تدریجی؟مقاله دوم: نشانه آینده و سه بُعد آنمقاله سوم: فرایند دلالت نشانه آیندهمقاله چهارم: منابع خوب نشانک‌های ضعیف: یک تحقیق جهانی، درباره حوزه‌های مورد نظر آینده‌پژوهان برای یافتن نشانک‌های ضعیفمقاله پنجم: پنجره آینده‌هاپیوست 1: تعاریف نشانک‌های ضعیف توسط آینده‌پژوهان فنلاندی و نقد نشانک‌های ضعیفپیوست 2: نشانک‌ ضعیف، نشانه یک موضوع نوآیند یا خود موضوع؟پیوست 3: عینیت نشانک‌های ضعیف و ارتباط آن‌ها با دریافت‌کنندهپیوست 4: بحث درباره‌ قوت و تقویت نشانه‌هابخش دوم: مقاله‌هامقاله اول: آن یک شگفتی‌ساز بود یا صرفاً بی‌توجهی و کوری، نسبت به تغییر تدریجیمقاله دوم: نشانه آینده و سه بعد آنمقاله سوم: فرآیند دلالت نشانه آیندهمقاله چهارم: منابع خوب نشانک‌های ضعیفمقاله پنجم: پنجره آینده‌هاپیوست الف: پیش‌گفتارهای پرسش‌نامهپیوست ب: طبقه‌بندی منابع

more_vert مقاله اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت" مقاله ای است در 19 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به پردازش هشیار؛ پرتاب دارت؛ تحت فشار ذهن ساکن؛ نوروفیدبک پرداخته شده است چکیده مقاله           به‌کارگیری نوروفیدبک در ارتقای عملکرد ورزشی به‌سرعت رو به رشد است. هدف پژوهش حاضر اثر تمرین نوروفیدبک بر عملکرد حرکتی و فرایند حرکتی هشیار بازیکنان ماهر دارت بود. آزمودنی‌ها 20 بازیکن مرد ماهر دارت بودند. اجرای این پژوهش شامل پنج مرحلة پیش‌آزمون، تمرینات نوروفیدبک و پس‌آزمون اول، آزمون تحت فشار و پس‌آزمون دوم بود. دورة تمرینات نوروفیدبک شامل تمرین بازداری باند فرکانسی آلفا (8 تا 12 هرتز) در جایگاه اف چهار بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و روش آماری آزمون تحلیل واریانس مرکب استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر فرایند حرکتی هشیار برای گروه تمرین نوروفیدبک در مرحلة پس‌آزمون اول (001/0=P) و آزمون تحت فشار (001/0=P)کاهش یافته است، اما در گروه کنترل این کاهش مشاهده نشد (83/0=(P. امتیازهای پرتاب دارت برای گروه نوروفیدبک و کنترل در مرحلة پس‌آزمون اول به نسبت پیش‌آزمون افزایش یافته بود (001/0=P)، اما تنها گروه نوروفیدبک (001/0=(P توانست این افزایش را در آزمون تحت فشار حفظ کند. یافته‌ها نشان می‌دهد تأثیری بین تمرینات نوروفیدبک، فرایند حرکتی هشیار و عملکرد ورزشی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، تمرینات نوروفیدبک از طریق کاهش فرایند حرکتی هشیار به عملکرد حرکتی مطلوب منجر می‌شود و حس خودکاری را در ورزشکار ایجاد می‌کند.. عنوان مقاله [English] The Effect of Neurofeedback Training on Sport Performance Enhancement and Conscious Motor Processing in Skilled Dart Players چکیده [English] The employment of neurofeedback is growing rapidly in sport performance enhancement. The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on motor performance and conscious motor processing of skilled dart players. The subjects were 20 male skilled dart players. The research was conducted in five phases: pretest, neurofeedback training, posttest 1, under pressure test and posttest 2. Neurofeedback training consisted of prevention training of the alpha frequency band (8 to 12 Hz) in F4. To analyze data, descriptive statistics and mixed ANOVA were used. Results indicated that the amounts of conscious motor processing for neurofeedback training group decreased in posttest 1 (P=0.001) and under pressure test (P=0.001) but this reduction was not observed in the control group (P=0.83). The dart throwing points for neurofeedback training group and control group in the posttest 1 increased compared with the pertest (P=0.001), but only neurofeedback group (P=0.001) was able to preserve this increase in the under pressure test. The findings indicated an effect among neurofeedback training, conscious motor processing and sport performance. In other words, the neurofeedback training leads to the desired motor performance and creates automatic sense in the athlete by reducing the conscious motor processing.   کلیدواژه‌ها [English] Conscious processing, dart throwing, neurofeedback, quiet mind, under pressure دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeکتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کتاب سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: تاثیر نمره و بازخورد بر پیشرفت تحصیلیهمان‌طور که تاکنون همۀ ما تجربه کرده‌ایم، معلمان از فنون گوناگونی برای استخراج اطلاعات دربارۀ یادگیری دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. در این ‌باره، آن‌ها باید اطلاعات مورد نیاز خود را از عملکردهای گوناگون و مختلف دانش‌آموزان استنباط کنند و قضاوت خودشان را بر پایۀ کیفیت عملکرد آنان قرار دهند. این عمل، یعنی فرایند کمّی‌سازی عملکرد دانش‌آموزان، نمره‌گذاری نامیده می‌شود؛ فرایندی که اطلاعات مربوط به عملکرد تحصیلی دانش‌آموز به نمره تبدیل می‌شود و کیفیت عملکرد تحصیلی او را نشان می‌دهد. اختصاص نمره به عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، یکی از وظایف و مسئولیت‌های مهمّ هر معلمی به‌شمار می‌آید و پیامدهای مهمّی را برای دانش‌آموزان و حتی عناصر انسانی نظام آموزشی به‌همراه دارد. برای نمونه، نمره از بُعد انگیزشی مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. به‌طوری که انگیزۀ یادگیری و تحصیلی دانش‌آموز با گرفتن نمرۀ بالا بیشتر می‌شود؛ و برعکس، گرفتن نمرۀ کمتر از حد انتظار دانش‌آموز و یا کسب پی‌درپی نمره‌های پایین، منجر به کاهش انگیزۀ یادگیری و تحصیلی دانش‌آموز می‌شود. با وجود چنین مشکلاتی، نمی‌توان از نمره‌گذاری عملکرد دانش‌آموزان غافل شد. بنابراین، باید از نظام نمره‌گذاری استفاده کنیم که مناسب دانش‌آموز باشد و پیام مورد نظر معلم دربارۀ عملکرد تحصیلی دانش‌آموز را انتقال دهد. توجه داشته باشید که: نمره‌گذاری به‌ خودی ‌خود موجب بهبود، اصلاح و پیشرفت عملکرد تحصیلی و یادگیری دانش‌آموزان نمی‌شود. بلکه، در این زمینه نمره‌گذاری می‌تواند مؤثر واقع شود که ارتباط روشنی بین آموزش و یادگیری دانش‌آموزان برقرار کند و علاوه بر ارائۀ نمره، درصد، و رتبه به دانش‌آموزان، توصیفی از عملکرد تحصیلی و یادگیری آنان را به نمایش بگذارد که درک دانش‌آموزان را از خود به عنوان یادگیرنده بالا ببرد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: سنجش کلاس درس روز به روز و دقیقه به دقیقهفصل دوم: نمره یا بازخوردکدام یک در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز مؤثرتر است؟فصل سوم: چگونه به دانش‌آموزان بازخورد مناسب بدهیم؟فصل چهارم نقد کارهای دانش‌آموزان آیا راه بهتری وجود دارد؟فصل پنجم: توصیف نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی