جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی در تفکر صدرایی و سازگاری آن با آیات قرآن

ادامه مطلب

closeمقاله عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی در تفکر صدرایی و سازگاری آن با آیات قرآن

مقاله علمی و پژوهشی " عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی در تفکر صدرایی و سازگاری آن با آیات قرآن" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  معاد جسمانی، بدن اخروی، ملاصدرا، قرآن، بدن دنیوی، عینیت پرداخته شده است چکیده مقاله معاد جسمانی یکی از اعتقادات و آموزه‌های دین اسلام است که همه مسلمانان باید به آن ایمان داشته باشند؛ حال آیا می‌توان آن را با دلیل عقلی اثبات نمود؟ ابن‌سینا به ناتوانی عقل در ارائه دلیل بر اثبات آن اعتراف کرده و بر این عقیده است که چون صادق مصدَّق گفته است، باید بدان ایمان آورد. ملاصدرا براساس مبانی فلسفی خود مانند اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری بر آن شده است که این آموزه را با دلیل عقلی مبرهن سازد و چنین نتیجه می‌گیرد که بدن محشور (اخروی) همان بدن دنیوی است؛ به‌این‌ترتیب به اثبات معاد جسمانی می‌پردازد. حال بحث در این است که آیا بدن اخروی در نظریه معاد جسمانی صدرا همان بدنی است که آیات قرآن از آن سخن می‌گوید و در واقع با آن سازگاری دارد یا خیر؟ در این مقاله پاسخ این مسئله را دنبال کرده و بیان خواهیم کرد که بدن اخروی‌ای که ملاصدرا آن را مبرهن نموده، با آنچه در آیات قرآن آمده است، ناسازگار نیست و توهم عدم سازگاری این‌دو ناشی از فهم ظاهر آیات و حمل آنها بر عنصری بودن بدن اخروی است؛ درحالی‌که آنچه در آیات قرآت مسلم است، عینیت بدن دنیوی و اخروی و جسمانی بودن آن است، نه عنصری بودن آن. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج‌البلاغه

ادامه مطلب

closeمقاله بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج‌البلاغه

مقاله علمی و پژوهشی " بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج‌البلاغه" مقاله ای است در 16 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توحید صفاتی، نهج‌البلاغه، نظریه عینیت، نظریه زیادت و نظریه نیابت پرداخته شده است چکیده مقاله توحید صفاتی، بیان‌گر رابطه صفات ثبوتی حقیقی با ذات الهی است و در آن سه دیدگاه کلی مطرح می‌شود: زیادت صفات بر ذات (دیدگاه اشاعره)، نیابت ذات الهی از صفات (دیدگاه معتزله) و عینیت صفات با ذات الهی (دیدگاه امامیه). امیرالمؤمنین× در خطبه اول نهج‌البلاغه، کمال اخلاص را نفی صفات از ذات الهی می‌داند: «کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْی الصِّفَاتِ عَنْهُ». تفسیرهای متعددی در تبیین این روایت، عرضه شده که نوشتار حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین و ارزیابی مهم‌ترین آنها پرداخته است. از رهگذر این جستار، مشخص می‌شود که در توحید صفاتی، تغایر مفهومی صفات با ذات الهی و اتحاد مصداقی صفات با ذات الهی مورد اتفاق‌اند؛ چنان‌که صفات فعلی، سلبی و ثبوتی اضافی الهی نیز خارج از محل بحث و زاید بر ذات الهی‌اند و تنها صفات حقیقی داخل در محل بحث‌اند. تعبیر «نفی صفات» در فرمایش امیرالمؤمنین×، بیان‌گر دیدگاه عینیت صفات با ذات الهی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دیدگاه علامه‌طباطبایی دربارۀ عینیّت ارزش‌ها و حریّت در انگیزش اخلاقی براساس توحید اطلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله دیدگاه علامه‌طباطبایی دربارۀ عینیّت ارزش‌ها و حریّت در انگیزش اخلاقی براساس توحید اطلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " دیدگاه علامه‌طباطبایی دربارۀ عینیّت ارزش‌ها و حریّت در انگیزش اخلاقی براساس توحید اطلاقی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عینیت ارزش‌های اخلاقی؛ توحید اطلاقی؛ انگیزش اخلاقی؛ علامه‌طباطبایی پرداخته شده است چکیده مقاله عینی یا ذهنی بودن ارزش‌های اخلاقی و درونی یا بیرونی بودن منبع انگیزش اخلاقی، از مباحث مسئله‌ساز  فلسفۀ اخلاق معاصرند؛ زیرا ذهنی بودن ارزش‌ها، به نسبی بودن اخلاق، و بیرونی بودن منبع انگیزش، به ضعف در عمل منجر می‌شود. هدف این مقاله، حل این مسائل براساس توحید اطلاقی از نگاه علامه‌طباطبایی است. روش ما در گام اول، تبیین و تحلیل نظریۀ توحید اطلاقی و در گام دوم، استنتاج لوازم این نظریه در پاسخ به آن مسائل است. توحید اطلاقی می‌تواند هم مبنای عینیت ارزش‌های اخلاقی و هم معیاری درونی برای انگیزش اخلاقی آزاد و متعالی باشد؛ زیرا انسان موحد براساس اسماء حق‌تعالی، که عینی‌اند، عمل کرده و فقط یک ذات را در تمام هستی می‌بیند و تمام صفات و افعال متکثر در آینه‌های آفاقی و انفسی را تصاویری از صفات و افعال حق‌تعالی می‌داند. تبیین وحدت اطلاقی و تمایز آن با سایر مراتب توحید، اثبات عینیت ارزش‌های اخلاقی و سازگار بودن آن با انگیزش اخلاقی درونی و آزادانه و نیز تمایز آن با سایر انگیزش‌های اخلاقی در نظام‌های مبتنی بر وظیفه‌گرایی و سودگروی فردی یا جمعی دنیوی یا اخروی، از دستاوردهای این مقاله است. عنوان مقاله [English] The objectivity of moral values and freedom of in motivation based on absolute monotheism in viewpoint of Allameh Tabatabai چکیده [English] .From Allamah Tabatabai's viewpoint, absolute monotheism can be defined as a basis for objective moral values and inner core for free and transcendent moral motivations in monotheist because he behaves according to Allah's attributes that are objective beings. The foundation of moral motivation in his view is objective but internal and free. His moral motivation is not like slaves, because of the fear of hell, not like businessman, because of greed to heaven, But as freemen, due to the love of God and his perfections. In this view, instead of destroying the foliage of moral vices, the roots of it disappears, namely to have an independent or non-independent essence and attributing actions and qualities to it. In this superior level of unity, Instead of seeing multiple essences, just one substance sees and all multiple attributes and actions in Internal and external mirrors, sees as pictures of Allah's attributes and actions. Explanation of pure monotheism and differentiating it from other degree of monism, Proving objectivity of moral values and its consistency whit internal and free motivation and Explaining the distinction between moral motivation in this view whit moral motivation in other schools such as moral duty and individual or collective utilitarianism, worldly or heavenly, are some research results of this article. کلیدواژه‌ها [English] objectivity of moral values, moral motivation, absolute monotheism, Allamah Tabatabai دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی ، هژمونیک ، ضدهژمونیک ، صنعت فرهنگ ، دیپلماسی رسانه ای ، رویکرد ذهنیت گرا ، رویکرد عینیت گرا ، رویکرد دیالکتیکی و مدل ارتباطی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی

مقاله علمی و پژوهشی" گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی " مقاله ای است در 29  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گفتمان روزنامه نگاری، ایدئولوژی ، ارزشیابی ، ارزیابی ، عینیت ، ذهنیت ، گزارش خبری ، سوگیری ، روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب الگوی مدیریت راهبردی تعاملی مبتنی با رویکرد سیستمی الهی

ادامه مطلب

closeکتاب الگوی مدیریت راهبردی تعاملی مبتنی با رویکرد سیستمی الهی

کتاب الگوی مدیریت راهبردی تعاملی مبتنی با رویکرد سیستمی الهی (مبانی و اصول) نوشته عباس چهاردولی، به مدیریت نیروی انسانی و برنامه‌ریزی راهبردی و انسانی می‌پردازد. توسعه روزافزون سازمان‌ها چنان ابعاد و زوایای گسترده‌ای یافته که جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. تا آن‌جا که اندیشمندان، پژوهشگران و صاحبان رأی و نظر، جامعه امروز را جامعه سازمان‌ها نامیده‌اند. بعضی گام را فراتر گذاشته و عنوان کردند که هر چه تعداد سازمان‌های فعال در بخش خصوصی و عمومی بیشتر باشد، آن جامعه را می‌توان جامعه تجددگرا و یا پساتجددگرا نامید؛ اما آنچه به غیر از واژگان مرسوم برای تشریح دنیای امروز مدنظر است، رسالت مدیران برای ایفای نقش حرفه‌ای خود در هدایت و راهبری سازمان‌های مطبوع ایشان است. در راستای هدایت و راهبری سازمان‌ها چالش‌هایی چون اداره و مدیریت فعالیت‌های پیچیده در درون سازمان، عوامل و متغیرهای محیطی یا وظیفه‌ای، روندها و رویدادهای محیط دور و گروه‌های ذی‌نفوذ روبرو هستند که امروزه مدیران برای برخورد اثربخش با این‌گونه چالش‌ها فرآیند مدیریت راهبردی را مورد توجه قرار دادند. شناخت روشی برای طراحی راهبرد کلی در سطح سازمان‌ها درک مراحل برنامه‌ریزی را برای علاقه‌مندان به آن به خصوص در سطوح کلی سازمان‌ها آسان می‌نماید؛ اما نکته حائز اهمیت وجود روش‌ها و الگوهای متداول توسط اندیشمندان مختلف است که خود بر پیچیدگی موضوع افزوده است. در تفکر حکومت جمهوری اسلامی وجود مبنای الهی برای ادامه مسیر امری الزامی است. این تفکر وجود یک نظام ارزشی خاص را الزامی می‌کند که در آن سازمان‌ها، گروه‌ها بر طبق اصول آن حرکت می‌کنند. در راستای تحقق این حرکت وجود الگویی‌هایی با رویکردهای اسلامی و توجه به مبنای حرکت مبتنی بر انتظار فرج امری مطمئناً ضروری به نظر می‌رسد. در این کتاب تلاش شده تا با ارائه الگویی بر مبنای آموزه‌های دینی راهی نو برای حرکت سازمان‌های فعال ملی بر اساس نظام ارزشی حاکم ارائه شود. در بخشی از کتاب الگوی مدیریت راهبردی تعاملی مبتنی با رویکرد سیستمی الهی می‌خوانیم: بشر خواهان رسیدن به کمال است و علم نیز ابزاری است که بشر می‌تواند به وسیله آن حرکت و رشد را تسهیل نموده و بر روابط موجود در جهان هستی حاکمیت پیدا کند. برای به وجود آمدن و توسعه این حاکمیت بر روابط، لازم است که روابط نامشهود و مستتر میان پدیده‌های هستی کشف شوند. «تئوری» در حقیقت برقراری روابط نامشهود میان پدیده‌های هستی برای توسعه دامنه حاکمیت بر روابط با استفاده از معیار صحت «هماهنگی با طلب شامل» است. از بحث ادراکات مشخص می‌شود که تئوری حاصل ادراکات قلبی است و بر اساس مشاهدات و نمونه‌های عینی صورت نمی‌گیرد. نظریه‌پرداز در راستای گسترش میزان حاکمیت بر روابط و تسهیل حرکت و رشد هماهنگ با طلب شامل؛ به ارائه تئوری می‌پردازد و پس از طی مراحلی در نظام منطقی، هماهنگی آن را با نظام تعلقات، نظام ادراکات و طلب شامل در عینیت محک می‌زند؛ یعنی اول بین پدیده‌های ظاهراً بی‌ارتباط، بر اساس پیش‌فرض‌هایی (که سرمنشأ آن‌ها در نظام تعلقات نظریه‌پرداز است)، رابطه‌ای هدف‌دار حدس می‌زند (که این حدس حاصل از ادراکات قلبی است) و سپس به مشاهده صحت آن در عینیت می‌پردازد. اگر تئوری توان هماهنگ کردن آثار عینی با ارزش‌ها و مطلوب‌ها را داشته و بتواند آثار جهان را به خدمت طلب شامل درآورد و عینیت را هماهنگ با نظام ارزشی تفسیر کند وارد حوزه علوم می‌شود. با توجه به اینکه نظریه‌پرداز قطعاً دارای نوع بینش و داوری خاصی نسبت به «نظام هستی» و «انسان و جامعه» است و اینکه وی تئوری‌ خود را بر اساس اصول پیش‌فرض بنا می‌کند، لذا بر اساس اصول پیش‌فرض و انگیزه حرکت که هر دو جهت‌دار و هم‌جهت هستند، تئور‌ی‌ها دارای بار ارزشی خاصی می‌شوند. به این ترتیب تئوری دارای بار فلسفی و ارزشی خاص خود می‌شود که تابع جهت طلب شامل و نظام تعلقات فرد است. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: علم مدیریتفصل سوم: راهبرد و برنامه‌ریزیفصل چهارم: آموزه‌های دینیفصل پنجم: کنکاش مفهومی در آینده از نگاه دین اسلامفصل ششم: کنکاش محیطیفصل هفتم: پارادایم و نقد مدل‌هافصل هشتم: پارادایم و جمع‌بندیفصل نهم: تجزیه و تحلیل داده‌هانتیجه‌گیری و پیشنهاداتمنابع و مأخذ

more_vert مقاله امنیت کرامت آمیز انسان؛ مبنایی شاخص در حقوق شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله امنیت کرامت آمیز انسان؛ مبنایی شاخص در حقوق شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی " امنیت کرامت آمیز انسان؛ مبنایی شاخص در حقوق شهروندی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کرامت، انسان، امنیت، قران، حدیث پرداخته شده است چکیده مقاله از نگاه قرآن کریم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتی و اکتسابی آحاد افراد یک جامعه و رعایت مقتضیات آن، سبب می‌شود که هرگونه ظلم و تبعیض، و استبداد و اختناق در یک جامعه اسلامی رخت بربندد و با تعلیم و تربیت، اجتماعی، یکی از مؤلفه‌های اصلی تمدن بشری و سعادت انسانی، یعنی «امنیت دنیوی و اخروی» به مثابه شاخصه اصلی در حقوق شهروندی برقرار شود. در این تحقیق، اهمیت موضوع امنیت، از منظر کرامت بشر در اسلام و نیز ساز و کارهایی که از این رهگذر برای عینیت بخشیدن به آن منظور شده، مطمح نظر قرار می‌گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین

ادامه مطلب

closeمقاله فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین

مقاله علمی و پژوهشی " فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اراده الهی، عمومیت اراده، بسیط‌الحقیقه، علیت و اختیار انسان پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مسئله‌های مهم و مرتبط با اراده الهی، عمومیت اراده است. صدرالمتألهین اراده خداوند را فراگیر می‌داند و عینیت صفات با ذات، قاعده «بسیط‌‌الحقیقه» و تبیین ویژه وی از علیت، مبانی این دیدگاه او به شمار می‌روند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این نظریه، ناسازگاری آن با برخی آیات و روایات و نیز اختیار داشتن انسان است. ملاصدرا در پاسخ به این اشکالات، گاه براساس نظر مشهور مشی کرده است؛ اما با تأمل بیشتر می‌توان دیدگاه ویژه او را دراین‌باره، که مبتنی بر نوعی وحدت وجود است، به دست آورد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اعتبار نهادهای اقتصادی مبتنی بر مدل های انتزاعی: مطالعه موردی نهاد بازار

ادامه مطلب

closeمقاله اعتبار نهادهای اقتصادی مبتنی بر مدل های انتزاعی: مطالعه موردی نهاد بازار

مقاله علمی و پژوهشی " اعتبار نهادهای اقتصادی مبتنی بر مدل های انتزاعی: مطالعه موردی نهاد بازار" مقاله ای است در 26 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به  شیوه و حدود انتزاع، عینیت و ذهنیت اقتصادی و مفاهیم حقیقی و اعتباری پرداخته شده است چکیده مقاله دستورالعمل ها و رهنمون های اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد تعادل و تثبیت صورت می گیرد مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی-ذهنی اقتصاددانان نشأت گرفته است. یکی از این نهادها بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید به دست آمده است لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحران ها و نابسامانی های اجتماعی تلقی می شود. بحران هایی که عمدتا به واسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار به وجود می آید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دیدگاه محمدباقر بهبودی بر ادّله جسمانیتِ مادّی اَبدان در رستاخیز و نقد آن از منظر علامه طباطبائی

ادامه مطلب

closeمقاله دیدگاه محمدباقر بهبودی بر ادّله جسمانیتِ مادّی اَبدان در رستاخیز و نقد آن از منظر علامه طباطبائی

مقاله علمی و پژوهشی " دیدگاه محمدباقر بهبودی بر ادّله جسمانیتِ مادّی اَبدان در رستاخیز و نقد آن از منظر علامه طباطبائی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علامه طباطبائی، محمدباقر بهبودی، رستاخیز، معاد جسمانی، معاد مادّی، معاد غیر مادّی، نفس پرداخته شده است چکیده مقاله حشر جسمانی ابدان از مسائل مورد اختلاف میان متکلمان و حکمای اسلامی است. طبق نظر علامه، انسانِ محشور در قیامت به واسطه نفس او از یک‌سو عینیت با انسان دنیوی و از سویی به‌واسطه بدن او مثلیتی با انسان دنیوی دارد. مرحوم محمدباقر بهبودی جسمانیت ابدان در روز قیامت را پذیرفته و ادله‌ای برای این امر بیان می‌دارد؛ اما مبتنی بر رویکرد حکمی نقدهایی بر آن وارد است. این پژوهش با مقایسه تطبیقی هر دو دیدگاه درباره کیفیت اِلحاق اَبدان در رستاخیز و کیفیت زمین در قیامت به نقد دیدگاه جسمانیت مادّی اَبدان برای آیاتی که امکان‌ وقوع مادّی آن را پنداشته‌اند، پرداخته و در نتیجه مهم‌ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که  طبق نظر علامه اِعاده انسان به عینه از محالات است و محال، تحقق و هستی نمی‌‏پذیرد؛ ازاین‌رو به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی محتوای آن پرداخته شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه تطبیقی نظریه محقق طوسی و علامۀ حلّی در معاد جسمانی با نظریه شبیه‌سازی

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه تطبیقی نظریه محقق طوسی و علامۀ حلّی در معاد جسمانی با نظریه شبیه‌سازی

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه تطبیقی نظریه محقق طوسی و علامۀ حلّی در معاد جسمانی با نظریه شبیه‌سازی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  معاد جسمانی، نظریه شبیه‌سازی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلّی پرداخته شده است چکیده مقاله مهم‌ترین چالش معاد جسمانی که از طرف برخی از فیلسوفان الهی مخالف، مطرح شده، این است که بدنِ مادی، چون جسمانی است، چگونه می‌تواند پس از جدایی از روح، بعینه دوباره محشور شود و همان روح به او بازگردد؟ آبا بازگشت عین بدن، در قیامت، مبتلا به شبهات فلسفی، مانند شبهۀ آکل و ماکول، حشر انسان عظیم و ...، نمی‌شود؟ ما در این مقاله، سعی خواهیم کرد با روش تحقیقِ بنیادی، توصیفی و پس از بررسی نظریات سه‌گانه (عینیت، مثلیت و نظریۀ ملاصدرا) پیرامون معاد جسمانی و انطباق آنها با قرآن و روایات، ثابت کنیم که نظریۀ محقق طوسی و علامه حلی، تحت عنوان بازگشت اجزاءِ اصلی بدن، علاوه بر انطباق با نظریۀ شبیه‌سازی، با برخی از ظواهر آیات و روایات نیز تطبیق دارد. بنابراین، بدن انسان در قیامت، می‌تواند عینِ بدن دنیوی باشد، بدین نحو که از جزء اصلی بدن دنیوی که همان DNA است، چیزی باقی می‌ماند که در آخرت، محشور شده و بدن اخروی انسان، از آن تشکیل می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دیجیتالی شدن نشریات دانشگاهی روی میز وزارت علوم

ادامه مطلب

closeدیجیتالی شدن نشریات دانشگاهی روی میز وزارت علوم

 معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تلاش این معاونت کنار هم قرار گرفتن نشریات دیجیتالی و کاغذی است و از نشریات دانشجویی می خواهیم از فضای مجازی برای انتشار نشریات استفاده و به صورت محدود در حوزه چاپ نشریات کاغذی اقدام کنند. «غلامرضا غفاری» درمورد دیجیتالی شدن نشریات دانشگاهی اظهارداشت: وقتی از دانشگاه سبز در راستای توسعه پایدار صحبت به میان می آید، هدایت نشریات دانشجویی به سمت دیجیتالی شدن برای صرفه جویی در هزینه ها و کاغذ هم مطرح می شود.وی افزود: عقل و منطق حکم می کند نشریات دانشجویی به سمت دیجیتالی شدن حرکت کنند؛ از سوی دیگر تاثیرگذاری نشریات کاغذی دانشجویی بسیار چشمیگر است و مشارکت و کنشگری دانشجویان را در فضای فرهنگی دانشگاه قدری عینی تر می کند.معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: مشاهده میز حاوی نشریات دانشجویی در فضای دانشگاه سمبل این کنشگری دانشجویان است در حالی که عینیت آن در فضای مجازی به این شکل نیست.وی با بیان اینکه فعالیت نشریات در فضای دیجیتال نیازمند پیش بینی اصلاحاتی در شیوه نامه ها و آیین نامه های مربوط به نشریات دانشجویی است، یادآور شد: جدا از بحث هزینه ها، بخشی از نشریات دانشجویی به سوی دیجیتالی شدن حرکت می کنند و به درخواست مجموعه های دانشجویی برای دیجیتالی شدن نشریات دانشگاهی پاسخ مثبت می دهیم و تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.وی درباره استقبال دانشجویان از دیجیتالی شدن نشریات دانشجویی هم گفت: به نظر می رسد موضوع مطلوب بخش هیات تحریریه، مدیران مسئول و دانشجویان فعال در نشریات دانشجویی تلاش بر حفظ کاغذی این نشریات بوده که این نگاه کاملاً طبیعی است؛ اما با توجه به میزان کاربرانی که در فضای مجازی داریم دانشجویان در تمام اوقات حضورشان در این فضا امکان مطالعه نشریات دانشجویی دیجیتال هم دارند.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مجموعه های دانشگاهی باید به سمت ترکیب این دو بخش بروند، ادامه داد: فلسفه نشریات دانشجویان به دنبال ارتقای آگاهی و توانمندی دانشجویان همچنین ایجاد نگاه و بینش میان دانشجویان است.غفاری تاکید کرد: برای نشریات دانشگاهی باید جایگاه ویژه ای قائل بود و قدری تامل بیشتری در نشریات نسبت به مهم ترین مسائل و موضوعاتی داشت که در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی معطوف به پیشرفت کشور در ابعاد مختلف به ویژه فرهنگی وجود دارد.وی ادامه داد: نشریات دانشجویی باید تحلیلی باشند نه تبلیغی؛ هر چند این اهتمام وجود دارد اما تاکید بر آن می تواند موثر باشد.

more_vert مقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

ادامه مطلب

closeمقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

مقاله علمی و پژوهشی " برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC" مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راهبرد منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی؛ الگوی BSC پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آنها شناخته می‌شود و اهمیت‌دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان‌هاست. منابع انسانی به‌عنوان یک منبع راهبردی و مهم‌ترین عنصر سازمانی محسوب می‌شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به‌عنوان تصمیم‌گیرنده و اجراکننده عمل می‌نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه‌های شاخص برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب‌نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد‌های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد‌های منابع انسانی و راهبرد‌های کلان سازمان اثر قابل‌توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت. عنوان مقاله [English] Strategic Human Resource Planning on the Basis of BSC چکیده [English] These days, the formality and subjectivity of organizations are identified by their human resource. The basis and core of high ranking managers’ work are due to how importantly they consider human resource. As a strategic component, human resource is the most important constituent of organizations. Different from other internal resources of the organization, it is the only component which is able both to make decision and perform it. This research is intended to design and prioritize human resource strategies through BSC model for a communicative contract company. First, outstanding examples of strategic human resource planning were compared with one another through BSC model by employing experts in order to design human resource strategies. For this, human resource matrix of SWOT was drawn by the questionnaires exposed to managers and specialists. This applied research follows a descriptive analytic approach by employing a survey method. The results indicated that strategic coordination among human resource strategies and the grand strategies of organizations significantly influence organizations performance. کلیدواژه‌ها [English] human resource planning, human resource strategy, Human Resource Strategic Planning, BSC Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert آرتور شوپنهاور؛ فیلسوف برجسته آلمانی و وارث حقیقی کانت

ادامه مطلب

closeآرتور شوپنهاور؛ فیلسوف برجسته آلمانی و وارث حقیقی کانت

 شوپنهاور از جمله فیلسوفان برجسته جهان به شمار می‌آید که بزرگانی چون نیچه و فروید نزد او شاگردی کردند. شوپنهاور خودش را بیش از هر اندیشمند دیگری، وارث حقیقی کانت می‌داند و از پرنفوذترین چهره‌های تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید محسوب می‌شود.

more_vert کتاب آموزش بازی سازی در اندروید - بازی Tappy Defender

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش بازی سازی در اندروید - بازی Tappy Defender

کتاب آموزش بازی سازی در اندروید - بازی Tappy Defender نوشتۀ جان هورتون، به آموزش ساخت یک بازی جذاب موبایلی به نام Tappy Defender می‌پردازد که در محیط Android Studio طراحی و برنامه‌نویسی می‌شود. در این کتاب در قالب سه فصل نحوه ایجاد این بازی به صورت تصویری و قدم به قدم آموزش داده می‌شود. بازی‌سازی زمینه جذابی برای علاقه‌مندان به دنیای کامپیوتر و برنامه‌سازی است. در این حوزه می‌توانیم ایده‌ها و خلاقیت‌های جدید را به کار برد و آنچه در رویا و خیال به آن فکر می‌کنیم، را عینیت بخشیم و دیگران را در تجربه آن شریک کنیم. Gameplay این بازی به این صورت است که بازیکن باید با لمس کردن صفحه، یک سفینه را از بین سفینه‌های دشمن که از سمت راست صفحه در ارتفاع‌های متفاوت و تصادفی به طرف وی در حال حرکت هستند، عبور داده و به نقطه پایان یعنی سیاره خانه برساند. سفینه بازیکن در ابتدا دارای دو سپر است که با هر دفعه برخورد با سفینه‌های دشمن، یک سپر از تعداد سپرهای وی کم می‌شود. مدت زمان رسیدن به سیاره خانه هم در این بازی مهم است و در صورتی که بازیکن طی زمان کمتری، نسبت به دفعات قبل، به مقصد برسد، این زمان به عنوان سریع‌ترین زمان وی ثبت می‌شود. برای ترسیم در صفحه با اشیائی از کلاس‌های SurfaceView، Canvas، Paint و... کار می‌کنیم و از کلاس SoundPool برای پخش صداهایی مناسب با رویدادهای برخورد، برنده شدن بازیکن و... استفاده می‌کنیم. برای ایجاد توازن در دشواری بازی، رزولوشن دستگاه اجرا کننده بازی را به دست آورده و با توجه به پهنای صفحه در حالت افقی (این بازی فقط در حالت landscape یا افقی اجرا می‌شود)، یا اندازه سفینه‌های دشمن را کاهش می‌دهیم یا تعداد آن‌ها را افزایش می‌دهیم. اگر قبلاً تجربه کار با اندروید استودیو و ایجاد اپلیکیشن با این محیط را نداشته اید، در صورتی که با مبانی برنامه‌نویسی آشنا باشید، کتاب آموزش بازی سازی در اندروید اثر جان هورتون (John Horton)، می‌تواند برای شروع کار مفید باشد، به این دلیل که تمامی مراحل کار دارای تصویر بوده و به صورت ساده و قدم به قدم توضیح داده شده‌اند. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: مرحله اولMVC (Model، View و Control)چرخه حیات اکتیویتی اندرویدایجاد پروژهایجاد رابط کاربری صفحه شروعشروع کدنویسیایجاد کلاس GameActivityپیکربندی فایل AndroidManifest. xmlکدنویسی حلقه بازیایجاد Viewایجاد یک کلاس جدید برای View بازیاکتیویتی بازیشیء PlayerShipترسیم صحنهطرح ریزی و ترسیمترسیم PlayerShipاشیاء Canvas و Paintکنترل کردن نرخ فریمگسترش دادن بازیروش دوم برای ایجاد خروجی روی دستگاه اندرویدیفصل دوم: پرواز کردنکنترل کردن سفینه بازیکنتشخیص تماس‌های انگشتاضافه کردن booster به سفینهتشخیص رزولوشن صفحهساختن دشمنانطراحی دشمنپرتاب کردن دشمنکاری کنیم که دشمن فکر کنددادن حس پرواز - پیمایش شدن پس زمینهتشخیص برخوردروش فصل مشترک مستطیلیروش فصل مشترک دایره ایبهترین روش تشخیص برخورد برای Tappy Defenderفصل سوم: رسیدن به سیاره خانهنمایش دادن یک HUDپیاده سازی قوانین بازیبه پایان رساندن بازیRestart کردن بازیافزودن صدا به بازیکلاس SoundPoolاضافه کردن ماندگاریاصلاح بازیچند دشمن مختلفایجاد توازن در دشواری بازیقالب بندی زماناداره کردن دکمه Backخروجی نهایی از بازی

more_vert کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی

کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی نوشته الینا هیلتونن، به موضوع آینده‌پژوهی و آینده‌نگری و همچنین یادگیری سازمانی می‌پردازد. این کتاب که در واقع پایان‌نامه دکترای الینا هیلتونن (Elina Hiltunen) است، برآورد تغییرهای آینده به وسیله نشانک‌‌های ضعیف و نقش این نشانک‌ها، در یادگیری آینده‌های سازمانی را بررسی می‌کند. تمرکز کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی (Weak signals in organizational futures learning)، بر آزمودن نشانک‌های ضعیف و مفاهیم مرتبط با آن و همچنین امتحان کردن ابزاری است که توسط هیلتونن، برای استفاده از نشانک‌های ضعیف، در تسهیل یادگیری آینده‌های سازمانی ابداع شده است. این پایان‌نامه شامل 5 مقاله است که به مسئله ابهام در نشانک‌های ضعیف و یادگیری آینده‌های سازمانی از جهات مختلف می‌پردازند. این کتاب یادگیری آینده‌های سازمانی را از نقطه نظرات متفاوت، مثل منابعی که برای یافتن نشانک‌های ضعیف استفاده می‌شوند و نیز روش‌های انتشار نشانک‌های ضعیف درون سازمان‌ها بررسی می‌کند. یک مطالعه، با این پرسش اصلی که: "منابع اصلی آینده‌پژوهان، برای یافتن نشانک‌های ضعیف، کدامند؟"، آشکار کرد که شبکه مخاطبان شخصی، بیشترین اهمیت را دارد. همچنین پنجره آینده‌ها، یک ابزار برای انتشار نشانک‌های ضعیف در سازمان، در این پایان‌نامه، آزموده شده است. این مطالعه آشکار می‌کند که استفاده از نشانک‌های ضعیف دیداری، برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات آینده‌ها، خوب درک می‌شود. آینده‌پژوهان ترجیح می‌دهند از کلمه "آینده"، به صورت جمع صحبت کنند: "آینده‌ها". آن‌ها بر این واقعیت تأکید دارند که ما همیشه باید آینده‌های محتمل متفاوت را در نظر داشته باشیم، نه این‌که تنها بر یک واقعیت محتمل تمرکز کنیم. در بخشی از کتاب نشانه‌های ضعیف در یادگیری آینده‌های سازمانی می‌خوانیم: نشانک‌های ضعیف، که به‌عنوان چشم‌اندازهای آینده، در نظر گرفته می‌شوند، توسط سطح مدیریت سازمان، برای تصمیم‌گیری، استفاده می‌شوند. این «نشانک‌های ضعیف»، درست پیش از تشکیل جلسات راهبرد، از مدیران، جمع‌آوری می‌شوند؛ و از هیچ ابزار خاصی، استفاده نمی‌شود؛ و سپس، به‌عنوان اساس فرایندهای راهبرد، در سازمان‌ها، به کار گرفته می‌شوند. این بدان معناست که، تحلیل نشانه‌ها، توسط تیم مدیریت، که مسئول فرایند راهبرد است، انجام می‌شود. نشانک‌های ضعیف، تنها به صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد، ارتباط دارند، و بر دیگر حوزه‌های زندگی، تمرکز ندارند، زیرا از دیدگاه شرکت، مرتبط به آن محسوب نمی‌شوند. «نشانک‌های ضعیف»، یا چشم‌اندازهای آینده، بیشتر برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم‌های مدیریت، در فرایند راهبرد، به جای طرح پرسش درباره نظام باور فعلی مدیریت، استفاده می‌شوند. «نشانک‌های ضعیف»، محرمانه تلقی شده، و درنتیجه، در سازمان انتشار نمی‌یابند. آن‌ها، بخشی از التزام مدیریت، باقی می‌مانند، و به کارکنان، درباره آن‌ها، اطلاع‌رسانی نمی‌شود. در این حالت، نشانک‌های ضعیف، آن‌گونه که در این پایان‌نامه درک می‌شوند، جمع‌آوری نمی‌شوند، زیرا این نوع اطلاعات، مرتبط با سازمان فرض نمی‌شوند. از این گذشته، ترس از اطلاعات بسیار زیاد، که موجب سرریز می‌شود، وجود دارد. فهرست مطالبتقدیر و تشکرچکیدهبخش نخست: خلاصه پایان‌نامهمقدمهدو مورد فرضی از کاربرد نشانک‌های ضعیف درون سازمان‌هامورد یک: کاربرد آزاد و باز نشانه‌ها درون سازمانمورد دوم: استفاده از نشانک‌های ضعیف به‌منظور مشروعیت بخشیدن به تصمیم‌های مدیریتخلاصه مقاله‌هامقاله اول: آن یک شگفتی‌ساز بود، یا صرفاً بی‌توجهی و کوری ما، نسبت به تغییر تدریجی؟مقاله دوم: نشانه آینده و سه بُعد آنمقاله سوم: فرایند دلالت نشانه آیندهمقاله چهارم: منابع خوب نشانک‌های ضعیف: یک تحقیق جهانی، درباره حوزه‌های مورد نظر آینده‌پژوهان برای یافتن نشانک‌های ضعیفمقاله پنجم: پنجره آینده‌هاپیوست 1: تعاریف نشانک‌های ضعیف توسط آینده‌پژوهان فنلاندی و نقد نشانک‌های ضعیفپیوست 2: نشانک‌ ضعیف، نشانه یک موضوع نوآیند یا خود موضوع؟پیوست 3: عینیت نشانک‌های ضعیف و ارتباط آن‌ها با دریافت‌کنندهپیوست 4: بحث درباره‌ قوت و تقویت نشانه‌هابخش دوم: مقاله‌هامقاله اول: آن یک شگفتی‌ساز بود یا صرفاً بی‌توجهی و کوری، نسبت به تغییر تدریجیمقاله دوم: نشانه آینده و سه بعد آنمقاله سوم: فرآیند دلالت نشانه آیندهمقاله چهارم: منابع خوب نشانک‌های ضعیفمقاله پنجم: پنجره آینده‌هاپیوست الف: پیش‌گفتارهای پرسش‌نامهپیوست ب: طبقه‌بندی منابع

more_vert کتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران

ادامه مطلب

closeکتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران

  کتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران نوشته‌ی علی محبی به معرفی و بررسی گیاهان دارویی - صنعتی شناخته شده در عرصه‌های ملی و غیرملی ایران، نشان دادن ارزش کمی و جایگاه اقتصادی آن‌ها، موانع و مشکلات موجود، دستورالعمل کاشت و معرفی چند گونه مهم می‌پردازد. اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیر‌پذیری آن از مسائل سیاسی و اقتصادی سبب شده است تا اقتصاد کشور بسیار آسیب‌پذیر گردد. یکی از راه‌های مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود اقتصاد داخلی، سبب افزایش صادرات غیر‌نفتی شود. در این میان، محصولات جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی علاوه بر نقش خاصی که در اقتصاد ملی دارند، می‌توانند تاثیر به سزایی در صادرات غیر‌نفتی نیز داشته باشند. خوشبختانه گرایش جهانی به خصوص کشورهای پیشرفته به استفاده از فرآورده‌های گیاهی و مصرف روزافزون آن در جهان، چه در صنایع دارویی و چه صنایع غذایی و آرایشی - بهداشتی و با توجه به تنوع آب و هوایی ایران و امکان رویش اکثر گیاهان در آن، فرصتی نصیب کشور شده تا از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نماید و حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از بیش افزایش دهد. عرصه‌های ملی و غیرملی می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصادی کردن طرح‌ها و مشارکت واقعی و همه جانبه ساکنان آن باشد. ایجاد اشتغال، درآمد قابل توجه و استمرار تولید از مشخصه‌های بارز محصولات گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی است که با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، رسیدن به اهداف عالی خودکفایی را عینیت می‌بخشد. در بخشی از کتاب گیاهان دارویی - صنعتی در ایران می‌خوانیم: آمار فوق و نتایج آن به‌خوبی روشن می‌سازد که روستایی، مخصوصا زارعین کم زمین (بطور متوسط ۱ / ۵ هکتار برای هر خانوار) به هیچ وجه قادر به تامین مواد خوراکی اولیه و ضروری خود نیستند و لازم است با برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح‌های تولیدی (مثل زراعت چوب، کشت گیاهان دارویی، و غیره) و توانمند ساختن بهره‌برداران در همان کارهایی که به آن مشغولند و می‌توانند از عهده‌شان بر آیند مثل تحویل گاوهای پر‌بازده شیری و گوشتی برای گاودار و نهال‌های اصلاح شده و پیوندی برای باغ‌دار و غیره زمینه افزایش سطح درآمد خانوارهای روستایی و اشتغال‌زایی با افزایش میزان تولید و صادرات، و در نتیجه مشارکت بیش از پیش بهره‌برداران در مراقبت از عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان بستر زندگی و پیشرفت آتی فرزندان این مرز و بوم فراهم گردد. بیشتر اراضی، به لحاظ وضعیت زمین، کمبود آب و عدم مکانیزاسیون، درآمد اقتصادی مناسبی برای بهره‌برداران ندارد ولی با توجه به شرایط اقلیمی ویژه مناطق انتخاب شده، کاشت گیاهان و محصولات غیرچوبی امکان‌پذیر و از نظر اقتصادی نیز باصرفه است، اختلاف در‌آمد تولید یک هکتار محصولات غیر‌چوبی در مقایسه با محصولات زراعی یک ساله (گندم و جو) که به چند برابر می‌رسد روستائیان و ساکنین بومی مناطق را به اجرای گسترده طرح گیاهان دارویی صنعتی در اراضی ملی و اراضی اشخاص (مستثنیات) ترغیب می‌کند، جلوگیری از فرسایش میلیون‌ها تن خاک حاصلخیز زراعی و تلطیف هوای منطقه، پیشگیری از سیلاب‌های احتمالی، افزایش ذخیره سفره‌های زیرزمینی، اشتغال‌زایی، ایجاد درآمد اقتصادی مناسب از طریق احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی نظیر کارگاه‌های اسانس‌گیری، عرقیات، بسته‌بندی، صادرات غیر‌نفتی و... از اثرات مثبت دیگر کشت و توسعه گیاهان مولد محصولات گیاهان دارویی صنعتی و عطری است. فهرست مطالب فصل ۱ مقدمه‌ای بر اقتصاد جهانی گیاهان داروییفصل ۲ تاریخچه و وضعیت جاری گیاهان داروییفصل ۳ وضعیت تولید، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی در ایرانفصل ۴ کشت گیاهان دارویی - صنعتی: اهداف، روش‌ها، طرح‌ها، دشواری‌ها و پیشنهادات..فصل ۵ دستورالعمل و معرفی برخی از گونه‌های مهم دارویی - صنعتی جهت کاشت در عرصه‌های مستعد ملی و مستثنیات اشخاصفصل ۶ آشنایی با برخی از گونه‌های مهم دارویی - صنعتی

more_vert کتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت

ادامه مطلب

closeکتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت

حسن عبدی در کتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت، به دنبال نشان دادن مسیر موفقیت کارآفرینان است به طوری که با مطرح کردن بحث خودشناسی و خو‌دباوری سعی دارد بیان کند در مسیر کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، آمادگی ذهنی و ایجاد نگرش درست برای هر فردی لازم و ضروری است. امروزه تغییرات سریع و شتابان اقتصاد و بازار کشورها، تحولات عمیق فضای کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش کارآفرینان به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی اهمیت یابد. در کشور ما طی سال‌های اخیر سیاست‌ها به سوی کارآفرینان و کارآفرینی معطوف گردیده و اقداماتی نیز صورت پذیرفته است. اما هنوز حمایت از ارزش‌آفرینان و کارآفرینان بسیار محدود بوده و آنان با تمام مشکلات و تلاش در جهت تبدیل ایده به محصول بایستی شخصاً تمام ریسک سرمایه‌گذاری را عهده‌دار باشند. لذا شایسته است محدودیت‌ها و مشکلات فرا روی کارآفرینان از میان برداشته شود تا آنان به مانند همتایان خود در کشورهای توسعه یافته موجبات ارتقای تولید ناخالص ملی (GNP)، انباشت سرمایه و افزایش بهره‌وری اقتصاد ملی همراه با به فعل درآوردن امکانات بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصاد کشور را فراهم آورند. در بخشی از کتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت (entrepreneurship opportunities exploration and wealth creation) می‌خوانیم: ایده یک طرز تفکر قابل اجرا، منطقی و زیبا است که بر خلاقیت و تفکر خلاق مبتنی است و زمانی که به نوآوری تبدیل می‌شود؛ نشان‌ دهنده نوعی ساختارشکنی است. همچنین پروسه ایده‌پردازی در عصر اطلاعات و ارتباطات خیلی ساده و از طریق مدیریت کانال‌های ورودی اطلاعات به ذهن چون حواس پنج‌گانه و تمام رشته‌های فکری انسان‌ها قابل کنترل است. به طوری که امروزه با اطلاعات و ارتباطات فراوان، انسان‌ها از طریق ماهواره‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، اینترنت، شبکه‌ها و کانال‌های مجازی و... بمباران اطلاعاتی می‌شوند و در این دنیای پریابی اطلاعاتی فقر انسان، فقر اطلاعات و ارتباطات نیست بلکه فقر مدیریت اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین با مدیریت درست اطلاعات و دستیابی به اطلاعات و ارتباطات مهم در زمینه اهداف و ایجاد کسب و کارهای جدید می‌توان مسائل، مشکلات و چالش‌های زندگی را به آسانی حل و راه‌حل ارائه داد و از ارائه راه‌حل، ایده و از عملیاتی کردن ایده‌ها نوآوری و کسب و کارهای جدید متولد می‌شوند. به طوری که نوآوری به معنی خلاقیت عینیت‌ یافته یا تحقق‌ یافته است. به عبارت دیگر، خلاقیت فعالیت ذهنی و عقلایی برای ایجاد ایده جدید و تازه است در حالی که نوآوری به معنای تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است که با نوآوری کسب و کارهای جدید متولد و محصولات و خدمات جدید وارد بازار می‌شوند. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: مفهوم و ضرورت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی1-1- مقدمه2-1- مفهوم ارزش‌آفرینی و کارآفرینی3-1- اهمیت و ضرورت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی4-1-‌ قانون 90/10 در عصر اطلاعات و ارتباطات5-1- جایگاه ارزش‌آفرینی و کارآفرینی در بین روش‌های کسب درآمدفصل دوم: چگونه ارزش‌آفرین و کارآفرین شویم؟1-2- خودشناسی مقدمه ارزش‌آفرینی2-2- خلقت و شناخت انسان3-2- خودآگاهی و ارزش‌آفرینی4-2- اندیشه و ارزش‌آفرینی5-2- باور و ارزش‌آفرینی6-2- مدیریت اطلاعات و ارتباطات در ارزش‌آفرینی7-2- خلاقیت8-2- ایده و نوآوری9-2- استارتاپ‌ها10-2- ارزش‌آفرینی و تکنولوژی11-2- دستاورد و ارزش‌آفرینی‌ انسان‌ها12-2- مثلث مالکیت کسب و کار- سرمایه‌گذار13-2- همکاری با دیگران و تیم‌سازی در ارزش‌آفرینی14-2- سرمایه‌های اساسی ارزش‌آفرینی و ثروت‌آفرینی15-2- اصول موفقیت استیو جابز در ارزش‌آفرینیفصل سوم: ارزش‌آفرینی و کارآفرینی در دیدگاه‌های مختلف1-3- کارآفرینی (ارزش‌آفرینی) در نظریه‌های اقتصادی2-3- کارآفرینی (ارزش‌آفرینی) در دیدگاه‌های غیراقتصادی1-2-3- رویکرد ویژگی‌ها2-2-3- رویکرد رفتاریفصل چهارم: توسعه و ارزش‌آفرینی1-4- توسعه محصول ارزش‌آفرینی و ثروت‌آفرینی2-4- نقش و اهمیت آموزش و ترویج ارزش‌آفرینی و کارآفرینی در توسعه3-4- ارزش‌آفرینی، اقتصاد و مدیریت خانوادهفصل پنجم: فرآیند ارزش‌آفرینی و کارآفرینی1-5- مقدمه2-5- شناسایی و کشف فرصت‌ها و ایده‌ها3-5- ارزیابی و انتخاب ایده مناسب4-5- تدوین طرح کسب و کار5-5- تأمین منابع مورد نیاز کسب و کار6-5- تأسیس و راه‌اندازی کسب و کار7-5- مدیریت و اداره کسب و کارفصل ششم: گفتگو با کارآفرینان برتر شهرستان بوکان1-6- سرمایه‌های نمادین ارزش‌آفرین2-6- گفتگو با مهندس مسعود سیادت3-6- گفتگو با عبدالله آهنگری4-6- گفتگو با دکتر سیامند عزیزنژاد5-6- گفتگو با حامد فرهادزاده6-6- گفتگو با حمزه امینی7-6- گفتگو با حاج رحمان امین‌پور8-6- گفتگو با بایزید غفور گولی9-6- گفتگو با فواد اسماعیل‌پورپیوست‌هاپیوست 1: نمونه فرم خام طرح کسب و کار کاملپیوست 2: نمونه فرم خام طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی بر مبنای سایت بهین‌یابکلیات طرح توجیهیمطالعات فنی طرحمطالعات مالی و اقتصادی طرحمنابع- فارسی- انگلیسی

more_vert کتاب شمع صراط

ادامه مطلب

closeکتاب شمع صراط

 کتاب «شمع صراط» مجموعه خاطره‌هایی از شهید «سیدمحسن صفوی» است که خود معشوقی بود که عاشقان بسیار بر محور وجودش تلمذ عشق را زمزمه می‌کردند. یار ما آن مرد از تبار شرف، از قبیله سادات، از طایفه شجاعت، از قوم پایداری، از جماعت ایمان خواه در یک لحظه و یک اراده، هر چیز را با اعماق وجودش احساس کرد. شهید مورد نظر کتاب، طفل راه مکتب انسان‌سازی بود که در مقابله با دیگرانِ سر برآورده به نیرنگ و دروغ، استادی بزرگ بود. اما اگر در غریبی مادری، پهلویش می‌شکند و محسنش به شهادت می‌رسد، محسن ما فرزند همان مادر می‌شود که وقتی نامش می‌آید وجود یار ما می‌لرزد و اشکش سرازیر و همیشه از نام و یاد این مادر دامنی تر دارد. نویسنده و گردآورنده کتاب، «عباس اسماعیلی» است و از عاطفه، هوش و توان ذهنی بالایی بهره مند است. عاطفه و مذهب از اوانسانی ساخته بود که عینیت حق را می شد در او مشاهده نمود. سید محسن تازه از کارها و طرح‌های ساختمانی در شهرهای مختلف آمده است اما بی قرار می‌نشیند و می‌گوید: «جوان ها را نباید از دست داد. این همه نیرو، بچه هایی که مثل آب زلالند و روان. تا حالا خوب نگاهشان کرده ای؟ با اینها می‌شود پایه های انقلاب را محکم کرد. همه آنها یک دنیا حکایت دارند.» کمی بعد اما ادامه می‌دهد: آموزش تنها راه مبارزه با طاغوت، آموزش سیاسی و فعالیت مخفی نظامی است. جوان‌ها را باید آماده کرد، آماده یک آینده پرتلاش... او این حرف‌ها را در روزهایی می‌زند که در میان عشایر در کوه ها و بیابان هاست. روشنگری های او همیشگی‌اند. «سرلشکر یحیی رحیم صفوی» در خاطره ای نقل می‌کند که محسن به وی گفته بود آقا رحیم؛ این راه که به دنبال امام شروع کرده‌ایم راه شهادت است و بس. راه پیروزی انقلاب از شهادت می‌گذرد. راهی که امروز و با گذشته سال‌های سال از گفته آن شهید عزیز با شهادت سردار دل‌ها و همراهان شهیدش بار دیگر تداوم یافت تا پیروزیمان نزدیک و نزدیک‌تر شود. سید محسن علاوه بر درس و تحصیل، تابستان‌ها کار می‌کند چرا که کارش مهندسی است و همزمان دو سه طرح را اداره می‌کند. شهرضا با وجود او و رفقایش، محل مناسبی برای شکل گیری گروه مبارزان انقلابی است و آقا محسن هم محور همه رفت و آمدها و تبادل اطلاعات برای روزهای حیاتی آینده انقلاب بود. شهید قصه ما، پنجم آبان ماه سال ۵۶ همزمان با ولایت امیرمومنان علی(ع) عقد کرده و به همراه همسرش اعلامیه های انقلابی امام را در سمیرم و شهرضا توزیع می کند. او با همراهی شهید همت در تشکیل سپاه شهرضا فعال است و مدتی هم حکم تشکیل کمیته دفاع شهری شهرضا را دریافت می کند. بعدها نیز سپاه های سمیرم و بروجن را پایه گذاری می کند. بخش های شمالی سمیرم محل زندگی خوانین و گروه های چپ است. ناصر خان قشقایی آن زمان خود را کمتر از محمدرضا پهلوی نمی دانسته اما سید محسن آنها را کتف بسته تحویل سپاه اصفهان می دهند. آن زمان گروهک ها در بخش وردشت سمیرم و روستاهای آن بخش فعال بوده اند اما سید محسن برای مردم محل آذوقه می برده و در حرکتی انقلابی سیلی محکمی به گوش خان می زند تا ابهت پوشالی او را بشکند. همین می شود که ثمره این حرکت می شود پیوستن شیردلانی از ایل قشقایی همچون «ارژنگ نادری» و «حسین قلی جهانگیری» به سپاه و شهید شدنشان که تا امروز جاودانه اند. دستگیری خان ها و خنثی کردن توطئه آنها تا جایی پیش می رود که بنی صدر با او تماس می گیرد و می پرسد چرا اینگونه برخورد می کنی؟ و آقا محسن پاسخ می دهد: «من مسوول نظامی منطقه ام و کلیه مسوولیت ها را بر عهده می گیرم.» صفحه ۶۱ داستان کوتاهی با عنوان «عدالت خواه» روایت سمیناری در تهران با حضور مسوولان سپاه و سخنرانی ناروا و لغو ابوالحسن بنی صدر است. سید محسن فریاد می کشد: آقای بنی صدر، این حرف های ناروا، شایسه این جمع نیست چرا شما خسروخان قشقایی را آزاد کردید؟ چرا شما فلان کار را انجام دارد و ....چندین افشاگری دیگر. بنی صدر جواب می شد این بی انضباط را بیرون کیند. من او را از سپاه بیرون کنم! محسن هم جواب می دهد: بی انضباط تو هستی که باید ساعت ۲ می آمدی اما دو ساعت تاخیر داشتی. در اینجا جلسه متشنج می شود و بنی صدر هم جلسه را ترک می‌کند. همسرش درباره وداع آخر شهید از بدنی سوخته و لبخندی بر لبان شهید سخن می‌راند. شهید در نامه ای به همسرش گفته: مومنان آیه شریفه «انا لله انا الیه راجعون» را باید الگوی خویش قرار دهند تا بتوانند جهاد عظیم را به ثمر برسانند. زندگی او در کنار خانواده، ۹ سال و ۳ ماه و ۱۳ روز دوام می آورد اما زندگی جاودانه و ابدیش با شهادت تا ابد ادامه خواهد داشت. سید محسن بعد از عملیات کربلای ۵ برای انجام مأموریتی از جبهه به تهران آمد و در هنگام بازگشت در یک سانحه هوایی مظلومانه به شهادت رسید و همان طور که آرزویش بود در صراط مستقیم الهی خون سرخش را تقدیم معبود خویش کرد. انتشارات ستارگان درخشان کتاب «شمع صراط» را در ۱۲۰ صفحه به چاپ رسانده است.

more_vert در باره پیر بوردیو

ادامه مطلب

closeدر باره پیر بوردیو

 پیر بوردیو را باید به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان و متفکران سده بیستم و شاید مهم‌ترین نظریه پرداز علوم اجتماعی و انسانی در این عصر فرانسه دانست. او در آثارش از نظریه‌های مختلف در فلسفه، ادبیات، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی بهره می‌ برد.