جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی شبکه های اجتماعی ، عوامل و زمینه ها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شبکه های اجتماعی ، عوامل و زمینه ها

مقاله علمی و پژوهشی" شبکه های اجتماعی ، عوامل و زمینه ها " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شبکه های اجتماعی ، عوامل و زمینه ها ، عوامل فردی ، عوامل جمعی ، هویت دینی ، هویت ملی ، هویت قومی ، اعتماد اجتماعی و شبکه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی و انقلاب آیینی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی و انقلاب آیینی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های جمعی و انقلاب آیینی " مقاله ای است در 29 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های جمعی و انقلاب آیینی ،ارتباطات آئینی ، معناسازی رسانه ای ، حشو ، استعاره ، اسطوره ، انقلاب اسلامی ، رسانه ها اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی رسانه های جمعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی رسانه های جمعی

مقاله علمی و پژوهشی" نشانه شناسی رسانه های جمعی " مقاله ای است در 26  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نشانه شناسی رسانه های جمعی ، مدلول ، دلالت ثانویه ، همنشینی ، جانشینی ، انواع نشانه ، دال و مدلول اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های جمعی ، جامعه دانایی، فرهنگ رسانه ، فرهنگ ارتباطات رسانه، مدیریت منظومه ای و رویکرد مدیریتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

مقاله علمی و پژوهشی دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی مقاله ای است که در 16 صفحه و با 36 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات اصل تفکیک؛ حقوق جنگ؛ قرآن کریم؛ کشتارجمعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert مقاله ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه

ادامه مطلب

closeمقاله ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه

مقاله علمی و پژوهشی " ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه" مقاله ای است در 21 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرکت مدیریت جمعی؛ شرکتهای دریافت و توزیع حقوق؛ شرکت مدنی؛ حق مولف؛ حقوق مجاور پرداخته شده است چکیده مقاله بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر­آمده­است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت‌های مدنی مدیریت جمعی (شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق) انجام می­پذیرد، هر­چند این شرکت‌ها از برخی قواعد شرکت‌های تجارتی نیز الهام می‌گیرند. ساختار شرکت‌های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی­ها در مقایسه با سایر شرکت‌های مدنی است. نقش شرکت‌های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می‌شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت‌ها با کاربران و رابطه بین شرکت‌های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می‌تواندبا در نظر گرفتن ویژگی­های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی  مفید تلقی شود. عنوان مقاله [English] The structure and role of collective management companies in protecting the rights of creators and performers in french law چکیده [English] Without any doubt, France is the first country to have achieved the collective management of creators and performers' literary and artistic rights. The management of artistic and literary property right is administrated within collective management civil companies (receipt and distribution companies); however, these companies are inspired by some rules of business companies. The structure of collective management companies in French law has some properties compared to other civil companies. The role of right management can be described in one sentence as "the optimized right management which the authors and other literary and artistic law holders benefit from". This role is expressed through three different contractual relations; the relation between the collective management company and its members, the relation between these companies and the users, and the relation between the collective management companies together. In some cases, the transfer of French law's experiences to Iran's law can be considered useful with regard to the characteristics of the domestic law and cultural needs. کلیدواژه‌ها [English] collective management companies, receipt and distribution companies, civil company, copyright, related right دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 27 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، اعتماد متقابل ، تعاون و همکاری متقابل ، شبکه و هنجارهای مشترک ، انسجام و همبستگی جمعی ، هویت جمعی و مشارکت داوطلبانه به همراه جامعه آماری و فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

ادامه مطلب

closeکتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

جین فابریس لبراتی و کاچیا لوبر لبراتی در کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر، راهکاری نوآورانه را که موجب بهبود عملکرد صحیح سازمان در موقعیت‌های متفاوت مدیریتی می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌کنند. کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر (Crowdsourcing One Step Beyond) در زمینه‌ی علوم مدیریت بنیان نهاده شده است؛ یعنی علومی که در صدد درک و فهمیدن کار به منظور بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان‌ها می‌باشند. یک موقعیت مدیریتی زمانی به وجود می‌آید که شرکت‌ کنندگان گرد هم آورده می‌شوند و باید در طول مدت زمانی مشخص، یک کار جمعی را به انجام رسانند؛ که آن کار منجر به نتیجه‌ای می‌شود و آن نتیجه توسط بیرونی‌ها، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بنابراین یک موقعیت مدیریتی، اعمال افراد را شامل می‌شود، اما این اعمال در جهت نظام بخشیدن به عملکرد سازمان می‌باشند. به علاوه، انتظار نتیجه‌ای را می‌کشند و آن نتیجه توسط ذینفعان مختلف و شرکت‌ کنندگان اصلی در آن سازمان ارزیابی می‌گردد. البته، انواع مختلفی از موقعیت‌های مدیریتی وجود دارند، که بارزترین آن‌ها تغییرات در دنیای اقتصاد است. جمع‌سپاری، بیرونی‌سازی توسط یک سازمان است که از طریق نرم‌افزاری اینترنتی صورت می‌پذیرد. در این روش یک فعالیت، به گروه زیادی از افراد که در بیشتر مواقع، هویت آن‌ها گمنام است، بیرونی‌سازی می‌شود. بیرونی‌سازی شیوه‌ی مهم راهبری فعالیت‌ها و قراردادی است که تصریح می‌نماید که یک سازمان، انجام بخشی از فعالیت‌هایی را که در قبال آن‌ها مسئول می‌باشد به سازمان دیگری می‌سپارد. چنین قراردادی به جزئیات انتقال فعالیت رسمیت می‌بخشد. جمع‌سپاری نه تنها به دنیای کسب و کار می‌پردازد، بلکه دامنه‌ی کاربردهای آن بسیار گسترده‌تر است. یکی از اهداف کتاب حاضر این است که با ارائه‌ی یک جمع‌بندی کامل از تمام اشکال آن و تعریف ویژگی‌های خاص هر یک، تنوع جمع‌سپاری را نشان دهد. جین فابریس لبراتی (Jean Fabrice Lebraty) و کاچیا لوبر لبراتی (Katia Lober Lebraty)، در این کتاب علاوه بر جمع‌سپاری، به مفاهیمی چون خلق ارزش، تأمین مالی، خرد جمعی و تکه کاری نیز می‌پردازند. جمع‌سپاری الزاماً شامل برقرار ساختن رابطه‌ای بین یک سازمانی که بیرونی‌سازی می‌کند و افرادی که وظیفه‌ی بیرونی شده را از طریق وب می‌پذیرند، می‌باشد. نکته‌ی مهم در این روابط، ایده‌ی اعتماد است. مفهوم اعتماد، موضوع بسیاری از مطالعات در علم مدیریت می‌باشد. چندین دیدگاه در خصوص اعتماد وجود دارد. اما همه‌ی آن‌ها با این فرض شروع می‌شوند که اعتماد از شرایط پرخطر (پرریسک) و نامطمئن پدید می‌آید. در بخشی از کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر می‌خوانیم: هر سازمانی همیشه خواسته است که محیط خود را درک کند. برای این منظور، یک نزدیکی خاصی لازم است. جستجو برای شناختن شرکت‌ کنندگان مهم در محیط یک شرکت که سابقاً این کار به شرکت‌هایی محول می‌شد که تخصص و حیطه‌ی فعالیت آن‌ها نظرسنجی بود، می‌تواند توسط جمع‌سپاری نیز انجام گیرد. بنابراین، جمع‌سپاری و اصالت عبارت است از برون‌سپاری فعالیت جستجو برای درک احساسات و علایق مرتبط با یک سازمان، برند یا محصول به جمعیت. انتظار ابتکارات اصیل توسط شرکت‌ کنندگان در جمع‌سپاری، تا حد بسیار زیادی، در رابطه با یک برند می‌باشند (لگو، دل، گراویس، کیکرز و غیره). بنابراین، چنین مسئله‌ای سازگار با اصالت برند می‌باشد. بر طبق اظهارات کولار و زابکار (2010)، اصالت برند را می‌توان از بعد شناختی یا تجربی نیز تعریف نمود. تصویر شناختی نمایان‌گر باورهایی است که بر طبق آن‌ها، مصرف‌ کنندگان، یک برند را اصیل قلمداد می‌کنند. در این رویکرد، یک برند اصیل، برندی است که اصل و منشاء آن اصالت دارد، تک و واقعی است، و دارای مجوز می‌باشد. اگر در سرتاسر پیشینه‌ی کسب و کار و عملکردهای تجاری، اصالت برند از ابعاد شناختی بیرون آمده باشد، باید گفت که این اصالت، برخاسته از عوامل عاطفی و حسی نیز می‌باشد. از زاویه‌ی تجربی، یک برند اصیل حاکی از یک رابطه‌ی نزدیک یا حتی احساساتی بین برند و مصرف‌ کننده می‌باشد (گوب إم. 2001). برند همچون کاتالیزوری است برای تجربه که خاطره‌ی مصرف‌ کننده از آن برند را برایش تداعی می‌کند (کووا، 2001، ص. 78) و یا باعث می‌شود که او هویت شخصی خودش را ایجاد یا تثبیت نماید (مکینتاش 1999). در این صورت، یک برند اصیل نیازمند یک اتصال قوی است، یک نزدیکی حقیقی بین برند و مصرف‌ کننده که باعث خواهد شد مصرف‌ کننده در آن برند سرمایه‌گذاری کند و در ساخت و وجهه‌ی آن شرکت نماید. فهرست مطالب مقدمهفصل یکم: محیط پرآشوب و تناقضمالی‌گرایی اقتصادی و چالش‌های آنگسترش انبوه اینترنت و پیامدهای آنهم‌زیستی متناقض کمبود و مازاد اطلاعاتیتقارن منحصر به فرد بحران و ایستاییبخش بانکداری آنلاینبخش پستبخش تلویزیونبخش آموزش: دانشگاه‌های فرانسوینتیجه‌ای که باید از این موارد گرفت: مردم یک منبع دست‌کم ‌گرفته‌شده و کم‌تر بهره‌برداری شده باقی مانده‌اندفصل دوم: جمع‌سپاری: شکل جدیدی از بیرونی‌سازیمفهوم بیرونی‌سازیمفهوم روابطمفهوم جمعیتجمعیت به هم مرتبطفهمیدن جمعیتجمعیت‌ها و متخصصانفصل سوم: جمع‌سپاری و خلق ارزشخلق ارزشچه نوع ارزشی؟چه نوع جمعیتی؟پیش به سوی یک مدل کسب و کار تغییریافتهفصل چهارم: اشکال جمع‌سپاریتکه‌کاری جمعیتکه‌کاری جمعی چیست؟چرا تکه‌کاری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهخرد جمعیخرد جمعی چیست؟چرا خرد جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهتأمین‌مالی جمعیتأمین‌مالی جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا تأمین‌مالی جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و پیش‌بینیجمع‌سپاری و پیش‌بینی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا جمع‌سپاری و پیش‌بینی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و نوآوریجمع‌سپاری و نوآوری چیست؟چرا جمع‌سپاری و نوآوری مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و اصالتجمع‌سپاری و اصالت چیست؟چرا جمع‌سپاری و اصالت مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهحسابرسی جمعیحسابرسی جمعی چیست؟چرا حسابرسی جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهکنترل جمعیکنترل جمعی چیست؟چرا کنترل جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهتصدی‌گری جمعیتصدی‌گری جمعی چیست؟یک مثال بارزچرا تصدی‌گری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهمراقبت جمعیمراقبت جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا مراقبت جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهفصل پنجم: خطرات جمع‌سپاریفصل ششم: آینده‌ی جمع‌سپارینتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

ادامه مطلب

closeکتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

جین فابریس لبراتی و کاچیا لوبر لبراتی در کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر، راهکاری نوآورانه را که موجب بهبود عملکرد صحیح سازمان در موقعیت‌های متفاوت مدیریتی می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌کنند. کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر (Crowdsourcing One Step Beyond) در زمینه‌ی علوم مدیریت بنیان نهاده شده است؛ یعنی علومی که در صدد درک و فهمیدن کار به منظور بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان‌ها می‌باشند. یک موقعیت مدیریتی زمانی به وجود می‌آید که شرکت‌ کنندگان گرد هم آورده می‌شوند و باید در طول مدت زمانی مشخص، یک کار جمعی را به انجام رسانند؛ که آن کار منجر به نتیجه‌ای می‌شود و آن نتیجه توسط بیرونی‌ها، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بنابراین یک موقعیت مدیریتی، اعمال افراد را شامل می‌شود، اما این اعمال در جهت نظام بخشیدن به عملکرد سازمان می‌باشند. به علاوه، انتظار نتیجه‌ای را می‌کشند و آن نتیجه توسط ذینفعان مختلف و شرکت‌ کنندگان اصلی در آن سازمان ارزیابی می‌گردد. البته، انواع مختلفی از موقعیت‌های مدیریتی وجود دارند، که بارزترین آن‌ها تغییرات در دنیای اقتصاد است. جمع‌سپاری، بیرونی‌سازی توسط یک سازمان است که از طریق نرم‌افزاری اینترنتی صورت می‌پذیرد. در این روش یک فعالیت، به گروه زیادی از افراد که در بیشتر مواقع، هویت آن‌ها گمنام است، بیرونی‌سازی می‌شود. بیرونی‌سازی شیوه‌ی مهم راهبری فعالیت‌ها و قراردادی است که تصریح می‌نماید که یک سازمان، انجام بخشی از فعالیت‌هایی را که در قبال آن‌ها مسئول می‌باشد به سازمان دیگری می‌سپارد. چنین قراردادی به جزئیات انتقال فعالیت رسمیت می‌بخشد. جمع‌سپاری نه تنها به دنیای کسب و کار می‌پردازد، بلکه دامنه‌ی کاربردهای آن بسیار گسترده‌تر است. یکی از اهداف کتاب حاضر این است که با ارائه‌ی یک جمع‌بندی کامل از تمام اشکال آن و تعریف ویژگی‌های خاص هر یک، تنوع جمع‌سپاری را نشان دهد. جین فابریس لبراتی (Jean Fabrice Lebraty) و کاچیا لوبر لبراتی (Katia Lober Lebraty)، در این کتاب علاوه بر جمع‌سپاری، به مفاهیمی چون خلق ارزش، تأمین مالی، خرد جمعی و تکه کاری نیز می‌پردازند. جمع‌سپاری الزاماً شامل برقرار ساختن رابطه‌ای بین یک سازمانی که بیرونی‌سازی می‌کند و افرادی که وظیفه‌ی بیرونی شده را از طریق وب می‌پذیرند، می‌باشد. نکته‌ی مهم در این روابط، ایده‌ی اعتماد است. مفهوم اعتماد، موضوع بسیاری از مطالعات در علم مدیریت می‌باشد. چندین دیدگاه در خصوص اعتماد وجود دارد. اما همه‌ی آن‌ها با این فرض شروع می‌شوند که اعتماد از شرایط پرخطر (پرریسک) و نامطمئن پدید می‌آید. در بخشی از کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر می‌خوانیم: هر سازمانی همیشه خواسته است که محیط خود را درک کند. برای این منظور، یک نزدیکی خاصی لازم است. جستجو برای شناختن شرکت‌ کنندگان مهم در محیط یک شرکت که سابقاً این کار به شرکت‌هایی محول می‌شد که تخصص و حیطه‌ی فعالیت آن‌ها نظرسنجی بود، می‌تواند توسط جمع‌سپاری نیز انجام گیرد. بنابراین، جمع‌سپاری و اصالت عبارت است از برون‌سپاری فعالیت جستجو برای درک احساسات و علایق مرتبط با یک سازمان، برند یا محصول به جمعیت. انتظار ابتکارات اصیل توسط شرکت‌ کنندگان در جمع‌سپاری، تا حد بسیار زیادی، در رابطه با یک برند می‌باشند (لگو، دل، گراویس، کیکرز و غیره). بنابراین، چنین مسئله‌ای سازگار با اصالت برند می‌باشد. بر طبق اظهارات کولار و زابکار (2010)، اصالت برند را می‌توان از بعد شناختی یا تجربی نیز تعریف نمود. تصویر شناختی نمایان‌گر باورهایی است که بر طبق آن‌ها، مصرف‌ کنندگان، یک برند را اصیل قلمداد می‌کنند. در این رویکرد، یک برند اصیل، برندی است که اصل و منشاء آن اصالت دارد، تک و واقعی است، و دارای مجوز می‌باشد. اگر در سرتاسر پیشینه‌ی کسب و کار و عملکردهای تجاری، اصالت برند از ابعاد شناختی بیرون آمده باشد، باید گفت که این اصالت، برخاسته از عوامل عاطفی و حسی نیز می‌باشد. از زاویه‌ی تجربی، یک برند اصیل حاکی از یک رابطه‌ی نزدیک یا حتی احساساتی بین برند و مصرف‌ کننده می‌باشد (گوب إم. 2001). برند همچون کاتالیزوری است برای تجربه که خاطره‌ی مصرف‌ کننده از آن برند را برایش تداعی می‌کند (کووا، 2001، ص. 78) و یا باعث می‌شود که او هویت شخصی خودش را ایجاد یا تثبیت نماید (مکینتاش 1999). در این صورت، یک برند اصیل نیازمند یک اتصال قوی است، یک نزدیکی حقیقی بین برند و مصرف‌ کننده که باعث خواهد شد مصرف‌ کننده در آن برند سرمایه‌گذاری کند و در ساخت و وجهه‌ی آن شرکت نماید. فهرست مطالبمقدمهفصل یکم: محیط پرآشوب و تناقضمالی‌گرایی اقتصادی و چالش‌های آنگسترش انبوه اینترنت و پیامدهای آنهم‌زیستی متناقض کمبود و مازاد اطلاعاتیتقارن منحصر به فرد بحران و ایستاییبخش بانکداری آنلاینبخش پستبخش تلویزیونبخش آموزش: دانشگاه‌های فرانسوینتیجه‌ای که باید از این موارد گرفت: مردم یک منبع دست‌کم ‌گرفته‌شده و کم‌تر بهره‌برداری شده باقی مانده‌اندفصل دوم: جمع‌سپاری: شکل جدیدی از بیرونی‌سازیمفهوم بیرونی‌سازیمفهوم روابطمفهوم جمعیتجمعیت به هم مرتبطفهمیدن جمعیتجمعیت‌ها و متخصصانفصل سوم: جمع‌سپاری و خلق ارزشخلق ارزشچه نوع ارزشی؟چه نوع جمعیتی؟پیش به سوی یک مدل کسب و کار تغییریافتهفصل چهارم: اشکال جمع‌سپاریتکه‌کاری جمعیتکه‌کاری جمعی چیست؟چرا تکه‌کاری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهخرد جمعیخرد جمعی چیست؟چرا خرد جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهتأمین‌مالی جمعیتأمین‌مالی جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا تأمین‌مالی جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و پیش‌بینیجمع‌سپاری و پیش‌بینی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا جمع‌سپاری و پیش‌بینی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و نوآوریجمع‌سپاری و نوآوری چیست؟چرا جمع‌سپاری و نوآوری مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و اصالتجمع‌سپاری و اصالت چیست؟چرا جمع‌سپاری و اصالت مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهحسابرسی جمعیحسابرسی جمعی چیست؟چرا حسابرسی جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهکنترل جمعیکنترل جمعی چیست؟چرا کنترل جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهتصدی‌گری جمعیتصدی‌گری جمعی چیست؟یک مثال بارزچرا تصدی‌گری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهمراقبت جمعیمراقبت جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا مراقبت جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهفصل پنجم: خطرات جمع‌سپاریفصل ششم: آینده‌ی جمع‌سپارینتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندسازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندسازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندسازمانی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندسازمانی ، سبک رهبری ، ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، عوامل ارزشی و عوامل فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، مطالعه موردی بر دومین داستان مثنوی

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، مطالعه موردی بر دومین داستان مثنوی

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، مطالعه موردی بر دومین داستان مثنوی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اختیار، دامنه اختیار، عوامل محدودکننده، عوامل وسعت‌دهنده، عوامل درونی و عوامل بیرونی پرداخته شده است چکیده مقاله درباب مسئله جبر و اختیار و همچنین تقریر دیدگاه مولوی در این مسئله مطالعات فراوانی صورت گرفته است. از مسائلی که مورد تحلیل این مطالعات قرار نگرفته، متغیرهای مؤثر بر دامنه اختیار نزد مولوی است. نویسنده در این مقاله می‌کوشد تا بر مبنای عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، تصویر روشنی از این عوامل ارائه دهد. محور استنادات نگارنده، حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت از دفتر نخست مثنوی است. هدف مقاله جلب توجه نمودن خوانندگان به مسئله دامنه اختیار، عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، نحوه تأثیر این عوامل بر دامنه اختیار و اشاره به رهنمودهای مولوی برای رهایی از دام عوامل محدودکننده دامنه اختیار است. از این رهگذر نشانه‌های فردی که اختیار خود را به نهایت گستردگی رسانده است، به خوانندگان یادآوری می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان

ادامه مطلب

closeمقاله دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان

مقاله علمی و پژوهشی " دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آیین دادرسی؛ حقوق ایران؛ حقوق مصرف کنندگان؛ حمایت از مصرف کنندگان؛ دعاوی جمعی پرداخته شده است چکیده مقاله اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفتهاند. با اینحال، نظام حقوقی ایران علیرغم درگیری با همان مشکلات و موانع احقاق حقوق مصرفکنندگان، فاقد راهحل جدی و قابل قبول در این زمینه میباشد. در این مقاله علاوه بر توصیهی بازنگری در قوانین مربوط، هم دعاوی جمعی از منظر حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته و هم موقعیت کنونی حقوق ایران نقد و بررسی شده است عنوان مقاله [English] Class Action and Its Role in Consumer Protection Law چکیده [English] The inefficiency of civil procedure rules, the producers’ high profit and low value damages suffered by consumers has made legal systems find some solutions so that justice would be performed at the best. Class actions civil procedure is a common way first anticipated in USA legal system and has overwhelmed all European countries as well as many developing ones. Iran has no appropriate solution to settle class actions despite getting involved the same problems. In this research we comparatively study class actions and also investigate current situation of Iran laws and finally we conclude that current laws should be reviewed کلیدواژه‌ها [English] Civil procedure, Class actions, Iran law, Consumers protection, CONSUMERS, Rights دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert گرایش به حجاب تحت تاثیر چه عواملی است؟

ادامه مطلب

closeگرایش به حجاب تحت تاثیر چه عواملی است؟

امروزه مقوله حجاب و عوامل اجتماعی موثر بر آن به عنوان یک پدیده مطرح مورد توجه جامعه‌شناسان و متولیان امر فرهنگ قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، از آن‌جایی که رعایت حجاب از نحوه گرایش افراد ناشی می‌شود، شناخت گرایش آنان نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط، در شکل‌گیری آن ضروری است؛ بنابراین مقاله حاضر سعی در تبیین جامعه شناختی این گرایش دارد تا قدم موثری در جهت شناسایی این رفتار اجتماعی بردارد. جهت بررسی پیرامون تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر گرایش به حجاب، بهرام نیک‌بخش(عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور) پژوهشی را با استفاده از رویکرد پیمایشی و بر اساس نظریات گزینش عقلانی، برچسب زنی‌های ناسنجیده، یادگیری کجروی و خورده فرهنگ‌ها انجام داده است. نمونه آماری پژوهش نیز بر اساس فرمول کوکران، تعداد 300 نفر از زنان 18 تا 32 ساله مقیم در شهرستان لالی بوده که به صورت غیر احتمالی و با روش هدفمند گزینش شده‌اند. این پژوهش بیان می‌کند که طبق فرضیه اول بین سن، وضعیت تحصیلی با میزان گرایش به حجاب در بین زنان شهرستان لالی تفاوت وجود دارد. یعنی در بین پاسخ‌گویان با مدرک دیپلم بالاترین میزان گرایش به حجاب وجود دارد. به عبارتی دیگر، هر چه فرد از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار باشد، میزان تعلق و گرایش وی به رعایت حجاب کم‌رنگ‌تر می‌شود. این پژوهش هم‌چنین بیان می‌کند که طبق یافته‌های فرضیه دوم بین شغل و نگرش به حجاب هم‌بستگی بالایی وجود دارد و می‌توان گفت که با بالارفتن سطح تحصیلات (کسب شغل و درآمد متأثر از تحصیلات)، بین پایگاه اجتماعی و گرایش به حجاب رابطه معکوس وجود دارد، یعنی به هر میزان که سطح پایگاه اجتماعی پاسخگو بالاتر باشد، به همین میزان گرایش به حجاب کاهش پیدا می‌کند. یافته‌های این پژوهش براساس فرضیه سوم نیز نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین تربیت خانوادگی زنان با نگرش آنان به مقوله حجاب وجود دارد. بنابراین بین تربیت خانوادگی زنان با نگرش آنان به مقوله حجاب رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی دیگر می‌توان گفت که هر چه فرد در شاخص‌های تربیت خانوادگی امتیاز بیشتری کسب کند ، میزان نگرش بالایی نسبت به مقوله حجاب دارد. در خصوص فرضیه چهارم نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیر دین‌داری و گرایش زنان به مقوله حجاب، طبق شاخص‌های ذکر شده، رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد به این معنا که با افزایش سطح دین‌داری، نگرش به حجاب در بین زنان جامعه آماری افزایش می‌یابد. این پژوهش در انتها خاطر نشان می‌کند که «نتایج یافته‌های پژوهش براساس فرضیه پنجم نشان می‌دهد که بین متغیر رسانه‌های گروهی و میزان گرایش به حجاب رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.» در انتهای این تحقیق بر این نکته تأکید شده است که «با توجه به آثار مثبت و فراوان عفاف و حجاب، مهم‌ترین راهکارهای تقویت حجاب و عفاف در جامعه و افراد(تربیت خانوادگی، میزان دینداری، رسانه‌های جمعی و گروه دوستان) از طریق فرهنگ سازی از کانال رسانه‌های جمعی و شبکه‌ای نهادینه و به اجرا درمی‌آید. پوشیده بودن زن در جامعه، نه تنها موجب تقویت بنیان خانواده می‌شود، بلکه سبب حفظ ارزش زن و جلوگیری از ابتذال و تباهی او نیز می‌شود.» نتایج این پژوهش در شماره یک نشریه "زن و جامعه" منتشر شده است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی

مقاله علمی و پژوهشی" هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 18 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هویت سازمانی ،عوامل درونی، عوامل بیرونی، هویت اجتماعی، هویت شرکتی ، شکل دهی هویت و سازمان دولتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 25 عنوان فهرست منبع ارائه شده است عوامل اجتماعی،عوامل اقتصادی،عوامل سیاسی،عوامل فناورانه و سرمایه اجتماعی تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی" عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان ، قرارداد روانشناختی و عوامل سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert رونمایی از اپلیکیشن پیشگیری از آلزایمر سالمندان

ادامه مطلب

closeرونمایی از اپلیکیشن پیشگیری از آلزایمر سالمندان

محصول فناورانه «اپلیکیشن پیشگیری از آلزایمر سالمندان» که با حمایت دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ساخته شده است، ۱۶ مهر ( سه شنبه) رونمایی می‌شود. به گزارش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، این محصول فناورانه به مناسبت هفته سالمندان و با حضور جمعی از مسئولان رونمایی خواهد شد. این محصول فناورانه توسط دکتر نسیبه زنجری و تیم همکار از دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تولید شده است. آلزایمر، زوال تدریجی عقل است. در این بیماری حفره‌هایی در بافت مغز ایجاد می‌شود که به تدریج پیشرفت می‌کند و منجر به ایجاد تغییرات رفتاری، فراموشی، اختلال در درک و بیان مطالب، حواس پرتی، نشناختن اشیاء و افراد و ناتوانی در انجام کارهای ظریف و ساده می‌شود. این بیماری در سال‌های اولیه، خود را به صورت فراموشی خفیف نشان می‌دهد ولی به مرور زمان، پیشرفت کرده و اختلالات جدی را در حافظه ایجاد می‌کند. با وجود تحقیقات وسیع، هنوز هیچ عاملی به عنوان علت قطعی بروز آلزایمر تایید نشده است. مجموعه‌ای از عوامل ممکن است در بروز این بیماری موثر باشند که از آن جمله می‌توان به وراثت، آسیب سر، سن مادر هنگام تولد، عوامل محیطی و سبک زندگی اشاره کرد. آمارها نشان می‌دهد هر سه ثانیه یک نفر در جهان به زوال عقل مبتلا می‌شود. بر اساس آمار بین‌المللی بیماری آلزایمر،‌ اکنون تعداد افراد مبتلا به آلزایمر حدود ۵۰ میلیون نفر است و برآورد می‌شود این آمار تا سال ۲۰۵۰ میلادی سه برابر شود و به ۱۵۲ میلیون نفر برسد. در ایران نیز این وضعیت بهتر نیست و هر ۷ دقیقه یک نفر را گرفتار خود می‌کند و تا ۳۰ سال آینده با چالش بزرگ این بیماری مواجه خواهیم شد.

more_vert مقاله نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در بهره‌وری کل عوامل

ادامه مطلب

closeمقاله نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در بهره‌وری کل عوامل

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در بهره‌وری کل عوامل: مطالعه موردی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری کل عوامل، سرمایه انسانی، پیشرفت فنی، تجربه، تحقیق و توسعه پرداخته شده است چکیده مقاله دراین پژوهش، بهره‌وری کل عوامل با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره (1378-1373) اندازه‌گیری و سپس روند بهره‌وری کل عوامل در کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور به تفکیک کد دو رقمیISIC مقایسه شده است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری بهره‌وری نشان‌دهنده این است که شاخص بهره‌وری کل عوامل در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه ۴/۱ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، با توجه به الگوی رشد درون‌زا و با تأکید بر سرمایه انسانی، نقش تحصیلات، تجربه و پیشرفت فنی در رشد بهره‌وری کل عوامل آزمون شده است. نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر این است که سرمایه انسانی از نوع آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر بهره‌وری کل عوامل دارد. شایان ذکر است که افزایش سهم شاغلان با سابقه کار حداقل 10 سال تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر ارتقاء بهره‌وری کل عوامل دارد. تأثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تأیید شده است. در نهایت، ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق کاهش ظرفیت بیکار بنگاه‌ها تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقاء بهره‌وری کل عوامل دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران" مقاله ای است در 50 صفحه و با 59 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ریسک نقدینگی، متغیرهای کلان اقتصادی، ریشه واحد فصلی، هم‌جمعی، حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله بروز بحران‌های مالی زیان فراوانی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن‌ها شده است. ویژگی اصلی این بحران‌ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی علت شکل‌گیری بحران‌های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک‌ها علاوه بر ویژگی‌های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده‌های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی­های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می­شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا (در گرایش به روند بلندمدت) است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع" مقاله ای است در 25 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ائتلاف اختراع؛ تحلیل اقتصادی؛ انباشت اختراع؛ حقوق مالکیت فکری؛ مدیریت جمعی اختراع پرداخته شده است چکیده مقاله با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده­تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی­اختراع»  یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله­ای است که دارندگان به اداره اختراع­های خود و تجاری­سازی آن می‌پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع‌های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی­ای سبب مطرح شدن آن می‌شود: اعطای گسترده حق­اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع‌های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه­های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه‌یکتابخانه­ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می‌تواند به نفع مخترعان، مصرف‌کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می‌کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی‌ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته ‌شده است. عنوان مقاله [English] Economic Analysis Of Collective Management of Patent: Patent Pools چکیده [English] As a result of the advancement of technology, using the patent and the relationship among inventors have been developed. These factors have put forward a new type of contract called “patent pools”. Pool is a means to manage and commercialize the patent. Pool is a collective management of inventions resulting from legal-economic circumstances, such as patent thicket, collaboration among inventors, increase in research activities, avoiding the possible patent infringement, reducing transaction costs. By considering that Iran is dealing with these agreements in its development stages, this article aims to fill the gap in terms of literature. This article analytically examines related literature by addressing this question: How can inventors, consumers and society benefit from these contracts. In dealing with this question, cost-benefit analysis is considered. This paper first defines the pool and its features, and then analyzes its economic fundamentals. کلیدواژه‌ها [English] Patent Pools”, “Law and Economic”, “Intellectual Property Rights”, “Patent Thicket”, “Collective Management of Patent دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .