جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله نقش تنظیم و نهادهای ضدانحصار در صنعت بانکداری کشور

ادامه مطلب

closeمقاله نقش تنظیم و نهادهای ضدانحصار در صنعت بانکداری کشور

مقاله علمی و پژوهشی " نقش تنظیم و نهادهای ضدانحصار در صنعت بانکداری کشور" مقاله ای است در 34 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازارهای ضد‌تراست، شاخص‌های قدرت بازاری، تنظیم اقتصادی، صنعت بانکداری پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از اقدامات اقتصادی چشمگیر در سال‌های اخیر در کشور ما، اجرای اصل خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی است و این موضوع از مؤلفه‌های مهم ایجاد رقابت در اقتصاد و نیل به سوی بازار آزاد است که مستلزم بسترسازی‌های قانونی است که بدون رعایت این بستر‌سازی‌ها، ایجاد انحصارات و تراست‌ها موجب اخلال رقابت در بازار و از بین رفتن رفاه مصرف‌کننده می‌شود. در این مقاله به تعریف بازارهای اقتصادی و ضد‌تراست، قدرت بازاری و شاخص‌های شناسایی آن، تنظیم اقتصادی و ابزارهای آن، قانون ضد‌تراست و اصول آن و در نهایت، کاربرد این مفاهیم در صنعت بانکداری می‌پردازیم و در پایان با بررسی وضعیت بانکداری کشور پیشنهادهایی ارائه می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله کارایی در صنعت بانکداری

ادامه مطلب

closeمقاله کارایی در صنعت بانکداری

مقاله علمی و پژوهشی " کارایی در صنعت بانکداری مطالعه موردی: اندازه گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی استان اصفهان" مقاله ای است در 34 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارایی، بانک، بازدهی نسبت به مقیاس پرداخته شده است چکیده مقاله در نظریه اقتصادی، رشد و توسعه بنگاه حاصل از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش کارایی و بهره وری است. در این مقاله پس از ارائه کلیاتی درباره مبانی نظری اندازه گیری کارایی براساس رویکرد نوین، تعریف و بررسی کارایی مبتنی بر مفهوم تابع تولید در اقتصاد خرد، به مبحث اندازه گیری کارایی در صنعت بانکداری می پردازد. گستره این مبحث شامل دو رویکرد تولیدی و واسطه گری در تعریف کارایی بانک، سه سطح مختلف تصمیم گیری درباره فروض انتخابی در اندازه گیری کارایی، شکل ریاضی چهار مدل تصریح شده برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی براساس رویکرد و فروض انتخابی، بررسی نتایج اندازه گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی استان اصفهان با داده های مقطعی سال 1382 و تعیین بانکهای کارا و ناکارا، راهکارهای اصلاح مقادیر نهاده ها و ستاده ها و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای بهبود سطوح کارایی در صنعت بانکداری است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در سال 1382 چهار بانک ملی، مسکن، رفاه و توسعه صادرات بانکهایی کارا و پنج بانک صادرات، ملت، سپه، تجارت و کشاورزی بانکهایی ناکارا بوده اند. میانگین کارایی با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس 857/0 و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده به تفکیک کارایی فنی خالص یا مدیریتی 979/0 و کارایی مقیاس 867/0 و با فرض حداکثرکردن ستاده به ترتیب 983/0 و 865/0 است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم‌های بانکی

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم‌های بانکی

 مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم‌های بانکی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تغییرات حدسی، قدرت انحصاری، کارایی هزینه، تحریم‌ اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم­های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می­باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم­یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله­ای با اثرات ثابت (FE2SLS)، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور  برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده­های ترازنامه­ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال­های 1380 تا ۱۳۹3 ش، به­کارگرفته شده­اند. نتایج به­دست آمده بیانگر آن ­است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم­ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک­ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته­های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش­ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم­ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی وضعیت بهره‌وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی وضعیت بهره‌وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی وضعیت بهره‌وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP" مقاله ای است در 22 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری؛ بهره‌وری؛ FAHP پرداخته شده است چکیده مقاله               این تحقیق با هدف طراحی الگوی ارزیابی بهروری در صنعت بانکداری انجام شده است. بر این اساس ، ضمن تعریف بهره‌وری و ارائه دیدگاه‌های مختلف و نمونه‌های بهره‌وری به بحث درباره اهمیت منابع انسانی پرداخته و نیز عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی را مطرح می‌کنیم. ترتیب اهمیت حوزه‌های دوگانه مؤثر بر ارتقای بهره‌وری (منابع انسانی، مالی) و اولویت‌بندی زیر معیار‌های مرتبط با حوزه‌های بهره‌وری (منابع انسانی، مالی) در بانک‌های دولتی، نیمه‌خصوصی و خصوصی با استفاده از فن AHP  فازی مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق، نظر کارشناسان خبره و صاحب‌نظران در بانک مرکزی، بانک ملی به‌عنوان نماینده بانک‌های دولتی، بانک صادرات به‌عنوان نماینده بانک‌های نیمه‌خصوصی و بانک پارسیان به‌عنوان نماینده بانک‌های خصوصی در استان سمنان به‌عنوان جامعه خبره انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که بانک خصوصی در ارتقای وضعیت بهره‌وری در حوزه‌های دوگانه مذکور نسبت به بانک‌های نیمه‌خصوصی و دولتی از عملکرد بالاتری برخوردار است. عنوان مقاله [English] A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique چکیده [English] This research is intended to design a model for the assessment of productivity in banking industry. Having defined productivity and having given some examples, the researchers explained the importance of human resource and the factors affecting it. The priority of human resource and financial productivity and their sub-factors in private and state banks were studied through AHP of Fuzzy methods. Considering the nature of the issue of research model and the ideas of the experts of the central bank of Iran, the researchers selected Bank Melli as the state sample bank, Bank Saderat as the half-private sample bank, and Parsian Bank as the private sample bank in Semnan province. The results indicated that private banks performed better with regard to productivity in comparison with half-private and state banks. کلیدواژه‌ها [English] productivity, State Banks, Private Banks, Half-Private Banks, human resource, Net Profit دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل‌های بهره‌ای در مکانیزم اعتبار

ادامه مطلب

closeمقاله ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل‌های بهره‌ای در مکانیزم اعتبار

مقاله علمی و پژوهشی " ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل‌های بهره‌ای در مکانیزم اعتبار" مقاله ای است در 20 صفحه و با 55 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری ذخیره جزئی، نرخ بهره، نرخ رجحان زمانی، ناسازگاری زمانی، بهینه‌یابی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش‌های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست‌های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده‌گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می‌پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می‌پردازد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده‌گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می‌سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن" مقاله ای است در 31 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ادغام؛ تمرکز؛ رویکرد scp؛ ساختار بازار؛ معیار بهینگی تعداد بانک پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با استفاده از رویکرد ساختاری و محاسبه شاخص‌های تمرکزِ نسبت k بانک بزرگ، هرفیندال- هیرشمن و هم‌چنین معرفی معیار بهینگی تعداد بانک، به بررسی ساختار بازار بانکداری ایران پرداخته شده است. نمونه این پژوهش شامل تمامی بانک‌های داخلی و دوره مورد بررسی 95-1370 است. نتایج برآورد شاخص‌های مذکور نشان داده است که بازار بانکی ایران در دوره مورد بررسی، از روند کاهش تمرکز و افزایش رقابت برخوردار بوده است که این روند در دهه 80 و پس از ورود بانک‌های خصوصی شدت گرفته است. در این دوره، صنعت بانکداری ایران از وضعیت انحصاری به وضعیت رقابت ناقص تغییر ساختار داده است. هم‌چنین رقابت در بعد تسهیلات بیشتر از دو بعد دیگر دارایی و سپرده بوده است. در ادامه تأثیر ادغام‌های فرضی دو گروه از بانک‌ها( بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح و بانک‌های کوچک) بر شرایط رقابتی بازار بانکداری با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و معیار بهینگی تعداد بانک سنجیده شده است که نشان از تأثیر ناچیز ادغام‌های مذکور بر افزایش تمرکز و تأثیر مثبت آن بر معیار بهینگی تعداد بانک دارد. عنوان مقاله [English] Investigating the Market Structure of Banking Industry and the Effects of Hypothetical Mergers on it چکیده [English] The Iranian banking sector is experiencing changes such as the expansion of private banks, the entry of foreign banks and the likely mergers of several banks and non-bank credit institution. Therefore, studying the process of structural changes in the banking market and determining its competitiveness, can help the policy makers and planners of the banking system in structural reforms and directing monetary policy. In this study, using the structural approach and calculating the three concentration indexes,( the k Bank, Herfindahl-Hirschman, as well as the number of bank's optimality criteria), we examined the banking market structure in Iran. The sample of the study includes all domestic banks and the period under review is 1991-2016. The results show that the Iran's banking market during the period under review has tended to reduce concentration and increase competition. Also, competition in facilities has been more than two other dimensions of assets and deposits. Further, the effect of hypothetical mergers between two groups of banks (banks owned by armed forces and small banks) on the competitive conditions of the banking market was measured using the Herfindahl-Hirschman index and the number of banks' optimality criteria. The results show that such mergers have an insignificance impact on the increase of concentration and lead to an improvement in the number of banks' optimality criteria. کلیدواژه‌ها [English] Concentration- SCP Method, Market Structure, Merger, Number of Bank's Optimality Criteria دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا

مقاله علمی و پژوهشی" رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا " مقاله ای است که در18 صفحه و با 44 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رضایتمندی مشتریان، بانکداری خصوصی، بانکداری دولتی و مدل میشرا اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری اخلاقی، بانکداری اسلامی، مؤسسات تأمین مالی خرد، قرض‏الحسنه، تحلیل واریانس پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال‏های اخیر تدوین الگویی به‏منظور رتبه‏بندی شاخص‏ها و تعیین جهت‏گیری‏های اساسی در این نوع بانک‏ها ضروری می‏باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت‏بندی شاخص‏های اساسی تعریف‏شده مربوط به بانک‏های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه‏ الگویی برای بانک‏های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه‏بندی شاخص‏هاست. به این‏ منظور، پرسشنامه‏ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص‏ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری‏مداری از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می‏باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در رتبه‏بندی شاخص‏ها تفاوت خاصی وجود ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مشتریان خاص، بانکداری اختصاصی، ‌ روش‌شناسی کیفی، تکنیک دلفی، طرح سیستماتیک پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب‌شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از روش‌های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل تحلیل داده‌ها از روش‌شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب‌های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب‌های اجرایی- ساختاری، آسیب‌های ادراکی- شناختی و آسیب‌های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک‌ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به‌عنوان آسیب‌های اصلی شناخته شدند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی

کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی به قلم پیمان اخوان و لیلا عباسی، سازمان‌های مختلف خدماتی را از لحاظ دانش تفکیک و از جهات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. امروزه با تحقیقات، نقل قول‌ها، مصاحبه‌ها و گزارش‌های فراوان درباره ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خدمات در جوامع علمی و دانشگاهی و همچنین جوامع صنعتی و به ویژه در راستای حرکت به سوی توسعه یافتگی کشور مواجه هستیم. همسو با سایر نقاط جهان، ایران نیز به سمت بهره‌گیری بیشتر از فضاهای خدماتی گام برداشته است. بی‌شک ظرفیت‌های فراوان بخش خدمات برای توسعه دانایی محور کشور بر کسی پوشیده نیست. نویسندگان این اثر نیز با توجه به سالیان متمادی تجربه مشاوره مدیریت دانش به سازمان‌ها، شاهد تکاپوی سازمان‌های خدماتی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان‌های خدمات شهری، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت و درمان، مراکز آموزشی و غیره برای ایجاد تمایز و حرکت به سوی دانش‌محور شدن بوده‌‌اند. امروزه به روشنی چالش فزاینده‌ای که سازمان‌های خدماتی برای بسیج منابع دانشی خود به منظور خلق ارزش پایدار با آن مواجه هستند، بیش از پیش مشخص بوده و در این راستا طیف وسیعی از صنایع خدماتی تلاش می‌کنند با به کارگیری فناوری‌های جدید، کسب و کار خود را توسعه دهند. با این وجود استفاده از فناوری به تنهایی، هزینه زیادی را بر این سازمان‌ها تحمیل کرده و از این رو نیاز به یافتن راهکارهایی برای کسب بیشترین منفعت با بهره‌گیری از منابع دانشی موجود سازمان است. کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی مشتمل بر هشت فصل است و مباحث مدیریت دانش در صنایع خدماتی و تأثیر آن بر رشد این سازمان‌ها را پوشش می‌دهد. در فصل نخست مروری اجمالی بر مفاهیم مدیریت دانش و خدمات داشته و در فصول دوم تا هفتم به ترتیب مدیریت دانش در صنایع خدماتی همچون صنعت بانکداری خدمات آموزشی خدمات بهداشت و درمان، صنعت گردشگری، صنعت حمل و نقل و صنعت بیمه را مورد توجه قرار می‌دهد. فصل هشتم کتاب نیز به نقد و بررسی مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی ایران می‌پردازد و راهکارهایی مناسب جهت موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی کشور در این فصل بیان می‌گردد. در این کتاب تلاش شده با ذکر نمونه‌های موفق جهانی در هر یک از فصول، علاوه بر غنا بخشیدن به محتوای کتاب و تبیین جایگاه مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی کشورهای مختلف، مورد‌ کاوی‌های واقعی به عنوان الگویی مناسب جهت به کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی کشور بررسی گردند، به نحوی که مدیران سازمان‌های خدماتی کشور قادر خواهند بود متناسب با نوع سازمان و با بهره‌گیری از این موارد، به پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان خویش اقدام نمایند. در بخشی از کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی می‌خوانیم: در دنیای کسب و کار بسیار دشوار کنونی، مزیت رقابتی سازمان تقریبا به طور کامل به نحوه مدیریت و بکارگیری دارایی‌های آن بستگی دارد. این دارایی‌ها را می‌توان به ملموس و ناملموس دسته‌بندی کرد. به طور سنتی، دارایی‌های ملموس مانند کارخانه، تجهیزات، موجودی و سرمایه مالی، مهم‌ترین دارایی‌های شرکت محسوب می‌شوند. دارایی‌های تامسون، نقشی مهم در تمام سازمان‌ها ایفا می‌کنند صرف نظر از این که مربوط به کدام صنعت باشند (ووریک و همکاران، 2001). اکنون مدیریت دانش در حال تبدیل به مؤلفه کاملا مهم در دارایی ناملموس سازمان است. دانش، عنصر اصلی به وجود آورنده اقدامات مدیریت دانش در تمام بخش‌ها است. عمر مبتنی بر دانش، مؤسسات بانکی را وادار کرده تا دانش را به عنوان یکی از مزایای رقابتی اصلی در نظر بگیرند، زیرا محل مالی، محلی دانش محور است (داونیورت، 1998 ‌ای اس ‌ای اس، 2002) بررسی مزایای سیستم مدیریت دانش در بخش بانکی نشان می‌دهد، این مزایا می‌تواند در دو سطح به وجود بیاید: فردی و سازمانی (کونگ و پاندیا"، 2003). در سطح فردی، مدیریت دانش، فرصت‌هایی را به منظور افزایش مهارتها و تجربه کارکنان از طریق همکاری و تسهیم دانش افراد دیگر و یادگیری از یکدیگر فراهم می‌کند و به موجب آن عملکرد فردی را بهبود می‌بخشد که به بهبود پیشرفت شغلی می‌انجامد، اما در سطح سازمانی، مدیریت دانش مزایای زیادی را برای بخش بانکی فراهم می‌کند. فهرست مطالب فصل نخست: مبانی مدیریت دانش و خدماتمقدمه2 - 1 درک مفهوم دانش3 - 1 مدیریت دانش4 - 1 سازمان‌های خدماتی؛ منبع پیشگام اقتصادی5 - 1 درک مفهوم خدمات6 - 1 ماهیت سازمان‌های خدماتی7 - 1 کیفیت خدمات8 - 1 اهمیت مدیریت دانش در صنایع خدماتی9 - 1 خلاصهفصل دوم: مدیریت دانش در بانکداری و خدمات مالی1 - 2 مقدمه2 - 2 مدیریت دانش در صنعت بانکداری چالش‌ها و فرصت‌ها3 - 2 مدل مدیریت دانش برای بخش بانکداری4 - 2 عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک5 - 2 بررسی تطبیقی مدیریت دانش در بخش بانکی با تحقیقات تجربی6 - 2 هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش در ارائه خدمات مشاوره مالی7 - 2 تاثیر زیرساخت مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری8 - 2 داستان گویی ابزاری آسان برای اشتراک دانش در بانک‌ها9 - 2 مدیریت دانش، اشتراک و ایجاد دانش در صنعت بانکداری کشورهای در حال توسعه10 - 2 خلاصهفصل سوم: مدیریت دانش در خدمات آموزشی1 - 3 مقدمه2 - 3 مدیریت دانش در آموزش عالی: چالش‌ها و فرصت‌ها3 - 3 پیاده سازی مدل مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی4 - 3 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش موسسات آموزشی5 - 3 مدل موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش6 - 3 فرایند مدیریت دانش در نظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه‌ها7 - 3 نقش مدیریت دانش در محیط یادگیری الکترونیکی8 - 3 خلاصهفصل چهارم: مدیریت دانش در خدمات بهداشتی درمانی1 - 4 مقامه2 - 4 قابلیت‌های مدیریت دانش در سیستم مدیریت بهداشت و درمان3 - 4 توسعه مدل مدیریت دانش جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات مراقبت4 - 4 عوامل کلیدی موثر در تمایل درمانگران بخش بهداشت و درمان در به کار گیری مدیریت دانش5 - 4 عوامل بحرانی پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر دانش در بیمارستان6 - 4 مدیریت دانش پزشکی در بخش‌های بیمارستانی7 - 4 خلاصهفصل پنجم: مدیریت دانش در خدمات گردشگری1 - 5 مقدمه2 - 5 نگاهی بر پیشینه مدیریت دانش در صنعت گردشگری3 - 5 مدلی برای گردشگری مبتنی بر مدیریت دانش4 - 5 انتقال دانش و نوآوری در صنعت گردشگری: درک مسیر انتقال دانش5 - 5 چالش‌های مدیریت دانش در بخش گردشگری6 - 5 استخراج دانش مشتری برای توسعه خاله مت جلد یاد گردشگری و مدیریت ارتباط با مشتری7 - 5 کارکرد یک سیستم نرم افزار مدیریت دانش در گردشگری8 - 5 خلاصهفصل ششم: مدیریت دانش در خدمات حمل ونقل1 - 6 مقدمه2 - 6 نگاهی بر به کار گیری مدیریت دانش در خدمات حمل و نقل کشور لیتوانی3 - 6 مدیریت دانش برای ترویج پایداری در پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل استرالیا4 - 6 رویکرد مبتنی بر عملیات مدیریت دانش در صنعت هوایی کشور 10005 - 6 مدیریت دانش در حمل و نقل عمومی: تجاربی از شرکت‌های اتوبوس رانی برزیل6 - 6 کاربرد مدیریت دانش در دستگاه‌های حمل و نقل هوشمند7 - 6 چارچوب مدیریت دانش و روش استاد لال خودکار در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند8 - 6 خلاصهفصل هفتم: مدیریت دانش در خدمات بیمه1 - 7 مقدمه2 - 7 مدیریت دانش برای شرکت‌های بیمه: چالش‌ها و فرصت‌ها3 - 7 عوامل موثر در اشتراک دانش در صنعت بیمه4 - 7 عوامل موثر در پذیرش و به کار گیری مدیریت دانش در تجارت بیمه عمر5 - 7 یافتن بازار هدف از طریق کشف دانش برای صنعت بیمه6 - 7 ارزش آفرینی در شرکت‌های بیمه بر مبنای مدیریت دانش7 - 7 خلاصهفصل هشتم: مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی ایران1 - 8 مقدمه2 - 8 مدیریت دانش در صنعت بانکداری ایران3 - 8 مدیریت دانش در صنعت بیمه ایران4 - 8 مدیریت دانش در بخش بهداشت و درمان ایران5 - 8 مدیریت دانش در بخش خدمات آموزشی ایران6 - 8 مدیریت دانش در بخش حمل و نقل ایران7 - 8 مدیریت دانش در صنعت گردشگری و هتلداری ایران..8 - 8 جمع بندیمراجع

more_vert کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی

کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی به قلم پیمان اخوان و لیلا عباسی، سازمان‌های مختلف خدماتی را از لحاظ دانش تفکیک و از جهات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. امروزه با تحقیقات، نقل قول‌ها، مصاحبه‌ها و گزارش‌های فراوان درباره ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خدمات در جوامع علمی و دانشگاهی و همچنین جوامع صنعتی و به ویژه در راستای حرکت به سوی توسعه یافتگی کشور مواجه هستیم. همسو با سایر نقاط جهان، ایران نیز به سمت بهره‌گیری بیشتر از فضاهای خدماتی گام برداشته است. بی‌شک ظرفیت‌های فراوان بخش خدمات برای توسعه دانایی محور کشور بر کسی پوشیده نیست. نویسندگان این اثر نیز با توجه به سالیان متمادی تجربه مشاوره مدیریت دانش به سازمان‌ها، شاهد تکاپوی سازمان‌های خدماتی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان‌های خدمات شهری، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت و درمان، مراکز آموزشی و غیره برای ایجاد تمایز و حرکت به سوی دانش‌محور شدن بوده‌‌اند. امروزه به روشنی چالش فزاینده‌ای که سازمان‌های خدماتی برای بسیج منابع دانشی خود به منظور خلق ارزش پایدار با آن مواجه هستند، بیش از پیش مشخص بوده و در این راستا طیف وسیعی از صنایع خدماتی تلاش می‌کنند با به کارگیری فناوری‌های جدید، کسب و کار خود را توسعه دهند. با این وجود استفاده از فناوری به تنهایی، هزینه زیادی را بر این سازمان‌ها تحمیل کرده و از این رو نیاز به یافتن راهکارهایی برای کسب بیشترین منفعت با بهره‌گیری از منابع دانشی موجود سازمان است. کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی مشتمل بر هشت فصل است و مباحث مدیریت دانش در صنایع خدماتی و تأثیر آن بر رشد این سازمان‌ها را پوشش می‌دهد. در فصل نخست مروری اجمالی بر مفاهیم مدیریت دانش و خدمات داشته و در فصول دوم تا هفتم به ترتیب مدیریت دانش در صنایع خدماتی همچون صنعت بانکداری خدمات آموزشی خدمات بهداشت و درمان، صنعت گردشگری، صنعت حمل و نقل و صنعت بیمه را مورد توجه قرار می‌دهد. فصل هشتم کتاب نیز به نقد و بررسی مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی ایران می‌پردازد و راهکارهایی مناسب جهت موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی کشور در این فصل بیان می‌گردد. در این کتاب تلاش شده با ذکر نمونه‌های موفق جهانی در هر یک از فصول، علاوه بر غنا بخشیدن به محتوای کتاب و تبیین جایگاه مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی کشورهای مختلف، مورد‌ کاوی‌های واقعی به عنوان الگویی مناسب جهت به کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی کشور بررسی گردند، به نحوی که مدیران سازمان‌های خدماتی کشور قادر خواهند بود متناسب با نوع سازمان و با بهره‌گیری از این موارد، به پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان خویش اقدام نمایند. در بخشی از کتاب مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی می‌خوانیم: در دنیای کسب و کار بسیار دشوار کنونی، مزیت رقابتی سازمان تقریبا به طور کامل به نحوه مدیریت و بکارگیری دارایی‌های آن بستگی دارد. این دارایی‌ها را می‌توان به ملموس و ناملموس دسته‌بندی کرد. به طور سنتی، دارایی‌های ملموس مانند کارخانه، تجهیزات، موجودی و سرمایه مالی، مهم‌ترین دارایی‌های شرکت محسوب می‌شوند. دارایی‌های تامسون، نقشی مهم در تمام سازمان‌ها ایفا می‌کنند صرف نظر از این که مربوط به کدام صنعت باشند (ووریک و همکاران، 2001). اکنون مدیریت دانش در حال تبدیل به مؤلفه کاملا مهم در دارایی ناملموس سازمان است. دانش، عنصر اصلی به وجود آورنده اقدامات مدیریت دانش در تمام بخش‌ها است. عمر مبتنی بر دانش، مؤسسات بانکی را وادار کرده تا دانش را به عنوان یکی از مزایای رقابتی اصلی در نظر بگیرند، زیرا محل مالی، محلی دانش محور است (داونیورت، 1998 ‌ای اس ‌ای اس، 2002) بررسی مزایای سیستم مدیریت دانش در بخش بانکی نشان می‌دهد، این مزایا می‌تواند در دو سطح به وجود بیاید: فردی و سازمانی (کونگ و پاندیا"، 2003). در سطح فردی، مدیریت دانش، فرصت‌هایی را به منظور افزایش مهارتها و تجربه کارکنان از طریق همکاری و تسهیم دانش افراد دیگر و یادگیری از یکدیگر فراهم می‌کند و به موجب آن عملکرد فردی را بهبود می‌بخشد که به بهبود پیشرفت شغلی می‌انجامد، اما در سطح سازمانی، مدیریت دانش مزایای زیادی را برای بخش بانکی فراهم می‌کند. فهرست مطالبفصل نخست: مبانی مدیریت دانش و خدماتمقدمه2 - 1 درک مفهوم دانش3 - 1 مدیریت دانش4 - 1 سازمان‌های خدماتی؛ منبع پیشگام اقتصادی5 - 1 درک مفهوم خدمات6 - 1 ماهیت سازمان‌های خدماتی7 - 1 کیفیت خدمات8 - 1 اهمیت مدیریت دانش در صنایع خدماتی9 - 1 خلاصهفصل دوم: مدیریت دانش در بانکداری و خدمات مالی1 - 2 مقدمه2 - 2 مدیریت دانش در صنعت بانکداری چالش‌ها و فرصت‌ها3 - 2 مدل مدیریت دانش برای بخش بانکداری4 - 2 عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک5 - 2 بررسی تطبیقی مدیریت دانش در بخش بانکی با تحقیقات تجربی6 - 2 هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش در ارائه خدمات مشاوره مالی7 - 2 تاثیر زیرساخت مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری8 - 2 داستان گویی ابزاری آسان برای اشتراک دانش در بانک‌ها9 - 2 مدیریت دانش، اشتراک و ایجاد دانش در صنعت بانکداری کشورهای در حال توسعه10 - 2 خلاصهفصل سوم: مدیریت دانش در خدمات آموزشی1 - 3 مقدمه2 - 3 مدیریت دانش در آموزش عالی: چالش‌ها و فرصت‌ها3 - 3 پیاده سازی مدل مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی4 - 3 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش موسسات آموزشی5 - 3 مدل موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش6 - 3 فرایند مدیریت دانش در نظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه‌ها7 - 3 نقش مدیریت دانش در محیط یادگیری الکترونیکی8 - 3 خلاصهفصل چهارم: مدیریت دانش در خدمات بهداشتی درمانی1 - 4 مقامه2 - 4 قابلیت‌های مدیریت دانش در سیستم مدیریت بهداشت و درمان3 - 4 توسعه مدل مدیریت دانش جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات مراقبت4 - 4 عوامل کلیدی موثر در تمایل درمانگران بخش بهداشت و درمان در به کار گیری مدیریت دانش5 - 4 عوامل بحرانی پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر دانش در بیمارستان6 - 4 مدیریت دانش پزشکی در بخش‌های بیمارستانی7 - 4 خلاصهفصل پنجم: مدیریت دانش در خدمات گردشگری1 - 5 مقدمه2 - 5 نگاهی بر پیشینه مدیریت دانش در صنعت گردشگری3 - 5 مدلی برای گردشگری مبتنی بر مدیریت دانش4 - 5 انتقال دانش و نوآوری در صنعت گردشگری: درک مسیر انتقال دانش5 - 5 چالش‌های مدیریت دانش در بخش گردشگری6 - 5 استخراج دانش مشتری برای توسعه خاله مت جلد یاد گردشگری و مدیریت ارتباط با مشتری7 - 5 کارکرد یک سیستم نرم افزار مدیریت دانش در گردشگری8 - 5 خلاصهفصل ششم: مدیریت دانش در خدمات حمل ونقل1 - 6 مقدمه2 - 6 نگاهی بر به کار گیری مدیریت دانش در خدمات حمل و نقل کشور لیتوانی3 - 6 مدیریت دانش برای ترویج پایداری در پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل استرالیا4 - 6 رویکرد مبتنی بر عملیات مدیریت دانش در صنعت هوایی کشور 10005 - 6 مدیریت دانش در حمل و نقل عمومی: تجاربی از شرکت‌های اتوبوس رانی برزیل6 - 6 کاربرد مدیریت دانش در دستگاه‌های حمل و نقل هوشمند7 - 6 چارچوب مدیریت دانش و روش استاد لال خودکار در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند8 - 6 خلاصهفصل هفتم: مدیریت دانش در خدمات بیمه1 - 7 مقدمه2 - 7 مدیریت دانش برای شرکت‌های بیمه: چالش‌ها و فرصت‌ها3 - 7 عوامل موثر در اشتراک دانش در صنعت بیمه4 - 7 عوامل موثر در پذیرش و به کار گیری مدیریت دانش در تجارت بیمه عمر5 - 7 یافتن بازار هدف از طریق کشف دانش برای صنعت بیمه6 - 7 ارزش آفرینی در شرکت‌های بیمه بر مبنای مدیریت دانش7 - 7 خلاصهفصل هشتم: مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی ایران1 - 8 مقدمه2 - 8 مدیریت دانش در صنعت بانکداری ایران3 - 8 مدیریت دانش در صنعت بیمه ایران4 - 8 مدیریت دانش در بخش بهداشت و درمان ایران5 - 8 مدیریت دانش در بخش خدمات آموزشی ایران6 - 8 مدیریت دانش در بخش حمل و نقل ایران7 - 8 مدیریت دانش در صنعت گردشگری و هتلداری ایران..8 - 8 جمع بندیمراجع

more_vert کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول

ادامه مطلب

closeکتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول

کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول، تالیف طناز خوش احوال نظیف، شامل اصلاحات طبقه‌بندی شده در زمینه‌های: حسابداری، فروش، بانکداری، مذاکرات، جلسات، هماهنگی‌ها و موافقات است. اصطلاحات ارائه شده در این کتاب کاربردی بوده و جهت افزایش بهره‌وری در مکالمات و مکاتبات تجاری جمع‌آوری شده است. جهت درک بهتر هر اصطلاح مثالی بیان شده که با ترجمه فارسی آن همراه است. در بخشی از کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار (100professional business idioms) می‌خوانیم: I cannot exactly tell you how much it took to rebuild this area; but as a ballpark figure I’d say 2 million Dollars نمی‌توانم دقیقاً بگویم که ساخت مجدد این فضا چقدر هزینه داشت، به نظرم تقریباً 2 میلیون دلار. David is working as a bean counter for a big company دیوید به عنوان حسابدار در یک شرکت بزرگ کار می‌کند. فهرست مطالبمقدمهاصطلاحات حسابداری اصطلاحات تبلیغاتاصطلاحات بانکداریاصطلاحات جلساتاصطلاحات فروشاصطلاحات هماهنگی‌ها و توافقاتاصطلاحات مذاکراتدیکشنری

more_vert کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی

ادامه مطلب

closeکتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی

کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی نوشته‌ی سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی، به بررسی کامل سودهای پرداختی از سوی بانک‌ها به مشتریان در بانکداری اسلامی می‌پردازد. امروزه بانک‌ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند که مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد. بخش اصلی و عمده فعالیت بانک‌ها را می‌توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک‌ها که در این ارتباط بانک‌ها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می‌نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار، کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد. از این‌ رو تعیین ماهیت سپرده‌های بانکی در بانک‌داری اسلامی جهت حلیت داد و ستد‌های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک‌ها به مشتریان، یک امر ضروری است تا هم متشرعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده‌ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند. در بخشی از کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی می‌خوانیم: در سال 1971 بانک اجتماعی ناصر در مصر تأسیس شد که به عنوان یک بانک تجاری و بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد و به تدریج بانک‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت نمودند مثلا کشور دبی سال 1975 و کشور سودان در سال 1977 و در کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل فیلیپین در سال 1973 و مالزی در سال 1983 ایجاد شد. امروزه بانکداری اسلامی در خارج از مرزهای سنتی اقتصاد اسلامی به سمت کشورهای غربی، به ویژه کشور انگلستان گسترش پیدا کرده است، که البته گسترش بانکداری اسلامی در کشورهای غربی همزمان با توسعه‌ی آن در کشورهای اسلامی بوده است و سیستم بانکداری اسلامی در حال حاضر خانه‌ی مالی اسلامی خوانده می‌شود که در سال 1978 میلادی در کشور لوکزامبورک تأسیس شد که نخستین تلاش برای توسعه‌ی بانکداری در دنیای غرب به شمار می‌رود و علاوه بر آن یک بانک بین المللی اسلامی در دانمارک تأسیس شد. بانکداری اسلامی در چند مسیر عمده از بانکداری عرفی متمایز می‌شود که می‌توان به ممنوعیت معاملاتی که بر مبنای نرخ ثابت و از پیش تعیین شده اشاره کرد و دیگر این که عملیات بانکی باید بر اساس روش‌های معینی و با استفاده از ابزار و وسایل مالی خاص صورت گیرد. که در چارچوب عقود شرعی و دستورات قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) استوار باشد، زیرا به اعتقاد مسلمانان احکام شرعی دستورات جامع و کاملی را برای جنبه‌های مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی مردم دربر دارد و از این جهت، دین اسلام کامل‌ترین دین‌هاست و احکام آن از بطن دین قابل درک و استخراج است. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: ماهیت سپردهفصل دوم: انواع و شرایط و ماهیت سپرده گذاریفصل سوم: نقش بانک‌ها در ایجاد سپرده‌گذاری سود دهفهرست منابع

more_vert کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار

ادامه مطلب

closeکتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار

کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول، تالیف طناز خوش احوال نظیف، شامل اصلاحات طبقه‌بندی شده در زمینه‌های: حسابداری، فروش، بانکداری، مذاکرات، جلسات، هماهنگی‌ها و موافقات است. اصطلاحات ارائه شده در این کتاب کاربردی بوده و جهت افزایش بهره‌وری در مکالمات و مکاتبات تجاری جمع‌آوری شده است. جهت درک بهتر هر اصطلاح مثالی بیان شده که با ترجمه فارسی آن همراه است. در بخشی از کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار (100professional business idioms) می‌خوانیم: I cannot exactly tell you how much it took to rebuild this area; but as a ballpark figure I’d say 2 million Dollars نمی‌توانم دقیقاً بگویم که ساخت مجدد این فضا چقدر هزینه داشت، به نظرم تقریباً 2 میلیون دلار. David is working as a bean counter for a big company دیوید به عنوان حسابدار در یک شرکت بزرگ کار می‌کند. فهرست مطالبمقدمهاصطلاحات حسابداری اصطلاحات تبلیغاتاصطلاحات بانکداریاصطلاحات جلساتاصطلاحات فروشاصطلاحات هماهنگی‌ها و توافقاتاصطلاحات مذاکراتدیکشنری

more_vert مقاله برآورد هزینه‌های اجتماعی قدرت بازاری بانک‌ها در سیستم بانکداری ایران

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد هزینه‌های اجتماعی قدرت بازاری بانک‌ها در سیستم بانکداری ایران

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد هزینه‌های اجتماعی قدرت بازاری بانک‌ها در سیستم بانکداری ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قدرت بازاری، شاخص لرنر، هزینه اجتماعی پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه به‌ بررسی درجه رقابتی در بانک‌های مورد مطالعه به‌عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می‌پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک‌ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به‌همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی‌که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert افزایش قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت

ادامه مطلب

closeافزایش قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: میزان قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافت و به حدود هزار میلیارد تومان رسید. ولی الله سیف اظهار داشت: پایش قراردادهای دانشگاه ها با صنعت برای نخستین بار در سال ۹۷ انجام شد، امسال رقم این قراردادها در مقایسه با سال گذشته افزایش بیشتری داشت.وی افزود: اصل مساله ارتباط با صنعت مورد توجه دانشگاه ها قرار گرفته است چرا که تا قبل از سال ۹۷ دانشگاه ها اطلاعاتی از قراردادها و عملکرد ارتباط با صنعت ارائه نمی دادند ولی از سال گذشته دانشگاه ها این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و شرایط را بهبود داده اند.مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم‌ با بیان اینکه برای وزارت علوم هدف گیری اساسی دانشگاه ها به سوی صنعت مهم تر از ارقام قراردادها است، تصریح کرد: این قراردادها بیشتر در حوزه فنی و مهندسی است اما در سایر زمینه ها نظیر علوم حسابداری، اداری و مالی، علوم انسانی و کشاورزی هم گسترش یافته است.سیف تاکید کرد: دانشگاه ها برای قراردادهای صنعتی مخاطبان خصوصی و دولتی دارند و علاقه مندی برای کارهای تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی روند افزایشی دارد.وی خاطرنشان کرد: قراردادهای دانشگاه ها با صنعت محدود به دانشگاه های بزرگ و سطح یک نیست بلکه دانشگاه های کوچک در استان های کوچک هم وارد قراردادهای صنعتی شده اند.این مقام مسئول در وزارت علوم درباره میزان قرارداد سال گذشته دانشگاه ها با صنعت یادآور شد: این رقم ۹۵۰ میلیارد تومان بود.

more_vert کتاب بازار جدید ارز دیجیتال: می‌خواهید تجارت کنید؟ دم در بد است!

ادامه مطلب

closeکتاب بازار جدید ارز دیجیتال: می‌خواهید تجارت کنید؟ دم در بد است!

کتاب بازار جدید ارز دیجیتال: می‌خواهید تجارت کنید؟ دم در بد است! نوشته‌ی محمدحسین طالب بیدخت، سعی بر آن دارد تا مفاهیم پیچیده ارز‌های دیجیتال و فناوری‌های نو، وابسته به عرصه دیجیتال را به ساده‌ترین شکل ممکن بیان کند. محمدحسین طالب بیدختی در این اثر به شما خواهد گفت که چطور توانسته در عرض 3 روز بیت کوین معامله کند. کتاب بازار جدید ارز دیجیتال برای همه سنین مناسب است و با هدف آشنایی شما با بلاک چین، ارز دیجیتال و تجارت آن به نگارش درآمده است. از ابتدای آفرینش تاکنون، بشر روش‌های مختلفی برای تجارت به کار برده است. اما مشخص است که با گذر زمان الفبای زندگی تغییر می‌کند و نیاز است همگان مفاهیم کلی تکنولوژی‌های پر استفاده مثل کامپیوتر و اینترنت را در سطح پایه بدانند. بنابراین محمدحسین طالب بیدختی در این کتاب به طرزی شگرف و در اوج سادگی، انقلاب دیجیتالیِ در راه را توضیح داده است. جملات برگزیده کتاب بازار جدید ارز دیجیتال: - بسیاری از افراد پولی را که بدست آورده‌اند خرج می‌کنند تا چیزهایی بخرند که نمی‌خواهند تا مردمی را تحت تاثیر قرار دهند که دوست ندارند.- برای ثروتمند شدن، باید در زمانی که خواب هستید نیز پول دربیاورید.- من دوست دارم مثل یک فقیر با یک عالمه پول زندگی کنم.- پول با زبانی صحبت می‌کند که همه دنیا آن را درک می‌کنند. در بخشی از کتاب بازار جدید ارز دیجیتال می‌خوانیم: بانک و نظام بانکی به عنوان تعدیل و جاری کننده پول و ارزش مالی کشور، زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هر کشور به شمار میرود که با بخش‌های گوناگون تولید و صنعت و مردم رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ دارد. با رشد روز افزون معاملات تجاری الکترونیکی در سطح دنیا و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیکی به عنوان بخش جدائی ناپذیر از تجارت الکترونیکی و دارای نقش اساسی در اجرای آن بوجود آمده است. سرعت توسعه فن آوری اطلاعات، باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سامانه‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری شده و مفاهیم جدیدی را به عنوان پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آن ارائه نموده است. این دو مفهوم، ایجاد کننده نوع جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی می‌باشند. بنا به فرهنگ آکسفورد: "بانکداری الکترونیکی روشی در بانکداری است که در آن مشتری از طریق اینترنت معاملات خود را انجام می‌دهد". تا مدت‌ها، مشتریان برای دسترسی به خدمات بانکی از اسناد کاغذی و کارهای دستی استفاده می‌کردند ولی در نهایت با یکپارچه سازی سیستم‌ها و شبکه‌ای شدن و مرتبط کردن مشتریان با تمامی عملات بانکی، امروزه مشتریان برای دریافت وام یا خدمات بیمه‌ای یا دیگر خدمات بانکی بی‌نیاز از مراجعه به بانک می‌باشند. تحولات شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهان به واسطه انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دنیای مجازی بوجود آمده است، باعث به وجود آمدن مفهوم جدیدی از پول به نام پول الکترونیکی و در پی آن جرم پول‌شوئی، همچنین پول‌شوئی الکترونیکی شده است. که به دلیل ابعاد بسیار گسترده آن در سطح کشور و در سطح بین‌المللی، توجه نظام‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشور‌ها را به خود معطوف داشته است. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: چرا ارز دیجیتال؟انواع معامله!الف) کالا با کالای خودمان!ب) اولین پولج) سکهد) کاغذه) بانکو) بانک الکترونیکز) پول دیجیتالیارزهای دیجیتالقردادهای هوشمنداینترنت غیر متمرکزفصل دوم: انواع ارزهاالف) آگر Augurب) نئو NEOج) استیم ایت Steem Itد) گولم GOLEMه) استوریکا Storiqaو) ریپل Rippleفصل سوم: کاربرد ارزهافصل چهارم: استخراج miningاستخر استخراج MiningPoolفصل پنجم: چنگال‌ها Forksفصل ششم: بلاک چین blockchainکاربردهای دیگر بلاک چینفصل هفتم: کیف پولانواع کیف پولالف) کیف پول نرم افزاریب) کیف پول تحت وبج) کیف پول‌های صرافی‌هاد) کیف پول سخت افزاریفصل هشتم: جزئیات و جمع بندیالف) کارمزدب) توکنج) تغییر ارز به ارز دیگرExchangeد) خرید و فروش ارزه) جمع بندیواژگان کلیدیمنابع

more_vert مقاله بررسی روش‌های تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی روش‌های تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روش‌های تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی در چارچوب تحلیلی ساختار- رفتار-عملکرد " مقاله ای است در 31 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری اسلامی، تامین مالی مشارکتی، چالش‌های بانکداری اسلامی، پارادایم ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از دغدغه‌های برخی از صاحبنظران حوزه مالی اسلامی انطباق خدمات بانکی با اصول شرعی است. این نگرانی در خصوص عقود مشارکتی که دارای پیچیدگی‌های بیشتری به ویژه در تقسیم سود و زیان است، دو چندان می‌شود. پژوهشگران چندی به مطالعه و تحقیق در این موضوع پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد داده‌اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان‌پذیری و نحوه اثر به کارگیری این راهکارهاست. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به فضای محیطی و توان عملیاتی نظام بانکی کشور مناسب‌ترین راهکار چیست. به این منظور در چارچوب روش تحقیق اسنادی–تحلیلی از پارادایم ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) بهره گرفته‌ایم. جمع‌بندی تحلیل‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به محدودیت‌های موجود استفاده از مکانیسم‌های انگیزشی در قرارداد یا تدوین قراردادهای تسهیلات مشارکتی انگیزه سازگاری که بتواند منافع تسهیلات گیرنده را تامین نماید و با برخورداری از مکانیسم خود کنترلی در توان اجرایی بانک صرفه‌جویی نماید، می‌تواند هزینه‌های نظارتی بانک را کاهش داده و در بلندمدت فضای مشارکتی بین تسهیلات گیرنده و بانک را به سمت اعتماد، صداقت و شفافیت در تقسیم سود و زیان هدایت کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ساختار صنعتی، رفتار بنگاه‌ها، صنعت داروسازی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (1386-1380) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می‌داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انواع شاخص‌های کارایی برای بنگاه‌های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده‌ است. با توجه به‌نظریه قدرت بازار برخی شاخص‌های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا‌دار شاخص‌های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می‌باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران" مقاله ای است در 41 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث چسب پرداخته شده است چکیده مقاله ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می‌پردازد که در آن ترجیحات تصمیم‌گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به‌عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی‌شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل‌مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ‌های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه‌های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می‌پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل‌های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می‌شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه‌ای با نسبت مصرف به درآمد (به‌عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده‌ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می‌سازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .