جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی راهبردهای مطلوب و شبکه های تلویزیونی استانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی راهبردهای مطلوب و شبکه های تلویزیونی استانی

مقاله علمی و پژوهشی" راهبردهای مطلوب و شبکه های تلویزیونی استانی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به راهبردهای مطلوب و شبکه های تلویزیونی استانی ، رسانه های محلی ، ماتریس سوات سپهر رسانه ای ، تولیدات رسانه ای ، مدیریت راهبردی و نظریه مینتزبرگ اشاره  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی محصولات شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی محصولات شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" محصولات شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و سرمایه اجتماعی " مقاله ای است در 34 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به محصولات شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و سرمایه اجتماعی ، کالای فرهنگی ، برجسته سازی ، ارتباطات افقی ، ارتباطات عمومی ، تولیدات رسانه ای ، اعتماد ، کاربرد رسانه، قدرت رسانه ، رسانه فعال، قدرت نرم و ابزار دیپلماسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سریال های تلویزیونی ماهواره ای و جذب مخاطبان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سریال های تلویزیونی ماهواره ای و جذب مخاطبان

مقاله علمی و پژوهشی" سریال های تلویزیونی ماهواره ای و جذب مخاطبان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سریال های تلویزیونی ماهواره ای و جذب مخاطبان ، سریال ماهواره ، شبکه جم ، سریال حریم سلطان و سریال کوزی گونی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی

  مقاله علمی و پژوهشی" فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی ، برنامه سازی تعاملی ، رسانه های شهروندی و شبکه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم

مقاله علمی و پژوهشی" کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم، بازنمایی ، شبکه تلویزیونی ، ماهواره ، جنگ نرم و قدرت نرم اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان ، شبکه های تلویزیونی ، کارکرد فرهنگی و آگهی تجاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی

مقاله علمی و پژوهشی" سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی ، نظریه کاشت ، جامعه پذیری ، الگوی ترکیبی ، مفهوم سبک زندگی و ارزشهای مذهبی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی

مقاله علمی و پژوهشی" کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی  " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کاربرد گفتگو در برنامه تلویزیونی، گفتگوی رسانه ای ، برنامه گفتگو محور ، ماهیت ارتباطی ، ماهیت گفتگو و کارکرد گفتگو اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی شبکه آموزش

ادامه مطلب

closeاعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی شبکه آموزش

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روزسه شنبه۱۳ اسفندماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد. آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) در روز سه شنبه ۱۳ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود را اعلام کرد. برنامه های آموزشی دوره متوسطه اول عبارت است از ساعت ۸ صبح تا۸:۳۰ ریاضی پایه ۹، ساعت۸:۳۰ تا ۹ صبح، درس زبان انگلیسی ۸ پایه ۸ و ساعت ۹ تا ۹:۳۰ریاضی ۹ پایه نهم متوسطه اول. همچنین برنامه های دوره ابتدایی که قرار است فردا از شبکه آموزش پخش شود، بدین شرح است:ساعت ۱۰:۳۰صبح الی۱۰:۵۰درس علوم اول ابتدایی، ساعت۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰ درس فارسی ششم و ساعت۱۱:۱۰ تا۱۱:۳۰ درس علوم پنجم. برنامه های آموزشی دوره متوسطه دوم فردا از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه با درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک آغاز می شود، سپس ساعت۳۰؛ ۱۲ تا۱۳درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲ همه رشته های متوسطه دوم، ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ درس جغرافیا ۲ پایه ۱۱ رشته انسانی و ساعت۱۵:۳۰ تا ۱۶ درس فیزیک ۱ پایه دهم رشته ریاضی پخش می شود. برنامه های فنی و حرفه ای و کاردانش نیز عبارت است: ساعت۱۶ تا ۱۶:۳۰ درس فیزیک (فنی‌ حرفه‌ای وکاردانش) و ساعت ۱۶:۲۵ تا ۱۶:۴۵ درس ریاضی ۱ پایه دهم (فنی حرفه‌ای و کاردانش). باتوجه به تغییرات در افزایش فرصت‌های آموزشی جدید، در مقاطع تحصیلی، به محض نهایی شدن لیست جدول روزهای آینده به اطلاع شما خواهد رسید.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سریال های تلویزیونی ماهواره ای و فرهنگ نامگذاری مردم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سریال های تلویزیونی ماهواره ای و فرهنگ نامگذاری مردم

مقاله علمی و پژوهشی" سریال های تلویزیونی ماهواره ای و فرهنگ نامگذاری مردم " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سریال های تلویزیونی ماهواره ای و فرهنگ نامگذاری مردم ، جامعه شناسی نام ، تحولات فرهنگی ، سریال عشق ممنوع ، سریال عشق و جزا و سریال ایزل اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی

مقاله علمی و پژوهشی" مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی " مقاله ای است در 12  صفحه با معرفی 12 منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی ، برجسته سازی ، چینش اخبار ، الگوهای چینش خبر ، عوامل سازمانی ، عوامل برون سازمانی ، سطوح چینش اخبار و امنیت اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیر شبکه ۱

ادامه مطلب

close کتاب مدیر شبکه ۱

کتاب آموزشی مدیر شبکه ١ اثر فرشید باباجانی برای هر فردی که قصد کار کردن در زمینه شبکه‌های کامپیوتری را دارد مناسب است. شبکه‌های کامپیوتری سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که گستره وسیعی از تکنولوژی‌ها را در بر می‌گیرند و این گستره هر روز در حال وسیع‌تر شدن است. در این کتاب مباحث متداول شبکه‌های کامپیوتری به صورت کاملا عملی بیان شده است و در عین حال جنبه تئوری هر سرویس نیز به طور خلاصه و تا حد نیاز ذکر شده است. از این کتاب می‌توان در دوره‌های عملی آموزش شبکه و همچنین به عنوان کتاب آموزشی و یا کمک آموزشی در درس‌هایی مانند شبکه‌های کامپیوتری، مدیریت شبکه، آزمایشگاه شبکه و درس نصب و راه‌اندازی شبکه استفاده کرد. در کتاب مدیر شبکه ۱ به موضوعات مختلفی از جمله موارد زیر پرداخته شده است: ۱- راه‌اندازی سرور ESXi۲- راه‌اندازی روتر میکروتیک۳- نصب و راه‌اندازی سرور EXChange4- نصب و راه‌اندازی سرور مانیتورینگ (PRTG)۵- نصیب و راه‌اندازی کشیں سرور٦- نصیب وراه‌اندازی LynC سرور۷- نصب و راه‌اندازی آنتی ویروس تحت شبکه۸- نصب و راه‌اندازی VCenter و بررسی تمام امکانات آن۹- و ...

more_vert کتاب شبکه در ویندوز 10

ادامه مطلب

closeکتاب شبکه در ویندوز 10

یکی از ویژگی‌های جذاب ویندوز ۱۰ نسبت به نسخه‌های قبلی سیستم‌عامل مایکروسافت، امکانات و ابزارهای زیاد ارایه شده در بخش شبکه است. کاربران و مدیران شبکه می‌توانند در ویندوز ۱۰ انواع تنظیمات و گزینه‌های دلخواه را انجام و با سرعت بیشتری مشکلات شبکه یا اینترنت را شناسایی و رفع کنند. این کتاب الکترونیکی همین موضوع را هدف قرار گرفته است و مجموعه‌ای از ۵ مقاله پیرامون تنظیمات شبکه در ویندوز ۱۰، مدیریت آداپتورها و رفع مشکلات اینترنت در ویندوز ۱۰ است. فهرست مطالبراهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز ۱۰چگونه به سرعت آداپتورهای شبکه را در ویندوز ۱۰ ریست کنیمچگونه در هر دستگاهی اطلاعات شبکه را پیدا کنیمچرا در ویندوز ۱۰ به اینترنت وصل نمی‌شویم + راه‌حلچگونه در ویندوز ۱۰ اطلاعات شبکه بی‌سیم را پاک کنیم

more_vert آموزش دانش‌آموزان در شبکه آموزش

ادامه مطلب

closeآموزش دانش‌آموزان در شبکه آموزش

 آموزش دروس برای دانش آموزان به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، در شبکه آموزش و از طریق معلمان باتجربه ارائه می شود. به گزارش روز شنبه آموزش و پرورش، به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی مدارس، برای جبران برنامه درسی دانش آموزان، درس‌های آنان در شبکه آموزش و با تدریس معلمان باتجربه ارایه می شود. برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی از امروز از طریق شبکه آموزش (شبکه۷) به طور زنده آغاز شده است. تا این ساعت در ساعت ۸ ریاضی هفتم متوسطه اول، ساعت ۸ و نیم ریاضی هشتم متوسطه اول، ساعت ۱۰ و نیم فارسی اول ابتدایی، ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه علوم سوم ابتدایی و ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه فارسی پنجم ابتدایی ارایه شده است. همچنین در ساعت ۱۱ و نیم شیمی ٣ (پایه ١٢ متوسطه)، ساعت ۱۵ عربی ٢ (پایه ١١ علوم انسانی)، ساعت ۱۵ و نیم عربی ٣ (پایه ١٢ علوم انسانی)، ساعت ۱۶ درس اخلاق حرفه‌ای (هنرستان‌های فنی حرفه ای وکار دانش) و ساعت ۱۶ و ۲۵ دقیقه کارگاه نوآوری و کارآفرینی (پایه ١١ هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کار دانش) ارایه خواهد شد. بر اساس اعلام آموزش و پرورش، برنامه سایر روزهای هفته پس از تهیه فهرست نهایی دروس اعلام خواهد شد.

more_vert کتاب کلید شبکه

ادامه مطلب

closeکتاب کلید شبکه

کتاب کلید شبکه به قلم سید محمد موسوی، فناوری شبکه‌های رایانه‌ای را معرفی کرده و اطلاعات جامعی از هر کدام در اختیار شما قرار می‌دهد. زمانی که دو یا چند کامپیوتر را به هر روشی به هم وصل کنید، یک شبکه کامپیوتری در اختیار خواهید داشت. شبکه‌ها کاربرد‌های فراوانی دارند. ساده‌ترین کاربرد آن‌ها، به اشتراک‌گذاری فایل‌ها و استفاده مشترک از ابزارهایی مثل چاپگر و اسکنر است. شبکه‌های امروزی از شبکه جهانی اینترنت گرفته تا شبکه بانکی شتاب، روز به روز فرآیند زندگی انسان را دگرگون کرده و انجام کارها را برای او سریع‌تر و آسان‌تر می‌نمایند. از خرید آنلاین کارت شارژ تلفن همراه گرفته تا پرداخت قبوض برق و تلفن از طریق عابر بانک، همه و همه با استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای برای استفاده شهروندان مهیا شده است. این کتاب علاوه بر شبکه‌های کابلی، توجه ویژه‌ای به شبکه‌های بی‌سیم یا Wireless و چگونگی راه‌اندازی شبکه بی‌سیم برای منزل یا محل کار خواهد داشت. مبحث امنیت شبکه‌های بی‌سیم و مطالب خواندنی به عنوان سرنخ برای مطالعات تکمیلی، پایان بخش این نگارش از کتاب کلید شبکه خواهند بود. آنچه در کتاب کلید شبکه می‌آموزید: - عیب‌یابی شبکه و...- معرفی انواع شبکه و اجزای آن‌ها- آموزش گام به گام راه‌اندازی شبکه- امنیت شبکه و جلوگیری از نفوذ هکرها- آشنایی با شبکه‌های بی‌سیم و کابلی- تنظیمات شبکه و اشتراک‌گذاری اینترنت، چاپگر... فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: آشنایی با شبکه‌های رایانه‌ایفصل دوم: ادوات و چیدمان شبکه‌های رایانه‌ایفصل سوم: اولین شبکه رایانه‌ای منفصل چهارم: تنظیمات نرم‌افزاری شبکهفصل پنجم: مقدمه‌ای بر مفاهیم و امنیت شبکهفصل ششم: مبانی عیب‌یابی شبکهسخن آخر

more_vert تبادل بیش از ۲۵۰ میلیون پیام در شبکه آموزشی دانش‌آموزان

ادامه مطلب

closeتبادل بیش از ۲۵۰ میلیون پیام در شبکه آموزشی دانش‌آموزان

 سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، از تبادل بیش از ۲۵۰ میلیون پیام و دانلود ۱۱ میلیون فایل در شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) خبر داد. به گزارش روز دوشنبه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، مهدی شرفی اظهار داشت: شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) برای همه مقاطع تحصیلی فعال ‌شده است. وی افزود: تاکنون حدود ۱۰ میلیون کاربر به این شبکه متصل شده‌اند و ۸ میلیون دانش‌آموز در این شبکه آموزشی فعالیت می‌کنند. شرفی با اشاره به وجود برخی مشکلات در اتصال به این شبکه گفت: یک تیم پشتیبانی در حوزه ستادی دائماً مشغول رفع موانع پیش روی خانواده‌ها در دسترسی به شبکه شاد بوده و پاسخگوی سؤالات کاربران نیز هستند. وی ادامه داد: کسانی که در خصوص ابراز هویت از طریق گوشی تلفن همراه مشکل ‌دارند، می‌توانند از نسخه تحت وب این کار را انجام دهند؛ بنابراین در اپلیکیشن شاد می‌توانند پشتیبان‌ها را مشاهده کنند. سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش از وجود ابزار کمک‌آموزشی در این شبکه خبر داد و خاطر نشان کرد: تا دیروز بیش از ۲۵۰ میلیون پیام در شبکه شاد تبادل و ۱۱ هزار فایل نیز دانلود شده است. وی افزود: امکان استفاده چند دانش‌آموز از یک گوشی تلفن همراه وجود دارد اما اگر کلاس‌های دو نفر هم‌زمان برگزار شد یکی از آن‌ها می‌تواند با تأخیر به شبکه شاد مراجعه کند و فعالیت‌های کلاسی ذخیره‌شده را مشاهده کند. شرفی بر استفاده افراد فاقد گوشی تلفن همراه از نسخه تحت وب روی سایر سیستم‌های رایانه‌ای تأکید کرد و افزود: هرچند اغلب مناطق محروم ما دارای اینترنت هستند اما اگر مواردی باشند که دسترسی به اینترنت یا شبکه‌های تلویزیونی نداشته باشند، از طریق راهبران آموزشی کار آموزش آن‌ها انجام می‌شود. وی تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری آزمون در شبکه شاد را منوط به تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا و شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش دانست و اظهار داشت: بهره‌مندی اتباع خارجی نیز همانند دانش آموزان عادی است؛ بنابراین آن‌ها که در سامانه سناد ابراز هویت شدند می‌توانند با استفاده از کد اتباع در سامانه شاد ثبت‌نام کنند.

more_vert کتاب شبکه های رایانه ای

ادامه مطلب

closeکتاب شبکه های رایانه ای

یک شبکه رایانه‌ای (Computer Network)، که اغلب به طور خلاصه به آن شبکه گفته می‌شود، گروهی از رایانه‌ها و دستگاه‌هایی می‌باشد که توسط کانال‌های ارتباطی به هم متصل شده‌اند. شبکه رایانه‌ای باعث تسهیل ارتباطات میان کاربران شده و اجازه می‌دهد کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند. در کتاب حاضر شما بیشتر با شبکه های رایانه ای آشنا خواهید شد.فهرست مطالب فصل اول: مفاهیم شبکه و اجزای آنفصل دوم: سیستم های انتقال اطلاعاتفصل سوم: پیکربندی شبکه و روش های دسترسی به خط انتقالفصل چهارم: محیط های انتقال و اجزای آنفصل پنجم: مدل مرجع OSI (مطالعه آزاد)فصل ششم: آشنایی با پروتکل TCP/IP و سرویس های آنفصل هفتم: امنیت در شبکهفصل هشتم: سیستم عامل های شبکه ایفصل نهم: سرویس های پرونده در ویندوز 2008فصل دهم: پیاده سازی و مدیریت چاپ در شبکهفصل یازدهم: مدیریت کاربران و رایانه هافصل دوازدهم: نصب و راه اندازی Active Directoryفصل سیزدهم: DNS و روش های تبدیل اسم به IPفصل چهاردهم: ابزارهای خط زمان در ویندوزفصل پانزدهم: DHCP Server مقدماتیپیوست ها

more_vert کتاب پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS

ادامه مطلب

closeکتاب پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS

  کتاب حاضر که برای مهندسین رشته شبکه آماده شده شامل مباحثی است که در مدارک مختلف از جمله مستندات 'زیمنس' و مدارک موسس بین‌المللی Profibus در زمینه شبکه صنعتی Profibus آورده شده است. این مطلب با نگاهی کاربردی و بدون پرداختن به بحث های تئوریک شبکه گردآوری و عرضه شده است. به منظور استفاده بهینه از مندرجات این کتاب لازم است خواننده محتکر با دو پیش نیاز زیر به اندازه کافی آشنا باشد: 1. نرم افزار Step7 بویژه از جنبه پیکربندی سخت افزار و برنامه نویسی 2. مفاهیم و اصطلاحات مهم شبکه های صنعتیفهرست مطالب آشنایی با Profibus اجزای شبکه‌های Profibus توپولوژی‌های شبکه‌ PROFIBUS پیکربندی شبکه PROFIBUS DP در SFEP 7 پیکربندی INTELLIGENT SLAVES در STEP 7 برنامه نویسی ارتباطات PROFIBUS - DP پیکربندی و برنامه‌نویسی ارتباط PROFIBUS - FDL پیکربندی و برنامه‌نویسی شبکه PROFIBU FMS عیب‌یابی و مدیریت خطا PROFIBUS

more_vert کتاب راهنمای مهاجرت به شبکه های 40 و 100 گیگابایت

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای مهاجرت به شبکه های 40 و 100 گیگابایت

پرونده ویژه «راهنمای مهاجرت به شبکه‌های ۴۰ و ۱۰۰ گیگابیت» در شماره آذرماه ۱۳۹۵ ماهنامه شبکه منتشر شده و دربردارنده مجموعه مطالبی برای استفاده از نسل جدید شبکه‌های پرسرعت کابلی است. عمر شبکه‌های ده گیگابیتی به سر آمده است و بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ نیاز دارند به سوی استفاده از شبکه‌های با سرعت بالاتر مانند شبکه‌های با استاندارد ۴۰ و ۱۰۰ گیگابیت بروند. اما در این میان، سردرگم هستند که از کدام استانداردها، درگاه‌های ارتباطی، کانکتورها و کابل‌ها یا روترها و سوییچ‌ها استفاده کنند و چگونه باید تجهیزات یک شبکه ده گیگابیتی را به یک شبکه با سرعت بالاتر مبدل سازند. این پرونده ویژه سعی دارد به این موارد بپردازد و راهنمای مختصر و مفید برای علاقه‌مندان به این موضوع ارایه کند. فهرست مطالبجاده پهن‌تر می‌شود؛ با سرعت بیشتر برانید!آیا در مرکز داده خود به سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه یا بیشتر نیاز دارید؟راهنماى کوچ به شبکه‌های ۴۰ و ۱۰۰ گیگابیتاترنت در خط سرعت آیا جایگاه فناورى ۱۰۰ گیگابیت در صنعت رونق می یابد؟شبکه‌های ترابیتى؛ آینده نزدیک!

more_vert اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز چهارشنبه شبکه آموزش

ادامه مطلب

closeاعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز چهارشنبه شبکه آموزش

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد. به گزارش عصر سه شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه۷) در روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود. برنامه های مکمل آموزشی دوره متوسطه اول بدین شرح است: از ساعت۸صبح تا۸:۳۰ درس علوم تجربی پایه ۹، ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس عربی پایه ۹ و ساعت۹ تا۹:۳۰ درس علوم تجربی پایه نهم. همچنین برنامه های شبکه آموزش برای دوره ابتدایی عبارت است از: ساعت ۱۰:۳۰صبح الی۱۰:۵۰درس ریاضی۳، ساعت۱۰:۵۰الی۱۱:۱۰درس فارسی اول و ساعت۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰درس ریاضی۶. برنامه های دوره متوسطه دوم آموزشی شبکه آموزش از ساعت ساعت۱۱:۳۰ تا ۱۲ با درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی آغاز می شود. سپس سایر برنامه ها از ساعت۳۰؛ ۱۲ تا ۱۳ درس هندسه ۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک، ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ درس شیمی۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی، ساعت۱۵:۳۰ تا ۱۶درس ریاضی آمار ۱پایه دهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، ساعت۲۲: درس شیمی۳پایه۱۲رشته ریاضی وتجربی و ساعت۲۲:۳۰: درس عربی۳پایه۱۲رشته ادبیات علوم انسانی پخش می شوند. همچنین برنامه های دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش عبارت است از ساعت۱۶ تا ۱۶:۳۰ پودمان۴ شیمی عمومی ویژه هنرستان‌های (فنی‌حرفه‌ای وکاردانش) و ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۷ درس ریاضی ۱پایه زیست (فنی‌حرفه‌ای وکاردانش). با توجه به تغییرات در افزایش فرصت‌های آموزشی جدید، در مقاطع تحصیلی، به محض نهایی شدن لیست جدول روزهای آینده به اطلاع شما خواهد رسید.