جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله شناسایی رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش‌های سازمانی در لایه‌ی عملیاتی

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش‌های سازمانی در لایه‌ی عملیاتی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش‌های سازمانی در لایه‌ی عملیاتی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزش‌های سازمانی؛ رفتارهای عملیاتی؛ کدهای اخلاقی و رفتاری؛ روش AI؛ FFI پرداخته شده است چکیده مقاله جاری‌سازی ارزش‌های سازمانی موجب بهبود رفتار کارکنان شده و اخلاق حرفه‌ای به مبنایی برای کسب‌وکار بدل می‌گردد. توجه به چگونگی و سازوکارهای لازم برای جاری‌سازی ارزش‌ها و تبدیل آن به رفتارهای عملیاتی در لایه‌ی عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوع، نتایج به‌دست‌آمده، طی مطالعه‌ی موردی در شرکت فولاد مبارکه‌ی اصفهان، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، از جامعه‌ی آماری2000 نفری در لایه‌ی عملیاتی، تعداد 322 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شدند و از طریق مصاحبه به روش‌های AI و FFI، و پرسش‌نامه، داده‌های موردنظر گردآوری شد. پایایی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ برابر 881/0 تعیین شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل گردید. در این مقاله، با استفاده از روش‌سنجی یادشده و بررسی الگوهای سازمان‌های سرآمد، نهایتاً «الگوی کدهای رفتاری مبتنی بر ارزش‌ها» در لایه‌ی عملیاتی و به‌دست‌آمده است. پس از شناسایی کدهای رفتاری مبتنی بر ارزش‌های چهارگانه‌ی سازمان، اولویت‌بندی این کدها برای اجرا و جاری‌سازی انجام شده است. عنوان مقاله [English] Identification of Operational Behavior Based on Organizational Values at Operational Level چکیده [English] Implementation of organizational values develops employees’ behavior and makes it suitable as business morality. The mechanism of how to implement organizational values and its amendment as operational behavior have not been considered sufficiently. This research intends to investigate this issue at Mobarakeh Isfahan Steel Company. From the whole research population of 2000 employees at operational level, 322 subjects were selected as sample group according to Morgan’s table. Data was collected through AI and FFI as well as a questionnaire. The validity of the questionnaire was 0.881. The results were analyzed through SPSS. Having reviewed the highest models, the researchers proposed the final model of behavioral codes based on values in the operational level. The acquired codes based on four values were classified and then prioritized to be implemented.  کلیدواژه‌ها [English] Organizational Values, Operational Behavior, Moral and Operational Codes, AI and FFI دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ریسکهای عملیاتی در بانکها

ادامه مطلب

closeمقاله ریسکهای عملیاتی در بانکها

مقاله علمی و پژوهشی " ریسکهای عملیاتی در بانکها (مطالعه موردی بانک صنعت و معدن)" مقاله ای است در 22 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ریسک، ریسک بانکی، ریسک عملیاتی پرداخته شده است چکیده مقاله ریسک، مقوله‌ای است که هر بنگاه اقتصادی با آن روبروست. در مؤسسه‌های مالی نیز انواع مختلفی از ریسکها وجود دارند که شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت آنها یکی از وظایف ضروری مدیریت ارشد چنین سازمانهایی است. از مهم‌ترین ریسکها در مؤسسه‌های مالی مانند بانکها می‌توان به ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی اشاره کرد. در این مقاله به بحث پیرامون ریسکهای عملیاتی در مؤسسه‌های مالی پرداخته شده است. دستاورد این مقاله، تبیین اهمیت ریسکهای عملیاتی، چگونگی شناسایی این ریسکها و تشریح روشهای مختلف اندازه‌گیری آنها در مؤسسه‌های مالی به‌ویژه بانکهاست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب راه‌ اندازی کسب‌ و‌ کار: 24 گام برای موفقیت کسب‌وکارهای نوپا

ادامه مطلب

closeکتاب راه‌ اندازی کسب‌ و‌ کار: 24 گام برای موفقیت کسب‌وکارهای نوپا

کتاب راه‌ اندازی کسب‌ و‌ کار: 24 گام برای موفقیت کسب‌وکارهای نوپا نوشته  بیل اولت است و سعید روشنی و نفیسه رضایی‌نیک آنرا ترجمه کرده اند . عنوان انگلیسی کتاب  Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup است و انتشارات آرایاناقلم آنرا منتشر کرده است بررسی موضوع کتاب : کتاب حاضر با دیدگاهی نظام‌مند به ارائه گام‌هایی عملیاتی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا پرداخته است. این کتاب به شکلی توانمند و با زبانی ساده مباحث عملیاتی را طرح کرده و این کتاب را ابزاری عملیاتی برای ساخت کسب‌وکار جدید و مبتنی بر نوآوری فناورانه نموده است.

more_vert کتاب دختر خوب پسر خوب

ادامه مطلب

closeکتاب دختر خوب پسر خوب

کتاب دختر خوب پسر خوب نوشته‌ی خلیل هیبتی، داستانی کوتاه از روابط و قوانین اجتماعی است که با زبانی ساده بیان شده و قابل آموزش برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) است. اتخاذ شیوه تربیتی صحیح توسط والدین و شروع آموزش به موقع مهارت‌های اجتماعی و نکات اخلاقی هم می‌تواند موجب پیشرفت اجتماعی فرزندانتان شود و هم مانع از اینکه دیگران بخواهند با تلخی و گاه بی‌رحمی این موارد را به آن‌ها آموزش دهند. همه شما دوست دارید فرزندانی خوب با شخصیت و موفق داشته باشید. از دیگران نیز خوبی ایشان را بشنوید. همچنین دوست دارید دیگران احترام فرزندان شما را داشته باشند و در مواقع لزوم به آن‌ها کمک کنند. این اتفاق خواهد افتاد به شرطی که شما بتوانید شیوه تربیتی مناسبی را در مورد فرزندانتان به کار گیرید و با ملایمت و مهربانی نحوه معاشرت صحیح با دیگران و توجه به قواعد اجتماعی را از کودکی آموزش دهید. فهرست مطالبرفتارهای پسندیده در برقراری ارتباطرفتارهای پسندیده در منزلرفتارهای پسندیده در مهمانیرفتارهای پسندیده در مکان‌های عمومیرفتارهای پسندیده در مدرسهرفتارهای پسندیده در وسایل نقلیهرفتارهای پسندیده دیگر

more_vert کتاب رقص تغییر

ادامه مطلب

closeکتاب رقص تغییر

کتاب رقص تغییر اثر نویسنده پیتر سنگه است که  حسین اکبری و مسعود سلطانی آن را ترجمه کرده است و با پیشگفتار اختصاصی دکتر علینقی مشایخی چاپ شده است. عنوان انگلیسی این کتاب The Dance of Change: The challenges to sustaining momentum in a learning organization می باشد و این کتاب را انتشارات آریاناقلم منتشر کرده است موضوع کتاب: کتاب رقص تغییر با استناد به تجارب شرکت‌هایی که تغییرات پایدار را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد چگونه تغییر ارزش‌ها، آرزوها و رفتارهای افراد با تغییرات بیرونی فرایندها، استراتژی‌ها، فعالیت‌ها و سیستم‌ها ترکیب می‌شود. این کتاب با رویکرد سیستمی، به مدیران‌عامل، مدیران عملیاتی، مدیران شبکه و اجرایی و همچنین مشاوران کمک می‌کند تا شیوه تفکر خود را درمورد تغییر، تغییر بدهند. خواندن این کتاب برای تمام کسانی که می‌خواهند سازمانی پویا و اثربخش داشته باشند، ضروری است.

more_vert مقاله تأثیر کسری بودجـه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی‏ های سیستم بانکی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر کسری بودجـه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی‏ های سیستم بانکی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر کسری بودجـه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی‏ های سیستم بانکی" مقاله ای است در 36 صفحه و با 79 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیستم بانکی، نقدینگی، کسری بودجه عملیاتی، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه توافق گسترده‏ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می‏تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون­زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می‏کند. نتایج نشان می‏دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می‏شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی‏های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی‏های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی‏های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می‏کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می‏شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نقشه استراتژی؛ تبدیل دارایی های نامشهود به پیامدهای مشهود

ادامه مطلب

closeکتاب نقشه استراتژی؛ تبدیل دارایی های نامشهود به پیامدهای مشهود

کتاب نقشه استراتژی؛ تبدیل دارایی های نامشهود به پیامدهای مشهور اثر نویسندگان: دیوید نورتون و رابرت کاپلان است که مترجمان این کتاب حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی هستند عنوان انگلیسی این کتاب Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes  می باشد موضوعات مهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک و داشتن نگاهی استراتژیک در پیشبرد اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. سازمان‌ها در اتخاذ رویکرد استراتژیک با دو چالش اساسی مواجه هستند: اول، تدوین استراتژی‌های سازمان و دوم، تحقق و ارزیابی اهداف و برنامه تدوین شده. رویکرد کارت امتیازی متوازن با هدف پاسخگویی به این چالش‏‌ها توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال 1996 ارایه شد وکارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد معرفی شد و تا حدودی نیز در مورد عملیاتی کردن استراتژی در چارچوب کارت امتیازی متوازن بحث شد. هدف آن‌ها این بود که نه تنها راه‏‌حلی برای مسئلة اندازه‌گیری جامع عملکرد سازمان‏‌ها ارایه دهند، بلکه تبدیل برنامه‌های استراتژی به برنامه‌های عملیاتی و مدیریت برنامه‌های عملیاتی و کنترل پیشرفت آن در جهت پیاده‌سازی استراتژی را راه‌گشایی کنند.

more_vert مقاله رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن

ادامه مطلب

closeمقاله رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن

مقاله علمی و پژوهشی" رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن " مقاله ای است در 26 صفحه با 31 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات ابراز هیجان، تماشاگران فوتبال، خشونت ورزشی و رفتارهای تهاجمی مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نقش سازمان ومدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نقش سازمان ومدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی

مقاله علمی و پژوهشی" نقش سازمان ومدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به  نقش سازمان ومدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی ، عدالت سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، پاداش سازمانی و جبران خدمات اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب راهنمای اصول اساسی جایگزین های حبس

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای اصول اساسی جایگزین های حبس

ناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینه های بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب­ های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده­ و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازات­ ها، برخی ایراداتی است که استفاده­ بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از این رو تلاش برای بکارگیری سایر مجازات­ ها تحت عنوان جایگزین­ های مجازات حبس مورد توجه کشورها و نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است. این کتاب راهنما یکی از مجموعه ابزارهای عملیاتی است که توسط دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد تهیه شده است و هنجارها و استانداردهای سازمان ملل را در این خصوص، به طور یکپارچه ارائه می‌دهد. کتاب حاضر دربردارنده اصول بنیادین مفاهیم جایگزین های حبس و همچنین تشریح اقدامات نویدبخشی است که در سرتاسر جهان به کار گرفته شده است. مطالعه این کتاب علاوه بر عموم دانش پژوهان، برای مقامات قضایی و مسئولین سازمان زندان ها، مفید فایده به نظر می‌رسد. فهرست مطالب مقدمهمعرفی جایگزین های حبسمحدودیت رجوع به سیستم عدالت کیفریفرآیندهای پیش از محاکمه، پیش از محکومیت و پیش از صدور حکم حبسحکم حبس و مجازات های جایگزینآزادی پیش از موعدگروه های خاصحرکت به سوی یک استراتژی پیوستهنتیجه

more_vert تست اول چون کند معمار راست

ادامه مطلب

closeتست اول چون کند معمار راست

همه ما می دانیم که تست کردن معمولا کار خوبی است. 

more_vert کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

میر مهرداد پیدایی در کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی به آموزش مبانی علمی و عملیاتی طرح‌ریزی منابع انسانی در سازمان‌ها می‌پردازد و سعی بر این دارد تا ضمن تشریح مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تعداد نیروی انسانی، مراحل عملیاتی اجرای آن را در سازمان‌ها نیز تشریح نماید. پیدایش سازمان‌های اجتماعی و گسترش روزافزون آن‌ها از ویژگی‌های بارز تمدن بشری به شمار می‌آید، به طوری که با توجه به عوامل متفاوت مکانی، زمانی، ویژگی‌ها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمان‌های اجتماعی ظهور و گسترش پیدا می‌کنند و بر تعدادشان اضافه می‌شود. واضح و مبرهن است که هر سازمان اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود، به نوعی نیازمند مدیریت متناسب با ساختارش است. منابع انسانی ارزشمندترین عامل تولید، اصلی‌ترین سرمایه و منبع اصلی ایجاد رقابت و قابلیت‌های اساسی در هر سازمان محسوب می‌شود. به مفهومی دیگر در هر سازمان صنعتی، خدماتی و آموزشی، مسئولیت تأمین، نگهداری، بهسازی و به کارگیری مطلوب منابع انسانی توسط مدیران، به عنوان مؤثرترین رکن در بهره‌وری و کارایی در راستای اهداف و سیاست‌های سازمان به شمار می‌رود. بنابراین آشنایی و آگاهی مدیران عملیاتی با برنامه‌ریزی منابع انسانی (Hamun Resource Planning) و روش‌های پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تأمین آن، از مهم‌ترین هدف و رسالت این کتاب است. در ضمیمه کتاب حاضر، نمونه‌های عملیاتی از سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی در چند سازمان دولتی ارائه شده است که می‌تواند برای کارشناسان این حوزه مفید باشد. در بخشی از متن کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی می‌خوانیم: از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است، پس یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی می‌باشد. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و در نهایت بهسازی منابع انسانی است. مؤثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان‌ها از طریق بهبود و بهسازی آنان می‌باشد. با توجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمان‌ها محسوب می‌شود. جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی‌های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمد‌ه‌ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی‌های تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان‌هاست که هموار با آن مواجه‌اند.

more_vert کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

میر مهرداد پیدایی در کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی به آموزش مبانی علمی و عملیاتی طرح‌ریزی منابع انسانی در سازمان‌ها می‌پردازد و سعی بر این دارد تا ضمن تشریح مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تعداد نیروی انسانی، مراحل عملیاتی اجرای آن را در سازمان‌ها نیز تشریح نماید. پیدایش سازمان‌های اجتماعی و گسترش روزافزون آن‌ها از ویژگی‌های بارز تمدن بشری به شمار می‌آید، به طوری که با توجه به عوامل متفاوت مکانی، زمانی، ویژگی‌ها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمان‌های اجتماعی ظهور و گسترش پیدا می‌کنند و بر تعدادشان اضافه می‌شود. واضح و مبرهن است که هر سازمان اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود، به نوعی نیازمند مدیریت متناسب با ساختارش است. منابع انسانی ارزشمندترین عامل تولید، اصلی‌ترین سرمایه و منبع اصلی ایجاد رقابت و قابلیت‌های اساسی در هر سازمان محسوب می‌شود. به مفهومی دیگر در هر سازمان صنعتی، خدماتی و آموزشی، مسئولیت تأمین، نگهداری، بهسازی و به کارگیری مطلوب منابع انسانی توسط مدیران، به عنوان مؤثرترین رکن در بهره‌وری و کارایی در راستای اهداف و سیاست‌های سازمان به شمار می‌رود. بنابراین آشنایی و آگاهی مدیران عملیاتی با برنامه‌ریزی منابع انسانی (Hamun Resource Planning) و روش‌های پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تأمین آن، از مهم‌ترین هدف و رسالت این کتاب است. در ضمیمه کتاب حاضر، نمونه‌های عملیاتی از سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی در چند سازمان دولتی ارائه شده است که می‌تواند برای کارشناسان این حوزه مفید باشد. در بخشی از متن کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی می‌خوانیم: از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است، پس یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی می‌باشد. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و در نهایت بهسازی منابع انسانی است. مؤثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان‌ها از طریق بهبود و بهسازی آنان می‌باشد. با توجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمان‌ها محسوب می‌شود. جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی‌های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمد‌ه‌ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی‌های تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان‌هاست که هموار با آن مواجه‌اند.

more_vert آسیب اجتماعی

ادامه مطلب

closeآسیب اجتماعی

مضرات مشاجرات خانوادگی بر کودکان بیشتر از طلاق است...  کودکانی که در معرض مشاجرات روزانه والدین هستند آسیب روانی بیشتری نسبت به کودکان طلاق متحمل می‌شوند. 

more_vert چرا فرزندم کتک میزند؟

مبلغ: 4000 تومان

closeچرا فرزندم کتک میزند؟

در ۲ تا ۳ سالگی کودک گاهی رفتارهایی دارد که مورد قبول خانواده نیست بنابراین باید بعد از یافتن علت راه‌های مقابله با این رفتارهای نامناسب را بیابید.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 42 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ،رفتارهای محیط زیستی ، کنش اجتماعی ، محیط زیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش: نقشه‌های دانش

ادامه مطلب

closeکتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش: نقشه‌های دانش

کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش: نقشه‌های دانش به قلم پیمان اخوان و الهام جودی، ابتدا مبانی مدیریت دانش را معرفی کرده و سپس به بررسی، مفاهیم پایه نقشه دانش، تکنیک‌های ساخت نقشه دانش، انواع نقشه‌های دانش و تکنیک‌های ساخت آن می‌پردازد. در سال‌های اخیر بیشتر سازمان‌ها با این واقعیت رو به رو شده‌اند که دانش یک منبع مهم و اساسی جهت رسیدن به موفقیت در سازمان‌ها است. به همین دلیل سازمان‌ها زمان زیادی را به مدیریت دانش، استخدام، آموزش و تربیت نیروی انسانی در این حوزه اختصاص می‌دهند. با اینکه تحقیقات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است اما هنوز هم بسیاری از سازمان‌ها درک صحیحی از گام‌های ابتدایی مدیریت دانش نداشته و معمولاً در مورد آن اختلاف نظر دارند. بدیهی است تا زمانی که تغییر فرهنگی لازم جهت پذیرش مدیریت دانش در سازمان انجام نشده باشد، پیاده‌سازی مدیریت دانش، چالش‌های زیادی را پیش رو خواهد داشت. برنامه‌های آموزشی در این زمینه کمک بسیاری به سازمان‌ها می‌کند و زمینه را جهت تغییر فرهنگی و برداشتن گام‌های عملی مدیریت دانش آماده می‌نماید. اما نخستین گام‌های عملی مدیریت دانش، چه گام‌هایی هستند؟ کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش (practical steps in knowledge management: knowledge maps) در پی یافتن پاسخی برای این سؤال بوده و با معرفی نقشه‌های دانش به عنوان یکی از اساسی‌ترین گام‌های ابتدایی و عملیاتی این مدیریت، به دنبال ساماندهی منابع دانشی هر سازمان است. نقشه‌های دانش در مراحل اولیه شما را یاری می‌دهند تا بدانید از منظر دانشی چه چیزی در اختیار دارید و چه چیزی می‌دانید. در بخشی از کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش می‌خوانیم: نقشه‌های دانش موفق کاربران زیادی دارند. کاربران نقشه‌های دانش غالباً به منظور انجام وظایف خود و یادگیری به این نقشه‌ها مراجعه می‌کنند. این نقشه‌ها، نقش عمده‌ای در یادگیری کارمندان به ویژه در مورد کارمندان جدید و تازه وارد سازمان دارند و ارتباطات پنهان خارج از حوزه‌ی تمرکز کارمندان ماهر را آشکار می‌سازند. کاربران نقشه‌های دانش می‌توانند، کارمندان داخل سازمان و یا افرادی خارج از سازمان چون سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، ناظران و حتی مشتریان سازمان با رعایت اصول امنیتی و تعیین سطح دسترسی باشند. برخی از کاربران نقشه‌ها منفعل و غیر فعال هستند؛ در مقابل این کاربران، کاربران فعال قرار دارند که استفاده از نقشه را به کاربران دیگر نیز توصیه می‌کنند. اطلاعات گنجانده شده در نقشه‌ها و سطح دسترسی به آن‌ها، میزان توانایی نقشه‌ها را در حل مسائل کاربران تعیین می‌کنند. این واقعیت را باید مورد توجه قرار داد که انجام تغییرات و اصلاحات در یک نقشه‌ی دانش گاهاً به تغییر در محتوای آن منجر می‌شود و بنابراین کاربران آن نیز با گذشت زمان احتمالاً تغییر خواهند یافت. کاربران نقشه‌های دانش، باید انگیزه‌ی لازم را برای کار با این نقشه‌ها داشته باشند. آن‌ها در صورتی از نقشه‌ها استفاده می‌کنند که در حل مسائل و رفع مشکلات به کمکشان بیایند و هدایتشان کنند. در غیر این صورت، اشتیاقی برای استفاده از نقشه نخواهند داشت. از مواردی که می‌توانند در کاربران نقشه‌ها ایجاد انگیزه کنند، می‌توان به دسترسی آسان به نقشه‌های دانش، وضوح آیکن‌ها و نشانه‌ها، نمایش ارتباطات بینابین به طور مشهود و ارائه اطلاعات قابل اتکاء اشاره کرد (وکسلر، 2001) فهرست مطالب مقدمهفصل اول: مبانی مدیریت دانشفصل دوم: نقشه‌های دانش، مفاهیم پایهفصل سوم: تکنیک‌های ساخت نقش دانشفصل چهارم: انواع نقشه‌های دانشفصل پنجم: شناخت منبع دانش انسانی با استفاده از ترسیم ساختار دانشفصل ششم: آشنایی با نرم‌افزارهای ساخت نقشه دانشضمیمهفهرست منابع و مراجع

more_vert کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش: نقشه‌های دانش

ادامه مطلب

closeکتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش: نقشه‌های دانش

کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش: نقشه‌های دانش به قلم پیمان اخوان و الهام جودی، ابتدا مبانی مدیریت دانش را معرفی کرده و سپس به بررسی، مفاهیم پایه نقشه دانش، تکنیک‌های ساخت نقشه دانش، انواع نقشه‌های دانش و تکنیک‌های ساخت آن می‌پردازد. در سال‌های اخیر بیشتر سازمان‌ها با این واقعیت رو به رو شده‌اند که دانش یک منبع مهم و اساسی جهت رسیدن به موفقیت در سازمان‌ها است. به همین دلیل سازمان‌ها زمان زیادی را به مدیریت دانش، استخدام، آموزش و تربیت نیروی انسانی در این حوزه اختصاص می‌دهند. با اینکه تحقیقات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است اما هنوز هم بسیاری از سازمان‌ها درک صحیحی از گام‌های ابتدایی مدیریت دانش نداشته و معمولاً در مورد آن اختلاف نظر دارند. بدیهی است تا زمانی که تغییر فرهنگی لازم جهت پذیرش مدیریت دانش در سازمان انجام نشده باشد، پیاده‌سازی مدیریت دانش، چالش‌های زیادی را پیش رو خواهد داشت. برنامه‌های آموزشی در این زمینه کمک بسیاری به سازمان‌ها می‌کند و زمینه را جهت تغییر فرهنگی و برداشتن گام‌های عملی مدیریت دانش آماده می‌نماید. اما نخستین گام‌های عملی مدیریت دانش، چه گام‌هایی هستند؟ کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش (practical steps in knowledge management: knowledge maps) در پی یافتن پاسخی برای این سؤال بوده و با معرفی نقشه‌های دانش به عنوان یکی از اساسی‌ترین گام‌های ابتدایی و عملیاتی این مدیریت، به دنبال ساماندهی منابع دانشی هر سازمان است. نقشه‌های دانش در مراحل اولیه شما را یاری می‌دهند تا بدانید از منظر دانشی چه چیزی در اختیار دارید و چه چیزی می‌دانید. در بخشی از کتاب گام‌های عملیاتی مدیریت دانش می‌خوانیم: نقشه‌های دانش موفق کاربران زیادی دارند. کاربران نقشه‌های دانش غالباً به منظور انجام وظایف خود و یادگیری به این نقشه‌ها مراجعه می‌کنند. این نقشه‌ها، نقش عمده‌ای در یادگیری کارمندان به ویژه در مورد کارمندان جدید و تازه وارد سازمان دارند و ارتباطات پنهان خارج از حوزه‌ی تمرکز کارمندان ماهر را آشکار می‌سازند. کاربران نقشه‌های دانش می‌توانند، کارمندان داخل سازمان و یا افرادی خارج از سازمان چون سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، ناظران و حتی مشتریان سازمان با رعایت اصول امنیتی و تعیین سطح دسترسی باشند. برخی از کاربران نقشه‌ها منفعل و غیر فعال هستند؛ در مقابل این کاربران، کاربران فعال قرار دارند که استفاده از نقشه را به کاربران دیگر نیز توصیه می‌کنند. اطلاعات گنجانده شده در نقشه‌ها و سطح دسترسی به آن‌ها، میزان توانایی نقشه‌ها را در حل مسائل کاربران تعیین می‌کنند. این واقعیت را باید مورد توجه قرار داد که انجام تغییرات و اصلاحات در یک نقشه‌ی دانش گاهاً به تغییر در محتوای آن منجر می‌شود و بنابراین کاربران آن نیز با گذشت زمان احتمالاً تغییر خواهند یافت. کاربران نقشه‌های دانش، باید انگیزه‌ی لازم را برای کار با این نقشه‌ها داشته باشند. آن‌ها در صورتی از نقشه‌ها استفاده می‌کنند که در حل مسائل و رفع مشکلات به کمکشان بیایند و هدایتشان کنند. در غیر این صورت، اشتیاقی برای استفاده از نقشه نخواهند داشت. از مواردی که می‌توانند در کاربران نقشه‌ها ایجاد انگیزه کنند، می‌توان به دسترسی آسان به نقشه‌های دانش، وضوح آیکن‌ها و نشانه‌ها، نمایش ارتباطات بینابین به طور مشهود و ارائه اطلاعات قابل اتکاء اشاره کرد (وکسلر، 2001) فهرست مطالبمقدمهفصل اول: مبانی مدیریت دانشفصل دوم: نقشه‌های دانش، مفاهیم پایهفصل سوم: تکنیک‌های ساخت نقش دانشفصل چهارم: انواع نقشه‌های دانشفصل پنجم: شناخت منبع دانش انسانی با استفاده از ترسیم ساختار دانشفصل ششم: آشنایی با نرم‌افزارهای ساخت نقشه دانشضمیمهفهرست منابع و مراجع

more_vert با ترک این رفتارهای مخرب به آرامش و خوشبختی نزدیک می شوید

ادامه مطلب

closeبا ترک این رفتارهای مخرب به آرامش و خوشبختی نزدیک می شوید

تا به حال به این فکر کرده اید که اگر می توانستیم ذهنمان را از افکار و رفتارهای مخرب پاک کنیم چقدر سالم تر، خوشحال تر و آرام تر زندگی می کردیم؟ همین حالا شروع کنید و با ترک این رفتارها، گامی به سوی خوشبختی بردارید. ۱ ) مقایسه چه زمانی می توانید دست از مقایسه ی زندگی خود با دیگران بردارید؟ وقتی فاصله ی خالی بین خود و دیگران را پر کنید. این یعنی به جای اینکه باطن زندگی تان را با ظاهر زندگی بقیه مقایسه کنید، دست از این رفتارهای مخرب بکشید. همواره به یک سال گذشته خودتان نگاه کنید و ببینید که کجا بودید و حال چقدر پیشرفت کرده اید. در یک سال گذشته چقدر مطلب جدید یاد گرفته اید و چقدر به جلو حرکت کرده اید و چه قدر دیگر باید جلو بروید. فقط روی زندگی خودتان تمرکز کنید. ۲ ) خستگی چرا همیشه خسته هستم؟ این یکی از شایع ترین رفتارهای بد است. شب ها زودتر بخوابید. دوش بگیرید. کتاب بخوانید. شبها به جای پرسه زدن در شبکه های اجتماعی موسیقی آرامش بخش گوش کنید. لباس های صبح فردا و صبحانه را حاضر کنید تا صبح استرس نداشته باشید و از این قبیل کارهای ساده که به زندگی نظم می بخشد. استراحت کافی واقعا موضوع پیچیده ای نیست که از پس آن بر نیایید. ۳ ) بهانه همه ی چیزهایی که همواره در زندگی خواسته اید، پشت بهانه هایی که برای نرسیدن به آن ها گرفته اید پنهان شده اند. تا به حال به خود گفته اید چه چیزهایی را نمی توانید داشته باشید؟ شغل خوب؟ رابطه ی راضی کننده؟ پول کافی؟ بدن سالم ؟ آیا این از رفتارهای مخرب و آسیب زننده نیست؟ از خود بپرسید : آیا ممکن است من در مورد رسیدن به این خواسته ام اشتباه فکر کنم؟ به دیگرانی که چیزهایی که شما می خواستید به دست آورده اند، نگاه کنید. نه با نگاه مقایسه ای، بلکه با نگاه موشکافانه، ببینید چه کرده اند. آیا این به آن معنی نیست که چیزهایی که می خواهید دست یافتنی هستند؟ ۴ ) احساس گناه احساس گناه کشنده است. همچنین نشان می دهد که در گذشته زندگی می کنید. احساس گناه یکی از ناسالم ترین، مخرب ترین و ناراحت ترین احساساتی است که می توانید داشته باشید. نباید به رفتارهای مخرب مثل احساس گناه فضای فکری و ذهنی لازم را بدهید تا از شرش خلاص شوید. ۵ ) پیشیمانی همواره به خاطر داشته باشید که در هر زمانی، شما با توجه به دانش و منابعی که در اختیار داشته اید تلاش کردید که بهترین تصمیم را اتخاذ کنید. این کاری است که تمام آدم ها انجام می دهند. پس به خودتان سخت نگیرید. شاید حتی لازم باشد خود را ببخشید. ۶ ) کینه اگر برای مدت زیادی کینه ای از شخصی به دل گرفته اید، و احساس می کنید که نمی توانید آن شخص را ببخشید، هیچ اشکالی ندارد. گاهی بخشیدن بسیار سخت است. اما کاری که باید بکنید این است که آن شخص یا اشخاص را به کل از زندگی خود و از ذهنتان بیرون کنید. اگر به کسی فکر نکنید، به یاد خشم و ناراحتی تان از آن شخص نخواهید افتاد! ۷) آشفتگی و به هم ریختگی آشفتگی و انباشتگی یکی دیگر از آن رفتارهای مخرب و بیهوده است. لباس هایی که نمی پوشید را به خیریه بدهید. کمد هایتان را وارسی کنید و هر چیز اضافه را دور بریزید یا حتما استفاده کنید. کشو های لوازم آرایش و خرده ریزه ها، قفسه های حمام، کتاب خانه، ایمیل ها، هارد دیسک و حافظه ی کامپیوتر و حتی اپلیکیشن های روی موبایلتان را چک کنید و هر آنچه به کار نمی آید را سریعا حذف کنید. به یاد داشته باشید همه ی رفتارهای مخرب ما تکرار می شوند و قدرت تخریب گر خود را در طول زندگی حفظ می کنند، مگر اینکه ما مستقیم به سراغشان برویم، آن ها را درست ببینیم و بشناسیم و سعی کنیم هر چه سریع تر از شرشان راحت شویم. منبع: بانوی شهر

more_vert پیامدهای روانیِ بلوغ زودرس در دختران

ادامه مطلب

closeپیامدهای روانیِ بلوغ زودرس در دختران

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا تاکید دارند که بلوغ زودرس در دختران می‌تواند بر سلامت روان آنان تاثیر منفی داشته باشد. در این بررسی آمده‌ است: دخترانی که پیش از موعد و در حدود سن هفت سالگی با پدیده بلوغ زودرس مواجه می‌شوند، بیشتر احتمال دارد دچار افسردگی و رفتارهای غیراجتماعی شود. متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: دختربچه‌هایی که زودتر از همسالان خود وارد مرحله بلوغ می‌شوند در دوران نوجوانی بیشتر به لحاظ روان‌شناختی آسیب‌پذیر هستند. همچنین احتمال بروز علائم افسردگی و رفتارهای غیر اجتماعی در این دختران نسبت به دیگر همسالان آنها بیشتر است. شروع زودهنگام دوره قاعدگی یکی از نشانه‌های بلوغ زودرس است. به گزارش هلث دی نیوز، به طور کلی علت بلوغ زودرس در دختران مشخص نیست و روش تایید شده‌ای نیز برای جلوگیری از بلوغ زودهنگام وجود ندارد. هر چند برخی بررسی‌ها حاکی از آن است که چاقی یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد.