دوران پهلوی

قانون کشف حجاب؛ دین‌زدایی به بهانه دفاع از حقوق زنان

قانون کشف حجاب؛ دین‌زدایی به بهانه دفاع از حقوق زنان

تصویب قانون کشف حجاب در دوران پهلوی اول، مقطع مهمی در اجرای برنامه‌های این رژیم بود تا با رواج بی‌حجابی در جامعه، به اهداف سیاسی و فرهنگی ضددینی خود نائل شود. سختگیری‌ها نسبت به زنان باعث شد که مشارکت سیاسی آنان در جامعه کاهش یابد و مو
گسترش فساد در جامعه در دوران پهلوی

گسترش فساد در جامعه در دوران پهلوی

یکی از مشخصات جامعه ایران در سالهای 57 1342، گسترش و رواج انواع فساد (اداری، مالی و اخلاقی) در ارکان دولت و جامعه است که در نتیجه آن ثروت ملت توسط دولت و دربار سلطنتی حیف و میل می شد و یا به جیب یغماگران خارجی می رفت.رواج فساد در ابعاد وسیع آن، از اس
الزامات انتخابات 1400

مقالات انتخابات 1400

الزامات انتخابات 1400

 یکی از نظامیان کاندیدای ریاست جمهوری گفته من نظامیان را به کابینه خودم راه نمی‌دهم. این، خود نشانه عدم مقبولیت وجود نظامیان در امور سیاسی حتی از نگاه خود نظامیان است. انتظار اینست که مسئولان، مردم و خود نظامیان، عزم خود را برای جلوگیری از