جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی

مقاله علمی و پژوهشی" خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی ، تکنیک داده کاوی ، روش خوشه بندی ، شبکه فرهنگ مجازی ، سبک زندگی ، الگوی مصرف ، اقلام فرهنگی و محصولات فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خوشه های رسانه ای، صنعت رسانه و جهانی سازی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خوشه های رسانه ای، صنعت رسانه و جهانی سازی

مقاله علمی و پژوهشی" خوشه های رسانه ای، صنعت رسانه و جهانی سازی " مقاله ای است در 10 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خوشه های رسانه ای، صنعت رسانه و جهانی سازی ، شهر رسانه ای ، مدیاسیتی ، اقتصاد رسانه ، خوشه صنعتی و خوشه فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم

ادامه مطلب

closeکتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم

محمد اسماعیلی توانسته است در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم، یک روش خوشه‌بندی ایستا را، جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر گره‌ها، معرفی کند. این روش منجر می‌شود مدیریت مصرف انرژی در شبکه‌های بی‌سیم راحت‌تر گردد. محدودیت مصرف انرژی یکی از چالش‌های مهم در شبکه‌های بی‌سیم است به همین دلیل، تحقیقات بسیاری جهت یافتن راه‌ حلی برای افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر صورت گرفته است. یکی از روش‌های مطرح در این حوزه که هدف اصلی در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم است، خوشه‌بندی نام دارد. خوشه‌بندی تکنیکی است برای افراز شبکه به نواحی موسوم به خوشه، به طوری که مدیریت مصرف انرژی راحت‌تر شود. گام اول در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم، تعداد بهینه خوشه‌هاست که باید محاسبه شود. کاهش فاصله ارسال در کاهش مصرف انرژی تاثیر به سزایی دارد. لذا سعی می‌شود تا جایگذاری خوشه‌ها در شبکه به گونه‌ای باشد که امکان انتقال داده از گره‌ها به چاهک با استفاده از ارتباطات چندگامی میسر شود. در روش پیشنهادی، به منظور جایگذاری خوشه‌ها و با فرض دایره‌ای بودن محیط شبکه (به طوری‌ که چاهک در مرکز شبکه قرار داشته باشد) شبکه به تعدادی حلقه متحدالمرکز تقسیم می‌شود. عرض حلقه‌ها یکسان است و مقدار آن طوری تعیین می‌شود که مصرف انرژی در ارتباط بین سرخوشه‌ها به حداقل برسد. پس از تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها و تقسیم شبکه به حلقه‌های متحدالمرکز، در هر حلقه متناسب با مساحت حلقه، سهمی از خوشه‌ها تخصیص داده می‌شود. این کار به توزیع منصفانه خوشه‌ها در شبکه منجر می‌شود و امید می‌رود که تعداد اعضای خوشه‌ها به طور متوسط با یکدیگر برابر باشد. پس از جایگذاری سرخوشه‌ها، یک مدل خطی بهینه برای ارتباط چندگامی به چاهک فراهم می‌شود که در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم می‌خوانیم که چگونه مصرف انرژی را به حداقل می‌رساند. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی از کارایی قابل توجهی نسبت به سایر روش‌های خوشه‌بندی برخوردار است. فهرست مطالبپیشگفتارفصل یکم: کلیات بررسی موضوعپیکرهفصل دوم: مدل مصرف انرژی مقدمهمدل مصرف انرژیانرژی مصرفی برای ارسال داده انرژی مصرفی برای دریافت دادهانرژی مصرفی در پردازندهفصل سوم: روش‌های خوشه‌بندی مقدمهالگوریتم خوشه‌بندی LEACHالگوریتم خوشه‌بندی LEACHCالگوریتم خوشه‌بندی ELEACHالگوریتم خوشه‌بندی HLEACHخوشه‌بندی ایستا فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگوریتم‌هامقدمهنقدی بر الگوریتم LEACHنقدی بر الگوریتم LEACHCنقدی بر روش خوشه‌بندی ایستا بهینه فصل پنجم : روش پیشنهادیمقدمهخوشه‌بندی در روش پیشنهادیتصحیح خوشه‌ها نتیجه‌گیری چشم‌انداز واژه‌نامه فارسی به انگلیسی واژه‌نامه انگلیسی به فارسی منابع و مآخذ

more_vert کتاب مجموعه کتاب های آموزشی خوشه: علوم اول دبستان

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه کتاب های آموزشی خوشه: علوم اول دبستان

فر اگیری در کودکان با تمرینات مداوم و علمی نهادینه می شود. مجموعه آموزشی خوشه با تمرینات متنوع و هدف دار منبع مناسبی در امر گسترش آموزش عملی است که به اولیا نیز در جهت آموزش کودکان کمک شایانی خواهد کرد.

more_vert کتاب مجموعه کتاب های آموزشی خوشه: علوم دوم دبستان

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه کتاب های آموزشی خوشه: علوم دوم دبستان

فر اگیری در کودکان با تمرینات مداوم و علمی نهادینه می شود. مجموعه آموزشی خوشه با تمرینات متنوع و هدف دار منبع مناسبی در امر گسترش آموزش عملی است که به اولیا نیز در جهت آموزش کودکان کمک شایانی خواهد کرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شهر رسانه ای و سند چشم انداز 1404

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شهر رسانه ای و سند چشم انداز 1404

مقاله علمی و پژوهشی" شهر رسانه ای و سند چشم انداز 1404" مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شهر رسانه ای و سند چشم انداز 1404، اقتصاد رسانه ، جهانی سازی ، استعاره های شهری ، ابعاد شهر رسانه ای ، خوشه صنعتی ، خوشه فرهنگی ، صنایع نوین ، برنامه پنجم توسعه و مراکز رشد اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی

مقاله علمی و پژوهشی" تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی " مقاله ای است در 12  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی ، فروشگاه اینترنتی و شعار تبلیغاتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی (مطالعه موردی: خوشه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی)" مقاله ای است در 16 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق کار اسلامی، تعهد سازمانی کارکنان، ابعاد عملکردی، خوشه‌های صنعتی، معادلات‌ساختاری پرداخته شده است چکیده مقاله هر سازمانی در تلاش است تا میزان تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان خود را بمنظور کسب منافع پایدار توسعه و بهبود دهد. یکی از عوامل موثر که در پژوهش های مختلف و به ویژه در رویکرد دینی بر آن تاکید شده است ، نقش اخلاق در دستیابی به این مهم است. اخلاق کاری در سالیان اخیر به دنبال شکست شرکت های بزرگ و بحرانهای به وجود آمده در کسب و کار های مختلف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد و وفاداری سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی بود. در این تحقیق جامعه آماری مورد بررسی ، خوشه سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی بود که از بین مدیران شرکت های فعال در این خوشه ، نمونه آماری از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. جمع آوری داده ها از طریق مطالعه تحقیقات پیشین و پرسشنامه های استاندارد بهمراه پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت و جهت بررسی پایایی این پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس در نرم افزار Smart PLS فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیر اخلاق کار اسلامی بر متغیر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی در جامعه آماری مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین متغیر تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی، نقش میانجی را ایفا می کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله امکان‌سنجی نظریه منطقه بهینه پولی (OCA) برای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

ادامه مطلب

closeمقاله امکان‌سنجی نظریه منطقه بهینه پولی (OCA) برای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

مقاله علمی و پژوهشی " امکان‌سنجی نظریه منطقه بهینه پولی (OCA) برای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)" مقاله ای است در 40 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نظریه منطقه بهینه پولی (OCA)، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، الگوریتم خوشه‌بندی فازی نسبت به مرکز (FCM)پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله به دنبال آن است که با استفاده از نظریه منطقه بهینه پولی به بررسی امکان‌پذیری یک اتحادیه پولی در میان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی نسبت به مرکز بپردازد. به عبارت دیگر، این مقاله درجه همگرایی کشورهای اکو را طی دو دوره (1999- 1992) و (2010- 2000) بر اساس شش معیار نظریه منطقه بهینه پولی مورد مطالعه قرار می‌دهد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که کشورهای اکو از همگرایی کامل در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی برخوردار نیستند تا بتوان آنها را در یک خوشه طبقه‌بندی نمود، اما در مقابل کشورهای اکو در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی دارای همگرایی ناقص هستند، یعنی می‌توان این کشورها را بر اساس نزدیکی بیشتر در این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در چند خوشه دسته‌بندی کرد. درمجموع، بطور نسبی با گذار از دوره اول به دوره دوم هم میانگین مقدار معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی کشورهای اکو بهبود یافته است و هم همگرایی این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در آنها ارتقاء داشته است. از سوی دیگر، چون تمایل خوشه‌بندی‌ها از دوره اول به دوره دوم به سمت خوشه‌بندی با تعداد خوشه‌های کمتر رفته است، در نتیجه از این طریق نیز می‌توان نتیجه‌گیری نمود که همگرایی کشورهای اکو بطور نسبی از دوره اول به دوره دوم افزایش داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی همگرایی درآمدی بین استان‌های ایران با تأکید بر روش تحلیل خوشه‌ای

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی همگرایی درآمدی بین استان‌های ایران با تأکید بر روش تحلیل خوشه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی همگرایی درآمدی بین استان‌های ایران با تأکید بر روش تحلیل خوشه‌ای" مقاله ای است در 28 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همگرایی، تحلیل خوشه‌ای، استان‌ها، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی فرضیه همگرایی بین استان­های ایران و اتخاذ سیاست­های اقتصادی به منظور نیل به توازن منطقه‌ای یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران است .در این پژوهش، برای بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان­های ایران از روش­های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آمارۀ تایل و مکانیسم جدید یعنی تحلیل خوشه­ای استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می‌دهد که بین استان‌های کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست. همچنین، نتایج روش باشگاهی و آماره تایل نیز عدم برقراری همگرایی شرطی را نشان می‌دهند. علاوه بر این، نتایج روش خوشه‌ای نیز نشان می‌دهد که همگرایی درآمدی بین استان‌های ایران وجود ندارد. به‌طور کلی نتایج، با استفاده از تمام روش­ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه، در استان­های ایران را تأیید می­کنند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه­ای از توسعه نامتوازن بیشتر در استان‌های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان­های ایران است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی " مقاله ای است در 22 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رشد اقتصادی؛ رفاه اقتصادی؛ شاخص توسعه انسانی؛ عوامل اجتماعی- فرهنگی؛ گروه‌بندی استان‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت روز افزون اثرگذاری فرهنگ و عوامل اجتماعی- فرهنگی در مباحث اقتصادی، در پژوهش حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات داده‌های تابلویی و فرآیند خوشه بندی، تأثیر این عوامل بر رشد اقتصادی به تفکیک استانی در سال‌های 1391-1388 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد نرخ باسوادی دارای رابطه مستقیم با درآمد سرانه‌ی واقعی، و نرخ فقر و نرخ بیکاری دارای رابطه معکوس با درآمد سرانه‌ی حقیقی است، همچنین با تفکیک استانهای ایران به سه گروه و محاسبه‌ شاخص توسعه انسانی، گروه‌بندی استان‌ها و روند تغییرات آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. عنوان مقاله [English] The Impact of Socio-Cultural Factors on Iran’s Economic Growth using Panel Data Method and Clustering Analysis چکیده [English] Given the increasing importance of the influence of culture and socio-cultural factors on economic issues, in this study, using the method of least squares panel data and clustering analysis, the impact of these factors on economic growth of provinces in the years 2009-2012 are investigated. The results indicate that there is a positive relationship between literacy rates and per capita real income, also the negative relationship between unemployment and poverty rates with per capita real income. Finally, dividing Iranian provinces into three groups, and computing HDI index, the rankings of provinces and the trend of their changes for different time periods are evaluated. کلیدواژه‌ها [English] Economic Growth, Prosperity, Human Development Index, Clustering Analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری

مقاله علمی و پژوهشی" نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری ، مبارزه نرم ، تهاجم فرهنگی ، هویت فرهنگی ، توسعه فرهنگی ، آسیب شناسی فرهنگی ، مهندسی فرهنگی ، مکانیسم فرهنگ سازی و ابزار فرهنگ سازی  اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی" هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی ، مصرف فرهنگی ، کالای فرهنگی ، سرمایه فرهنگی ، مخالفت فرهنگی و سبک زندگی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی

ادامه مطلب

closeکتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی

کتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی به بررسی روش‌های جدید توسعه‌ی صنعت کشاورزی جهت رشد اقتصادی کشور پرداخته است. خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند، همچنین توسعه بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشاورزی در قالب توسعه خوشه‌ای به دلیل افزایش همکاری و انجام فعالیت‌های مشارکتی دارای بازدهی بیشتری خواهد بود. از سوی دیگر توجه به مسئله بازاریابی خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی و ایجاد و استقرار یک نظام بازاریابی نوآورانه می‌تواند منجر به افزایش تعداد واحدهای تولیدی در منطقه، بهبود وضعیت اشتغال، افزایش صادرات، ایجاد ارتباط با سایر مناطق، شناسایی و دسترسی به بازارهای جدید شود. یکی از مفاهیم عمده که امروزه در کشورهای در حال‌ توسعه کاربرد وسیعی دارد، بحث توسعه است. بی‌شک هنگامی که بحث توسعه کشورها و جوامع به میان می‌آید یکی از مهم‌ترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن دیگران را به خود جلب می‌کند وضعیت اشتغال کشورهاست. اصولاً توسعه دارای مفهومی کیفی و همه‌ جانبه بوده و کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد؛ اما در اکثر موارد و مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در فرآیند توسعه کشورها دارند، رشد اقتصادی و توسعه کشورها به‌ صورت مترادف بکار می‌روند. امروزه ایجاد و توسعه خوشه‌های کسب‌وکار نقش محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته و درحال توسعه ایفا می‌نماید. اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان و همین‌طور بنگاه‌های بزرگ داشته‌اند، اینک کسب‌وکارهای کوچک و خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها، بهبود ارتباطات شبکه‌ای، تأکید بر حمایت‌های غیرمستقیم، ترکیب رقابت و همکاری به‌ منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقای سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری خوشه‌ها، دولت و دانشگاه مورد تأکید و توجه بیشتری قرار می‌گیرد. وجود سامانه‌های بازاریابی جهت ارائه بهینه محصولات و خدمات ارائه شده خوشه‌ها امری ضروری قلمداد می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که بازارهای مصرف کالاها و خدمات از حالت سنتی خود خارج‌ شده‌اند، از این‌ رو نظام‌های بازاریابی نیز باید مطابق با شرایط بازارها تغییر نمایند و رویکردهای نوآورانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند تا از این ره‌آورد بتوان در بازارهای رقابتی توان تولیدی و ارائه خدمت را برای خوشه‌ها کسب‌وکار حفظ نمود. ترویج بازاریابی عامل کلیدی در آگاه نمودن کشاورزان در خصوص بازاریابی مناسب و رفع محدودیت‌های بازاریابی و آموزش کشاورزان، تجار و مصرف‌ کنندگان در رابطه با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش، مهارت و رفتار آن‌ها است. ترویج بازاریابی عامل کلیدی در آگاه نمودن کشاورزان در خصوص بازاریابی مناسب و رفع محدودیت‌های بازاریابی و آموزش کشاورزان، تجار و مصرف‌ کنندگان در رابطه با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش، مهارت و رفتار آن‌ها است. در بخشی از کتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی (Innovation and Business Cluster with the Agricultural Approach) می‌خوانیم: نظام نوآوری کشاورزی به عنوان شبکه‌ای از سازمان‌ها، شرکت‌ها و افرادی است که بر روی تولید محصول جدید، فرآیند جدید و روندهای جدید سازمانی همراه با نهادها و سیاست‌هایی که بر مسیرهای مختلف ارتباطی در اشتراک‌گذاری و استفاده از دانش تأثیرگذار هستند، تعریف شده است. مفهوم نظام نوآوری رهیافت کلیت‌گراتری را در برنامه‌ریزی تولید و کاربرد دانش در کشاورزی بازتاب می‌دهد. اگرچه نظام‌های نوآوری مفهوم نسبتاً جدیدی در نزد سیاست‌گذاران توسعه کشاورزی و مدیران تحقیقات کشاورزی در کشورهای در حال‌ توسعه محسوب می‌شود، با این‌حال به طور فزاینده‌ای به‌ عنوان چارچوبی برای اندیشه‌ورزی و برنامه‌ریزی برای تقویت ظرفیت نوآوری در این بخش مدنظر قرار می‌گیرد. شکل‌دهی و بهبود نظام نوآوری کشاورزی یکی از راهبردهای توسعه بخش کشاورزی در بسیاری از کشورها و نیز نهادهای بین‌المللی، محسوب می‌شود. نظام نوآوری کشاورزی، شبکه‌ای از سازمان‌ها، نهادها و افراد است که بر تولید محصولات جدید، فرآیندهای جدید و مناسبات و شیوه‌های جدید برای بهره‌برداری اقتصادی از منابع و فرصت‌ها متمرکز است و چارچوب جدیدی را برای بررسی نقش دانش و فناوری، بازار، صنعت و تولید، کنشگران و پیوند بین آن‌ها در بخش کشاورزی فراهم نموده است. با توجه به تعدد و تنوع کنشگران، عملکرد نظام نوآوری درگرو پیوند و مشارکت و توازن بین آن‌ها (ازنظر قدرت، منابع و ظرفیت‌ها) و نیز تقسیم‌ کار در قالب سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی است. این نظام‌ها از نظر جغرافیایی متنوع بوده و نظام‌های نوآوری ملی، منطقه‌ای، بخشی یا فناوری را شامل می‌شود. فهرست مطالب فصل اول: ضرورت وجود یک نظام بازاریابی در بخش کشاورزیمقدمهضرورت بازاریابی در کشاورزیلزوم وجود یک سیستم بازاریابی کارآمد در بخش کشاورزیمنابعفصل دوم: بازار و بازاریابیمقدمهبازارطبقه‌بندی بازارهای مختلفطبقه‌بندی بازار ازنظر موقعیت مکانیطبقه‌بندی بازارها ازنظر وضع جغرافیاییطبقه‌بندی بازارها ازنظر کیفیت سازمانطبقه‌بندی بازارها ازنظر حضور کالاتقسیم‌بندی بازاراهمیت تقسیم‌بندی بازارمعیارهای تقسیم بازارسهم بازارنظام بازارساختار بازارهای محصولات کشاورزیبازاریابیضرورت بازاریابیمفاهیم بازاریابینیازنیازهای یک‌بعدینیازهای جذابشناسایی و برآوردن نیازهاخواستهتقاضاانواع تقاضاتقاضای منفینبودن تقاضاتقاضای پنهانتقاضای تنزلیتقاضای فصلی (نامنظم)تقاضای کاملتقاضای بیش‌ازحدتقاضای ناسالممحصولمبادلهمعاملهبازارابعاد بازاریابیبازارگراییبازارشناسیبازاریابیبازارسازیبازارگردیبازارسنجیبازارداریبازارگرمیبازارگردانیانواع بازاریابی (هشت وضعیت بازاریابی)بازاریابی تبدیلیبازاریابی انگیزشیبازاریابی توسعه‌ایبازاریابی مجددبازاریابی همزمانیبازاریابی محافظتیبازاریابی تضعیفیبازاریابی مقابله‌ایانواع مدل‌های بازاریابیبازاریابی شخصیبازاریابی سازمانبازاریابی مکانبازاریابی ایدهبازاریابی خدماتیبازاریابی اجتماعیآمیخته بازاریابیبازاریابی رابطه‌مندمدیریت بازاریابیفلسفه‌های مدیریت بازاریابیگرایش به تولیدگرایش به محصولگرایش به فروشگرایش به بازاریابیمقایسه چهار فلسفه بازاریابیگرایش بازاریابی اجتماعیوظایف مدیریت بازاریابیفعالیت‌ها و کارکردهای بازاریابیگرایش بازاریابیخریدار گرایینگرش دستگاهیهدفگراییبازارگرایی همگانیروش‌های برخورد با محیط بازاریابیبرنامه‌های بازاریابیماهیت و محتوای برنامه بازاریابینظام بازاریابی محصولات کشاورزیمفهوم نظام بازاریابی کشاورزیزیر نظام‌های بازاریابی کشاورزیزیر نظام تولید در بازاریابی محصولات کشاورزیزیر نظام توزیع در بازاریابی محصولات کشاورزیزیر نظام مصرف در بازاریابی محصولات کشاورزیزیر نظام نظارت در بازاریابی محصولات کشاورزیدامنه فعالیت بازاریابی محصولات کشاورزیاستراتژی بازاریابی محصولات کشاورزیفرآیند مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک محصولات کشاورزیماتریس استراتژی اصلی واحدهای تولیدی کشاورزیدخالت یا عدم دخالت دولت در بازاریابی محصولات کشاورزی در ایراننقش بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادیاهمیت بازاریابی مواد غذایی و کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعهمنابعفصل سوم: نوآوری و مدیریت نوآورینوآوریاصول نوآوریضرورت ایجاد نوآوریاهمیت نوآوریعملکرد نوآوریخلاقیتتفاوت میان مفهوم نوآوری و خلاقیتارتباط میان مفهوم نوآوری و خلاقیتانواع نوآوریانواع شش‌گانه نوآورینوآوری محصولینوآوری فرآیندینوآوری سازمانینوآوری استراتژیکنوآوری تکنولوژیکینوآوری بازاریابیانواع نوآوری ازنظر زمانیانواع نوآوری ازنظر کاربردواحدهای تولیدی نوآورمدیریت نوآوریچرخه نوآوریتکنیک‌های مدیریت نوآوریارتباط دانش و نوآوریارتباط مدیریت دانش با نوآوریتأثیر مدیریت دانش در نوآوریتأثیر دانش بر مدیریت نوآوریخوشه نوآوریفرآیند نوآوری در بخش کشاورزینظام نوآوری در کشاورزیسیر تکاملی رهیافت‌های مرتبط با نوآوری در ترویج کشاورزیرهیافت خطی انتقال تکنولوژینظام ملی تحقیقات کشاورزیرهیافت نظام دانش و اطلاعات کشاورزیرهیافت نظام دانش و نوآوری کشاورزینظام نوآوری کشاورزیشبکه‌های نوآوری و یادگیری برای کشاورزی پایداررهیافت‌های ترویجی نوآوری در ایرانمنابعفصل چهارم: خوشه‌های کسب‌وکارمفهوم خوشه‌های کسب‌وکاراهمیت خوشه‌های کسب‌وکارایجاد خوشه کسب‌وکاراجزای خوشه‌های کسب‌وکارمزایای خوشه‌های صنعتیمزیت تولید انبوهمزیت‌های هدفصرفه‌های ناشی از تجمیع (صرفه‌های هم‌مکانی)صرفه شهری شدنصرفه‌های مقیاسصرفه ناشی از تنوعمزایای ایجاد خوشه کسب‌وکار برای ذی‌نفعاننقش خوشه‌های کسب‌وکار در اشتغال‌زایینقش خوشه‌های کسب‌وکار در تولیدروش‌های طبقه‌بندی خوشه‌هاپیوند اعضا درون یک خوشهخوشه‌ها و نوآوریکمبود نوآوری در خوشه‌های کسب‌وکارتفاوت میان خوشه‌های طبیعی و خوشه‌های ایجادشدهخوشه‌سازی در ایرانتوسعه خوشه‌های کسب‌وکارگام‌های اصلی فرایند توسعه خوشه‌های کسب‌وکارفعالیت‌های ممکن در توسعه خوشه کسب‌وکارپیامدهای توسعه خوشه‌های کسب‌وکارنقش مؤسسات حامی و غیردولتی در توسعه خوشه‌های کسب‌وکارعلل توسعه نیافتن خوشه‌های کسب‌وکارآسیب‌شناسی توسعه خوشه‌های کسب‌وکارچالش‌های مدیریتی توسعه خوشه‌های کسب‌وکارکاستی‌های موجود جهت توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایرانسیاست‌های توسعه خوشه‌های کسب‌وکارخوشه‌های صنعتی و خوشه‌های صنعت‌گریتفاوت خوشه و شبکهزنجیره ارزششبکه ارزشاهمیت و ضرورت بازاریابی در خوشه‌های کسب‌وکارخوشه‌های کسب‌وکار کشاورزینقش خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی در شبکه ارزشمنابع

more_vert کتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی

ادامه مطلب

closeکتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی

کتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی به بررسی روش‌های جدید توسعه‌ی صنعت کشاورزی جهت رشد اقتصادی کشور پرداخته است. خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند، همچنین توسعه بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشاورزی در قالب توسعه خوشه‌ای به دلیل افزایش همکاری و انجام فعالیت‌های مشارکتی دارای بازدهی بیشتری خواهد بود. از سوی دیگر توجه به مسئله بازاریابی خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی و ایجاد و استقرار یک نظام بازاریابی نوآورانه می‌تواند منجر به افزایش تعداد واحدهای تولیدی در منطقه، بهبود وضعیت اشتغال، افزایش صادرات، ایجاد ارتباط با سایر مناطق، شناسایی و دسترسی به بازارهای جدید شود. یکی از مفاهیم عمده که امروزه در کشورهای در حال‌ توسعه کاربرد وسیعی دارد، بحث توسعه است. بی‌شک هنگامی که بحث توسعه کشورها و جوامع به میان می‌آید یکی از مهم‌ترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن دیگران را به خود جلب می‌کند وضعیت اشتغال کشورهاست. اصولاً توسعه دارای مفهومی کیفی و همه‌ جانبه بوده و کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد؛ اما در اکثر موارد و مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در فرآیند توسعه کشورها دارند، رشد اقتصادی و توسعه کشورها به‌ صورت مترادف بکار می‌روند. امروزه ایجاد و توسعه خوشه‌های کسب‌وکار نقش محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته و درحال توسعه ایفا می‌نماید. اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان و همین‌طور بنگاه‌های بزرگ داشته‌اند، اینک کسب‌وکارهای کوچک و خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها، بهبود ارتباطات شبکه‌ای، تأکید بر حمایت‌های غیرمستقیم، ترکیب رقابت و همکاری به‌ منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقای سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری خوشه‌ها، دولت و دانشگاه مورد تأکید و توجه بیشتری قرار می‌گیرد. وجود سامانه‌های بازاریابی جهت ارائه بهینه محصولات و خدمات ارائه شده خوشه‌ها امری ضروری قلمداد می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که بازارهای مصرف کالاها و خدمات از حالت سنتی خود خارج‌ شده‌اند، از این‌ رو نظام‌های بازاریابی نیز باید مطابق با شرایط بازارها تغییر نمایند و رویکردهای نوآورانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند تا از این ره‌آورد بتوان در بازارهای رقابتی توان تولیدی و ارائه خدمت را برای خوشه‌ها کسب‌وکار حفظ نمود. ترویج بازاریابی عامل کلیدی در آگاه نمودن کشاورزان در خصوص بازاریابی مناسب و رفع محدودیت‌های بازاریابی و آموزش کشاورزان، تجار و مصرف‌ کنندگان در رابطه با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش، مهارت و رفتار آن‌ها است. ترویج بازاریابی عامل کلیدی در آگاه نمودن کشاورزان در خصوص بازاریابی مناسب و رفع محدودیت‌های بازاریابی و آموزش کشاورزان، تجار و مصرف‌ کنندگان در رابطه با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش، مهارت و رفتار آن‌ها است. در بخشی از کتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی (Innovation and Business Cluster with the Agricultural Approach) می‌خوانیم: نظام نوآوری کشاورزی به عنوان شبکه‌ای از سازمان‌ها، شرکت‌ها و افرادی است که بر روی تولید محصول جدید، فرآیند جدید و روندهای جدید سازمانی همراه با نهادها و سیاست‌هایی که بر مسیرهای مختلف ارتباطی در اشتراک‌گذاری و استفاده از دانش تأثیرگذار هستند، تعریف شده است. مفهوم نظام نوآوری رهیافت کلیت‌گراتری را در برنامه‌ریزی تولید و کاربرد دانش در کشاورزی بازتاب می‌دهد. اگرچه نظام‌های نوآوری مفهوم نسبتاً جدیدی در نزد سیاست‌گذاران توسعه کشاورزی و مدیران تحقیقات کشاورزی در کشورهای در حال‌ توسعه محسوب می‌شود، با این‌حال به طور فزاینده‌ای به‌ عنوان چارچوبی برای اندیشه‌ورزی و برنامه‌ریزی برای تقویت ظرفیت نوآوری در این بخش مدنظر قرار می‌گیرد. شکل‌دهی و بهبود نظام نوآوری کشاورزی یکی از راهبردهای توسعه بخش کشاورزی در بسیاری از کشورها و نیز نهادهای بین‌المللی، محسوب می‌شود. نظام نوآوری کشاورزی، شبکه‌ای از سازمان‌ها، نهادها و افراد است که بر تولید محصولات جدید، فرآیندهای جدید و مناسبات و شیوه‌های جدید برای بهره‌برداری اقتصادی از منابع و فرصت‌ها متمرکز است و چارچوب جدیدی را برای بررسی نقش دانش و فناوری، بازار، صنعت و تولید، کنشگران و پیوند بین آن‌ها در بخش کشاورزی فراهم نموده است. با توجه به تعدد و تنوع کنشگران، عملکرد نظام نوآوری درگرو پیوند و مشارکت و توازن بین آن‌ها (ازنظر قدرت، منابع و ظرفیت‌ها) و نیز تقسیم‌ کار در قالب سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی است. این نظام‌ها از نظر جغرافیایی متنوع بوده و نظام‌های نوآوری ملی، منطقه‌ای، بخشی یا فناوری را شامل می‌شود. فهرست مطالب فصل اول: ضرورت وجود یک نظام بازاریابی در بخش کشاورزیمقدمهضرورت بازاریابی در کشاورزیلزوم وجود یک سیستم بازاریابی کارآمد در بخش کشاورزیمنابعفصل دوم: بازار و بازاریابیمقدمهبازارطبقه‌بندی بازارهای مختلفطبقه‌بندی بازار ازنظر موقعیت مکانیطبقه‌بندی بازارها ازنظر وضع جغرافیاییطبقه‌بندی بازارها ازنظر کیفیت سازمانطبقه‌بندی بازارها ازنظر حضور کالاتقسیم‌بندی بازاراهمیت تقسیم‌بندی بازارمعیارهای تقسیم بازارسهم بازارنظام بازارساختار بازارهای محصولات کشاورزیبازاریابیضرورت بازاریابیمفاهیم بازاریابینیازنیازهای یک‌بعدینیازهای جذابشناسایی و برآوردن نیازهاخواستهتقاضاانواع تقاضاتقاضای منفینبودن تقاضاتقاضای پنهانتقاضای تنزلیتقاضای فصلی (نامنظم)تقاضای کاملتقاضای بیش‌ازحدتقاضای ناسالممحصولمبادلهمعاملهبازارابعاد بازاریابیبازارگراییبازارشناسیبازاریابیبازارسازیبازارگردیبازارسنجیبازارداریبازارگرمیبازارگردانیانواع بازاریابی (هشت وضعیت بازاریابی)بازاریابی تبدیلیبازاریابی انگیزشیبازاریابی توسعه‌ایبازاریابی مجددبازاریابی همزمانیبازاریابی محافظتیبازاریابی تضعیفیبازاریابی مقابله‌ایانواع مدل‌های بازاریابیبازاریابی شخصیبازاریابی سازمانبازاریابی مکانبازاریابی ایدهبازاریابی خدماتیبازاریابی اجتماعیآمیخته بازاریابیبازاریابی رابطه‌مندمدیریت بازاریابیفلسفه‌های مدیریت بازاریابیگرایش به تولیدگرایش به محصولگرایش به فروشگرایش به بازاریابیمقایسه چهار فلسفه بازاریابیگرایش بازاریابی اجتماعیوظایف مدیریت بازاریابیفعالیت‌ها و کارکردهای بازاریابیگرایش بازاریابیخریدار گرایینگرش دستگاهیهدفگراییبازارگرایی همگانیروش‌های برخورد با محیط بازاریابیبرنامه‌های بازاریابیماهیت و محتوای برنامه بازاریابینظام بازاریابی محصولات کشاورزیمفهوم نظام بازاریابی کشاورزیزیر نظام‌های بازاریابی کشاورزیزیر نظام تولید در بازاریابی محصولات کشاورزیزیر نظام توزیع در بازاریابی محصولات کشاورزیزیر نظام مصرف در بازاریابی محصولات کشاورزیزیر نظام نظارت در بازاریابی محصولات کشاورزیدامنه فعالیت بازاریابی محصولات کشاورزیاستراتژی بازاریابی محصولات کشاورزیفرآیند مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک محصولات کشاورزیماتریس استراتژی اصلی واحدهای تولیدی کشاورزیدخالت یا عدم دخالت دولت در بازاریابی محصولات کشاورزی در ایراننقش بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادیاهمیت بازاریابی مواد غذایی و کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعهمنابعفصل سوم: نوآوری و مدیریت نوآورینوآوریاصول نوآوریضرورت ایجاد نوآوریاهمیت نوآوریعملکرد نوآوریخلاقیتتفاوت میان مفهوم نوآوری و خلاقیتارتباط میان مفهوم نوآوری و خلاقیتانواع نوآوریانواع شش‌گانه نوآورینوآوری محصولینوآوری فرآیندینوآوری سازمانینوآوری استراتژیکنوآوری تکنولوژیکینوآوری بازاریابیانواع نوآوری ازنظر زمانیانواع نوآوری ازنظر کاربردواحدهای تولیدی نوآورمدیریت نوآوریچرخه نوآوریتکنیک‌های مدیریت نوآوریارتباط دانش و نوآوریارتباط مدیریت دانش با نوآوریتأثیر مدیریت دانش در نوآوریتأثیر دانش بر مدیریت نوآوریخوشه نوآوریفرآیند نوآوری در بخش کشاورزینظام نوآوری در کشاورزیسیر تکاملی رهیافت‌های مرتبط با نوآوری در ترویج کشاورزیرهیافت خطی انتقال تکنولوژینظام ملی تحقیقات کشاورزیرهیافت نظام دانش و اطلاعات کشاورزیرهیافت نظام دانش و نوآوری کشاورزینظام نوآوری کشاورزیشبکه‌های نوآوری و یادگیری برای کشاورزی پایداررهیافت‌های ترویجی نوآوری در ایرانمنابعفصل چهارم: خوشه‌های کسب‌وکارمفهوم خوشه‌های کسب‌وکاراهمیت خوشه‌های کسب‌وکارایجاد خوشه کسب‌وکاراجزای خوشه‌های کسب‌وکارمزایای خوشه‌های صنعتیمزیت تولید انبوهمزیت‌های هدفصرفه‌های ناشی از تجمیع (صرفه‌های هم‌مکانی)صرفه شهری شدنصرفه‌های مقیاسصرفه ناشی از تنوعمزایای ایجاد خوشه کسب‌وکار برای ذی‌نفعاننقش خوشه‌های کسب‌وکار در اشتغال‌زایینقش خوشه‌های کسب‌وکار در تولیدروش‌های طبقه‌بندی خوشه‌هاپیوند اعضا درون یک خوشهخوشه‌ها و نوآوریکمبود نوآوری در خوشه‌های کسب‌وکارتفاوت میان خوشه‌های طبیعی و خوشه‌های ایجادشدهخوشه‌سازی در ایرانتوسعه خوشه‌های کسب‌وکارگام‌های اصلی فرایند توسعه خوشه‌های کسب‌وکارفعالیت‌های ممکن در توسعه خوشه کسب‌وکارپیامدهای توسعه خوشه‌های کسب‌وکارنقش مؤسسات حامی و غیردولتی در توسعه خوشه‌های کسب‌وکارعلل توسعه نیافتن خوشه‌های کسب‌وکارآسیب‌شناسی توسعه خوشه‌های کسب‌وکارچالش‌های مدیریتی توسعه خوشه‌های کسب‌وکارکاستی‌های موجود جهت توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایرانسیاست‌های توسعه خوشه‌های کسب‌وکارخوشه‌های صنعتی و خوشه‌های صنعت‌گریتفاوت خوشه و شبکهزنجیره ارزششبکه ارزشاهمیت و ضرورت بازاریابی در خوشه‌های کسب‌وکارخوشه‌های کسب‌وکار کشاورزینقش خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی در شبکه ارزشمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی

مقاله علمی و پژوهشی" جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی ، تنوع فرهنگی ، توسعه فرهنگی ، کثرت گرایی فرهنگی ، صلح ، اعلامیه جهانی و فرهنگ اسلامی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد

more_vert سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کارشناس امور فرهنگی

ادامه مطلب

closeسئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کارشناس امور فرهنگی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی برای رشته شغلی کارشناس امور فرهنگی که شامل 40 سئوال زیر است ارائه شده است 1 – روش تحقیق و آمار شامل 10 سئوال 2 – نظریه های فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی وبرنامه ریزی فرهنگی شامل 30 سئوال برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

more_vert سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کاردان امور فرهنگی

ادامه مطلب

closeسئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کاردان امور فرهنگی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی برای رشته شغلی کاردان امور فرهنگی که شامل 40 سئوال زیر است ارائه شده است 1 – روش تحقیق و آمار شامل 10 سئوال 2 – نظریه های فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی وبرنامه ریزی فرهنگی شامل 30 سئوال برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

more_vert کتاب DNA تجربه مشتری (CEM)

ادامه مطلب

closeکتاب DNA تجربه مشتری (CEM)

در کتاب DNA تجربه مشتری (CEM) اثر کالین شاو، می‌آموزیم که چطور احساسات و عواطف مشتری، محرک ایجاد ارزش برای یک سازمان می‌شوند. تجربه مشتری همان DNA نهفته در احساسات اوست و باز کردن قفل اسرار نهفته در احساسات مشتریان می‌تواند سود و زیان شما را افزایش دهد. رضایت و تجربه مشتری شاخص‌هایی برای سنجش این است که مشتری تا چه میزان از کالا، خدمات یا تجربه‌ای که کسب کرده راضی است. به عبارت دقیق‌تر، رضایت و تجربه مشتری، احساس مشتری را از تعامل با برند شما منعکس می‌کند. شرکت‌های مختلف این احساس مثبت یا منفی نسبت به برند را ابتدا از طریق فرم‌های نظرسنجی می‌سنجند، که ممکن است برخی از آن‌ها برای شما آشنا باشد، نظیر طیف لیکرت که پنج درجه از کاملا راضی تا کاملا ناراضی را شامل می‌شود. پاسخ‌های بدست آمده از این فرم نظرسنجی می‌تواند، دیدی در مورد میانگین سطح رضایت و تجربه مشتریان به شما بدهد. همچنین می‌تواند تصویری از میزان وفاداری مشتریان به شما ارائه دهد، که خود شاخصی برای پیش‌بینی ارجاعات بعدی آنان است. اگر شما فاکتورهای رضایت‌مندی و تجربه را نسنجید، قادر به شناسایی مشتریان ناراضی نخواهید بود. بنابراین نمی‌توانید بازخورد آن‌ها را تجزیه و تحلیل کنید، تغییرات اصلاحی را در مورد کالا یا خدمت انجام دهید و آنان را به مشتریان راضی مبدل کنید؛ و در نهایت قادر نخواهید بود ریزش مشتریان را پیش‌بینی و یا از آن پیش‌گیری کنید. کالین شاو (Colin Shaw)، بار دیگر در کتاب DNA تجربه مشتری (The DNA of Customer Experience)، آینده را برای ما ترسیم می‌کند. درست مانند کتاب "ایجاد تجربه مشتری ایده‌آل و تحول تجربه مشتری"، کالین، بار دیگر در کتاب "دی ان اِی تجارب مشتری"، دانش ما را در خصوص مدیریت تجربه مشتری توسعه داده و در عین حال، یک رویکرد عملی و تحول برانگیز برای کسب ارزش، معرفی می‌کند. به گفته استورات رابرتز، مدیر خدمات مشتری در بارکلی کارد: "تجربه مشتری همان طور که کالین در کتاب جدید خود بیان کرده، دوباره مرزهای درک ما را تحریک می‌کند. کالین با استفاده از مطالعات موردی و تحقیقات تجاری پیش رو، ارزش واقعی احساسات را در برابر سود و زیان بیان می‌کند. کتاب DNA تجربه مشتری (CEM)، به شما خواهد گفت که تا چه اندازه می‌توانید از طریق ایجاد احساسات مناسب در مشتریان، منفعت یا زیان کسب کنید. روندا دیشنگ، مدیر بخش ارتباط با مشتریان بیمارستان مموریال هرمن بیان می‌دارد: "کتاب دی ان‌ای تجربه مشتری به بهترین نحو، به آنچه که مدیریت تجربه مشتری را به عنوان ابزاری برای افزایش سودمندی و تمایز در دنیای امروز که بیش از حد مبتنی بر تولید کالا است، ارزشمند می‌سازد، می‌پردازد." این یک کتاب تجاری است که ارزش احساسات و ابزارهای لازم برای افزایش پتانسیل تجارت را پیش روی ما می‌گذارد. از دیر باز، مدیران تجاری، این جنبه مهم از تجربه مشتری را نادیده گرفته‌اند، اما از این پس این اتفاق دیگر نخواهد افتاد. کالین شاو، موسس و مدیر عامل شرکت Beyond Philosophy، از رهبران پیشرو در حوزه تجارب مشتری است. وی مولف دو کتاب بین‌المللی پرفروش به نام‌های "ایجاد تجارب مشتری عالی" و "تحول تجارب مشتری" است. کالین و تیم او از دفاتر لندن، آتلانتا و جورجیا در ایالات متحده، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا تجارب مشتری خود را بهبود ببخشند. کالین و همکارانش از این که به شرکت‌های بزرگ دنیا همچون FedEx، Allianz، Barclays، Fireman’s Fund، Toyota و همچنین اداره Majesty’s Cabinet، پشنهاداتی سازنده ارائه می‌دهند، احساس غرور و افتخار می‌کنند. در بخشی از کتاب DNA تجربه مشتری (CEM) می‌خوانیم: وقتی به دنبال بهبود تجارب مشتری باشید، خوشه تخریب عواطف اولین مقوله‌ای است که باید مد نظر بگیرید. فعالیت‌های بسیاری هستند که سازمان‌ها به طور آگاهانه و یا نا آگاهانه انجام می‌دهند و موجب تحریک برخی از این احساسات می‌شوند. ما آن‌قدر ناشی نیستیم که بگوییم می‌توان این خوشه‌های تخریبی را از بین برد ولی تا حدودی می‌توان آن‌ها را کنترل نمود. این خوشه‌ها نه تنها ارزش‌ها را از بین می‌برند بلکه هزینه‌های بسیاری را هم در بر خواهند داشت. برای مثال، با شکایت‌های مشتری و یا عودت هزینه‌ها همراه خواهند بود. سه خوشه نیز منجر به تحریک و بهبود ارزش می‌شوند. خوشه توجه شامل احساساتی است که ارتباطی قابل اثبات با افزایش تعداد مشتریان دارد. تحقیقات ما نشان می‌دهند که اگر احساسات این خوشه را تحریک کنید، مشتریان شما پول بیشتری در کوتاه مدت پرداخت خواهند کرد. این خوشه می‌تواند مشتریان علاقمند و موقت برایتان به همراه داشته باشد. اگر می‌خواهید مشتریانی با وفا برای خود داشته و یک ارتباط طولانی مدت با آن‌ها داشته باشید، بایستی به خوشه‌های توصیه و حمایت متوسل شوید. ابتدا خوشه توصیه را در نظر می‌گیریم. از این رو به آن خوشه توصیه می‌کنیم که شما مشتریانی را در اختیار دارید که به شما توصیه و پیشنهاد می‌دهند. این همچنین به نمره عملکرد شبکه Net Promoter® Score ارتباط دارد. از این رو، تحریک این احساسات، مشتریانی با وفا برایتان ایجاد نموده و همچنین NPS شما را بهبود خواهد بخشید. همچنین از این جهت این خوشه را خوشه توصیه می‌نامیم تا این واقعیت را که بیشتر یک حالت واکنشی است، برجسته‌تر سازیم. برای نمونه، اگر یکی از دوستان یا همکاران شما از شما بپرسد که چه کسی را توصیه می‌کنید، می‌توانید پاسخ آن‌ها را بدهید ولی ممکن است زیاد راجع به جزئیات آن صحبت نکنید. فهرست مطالبدرباره نویسندهپیشگفتارقدردانیپیشگفتار مترجمفصل 1: مقدمه و حرکت از یک ضرورت مذهبی به سمت یک قاعده مالیفصل 2: دی ان ای تجربه مشتری: نحوه تحریک ارزش‌ها توسط احساسات و عواطف مشتریفصل 3: اهمیت تجربه قبلی و بعدی مشتریفصل 4: خوشه‌های تخریبفصل 5: خوشه تعجبفصل 6: خوشه پیشنهاداتفصل 7: گروه طرفدارفصل 8: پیوند با عملکرد مالی از طریق امتیاز خالص ترویج‌ دهنده

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404" مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404، برنامه پنجم توسعه ، سیاستهای فرهنگی ، تبلیغات تجاری ، برند برتر و کالای فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.