جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی و بازخوانی دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره عدالت

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و بازخوانی دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره عدالت

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و بازخوانی دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره عدالت " مقاله ای است در 20 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عدالت، اسلام، خواجه نصیرالدین طوسی، ناموس الهی پرداخته شده است چکیده مقاله تحلیل و بررسی مفهوم بنیادین عدالت در اندیشه هر اندیشمندی از اهمیت بسزایی برخوردار است. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از اندیشمندانی است که درباره مساله عدالت سخنان گرانبهایی را بر زبان رانده و آثار سترگی را به رشته تحریر در آورده است. خواجه با رویکردی تلفیقی از اندیشه‌های فلاسفه یونان (آراء افلاطون و ارسطو) و آموزه‌های فلسفی و کلامی، توانسته است با ابزار عقل و نقل، ابعاد مغفول مانده کلامی‌عدالت را روشن و رویکرد اسلام به مقوله عدالت را به درستی تبیین نماید. او با بهره‌مندی از این روش، میان عدالت و دیگر بخش‌های حکمت عملی اسلام، انسجام و هماهنگی ایجاد نموده است.در این پژوهش تلاش شده است تا به شیوه تحلیلی- توصیفی با رجوع به آثار به جا مانده از خواجه به ویژه کتاب اخلاق ناصری جایگاه عدالت در منظومه فکری خواجه تبیین گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب موسیقی معنوی شعر حافظ

ادامه مطلب

closeکتاب موسیقی معنوی شعر حافظ

کتاب موسیقی معنوی شعر حافظ اثر جواد مرتضایی به بررسی انواع تناسب‌ها و تضاد‌ها و زیر مجموعه‌های آن‌ها: ایهام تناسب، ایهام تضاد و پارادوکس درابیات حافظ پرداخته است. آنچه باعث شده شعرحافظ دراوجی دست نیافتنی باقی ماند، استفادهٔ هنرمندانهٔ او از تمام ظرفیّت زبان فارسی است. معانی و مضامین موجود دراشعار خواجه شیراز، قبل و بعد از او، در شعر شاعران دیگر نیز دیده می‌شود، امّا این جنبه‌های مختلف زبان شعر حافظ است که علاوه براستعدادِ ذاتی شاعر، ممارست‌ها، کسب تجربه‌ها وبررسی و تغییر و تصرّف‌های مدام در آن‌ها، باعث شده از ‌‌نهایت ظرافت و زیبایی برخوردار باشند؛ از نوع واج‌های کلمات گرفته تا انتخاب واژگانی که در بیت با یکدیگر تلاؤم و هارمونی دارند و کیفیّت ساختار عبارات و تناسب و همراهی انواع موسیقی شعر با آن‌ها. بنابراین برای پی بردن به راز برتری شعر حافظ، می‌بایست به بررسی و تحقیق دقیق و علمی دربارهٔ مسائل مربوط به زبان شعر او پرداخت. در این میان، جز صوَر خیال، آرایش‌های بدیعی برجسته و زیبا نیز بگونه‌ای ظریف و هنرمندانه همراه و همپای زبان اشعار اوست که گویی جزئی از زبان وی گشته است و درکنار بررسی ساحاتِ زبانش، لازم و بایسته است به این صنایع و آرایه‌ها که موسیقی معنوی ابیات او را تشکیل می‌دهد و مکمّل موسیقی بیرونی و کناری و داخلی اشعارش می‌باشد، نیز بسیار توجّه داشت. هنرمندی حافظ در بکارگیری آرایش‌های بدیعی در شعرش حیرت انگیز است. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اوّل: تناسب، تضاد، ایهام تناسب، ایهام تضاد و پارادوکس؛آرا و دیدگاه هانقد وبررسیتناسب و تضاد طبیعی ترین و رایج ترین آرایش های سخنـ تناسب (نقد و تحلیل تعاریف و دیدگاهها)ـ تضاد (نقد و تحلیل تعاریف و دیدگاهها)ـ ایهام تناسب و ایهام تضاد (نقد و تحلیل تعاریف و دیدگاهها)پارادوکس (Paradox نقد و تحلیل تعاریف و دیدگاهها)یادداشتهای فصل اولفصل دوم: بررسی وتحلیل سیرتناسب ، تضاد ، ایهام تناسب ، ایهام تضاد و پارادوکس در شعر شاعران پیش از حافظ و معاصرِ اومقدّمهرودکیفرّخی سیستانیسنائی غزنوی17عطّار نیشابوریسعدی شیرازیخواجوی کرمانیبررسی انواع تناسب، ایهام تناسب، ایهام تضاد و پارادوکس در یکصد بیتِ یازده شاعر تا عصر حافظرودکیکسایی مروزیمنوچهری دامغانیخـاقانیعطّار نیشابوریعراقیسعدیخواجوی کرمانیامیر خسرو دهلویسلمان ساوجیعبید زاکانیجدول تعداد و انواع تناسب، تضاد، ایهام تناسب، ایهام تضاد و پارادوکس در یکصد بیت یازده شاعریادداشتهای فصل دومفصل سوم: غزل حافظ ؛ انواع تناسبها و تناظرهای پوشیده و ظریف، معمول و تکراری، ایهام تناسب، ایهام تضاد و پارادوکس همراه با توضیح و تحلیلمقدّمهتناسب و تضاد درشعر حافظالف) ـ تناسبها و تضادهای ظریف و بدیعالف) 1-1- تناسبهاالف- 1-2- تضادهاالف) 2-1- تناسب هاالف) 2-2- تضادهاالف) 3-1- تناسبهاالف) 3-2- تضادهاالف) 4-تناسب های رندانه و طنز آمیز و منتقدانهتناسبهاالف) 5-تناسب میان کلمات در معانی غیر متعارفتناسبهاالف) 6-تناسبها وتضادهایی که باتحلیل یا در نظرگرفتن لازمه ی معنی واژه بوجود می آیدالف) 6-1- تناسبهاالف) 6-2- تضادهاالف) 7-تناسب های پنهان وپوشیده و یا همراه با آرایه ی استخدامتناسب هاب)تناسب ها و تضادهای معمول و تکراریب- 1- تناسب هاب) 1- ز (تناسب بین کلمات مربوط به هم و یا لازم و ملزوم و وابسته به یکدیگر از قبیل شهر و اهالی آن، کودک و مادر، انواع جامه ها و پوشاک و ...)ب- 1- ر (تناسب بین کلمات مربوط به میخوارگی و مستی و شراب و لوازم آن)ب- ا - أ (تناسب بین کلمات مربوط به طبیعت ازقبیل: گل وگیاه وکوه ودریا و...)ب- ا- ث (تناسب بین کلمات مربوط به اجزا و اندام انسان یا حیوان)ب- ا-ف (تناسب بین کلمات مربوط به ادبیات صوفیانه از قبیل پیر، مرشد، صوفی، سالک و...)ب-ا-ذ (تناسب بین کلمات مربوط به اسامی خاص و اعلام و مطالب و مسائل مربوط به آن مثل: لیلی و مجنون و کیوان و نحوست و رستم و رخش و...)ب- ا- غ (تناسب بین کلمات مربوط به ادبیات مغانه از قبیل: مغ، مغبچه، پیرمغان،‌خرابات، پیرخرابات و...)ب-ا-پ (تناسب بین کلمات مربوط به مسائل و ویژگیها و ملزومات درباری از قبیل جواهرات و تخت و تاج و عطریات و زر و نقره و...)ب-ا-ج (تناسب بین کلمات مربوط به افلاک و اجرام سماوی و...)ب-ا-ص (تناسب بین کلمات مربوط به لوازم موسیقی و اصطلاحات و...)ب-2- تضادهاج ـ ایهام تناسب و ایهام تضادج-ا- ایهام تناسبج-2- ایهام تضادد ـ پارادوکسجدول تعداد و انواع تناسبها و تضادهای بدیع و ایهام تناسبها و ایهام تضادها و پارادوکسهای موجود در یکصد غزل حافظ (غزلهای 1-100)جدول تعداد و انواع تناسبها و تضادهای معمولی و تکراری در بیست غزل (غزلهای 1-20) و یکصد بیت (تا بیت 5 غزل 13)یادداشتهای فصل سومفهرست اسامی اشخاصمراجع

more_vert کتاب درمان با حافظ

ادامه مطلب

closeکتاب درمان با حافظ

 «درمان با حافظ» عنوان کتابی است که به قلم «یداله فرجی» نوشته شده است. این کتاب ۱۱۰ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار و ۱۰۰ جلد از سوی موسسه انتشاراتی آریا گهر به چاپ رسیده و روانه کتابفروشی‌ها شده است. قیمت هر جلد از این کتاب که در قطع رقعی به چاپ رسیده برای علاقه‌مندان به مطالعه هفت هزار و ۵۰۰ تومان است. این کتاب مجموعه‌ای پرمحتوا و دلنشین است که با تکیه بر اندیشه‌های مردی نابغه و شگفت‌انگیز، بر زخم‌های عمیق انسان سرگشته امروزی مرهم می‌نهد و صادقانه در پی ارایه راه درمان است. کتاب پیش رو با برخی از عبارت‌های ساده اما غنی و تکان‌دهنده، بی‌تردید مخاطب خود را به فکر فرو می‌برد و او را به تغییر سبک زندگی و ستیابی به آرامشی که استحقاقش را دارد ترغیب می‌کند. در مقدمه این کتاب آمده است: بشر امروز تشنه حقیقتی است که روحانیت آسیب دیده درونی او را التیام بخشد و گل سرسبد آفرینش می‌تواند به آرامش درون دست یابد، اگر آدمی به قیمت و ارزش واقعی خود پی ببرد و گستره وجود و نقص‌های درون را بشناسد و به حیطه خودآگاهی در کمال سادگی بنگرد و مسایل را درست و به جا درک کند. نگارنده تلاش کرده تا آنجا که بضاعت تفسیر و اندیشه به وی مجال می‌دهد از زلال چشمه عرفان غزلیلت حافظ ، دفتری با عنوان درمان با حافظ فراهم آورد. در بخشی از این کتاب آمده است: دیدگاه و نظرات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی شاعر شیرین سخن بیان کننده شور و اشتیاق عارفانه و عاشقانه است که توام با زندگی و احساسات لطیف و روحانی در جان و دل عرفا و شعرای پیش از او نیز جریان داشته است. این شاعر برجسته دم و لحظه را حاصل حیات می‌داند و بر اثر مطالعات پی‌درپی و تامل و تدبر در قرآن ، لطایف الحکم و شب زنده‌داری‌های عارفانه ، به مقامی از جهان‌بینی رسیده که با اشعار و عزل‌های عاشقانه خود بهشتی زیبا را به تصویر می‌کشد که عاری از هرگونه آزمندی و غرور است و عشق را چون موهبتی الهی و گوهری در ذات آدمیت برجسته می‌کند. نگاه حافظ به عرفان، توکل به درستی در این کتاب کاویده شده و عنوان می‌کند: حافظ وجه با ارزش انسانی را در معنویات و عوالم درون می‌داند و معتقد است که اگر در امور توکل داشته باشی و هرآنچه که در پیش است با اراده به ذات خداوند انجام دهی آرامش و درمان درونی محقق می‌شود. در بخشی از این کتاب نگاه حافظ به عشق به صورت مشروح در ابیاتش به نقد و نظر گذاشته شده است و هرآنچه که به عنوان دیدگاه عشق معنوی، زمینی و یا هرزگی در این خصوص مطرح شده را با ظرافت واکاوی کرده و معتقد است که قلب تپنده اشعار حافظ مملو از عشقی روحانی و ناب است و انسان امیدوار ، هوشیار و دارای منش و شناخت در عالم با دارا بودن احساسات و عواطف بشری را یاری می‌رساند و او را سبک‌بال از رنج، محو در زیبایی خلقت می‌کند. عشق باید از سوی خود شخص و از درونش حس شود و جان و روح را به پرواز آورد و قصه عشق محدود به دنیا و یا تفکر و تعقل نیست و اگرچه عقل در جهان حرف اول را می‌زند و عاقلان لسان‌الغیب نقطه پرگار خطاب شده‌اند اما، آنان در دایره من و ما سرگردان هستند و تنها عشق است که نجات می‌بخشد و حافظ در اشعارش به ظرافت و زیبایی به آن پرداخته است.

more_vert درباره خواجه حافظ شیرازی

ادامه مطلب

closeدرباره خواجه حافظ شیرازی

امیرحسین دولتشاهیوقتی آدمی به توصیف یا ستایشِ فرد، موضوع یا حقیقتی بسیار بزرگ می‌پردازد در واقع بیش از آنکه بر بزرگیِ آن توصیف‌شده و ستایش‌شده بیفزاید بر شأن و ارجِ خویش افزوده است؛ دوستان و دوستدارانِ حافظ نیز با ستایشِ حضرت لسان الغیب، نه او را، که خود را بزرگ می‌دارند.

more_vert مقاله بررسی تأویلات خواجه نصیر طوسی از آیات معاد در رساله آغاز و انجام

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأویلات خواجه نصیر طوسی از آیات معاد در رساله آغاز و انجام

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأویلات خواجه نصیر طوسی از آیات معاد در رساله آغاز و انجام " مقاله ای است در 20 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تأویل، خواجه نصیرالدین طوسی، آغاز و انجام، معاد، بهشت و جهنم پرداخته شده است چکیده مقاله خواجه نصیر طوسی، فیلسوف، متکلم و عارف نامی شیعی، در رساله گران‌سنگ آغاز و انجام، تأویلات گسترده‌ای از آیات معاد ذکر کرده است که فهم و تصویر جدیدی از معاد به‌دست می‌دهد که بسیار متفاوت از تصویر کلامی رایج از معاد است. وی ازدواج با حورالعین را به اتحاد با صور علمی؛ روز جمع بودن قیامت را به ارتفاع زمان و مکان و جمع شدن خلق اولین و آخرین؛ «اذا الوحوش حشرت» را به حشر انسان‌ها بر صورت ذاتی‌شان؛ برزخ را به دنیا؛ نهرهای بهشتی آب، شیر، عسل و شراب را به مراتب مختلف مواعظ و نصایح عام و علوم و معارف؛ هفت درب جهنم را به قوای هفت‌گانه نفسانی یعنی پنج حس ظاهری به اضافه دو قوه خیال و وهم؛ نامه اعمال را به اثر حاصل از افعال و اقوال انسان در لوح نفس او؛ مبدأ و معاد را به فطرت اُولی و بازگشت به آن تأویل می‌کند. این مقاله ضمن تبیین تأویلات خواجه‌نصیر طوسی در مورد برخی از آیات معاد به ارزیابی آنها می‌پردازد تا تأویلات صحیح را از ناصحیح تفکیک کند.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی

ادامه مطلب

closeمقاله خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی

مقاله علمی و پژوهشی " خردناستیزی دین در نگاه صدرالمتألهین شیرازی " مقاله ای است در 20 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دین، خردستیزی، خردناستیزی، خردپذیری و صدرالمتألهین شیرازی پرداخته شده است چکیده مقاله سازش یا ستیز دین و خرد با یکدیگر، دغدغه‌ای پرماجرا، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان بوده است. این دغدغه برای فیلسوفی چون صدرالمتألهین شیرازی که به حکم اشتغالش به فلسفه، برهان‌محور است و ازسوی دیگر مفسر قرآن و شارح احادیث پیشوایان دین است، مجال گفتگوی بیشتری را می‌طلبد. وی علاوه‌بر اتخاذ جانب عدالت، درباب نسبت مزبور، نادرستی نظریه‌های رقیب را نیز نمایان می‌سازد. نوشتار حاضر، می‌کوشد با کاوش نوشته‌های این حکیم مسلمان، هم خردناستیزی دین در نگاه وی را روشن نماید و هم نادرستی نظریه‌های گرفتار افراط و تفریط در این زمینه را آشکار سازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب فرهنگ واژه‌نمای حافظ

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ واژه‌نمای حافظ

کتاب فرهنگ واژه‌نمای حافظ اثر مهین‌دخت صدیقیان و ابوطالب میرعابدینی، فرهنگی بسامدی و واژه‌نما است که به کمک آن ادیبان و پژوهشگران بر اشعار حافظ تسلط کامل می‌یابند. وجود فرهنگ‌های بسامدی و واژه‌‌‌‌‌‌نما برای آثار ادبی، امروز دیگر امری ضروری بلکه از امور ناگزیر در این باب است. بدون اطلاعات داده شده توسط این فرهنگ‌ها، هرگونه تحقق حتی در جزئیات، کاستی دارد و صد در صد و مقابل اطمینان نیست؛ چه رسد به تحقیقاتی نظیر سبک‌شناسی یک دوره و یا بررسی در تاریخ زبان و یا حتی نوشتن تاریخ ادبیاتی مستند و درست. اگر بخواهیم ادبیات درخشان گذشته ما، به صورت درسی علمی درآید و شعبات آن را علوم ادبی بنامیم و نه مباحثی برخاسته از روی سلیقه‌‌های شخصی، باید به درستی بدانیم هر واژه‌ای چه زمانی به وجود آمده، در هر زمانی چه معناهایی داشته، بسامد آن در هر اثری چه اندازه بوده است و در چه مقطع زمانی دچار تغییرات شده، معناهای دگرگونه‌ای یافته و معنی اولیه آن از میان رفته، واژه‌ی نوی دیگری جای آن را گرفته، آن واژه فراموش شده و مرگ آن فرارسیده است و یا مفهوم آن گسترش یافته و معناهای جدیدی به آن افزوده شده است.فهرست مطالب دیباچهمطابقه حافظ خانلری و قزوینی - غنیبخش اول: غزلیاتفهرست بسامدی بخش اولبخش دوم: قصایدفهرست بسامدی بخش دوم

more_vert مقاله نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور

ادامه مطلب

closeمقاله نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور

مقاله علمی و پژوهشی " نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور" مقاله ای است در 23 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خواجه‌نصیر؛ نتیجه‌گرایی؛ تکلیف‌گرایی؛ اخلاق فضیلت‌محور؛ سعادت پرداخته شده است چکیده مقاله نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیرالدین طوسی، یکی ازنظریات هنجاری بسیار مهم در اخلاق فلسفی اسلامی است. به‌روزرسانی این نظریه و مشخص کردن نسبت آن با نظریات هنجاری در فلسفۀ اخلاق معاصر، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف ما از این پژوهش، این است که با معرفی نظریات هنجاری اصلی در فلسفۀ اخلاق معاصر، نسبت نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را با هریک از آن‌ها مشخص کنیم تا معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی در نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر مشخص شود. چنین کاری ضمن به‌روزرسانی نظریۀ اخلاقی وی، استفاده از این نظریه را در اخلاق کاربردی امکان‌پذیر می‌کند. یافته‌های این پژوهش نمایانگر این است که نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر  با هرسه نظریۀ نتیجه‌گرایی، تکلیف‌گرایی و اخلاق فضیلت‌محور نسبت دارد؛ اما عناصر اخلاق فضیلت‌محور در نظریۀ وی غلبه دارد؛ پس می‌توان گفت نظریۀ هنجاری خواجه‌نصیر قرائتی از اخلاق فضیلت‌محور است. تلاش کردیم با روش تحلیلی، نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را ازحیث معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی بررسی و نسبت عمیق آن را با اخلاق فضیلت‌محور مشخص کنیم.  عنوان مقاله [English] The Relationship between Nasir al-Din al-Tusi’s Moral Theory and the Normative Theories in Contemporary Moral Philosophy with an Emphasis on Virtue Ethics چکیده [English] The moral theory of Nasir al-Din al-Tusi is an important normative theory in the Islamic philosophical ethics. It is important to update this theory and specify its relationship with other normative theories in contemporary moral philosophy. Introducing the principal normative theories in contemporary moral philosophy, the present study specifies the relationship between the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi and these contemporary ones, so that we can find the evaluation criterions for moral values in Nasir al-Din al-Tusi’s moral theory. In this way, his moral theory will be updated, which makes it possible to use this theory in applied ethics. Our findings show that Nasir al-Din’s moral theory has relationships with all three kinds of consequentialism, deontological ethics and virtue ethics. However, there are more elements of virtue ethics in his theory, so that we can say that the normative theory of Nasir al-Din al-Tusi is a version of virtue ethics. We have explained the evaluation criterions for moral values in the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi. کلیدواژه‌ها [English] Nasir al-Din al-Tusi, Consequentialism, Deontological Ethics, Virtue Ethics, Happiness دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله واکاوی و ارزیابی مفهوم سعادت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ادامه مطلب

closeمقاله واکاوی و ارزیابی مفهوم سعادت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مقاله علمی و پژوهشی " واکاوی و ارزیابی مفهوم سعادت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سعادت، فضیلت، اخلاق ناصری، فلسفه‏اخلاق، خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته شده است مفهوم «سعادت»، یکى از مفاهیم برجسته اخلاقی در دستگاه فلسفه‏اخلاق خواجه نصیرالدین طوسی است. او همانند بیشتر فلاسفه و حکمای قدیم، اخلاق کامل را مبتنی بر ره‌یافتی بیرونی‌ و آفاقی‌ یا همان عقل‌گرایی و تعقل‌ورزی می‌داند. بر این اساس عقل تنها راهنمای سعادت انسان است،‌پس انسان باید بدون چون‌وچرا حکم عقل را پیشه خود سازد، به‌گونه‌ای که دارنده حکمت عملی باید نسبت به فضایل و رذایل آگاهی داشته باشد وهرچه را که عقل زشت و ناپسند می‌داند، واگذارد و هرچه را که عقل نیک می‌یابد، انجام دهد. او سعادت را همچون ارسطو عین کمال می‌داند اما برای آن دو مرتبه قائل است، نازل‏ترین آن مربوط به حیات مادى و والا‌ترین آن عمدتاً مربوط به حیات اخروی است که آن‌را سعادت تام مى‏نامد. بدین‌ترتیب در اندیشه او غالباً در دنیا سعادت تام حاصل ‏نمى‏شود و برای اثبات این نگرش از مؤلفه‌های گوناگونی بهره می‌جوید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب رجال سیاسی، هنری و ادبی تاریخ ایران

ادامه مطلب

closeکتاب رجال سیاسی، هنری و ادبی تاریخ ایران

ساکنین کشور کهن سال ایران چه در ایام باستان و چه بعد از اسلام خدمات مهمی به تمدن بشر کرده و در قرون متمادی ایرانیان علمداران علم و معرفت و حامیان ادب و صنعت بوده‌اند. جهانگیری و جهانداری پادشاهان این کشور بر روی عدل و احسان بوده و عقاید و آداب ملل مغلوبه را محترم می‌داشتند تا کلیه ساکنین کشور شاهنشاهی بتوانند با کمال آزادی استعداد ذاتی و لیاقت فطری خود را ظاهر سازند. از این رو آداب و مراسم و حتی زمان خود را بر سایر ملل تحمیل نمی‌کردند. ایرانیان نه فقط در جهانگیری لیاقت خود را از برداشتند بلکه در اداره کردن آن ممالک پهناور که دیده بشر نظیر آنرا تا زمان داریوش بزرگ مشاهده نکرده بود به‌طرز خاصی ایجاد نمودند و پادشاهان هخامنشی توانستند از جیحون تا نیل را اداره کنند. اما از راه تفکر و عقیده، ایرانیان قدیم خدمات مهم دیگری به‌عالم بشریت نمودند، ظهور زرتشت و انتشار این آئین در ایران باستان باب دیگری به‌روی جهانیان باز کرد و تعالیم زرتشت که اساسش طرفداری از نیکی و جنگ با بدی است در کلیه ادیان قدیم نفوذ و بطور غیر مستقیم فکر بشر را تقویت کرده و پرورش داده است. صنایع ایران چه در زمان هخامنشی و چه در عصر ساسانی بی‌نهایت قابل توجه است و هنوز خرابه ابنیه قدیم ایران دلالت بر عظمت آن دارد. پس از انقراض سلطنت ساسانیان و استیلای اعراب، ایرانیان شخصیت خود را از دست ندادند و با قبول دین حنیف اسلام که موافق با اخلاق و افکار آنان بود طولی نکشید که بطور مستقیم و غیر مستقیم زمام امور اسلامی اعم از سیاسی، اجتماعی، ادبی، علمی را بر دست گرفتند به قسمی که می‌توان گفت تمدن اسلامی همان دنباله تمدن قدیم ایران است. مقصود آنست که همان طور که در طریق سیاست، ایرانیان گوی سبقت از سایر ملل اسلامی را بربودند در علم و ادب نیز پیشوای آنان شدند. در تفسیر کلام الله مجید و حدیث و فقه – تاریخ – ریاضیات – طب - نجوم و غیره استعداد خود را ظاهر ساختند. با اینکه تالیفات بیشتر دانشمندان ایرانی به زبان عربی بوده ولی هرگز خلق و خوی ایرانی محو نگردید . در این کتاب سعی شده است بعضی از رجال نامی در عرصه‌های سیاسی – ادبی – علمی را به رشته تحریر درآورده برای خوانندگان عزیز مرقوم بدارم، انتخاب این رجال بیشتر به خاطر تأثیر گذاری آنان در مسیر تمدن ایرانی می‌باشد، چه‌بسا رجال نامی دیگر هستند که از قلم افتاده‌اند ولی اینجانب سعی نموده‌ام حتی‌الامکان از رجالی که تاثیرشان بر تمدن ایرانی بیشتر بوده نام برم. فهرست مطالبمقدمه مؤلفنگاهی گذرا به تاریخ ایرانزرتشت پیامبر ایرانیاندیاکوآژی دهاککوروش کبیرکمبوجیهداریوش بزرگخشایار شاهداریوش سوم: شهریار نگون بختمهرداد اولشاپور اولمانیشاپور ذوالاکتافانوشیروانمزدکخسرو پرویزیزدگرد سوم : شهریار نگون بخت ساسانیهرمزانفیروز (ابو لولو)سلمان فارسیابومسلم خراسانییعقوب لیث صفارخواجه نظام الملکحسن صباحخواجه نصیرالدین طوسیسلطان جلال الدین خوارزم شاهشاه اسماعیل صفویشاه عباس بزرگنادرشاهکریم خان زندلطفعلی خان زندفتحعلی شاه قاجارمیرزا تقی خان امیرکبیرباقرخان سالار ملیستارخان سردار ملیدکتر محمد مصدقمرتضی مطهریرجائیدکتر محمد جواد باهنرآیت الله خامنه ایامام خمینی (ره )باربدابن مقفعخوارزمیمحمد زکریای رازیفارابیرودکیفردوسیابن سیناابوریحان بیرونیعطار نیشابورینظامیحکیم عمر خیاممولویعبدالقادر حافظ مراغی «مراغه‌ای »سعدیحافظعبید زاکانیجامیملاصدرای شیرازیمیرعماد حسنی قزوینیعلیرضا عباسیمیرزا عبدا...غلامحسین درویشمحمد غفاری (کمال الملک)نیما یوشیجپروین اعتصامیعلی اکبر دهخداجلال آل احمدسهراب سپهریدکتر حسابیمنابع و مآخذ

more_vert کتاب «قاصدک‌های نسیم انتظار» و نجواهای شاعرانه

ادامه مطلب

closeکتاب «قاصدک‌های نسیم انتظار» و نجواهای شاعرانه

«قاصدک‌های نسیم انتظار» عنوان مجموعه شعری ۱۰۶ صفحه‌ای از «محمد ابراهیم قاصدی» است که با شمارگان دوهزار جلد در قطع رقعی در چاپخانه باقری به چاپ رسیده و باقیمت هر جلد ۸۵ هزار ریال روانه کتابفروشی‌ها شده است. در این مجموعه ۹۱ غزل به چاپ رسیده که مضامین آن‌ها عرفانی، انتظار موعود، عشق و وصال یار، عالم معنا، خلقت و عرض ارادت به پیشگاه مولا علی (ع) است که شاعر در سرودن برخی از آنها نیم نگاهی هم به آثار بزرگان شعر فارسی از جمله حافظ شیرازی داشته است. در پیشگفتار این کتاب آمده است: یکی از جنبه‌های عالی انسان قدرت وسیعش برای آگاهی است و می‌تواند حقایق جهان هستی را کشف و ادراک کرده و دایره شناخت خود را از عالم پیرامون گسترش دهد. آنچه وجه اشتراک جوامع بشری است کشف حقیقت است که کثرت را به وحدت می‌رساند چرا که روح آدمی تشنه و جویای دریای حقیقت است. شاعر در قطعه شعری با مطلع «شمیم روح پرور، واژه مولا علیست» با ادبیاتی روان و استفاده از تشبیهات زیبا وصف امام اول شیعیان را ارایه کرده است و می‌گوید: شمیم روح‌پرور، واژه مولا علیست، صفای هر گلستان نافه مولا علیست، خیال زلف آشفته فراسویی رود، تجسم آنچه باشد سایه مولا عالیست، به نای خویش آور آه نی تا بشنوی، نوای سینه چاکان ناله مولا علیست، درخشنده شهید عدل بنیان ولی، منیر ماه تابان هاله مولا علیست... ت. در قطعه دیگری شاعر از بیتی حافظ شیرین سخن به عنوان مطلع شعرش اسفاده کرده و ابیاتی را با همین وزن سروده و ارایه داده است: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداری کویش را جهان خویشتن دارم، نسیم گردافشان را به روی یاسمن بنگر، که تا باشد رواج او چه ترس سوختن دارم، ز آب چشمه حیوان فروخواهی نکردم هیچ، چنانم تشنه می‌دارد در آهنگی که من دارم... م. جدولی از اوزان اشعار ارایه شده و تصویر هجایی آن‌ها نیز در بخش پایانی کتاب آمده ست.

more_vert کتاب قصیده‌های مصنوع در علم بدیع، بیان و عروض و قافیه

ادامه مطلب

closeکتاب قصیده‌های مصنوع در علم بدیع، بیان و عروض و قافیه

عباسعلی وفایی در کتاب قصیده‌های مصنوع در علم بدیع، بیان و عروض و قافیه، به قصاید مصنوع، که خود فرهنگ ممثّل و جامعی از صناعات ادبی است و قدرت آفرینندگان آنان را نشان می‌دهد پرداخته تا با برداشتن پرده از رخسار پنهان هر یک از این قصاید، ارزش ادبی و هنریشان را بیشتر و بیشتر نمایان گرداند. شاعران، دانش بدیع خود را در قالب قصیده و با آفرینش توشیحات، دوایر و صنایع بدیعی عروضی نموده‌اند. در یک قصیده طولانی پس از دو یا چند بیت، کلماتی از درون ابیات سروده شده استخراج می‌گردد که در وزن و قافیه و صنایع بدیعی و بیان متفاوت از هم هستند. گاهی ابیات مستخرج تا نیمی از ابیات اصلی قصیده می‌رسد تا جایی که به تناسب قدرت، خلاقیت و هنرآفرینی، مجموعه صناعات ادبی و اوزان و دوایر عروضی در آن‌ها آشکار می‌شود. شاعران، بعضا مبدع صنایع و بحور جدیدند. تکلف شاعر در ساختن چنین ابیاتی آنان را از مفاهیم بلند شاعرانه دور می‌دارد. به همین جهت اغلب قصاید مصنوع و بدیعی بیشتر ارزش هنری و بدیعی دارند تا معنایی و محتوایی. در کتاب قصاید مصنوع بدیعی زبان فارسی در می‌یابیم که سرودن قصاید بدیعی و مصنوع بیشتر در زبان و ادبیات عرب معمول بوده است. وقوف شاعران فارسی زبان به دانش بدیعی، آنان را بر آن داشت تا از قصاید بدیعی عربی پیروی نمایند. از اواخر قرن ششم در زبان فارسی توجه به ساختن قصاید مصنوع شیوع می‌یابد. مرحوم استاد صفا در این باره می‌نویسد: «چنان که می‌دانیم در اواخر قرن ششم توجه به ساختن اشعار مصنوع و مخصوصا قصایدی همراه با صنایع شیوع یافت و بعضی از شاعران علاوه بر توجّه به ایراد صنایع خاصّه انواع تشبیهات. استعارات، مجازها، ایهام‌ها و التزامات دشوار و امثال این‌ها شروع به ساختن قصائدی نمودند که مشتمل بر صنعت‌های گوناگون علی‌الخصوص صنایع لفظی باشد.» بی‌شک آفرینش قصاید بدیعی و مصنوع، نشانگر وقوف علمی شاعران بدیع پرداز به صناعات ادبی و دوایر و اوزان عروضی است. تا این آگاهی علمی نباشد دست زدن به خلق چنین آثاری بعید می‌نماید. قصاید مصنوع خود فرهنگ ممثّل و جامعی از صناعات ادبی است که قدرت آفرینندگان آنان را نشان می‌دهد؛ البته گاهی کامل و فراگیر و گاهی هم مختصر. به همین جهت در بین هزاران شاعر پارسی گوی، شمار معدودی در این حوزه قدرت شاعری خویش را نموده‌اند. اگر چه سهم کلام و سحر بیان در این راستا بیشتر نامزد شاعران آغازین است، افزایش صناعات و دوایر جدید در این آثار شاعران پیرو را نیز پرآوازه گردانیده است. سال‌هاست که از خلق آثاری مانند کتاب قصاید مصنوع بدیعی زبان فارسی خبری نیست که عدم فراغت، نیستی مهارت، فراموش شدن بسیاری از بدایع و دوایر، بی‌نیازی به آن‌ها و جایگزین شدن فنون و اندیشه‌های ادبی نوین و موارد دیگر می‌تواند دلایلی بر عدم خلق آثاری ازین دست باشد. بدیهی است که قصاید مذکور همچنان ارزش هنری خویش را دارند و آینه تمام نمای سِحْرکارهای بدیعی شاعران خویش‌اند. در موارد بسیار مشابهت و همانندی در این قصاید به چشم می‌خورد؛ حتّی گزینش واژگان و بعضا در محتوا، بارزترین همانندی در قالب و قافیه و در تعداد بی‌شماری در اوزان آن‌هاست. همانندی دوم معلوم می‌کند که شاعران چه مقدار تتبّع اسلوب پیشینیان کرده‌اند. از قوامی مطرّزی تا اهلی شیرازی این همانندی را حفظ کرده‌اند. در بخشی از کتاب قصاید مصنوع بدیعی زبان فارسی می‌خوانیم: ای فلک را هوای قدر تو یاروی ملک را ثنای صدر تو کاربرای نمونه مطلع چند قصیده نموده می‌شود:سید قوام الدین ذوالفقار شیروانی:چمن شد از گل صد برگ تازه دلبرواربهار یافت بهاری زباد در گلزارشرف الدین فضل ا... قزوینی:از اعتدال نسیم صبای عنبروارعروس گل بخرامید سوی صفه یاررشیدی سمرقندی:ای کف راد تو در جود به از ابر بهارخلق را با کف تو ابر بهاری به چه کارسلمان ساوجی:صفای صفوت رویت بریخت آب بهاهوای جنت کویت ببیخت مشک تتارابن حسام:کرا هوای بهارست و جانب گلزارکه نو عروس چمن جلوه می‌دهد رخسارشمس‌الدین بردعی:ای تاج و تخت ملک به ذات تو پایدارسرهای دشمنان تو بادا به پای داراهلی شیرازی:نسیم کاکل مشکین کراست چون تو نگارشمیم سنبل پرچین کجاست مشک تتار؟قصیده دیگر اهلی شیرازی:هوای جنت کویت نسیم عنبربارفدای نکهت مویت شمیم مشک تتافهرست مطالب مقدمهقصیده مصنوع سلمان ساوجیقصیده مصنوع اهلی شیرازیقصیده مصنوع حافظ علی‌بن نور به رویه سلمان ساوجیقصیده مصنوع حافظ علی‌بن نورقصیده مصنوع مولانا فصیح‌الدین روییقصیده مصنوع تیمور حسینیقوامی گنجه‌ای در بیان صناعات شعریقصیده ممتاز البدایع حافظ علی‌بن نورقصیده نزهة الابصار و معرفة بحور الاشعارقصیده مصنوع ابن‌حسامبخش تعلیقات صناعات بدیعیبخش تعلیقات عروض و قافیهفهرست نام کسان (نام‌ها)فهرست کتاب‌هافهرست جای‌هافهرست اصطلاحات بلاغی و ادبی و عروضیفهرست منابع و مآخذ

more_vert مقاله بررسی مفهوم سلم و همزیستی مسالمت آمیزاز نظر ملاهادی سبزواری در مقایسه با مولانا و حافظ

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی مفهوم سلم و همزیستی مسالمت آمیزاز نظر ملاهادی سبزواری در مقایسه با مولانا و حافظ

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی مفهوم سلم و همزیستی مسالمت آمیزاز نظر ملاهادی سبزواری در مقایسه با مولانا و حافظ " مقاله ای است در 21 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حافظ، حکمت، سلم، مثنوی، همزیستی پرداخته شده است چکیده مقاله آرامش در رفتار و گفتار حکیم سبزواری محصول ، اندیشه صلح گرایانه و مسالمت آمیز اوست. هدف مقاله نمایش تأثیرصلح و همزیستی در رفتار گوینده سخن است. این مساله از دوستی حکیم، با مولانا و حافظ نشات می‌گیرد. این مقام اخلاقی و عرفانی حاصل نشد، مگر مصایب گوناگون ، چون بیماری، قحطی ،جنگ های داخلی ،فتنه باب و جنگ های تفلیس و فاجعه کرمان، جنگ ده ساله با روسیه سرزمین‌های شمال غرب ایران را از کشور جدا کرد. در این عصر اندیشه حکیم سبزواری بر دوره قاجاری سایه افکنده و خردگرایی بر افکار ستیزه جویانه حاکم می‌شود. درنگاه حکیم رایحه صلح و دوستی جایگزین جنگ و مخاصمه است.مساله مورد بحث این که چرا حکیمان، شاعران و عارفان از دیگران صلح دوست ترند. این مفهوم در اندیشه حکیم تحت تأثیر حکمت متعالیه ملاصدرا با شعر مولانا و حافظ مضاعف می‌شود.این نوشتار به شیوه کتابخانه‌ای به بررسی علت قرابت مردم با عارفان می‌پردازد. این حرکت وقتی به سر انجام می‌رسد که حکیم سبزواری خرد گرایی را در اشتی با فلسفه به کار می‌گیردو با عمل به نکات اخلاقی و ادبی به نحوی عمل می‌کند. که مردمان آن دوره در جنگ سالار الدوله خانه اورا محل امن و بسط از دو طرف نزاع قرار می دهند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد دوم

ادامه مطلب

closeکتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد دوم

در زبان فارسی برگزیده نظم و تاریخ ادبیات چندی تنظیم شده ولی کمتر به منتخبات نثر فارسی از آغاز تاکنون پرداخته‌اند در این کتاب (جلد دوم) نویسندگان نثر پارسی در سده‌های پنجم و ششم هجری قمری پرداخته میشود و نمونه آثار مشهور آنها معرفی می‌گردد. از تاریخ بیهقی شروع و سپس مناجات و مقالات، قابوسنامه، نوروزنامه، سیاستنامه، کیمیای سعادت، اسکندرنامه، فارسنامه، مجمل التواریخ والقصص، تاریخ بخارا، عتبه الکتبه، مقامات حمیدی و کلیه و دمنه پرداخته میشود امید است مورد توجه خوانندگان قرار گیرد. فهرست مطالبتاریخ بیهقی (بیهقی)مناجات و مقالات (خواجه عبدالله انصاری)قابوس بن وشمگیرنوروزنامه (حکیم عمر خیام)سیاستنامه (خواجه نظام الملک)کیمیای سعادت (امام محمد غزالی)اسکندرنامه (کالیستنس)فارسنامه ابن بلخیمجمل التواریختاریخ بخارا (ترشخی بخارایی)عتبه الکتبه (اتابک جوینی)مقامات حمیدی (محمود بلخی)کلیه و دمنه (ملاحسین واعظ کاشانی)

more_vert نصیرالدین طوسی؛ پیشرو در علم مهندسی با نگاهی دانش محور

ادامه مطلب

closeنصیرالدین طوسی؛ پیشرو در علم مهندسی با نگاهی دانش محور

خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند، ریاضیدان و یکی از چهره‌های تاریخ فکری اسلامی سده هفتم هجری به شمار می‌رود که با خلق آثار بی‌بدیلی در زمینه‌های گوناگون از جمله جغرافیا، نجوم و فیزیک باعث حیرت دانشمندان در سراسر جهان شد و توانست بنیانی برای تولیدات علمی دیگر باشد.

more_vert انتصاب رؤسای ۵ دانشگاه کشور

ادامه مطلب

closeانتصاب رؤسای ۵ دانشگاه کشور

روسای دانشگاه‌های صنعتی همدان، یزد، جهرم، هنر اصفهان و خواجه نصیرالدین طوسی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند. به گزارش روز یکشنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه سی و چهارمین کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موافقت اعضای این کمیته، رؤسای ۸ دانشگاه کشور انتخاب شدند. بر اساس رأی اعضای این کمیته، کامبیز مینایی به عنوان رئیس دانشگاه جهرم، حسن ختن‌لو به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی همدان، فرهاد یکه یزدان به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رضا نصراصفهانی به عنوان رئیس دانشگاه هنر اصفهان و قاسم برید لقمانی به عنوان رئیس دانشگاه یزد انتخاب شدند. همچنین مجید شیرانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، علیرضا زالی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محمد رضا قدیر به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم انتخاب شدند. در جلسه کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند. منصور غلامی وزیر علوم امروز در احکامی جداگانه روسای این دانشگاه ها را منصوب کرد.

more_vert کتاب حافظ و واعظان جلوه گر

ادامه مطلب

closeکتاب حافظ و واعظان جلوه گر

حافظ و واعظان جلوه گر: (تبیین جایگاه صوفی دراندیشه حافظ) یکی از عمده ترین موضوعات و مباحثی که از آغاز ظهور اسلام و حتی پیش از آن مطرح بوده بحث تصوف و صوفیگری می باشد که حتی برخی ریشه و منشاء آن را به قبل از اسلام و مذاهب و عقاید دیگر منتسب نموده اند. یکی از اساسی ترین موضوعاتی که مورد توجه حافظ است انسان و ارجمندی اوست. حافظ پیوسته سعی دارد انسانی را که در دنیای ذهن خویش پرورده است معرفی کند. انسانی که از وجوه برجسته درونی و بیرونی او آزادی و آزادی خواهی، عشق، مستی، نیکی، پاکی و صفا تراوش نماید و صفات رذیله ای مانند صوفی، ریا، محتسب و زاهد را متروک وجود انسان متعالی می داند. سراسر ادب فارسی – چه نظم و چه نثر – به نوعی متأثر از افکار و آداب صوفیانه می باشد که در هر دوره ای این آداب و عقاید به گونه ای خاص تجلی یافته و در هر زمانی عده ای سنگ تصوف را بر سینه زده و خود را صوفی خوانده اند.عصر حافظ (قرن هشتم) هم از این جریان بزرگ تاریخی و مذهبی در جای خود تاثیر پذیرفته است و مخصوصاً از آنجا که شاعر بزرگ این دوره - حافظ - حس کنجکاوی و مذهبی نقّادانه تیزی داشته و بیش از هر شاعر و نویسنده دیگری موضوع صوفیه را در سخن خود آورده است و در میان اشعار خوشبو، رنگارنگ و معطر وی سخنان تند، گزنده و کوبنده ای نیز وجود دارد که بیشتر این اشعار و سخنان خطاب به صوفیه و بیان حال و هوای خاص آن ها می باشد. حافظ درنقش یک منتقد و متعهد اجتماعی تبلور یافته است. وی صرفا برای ارایه یک فضیلت هنری شعرنگفته است بلکه مسوولیت اجتماعی او رابرآن داشته است که دربرابرظلمت زمانه ونفی رفتارهای مکارانه ومقدس مآبانه ازشعربه عنوان سلاحی کارآمد استفاده نماید واوضاع نابه سامان وعدم تجلی انسانها را درعصرخویش به نمایش بگذارد واساس شعرخود را به انسان،اجتماع وزندگی اختصاص داده است. در این کتاب تلاش شده با مروری بر تصوّف و نحوه ظهور و تطّور آن تا قرن هشتم به جریان ابتذال تصوّف و انحطاط معنوی آن و همچنین اراده راسخ حافظ و پیبندی وی برآنچه که خود قبول داشته و اساس به کمال رسیدن را درصداقت و دوری از تظاهر و تزویر می‌دانسته، پرداخته شود و ضمن نتیجه گیری از تأثیر این ابتذال و انحطاط، بر فکر و شعر حافظ و آشنایی اجمالی با افکار و معتقدات صوفیانه‌ی او، سرانجام نمودها و تجلیات گوناگون صوفی را در شعر وی معرفی نماییم. فهرست مطالبتعریف اصطلاحاتتعریف صوفیدرجه ها و مراتب صوفینظریات مختلف در مورد پیدا شدن کلمه «صوفی» و « متصوف» و اصل آن دو کلمهنظر و نتیجه حاصله از مجموعه اقوال درباره کلمه «صوفی»اولین شخص مسلمان که لقب صوفی گرفتقدیم ترین کتابی که لفظ صوفیه به معنی خاص در آن استعمال شده استتحقیق درباره سرچشمه های تصوفجستجو در منابع اسلامیعواملی که در صدر اسلام سبب تحول زهد به تصوف گردیدمعانی و شمول اطلاق لفظ صوفیمهمترین منابع خارجی تصوففلسفه و تصوففسلفه اشراق و مبانی تصوف اسلامیتصوف و مذهب بودایی و عیسویعلت ظهور و رواج تصوف در ایراننظر و نتیجه حاصله از مجموعه اقوال درباره سرچشمه های تصوفتطور معنوی مفهوم صوفی از صدر اسلام تا قرن هشتممرحله اول: یعنی دوره صدر اسلام و قرن اول هجریجایگاه عرفان وتصوف ازدیدگاه اسلامتوجیهات صوفیگریتصوف اصطلاحی، درقرن دوم هجری ایجاد شدصوفی در قرن سوم و چهارمصوفی در قرن پنجمصوفی در قرن ششم و هفتمصوفی در قرن هشتم(دلایل و زمینه های تنفر و بیزاری حافظ از صوفیه)اوضاع شهر شیراز در عصر حافظ از زوایای گوناگوناوضاع سیاسی، اجتماعی - فرهنگی عصر حافظعبید زاکانی چه می گوید؟اوضاع مذهبی در قرون هفتم و هشتمفساد و تباهی در دستگاه تصوف عصر حافظسقوط ارزش های اخلاقی در عصر حافظنگاهی به منشا تاریخی انحراف صوفیهتلبیس ابلیسفرق نهادن بین شریعت و حقیقتبزرگان صوفیه چه می گویندویژگی های منفی فرقه های مختلف صوفیهانشعابات تصوف از دیدگاه شیخ بهاییدوگانگی شخصیت و فکر و یا مفهوم رند بودن حافظآنها که حافظ را عارف پنداشته اند چه می گویند؟آیا حافظ واقعا عارف بوده است؟دلایل و قرائنی که نشان می دهد حافظ عارف واقعی در اصطلاح خاص آن نبوده استحافظ و صوفیه: آیا حافظ صوفی بوده است؟صوفیه در این باره چه می گویند؟دلایلی که نشان می دهد حافظ صوفی رسمی حرفه ای نبوده استافکار و الفاظ و تعابیر صوفیه را در شعر حافظ باید چگونه توجیه و تاویل کرد؟آیا ممکن است حافظ در پیری به دامن تصوف پناه برده باشد؟مشرب حافظ وسیع تر از مشرب صوفیه استحافظ دارای مکتبی خاص در تصوف بوده استخلاصه مشرب تصوف حافظنمودها و تجلیات گوناگون صوفی در شعر حافظصوفی مثبت در شعر حافظمروری بر سابقه خرقه و نیز اشاره به جلوه های گوناگون خرقه صوفیان در شعرحافظتحول و تطور تدریجی معنای خرقهمنشاء طرز لباس پوشیدن صوفیانانتقادهایی که برخرقه پوشی شده استانتقاد هجویری در کشف المحجوب از خرقه پوشانِ ظاهریعلّت مرقّع نپوشیدن جنید از زبان ایشانبی ثمر بودن خرقه و بی ارزش بودن آن نزد عرفای بزرگدیدگاه کلی حافظ نسبت به خرقه صوفیانشواهد دیگر از اشعار حافظنگاهی به خانقاه صوفیان از دیدگاه حافظدلایل و زمینه هایی که حافظ را از خانقاه به میخانه کشانده استنگرش حافظ به زهد و انعکاس زهد فروشی و زاهد نمایی صوفیان در شعر ویزاهدی که حافظ به او می تازد دارای چه صفاتی است؟دلایل و زمینه های دوری و کناره گیری حافظ از زهد و زاهدانصفات زاهد در شعر حافظانگیزه اصلی سالوس ستیزیهای حافظ و مبارزه او با ریا چیست؟شواهد دیگر از انعکاس سالوس و ریا کاری صوفیان در شعر حافظبی ثباتی رفتار صوفیان و نیز اشاره به نفاق آنها در شعر حافظبی خبری صوفیان وبی بهره بودن آنها از عشق و معرفت الهی در شعر حافظدیدگاه طنزآمیز حافظ نسب به نهاد های مقدس شریعت و دکانداری صوفیانشواهد دیگری از شعر حافظانعکاس بی ثمر بودن اعمال و عبادت صوفیان زهد فروش خرقه پوشغرور و خودبینی و ادعای کَرامت و پارسایی صوفیان در شعر حافظنمود های می پرستی و شرابخواری صوفیان در شعر حافظتصویر آلودگی صوفیان در شعر حافظمنابع

more_vert درباره حسین خواجه‌امیری

ادامه مطلب

closeدرباره حسین خواجه‌امیری

محمد تقی‌زادهحسین خواجه‌امیری معروف به ایرج از خواننده‌های صاحب‌سبک ایران است که صدایش از جمله صداهای شش‌دانگ به‌شمار می‌رود و در تاریخ آوازخوانی ایران نوعی متر و معیار محسوب می‌شود و اهالی موسیقی و صاحب‌نظران هرگاه بخواهند در بالاترین حد حنجره صدایی را مثال بزنند به صدای ایرج اشاره می‌کنند.

more_vert حافظ ناظری و نغمه‌های جهانی صلح

ادامه مطلب

closeحافظ ناظری و نغمه‌های جهانی صلح

حافظ ناظری از جمله خوانندگان و آهنگسازان نسل جدید موسیقی کلاسیک ایران به شمار می‌رود که در ابتدا به جهت نسبت پدرفرزندی با شهرام ناظری در میان مخاطبان موسیقی شناخته شد، اما پس از چندی با ابداع سازی موسوم به ساز «حافظ» و همچنین اجراهای متعدد داخلی و تورهای خارجی نامی مستقل در عرصه موسیقی برای خود بوجود آورد.

more_vert شکوفه های قرآنی

ادامه مطلب

closeشکوفه های قرآنی

همان‌طور که می دانید یکی از اهداف آموزش و پرورش تقویت حس دینی و مذهبی دانش‌آموزان است. در این بین قرائت قرآن و حفظ سوره می‌تواند به ما کمک کند تا انس با قرآن را در دانش‌آموزان ایجاد کنیم./ ی ارسال مطلب توسط صدیقه شبابی