جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی خشونت در مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خشونت در مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" خشونت در مطبوعات " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خشونت در مطبوعات ، عوامل اجتماعی ، نظریه های خشونت ، رسالت مطبوعات و افکار عمومی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert خشونت

ادامه مطلب

closeخشونت

کودکانی که مورد تنبیه، سرزنش و تحقیر قرار می گیرند، رفتارهای خشونت آمیز از خود نشان می دهند و وبدیهی است برای کنترل این گونه رفتارها، باید عامل اصلی را از بین برد. ناامنی کودکان را خشن می‌کند کارشناسان هشدار می‌دهند که والدین به منظور کنترل رفتار کودکان آن‌ها را . . .

more_vert مقاله قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زانی و زانیه، مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی بر فقه و اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زانی و زانیه، مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی بر فقه و اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زانی و زانیه، مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی بر فقه و اخلاق " مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قتل، مهدورالدم، زانی و زانیه، خشونت، خشونت خانگی پرداخته شده است چکیده مقاله خشونت خانگی معلول زنجیره‌ای است از عوامل پیچیده که البته در این میان فقدان جرم‌انگاری، عدم دیدگاه صریح قانون و سکوت قانونگذار در برخی از موارد، خود به گسترش آن کمک می‌نماید. امّا از موارد بارزی که قانونگذار، با جواز خود بر انجام عمل مجرمانه، محیط امن خانه را به مکانی برای کینه و خشونت ورزی مبدل کرده است، ماده 630 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که با عنوان جواز قتل در فراش مطرح می‌باشد، علی‌رغم انتقادات فراوان صورت گرفته، قانونگذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 مجدداً آورده است که از مصادیق بارز خشونت خانگی علیه زنان به شمار می‌آید. قانونگذار باید تمامی تلاش خود را در جهت حذف مواد قانونی انجام دهد که خود می‌توانند زمینه‌ساز جرم‌زایی باشند و بر میزان جواز عدالت دادگستری خصوصی و انتقام‌جویی‌های شخصی و خشونت‌های خانگی بیفزایند. مقاله به روش توصیفی تحلیلی و شیوه اسناد کتابخانه ای شکل یافته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی

ادامه مطلب

closeمقاله خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی

مقاله علمی و پژوهشی " خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی" مقاله ای است در 38 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زن؛ «وَ اضرِبُوهُنَّ »؛ قرآن؛ خشونت؛ تعارض خانوادگی پرداخته شده است چکیده مقاله با وجود آن که اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می‌کند، اما امروزه به دلیل داشتن برخی واژگان و عبارات متهم به تجویزخشونت علیه زنان شده است‌. یکی از این عبارات واژه «وَاضرِبُوهُنَّ » در آیه 34 سوره نساء است. به این دلیل مقاله حاضر باذکر نظرات جامعه‌شناسان در باب خانواده و خشونت خانوادگی و کج رفتاری اجتماعی به بررسی این عبارت با استفاده از واژه‌شناسی و ایجاد شبکه مفاهیم قرآنی و آیات و روایات تفسیری مربوطه اقدام کرده است‌. این مقاله با روش تحلیل محتوا و در راستای چارچوب نظری اسنادی به بررسی دیدگاه قرآن نسبت به زن و خانواده و قرینه‌های لفظی موجود در آیه و روایات تفسیری به تحلیل شرایط ضرب و نمادهای مخالفت قرآن با خشنوت علیه زنان اقدام کرده است. همچنین مغایرت واژه « وَاضرِبُوهُنَّ »را با بنیادهای نظریات جامعه‌شناسی در باب خشونت علیه زنان به اثبات رسانده و از نشوز مد‌نظر در این آیه با توجه به نظریات کج رفتاری اجتماعی تبیین جامعه‌شناسانه کرده است. نتایج نشان داد که گفتمان آیه متفاوت از گفتمانی است که در انتقادات از آن استفاده شده است؛ واژه مذکور به‌عنوان یک امر ارشادی، درپی تنظیم زندگی خانوادگی مخدوش شده بر اثر فقدان رعایت حدود خانواده‌ است؛ و در فرآیندی ترتیبی بعد از دو مرحله «فعظوهن»و« واهجروهن فی المضاجع »و فقدان پاسخگویی آن‌ها و در شرایط بسیار محدود و مشخص اجرایی است؛ تعبیر مبارک« فلا تبغوا علیهن سبیلا » و روایات مفسر واژه «وَاضرِبُوهُنَّ »‌، ازمخالفت قرآن با خشونت علیه زنان حکایت می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خشونت خانوادگی ،دلزدگی زناشویی واحساس ارزشمندی درزنان عادی و مراجعه کننده دادگاه خانواده شهر تهران

ادامه مطلب

closeمقاله خشونت خانوادگی ،دلزدگی زناشویی واحساس ارزشمندی درزنان عادی و مراجعه کننده دادگاه خانواده شهر تهران

مقاله علمی و پژوهشی " خشونت خانوادگی ،دلزدگی زناشویی واحساس ارزشمندی درزنان عادی ومراجعه کننده دادگاه خانواده شهر تهران " مقاله ای است در 19 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دلزدگی زناشویی؛ خشونت خانوادگی؛ احساس ارزشمندی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه و مقایسهخشونت خانوادگی ،دلزدگی زناشویی واحساس ارزشمندی در زنان مراجعه کننده دادگاه خانواده وعادی شهرتهران می باشد. روش: این پژوهش ، یک مطالعه توصیفی ازنوع پس رویدادی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل که درسال 93-1392به دادگاه های خانواده شهر تهران مراجعه نمودند. نمونه تحقیق شامل 120زن متاهل(60 زن خشونت دیده و درآستانه طلاق و 60 زن عادی) که بطور هدفمندودردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های خشونت خانوادگی ، دلزدگی زناشوبی و احساس ارزشمندی پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از روشهای آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‏ها: بین میزان خشونت زنان و دلزدگی زناشویی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. - بین احساس ارزشمندی زنان دو گروه و خشونت خانوادگی ارتباط معنی داری و منفی وجود دارد.بین دلزدگی زناشویی واحساس ارزشمندی رابطه منفی و معناداری مشاهده شد نتیجه‏گیری: خشونت علاوه بر آسیب های جسمی، بر سلامت روان و احساس ارزشمندی زنان اثر میگذارد و دلزدگی زناشویی را افزایش می دهد. عنوان مقاله [English] Relationship & comparative family violence ,couple burnout, self-esteem in normal and client women to court in Tehran city. چکیده [English] Aim: aim of this research has been study relationship & comparative family violence ,couple burnout, self-esteem in normal and client women to court in Tehran city. Method: method was descriptive (causal- comparative). Sample was 120 women (60 n0rmal &60 client to court).sampling was purposeful and available. they answered 3 questionnair:1- family violence2- couple burnout3-self-esteem.statistics test used to T independent& regression. Data: between family violence and couple burnout were significant different , between self- esteem &violence two group negative significant relate. Between couple burnout & self –esteem negative & significant relate.p Data: between family violence and couple burnout were significant different , between self- esteem &violence two group negative significant relate. Between couple burnout & self –esteem negative & significant relate.p Data: between family violence and couple burnout were significant different , between self- esteem &violence two group negative significant relate. Between couple burnout & self –esteem negative & significant relate.p کلیدواژه‌ها [English] : couple burnout, Family Violence, self- esteem دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert روح کبود عشق زیر شلاق همسر!

ادامه مطلب

closeروح کبود عشق زیر شلاق همسر!

فرزندان والدین خشمگین در یک اضطراب و استیصال مداوم به سر می برند. این خانواده ها پس از یک دوره کشمکش و تنش به یک آرامش موقتی دست پیدا می کنند، اما این آرامش به قول معروف، آرامش قبل از توفان است و پس از مدت زمانی دوباره ضرب و شتم و خشونت و تنش آغاز می شود.شنیدن واژه خشونت، غم بزرگی بر چهره هایمان می نشاند. برخی با این واژه آنقدر آشنا هستند و آن قدر از آن خاطره و حاشیه دارند که می توانند یک هفته کامل راجع به این خصیصه منفی صحبت کنند. این افراد خشونت را با تمام وجودشان درک کرده اند. چرا که یکی از قربانیان آن هستند. متأسفانه خشونت و انواع مختلف آن در کشور ما هم زیاد دیده می شود، اما به دلایل مختلف هنوز آمار دقیقی از میزان شیوع آن در دسترس نیست. آنچه مسلم است این که خشونت از هر قسمی که می خواهد باشد، بر روح و روان ما ضربه می زند. ضربه ای که بلندی صدای آن را هیچ کس بیشتر از خود فرد مضروب و در سطحی وسیع تر فرزندان آن خانواده نمی شنود. برخی زنان که مورد خشونت همسرانشان قرار می گیرند از فاش کردن میزان اذیت و آزار دیده شدن شان به دیگران و مراجع قضایی خودداری می کنند. برخی از آن ها معتقدند زندگی کردن با شوهرانی خشمگین و آزار رسان بهتر از بیوه شدن و نبودن حمایت کننده مالی است. بنابراین در سکوتی سخت حاضر به تحمل رنج ها و دردهایی هستند که از سوی شوهرانشان به جسم و روان آن ها وارد می شود. از خشونت های جسمی تا روحی - کلامی در ابتدا این نکته را بایستی متذکر شویم که خشونت انواع مختلف دارد و یکی از آن ها خشونت های جسمی و فیزیکی است که از جمله می توان به هل دادن، کشیدن مو، سیلی زدن، سوزاندن و اذیت های جسمانی اشاره کرد. نوع دیگر خشونت، خشونت های روحی و کلامی است که از جمله می توان به رفتارهای قلدرانه برای تحقیر کردن، تهدید به کشتن، دشنام دادن، زندانی کردن در خانه و ممنوع کردن زن از ملاقات با دوستان و خانواده اش اشاره کرد. نوع دیگر خشونت، اقتصادی است. از جمله ندادن خرجی یا سو استفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه او و در نهایت خشونت جنسی که بسیار رایج است و می توان به اجبار در روابط زناشویی غیر متعارف، عدم اجبار به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری های ناخواسته و توجه نداشتن به نیازهای طبیعی – جنسی زن اشاره کرد. خشونت وابسته به فرهنگ، قوم، سن و تحصیلات خاصی نیست. در تمام فرهنگ ها دیده می شود. آنچه که در خشونت مهم است، آن است که شخص آسیب رسان دارای چه ویژگی شخصیتی است و قدرت تحلیل مشکلات و مسائل روزمره او چگونه است. رشد ناهنجار روانی و گرایش به اعتیاد یکی از آسیب های بزرگ دامنگیر شدن خشونت در فضای خانواده آن است که فرزندان در نتیجه روبرو شدن و تجربه کردن حضور در خانواده های نابهنجار از رشد روانی خوبی برخوردار نخواهد شد. فرزندان ما که قرار است آینده ساز و به وجود آورنده نسل های آتی کشورمان باشند، از بطن خانواده هایی بیرون می آیند که والدین از لحاظ ارتباط بین فردی با یکدیگر دچار تزلزل شدیدی هستند. این فرزندان متأسفانه از رشد روانی بهنجاری برخوردار نمی شوند و برخی از آن ها در دوران نوجوانی و جوانی به سمت اعتیاد و مصرف مواد مخدر و دوستی با افراد بزهکار کشیده می شوند. افت تحصیلی و اضطراب فرزندان، میوه سمی والدین خشن فرزندان والدین خشمگین در یک اضطراب و استیصال مداوم به سر می برند. این خانواده ها پس از یک دوره کشمکش و تنش به یک آرامش موقتی دست پیدا می کنند، اما این آرامش به قول معروف، آرامش قبل از توفان است و پس از مدت زمانی دوباره ضرب و شتم و خشونت و تنش آغاز می شود. بنابراین فرزندان ما حتی به این آرامش کوتاه مدت هم اعتمادی ندارند. آن ها می دانند این آرامش طعم شیرینی ندارد. برای آن ها این دوره نیز با اضطراب و ترس همراه است. این فرزندان همواره احساس خجالت و شرم را با خود حمل می کنند. آن ها از این که بخواهند در مدرسه یا حتی محیط بیرون از خانه درباره خانواده خود و روابط والدین شان با یکدیگر صحبت کنند، خجالت می کشند و این غم بزرگ و سنگین را مدام در ذهن خود نگه می دارند. به دنبال چنین مسئله ای کم تر می شود که بتوان به این کودکان کمک های روان درمانی کرد. وقتی فرزند ما نتواند درد دلش را با کسی در میان بگذارد به مرور به این نتیجه می رسد که از دستورات و خواسته های والدین معلمان و بزرگتران خود سرپیچی کند و در نهایت بر روی درس و تعلیم و تربیت فرزندان ما نیز اثر گذار خواهد بود و ما افت تحصیلی آن ها را شاهد هستیم. نسخه های غلط بزرگسالان از کودکی می آید کودکانی که از بطن خانواده متزلزل و خشمگین بیرون می آیند، به نوعی با یک نوع الگو برداری غلط روبرو می شوند. آن ها یاد می گیرند اگر بخواهند حرفی بزنند یا خواسته خود را مطرح کنند باید با زور و کتک آن را طلب کنند. چنین می شود کودک ما وقتی وارد جامعه نیز می شود برای احقاق حق خود متوسل به انواع خشونت می شود. او در دوران بزرگسالی همچنین رفتار مشابهی را با همسر و فرزند خود اتخاذ می کند و این باور در ذهن او شکل می گیرد که رفتار زورگویانه، بهترین رفتار برای بیان خواسته است. کودکی که در خانه محبت برایش کاملا بی رنگ است و مفهوم آن را با تمام وجود درک نکرده، چگونه می تواند به همنوع خود ابراز محبت کند؟ چگونه می تواند عواطف خود را به فرد دیگری ابراز کند؟ او جز خشونت و داد و فریاد چیز دیگری یاد نگرفته است. دور از انتظار نیست چنین کودکانی به دست آوردن آرامش را در کشیدن سیگار و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی جستجو کنند.

more_vert مقاله رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن

ادامه مطلب

closeمقاله رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن

مقاله علمی و پژوهشی" رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن " مقاله ای است در 26 صفحه با 31 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات ابراز هیجان، تماشاگران فوتبال، خشونت ورزشی و رفتارهای تهاجمی مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert یافتن خیابان‌های روشن با استفاده از گوگل مپ

ادامه مطلب

closeیافتن خیابان‌های روشن با استفاده از گوگل مپ

شرکت گوگل در تلاش برای پیشگیری از خشونت‌های جنسی در نظر دارد تا امکان شناسایی خیابان‌های روشن را برای کاربران گوگل مپ در ساعات تاریک شب فراهم کند. به گزارش پایگاه اینترنتی «دیلی میل»، طبق کُد کشف شده توسط جامعه آنلاین توسعه دهندگان ایکس‌دی‌ای، نرم افزار گوگل مپ (Google Maps) امکان نمایش پیاده‌روهایی را که از روشنایی مناسبی برخوردارند، آزمایش می‌کند. به نقل از این برنامه‌نویسان، در قابلیت مذکور مسیرهای روشن با خطوط زرد مشخص می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که این قابلیت جدید در واکنش به گزارش‌های مکرر از خشونت‌های جنسی علیه زنان در رسانه‌ها، نخست در کشور هند رونمایی شود. اگرچه هنوز روشن نیست که گوگل چگونه می‌خواهد اطلاعات لازم در مورد میزان روشنایی خیابان‌ها را به دست آورد، به نقل از انگجت ممکن است از کاربران برای ثبت اطلاعات مربوطه استفاده شود. این قابلیت جدید در صورت رونمایی در جمع دیگر قابلیت‌هایی قرار خواهد گرفت که گوگل به تازگی برای ارتقای سطح کیفی تجربه جهت‌یابی کاربران گوگل مپ طراحی کرده است؛ از آن میان می‌توان به مسیریابی با واقعیت افزوده که از دوربین گوشی کاربر برای نمایش مسیرها استفاده می‌کند و هدایت شفاهی برای نابینایان و کم‌بینایان اشاره کرد.

more_vert تاثیر اخبار خشونت بار بر کودکان

ادامه مطلب

closeتاثیر اخبار خشونت بار بر کودکان

تاثیر اخبار خشونت بار بر کودکان چیست ؟ وچگونه می توان اثرات منفی آن را کاهش داد ؟در دنیای کنونی هر روز شاهد رویدادهای کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان هستیم که برخی از این وقایع با توجه به نیاز و علاقه ی مخاطبین به صورت خبر در اختیار آنها قرار می گیرد.امروزه به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی، امکان پخش زنده خبر و با جزییات بیشتر، میزان تاثیر گذاری خبر را بیشتر کرده است .تولید و انتشار برخی از اخبار می تواند بازتاب عمیقی بر افکار و روحیه مردم یک کشور و حتی بسیاری از کشورها داشته باشد.حال اگر تاثیر این اخبار مثبت باشد حس خوبی را ایجاد می کند و اگر این اخبار منفی و خشونت بار باشد سبب ناراحتی و تالم خاطرافراد می شود.

more_vert 6 عامل زمینه‌ ساز خشونت را جدی بگیرید

ادامه مطلب

close6 عامل زمینه‌ ساز خشونت را جدی بگیرید

«خشونت» همواره در تاریخ بشر قصه و غصه‌ای پردامنه داشته ‌است. و این روزها به دلیل اقدام‌های خشونت‌آمیز داعش، خشونت و خشونت ورزی و دلایل زمینه‌ساز آن به دغدغه‌ای برای اهالی فکر بدل شده‌ است. از این رو، 24 دی ‌ماه مؤسسه پرسش میزبان استاد مصطفی ملکیان و دکتر احسان شریعتی و کریم نصر شد تا درباره خشونت به بحث نشینند. این همایش در حالی برگزار شد که نمایشگاه طراحی‌ای با عنوان «بازگشت» نیز در این مؤسسه عرضه‌ شد؛ این نمایشگاه به سفارش مؤسسه پرسش و توسط گالری نات بر اساس مجموعه «فجایع جنگ» فرانسیسکو کویا، نقاش و طراح نامدار اسپانیایی قرن ۱۸، شکل گرفت و در آن آثار برخی از مهمترین نقاشان و طراحان ایرانی عرضه شد. در ابتدای این نشست کریم نصر که به نمایندگی از طراحان این نمایشگاه در نشست حاضر شده ‌بود، بحث خود را نه با محوریت خشونت بلکه صرفاً به موضوع «طراحی و معنا» اختصاص داد و کوشید تا تعریفی از طراحی ارائه کند. به زعم او، تعاریف بسیاری از طراحی وجود دارد که هر یک از زاویه‌ای به طراحی و معانی برآمده از آن می‌نگرد، ادبیات، فلسفه، جامعه‌شناسی و... . هر یک از دریچه‌ای طراحی را معنا می‌کنند اما با این حال او تنها معنایی را برای طراحی جامع می‌دید که در آن به مسأله خطوط و سطور تأکید شده ‌باشد چرا که معتقد است معانی در میان خطوط و سطور قرار می‌گیرد. آنچه در ادامه می‌آید متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی استاد ملکیان در این نشست است. به علاوه متن سخنرانی دکتر احسان شریعتی هم به منظور انتشار در اختیار «صفحه اندیشه» قرار گرفت که از این بابت از ایشان سپاسگزاریم. موضوع بحث ما در این گفتار «خشونت برای چه» است. از این رو، نخست باید مراد از «خشونت» برای مخاطب مشخص شود. واقعیت این است که خشونت در عرف علوم اجتماعی امروز به یک معنا استعمال نمی‌شود، در برخی از معانی و تعابیر خشونت به طور کامل، منفی و دفاع ناپذیر تعریف می‌شود اما در برخی معانی دیگر خشونت به دو قسم «دفاع پذیر» و «دفاع ناپذیر» تقسیم می‌شود. با این حال، تعریف من از خشونت، با اندکی تغییر بسیار نزدیک به تعریف سیمون وی است. به زعم او، اگر عقلانیت در مقام نظر، «بی‌دلیل» و آزادی در مقام عمل «بدون حقی» پاس داشته ‌نشود، در این دو صورت خشونت ورزیده‌ شده ‌است. خشونت مورد نظر من در این گفتار این خواهد بود و از آنجایی که به تعبیر کانت انسانیت ما به عقلانیت نظری و آزادی عملی ما است، بنابراین اگر من بدون هیچ دلیلی خشونت ورزیدم و عقلانیت فکری و آزادی عمل شما را نادیده گرفتم، آنگاه من انسانیت شما را لگدمال کرده‌ام؛ پس من شما را انسان نانگاشته‌ام. وقتی شما را انسان نانگارم به تعبیری فلسفی شما را «شخص» ندانسته‌ام و شخص ندانستن شما همان شیء دانستن شما است. بنابراین خشونت فرآیندی است که به «شی‌ءشدگی شخص» می‌انجامد که طی آن «کیستی» افراد به «چیستی» تبدیل می‌شود. و از سوی دیگر، باز به تعبیری که در فلسفه آمده است، شیءشدگی به ابزارشدگی می‌انجامد و کسی که شیء شد طبعاً ابزار خواهد شد و ابزاری دیدن و برخورد کردن با افراد در دامنه تعریف خشونت قرار می‌گیرد. حال، این سؤال پیش می‌آید که چرا انسان دست به خشونت می‌زند؟ در پاسخ به این سؤال باید بر این نکته تأکید کرد که بحث از منظر روانشناسی اجتماعی طرح می‌شود اما همین بحث هم از نظر جامعه‌شناختی قابل تکرار است. مبنای بحث من، نظریه‌ای در روانشناسی ‌است که براساس آن محال است انسان دست به عمل ارادی بزند مگر آنکه یک میل با چند باور در درون او دست به دست هم داده ‌باشند و از آنجا که در اینجا خشونت «ارادی» مفروض می‌شود، بنابراین افرادی که خشونت می‌ورزند در درون‌شان میل و باورهایی به وجود آمده است که با دست به دست دادن آن میل، به عمل ارادی خشونت سوق داده شده‌اند؛ علت تأکید بر عمل «ارادی» خشونت از این جهت است که خشونت‌های ناشی از بیماری‌های روان‌نژندی از این بحث جدا است. این خشونت محل بحث ما در اینجا نیست. بحث ما در این گفتار است که چرا انسان به طور ارادی خشونت می‌ورزد؟ 1. اگر فردی به لحاظ روانشناختی معتقد به «آشکارگی حقیقت» باشد، آن وقت لامحاله، دست به خشونت خواهد زد؛ یعنی اگر معتقد باشد که در باب یک موضوع، مشکل یا مسأله، حقیقت کاملاً روشن است، در آن صورت چه احساس و برخوردی نسبت به کسانی که به آن واقعیت عریان اعتقاد ندارند، خواهد داشت؟ افراد معمولاً در برابر کسانی که آگاهانه در مقابل حق می‌ایستند راهی جز خشونت را نمی‌یابند. 2. اما اگر فردی معتقد به نظریه «ناآشکارگی حقیقت» باشد، یعنی بر این باور باشد که در برابر هر مشکل، مسأله و موضوع حق مطلب آشکار نیست؛ حق همیشه تو در تو است و پرونده آن همیشه باز است، در آن صورت، کسی را که با عقیده او مخالفت می‌کند در تخالف با یک حقیقت واضح و مسلمی نمی‌بیند و نسبت به مخالفان خود با کینه، نفرت و خصومت برخورد نمی‌کند چراکه می‌پذیرد حقیقت نزد کسی نیست. این نظریه یک نظریه معرفت‌شناختی است، اگر معتقد به ناآشکارگی حقیقت باشیم همیشه اهل مدارای عملی و تکثرگرایی نظری خواهیم بود. اما براساس نظریه «آشکارگی حقیقت» که دقیقاً، هم‌معنی با «ایدئولوژیک اندیشی» است؛ زندگی فرد ایدئولوژیک‌‌اندیش می‌تواند با خشونت آمیخته شود. ایدئولوژیک بودن منحصر به ادیان و مذاهب نیست. به عنوان مثال، اگر فکر کنیم مارکس به یکسری حقایق پاسخ داده است، ما می‌توانیم یک مارکسیست ایدئولوژیک شویم، اگر فکر کنیم لیبرالیسم به همه حقایق پاسخ داده ‌است یک لیبرال ایدئولوژیک می‌توانیم بشویم. ایدئولوژی می‌تواند دینی، علمی، فلسفی و... . باشد. 3. علت دیگری که می‌تواند به رفتار خشونت‌آمیز منجر شود، فقدان دلیل افراد برای مدعایشان است. نداشتن دلیل برای مدعا، نخستین زمینه برای خشونت‌ورزی است که نخست در گفتار و سپس در رفتار، خود را نشان می‌دهد. واقعیت این است که افراد یا با استدلال می‌توانند طرف مقابل را اقناع کنند، یا اگر استدلال کافی و متقن ندارند به فریب متوسل می‌شوند، اما چنانچه گاهی به دلیل علم، قدرت تفکر و تعقل در طرف مقابل، نتوان به فریب او دست یافت، «خشونت» راهکار پایانی است؛ کسی که با فقدان استدلال مواجه است به خشونت متوسل می‌شود. از این رو، خشونت می‌تواند ناشی از ضعف قدرت استدلال باشد. 4. به لحاظ روانشناختی «عقده حقارت» همیشه باعث خشونت است. اگر در برابر مخالف و دشمن احساس ضعف داشته ‌باشیم، رو به خشونت خواهیم‌ آورد. خشونت وزریدن رژیم‌ها، دلیل بر قدرت آنها نیست و اتفاقاً برآمده از ضعف آنها است؛ انسان وقتی خود را در مقابل مخالفانش قوی ببیند، با طمأنینه رفتار خواهد‌ کرد و در غیر این صورت چاره‌ای جز خشونت‌ورزی نخواهد ‌داشت. از این رو، رژیم‌هایی که مدارا دارند، قوی‌تر هستند. 5. یکی دیگر از دلایلی که خشونت می‌ورزیم این است که بخواهیم جهان را به صورتی نشدنی درآوریم. در این صورت نیز باید به خشونت متوسل شد. از این رو، افرادی که رؤیاهای ناشدنی و غیر واقع گرایانه دارند برای تحقق بخشیدن به رؤیاهایشان چاره‌ای جز خشونت نخواهند داشت. مثل اتحاد جماهیر شوری لنینیستی که می‌خواست جامعه بی‌طبقه ایجاد کند. 6. نکته دیگر وقتی است که فرد احساس می‌کند فضای حیاتی‌اش از دست رفته است، در این شرایط نیز افراد دست به خشونت می‌زنند، که این هم در دو صورت آشکار می‌شود؛ نخست اینکه، بپندارد که نیازهای فیزیولوژیک‌اش در معرض نابودی است، در نتیجه خشونت خواهد ورزید چرا که چیزی برای از دست دادن ندارد یا اینکه نیازهای مراتب بعدی را با روش‌های مسالمت‌آمیز قابل تحقق نبیند یا وقتی که نهادهای اجتماعی از این امر ممانعت کنند فرد به خشونت رو می‌آورد. از این رو، تا زمانی که این مسائل وجود داشته باشد خشونت نیز حاکم خواهد بود و در میان این موارد ششگانه، بیش از همه بر ایدئولوژیک‌اندیشی و سپس از بین رفتن فضای حیاتی برای بعضی از مردم در جهان تأکید دارم و معتقدم این دو عامل بیش از بقیه زمینه‌ساز خشونت‌ورزی در جهان هستند که نمونه‌های آن را می‌توان در اقدام‌های گروهک‌هایی همچون داعش دید. منبع: روزنامه ایران

more_vert کتاب دستورالعمل‌های بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم علیه زنان و کودکان

ادامه مطلب

closeکتاب دستورالعمل‌های بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم علیه زنان و کودکان

کتاب دستورالعمل‌های بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم علیه زنان و کودکان نوشته‌ی سید مجتبی موسوی، به قوانین بین‌المللی که نیروهای پلیس در مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان وضع کرده‌اند، می‌پردازد. آنچه که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد دستورالعمل‌های بین‌المللی برای نیروهای پلیس در مقابله با جرایم علیه زنان و کودکان است. جرایم علیه کودکان و زنان از جمله مسائلی است که در چند دهه اخیر، به طور جدی مورد توجه بسیاری از نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است و خصوصاً وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی از اوایل دهه 1990 به بعد و اعمال خشونت‌های فراوان علیه هزاران زن و کودک بی‌دفاع، بر اهمیت موضوع افزوده است. علاوه بر خشونت‌های ارتکابی علیه زنان و کودکان در جریان مخاصمات مسلحانه، اعمال خشونت‌آمیز که در خانواده، اجتماع، محیط کار و تحصیل علیه زنان در جوامع مختلف از جمله کشورهای اروپایی انجام می‌گیرند، از جمله دغدغه‌های مطرح هستند که برای مقابله با آن راهکارهای مختلفی توسط دولت‌ها و ساز و کارهای بین‌المللی پیشنهاد شده است. البته این راه‌حل‌ها با تمایل حذفی به خانواده همراه است، به این معنا که گرچه خشونت خانگی از قسمت‌های مطرح خشونت علیه زنان و کودکان شمرده می‌شود و در بسیاری موارد نیز غیرقابل انکار است، اما راهی بر اصلاح خانواده و یا توصیه‌هایی برای بهبود و تقویت روابط اعضای خانواده، برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته نشده است. یعنی اگر بپذیرید که شرایط خانوادگی زنان و کودکان در بسیاری موارد، خوشایند نمی‌باشد و اعضای خانواده می‌توانند در دسته متهمین ارتکاب خشونت مورد توجه قرار بگیرند، چنانچه در برخی کشورهای اروپایی خشونت خانگی باعث نگرانی‌های بسیار بوده است، کمترین انتظار آن است که برای خانواده نیز در کنار دولت، اعضای جامعه مدنی و افراد انسانی برای مقابله با این معضل اجتماعی نقشی تعریف و به رسمیت شناخته شود، حال آنکه در تحلیل اسناد بین‌المللی مربوطه، خلا چنین رویکردی به وضوح قابل دریافت است. در بخشی از کتاب دستورالعمل‌های بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم علیه زنان و کودکان می‌خوانیم: بدن قربانی، صحنۀ وقوع جرم می‌باشد که می‌تواند مدارکی را ارائه دهد. از این مدارک، پزشک آزمایشگاه می‌تواند شهادت کارشناسی ارائه دهد. زخم‌ها، جراحات، بریدگی‌ها، سوزش و خراشیدگی‌ها می‌توانند به تایید وجود دخول، خشونت یا مقاومت کمک کنند این‌ها باید در یادداشت‌ها، گزارش و شهادت دکتر توضیح داده شوند. مدارک مصور کمک بسیار خوبی در دستگیری و تعقیب و پیگرد قانونی خواهند بود. اندام‌های جنسی و اطراف آن‌ها می‌توانند نشانی از منی یا خون متجاوز یا قربانی بدست دهند نمونه‌هایی از مهبل زن، آب دهان یا مقعد قربانی، در صورت نیاز باید تهیه شود مواد موجود در مهبل با محلول سالین 140 خودشان را نشان می‌دهند. تکه‌های نمونه را با هوا خشک کرده و سپس به آزمایشگاه بفرستید. اشیاء خارجی را که در ناحیه مقعد و آلت و دور شکم ممکن است پیدا شوند را برای پیدا کردن خون، منی و چیزهای دیگر به آزمایشگاه بفرستید. مناطق دهان مقعد و آلت را بدقت نظاره کنید تا در صورت امکان زخم‌ها، خراش‌ها، مناطق آسیب‌دیدۀ پوست، مدفوع یا ادرار را پیدا کنید. اگر نقش مفعول یا فاعل بودن شخص (اشخاص) دخیل در عمل لواط مشخص نیست این آزمایشات را برای هر دو نفر انجام دهید. 141 موهای خارجی باید بعنوان مدرک نگهداری گردند. با شانه کشیدن ممکن داخل موهای بدن، با یک شانۀ ریز، می‌توانید تکه‌های موهای خارجی را جمع‌آوری کنید. موها را با پارچه جمع‌آوری کنید برای موهای آلت و موی سر از دو شانۀ مجزا استفاده کنید. برای جمع‌آوری مواد دیگر از سطح بدن از چسب ترانسپارنت استفاده کنید. با کندم مو از مناطق مختلف بدن نمونه تهیه کنید. از دکتر بخواهید که موها را از ریشه بکند. همچنین از بازوها، پشت و سینه نمونه‌برداری کنید هر نمونه باید شامل 15 ریشه بکند. از بازوها پشت و سینه نمونه‌برداری کنید هر نمونه باید شامل 15 تا 20 عدد مو باشد. از مژه‌ها 6 تا 10 عدد مو تهیه کنید. از بدن اجساد مرده هم نمونه تهیه کنید. هر نمونه باید در یک بستۀ پلاستیکی کاملاً ایزوله شده نگهداری شود. باید روی هر پاکت مشخصت کامل مو توسط دکتر ذکر شود هر نمونه باید برای آزمایشگاه مربوطه ارسال گردد. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: مفاهیم، تاریخچه و منابع حقوقیفصل دوم: دستورالعمل‌های کاربردی برای نیروی پلیس در ایرانفصل سوم: دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا در مورد خشونت بر علیه زنان و کودکاننتیجه ‌گیریفهرست منابع

more_vert کتاب زرافه و شغال درونمان را بشناسیم

ادامه مطلب

closeکتاب زرافه و شغال درونمان را بشناسیم

جاستین مول در کتاب زرافه و شغال درونمان را بشناسیم به وضوح بیان می‌کند که پذیرفتن شغال و فرصت دادن به آن و هم‌زمان زرافه بودن از روی میل شدید به سهیم بودن در شادی و صلح برای همه، امری شدنی است. زرافه به شغال کمک می‌کند حرف خود را بزند تا سنگدلی‌اش به دل‌رحمی تبدیل شود. جاستین مول ویژگی‌های زرافه و شغال وجودمان را توصیف می‌کند و درباره این‌که افراد هنگام زرافه و شغال بودن چگونه صحبت می‌کنند، رهنمودها و مثال‌هایی در اختیارمان می‌گذارد. کتابی الهام بخش که خواننده با آن به واقع ارتباط بدون خشونت را تجربه می‌کند. ما انسان‌ها ویژگی‌های خاصی را با بیانی شاعرانه به حیوانات نسبت می‌دهیم. می‌توان گفت که حیوانات به‌ وضوح و تقریبا به‌ طور یک‌جانبه ویژگی‌های خاصی را به نمایش می‌گذارند در حالی‌ که ما می‌توانیم آمیزه‌ای از این ویژگی‌ها را در وجود خودمان بیابیم. در یک لحظه بزدل بودن مانند موش مرکز توجه قرار می‌گیرد و لحظه‌ای دیگر کندی یک حلزون توجه ما را جلب می‌کند. در بسیاری از کتاب‌ها، کارتون‌ها، فیلم‌ها و آثار هنری کودکان، این مطلب بیشترین کاربرد را داشته است. پیوندهایی که با حیوانات برقرار می‌کنیم اغلب به‌ قدری طبیعی هستند که دیگر نیاز به گفتن ندارد. وقتی از حیوانات به‌ صورت نمادین استفاده می‌کنیم، به زبانی جهانی که هیچ حد و مرزی ندارد سخن می‌گوییم. حیوانات در فرهنگ و سنت سرخ‌پوستان در نقش نمادهای مقدس ظاهر می‌شوند. نمادهایی که حیوانات مظهر آن هستند به مردم در کشف رازهای زندگی کمک می‌کنند. درک ویژگی‌های حیواناتی که به آن‌ها برمی‌خوریم و پرسش از خودمان که این آگاهی چه چیزی درباره‌ خودمان می‌گوید یا چه درسی می‌توانیم از آن بگیریم بسیار سودمند است. بنیان‌گذار ارتباط بدون خشونت، مارشال روزنبرگ، دو حیوان را انتخاب کرد تا به ایده‌هایی که بیان کرده بود قدرت و شفافیت ببخشد، یعنی زرافه و شغال. این دو نمایان‌گر دو ویژگی در ما هستند؛ تمایل به بیگانه شدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران. شغال نماد قدرت و خشونت و فریب دادن برای زنده‌ ماندن است. البته فرار کردن از چیزی که واقعا در وجودمان در جریان است، همیشه به شکل خشونت‌ آمیز و منفی اتفاق نمی‌افتد. این فرار می‌تواند در قالب جمله‌ای باشد که به کسی می‌گوییم تا او را بستاییم و خودمان را خوب جلوه دهیم که به نظرم این هم شکل دیگری از فریب‌ کاری است. جاستین مول (Justine Mol) سال 1949 در خانواده‌ای کاتولیک در هلند متولد شد. او هفتمین فرزند از ده فرزند خانواده است و خود سه فرزند دارد. او سال 1999 درباره ارتباط بدون خشونت مقاله‌ای به قلم‌ مارشال روزنبرگ خواند و سپتامبر 2004 در مقام مربی بین‌المللی NVC گواهی گرفت. پس از چند سال از شبکه‌ بین‌المللی فاصله گرفت. در این مدت مقاله‌هایی درباره‌ NVC و بزرگ کردن کودکان نوشت. او همچنین دو کتاب به زبان هلندی ترجمه کرده است: داستان پشت پرده، پی‌ بردن به قدرت احساسات و آموزش عشق ورزیدن به کودکان،‌ هر دو اثر را انتشارات هارت‌مث منتشر کرده است. در بخشی از کتاب زرافه و شغال درونمان را بشناسیم (The Giraffe and Jackal Within) می‌خوانیم: اگر می‌خواهیم شغال باشیم، باید شغال باشیم و اگر می‌خواهیم زرافه باشیم، باید زرافه باشیم. نباید تلاش کنیم شغال را سرکوب کنیم. خسته می‌شویم، حتی احتمال دارد افسرده و مریض شویم، به بخشی از وجودمان توجه نمی‌شود و از زندگی باز می‌ایستد و در حقیقت ما فقط نیمه‌ زنده هستیم. اگر به حرف‌های شغال گوش ندهیم، اگر وانمود کنیم که وجود ندارد، می‌توانیم نقش زرافه را بازی کنیم؛ اما این به ما کمک نمی‌کند که رابطه‌ا‌ی حقیقی با دیگران برقرار کنیم. پرسش مهم این است که آیا می‌توانیم «تناسب» را رعایت کنیم؟ آیا می‌توانیم واقعا و حقیقتا از درون و بیرون زرافه باشیم. فهرست مطالبپیشگفتارمقدمهفصل اول: معرفی شغال و زرافهفصل دوم: مارشال روزنبرگ و ارتباط بدون خشونتفصل سوم: نمی‌توانیم شغال را رها کنیم و فقط زرافه باشیم؟فصل چهارم: «زرافه بودن» در مقابل «مانند زرافه رفتار کردن»فصل پنجم: گوش دادن با گوش‌های زرافه یا شغالفصل ششم: ما هم می‌توانیم معجزه کنیمفصل هفتم: شغال بودن با دیگران: آنچه درباره‌ ما می‌گویدفصل هشتم: زبان شغال و زرافهفصل نهم: تغییر اجتماعیفصل دهم: نظر نویسندگان دیگر درباره‌ شغال و زرافهسخن پایانیدرباره‌ نویسندهمنابع

more_vert بچه ها و حملات تروریستی!!

ادامه مطلب

closeبچه ها و حملات تروریستی!!

طبق تحقیقات دانشمندان بریتانیایی، کودکان تا یک‌سال بعد از بروز حادثه درگیر آن هستند. نخستین مسأله‌ای که باید به آن توجه کرد کنترل اخباری است که به گوش کودکان می‌رسد،هم باید از رسانه‌ها در حضور کودکان کنترل‌شده استفاده کرد و هم در جمع‌های خانوادگی و مهمانی‌‌های فامیلی، اجازه ندهیم بحث و تحلیل‌های گروهی پیرامون شایعات شکل بگیرد.

more_vert آنچه باید درباره خشونت‌ های مالی بدانید

ادامه مطلب

closeآنچه باید درباره خشونت‌ های مالی بدانید

خشونت مالی چیست خلاف تصور رایج خشونت‌های مالی و پولی بسیار هم رایج هستند اما عده کمی نسبت به آن آگاهی دارند و یا خود را در معرض آن می‌بینند. در یک رابطه بیمار و مساله دار پول می‌تواند ابزاری برای کنترل و اعمال زور برای افراد درگیر رابطه باشد.‏ این خشونت خانگی نیز قابل شناخت و بررسی است. اگر هر یک از این نشانه‌ها را در رابطه مشترک‌تان می‌بینید این احتمال را در نظر بگیرید که شریک زندگی‌ شما را در معرض خشونت مالی قرار داده است:‏ آیا او مانع کار کردن شما است؟اگر با وجود علاقه، امکان و فرصت کار کردن شریک زندگی به شما اجازه کار کردن نمی‌دهد به این معناست که شما در معرض نوعی خشونت خانگی قرار دارید. کسی نمی‌تواند برای دیگری تصمیم بگیرد که کار بکند یا نکند. هیچ کس جز خود شما نمی‌تواند صلاحیت کار کردن را تشخیص بدهد و همه چیز بستگی به خودتان دارد که آیا تمایلی به کار کردن دارید یا نه. این حق طبیعی هر انسانی است که با توجه به مهارت‌ها، توانایی‌ها و تلاش‌هایی که کرده‌است به دنبال کار دلخواه خودش برود و کسی نباید این حق را سلب کند. یکی از دلایلی که معمولا باعث می‌شود شریک زندگیتان برای کار کردن یا نکردن شما تصمیم بگیرد و حد و مرز تعیین کند این است که به این شیوه می‌تواند کنترل مالی شما را به عهده بگیرد. معمولا این افراد بهانه‌های دلپذیری مثل اینکه من همه مسئولیت را به عهده می‌گیرم، دوست ندارم تو با کارکردن خسته بشوی و یا من روی تو غیرت و تعصب دارم مانعی جدی برای کار کردن ایجاد می‌کنند. در یک رابطه صمیمی کارکردن شریک زندگی نباید و نمی‌تواند باعث نگرانی، خشم و ناراحتی کسی بشود. شاید فرهنگ و باورهای فردی نیز در این زمینه دخیل باشند. مثلا شوهری که کارکردن زن در یک محیط سالم را زشت و ناپسند می‌داند و آن را به حساب غیرت می‌گذارد نیز به همین اندازه و چه بسا بیشتر نوعی اعمال خشونت می‌کند. مهم نیست که او اسم این کار را دوست داشتن و علاقه زیاد می‌نامد معنای این رفتار چیزی جز کنترل رابطه نیست. رابطه‌ای که یک نفر همه چیز را تعیین کند و دیگری مطیع و فرمانبردار باشد بدون شک رابطه سالمی نیست هر چند که سال‌های سال هم دوام داشته باشد.‏ آیا شما برای دخل و خرج روزمره بازخواست می‌شوید؟آیا همسرتان دائما از شما می‌پرسد که در طول روز چه کردید؟ چه چیزی خریدید و چقدر خرج کرده‌اید؟ آیا او از شما رسید خریدهایتان را تحویل می‌گیرد؟ فکر می‌کنید او چرا این عادت را دارد؟ فرد خشونت طلب معمولا سعی می‌کند دخل و خرج زندگی را به عهده بگیرد و توقع دارد دیگری درازای هر یک ریال هزینه‌ای که کرده است پاسخگو باشد. این افراد تمایلی ندارند که شریک زندگی حساب پس انداز جداگانه داشته باشد، کارت خرید و نقل و انتقال داشته باشد و معمولا با تعیین خرج روزانه که به شکل نقدی پرداخت می‌شود او را تحت کنترل و نظارت می‌گیرند. همسرتان ممکن است بگوید که این کار را برای کنترل و مدیریت اقتصاد خانواده انجام می‌دهد در حالی که معنای ضمنی این حرف این است که شما صلاحیت تشخیص امور مالی را ندارید. آیا واقعا شما هم فکر می‌کنید که صلاحیت تشخیص هزینه‌های زندگی را ندارید و یک نفر دیگر باید برایتان تصمیم بگیرد که چقدر و چطور خرج کنید؟ خرابکاری در شغلاگر شما کار می‌کنید و همسرتان تلاش می‌کند هر طور شده در کار شما اخلال ایجاد کند، مثلا به طور غیره منتظره وارد محل کارتان می‌شود و با رفتاری زننده با شما برخورد می‌کند و یا حتی کارتان را تحقیر می‌کند و هر مشکلی در زندگی مشترک را به کار کردن شما ربط می‌دهد باید آن را به حساب نوعی خشونت اقتصادی و مالی بگذارید. این نوع افراد از کارکردن و استقلال مالی دیگری ناراحت هستند و از هر فرصتی برای تخریب شخصیت، تحقیر کار و میزان درآمد استفاده می‌کنند. ناراحتی و مساله این آد‌م‌ها ناتوانی در کنترل وضعیت اقتصادی است. چیزی که به شدت خواهان آن هستند و با کار کردن شریک زندگی از آن ناتوان می‌شوند.‏او ممکن است هرکاری بکند تا شما کارتان را از دست بدهید و از نظر مالی به او وابسته شوید.‏ کنترل و مدیریت اقتصاد خانواده شکنجه مالی یعنی بخاطر نداشتن پول کافی و تامین نیازها رنج بکشید   او برای پول شما تصمیم می‌گیرداگر شما هر پولی که از طریق کار، درآمد اجاره خانه، هدیه از والدین و یا هر منفعت مالی دیگری به دست می‌آورید و این همسرتان است که برای هزینه کردن آن تصمیم می‌گیرد و یا آن را هم سهم و حق خودش می‌داند بدون اینکه اجازه بدهد شما نظری درباره پول خودتان بدهید این یک نوع خشونت مالی است. پولی که شما به دست می‌آورید ابتدا حق خودتان است به ویژه اگر این پول هدیه یا منفعتی از دیگران باشد که به زندگی مشترک شما ربط مستقیمی نداشته باشد. این شما هستید که باید تعیین کنید پول‌تان را در چه راهی خرج کنید و یا آن را در اختیار دیگران قرار بدهید. چرا یک نفر باید پولی که هدیه‌ای از جانب پدر یا دوستی بوده است را از شما بگیرد؟ اگر به شما می‌گوید مدیون او هستیداگر شما زنی هستید که خواه او شما را مجبور کرده باشد که کار نکنید و در خانه بمانید و خواه نتوانسته‌اید تا کنون کاری پیدا کنید و یا اصلا ترجیح داده‌اید مراقبت از فرزندانتان را در خانه به عهده بگیرید نباید به هیچ شیوه‌ای احساس کنید که مدیون همسرتان هستید چون او خرج‌تان را می‌دهد. یک رابطه سالم زناشویی از تقسیم کار و وظایف زندگی خانوادگی تشکیل شده است. هر کسی سهم خودش را می‌پردازد و کسی نمی‌تواند بگوید دیگری بیشتر تلاش می‌کند. این زندگی مجموعه‌ای از تلاش‌های دو نفر است. اگر همسرتان این مساله را نمی‌فهمد و از شما انتظار دارد بخاطر پولی که به خانه می‌‌آورد مدیون او باشید در واقع او یک فرد آزارگر است. ‏ او درباره حساب بانکی تصمیم می‌گیردداشتن یک حساب مشترک بانکی ایده بسیار خوبی است به این شرط که هر دو به هم اعتماد داشته باشید و خواهان آن باشید. اما اگر همسرتان شما را مجبور به این کار کند چطور؟ اگر شما حساب جداگانه‌ای داشته باشید و همسرتان آن را هم کنترل کند چطور؟ همه این موارد نوعی از خشونت‌های مالی هستند. اگر احساس می‌کنید همسرتان از داشتن پول جداگانه در حسابی جداگانه خوشحال نیست و فقط وقتی آن را به حساب مشترک یا حساب شخصی او واریز کنید راضی می‌شود این احتمال را در نظر بگیرید که او تلاش می‌کند پول‌هایتان را کنترل کند.‏ شما حقوق بگیر هستیداین که شما نتوانید به هیچ حساب یا کارت پرداخت پولی دسترسی داشته باشید و هر روز مقدار محدودی پول از همسرتان بگیرید نوع شدیدی از خشونت مالی است. شما بچه نیستید که بخواهید از بزرگتری پول تو جیبی بگیرید مگر اینکه واقعا این تصمیم دونفره شما باشد برای اینکه بخواهید اوضاع مالی خانواده را مدیریت کنید اما در نهایت این بهترین تصمیم نیست و نقص‌های فراوانی دارد.‏ اگر شما برای خودتان پول دارید فرصت خرج کردن آن را هم دارید. اما عده‌ای از این کار خوششان نمی‌آید. یادتان باشد هر زن یا مردی که درآمدی دارد می‌تواند برای پول خودش تا اندازه‌ای تصمیم بگیرد. داشتن پول به افراد قدرت می‌دهد و کنترل پول دیگران، قدرت فرد را بیشتر می‌کند تا هرطور که بخواهد رفتار کند. ما انسان‌ها به پول وابستگی‌هایی داریم و همین فرصتی ایجاد می‌کند تا فرد آزارگر یک نفر را تحت سلطه خودش بگیرد، آزار بدهد، تحقیر کند و حتی شکنجه بدهد. شکنجه مالی یعنی شما بخاطر نداشتن پول کافی و تامین نیازهایتان رنج بکشید، حقی برای خریدن یک پیراهن نداشته باشید، فرصت کار کردن از شما گرفته شود و با شما مثل یک بچه کوچک رفتار کنند.‏ منبع: سلامت نیوز

more_vert بازخورد معلم به اشتباه دانش آموز

ادامه مطلب

closeبازخورد معلم به اشتباه دانش آموز

 ‍ وقتی فراگیراشتباه کرد چگونه رفتار کنیم؟   - بایستی با لحن قاطع با او صحبت کرد. - به سمت او بروید و از همان جا که ایستاده اید بر سرش فریاد نزنید. -خم شوید به اندازه ای که همقد او شوید - مستقیم در چشمهایش نگاه کنید. -اگر خواست رویش را برگرداند دستهایش را بگیرید و به او بگویید "لطفا بمن نگاه کن" -نباید در لحن شما اثری از خشونت و تهدید باشد. -با لحنی آرام و قاطع و محکم صحبت کنید. بهتر است این لحن را با عصبانیت تهدید تطمیع و معامله اشتباه نگیرید. به آرامی روشنی و آمرانه بگویید چه کار خطایی کرده."اجازه نداری کسی رو بزنی ازت میخوام که اینکارو دیگه تکرار نکنی". بدانید که گاهی صدای آرام و قاطع برای کودک کافیست. - به کودک برچسب نزنید.   تهیه کننده: فرامرز علی پور 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در تبلیغات غرب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در تبلیغات غرب

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در تبلیغات غرب " مقاله ای است در 15 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در تبلیغات غرب ، اسلامی گرایی ، بنیاد گرایی ، اصول گرایی ، افراطی گرایی ، خشونت گرایی و سرمایه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مضرات تبلت و گوشی موبایل برای کودکان

ادامه مطلب

closeمضرات تبلت و گوشی موبایل برای کودکان

مضرات تبلت برای کودکان جدی است! برای فرزندتان تبلت می خرید و با سرگرم شدن او می گویید که عجب خوب است این تکنولوژی، کودکم ساعت ها آرام و بی صدا می نشیند غافل از اینکه این هدیه شما چه بلایی سر کودکتان می آورد. درست است که این وسایل می تواند در امر سرگرمی و آموزشی به کار بیایند اما باید به جنبه های دیگر آن نگاه کرد. اگر والدین بیش از حد به کودکان خود اجازه کار کردن با گوشی و تبلت را بدهند، آن ها از دنیای واقعی فاصله خواهند گرفت.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازی های رایانه ای نوجوانان در جمهوری چک و ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازی های رایانه ای نوجوانان در جمهوری چک و ایران

مقاله علمی و پژوهشی" بازی های رایانه ای نوجوانان در جمهوری چک و ایران " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازی های رایانه ای نوجوانان در جمهوری چک و ایران ، بازی های ویدئویی ، بازیهای رایانه ای ، خشونت ، رسانه، رسانه تعاملی ، نظریه حساسیت زدایی و نظریه نسخه برداری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب چهره‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب چهره‌ها

کتاب چهره‌ها گزیده‌ای از مجموعه یادداشت‌ها و مقالات فریدون مجلسی، طی سال‌های اخیر در مجلات و روزنامه‌ها، درباره چهره‌های سیاسی ایران و جهان است. این مجموعه حاوی زندگی‌نامه آن چهره‌ها نیست؛ بلکه به اختصار به اثرگذاری‌های برجسته این چهره‌ها بر محیط ملی و پیرامونی و بر جهان اشاره دارد. این کتاب همراه با تحلیل‌های سیاسی و اشارات تاریخی و اجتماعی که با مقایسه‌ای با دیدگاه‌های زمان حاضر به نگارش درآمده است. فهرست مطالبیادداشت نویسنده1- چهره‌هایی از ایرانقائم مقام فراهانی، سنت وزیرکشیناصرالدین شاه و روح امیرکبیرچرا امیرکبیر نمرد!ذکاءالملک فروغی از دیدگاهی دیگرتحلیلی بر شرایط روانی شاه در دو سال آخر!2- چهره‌هایی از اوراسیالنین میراث‌دار دولت تزاریاستالین مرد صلح!گورباچف مرد صلح، چگونه اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺮﻛﻮب ﻓﺮورﻳﺨﺖمرگ ادوارد شواردنادزه، گرجی دومآقای ساکاشویلی، این دُمِ خِرس است به بازی مگیر!گورباچف هیتلر نبود!مرد صلح: آندرئی ساخارُوف پدر بمب اتمی شوروی!داستان دیدار و عشق آیزا برلین و آنا آخماتوا3- چهره‌هایی از آمریکای شمالیمردان صلح: جرج واشینگتنفرانکلین روزولتآیزنهاور و ایرانلباس زندانی بر تنِ نیکسون!جان اف. کندی: شما برای کشورتان چه می‌کنید!کاریزمای کندی، ایرانیان چه نگاهی به کندی داشتند؟ ریچارد نیکسون/ چشمان گریان مرد شکست ها و پیروزی هامرد صلح: مارتین لوتر کینگ استیضاح بیل کلینتون/ دروغ گناه بزرگ4- چهره‌هایی از آمریکای لاتین پیروزی فیدل کاسترو در کوبا/ یک مغز برای یک ملت!«فیدل کاسترو و دو بیمار فقیر در تهران»/ دموکراسی، ظرف یا ایدئولوژی؟نکاتی با برادران کاسترو/ کینه توزیرائول کاسترو و لانه بلدرچین!«ارنستو چه گِوارا» نقشی بر تی شرتی!دوگانه چه گوارا و فیدل کاسترو/ چه گواراست، چای گوارا!خشونت خوب، خشونت بد!افسانه زندگی و حقیقت مرگاقلیت 48درصدی در ونزوئلابازگشت چاوز با سوت بلبلیسیمون بولیوار/ قهرمانی که کشوری به نام خود دارد!مردان صلح: سالوادور آلنده/ پیروزی بدون شلیک گلولهمردان صلح: لوییز اسیناسیو لولا دا سیلوا/ برزیل به پا می‌خیزد5- چهره‌هایی از چینمردان صلح: چو ئن-لای/ مذاکره با ببر کاغذیمردان صلح: دنگ شیائوپنگ، ‌مروج صلح چینیمیلیاردرهای جهان متحد شوید!/ کتابفروشی دختر مائوتسه دونگ6- چهره‌هایی از شبه قاره و پیرامون آنقربانی تعصبنهرو در مسیر صلح گاندینخست‌وزیری ایندیرا گاندی / لبخند بودا!صدارت خانم «بی‌نظیر بوتو»از بی‌نظیر تا ملاله!مردان صلح: آنگ سان سوچی7- چهره‌هایی از آفریقااسطوره پاتریس لومومباماندلا مرد صلح و ضد خشونتسرانجام ماندلا نیز رفت تا جاودانه شود!ماندلا ماندگار!قذافی: سرهنگی که نمی‌خواست بازنشسته شودآقای مرسی نوبت شما هم خواهد رسید!یادی از «مبارک»، پیامی به «مرسی»8- چهره‌هایی از ترکیهاردوغان در انتظار سرنوشت مرسیاردوغان: چرا من؟آقای اردوغان، حیف!مردان صلح: تورگوت اوزال9- چهره‌هایی از اروپاناپلئون بناپارت/ سردار شکست خورده...مردان صلح: الکساندر دوبچک و سوسیالیسم با چهره انسانی«آندره مالرو»؛ نویسنده فرانسوی/ روح ناآرام و ماجراجومردان صلح: واسلاو هاول/ نماد «قدرت بی‌قدرتان»!مردان صلح: ژان مونه/ تجدید حیات اروپادر گذر زمان: به مناسبت سالروز تولد چرچیل/ وعده من: خون و رنج و اشک!مرگ بانوی آهنین، مارگارت تاچراستعفای آقای پاپبه قدرت رسیدن ژنرال فرانکو10- بدون چهره یا فرا چهره!فرهنگ استعفا در میان سیاستمداران

more_vert چرا زنان موافق شوخی‌های مردانه علیه خود هستند؟

ادامه مطلب

closeچرا زنان موافق شوخی‌های مردانه علیه خود هستند؟

چرا زنان موافق شوخی‌های مردانه علیه خود هستند؟همه باهم می‌زنند زیر خنده، زنها حتی بلندتر از مردها. مجری با صدای بلند می‌گوید: «خانم‌ها که فقط کارشون خریده...» و چند جمله بعد: «آخ آخ امان از این خانم‌ها که فقط غرمی‌زنن...» رو به میهمان بعدی برنامه: «آقا شغلش چیه؟ خانم هم که معلومه خانه‌دار و...» و چند لحظه بعد: «خانم‌ها که فقط غیبت می‌کنن...» و «خانم‌ها هم که ماشالله باید یک جمله رو 10 بار براشون بگی.» بازهم صدای خنده حضار و بازهم خانم‌ها بلندتر از آقایان. فضای خنده و شوخی داغ است. در اینستاگرام، توئیترو تلگرام و همان‌ها که این روزها شبکه اجتماعی می‌نامیم‌شان. شوخی های جنسی و جنسیتی گوی سبقت را از بقیه شوخی‌ها ربوده. اصلاً به نظر می‌رسد خیلی‌ها در به در دنبال این گزاره‌ها هستند که بنشینند و بخوانند و تعریف کنند و غش غش بخندند. هرچه رکیک‌تر بامزه‌تر، هر چه وقیح‌تر باحال‌تر. گاهی دخترها پیشتازترند. چرا باید عقب بیفتند از گفتمان مسلط مردانه؟ چرا باید کم بیاورند وقتی می‌توانند با جسارت بیشتری شوخی جنسی و جنسیتی کنند و کلمات جنسیت‌زده به کار ببرند؟ گاهی جملات‌شان شوکه‌ات می‌کنند و از خودت می‌پرسی چرا؟ این همه رکیک بودن برای چه؟ بارها این جمله را شنیده‌ایم که خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست، خشونت زبانی هم هست. پس چرا آنقدر دست کمش می‌گیریم؟ چرا این همه در طول روز از واژه‌های جنسیت‌زده استفاده می‌کنیم؟ در گفت‌و‌گوهای دورهمی، در سینما و تلویزیون، در خیابان و...آیا صدا و سیما شگرد بهتری برای جذب مخاطب در آستین ندارد؟ زبان امری اجتماعی است و نمی‌توان نسبت به تأثیرات مهم و بازتاب‌های مکرر آن در جامعه بی‌تفاوت ماند. آیا کلمات و جملات خشونت‌زده به بازتولید خشونت نمی‌انجامند؟ چرا خود زنان هم با وجود دانستن این‌ها باز هم با هر چیزی شوخی می‌کنند؛ با تجاوز، آزارجنسی، متلک و آزار کلامی و... چرا؟ چرا آنها به شوخی‌های جنسیتی بلندتر از مردها می‌خندند؟ آیا همه این‌ها به فضای پر خشونت دامن نمی‌زند؟ خشونت خاموش. تقلید از زبان مردانه مرسوم، استفاده از شوخی‌های کوچه و بازاری در فضای مجازی نشانه چیست؟ آیا تقلید و استفاده از این واژه‌ها راهی برای برابری خواهی است یا عقب نماندن از قافله مردسالاری؟ عامری، پژوهشگر اجتماعی و نویسنده کتاب در گفت‌و‌گویی با ما در این باره می‌گوید: «تقلید از زبان مردانه، شامل شوخی‌ها، الفاظ، گاهی فحش‌های کوچه و خیابانی، حرکتی در راستای جنسیت‌زدایی و برابری نیست. چراکه ساختاری که از زبان موجود می‌شناسیم به طور کلی «مردساخته» است و هر مقابله به مثل و یا تقلیدی از این موارد، دویدن در زمین سلطه تاریخمند جنسیتی به شمار می‌آید، نه اقدامی رهایی بخش.» عامری با تأکید بر اینکه این روزها خیلی از زنان از الفاظ جنسی بویژه در فضاهای مجازی استفاده می‌کنند، تأکید می‌کند: «بنابه نتایج پژوهش‌ها، تبعیض‌های حقیقی در جامعه و کلیشه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در فرهنگ، زمانی رفع می‌شوند که مبانی فکری افراد جامعه تغییر کرده باشد. یکی از شیوه‌های تشخیص اصلاح یا جمود فکری جامعه نیز تحلیل زبانی است. از این رو یکی از وظایف و فعالیت‌های جدی فعالان زن، بویژه در دوره پست مدرن، تحلیل عملکرد زبان جنسیت‌گراست. براساس پژوهش‌ها، موارد مختلف نمایش فرودستی زنان در زبان، مورد توجه قرار گرفته. واژه‌هایی که عامل به حاشیه رانده شدن زنان معرفی شده‌اند. مثل واژ‌ه های مردانه‌ای که برای مخاطب قرار دادن عموم به کار می‌روند تا واژگان جنسیتی شده و الفاظی که تمرکز بر جنس زن یا بخش‌هایی از بدن زنان با کاربرد نهانی تحقیر، تمسخر، کم ارزش‌انگاری و... دارند.» به گفته او زبان جنسیت‌زده و مردساخته، نیازمند شالوده شکنی به صورت کاملاً علمی و نه برمبنای برداشت شخصی ماست و تنها با این شیوه، می‌توان از زبانی که کارکرد بازتولید تبعیض و خشونت جنسی- جنسیتی نداشته باشد، استفاده کرد، نه تقابل با روش‌های مردانه و یا همان زبان مردسالارانه و مردساخته. ژرف‌تر شدن خشونت‌های کلامی در جامعه «شوخی‌های جنسیتی و طنزهای موجود جنسی معمولاً «مرد محورند »و در واقع به خاطر سلطه مردسالاری و سلطه مردمحوری در فرهنگ ما رسوخ کرده‌اند. زنان و دختران ما که ناخودآگاه فهمیده‌اند ارزش مسلط جامعه چیست، می‌خواهند با این ارزش های مسلط همنوایی کنند و بگویند از قدرت مسلط جامعه دور نیستند.» این‌ها گفته‌های محمد تقی کرمی، دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه در گفت‌و‌گو با ماست. او معتقد است خیلی از زنان و دختران برای عقب نیفتادن از فرهنگ مسلط جامعه، با شوخی‌های رکیک جنسیتی همراه می‌شوند و همنوایی می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: «این دختران گاهی با خود می‌گویند اگر مردی می‌تواند با شوخی‌های جنسی، دوستانش را به چالش بکشاند، من هم می‌توانم همین کار را بکنم و برای همین در شبکه‌های مجازی شاهد موجی از این گونه شوخی‌های جنسی و جنسیتی از سوی زنان هستیم. جریان آکادمیک هم هرچند در بعد نظری، مردسالاری را به چالش می‌کشد اما در عینیت و در فرهنگ توده این کار را نمی‌کند و تحت تأثیر هژمونی فرهنگ امریکایی که بر فضای مجازی مسلط شده راه دیگری می‌رود. اگر دقیق تر نگاه کنید، خشونت های کلامی این گونه عمیق‌ترو پیچیده‌تر شده است. یعنی هر چقدر گفتمان‌های انتقادی قوی‌ترعمل می‌کنند، خشونت ها و الگوهای آن هم به ساختارهای ژرف‌تررفته و پیچیده‌ترمی‌شوند.» او برای حرف هایش مثال هم می‌آورد: «به عنوان مثال برنامه دورهمی که همین چند وقت پیش از تلویزیون پخش می‌شد تحت تأثیر همین خشونت های جنسی و جنسیتی بود. در این برنامه وقتی یک شوخی جنسیتی می‌شد، خانم‌ها بیشتر و بلندتر از مردها می‌خندیدند که این مسأله در جامعه شناسی مخاطب، بسیار مهم است. چراکه خانم‌ها برای اینکه از این شوخی‌ها لذت می‌برند به آنها نمی‌خندند بلکه می‌خندند تا بگویند ما نکته این شوخی‌ها را گرفته‌ایم و از قافله عقب نیستیم. شوخی‌هایی که بارها در فیلم‌های سینمایی هم تکرار می‌شود؛ حتی گاهی موقع پخش این شوخی‌ها می‌توان اخم و خجالت را در چهره مردان دید اما صدای خنده بلند زنان در این میان همیشه جلب توجه می‌کند که نیاز به تحلیل و تأمل جدی دارد. معلوم نیست چه اتفاقی در ساختارهای زبانی و فرهنگی جامعه در حال شکل‌گیری است، اما نتیجه‌اش این رفتارهاست.» قصدمان فقط شوخی است! وقتی در فضای مجازی به این شوخی‌ها انتقاد می‌شود و از این افراد خواسته می‌شود با مسائل مهم شوخی نکنند یا از کلمات جنسیت‌زده استفاده نکنند، آنها در پاسخ می‌گویند که حق دارند با همه چیز شوخی کنند. کرمی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان با این مسائل بویژه موضوعاتی که مورد نفرت عمومی است، شوخی کرد، می‌گوید: «اساس طنز برای به چالش کشیدن قدرت است و از این منظر می‌توان با هر چیزی شوخی کرد. مهم این است که هدف ما انسانی باشد. شوخی که هدفش نقد، انتقاد و اصلاح‌طلبی نیست، اساساً شوخی نیست و در هیچ چارچوب معرفتی پذیرفته شده‌ای نیست. شوخی که بازتولید روابط قدرت باشد، هیچ مشروعیتی ندارد. این فضای «شوخی برای شوخی» در فضای طنز فعلی جامعه ما معنایی ندارد و بیشتر شبیه هجو است.» وی از این خشونت‌ها با عنوان خشونت‌های نمادین، خشونت های احساسی وعاطفی و خشونت خاموش نام می‌برد: «درخشونت های شخصی، معمولاً رفتار تحقیرآمیز وجود دارد و اکثر آدم ها به این خشونت‌ها واکنش نشان می‌دهند، چون سویه شخصی مشخص دارند اما در خشونت‌های کلامی چون سویه شخصی وجود ندارد، معمولاً آدم‌ها نسبت به آن ناراحت نمی‌شوند و واکنش مستقیم نشان نمی‌دهند، اما معنایش این نیست که افراد جامعه را تهدید نمی‌کند. به این معنا خشونت‌های خاموش با پنبه سر می‌برند.» چرا به خشونت‌های زبانی بی‌تفاوتیم؟ «تاکنون تحقیقاتی با محور «زبانشناسی جنسیت» در زبان فارسی کمتر انجام شده و بیشتر به کاربردهای زبانی مختلف برای جنس و جنسیت‌ تمرکز شده و کار منسجمی در این باره انجام نشده و یا مورد توجه قرار نگرفته است.» این‌ها را پردیس عامری می‌گوید و اضافه می‌کند: «مطابق دیدگاه پست مدرن، از طریق معکوس کردن پیش فرض های بنیادین، می‌توان فضا را برای پیش فرض‌هایی که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته‌اند، آماده کرد. پس شالوده شکنی در حقیقت، شیوه غلبه بر تحکم تاریخمند یک ایده و تفکر است که اینجا می‌توان به تسلط مردسالارانه نهان و آشکار در زبان اشاره کرد. اگر نگران تبعیض‌های اجتماعی و جنسیتی هستیم، لازم است به گفتمان عمومی دقت کنیم و موضوعات بحث انگیز و پیچیده‌ را از منظرهای گوناگون موشکافی و واکاوی کنیم تا در نهایت افراد نسبت به پیش فرض‌های خود که بصورت خواسته و ناخواسته، تحت تسلط فرهنگ مردسالارانه و ترویج «دیگربودگی» و فرودست انگاری جنسی است، مردد شوند. از آنجا که در شالوده‌شکنی زبانی، افراد مشاهده‌گر اندیشه خود هستند، بنابراین امکان ایجاد تحول در یک ایده و اندیشه و بسط و گسترش این تحول به جامعه، ایجاد می‌شود.» کرمی هم با تأکید بر اینکه در همه دنیا فضای زردی که رسانه‌های رسمی و غیررسمی تولید می‌کنند مشکلات زبانی را ترویج می‌کنند، می‌گوید: «این رسانه‌ها می‌کوشند فضا را مردانه و زنانه کنند و از خانم‌ها خنده بگیرند اما اینکه چرا این بحث از سطح نخبگان به سطح توده‌ها نمی‌آید جای سؤال است. به عنوان مثال بخش مهمی از سینمای پرفروش ما ازهمین خشونتهای جنسی و کلامی استفاده می‌کند، به اصطلاح کارگردان‌ها، سناریونویس‌ها و طنزپردازها که انتظار داریم از طبقه نخبه جامعه باشند هم برای جذب مخاطب ازکلیشه‌های جنسی و جنسیتی استفاده می‌کنند. یعنی من استاد دانشگاه و کارگردان، ممکن است در کلاس درس و حوزه کاری خودم این حرفها را بزنم اما در فضای فرهنگی آنها را بازتولید می‌کنم. این به این معنا است که هنوز نخبگان ما به این رهایی بخشی اعتقاد ندارند. چون من استاد دانشگاه وقتی یک طنز جنسیت‌زده می‌بینم باید به آن واکنش نشان دهم، بیانیه بدهم، نقدش کنم، برایش کمپین تشکیل دهم تا این بحثها و نقدها از سطح دانشگاه به جامعه هم برسد.» حتماً شنیده‌اید که بعضی از آقایان روز زن، برای دوست و همکارشان کادو می‌گیرند؛ لابد تا مدت‌ها می‌شود به این شوخی خندید و دهان به دهان از این دورهمی به آن دورهمی تعریف کرد. حتماً شنیده‌اید که رفتار خیلی از راننده‌ها نسبت به یک راننده زن فرق دارد تا یک راننده هم جنس؛ به راننده مرد می‌شود راه داد، اگر اشتباهی کرد می‌شود ندید اما در مورد راننده زن قضیه فرق می‌کند. باید حالش را گرفت، باید آخرین متلکی را که همین دیروز یاد گرفته‌ای توی صورتش داد بزنی و تکرار کنی. طوری که همه راننده‌های دور و بر بخندند؛ «برو بشین پشت ماشین لباسشویی» دیگر تکراری شده و باحال نیست. آدم باید به روز باشد. جوک باید دست اول باشد، باید خنده‌دار باشد، باید بشود از یک برنامه میلیونی تکرارش کرد؛ طوری که زنان هم غش غش بخندند. منبع: روزنامه ایران/برترینها