جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert ردپای انگلیس در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

ادامه مطلب

closeردپای انگلیس در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

فرشته جهانی انگلیس بعد از ناکامی در قرارداد ۱۹۱۹ برای حفظ منافع و در راستای سیاست‌های خود کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را طراحی کرد. هر چند تنها نمی‌توان، عامل بیگانه را در این واقعه موثر دانست اما آنها در این کودتا که منجر به سقوط سلسله قاجار و برآمدن پهلوی‌ها شد، نقش انکارناپذیری ایفا کردند.

more_vert کتاب دگردیسی فضای خانگی

ادامه مطلب

closeکتاب دگردیسی فضای خانگی

«دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دوسده اخیر» نوشته جری اسمیت و همکارانش است که در آن فضای خانه‌هایی را روایت می‌کنند که در گذر زمان رنگ به رنگ شده‌اند و به اصطلاح دگردیسی های تدریجی و مدرنیسم را در جهان طی کرده‌اند. «دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دوسده اخیر» نوشته جری اسمیت و دیگران، ترجمه‌ای مشترک از زهرا غزنویان و دیگر همکارانش است که به وسیله پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ۱۳۹۸ خورشیدی منتشر شد. در پیش گفتار این کتاب آمده است: بازدید از یک موزه و تصاویر بازسازی شده آن از گذشته های دور یا قدم زدن در بقایای از زیر خاک بیرون کشیده شهرها و اقامتگاه های دنیای باستان و تماشای طول و عرض و شکل متفاوت خانه ها و یا حتی ورق زدن ساده آلبوم عکس های خانوادگی یکی دو نسل قبل کافی است تا ببینیم آن چه امروز با عنوان فضای خانگی می شناسیم تا چه حد جدید بوده و در گذر زمان، رنگ به رنگ شده است. گذشته از معماری کالبد خانه، وسایلی که آن را تجهیز و تکمیل می کرده اند، شیوه قرارگیری آن ها در فضا، قواعد تقسیم فضا بین افراد،‌ شیوه های استفاده از هر فضا و نیز معنی هر کدام، در هر دوره تاریخی و هر نقطه جغرافیایی، متفاوت بوده و حال و هوای خاص خود را داشته است. بنابراین فضای خانگی در گذر زمان، تغییر می کند، هم از نظر شکل، هم کاربرد، هم دسترسی و هم مهم تر از همه معنی. دگردیسی فضای خانگی؛ نمونه‌هایی از دوسده اخیر، از ۱۱ فصل تشکیل شده است که هر فصل آن به طور مجزا داستان تغییرهای فضای خانگی است که به عنوان تنها تلاش برای حساس سازی مخاطب نسبت به آن به عنوان موضوع پژوهشی جالب توجه است. فصل نخست این کتاب، مقاله جری اسمیت و جو کرافت است. اسمیت متولد ایرلند و متخصص مطالعات فرهنگی است و در زمینه ادبیات و موسیقی مردم پسند ایرلند فعالیت کرده و در دانشگاه جان مورز انگلیس، بازنمایی فضای خانگی را تدریس می کند. کرافت نیز استاد گروه علوم انسانی و اجتماعی همین دانشگاه است که دوران کودکی و نوجوانی، فضای داخلی و ادبیات و فرهنگ دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ را تدریس می کند. مقاله مشترک این دو با عنوان «مقدمه ای بر فرهنگ و فضای خانگی» در اصل مقدمه ای است که بر کتاب «کالبد خانه ما؛ بازنمایی فضای خانگی در جهان مدرن» نوشته اند؛ مجموعه مقاله ای از افراد مختلف که خود آنها ویراستاری علمی اش را بر عهده داشته اند. آنها در این مقاله نشان می دهند که خانه اهمیتی انکار ناپذیر در فرهنگ بریتانیای معاصر دارد که منشا آن را بیش از هر چیز باید در تغییرهای پس از جنگ جهانی در این کشور دانست. فصل دوم با عنوان «کالبد خانه، عادت و حافظه» را جو موران نوشته است. او مورخ فرهنگی و اجتاعی است که درباره زندگی روزمره انگلیسی ها از میانه قرن بیستم تا امروز می نویسد. او در این مقاله نقدهایی جدی به رویکرد باشلار دارد. از نظر باشلار، خاطره که برای انسان و هویت او، بسیار مهم است در تعامل بین زندگی روزمره و ماده و فضا ایجاد می شود و حافظه نیز ظرف یا محل انباشت این خاطرات نیست؛ بلکه فعالیت علمی پویا و حاصل تعامل ذهن فرد با جهان مادی بیرون از خود است. فصل سوم کتاب، مقاله ای با عنوان «زندگی کلبه ای روستایی» از کارن سایر استاد تاریخ فرهنگی و اجتماعی در انگلستان است. این مقاله قصد دارد با ترکیب اشیا باقی مانده و روایت های شفاهی تاریخ عامیانه بیش از صد سال اخیر کلبه ای را بازسازی کند. او می خواهد از خلال هر شی بخشی از فضای معمارانه و چیدمان کلبه قدیمی را توصیف کند. بها این شبوه گویی از خانه ای کوچک تر(کلبه) که درون خانه ای بزرگ تر پنهان شده است، پرده بر می دارد. عنوان فصل چهارم این کتاب«معماری انزوای زنان در آفریقای غربی» است که دبوراپلو استاد انسان شناسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا آن را نوشته است. او به حوزه های جنسیت، شهرنشین، قومیت، انسان شناسی فضا و مکان و نیز مطالعات آفریقا علاقه مند است. فصل پنجم این کتاب، مقاله ای با عنوان «شیرینی خانه؛ طبقه، فرهنگ و زندگی خانوادگی در سوئد» است که اوروار لوفگرن،‌استاد سابق مردم شناسی دانشگاه لوند سوئد نوشته است. او در این مقاله تغییر شکل و معنای خانه را از اواخر قرن نوزدهم به بعد ردیابی می کند و با استفاده از اسنادی شامل خودزندگی نامه نوشت ها، تاریخ های شفاهی، کتاب های راهنمای اداره خانه و آموزش فرزندان و نظیر آنها توضیح می دهد که چگونه درک جدیدی از خانه، در حد فاصل چرخش این قرن به قرن بیستم شکل گرفت. فصل ششم «خانه یک بیوه مرد؛ کاوشی در معانی تخریب شده فضای خانگی» به قلم ژوزف بوی است. او در این مقاله با ارجاع به باشلار خانه را بایگانی برای حافظه ای خود شرح حال نگارانه معرفی می کند و توضیح می دهد که فوت همسر خودش، چه تاثیری بر رابطه او و خانه مشترکشان گذاشت است؛ اویی که پیش تر در کسوت نقشه بردار و قیمت گذار بر روی خانه ها فعالیت داشت و از منظر کاملا متفاوت سنجش ارزش مبادله ای این فضاها را ارزیابی می کرد. «کار در اوقات فراغت؛ نمودهایی از سبک زندگی و ظهور جریان بهسازی خانه» عنوان فصل هفتم کتاب به قلم روث مکل روی است. این مقاله قرن بیستم را قرن بهسازی های گسترده انگلستان معرفی می کند که هم بهسازی های بزرگ مقیاس خانه های ملی یا همان کشورهای را شامل می شود و هم تلاش های شخصی افراد برای تزیین و بازسازی خانه هایشان را که در هر دو مورد با احساساتی چون امید به آینده، هیجان، تغییر اجتماعی و کار واقعی همراه بوده است. «ترویج ارزش های خانواده کاتولیک و زندگی خانگی مدرن در بلژیک پس از جنگ» عنوان فصل هشتم کتاب و به قلم فردی فلور است. در این مقاله جنبش کارگران مسیحی و اثراتش را بر بهبود فضاهای خانگی در بلژیک پس از جنگ مورد بررسی قرار می دهد. فصل نهم این کتاب با عنوان «یک شهروند و نیز زندی خانه دار؛ فضاهای نوین زندگی خانگی در لندن دههه ۱۹۳۰» را الیزابت دارلینگ نگاشته است. این فصل با اشاره به شخصیت و فعالیت های این زن بر مجتمع محل زندگی او تمرکز می کند؛ مجتمع کنسال که مسکن اجتماعی ویژه زاغه نشین ها بود و سازندگان آن ادعا می کردند که این فضا با ایجاد زمان فراغت برای زنان می تواند از آنها مادران بهتر و همزمان شهروندان فعال تری بسازد که وجود السی وینبورن نیز خود شاهد مثال خوبی برای این ادعاست. فصل دهم این کتاب با عنوان«فصل دهم: زن خانه دار و فرد سازنده؛ آرزوی آپارتمان پلی کاتوایکیا در آتن پس از جنگ» را یوآنا تئوکاروپولو نوشته است. او در این مقاله اوضاع آتن را پس از جنگ جهانی دوم و جنگ های داخلی توضیح می دهد که به دلیل مهاجرت شدید روستا- شهری، چگونه جمعیت این شهر به یکباره افزایش یافت و رشد اقتصادی چشم گیری را تجربه کرد. فصل یازدهم و آخرین مقاله این کتاب«مدرنیته و زندگی خانگی؛ تنش ها و تضادها» است که در اصل فصل نخست کتاب مدرنیته و زندگی خانگی بوده است. این مقاله را هیلدا هینن استاد نظریه معماری در دانشگا کاتولیک لون بلژیک نگاشته است. او در این مقاله رابطه میان مدرنیته، زندگی خانگی و زنانگی را مورد بررسی قرار می دهد و به این طرح مستدل شروع می کند که از نظر بسیاری از نظریه پردازان، مدرنیته،‌ ذاتی مردانه دارد، هم به جهت تاکیدش بر عقل انتقادی که بیشتر ویژگی ای مردانه است و هم به جهت جنسیت قهرمانانی که به روایت هایش شکل می دهند. جری اسمیت و جوکرافت در مقدمه این کتاب با عنوان مقدمه ای بر فرهنگ و فضای خانگی نوشته است: ما ویراستاران این کتاب در یکی از آن تقارن هایی که برای همه آشناست اما هیچ کدام و به ویژه هیچ فرد دانشگاهی حرفه ای دوست ندارد زیاد درباره اش صحبت کند در اواخر آوریل ۲۰۰۴ میلادی ناگهان و به فاصله دو هفته از هم مجبور به اثاث کشی شدیم. یکی از پیامدهای این اتفاق چنین بود: مسایلی که ما در گام های آغازین فرایند ویراستاری کتاب در سطح نظری انتزاعی به کار گرفته بودیم، شروع به تاثیرگذاری بر زندگی های واقعی ما کردند. برای پژوهشگرانی که در حوزه های عمومی علوم انسانی فعالیت می کنند نوشتن درباره معنای فضای خانگی، مانند نوشتن درباره توسعه رمان، دگرگونی روایت سینمای کلاسیک یا ظهور رویکرد مدرنیستی پیشرو در هنرهای زیبا نیست. این موضوع ها مربوط به خانه بر زندگی های ما و خوانندگان مورد نظرمان از قبیل دانشجویان، پژوهشگران و هر شخصی دیگری در مقاطع مختلف اثر می گذارند. آنها در ادامه می گویند: ما به عنوان بخشی از دغدغه مان درباره تضمین انسجام موضوعی این کتاب توجه خود را به همه کسانی معطوف کردیم که درباره کار کلاسیک باشلار نوشته اند و در نتیجه مقاله های دریافتی، کاملا برایمان آشکار شد که این فراخوان «مشارکت» به شدت الزام آور بوده است؛ به طوری که می توان گفت خود باشلار، از این مواجهه های متنوع،‌ کاری به این خوبی نساخته است. کتاب «کالبد خانه ما؛ بازنمایی فضای خانگی در جهان مدرن» به عنوان بازتابی از آرمان مردم سالار(آرمانی که مبنای تاریخی این ژانر انتقادی خاص را شکل می دهد) شامل مجموعه ای از مقالات درباره موضوعی معین در این مورد، فضای خانگی است. گفتنی است که مقالات این کتاب، گلچینی از مقالات سه کتاب مجزا هستند که تا امروز هیچ کدام به فارسی ترجمه نشده اند. «خانه ما؛ بازنمایی فضای خانگی در فرهنگ مدرن»،‌ مجموعه مقالاتی درباه خانه به ویراستاری جری اسمیت و جو کرافت که در ۲۰۰۶ میلادی در انتشارات ردوپی به طور مشترک در هلند و آمریکا به چاپ رسید. «انسان شناسی فضا و مکان؛‌ فرهنگ مکان یابی» مجموعه مقالاتی با محور مباحث نظری درباره نگاه فرهنگی به فضا که ستاام. لو و دنیس لارنس- زونیگا آنرا ویراستاری کرده اند. این در ۲۰۰۳ میلادی منتشر کرده است. «تبادل نظری درباره زندگی خانگی؛ تولید فضایی جنسیت در معماری مدرن» مجموعه مقالات دیگری به ویراستانی هیلدا هینن و گلثوم بایدار است که در ۲۰۰۵ میلادی از سوی انتشارات راتلج چاپ شد. ترجمه ۶ فصل از این کتاب یعنی مقدمه و فصل های ۱.۲.۳.۴.۵ بر عهده زهرا غزنویان بوده است.

more_vert درباره احمد جنتی

ادامه مطلب

closeدرباره احمد جنتی

آیت‌الله احمد جنتی از برجسته‌ترین روحانیون و سیاستمداران انقلاب اسلامی به شمار می‌آید که مسوولیت‌های مهمی همچون عضو فقها و دبیر شورای نگهبان، رییس مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رییس ستاد احیای امر به معروف را برعهده داشته‌است.  

more_vert کرونا چگونه منتقل می‌شود؟

ادامه مطلب

closeکرونا چگونه منتقل می‌شود؟

ویروس کرونا از طریق تماس با قطرات تنفسی و مدفوع افراد آلوده، ذرات هواویز و ناقل‌های بی‌جان انتقال می‌یابد. دانشمندان هنوز در تلاشند تا چگونگی انتقال ویروس کرونا را که این روزها بهداشت جهانی را با وضعیت اضطراری مواجه کرده است، تعیین کنند. مشخص کردن مولفه‌های انتقال این بیماری مرگبار تنفسی، کلید تبیین موثرترین روش‌ها برای محافظت از افراد و توقف همه‌گیری آن است. در نبود اطلاعات دقیق و معتبر، شناخت فعلی در مورد چگونگی انتشار ویروس کووید-۱۹ (کرونا) عمدتا بر پایه آن چیزی است که در مورد کروناویروس‌های مشابه می‌دانیم. در ادامه به فرضیات اصلی در مورد چگونگی انتقال و انتشار این ویروس اشاره می‌کنیم: قطرات تنفسی اکثر کارشناسان بهداشت عمومی بر این باورند که کرونا از طریق قطرات تنفسی که در حین عطسه یا سرفه کردن با شدت از بدن فرد آلوده خارج می‌شوند، انتشار می‌یابد. این قطرات معمولا به اندازه کافی سنگین هستند تا بلافاصله روی زمین یا سطوح پیرامون بنشینند. اگر این قطرات از طریق دست‌های نشسته‌ای که با سطح آلوده تماس داشته‌اند به دهان، بینی یا چشم کسی که در آن نزدیکی است برسند، عفونت ایجاد می‌شود. بر همین اساس، سازمان بهداشت جهانی (WHO) افراد را به پرهیز از تماس نزدیک با هر کسی که تب، سرفه یا سایر علائم تنفسی دارد، توصیه می‌کند. این بدان معناست که باید دستکم یک متر از فرد بیماری که این علائم را دارد، فاصله گرفته و از دست دادن، در آغوش گرفتن و بوسیدن این افراد خودداری کنید. اگرچه احتمال انتقال کرونا از طریق چشم‌ها هنوز به طور کامل بررسی نشده است اما گوانگفا وانگ از اعضای هیات تخصصی ذات الریه در چین، معتقد است که در حین معاینه بیماران از این راه آلوده شده است. گروهی از چشم پزشکان نیز در نامه‌ای به هفته‌نامه‌ پزشکی لانست از فرضیه وی پشتیبانی کردند. مطالعات پیشین نشان داده است که بافت معروف به ملتحمه که پشت پلک‌ها و قسمت جلوی صلبیه (سفیدی چشم) را می‌پوشاند، دروازه ای برای ورود عفونت‌ها است. این چشم پزشکان در نامه خود از همکارانشان خواستند تا به هنگام معاینه موارد مشکوک به کرونا از عینک محافظ استفاده کنند. ذرات ریز هواویز افراد به هنگام عطسه، سرفه یا حتی نفس کشیدن، ذراتی را به اطراف پخش می‌کنند که آنقدر کوچکند که به جای اینکه به سمت زمین بیفتند، تا مدتی در هوا معلق می‌مانند. از آنجایی که امکان استنشاق این ذرات توسط دیگر افراد حاضر در محیط وجود دارد، وقتی یک ویروس همراه آن‌ها باشد، احتمال این که افراد را آلوده کند بیشتر است. مطالعات بیشتری لازم است تا تایید شود که آیا این فرضیه در مورد انتقال ویروس کووید-۱۹ نیز صدق می‌کند یا نه. به گفته بنیامین کاولینگ استاد بهداشت عمومی دانشگاه هنگ کنگ، اگر اینطور باشد، کارکنان بخش بهداشت که با افراد آلوده در تعامل و تماس هستند، باید اقدامات احتیاطی که در درمان سایر بیماری‌های عفونی که از این طریق منتقل می‌شوند، مثل سل را در این مورد نیز اتخاذ کنند. با این حال کاولینگ معتقد است حتی اگر این راه اصلی انتقال کرونا باشد، ماسک‌های تنفسی در جلوگیری از آن تاثیر چندانی ندارند. سردرگمی و نگرانی‌ها در مورد شیوع این ویروس مرگبار باعث بروز کمبود تجهیزات بهداشتی از ماسک‌های تنفسی و دستکش‌های جراحی گرفته تا ضدعفونی کننده‌های دست در جهان شده است. مدفوع یکی دیگر از راه‌های احتمالی انتقال کرونا این است که افراد آلوده پس از دفع مدفوع دست‌های خود را به خوبی نشسته و با این دست‌های آلوده سطوحی که افراد سالم با آن‌ها تماس دارند را لمس کنند یا برای آن‌ها غذا تهیه کنند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این مورد یکی از عوامل مهم و کمتر شناخته شده انتقال این ویروس تنفسی است. این فرضیه همچنین چگونگی شیوع کرونا بین صدها مسافر و خدمه کشتی‌های کروز را نیز توضیح می‌دهد. به گفته جان نیکولز از اساتید پاتولوژی دانشگاه هنگ کنگ، اگر اینطور باشد، شست و شوی مرتب دست‌ها و ضدعفونی کردن سرویس‌های بهداشتی و مکان‌های مخصوص تهیه و سرو غذا می‌تواند از مجهز کردن افراد به ماسک‌های صورت در کند کردن روند انتشار و شیوع این ویروس موثرتر باشد. به گفته وی، در این مورد ماسک‌ها می‌توانند مفید باشند زیرا مانع از آن می‌شوند تا افراد انگشتان آلوده خود را به دهان ببرند. ناقل‌های بی‌جان آب، مواد غذایی و ناقل‌های بی‌جان -اشیایی چون لباس یا وسایل منزل- ممکن است منبع عفونت باشند، به ویژه اگر به ترشحات تنفسی یا مدفوع فرد مبتلا آلوده شده باشند. مقامات بهداشت چین متوجه این خطر شده و از همین رو شهروندان خود را به نوشیدن آب جوشانده شده، پرهیز از خوردن غذای خام، شستن مکرر دستها، ضدعفونی کردن سرویس‌های بهداشتی و جلوگیری از آلوده شدن آب و مواد غذایی توسط مبتلایان، توصیه می‌کنند. بیماری جدید کرونا با نام «کووید-۱۹» از اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی (دی ماه) در استان هوبی چین شیوع یافت و تاکنون ۷۵ هزار نفر را در این کشور مبتلا کرده و جان ۲ هزار و ۲۳۳ تن را گرفته است. این ویروس همچنین هزاران نفر را در ۲۷ کشور دیگر مبتلا کرده است. تاکنون ۱۴ نفر در خارج از چین جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده‌اند. به گفته مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، ویروس کرونا تاکنون ۱۸ مورد قطعی مبتلا در کشور داشته که چهار نفر آنان جان خود را از دست داده‌اند. در لبنان نیز یک مورد ابتلا و ۲ مورد مشکوک شناسایی شده‌اند.

more_vert کشف اکسیژن در خارج از کهکشان راه شیری

ادامه مطلب

closeکشف اکسیژن در خارج از کهکشان راه شیری

اخترشناسان برای اولین بار در تاریخ مطالعات فضایی، اکسیژن قابل تنفس را در کهکشانی خارج از کهکشان راه شیری مشاهده و شناسایی کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی «اوبرگیزمو»، اکسیژن عنصر بسیار مهمی است که ادامه حیات در نبود آن غیرممکن است. مولکول اکسیژن در حوزه سفرهای فضایی احتمالی و یافتن سیارات جدید برای زندگی نیز اهمیت فراوانی می‌یابد. حال دانشمندان به کشف جدیدی در این باره دست زده‌اند که نشان می‌دهد اگر در یک آینده بسیار دور سرانجام بتوانیم به کهکشان‌های دیگر سفر کنیم، ظاهرا شانس بقا خواهیم داشت. اخترشناسان برای نخستین بار موفق به مشاهده و شناسایی اکسیژن مولکولی یا O۲ که به عنوان اکسیژن قابل تنفس شناخته می‌شود، در کهکشانی خارج از کهکشان راه شیری شدند. این کهکشان Markarian ۲۳۱ نامیده می‌شود و ۵۸۱ میلیون سال نوری با کهکشان راه شیری فاصله دارد. دانشمندان با استفاده از یک تلسکوپ ۳۰ متری IRAM در اسپانیا و تداخل سنج NOEMA در فرانسه موفق به شناسایی و کشف اکسیژن در این کهکشان شدند. اگرچه بعید به نظر می‌رسد که بشر در آینده نزدیک به Markarian ۲۳۱ سفر کند، این اکتشاف از آنجایی حائز اهمیت است که اکسیژن ماده اصلی حیات بر روی کره زمین است که بسیاری از موجودات زنده برای بقا و زنده ماندن به آن وابسته‌اند. اهمیت دیگر این کشف در آن است که می تواند به دانشمندان در درک بهتر نقشی که اکسیژن در تکامل جهان بازی می‌کند، کمک کند.

more_vert وردپرس محبوب‌ترین سامانه مدیریت محتوا در جهان است

ادامه مطلب

closeوردپرس محبوب‌ترین سامانه مدیریت محتوا در جهان است

- نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که وردپرس (WordPress) در بین مشاغل سازمانی که از دو یا چند سیستم مدیریت محتوا استفاده می‌کنند، سیستم برتر است و در پلتفرم‌های هِدلس (headless) نیز حرف اول را می‌زند. به گزارش پایگاه اینترنتی «تک رادار»، کمپانی وی پی انجین (WP Engine) با مطالعه بر روی ۳۰۰ تصمیم گیرنده حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی سطح سازمانی در آمریکا و انگلیس، گزارش جدیدی تهیه کرده است که مشابه آن در سال ۲۰۱۷ انجام شد. این گزارش حاکی از افزایش چشمگیر استفاده از نرم افزار وردپرس بین مشتریان سازمانی است. براساس یافته‌های این پژوهش، این نرم افزار مدیریت محتوای محبوب در مقایسه با سایر نرم افزارهای مشابه از جمله Adobe Experience Manager، Sitecore، Joomla، Drupal و Umbraco، بیشترین میزان افزایش مصرف را داشته است. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا برای راه اندازی و ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌ها است که در ابتدا تنها یک سیستم رایگان وبلاگ‌نویسی بود که امکانات خوبی را در اختیار وبلاگ نویسان قرار می‌داد و سپس به صورت یک سامانه مدیریت محتوا یا نرم‌افزار متن باز برای مدیریت محتوای سایت‌ها معرفی شد.

more_vert اپل آیفون تمام شیشه‌ای می‌سازد

ادامه مطلب

closeاپل آیفون تمام شیشه‌ای می‌سازد

کمپانی اپل پتنت ساخت یک آیفون تمام شیشه‌ای که تمام وجوه آن حساس به لمس هستند را ثبت کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی «تک رادار»، غول فناوری کوپرتینو به دنبال راه‌های مختلف برای ایجاد نوآوری و ابتکار در طراحی آیفون‌ است. به گزارش AppleInsider، اپل پتنت جدیدی را از یک آیفون تمام شیشه‌ای که تمام سطوح آن -از سطوح جلو و پشت گرفته تا هر چهار وجه گوشی- حساس به لمس هستند، ثبت کرده است. این پتنت که «دستگاه الکترونیک با محفظه شیشه‌ای» نام دارد، نشان می‌دهد که چنین دستگاهی چه ظاهری داشته و چگونه کار خواهد کرد. نمایشگر حساس به لمس شش وجهی به استناد پتنت ثبت شده، این دستگاه از طراحی متعارف و معمول گوشی هوشمند لمسی فاصله می‌گیرد و در عوض، محفظه‌ای دارد که از شیشه برای مشخص کردن وجه‌های مختلف دستگاه استفاده می‌کند. در چنین مواردی، این محفظه ممکن است از لحاظ بصری و تاکتیکی یکپارچه به نظر برسد گویی که تمام آن از یک قطعه شیشه واحد تشکیل شده هرچند که ممکن است در واقع از هم چسبانده شدن چند تکه شیشه جداگانه ساخته شده باشد. این بدان معنا است که به جای طراحی معمول گوشی‌های موبایل که به آن عادت کرده‌ایم، این آیفون جدید یک رابط تمام شیشه‌ای خواهد داشت که به طور یکدست و یکپارچه به دور آن پیچیده می‌شود و با حذف لبه های موجود فرم گردتری به دستگاه می‌دهد. به علاوه این دستگاه تمام شیشه دارای چندین وجه است که امکان استفاده ازعملکردها و کاربردهای جدیدی را تسهیل یا فعال می‌کند که با استفاده از گوشی‌های معمولی ممکن نبودند. به عنوان نمونه، ممکن است شیشه پشت نمایشگر و شیشه‌های کناری شفاف باشند که به دستگاه امکان نمایش صحنه‌هایی را می‌دهد که از طرفین و یا پشت گوشی قابل مشاهده هستند. اگرچه اپل هنوز هم قصد دارد تا طبق روال از قسمت جلویی دستگاه به عنوان نمایشگر اصلی استفاده کند، اما همزمان از پنج وجه دیگر نیز به عنوان سطوح اضافی برای ورود و نمایش اطلاعات استفاده خواهد کرد. این طرح جدید از نمایش خروجی‌های گرافیکی چون عکس‌ها بر روی تمام وجه‌های آیفون گرفته تا تخصیص دکمه‌های کنترل لمسی برای ولوم، روشن و خاموش کردن وای-فای و فعال و غیرفعال کردن حالت هواپیما، کاربرد دارد. البته هنوز نمی‌توان تصور کرد که چگونه ممکن است یک گوشی هوشمند که تمام ابعاد آن به لمس حساس هستند را بدون این که تصادفا برنامه ای را باز یا بسته کرد، در دست گرفت. اما به هر روی اپل تنها شرکتی است که می‌تواند چنین ایده‌ای را به حقیقت تبدیل کند.

more_vert درمان آسیب‌های ستون فقرات با استفاده از داروهای ترکیبی

ادامه مطلب

closeدرمان آسیب‌های ستون فقرات با استفاده از داروهای ترکیبی

محققان کالج سلطنتی لندن، ترکیبی از دو داروی متداول را شناسایی کردند که با رهاسازی سلول‌های بنیادی توسط مغز استخوان، موجب افزایش توانایی بدن در ترمیم شکستگی‌های ستون فقرات می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری مدیکال ساینس، هنگامی که شخص دچار بیماری یا جراحت می‌شود، بافت اسفنجی مغز استخوان انواع مختلفی از سلول‌های بنیادی را به منظور ترمیم بهتر بافت آسیب‌دیده، آزاد می‌کند.اکنون محققان با آزمایش روی موش‌ها دریافتند می‌توان قابلیت ترمیم بافت آسیب دیده و سرعت بهبود آن را از طریق قرار دادن مغز استخوان در وضعیت هشدار قرمز و رهاسازی نوع خاصی از سلول‌های بنیادی موسوم به mesenchymal ، بهبود داد. این سلول‌های بنیادی بالغ توانایی تبدیل شدن به استخوان را دارند.در این تحقیقات موش‌هایی که دچار شکستگی استخوان بودند تنها یک بار با ترکیب دو دارو تحت درمان قرار گرفتند و بهبود قابل توجهی در پیوند کلسیم در محل شکستگی و همچنین سرعت تشکیل استخوان و بهبود جراحت مشاهده شد.به گفته محققان، داروهای مورد استفاده در این تحقیقات، در حال حاضر برای پیوند مغز استخوان و کنترل مثانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیقات مشخص شد ترکیب این داروها برای ترمیم انواع شکستگی استخوان از جمله ستون فقرات، مفصل لگن و پاها کاربرد دارد و موجب بهبود بهتر استخوان‌ها پس از شکستگی و جراحی می‌شوند.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه npj Regenerative Medicine منتشر شده است.

more_vert ابداع یک آنتی بیوتیک جدید با هوش مصنوعی

ادامه مطلب

closeابداع یک آنتی بیوتیک جدید با هوش مصنوعی

 محققان برای اولین بار موفق شدند با استفلاده از هوش مصنوعی آنتی بیوتیک جدیدی تولید کنند که قادر به نابود کردن خطرناک‌ترین و مقاوم‌ترین باکتری‌ها است. به گزارش پایگاه اینترنتی د گاردین، آنتی‌بیوتیک ها برای مقابله با باکتری‌های مضر توانایی زیادی دارند. اما با افزایش مقاومت باکتری‌ها در برابر آنتی بیوتیک ها، ابداع آنتی‌بیوتیک‌های جدید ضرورت یافته است. از همین رو محققان دانشگاه «ام.آی.تی» موفق شدند تا برای اولین بار از هوش مصنوعی برای تولید انواع تازه این دارو استفاده کنند. آنتی‌بیوتیک تولید شده با استفاده از هوش مصنوعی رفتار متفاوتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک های عادی دارد و در آزمایش‌های انجام شده موفق به نابودی دو باکتری بسیار مقاوم به نام‌های Acinetobacter baumannii و Enterobacteriaceae شده است. محققان دانشگاه ام.آی.تی می‌گویند، تا سال ۲۰۵۰ باکتری‌های امروزی در برابر آنتی‌بیوتیک های عادی موجود در بازار مقاوم می‌شوند و این مساله زندگی حداقل ده میلیون نفر را به خطر می‌اندازد. امید می‌رود هوش مصنوعی این مشکل را هم حل کند. برای تولید آنتی‌بیوتیک های جدید با استفاده از هوش مصنوعی شش هزار نوع پیوند مولکولی مختلف از طریق یک سیستم خودآموز رایانه‌ای آزمایش شد و در نهایت الگوریتم‌های مورد استفاده بعد از چند ساعت توانسته اند چند ترکیب جدید برای تولید آنتی‌بیوتیک های قدرتمند پیشنهاد دهند.

more_vert کشف باکتری جدید در خاک با قابلیت تجزیه ترکیبات شیمیایی سرطان‌زا

ادامه مطلب

closeکشف باکتری جدید در خاک با قابلیت تجزیه ترکیبات شیمیایی سرطان‌زا

 محققان دانشگاه کرنل واقع در نیویورک آمریکا، گونه جدیدی از باکتری‌های خاک را شناسایی کردند که توانایی تجزیه مواد ارگانیک از جمله ترکیبات شیمیایی سرطان‌زایی را دارد که در هنگام سوزاندن زغال‌سنگ، نفت و زباله تولید می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری ساینس‌دیلی، این باکتری جدید متعلق به خانواده Paraburkholderia است که به دلیل قابلیت تجزیه ترکیبات آروماتیک و همچنین تشکیل گره‌هایی در ریشه گیاهان که موجب تثبیت نیتروژن می‌شود، شناخته شده‌ است.در این تحقیقات ابتدا توالی ژن‌های آر ان ای ریبوزومی باکتری تعیین شد تا مشخص شود این باکتری یک گونه جدید است. در بررسی‌های بعدی مشخص شد این باکتری در تجزیه هیدروکربن‌های آروماتیک که بخش عمده‌ای از ساختار توده زیستی گیاهان و مواد ارگانیک خاک را تشکیل می‌دهند، مهارت خاصی دارد. هیدروکربن‌های آروماتیک در ساختار آلاینده‌های سمی موسوم به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PHA) نیز یافت می‌شوند.به اعتقاد محققان، این باکتری جدید یکی از عوامل مهم و موثر بر چرخه کربن خاک است. بر اساس تحقیقات اولیه، درختان کربن مورد نیاز باکتری را تامین می‌کنند و در مقابل باکتری ترکیبات ارگانیک خاک را تجزیه و مواد مغذی موردنیاز درختان مانند نیتروژن و فسفر را تامین می‌کند.اکنون محققان در تلاشند تا اطلاعات بیشتری را در رابطه با همزیستی این باکتری و درختان جنگل به دست آورند.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology منتشر شده است.

more_vert آخرین آمار جهانی مربوط به سرطان‌های شایع

ادامه مطلب

closeآخرین آمار جهانی مربوط به سرطان‌های شایع

 انجمن تحقیقات سرطان آمریکا آخرین آمار جهانی مربوط به سرطان‌ را منتشر کرد. انجمن تحقیقات سرطان آمریکا آماری را در مورد سرطان‌های شایع سال ۲۰۱۸ میلادی (که آخرین آمار مربوط به سرطان است) منتشر کرده است. در این آمار تمام سرطان‌های شایع به استثنای سرطان پوست غیر ملانوم لحاظ شده است.در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۱۸ میلیون مورد سرطان در سراسر جهان وجود داشت که ۹.۵ میلیون مورد در مردان و ۸.۵ میلیون مورد در زنان شیوع داشت. در حال حاضر پیشگیری از سرطان مهمترین معضل بهداشت عمومی است و متخصصان تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی،‌ افزایش فعالیت بدنی و کاهش وزن و عدم مصرف دخانیات و الکل را مهمترین اصول در پیشگیری از سرطان می‌دانند. در ادامه آخرین آمار مرتبط با شایع‌ترین سرطان‌های جهان ذکر شده است.سرطان‌های ریه و سینه شایعترین سرطان‌های جهان هستند که هریک ۱۲.۳ درصد از کل آمار را به خود اختصاص می‌دهند.سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع با ۱.۸ میلیون مورد جدید در سال ۲۰۱۸ گزارش شده است.آمار کلی در سال ۲۰۱۸ میلادی به قرار زیر است: -شمار مبتلایان به انواع سرطان ۱۷ میلیون و ۳۶ هزار و ۹۰۱ نفر-سرطان ریه با دو میلیون و ۹۳ هزار و ۸۷۶ نفر مبتلا که ۱۲.۳ درصد از آمار کل سرطان است.-تعداد مبتلایان به سرطان سینه دو میلیون و ۸۸ هزار و ۸۴۹ نفر که ۱۲.۳ درصد از آمار کل سرطان است.- شمار مبتلایان به سرطان روده بزرگ یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۷۷ نفر که ۱۰.۶ درصد از کل آمار مربوط به سرطان است.-تعداد مبتلایان به سرطان پروستات با یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۱۰۶ نفر که ۷.۵ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.-سرطان معده با یک میلیون و ۳۳ هزار و ۷۰۱ نفر که ۶۰۱ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.-سرطان کبد با ۸۴۱ هزار و ۸۰ نفر که ۵ درصد از موارد را شامل می‌شود.-سرطان مری با ۵۷۲ هزار و ۳۴ مورد ابتلا که ۳.۴ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.-سرطان دهانه رحم با ۵۶۹ هزار و ۸۴۷ مورد ابتلا که ۳.۳ درصد از موارد را تشکیل می‌دهد.-سرطان تیروئید با ۵۶۷ هزار و ۲۳۳ مورد ابتلا که ۳.۳ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.سرطان مثانه با ۵۴۹ هزار و ۳۹۳ مورد ابتلا که ۳.۲ درصد را به خود اختصاص می‌دهد--سرطان لنفوم غیرهوچکین با ۵۰۶ هزار و ۵۹۰ هزار مورد ابتلا که ۳ درصد مبتلایان را تشکیل می‌دهد.-سرطان لوزالمعده با ۴۵۸ هزار و ۹۱۸ مورد ابتلا که ۲.۷ درصد را تشکیل می‌دهد.-لوسمی با ۴۳۷ هزار و ۳۳ مبتلا که ۲.۶ درصد را تشکیل می‌دهد.-سرطان کلیه با ۴.۳ هزار و ۲۶۲ مورد مبتلا که ۲.۴ درصد را تشکیل می‌دهد.-سرطان رحم با ۳۸۲ هزار و ۵۹ مورد ابتلا و ۲.۲ درصد از آمار کل-سرطان لب و دهان با ۳۵۴ هزار و ۸۶۴ مورد ابتلا و ۲.۱ درصد از آمار کل-سرطان مغز و سیستم عصبی مرکزی با ۲۹۶ هزار و ۸۵۱ مورد ابتلا و ۱.۷ درصد از آمار کل -سرطان تخمدان با ۲۹۵ هزار و ۴۱۴ مورد ابتلا و ۱.۷ درصد از آمار کل-سرطان ملانوم با ۲۸۷ هزار و ۷۲۳ مورد ابتلا و ۱.۷ درصد از آمار کل-سرطان کیسه صفرا با ۲۱۹ هزار و ۴۲۰ مورد ابتلا و ۱.۳ درصد از آمار کل-سرطان حنجره با ۱۷۷ هزار و ۴۲۲ مورد ابتلا و ۱ درصد از آمار کل-مولتیپل میلوما با ۱۵۹ هزار و ۹۸۵ مورد ابتلا و ۰.۹ درصد از آمار کل-سرطان گلوی بینی (Nasopharynx) با ۱۲۹ هزار و ۷۹ مورد ابتلا و ۰.۸ درصد از آمار کل-سرطان گلوی دهانی (Oropharynx) با ۹۲ هزار و ۸۸۷ هزار نفر و ۰.۵ درصد از مواردکل-سرطان حلق با ۸۰ هزار و ۶۰۸ مورد ابتلا و ۰.۵ درصد از آمار کل-سرطان لنفوم هوچکین با ۷۹ هزار و ۹۹۰ مورد ابتلا و ۰.۵ درصد از آمار کل-سرطان بیضه با ۷۱ هزار و ۱۰۵ مورد ابتلا و ۰.۴ درصد از آمار کل-سرطان غدد بزاقی با ۵۲ هزار و ۷۹۹ مورد ابتلا و ۰.۳ درصد از آمار کل-سرطان مقعد با ۴۸ هزار و ۵۴۱ مورد و ۰.۳ درصد از آمار کل-نوعی سرطان پوست به نام سارکوم کاپوسی با ۴۱ هزار و ۷۹۹ مورد ابتلا و ۰.۲ درصد از آمار کل

more_vert نام‌نویسی آزمون دستیاری دندانپزشکی

ادامه مطلب

closeنام‌نویسی آزمون دستیاری دندانپزشکی

نام نویسی در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۹۹ از ساعت ۱۶ امروز سوم اسفند ماه آغاز می شود.  ثبت نام در آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۹۹ به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می گیرد. داوطلبان می‌توانند از ساعت ۱۶ سوم اسفند ۹۸ تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ با مراجعه به سایت، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اینترنتی که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده اند، اقدام کنند. پس از پایان مهلت ثبت نام، تغییر سهمیه به هیچ وجه امکان پذیر نیست. شرایط عمومی شرکت در این آزمون شامل برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون‌های مختلف کشور، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی، پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه‌های محارب و ملحد و هواداری از آنها، نداشتن سوءپیشینه کیفری و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. همچنین دارندگان مدرک دکترای عمومی دندانپزشکی یا دانشجویان سال آخر دندانپزشکی عمومی مشروط بر این که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ فارغ التحصیل شده باشد، می توانند در این آزمون ثبت نام کنند. دانشجویان دندانپزشکی عمومی متأهل اعم از خانم و آقا، به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان در صورتی که از این فرصت در دوره دانشجویی استفاده نکرده باشند، می‌توانند حداکثر تا یک سال پس از فراغت از تحصیل، از این تسهیلات استفاده کنند. دانشجویان دندانپزشکی عمومی که به هر دلیل از انجام خدمات طرح نیروی انسانی معاف هستند نیز در صورت قبولی، باید گواهی معافیت‌های مربوطه را به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند. برای داوطلبان ذکور مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی که در سنوات قانونی فارغ التحصیل شده و از نظر مقررات وظیفه عمومی، مرتکب تخلف نشده باشند، در صورت قبولی، معافیت موقت تحصیلی صادر خواهد شد. به استناد ماده ۳۰ آیین نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی، در صورتی که پذیرفته شده در زمان تعیین شده ثبت نام نکرده یا پس از ثبت نام، نسبت به شروع دوره اقدام نکند، منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت ۲ سال از شرکت در آزمون دستیاری محروم می شود. در صورت انصراف پس از شروع دوره و پس از انصراف قطعی، علاوه بر ۲ سال محرومیت از آزمون دستیاری، ملزم به پرداخت غرامت که میزان و نحوه آن توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مشخص می‌شود، خواهد شد. دستیاران شهریه پرداز در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه کامل همان سال هستند. همچنین، به مدت ۲ سال پس از انصراف قطعی از شرکت مجدد در آزمون محروم می شوند. برای شرکت در آزمون محدودیت سنی وجود ندارد. بازنشستگان یا افرادی که با احتساب دوره تحصیل در سن بازنشستگی قرار می‌گیرند، در صورت قبول شدن مکلف به پرداخت شهریه بوده و به صورت «شهریه پرداز» پذیرش می شوند. امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته‌های تخصصی بالینی و Ph.D در رشته‌های دیگر تخصصی بالینی، به شرط پرداخت شهریه و پس از انجام کامل تعهدات قانونی، بلامانع است. امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته‌های تخصصی بالینی به رشته‌های تخصصی پایه (بیماری‌های دهان و فک و صورت و آسیب شناسی دهان و فک و صورت) به شرط عضویت در هیأت علمی، بلامانع است. سی وچهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی در سال ۹۹ صبح روز پنجشنبه ۵ تیرماه به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، تهران، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار می‌شود. کارت ورود به جلسه از دوشنبه دوم تیرماه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. نتایج اولیه و اسامی واجدان شرایط پذیرش (احراز حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون)، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، از طریق سایت اعلام می شود. آن دسته از داوطلبان که دستکم ۵۰ درصد نمره خام آزمون (بدون در نظر گرفتن ضرایب دروس و رشته‌ها، به استثنای درس زبان انگلیسی که با ضریب ۲ محاسبه می‌شود) را کسب کرده باشند، اجازه انتخاب رشته دارند. کارنامه حاوی نمره و رتبه (صرف نظر از این که داوطلب مجاز یا غیرمجاز به انتخاب رشته باشد) از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و تنها داوطلبانی که با درنظرگرفتن احراز حداقل ۵۰ درصد کل نمره خام آزمون، مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، می‌توانند رشته/محل‌های مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت دلخواه، در فرم انتخاب رشته/محلی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می‌شود، انتخاب کنند. داوطلب می‌تواند یک رشته را در تمام دانشگاه‌ها یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، انتخاب کند. معیار پذیرش داوطلبان نیز نخست نمره کسب شده و سپس اولویت رشته/محل انتخابی داوطلب است.

more_vert تمدید فراخوان جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی

ادامه مطلب

closeتمدید فراخوان جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی

فراخوان شرکت در هجدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی تا ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ تمدید شد. به گزارش رو شنبه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، دانشجویان و طلبه هایی که از مهر ۱۳۹۶ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری یا سطوح معادل آن در حوزه‌های علمیه از پایان نامه خود دفاع کرده اند، می‌توانند تا ۱۵ فرودین سال آینده با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.isba.ir و تکمیل پرسشنامه الکترونیک و بارگذاری نسخه الکترونیک پایان نامه خود نسبت به ثبت نام در جشنواره اقدام کنند. مهلت فراخوان شرکت در هجدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی تا ۳۰ بهمن بود که امروز تا ۱۵ فروردینن ۹۹ تمدید شد. بخش اصلی جشنواره شامل ۶ گروه علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و دامپزشکی و علوم انسانی است و در بخش ویژه نیز پایان نامه های نگارش شده با موضوع های اقتصاد مقاومتی/ رونق تولید، فرهنگ عمومی و آسیب های اجتماعی، مطالعات رسانه، علوم انسانی – اسلامی و صنایع فرهنگی پذیرش می شوند.براساس اعلام کمیته علمی جشنواره، برخی موضوعات در بخش های اصلی در اولویت قرار دارند و از برگزیدگانی که در این موضوعات پایان نامه خود را تالیف کردند به صورت ویژه حمایت می شود. این بخش ها شامل: گروه علوم پزشکی (طب باز ساختی و سلول درمانی، مهندسی بافت /سلول، ناباروری و بیولوژی تولید مثل، مهندسی پروتئین های نوترکیب و زیست فناوری)، گروه فنی و مهندسی (صنعت نفت و گاز، حمل و نقل ریلی، صنایع معدنی و فلزی، محیط زیست، مدیریت پسماند)، گروه علوم پایه (محیط زیست، مدیریت پسماند)، گروه علوم انسانی (گردشگری، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی و مدیریت، برنامه ریزی و توسعه)، گروه هنر و معماری (طراحی مد و لباس و معماری ایرانی – اسلامی) و گروه کشاورزی (گیاهان دارویی، پروبیوتیک ها، کشاورزی دقیق) است.طبق این گزارش پایان نامه های برگزیده این دوره از جشنواره همچون ادوار گذشته در مراسمی با حضور مسوولان کشور مورد تقدیر قرار می گیرند.

more_vert توزیع کارت کنکور دکتری ۹۹

ادامه مطلب

closeتوزیع کارت کنکور دکتری ۹۹

 کارت ورود به جلسه کنکور دکتری سال ۹۹ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه توسط پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور توزیع می‌شود و به مدت سه روز ادامه دارد. کنکور دکتری سال ۹۹ روز جمعه ۹ اسفندماه با رقابت ۱۷۴ هزار و ۴۶۶ در ۶۰ شهرستان کشور برگزار می شود. فرایند توزیع کارت ورود به جلسه این آزمون از روز سه شنبه ۶ اسفند ماه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org توزیع می شود و تا پایان روز پنجشنبه ۸ اسفندماه ادامه دارد. نتیجه اولیه آزمون دکتری ۹۹ به صورت کارنامه در هفته اول اردیبهشت ماه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود. آزمون نیمه متمرکز دکتری ۹۹ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. این آزمون در هفت گروه آموزشی و ۲۴۵ کد رشته امتحانی شامل ۶۳ کد رشته امتحانی در علوم انسانی، ۴۵ کد رشته در گروه علوم پایه، ۶۰ کد رشته امتحانی در گروه فنی و مهندسی، ۳۵ کد رشته امتحانی در گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، هفت کد رشته امتحانی در گروه هنر، ۲۶ کد رشته امتحانی در گروه دامپزشکی و ۹ کد رشته امتحانی در گروه زبان برگزار می شود. پذیرفته شدگان نهایی روزانه کنکور دکتری سال ۱۳۹۸ که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده اند، اجازه شرکت در آزمون سال ۱۳۹۹ را ندارند و یک سال از شرکت در آزمون محروم هستند.

more_vert اسامی۳۰ دانشجوی نمونه کشوری

ادامه مطلب

closeاسامی۳۰ دانشجوی نمونه کشوری

بیست و هشتمین جشنواره تقدیر از دانشجویان نمونه کشوریزبا حضور معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد و جهانگیری از ۳۰ دانشجو تجلیل به عمل‌آورد. ۱۰ نفر از این دانشجویان وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی، هفت نفر دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی و ۱۳ نفر دانشجوی دانشگاه های وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.دانشجویان دکتری برگزیده وزارت علوم بر اساس لیست دانشجویان نمونه که یک نسخه از آن توسط سازمان امور دانشجویان در اختیار ایرنا قرار گرفت، اسامی دانشجویان نمونه وزارت علوم به این شرح است:عادل اعظمی دانشجوی رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران حائز رتبه اول شد. براساس این گزارش، متین تقی زاده دانشجویی رشته علم و فناوری نانو-نانو شیمی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، عطا خرمی دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، میثم بلباسی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی از دانشگاه تهران، مسلیم شیروانی ناغانی دانشجوی رشته آینده پژوهشی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، زهرا کلباسی اشتری دانشجوی الهیات-علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصفهان، مهدی تاج پور دانشجوی کارآفرینی از دانشگاه تهران، حسین میهمی دانشجوی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران حائز رتبه های بعدی شدند. دانشجویان برگزیده کارشناسی ارشد وزارت علوم در لیست دانشجویان برگزیده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های وزارت علوم، زهرا حسینی دانشجوی رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه رازی کرمانشاه، وحید مایلی دانشجوی رشته مجموعه مهندسی عمران از دانشگاه تبریز و شیما توکلی دهقی دانشجوی رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفته اند.فقط یک دانشجو به نام احسان طالبی در رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهید رجایی شیراز) در لیست دانشجویان برگزیده مقطع کارشناسی دانشگاه های وزارت علوم قرار گرفته است.دانشجویان دکتری منتخب دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی هفت دانشجو در مقطع دکتری برگزیده شده اند؛ امسال برای نخستین بار است که دانشجویان برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی به همراه دانشجویان وزارتخانه های علوم و بهداشت تقدیر می شوند.در این لیست، حسین عندلیب دانشجوی رشته الهیات و معارف اسلامی واحد نجف آباد اصفهان، ابوالفضل کربلایی حسین غیاثوند دانشجوی رشته معماری واحد قزوین، محمدحسین رشیدی مهرآبادی دانشجوی مهندسی عمران واحد علوم و تحقیقات تهران، نرگس آزاد وار دانشجوی رشته مهندسی عمران گرایش سازه واحد تهران غرب، مهناز پیروی دانشجوی معماری واحد تبریز، نگین ناصح دانشجوی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران و علی کاظمی تبریزی دانشجوی علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات در این لیست قرار دارند.دانشجویان برگزیده دانشگاه های وزارت بهداشت در مقطع دکتری تخصصی، محمدپورابراهیمی در رشته پرستای از دانشگاه علوم بهزیستی، سکینه گرایلو در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامی از دانشگاه علوم پزشکی یزد و مجید اسدی سامانی در رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزیده شدند.در دوره دستیاری، میلاد غنی زاده دانشجوی رشته جراحی دهان و فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب رشد.در دوره دکتری حرفه ای، مهدی هادیان برسیانی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مهدی عیسی زاده دانشجوی رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش به عنوان دانشجویان نمونه تجلیل شدند.در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ویدا سادات انوشه دانشجوی رشته ارگونومی از دانشگاه علوم پزشکی یزد و محمد سعید غلامی دانشجوی رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه علوم پرشکی ایران دانشجوی نمونه کشوری شناخته شدند.در مقطع کارشناسی هم ذوالفقار سباتی دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی آبادان و سجاد بهاری نیا دانشجوی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی یزد در این لیست قرار گرفته اند. مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان در این جشنواره، اظهار داشت: این مراسم برای هفتمین بار در دولت تدبیر و امید برگزار شد.وی افزود: امسال تغییراتی در آیین نامه و شیوه نامه دانشجوی نمونه کشوری مانند افزودن شاخص های فناوری اعمال و کنترل های بخش پژوهشی خیلی جدی تر شد.معاون وزیر علوم با ارائه آماری از ۳۰ دانشجوی برگزیده در این جشنواره گفت: تعداد ۷۴۸ دانشجو از ۲ وزارتخانه علوم و بهداشت برای شرکت در این جشنواره به رقابت پرداختند که ۱۰ درصد اول دانشجویان به صدر کشور آمدند.رییس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: از ۱۳ دانشجوی برگزیده دانشگاه های وزارت علوم، ۱۰ نفر مرد و سه نفر زن همچنین از ۱۰ دانشجوی برگزیده دانشگاه های وزارت بهداشت، هشت نفر مرد و ۲ نفر زن هستند. به گزارش ایرنا، مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری هر سال در اسفندماه برگزار می شود. مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان امروز شنبه در مراسم تقدیر از این دانشجویان از افزایش بیش از ۵۰ درصدی جوایز نقدی خبر داد.

more_vert کتاب «خاک زوهر» و وطنی که هتل نیست

ادامه مطلب

closeکتاب «خاک زوهر» و وطنی که هتل نیست

- «خاک زوهر» روایت آدم‌هایی است که در جهان واقعی وجود دارند و کنش‌گرند اما آن‌قدر به حاشیه رانده شده‌اند که حتی به‌سختی می‌توانند خودشان را در داستان‌ها پیدا کنند. «خاک زوهر یا وقت چیدن گیس ها» اولین رمان «نرگس مساوات» است؛ کتابی که «نشر ثالث» امسال آن را به انتشار رسانده است. خاک زوهر داستان رفتن یا ماندن است؛ آن هم در زمانه‌ای که بروی یا بمانی باید تاوان بدهی. در خانه‌ات سرزمینت هوا کم می آوری و در غربت تو تا ابد غریبه‌ای. نرگس مساوات در رمان خاک زوهر با روایتی موجز به واگویی داستان دختری می پردازد که امیدهایش برای ماندن و ساختن را فروریخته می‌بیند و در کشمکشی ذهنی برای دل کندن رفتن به مرور آنچه بر او گذشته است می‌پردازد. قهرمان خاک زوهر نمایندۀ نسلی است که زندگی‌اش در تقلا برای یافتن خانه‌ای و کنج آرامشی گذشت. «لاله دهقان‌پور» منتقد ادبی درباره این اثر و در نقد آن چنین نگاشته است: بعد از پس گرفتن حلب از داعش، سوری‌ها بر دیوار ویرانه‌های به‌جا مانده در این شهر نوشتند «وطن هتل نیست که هروقت خدماتش خوب نبود، ترکش کنیم. ما این‌جا خواهیم ماند.» و این جملات تکان‌دهنده و تأثیرگذار، یاری‌دهنده‌ی مردم دیگر کشورهای بحران‌زده‌ی جهان شد تا هربار که به دلایلِ مختلفِ سیاسی، فردی و اجتماعی از امید و انرژی تهی می‌شوند، تجدید قوا کنند و ماندن را به رفتن ترجیح دهند. اما گاهی اوقات، هرچقدر هم که به خاک و خانه وفادار باشی، دست‌هایی مرئی یا نامرئی تو را فراری می‌دهند و مفهوم خانه در ذهنت می‌میرد یا در سرزمینی دیگر بازتعریف می‌شود. به قول پگاه، شخصیت اصلی کتاب خاک‌زوهر، «به زور که نمی‌شود مهمان ناخوانده بود، آن هم توی خانه‌ی خودت.» خاک‌زوهر، اولین داستان بلند نرگس مساوات، روایت‌گر بخش‌هایی از زندگی زن جوانی به نام پگاه است؛ زنی که مانندش را در داستان‌های ایرانی کم می‌بینیم. به همین دلیل می‌توان گفت که یکی از نقاط قوت این داستان بلند، پرداخت درست و غیرکلیشه‌ای شخصیت محوری‌ است. از جمله ویژگی‌های این شخصیت می‌توان به نحوه‌ی مواجهه‌اش با اتفاق تلخی مثل بی‌وفایی یار، اشاره کرد. پگاه در چنین موقعیتی، واکنشی هیجانی و انتقام‌جویانه از خود نشان نمی‌دهد و شخصیت مستقل، باتجربه و خودآگاهش به یاری او می‌آید تا بدون القای حس قربانی شدن، چالش‌های عاطفی را پشت‌سر بگذارد. پگاه می‌داند کجا ایستاده است و چه می‌خواهد اما جهان‌بینی متفاوت او عاملی می‌شود برای جدایی‌اش از جامعه‌ای که او را پس می‌زند. نویسنده با خلق چنین شخصیتی، در واقع بخش مهمی از دغدغه‌های زن روشنفکر ایرانی معاصر را بازتاب می‌دهد و حس‌آمیزی قوی داستان، هم‌ذات‌پنداری خوانندگان بسیاری را با پگاه، برمی‌انگیزد. خاک زوهر روایت آدم‌هایی است که در جهان واقعی وجود دارند و کنش‌گرند اما آن‌قدر به حاشیه رانده شده‌اند که حتی به‌سختی می‌توانند خودشان را در داستان‌ها پیدا کنند. از این جهت، داستان بلند خاک‌زوهر، قابلیت تبدیل شدن به سندی اجتماعی را دارد تا نسل‌های بعد با مطالعه‌ی آن بفهمند که زمانی در ایران، بسیاری از انسان‌های خوش‌فکر و باکفایت فقط به‌دلیل انتخاب سبک زندگی متفاوت، مجبور به ترک دیار شدند. تسلط نویسنده بر عناصر داستانی،‌ موجب پرداختن به درون‌مایه‌ی مهاجرت، در بستری شده که خورند آن است. زبان پاکیزه و خوش‌خوان، ایجاد لحن مناسب شخصیت‌ها، دیالوگ‌هایی که در خدمت داستان‌اند و گذارهای به‌جا و دقیق علاوه بر محتوا، ساختار داستان را جذاب و منسجم کرده‌اند. به‌عنوان مثال، زمان برای روایت داستان، هوشمندانه و کاربردی انتخاب شده است. راوی اول‌شخص، با ترکیبی از تک‌گویی‌های درونی و بیرونی داستان را در زمان حال روایت می‌کند تا خواننده همراه او اتفاقات عینی‌ای را که روحش را آشفته می‌کنند، تجربه کند. از سویی دیگر در خلال روایت، با نقب‌هایی به گذشته، اطلاعاتی درباره‌ی خلقیات، باورها، تجربیات و سبک زندگی‌اش می‌دهد. در این گذارها است که خواننده چرایی خستگی و رخوت امروز پگاه را درک می‌کند و شخصیت‌پردازی او کامل می‌شود. روایت در زمان حال باعث تقویت معاصر بودن خاک‌زوهر می‌شود. خرده‌روایت‌های خاک‌زوهر لازم‌اند اما کافی نیستند. بسط ندادن ماجراها و مختصر بودنشان، داستان را کمی به خاطره‌گویی نزدیک کرده است. در پایان‌بندی داستان، پگاه تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، برای باورپذیر شدن چنین انتخابی نیاز کاشتن بذرهایی در طول روایت هستیم اما راوی در طول داستان، تمایلی به ترک وطن و تغییر زندگی فعلی‌اش نشان نمی‌دهد و به همین دلیل پایان‌بندی شتاب‌زده و ناگهانی به نظر می‌آید. تنهایی پگاه «با صدهزار و بی‌صدهزار مردم»، واضح است و تأثیر روابط نابسامان خانوادگی و بحران‌های اجتماعی بر شخصیت او به‌خوبی در داستان گنجانده شده است. اما راوی به پیشینه‌هایی‌ که منجر به ترک خانه می‌شوند، نمی‌پردازد. به بیانی دیگر، مهاجرت شخصیتی مثل پگاه کاملاً قابل درک است اما منطقی نیست که این هجرت تحمیل‌شده، در این حد ناگهانی اتفاق بیافتد. وسعت و عمق بیشتر خرده‌ماجراها، می‌توانست این داستان بلند را به رمانی درخشان تبدیل کند اما با این وجود همین حالا هم آن‌قدر خوش‌خوان و سرشار از احساسات ملموس است که می‌توانیم در یک نشست آن را بخوانیم‌ و تا رسیدن به آخرین صفحه، رهایش نکنیم؛ همین حالا هم می‌شود با جان و دل درک کرد چرا وقتی وطن هتل نیست و نباید باشد، بعضی آن را نذر می‌کنند تا آرام بگیرند.

more_vert کتاب «داستان‌های شاهنامه» مجموعه‌ای شیرین به زبان راجی دلیجانی

ادامه مطلب

closeکتاب «داستان‌های شاهنامه» مجموعه‌ای شیرین به زبان راجی دلیجانی

کتاب «داستان‌های شاهنامه»به زبان راجی دلیجانی نگاهی به دفتر یکم داستان سیاوخش است که به قلم «حسین صفری» به رشته تحریر آمده و با شمارگان ۲ هزار نسخه از سوی نشر بلخ راهی کتابفروشی‌ها شده است. این کتاب ۲۲۹ صفحه‌ای که با قیمت هر جلد ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شود، برگرفته از شاهنامه ویراسته «فریدون جنیدی » است که به دلیل ارایه آن با زبان راجی، در انتهای کتاب سی‌دی از خوانش صحیح همه بخش‌ها ارایه شده است. در پیش‌نوشتار این کتاب عنوان شده است: داستان کتاب بخشی روایی از شاهنامه فردوسی است که به زبان راجی دلیجان برگردانده شده و سی‌دی الصاق شده به آن برای انتشار صدا در شبکه آفتاب و برنامه قصه‌های سرزمین من تهیه شده که با آوازخوانی «علی‌اصغر اسماعیلی» و نوای ضرب زورخانه‌ای «مهدی کاظم‌زاده» همراه است. پاسداشت خرده‌فرهنگ‌ها به عنوان بخش بزرگی از داشته‌های هر ملت است و زبان راجی دلیجانی آیینه‌ای از خرده‌فرهنگ‌ها در دیار استان مرکزی محسوب می‌شود. اگرچه این نوشتار سراسر با زبان راجی ارایه شده و شاید برای فارسی‌زبان خواندن و درک آن دشوار باشد، اما از منظر حفظ هویت زبانی ارزشمند است. در فصل نحستین این کتاب تمامی داستان سیاوخش با زیبایی تمام و به زبان راجی ارایه شده و در فصل دوم نویسنده نظام آوایی زبان راجی دلیجان را بیان کرده و داستان دفتر یکم شاهنامه را به صورت آوانگاری ارایه داده است. تفاوت نظام آوایی زبان راجی دلیجان با فارسی، ساختمان فعل و ساختار ارگاتیو زبان راجی بخش دیگری از این کتاب را شامل می‌شود. در ادامه این کتاب نویسنده ویژگی‌های منحصر به فرد زبان راجی را عنوان کرده و ساختار نحوی این زبان را شرح داده است.

more_vert ویروس کرونا و فقدان سواد رسانه‌ای انتقادی در حوزه سلامت

ادامه مطلب

closeویروس کرونا و فقدان سواد رسانه‌ای انتقادی در حوزه سلامت

 کرونا ویروسی است که تمام حوزه‌های عمومی جهان را درگیر خود کرده است. در این حوزه عمومی، کرونا همچون عامل فعال به نوعی گفت‌وگوی جمعی جهانی درباره سلامت و بیماری را میان بشر به وجود آورده است. در این گفت‌وگوی جهانی همه ملت‌ها ناگزیر شده‌اند مفهوم سلامت و بیماری را مورد تجدید نظر و باز اندیشی قرار دهند. در این بررسی ما ناگزیر شده‌ایم به آگاهی تازه‌ای درباره سلامت بیماری برسیم. روزنامه ایران در یادداشتی به قلم نعمت فاضلی انسان شناس، آورد: در اینجا محورهای این گفت‌وگوی جهانی را که همه ملت‌ها کما بیش در آن مشارکت دارند و به نوعی زمینه را برای تحول مدیریت سلامت هم در حیطه جهانی و هم در حیطه ملی ضروری می‌سازد؛ بررسی می‌کنم. ۱- ویروس کرونا بر اساس داده‌های تجربی که تا این لحظه ثبت شده در مقایسه با ویروس‌های دیگر کمترین مرگ آفرینی را داشته است. داده‌ها نشان می‌دهد که کرونا تنها ۳ درصد احتمال کشندگی دارد اگر چه ضریب واگیری آن قوی است اما با وجود توان پایین کشندگی آن کم و بیش تمام رسانه‌ها، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی در حال گفت‌وگو درباره این ویروس جهانی هستند. اگرچه این وضعیت اولین تجربه جهانی درباره یک ویروس نیست و در چند دهه اخیر بارها حوزه عمومی جهانی درگیر گفت‌وگوی جمعی و جهانی درباره بیماری شده است.اکنون ویروس کرونا می‌تواند با سرعت فوق‌العاده خود را به تمام گوش‌ها، چشم‌ها و احساس‌های شهروندان جهانی برساند. این وضعیت بیانگر این است که بعد از این ویروس‌ها و بیماری‌ها صرفاً جسم آدمیان را در معرض خطر قرار نمی‌دهند بلکه همه ابعاد وجودی انسان متأثر از همه ویروس‌هایی است که در کره زمین پراکنده است. نتیجه این وضعیت این است که شهروندان ایرانی باید از این لحظه به بعد دانش‌ها، مهارت ها و بینش‌های ضروری برای مواجهه بیماری‌ها را در چشم‌انداز جهانی به‌دست آورند. از این‌رو مدیریت سلامت کشور باید خود را آماده سازد تا از رشته‌ها و دانش‌های بسیار متنوع و ضروری برخوردار شود که فراتر از دانش پزشکی و علوم کاربردی و طبیعی است.در این چند روز متوجه شدیم که ویروس کرونا فقط از طریق تماس فیزیکی منتقل نمی‌شود بلکه از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌تواند بر ذهن‌ها و ضمیر ما جای گیرد. از این رو لازم است نظام سلامت و مدیریت بهداشت خود را در چارچوب نظم نوین رسانه‌ای باز تعریف کند. ۲- ویروس ها در دنیای امروز و فردا کاملاً ماهیت نشانه‌ای دارند. این ماهیت نشانه‌ای بیماری ها بیانگر این است که ما برای مدیریت سلامت کشور نیازمند گفتمان سلامت هستیم که در آن بیماری را نه صرفاً با مفاهیم میکروب و آلودگی بلکه بیماری ها را همچون عکس‌ها، فیلم‌ها و کلمات فهم پذیر کنیم. معنای این سخن این است اگر نظام سلامت در کشور از شایستگی‌های علوم ارتباطی و رسانه‌ای برخوردار نباشد یا صرفاً خود را در چارچوب مفاهیم سنتی آموزش پزشکی یا آموزش سنتی محدود سازد سلامت شهروندان ایرانی آسیب پذیر خواهد شد و هزینه‌های مدیریت سلامت به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.مقوله بیماری و سلامت مقوله پیچیده‌ای است که با تمام ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همراه و در هم تنیده است. از این‌رو سلامت کشور همچون شهروندان و نظام آموزشی، پژوهشی، ارتباطی و رسانه‌ای باید خود را آماده سازد که مقوله بیماری و سلامت را در چارچوب گفتمان جدید که در ایران شکل گرفته است شناسایی و جنبه‌های گوناگون آن را بازبینی و نقد کنند. ۳- ویروس کرونا خطری است که امروز جامعه را تهدید می‌کند اما می‌تواند فرصتی باشد برای گفت‌وگوی جدی درباره معنای بیماری و سلامت. در چند دهه گذشته محققان در رشته‌های انسان شناسی، تاریخ، فلسفه، اقتصاد و علوم فرهنگی نشان دادند سلامت و بیماری برساخته اجتماعی و فرهنگی است. معنایش این است که بیماری و سلامت صرفاً از طریق میکروب و ویروس شکل نمی‌گیرد مهمتر از آن اینکه برای مواجهه با بیماری نمی‌توان جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مانند ارزش‌ها، باورها، آداب و رسوم، هنجارها و ایدئولوژی‌ها و دیگر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را دست کم گرفت.متأسفانه در ایران به‌دلیل پزشک محور بودن نظام سلامت ما حداقل توانایی اجتماعی و فرهنگی برای مواجهه با بیماری را داریم. امروز که ویروس کرونا این گفت‌وگوی جمعی را ایجاد کرده باید به این آگاهی انتقادی برسیم که پزشک و پزشکی صرفاً یکی از این عوامل تأثیرگذار و تعیین‌کننده در نظام سلامت می‌تواند باشد. در جهان امروز متخصصان پزشکی؛ انسان شناسی پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، اقتصاد پزشکی، ارتباطات پزشکی و دیگر قلمروهای معرفتی به همان اندازه دانش پزشکی نقش تعیین‌کننده دارند. در شرایطی که حادثه و بحرانی مانند کرونا شکل می‌گیرد ضعف و ناتوانی نظام مدیریت سلامت کشور خود را آشکار می‌کند. در چنین شرایطی روزنامه نگاران، دانشگاهیان و شهروندان حوزه عمومی تلاش می‌کنند تا نظام سلامت کشور را از موقعیت گفتمانی جدید آگاه و حساس کنند. ۴-ویروس کرونا و گفت‌وگوی جمعی که حول وحوش آن شکل گرفته است به‌دلیل فقر سواد انتقادی رسانه‌ای می‌تواند نوعی هراس فرهنگی در جامعه ایران ایجاد کند. باید بگویم که این پزشکان و بیمارستان‌ها نیستند که توانایی لازم را برای مدیریت بحران دارند بسیاری از پزشکان از سواد رسانه‌ای انتقادی برخوردار نیستند. ضرورت کنونی جامعه نشان می‌دهد تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نیروهای مسئول در زمینه سلامت کشور بیش از هر چیزی باید به مقوله سواد رسانه‌ای انتقادی بیندیشند و در زمینه توانمندسازی شهروندان فعالیت کنند. بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و نهادها و سازمان‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه سلامت کشور باید برنامه جامع و مؤثر در زمینه سواد و دانش رسانه‌ای انتقادی داشته باشند. به گمان من گفت‌وگوی جمعی که اکنون در مقوله گسترش کرونا در جامعه ایران ایجاد شده است می‌تواند فرصت ایجاد تحول بنیادی در زمینه شیوه‌های مدیریت نظام سلامت ایجاد کند مشروط به اینکه تصمیم گیرندگان آن پزشکان، مهندسان و متخصصان علوم طبیعی نباشند.جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری محتاج متخصصان علوم اجتماعی و انسانی است. در این موقعیت جدید انسان شناس ها، محققان علوم ارتباطات، جامعه شناس ها و اقتصاددانان باید به جایگاه واقعی‌شان یعنی مدیریت جامعه بازگردانده شوند.

more_vert شولوخوف؛ نویسنده‌ای انقلابی و راوی جنگ عشق و زمین

ادامه مطلب

closeشولوخوف؛ نویسنده‌ای انقلابی و راوی جنگ عشق و زمین

میخائیل شولوخف از جمله برجسته‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات روسیه به شمار می‌آید که به سبب نگارش رمان‌های کوتاه و بلندش در میان مخاطبان ایرانی و جهانی شهرت فراوانی دارد. رمان «دن آرام» از مشهورترین نوشته‌های شولوخوف است.  

more_vert درباره باروخ اسپینوزا

ادامه مطلب

closeدرباره باروخ اسپینوزا

باروخ اسپینوزا یکی از بزرگ‌ترین عقل‌گرایان فلسفه سده هفدهم و زمینه‌ساز ظهور نقد مذهبی به شمار می‌رود که به سبب نظام فلسفی خاص و تالیف اثری به نام اخلاق به شهرتی جهانی دست یافت و مورد توجه فراوان قرار گرفت.