جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد" مقاله ای است در 31 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تفسیر قرارداد؛ اصول حقوقی؛ تفسیر مضیق؛ تفسیر به نفع متع پرداخته شده است چکیده مقاله پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن است که با ارزیابی سه سند مهم بین المللی (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهـای تجـاری بین المللی و اصول حقوق قرارداد اروپایی) روش تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن را در اسناد مزبور تبیین نموده و با مقایسه با حقوق ایران نقاط اشتراک یا تفاوت بین آنها را معلوم سازد. عنوان مقاله [English] The Principles of Interpretation of Contract (A Comparative study) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

ادامه مطلب

closeکتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت به قلم مریم اکبری و چند تن از رتبه‌های برتر این آزمون، یک منبع جامع و کامل از آزمون‌های سنوات گذشته وکالت و قضاوت را در اختیار داوطلبان این رشته قرار می‌دهد. این کتاب حاصل تلاش جمعی از رتبه‌های برتر وکالت و قضاوت در گروه علمی حقوقی دادفر با هدف جمع‌بندی نهایی کلیه‌ی دروس، با مدیریت و نظارت جناب آقای دکتر محمد قاسمی است. از آنجایی که دسترسی متقاضیان آزمون‌های حقوقی به سوابق برگزاری این آزمون‌ها بسیار با اهمیت و ضروری است این کتاب در پیشبرد و رسانیدن داوطلبان به اهدافشان کمک شایانی می‌نماید و باعث می‌شود داوطلب با نمونه سوالات طراحان آزمون‌های حقوقی و نحوه تست‌ها و پاسخ‌ها آشنایی و تسلط کامل پیدا کند. وجه تمایز کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت (lawyers and judges test set) با دیگر کتب موجود تست در این است که آزمون‌های وکالت از سال 1387 الی 1394 همراه با پاسخ تشریحی و استنباطی و استناد به ماده علی الخصوص پاسخ تطبیقی به سوالات آیین دادرسی کیفری با توجه به تغییرات سال 94 و آزمون‌های قضاوت از سال 1391 الی 1394 فقط با ذکر گزینه صحیح گردآوری شده است. فهرست مطالبپیشگفتارسوالات حقوق مدنی آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون وکالتسوالات آئین دادرسی مدنی آزمون وکالتپاسخ‌نامه آیین دادرسی مدنی آزمون وکالتسوالات حقوق تجارت آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق تجارت آزمون وکالتسوالات حقوق جزا آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق جزا آزمون وکالتسوالات آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتپاسخ نامه آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتسوالات اصول فقه آزمون وکالتپاسخ نامه اصول فقه آزمون وکالتسوالات آزمون قضاوتسوالات حقوق مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون قضاوتسؤالات حقوق تجارت آزمون قضاوتپاسخ‌نامه حقوق تجارت آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری آزمون قضاوتپاسخ‌نامه آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوتسوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوت

more_vert مقاله تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی" مقاله ای است در 27 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق بنیادین بشری؛ آزادی قراردادی؛ ماهوی؛ شکلی؛ تطبیقی پرداخته شده است چکیده مقاله به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می‌توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است. عنوان مقاله [English] Impact of Fundamental Human Rights on the contractual Freedom چکیده [English] Traditionally, fundamental human rights have not played a role in private law, particularly in contract law. These rights have originally been established to prevent state violation of individual rights. However, the occurrence of unequal contractual relations among individuals and its consequences have led to debates concerning the necessity of recourse to fundamental rights in order to protect freedom of contract. The nucleus canon is whether it is possible to grant a fundamental character to contractual freedoms to prevent any kind of abuse of formal freedom of contract principle. By conducting an analytical-descriptive research method, this article aims to discuss comparatively the role of fundamental rights in the field of freedom of contract. It can be concluded that recourse to fundamental rights in dealing with freedom of contract has resulted in emergence of a substantial notion of contractual freedom and even in some cases have attributed fundamental position and status to the principle of freedom of contract. کلیدواژه‌ها [English] Fundamental Human Right, Contractual Freedom, Substantial, Formal, Comparative دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خسارت، خسارت معنوی، حقوق مصر، حقوق ایران، جبران مالی پرداخته شده است چکیده مقاله تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه‌ حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی‌ منحصر به پرداخت پول نیست اما در‌ جبران مالی خسارت معنوی‌ با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای‌ زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس" مقاله ای است در 19 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اصل تناظر؛ برابری طرفین؛ حقّ استماع؛ قواعد آمره؛ مطالعه‌ی تطبیقی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد. عنوان مقاله [English] Comparing the Provisions of Principe de Contradictoire under Iranian and English Law چکیده [English] Guaranteeing the equality of the parties before the court is one of the most important characteristics of a fair judicial proceeding. In this regard, it should be said that each party has the right to be informed of the other party's evidences and claims, challenge those claims and state his own evidences and claims. This right is recognized in both the Iranian and English legal systems, although there is no express statement of it in legal documents. By comparing the provisions of the two systems, this article tries to seek out and extract Principe du contradictoire in both systems. We will see that although Principe du contradictoire is originally a French principle, it is so closely connected with mandatory rules and internationally accepted principles that it is impossible to deny its existence in Iranian and English legal systems. It is certain that comprehending the nature and role of Principe du contradictoire in English legal system helps us find new aspects and discover unknown angles of this principle in our own legal system. کلیدواژه‌ها [English] principe de Contradictoire, equality of the parties, the right to be heard, mandatory rules, comparative study دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع" مقاله ای است در 34 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقض غیر‌مستقیم، حق اختراع، نقض مشارکتی، نقض انگیزشی، تقصیر پرداخته شده است چکیده مقاله به‌موجب نهاد نقض غیر‌مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر‌مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می‌شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می‌توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره‌ای خاص در این زمینه پیشنهاد می‌شود. اگر‌چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی‌گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر‌مستقیم کدم‌اند و حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله‌ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور‌های عموماً توسعه‌یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه‌ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود.  عنوان مقاله [English] Legal Regime of Indirect Patent Infringement: A Comparative Study چکیده [English] According to the doctrine of indirect infringement, anyone who provides the causes of infringement or facilitate its occurrence will be liable for compensation for indirect infringement of patent rights, including contributory and inducing infringement. Civil liability arising from the indirect infringement, based on fault, is created if there is a direct infringement of the act or omission.There is no such entity in Iranian patent law, but by referring to some other laws, it could result in a sentence against the indirect infringer. However, if there is interest, the adoption of a specific rule is suggested in this field. Since Iran is a developing country, the authors of this paper believe that such an interest is not considered. The main questions posed in this article are: What are the requirements of the indirect infringement and what is the position of Iranian law in this respect? By conducting a comparative study under legal systems of generally developed countries and by placing a particular emphasis on the US Law and related case laws as the origin of this institution, this article discusses requirements of the indirect infringement and accordingly presents the position of Iranian law and appropriate proposals.   کلیدواژه‌ها [English] Indirect Infringement, Patent, contributory infringement, fault دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته حقوق نفت و گاز

ادامه مطلب

closeسئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته حقوق نفت و گاز

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته حقوق حقوق نفت و گاز که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات حقوق تعهدات (شامل تعهدات در حقوق مدنی و معاملات دولتی) 2- سئوالات حقوق نفت و گاز (شامل مباحث حقوق عمومی و بین الملل نفت و گاز و قراردادهای نفت و گاز) 3 – سئوالات حقوق تجارت بین الملل شما کاربران عزیز می توانید دفترچه کامل سئوالات آزمون را به همراه پاسخنامه آزمون از طریق لینک زیر دریافت نمائید  

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی

مقاله علمی و پژوهشی" نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 31 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نظام آموزشی ، نیاز آموزشی ، نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی تطبیقی به کارگیری نرم خبرها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی تطبیقی به کارگیری نرم خبرها

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی تطبیقی به کارگیری نرم خبرها " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی تطبیقی به کارگیری نرم خبرها ، بی بی سی ، ساختار روزنامه نگاری ، برجسته سازی و نرم خبر اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی" مقاله ای است در 000 صفحه و 0000 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مذاکرات مقدماتی؛ مسئولیت مدنی؛ خسارت مثبت؛ خسارت منفی پرداخته شده است چکیده مقاله به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش‌گفته نقض تعهد حسن‌نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می‌توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت‌های وارده خواهد بود؛ البته خسارت‌های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.  عنوان مقاله [English] Keywords: Pre-contract negotiations, civil liability, positive loss, negative loss. چکیده [English]   Pre-contract negotiations usually lead to the conclusion of contracts. The principle of party autonomy also applies to the preliminary stages of contract formation.  By considering this principle, two questions may arise: i) On which basis, pre-contractual liability may be justified? ii) What are the consequences of pre-contractual liability? This article conducts a comparative study under French law, Iranian law, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Principles of European Contract Law. It concludes that in French law, breaching the good faith obligation and the concept of fault are the basis of liability, and in Iranian legal system, depending on circumstances of the case concerned, general bases of civil liability, such as Tasbib, La Zarar, Ghorour and fault may be regarded as the basis of pre-contractual liability. In any event, if conditions for imposing pre-contractual liability are met, the party breaking off negotiations would be obliged to compensate for damages covering all losses incurred except for the merely probable benefits resulting from the contract.  کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Pre-contract negotiations, civil liability, positive loss, negative loss دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران" مقاله ای است در 27 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت؛ متصدی حمل و نقل؛ کنوانسیون ورشو؛ کنوانسیون مونترال؛ معافیت از مسئولیت پرداخته شده است چکیده مقاله متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف ازمسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیرمسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافیتهای مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها ویا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم. عنوان مقاله [English] Comparative Survey of Non-Contractual Exemptions of Air Carrier in International Regulations and Law of Iran چکیده [English] Abstract According to international and national regulations, are exempted from liabilities in different situations such as proving that they have taken all necessary measures to avoid the damages, failure of passenger or consigners or force major. These exemptions are divided into two categories: statutory or non-contractual exemptions and contractual exemptions which are according parties" will. Due to vast material we will study the first one in this article. Surveying exemptions permitted in international regulations in this article, we will try to compare them with exemption of Iranian law in order to pave the way to remove the shortcoming of domestic regulations.   کلیدواژه‌ها [English] Keywords: liability, carrier, Warsaw convention, Montreal convention, airplane دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی) " مقاله ای است در 25 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حداقل های زندگی؛ عدالت اجتماعی؛ مالکیت؛ حق؛ دولت پرداخته شده است چکیده مقاله تأمین حداقل‌های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت­ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه‌تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به‌عنوان یک "نظریه منسجم" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می‌گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می‌شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه­خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می‌گردد. به‌عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل‌های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می­باشد و درصورتی‌که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می‌توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند. عنوان مقاله [English] The philosophical foundation of state duty for providing minimums for the people from the perspective of private law (with comparative study) چکیده [English] For the people of a society, “provision of the minimums” (Basic needs) is one of their rights, while it is also a duty upon the State. Not only does this legitimate and sensible right root in the divine religions, it also has roots in the thoughts of many justice-seeking philosophers and lawyers. The present article aims to examine this right from Iranian Law point of view by conducting a comparative study. This view, these days, is called Constitutionalization of private law. If this view is accepted, law-makers will change ownership law and it should be said that public law is related to this matter. It is concluded that having the minimum standard of life is a fundamental right for the members of a society and it must be fulfilled by the government as a responsible body. That is to say that the members of the public can legally claim this right, and condemn the government if it refuses to fulfil this duty. کلیدواژه‌ها [English] basic needs, social justice, ownership, Right, State دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا" مقاله ای است در 25 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تلقیح مصنوعی؛ اجاره رحم؛ نسب؛ حقوق ایران؛ حقوق آمریکاپرداخته شده است چکیده مقاله یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه‌دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره‌ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح می‌گردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره‌ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می‌باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم می‌گیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق می‌دانند عنوان مقاله [English] The Status of Parentage of New Born from the Rented Womb: A Comparative Study under Iranian Law and U.S. Law چکیده [English] Nowadays,one of the new methods for treatment of infertility from legal and medical perspectives is surrogacy, which has been considered more than forms of assistive reproductive. This method makes fertility possible for women who don’t have a normal pregnancy for whatever reason and give this chance to them to do it by surrogacy. One of the issues raised in this regard is parentage and the main question is who the child’s parents are? Intended parents or surrogate? According to Iranian law, the child belongs to owners of sperm and eggs. In the U.S. there are, however, different laws from one state to another. Some states consider the issue only on the basis of benefit and best interests of child. However, others believe that the child belongs to surrogate, and some other countries propose a solution by obtaining a pre-birth parentage order, which regards the child as belongs to intended parents  کلیدواژه‌ها [English] Artificial insemination, Surrogacy, Parentage, Iranian Law, U.S. law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان" مقاله ای است در 24 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سببیت؛ مسئولیت؛ زیان دیده؛ عامل ورود زیان؛ خسارت پرداخته شده است چکیده مقاله رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی‏احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن‏لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می‏کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می‏گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می‏شود که می‏توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می‏گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت‏های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می‏توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و  قضات می‏توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی‏رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند. عنوان مقاله [English] Keywords: Causation, Liability, Victim, Harm-causing factors, Damage چکیده [English] “Causation” is of particular significance in tort law of Iran and England, particularly in the field of Negligence Law. Existing differences in Iranian legal system, as a civil law country, with English law, as a common law country, cause great difficulties in seeking a common perspective in order to examine the concept of causation. Having said that, this is not an impossible task. In order to conduct a comparative study of causation under the legal systems of Iran and England, two principal subjects of “Hidden Tortfeasor” and “Visible Tortfeasor” are distinguished after scrutinizing “The State of Causation”. On the basis of the current criteria, an aspect of “Liable Tortfeasor” is examined, which determines a responsible one in the incident under “Tortfeasor” survey. A certain connection is recognized between the damage and factors contributing to the occurrence of the incident, but it is impossible to identify the liable factor then “Hidden Tortfeasor” comes to the surface. According to noticeable similarities in Iranian and English law, the latter can present solutions for Iranian law, and it can be used as a suitable model for Iranian legal system. Judges can consider the above-mentioned criteria adopted in English law in cases in which no solution can be found in Iranian law or existing solution is not adaptable with conditions and nature of the dispute. کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Causation, Liability, victim, Harm-causing factors, damage دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

ادامه مطلب

closeمقاله قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

مقاله علمی و پژوهشی " قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ورشکستگی؛ تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب؛ نظریه حمایت کافی؛ مدیر ورشکستگی؛ نظریه مذاکرات بستانکاران پرداخته شده است چکیده مقاله قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب » انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است عنوان مقاله [English] Automatic Stay In Prosecuting the Bankrupt چکیده [English] In dealing with the bankruptcy regime, the legislator requires legal entities to manage this regime for specific purposes. One of these legal entities that plays a significant role is “automatic stay”. This legal entity is designed to prevent individual action of creditors. Different factors play a role in the efficiency and inefficiency of the automatic stay. The main reasons for efficiency are increasing the value of property of the bankrupt and reducing costs. The main cause of inefficiency is the redistribution of wealth. In Iranian law, a limited scope and the lack of enforcement of the automatic stay are regarded as main reasons for inefficiency of this legal entity. In the United States, the scope of automatic stay is wider than Iranian law, and this legal entity can be enforced in the former.The automatic stay is unavoidable in Iranian law, whereas there are different views in U.S. law in this regard. کلیدواژه‌ها [English] Bankruptcy, Automatic Stay, Adequate Protection Theory, Trustee, Creditors’ Bargain Theory   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)" مقاله ای است در 27 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرکت سهامی؛ حقوق سهامدار اقلیت؛ تجزیه؛ حقوق ایران؛ حقوق انگلستان پرداخته شده است چکیده مقاله شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه‌ نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته‏اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به ‌انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت‌های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به‌ویژه در خصوص تجزیه شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش‌بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت‌های سهامی قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Minority shareholder rights in the companies division Iran and England legal system چکیده [English] Equity firms have been emerging economically more than other firms in the legal and economic areas. Given the fact that the majority of the people in the society can be regarded as the members of these firms in various ways, they have enjoyed great satisfaction with the majority of the people. The present study aims to evaluate the minority shareholder's rights in the context of the decomposition of joint stock firms, as well as the related effects and judgments in the legal system of Iran and England. The study of the two legal systems indicates that, unlike English law, there is no specific provision regarding the decomposition of commercial enterprises, especially non-governmental organizations. In addition, based on English law, there are appropriate provisions for protecting minority shareholders, particularly in the case of corporate analysis. However, as far as Iran law is concerned, there are a few provisions in favor of a minority shareholder and the necessary support for a minority shareholder has been considered in the trade bill. Therefore, comparing the laws and regulations of the two countries can lead to many challenges and ambiguities in mergers and divisions of joint stock companies کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Stock firm, minority shareholder rights, division, Iranian law, English law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب فرهنگ تطبیقی انگلیسی به فارسی واژگان و عبارات علوم سیاسی

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ تطبیقی انگلیسی به فارسی واژگان و عبارات علوم سیاسی

این اثر یک فرهنگ تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است که به شیوه‌ای تطبیقی، نزدیک به 18/000 سرمدخل، حدود 26/000 مدخل شامل واژگان و عبارات را با بیش از 34/000 ارجاع به بیش از 120 منبع معتبر فرهنگ لغت و کتاب ترجمه، گردآوری کرده و در کنار واژگان پیشنهادی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در اختیار نویسندگان و مترجمان متخصص این رشته قرار داده است. این واژگان به ترتیب حروف الفبای انگلیسی هر سرمدخل، سپس مدخل معادل و آنگاه مدخل منبع هر معادل مرتب شده است. روش کار با این فرهنگ تطبیقی نیز با کمی تأمل، بسیار ساده خواهد بود. این فرهنگ گر چه از نظر شکلی با بسیاری از فرهنگ‌ها و اصطلاح‌نامه‌های رایج شباهت دارد تا سرعت مطالعه و دستیابی به معادل‌ها افزوده گردد اما نوآوری چشم‌گیر آن در بخش تطبیقی آن است بدین معنی که برای هر واژه انگلیسی به تعداد دفعات معادل‌یابی در منابع فرهنگ‌های تخصّصی علوم سیاسی و ترجمه آثار مترجمان برجسته ارائه کننده این معادل‌ها، ارجاع و استناد دقیق به‌صورت مختصر در درون متن صورت گرفته است و خواننده در یک نگاه می‌تواند با این یکسانی یا تفاوت معادل‌ها آشنا شود. این منابع در زمینه‌های مختلف اندیشه‌های سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، حقوق و سازمان‌های بین‌المللی و دیپلماسی و روابط خارجی هستند و به‌طور کامل در بخش منابع معرّفی شده‌اند. این منابع عمدتا از سوی انتشارات دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی و انتشاراتی بزرگ دولتی و غیر دولتی مثل دانشگاه تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی‌ وزارت امور خارجه و نشر قومس به‌چاپ رسیده‌اند. برخی از این منابع همچون «فرهنگ اصطلاحات سیاسی» نوشته آیینه‌وند و «فرهنگ روابط بین‌الملل»‌ نوشته پستا، خود یک فرهنگ مستقل بودند که همه واژگان آنها بدون استثناء در این فرهنگ تطبیقی آمده است و برخی دیگر از منابع به تشخیص نویسنده یا مترجم برخی از واژگان اهمیت معادل‌یابی داشته‌اند که در پاورقی یا درون متن منابع آمده بود که تنها همین موارد مورد استناد قرار گرفته است. در این فرهنگ تطبیقی که در زمره آثار گردآوری می‌باشد تلاشی برای ارائه معادل یا ترجیح معادل ویژه‌ای از سوی گردآورنده نشده است. نهایت تلاش گردآورنده بر رعایت امانت و انتقال پیشنهادهای استاد، نویسندگان و مترجمان سرشناس به نگارش درآمده قرار گرفته است. اما همین تلاش اندک، مزیت بزرگی را فراهم کرده و خوانندگان می‌توانند با مشاهده میزان فراوانی یک معادل به نتایج آماری جالبی دست یابند. در این فرهنگ تطبیقی می‌توان بیشترین و کمترین فراوانی کاربردی واژگان و معادل آنها را نسبت به دیگری بدست آورد؛ مثلا بیشترین تکرار معادل برای چهار واژه state ،approach ،power ،government مورد توجّه مترجمان و فرهنگ نویسان قرار گرفته است.

more_vert مقاله دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

ادامه مطلب

closeمقاله دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مقاله علمی و پژوهشی " دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس" مقاله ای است در 26 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دعوای مشتق؛ قاعده فاس هارباتل؛ قانون شرکتهای 2006 انگلستان؛ قانون تجارت 1347؛ لایحه تجارت 1384پرداخته شده است چکیده مقاله دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشتق به دلیل تخلف مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصویب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا راجز در موارد استثنائی از اقامه دعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلیس ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ن اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشتق نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو ن تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز در ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه است. با توجه به تحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصویب مقررا ت جدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد. چکیده [English] Abstract Derivative action is an action filed by shareholders against corporate directors in order to recover corporate’s rights. This mechanism is set up to have the directors answerable for their failure in carrying out their duties. Prior to the CA 2006, Foss v. Horbottle rule deprived shareholders of taking any action against directors but in exceptional cases. Acknowledging the right of filing derivative action and how to apply it, as shareholders’ rights, for the first time the Act 2006 extended the circumstances in which such a right may be claimed. In Iranian Law, section 276 of the Amendment to the Commercial Act 1347 refers to possibility of filing a derivative action. The same is provided vastly in the Bill 1384 in section 473. Regarding new development of legal systems in this area particularly in English Law, providing new provisions seems to be a necessity.   کلیدواژه‌ها [English] Keywords: derivativeaction, Foss v. Horbottle rule, 2006 companies act of England, Amendment to the Commercial Act 1347 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت" مقاله ای است در 30 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اتحادیه اروپا؛ بازار مشترک اقتصادی؛ جهانی شدن حقوق؛ سازمان همکاری اسلامی؛ قانون مدنی واحد اروپا؛ قانون مدنی واحد اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان به جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای ازاین فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است عنوان مقاله [English] “A Comparative Analysis of Codification of European Civil Code and Unified Islamic Civil Code: Challenges and Solutions چکیده [English] Globalization of law is an incontestable reality. It is a major concern, which can be justified not only from structural, conceptual and legal values perspectives, but also in terms of the legislative patterning realm. Laws of Islamic Nations cannot remain unaffected from this reality. The basis of viable regulation and legal conceptions in European systems, and generally in the West, has a humane rationality nature. Thus, from substantive perspective, globalization can be considered to be a kind of threat to laws of Islamic Nations, since in Islamic law, humane rationality is not the sole basis for the credibility of legal values, conceptions and structures. Here, it is assumed that globalization can be viewed as an opportunity, and the adoption of Unified Islamic Civil Code by following European Civil Code pattern may be regarded as an example of this opportunity. Nevertheless, the establishment of European Civil Code and an Islamic Civil Code encounters many challenges. By analysing these challenges, this article aims to present some solutions. کلیدواژه‌ها [English] Globalization of law, Unified European Civil Code, Unified Islamic Civil Code, Economic Common Market, Islamic Cooperation Organization, European Union دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان

ادامه مطلب

closeمقاله دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان

مقاله علمی و پژوهشی " دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آیین دادرسی؛ حقوق ایران؛ حقوق مصرف کنندگان؛ حمایت از مصرف کنندگان؛ دعاوی جمعی پرداخته شده است چکیده مقاله اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفتهاند. با اینحال، نظام حقوقی ایران علیرغم درگیری با همان مشکلات و موانع احقاق حقوق مصرفکنندگان، فاقد راهحل جدی و قابل قبول در این زمینه میباشد. در این مقاله علاوه بر توصیهی بازنگری در قوانین مربوط، هم دعاوی جمعی از منظر حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته و هم موقعیت کنونی حقوق ایران نقد و بررسی شده است عنوان مقاله [English] Class Action and Its Role in Consumer Protection Law چکیده [English] The inefficiency of civil procedure rules, the producers’ high profit and low value damages suffered by consumers has made legal systems find some solutions so that justice would be performed at the best. Class actions civil procedure is a common way first anticipated in USA legal system and has overwhelmed all European countries as well as many developing ones. Iran has no appropriate solution to settle class actions despite getting involved the same problems. In this research we comparatively study class actions and also investigate current situation of Iran laws and finally we conclude that current laws should be reviewed کلیدواژه‌ها [English] Civil procedure, Class actions, Iran law, Consumers protection, CONSUMERS, Rights دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .