جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های بالادستی نفت وگاز در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های بالادستی نفت وگاز در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS)‌ و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)" مقاله ای است در 40 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت ریسک، ریسک‌های بخش بالادستی نفت وگاز، تکنیک تاپسیس پرداخته شده است چکیده مقاله براساس تحقیق‌های انجام شده، پروژه‌های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی‌ها و عدم‌قطعیت‌های بسیاری است و، از این­رو، سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته‌اند دید جامعی نسبت به ریسک‌های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه‌ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه‌گذاری‌های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می‌کند. از این­رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه‌بندی و تفکیک PEST ریسک‌های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه‌ای و توصیفی شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی  و در 4 دسته طبقه‌بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت‌بندی شده‌اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک‌های پروژه‌های بالادستی، اولویت‌بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک‌‌های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می‌شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک‌ها را دوچندان می‌کند دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان‌های ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان‌های ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان‌های ایران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اقتصاد جرم، رشد اقتصادی، سرقت، پانل داده‌های تابلویی، تاپسیس پرداخته شده است چکیده مقاله از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سطح کلان قرار دارد، بحث امنیت و عوامل مؤثر بر آن بوده که جرم از مهم‌ترین این عوامل به شمار می‌رود. وجود ناامنی در مناطق مختلف، عواقب زیان‌باری نظیر کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و به تبع آن عدم حرکت در مسیر توسعه به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد اقتصادی را بر نرخ جرم (که در این مطالعه سرقت به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) به تفکیک استان‌های کشور طی سال‌های 1388-1379 مورد بررسی قرار دهد. رشد اقتصادی به صورت سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی مناطق (استان‌های کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که سرقت‌های نه‌گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی گردیده و این نیز با روش تاپسیس(Topsis) تلفیق شده است. تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده‌های تابلویی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر منفی و معنی‌دار رشد اقتصادی بر جرم است. بر‌اساس این نتیجه و از حیث سیاست‌گذاری، لازم است تا بحث رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور (به ویژه رشد اقتصادی متوازن) در جهت کاهش میزان جرائم (سرقت) در برنامه‌ریزی‌های امنیتی آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ، تاپسیس گروهی فازی، دلفی فازی ، دیمتل گروهی فازی و مدیریت ریسک اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI

ادامه مطلب

closeکتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI

هدف اصلی کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI، معرفی تکنیک‌ها و روش‌های آماری اساسی در نگارش مقالات علمی است به نحوی که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی بتوانند با مراجعه به آن، اطلاعات کافی در مورد انواع تکنیک‌های آماری مورد استفاده در نگارش مقالات علمی کسب کنند و با توجه به نوع پژوهش خود، بهترین روش را برای انجام پژوهش خود استفاده کنند. کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI (Statistical Techiques in ISI Paper) در شش فصل تدوین شده است. در فصل اول به مواد و روش‌ها در مقالات علمی پرداخته می‌شود. فصل دوم به طور مفصل و جامع درباره روش‌های جمع‌آوری داده در پژوهش‌های علمی و اینکه یک محقق چگونه و از چه راه‌هایی به جمع آوری داده‌های تحقیق خود بپردازد بحث می‌کند. در فصل‌های سوم و چهارم به مباحث آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده است. در فصل پنجم به نرم‌افزارهای آماری و در فصل ششم کاربرد تکنیک‌های آماری در SPSS بحث شده است. فهرست مطالبفصل اول: مواد و روش‌ها در مقالات علمیفصل دوم: روش‌های جمع‌آوری دادهفصل سوم: آمار توصیفیفصل چهارم: آمار استنباطیفصل پنجم: معرفی نرم‌افزارهای آماریفصل ششم: تکنیک‌های آماری در SPSSفهرست منابع

more_vert مقاله جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی

ادامه مطلب

closeمقاله جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی

مقاله علمی و پژوهشی " جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 59 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایستگی های حرفه ای؛ جذب منابع انسانی؛ تاپسیس فازی؛ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف تعیین، وزن‌دهی و سنجش شایستگی­های حرفه­ای موردنیاز برای جذب منابع انسانی در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر انجام شد. براساس تحلیل محتوای  برنامه‌ها و مستندات خارجی و داخلی، هشت شایستگی شامل: دانش و تخصص فنی، استدلال و حل مسئله، اخلاق و مسئولیت حرفه­ای، کارتیمی، برقراری ارتباط، رهبری، خلاقیت و نوآوری و دیدگاه سیستمی تعیین شد. این شایستگی­ها به‌غیراز دانش و تخصص فنی، طبق روش تاپسیس فازی در قالب نیم‌رخ­های شغلی، وزن‌دهی و رتبه‌بندی شدند. وضعیت شایستگی­های حرفه­ای 535 داوطلب استخدامی در شرکت گل‌گهر براساس آزمونی که به‌همین‌منظور تهیه شده بود، سنجیده شد. باتوجه‌به نمرۀ هر داوطلب در شایستگی­های موردنظر و وزن به‌دست‌آمده برای هر کدام از شایستگی­های حرفه­ای در نیم‌رخ شغلی مرتبط، امتیاز نهایی داوطلب در شغل موردآزمون مشخص شد و سپس داوطلبان یک شغل براساس امتیاز کسب‌شده، رتبه‌بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند به‌عنوان اقدامی مؤثر برای بهینه‌سازی فرایند جذب منابع انسانی در سازمان­ها و شرکت­ها مورد استفاده قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Competence-Based Employment of Human Resource چکیده [English] This research is intended to identify, weight, and measure the professional competence required for employing human resource in the Gulguhar Industrial and Mineral Company. Content analysis of the programs, as well as internal and external documents brought about 8 competencies including professional knowledge and expertise, reasoning and problem solving, ethics and professional responsibilities, teamwork, communication making, leadership, innovation and creativity, and systematic perspective. These competencies were weighted and ranked according to Fuzzy in the form of job profiles. The competencies of 535 applicants of the company were tested by a special exam designed for this purpose. The final score of the each applicant regarding a special job was calculated with reference to the scores he/she received on the competencies relating to that job. They were ranked accordingly for each job. The results of this research can be applied to organizations and companies as an effective measure in employment. کلیدواژه‌ها [English] Professional Competencies, employing human resource, Fuzzy, Gulguhar Industrial and Mineral Company دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی

ادامه مطلب

closeکتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی

  کتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی نوشته‌ی معصومه نظری، به بررسی کلیه‌ی فعالیت‌های پشتیبانی سازمان از جمله ذخیره‌سازی مواد، برنامه تولید، حمل و نقل، بسته‌بندی، توزیع، طراحی سیستم‌ها، مدیریت و مهندسی سیستم‌های پشتیبانی، مهندسی چرخه زندگی و خدمات مشتری پرداخته است. در دهه‌های اخیر لجستیک برای سازمان‌ها به عنوان موضوعی اجتناب‌ناپذیر در آمده و در سبد هزینه‌های سازمان‌ها، نقش تعیین‌ کننده‌ای پیدا کرده است، بطوریکه فعالیت‌های لجستیکی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کارایی و اثربخشی بگذارد. ارائه‌ی خدمات لجستیک کارا و اثربخش، یک موضوع حیاتی برای عملکرد بالای سازمان‌هاست. محیط به شدت رقابتی امروز، در کنار نیازها و تقاضای متغیر مشتریان، سازمان‌ها را مجبور کرده است که فرایندهای لجستیک خود را به صورت مستمر مورد ارزیابی و بهبود قرار دهند. اقدامات لجستیک کمک شایانی به سازمان‌ها در برآورده کردن انتظارات و نیازمندی‌های مشتریان می‌نماید. خروجی‌های فرایند لجستیک که توسط سازمان‌های بیرونی برای یک سازمان فراهم می‌شود (از قبیل مکان تحویل، زمان تحویل، زمان انتظار برای تحویل، خدمات پس از فروش) به سادگی به وسیله‌ی مشتریان نهایی قابل لمس و ارزیابی است و نهایتاً عادت خرید مشتریان نهایی را شکل می‌دهند. بنابراین سازمان‌ها، باید دقت فراوانی را در هنگام انتخاب تأمین‌ کننده‌ی مناسب برای اقدامات لجستیک خود داشته باشند تا بدین وسیله ضمن بدست آوردن فرصت‌ها و مزایای بسیار، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. هدف لجستیک حداقل کردن هزینه‌های سازمان با ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی برای کالا می‌باشد و این هدف با کمی کنکاش در تمام روش‌های لجستیکی قابل رؤیت است. روش‌هایی مانند لجستیک ناب، برون‌سپاری، لجستیک مجازی، لجستیک معکوس، مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک یکپارچه و سایر نظریه‌ها و روش‌های لجستیکی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های لجستیکی به عنوان بخش مهمی از هزینه‌های تولید سازمان می‌باشند. این بدان معناست که توجه به لجستیک در سازمان، ضامن ادامه‌ی بقا و بی‌توجهی به این بخش از سازمان موجب کاهش سهم بازار، کاهش سودآوری و زوال سازمان خواهد گردید. در بخشی از کتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی می‌خوانیم: آگاهی دادن در رابطه با اطلاعات محیطی حساس رویکرد مناسبی است که بایستی درفعالیت‌های ترفیعی بر آن متمرکز شده اما نیازمند این است که تغییرات واقعی درفعالیت‌ها انجام گیرد. پلونسکی بیان می‌کند که شرکت قبل از شروع تبلیغات محیطی بایستی بداند که از دید مشتریان کدام دسته از اطلاعات محیطی مهم‌اند و بایستی به اطلاع‌شان رسانیده شود. آژانس حفاظت از محیط‌ زیست، پیشنهاد کرده است که چنین اطلاعاتی لازم است به مصرف‌ کنندگان آموزش داده شود و این توانایی را در آن‌ها ایجاد کند که تصمیمات مؤثرتری نسبت به استفاده صرف از شستن سبز (استفاده کمتر از مواد شوینده) اتخاذ کنند. ترفیعات سبز به عنوان ترفیع ویژگی‌های زیست محیطی محصولات، باید اطلاعات زیست محیطی رابه آگاهی مشتریانی که با شرکت در ارتباط هستند برساند. گروهی از محققان دریافتند که تنها مصرف‌ کنندگانی که درگیری زیست محیطی کمتری دارند به صورت مثبت تحت تأثیر تبلیغات سبز قرار می‌گیرند. بنابراین باید به بازاریابان سبز اجازه داده شود که از تبلیغات سبز به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به مشتریان بالقوه استفاده نمایند. بدین وسیله مصرف‌ کننده نه تنها درمورد این که کالا چگونه به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند آگاهی می‌یابد، بلکه ترغیب می‌شود کالا را خریداری نماید.فهرست مطالب مقدمهفصل یک: برون‌سپاری خدمات لجستیکمقدمهبرون‌سپاریمزایا و معایب برون‌سپاریدلایل استفاده از برون‌سپاریفرایند برون‌سپاری فعالیت‌های لجستیک سازمانلجستیکاهداف لجستیکاهمیت لجستیک در دنیای صنعتی امروزاهمیت‌ اقتصادی‌ لجستیکاهمیت‌ مدیریتی‌ لجستیکرابطه بین اجزای لجستیکعرضه خدمات لجستیکیبین‌المللی شدن عملیات لجستیکیفرصت‌ها و تنگناها برای ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی در اروپای جدیدراهبردهای لجستیک برای اروپای مرکزی و شرقیفصل دوم: یکپارچگی و لجستیکمقدمهضرورت مدیریت یکپارچه لجستیکیکپارچگی لجستیکی درونی، عمودی و افقییکپارچگی لجستیکی درونییکپارچگی لجستیکی عمودییکپارچگی لجستیک بنگاهلجستیک و یکپارچگی بین دپارتمانیشرایط محیطی، ساختار سازمانی و یکپارچگی لجستیکلجستیک: از کارکرد تا فرآیندپیکربندی‌های لجستیکیکپارچگی لجستیک و تولیدیکپارچگی و رضایتمندی یا خدمت به مشتریفصل سوم: انتخاب تأمین‌کننده مناسب لجستیکیمقدمهانتخاب تأمین‌کنندهتأمین‌کننده خدمات لجستیکشیوه‌های گوناگون انتخاب تأمین‌کننده مناسبروش‌های ارزیابی عملکردفصل چهارم: زنجیره تأمینتاریخچه زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمینزنجیره تأمینتعریف مدیریت زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمین و مفاهیم آنشکل‌گیری مدیریت زنجیره تأمینذخیره تأمین جهانیهماهنگی بین جریان‌هاسطوح مدیریت زنجیره تأمینزنجیره تأمین داخلی و خارجیانواع رویکردها به مدیریت زنجیره تأمینفرآیندهای مدیریت زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمین لارجزنجیره‌های تأمین ترکیبیتعریف مدیریت زنجیره تأمین لارجپارادایم‌های تشکیل دهنده مدیریت زنجیره تأمین لارجمدیریت زنجیره تأمین نابمدیریت زنجیره تأمین چابکمدیریت زنجیره تأمین تاب آورمدیریت زنجیره تأمین سبزمفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبزمحیط زیستانواع محیط زیستزنجیره تأمین سبز و توسعه پایدارتوسعه پایدارمدیریت زنجیره تأمین پایدارمسئولیت اجتماعی سازمانتعریف مسئولیت اجتماعیسیستم مدیریت زیست محیطیاستاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطیمزایای بکارگیری استانداردمدیریت زنجیره تأمین و بهره‌وری سبزسبز کردن زنجیره تأمین چیست؟اهمیت مدیریت زنجیره تأمین سبزمؤلفه‌های زنجیره تأمین سبزطراحی سبزسیستم مدیریت زیست محیطی تأمین‌کنندگانبسته‌بندی سبزموضع‌سازی سبزتولید سبزلجستیک معکوسدلایل استفاده از لجستیک معکوسآموزش و پژوهشمدیریت زیست محیطیتوزیع و بازاریابی سبزقیمت گذاری سبزترفیع سبزائتلافهای سبزمحصول سبزخرید سبزبهره وری سبزموانع دستیابی به زنجیره تأمین سبزمزایای مدیریت زنجیره تأمین سبزدلایل پذیرفتن مدیریت زنجیره تأمین سبزعوامل تاثیر گذار بر پذیرش GSCMاقدامات مدیریت زنجیره تأمین لارجاقدامات مدیریت زنجیره تأمین ناباقدامات مدیریت زنجیره تأمین چابکاقدامات مدیریت زنجیره تأمین تاب آوراقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبزاهداف مدیریت زنجیره تأمیناهمیت مدیریت زنجیره تأمینگستره مدیریت زنجیره تأمینبهینه سازی زنجیره تأمینپیوست:ارزیابی وبررسی مدلهای MADMوMCDMتصمیم گیری‌های چند معیاره (MCDM)ارزیابی و بررسی مدل‌های MADMتصمیم گیری‌های چند معیاره فازی (FMCDM)مروری بر مفاهیم و تعاریف تئوری فازیمجموعه‌های فازیریاضیات فازینمایش یک مجموعه فازیسیستم‌های فازیروش اعداد مثلثیعملیات جبری روی اعداد فازی مثلثیتکنیک دلفیمراحل تکنیک دلفی برای "غربال شاخص‌ها"مراحل تکنیک دلفی برای "پیش‌بینی"تهیه وتدوین شاخصهای اولیهتهیه وتدوین شاخصهای نهاییتکنیک تصمیم گیری چندمعیارهمعرفی فرایند AHP فازیتعیین ضرایب وزنی با روش یانگ وچانگروش بررسی سازگاری گوگوس و بوچرمعرفی فرایند تاپسیس فازیمراحل تاپسیس فازیروش تحلیل پوششی داده هادومشخصه اساسی برای تکنیک DEAماهیت مدل مورد استفادهبازده به مقیاس الگوی مورد استفادهنمونه‌ای از مثال حل شدهمقدمهبیان مسئلهاهداف تحقیقروش تحقیقتکنیک‌ها وابزار جمع آوری داده هاتجزیه وتحلیل داده هافرایند سلسله مراتبی فازی FAHPتعیین ضرائب وزنی باروش تحلیل توسعه یانگ وچانگرتبه بندی ارائه کنندگان خدمات لجستیک با تکنیک تاپسیس فازی FTOPSISتعیین رتبه بندی ارائه کنندگان خدمات لجستیکی براساس کارایی با تحلیل پوششی داده هانتیجه گیرینمونه دیگری ازمثال حل شدهمقدمهچارچوب نظری و ادبیات پژوهشروش تحقیقتکنیک دیمتلمدل‌سازی تفسیری-ساختاریتجزیه‌وتحلیل داده‌هاشناسائی و تعیین روابط شاخص‌های ارزیابی عملکرد 3PLSنقشه روابط معنادار و تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاریتعیین روابط و سطح بندی ابعاد و شاخص‌هانتیجه‌گیریمنابع

more_vert کتاب تکنیک‌های خلاقیت در کسب و کار

ادامه مطلب

closeکتاب تکنیک‌های خلاقیت در کسب و کار

کتاب تکنیک‌های خلاقیت در کسب و کار نوشتۀ سعید تقدسی، به شما کمک می‌کند کسب و کار متفاوتی داشته باشید و نسبت به رقبا در برتری قرار بگیرید. این کتاب به شما ۳۰ تکنیک کاربردی برای ایجاد تمایز را خواهد آموخت. دستاورد‌های شما در این کتاب: 1– ارزش معنوی: هر یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت مورد قبول بهتر هست؛ مولف در این کتاب موتور ذهن شما را فعال می‌کند.2– ذهن خلاق برای تمام زندگی: اگر این تکنیک‌های فوق‌العاده را یاد بگیرید در تمام جنبه‌های زندگی می‌توانید خلاق باشید و مورد احترام دیگران قرار بگیرید.3– حداقل به 10 ایده عالی می‌رسید: که می‌تواند کسب‌و‌کار و زندگی شما را متحول کند.4– یادگیری حداقل 30 تکنیک خلاقیت: در این کتاب بی‌نظیر حداقل 30 تکنیک یاد می‌گیرید که باعث خلاق شدن شما می‌شود.5– افزایش فروش: با خلاق شدن ذهن شما و اجرای ایده‌های خلاقانه، فروش شما به شدت افزایش پیدا می‌کند.6– اعتماد‌ به‌ نفس: افراد خلاق همیشه از اعتماد‌ به‌ نفس بالایی برخوردار هستد که این اتفاق برای شما هم رخ خواهد داد.7– امنیت شغلی: افراد خلاق هرگز از اخراج شدن نمی‌ترسند و به راحتی در هر لحظه و هر مکان کسب در‌آمد می‌کنند. در بخشی از کتاب تکنیک‌های خلاقیت در کسب و کار در مورد تکنیک معکوس سازی می‌خوانیم: در این تکنیک اساس کار بر معکوس کردن قرار گرفته است، یعنی بیاییم و برعکس کنیم، مثلاً‌ خیلی‌ها اعلام می‌کنند که «جنس فروخته شده به هیچ عنوان پس گرفته نمی‌شود»، که می‌گویند: «شستم، آب رفت، گشت ارشاد گیر میده، همسرم نپسندید و...» پس بیاییم آن را معکوس کنیم، بنویسیم: «جنس فروخته شده با کمال احترام پس گرفته می‌شود»، ما برعکس باشیم این یعنی فروشنده‌ی خلاق، آن‌ هم با تکنیک معکوس‌سازی. بعضی وقت‌ها هم می‌شود معکوس‌سازی در مشتری باشد، یعنی همیشه قرار نیست که مشتری از ما خرید کند، بعضی وقت‌ها هم ما می‌توانیم از مشتری خرید کنیم، این تکنیک خیلی خوبی است که من خودم خیلی وقت‌ها اگر بخواهم کسی مشتری‌ام بشود، خودم رفتم و از او خرید کردم، یعنی معکوسش کردم، اول خودم خرید کردم و بعد مشتری من شد و برای من ارزش داشت، من یک‌ بار خرید کردم ولی او یک عمر از محصول من خواهد خرید. گاهی مثلاً برای تبلیغات سیگار، در مورد مضرات سیگار حرف می‌زنند و می‌گویند سیگار برای بدن ضرر دارد، ریه‌ها را از بین می‌برد و... یک کار خلاقانه اینگونه است که برعکس به جای اینکه ما سیگار را بکشیم، سیگار دارد ما را نابود می‌کند، که این عکس با کاری خلاقانه این را نشان می‌دهد. حالا شما اگر می‌نوشتید سیگار ما رو نابود می‌کند و بسیار بد است، و تا می‌خواستید این مفهوم را انتقال بدهید، بسیار دشوار است، ولی این کار برعکس تاثیرش خیلی بیشتر خواهد بود. فهرست مطالبجنگ اول به از صلح آخرفصل اول: ویژگی‌های یک ایده‌ی مناسبشرایط لازم برای اجرایی کردن یک ایدهمغز باهوش و تنبلزمان خلاقیتیک کامیون ایدهفصل دوم: طوفان‌های فکریطوفان فکری گروهیطوفان فکری فردیتکنیک دولفیداستان کارتن خالیچند نکته حاصل تجربهفصل سوم: تکنیک‌های تغییر صفاتتغییر رنگتغییر وزنتغییر ابعاد و اندازهتکنیک تغییر بوتغییر جنسفصل چهارم: تکنیک اسکمپر (تجسم دبح)جانشین‌سازیترکیب کردنتکنیک سازگاریبزرگ‌سازیاستفاده در موارد دیگرتکنیک حذف کردنمعکوس سازیفصل پنجم: تقویت ورودی‌های مغزفصل ششم: شکستن محدودیت‌هاتکنیک «چرا»تکنیک بازگشت به مشتریتکنیک‌ای کاش...تکنیک بازگشت به گذشتهتکنیک شکستن بُعد مکانتکنیک شکستن بُعد زمانتکنیک چی می‌شد اگر...تکنیک بالشت خلاقمتحرک کردناینجا ایران استپاک کردن مسئلهالگوبرداری از طبیعتمکانیزه کردنتکنیک استخوان ماهیفصل هفتم: تکنیک‌های پیشرفتهتکنیک شکوفه نیلوفر آبیتکنیک گروه اسمی (NGT)تکنیک پی. ام. آی (I. M. P)تکنیک DO ITتکنیک در هم شکستن مفروضاتتکنیک تجزیه‌وتحلیل مورفولوژیکتکنیک سینکتیکسفصل هشتم: تقویت ذهن خلاقتکنیک توهم خلاقتکنیک استفاده از ذهن منفی بافدیدن با ذهنتقویت ذهن

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی

مقاله علمی و پژوهشی" تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی " مقاله ای است در 12  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تکنیک متن کاوی و خوشه بندی در شعارهای تبلیغاتی ، فروشگاه اینترنتی و شعار تبلیغاتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شاخص های سرمایۀ اجتماعی و تکنیک فازی دیمتل

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شاخص های سرمایۀ اجتماعی و تکنیک فازی دیمتل

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 32 عنوان فهرست منبع ارائه شده است تکنیک های تصمیم گیری ، سرمایه اجتماعی، تکنیک فازی دیمتل ، روابط متقابل و شاخص های سرمایۀ اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی

ادامه مطلب

closeمقاله اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی " مقاله ای است در 22 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جذب و تامین نیروی انسانی؛ شایستگی؛ تاپسیس فازی پرداخته شده است چکیده مقاله نزدیک به سه دهه است که بر اهمیت منابع انسانی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه­ها در سطح سازمان­ها و موفقیت آنها تأکید می­شود و امروزه مدیران منابع انسانی بر این باورند که انتخاب و انتصاب افراد شایسته متناسب با جایگاه شغلی، این ارزشمندی را نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل اثرگذار بر الگوی جذب منابع انسانی مبتنی‌بر شایستگی در شرکت‌های پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل 44  قانون اساسی از طریق تحلیل محتوا و مصاحبه با پنل خبرگان و طبقه­بندی آن در 8 بُعد اصلی شامل عوامل محیطی مؤثر بر تعیین راهبردها، متولیان جذب و تأمین نیروی انسانی، برنامه­ریزی منابع انسانی مبتنی‌بر شایستگی‌های شغلی صنعت، تعیین معیارهای شایستگی، تطبیق شایستگی‌ها با مشاغل، اقدامات جذب نیروی انسانی، اقدامات تأمین نیروی انسانی و پیامدهای داخلی و خارجی، به اولویت‌بندی این عوامل توسط مسئولین و مدیران منابع انسانی  شرکت‌های هولدینگ خلیج فارس از روش تاپسیس فازی می‌پردازد. نتایج اولویت‌بندی نشان داد که تعیین تعداد مناسب افراد، دانش فنی، گروه‌گرایی، ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای، خواسته‌های حقوقی، پیاده‌سازی فرایند استخدام، توانمندسازی کارکنان و عدالت‌محوری در جذب نیروی انسانی و عامل رقابت در هریک از ابعاد مؤثر بر الگو، دارای بالاترین اولویت بوده است.  عنوان مقاله [English] Prioritizing the Factors Affecting the Recruitment of Human Resource and Providing an Appropriate Model Based on the Merit System چکیده [English] The importance of human resource has been highlighted as the most valuable assets at organizational and their successes for about three decades. Today, human resource managers believe that selection and appointment of competent employees in accordance with their jobs reveal the value of human resource. This study is aimed at identifying factors influencing the efficiency of human resource recruitment model in petrochemical companies covered by Article 44 of the Iranian Constitution. The research is conducted through content analysis by interviewing panel experts.  Its classification contains eight main dimensions including environmental factors affecting the determination of strategies, authorities of recruitment and supply of human resources, human resource planning based on industry professional competencies, determination of merit standards, adjustment of competencies with occupations, human resources recruitment measures, human resources supply measures, and internal and external consequences. The research resulted in the prioritizing these factors by authorities and resource managers at Persian Gulf Human Holdings Companies by Fuzzy Topsis technique. The results of prioritization showed that the following factors are the most prior factors affecting the model: determining the sufficient number of people, technical knowledge, group orientation, evaluating professional competencies, legal demands, implementing the recruitment process, empowering employees, justice-orientation in attracting human resources, and competition factor in each dimensions. کلیدواژه‌ها [English] recruitment and supply of human resources, competency, Fuzzy Topsis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert رسیدن به آرامش بدون دارو

ادامه مطلب

closeرسیدن به آرامش بدون دارو

«سرِخود داروی آرام بخش مصرف می کنه! من واقعا نگرانشم» آیا شما هم نگران این گروه از اشخاص هستید؟ حتما در میان بستگان و دوستان شما هم اشخاصی هستند که به جای به کار بردن روش های بدون دارو برای رسیدن به آرامش، از داروهای آرامش بخش بدون تجویز پزشک استفاده می کنند. جالب است بدانید که این وضعیت تنها در کشور ما و مختص به هم میهنان ما نیست. حتی در آمریکا هم براساس آمار موسسه ملی سوءاستفاده از دارو در سال 2010 تقریبا 16 میلیون آمریکایی به دلایل غیرپزشکی دارو مصرف کرده اند که یکی از داروهایی که این اشخاص استفاده کرده اند، داروهای بنزودیازپینی Bezodiazepines بوده که برای رسیدن به آرامش مصرف شده است. این درحالی است که راه های بهتری برای رسیدن به آرامش بدون استفاده از دارو وجود دارد که کیفیت زندگی را بهبود می بخشد، علائم استرس را کاهش می دهد و کمک می کند تا با مشکل های عاطفی یا سلامت مقابله کنیم. به کار بردن تکنیک های آرامش بهتر از استفاده از دارو است؛ چرا که تکنیک های آرامش، استرس را در بدنتان کاهش می دهند؛ چون این تکنیک ها: ضربان قلب و تنفس شما را آرام می کنند.جریان خون را به عضلات شما بهبود می بخشند.تنش را کاهش می دهند.احساس های منفی مانند عصبانیت یا گیجی را کاهش می دهند.تمرکز را افزایش می دهند.حواس شما را از مشکل ها پرت می کنند. چند تکنیک ساده برای این که با تکنیک های آرامش آشنا شوید، مطالب ذیل را مطالعه کنید: آرامش اتوژنیک یا تصویرسازی ذهنی این تکنیک از تصاویر بصری و آگاهی بدنی استفاده می کند. در این روش شما تصور می کنید در محیطی آرام مانند یک باغ هستید و لغت ها و جمله های آرامش بخش را با خود مداوم تکرار می کنید. به این ترتیب ضربان قلب و تنفس شما آرام می شود. یا می توانید تصور کنید که در کنار ساحل قدم می زنید و آفتاب به پوست شما می تابد. حتی می توانید صدای امواج و شن هایی را که به پاهایتان می چسبد، حس کنید. آرامش جلورونده این تکنیک روی عضله ها تمرکز دارد و شامل دو مرحله می شود. ابتدا در سطحی هموار دراز بکشید. ماهیچه ها را به مدت 5 ثانیه فشرده کنید. سپس به مدت حداقل 30 ثانیه آن ها را رها کنید. این کار را برای تمام عضلات بدن از سر تا نوک انگشتان پا اتخاذ کنید. تنفس عمیق روی یک صندلی راحت بنشینید و چشم هایتان را ببندید، نفس عمیق بکشید. سپس عمل بازدم را انجام دهید و این عمل را چند بار تکرار کنید. ورزش حتما ورزش کنید. حتی یک پیاده روی ساده به مدت 30 تا 45 دقیقه هم می تواند باعث آرامش شما شود. منبع: هفته نامه زندگی مثبت

more_vert جزوه آموزشی معادلات ساختاری

ادامه مطلب

closeجزوه آموزشی معادلات ساختاری

جزوه آموزشی معادلات ساختاری دکتر میر مهرداد پیدایی و دکتر نازنین پیله وری، مباحث آماری از جمله همبستگی-رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی و آشنایی با نرم افزار smart-PLS را با زبانی ساده ارائه می‌دهد. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. مدل‌سازی مسیری - ساختاری (رویکرد مبتنی بر واریانس) و مدل معادلات ساختاری (رویکرد مبتنی بر کوواریانس) یکی از اصولی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته می‌باشد. رویکرد حداقل مربعات جزیی به عنوان دومین نسل روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری، افق‌های جدیدی را بر روی محققان علوم رفتاری گشود. این رویکرد باتوجه به مزایای خاص خود، رویکرد مناسبی برای پژوهشگران به نظر می‌رسد. تکنیک‌های نسل اول مانند رویکردهای مبتنی بر رگرسیون (رگرسیون چندگانه، تحلیل تشخیصی، رگرسیسون لجستیک) و تحلیل عاملی بیشتر در گذشته توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است که وجود محدودیت‌هایی در آن بسیاری از محققان را به سوی تکنیک‌های جدیدتری مانند تکنیک‌های معادلات ساختاری سوق داده است.

more_vert نرم افزار ماسک کردن و حذف پس زمینه Topaz Mask

ادامه مطلب

closeنرم افزار ماسک کردن و حذف پس زمینه Topaz Mask

 نرم افزار ماسک کردن و حذف پس زمینه - Topaz Mask AI v1.0.5 x64 نرم افزار ماسک کردن و حذف پس زمینه در نرم افزار های مختلف معمولا برای جداسازی قسمت های خاص عکس از تصویر پس زمینه، باید با استفاده از ابزارهای Select و بصورت دستی نقاط حساس در لبه های شیء موردنظر را انتخاب کنید و برای اینکه انتخاب های دقیقی داشته باشید و نتیجه خوبی بدست آید شاید مجبورباشید زمان زیادی را به این کار اختصاص دهید.نرم افزار Topaz Mask AI به لطف استفاده از فناوری هایی نظیر یادگیری ماشین (Machine learning Technology) و استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی امکان ایجاد و اعمال ماسک های دقیق و پیچیده ای را برای کاربرانش فراهم می کند.در مقایسه با فتوشاپ، هنگام استفاده از Mask AI برای ایجاد ماسک های با کیفیت، نیازی نیست تا با براش ها و دیگر ابزارهای خسته کنند وقت خود را هدر دهید. تنها کافیست مرزهای تقریبی شیء موردنظرتان در عکس را انتخاب کنید و با یک کلیک آنچه می خواهید را از پس زمینه حذف نموده و سپس تصویر دلخواه دیگری را به جای پس مینه قرار دهید. تکنیک های شبکه های عصبی بکار رفته در نرم افزار لبه های شیء را به خوبی تشخیص می دهند تا یک ماسک خوب داشته باشید. قابلیت های کلیدی نرم افزار Topaz Mask AI:- اعمال ماسک حذف پس زمینه با تکنیک های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی- ساده‌سازی فرآیند انتخاب لبه های شیء- تغییر تصویر پس زمینه عکس تنها با چند کلیک- انتخاب دقیق لبه ها با بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی- عدم نیاز به طی مراحل پیچیده و زمان ‌بر انتخاب و حذف آبجکت ها از عکس

more_vert کتاب قدرت تندخوانی

ادامه مطلب

closeکتاب قدرت تندخوانی

تونی بوزان در کتاب قدرت تندخوانی، با استفاده از تکنیک‌های تندخوانی شما را قادر می‌سازد که سرعت خواندن خود را بالا ببرید و توانایی‌تان را برای درک اطلاعات در محیط کار، طی مطالعه و در اوقات فراغت، دگرگون سازید. برای کسب موفقیت، تکنیک‌ها و فنون پیشگامانه تونی بوزان را کشف کنید. آیا مایلید که: بتوانید در هر دقیقه 100 کلمه بخوانید. قدرت تمرکز و درک خود را بهبود بخشید. توانایی خود را برای حفظ و نگهداری اطلاعات تقویت کنید. اگر پاسخ شما به این پرسش‌ها یک «بله» پر طنین است، خوشحالم که می‌توانم به شما بگویم، می‌توانید به همۀ این اهداف دست یابید و یک بار دیگر با تکنیک‌های سواد ذهنی تونی بوزان (Tony Buzan) آشنا شوید. تونی بوزان در سراسر کتاب قدرت تندخوانی (Speed Reading)، تکه‌های راحت و هضم‌ شدنی اطلاعات را در اختیارتان قرار می‌دهد تا شما را در درک بهتر مطالب یاری رساند و توانایی‌تان را برای خواندن و حفظ و نگهداری اطلاعات تقویت کند.تکنیک‌ها و تمرین‌هایی را خواهید آموخت که مغزتان را به کار می‌اندازد، به‌ نحوی که کارآمدتر و مؤثرتر از همیشه کار خواهد کرد. تونی بوزان مخترع نقشه‌های ذهنی و از صاحب‌نظران برجسته‌ی دنیا در زمینه‌ی مغز و یادگیری است. کتاب‌های او موفقیت بسیاری را در بیش از 100 کشور دنیا کسب کرده‌اند و به 30 زبان ترجمه شده‌اند. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: تندخوانی و مغزفصل دوم: چگونه بخوانیدفصل سوم: هفت گام برای افزایش سرعتِ خواندنفصل چهارم: مشکلات خواندنفصل پنجم: چشمان حیرت‌انگیزفصل ششم: تندخوانی خود را تقویت کنیدفصل هفتم: مجموعۀ واژگان خود را طراحی کنیدفصل هشتم: سرعت‌تان را افزایش دهیدفصل نهم: میزان پیشرفت خود را بیازماییدنتیجهبرای مطالعۀ بیشتر

more_vert کتاب «پایان کم ­درآمدی، آغاز توانگری»

ادامه مطلب

closeکتاب «پایان کم ­درآمدی، آغاز توانگری»

کتاب «پایان کم ­درآمدی، آغاز توانگری» به همت ۲ مترجم کُرد ترجمه شد کتاب «پایان کم ­درآمدی، آغاز توانگری» اثر جرالد ماندیس به همت برادران هادی و مهدی زندکریمی از مترجمان کردستانی ترجمه و روانه بازار نشر شد. کتاب «پایان کم ­درآمدی، آغاز توانگری» نخستین متن رسمی در مورد بیماری «کم ­درآمدی» است که با استقبال بین المللی خوبی مواجه شده و اکنون به زبان فارسی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. در این کتاب مفهوم «کم ­درآمدی» به عنوان یک بیماری معرفی شده است، یک بیماری چند جانبه که همچون ویروس در افکار و احساسات و رفتارهای ما نفوذ می‌کند و ما را با قابلیت‌ها و استعدادهای درونی‌مان بیگانه می‌کند و یکی از تلخ‌ترین نتایج آن این است که به رغم تمام تلاش‌هایمان درآمد کافی برای برآورده‌کردن نیازهایمان نداریم. اما این کتاب ما را با این بیماری تلخ و عوارض ناخوشایند آن تنها نمی‌گذارد، بلکه پس از معرفی جنبه‌های مختلف آن راهکارها و تکنیک‌های کاربردی تحت عنوان «برنامه توانگری» به ما ارائه می‌دهد تا در سه سطح افکار، احساسات و رفتارهایمان متحول شویم. یکی از ویژگی های مفید این کتاب راهکار معنوی آن برای مقابله با بیماری کم‌درآمدی است که در نوع خود اولین رویکرد با این نگاه متفاوت است. ویژگی دیگر این کتاب کاربردی بودن تمرین ها و تکنیک های آن است. نویسنده در تمام مرحله گام به گام با خواننده همراه است و پا به ‌پای او پیش می‌رود و همزمان تجربیات خود و افراد دیگر را به اشتراک می گذارد. تنوع تکنیک ها و تجربه‌های فراوان کتاب از دیگر ویژگی های مفید این کتاب است که کمک می کند افراد مختلف با دیدگاه های مختلف بتوانند از این کتاب بهره ببرند. در نهایت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب این است که مبتنی بر تجربیات حقیقی است. هم نویسنده و هم مترجمین و هم افراد زیادی دیگری در سطح دنیا از این تکنیک ها استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند تحولی حقیقی در زندگی خود تجربه کنند. اطمینان داشته باشید که اگر شما نیز این تکنیک ها را انجام دهید میتوانید از بیماری کم‌درآمدی رها شوید. کتاب «پایان کم­ درآمدی، آغاز توانگری» دارای ۲۵۶ صفحه بوده و به قیمت ۴۰۰ هزار ریال در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

more_vert کتاب ذهن استراتژیست،‌ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی

ادامه مطلب

closeکتاب ذهن استراتژیست،‌ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی

کتاب ذهن استراتژیست،‌ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی نوشته مجتبی لشکربلوکی و سید حسین جلالی است که انتشارات آریاناقلم آن را منتشرنموده است بررسی موضوع کتاب: تفکر استراتژیک نوعی مهارت ذهنی است که به شخص اجازه میدهد از بین هزاران متغیر، هوشمندانه متغیرهای استراتژیک را شناسایی کند و از بین دهها گزینه، گزینههایی را انتخاب کند که تأثیر اساسی در نتایج کلیدی عملکرد دارند. تفکر استراتژیک بیش از آنکه ذاتی باشد آموختنی است و افراد فاقد این نبوغ می توانند با به کارگیری مجموعه‌ای از روشها و رویکردها مهارت تفکر استراتژیکشان را پرورش دهند،تفکر استراتژیک اصولی دارد که در ابتدا باید آنها را آموخت و فهمید و سپس، هر یک از این اصول را در عرصه عمل و در زندگی حرفهای و شخصی به کار بست.

more_vert کتاب تکنیک‌های طلایی در پروپوزال نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب تکنیک‌های طلایی در پروپوزال نویسی

کتاب تکنیک‌های طلایی در پروپوزال نویسی، تالیف مهدی پاک نهاد، یک راهنمای کاربردی برای نگارش پروپوزال‌های دانشگاهی است. برای هر دانشجویی در مقاطع عالی آموزش دانشگاهی، بالاخره زمانی می‌رسد که باید به‌ طور جدی با یک موضوع تحقیقاتی روبرو شود و دست‌کم برای انجام امور معمول فارغ‌التحصیلی هم که شده، یک پژوهش حرفه‌ای و نظام‌مند دانشگاهی را به انجام برساند. هر دانشجویی باید برای اتمام دوران تحصیلش، با نوشتن یک تحقیق کامل و آکادمیک، به دانشگاه ثابت کند لایق گرفتن مدرک دانشگاهی‌اش است. پس دیر یا زود، هر دانشجویی، با این ماجرا روبرو می‌شود. بسیار خب! شما مانده‌اید و تحقیقی که مثل یک هفت‌خوان، جلوی راهتان قرار گرفته؛ چه‌کار باید بکنید؟ کتاب تکنیک‌های طلایی در پروپوزال نویسی، به سوالات زیر پاسخ می‌دهد: - چطور موضوع مناسبی برای پروپوزال انتخاب کنم؟ - چطور استاد راهنما انتخاب کنم؟ - چطور از تکراری نبودن موضوع پایان نامه‌ام مطمئن شوم؟ - چطور اجزای اصلی پروپوزال را بشناسم و کامل کنم؟ - چطور فرم پروپوزال دانشگاهم را آماده کنم؟ - چطور پروپوزال را اصلاح و تصویب کنم؟ - چطور پروپوزال را در ایران داک ثبت نهایی کنم؟ مجموعه «تحقیق یار»، برای جبران بخشی از همین نیاز شکل گرفت. کتاب‌های «تحقیق یار» آموزش محور و کاربردی‌اند و در آن‌ها سعی شده حتی‌الامکان از آموزش‌های خشک و نظری و «اصطلاح محور» دانشگاهی فاصله گرفته و در عوض مهارت‌ها و تکنیک‌های عملی و کاربردی برای انجام یک تحقیق دانشگاهی آموزش داده شود. این مجموعه، برای آن دسته از دانشجویانی است که می‌خواهند با تکیه‌بر دانش و توانایی خودشان، یک پژوهش حرفه‌ای و استاندارد دانشگاهی را به انجام برسانند. فهرست مطالبپیشگفتاربخش اول: پیش از نگارشگام اولگام دومگام سومبخش دوم: نگارش پروپوزالگام چهارمگام پنجمبخش سوم: پس از نگارشگام ششمگام هفتممنابع و مآخذپیوست‌ها

more_vert کتاب تکنیک‌های طلایی جستجوی علمی در اینترنت

ادامه مطلب

closeکتاب تکنیک‌های طلایی جستجوی علمی در اینترنت

با خواندن کتاب "تکنیک‌های طلایی جستجوی علمی در اینترنت" روش‌ها و ترفندهای شگفت‌انگیز جستجو در اینترنت را می‌آموزید. این کتاب، راهنمای کاربردی مناسبی برای دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و هر کسی که به نوعی نیازهای اطلاعاتی خود را در اینترنت جستجو می‌کند، خواهد بود. کتاب راهنمای جستجوی علمی در اینترنت، همانند جعبه ابزاری است که به کمک آن می‌‌توانید در اینترنت به مقالات، کتب، تصاویر، ویدئوها، منابع آموزشی و اشخاصی که به آنها نیاز دارید، دست پیدا کنید. در کتاب تکنیک‌های طلایی جستجوی علمی در اینترنت می آموزید:شنایی با موتور جستجوگر گوگل و نحوه عملکرد آنترفندهای جستجوی متن، عکس، پادکست و ویدئوآشنایی با مهم‌ترین دانشنامه‌های آنلایننحوه جستجوی کتاب در پایگاه‌های بین المللی و فارسی‌زباننحوه جستجوی مقالات علمی پژوهشی و ISIجستجو در آمازون، گوگل اسکالر، گوگل بوک، پروکوئست و ...معرفی بانک‌های اطلاعاتی برتر جهان (ساینس دایرکت، الزویر، اسکوپوس، اشپرینگر، sage، امرالد و ...)معرفی بانک های اطلاعاتی برتر فارسی زبان (مگ ایران، سیویلیکا، نورمگز، SID، ایراک داک و ...)نحوه کار با شبکه تخصصی لینکدین و جستجوی متخصصان آنلاینآشنایی با آموزش آنلاین و سایت های آنلاین آموزش محور فهرست مطالبفصل اول: جستجوی عمومی در اینترنتفصل دوم: دانشنامه های آنلاینفصل سوم: جستجوی تخصصی در اینترنتفصل چهارم: آموزش آنلاینپیوست ها و ضمائم

more_vert کتاب تفکر و نو اندیشی

ادامه مطلب

closeکتاب تفکر و نو اندیشی

تمرکز آنچه در کتاب رسمی به عنوان چطور فکر کردن آموزش داده می شود (اگر اساسا چنین مباحثی آموزش داده شود!)، بیشتر روی مهارت های تحلیلی و نحوه شناختن خواسته، پیدا کردن یا دنبال کردن یک روند منطقی برای یافتن «پاسخ» است. حذف گزینه های نادرست و رسیدن به یک جواب درست. روش دیگری هم برای فکر کردن هست. روشی که تمرکز آن بر روی پروراندن ایده هاست، ایجاد احتمالات مختلف و جستجو برای پاسخ های درست به جای یک پاسخ درست. هر دوی این روش ها می توانند موفق و کارآمد باشند ولی دومی در طول تحصیلات رسمی و بعد هم آکادمیک نادیده گرفته می شود. فهرست مطالبمقدمهدر مورد تفکر و نو اندیشی بیشتر بدانیمتکنیک های پرورش تفکر و نو اندیشیمحرک های تفکر و نو اندیشینحوه اجرای تکنیک های تفکر و نو اندیشیموانع تفکر و نو اندیشیآدم های خلاق

more_vert مقاله علمی و پژوهشی در مورد رهنگاری فناوری و تکنیک فراترکیب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی در مورد رهنگاری فناوری و تکنیک فراترکیب

مقاله علمی و پژوهشی توسعه چارچوب ترکیبی رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک فراترکیب مقاله ای است که در 21 صفحه و با 65 عنوان فهرست منابع منتشر شده است  چکیدهدر محیط پرتلاطم و پویای امروز، هدایت مسیر توسعه فناوری، مشتمل بر هدف­گذاری، اتخاذ راهبردها و تدوین سیاست­ها؛ لازمه توسعه موفق آن به­شمار می­رود. اما فناوری چه درون­زا و مبتنی بر فعالیت­های تحقیق و توسعه داخلی باشد چه با منشاء خارجی و برون­زا تلقی شود؛ مستلم سیاستگذاری و مدیریت صحیح بر فرایند توسعه فناوری و رهنگاری آن است. لذا رهنگاری فناوری با هدف همراستایی استراتژی­های سازمان در جهت دستیابی به اهداف کسب وکار به عنوان یک ابزار مدیریتی پشتیبان کسب وکار قلمداد شده و بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد. پژوهش­های متعددی در این حوزه صورت گرفته و مدل­ها، فرایندها و چارچوب­های مختلفی برای نمایش رهنگاشت­ها و اجرای فرایند رهنگاری ارائه شده­است. با این وجود کمبود پژوهشی که به بررسی سیستماتیک و تحلیلی این مطالعات پرداخته باشد احساس می شود. لذا این پژوهش می­کوشد با استفاده از تکنیک فراترکیب و تفسیر تطبیقی 73 پژوهش (از سال 1997 تا 2016[i]) در حوزه رهنگاری فناوری، به ارائه یک چارچوب ترکیبی از مولفه­های اصلی رهنگاری فناوری (دیدگاه­های مختلف نست به رهنگاری، نیازمندی­های رهنگاری، فرایند رهنگاری، مولفه های رهنگاشت، شکل و قالب رهنگاشت و تکنیک­های اثربخش در رهنگاری) بپردازد. این چارچوب پیشنیاز تحقیقات آتی در حوزه رهنگاری (توسعه فرایند رهنگاری و یا تدوین رهنگاشت نوین در حوزه های تخصصی) می­باشد. در پایان با استفاده از نظر خبرگان و آنتروپی شانون کفایت و اهمیت مولفه های شناسایی شده در چارچوب پیشنهادی، ارزیابی می­شود.