جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH

ادامه مطلب

closeمقاله معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH

مقاله علمی و پژوهشی " معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH" مقاله ای است در 34 صفحه و با 63 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نوسانات نرخ ارز، تجزیه موجک، GARCH پرداخته شده است چکیده مقاله نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک‌های بسیاری را بر سایر بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌سازد. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک‌های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس‌های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب‌تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل‌های GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل‌سازی شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازده بورس اوراق بهادار تهران، قیمت نفت، مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-‌سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان‌ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان‌های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا‌داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان‌های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به‌علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس‌بندی نوسان‌های قیمت نفت حساس بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک" مقاله ای است در 41 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تثبیت‌کننده‌های خودکار؛ مالیات بر درآمد؛ سیکلهای تجاری؛ خود رگرسیون برداری ساختاری؛ رهیافت موجک پرداخته شده است چکیده مقاله به طور معمول، در یک نظام مالی، تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی به جهت کمک به تثبیت نوسانات بخش ادواری تولید یا سیکلهای تجاری وجود دارند. این مقاله یک تحلیل تجربی درمورد نقش تثبیت‌کننده خودکار مالیات بر درآمد را با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری ارائه می‌دهد. این مطالعه همچنین به بررسی ارتباط بین مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار طی یک مدل تجربی که در برگیرنده نقش و اثرات وابسته به ابزار مالیات بر درآمد با توجه ارتباط متقابل بین مالیات بر درآمد، قیمت نفت و سیکلهای تجاری است، می‌پردازد. در این مطالعه تحلیل ضریب همبستگی متقاطع نشان داد که در کل دوره مورد بررسی بخش ادواری یا سیکلی قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی یک متغیر پیشرو نسبت به ادوار مالیات بر درآمد محسوب می‌شود. از طرف دیگر تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی بخش ادواری تولید ناخالص داخلی نشان داد که تکانه‌های مالیات بر درآمد، سهم اندکی را در توضیح سیکلهای تجاری در ایران دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار، طی دو دوره زمانی متفاوت رفتار نامتقارنی را درتعدیل سیکلهای تجاری از خود نشان داده است. عنوان مقاله [English] Investigate Income-tax as an automatic stabilizer and business cycles adjustment with Wavelet spectrum analysis approach چکیده [English] Generally the automatic stabilizers exist in the fiscal system so as to contribute to stabilize the cyclical fluctuations of output or business cycles adjustment. This paper presents an empirical analysis of the effects of automatic fiscal stabilizers on business cyclesadjustment using the structural vector autoregressive model. This paper investigates the relevance of income- tax as an automatic fiscal stabilizer in Iran economy by an empirical analysis of the role and impact thereof with regard to the main aspects of interaction between income- tax, oil price over the business cycles. In this study, cross-correlation coefficient analysis shows that: oil price and output cycles are considered as leading indicator compared with income- tax cycles. The forecast error of Variance Decomposition of GDP cycles also showed that income- tax shocks have relatively small share in explanation business cycles fluctuations. This study also showed that income- tax as an automatic fiscal stabilizer have had an asymmetric behavior on business cycles adjustment in two different sample periods. کلیدواژه‌ها [English] automatic fiscal stabilizer, income- tax, business cycles, structural vector autoregressive, Wavelet spectrum analysis approach دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی تجزیه سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی تجزیه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی تجزیه سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای، الکتروشیمی تجزیه‌ای ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert مقاله تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید

ادامه مطلب

closeمقاله تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید

مقاله علمی و پژوهشی " تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید" مقاله ای است در 37 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اثر ساختاری، اثر تولیدی، اثر شدت انرژی، تحلیل تجزیه شاخصی، تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با استفاده از ترکیب روش‌های تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید با رویکرد ضربی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره‌ای و زنجیره‌ای به تجزیه عوامل مؤثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری، شدت انرژی بخشی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی فنی، جانشینی نیروی کار با انرژی و جانشینی سرمایه با انرژی برای سه‌بخش اقتصادی کشور، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی در دوره زمانی سال‌های 1391-1385، و به تفکیک انرژی‌های مصرفی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در سه بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی افزایش داشته است و در این میان به تفکیک بخش‌های اقتصادی، اثر جانشینی نیروی کار با انرژی و به تفکیک بخش‌های اقتصادی و انرژی مصرفی، اثر تولیدی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر تغییرات کل شدت انرژی داشته‌اند. اثر جانشینی نیروی کار با انرژی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر اثر شدت انرژی بخشی داشته است و اثر تغییرات کارایی فنی در طی دوره مورد بررسی در کل موجب کاهش مصرف انرژی شده است و اثر تغییرات کارایی فنی، پایین‌ترین سهم را در توضیح رشد مصرف کل و شدت انرژی داشته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره‌ای نتایج واقعی‌تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی" مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در ایران " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در ایران ، تئوری داده بنیاد ، مدل حرفه ای بریتانیا ، مدل ناپفل ، روشهای تحلیلی خط مشی و نوآوری پژوهش اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert سئوالات آزمون دکترای سال 97 رشته شیمی تجزیه

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای سال 97 رشته شیمی تجزیه

بانک مقالات ایران برای آشنایی هر بیشتر دانشجویان و علاقمندان سئوالات آزمون دکترای سال 97 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را منتشر می نماید   برای دریافت سئوالات آزمون دکترای رشته شیمی تجزیه سال 97  از لینک زیر استفاده نمائید  

more_vert کتاب تکنولوژی‌های متداول تجزیه و تحلیل کلر در آب

ادامه مطلب

closeکتاب تکنولوژی‌های متداول تجزیه و تحلیل کلر در آب

کتاب تکنولوژی‌های متداول تجزیه و تحلیل کلر در آب نوشته دانیل ال. هارپ، روش‌های تصفیه و گندزدایی آب را شرح می‌دهد و انواع آن را بررسی می‌کند. کلرزنی منابع آب عمومی تقریباً 100 سال است که انجام می‌شود، با وجود اینکه در مورد جوانب مثبت و منفی گندزدایی با کلر بسیار بحث شده اما در بسیاری از موارد کلر به عنوان ماده شیمیایی، بیشترین استفاده را برای گندزدایی آب داشته است. در بخشی از متن کتاب تکنولوژی‌های متداول تجزیه و تحلیل کلر در آب می‌خوانیم: انتخاب یک سیستم تحلیلی جهت آزمایش کلر به عوامل و موقعیت‌های مختلفی بستگی خواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر آزمایش کلر برای پیروی از مقررات انجام می‌شود روش انتخابی باید برای آژانس‌های نظارتی قابل قبول باشد. تحت شرایط مخصوصی استفاده از استفاده از لوازم بصری آزمایش در محل نتایج قابل قبولی را فراهم خواهد کرد. بعضی موقعیت‌ها به تجزیه و تحلیل مستمر و با استفاده از یک آنالیزکننده فرایندی نیاز دارد. در ادامه راهنمایی جهت انتخاب مناسب‌ترین سیستم آزمایشی کلر برای یک وضعیت خاص ارائه می‌شود. فهرست مطالبفصل 1: بررسی اجمالی شیمی کلر در تصفیه آبفصل 2: روش‌های تجزیه و تحلیلی برای کلر و کلرآمین‌ها2-الف- روش رنگ‌سنجی DPD2-ب- روش تیتراسیون DPD2-ج- تیتراسیون یدمتریک2-و- روش‌های تیتراسیون آمپرومتریک2-د- روش‌های تحلیل متعارف دیگرفصل 3: روش‌های تداخل و منشأهای خطاها3-الف- ملاحظات نمونه‌گیری3-ب- تداخل‌های مشترک در تمام روش‌های کلر3-ج- خطاهای معمول تعیین کلرکل3-و- تداخل‌ها در روش DPD3-د- تداخل‌ها در روش آمپرومتریکفصل 4: مقایسه و سنجش عملکردها4-الف- مقایسه وسایل در محل و آزمایشگاهی4-ب- ارزیابی عملکرد فرآیندهای تجزیه و تحلیل کلر باقیماندهفصل 5: انتخاب سیستم آزمایش مناسب5-الف- آزمایش در موقعیت5-ب- آزمون آزمایشگاهی5-ج- آزمایش‌های خودکار آنلاینفصل 6: نتیجه‌گیری

more_vert جزوه آموزشی معادلات ساختاری

ادامه مطلب

closeجزوه آموزشی معادلات ساختاری

جزوه آموزشی معادلات ساختاری دکتر میر مهرداد پیدایی و دکتر نازنین پیله وری، مباحث آماری از جمله همبستگی-رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی و آشنایی با نرم افزار smart-PLS را با زبانی ساده ارائه می‌دهد. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. مدل‌سازی مسیری - ساختاری (رویکرد مبتنی بر واریانس) و مدل معادلات ساختاری (رویکرد مبتنی بر کوواریانس) یکی از اصولی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته می‌باشد. رویکرد حداقل مربعات جزیی به عنوان دومین نسل روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری، افق‌های جدیدی را بر روی محققان علوم رفتاری گشود. این رویکرد باتوجه به مزایای خاص خود، رویکرد مناسبی برای پژوهشگران به نظر می‌رسد. تکنیک‌های نسل اول مانند رویکردهای مبتنی بر رگرسیون (رگرسیون چندگانه، تحلیل تشخیصی، رگرسیسون لجستیک) و تحلیل عاملی بیشتر در گذشته توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است که وجود محدودیت‌هایی در آن بسیاری از محققان را به سوی تکنیک‌های جدیدتری مانند تکنیک‌های معادلات ساختاری سوق داده است.

more_vert کشف باکتری جدید در خاک با قابلیت تجزیه ترکیبات شیمیایی سرطان‌زا

ادامه مطلب

closeکشف باکتری جدید در خاک با قابلیت تجزیه ترکیبات شیمیایی سرطان‌زا

 محققان دانشگاه کرنل واقع در نیویورک آمریکا، گونه جدیدی از باکتری‌های خاک را شناسایی کردند که توانایی تجزیه مواد ارگانیک از جمله ترکیبات شیمیایی سرطان‌زایی را دارد که در هنگام سوزاندن زغال‌سنگ، نفت و زباله تولید می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری ساینس‌دیلی، این باکتری جدید متعلق به خانواده Paraburkholderia است که به دلیل قابلیت تجزیه ترکیبات آروماتیک و همچنین تشکیل گره‌هایی در ریشه گیاهان که موجب تثبیت نیتروژن می‌شود، شناخته شده‌ است.در این تحقیقات ابتدا توالی ژن‌های آر ان ای ریبوزومی باکتری تعیین شد تا مشخص شود این باکتری یک گونه جدید است. در بررسی‌های بعدی مشخص شد این باکتری در تجزیه هیدروکربن‌های آروماتیک که بخش عمده‌ای از ساختار توده زیستی گیاهان و مواد ارگانیک خاک را تشکیل می‌دهند، مهارت خاصی دارد. هیدروکربن‌های آروماتیک در ساختار آلاینده‌های سمی موسوم به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PHA) نیز یافت می‌شوند.به اعتقاد محققان، این باکتری جدید یکی از عوامل مهم و موثر بر چرخه کربن خاک است. بر اساس تحقیقات اولیه، درختان کربن مورد نیاز باکتری را تامین می‌کنند و در مقابل باکتری ترکیبات ارگانیک خاک را تجزیه و مواد مغذی موردنیاز درختان مانند نیتروژن و فسفر را تامین می‌کند.اکنون محققان در تلاشند تا اطلاعات بیشتری را در رابطه با همزیستی این باکتری و درختان جنگل به دست آورند.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology منتشر شده است.

more_vert ابداع روش جدید تجزیه هیدورژن از آب

ادامه مطلب

closeابداع روش جدید تجزیه هیدورژن از آب

محققان استرالیایی رویه جدیدی برای تجزیه کارآمدتر و ارزان‌قیمت‌تر آب به هیدروژن ابداع کرده‌اند که می‌تواند آب را با راندمان بی‌سابقه انرژی ۸۳.۷ درصد تجزیه کند. به گزارش پایگاه اینترنتی نیواطلس، محققان دانشگاه «نیو ساوت ولز» در استرالیا ادعا می‌کنند که این روش کارآمدتر و ارزان‌قیمت‌تر تجزیه هیدروژن از آب می‌تواند آغازگر اقتصاد هیدروژن «سبز» باشد. این روزها وسایل زیادی بر اساس ایده «اقتصاد هیدروژنی» ساخته می‌شوند؛ در ایده اقتصاد هیدروژنی، سوخت فشرده هیدروژن به یک منبع انرژی مانند بنزین تبدیل می‌شود و خودروهای پیل سوختی (fuel cell) که برای تولید برق از هیدروژن استفاده می‌کنند در کنار خودروهای برقی و موتورهای احتراقی قرار می‌گیرند. اکنون در استرالیا هیدروژن از طریق یکی از کثیف‌ترین روش‌های محیط زیستی ممکن یعنی سوزاندن زغال سنگ قهوه‌ای تولید می‌شود؛ در این رویه برای تولید سه تن هیدروژن فشرده مایع، به ۱۶۰ تن زغال سنگ نیاز است و ۱۰۰ تن دی اکسید کربن نیز به عنوان محصول جانبی تولید می‌شود. اما روش «سبز» (سازگار با محیط زیست) تولید هیدروژن، تجزیه آن از آب با استفاده از الکترولیز است. در این روش آب در ظرفی قرار می‌گیرد که دارای دو الکترود است و برق در آنها جریان دارد. با اتصال جریان برق در میان الکترودها، اکسیژن در آند و هیدروژن در کاتد جمع می‌شود و اگر در این رویه جریان برق به طور مدام برقرار باشد در این صورت می‌توان به صورت سبز هیدروژن تولید کرد. اما مشکل اینجاست که تجزیه آب گران‌قیمت و ناکارآمد است و رقابت هیدروژن سبز را در برابر هیدروژن قهوه‌ای و یا بنزین دشوار می‌سازد. اکنون محققان استرالیایی اعلام کردند که موفق به ابداع روشی شده‌اند که می‌تواند آب را بالاترین راندمان انرژی که تاکنون گزارش شده، تجزیه کند. این محققان گزارش دادند که در این روش موفق شده‌اند پلاتین گران‌قیمت بر روی کاتالیزور کربن را با استفاده از «کاتالیزور نانوذرات Janus با رابط اکسید نیکل- آهن» جایگزین کند؛ مدار حاصل می‌تواند آب را با راندمان انرژی ۸۳.۷ درصد تجزیه کند. آنها در این روش برای تجزیه هیدروژن از آب از به جای کاتالیست‌های گرانول، روتین، پلاتین و ایریدیم که تولیدکنندگان بزرگ هیدروژن از آنها استفاده می‌کنند و بسیار گران‌قیمت هستند از کاتالیزور آهن و نیکل استفاده می‌کنند. مقاله‌ای در رابطه با این روش در مجله Nature Communications منتشر شده است.

more_vert مقاله جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه

ادامه مطلب

closeمقاله جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه

مقاله علمی و پژوهشی " جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه" مقاله ای است در 27 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تفکیک دعاوی؛ جمع بین دعاوی؛ قابل تجزیه بودن دعوی؛ غیر قابل تجزیه بودن دعوی؛ تجزیه یک دعوی به چند دعوی پرداخته شده است چکیده مقاله جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشاره‌ای صریح نشده است. هم‌چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می‌نماید، اشاره‌ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم‌چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می‌نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می‌باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت. عنوان مقاله [English] The Aggregation and Separation of Claims and Comparing with Disjoining an Action in Iranian and French Law چکیده [English] The aggregation and separation of claims, the disjoining an action into several actions and courts’ decision in each case are important topics. These issues are not mentioned explicitly in Iranian Civil Procedure Code (CPC), but they are considered in French law precisely. The CPC has referred to separation of claims; however, the aggregation of claims has not dealt with directly. There is no indication in the CPC as to judges’ decision in aggregation and separation of claims. In addition, there is no explicit regulation about disjoining an action into several actions and indissociably of the claim. The aim of this article is to discuss the issues of separation of claims, aggregation of claims and related judges’ decisions. Furthermore, it considers disjoining an action into several actions and pertinent cases. In doing so, by comparing Iranian law with French law, it deals with the possibility of commencing several claims through one petition, the aggregation of claims and the disjoining an action into several actions کلیدواژه‌ها [English] disjoining an action, aggregation of claims, disjoinablity of action, indisjoinablity of action, separation of action دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان آلمانی سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان آلمانی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان آلمانی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه دستور زبان آلمانی، واژه‌سازی، ترجمه متون، ساخت زبان آلمانی، مسائل آموزش زبان نظریه‌ها ، تجزیه و تحلیل خطا ، تجزیه و تحلیل کتب درسی آلمانی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert مقاله بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر در ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تجزیه انرژی، شدت انرژی، شاخص ایده‌آل فیشر، اثر شدتی، اثر ساختاری پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه به محاسبه شدت انرژی و تجزیه آن، با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر با دو اثر شدتی و ساختاری طی دوره (1385-1360) پرداخته شده است. نتایج محاسبات، تغییر ناچیز اثر ساختاری با دامنه نوسانی بین 95/0 و 06/1 را نشان می‌دهند. بزرگتر از یک بودن اثر ساختاری، نشان دهنده این است که اقتصاد کشور به سمت تولید و فعالیت‌هایی متمایل شده است که مصرف انرژی آنها بالا است. با وجود این، اندازه کوچک این اثر نشان می‌دهد که تغییر در ترکیب یا سهم فعالیت‌های اقتصادی، اثر اندکی بر افزایش شدت انرژی داشته است. اما، اثر شدتی که نشان‌دهنده تغییر در شدت انرژی مستقل از ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است، روند صعودی دارد. بزرگتر از یک بودن اثر شدتی نشان‌دهنده این است که انرژی بیشتری برای تولید محصولات مشابه گذشته استفاده شده است و سیر صعودی آن نشان می‌دهد که اتلاف انرژی و عدم کارایی در هر سال نسبت به سال پیش افزایش یافته است. روند حرکتی اثر کل شدت انرژی (نسبت شدت انرژی سال جاری به سال پایه) مشابه اثر شدتی است و تأثیر اثر ساختاری بر آن قابل چشم‌پوشی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب گزارشگری و تحلیل‌گری مالی CFA

ادامه مطلب

closeکتاب گزارشگری و تحلیل‌گری مالی CFA

امروزه با گسترش تکنولوژی و ارتقاء دانش بشر در حوزه‏ های تخصصی، نیازمند شکل‏‌گیری مراجع و انجمن‏‌های تخصصی و حرفه ‏ای هستیم. لزوم تشکیل و اهمیت این نهادها به قدری است که در پاره‏ای از زمینه‏ ها و رشته‏ های تخصصی همچون حسابداری،حسابرسی وتحلیگری حرفه‏ ای شاهد پیشی گرفتن آنها در امر سیاست‏ گذاری و تصمیم‏گیری نسبت به دولت‏ ها می‏ باشیم. چراکه این نهادها علاوه بر تدوین استانداردها و خط‏ مشی‏ های حرفه‏ ای که ملاک عمل اعضای حرفه قرار می‏گیرند، با برگزاری دوره‏ های آموزشی، آزمون و اعطای مجوز صلاحیت حرفه ‏ای، گواهینامه و همچنین نظارت مستمر، موجبات اعتلای حرفه را نیز فراهم می‏ آورند. یکی از موسسات حرفه ‏ای که به تربیت تحلیل‏گر حرفه‏ ای می‏پردازد (CFA) است. از آنجایی که آزمون‏های (CFA) مبتنی بر دو استاندارد بین‏ المللی حسابداری و استانداردهای آمریکا می باشد و نیز با توجه به کمبود متون تخصصی در سطح حسابداری میانه که مبتنی بر استانداردهای مزبور باشد، بر آن شدیم تا با ترجمه جلد سوم از سری کتاب‏های آمادگی آزمون سطح یک (CFA)، منبع جامعی برای داوطلبان آزمون‏های تحلیل‏گری مالی، مدیران مالی و دست‏اندرکاران بازار سرمایه، گردآوری نماییم. فهرست مطالبمقدمهراهنمای مطالعهفصل هفتم: مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل صورت های مالی22- مقدمه‏ ای بر تجزیه و تحلیل صورت‏ های مالی23- ساز و کار گزارشگری مالی24- استاندارد‏های گزارشگری مالیفصل هشتم: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد25- درک و فهم صورت سود و زیان26- درک و فهم ترازنامه27- درک و فهم صورت جریان وجه نقد28 - تکنیک‏ های تجزیه و تحلیل مالیفصل نهم: موجودی‏ ها، دارائی‏ های بلندمدت، مالیات بر درآمد، بدهی‏ های بلندمدت29- موجودی‏ ها30- دارایی‏ های بلند‏مدت31- مالیات بر سود32- بدهی‏ هایی غیرجاری (بلند‏مدت)فصل دهم: ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و سایر کاربردها33- کیفیت گزارشگری مالی: خط قرمزها و نشانه‏ های خطر حسابداری34- خدعه‏ های حسابداری در صورت جریان وجوه نقد35- تجزیه و تحلیل صورت‏ های مالی: کاربردهامفاهیم و اصطلاحاتFinancial Reporting and Analysis

more_vert تعیین قدمت اثر انگشت ممکن شد

ادامه مطلب

closeتعیین قدمت اثر انگشت ممکن شد

 شیمی‌دانان دانشگاه ایالتی آیووا راهی برای تعیین قدمت اثر انگشت‌ها کشف کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی «فیز»، «پیج هینرز» از دانشگاه ایالتی آیووا با استفاده از یک الگوریتم کامپیوتری مشغول تجزیه و تحلیل عینی تخریب و از هم پاشیدگی اثر انگشت در طول زمان بود تا بتواند قدمت آن را تعیین کند که متوجه نکته دیگری در داده‌هایش شد، روغن‌های چرب اشباع نشده در اثر انگشت از نتیجه سنجش‌های وی غائب بودند. محققان پس از بررسی‌های متعدد سرانجام به جواب رسیدند: با ناپدید شدن چربی‌های اشباع نشده یا تری اسیل گلیسرول‌ها از داده ها، ترکیبات دیگر ناشی از واکنش با اُزن (اُزنکافت) به جای آنها ظاهر می‌شدند. کشف این موضوع به انجام مطالعات و آزمایشات متعددی در تایید این موضوع منجر شد که اُزن باعث تجزیه و از هم پاشیدگی چربی‌های اشباع نشده در اثر انگشت می‌شود؛ این یافته اساس ابداع یک ابزار کارآمد برای تعیین قدمت اثرانگشت‌ها شد. محققان در ادامه از دستگاهی به نام «طیف سنجی جرمی واجذبی/یونشی لیزری به کمک ماتریس» یا (matrix-assisted laser desorption / ionization mass spectroscopy) استفاده کردند. این فناوری از یک لیزر برای آنالیز ترکیبات باقی مانده بر روی یک سطح استفاده کرده و سپس میزان جرم و بار الکتریکی هر جزء از یک نمونه چون روغن های مختلف موجود در یک اثر انگشت را ثبت می‌کند. این ابزار تصویربرداری به شیمیدان‌ها اجازه داد تا تجزیه روغن‌های اشباع نشده موجود در اثرانگشت را در اثر واکنش با اُزن هوا ردیابی کرده و قدمت اثر انگشت را تعیین کنند. با این وجود داده‌های این مطالعه نشان داد که میزان چربی‌های اشباع نشده در اثر انگشت افراد، میزان واکنش این چربی‌ها با اُزن و تجزیه ناشی از آن در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین هنوز به انجام تحقیقات بیشتر در این باره و همچنین در مورد عوامل زیست محیطی چون رطوبت که بر میزان واکنش چربی‌های اشباع نشده مذکور با ازن تاثیر می‌گذارند، نیاز است. گزارش این پژوهش در مجله Analytical Chemistry منتشر شده است.

more_vert مقاله بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)" مقاله ای است در 27 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرکت سهامی؛ حقوق سهامدار اقلیت؛ تجزیه؛ حقوق ایران؛ حقوق انگلستان پرداخته شده است چکیده مقاله شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه‌ نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته‏اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به ‌انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت‌های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به‌ویژه در خصوص تجزیه شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش‌بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت‌های سهامی قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Minority shareholder rights in the companies division Iran and England legal system چکیده [English] Equity firms have been emerging economically more than other firms in the legal and economic areas. Given the fact that the majority of the people in the society can be regarded as the members of these firms in various ways, they have enjoyed great satisfaction with the majority of the people. The present study aims to evaluate the minority shareholder's rights in the context of the decomposition of joint stock firms, as well as the related effects and judgments in the legal system of Iran and England. The study of the two legal systems indicates that, unlike English law, there is no specific provision regarding the decomposition of commercial enterprises, especially non-governmental organizations. In addition, based on English law, there are appropriate provisions for protecting minority shareholders, particularly in the case of corporate analysis. However, as far as Iran law is concerned, there are a few provisions in favor of a minority shareholder and the necessary support for a minority shareholder has been considered in the trade bill. Therefore, comparing the laws and regulations of the two countries can lead to many challenges and ambiguities in mergers and divisions of joint stock companies کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Stock firm, minority shareholder rights, division, Iranian law, English law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ابداع هیدروژلی که در بدن انسان حل می‌شود

ادامه مطلب

closeابداع هیدروژلی که در بدن انسان حل می‌شود

مهندسان آمریکایی در کاوش برای ساخت دستگاه‌های پزشکی پیشرفته‌ای که در بدن انسان هضم می‌شوند، هیدروژل جدیدی ابداع کرده‌اند که با قرار گرفتن در معرض نوع خاصی از نور متلاشی می‌شود. به گزارش پایگاه اینترنتی نیواطلس، این تحقیق نیاز به انجام عمل‌های جراحی «آندوسکوپی» برای بیرون آوردن ابزارهای پزشکی را برطرف می‌سازد طوریکه تنها لازم است بیماران یک لامپ ال.ایی.دی قابل هضم را ببلعند تا این ابزار به ترکیبات زیست سازگاری تبدیل و به گونه‌ای بی خطر از بدن دفع شوند. در وضعیت‌های مختلفی یک دستگاه پزشکی برای بررسی یا درمان اختلالات مختلف وارد دستگاه گوارش بیمار می‌شود. به عنوان مثال برای درمان چاقی، بالنی در معده بیمار کار گذاشته می‌شود تا با پر کردن معده بیمار، موجب سرکوب اشتها در وی شود و پس از شش یا ۱۲ ماه با جراحی آندوسکوپی بیرون آورده می‌شود. استنت‌های مری نمونه دیگری از این دستگاه‌ها هستند که برای مبارزه با تنگ شدن مری به دلیل ابتلا به سرطان یا سایر شرایط استفاده می‌شوند. اکنون محققان سرگرم ابداع مجموعه‌ای از سیستم‌هایی هستند که بتوانند در دستگاه گوارش قرار گیرند و بدون نیاز به یک رویه تهاجمی آن‌ها را از دستگاه گوارش خارج کنند. آنها با ابداع نوع جدیدی از هیدروژل حساس به نور این مشکل را برطرف کردند. پایه و اساس این ماده یک ژل پلیمر حاوی پیوندهای شیمیایی است که توسط نور در محدوده آبی تا فرابنفش از هم گسیخته می‌شوند. این پلیمر با اجزای قویتری از جنس «پلی آکریل آمید» ترکیب شده است تا ماندگاری بیشتری داشته باشد اما در این حال این قابلیت را نیز دارد که با قرار گرفتن در معرض نور متلاشی شود. همچنین این ژل با تغییر ساختار آن قابلیت‌های متفاوتی پیدا می‌کند. استفاده بیشتر از این پلیمر حساس به نور در ساخت آن به این معنی است که سریعتر تجزیه می‌شود اما از لحاظ مکانیکی ضعیفتر نیز می‌شود. زمان لازم برای تجزیه این ماده را می‌توان توسط منبع نور کنترل کرد، نور آبی روند تجزیه را کندتر می‌کند اما از نور فرابنفش بی خطرتر است. محققان برای آزمایش این هیدروژل، آن را به صورت مهر و موم یک بالن باریتریک در معده خوک قرار دادند. سپس یک لامپ قابل هضم ال.ایی.دی آبی رنگ برای شش ساعت در معده خوک قرار گرفت و باعث شد که این بالن به آهستگی کم باد شود. این در حالی است که به گفته محققان یک لامپ پرقدرت ال.ایی.دی، این ماده را در ۳۰ دقیقه تجزیه می‌کند. این تحقیق در مجله Science Advances منتشر شده است.

more_vert کتاب آموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی

کتاب آموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی نوشتۀ مهدی بنیادی، ابتدا 1000 واژه اولیه زبان را آموزش می‌دهد. البته شما این هزار واژه را حفظ نمی‌کنید بلکه به جای حفظ واژگان شما یک داستان فارسی خاص را می‌خوانید و آن را به خاطر می‌سپارید و در واقع واژگان انگلیسی تجزیه شده و به کلمات فارسی و یا گاها خود انگلیسی در این داستان ربط داده شده‌اند. این داستان دارای فرمت خاصی می‌باشد که باعث می‌شود ذهن شما به صورت اتوماتیک تلفظ واژگان را با مفهوم واژگان و هر دو آن‌ها را با کلمات شکل دهنده به جمله و داستان از هم تشخیص دهد. فقط نکته مهم این است که واژگان به کلیدهای (قسمت‌های) مختلف تجزیه شده‌اند و شما نباید به هیچ عنوان بعد از هر کلید مکث کنید. علاوه بر همه این‌ها مفهوم واژگان نیز که بر بدنه این داستان نهاده شده‌اند با کمک خود داستان به سادگی توسط خواننده درک می‌شوند. وجود این داستان دلیل اصلی یادگیری سریع انگلیسی توسط کتاب آموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی (Basic English) است، چون شما را قادر خواهد ساخت در مدت بسیار کمی تعداد زیادی واژه یاد بگیرید. در بخش پایانی کتاب کلیات گرامر به زبان ساده و بدون فرمول (این تاکتیک آموزش گرامر چیزی کاملا متفاوت با چیزی است که شما از دوران مدرسه و یا دانشگاه به یاد می‌آورید) و با مثال‌های فارسی که درحدود فقط 6 صفحه استاندارد می‌باشد توضیح داده‌ شده و شما بقیه گرامر را به صورت طبیعی از متون دریافت خواهید کرد.

more_vert کتاب صفر تا بیست کارآفرینی

ادامه مطلب

closeکتاب صفر تا بیست کارآفرینی

کتاب صفر تا بیست کارآفرینی نوشته‌ی حسن عبدی، به دنبال یافتن مسیری روشن و مشخص برای موفقیت در زمینه خلق کسب و کار و کارآفرینی است. در این اثر می‌آموزید که چگونه ایده‌های منحصر به فرد خود را خلق و تبدیل به کسب و کارهایی کنید که ثروت می‌آفریند. امروزه تقریباً تمامی جوامع برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به رفاه و رضایت و در نهایت توسعه به کسب دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی روی آورده‌اند. به طوری که در این جوامع از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و حمایت از کار‌آفرینان توانسته‌اند زمینه خلاقیت و نوآوری را تقویت و توسعه دهند. کارآفرینی به مانند دیگر علوم یاد گرفتنی و مهارت‌های مورد نیاز آن اکتسابی است. به طوری که در بیشتر کشورهای جهان، سعی بر این است تا زمینه بروز پدیده کارآفرینی فراهم شود. محقق کارآفرینی کسی است که از فرآیند کارآفرینی به عنوان یک پدیده اجتماعی کسب حداکثر دانش کند و یک الگو بیرون بکشد؛ اینکه چه محیط و اکوسیستمی برای بروز کارآفرینی لازم است؟، کارآفرین چه ویژگی‌های باید داشته باشد و چه فرآیندی را باید طی کند؟ به اعتقاد نویسنده، آموزش رسمی در دانشگاه‌هایی که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود کافی نیست و پیشرفت و اعتلای افراد زمانی فراهم می‌شود که در محیط کار و سایر جنبه‌های زندگی از چشم‌اندازی متفاوت به امور بنگرند و به کارهای متفاوت و نوظهور دست بزنند. در بخشی از کتاب صفر تا بیست کارآفرینی می‌خوانیم: داشتن ایده جدید و عالی بخشی از فرآیند کارآفرینی است، گام بعدی انجام تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی برای تعیین اینکه آیا این ایده می‌تواند به یک کسب و کار موفق تبدیل شود. تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی فرآیندی برای تعیین این است که آیا ایده از مبنای قابل قبولی برای خلق یک طرح کسب و کار موفق برخوردار و ارزش پیگیری دارد یا خیر. اگر ایده مذکور مرحله امکان‌سنجی را پشت سر گذاشت، مرحله بعدی تهیه طرح کسب و کار است. اگر این ایده قادر به گذار از این مرحله نباشد، فرد باید آن را کنار گذاشته و به سراغ ایده‌ی دیگری برود. خالق ایده نباید زمان، انرژی، پول و سایر منابع ارزشمند خود را برای ایجاد این کسب و کاری به هدر بدهد که از مرحله تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی سربلند بیرون نیامده است. مطالعه امکان‌سنجی به این سوال پاسخ می‌دهد که "آیا باید این ایده را دنبال کنیم؟" و به عنوان یک فیلتر عمل کرده و تصویری از بازار، فروش و سودآوری یک ایده کسب و کار را نشان می‌دهد و ابزاری برای انتخاب بهترین ایده از بین ایده‌های فراوان است. تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی شامل سه عنصر مرتبط به همچون تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی صنعت و بازار، تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی کالا یا خدمت و تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی مالی است. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: مفهوم و جایگاه کارآفرین1-1-مقدمه1-2- مفهوم کارآفرینی و کارآفرین1-3- جایگاه کارآفرینی در بین روش‌های کسب درآمد1-3-1- کارمند1-3-2- خوداشتغال1-3-3- کارآفرین1-3-4- سرمایه‌گذارفصل دوم: آیا ما هم می‌توانیم ایده کارآفرینانه داشته باشیم؟2-1- مقدمه2-2- خودشناسی2-3- عظمت خلقت و خلاقیت انسانفصل سوم: چگونه می‌توانیم ایده داشته باشیم؟3-1- مقدمه3-2- خودآگاهی انسان3-3- خودباوری انسان3-4- ایجاد اندیشه درست3-5- ایجاد نگرش مثبت به کار و تلاش و کسب سایر ویژگی‌های لازم3-6- خلاقیت و روش‌های افزایش خلاقیت در حل مسائل3-7- تکنیک‌های یافتن ایده‌های جدید کسب و کار3-7-1- شناسایی حوزه و رشته‌ای که به آن علاقه‌مند هستید3-7-2- توجه به کارها، مسائل، منافع و لذت‌های که مشتری با آن‌ها مواجه است.3-7-3- توجه به هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو3-7-4- توجه به توانمندی‌ها و شایستگی‌های خود فرد3-7-5- نوآوری در مدل‌های کسب و کار3-7-6- شرکت در دوره‌های آموزشی- تجربی استارت‌آپ ویکند3-8- کسب اطلاعات و دانش در مورد مسأله یا نیاز مشتریان و دنبال راه‌حل بودن3-8-1- مدیریت اطلاعات و ارتباطات3-8-2- ایده و نوآوریفصل چهارم: چگونه ایده خام خود را پخته کنیم؟4-1- مقدمه4-2- مطالعات امکان‌سنجی ایده4-2-1- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی صنعت و بازار4-2-2- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی کالا یا خدمت4-2-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی مالی4-3- دستیابی به مدل کسب و کار مناسب4-3-1- بوم مدل کسب و کار استروالدر و پیگنیور4-3-2- بوم ناب4-4- تهیه طرح کسب و کار4-4-1- راهنمایی نگارش طرح کسب و کار کاملفصل پنجم: چگونه ایده پخته خود را اجرا کنیم؟5-1- مقدمه5-2- مهارت‌های مورد نیاز کارآفرینی5-2-1- سه پایه کسب و کار5-2-2- همکاری با دیگران، تیم‌سازی و شبکه‌سازی5-2-3- دانش اقتصادی5-2-4- هوش اقتصادی5-2-5- مهارت فروش و بازاریابی5-3- تأمین منابع مورد نیاز کسب و کار5-4- تأسیس و راه‌اندازی کسب و کار5-5- مدیریت و اداره کسب و کار5-6- بیست نکته اساسی مختص کارآفرینان تازه‌کارضمائمپیوست: نمونه فرم خام طرح کسب و کار کاملمنابع