جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی مبانی و اصول تبلیغات سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مبانی و اصول تبلیغات سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی" مبانی و اصول تبلیغات سیاسی " مقاله ای است در 37 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مبانی و اصول تبلیغات سیاسی، جنگ روانی ، شست و شوی مغزی ، آثار تبلیغات و ایدئولوژی سیاسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد. مبانی تبلیغات سیاسی+اصول تبلیغات سیاسی+جنگ روانی+شست و شوی مغزی+آثار تبلیغات+ایدئولوژی سیاسی +بانک مقالات+ مقالات مدیریت رسانه + مقالات رسانه ای

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خیزش تبلیغات سیاسی در آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خیزش تبلیغات سیاسی در آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی" خیزش تبلیغات سیاسی در آمریکا " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خیزش تبلیغات سیاسی در آمریکا ، تبلیغات سیاسی گران ، رفتارگرایی ، فرویدیسم ، نظریه گلوله جادوئی ، نظریه تبلیغاتی لاسول ، نظریه افکار لیپمن و لیبرالیسم اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات

مقاله علمی و پژوهشی" راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات " مقاله ای است در 29 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات ، روان شناسی تبلیغ ، ارتباطات سیاسی و مبارزات انتخاباتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما ، فرایند تبلیغات ، رویکرد تبلیغات ، سیاستگذاری تبلیغات ، برنامه ریزی تبلیغاتی و آسیب شناسی تبلیغات اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چرخش افکار هنر روابط عمومی سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چرخش افکار هنر روابط عمومی سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی" چرخش افکار هنر روابط عمومی سیاسی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چرخش افکار هنر روابط عمومی سیاسی ، چرخش افکار، تبلیغات سیاسی و روابط عمومی سیاسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آمریکایی سازی ارتباطات سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آمریکایی سازی ارتباطات سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی" آمریکایی سازی ارتباطات سیاسی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آمریکایی سازی ارتباطات سیاسی ، تبلیغات سیاسی ، استراتژی رسانه ای و دموکراسی رسانه محور اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اینترنت و تبلیغات بازرگانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اینترنت و تبلیغات بازرگانی

مقاله علمی و پژوهشی" اینترنت و تبلیغات بازرگانی " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اینترنت و تبلیغات بازرگانی ، کاربران اینترنتی ، فناوری ارتباطی و تبلیغات اینترنتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کودکان و تبلیغات بازرگانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کودکان و تبلیغات بازرگانی

مقاله علمی و پژوهشی" کودکان و تبلیغات بازرگانی " مقاله ای است در 15 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کودکان و تبلیغات بازرگانی ، رسانه های جمعی ، والدین ، قوانین تبلیغات بازرگانی و مصرف رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات رسانه های بازار کار

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات رسانه های بازار کار

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات رسانه های بازار کار " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات رسانه های بازار کار ، فرصت های شغلی ، جویندگان شغلی ، تبلیغات رسانه ای ، مبانی بازار کار ، سیاست بازار کار و تنظیم بازار کار اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع

ادامه مطلب

closeمقاله آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع

مقاله علمی و پژوهشی " آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع " مقاله ای است در 20 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تبلیغات بازرگانی، تبلیغات خلاف واقع، مسئولیت مدنی، مسئولیت اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟ دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی تبلیغات کودکان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی تبلیغات کودکان

مقاله علمی و پژوهشی" نشانه شناسی تبلیغات کودکان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نشانه شناسی تبلیغات کودکان ، آگهی های تجاری ، تبلیغات تلویزیونی ، پیام های بازرگانی ، نظریه یادگیری اجتماعی و جاذبه تبلیغ اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان " مقاله ای است در 32 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان ، الگوی مصرف ، اعتماد مشتریان و جذابیت تبلیغات تجاری  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی و محدودیت های آن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی و محدودیت های آن

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات بازرگانی و محدودیت های آن " مقاله ای است در 17 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات بازرگانی و محدودیت های آن ، حقوق بین الملل ، نظام جهانی و آزادی ارتباطات  اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظریه پردازی در تبلیغات و آگهی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظریه پردازی در تبلیغات و آگهی

مقاله علمی و پژوهشی" نظریه پردازی در تبلیغات و آگهی " مقاله ای است در 31 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نظریه پردازی در تبلیغات و آگهی ، بینامتن ، الگوی خطی ، ساخت اجتماعی و گفتمان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری و ارزش های فرهنگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری و ارزش های فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات تجاری و ارزش های فرهنگی " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات تجاری و ارزش های فرهنگی ، خانواده سبز ، ارزشهای سنتی و ارزش های مدرن اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در تبلیغات غرب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در تبلیغات غرب

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در تبلیغات غرب " مقاله ای است در 15 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در تبلیغات غرب ، اسلامی گرایی ، بنیاد گرایی ، اصول گرایی ، افراطی گرایی ، خشونت گرایی و سرمایه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها " مقاله ای است در 15 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها ، مطالعه انتقادی ، اینترنت و سیاست بازدارنده اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی زنان ، شبکه های تلویزیونی ، کارکرد فرهنگی و آگهی تجاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب داعش، شهروندان و تبلیغات دینی

ادامه مطلب

closeکتاب داعش، شهروندان و تبلیغات دینی

کتاب داعش، شهروندان و تبلیغات دینی اثر محمد کمالی باغستانی، پیش از شکل‌گیری داعش و وقوع جنایاتش نگاشته شده است اما به خوبی خطر تبلیغات وهابیت و تکفیری‌های سلفی را درمیان شهروندان ایرانی گوشزد کرده است. اکنون پرسش این است شهروندان برای مصون ماندن در برابر تبلیغات سیاسی داعش و داعشی‌ها چه راه‌حل‌هایی دارند؟ شاید مطالعه کتاب داعش، شهروندان و تبلیغات دینی، گامی مقدماتی برای پاسخ به چنین پرسش مهمی باشد. محمد کمالی باغستانی در کتاب داعش، شهروندان و تبلیغات دینی، مهم‌ترین مراکز و دستگاه‌های فرهنگی-تبلیغاتی وهابیان را معرفی می‌کند. بدیهی است پشتوانه چنین تبلیغاتی دانشگاه‌های متعدد و مراکز به اصطلاح علمی و مذهبی باشد. این مراکز از بودجه‌های هنگفت کشورهایی که مهد ترویج وهابیت است، برخوردارند به عنوان مثال بودجه‌ی سالانه شبکه کلمه بیش از 7 میلیون دلار در سال است که مستقیما از بودجه تشکیلات دینی سعودی درخارج از کشور تامین می‌شود. جالب آنکه وهابیت علی‌رغم ادعای سلفی‌گری و پیروی از گذشتگان، در تبلیغات‌اش از مدرن‌ترین وسایل ارتباط جمعی و روش‌ها و ابزارهای جدید ابداعی استفاده می‌کند که به نوعی بیانگر تعارض و تناقض در باورهای تبلیغی و رفتارهای عملی آن‌ها است. بی‌گمان جوامع امروزی که از گزند تروریست‌های تکفیری در امان نیستند بیش از پیش نیازمند انجام تحقیق و بررسی پیرامون عقاید و رفتارهای ویرانگر داعشی‌ها هستند. اکنون که شهرها و خیابان‌های اروپا و آمریکا جولانگاه داعشی‌های دست پرورده خود شده است بیشتر از گذشته به شناخت داعش و فعالیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای‌اش نیازمند است. در بخشی از کتاب داعش، شهروندان و تبلیغات دینی می‌خوانیم: در جهانی که تبلیغات تجاری و پروپاگاندا هر روز و شب و در همه‌جا ما را احاطه کرده‌اند، شاید نام بردن از نوعی تبلیغ با عنوان «بشر دوستانه» چندان علمی و قابل قبول نباشد. اما چه می‌شود کرد، خواه ناخواه در عصر تبلیغات، لحظاتی یافت می‌شوند که بی‌هیچ ادعایی و بی‌هیچ انتظار مادی برای موضوع، کالا یا ایده‌ای تبلیغ می‌کنیم و حتی ممکن است به عنوان مبلغ، خود را صاحب آگهی نیز بدانیم و هزینه‌ای هم بابت آن بپردازیم بی‌آنکه به سود و منفعتی مادی در پایان کار بیاندیشیم. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: پیشینه تبلیغات دینی تکفیری‌هامقدمهجمع‌بندیفصل دوم: تبلیغات وهابیت، چرا و چگونه؟تعریف تبلیغاتنگاهی تاریخچه‌ای به تبلیغاتضرورت و جایگاه تبلیغاتانواع تبلیغاتبررسی و شناخت فن «تبلیغ روی تبلیغ»تعریف تبلیغتبلیغات تجاریتبلیغات سیاسیتبلیغات مردمیتبلیغ روی تبلیغتبلیغ زیر حسیتعریف تبلیغ روی تبلیغشش مثال «تبلیغ روی تبلیغ»تبلیغات تجاری روی تبلیغات سیاسیتبلیغات سیاسی روی تبلیغات تجاریتبلیغات تجاری روی تبلیغات مردمیتبلیغات مردمی روی تبلیغات تجاریتبلیغات سیاسی روی تبلیغات مردمیتبلیغات مردمی روی تبلیغات سیاسیانواع تبلیغات از جهت محتوا و موضوع تبلیغاتی؛سیاسیدینیدینی (اسلام)دینی (یهودیت)دینی (مسیحیت)جمع بندیفصل سوم: رسانه‌ها و تبلیغ وهابیترسانه ها؛ابزارهای تبلیغات (رسانه‌ها و کانال‌ها)اهمیت رسانه‌هافرایندهای اثر گذاری رسانه‌هاکاربرد فعال و غیر فعال رسانه‌هارسانه‌های مکتوبرسانه‌های دیداریرسانه‌های شنیداریرسانه‌های شنیداری–دیداریوهابیت؛هدف، روش، تاکتیک و ابزارهای تبلیغی وهابیتبرآیند و پیامد آموزه‌هازمینه گسترشروش‌هادر فهم قرآن و روایاتدر برخورد با مخالفان- بهره گیری از موسم برگزاری حجتاکتیک‌هاتکیه بر توحید برای ذبح نبوت و امامتجا انداختن رهبران فکری خودتأکید بر اجتهاد برای تحمیل دیدگاه‌های خود بر دیگر اهل سنتگرفتن ژست روشنفکری برای پوشاندن نقاط ضعف و چالش‌های اساسی خودابزارهامباحثات مغالطه‌آمیز کوتاه برای القای مطالب خود؛روش‌شناسی تبلیغ وهابیتاستفاده همزمان از ابزارهای متفاوت تبلیغیایجاد راه‌های دسترسی آسان مخاطب به محصولات تبلیغی آنانخود را تابلوی اسلام معرفی کردن و استفاده از عنوان‌های عام اسلامی به جای تصریح به وهابی بودنسرمایه گذاری بر روش مناظرهحذف موارد مخالف مدعیات خود از کتب اهل سنتبهره‌گیری از ظرفیت‌های حجعوامل موثر در تبلیغ وهابیتاستفاده از وسائل ارتباطیتلاش بی وقفه فرهنگی در راستای ترویج وهابیتمراکز و رسانه‌های تبلیغاتی وهّابیتمهم‌ترین مراکز و دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی وهّابیانوزارت حج و اوقاف و ارشاد و شؤون اسلامیدانشگاه‌ها و مراکز علمی، مذهبی؛جامعۀ ام‌القری بمکه‌المکرمهالجامعه‌الاسلامیه بالمدینه‌المنوّرهجامعه‌الامام محمد بن سعود‌الاسلامیهجامعۀ‌الملک سعودجامعه‌الملک عبدالعزیزرابطه‌العالم‌الاسلامیرئاسۀ ادارات‌البحوث‌العلمیه والافتاء و الدعوه والارشاد (هیئه کبار العلماء)حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی - دینیمراکز انتشاراتی، رسانه‌ای و کتابخانه‌ایکتابخانه هاکتاب‌های منتشرشده ضد شیعهمطبوعات، رادیو و تلویزیون و خبرگزاری‌هامطبوعاتخبرگزاری (داخلی و خارجی)رادیو و تلویزیونآسیب‌شناسی فرقه وهابیتاحتمال شکل‌گیری برخی تنش‌های فرقه‌ای در استان‌های مرزیشناسایی کانون‌های رخنه فرقه وهابیت از رویکرد امنیت ملیجمع بندی - نشانه‌هایی از فعالیت وهابیت در کشور ماناکامی وهابیت در تبلیغشبکه جهانی ماهواره‌ای اهل سنت کلمهنظریه‌پردازان چه می‌گویند؟نظریه برجسته‌سازینظریه استفاده و رضامندینظریه کاشتتئوری کاشت جرج گربنرنظریه وابستگیفهرست متغیرهامتغیرهای مستقلمتغیر وابستهفصل چهارم: نگاه اهل سنت به تبلیغات وهابیتمقدمهجمع‌بندیجمع‌بندی یافته‌های توصیفینتیجه‌گیریپیشنهادهاپیشنهادهای اجراییپیشنهادهای پژوهشیراهکارهای مقابله- گرفتن پرچم گسترش و آموزش توحید از دست وهابیون- چاپ و نشر گسترده قرآن با آرم جمهوری اسلامی- چاپ و نشر و توزیع گسترده و رایگان جزوه‌های کوچک- برعهده‌گرفتن مسؤولیت شناساندن، ترویج و تبلیغ سنت نبوی- برجسته و فرهنگ‌سازی آیات مورد استناد در آموزه‌های شیعی- برگزاری نشست‌های مشترک با علمای اهل سنت داخل و خارج کشور- دعوت رسمی و برگزاری نشست‌های مشترک با وهابیون داخل و خارج کشور برای معرفی حقیقت شیعه به آن‌ها- سامان‌دهی تبلیغ داخل و خارج کشور- روشنگری منطقی و مبارزه عملیفهرست منابع

more_vert مروری بر کتاب «بنیان طراحی تبلیغات خلاق»

ادامه مطلب

closeمروری بر کتاب «بنیان طراحی تبلیغات خلاق»

 «بنیان طراحی تبلیغات خلاق» عنوان کتابی است که به قلم «کن بارتنشاو«، «نیک ماهون» و «کارولین بارفوت» نوشته شده و «آرمینه آواک قهرمانی» آن را ترجمه کرده است. این کتاب ۱۸۴ صفحه‌ای با شمارگان ۲ هزار نسخه از سوی نشر فرهنگسرای میردشتی به چاپ رسیده و روانه کتابفروشی‌ها شده و قیمت هرجلد از این کتاب تمام رنگی و تمام گلاسه برای علاقه‌مندان به کتابخوانی و حرفه تبلیغات ۳۰ هزار تومان است. مطالب این کتاب در چهار فصل ارایه شده که در فصل اول امکانات رسانه در حوزه روزنامه و مجله، رادیو، تلویزیون و سینما، پوستر، ارسال مستقیم پستی ، تبلیغات فراگیر و تبلیغات دیجیتال و آنلاین شرح داده شده است. نویسنده در فصل دوم کتاب به معرفی طراحی برنامه‌های تبلیغاتی و روش‌های کاربردی پرداخته و در خصوص سفارش دهندگان، تحقیق درباره بازار، طراحی گزارش و دستور کار اجرایی در تبلیغ توضیحاتی را ارایه کرده است. فصل سوم کتاب به مفهوم خلاقیت پرداخته و در این بخش علاوه بر شرح گروه اجرا و مدیریت هنری، در خصوص پژوهش ، ساختار نمایشی برنامه تبلیغاتی (کمپین) و خط نگاری(تایپوگرافی) بیان تفضیلی دارد. فصل چهارم کتاب نیز در مورد آینده تبلیغات است و در این بخش نویسنده کوشیده پیرامون صنعتی که دگرگون می‌شود، نوع جدید کارفرما و شرکت تبلیغاتی، چگونگی تکامل راهبردهای تبلیغاتی و بهره‌گیری از فناوری نوین توضیحاتی ارایه کند و جار و جنجال روش‌های نوین تبلیغی حضور در صحنه را معرفی کند. در مقدمه این کتاب آمده است: مصرف‌کنندگان نخبه رسانه‌ای امروز مایل هستند هنگام تماس با یک نشان (برند) عرضه شده رابطه‌ای بیش از روش یک‌سویه تبلیغ سنتی را مشاهده کنند و این مهم نیازمند تبلیغاتی حرفه‌ای و منطبق با ضوابط روز و فناوری است. این کتاب به بررسی چگونگی شرکت‌های تبلیغاتی می‌پردازد که توان عرضه خدمات کامل را دارند و سراسر نیازهای کارفرمایان را با خط مشی روشن ارتباطی به صورت یکجا برآورده می‌کنند. این کتاب حاوی دسته‌بندی اطلاعات کاربردی است که مطالعه آن می‌تواند دستمایه ایده و عمل به صورت مطلوب در حوزه تبلیغات باشد و خواندن آن برای علاقه‌مندان به تبلیغات و روابط عمومی خالی از لطف نیست.