جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله شناسایی فعالیت‌های محرک بهره‌وری نیروی‌کار در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی فعالیت‌های محرک بهره‌وری نیروی‌کار در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی فعالیت‌های محرک بهره‌وری نیروی‌کار در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری‌نیروی‌کار، الگوی داده - ستانده، ضریب اثر هزینه‌ای نیروی‌کار، ضریب اثر ستانده‌ای بهره‌وری نیروی‌کار پرداخته شده است چکیده مقاله بهره‌وری نشان‌دهنده رابطه بین مقدار تولید کالاها و خدمات و کمیت کار ، سرمایه، زمین، انرژی و منابع دیگری که از آن در تولید استفاده می‌شود، است. بنابراین یکی ازعناصر کلیدی در تجزیه و تحلیل اقتصادی و بیانگر کارایی بخش و توانایی ایجاد دارایی در اقتصاد می‌باشد. هدف این مقاله، تعیین بخش‌های کلیدی از لحاظ تحریک بهره‌وری نیروی‌کار بین بخش‌های اقتصادی است و بر اساس مطالعه زیومینگ (1998) به عبارتی در پی شناسایی بخش‌هایی در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از الگوی نظری داده - ستانده و جداول داده - ستانده سال‌های1363، 1367، 1372، 1378، 1384به صورت ۱۷ بخشی و هماهنگ‌شده بهره می‌جوییم. محاسبه شاخص‌های ضریب اثر هزینه‌ای نیروی‌کار و ضریب اثر ستانده‌ای بهره‌وری نیروی‌کار نشان می‌دهد که در بین ۱۷ بخش اقتصادی مورد مطالعه در این تحقیق، بخش‌های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه‌گری‌های مالی در همه سال‌های مورد بررسی جزء بخش‌های کلیدی و محرک دیگر بخش‌های اقتصادی از منظر بهره‌وری نیروی‌کار در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده" مقاله ای است در 16 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به  بررسی موضوعات خصوصی سازی، بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی کار و  ارزش افزوده پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب فیزیک 3 تیزهوشان

ادامه مطلب

closeکتاب فیزیک 3 تیزهوشان

الکترومغناطیس شاخه‌ای از علم فیزیک است که به مطالعه پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی و ارتباط این دو با هم می‌پردازد. از طرفی یکی از چهار نیروی بنیادی طبیعت است (سه نیروی دیگر نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف و گرانش هستند). در نظریه الکترومغناطیس این نیروها به‌وسیله میدان‌های الکترومغناطیسی توصیف می‌شوند. الکترومغناطیس توصیف بیشتر پدیده‌هایی‌ست (به جز گرانش) که در زندگی روزمره اتفاق می‌افتد. الکترومغناطیس همچنین نیرویی‌ست که الکترون‌ها و پروتون‌ها را در داخل اتم‌ها پیش هم نگه می‌دارد. درحقیقت حامل همه نیروهای درون مولکولی٬ نیروی الکترومغناطیسی است. نیروی الکترومغناطیسی به دو صورت نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیسی بروز می‌کند که این دو جنبه‌های مختلف از یک چیز (نیروی الکترومغناطیسی)هستند و از این رو ذاتا یه یکدیگر مربوط اند. تغییر میدان الکتریکی تولید میدان مغناطیسی و برعکس تغییر میدان مغناطیسی تولید میدان الکتریکی می‌کند. این اثر به نام القای الکترومغناطیسی شناخته شده است و اساس کار ژنراتورهای الکتریکی، موتورهای القایی و ترانسفورمرها می‌باشد. میدان‌های الکتریکی عامل چند پدیده الکتریکی معمول مانند پتانسیل الکتریکی (مانند ولتاژ باتری) و جریان الکتریکی (مانند جریان برق) و میدان‌های مغناطیسی عامل نیروی مربوط با آهنرباها هستند. در الکترودینامیک کوانتومی ٬ نیروی الکترومغناطیسی بین ذرات باردار را می‌توان از طریق روش نمودارهای فاینمن محاسبه کرد که در آن تصور می‌شود که ذرات پیام‌رسان به نام فوتن مجازی بین ذرات باردار مبادله می‌شود. فیزیک سال سوم دبیرستان مجموعه ای از قوانین ترمودینامیک نیروهای الکتریکی و الکترومغناطیس می باشد که دراین کتاب به تفصیل درباره این مباحث بحث شده است.

more_vert مقاله تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری صنایع تولیدی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری صنایع تولیدی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری صنایع تولیدی ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 60 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تمایزات منطقه‌ای، بهره‌وری تعمیم‌یافته نیروی کار، بهره‌وری تعمیم‌یافته سرمایه، صنایع تولیدی، استان‌های ایران پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان‌های ایران طی سال‌های 1392-1382 می‌باشد. در این راستا و با بهره‌گیری از داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه‌های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی داده‌های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان‌ها برآورد گردیده و سپس، بهره‌وری تعمیم‌یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان‌ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال‌های ابتدایی، تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان‌ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده‌اند. این در حالی است که سطح پایین بهره‌وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان‌ها می‌باشد. بنابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی در جهت افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان‌ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت‌های هر استان به منظور کاهش نابرابری‌ها و دست‌یابی به تعادل‌های منطقه‌ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آزمون تجربی تأثیر مولفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار در بخش خدمات

ادامه مطلب

closeمقاله آزمون تجربی تأثیر مولفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار در بخش خدمات

مقاله علمی و پژوهشی " آزمون تجربی تأثیر مولفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار در بخش خدمات؛ با استفاده از رگرسیون چندکی (QR)" مقاله ای است در 34 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری نیروی کار، سرمایه انسانی، بخش خدمات، رگرسیون چندکی پرداخته شده است چکیده مقاله اهمیت رابطه سرمایه انسانی و بهره­وری نیروی کار در سطح کلان بارز است. اما این موضوع در بخش­های اقتصادی به خصوص بخش خدمات، به دلیل سهم آن در اقتصاد ایران می‌تواند مهم­تر باشد. در این راستا، در مقاله حاضر تأثیر مولفه‌های سرمایه انسانی(تحصیل، سلامت و تجربه) بر ارتقای بهره­وری شاغلان بخش خدمات با رویکرد خرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از میزان دریافتی با منشاء درآمد کاری شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی بخش خدمات(جانشین بهره­وری نیروی کار)، الگوی بهره­وری نیروی کار بخش خدمات در اقتصاد ایران با تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندکی(QR)  برآورد شده است. در برآورد این الگو از ریزداده­های طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوارهای شهری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در چندک‌های مختلف، مولفه‌های سرمایه انسانی(آموزش، سلامت و تجربه) بر بهره­وری نیروی کار در بخش مزد و حقوق بگیری شاغلان بخش خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ضمن آن که در چندک ­های(QR) مختلف نه تنها ضرایب شاخص­های سلامت نوسانی تر و ناپایدارتر بوده بلکه ضریب این شاخص­ها در چندک­ها به خصوص در چندک­های پایین­تر، بیشتر از سایر شاخص­های سرمایه انسانی شاغلان این بخش از اقتصاد بوده است. به طوری که در چندکی‌های پایین تر(Ql)، میزان واکنش بهره­وری نیروی کار به شاخص­های سلامت بیش از چندکی‌‌های بالاتر(Qh) بوده و بدیهی است که آسیب پذیری افراد شاغل در این طیف بیشتر از سایر شاغلین خواهد بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند 

more_vert مقاله بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره‌وری نیروی کار صنایع ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره‌وری نیروی کار صنایع ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره‌وری نیروی کار صنایع ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری نیروی کار، رقابت وارداتی، تئوری ناهمگنی بنگاه، روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته شده است چکیده مقاله رشد تجارت خارجی و گسترش روابط تجاری از طریق واردات نهاده‌های ارزان قیمت واسطه‌ای و آثار یادگیری ناشی از انتقال و گسترش دانش، منجر به ایجاد رقابت بیشتر در میان صنایع داخلی می‌شود. لذا بنگاه‌های داخلی با گسترش رقابت، با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهره‌وری خود در را بهبود می‌بخشند. در ایران علیرغم برنامه­ریزی­های متعدد در حوزه صنایع در قالب رشد و توسعه ارزش افزوده و اشتغال در چارچوب برنامه­های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز تمرکز اصلی سیاست­گذاران کشور بر توسعه صادرات صنایع و تشویق صادرکنندگان متمرکز گردیده است، این در حالی است که اکثر صنایع کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای وابسته­اند که معمولا این وابستگی وارداتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اهمیت بهره­وری در توسعه صنایع و تاثیر بسیار مهمی که تجارت به ویژه واردات از طریق ایجاد فضای رقابتی و گسترش بازار بر بهره­وری صنایع دارد، در این مطالعه تاثیر رقابت وارداتی ناشی از تجارت جهانی، تجارت با مهمترین شرکای تجاری ایران از میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر بهره­وری نیروی کار صنایع ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی داده­های تلفیقی پویا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا 131 صنعت کارخانه­ای ایران در کد ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1371-1391 انتخاب شد. نتایج نشان می­دهد که رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری توسعه یافته، نسبت به رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری در حال توسعه ایران، تاثیر بیشتری بر بهره­وری نیروی کار داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره­وری نیروی کار داشته­اند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بهره‌وری و تأثیر آن بر بقای بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بهره‌وری و تأثیر آن بر بقای بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

 مقاله علمی و پژوهشی " بهره‌وری و تأثیر آن بر بقای بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری، دوره‌حیات، بنگاه‌های جدیدالورود، صنایع تولیدی، مدل مخاطره کاکس، پنل‌دیتا پرداخته شده است چکیده مقاله اگرچه بهره‌وری موضوعی است که از دیرباز در ادبیات اقتصادی مطرح بوده، اما تنها در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران بصورت چشمگیر مورد توجه جدی قرار گرفته و شاید بتوان برنامه چهارم توسعه را نقطه عطفی برای توجه به این موضوع قلمداد نمود. چراکه در نظر بود تا در این برنامه یک سوم رشد اقتصادی از قبل رشد بهره‌وری تأمین گردد. با این نگاه، انتظار بر آن است که بتوان تأثیر بهره‌وری و رشد آن را بر عملکرد هر اقتصاد یا بنگاه‌های فعال در آن مشاهده نمود و از این رو، این مقاله با هدف اصلی بررسی تأثیر بهره‌وری کل و بهره‌وری نیروی‌کار بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران بر احتمال بقای آن‌ها طراحی شده است. داده‌های این پژوهش را داده‌های بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی جمع‌آوری شده توسط مرکز آمار ایران در سال‌های 1379، 1380 و 1381 تشکیل داده است. با پیگیری بنگاه‌های مذکور و تفکیک آنها به دو دسته بنگاه‌های باقی‌مانده و خارج شده تأثیر بهره‌وری بر احتمال بقای آنها با استفاده از مدل مخاطره کاکس مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف انتظار نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که بهره‌وری کل تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال بقای این بنگاه‌ها نشان نمی‌دهد. این در حالی است که افزایش بهره‌وری نیروی کار باعث گردیده تا احتمال بقای بنگاه‌های جدیدالورود بصورت معنا‌داری افزایش یابد. این یافته به معنای آن است که بهره‌وری نیروی‌کارکه می‌توان آنرا نمودی از سرمایه نیروی انسانی هر بنگاه نیز تلقی نمود از اهمیت دوچندانی برای حیات یک ینگاه اقتصادی به‌ویژه در سال‌های نخستین ورود به فعالیت (دوران نوزادی) برخوردار است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌ پنل دیتا، ‌اشتغال، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به‌تبع آن اشتغال صنایع کارخانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل‌سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به‌کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری‌های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می‌دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به‌کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیرسیاست های مالیاتی دولت بر ترکیب نیروی کار بخش رسمی و غیر رسمی استان قزوین

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیرسیاست های مالیاتی دولت بر ترکیب نیروی کار بخش رسمی و غیر رسمی استان قزوین

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیرسیاست های مالیاتی دولت بر ترکیب نیروی کار بخش رسمی و غیر رسمی استان قزوین ( بر اساس مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر(CGE)" مقاله ای است در 16 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، ماتریس سازگاری خرد (MCM) ، بخش رسمی و غیر رسمی ، AHP پرداخته شده است چکیده مقاله حرکت نیروی کار بین بخش رسمی و غیر رسمی، می‌تواند چهره شهر ها را تغییر داده و بر توسعه یافتگی کشور تاثیر شدیدی بگذارد. یکی از دلایل اصلی جذب نیروی کار غیر رسمی در صنایع مختلف فرار از سیاست های مالیاتی دولت می‌باشد. بررسی تاثیر سیاست های مالیاتی دولت بر روند توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور ها ( مخصوصا کشور های در حال توسعه ) اهمیت قابل توجهی برای سیاست گذاران دارد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) تلاش کرده ایم تا تاثیر سیاست های مالیاتی دولت را بر اقتصاد استان قزوین مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه تحقیق حاضر بیانگر این واقعیت است که افزایش مالیات موجب حرکت شدید نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیر رسمی در استان خواهد شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 26 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی، توانمندسازی کارکنان ، ابعاد توانمند سازی، وزارت ارتباطات ، غنای شغلی، کارتیمی،خلاقیت و نوآوری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله اثبات فیزیکی علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختیار

ادامه مطلب

closeمقاله اثبات فیزیکی علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختیار

مقاله علمی و پژوهشی " اثبات فیزیکی علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختیار" مقاله ای است در 14 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جبرگرایان، تقدیرگراها، اختیار انسان، نظریه نسبیت خاص، مخروط نوری و نسبیت هم‌زمانی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مسائل مهم در حوزه فلسفه، الهیات، روان‌شناسی و حتی فیزیک، وجود دیدگاه‌های جبرگرایانه، تقدیرگرایانه یا اختیارگرایانه نسبت به اعمال انسان است. جبرگرایان معتقدند اعمال انسان و رویداد‌های طبیعی، تحت‌تأثیر یک نیروی جبریِ قدرتمند ازجانب خدا هدایت می‌شوند و انسان چاره‌ای غیر از پذیرش این نیروهای جبری ندارد. دسته دیگر، تقدیرگرایان هستند که معتقدند تمامی رویداد‌ها از قبل تعیین شده است و اختیار انسان، نقشی در حوادث پیش‌آمده برای او ندارد؛ اما گروهی با تفکر اختیارگرایانه معتقدند با وجود علم خداوند به تمامی حوادث و سرنوشت موجودات، انسان با اختیار خود، راهش را انتخاب می‌کند و در تعیین سرنوشت خود در حد تمامی عوامل خارجی نقش دارد. این مقاله با استفاده از قوانین فیزیک در چارچوب نظریه نسبیت خاص انیشتین و با استفاده از مخروط نوری و نسبیت هم‌زمانی، نخست چرایی مشخص بودن سرنوشت انسان در علم پیشین خداوند و سپس سازگاری بین اختیار انسان و علم خداوند به سرنوشت او را اثبات می‌کند و نشان داده می‌شود که اراده انسان در طول اراده خداوند متعال می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تطبیقی بهره وری نیروی کار در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی بهره وری نیروی کار در ایران

 مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی بهره وری نیروی کار در ایران" مقاله ای است در 21 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره وری نیروی کار؛ سازمان ملی بهره وری؛ سازمان بهره وری آسیایی؛ اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است چکیده مقاله هشتمین هدف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم‌انداز پانزده‌سالۀ خود، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهم‌ترین راه‌های نیل به این هدف، دستیابی به سطوح عالی بهره‌وری معرفی شده است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی بهره‌وری نیروی کار ایران از منظر سیاستی و عملکردی در سال‌های اخیر و در مقایسه با کشورهای مشابه و درنهایت، تحلیل شکاف احتمالی است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، جایگاه بهره‌وری نیروی کار در اسناد بالادستی کشور و سیاست‌های کلی نظام بررسی شده، سپس به بررسی تطبیقی وضعیت بهره‌وری نیروی کار ایران در سال‌های اخیر و همچنین در مقایسه با کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، در سیاست‌های خرد و کلان به مقولۀ بهره‌وری توجه ویژه‌ای شده است و سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان دستگاه حاکمیتی ارتقای بهره‌وری در کشور، گام‌های مثبتی را در این زمینه برداشته است، اما بررسی‌های تطبیقی از نظر روند آماری در سال‌های گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهره‌وری آسیایی نشان می‌دهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسلامی نبوده و زمان آن رسیده است که با اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های بهره‌وری خود را در عرصه اقدام و عمل به منصه ظهور بگذارند. عنوان مقاله [English] A Comparative Study of Workforce Productivity in Iran چکیده [English] The Eighth goal of a new Sustainable Development Goals (SDG) in its fifteen-year perspective is decent work and economic growth. Higher levels of productivity is proposed as one of the most important methods to achieve this goal. The purpose of this qualitative study is to study the productivity of workforce in terms of policies and practices in recent years and comparing it with similar countries and then using potential gap analysis. Hence, the position of productivity is investigated in the top documents and general policies of the country. Then, it was compared with the current situation in the Asian Productivity Organizations (APO). The results indicated that special attention has been paid to productivity both in micro and macro policies. As a responsible organization for improving productivity, the National Iranian Productivity Organization has conducted proper practices in this regard in the country. Yet, comparative studies of statistical trends of the previous years as compared with the Asian Productivity Organization show that this position is not as proper as it is expected for the Islamic Republic of Iran. It is time for the country to propose its productivity policies both in practice and implementation according to resistive economy. کلیدواژه‌ها [English] Workforce Productivity, National Productivity Organization, Asian Productivity Organization, Resistive Economy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان" مقاله ای است در 28 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استعداد؛ نگه‌داشت استعدادها؛ توسعه‌ی استعدادها؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ سازمان‌های دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی‌همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان را دربر می‌گیرد و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای منظم بوده و تعداد 330 نفر به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های همبستگی پیرسون، جزئی، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون رتبه‌بندی فریدمن) استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مدیریت استعداد و زیرمتغیرهای آن؛ یعنی، جذب استعدادها، نگه‌داشت استعدادها، توسعه‌ی استعدادها و بهره‌وری نیروی انسانی، رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد و ابعاد نگه‌داشت استعدادها و توسعه‌ی استعدادها می‌توانند بهره‌وری نیروی انسانی را در سازمان‌های دولتی شهر کرمان پیش‌بینی کنند. عنوان مقاله [English] The Effects of the Aspects of Talent Management on Human Resource Productivity in the Public Organizations in Kerman چکیده [English] This research is intended to assess the effects of the aspects of talent management on human resource productivity in Kerman. This is an applied descriptive correlation research which follows a survey method. The research population contains all the employees at public organizations in Kerman from among whom 330 subjects were selected through systematic stratified sampling. Both descriptive and inferential statistical methods were used for analyzing the data (Pierson correlation test, step by step regression test, Friedman Ranking tests). The results indicated that there is a significant positive relationship between talent management and its elements including attracting talented people, maintenance, and human resource productivity, and can predict aspects of maintaining talented employees and promoting productivity in the public organizations. کلیدواژه‌ها [English] talent management, Talent Maintenance, Talent Development, Human Resource Productivity, Public Organizations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی

ادامه مطلب

closeکتاب استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی

برایان تریسی در کتاب استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی به بررسی 21 اصل کلیدی برای تعریف جزئیات شغل مورد نظر، شناسایی کاندیداهای مناسب برای تصدی آن شغل و شیوه‌های درست انجام مصاحبه و در نهایت، گام‌های لازم برای اجرای فرآیند تعدیل نیروهای ناکارآمد و نامناسب برای سازمان می‌پردازد. نیروی انسانی یکی از ارزشمندترین منابع هر سازمانی به شمار می‌رود. از آن‌جا که انسان موجودی دارای پیچیدگی‌های فراوان است، شناخت افراد مناسب برای تصدی پست‌های مختلف سازمانی، مدیریت آن‌ها و همچنین برکناری و اخراج‌ برخی کارکنان در مواقع لزوم، از ظرافت‌های خاصی برخوردار است. آشنایی مدیران با این ظرافت‌ها می‌تواند راه را برای مدیریت هر چه بهتر نیروی انسانی و در نتیجه افزایش بهره‌وری سازمانی هموار سازد. اطلاعات موجود در کتاب استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی (Employee Selection) حاصل بیش از 30 سال مطالعه و تجربه در زمینه استخدام، آموزش، ترفیع، تنزل رتبه و نیز تعدیل نیروی انسانی در تمام سطوح فعالیت سازمانی است. در این کتاب با برخی از بهترین شیوه‌ها در این حوزه، که از سوی کارشناسان برتر مدیریت و مدیران موفق جهان ارائه شده، آشنا می‌شوید. برایان تریسی (Brian Tracy) در این کتاب به روش‌هایی کاربردی اشاره کرده که می‌توانید بلافاصله از آن‌ها برای بهبود توانایی خود در زمینه استخدام و اخراج کارکنان، افزایش بهره‌وری، افزایش سطح عملکرد و نیز سودآوری، بهبود کار تیمی و افزایش همکاری بین کارکنان و بخش‌های مختلف و نیز پدید آوردن هماهنگی هر چه بیشتر در سازمان یا محل کارتان استفاده کنید. از آن‌جا که انسان موجودی بسیار پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر است، حتی بهترین مهارت‌ها در زمینه استخدام نیز در نهایت فقط تا 66 درصد می‌تواند به موفقیت شما بیانجامد. بر اساس برخی پژوهش‌های معتبر در این حوزه، یک سوم از افرادی که استخدام می‌کنید، احتمالا نمی‌توانند در دراز مدت برای‌تان کار کنند. با وجود این، با پیروی از توصیه‌های ارائه شده در کتاب استخدام و تعدیل، می‌توانید احتمال موفقیت خود را در این خصوص به طور قابل توجهی افزایش دهید. در بخشی از کتاب استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی می‌خوانیم: یکی از بهترین پرسش‌ها برای تشویق متقاضی به صحبت درباره شغل مورد نظر این است که پس از توضیح مسئولیت‌های مورد انتظارتان از او بپرسید «چه احساسی در مورد این شغل دارید؟» هر انسانی احساسات متفاوتی دارد که الزاما مثبت یا منفی نیستند. وقتی از فرد متقاضی در مورد احساسی که در مورد شغل توصیف شده می‌پرسید، معمولاً پاسخی مفصل خواهید شنید که همین پاسخ می‌تواند فرصتی ارزشمند برای درک مواردی مهم در مورد شخص متقاضی برای‌تان فراهم سازد. این موارد در نهایت می‌توانند به اتخاذ تصمیم بهتر به شما کمک کنند. در مصاحبه شغلی، باید به دنبال فردی باشید که بتواند به نتایجی که برای پست سازمانی مورد نظر تعیین کرده‌اید، دست یابد. به همین خاطر باید به طور پیوسته سوالاتی در مورد کارهایی که فرد متقاضی پیش از این در آن حوزه انجام داده و نتایج آن‌ها بپرسید. موفقیت‌ها و ناکامی‌های این فرد کدام بوده و خودش در مورد این موفقیت‌ها و ناکامی‌ها چه فکر می‌کند و چه احساسی دارد؟ فهرست مطالبپیش‌گفتار مترجمپیش‌گفتارفصل اول: فرآیند گزینشفصل دوم: به بررسی جنبه‌های مختلف شغل مورد نظر بپردازیدفصل سوم: نگارش مسئولیت‌های شغل مورد نظرفصل چهارم: یافتن افراد مناسب برای استخدامفصل پنجم: فرآیند مصاحبهفصل ششم: قانون سهفصل هفتم: عملکرد گذشته، بهترین پیش‌بینی‌ کننده موفقیت شغلی در آیندهفصل هشتم: بررسی رزومه و معرف‌هافصل نهم: شیوه اعضای خانوادهفصل دهم: بهترین عوامل پیش‌بینی‌ کننده موفقیتفصل یازدهم: چگونه در مورد حقوق و مزایا مذاکره کنیم؟فصل دوازدهم: برنامه‌ریزی دقیق براش شروع به کار نیروی جدیدفصل سیزدهم: از همان ابتدا سخت بگیریدفصل چهاردهم: از سبک رهبری مناسب استفاده کنیدفصل پانزدهم: بهبود مستمر عملکردفصل شانزدهم: رسیدگی به مشکلات عملکردیفصل هفدهم: دو دلیل اساسی بهره‌وری پایین کارکنانفصل هجدهم: تفکر مبتنی بر صفرفصل نوزدهم: وقتی تعدیل نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌شودفصل بیستم: جلسه نهایی برای تعدیل نیروفصل بیست و یکم: ظرافت‌های معنوی تعدیل نیروی انسانی

more_vert مقاله تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی" مقاله ای است در 27 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری نیروی انسانی؛ یادگیری سازمانی؛ توانمندسازی کارکنان پرداخته شده است چکیده مقاله نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده‌ترین ثروت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی، ازجمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی نقش یادگیری سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر 150 نفر از کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف نفت و گاز پارس ساکن در یکی از نواحی چندگانه‌ی شهرک مسکونی نفت واقع در شهرستان جم به تعداد 300 نفر بودند که گزینش آن‌ها به‌روش تصادفی انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار‌های spss و لیزرل استفاده گردید. یافته‌های به‌دست‌آمده از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری، نشان داد که رابطه‌ علی بسیار قوی میان یادگیری سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی و نیز میان یادگیری و توانمندسازی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توانمندسازی درمجموع می‌تواند به افزایش رابطه‌ی بین یادگیری و بهره‌وری نیروی انسانی منجر شود؛ ولی اثر مستقیم یادگیری بر بهره‌وری بیش‌تر از اثر غیرمستقیم آن ازطریق توانمندسازی در این مطالعه شناسایی شد. هم‌چنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی بین ابعاد یادگیری و بهره‌وری به نسبت سایر متغیرها قوی‌تر عنوان مقاله [English] Verifying the role of Learning in Human Resource Productivity through Empowerment چکیده [English] Skillful human resources are often the most valuable capital in an organization. Organizational learning is one of the factors which improve human resources productivity. The aim of this research was to investigate the role of organizational learning in the human resources productivity through empowerment. The research method was descriptive (correlation) and standard questionnaires were used as data collection method. The statistical sample used in this study includes 150 employees working in different sections of Pars Oil & Gas Company and dwelled in Oil town of Jam city and 300 employees were selected randomly. For data analyzing SPSS and LISREL software were used. The finding from structural equation model test showed that there are strong positive causal relationships between organizational learning and human resource productivity and also between learning and empowerment. Furthermore the results indicated that generally empowerment can increase the relationship between learning and human resources productivity, but in this study, the direct effect of learning on productivity was identified more than its indirect effect through empowerment. Moreover, the correlation test results showed that the correlation among learning dimensions and productivity is stronger compared to other variables. کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Productivity, Organizational learning, Employees’ empowerment دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عوامل مؤثر بر توانمند سازی نیروی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عوامل مؤثر بر توانمند سازی نیروی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" عوامل مؤثر بر توانمند سازی نیروی انسانی " مقاله ای است در 14  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل مؤثر بر توانمند سازی نیروی انسانی ، تحلیل عاملی ، مفهوم توانمندسازی و تئوری های توانمندسازی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کیفیت زندگی کاری؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ کارکنان؛ شرکت‌های نفتیپرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی در یکی از شرکت‌های نفتی است. روش پژوهش توصیفی‌همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود. حجم نمونه، پس از برآورد آماری، برابر با 238 نفر محاسبه شد که گزینش آنان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعه‌ی آماری پژوهش صورت‌گرفت. مدل تحلیلی این پژوهش براساس تلفیق مدل‌های الوانی (عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی) و والتون (کیفیت زندگی کاری) شکل گرفته است که پس از تأیید روایی محتوایی توسط متخصصین در یک مطالعه‌ی مقدماتی، برای پایایی سؤالات پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به‌دست‌آمده برای ابعاد عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی برابر 84/0 و برای ابعاد کیفیت زندگی کاری برابر 86/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری (K-S) و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام ابعاد کیفیت زندگی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد. عنوان مقاله [English] Exploring Relationship Between Quality of Work Life and Productivity of Manpower چکیده [English] This study examined the relationship between quality of work life and productivity of labor in the oil company's Kermanshah province. The research method was descriptive correlation. Statistical population includes all administrative staff, 625 persons, of Kermanshah Oil Company. Sample size, after the statistical estimates, was calculated equal to 238 people. For selecting them, stratified random sampling method compatible with the study sample was used. Analytical model of this research is based on combination of Colorful Models, factors affecting human resources productivity, and Walton, Quality of Work Life. The validity of the model was confirmed by the experts in a preliminary study. Cronbach's alpha method was used for reliability of questionnaires. Calculated alpha for dimensions affecting human resources productivity was 0.84 and for dimensions of Quality of Work Life was 0.86. K-S Statistical methods, Regression, Pearson and Friedman's correlation coefficient were used for analyzing data. Results show that there are relationships among all of the dimensions of Quality of Work Life and human resources productivity. کلیدواژه‌ها [English] Quality of Work Life, HUMAN RESOURCES PRODUCTIVITY, Employees, Oil Companies دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی صنعت پودر شوینده در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی صنعت پودر شوینده در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی صنعت پودر شوینده در ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مزیت نسبی، توان رقابتی، (RCA) و بهره‌وری نیروی‌ کار پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از اهداف مورد نظر در این تحقیق، نشان دادن جایگاه هر یک از شرکت‌های عمده تولیدکننده پودر شوینده از لحاظ دارا بودن مزیت نسبی می‌باشد. شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) در این پژوهش نشان می‌دهد که ایران در صادرات پودر شوینده طی سال‌های (2004-2002) از عدم مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده‌است، اما بتدریج به مزیت تبدیل شده و در سال 2005 این شاخص بزرگتر از واحد شده و سهم صادرات آن از صادرات کالاهای صنعتی کشور در حال افزایش است. از سوی دیگر، با اتکا به آمارهای این صنعت طی سال‌های (1385-1380) برآوردی صورت گرفته است. با بهره‌گیری از یک برآورد سیستمی، ارتباط بهره‌وری نیروی انسانی، هزینه واحد کار و صادرات پودر شوینده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده نقش مثبت و با اهمیت هزینه واحد کار در بهبود بهره‌وری است. از سوی دیگر، افزایش در بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شدت صادرات دارد. در صورتی‌که قیمت‌ها بدون یارانه(واقعی) باشد، تولیدکنندگان از ظرفیت‌های خالی خود استفاده کرده و تولید افزایش می‌یابد و این موضوع منجر به افزایش صادرات و بهبود توان رقابتی بنگاه‌ها خواهد شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC" مقاله ای است در 22 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ عوامل و معیارها؛ ‌روش معادلات ساختاری؛ کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است چکیده مقاله این تحقیق در راستای شناسایی عوامل و معیارهای مؤثر برای بهره‌وری نیروی انسانی‌ در محیط یک سازمان نظامی‌صنعتی انجام شده است. از لحاظ روش توصیفی‌تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد و نمونه آماری شامل 257 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. با استفاده از روش دلفی در دو دور، مؤلفه‌ها مطابق با شرایط سازمانی جامعه مورد بررسی بومی‌سازی شد و در قالب ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) طبقه‌بندی گردیدند. همچنین با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته اطلاعات جمع‌آوری شد و با به‌کارگیری روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS داده‌های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق شامل شناسایی 45 شاخص موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی و طبقه بندی در ابعاد مشتری، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد (ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن) می‌باشد. عنوان مقاله [English] A Study of the Effective Factors in Human Resource Productivity by the Use of BSC Model چکیده [English] This research is intended to identify the factors and standards affecting human resource productivity at an industrial-military organization. This descriptive-analytic research follows an applied goal. The research population included all managers and specialists of the organization from whom 257 members were selected randomly as the sample group. Delphi method was used twice to localize the components. They were then classified according to BSC. Data was collected by self-made questionnaire. Structural equation and PLS software were employed to analyze the data. The results came out with 45 indicators related to human resource productivity. They were classified into aspects of customer, financial, internal processes, learning, and development.   کلیدواژه‌ها [English] productivity, Human Resource Productivity, Factors and Standards, Structural Equation Method, Balance Scorecard (BSC) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس‌انداز

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس‌انداز

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس‌انداز" مقاله ای است در 30 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش، نرخ جایگزینی، عرضه نیروی کار، موجودی سرمایه.پرداخته شده است چکیده مقاله صندوق های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی بسیار حساس هستند. تحولات اقتصادی در سال های اخیر و تأثیر آنها بر میزان و نوع اشتغال، همراه با تأثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایرصندوق های بازنشستگی، مستلزم انجام اصلاحات پارامتری در این صندوق هاست. یکی از این پارامترهای اساسی، تغییر نرخ جایگزینی و هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر این نرخ بر متغیرهای کلان اقتصاد است. در این مقاله از داده های آماری سال 1380 تا 1390 ش در سازمان تأمین اجتماعی بهره گرفته و مدل استفاده شده، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 6 دوره ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغلان با توجه به آینده نگری افراد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به تبع آن پس انداز فردی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر طبق فروض مدل، موجودی سرمایه کل، برابر مجموع پس انداز افراد جامعه، نیز افزایش می یابد. افزایش موجودی سرمایه کل موجب رونق تولید می شود و این امر به افزایش تعداد شاغلان و ورودی های صندوق تأمین اجتماعی می انجامد و مجددا تعادل مالی صندوق که با کاهش ورودی ها در اثر سالمندی جمعیت و بیکاری، به نفع کفه هزینه ها بر هم خورده بود، برقرار می شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .