جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله نقش تنظیم و نهادهای ضدانحصار در صنعت بانکداری کشور

ادامه مطلب

closeمقاله نقش تنظیم و نهادهای ضدانحصار در صنعت بانکداری کشور

مقاله علمی و پژوهشی " نقش تنظیم و نهادهای ضدانحصار در صنعت بانکداری کشور" مقاله ای است در 34 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازارهای ضد‌تراست، شاخص‌های قدرت بازاری، تنظیم اقتصادی، صنعت بانکداری پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از اقدامات اقتصادی چشمگیر در سال‌های اخیر در کشور ما، اجرای اصل خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی است و این موضوع از مؤلفه‌های مهم ایجاد رقابت در اقتصاد و نیل به سوی بازار آزاد است که مستلزم بسترسازی‌های قانونی است که بدون رعایت این بستر‌سازی‌ها، ایجاد انحصارات و تراست‌ها موجب اخلال رقابت در بازار و از بین رفتن رفاه مصرف‌کننده می‌شود. در این مقاله به تعریف بازارهای اقتصادی و ضد‌تراست، قدرت بازاری و شاخص‌های شناسایی آن، تنظیم اقتصادی و ابزارهای آن، قانون ضد‌تراست و اصول آن و در نهایت، کاربرد این مفاهیم در صنعت بانکداری می‌پردازیم و در پایان با بررسی وضعیت بانکداری کشور پیشنهادهایی ارائه می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل‌های بهره‌ای در مکانیزم اعتبار

ادامه مطلب

closeمقاله ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل‌های بهره‌ای در مکانیزم اعتبار

مقاله علمی و پژوهشی " ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل‌های بهره‌ای در مکانیزم اعتبار" مقاله ای است در 20 صفحه و با 55 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری ذخیره جزئی، نرخ بهره، نرخ رجحان زمانی، ناسازگاری زمانی، بهینه‌یابی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش‌های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست‌های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده‌گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می‌پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می‌پردازد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده‌گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می‌سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا

مقاله علمی و پژوهشی" رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا " مقاله ای است که در18 صفحه و با 44 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رضایتمندی مشتریان، بانکداری خصوصی، بانکداری دولتی و مدل میشرا اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری اخلاقی، بانکداری اسلامی، مؤسسات تأمین مالی خرد، قرض‏الحسنه، تحلیل واریانس پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال‏های اخیر تدوین الگویی به‏منظور رتبه‏بندی شاخص‏ها و تعیین جهت‏گیری‏های اساسی در این نوع بانک‏ها ضروری می‏باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت‏بندی شاخص‏های اساسی تعریف‏شده مربوط به بانک‏های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه‏ الگویی برای بانک‏های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه‏بندی شاخص‏هاست. به این‏ منظور، پرسشنامه‏ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص‏ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری‏مداری از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می‏باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در رتبه‏بندی شاخص‏ها تفاوت خاصی وجود ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مشتریان خاص، بانکداری اختصاصی، ‌ روش‌شناسی کیفی، تکنیک دلفی، طرح سیستماتیک پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب‌شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از روش‌های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل تحلیل داده‌ها از روش‌شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب‌های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب‌های اجرایی- ساختاری، آسیب‌های ادراکی- شناختی و آسیب‌های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک‌ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به‌عنوان آسیب‌های اصلی شناخته شدند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول

ادامه مطلب

closeکتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول

کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول، تالیف طناز خوش احوال نظیف، شامل اصلاحات طبقه‌بندی شده در زمینه‌های: حسابداری، فروش، بانکداری، مذاکرات، جلسات، هماهنگی‌ها و موافقات است. اصطلاحات ارائه شده در این کتاب کاربردی بوده و جهت افزایش بهره‌وری در مکالمات و مکاتبات تجاری جمع‌آوری شده است. جهت درک بهتر هر اصطلاح مثالی بیان شده که با ترجمه فارسی آن همراه است. در بخشی از کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار (100professional business idioms) می‌خوانیم: I cannot exactly tell you how much it took to rebuild this area; but as a ballpark figure I’d say 2 million Dollars نمی‌توانم دقیقاً بگویم که ساخت مجدد این فضا چقدر هزینه داشت، به نظرم تقریباً 2 میلیون دلار. David is working as a bean counter for a big company دیوید به عنوان حسابدار در یک شرکت بزرگ کار می‌کند. فهرست مطالبمقدمهاصطلاحات حسابداری اصطلاحات تبلیغاتاصطلاحات بانکداریاصطلاحات جلساتاصطلاحات فروشاصطلاحات هماهنگی‌ها و توافقاتاصطلاحات مذاکراتدیکشنری

more_vert کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی

ادامه مطلب

closeکتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی

کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی نوشته‌ی سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی، به بررسی کامل سودهای پرداختی از سوی بانک‌ها به مشتریان در بانکداری اسلامی می‌پردازد. امروزه بانک‌ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند که مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد. بخش اصلی و عمده فعالیت بانک‌ها را می‌توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک‌ها که در این ارتباط بانک‌ها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می‌نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار، کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد. از این‌ رو تعیین ماهیت سپرده‌های بانکی در بانک‌داری اسلامی جهت حلیت داد و ستد‌های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک‌ها به مشتریان، یک امر ضروری است تا هم متشرعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده‌ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند. در بخشی از کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده‌های بانکی در فقه و حقوق اسلامی می‌خوانیم: در سال 1971 بانک اجتماعی ناصر در مصر تأسیس شد که به عنوان یک بانک تجاری و بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد و به تدریج بانک‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت نمودند مثلا کشور دبی سال 1975 و کشور سودان در سال 1977 و در کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل فیلیپین در سال 1973 و مالزی در سال 1983 ایجاد شد. امروزه بانکداری اسلامی در خارج از مرزهای سنتی اقتصاد اسلامی به سمت کشورهای غربی، به ویژه کشور انگلستان گسترش پیدا کرده است، که البته گسترش بانکداری اسلامی در کشورهای غربی همزمان با توسعه‌ی آن در کشورهای اسلامی بوده است و سیستم بانکداری اسلامی در حال حاضر خانه‌ی مالی اسلامی خوانده می‌شود که در سال 1978 میلادی در کشور لوکزامبورک تأسیس شد که نخستین تلاش برای توسعه‌ی بانکداری در دنیای غرب به شمار می‌رود و علاوه بر آن یک بانک بین المللی اسلامی در دانمارک تأسیس شد. بانکداری اسلامی در چند مسیر عمده از بانکداری عرفی متمایز می‌شود که می‌توان به ممنوعیت معاملاتی که بر مبنای نرخ ثابت و از پیش تعیین شده اشاره کرد و دیگر این که عملیات بانکی باید بر اساس روش‌های معینی و با استفاده از ابزار و وسایل مالی خاص صورت گیرد. که در چارچوب عقود شرعی و دستورات قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) استوار باشد، زیرا به اعتقاد مسلمانان احکام شرعی دستورات جامع و کاملی را برای جنبه‌های مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی مردم دربر دارد و از این جهت، دین اسلام کامل‌ترین دین‌هاست و احکام آن از بطن دین قابل درک و استخراج است. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: ماهیت سپردهفصل دوم: انواع و شرایط و ماهیت سپرده گذاریفصل سوم: نقش بانک‌ها در ایجاد سپرده‌گذاری سود دهفهرست منابع

more_vert کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار

ادامه مطلب

closeکتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار

کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار - جلد اول، تالیف طناز خوش احوال نظیف، شامل اصلاحات طبقه‌بندی شده در زمینه‌های: حسابداری، فروش، بانکداری، مذاکرات، جلسات، هماهنگی‌ها و موافقات است. اصطلاحات ارائه شده در این کتاب کاربردی بوده و جهت افزایش بهره‌وری در مکالمات و مکاتبات تجاری جمع‌آوری شده است. جهت درک بهتر هر اصطلاح مثالی بیان شده که با ترجمه فارسی آن همراه است. در بخشی از کتاب 100 اصطلاح حرفه‌ای کسب‌و‌کار (100professional business idioms) می‌خوانیم: I cannot exactly tell you how much it took to rebuild this area; but as a ballpark figure I’d say 2 million Dollars نمی‌توانم دقیقاً بگویم که ساخت مجدد این فضا چقدر هزینه داشت، به نظرم تقریباً 2 میلیون دلار. David is working as a bean counter for a big company دیوید به عنوان حسابدار در یک شرکت بزرگ کار می‌کند. فهرست مطالبمقدمهاصطلاحات حسابداری اصطلاحات تبلیغاتاصطلاحات بانکداریاصطلاحات جلساتاصطلاحات فروشاصطلاحات هماهنگی‌ها و توافقاتاصطلاحات مذاکراتدیکشنری

more_vert مقاله برآورد هزینه‌های اجتماعی قدرت بازاری بانک‌ها در سیستم بانکداری ایران

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد هزینه‌های اجتماعی قدرت بازاری بانک‌ها در سیستم بانکداری ایران

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد هزینه‌های اجتماعی قدرت بازاری بانک‌ها در سیستم بانکداری ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قدرت بازاری، شاخص لرنر، هزینه اجتماعی پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه به‌ بررسی درجه رقابتی در بانک‌های مورد مطالعه به‌عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می‌پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک‌ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به‌همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی‌که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی روش‌های تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی روش‌های تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روش‌های تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی در چارچوب تحلیلی ساختار- رفتار-عملکرد " مقاله ای است در 31 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری اسلامی، تامین مالی مشارکتی، چالش‌های بانکداری اسلامی، پارادایم ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از دغدغه‌های برخی از صاحبنظران حوزه مالی اسلامی انطباق خدمات بانکی با اصول شرعی است. این نگرانی در خصوص عقود مشارکتی که دارای پیچیدگی‌های بیشتری به ویژه در تقسیم سود و زیان است، دو چندان می‌شود. پژوهشگران چندی به مطالعه و تحقیق در این موضوع پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد داده‌اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان‌پذیری و نحوه اثر به کارگیری این راهکارهاست. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به فضای محیطی و توان عملیاتی نظام بانکی کشور مناسب‌ترین راهکار چیست. به این منظور در چارچوب روش تحقیق اسنادی–تحلیلی از پارادایم ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) بهره گرفته‌ایم. جمع‌بندی تحلیل‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به محدودیت‌های موجود استفاده از مکانیسم‌های انگیزشی در قرارداد یا تدوین قراردادهای تسهیلات مشارکتی انگیزه سازگاری که بتواند منافع تسهیلات گیرنده را تامین نماید و با برخورداری از مکانیسم خود کنترلی در توان اجرایی بانک صرفه‌جویی نماید، می‌تواند هزینه‌های نظارتی بانک را کاهش داده و در بلندمدت فضای مشارکتی بین تسهیلات گیرنده و بانک را به سمت اعتماد، صداقت و شفافیت در تقسیم سود و زیان هدایت کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله کارایی در صنعت بانکداری

ادامه مطلب

closeمقاله کارایی در صنعت بانکداری

مقاله علمی و پژوهشی " کارایی در صنعت بانکداری مطالعه موردی: اندازه گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی استان اصفهان" مقاله ای است در 34 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارایی، بانک، بازدهی نسبت به مقیاس پرداخته شده است چکیده مقاله در نظریه اقتصادی، رشد و توسعه بنگاه حاصل از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش کارایی و بهره وری است. در این مقاله پس از ارائه کلیاتی درباره مبانی نظری اندازه گیری کارایی براساس رویکرد نوین، تعریف و بررسی کارایی مبتنی بر مفهوم تابع تولید در اقتصاد خرد، به مبحث اندازه گیری کارایی در صنعت بانکداری می پردازد. گستره این مبحث شامل دو رویکرد تولیدی و واسطه گری در تعریف کارایی بانک، سه سطح مختلف تصمیم گیری درباره فروض انتخابی در اندازه گیری کارایی، شکل ریاضی چهار مدل تصریح شده برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی براساس رویکرد و فروض انتخابی، بررسی نتایج اندازه گیری کارایی در شبکه بانکهای دولتی استان اصفهان با داده های مقطعی سال 1382 و تعیین بانکهای کارا و ناکارا، راهکارهای اصلاح مقادیر نهاده ها و ستاده ها و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای بهبود سطوح کارایی در صنعت بانکداری است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در سال 1382 چهار بانک ملی، مسکن، رفاه و توسعه صادرات بانکهایی کارا و پنج بانک صادرات، ملت، سپه، تجارت و کشاورزی بانکهایی ناکارا بوده اند. میانگین کارایی با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس 857/0 و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده به تفکیک کارایی فنی خالص یا مدیریتی 979/0 و کارایی مقیاس 867/0 و با فرض حداکثرکردن ستاده به ترتیب 983/0 و 865/0 است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران" مقاله ای است در 41 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث چسب پرداخته شده است چکیده مقاله ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می‌پردازد که در آن ترجیحات تصمیم‌گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به‌عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی‌شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل‌مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ‌های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه‌های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می‌پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل‌های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می‌شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه‌ای با نسبت مصرف به درآمد (به‌عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده‌ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می‌سازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله معرفی مدل مناسب اندازه‌گیری شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا

ادامه مطلب

closeمقاله معرفی مدل مناسب اندازه‌گیری شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا

مقاله علمی و پژوهشی " معرفی مدل مناسب اندازه‌گیری شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا (محاسبه آن در یک بانک نمونه)" مقاله ای است در 40 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شاخص حاکمیت شرکتی، ارزیابی، بانک نمونه، بانکداری بدون ربا پرداخته شده است چکیده مقاله اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار مهمی در ایجاد ثبات و سلامت یک نهاد مالی در نظر گرفته می‌‌شود. همچنین ارزیابی میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی برای اطمینان از تداوم حیات بلند­مدت یک تشکیلات اقتصادی برای ناظران بیرونی اهمیت بالایی دارد. بر این اساس هدف مقاله حاضر معرفی سازوکار مناسبی برای اندازه‌گیری شاخص حاکمیت شرکتی در بانک‌های کشور و محاسبه آن برای یک بانک نمونه از طریق مجموعه­ای از معیار، مؤلفه و شاخص‌های قابل ارزش­گذاری می­باشد. این روش کمک خواهد کرد تا امتیاز یک بانک، در مقایسه با سایر بانک‌ها در سطح رعایت اصول 4گانه حاکمیت شرکتی – شامل مسئولیت­پذیری، پاسخگویی، شفافیت و انصاف- محاسبه و رتبه بانک مشخص گردد. همچنین برای ارزش­گذاری ضرایب اهمیت هرکدام از معیار و مؤلفه‌های انتخاب شده از نظرات خبرگان استفاده شده است و ارزش هرکدام از شاخص­های فرعی برای محاسبه شاخص نهایی حاکمیت شرکتی برای بانک نمونه، از طریق اطلاعات منتشر شده و سایر اطلاعات آن بانک تعیین شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم‌های بانکی

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم‌های بانکی

 مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم‌های بانکی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تغییرات حدسی، قدرت انحصاری، کارایی هزینه، تحریم‌ اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم­های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می­باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم­یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله­ای با اثرات ثابت (FE2SLS)، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور  برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده­های ترازنامه­ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال­های 1380 تا ۱۳۹3 ش، به­کارگرفته شده­اند. نتایج به­دست آمده بیانگر آن ­است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم­ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک­ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته­های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش­ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم­ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بانکداری بین‌الملل

ادامه مطلب

closeکتاب بانکداری بین‌الملل

کتاب بانکداری بین الملل به نوشتۀ عبدالکریم رحیم آتانی از انتشارات مهرگان دانش، شرح کاملی از ارز، بازارهای پول و سرمایه، اوراق قرضه و معرفی کامل بانکداری و بازرگانی خارجی است و اطلاعات کامل و جامعی دربارۀ علم اقتصاد و اصلاحات مربوط به این علم به خواننده می‌دهد. کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه banco که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می‌شد اشتقاق یافته است. در هر حال بانک یا همان مؤسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت‌های پولی و اعتباری بانک‌های امروزی شده‌اند. بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آن‌که پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات مؤسسات بانکی محسوس‌تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت، سنجش ارزش‌ها و به ویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می‌کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتی بنام بانک انجام گیرد. بانکداری بین‌المللی یا خارجی شامل آن بخش از عملیات هر بانک می‌شود که بانک در بازار مالی با ارز انجام می‌دهد. در ادامه در این کتاب شما می‌توانید با بازارهای پول و سرمایه و اوراق قرضه آشنا شوید و ضرورت‌های انتشار آن را نیز دریابید. کتاب بانکداری بین الملل می‌تواند جزء منابع مفید برای آزمون استخدامی بانک باشد. فهرست مطالبفصل اول: ارزتاریخچه بانکداریتعریف بانکداری بین‌المللیتراز پرداخت‌هاتحولات سیستم‌های پولی بین‌المللیتعریف ارز و نرخ ارزقابلیت تبدیل ارزها (Convertibility of Currencies)تقسیم ارزهای جهان به معتبر و ضعیفروش‌های (نظام) تعیین نرخ ارزروش‌های اعلام نرخ ارزفصل دوم: آشنایی با بازارهای پول و سرمایهتفاوت بازار سرمایه با بازار پولکارکردهای بازار مالیجذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)تعیین قیمت وجوه و سرمایهانتشار و تحلیل اطلاعاتتسهیل داد و ستدهاتوزیع خطر و مدیریت ریسکطبقه‌بندی بازارهای مالیبازار ارزالگوهای تعیین نرخ ارزبازار سلفبازار سلف ارزخرید و فروش ارز در بازارآربیتراژ ارز (Arbitrage)سوداگری ارز (Speculation)سوآپ (Swap transaction)فصل سوم: اوراق قرضهویژگی‌های اوراق قرضهانواع اوراق قرضهاثرات اقتصادی انتشار اوراق قرضهاوراق قرضه ارزیبازار اوراق قرضه خارجیبازارهای جهانی اوراق قرضهچگونگی تعیین نرخ بهره و سررسید در انتشار اوراق قرضه خارجیفصل چهارمبخش اول: بازرگانی خارجیمناطق آزاد تجاریصادراتمزیت‌های صادراتزیان‌های صادراتوارداتروش‌های پرداخت در بازرگانی خارجیآشنایی با اتاق بازرگانی بین‌المللتعاریف و اصطلاحات گمرکی و حمل و نقلکارت بازرگانیبخش دوم: خرید و فروش ارز غیر بازرگانیالف) اسکناس و نقود بیگانهب) چک مسافرتی (Traveller’s Cheque)ج) حواله ارزی (Payment order)د) برات ارزی (Bill of exchange)ه) چک ارزی (Foreign currency cheque)تراز پرداخت‌هافاینانس و ریفاینانس چیست و فرق بین ریفاینانس و اعتبار خریداردامپینگدستورالعمل فعالیت بانک‌های خارجی در ایرانفصل پنجم: سوئیفسوئیفت کد چیست؟استفاده‌کنندگان از سوئیفتمزایای سوئیفتشرایط پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفتشبکه سوئیفتانواع پیام‌های سوئیفتیفصل ششم: بانک مرکزی و تأثیرات آن بر ارزتعریف پولاهمیت پولخواص مطلوب پولوظایف پولپول ارزانپول اعتباریپول بی‌پشتوانهپول پر قدرتپول ضعیفپول فرّارپول فعالپول قویسیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزیسیاست مالیانواع تثبیت کننده‌های اقتصادیسیاست پولیارتباط سیاست‌های مالی و پولیعلت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه:‌ فصل هفتم: بانک جهانیتعداد اعضای بانک جهانیارکان بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعهبی‌طرفی بانکسازمان بین‌المللی توسعه (IDA)مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای (MIGA)مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID)

more_vert کتاب بازار جدید ارز دیجیتال: می‌خواهید تجارت کنید؟ دم در بد است!

ادامه مطلب

closeکتاب بازار جدید ارز دیجیتال: می‌خواهید تجارت کنید؟ دم در بد است!

کتاب بازار جدید ارز دیجیتال: می‌خواهید تجارت کنید؟ دم در بد است! نوشته‌ی محمدحسین طالب بیدخت، سعی بر آن دارد تا مفاهیم پیچیده ارز‌های دیجیتال و فناوری‌های نو، وابسته به عرصه دیجیتال را به ساده‌ترین شکل ممکن بیان کند. محمدحسین طالب بیدختی در این اثر به شما خواهد گفت که چطور توانسته در عرض 3 روز بیت کوین معامله کند. کتاب بازار جدید ارز دیجیتال برای همه سنین مناسب است و با هدف آشنایی شما با بلاک چین، ارز دیجیتال و تجارت آن به نگارش درآمده است. از ابتدای آفرینش تاکنون، بشر روش‌های مختلفی برای تجارت به کار برده است. اما مشخص است که با گذر زمان الفبای زندگی تغییر می‌کند و نیاز است همگان مفاهیم کلی تکنولوژی‌های پر استفاده مثل کامپیوتر و اینترنت را در سطح پایه بدانند. بنابراین محمدحسین طالب بیدختی در این کتاب به طرزی شگرف و در اوج سادگی، انقلاب دیجیتالیِ در راه را توضیح داده است. جملات برگزیده کتاب بازار جدید ارز دیجیتال: - بسیاری از افراد پولی را که بدست آورده‌اند خرج می‌کنند تا چیزهایی بخرند که نمی‌خواهند تا مردمی را تحت تاثیر قرار دهند که دوست ندارند.- برای ثروتمند شدن، باید در زمانی که خواب هستید نیز پول دربیاورید.- من دوست دارم مثل یک فقیر با یک عالمه پول زندگی کنم.- پول با زبانی صحبت می‌کند که همه دنیا آن را درک می‌کنند. در بخشی از کتاب بازار جدید ارز دیجیتال می‌خوانیم: بانک و نظام بانکی به عنوان تعدیل و جاری کننده پول و ارزش مالی کشور، زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هر کشور به شمار میرود که با بخش‌های گوناگون تولید و صنعت و مردم رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ دارد. با رشد روز افزون معاملات تجاری الکترونیکی در سطح دنیا و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیکی به عنوان بخش جدائی ناپذیر از تجارت الکترونیکی و دارای نقش اساسی در اجرای آن بوجود آمده است. سرعت توسعه فن آوری اطلاعات، باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سامانه‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری شده و مفاهیم جدیدی را به عنوان پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آن ارائه نموده است. این دو مفهوم، ایجاد کننده نوع جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی می‌باشند. بنا به فرهنگ آکسفورد: "بانکداری الکترونیکی روشی در بانکداری است که در آن مشتری از طریق اینترنت معاملات خود را انجام می‌دهد". تا مدت‌ها، مشتریان برای دسترسی به خدمات بانکی از اسناد کاغذی و کارهای دستی استفاده می‌کردند ولی در نهایت با یکپارچه سازی سیستم‌ها و شبکه‌ای شدن و مرتبط کردن مشتریان با تمامی عملات بانکی، امروزه مشتریان برای دریافت وام یا خدمات بیمه‌ای یا دیگر خدمات بانکی بی‌نیاز از مراجعه به بانک می‌باشند. تحولات شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهان به واسطه انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دنیای مجازی بوجود آمده است، باعث به وجود آمدن مفهوم جدیدی از پول به نام پول الکترونیکی و در پی آن جرم پول‌شوئی، همچنین پول‌شوئی الکترونیکی شده است. که به دلیل ابعاد بسیار گسترده آن در سطح کشور و در سطح بین‌المللی، توجه نظام‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشور‌ها را به خود معطوف داشته است. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: چرا ارز دیجیتال؟انواع معامله!الف) کالا با کالای خودمان!ب) اولین پولج) سکهد) کاغذه) بانکو) بانک الکترونیکز) پول دیجیتالیارزهای دیجیتالقردادهای هوشمنداینترنت غیر متمرکزفصل دوم: انواع ارزهاالف) آگر Augurب) نئو NEOج) استیم ایت Steem Itد) گولم GOLEMه) استوریکا Storiqaو) ریپل Rippleفصل سوم: کاربرد ارزهافصل چهارم: استخراج miningاستخر استخراج MiningPoolفصل پنجم: چنگال‌ها Forksفصل ششم: بلاک چین blockchainکاربردهای دیگر بلاک چینفصل هفتم: کیف پولانواع کیف پولالف) کیف پول نرم افزاریب) کیف پول تحت وبج) کیف پول‌های صرافی‌هاد) کیف پول سخت افزاریفصل هشتم: جزئیات و جمع بندیالف) کارمزدب) توکنج) تغییر ارز به ارز دیگرExchangeد) خرید و فروش ارزه) جمع بندیواژگان کلیدیمنابع

more_vert مقاله بررسی وضعیت بهره‌وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی وضعیت بهره‌وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی وضعیت بهره‌وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP" مقاله ای است در 22 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری؛ بهره‌وری؛ FAHP پرداخته شده است چکیده مقاله               این تحقیق با هدف طراحی الگوی ارزیابی بهروری در صنعت بانکداری انجام شده است. بر این اساس ، ضمن تعریف بهره‌وری و ارائه دیدگاه‌های مختلف و نمونه‌های بهره‌وری به بحث درباره اهمیت منابع انسانی پرداخته و نیز عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی را مطرح می‌کنیم. ترتیب اهمیت حوزه‌های دوگانه مؤثر بر ارتقای بهره‌وری (منابع انسانی، مالی) و اولویت‌بندی زیر معیار‌های مرتبط با حوزه‌های بهره‌وری (منابع انسانی، مالی) در بانک‌های دولتی، نیمه‌خصوصی و خصوصی با استفاده از فن AHP  فازی مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق، نظر کارشناسان خبره و صاحب‌نظران در بانک مرکزی، بانک ملی به‌عنوان نماینده بانک‌های دولتی، بانک صادرات به‌عنوان نماینده بانک‌های نیمه‌خصوصی و بانک پارسیان به‌عنوان نماینده بانک‌های خصوصی در استان سمنان به‌عنوان جامعه خبره انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که بانک خصوصی در ارتقای وضعیت بهره‌وری در حوزه‌های دوگانه مذکور نسبت به بانک‌های نیمه‌خصوصی و دولتی از عملکرد بالاتری برخوردار است. عنوان مقاله [English] A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique چکیده [English] This research is intended to design a model for the assessment of productivity in banking industry. Having defined productivity and having given some examples, the researchers explained the importance of human resource and the factors affecting it. The priority of human resource and financial productivity and their sub-factors in private and state banks were studied through AHP of Fuzzy methods. Considering the nature of the issue of research model and the ideas of the experts of the central bank of Iran, the researchers selected Bank Melli as the state sample bank, Bank Saderat as the half-private sample bank, and Parsian Bank as the private sample bank in Semnan province. The results indicated that private banks performed better with regard to productivity in comparison with half-private and state banks. کلیدواژه‌ها [English] productivity, State Banks, Private Banks, Half-Private Banks, human resource, Net Profit دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن" مقاله ای است در 31 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ادغام؛ تمرکز؛ رویکرد scp؛ ساختار بازار؛ معیار بهینگی تعداد بانک پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با استفاده از رویکرد ساختاری و محاسبه شاخص‌های تمرکزِ نسبت k بانک بزرگ، هرفیندال- هیرشمن و هم‌چنین معرفی معیار بهینگی تعداد بانک، به بررسی ساختار بازار بانکداری ایران پرداخته شده است. نمونه این پژوهش شامل تمامی بانک‌های داخلی و دوره مورد بررسی 95-1370 است. نتایج برآورد شاخص‌های مذکور نشان داده است که بازار بانکی ایران در دوره مورد بررسی، از روند کاهش تمرکز و افزایش رقابت برخوردار بوده است که این روند در دهه 80 و پس از ورود بانک‌های خصوصی شدت گرفته است. در این دوره، صنعت بانکداری ایران از وضعیت انحصاری به وضعیت رقابت ناقص تغییر ساختار داده است. هم‌چنین رقابت در بعد تسهیلات بیشتر از دو بعد دیگر دارایی و سپرده بوده است. در ادامه تأثیر ادغام‌های فرضی دو گروه از بانک‌ها( بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح و بانک‌های کوچک) بر شرایط رقابتی بازار بانکداری با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و معیار بهینگی تعداد بانک سنجیده شده است که نشان از تأثیر ناچیز ادغام‌های مذکور بر افزایش تمرکز و تأثیر مثبت آن بر معیار بهینگی تعداد بانک دارد. عنوان مقاله [English] Investigating the Market Structure of Banking Industry and the Effects of Hypothetical Mergers on it چکیده [English] The Iranian banking sector is experiencing changes such as the expansion of private banks, the entry of foreign banks and the likely mergers of several banks and non-bank credit institution. Therefore, studying the process of structural changes in the banking market and determining its competitiveness, can help the policy makers and planners of the banking system in structural reforms and directing monetary policy. In this study, using the structural approach and calculating the three concentration indexes,( the k Bank, Herfindahl-Hirschman, as well as the number of bank's optimality criteria), we examined the banking market structure in Iran. The sample of the study includes all domestic banks and the period under review is 1991-2016. The results show that the Iran's banking market during the period under review has tended to reduce concentration and increase competition. Also, competition in facilities has been more than two other dimensions of assets and deposits. Further, the effect of hypothetical mergers between two groups of banks (banks owned by armed forces and small banks) on the competitive conditions of the banking market was measured using the Herfindahl-Hirschman index and the number of banks' optimality criteria. The results show that such mergers have an insignificance impact on the increase of concentration and lead to an improvement in the number of banks' optimality criteria. کلیدواژه‌ها [English] Concentration- SCP Method, Market Structure, Merger, Number of Bank's Optimality Criteria دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران" مقاله ای است در 31 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تمرکز؛ شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگان؛ مطالبات معوق؛ عوامل کلان اقتصادی؛ الگوی داده‌های تابلویی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله به بررسی ارتباط ثبات مالی و عوامل کلان اقتصادی( مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تورم و ریسک نرخ ارز ) و تمرکز بانکی در سیستم بانکداری ایران برای سال های1393- 1385می پردازد.در این مطالعه از شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگان برای اندازه گیری تمرکز بانکی و از نسبت مطالبات معوق بعنوان معیار معکوس اندازه گیری ثبات مالی و از نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم بازار تسهیلات بعنوان عوامل کلان اقتصادی استفاده شده است.به منظور مطالعه رابطه تمرکز بانکی و عوامل کلان اقتصادی و ثبات مالی از الگو  داده‌های تابلویی پویای متوازن با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش مؤید تاثیر معنادار متغیرهای تمرکز بانکی، نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات و سهم بازار تسهیلات بر نسبت مطالبات معوق و در نتیجه ثبات مالی بانک‌ها است. عنوان مقاله [English] The Relationship between Financial Stability and Concentration in Iran's Banking System چکیده [English] This paper examines the relationship between financial stability and macroeconomics variables and banking concentration in Iranian banking system for the period 1385-1393 (2006-2014). In this study, Herfindal-Hirschman index (HHI) as a concenteration index and inverted non-performing loans ratio are used to measure banking concentration and financial stability respectively. In addition, inflation rate, GDP growth rate, bank lending rate and market share are considered as macroeconomics variables. In order to estimate the relationship, a balanced dynamic panel with generalized method of moments (GMM) is used. The result indicates that the banking concentration,inflation, GDP growth rate, interest rate and market share has a statistically significant impact on non-performing loans and therefore on the Bank's financial stability.   کلیدواژه‌ها [English] concentration, Non-Performing Loans, Macroeconomic Factors, Dynamic Panel Data Model, HHI- Duall Index دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مشتری مداری و فرهنگ سازمانی بانک

ادامه مطلب

closeکتاب مشتری مداری و فرهنگ سازمانی بانک

کتاب مشتری مداری و فرهنگ سازمانی بانک نوشته‌ی شعله اصلی، به بررسی فرهنگ سازمانی، تفاوت مدیریت اطلاعات و دانش، توسعه و بهبود سازمانی، مشتری مداری، بانکداری اینترنتی و... می‌پردازد. سازمان‌ها به قدری در همه ابعاد و جنبه‌های گوناگون زندگی شما فراگیر شده‌اند که شناخت آن‌ها نه تنها به عنوان یک موضوع علمی بلکه به عنوان یک پدیده مهم و جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی شما دوری می‌کند. شما قبل از تولد و در رحم مادر از طریق سازمان‌هایی مراقبت می‌شوید، در یک سازمان پزشکی یا خانه چشم به جهان می‌گشایید، در سازمان‌های متعدد آموزش دیده و به موقع در یک سازمان مشغول کار شده و همزمان با سازمان‌های متعددی رابطه و سر و کار داشته و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می‌گویید. بنابراین سازمان و سازمان یافتگی جزء لاینفک زندگی ماست و به اقتباس از "پیتر دراکر" نسل امروز بنا به ضرورت‌های زندگی، سازمان‌ها را باید طوری بیاموزد که اجدادشان مجبور بودند کشاورزی را بیاموزند. در دنیای امروزی که عصر پسانوگرایی یا پست مدرن نامیده می‌شود محیط به هیچ وجه ثبات ندارد و سازمان‌های این عصر متوجه محیط غیرقابل پیش‌بینی شده‌اند. دنیایی که تغییرات سریع، پیچیدگی و شگفتی‌ها از ویژگی‌هایش می‌باشد. مدیریت نمی‌تواند از طریق راه‌های سنتی محتوای درون و بیرون سازمان را اندازه‌گیری، پیش‌بینی یا کنترل کند. سازمان برای کنار آمدن با این فضای شناخته نشده به الگویی جدیدتری نیاز دارد تا از طریق محدودتر کردن گسترده خود به جنبه‌های همکاری و تعاون، در سطح افقی، توجه بیشتری کند. در بخشی از کتاب مشتری مداری و فرهنگ سازمانی بانک می‌خوانیم: اگر از مردم بپرسید بهترین تجربه زندگی‌شان چه بوده معمولا از تجربه‌ای صحبت می‌کنند که در آن عضوی از یک گروه بوده‌اند. کار با گروه باعث افزایش فعالیت شده و باعث پیشرفتشان می‌شود. افراد کارهایی برای دیگران می‌کنند که برای خودشان انجام نمی‌دهند و در مقابل چیزهای با ارزشی هم به دست می‌آورند. (رابینز؛ 1386: ص 427) گروه سازی ابزاری بنیادین جهت هماهنگ سازی امور در سازمان است. مینتزبرگ چهار تاثیر مهم گروه سازی را چنین عنوان می‌کند: 1) برقراری سیستم نظارتی مشترک میان پست‌ها و واحدها، 2) گروه سازی نوعا به پست‌ها و واحدهایی نیاز دارد که در منابع سهیم باشند، 3) گروه سازی نوعا مقیاس‌های مشترک عملکرد به وجود می‌آورد، و 4) گروه سازی سازگاری دو جانبه را تشویق می‌کند. (مینتزبرگ، 1983، صص47-46) در فرهنگ سازمانی نوع تعامل نیروی کار همواره در کانون توجه مدیریت قرار دارد. و بحثهایی چون "همکاری" و "مانند گردی" در این راستا مطرح می‌شوند. "همکاری" یکی بودن مساعی دو یا چند شخص است برای حصول هدفی معین و مانند گردی" یکی شدن دو یا چند شخص است از جهات بسیار مهم‌ترین جلوه "مانند گردی" فرهنگ پذیری و جامعه پذیریاست. "فرهنگ پذیری" هماهنگ شدن شخص است با رسوم و اخلاق و سایر مظاهر زندگی اجتماعی، و "جامعه پذیری" همگام شدن شخص است با موازین زندگی اجتماعی فرهنگی، 1386، 10). در همین زمینه رو تاکید می‌کند فرهنگ در روابط میان فرد و جامعه مشهود است هم چنانکه از گروه یا فرد نمی‌تواند جدا باشد. و توافق معنایی باید در در روابط فرد و گروه حاصل شده باشد و نه در یکی و یا دیگری. (رو،2007، ص 604) امروزه بحث علامت تجاری و برند سازمانی اهمیت خاصی برای سازمان‌ها پیدا کرده‌اند. و در این راستا مطالعات خاصی به این موضوع پرداخته‌اند. جدیدأ بحث ارتباط فرهنگ سازمانی با علامت تجاری سازمان مطرح شده است. صفری در مطلبی تحت عنوان «هویت بصری سازمان و ارزش‌ها» در این رابطه می‌نویسد: وقتی شرکتی سعی در توسعه و حفظ یک وجهه شرکتی خوب دارد باید فرهنگ مناسبی را به وجود آورد. اگر شرکتی علامت تجاری را ایجاد و حفظ می‌کند، فرهنگ آن نیز باید متناسب با ماهیت علامت تجاری باشد. در حقیقت، علامت گذاری تجاری شرکتی، راهی مثبت و قابل درک از تغییر فرهنگ سازمان است. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: فرهنگ سازمانیکارکرد‌های فرهنگ سازمانیالگوهای فرهنگ سازمانیالگوی براونمدل رابینزالگوی کوئینالگوی «کتز دووریس» و «میلر»مدل هافستدمدل شاینگونه شناسی هریسونمدل هندیمدل دشپندمدل ساکس بیمدل دیل و کندیمدل جفری ساننفلدمدل مک درموت استاکمدل دنیسونگروه و فرهنگآمیخته فرهنگی و مدیریت تنوع فرهنگیدرک مفاهیم فرهنگی و شایستگی فرهنگیروابط فرهنگ و ساختار سازمانیآیا فرهنگ سازمانی می‌تواند جانشینی برای ساختار سازمانی باشد؟فصل دوم: ساختار سازمانیانواع ساختارهای سازمانیسازمان بر مبنای تعدادساختار وظیفه‌ایساختار مبتنی بر محصولسازمان بر مبنای مشتریساختار مبتنی بر گروه‌بندی جغرافیاییسازمان بر مبنای پروژهسازمان با گروه‌های متداخل یا سازمان حلقویساخت سازمانی مدولار (ماجولار)ساختارهای ماتریسیساختار پیوندیانواع ساختارهای عملیالگوی فراملیسازمان‌های شبکه‌ایسازمان‌های ستاره‌ای شکل یا خوشه ستاره‌ایسازمان‌های تارعنکبوتیسازمان‌های پارندیسازمان مجازیسازمان‌های خوشه‌ایدگردیسی در ساختار سازمانیسازمان‌های ارگانیکی و سازمان‌های مکانیکیفصل سوم: مدیریت دانشتفاوت مدیریت اطلاعات و دانشسازمان یادگیرنده و مدیریت دانشمدل مدیریت دانش و سازمان یادگیرندهفصل چهارم: باز آفرینی سازمانیتغییرات سازمانیتوسعه و بهبود سازمانیمهندسی مجددمهندسی معکوسفرایند بهبود مستمرگسترش عملکرد کیفیتبرون سپاریکارت ارزیابی متوازنجایگزین‌های جدید برای محصولات سنتی و حفظ رهبری بازارعوامل قدیمی و جدید موفقیتفصل پنجم: مشتری مداریمشتری مداری در بستر شناخت و نگهداشت مشتریرضایت مشتریآمیخته بازاریابی الکترونیکآسیب‌های فراروی مشتری مداریاستخراج ارزشحفظ و صیانت از اطلاعات مشتریانقطع رابطه با مشتریفصل ششم: بانک و نظام بانکداری در ایران (از منظر مدیریتی و حقوقی)بانکداری اسلامیبانک توسعه صادرات ایرانتاریخچه و معرفی بانک توسعه صادرات ایرانفصل هفتم: چالش‌ها و فرصت‌هاالزامات قانونی و بالادستیبانکداری در عرصه بین‌المللبانکداری الکترونیکزیرساخت‌های بانکداری الکترونیکمدیریت الکترونیک روابط مشتری، نوآوری جدید صنعت بانکداریبانکداری اینترنتیاعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتیبانکداری موبایلفصل هشتم: پیشینهمطالعات داخلیمطالعات خارجیمنابع و مآخذمنابعمنابع فارسیمنابع غیر فارسی