جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی " مقاله ای است در 12  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ، نظریه سازی ، پژوهش کیفی ، نظریه مبنایی ، بازاندیشی و انتوگرافی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

مقاله علمی و پژوهشی" فضای مجازی و هویت مدرن " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فضای مجازی و هویت مدرن ، هویت شخصی ، بازاندیشی ، اعتماد ، پیشامدرن ، پست مدرن ، نظریه ساخت یابی ، نظریه کنش متقابل ، نظریه نمایش ، نظریه های خوشبینانه و نظریه های بدبینانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

ادامه مطلب

closeمقاله بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

مقاله علمی و پژوهشی " بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق" مقاله ای است در 26 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انصاف؛ نظامهای حقوقی؛ کارکردهای انصاف؛ انصاف و عدالت؛ انصاف و قانون پرداخته شده است چکیده مقاله انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را به طور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف درحقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است عنوان مقاله [English] Rethinking the Inter-relationship of law and equity چکیده [English] The concept of equity has been existed for a long time in all cultures as well as different fields of knowledge particularly law and morals. Elaborating this concept, legal systems and commentators from different legal scholarships have pointed out to some common elements enabling the maintenance of the dynamic nature of equity and its various functions in the field of law, and more accurate identification of its main core as well as theoretical and practical recognition of equity’s function, bearing in mind its capabilities, in the realization of human society. Some of the issues discussed in this paper include historical development of the concept of equity from the very past to its current situation, the concept of equity in the Islamic law, introducing the most outstanding studies conducted globally by legal scholars about equity, and assessing different theories expressed in favour of or against the employment of this concept in law. Based on these discussions, specific conclusions on the inter-relation of equity and law is presented which I hope would properly benefit the Iranian legal scholars   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تدریس پژوهی یا درس پژوهی: روش بهسازی فرهنگ آموزش و تدریس

ادامه مطلب

closeکتاب تدریس پژوهی یا درس پژوهی: روش بهسازی فرهنگ آموزش و تدریس

کتاب تدریس پژوهی یا درس پژوهی: روش بهسازی فرهنگ آموزش و تدریس نوشته‌ی ابوالفضل بختیاری و کبری مصدقی نیک، مواردی از قبیل کلیات تدریس پژوهی، تفاوت اقدام پژوهی با درس پژوهی، مدل‌های درس پژوهی و اجرای بحث بعد از درس را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. تدریس مؤثر باعث بهبود یادگیری می‌شود. فرهنگ تدریس و آموزش در چند دهه‌ی گذشته مورد توجه بیشتر معلمان، مربیان و صاحب نظران علوم تربیتی قرار گرفته و می‌توان گفت تدریس یکی از فعالیت‌های مهم هر معلمی است. تدریس اثربخش، در نظام‌های آموزشی جهان مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران آموزشی می‌باشد. بازاندیشی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی و شیوه آموزش و تدریس، همچنین تغییر و تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، معلمان را بر آن داشته که خود به تفکر و تأمل در عمل تدریس بپردازند، از طرفی یکی از چالش‌های نظام آموزشی عدم یادگیری معنادار فراگیران، ترس از یادگیری، هراس از اصلاح، عدم تسلط معلمان، مدرسان در تدریس و علاقمندی کلیه کارگزاران آموزشی به تغییر و تحول درنظام آموزش - یادگیری و تدریس است، اگر تلاش‌های سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان آموزشی منجر به بهبود فرایند آمورزش - یادگیری (تدریس) نشود می‌توان گفت نظام آموزشی با مشکلی جدی روبه‌روست و باید درباره‌ی این مسئله به تفکر و تامل پرداخت. در تدریس پژوهی، مسئله تدریس یک مبحث و بهسازی مستمر آموزش و تدریس است که ممکن است همکار/همکاران (همتایان) هم در تدریس این مبحث با مسئله‌ای مواجه باشند که همه درباره‌ی آن مبحث درسی به گفت‌وگو، تدوین طرح درس، ارزیابی، بازنگری و بازاندیشی می‌پردازند، در این فرایند همه از هم یاد می‌گیرند و باعث رشد حرفه‌ای آن‌ها می‌شود. درس پژوهی الگوی عملی بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. این الگو مبتنی بر پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس است و الگویی مؤثر برای بهبود مستمر آموزش [و تدریس] محسوب می‌شود. درس پژوهی به مثابه روش نوین پژوهش در عمل و هسته‌های کوچک تحول در آموزش، به گسترش پژوهش و تولید دانش حرفه‌ای در مدرسه کمک می‌کند. به علاوه بر فرایند یادگیری گروهی و بهسازی مستمر مبتنی است و فرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه‌های یکدیگر فراهم می‌آورد. در بخشی از تدریس پژوهی یا درس‌پژوهی (Lesson study: researcher-teacher) می‌خوانیم: عنصر دیگری که می‌تواند تاثیر بسزایی در "درس پژوهی" داشته باشد، آوردن یک کارشناس بیرونی مثلاً یک معلم یا محقق است که با اطلاعات قابل توجهی از موضوع تحت مطالعه و نحوه‌ی تدریس آن و یا هر دو داشته باشد. کارشناس بیرونی می‌تواند نقش مهم و حیاتی در درون و بیرون از مدرسه ایفا نماید، نقش کارشناس بیرونی در درس پژوهی این‌ست که سوال‌هایی در اذهان بیافریند، دیدگاه‌های جدیدی اضافه کند و یک کمک – محقق باشد نه اینکه به دیگران بگوید که چه کار کنند. یک کارشناس موضوع درس می‌تواند در بیرون کشیدن مطالب مفید از میان حجم عظیمی از منابع ظاهراً سودمند اینترنتی و چاپی، کمک شایانی به معلمان بکند. نقش کارشناس بیرونی در درس پژوهی ژاپن: پروفسور کنجو، یک مربی معلم با تجربه‌ی ریاضی در دانشگاه ملی است که در آموزش پیش از خدمت معلمان شهرت دارد و به عنوان مفسر بیرونی در درس پژوهشی از او دعوت به عمل می‌آید. گاهی اوقات، یک مفسر بیرونی، ارتباط نزدیک‌تری با مدرسه یا گروهی از معلمان برقرار می‌کند. همانطور که مشاهده می‌کنید یک کارشناس بیرونی، به تناسب شرایط مختلف، می‌تواند نقش‌های متفاوتی را ایفا کند. یک کارشناس بیرونی درست مثل یک معلم در کلاس درس است، همان‌طور که یک معلم باید ارزیابی و عمل خود را بر اساس نیاز دانش‌آموزان انجام دهد، مفسر بیرونی نیز باید همان کار را با معلمانی که در درس پژوهی شرکت دارند، بکند. درس پژوهی، بر یادگیری و پیشرفت دانش آموز متمرکز است. در واقع، یادگیری دانش‌آموزان محور اصلی تدریس پژوهی است، درس پژوهی، فرصت نادر و ارزشمندی برای معلمان ایجاد می‌کند که در کلاس حضور داشته باشند، تا فقط یادگیری دانش‌آموز را بررسی کنند، بی‌آنکه مقید به مدیریت یا آموزش دانش‌آموزان باشند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: کلیات تدریس پژوهیمقدمهتدریس پژوهیچیستی درس پژوهیویژگی‌های درس پژوهیهدف‌های درس پژوهیطراحیاجراارزیابیبازبینی و باز‌اندیشیچرخه‌های درس پژوهیویژگی‌های توسعه حرفه‌ای کارآمداثرات درس پژوهیراهکارهای رسیدن به مسائل درسی خوبمشخصات همکاری و یادگیری مشارکتی تدریس پژوهیتعداد اعضای گروه درس پژوهیتعیین بهترین اندازه و ترکیب برای گروهنکاتی در ارتباط با مدیران معلمان و کارکنان آموزشی مدارسدرس پژوهی چیست؟تفاوت اقدام پژوهی با درس پژوهیاقدام پژوهیدرس پژوهی: الگوی ژاپنی برای رشد حرفه‌ای معلمان در کلاس درسشباهت‌های درس پژوهی و اقدام پژوهیدرس پژوهی: رویکرد نو در پژوهش مشارکتی معلمانمراحل فرایند تدریس پژوهیچرخه درس پژوهیپرسش و پاسخ درباره درس پژوهیچگونه باید آغاز کنیم؟چه نوع پشتیبانی و حمایت‌هایی لازم است؟نکات کلیدی که گروه درس پژوهی باید در ذهن داشته باشد چیست؟معلمان از "درس پژوهش" چه چیزی عایدشان می‌شود؟گروه درس پژوهی "تفکر ریاضی" فدراسیون آمریکایی معلمانتوصیه‌های معلمان شرکت کننده در فدراسیون آمریکایی معلمان درباره درس پژوهیفصل 2: پیشینه‌ی درس پژوهیمقدمهبررسی ادبیات و پیشینه درس پژوهیفرایند درس پژوهی معلمانپژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درسمنطق درس پژوهیفصل 3: مراحل درس پژوهیمقدمهنوشتن گزارش درس پژوهینکاتی در مورد تدوین گزارش کتبیمحتوای گزارش تدریس پژوهیراهبردهایی برای ترویج درس پژوهیدرس پژوهی در ایرانفصل 4: مدل‌های درس پژوهیمقدمهالگوهای تدریس پژوهیمدل سرکارآرانیمدل فرناندز – یوشیدامدل ریچاردسونمدل لوئیسمدل ایوبیانمدل اکتفایی‌نژادپژوهش حبیبزادهفصل 5: جلسات درس پژوهیمقدمهانتخاب یک عنواناجرای بحث بعد ازدرسآموخته‌هایتان رابه اشتراک بگذاریدمحتوای جلسات درس پژوهیدرس‌های پژوهشی در فرایند درس پژوهیناظران بیرونی در فرایند تدریس پژوهینقش فناوری در فرایند درس پژوهیفصل 6: چالش‌های درس پژوهیمقدمهچالش‌های تدریس پژوهیدشواری‌های اجرا و استمرار درس پژوهیمنابعکتابنامه

more_vert مقاله سنجش یکسان‌انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع

ادامه مطلب

closeمقاله سنجش یکسان‌انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع

مقاله علمی و پژوهشی " سنجش یکسان‌انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع" مقاله ای است در 16 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آیه 22 انبیاء، آیه 42 اسراء، برهان تمانع، توحید ربوبی، تعدد آلهه پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از براهین توحیدی که اندیشمندان علوم عقلی و نقلی سعی در اصطیاد آن از قرآن داشته‌اند، «برهان تمانع» است. در خصوص این برهان و چگونگی دریافت آن از کلام وحی، نگرش یکسانی وجود ندارد. به باور برخی، آیه‌ «لَوْ کاَنَ فِیهِمَا ءَالِهَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (انبیاء/22) و آیه «قُل لَّوْ کَانَ مَعَهُ ءَالِهَهٌ کَمَا یَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوا إِلی ذِی الْعَرْشِ سَبِیلاً» (اسراء/42) دلالتی یکسان بر برهان تمانع دارند. در برابر این گروه، شماری دیگر از صاحب‌نظران سخن اینان را ناصواب می‌انگارند و بر آنند که برهان مستفاد از این دو آیه، یکسان نیست و مقدمات آن دو متفاوت است. نوشتار پیش‌رو با عنوان بازاندیشی یکسان انگاری دلالت آیه 22 انبیاء و 42 اسراء بر برهان تمانع، پس از تحلیل دلالی آیه‌های مذکور به این نتیجه رهنمون می‌شود که دیدگاه دوم، با ظاهر آیات سازگارتر است و نمی‌توان دلالت این دو آیه را یکسان قلمداد نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون

ادامه مطلب

closeمقاله خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون

مقاله علمی و پژوهشی " خویشتن‌داری و نقش آن در آرامش نفس از منظر افلاطون" مقاله ای است در 18 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث افلاطون، خویشتن‌داری، اضطراب، آرامش نفس پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر درجهت حل معضل ناآرامی و اضطراب انسان معاصر، با تکیه بر آرای افلاطون، نشان می‌دهد، ازجمله راه‌های تحقق آرامش نفس، پای‌بندیِ آدمی به فضایل و در رأس آنها خویشتن‌داری است. افلاطون پس از ترسیم منزلت انسان در هستی به عنوان موجودی بهره‌مند از قوه‌ی عاقله و مستقر در شبکه‌ی خویشاوندی مثل، به تحلیل و نقد درک عامیانه‌ی خویشتن‌داری پرداخته و آن را بازاندیشی می‌کند. به زعم او، برداشت عامه از مفهوم خویشتن‌داری در معنای مالکیت فرد بر نفس خویش، ضمن تناقض ذاتی و کارکرد صرفاً شخصی آن، به استتار عملکرد واقعی عقل می‌انجامد؛ زیرا خویشتن‌داری همان نظام‌مندی و هارمونی نفس است که در نتیجه‌ی حاکمیت عقل بر قوای محکوم نفس حاصل شده و بدین وسیله فرد را به ثبات نفس و نوعی مصونیت و استقامت دربرابر انواع هیجانات سوق داده، آرامش او را تأمین می‌کند. ازاین‌رو به زعم افلاطون، آرامش آدمی بر امری درونی استوار است و همواره در نظم حاکم بر نفس تعیّن می‌یابد. براین اساس می‌توان گفت، مهم‌ترین عامل ناآرامی انسان معاصر، بحران معرفتی او از خود و نیروی درونی خویش است؛ فلذا برای حل این بحران، باید ماهیت الهی نفس و نظم حاکم بر آن را به او یادآوری کرد؛ امری که در فلسفه‌ی افلاطون در فضیلت خویشتن‌داری، صورت‌بندی می‌شود دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت تکثر سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت تکثر سازمانی

این روزها، رقابت بین سازمان‌ها بیش از حوزه محصولات و خدمات، به‌طور گسترده‌تری در زمینه میزان قابلیت‌ها و شایستگی‌ها در جریان است و این قابلیت‌ها در هیچ‌جا، به اندازه سبک‌‌های رهبری به کار گرفته شده، حیاتی نیستند؛ قابلیت‌ها، نگرش‌ها، باورها و رفتار کسانی که وظیفه‌شان این است که موجبات بهترین عملکرد افرادشان را فراهم آورند. تکثر، زمینه‌ساز فرصتی است که به واسطه مهارت‌ها و ایده‌های جدید و نیز باز شدن بازارهای تازه فراهم می‌شود. با این‌حال تکثر، تنوع در اقدامات مدیریتی را ضروری می‌کند؛ زیرا نمی‌توان با همه افراد یکسان برخورد کرد. حتی درون یک گروه کوچک و نسبتا همگن هم مطمئنا شخصیت‌ها و خواست‌های متفاوتی در میان اعضا وجود دارد و این بدان معنی است که عوامل انگیزه‌دهی به آنان متفاوت خواهند بود. این کتاب، روش های برخورد با سلایق گوناگون درون سازمان را آموزش می دهد. در جهان مدرن مدیران خود را در وضعیتی خواهند دید که لازم است نه تنها با افرادی از سنین، جنسیت‌ها و دارای تجربیات کاری مختلف کار کنند بلکه ناگزیر از فعالیت در کنار افرادی هستند که فرصت‌های تحصیلی متفاوتی داشته‌اند، از نقاط مختلف جهان آمده‌اند، فرهنگ‌های متفاوتی دارند و گاه حتی به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. مهار توان بالقوه این نوع تکثر سازمانی نیازمند بازاندیشی درباره مهارت‌های مدیریتی است. همچنین به عنوان گام نخست باید بپذیریم که هیچ‌کس بهتر از دیگری نیست حال چه معیار قضاوت خاستگاه جغرافیایی افراد باشد، چه زبانی که با آن تکلم می‌کنند و چه ارزش‌هایی که پاس می‌دارند. ممکن است افراد با هم متفاوت باشند، اما این بدان معنی نیست که چه در محیط کار و چه در کلیت فضای جامعه بهتر یا بدتر از یکدیگرند. افراد متفاوت‌اند و این بخشی از تکثری است که می‌تواند سازمان‌ها را خلاق‌تر کند. فهرست مطالب 1- مقدمه ‏ای بر مدیریت تکثر سازمانی2- مدیریت تکثر سازمانی چیست؟3- روند تکامل مدیریت تکثر سازمانی4- بعد الکترونیک در مدیریت تکثر سازمانی5- بعد جهانی مدیریت تکثر سازمانی6- وضعیت بهینه در مدیریت تکثر سازمانی7- نمونه‏ های موفق مدیریت تکثر سازمانی8- مفاهیم و متفکران مهم حوزه مدیریت تکثر سازمانی9- ده گام برای کارایی مدیریت تکثر سازمانیسوالات رایج

more_vert مقاله بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علامه طباطبایی، فردگرایی، جامعه‌گرایی، اصالت، امت، اختیار پرداخته شده است چکیده مقاله در فلسفۀ علوم اجتماعی با این سؤال پژوهشی روبه‌رو هستیم: «جامعه که در عالم خارج و عینی وجود مستقل دارد چگونه تبیین شدنی است؟» این مسئله را با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی با سه رویکرد بررسی می‌کنیم. بررسی مسئله با رویکرد زبان‌شناختی به دو گونه بررسی تک واژه هسته‌ای و بررسی «باهم آیی» واژگان است و بررسی مسئله با رویکرد معرفت‌شناختی به بازاندیشی چگونگی تولید معرفت بشری نسبت به جامعه است و بررسی مسئله با رویکرد هستی‌شناختی به بازخوانی پروندۀ فلسفۀ نفس و تطبیق آن بر فرایند رابطۀ فرد و جامعه است. نوع این تحقیق توسعه‌ای است و روش گردآوری، طبقه‌بندی و تحلیل اطلاعات در آن توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج به دست آمده (یافته‌ها) از پژوهش حاضر این است: معناشناسی واژۀ «امه» بر وجود حقیقت مستقل آن دلالت دارد، و شناخت انسان از جامعه، شناختی از جمع آحاد نیست، بلکه شناخت حقیقتی در سوی دوم رابطه حقیقی فرد و جامعه است، و جامعه هست، چونان روحی دمیده شده بر پیکر آحاد. این نتایج تأییدی بر جامعه‌گرا بودن علامه طباطبایی است که با تبیینی ویژه از سوی ایشان در آثارش ارائه شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت تکثر سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت تکثر سازمانی

این روزها، رقابت بین سازمان‌ها بیش از حوزه محصولات و خدمات، به‌طور گسترده‌تری در زمینه میزان قابلیت‌ها و شایستگی‌ها در جریان است و این قابلیت‌ها در هیچ‌جا، به اندازه سبک‌‌های رهبری به کار گرفته شده، حیاتی نیستند؛ قابلیت‌ها، نگرش‌ها، باورها و رفتار کسانی که وظیفه‌شان این است که موجبات بهترین عملکرد افرادشان را فراهم آورند. تکثر، زمینه‌ساز فرصتی است که به واسطه مهارت‌ها و ایده‌های جدید و نیز باز شدن بازارهای تازه فراهم می‌شود. با این‌حال تکثر، تنوع در اقدامات مدیریتی را ضروری می‌کند؛ زیرا نمی‌توان با همه افراد یکسان برخورد کرد. حتی درون یک گروه کوچک و نسبتا همگن هم مطمئنا شخصیت‌ها و خواست‌های متفاوتی در میان اعضا وجود دارد و این بدان معنی است که عوامل انگیزه‌دهی به آنان متفاوت خواهند بود. این کتاب، روش های برخورد با سلایق گوناگون درون سازمان را آموزش می دهد. در جهان مدرن مدیران خود را در وضعیتی خواهند دید که لازم است نه تنها با افرادی از سنین، جنسیت‌ها و دارای تجربیات کاری مختلف کار کنند بلکه ناگزیر از فعالیت در کنار افرادی هستند که فرصت‌های تحصیلی متفاوتی داشته‌اند، از نقاط مختلف جهان آمده‌اند، فرهنگ‌های متفاوتی دارند و گاه حتی به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. مهار توان بالقوه این نوع تکثر سازمانی نیازمند بازاندیشی درباره مهارت‌های مدیریتی است. همچنین به عنوان گام نخست باید بپذیریم که هیچ‌کس بهتر از دیگری نیست حال چه معیار قضاوت خاستگاه جغرافیایی افراد باشد، چه زبانی که با آن تکلم می‌کنند و چه ارزش‌هایی که پاس می‌دارند. ممکن است افراد با هم متفاوت باشند، اما این بدان معنی نیست که چه در محیط کار و چه در کلیت فضای جامعه بهتر یا بدتر از یکدیگرند. افراد متفاوت‌اند و این بخشی از تکثری است که می‌تواند سازمان‌ها را خلاق‌تر کند. فهرست مطالب1- مقدمه ‏ای بر مدیریت تکثر سازمانی2- مدیریت تکثر سازمانی چیست؟3- روند تکامل مدیریت تکثر سازمانی4- بعد الکترونیک در مدیریت تکثر سازمانی5- بعد جهانی مدیریت تکثر سازمانی6- وضعیت بهینه در مدیریت تکثر سازمانی7- نمونه‏ های موفق مدیریت تکثر سازمانی8- مفاهیم و متفکران مهم حوزه مدیریت تکثر سازمانی9- ده گام برای کارایی مدیریت تکثر سازمانیسوالات رایج

more_vert تمنای یادگیری

ادامه مطلب

closeتمنای یادگیری

آموزش های مدرسه ای به آدمی می آموزند که خود را در مواجه با پیامدهای احساس نادانی حفظ کند و کمتر از واژه«نمی دانم» بهره بگیرد؛در صورتی که انسان درزندگی اجتماعی به مهارت های روبه رو شدن با تهدیدهای ناشی از چالش و سوال نیازمند است.

more_vert اندیشه‌ورزی و ضرورت طرح فضیلت‌های مدرن

ادامه مطلب

closeاندیشه‌ورزی و ضرورت طرح فضیلت‌های مدرن

 فضیلت«virtue» یعنی برتری و رجحان مبتنی بر تلاش و تفکر. مانند، فضیلت دانش و مهارت واقعی. ریشه فضیلت در قابلیت‌های درونی و تلاش‌های مستمر بیرونی است. از این حیث، فضیلت یک خصلت و صفت و کیفیت مؤثر و مفید است. محمدعلی نویدی استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه همدلی، ‌نوشته است: آنچه اندیشیدن و کوشیدن در باب ماهیت و ذات فضیلت‌های قدیم و مدرن را ضروری می‌نماید، فهم ارتباط و نسبت آنها با اندیشه‌ورزی است. به عبارت دیگر، لازم عقلی و علمی است تا فضیلت‌ها از مرتبه عرف و اخلاق و عادت صرف، به مرتبه عقل و اندیشه و خرد و علم برکشیده شوند. یعنی، ضرورت دارد، فضایل ریشه و بنیان در استدلال و برهان بدوانند تا ماندگاری و بالندگی واثربخشی افزون‌تر ایفا کنند، زیرا، رکن و ستون پایدار امور و مزیت‌های بشری، عقل اوست. مزیت عقل و عقل‌ورزی، بنیان تمام، مزیت‌ها و فضیلت‌هاست. برکشیدن و بالا بردن ساحت فضیلت‌ها، به معنی تقلیل و تحویل آنها به امر فروتر و پایین‌تر نیست، بلکه، ارتقای جایگاه و نقش و اثر آنهاست. ساحت استدلال و عقلانیت با ساحت خوب و بد و اخلاق و عرف یکسان نیست، شاید، مکمل هم باشند. فضیلت‌های اصلی قدیم: عفت و شجاعت و عدالت و حکمت بوده است. از زمان افلاطون بزرگ و ارسطوی دانا و تا حکمای اسلامی و ایرانی مثل، فارابی، ابن سینا، ابن مسکویه، خواجه نصیرالدین، و متأخرین، مثل، نراقی‌ها و علامه طباطبایی و غیره، این فضیلت‌ها اساسی، مورد توجه و تفطن بوده اند. این فضیلت‌ها، در زندگی آدمی، همیشه فضیلت‌اند. چون با انسانیت انسان، نسبت دارند. انسان ظالم، انسان با فضیلت نخواهد بود، انسان جاهل نیز چنین است. اما، پرسش این است که آیا هیچ فضیلت بنیادین دیگری در تطاول و تحول روزگار و دگرگونی زندگی آدمیان، پیدا نشده و ضرورت نداشته است؟ آیا انسان در زمینه فضیلت‌پژوهی، هیچ نوآوری و خلاقیت نداشته است؟از منظر تفکراثربخش، این فضیلت‌های قدیمی و بنیادی، نیاز به بازاندیشی و بازسازی دارند، زیرا، عملا و اثرا، خاصیت این فضیلت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی آدمیان، تبلور و تجلی پیدا نکرده است.حاکمان عادل بیشتر نشده‌اند، مردمان منصف افزون نشده‌اند. گویی، قوه غضب بر جهان و امور حاکم است. فضیلت با حکمت«wisdom» ارتباط وثیق پیدا نکرده است. عقل شناسا و مهارگر از وظایف خود عقب‌نشینی کرده و سطحی اندیشی و ابزارمداری، روز به روز حاکم شده است. جمود و جهالت و دگماتیسم و استبداد چهره خشن خود را عریان‌تر در جهان نشان داده است. به جای توجه به اثرها و شدن‌ها، به بودن‌ها و ماندن‌ها، التفات شده است.گویی، بشر سیال و سیردوست، به ملال و ستوه آمده است و دیگر از میراث معرفتی و مدیریتی خود پرسش‌ نمی‌کند!مثلا، پرسش‌ نمی‌کند که این فضایل قدیم، چه اثری داشته‌اند و دارند و خواهند داشت؟ چرا عقیم و نازا شده‌اند؟ شاید، از ابهت و عظمت فلاسفه و حکمای باستان، لکنت زبان گرفته است؟ و شاید، فراموش کرده است، که نیندیشیدن و نپرسیدن و کنشگر نبودن، موجب استبداد معرفتی و دانشی و مدیریتی می‌شود.

more_vert عدالت آموزشی ... خیلی دور، خیلی نزدیک

ادامه مطلب

closeعدالت آموزشی ... خیلی دور، خیلی نزدیک

سیدمحمدباقر ثامنی راد دانش آموخته جامعه شناسیهنگامی که شرایط اقتصادی و فرهنگی اقشار جامعه با هم تفاوت دارد، مانند هم نمی اندیشند و چه بسا در صورت مشابهت دیدگاهشان، نیازهای ضروری تر بر اولویت بندی تاثیرگذار و تعیین کننده تر باشد. خانواده ای می خواهد فرزندش با روش های نوین آموزش ببیند؛ در حالی که دیگری صرفا به دنبال این است که فرزندش بی سواد نباشد، هر چه زودتر مهارتی بیاموزد و کمک حال خانواده باشد تا چرخ سهمگین مخارج روزمره اندکی روان تر بچرخد. نوروز امسال، همراه با عده ای از دوستان مشغول خوردن شام بودیم که سوال غیرمنتظره من حال و هوای جمع را دگرگون کرد: علیرضا! هیچ می دانی از آذرماه همین امسال باید به دنبال مدرسه برای ثبت نام دخترت بگردی؟ و دیدنی بود چهره در فکر فرورفته پدر که احتمالا به این می اندیشید که بچه ها چه زود بزرگ می شوند و برای آینده تحصیلی شان چه باید کرد؟ ۴۵ سال پیش، در چنین روزی، مدارس ایران دولتی و رایگان شدند و یک سال پس از آن دانشگاه ها نیز در این مسیر پای نهادند؛ مسیری که امروز فرسنگ ها با هدف گذاری بانیان آن، فاصله دارد. تاریخ و چامعه شناسی به ما می آموزند حرکت های قهری بدون توجه به بستر اجتماعی، چندان دوام نمی آورند. هنگامی که شرایط اقتصادی و فرهنگی اقشار جامعه با هم تفاوت دارد، مانند هم نمی اندیشند و چه بسا در صورت مشابهت دیدگاهشان، نیازهای ضروری تر بر اولویت بندی تاثیرگذار و تعیین کننده تر باشد. خانواده ای می خواهد فرزندش با روش های نوین آموزش ببیند؛ در حالی که دیگری صرفا به دنبال این است که فرزندش بی سواد نباشد، هر چه زودتر مهارتی بیاموزد و کمک حال خانواده باشد تا چرخ سهمگین مخارج روزمره اندکی روان تر بچرخد. بیایید به علیرضاها و دیگر پدران و مادرانی بازگردیم که دغدغه انتخاب مدرسه برای فرزندانشان را دارند. بعضی از آن ها به دنبال محیطی بدون هرگونه آسیب اجتماعی، مسلط به فناوری نوین آموزشی و رویکردی تعاملی هستند. مقتضای چنین خواسته ای پرداخت هزینه بیش از میانگین هاست. زمانی که راه برای فراهم آوردن چنین نیازی باز نباشد، دیر یا زود، ساختار، مجبور می شود مقاومت خود را کنار گذارد و تن به اصلاح و تغییر دهد؛ چرا که فشار اجتماعی وجود دارد و پشتیبانی مالی نظام هم تکافوی برآورده شدن تمامی نیازها با استانداردهای برتر را نمی کند. بدین سان، ۱۵ سال پس از تاریخ مورد اشاره، یعنی در ۱۳۶۸ خورشیدی و در رهگذر دو واقعه سترگ انقلاب و جنگ و با وجود داعیه داری عدالت، دوباره مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) از محاق بیرون می آیند! امروز و پس از گذشت سه دهه از چنین رویدادی به تناقض جالبی بر می خوریم: مدارس با کیفیت تر (که اقشار بالای جامعه توان ثبت نام فرزندانشان را در آنها دارند) اکثرا غیرانتفاعی و دانشگاه های برتر، عموما دولتی و متمرکز در کلان شهرها هستند. این یعنی، هر چه لازم است سرمایه گذاری کن تا فرزندت دانشگاه خوب و رایگان پذیرفته شود! این گونه می توان اندکی چشم بر عدالت فروبست. نگاهی گذرا به مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری ۱۳۹۸ خورشیدی وضعیت را روشن تر خواهد کرد: از هزینه ۲۰ میلیون تومانی (بالاتر از حقوق یک سال یک کارگر) برای پایه دوازدهم تا این که در روندی نزولی، فارغ التحصیلان مدارس دولتی در این میان، کمتر و کمتر دیده می شوند. چه یکسان و دولتی کردن و چه مجوز به مدارس خاص و غیرانتفاعی دادن، زمانی کارآمد است که هدف گذاری صحیحی وجود داشته باشد؛ به دور از هرگونه شعار و معطوف به پرورش بهتر آینده سازان کشور. به نظر می رسد بهتر باشد علاوه بر اجازه ورود افکار نو به بدنه دچار روزمرگی شده آموزش و پرورش، سرمایه گذاران را ترغیب کرد تا به این حوزه ورود کنند و ملزم شوند بخشی از سود حاصله را با نظارت دولت در بخش محروم از این امکانات هزینه کنند. البته این مهم، عزم به بازاندیشی و تغییر، تلاش و تصحیح و به روز رسانی را می طلبد. ممکن است آیا روزی فرا برسد که علیرضاها و دیگر والدین، فرزندانشان را بی دغدغه در نزدیک ترین مدرسه به محل سکونتشان ثبت نام کنند؟ شاید... خیلی دور؛ خیلی نزدیک...

more_vert کتاب مقوله‌ی وجه، نمود و نفی در زبان فارسی

ادامه مطلب

closeکتاب مقوله‌ی وجه، نمود و نفی در زبان فارسی

کتاب مقوله‌ی وجه، نمود و نفی در زبان فارسی نوشته آزیتا حجت اله طالقانی، به تحلیل معنایی و واژ - نحوی عملگرهایی چون فعل وجهی، زمان، نمود، و نفی در زبان فارسی پرداخته است. آزیتا حجت اله طالقانی فعل‌های وجهی را ساخت‌های نظارت می‌داند و برخی از آن‌ها را نیز ساخت‌های شبه ارتقایی به شمار آورده است. مباحث مربوط به جایگاه ساختاری فعل‌های وجهی نشان می‌دهد که تناظر یک به یک بین خوانش ریشه‌ای و معرفتی و ساختار نحوی فعل‌های وجهی وجود ندارد. در کتاب مقوله‌ی وجه، نمود و نفی در زبان فارسی، به بررسی واژ - نحوی عملگر نفی نیز پرداخته شده است که جایگاه نحوی خاص و تعامل پیچیده‌ای با دیگر عملگرها از جمله زمان و فعل‌های وجهی دارد. نفی در زبان فارسی ساخت‌ واژی است و هسته‌ی فرافکن بیشینه (گروه نفی) به شمار می‌آید. تاکنون آثار ارزشمند بسیاری در مورد زبان فارسی انتشار یافته، اما در کمتر اثری بررسی ساخت زبان فارسی بر مبنای نظریه‌های نوین زبان‌‌شناسی مورد توجه واقع شده‌ است. در کتاب ارزنده‌ی حاضر، آزیتا حجت اله طالقانی بررسی و تحلیل واژ - نحوی مقوله‌های وجه، نمود و نفی را در زبان فارسی در چهارچوب برنامه‌ی کمینه‌گرا مبنای عمل قرار داده‌ است و می‌توان آن را نخستین اثری دانست که با بهره‌گیری از نظریه‌‌ها و دستاوردهای نوین زبان‌شناسی به صورت تخصصی به این مهم پرداخته‌ است. مطالعه‌ی کتاب حاضر برای استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌ی زبان‌شناسی سودمند است و می‌توان آن را به عنوان کتابی درسی برای درس ساخت زبان فارسی معرفی کرد. در بخشی از کتاب مقوله‌ی وجه، نمود و نفی در زبان فارسی (Modality aspect and negation in Persian) می‌خوانید: از نظر معنایی، «دار / داشت» در زمان‌های حال و گذشته‌ی استمراری بیان کننده‌ی استمرار وقوع یک عمل و بنابراین دارای نقش نمودی ناقص در این دو زمان هستند. از سوی دیگر، همان‌‌طور که ساختار زمان‌های حال و گذشته‌ی استمراری نشان می‌دهد، هر دو زمان حال ساده ناقص و گذشته‌ی ناقص در این زمان‌های مرکب به کار می‌روند. زمان حال ساده و گذشته‌ی ناقص مفهوم استمرار را نشان می‌دهند که با نقش‌نمای نمود «می» نشان داده می‌شود. بنابراین، به‌ نظر می‌رسد که در ساخت استمراری فارسی دو نمود برای استمرار وجود دارد. از نظر معنایی، استمرار و عادت رایج‌ترین زیر مفاهیم ناقص هستند و استمرار نقطۀ شروع ناقص بودن است. بنابراین، با توجه به این واقعیت‌ معنایی، با هم‌ آیی فعل سبک استمراری داشتن در حال و گذشته‌ی استمراری با زمان‌های حال و گذشته‌ی ناقص به عنوان فعل‌های اصلی اتفاقی نیست زیرا استمرار و عادت از رایج‌ترین زیر مفاهیم ناقص هستند و استمرار نقطه‌ی شروع ناقص بودن است.فهرست مطالب نمادهای خاصپیشگفتار مترجمانفصل اول: مقدمه1. هدف پژوهش2. ساختِ گروهی در زبان فارسی2-1. فارسی، زبانی با آرایش واژگانی «فاعل مفعول فعل» (SOV)2-2. مجهول در زبان فارسی2-3. ساختار ارتقاء در زبان فارسی2-4. تهی‌واژه‌ها در زبان فارسی3. داده‌ها: زمان، نمود، وجه و نفی3-1. زمان و نمود3-2. نفی3-3. تعامل زمان و نفی3-4. مقوله‌ی وجه3-5. تعامل مقوله‌ی وجه و نفی4. چارچوب نظریفصل دوم: وجه و مقوله ‌ی وجه در زبان فارسی دیدگاه واژ نحوی و معناشناختیمقدمه1. فعل‌های وجهی فارسی: دسته‌بندی‌های واژ نحوی2- فعل‌های وجهی فارسی: دیدگاه معنایی2-1. فعل‌های وجهی: دیدگاه معنایی2-2. فعل‌های وجهی فارسی: مقوله‌بندی معنایی2-2-1. فعل‌های وجهی کمکی2-2-2. فعل‌های وجهی مرکب: عنصر غیرفعلی اسمی2-2-3. فعل‌های وجهی مرکب: عنصر غیرفعلی صفتی2-2-4. قیدهای وجهی2-3. خلاصه3. تعامل وجه و مقوله‌ی وجه3-1. خلاصه4. فعل‌های وجهی فارسی و ساخت رویدادی4-1. ساخت رویدادی و فعل‌های وجهی کمکی4-2. ساخت رویدادی فعل‌های وجهی مرکب فارسی4-3. تعامل فعل‌های وجهی مرکب با ساخت رویدادی5. نتیجه‌گیریفصل سوم: فعل‌های وجهی فارسی نمود نحویمقدمه1. ساخت نحوی فعل‌های وجهی: نگاهی اجمالی1-1. آبراهام (2002)1-2. دروبیگ (2001)1-3. ورمبرند (1999)2. فعل‌های وجهی فارسی: ساختار‌های ارتقاء یا نظارت؟3. نظارت نحوی در مقابل نظارت معنایی3-1. ساختار‌های نظارت: نگاهی اجمالی3-2. پیشنهاد ورمبرند (1998، 1999، 2001)3-3. فعل‌های وجهی فارسی: نظارت معنایی یا نحوی؟4. بازسازی4-1. فعل‌های نظارتی فارسی: ساخت‌های بازسازی یا غیربازسازی؟4-2. فعل‌های وجهی مرکب فارسی و بازسازی4-3. عدم فرافکنی گروه متمم4-3-1. «که» یک عنصر چند نقشی4-3-2. حذف4-3-3. قیدهای زمان4-4. عدم وجود گروه پرسش‌واژه4-5. فعل‌های وجهی کمکی فارسی و بازسازی4-6. خلاصه5. فعل‌های وجهی فارسی: جایگاه ساختاری5-1. پیشینه‌ی نظری: نظریه‌ی مرحله5-2. فعل‌های وجهی آلمانی: جایگاه ساختاری5-3. فعل‌های وجهی فارسی: جایگاه ساختاری‌6. نتیجه‌گیریفصل چهارم: نهیمقدمه1. بررسی واژ نحوی نفی در زبان‌های مختلف1-1. نقش‌نماهای منفی‌ساز پیش‌فعلی1-2. نقش‌نماهای منفی‌ساز پس‌فعلی1-3. با هم‌آیی نقش‌نماهای منفی‌ساز پیش‌فعلی و پس‌فعلی2. نفی: ساخت نحوی2-1. نفی به عنوان یک هسته‌ی نقشمند2-2. نفی: جایگاه ساختاری2-3. خلاصه3. نفی در زبان فارسی3-1. نقش‌نمای منفی‌ساز در زبان فارسی3-2. نفی در زبان فارسی: ساخت نحوی4. زمان و نمود در فارسی4-1. زمان‌های فارسی: دیدگاه معنایی و واژ-نحوی4-2. ساخت زمان‌های حال و گذشته‌ی استمراری در فارسی4-3. ساختار‌های فعلی زنجیره‌ای: نگاهی اجمالی4-4. صورت‌های فعلی مرکب و ساختار‌های فعلی زنجیره‌ای در زبان فارسی4-4-1. گزاره‌های مرکب4-4-2. گزاره‌های مرکب فعلی4-4-3. گزاره‌های دوبندی4-5. خلاصه5. تعامل نفی و زمان در زبان فارسی6. گزاره‌های مرکب نمودی و نفی6-1. نفی در گزاره‌های مرکب نمودی: نگاهی اجمالی6-2. نفی در زمان‌ حال و گذشته‌ی استمراری در زبان فارسی7. نتیجه‌گیریفصل پنجم: تعامل مقوله‌ی وجه و نفیمقدمه1. دو راهکار زبان‌شناختی برای نشان دادن تعامل مقوله‌ی وجه و نفی1-1. راهکار مکمل 184 فعل وجهی1-2. راهکار تعیین جایگاه نفی1-3. راهکارهای مختلط2. تعامل فعل‌های وجهی فارسی و نفی: راهکار مکمل فعل وجهی یا تعیین جایگاه نفی2-1. تعامل فعل‌های وجهی کمکی زبان فارسی با نفی2-2. تعامل فعل‌های وجهی مرکب فارسی با نفی2-3. خلاصه3. تعامل مقوله‌ی وجه و نفی در زبان فارسی: تحلیل ساختاری3-1. فعل‌های وجهی کمکی در زبان فارسی و نفی: تحلیل ساختاری3-2. فعل‌های وجهی مرکب فارسی و نفی: تحلیل ساختاری4. نتیجه‌گیریفصل ششم: آرایش واژگانی زبان فارسی بازاندیشیمقدمه1. بندهای موضوعی در زبان فارسی: نگاهی اجمالی1-1. بندهای موضوعی در جایگاه پیش‌فعلی1-2. مشکل جایگاه پیش‌فعلی بندهای موضوعی1-3. بندهای موضوعی در جایگاه پس‌فعلی2. جایگاه بندهای موضوعی در گزاره‌های وجهی مرکب2-1. حرکت رو به پایین فعل سبک2-2. حرکت گروه متمم2-3. حرکت بازمانده3. نتیجه ‌گیریفصل هفتم: ملاحظات نهاییملاحظات نهایی و پژوهش‌های آتیکتابنامهواژه‌نامهنمایه

more_vert کتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی

کتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی به قلم شاهین مالکی راد و محمد گنج خانی، به بررسی مواردی اعم از بیان اندیشه‌های مهدویت در سایر ادیان و گسترش آن، آموزه مهدویت و تاثیر آن بر فرهنگ در فرایند تکوین تمدن اسلامی، رویکرد نجات بخشی صرف به تاثیر آموزه‌های مهدویت و موانع تحول‌زدایی تاثیر آموزه مهدویت می‌پردازد. مباحث مهدویت دائما با پرسش‌های فربه و اندیشه خیزی پیوند می‌یابد که دغدغه این پرسش‌ها محدود به شخص خاصی نمی‌شود بلکه هرکس با تتبع در اسلام و تشیع علاقمند است به ناگزیر با مباحث مهدویت سروکار خواهد داشت. رویکرد توجه به آموزه‌های مهدویت از دو جهت ضرورت دارد: از یک سو پوشش برای رسیدن به آرمان شهر، از مهم‌ترین ادیان بشمار می‌رود با این وجود با مطالعات در مورد منجی‌گری باید به این مهم توجه داشت که مفهوم منجی‌گری متحول شده و ابعاد تازه‌ای یافته است به طوری که در اثر جهانی شدن منجی باوری را نه در محدوده یک دین که در توسعه مفهوم آن می‌جویند؛ بنابراین باید در مطالعات مربوط به موعود باوری به این مهم توجه داشت. از جهتی ارزیابی وضعیت موجودی دقیق و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه‌های مهدویت محسوب می‌شود؛ بلکه با نگاهی جامع و کابردی به مقوله مهدویت درمی‌یابیم که نه تنها اراده، بلکه تلاش خاصه جمعی نیز نقش ماثر و تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کننده‌ای در تسریع ظهور دارد و اهتمام به آموزه‌های مهدویت بدون توجه به ساز و کارها و اقدامات زمینه‌ساز امری نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معقول و بی‌معنا می‌نماید. این آموزه‌های متعالی به گونه‌ای به تصویر کشیده شده است که در این میان رویکرد فرهنگی و تمدن کمتر به چشم می‌خورد و ارائه تاثیر آموزه‌های معنوی در چهارچوب مطالعات تمدنی افق‌های جدیدی فرا روی پژوهشگران و اندیشمندان می‌گشاید. در بخشی از کتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی می‌خوانیم: موضوع اصلی این است که بتوانیم تعدلی میان اهداف آموزه مهدوی و محتوایی که به مخاطب ارائه می‌شود، فراهم کنیم. امروزه مهم‌ترین نیاز اندیشه مهدوی و رسالت بزرگ آن، باز پیرایی و تبیین درون دینی این آموزه، نوآوری و ابتکار، استخدام زبانی نو در بازگفت اندیشه مهدوی و طراحی ساختار نو در این عرصه است. مهم‌ترین آسیب‌های محتوایی در عرصه گفتمان مهدوی عبارتند از: الف) کهنه‌گرایی (ساختار زدگی)فقدان جرأت نظریه‌پردازی و رکود طولانی و استیلای آرا و افکار کهنه بر فضای مباحث مهدویت، و هم‌چنین سیطره ترس از بدعت‌گذاری در ساحت این آموزه، سبب زوال اعتماد به نفس و باستانده شدن جرأت شکفتن از نسل کنونی شده است. عده‌ای با تصلب ساختار‌ گرایانه بر آنچه از میراث کهن مهدوی باقی مانده، اجازه دگرگونی در عرصه بیان این آموزه را به ما نمی‌دهند و تغییر ساختار حاکم در تبیین و تحلیل آموزه مهدویت را بر نمی‌تابند. هندسه تفسیر و تحلیل آموزه مهدویت باید دگرگون شود که این بازچینی‌ها و باز آرایی‌ها، منشأ تحول و تکامل گسترده‌ای در معرفت مهدوی خواهد گشت. شناخت نیازهای زمان و همراهی با (روح زمان) در اندیشه مهدویت ضرورت به نظر می‌رسد در عین این‌که باید به ارزش میراث به جای مانده از پیشینیان توجه داشت و ارزیابانه و عالمانه بدان وفادار بود و نیز به دست آورد فکری اندیشمندان احترام گذاشت و در مقام اصطیاد و گزینش یافته‌های معرفتی دیگران بود، خود نیز باید درصدد تأمل و تولید و ارائه اندیشه‌های تازه و مستقل باشیم. با یک نگاه اجمالی به برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه آموزه مهدویت انجام شده است. به روشنی می‌توان دریافت که این برنامه‌ها بیشتر در قالب کارهای تبلیغاتی صورت گرفته است و نوآوری و ابتکار، چه از نظر قالب و چه از نظر محتوی، در این برنامه‌ها کمتر به چشم می‌خورد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: کلیات تحقیقیک. بیان مسئلهدوم. ضرورت تحقیقسه. اهداف تحقیقچهار. پرسش‌های تحقیقپنج. روش تحقیقباز تبیین مفاهیم کلیدی1) چیستی فرهنگ2) معناشناسی مهدوی3) اصطلاح‌شناسی آموزه مهدویتگستره اندیشه منجی موعودبازنمایی نظریه اندیشه منجی موعود در ادیان1) یهودیت2) مسیحیت3) آئین بودا4) آئین زرتشت و زرتشتی‌گری5) آئین هندوآموزه مهدویت در اندیشه شیعه امامیفصل دوم: آموزه مهدویت و تاثیر آن بر فرهنگضرورت رویکرد تمدنی به آموزه مهدویتالزامات رویکرد تمدنی به آموزه مهدویتالف) بازاندیشی در مطالعات تمدنی براساس نظرگاه اسلامب) رویکرد برون نگر به اندیشه مهدویتج) توجه به جامعیت دین در عرصه حیات بشرید) توجه به تحقیقات بنیادین در عرصه اندیشه مهدویتبستر‌های زمینه‌ساز طرح موضوععطش معنویت در جهانشکست مکاتب فکری جهانجهانی شدن و فهم‌پذیری جنبه جهانی آموزه مهدویتبه بیراه کشیده شدن منجی‌گراییفهم‌های ناقص از آموزه مهدویتملاک تمدن‌سازی آموزه مهدویت (قابلیت‌های آموزه مهدویت در عرصه تمدن‌سازی)آموزه مهدویت و تکیه و مبانی برفطرتحضور منجی، ویژگی منحصر به فرد موعود اسلامجهان شمولی آموزه مهدویتپیوند وثیق آموزه مهدویت و آینده‌نگریفضیلت محور بودن و معنویت‌گرا بودن آموزه مهدویتموانع تحول‌زدایی آموزه مهدویت1) موانع و آسیب‌های محتوایی2) آسیب‌های رویکردی و روشی3) موانع و آسیب‌های تدبیری و اجرایینتیجه‌گیریپیشنهادهامنابع و مآخذ

more_vert کتاب در آینه ایرانی: تصویر غرب و غربی‌ها در داستان ایرانی

ادامه مطلب

closeکتاب در آینه ایرانی: تصویر غرب و غربی‌ها در داستان ایرانی

کتاب در آینه ایرانی: تصویر غرب و غربی‌ها در داستان ایرانی اثر محمدرضا قانون پرور، در عبور از دوره‌های تاریخی، فهم ایرانیان از غرب را می‌کاود و به‌تدریج به نوعی تقسیم‌بندی درباره گفتمان‌های موجود در متون ادبی می‌پردازد. این استدلال که ادبیات مدرن فارسی در سنت غرب ریشه دارد تا‌حدودی درست به نظر می‌رسد. هرچند میراث غنی فرهنگی و ادبی فارسی، ناگزیر تأثیر خود را مستقیم یا غیرمستقیم بر آثار معاصر هنرمندان ادبی ایران بر جای گذاشته است، ولی تأثیر عمیق غرب بر این ادبیات را نیز می‌توان به‌سادگی نشان داد. محمدرضا قانون پرو در کتاب در آینه ایرانی (In a Persian mirror: images of the West and Westerners in Iranian fiction) آورده است: واژه‌های غرب، غربی و باخترنشینان که در این نوشتار به کار رفته‌ است، ممکن است نیازمند توضیحاتی باشد. غرب، موضوع اصلی این کتاب، همیشه با مرزهای جغرافیایی مشخصی تعریف نمی‌شود؛ چنان‌که گاهی به یک کشور به‌تنهایی اشاره دارد و گاهی در آثار ویژه مثلاً یک داستان، حتی شکلی تصنعی می‌گیرد. واقعیت این است که «غرب» در ادبیات سیاسی ایران واژه‌ای نارسا و مناقشه‌انگیز است. نارسا از این جهت که دامنه‌ای وسیع از غرب وحشی در ادبیات مذهبی تا غرب مدرن در ادبیات جدید را در بر می‌گیرد. مناقشه‌انگیز نیز به این دلیل که یکی از درازپاترین جدال‌ها در میان روشنفکران ایرانی بر سر تعریف همین مفهوم درگرفته است؛ به نحوی که می‌توان ادعا کرد، در کنار مفاهیمی همچون دموکراسی، عقلانیت و مدرنیته، مفهوم غرب بیش از هر واژه‌ دیگری موجب افتراق و جبهه‌گیری روشنفکران ایرانی و خلق گفتمان‌های متعدد شده است. یکی از دلایل این امر آن است که غرب به عنوان یکی از کلمات کلیدی در فرهنگ سیاسی اجتماعی ایرانیان، موضعی متناقض‌نما اتخاذ کرده است. از یک سو، نخستین تجلیات خودآگاهی تاریخی ایرانیان در آینه غرب بازتابانده شد و در اصل این مدرنیته غربی بود که آنان را به درکی از هویت خود توانا ساخت؛ اما از سوی دیگر در چنین آینه‌ای، از همان آغاز، غربِِ ناپیدا به مثابه «دیگری» پیکره هویتی ایرانیان درآمد. به نوبه خود، بخشی از این موضع متناقض‌نما ناشی از این واقعیت است که اولین مواجهه ایرانیان با کشور‌های غربی در شرایط ناگوار تاریخی رقم خورد. دقیقاً در همان زمان که مدرنیته در غرب در حال تکوین بود و بر خرابه‌های فئودالیسم اروپایی، بناهای جدیدی از عقلانیت و صنعت غربی بنیان می‌گرفت، چشم ایرانیان به واقعیت غرب گشوده شد؛ بنابراین نخستین آگاهی‌ ایرانیان به ناتوانی‌های تاریخی خود از دریچه‌ غرب بوده است؛ اما آگاهی‌های بعدی بسی جان‌فرسا‌تر بودند. ایرانیان به‌زودی دریافتند که شکاف تاریخی میان آنان و غرب بسیار زیاد‌تر از خوش‌بینی‌هایی است که پدران روشنفکری از آن سخن گفته بودند. بنابراین بازاندیشی در بنیان‌های سنتی به مثابه راهی برای پر کردن این خلأهای تاریخی به حساب آمد، اما در جست‌وجوی ناکامی‌های تاریخی به‌تدریج واقعیت‌های دیگری گشوده شد و به‌ویژه در پاسخ به شرایط ناگوار محیطی، ایرانیان دریافتند که بخشی از عقب‌ماندگی‌های تاریخی را باید در آینه سلطه بیگانگان دید؛ بنابراین نگاه ایرانیان به غرب همواره مشحون از گزاره‌های متخالف شیفتگی، ضدیت، ستیز و همگونگی بوده است. در بخشی از کتاب در آینه ایرانی می‌خوانیم: به‌طورکلی، معین‌السلطان دیدی دوسویه را نسبت به امریکاییان و جامعه آن‌ها به نمایش می‌گذارد. از یک‌سو، امریکایی‌ها را به دلیل نوآوری‌ها و صنایعشان می‌ستاید و به طور تلویحی نظام حکومتی، اعتمادبه‌نفس و حس برابری‌شان را مورد تأیید قرار می‌دهد. برای مثال، او این واقعیت را ذکر می‌کند که مردم اجازه دارند در هفته به دیدن رئیس‌جمهور بروند و رئیس‌جمهور نیز به شکایات و دغدغه‌های آن‌ها گوش فرا می‌دهد. وی همچنین تحت‌تأثیر موزه‌های متفاوت و دیگر ساختمان‌های عمومی قرار گرفته که به همت و تلاش مردم و اعانات آن‌ها برپا شده‌ است. از سوی دیگر، اظهارنظرهای وی نسبت به مردم و رفتار آن‌ها اغلب تحقیرآمیز است. او در نیویورک با افراد بسیار قوی و سالم، و در عین ‌حال بی‌ادب و گستاخ و به‌مراتب آزادتر نسبت به اروپاییان روبه‌رو می‌شود، اما اضافه می‌کند: بربریت آن‌ها [امریکاییان] به‌مراتب بیش از بربریت اروپاییان است. او در فیلادلفیا، کودکانی را می‌بیند که بسیار بی‌ادب و غیرمتمدن هستند، به‌طوری‌که در کنار اسبِ گاری‌ها و کالسکه‌ها ترقه‌هایی را منفجر می‌کنند تا اسب‌ها بترسند و رم کنند. گوش‌دادن به دسته موسیقی در پارک عمومی به‌قدری برای وی گیرا و جذاب است که می‌گوید وقتی دسته موسیقی می‌نوازد نمی‌توانی به خودت اجازه دهی بیش از ده قدم از آن جا دور شوی. معین‌السلطان مدعی است مردم امریکا متمدن نیستند و غیر از تعداد قلیلی، بقیه وحشی هستند. شخصی که از زندگی‌اش خوف دارد باید امیدوار باشد یک گوشه خلوت در پارک پیدا کند و در آن جا قدم بزند. علاوه بر این، او مشاهده می‌کند مردم فیلادلفیا دنبال تقلید از اروپاییان هستند، اما شکی نیست که آن‌ها ذاتاً گستاخ و بی‌ادب هستند.فهرست مطالب پیشگفتار مترجمپیشگفتار نویسندهفصل یکم: مقدمهفصل دوم: شناخت ناشناختهفصل سوم: غرب در مقام مقایسهفصل چهارم: تأثیر بیگانه‌هراسیفصل پنجم: تصاویر ترک‌خوردهفصل ششم: واکنش‌های پساانقلابیفصل هفتم: نتیجه‌گیری؛ در آینه و تصویرگرانکتابنامه

more_vert کتاب از منظر درام‌نویس

ادامه مطلب

closeکتاب از منظر درام‌نویس

کتاب از منظر درام‌نویس اثر رضا سرور گزیده‌ای درباره آثار نویسندگان از آن‌چه نوشتند است. اتفاق افتاده است که پس از دیدن اجرایی، منتقدان در مطبوعات می‌نویسند که این اجرا منطبق بر دیدگاه‌های نمایش‌نامه‌نویس نبوده و کارگردان تفسیر نادرستی از نمایش‌نامه داشته است، اما هنگامی که منتقدان خود می‌کوشند در مقالات‌شان تفسیری درست را برای نمایاندن حقیقت متن به کار گیرند، کم‌تر مشاهده شده که توانسته باشند اثبات کنند دیدگاه‌های مؤلف دقیقا چه بوده است. حتی گاهی به نظر می‌رسد منتقدان دیدگاه‌ها و تفسیرهای دلخواه خویش را به‌جای نظریات مؤلف جا می‌زنند. در مقابل کارگردانان نیز دو گونه عکس‌العمل نشان می‌دهند: یا به‌ استناد دیالوگ‌ها و کنش‌هایی از متن سعی در ابطال تفسیر منتقدان دارند و یا این‌که اساسا منکر اهمیت دیدگاه‌های مولف‌اند و معتقدند آرای مؤلف حرف آخر را در تئاتر نمی‌زند بلکه آن‌ها تأویل خود از متن را ملاک قرار داده و سهم خود را به اجرای نمایش‌نامه افزوده‌اند. این جوابیه‌ها سرشار از تاویل‌های هرمنوتیکی‌اند و عرصه‌شان چنان گشوده است که می‌توان به این خیال افتاد که هر تفسیر و اجرایی دیگر نیز به یک اندازه می‌توانست درست یا نادرست باشد، که هر یک از طرفین بحث بخشی از حقیقت را در اختیار دارند و شاید حقیقت غایی متن، که احتمالا نزد مؤلف است، از شناخت کامل تن باز می‌زند. پیش آمده که در حین این مجادلات نمایش‌نامه‌نویس زنده باشد و در بهت و سکوت شاهد هیاهوها، تفسیرها و اجراهای عجیب و غریبی باشد که در هنگام نوشتن نمایش‌نامه حتی خواب‌شان را هم نمی‌دیده. او ناگزیر است که یا سکوت کند و هم‌چنان بر راز وارگی‌های متن بیفزاید و یا مانند بکت و دورنمات با اقتدار تمام وارد بحث شود و حتی مانع اجراهایی شود که به متن وفادار نبوده‌اند. جدال میان نمایش‌نامه‌نویسان و کارگردانان سابقه‌ای دیرپا دارد و اولین شرح مکتوبی که از آن در دست داریم مربوط است به عدم تفاهم میان چخوف و استانیسلاوسکی بر سر ژانر نمایشنامه «باغ آلبالو». شاید ساده‌ترین راه‌حل این بود که استانیسلاوسکی می‌پذیرفت حالا که چخوف در مقام آفریننده متن بر کمدی‌ بودن آن اصرار می‌ورزد تسلیم شود و از نظر نویسنده متن که بالطبع بر رموز متن خود آگاهی دارد پیروی کند و از تفسیر خود دال بر تراژیک‌ بودن برخی کنش‌های متن بگذرد. اما از آن‌جایی که دیدگاه‌های پراتیک استانیسلاوسکی به‌ اندازه آرای ادبی چخوف دارای اصالت بودند او با اتکا به تجربیات صحنه‌ای‌اش بر دستاوردهای اجرایی خود اطمینان کرد و بر استدلال‌هایش در بحث با چخوف پا فشرد و عاقبت هم حاصل‌جمع این تداخل آرا منجر به گشایش راه‌حل سومی شد که شاید تنها راه‌حل منطقی بحث می‌توانست باشد: پیدایش سبک «تراژی - کمدی»، که بحث را از حالت جزمی و یکسو نگرش رهانید و این تصور را تقویت کرد که ممکن است تمامی حقیقت نزد مؤلف نیز نباشد و دیدگاه‌های خارج از متن هم گاهی می‌توانند از اصالتی هم‌پایه آرای مؤلف برخوردار باشند. این اولین پیشروی در جهت شکستن انگاره مؤلف به‌ مثابه دانای کل بود. این مجادله پایه‌ای گشت تا بعدها کارگردانان جرأت یابند و در تأویل‌های خود از متن، آزادی بیشتری احساس کنند و خود را مجبور به پیروی موبه‌موی توضیحات صحنه و تاکیدهای متنی نبینند. این تفسیرهای آزادانه کارگردانان از متون نمایشی که غالبا موجب تنش میان آنان و نمایش‌نامه‌نویسان شده در مواردی هم نتایج دلخواه نویسندگان را به همراه داشته است. مثال بارز آن رابطه ژان ژنه و روژه بلن است به‌ هنگام اجرای نمایش «سیاها». تغییراتی که بلن به‌ هنگام تمرین و اجرای نمایشنامه «سیاها» اعمال کرده بود چنان زیبا و در عین‌ حال در راستای درون‌مایه‌های متن بود که ژنه حیرت کرد و ناگزیر شد به افزودن مقدمه‌ای بر کتاب «سیاها»، مقدمه‌ای که در آن تاکید می‌کند: «کلیه چاپ‌های این نمایش‌نامه باید به‌ ضمیمه عکس‌هایی انتشار یابد که از اجراهای تئاتر لوتس (اجرای بلن) گرفته شده، بدین‌ ترتیب سبک مورد نظر ما آسان‌تر درک می‌شود. رضا سرور در کتاب از منظر درام‌نویس (in dramatists view) دکورهای مورد نظر خود را آورده‌ است، اما در مقایسه با طراحی‌های آندره آکار درمی‌یابیم که باید از طراحی‌های او برای دکور و لباس استفاده کرد.» او حتی شیوه متفاوت بلن برای اختتام نمایش را بر تصور خود به‌ هنگام نوشتن ترجیح می‌دهد و پس از توصیف دقیق دقایق انتهایی اجرای بلن می‌گوید: «این شیوه پایان‌‌بندی را بیشتر ترجیح می‌دهم.» واضح است که کم‌تر نویسنده‌ای می‌تواند به اندازهٔ ژنه گشاده‌نظر باشد. جدال‌ها و اختلاف‌ نظر میان کارگردانان و نویسندگان، امروزه دیگر کمابیش امری طبیعی قلمداد می‌شود. هستند کارگردانانی که به‌ رغم بی‌تفاوتی‌شان به سطح نخستین نمایش‌نامه و جزییاتی که ممکن است دست‌وپا گیر تخیلات و تجربیات آزادانه‌شان شود به چارچوب‌های کلی متون پای‌بندند. یکی از سرآمدان برخوردی چنین با نمایش‌نامه‌ها در مورد اجرای آزادانه‌اش از نمایش‌نامه «لیرشاه» گفته که ما موظف نیستیم متن شکسپیر را جزءبه‌جزء اجرا کنیم بلکه وظیفه ما تنها این است که صدای شکسپیر را از ورای متن به گوش تماشاگر امروز برسانیم. این گفته پیتر بروک نشانگر گرایشی است که نه به جزئیات توضیح‌ صحنه‌وار نویسندگان، بلکه تنها به ایده‌ها و انگاره‌های نهایی نویسندگان و متون‌شان تعهد دارد. شاید این گفته یان کات رابطه این‌ دست کارگردانان با متن را به خوبی توضیح دهد: «آن‌ها با متن‌ها می‌جنگند اما این جنگ در واقع به نفع متن است.»فهرست مطالب مقدمهدر باب تئاتر و درام مدرننوشتن و زندگیچند نکته درباره «مرگ فروشنده»از میان شیطان و خدا انسان را انتخاب می‌کنمبازاندیشی‌ِ راهِ رفتهبیانیه‌ای برای تئاترماده و مدل‌هایادداشت‌هایی در باب «باغ آلبالو»زمان و آموختن این‌که چگونه سقوط کنیمزندگی در تآتر

more_vert کتاب استارتاپ ناب

ادامه مطلب

closeکتاب استارتاپ ناب

کتاب استارتاپ ناب اثر اریک ریس یکی از بهترین کتاب‌هایی است که تمام مفاهیم مهم استارتاپی را به زبانی ساده توضیح داده و با رویکردی نو، ذهنیت ما را برای کارآفرین شدن آماده کرده است. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب نیویورک‌تایمز بوده و بیش از یک میلیون نسخه از آن فروش رفته و به ۲۸ زبان ترجمه شده است. میکروکتاب استارتاپ ناب (the lean startup) را به جرات می‌توان یک کتاب مقدس و مرجع در بین استارتاپ‌ها و کارآفرینان دانست. در اغلب داستان‌های مربوط به استارتاپ‌های موفق، چند مؤسس فوق‌العاده به طور اتفاقی به یک ایدهٔ انقلابی دست یافته و از تکنولوژی‌های نوآورانه استفاده کرده‌اند. در ابتدا ایدهٔ آن‌ها احمقانه به نظر می‌رسیده اما خیلی سریع رشد کردند و قابلیت‌های خود را نشان دادند. موسسان سرمایهٔ بسیار زیادی جذب و یک تیم بسیار متبحر ایجاد کرده‌اند و در نهایت جهان را تغییر داده‌اند. اما این داستان یک افسانهٔ بزرگ است که با انتخاب گزینشی و پس از وقوع روایت شده است. اما واقعیت این است که بیشتر استارتاپ‌ها با وجود ایده‌های عالی و تلاش زیاد ناکام می‌مانند. علاوه بر این، داستان‌های مربوط به موفقیت استارتاپ‌ها معمولا از بیان جزئیات خسته‌ کنندهٔ مربوط به اجرای کار صرف نظر می‌کنند در حالی‌ که اجرا مهم‌ترین بخش در موفقیت یک استارتاپ است. کارآفرینان تمایل دارند که مدیریت و کارهای اجرایی را همچون شرکت‌های بزرگ به شکلی بروکراتیک انجام دهند نه مانند استارتاپ‌های خلاقانه و چابک، اما در واقعیت استارتاپ‌های موفق به طور سیستماتیک نوآوری را مدیریت می‌کنند و استارتاپ‌ها ضعیف وقت، پول و تلاش‌شان را هدر می‌دهند. اریک ریس (Eric Ries) در میکروکتاب استارتاپ ناب کسب‌وکارهای سنتی را به چالش کشیده و از لزوم ایجاد چابکی و سریع بودن در کسب‌وکارها صحبت می‌کند. او کارآفرین، استاد دانشگاه و یک نویسنده موفق است و خالق روش لین استارتاپ است که طی چندین سال روی آن تحقیق و بررسی می‌کرد. اریک ریس در ابتدا یک وبلاگ داشت که در خصوص کارآفرینی و روش لین مطالبی در آن می‌نوشت. بعدها این وبلاگ شروعی شد برای نوشتن کتاب استارتاپ ناب. اریک امروز به استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ در مورد اجرا کردن روش لین راهنمایی و مشاوره می‌دهد و صاحب یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر پذیر است.فهرست مطالب میکروکتاب چیست؟درباره کتابدرباره نویسندهمقدمهپرده‌‌برداری از افسانه استارتاپمنشا‌ء استارتاپ ناب۵ اصول روش استارتاپ ناببخش ۱: چشم‌اندازفصل اول: شروعشکست خوردنپرتاب یک راکت فضایی در برابر راندن یک خودروریشه‌های مدیریت نابچشم‌انداز، استراتژی و تولیدانتظار مقاومت سازمانیفصل دوم : تعریف کردنتعریف استارتاپداستان اسنپ‌ تکس«جزیره‌ی آزادی» در اسنپ‌ تکسترویج نوآوری در یک شرکت بزرگمشکلات اینتویت برای نوآوریاینتویت آزمودن را شروع کردنتایجفصل سوم: یادگیریاز اشتباه IM VU درس بگیریماستراتژیساختنرونماییصحبت کردن با مشتری‌هاانقلابدور انداختن کامل طرحیادگیری صحیحآزمایش علمیکاهش اتلافمبارزه با وسوسه‌ی صفراستارتاپ ناب چیزی بیشتر از یک تاکتیک استفصل چهارم: تجربه۴ دلیل برای اینکه تجربه کردن بهتر از تحقیق کردن استفرضیه‌های رشد و ارزشچگونه تجربه کنیممثال : زاپوس بزرگ فکر کنید، کوچک شروع کنیدمثال: گالری کداک تجربه، اولین محصول استبخش ۲: هدایتفصل پنجم: جهشچگونه بازخورد می‌تواند ۱۲٫۷ میلیون دلار درآمد ایجاد کندفرضیه‌ی ارزشفرضیه‌ی رشدگنچی گنبوتسو: از ساختمان خارج شومثال: مینی‌ون سینا در شرکت تویوتامعیارها‌تان را با مردم هماهنگ کنیدساختن آرکی‌تایپ (پروسنا) مشتریفصل ششم: آزمودنکمینه محصول پذیرفتنیمثال: MVP گروپانمثال: ویدیو MVP در دراپ‌باکسمثال:‌ MVP در Food on the Tableمثال: آزمایش جادوگر شهر اوز در Aardvarkبازاندیشی کیفیت برای MVP۴ ترس هنگام ساختن MVPفصل هفتم: اندازه‌گیریاندازه گیری نوآوریسنجه‌های قابل تعقیب (Metrics)۳ روش برای حسابرسی از نوآوری (Innovation Accounting)۱. قابل تعقیب۲. در دسترس۳. قابل بررسی۳ گام برای حسابرسی از نوآوری۱. ایجاد یک خط مبنا۲. موتور را تنظیم کنید: کسب‌وکار را به سوی یک هدف تغییر دهید و بهینه‌سازی کنید۳. تغییر دادن یا ادامه دادن۳ ابزار برای حسابرسی از نوآوریابزار ۱: آزمایش A/Bمثال: آزمایش A/B در IMVUمثال آزمایش A/B شرکت گراکیت برای سفارش با تاخیرابزار ۲: تحلیل گروهابزار ۳: کانبان برای استارتاپ نابفصل هشتم: تغییر یا ادامه دادنچه زمان باید رها کرد۵ نکته درباره‌ی پیوت کردن۱. پیوت مستلزم حسابرسی از نوآوری است۲. تغییر دادن شجاعت می‌خواهد۳. خیلی سریع پیوت کنید و به هزینه‌های گذشته فکر نکنید۴. جلساتی برای تغییر دادن یا ادامه دادن برگزار کنید۵. طول عمر استارتاپ تعداد پیوت‌هایی است که انجام داده استمورد کاوی: وُتیزن داستان پیوت‌های مکرر۱. بهینه کردن تلاش‌ها۲. تغییر دادن تمرکز۳. تغییر در تقسیم‌بندی مشتری‌ها۴. تغییر پلتفرمشتاب‌دهی به تغییراتمورد کاوی:‌ ولث‌فرانت از بازی تا مدیریت دارایی۱۰نوع تغییربخش ۳: شتاب‌دهیفصل نهم: دستهجریان تک واحدیدسته‌های کوچک در استارتاپ نابآرایش پیوستهمثال: «سیستم ایمنی» IMVUدسته‌های کوچک فراتر از نرم‌افزارمثال:‌ SGW دیزاین‌وُرکس نمونه‌ی اولیه سازی سریع و سیستم اشعه‌ی Xفرضیه‌ها را بکشید، آن‌ها را هول ندهیدفصل دهم: رشدرشد پایدار۳ موتور رشدموتور رشد ۱: چسبندهموتور رشد ۲: ویروسیموتور رشد ۳: پولیمشخص کردن کمیت تناسب محصول/بازارهنگامی که موتور خاموش می‌شودفصل یازدهم: تطبیقساختن یک سازمان تطبیق‌پذیر۵ چراسرمایه‌گذرای متناسبتنظیم‌کننده‌ خودکار سرعتابتدا باید فرهنگ اعتماد را ساخت: از پنج سرزنش پرهیز کنیدساده‌سازی ۵ چرا۵ توصیه برای ۵ چرافصل دوازدهم: نوآوری کردنتفکر مجموعه‌ای۳ الزام برای نوآوری در استارتاپ داخلیحفاظت از سازمان‌های مادرخطرات پنهان کردن نوآوریمحوطه‌ی نوآوریکارآفرینی باید یک عنوان شغلی باشدسخن آخرآیا باید آن را بسازیم؟استارتاپ ناب یک ذهنیت استپایان

more_vert کتاب درمان طبیعی نازایی

ادامه مطلب

closeکتاب درمان طبیعی نازایی

کتاب درمان طبیعی نازایی اثر مریلین گلن ویل، به بررسی عواملی که می‌توانند بر روی قدرت باروری شما اثر بگذارند و اقداماتی که شما می‌توانید برای بهبود قابلیت باروری خود انجام دهید می‌پردازد. امروزه، به سبب تغییرات در سبک زندگی انسان، میزان باروری و فرزندآوری کم شده است. حتی در مواردی که زوج‌های جوان در حسرت داشتن فرزند مانده‌اند، موجب نگرانی‌ خانواده‌ها و اطرافیان و کل جامعه شده. شاید بعضی زوج‌های جوان که به دلایلی فرصت مطالعه و کسب اطلاع بیشتر و دقیق‌تر را ندارند، زودتر دچار احساس ناامیدی شوند، اما خوشبختانه، با هجوم موازی طب مدرن و طب سنتی به این مشکل، امیدها به حداکثر رسیده است. مطالب کتاب درمان طبیعی نازایی (natural solutions to infertility) با دستورات منظم و دسته‌بندی شده‌اش، همین واقعیت را روشنی می‌بخشد. مریلین گلن ویل (Marilyn Glenville) در بخش اول کتاب درمان طبیعی نازایی سعی کرده به معرفی و شرح عوامل متعددی بپردازد که می‌توانند به قدرت باروری شما آسیب برسانند. شاید لیست این عوامل به نظرتان طولانی و خسته‌ کننده برسد؛ اما ذکر همۀ‌ آن‌ها اهمیت زیادی دارد. زیرا کمک می‌کند تا بتوانید آن‌هایی را که احتمالا بر سلامت و باروری شما و همسرتان تأثیر نامطلوب دارند، پیدا و شناسایی کنید. شاید دچار این احساس شده‌اید که هیچ راه‌حلی برای مشکل شما موجود نیست. اما بعد از مطالعۀ این بخش از کتاب، خواهید فهمید که تصورتان دور از واقعیت است. در بخش اول این کتاب، عوامل و اقداماتی که می‌توانند اثر منفی بر قابلیت باروری شما بگذارند توضیح داده شدند. بخش دوم به شما آموزش می‌دهد که چگونه شانس حامله شدن خودتان را افزایش دهید. بعضی از این اقدامات مستقیماً بر باروری شما اثر می‌گذارند و برخی از وقوع سقط جلوگیری می‌کنند. همۀ این اقدامات بر سلامت کلی شما که نقش تعیین کننده‌ای در باروریتان دارد تأثیر می‌گذارند. این اقدامات علاوه بر اینکه شانس حامله شدن شما را افزایش می‌دهند به شما کمک می‌کنند سبک زندگی خود را اصلاح کنید و نیز بارداری سالم و بچۀ سالمی داشته باشید. اگر به شما شیوۀ درمانی (IVF) پیشنهاد شده است، این اقدامات شانس موفقیت روش فوق را به طور شگفت‌آوری افزایش می‌دهند. اگر درمان ناباروری به وسیلۀ تجهیزات پزشکی، با استفاده از مکمل‌های غذایی مناسب و تغییرات مفید در سبک زندگی توأم شود، شانس باروری افزایش چشمگیری می‌یابد. همچنین نباید درمان‌های طبی و درمان‌های مکمل را از هم جدا تلقی کرد بلکه می‌توان این دو روش درمانی را به طور موفقیت‌آمیزی با هم تلفیق کرد. لازمۀ این کار نوعی بازاندیشی در دیدگاه‌های دو گروه متخصصان درمان‌های طبی و درمان‌های تکمیلی است؛ به نحوی که هر دو گروه به روش‌های طرف مقابل عنایت و دقت داشته باشند و از همدیگر بیاموزند. در این صورت نه تنها شما چیزی را از دست نمی‌دهید بلکه چیزهای زیادی برای به دست آوردن وجود خواهد داشت. با توجه به مطالب بخش اول و دوم کتاب، احتمالاً متوجه این نکته شده‌اید که تعادل ظریف و پیچیدۀ دستگاه تولید مثل انسان، چگونه تحت تأثیر کارهایی که ما می‌کنیم، چیز‌هایی که می‌خوریم و چیزهایی که در زندگی روزمره با آن‌ها تماس داریم قرار می‌گیرد. از میان این عوامل، تغذیه احتمالاً مهم‌ترین عامل است و برای زوج‌هایی که می‌خواهند باردار شوند، حتی اگر بخواهند از روش بارداری کمک شده نیز استفاده کنند، اصلاح آن مهم‌ترین گام محسوب می‌شود. در بخش سوم آزمایشات طبی مختلفی شرح داده شده‌اند که به شما کمک می‌کنند مشکل باروری خود را از جهات مختلف بررسی کنید. این آزمایش‌ها می‌توانند به تشخیص برخی بیماری‌های مرتبط با باروری کمک کنند یا عوامل حیاتی مثل کیفیت اسپرم‌ها یا مشکلات هورمونی را بررسی کنند. همچنین این آزمایش‌ها می‌توانند خیال‌ شما را در مورد برخی نگرانی‌های خاص، راحت کنند. گرچه اقدامات و بررسی‌های طبی در جای خود مهم هستند اما بسیاری از زوج‌های مبتلا به نازایی، قبل از شروع بررسی‌های طبی بایستی دوره آمادگی چهار ماهه را اجرا کنند و سپس شش ماه برای باردار شدن تلاش کنند. اجرای دورۀ آمادگی چهار ماهه، بسیاری از فاکتورهایی را که قرار است اندازه‌گیری شوند تصحیح می‌کند. شما ممکن است دستورالعمل‌های بخش دوم کتاب حاضر را طی ماه‌ها اجرا کرده باشید، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفته باشید. همچنین ممکن است مشکل طبی خاصی داشته باشید که نیازمند استفاده از روش درمانی «بارداری کمک شده» باشد. ولی باز هم نگران نباشید؛ ‌ هر ساله هزاران نفر درگیر مشکلاتی مانند همین مشکل شما هستند. حتی اگر نیاز به استفاده از روش درمانی «بارداری کمک شده» داشته باشید، اجرای دوره چهار ماهۀ‌ آمادگی قبل از بارداری، شانس‌تان را در موفقیت این روش‌ها افزایش می‌دهد. سبک زندگی مناسب و رژیم غذایی سالم، تحمل شما را در مقابل درمان‌های دارویی و مداخلات پزشکی افزایش داده روی سلامت آیندۀ بچۀ شما نیز اثر می‌گذارد. گاهی تغییر اندکی در وزن، مشکل نازایی را حل می‌کند اما حتی در صورت وجود مشکلاتی مثل بیضۀ نزول نکرده و انسداد لوله‌های فالوپ، دست یافتن شما و همسرتان به حداکثر سلامتی از طریق اجرای برنامۀ‌ چهار ماهه، بسیار مفید و مهم است. در درمان‌های طبی نازایی، معمولاً مقادیر زیادی دارو مصرف می‌شود که هر چه کمبود املاح و مواد غذایی مهم در بدن زن شدیدتر باشد، عوارض این داروها بیشتر خواهد بود. بنابراین، چک کردن وضعیت تغذیه‌ای شخص و اجرای برنامۀ‌ مناسب تغذیه‌ای، باعث کاهش عوارض جانبی این داروها خواهد شد. بخش پنجم کتاب درمان طبیعی نازایی به موضوع سقط جنین که یکی از بدترین و مخرب‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای زن و شوهر روی دهد می‌پردازد. شما ممکن است به راحتی باردار شوید اما بعد از مدتی دچار سقط شده جنین خود را از دست بدهید. در این صورت، شما علاوه بر از دست دادن بچه نگران این نیز خواهید شد که علت این اتفاق چیست و چگونه می‌توان مانع از تکرار آن شد. سقط پدیدۀ‌ شایعی است و بیشتر در هفته‌های اول بارداری اتفاق می‌افتد و زن مبتلا ممکن است آن را با قاعدگی شدید اشتباه بگیرد. حدود 25 درصد بارداری‌ها در دوازده هفتۀ اول منتهی به سقط می‌شوند و اغلب زن متوجه آن‌ها نمی‌شود. به عقیدۀ‌ دانشمندان در بسیاری موارد، سقط شیوۀ‌ طبیعت برای حذف جنین‌های ناهنجار است. اضطراب زیاد به خاطر سقط می‌تواند باعث افول کارکرد دستگاه تولید مثل شده منجر به عدم توانایی شما در باروری مجدد شود. اجرای برنامۀ‌ چهار ماهۀ‌ آمادگی برای بارداری که در بخش 6 این کتاب شرح داده شده است، شانس شما و همسرتان را برای موفقیت در بارداری افزایش داده به شما کمک می‌کند تا حدود زیادی از وقوع مجدد سقط جلوگیری کنید. بخش هفتم کتاب درمان طبیعی نازایی به مراقبت‌های دوران بارداری می‌پردازد، چون در هفته‌های اول بارداری، سلول‌های جنین به سرعت تقسیم می‌شوند و اندام‌های مختلف را به وجود می‌آورند، ادامۀ برنامه‌های غذایی در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. خوشبختانه اجرای برنامۀ چهار ماهه، علاوه بر کمک به حاملگی؛ خطر تولد بچۀ کم وزن، بچۀ نارس و بچۀ‌ ناهنجار را کاهش می‌دهد. داشتن سطح مناسبی از تغذیۀ سالم و متعادل، اهمیت حیاتی در دورۀ‌ حاملگی دارد. مصرف مکمل‌های ویتامین در طی دورۀ‌ بارداری، از یکی از خطرناک‌ترین بیمارهای دورۀ‌ حاملگی یعنی پراکلامپسی (مسمومیت حاملگی) می‌تواند جلوگیری کند. اکلامپسی با علائمی مانند فشار خون بالا، ورم دست‌ها و پاها و پروتئین در ادرار مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد اثر ویتامین‌های E و C در جلوگیری از پراکلامپسی، در اثر خاصیت آنتی‌اکسیدان آن‌ها باشد. برخی تحقیقات نشان داده‌اند که کمبود اسیدهای چرب «امگا - 3» می‌تواند خطر پراکلامپسی را افزایش دهد. در بخشی از کتاب درمان طبیعی نازایی می‌خوانید: اعمال تغییرات ذیل در رژیم غذایی شما، تأثیرات مثبتی بر بیماری اصلی شما گذاشته به باروری‌تان کمک می‌کند. 1- یک رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی چربی‌های اشباع شده مثل گوشت قرمز، باعث افزایش تولید استروژن شده و باعث بدتر شدن این سه بیماری می‌شود در صورتی که یک رژیم غذایی عاری از فرآورده‌های حیوانی (البته به جز گوشت ماهی) تولید استروژن را کم کرده باعث بهبود این بیماری‌ها می‌شود. 2- رژیم غذایی فیبردار: فیبر موجود در غلات و سبزیجات باعث کاهش بازجذب هورمون استروژن فرسوده از طریق روده‌ها می‌شود و منجر به کاهش سطح استروژن در خون (در نتیجه بهبود این سه بیماری) می‌شود. زنان گیاه‌خوار بیشتر از زنان گوشتخوار هورمون‌های فرسوده دفع می‌کنند. 3- حذف یا کاهش مصرف قند: مواد قندی زیاد می‌تواند باعث چاقی شود و چاقی باعث تولید بیشتر هورمون استروژن و بدتر شدن این بیماری‌ها (PCOS، فیبروئیدها و اندومتریوز) می‌گردد. 4- حذف الکل از رژیم غذایی: در صورتی که قصد دارید باردار شوید، الکل را از رژیم غذایی خود حذف کنید. برای کمک به بهبود فیبروئیدها، اندومتریوز و PCOS نیز باید الکل را حذف کنید چون این ماده از طریق تأثیر بر کارکرد سلول‌های کبد و کاهش توانایی آن‌ها در سوخت‌ و ساز هورمون‌ها، باعث بدتر شدن این بیماری‌ها می‌شود. الکل همچنین می‌تواند باعث از دست رفتن ویتامین B6 (پیریدوکسین)، آهن و روی (Zn) شود. فهرست مطالببخش اول: عواملی که می‌توانند بر روی قدرت باروری شما اثر بگذارندفصل 1- تغذیهفصل 2- تأثیر الکل، دخانیات و داروها بر باروریفصل 3- نقش سن و برخی بیماری‌ها و مشکلات طبیفصل 4- خطرات عوامل محیطیفصل 5- خطرات ناشی از عوامل شغلیبخش دوم: اقداماتی که شما می‌توانید برای بهبود قابلیت باروری خود انجام دهیدفصل 6- انتخاب زمان مناسب برای مقاربتفصل 7- اصلاح رژیم غذاییفصل 8- ترک دارو، الکل و سیگارفصل 9- استرس خود را کاهش دهیدفصل 10- استفاده از مکمل‌های غذاییفصل 11- استفاده از درمان‌های پزشکی تکمیلیفصل 12- خودتان را از نظر کمبودهای تغذیه‌ای و سموم تست کنیدفصل 13- دفاع از خود در مقابل آسیب‌های محیطی و شغلیفصل 14- مداوای بیماری‌هایی که ممکن است باروری را تحت تأثیر قرار دهندبخش سوم: جستجوی کمک‌های طبیفصل 15- تشخیص علل ناباروریفصل 16- نقش مرد در نازاییفصل 17- عفونت‌هایی که می‌توانند روی باروری زن و مرد اثر منفی داشته باشندبخش چهارم: درمان‌های طبی (بارداری به کمک تجهیزات پزشکی)فصل 18- مراکزی که می‌توانند به شما کمک کنندفصل 19- انواع درمان‌های داروییبخش پنجم: سقط جنینفصل 20- جلوگیری از سقطبخش ششم: آمادگیبخش هفتم: مراقبت از سلامتی در دورۀ بارداریفصل 22- تغذیه خوبفصل 23- ترک سیگار و الکلفصل 24- دوری از عفونت‌ها، داروها و سموم