جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی

  مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست پولی، نقدینگی بازار سهام، سیاست مالی، نرخ سود پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مواردی که سیاست‌گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست‌های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، ‌چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست‌ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست‌های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل‌های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به‌کارگیری داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست‌آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی‌تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به‌علاوه خروجی‌های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست‌های پولی در دوره‌‌های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی‌داری بر آن ندارد. به‌علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . سیاست پولی+نقدینگی بازار سهام+ سیاست مالی+نرخ سود++ مقالات اقتصادی+پژوهشهای اقتصادی+سیاستهای اقتصادی

more_vert مقاله بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق‌بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق‌بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق‌بهادار تهران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، نوسان‌های بازده سالانه سهام، ارزش بازار شرکت، ساختار بازار سرمایه پرداخته شده است چکیده مقاله اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از اجزای مهم ساختار بازار سرمایه است. تحقیقات بسیاری به بررسی عوامل تعیین‌کننده اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته‌اند. نتایج برخی از تحقیقات خارجی نشان‌دهنده وجود رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسان‌های بازده سهام شرکت‌ها و ارزش بازار شرکت‌ها است. هدف این تحقیق نیز بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسان‌های بازده سالانه سهام و ارزش بازار شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران است. از این‌رو 156 شرکت طی یک دوره زمانی چهار‌ساله (1384-1381) و به عبارتی 624 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفت. رویکردهای انتخابی برای آزمون فرضیات، رگرسیون داده‌های مقطعی و رگرسیون با استفاده از داده‌های پانل است. آزمون معنا‌دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌های t و F صورت گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان بازدهی بازار سهام تهران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان بازدهی بازار سهام تهران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان بازدهی بازار سهام تهران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرضیه بازار کارا، کارایی ضعیف، بازار سهام تهران، روش مارکوف سوئیچینگ گارچ پرداخته شده است چکیده مقاله کارایی بازار یکی از مهم­ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه­های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می­کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می­شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش­بینی قیمت‌ها وجود ندارد. مهم­ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمون کارایی ضعیف بازار سهام تهران از روش مارکوف سوئیچینگ گارچ در بازه زمانی مهرماه 1376 تا شهریور 1390ش، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نشان می­دهد بازار سهام تهران در هر دو رژیم پرنوسان و کم­نوسان بازدهی از کارایی ضعیف برخوردار نیست و می­توان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست­یافت. بنابراین، با توجه به اهمیت بازار سهام در تأمین مالی شرکت‌ها لازم است که سیاست‌گذاران در راستای کارایی بازار، سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند تا امنیت سرمایه‌گذاری در بازار به خوبی تأمین شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص قیمت سهام، آزمون علیت گرنجر، فرضیه بازار کارامد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی وشاخص کل قیمت سهام است. برای این منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان متغیرهای موردنظر از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL، جوهانسون، فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی موردنظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می‌دهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای موجود درمدل و شاخص‌کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق ‌نتایج به‌دست‌آمده درحالی‌که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، آثار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی‌اطمینانی زیادی همراه است. براساس نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر، شاخص‌کل قیمت سهام اثر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد در حالی‌که متغیرهای کلان بر رونق یا رکود بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده این است که از شاخص‌کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. همچنین قیمت سهام از یک گام تصادفی آن طور که تئوری بازارهای کارامد پیش‌بینی کرده است پیروی نمی‌کند. بر این اساس فرضیه تحقیق مبنی بر عدم‌کارایی بازار سهام پذیرفته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران

ادامه مطلب

closeمقاله رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران

  مقاله علمی و پژوهشی " رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اقتصاد فیزیک، بازار سهام، توزیع کستینگ، بیزین پرداخته شده است چکیده مقاله در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن‌ماه 1389 پیشنهاد شده است. به‌منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می‌نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به‌دست آمده نمی‌توان احتمال وقوع بحران‌های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل‌شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به‌دست آمده نمی‌تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می‌توان به این امر دست یافت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب کالبدشناسی حباب‏ های بازار سهام

ادامه مطلب

closeکتاب کالبدشناسی حباب‏ های بازار سهام

دکتر گئورگی کومارومی، استادیار رشته مالی دانشکده کسب و کار دانشگاه اروپای مرکزی واقع در بوداپست و استاد دانشگاه رشته مالی در دانشگاه بین‌المللی کسب و کار مجارستان است. وی درس‌های مختلف مالی را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می‌کند. او در حال حاضر بر روی پروژه تحقیقاتی با عنوان «نقش و اهمیت اقتصادی بورس سهام در مجارستان بین سال‌های 1864 تا 2005» مشغول به کار است که توسط صندوق تحقیقات علمی مجارستان (OTKA) حمایت مالی می‌شود. علاقه‌مندی‌های تحقیقاتی او همچنین شامل جنبه‌های رفتاری و تجربی تصمیم‌گیری‌های مالی است. «ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم (شاخص‌های ما چنین قابلیتی ندارند). می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص «می‌ترکند»، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.» اقتصاددانان، اغلب اصطلاح «حباب بازار سهام» را برای تأیید تحلیل خود از بازار یا در توضیح رویدادهای گذشته و حال به کار می‌گیرند. این اصطلاح، بخشی از واژگان حرفه آنها و یکی از تعابیر رنگارنگ و تأثیرگذار مورد استفاده در علم اقتصاد است. اما حباب دقیقاً چیست؟در واقع هیچ نظریه اقتصادی واحدی نیست که بتواند حباب‌های بازار سهام را توجیه کند.برخی از مطالعات پیشین به این پرسش‌ها پرداخته‌اند و از دهه 1990 به بعد با تعداد روزافزون مقالات و مطالعات علمی و شبه‌علمی با موضوع تغییرات قیمت بازار سهام مواجه هستیم. اما از طیف وسیع تحقیقات به عمل آمده نتایج متناقض و نه چندان باثباتی بیرون آمده که بعضا حتی وجود خود حباب‌ها را زیرسؤال می‌برد. مولف این کتاب، کوشیده است به نقطه ضعف‌ نظریه‌های اصلی بپردازد. فهرست مطالبمعرفی مجموعه کتاب‌های مؤسسه تحلیلگران مالی رسمی/حرفه‌ای/خبره هند (ICFAI)درباره نویسندهمقدمهفصل اول: وجوه مختلف حباب‌هافصل دوم: کالبدشناسی حباب بازار سهامفصل سوم: مورد مجارستان، 2003-1996فصل چهار: جمع‌بندیمنابع

more_vert مقاله معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

ادامه مطلب

closeمقاله معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

مقاله علمی و پژوهشی " معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مقاله ای است در 38 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  معامله عمده؛ معامله بلوک؛ سهام؛ بورس؛ فرابورس پرداخته شده است چکیده مقاله معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معاملات بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا می شود. قیمت سهام ایاعناو معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است   عنوان مقاله [English] Bulk Deals of Stocks in Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse Company دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اولین عرضه عمومی: ساختار و عملکرد

ادامه مطلب

closeکتاب اولین عرضه عمومی: ساختار و عملکرد

این کتاب درباره یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری، یعنی عرضه اولیه عمومی است. عرضه اولیه عمومی، معمولا به عرضه‌ای جدید اطلاق می‌شود. اگر بخواهیم عرضه اولیه عمومی را دقیق تعریف کنیم، باید بگوییم به رویدادی اطلاق می‌شود که شرکتی برای نخستین بار سهام خود را به عموم عرضه می‌کند. فرآیند عرضه اولیه عمومی با عناوین عمومی شدن، پذیره‌نویسی و قرار‌گیری در فهرست سازمان بورس نیز شناخته می‌شود و در سرتاسر این کتاب از این عبارت‌ها به کرات به جای همدیگر استفاده خواهد شد. از آنجا که عرضه اولیه عمومی‌ امکان خرید سهام شرکت‌های جدید را به سرمایه‌گذارانی می‌دهد که در بازار سهام فعالیت دارند، باید گفت جذابیت قابل توجهی دارد. به علاوه به دست آوردن سودی بالا در زمانی کوتاه جذابیت زیادی دارد، زیرا معمولا در نخستین روز مبادله، قیمت سهام شرکت‌ها بسیار بالاتر از قیمتی بسته می‌شود که سهام به سهامداران در عرضه اولیه عمومی عرضه شده است. هدف اصلی این کتاب فراهم آوردن اطلاعات درباره فرآیند و عملکرد عرضه اولیه عمومی است. خواننده همچنین می‌تواند اطلاعاتی در مورد سؤال‌های بنیادین مرتبط با سرمایه‌گذاری در بازارهای عرضه اولیه عمومی، شامل روش‌های مختلف پذیره‌نویسی، چگونگی ارزش‌گذاری عرضه اولیه عمومی‌ و عملکرد دراز و کوتاه‌مدت عرضه اولیه عمومی‌ به‌دست آورد. این کتاب، همچنین اطلاعاتی درباره سرمایه‌گذاری در بازار عرضه اولیه عمومی، از جمله چگونگی یافتن اطلاعات و ساختار امید‌نامه عرضه اولیه عمومی‌ را فراهم می‌آورد. فهرست مطالبمقدمهساختار کتابفصل اول: مقدمه‌ای بر عرضه اولیه عمومی‌چرخه عمر شرکت‌هاچرا شرکت‌ها عرضه اولیه عمومی را اجرا می‌کنند؟آمادگی شرکت‌ها برای عرضه اولیه عمومیفصل دوم: تاریخچه عرضه اولیه عمومی‌بازار سهام لندنتاریخچه مقررات و اجرای عرضه اولیه عمومی در بریتانیاتاریخچه مختصری از عرضه اولیه عمومی در بریتانیا از 1945 تاکنونعرضه اولیه عمومی از سال 1945 تا پایان قرن بیستمفصل سوم: روش‌ها و سازوکار‌های عرضه‌های اولیه عمومی‌روش‌های پذیره‌نویسیجدول زمانی عرضه اولیه عمومیعرضه‌های اولیه عمومی چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند؟ارائه درخواست برای سهام‌ موضوع عرضه اولیه عمومیچگونگی تخصیص سهام عرضه‌های اولیه عمومی‌دادوستد سهام عرضه اولیه عمومیبازار خاکستریفصل چهارم: کارکرد و دوام عرضه‌های اولیه عمومی‌عملکرد عرضه اولیه عمومی پس از شروع دادوستد سهامچشم‌انداز کوتاه‌مدت و درازمدت درباره عملکرد قیمت سهام عرضه اولیه عمومیعملکرد درازمدت عرضه اولیه عمومی‌بقای عرضه‌های اولیه عمومیتحلیلی بر عملکرد خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه عمومی‌ بریتانیافصل پنجم: سرمایه‌گذاری در عرضه‌های اولیه عمومی‌امیدنامه عرضه اولیه عمومی شرکت را می‌توان در کجا یافت؟امیدنامه عرضه اولیه عمومیبخش ابتدایی امید‌نامه‌ریسک‌هابخش میانی امیدنامه عرضه اولیه عمومیبخش پایانی امیدنامه‌هاموارد دیگری که می‌توان در امیدنامه یافتده قاعده موجز برای سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه عمومی

more_vert کتاب با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید!

ادامه مطلب

closeکتاب با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید!

جو گرین بلات در کتاب با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید! شما را با راهکارهایی آشنا خواهد کرد که حتی کارکشتگان حوزۀ سرمایه و بازار از آن‌ها غافلند یا آن‌ها را جدی نمی‌گیرند. شاید به نظر عجیب برسد که بتوان قبضه کردن بازار سهام را در سه ساعت آموخت؛ اما نویسنده این کتاب، جو گرین بلات (Joel Greenblatt)، که شرکت او بیش از ۴۰ سال است که سالانه ۴۰٪ بازگشت سرمایه دارد، به شما می‌آموزد چگونه بازار را قبضه کنید. اما این تمام ماجرا نیست، فرمول ساده‌ای که در این کتاب عرضه شده به شما این امکان را می‌دهد که خودتان قدم به قدم و بدون اینکه در ریسک‌های جدی قرار بگیرید، نبض بازار را لمس کنید. شالوده این فرمول جادویی براساس عقل سلیم و دو مفهوم ساده است که سال‌ها در بازار سهام آمریکا، کارایی داشته و قابل تعمیم به دیگر نظام‌های اقتصادی است. بخش‌ یک این اثر دربارۀ صندوق سرمایه‌گذاری است که روش سرمایه‌گذاری را بسیار خوب برایتان توضیح می‌دهد، سپس به انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌های موفق می‌پردازد. روش‌های سرمایه‌گذاری معرفی‌ شده در این کتاب (The little book that still beats the market)، هزینه‌های اندکی به همراه دارند. یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری به نام صندوق شاخص، مالیات و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد، بنابراین نسبت به روش‌های دیگر خیلی بهتر است. پیشنهاد جو این است که روش صندوق شاخص را در کنار یک روش دیگر سرمایه‌گذاری به کار ببریم و البته در یافتن این سرمایه‌گذاری به شما کمک خواهد کرد. در واقع تمام افراد نمی‌توانند در عرصه سرمایه‌گذاری موفق باشند، اما افراد صبوری که این دستورالعمل‌ها را دنبال کنند می‌توانند به موفقیت برسند. اگر تمام افراد این توصیه‌ها را دنبال می‌کردند دو اتفاق می‌افتاد: اولاً، مزیت این نوع سرمایه‌گذاری کاهش می‌یافت، اما از بین نمی‌رفت. ثانیاً، فرآیند ارزش‌گذاری بازار سهام منطقی‌تر می‌شد، در نتیجه دیگر مجبور نبودیم سهام گران خریداری کنیم. آموزه‌های این کتاب بسیار ساده است، حتی می‌توان گفت برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بسیار ساده‌تر، اما هر گام معرفی‌ شده در آن با هدف و دلیل خاصی آورده شده است. از گام‌ها پیروی کنید. به شما اطمینان می‌دهم دستورالعمل‌های این کتاب هم برای تازه‌کاران و هم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بسیار مفید خواهد بود. در بخشی از کتاب "با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید!" می‌خوانیم: بر اساس فرمول گراهام، بهتر است سهام شرکت‌هایی را خریداری کنیم که قیمت‌شان حتی از قیمت حراج دارایی‌های شرکت هم پایین‌تر است، اما طبق نظر گراهام نمی‌توان فرض کرد ۲۰ یا ۳۰ شرکت با این ویژگی وجود داشته باشند. این در حالی است که وی بیش از ۳۰ سال با موفقیت از این فرمول استفاده نمود. متأسفانه این فرمول برای زمانی است که سهم بیشتر شرکت‌ها بسیار ارزان بود. پس از شکست بازار سهام در سال ۱۹۲۹ و رکود اقتصادی بعد از آن، تا چند دهه سرمایه‌گذاری در بازار سهام ریسک مهمی به شمار می‌رفت. در نتیجه سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بازار سهام نداشتند، زیرا می‌ترسیدند پول‌شان را از دست بدهند. اگر چه فرمول گراهام تا چندین سال کارایی خود را حفظ کرد، مخصوصاً در زمان رکود بازار سهام، اما امروزه شرکت‌های کمی وجود دارند که شرایط فرمول اصلی گراهام را داشته باشند. اما اشکالی ندارد. مهم این است که گراهام با این فرمول ثابت کرد با کمک یک سیستم ساده برای پیدا کردن سهام ارزان، می‌توان سرمایه‌گذاری امن و موفقی شروع کرد. بنابراین، اگر آقای مارکت (شریک فرضی شما) حاضر بود بخشی از سهام خود را، که منطبق با شرایط فرمول بود، با قیمت بسیار پایین به گراهام بفروشد قطعاً او تمام آن سهام را خریداری می‌کرد. علت پایین بودن قیمت سهام برخی از شرکت‌ها این است که آن شرکت چشم‌انداز واضحی ندارد و آینده‌اش مشخص نیست. این در حالی است که فرمول گراهام بر این پایه استوار است که برخی از شرکت‌ها ممکن است، مانند آقای مارکت، قیمت‌های غیرمنطقی داشته باشند که گاهی اوقات بسیار پایین باشد. بنابراین، طبق نظر گراهام با خرید سهام این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران دیگر نه نگران قیمت خرید هستند و نه لازم است پیش‌بینی و محاسبات پیچیده انجام دهند، بلکه فقط باید منتظر درآمد کسب‌وکار‌شان باشند.

more_vert کتاب الگوهای سفته بازی

ادامه مطلب

closeکتاب الگوهای سفته بازی

رفتار سرمایه‌گذاران و همچنین روش‌های مالی آنها از قواعدی پیروی می‌کند که گذشت زمان، لزوما و در همه حال آنها را تغییر نمی‌دهد. این مسئله یکی از موضوعات اصلی این کتاب است. مولف با تمهیداتی نظری و ارائه شواهدی تجربی کوشیده است اصولی استخراج کند که توانایی توضیح دادن پاره ای رفتارها را در بازار سفته‌بازی نشان دهد. موضوعات دیگری که در این کتاب بررسی می شود عبارتند از: فروش های کوتاه مدت، خرید اعتباری و اختیار معامله، و ارتباط اینها با هم؛ و سری‌های زمانی درازمدت در باب متغیر های مهمی چون شاخص های سهام و نرخ ورشکستگی. فهرست مطالببخش اول: اقتصادفیزیکسخن نویسنده درباره چاپ فارسی کتابفصل اول: چرا اقتصادفیزیک؟بازنگری پارادایم سیب نیوتوناول ساده ‏سازی پدیدهاز دلایل پذیرفتنی تا قواعدنتیجهفصل دوم: پیدایش اقتصادفیزیکپیشا اقتصادفیزیکاقتصادفیزیک نهادیبخش دوم: بازارها چگونه عمل می‏کنند؟فصل سوم: انسان اجتماعی در مقابل انسان اقتصادیانسان اجتماعی و روح جامعهقاعده ‏مندیفصل چهارم: سازمان بازار‏های سفته ‏بازیروندهاسازمان نظام بانکیسری زمانی برای قیمت سهام و ورشکستگیبخش سوم: قاعده ‏مندی رویدادهای سفته ‏بازانهفصل پنجم: رفتار جمعی سرمایه‏ گذارانانفجار تکنولوژیکپرواز به نقطه امنارتباط بین بازار ملک و سهامفصل ششم: پیک‏ های سفته ‏بازانه: قوانین آماری«دماسنج» هیجان نظریشکل پیک‏ های قیمتسقوط بازارهای سهامحجم معاملاتپیامدهای اقتصادی سقوط بازار سهامبخش چهارم: چارچوب نظریفصل هفتم: دو طبقه ‏بندی از پیک ‏های سفته ‏بازیپیک سفته ‏بازی: دو نمونه تشریحیمعیارهای افزایش دهنده قیمت ‏هادو طبقه ‏بندیبازار اوراق قرضهفصل هشتم: پویایی پیک سفته ‏بازی: چارچوب نظریایده ‏های اصلیتحقق و اجرامفاهیم ضمنیضمیمه الف: تابع گرین برای معادله انتظام چهارمفصل نهم: چارچوب نظری: مفاهیم ضمنیاثر نوسانشکست مقیاسضریب کلی تغییرمدل آربیتراژ برای بازارهای کالای طبقهUچشم ‏انداز

more_vert مقاله سنجش احتمال معامله آگاهانه (PIN) و رابطه آن با انحرافات روزانه بازده سهام

ادامه مطلب

closeمقاله سنجش احتمال معامله آگاهانه (PIN) و رابطه آن با انحرافات روزانه بازده سهام

مقاله علمی و پژوهشی " سنجش احتمال معامله آگاهانه (PIN) و رابطه آن با انحرافات روزانه بازده سهام در شرکت‌های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انحرافات بازده، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن اطلاعات، PIN.پرداخته شده است چکیده مقاله وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به‌موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. لذا بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد به‌نحوی‌که اگر اطلاعات جدیدی در مورد شرکتی به اطلاع عموم برسد قیمت سهام شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر کند. ازآنجا که اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار یکسان نیست، بررسی عدم تقارن اطلاعات حول شرکت‌ها می‌تواند تحلیل بهتری را از شرایط حاکم بر بازار ارائه کند. ازاین‌رو این پژوهش سعی دارد با استفاده از معیار احتمال معامله آگاهانه (PIN)، عدم تقارن اطلاعات در شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1394-1389 بررسی کند. در این راستا، ابتدا با استفاده از عدم تقارن اطلاعات سالانه، نمایی از محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکت‌ها ارائه شده و سپس با استفاده از داده‌های روزانه تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر انحرافات روزانه بازده سهام در شرکت‌های منتخب بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های سایپا، گروه بهمن و سرمایه‌گذاری توسعه ملی از محیط اطلاعاتی بهتری برخوردار هستند و برعکس شرکت‌های فولاد خراسان، کشتیرانی ایران و پالایش نفت اصفهان عدم تقارن اطلاعاتی شدیدی دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعات در همان دوره منجر به تشدید انحرافات روزانه بازده سهام در شرکت‌های منتخب شده ولی عدم تقارن اطلاعات در دوره قبل منجر به شکل‌گیری انتظارات محتاطانه در معاملاتِ سهام این شرکت‌ها شده و تأثیر معکوس بر انحرافات روزانه بازده سهام داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده

مقاله رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمقاله علمی و پژوهشی " رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی موضوعات ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، سود هر سهم پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آن ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و سود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت ها در فاصله زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت ها وجود دارد، اما بین نرخ بازده دارایی ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب رموز کسب سود در بازار سرمایه

ادامه مطلب

closeکتاب رموز کسب سود در بازار سرمایه

کتاب رموز کسب سود در بازار سرمایه: کامل‌ترین و جامع‌ترین مرجع آموزشی در حوزه بورس سهامکتاب رموز کسب سود در بازار سرمایه: کامل‌ترین و جامع‌ترین مرجع آموزشی در حوزه بورس سهام نوشته علی علی قنبری، به موضوع بازار سرمایه و بورس در ایران می‌پردازد. این کتاب مجموعه‌ای کامل از نظریه‌های اساتید و نظریه‌پردازان بورس است که توسط علی علی قنبری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. این اثر به گونه‌ای تحریر شده است که ضمن ارائه تحلیل‌ها و استدلال‌های تازه قابل استفاده برای عموم باشد. در این کتاب به تفصیل درباره بازارهای مالی و پولی، لغات و اصطلاحات بورس، مراحل خرید و فروش اوراق بهادار، شناسایی شاخص‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها و در نهایت انواع تحلیل‌ها، مطالب متنوع و با قلم شیوا و رسا ارائه شده است. کتاب رموز کسب سود در بازار سرمایه، می‌تواند با ارائه راهکارهای مناسب و به روز باعث افزایش آگاهی دانشجویان و سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به دریافت تحلیل‌های درست از بازار سرمایه هستند بسیار مفید واقع شود و چه بسا کسانی که بری اولین بار قصد پا گذاشتن در عرصه پرتلاطم بازار سرمایه کشور را دارند با مطالعه این کتاب به درک دقیق‌تری از قوانین حاکم بر بازارهای بورس دست یابند. این کتاب شامل هشت فصل است که به ترتیب از مفاهیم اولیه، ساختار و واژه‌های کلیدی، مجامع، شرکت‌ها و تأثیر‌گذاری آن‌ها در بازار سرمایه شروع می‌شود و با ارائه مباحث بنیادی و تکنیکی به اتمام می‌رسد. در بخشی از کتاب رموز کسب سود در بازار سرمایه (Secrets of making profits in the stock market) می‌خوانیم: سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید سهام می‌نمایند انتظار کسب سود از دو محل سود پرداختی و نیز افزایش قیمت سهم را دارند. حد مجاز تغییر قیمت روزانه یک سهم را نوسان قیمتی روزانه سهم می‌گویند. اما نکته مهمی که سرمایه‌گذار باید بداند و اشعاف کامل بر آن داشته باشد مکانیزم نوسان قیمت روزانه سهم در بازار است، در این بحث ابتدا به‌صورت اجمال راجع به نوسان قیمت و تاریخچه آن مطالبی را برای شما عزیزان مطرح و سپس در مورد نحوه محاسبه آن توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد. از آنجایی که مکانیزم ایجاد”تعادل در قیمت“ در بازار بر پایه عرضه و تقاضا، و براساس اطلاعات منتشر شده انجام می‌گردد، سئوالی که پیش می‌آید این است که اگر براساس اخبار منتشر شده اقبال عمومی بازار به سمت یک سهم توجه ویژه‌ای نشان دهد و در نتیجه میزان تقاضا برای یک سهم به سرعت افزایش یابد، قیمت سهم چگونه و چه میزان افزایش می‌یابد؟ آیا عرضه کنندگان آزادند که که مبلغ دلخواه خود را برای فروش اعلان کنند؟ فهرست مطالبمقدمهفصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه در بازار سرمایهفصل دوم: ساختار بازار سرمایه و آشنایی با اجزاء آنفصل سوم: واژه‌های کلیدی در بازار بورس سهامفصل چهارم: واژه‌های کلیدی در بازار سرمایهفصل پنجم: مجامع شرکت‌ها و تأثیرگذاری آن‌ها در بازارفصل ششم: ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه (تحلیل بنیادی)فصل هفتم: ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه تحلیل تکنیکیفصل هشتم: ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه تحلیل تکنینکی (پیشرفته)

more_vert مقاله تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL" مقاله ای است در 33 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شاخص قیمت سهام؛ عدم‌تقارن؛ الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیع‌شده غیرخطی؛ نرخ ارز پرداخته شده است چکیده مقاله بازار سهام، یکی از بارزترین نمونه‌های بازارهای مالی است که شناخت ماهیت، نحوه عملکرد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این بین، بازار ارز می‌تواند به عنوان یک رقیب برای بازار سهام در نظر گرفته شود و بسته به صادرات¬ یا واردات¬محور بودن اقتصاد، بر کشور و بازار سهام اثرگذار باشد. پژوهش‌های انجام‌شده‌‌ی تجربی اثرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را در هر دو شکل مثبت و منفی نشان¬ داده¬اند، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در دوره‌ی زمانی 3/1396-1/1380 با استفاده از داده‌های فصلی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، الگوی خود¬رگرسیونی با وقفه توزیع شده‌ی غیرخطی برآورد شده و تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نقدینگی حقیقی و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر شاخص قیمت سهام بررسی گردید. نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که کاهش نرخ ارز اثر مثبت و معناداری در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام دارد، اما افزایش نرخ ارز در هر دو دوره اثر معناداری بر بازار سهام نداشته است. بنابراین نرخ ارز اثر نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد. عنوان مقاله [English] Analyzing the Asymmetric Effects of Exchange Rate on the Stock Price Index of Tehran Stock Exchange: the NARDL Approach چکیده [English] The stock market is one of the most prominent examples of financial markets, which has always attracted economists’ attentions in terms of understanding its nature, the mode of its performance, and factors affecting it. Meanwhile, the foreign exchange market can be considered as a competitor for the stock market and, depending on the export or import-based nature of the economy, may affect the country and the stock market differently. Empirical research has indicated positive and negative effects of the exchange rate on stock price index. Therefore, considering the significance of this issue, the aim of this study was to analyze the asymmetric effects of the exchange rate on stock price index in the period of 2001/1-2017/3using seasonal data for Iran's economy. To this end, the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model was estimated and the effects of exchange rate, interest rate, real liquidity and consumer price index on the stock price index were investigated. The results show that the decrease in the exchange rate has a positive and significant effect on the stock price index in the short and long-run, but the increase in the exchange rate in both periods has not significant effect on the stock market. Therefore, the exchange rate has an asymmetric effect on the stock price index. کلیدواژه‌ها [English] Stock Price Index, Asymmetry, Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL), Exchange rate دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اقتصاد مالی

ادامه مطلب

closeکتاب اقتصاد مالی

احمد یزدان پناه در کتاب اقتصاد مالی، با بکارگیری تئوری‌های اقتصاد به ارزیابی زمان، ریسک (نااطمینانی)، هزینه‌های فرصت و اطلاعاتی که می‌تواند موجب خلق یا عدم انگیزه برای یک تصمیم خاص شوند، می‌پردازد. در این کتاب سعی می‌شود بدون ورود به پیچیدگی‌های فنی بحث، که امروزه جزو ذات بازارهای مدرن مالی است، مفاهیمی چون سرمایه‌گذاری، سرمایه، پس‌انداز و ثروت ملی و رابطۀ آن‌ها و منطق حاکم بر محیط تصمیم‌گیری عقلایی سرمایه‌گذاری‌ها تشریح شود. اقتصاد مالی با زمان کار می‌کند، در عین حال زمان، خود نااطمینانی را به همراه می‌آورد و اقتصاددانان مالی با هر دو این پدیده‌ها در مدل‌های خود کار دارند. در نتیجه اقتصاد مالی شاخه‌ای از علم اقتصاد می‌شود که روی تخصیص و بهره‌برداری از منابع اقتصادی در دو فضای نااطمینانی کار می‌کند. شاخه‌ای که استفاده و توزیع منابع در بازارهایی را که در آن تصمیمات تحت ریسک انجام می‌پذیرد، تحلیل می‌کند. تصمیمات مالی اغلب باید وقایع آینده را مدنظر بگیرند، خواه این امر به صورت سهام انفرادی باشد یا سبدی از دارایی‌ها و یا به صورت بازار کل. اقتصاد مالی از تئوری‌های اقتصادی استفاده می‌کند تا با در نظر گرفتن زمان، ریسک، هزینه‌های فرصت و اطلاعات بتواند دارایی‌های مالی را ارزش‌گذاری کند و به سرمایه‌گذار در اتخاذ تصمیمات مالی کمک کند. با توجه به نیاز جامعۀ علمی و کارشناسی کشور، چندین سال است اقتصاد مالی در درسی به نام موضوعات انتخابی در اقتصاد تدریس می‌شود و این کتاب به طور مفصل این حوزه را بررسی می‌کند. در بخشی از کتاب اقتصاد مالی می‌خوانیم: بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) محل تلاقی (نه به معنی فیزیکی آن) تمایلات پس‌اندازکنندگان و قرض‌ دهندگان است و چون سایر بازارها بر مبنای عرضه و تقاضا کار می‌کنند ولی در آن‌ها قیمتی که عرضه و تقاضا را تراز می‌نماید «نرخ بهره» است. در سطح اقتصاد خرد رفتار اقتصادی افراد و بنگاه‌ها از کم و کیف نرخ بهره متأثر است. از یک طرف افراد در تلاش‌اند تا پاداش فرصت سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌انداز خود را به بیشترین حد برسانند و از طرف دیگر طالبان اعتبار در پی کسب ارزان‌ترین نوع اعتبار هستند. برای بنگاه‌ها هم این امر صادق است چرا که آن‌ها نیز برای کسب سود آتی، سرمایه‌گذاری‌های آتی و تأمین منابع سرمایه‌ای خارج از بنگاه و برای تأمین مالی طرح‌های توسعه بنگاه، ‌ عنایت خاصی به ارزش وجوه در حال و آینده دارند. رفتار عقلانی اقتصادی حکم می‌کند که حال و آینده درآمدها، سودها و سرمایه‌گذاری‌ها مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد. در سطح کلان دولت‌ها از طریق مقامات پولی به اعمال سیاست‌های پولی می‌پردازند تا با کنترل عرضه پول قیمت پول یا همان نرخ بهره را کنترل نمایند، لذا نرخ بهره در این سطح هم از اهمیت خاص برخوردار است. فهرست مطالب(1) چرا مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند؟(2) قیمت‌گذاری سهام و اندازه‌گیری ریسک سهام(3) عوامل مؤثر بر قیمت سهام: یک چارچوب تلفیقی- مفهومی(4) رابطه قیمت پول (نرخ بهره، تسهیلات)، قیمت سهام و شکوفایی بورسها(5) ریسک سبد (پرتفوی) سهام(6) نسبت قیمت به سود P/E معیاری برای سرمایه‌گذاری در سهام(7) مفهوم بازده در سرمایه‌گذاری‌ها(8) مفهوم شاخص(9) مهم‌ترین شاخص‌ها در بازار سرمایه(10) داده‌ها و اطلاعات بازار سرمایه را چگونه می‌خوانند؟(11) مفهوم بازار مشتقه: قرارداد آتی(12) اختیار معامله (OPTION) چیست؟(13) اندازه‌گیری و مدیریت ریسک(14) صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس‌ها(15) خالص ارزش حال (NPV) و حداکثرسازی ثروت سهامداران(16) نقش قدرت نقدشوندگی دارایی‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها(17) منابع ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها(18) رفتار قیمتها در بورس‌ها را چگونه تحلیل کنیم؟(19) مدیریت ریسک در بورس کالایی: قراردادهای آتی(20) کاربرد بازارهای آتی برای مصون‌سازی و پوشش ریسک (HEDGING)(21) بورس‌های کالایی و سازوکار معاملات در آنها(22) ارزیابی درآمدها و هزینه‌های آتی در سرمایه‌گذاری‌ها(23) مرکز مالی (FINANCIAL CENTER)(24) بازار اولیه و بازار ثانویه در بازار سرمایه(25) سرمایه‌گذاری در بورس سهام و بورس کالا(26) بازار سرمایه و تخصیص پس‌اندازها(27) دو مفهوم مهم: «واحد درصد» و «درصد»(28) بانک سرمایه‌گذاری یا شرکت تأمین سرمایه(29) تصمیمات عقلایی در بازار سرمایه: ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها(30) برخی واژگان اقتصاد مالی(31) بازار پول و بازار سرمایه(32) اندازه‌گیری و مقایسه بازده سرمایه‌گذاری‌های مالی(33) مهم‌ترین عوامل کلان مؤثر بر سرمایه‌گذاری‌ها(34) اقتصاد بازار پول و بازار سرمایه(35) چگونه نرخ‌های بهره بر بازار سهام اثر می‌گذارند؟(36) نظریه انتظارات عقلایی در بازارهای مالی(37) قیمت ریسک سهام: صرف ریسک(38) چهارچوبی برای تحلیل مالی شرکت‌ها

more_vert مقاله عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آربیتراژ، مدل عاملی، مدل CAPM، مدل APT، تخمین SUR، آماره LR پرداخته شده است چکیده مقاله الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم‌ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می‌شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می‌دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به‌منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده‌ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شوک‌های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)

ادامه مطلب

closeمقاله شوک‌های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)

مقاله علمی و پژوهشی " شوک‌های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 77 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ ارز، شاخص سهام، خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)، تحریم اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله باگسترش مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای،تعیین عوامل مؤثربربازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی­های شرکت تحت تأثیر قرار می­دهد. از سوی دیگر افزایش بی­سابقه نرخ ارز در سال­های اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوک­های ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و داده­های روزانه در بازه اولژانویه 2009 تا31جولای 2013م استفاده شده است.نتایج نشان می­دهد: 1) طبق تعریف مدل­های جریان­گرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایت­کننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است، 2) در وضعیت تحریم، ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایه­گذاری مورد توجه واقع می­شود و 3) در وضعیت تحریم، شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشین­آلات وارداتی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب روش وارن بافت: استراتژی‌های ثروتمندترین مرد جهان

ادامه مطلب

closeکتاب روش وارن بافت: استراتژی‌های ثروتمندترین مرد جهان

در میکروکتاب روش وارن بافت: استراتژی‌های ثروتمندترین مرد جهان نوشته رابرت هنگستورم، به صورت تخصصی به روش سرمایه‌گذاری وارن بافت می‌پردازیم و سعی می‌کنیم از دیدگاه او به بازار و کسب و کارها نگاهی بیندازیم تا بتوانیم بفهمیم او چطور سهام‌های خود را برای خرید انتخاب می‌کند. وارن بافت به عنوان یکی از افراد بسیار موفق در حوزه سرمایه‌گذاری روش‌هایی را پیش گرفته که با روند کلی دیگر سرمایه‌گذاران بسیار متفاوت است. او از روش‌هایی بین محتاط بودن و سودآوری بالا استفاده می‌کند و راز موفقیت خود را چنین بینشی می‌بیند. او یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران بازار سهام در ۳۰ سال اخیر است که رویکردش تمرکز روی ارزش کسب و کار و قیمت بازار است. به محض این که بافت، کسب و کاری را می‌یابد، تمامی ابعاد آن را درک می‌کند و با آن کار احساس راحتی دارد. عمل او مانند یک صاحب کسب و کار است، نه یک سودآور بازار سهام. درباره آن کسب و کار، هر مطلبی که امکانش را داشته باشد، مطالعه می‌کند، در آن زمینه متخصص می‌شود و به جای ابراز مخالفت با مدیریت کسب و کارها با آن‌ها همکاری می‌کند. حقیقت این است که در اغلب موارد، او اولین اقدام را برای خرید سهام در هر شرکت، به این منظور انجام می‌دهد که با دادن حق رأی به مدیران، برای تصمیم‌گیری در مورد سهام‌شان، به آن‌ها اطمینان دهد که قصد ندارد شرکت را از ارزش‌های اصلیش دور کند. بافت قهرمان استراتژی سرمایه‌گذاری با ارزش است و به هیچ‌ وجه نوسانات روزمره در قیمت سهام و به طور کلی، تأثیر خلق و خوی اقتصادی یا هر عامل خارجی دیگر را باور ندارد. او همواره دیدگاه بلند مدتی را در پیش می‌گیرد و هرگز از ارزش اساسی یک کسب و کار چشم پوشی نمی‌کند. رابرت هنگستورم (Robert Hagstrom) از فعالین مشهور حوزه سرمایه‌گذاری و استراتژیست در شرکت سرمایه‌گذاری لگ ماسون است. همچنین او دست به تالیف چندین کتاب در زمینه سرمایه‌گذاری زده است که همگی جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز بوده‌اند. وی به روش‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت علاقمند و در این زمینه بررسی‌های کاملی داشته که معروف‌ترین کتاب او درباره وارن بافت، روش سرمایه‌گذاری وارن بافت است. در بخشی از کتاب روش وارن بافت (The Warren Buffet Way) می‌خوانید: تصور کنید صاحب یک شرکت کوچک با مشارکت آقای مارکت هستید. هر روز، آقای مارکت، قیمتی به عنوان مظنه به شما می‌دهد که مایل است با این قیمت سهم شما را بخرد یا سهم خودش را به شما بفروشد؛ در حالی‌ که اوضاع شرکت درست است و پیشرفت خوبی دارد، قیمت‌های پیشنهادی آقای مارکت با توجه به روحیه‌اش تغییر می‌کنند؛ او در حالت خوش‌بینانه، قیمتش فوق‌العاده بالاست و بر عکس، اگر در یک روز بد راجع به این موضوع با او صحبت کنید، او بسیار بدبین است و به طرزی غیر عادی، قمیتی پایین به شما پیشنهاد می‌کند. اگر شما با آقای مارکت شریک بودید و سعی داشتید از عقل و خرد او استفاده کنید، سوار بر غلتکی عاطفی شده بودید. ترجیحا، شما باید از جیب آقای مارکت بهره ببرید نه عقل و خرد او؛ یک سرمایه‌گذار موفق بازار سهام باید هیجان عاطفی آقای مارکت را که هر روز در بازار بر انگیخته می‌شود، کنار بگذارد و قضاوت تجاری درستی بکند. سرمایه‌گذاران برای مقابله با نوسانات روزمره بازار باید از لحاظ مالی و روانشناختی آمادگی داشته باشند؛ مگر این که بتوانید کاهش ارزش سهام‌تان را، تا ۵۰ درصد یا حتی، بیشتر بدون هیچ ترس و وحشتی نظاره کنید، در غیر این‌ صورت شما هرگز موفق نخواهید شد. به یاد داشته باشید که کاهش قیمت‌ها، راه خوبی برای اضافه کردن سهام بیشتر به مجموعه‌مان، با قیمت پایین‌تر است. تا زمانی‌ که شما در یک کسب و کار مبتکرانه با اصول، مدیریت و قیمت‌های خوب سرمایه‌گذاری می‌کنید، نهایتا، موفقیت بازار را به همراه خواهید داشت. فهرست مطالبمیکروکتاب چیست؟درباره کتابدرباره نویسندهمقدمهفصل اول: وارن بافتفصل دوم: دو مربیبنجامین گراهامروش مقطعیروش‌های پیش‌بینیرویکرد حاشیه ایمنیفیلیپ فیشرفصل سوم: مبانی رویکرد وارن بافتماجرای آقای مارکتماجرای شایعه بازارفصل چهارم: روش وارن بافتهرگز نوسانات روزانه بازار سهام را دنبال نکنیدسعی نکنید که مسائل را تجزیه و تحلیل کنید و در خصوص اقتصاد عمومی نگران نباشید.یک کسب و کار را بخرید، نه سهام آن رااصول کسب و کاراصول مدیریتاصول مالیاصول بازارمدیریت مجموعه‌ای از کسب و کارهاپایان

more_vert کتاب سرمایه‌گذاری در کدام بازار؟

ادامه مطلب

closeکتاب سرمایه‌گذاری در کدام بازار؟

کتاب سرمایه‌گذاری در کدام بازار؟ اثر دبورا اوون و رابین گریفیس، به توضیح چگونگی برقراری ارتباط میان قوانین تحلیل بنیادی و فنی توسط تئوری چرخه و چگونگی بهره‌گیری موفق از این دیدگاه در وضعیت متغیر چشم‌انداز اقتصادی جهان پرداخته است. بازارهای مالی جهانی همه‌ روزه میلیاردها دلار گردش مالی دارند. در این بازارها مجموعه‌های متفاوتی برای خرید ‌و ‌فروش موجود هستند، از خرید نسبتاً ساده‌ یک سهام گرفته تا تجارت موجودات عجیب‌ و‌ غریب مانند پر پروانه‌ها. شراکت در هر سطحی شامل در نظر گرفتن این موضوع می‌شود که بازار مد‌نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. کتاب سرمایه‌گذاری در کدام بازار؟ (Mapping the markets)، به این نکته اشاره دارد که اساساً دو راه برای تحلیل مسیر آینده هر بازاری وجود دارد؛ یکی در‌برگیرنده‌ تحلیل بنیادی و دیگری تحلیل فنی است. تحلیل‌گران بنیادی همه‌‌ی متغیرهای اقتصادی مربوط را سنجیده و سپس قضاوت می‌کنند که آیا قیمت یک سهام یا بازار همان چیزی است که آن‌‌ها به عنوان قیت عادلانه تخمین زده‌اند؛ یا اینکه قیمت‌ها نسبت به آنچه آنها سطح واقعی بازار می‌دانند، بیش از حد یا کمتر ارزش‌گذاری شده است. تحلیل‌گران فنی بر این باورند که در هر زمانی، قیمت‌ها نشان‌ دهنده‌ همه‌ آن چیزی است که در خصوص یک بازار یا سهام، شناخته شده است. دبورا اوون (Deborah Owen) و رابین گریفیس (Robin Griffiths)، در کتاب به این مورد می‌پردازند که چگونه می‌توان از تئوری چرخه برای پیش‌بینی اینکه کدام بخش بازار از تغییرات چشم‌انداز اقتصادی سال‌های آینده بهره خواهد برد، استفاده کرد. هدف، پیش‌بینی دقیق از عملکرد هر بازاری در هر مقطعی از زمان در آینده نیست، بلکه هدف شناسایی وسیع روندهاست. در بخشی از کتاب سرمایه‌گذاری در کدام بازار؟ می‌خوانیم: عملکرد بازار از دیدی روان‌شناختی مانند ورزشکاری است که در تلاش برای بهبود رکورد قبلی خود است. رکوردی جدید موجی از انرژی مثبت و هیجان را در انسان ایجاد می‌کند. بیشتر ورزشکاران پس از رسیدن به اهدافشان به افتخارات خود بسنده نکرده و به دنبال موقعیت جدید و هدف دیگری می‌روند. بازار نیز همین‌طور است. وقتی که سرعت روند صعودی قبلی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران در پی هدف بعدی خواهند بود. زمانی که ورزشکاری موفق به شکست رکورد جهانی می‌شود، در صدر اخبار قرار می‌گیرد. به‌طور مشابه، زمانی که بازار به بالاترین سطح خود می‌رسد، آن دسته از افرادی که هیچ علاقه‌ای به بازارهای مالی نداشته‌اند به بازار اهمیت داده و حتی ممکن است به خرید سهام نیز ترغیب شوند. واضح است که روندهای صعودی تا ابد ادامه نخواهند داشت. نیروی جنبش مثبتی که با رسیدن به سطوح بسیار بالا شکل گرفته بود در یک بازار کاهشی کم‌کم از بین می‌رود. در عوض سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده و سودهای خود را جمع‌آوری می‌کنند تا در نهایت بازار به حالت عادی بازگردد، درست مانند ورزشکاری که در نهایت باید بازنشسته شود. دلیلی فنی در خصوص چگونگی ایجاد موج قدرتمندی از خرید در پی گذر از مرحله افزایشی قبلی وجود دارد. معمولا در نقاط اوج یک بازار فعالیت‌های تجاری افزایش می‌یابد، چرا که برخی از سرمایه‌گذاران سود خود را برداشت می‌کنند، در حالی که تعدادی برای اولین بار در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. به محض رکود بازار، سرمایه‌گذاران منطقی سهام خود را می‌فروشند، اما شواهد حاکی از آن است که بیشتر سرمایه‌گذاران منطقی نیستند. زمانی که در نهایت قیمت‌ها به اوج خود یعنی میزانی که آن‌ها خریداری کرده‌اند بازمی‌گردد، این خریداران مضطرب در پی فروش هرچه سریع‌تر سرمایه‌گذاری بی‌سود خود هستند. در مسیر رسیدن قیمت‌ها به اوج خود، حجم معاملات افزایش می‌یابد، چرا که سرمایه‌گذاران در پی فروش دارایی‌های خود هستند. فهرست مطالبسپاسگزاریمقدمهبخش اول: ابزار ترسیم بازارفصل 1: چرخه‌ها؛ دوره‌های اقتصادیفصل 2: چرخه‌های بازار سهامفصل 3: چرخش بخشفصل 4: انتخاب سهامبخش دوم: محرک‌های چرخه‌ای؛ دوره‌ای طولانی مدتفصل 5: رشد اقتصادیفصل 6: روندهای جمعیتیفصل 7: انرژیفصل 8: بیوتکنولوژیبخش سوم: مراحل رو به پایین نوسان‌هافصل 9: ناهماهنگی‌های جهانیفصل 10: رویدادهای خارجیبخش چهارم: به دست گرفتن نبض بازارفصل 11: بازار سهامفصل 12: اجزا؛ بخش‌هانتیجه‌گیری

more_vert مقاله الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل؛ انتظارات ناهمگن؛ بازار سهام تهران؛ پویایی‌های روانی و اجتماعی؛ حباب پرداخته شده است چکیده مقاله بازار سهام یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی هر اقتصادی به‌حساب می‌آید و لذا فهم هرچه بیشتر آن برای سیاست‌گذاری‌ها لازم است. بسیاری از مطالعاتی که در مورد حباب بازار سهام تهران انجام‌گرفته‌اند با استفاده از روش‌های اقتصادِ متعارف بوده‌اند، و لذا هیچ‌کدام اقدام به الگوسازی نظری نکرده‌اند. این پژوهش از رهیافتِ اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل برای الگو‌سازی استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهند که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک‌سو و انتظارات ناهمگن و پویایی‌های روانی و اجتماعی معامله‌گران از سوی دیگر، می‌تواند شکل‌گیری حباب سوداگرانه در بازار سهام تهران را توضیح بدهد. الگوی طراحی شده در این پژوهش با توجه به‌سادگی و پایه‌ای بودن، می‌تواند به‌عنوان زیربنایی محکم برای کارهای پیچیده‌تر در الگو‌سازی مبتنی بر عاملِ بازارهای مختلف استفاده شود. در این پژوهش الگو‌سازی تجربی برای شاخص کل بازار سهام در دوره 1392-1395 انجام‌گرفته است. ازجمله نتایج تجربی، افزایش سرعت یادگیری معامله‌گران از شهریور1392 تا بهار 1395 است. عنوان مقاله [English] Modeling Speculative Bubbles in Tehran Stock Exchange Considering Social and Psychological Dynamics چکیده [English] Stock market is one of the important markets in any economy and a good understanding of it is necessary for policy making both in individual and governmental levels. One of the phenomena seen in asset markets is bubble. Several works have been done about bubbles in Tehran Stock Exchange (TSE), but no one has developed a new theoretical model. Almost all of the atudies have used the mainstream approach, conventional econometric methods or an accounting approach. To consider the social and psychological dynamics, we applied Agent-based Computational Economics (ACE). The model is validated with the time series of overall index of TSE and the results are satisfactory. We showed that the presence of uncertainty about future fundamentals on one hand, and heterogeneous expectation and social and psychological dynamics , on the other hand can explain how a bubble in TSE is formed. The model developed here is simple and basic, and therefore can be a good basis for more full-fledged models of different markets. The results also show that the speed of learning has increased through time. کلیدواژه‌ها [English] Agent-based Computational Economics (ACE), Bubbles, Heterogeneous Expectations, Social and Psychological Dynamics, Tehran Stock Exchange (TSE) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .