جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شدت انرژی؛ قیمت انرژی؛ ویژگی‌های صنایع؛ الگوی GMM پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر ویژگی‌های صنایع طی دوره زمانی 86-1374 با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. نتایج نشان می‌دهد هر یک از شاخص‌های شدت سرمایه‌بری، شدت کاربری، شدت تعمیرات‌بری، شدت صادرات بری، شدت سرمایه¬گذاری فاوا اثر مثبت و معنادار بر شدت انرژی دارند. شدت واردات تکنولوژی نیز اثر مثبت بر شدت انرژی دارد که به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین آیتم¬های خطی و غیر خطی اندازة صنعت، اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارند. به عبارت دیگر، رابطة یکنواخت کاهشی بین اندازة صنعت و شدت انرژی برقرار است. علاوه بر آن، قیمت انرژی اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارد. عنوان مقاله [English] The investigating of industries Characteristic on Energy Intensity in Iranian Producing Industries چکیده [English] This paper identifies major determinants of energy intensity in Iranian industries concentrating on industries Characteristic using GMM method, during 1374-86. The findings show that the capital intensity, labour intensity, repaired intensity, exported intensity and ICT intensity have positive and significant effect on energy intensity. Although, technology imported intensity has positive effect on energy intensity that is not significant. Likewise, both linear and non- linear items of industry size have positive and significant effect on energy intensity. Also, energy price affect on energy intensity negatively, as expected. کلیدواژه‌ها [English] energy intensity, Energy Price, Industries Characteristic, GMM Method دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی درکشورهای گروه D8

ادامه مطلب

closeمقاله توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی درکشورهای گروه D8

مقاله علمی و پژوهشی " توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی درکشورهای گروه D8" مقاله ای است در 16 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازارهای مالی، تقاضای انرژی، کشور‌های D8 و روش داده‌های ترکیبی پرداخته شده است چکیده مقاله به‌دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز باتوجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به‌دنبال تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر تقاضای انرژی، اثر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک ها و با بورس اوراق بهادار به‌همراه متغیرهای شدت انرژی و تورم را بر مصرف انرژی با استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی برای‌کشورهای D8 در بازه زمانی (2008 ـ 1988) مورد آزمون قرار می‌دهیم. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنا دار توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی می باشد. ضرایب شاخص‌های توسعه بانک بزرگتر از توسعه بازار بورس به‌دست آمد. این امر نشان‌دهنده این است که بازارسرمایه نسبت به بازار پول درکشور‌های D8 از توسعه‌یافتگی کمتری برخوردار است. همچنین، ضرایب شهرنشینی و شدت انرژی مثبت و معنادار به‌دست آمد، اما تورم بر مصرف انرژی تأثیر منفی داشت. نتایج حاصل از این مطالعه لزوم توجه به مسئله تقاضای انرژی درکنار توسعه بازار مالی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده تأکید دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert 7 استراتژی برای مقابله با افراد منفی

ادامه مطلب

close7 استراتژی برای مقابله با افراد منفی

این افراد منفی بطور قابل‌توجهی بدبین هستند و دیگران را خسته می‌کنند. انرژی مخرب و منفی همه جا با آنها هست. اگر مراقب نباشید، ممکن است شما را هم درون آشفتگی خود فرو ببرند، تمرکزتان را برهم بزنند و اهدافتان را متزلزل کنند. ۱- مرز تعیین کنید با نشستن و گوش دادن به حرف‌های یک شخص منفی به خودتان فشار نیاورید. انرژی منفی آنها به زندگی شماهم نفوذ کرده و رفتارتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بین خودتان و این افراد محدودیت بگذارید و فاصله را رعایت کنید. اگر مجبورید نزدیک چنین فردی باشید، تعاملاتتان را کم کنید. شما نمی‌توانید رفتار منفی را کنترل کنید، اما می‌توانید مشارکت خود را کنترل نمایید. ۲- از کسانی که مدام شکایت می‌کنند دوری کنید افرادی که از همه چیز شکایت می‌کنند هیچوقت زندگی‌تان را بهبود نمی‌دهند. راه حلی پیشنهاد نمی‌دهند و تنها مشکلات را گوشزد می‌کنند. آنها ایده‌هایتان را کوچک می‌شمارند و شما را به غم و افسوس خود راه می‌دهند. اگر یکی از اعضای خانواده ، یک دوست یا همکار چنین علائمی را از خود نشان داد، از ارتباط زیاد با او پرهیز کنید. فقط درصورت اجبار، با او سر و کار داشته باشید. ۳- افراد منفی را حذف کنید فرهنگ سازمان شما بخش اصلی برند شماست. یک کارمند ناکارآمد ممکن است کل سازمان را تحت تاثیر قرار دهد، کارکنانی که قبلا مثبت بودند علائمی از نارضایتی نشان دهند و یا حتی بدتر، ممکن است عادات رفتاری همکار منفی‌شان فرابگیرند. هرچه زودتر با کارمندان منفی مقابله کنید، سریع‌تر می‌توانید موقعیت را حل و فصل نمایید. با فرد مورد نظر جلسه بگذارید، نگرانی‌تان را ابراز کرده و فرصتی برای تغییر به او بدهید. اگر رفتار ناخوشایند وی ادامه داشت، احتمالا وقت رفتن اوست. ۴- جبهه‌ی خود را مشخص کنید هرزمان که کسی شما را خشمگین کرد خود را درگیر نکنید. نه تنها اهل بحث و جدل جلوه خواهید کرد، بلکه انرژی منفی او را به زندگی خود راه خواهید داد. بجای بحث، سعی کنید نظرات منفی را نادیده بگیرید. احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید موقعیت تشدید گردد. از نزاع غیرضروری بپرهیزید. مطمئنا بخاطر روشی که پیش گرفته اید مورد احترام واقع می‌شوید. ۵- موقعیت را تحلیل نکنید ممکن است گاهی انسان‌های منفی غیرمعقول رفتار کنند. اگر بخواهید اعمالشان را درک کنید، انرژی و زمان باارزش خود را هدر داده‌اید. هرکاری می‌توانید انجام دهید تا احساسات‌تان را خرج مشکلات آنها نکنید. ۶- یک سیستم حمایتی ایجاد کنید گروهی از دوستان و آشنایان مثبت تشکیل دهید. اگر کسی هست که دقیقا می‌داند چطور شما را عصبانی کند، ممکن است خودتان به تنهایی نتوانید شرایط را کنترل کنید. هوش عاطفی داشته باشید تا تشخیص دهید چه وقت به کمک احتیاج دارید. وقتی بیش از اندازه احساساتی می‌شوید، به یک دوست یا مشاور زنگ بزنید و به آرامی شرایط را توضیح دهید. اغلب افراد بی‌طرف می‌توانند دیدگاه و رویکردی جدید به شما نشان دهند. ۷- تجسم مثبت داشته باشید خوب بودن و خوشحالی شما آنقدر مهم هست که نگذارید نظرات منفی و گستاخانه‌ی دیگران شما را غمگین کند یا نحوه‌ی نگرش نسبت به خودتان را تغییر دهد. مثبت بمانید و زمان محدودی را با افراد منفی سپری کنید. مثبت اندیشی شما برای اینگونه افراد زننده خواهد بود و آنها کم کم خودشان از شما فاصله می‌گیرند. منبع: خوارزمی

more_vert باران، منبعی جدید برای انرژی تجدیدپذیر

ادامه مطلب

closeباران، منبعی جدید برای انرژی تجدیدپذیر

محققان ژنراتوری ابداع کردند که از قطرات باران انرژی الکتریکی تولید می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی «اوبرگیزمو»، سوخت‌های فسیلی سرانجام روزی تمام می‌شوند و به همین دلیل است که بسیاری از دانشمندان به دنبال یافتن منابع جایگزین و تجدیدپذیر انرژی هستند. از جمله منابع جایگزین که تاکنون شناخته شده‌اند، می‌توان به انرژی خورشیدی، انرژی بادی و آبی اشاره کرد. با این وجود محققان به تازگی دریافتند که باران نیز می‌تواند یک منبع بالقوه انرژی تجدیدپذیر باشد. به گفته محققان هر یک قطره باران می‌تواند ۱۴۰ ولت اختلاف پتانسیل الکتریکی تولید کند که برای تامین انرژی موردنیاز ۱۰۰ لامپ ال‌ای‌دی کوچک کافی است. چنین دستاوردی با ساخت ژنراتوری محقق شد که می‌تواند با استفاده از ساختاری به سبک ترانزیستور تأثیر میدان، از قطرات آب ولتاژ تولید کند. اگرچه بارش باران همیشگی نیست و در برخی مناطق بارش‌ها ناچیز است، با این وجود به این روش می‌توان از باران به عنوان یک منبع انرژی پشتیبان استفاده کرد. در طول بارش می‌توان این انرژی را جمع‌آوری و برای استفاده‌ در طول شب که دیگر خورشیدی برای تامین انرژی خورشیدی وجود ندارد یا در جایی که پنل‌های خورشیدی به هر دلیل کارآیی و تاثیر خود را از دست داده‌اند، ذخیره کرد.

more_vert ساخت الکترودهای نانویی توسط محققان ایرانی

ادامه مطلب

closeساخت الکترودهای نانویی توسط محققان ایرانی

محققان دانشگاه تربیت مدرس با همکاری گروه تحقیقاتی ریچارد کینر (Richard Kaner) از دانشگاه کالیفرنیا و لس‌آنجلس، ابزار ذخیره انرژی طراحی کردند که در تمامی گستره pH کار می‌کند و کارکرد ممتازی از خود نشان می‌دهد. به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه تربیت‌مدرس با استفاده از ایروژل‌های گرافن عامل‌دار شده موفق به ساخت الکترودهایی با کارایی بالا به منظور استفاده در ابرخازن‌ها شدند، این نانوکامپوزیت می‌تواند در گستره وسیعی از pH فعالیت داشته باشد. استفاده از منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی همچون خورشید، باد، جزر و مد دریا و غیره با اقبال زیادی در جهان روبه‌رو است. ماهیت فقدان دسترسی پیوسته به این منابع تجدیدپذیر، توسعه روش‌ها و ابزارهای ذخیره کننده انرژی به ویژه باتری‌ها و ابرخازن‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است، همچنین توسعه لوازم الکتریکی قابل‌حمل از قبیل موبایل، لپ‌تاپ، تبلت و همچنین خودروهای الکتریکی یا هیبریدی لزوم توسعه ابزارهای ذخیره انرژی الکتریکی کارآمد را دوچندان کرده است. از مهم‌ترین وسایلی که قادر به ذخیره انرژی الکتریکی هستند، می‌توان به باتری‌ها و ابرخازن‌ها اشاره کرد که هر کدام دارای مکانیسم ذخیره بار منحصربه‌فردی هستند. در باتری‌ها ذخیره انرژی در نتیجه واکنش‌های الکتروشیمیایی صورت می‌پذیرد و با توجه به مکانیسم ذخیره بار، انرژی باتری‌ها زیاد است اما سرعت شارژ و دشارژ آن‌ها پایین است، اما در ابرخازن‌ها ذخیره انرژی می‌تواند هم در نتیجه فرآیندهای الکترواستاتیک و هم واکنش‌های الکتروشیمیایی باشد، در نتیجه از هر دو مزیت خازن و باتری بهره می‌برند اگرچه انرژی آن‌ها از باتری‌ها کمتر است. در حال حاضر، پژوهش‌هایی که بر روی ابرخازن‌ها صورت می‌گیرد، با هدف افزایش انرژی ابرخازن‌ها انجام شده که در بعضی موارد به دلیل استفاده از مواد کاملا شبیه باتری، سرعت شارژ و دشارژ پایین می‌آید. انرژی باتری‌ها و ابرخازن‌ها با استفاده از افزایش ظرفیت ذخیره بار مواد الکترودی و ولتاژ قابل ارتقا است. اصل مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که افزایش ظرفیت کلی ابرخازن با افزایش ظرفیت ذخیره بار هر دو الکترود مثبت و منفی میسر می‌شود، بیشتر تحقیقاتی که در زمینه ابرخازن صورت می‌گیرد روی افزایش ظرفیت قطب مثبت است چون گزینه‌های متعددی برای مطالعه وجود دارد و ظرفیت‌های بسیار بالایی در منابع برای قطب مثبت گزارش شده است. اما به دلیل ظرفیت کم قطب منفی مقدار ظرفیت وانرژی کل ابرخازن نسبتا پایین است،بنابراین مطالعات دقیق و کارآمد روی ارتقا مواد الکترودی قطب منفی برای آینده ابرخازن‌ها بسیار حیاتی است. یک روش برای غلبه بر این مشکلات استفاده از مواد پایه کربن و عامل‌دار کردن آن‌ها با موادی است که علاوه بر قابلیت ذخیره بار در قطب منفی، دارای سرعت شارژ و دشارژ بالایی باشند تا سرعت شارژ و دشارژ قربانی افزایش انرژی نشود. در پژوهشی که توسط دکتر میرفضل‌الله موسوی از دانشگاه تربیت‌مدرس و همکارانش در دانشگاه UCLA انجام گرفته است، گرافن سه‌بعدی عامل‌دار شده با مولکول‌های نایل بلو (NB-GA) برای این منظور توسعه داده شده است. مطالعات اولیه الکتروشیمیایی در سلول سه الکترودی مشخص کرد که نانوکامپوزیت‌ NB-GA از خود یک ظرفیت بسیار مناسب در تمام بازه‌ pH را نشان می‌دهد، سهم ذخیره بار از طریق مکانیسم خازنی، ۹۳٫۴درصد از کل بار ذخیره شده را به خود اختصاص داده که از اکثر مواد دارای رفتار شبه‌خازنی بالاتر است. علاوه بر این در ابرخازن‌های ساخته شده در سه محیط اسیدی، خنثی و قلیایی بر پایه‌ الکترود منفی NB-GA از خود انرژی و سرعت شارژ و دشارژ بالایی را نشان دادند و از پایداری چرخه‌ای بالایی با بیش از ۵۰۰۰ چرخه‌ پی‌درپی برخوردار بودند، این طراحی می‌تواند برای ساخت دیگر نانوکامپوزیت‌ها با عملکرد ظرفیتی بسیار بالا مورداستفاده قرار گیرد. نویسندگان این مقاله که در مجله ACS Nano به چاپ رسیده است، امیدوارند که این مقاله به مثابه یک رویکرد جامع، مسیر پیش‌روی محققان عرصه توسعه ابزارهای ذخیره‌کننده انرژی الکتریکی با توان و انرژی بالا را به خوبی روشن سازد.

more_vert مقاله رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو: مدل رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای یکنواخت" مقاله ای است در 25 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شدت انرژی، کشش درآمدی تقاضای انرژی، مدل پانل آستانه‌ای یکنواخت پرداخته شده است چکیده مقاله برای بررسی تغییرات شدت انرژی می‌توان کشش درآمدی تقاضای انرژی را مورد مطالعه قرار داد، چراکه ثابت بودن شدت انرژی حاکی از رابطه تناسبی بین رشد مصرف انرژی و رشد درآمد ملی یا به‌عبارت دیگر واحد بودن کشش درآمدی تقاضای انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی می‌باشد. به‌علاوه، همواره درصد تغییرات شدت انرژی با نرخ رشد اقتصادی و کشش درآمدی مصرف انرژی متناسب است. بر این اساس، در این مقاله برای تحلیل شدت انرژی به مدلسازی تقاضای انرژی در کشورهای عضو اکو و اندازه‌گیری کشش‌های درآمدی تقاضای انرژی می‌پردازیم. استفاده از یک مدل رگرسیون پانل آستانه‌ای با توجه به یک متغیر آستانه که بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه تعریف شده باشد به‌خوبی می‌تواند ناهمگنی در مدل‌های تقاضای انرژی در کشورهای مذکور را نشان ‌دهد. تخمین این مدل برای کشورهای عضو اکو بیانگر آن است که در این کشورها کشش درآمدی کمتر از واحد بوده و با رشد تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی به همان میزان رشد نخواهد کرد، در نتیجه شدت انرژی در حال کاهش است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای عضو اکو کشش درآمدی در طول زمان کاهش یافته است. علاوه بر این، در کشورهای عضو اکو به‌دلیل ساختار اقتصادی مشابه کشش درآمدی تقاضای انرژی بسیار به ‌هم نزدیک است. پیش‌بینی تغییرات شدت انرژی با استفاده از برآورد کشش‌های درآمدی نشان‌دهنده آن است که با رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو از شدت انرژی در این کشورها کاسته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert انرژی های منفی آزار دهنده را چگونه از خود دور نمائیم؟

ادامه مطلب

closeانرژی های منفی آزار دهنده را چگونه از خود دور نمائیم؟

وقتی افراد با هرگونه مشکلی مواجه می‌شوند یا شکست می‌خورند، سرزنش، احساس گناه، تأسف‌خوردن و اضطراب مقداری انرژی منفی تولید می‌کند. این بدان مفهوم نیست که آنها بد یا منفی هستند ولی به این معناست که آنها با منبع درونی انرژی مثبت‌شان قطع رابطه کرده‌اند! شاید شما تجربه رفتن به جایی یا بودن با افرادی را دارید که باعث می‌شوند احساس بدی پیدا کنید؛ احتمالا احساس خستگی بکنید. گرچه سخت است علت دقیق ناراحتی‌تان را معلوم کنید ولی به هر حال آن را احساس می‌کنید. در عوض، امکان دارد شما در کنار بعضی افراد خودبه‌خود احساس بهتربودن و داشتن آرامش بیشتر بکنید. این تجربیات اتفاقی نیست؛ اینها نتیجه تبادل مشخص انرژی است. وقتی شخصی انرژی کمی دارد، فقط بودن با فرد دارای انرژی زیاد به او نیرو می‌دهد، در عین حال از انرژی خود آن شخص اندکی کاسته می‌شود. انتقال انرژی از شخصی به شخص دیگر موجب برقراری تعادل و توازن می‌شود. مثلا اگر شما احساس خوبی دارید و با کسی که احساس بدی دارد ارتباط برقرار می‌کنید، بعد از مدتی آن فرد احساس بهتری پیدا می‌کند و احساس خوب شما کمتر خواهد شد. ممکن است این تغییر را خود احساس نکنید ولی طی چند ساعت یا چند روز متوجه می‌شوید که احساس خوبی ندارید. درک این تشابه به توضیح تبادل انرژی مثبت و منفی که همیشه در جریان است، بیشتر کمک می‌کند. وقتی منفی‌بافی می‌کنیم چه اتفاقی می‌افتد هرچه بیشتر منفی‌بافی می‌کنیم و راهی هم برای رهاساختن آن نمی‌یابیم انرژی خود را راکد نگه می‌داریم. وقتی درگیر منفی‌بافی می‌شویم ممکن است سعی کنیم اعتماد و اطمینان داشته باشیم ولی وقتی دست به کاری خطیر می‌زنیم، همچنان دستخوش اضطراب و سردرگمی می‌شویم؛ بدین‌ترتیب اعتمادبه‌نفس ما زائل شده است. ما آرزوی درونی‌مان را برای فعالیت بیشتر و پیشرفت‌کردن احساس می‌کنیم ولی متوجه می‌شویم عقب‌ نگه داشته شده‌ایم. اما وقتی درگیر منفی‌بافی می‌شویم، شاید دلمان بخواهد شاد باشیم ولی احساس می‌کنیم که با افسردگی و تأسف‌خوردن برای خود، بیشتر در خود غرق می‌شویم. لذت ما کم می‌شود و احساس می‌کنیم میل درونی‌مان شادبودن است اما آن را نمی‌یابیم. این فرایند در افرادی با حساسیت کمتر که از کمبودهای خود بی‌اطلاع هستند، متفاوت است. آنها تاحدودی شاد هستند ولی این افراد از دیرباز مفهوم لذت‌بردن‌های واقعی را از بین برده‌اند. فراموش نکنیم وقتی منفی‌بافی می‌کنیم ممکن است بخواهیم نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم ولی هنوز گرفتار احساس گناه و بی‌ارزشی هستیم. ما نمی‌توانیم خلوص، معصومیت و خوبی را که حاصل آن است احساس کنیم. ما به خاطر اشتباهات گذشته‌مان احساس تباهی و بیهودگی می‌کنیم و نمی‌توانیم خودمان را ببخشیم. در نتیجه احساس می‌کنیم در قبال دیگران مسئول هستیم. اگر هنگام کودکی برای اشتباهاتمان تنبیه می‌شدیم ممکن است خودمان هم مجازات‌کردن‌مان را ادامه دهیم. روح‌های حساس، منفی‌گرایی دیگران را به درون خود می‌کشند چون آنها بیشتر در معرض خطر هستند. منفی‌گرایی که آنها احساس می‌کنند ترکیبی از منفی‌بافی‌های خودشان همراه با منفی‌بافی‌های دیگران است. آنها مانند اسفنج به هر جا که می‌روند منفی‌بودن و احساسات منفی دیگران را به درون خود می‌کشند. اما چیزی که به دیگران اجازه می‌دهد حساسیت کمتری داشته باشند توانایی فرونشاندن احساسات است. بعضی افراد هنگام عصبانیت نیاز ندارند احساسات‌شان را مورد بررسی قرار دهند تا به احساس بهتری برسند. این افراد فقط می‌خواهند احساسات‌شان را انکار کنند یا نپذیرند و سرانجام به راه خودشان بروند. این روش برای افرادی که حساسیت کمتری دارند مفید است ولی برای کسانی که حساس‌ترند نمی‌تواند مفید واقع شود. در واقع افراد، منفی‌گرایی خود را سرکوب می‌کنند، آنها نه‌تنها این احساس‌شان را به دیگران منتقل می‌کنند بلکه منفی‌گرایی کمتری را از جهان جذب می‌کنند. تبادل انرژی افراد حساس کسانی هستند که انرژی منفی بیشتری جذب می‌کنند. مگر اینکه خودشان از حساسیت‌شان به نوعی کم کنند. این افراد بسیار تأثیرپذیر هستند و اغلب زود مریض می‌شوند و نسبت به خودشان احساس منفی دارند. در واقع بیش از حد خوردن یکی از راه‌های کم‌کردن حساسیت‌مان یا زائل‌ساختن احساساتمان است. وقتی افراد گرفتار هر یک از موانع موفقیت شخصی هستند، اغلب با انرژی مثبت خود واقعی‌‌شان قطع ارتباط می‌کنند و به جای آن انرژی منفی به بیرون می‌فرستند. بعضی‌ها به دلیل نوع زندگی‌شان، دوستانشان و طرزفکرشان، انرژی منفی منتشر می‌کنند. این افراد ممکن است در تمام مدت یا بعضی اوقات این انرژی منفی را منتشر کنند اما افرادی که با طبیعت واقعی خود بیشتر در تماس هستند، خودبه‌خود انرژی مثبت منتشر می‌کنند. بودن در کنار این افراد حال شما را عملا بهتر می‌کند، به همین دلیل است که ما به سوی افراد موفق کشیده می‌شویم. تخلیه انرژی منفی نخستین گام در فراگرفتن فرایند تخلیه انرژی منفی، رسیدن به آرامش بیشتر و مراقبه و برقراری تعادل است. درست همانطور که شما توانایی جذب انرژی توسط نوک انگشتانتان را در مراقبه دارید، قدرت بیرون فرستادن آن را هم دارید. دومین گام برای بیرون فرستادن انرژی منفی، فرستادن انرژی منفی به جایی است که صدمه‌ای به آن نمی‌زند. انرژی منفی توسط طبیعت جذب می‌شود و صدمه‌ای به آن نمی‌زند. به همین دلیل است هنگامی که گرفتار استرس یا اضطراب هستید، با رفتن به گردش در جنگل یا طبیعت خودبه‌خود به آرامش بیشتری دست پیدا می‌کنید. همچنین با توجه به همین موضوع بعضی افراد از رفتن کنار دریا یا درازکشیدن در آفتاب، لذت می‌برند. عوامل طبیعی با جذب انرژی منفی، انرژی مثبت منتشر می‌کنند. گیاهان، گل‌ها و درختان معمولا بهترین هدف برای تخلیه انرژی هستند. برای اغلب افراد گل‌ها بسیار قدرتمند هستند و می‌توانند به بهبود حال آنها کمک کنند. اکنون می‌توانیم درک کنیم که چرا افراد از دریافت گل به عنوان هدیه خوشحال می‌شوند یا چرا وقتی می‌خواهیم به کسی ابراز علاقه کنیم به او گل هدیه می‌دهیم. وقتی شخصی گلی را به عنوان هدیه دریافت می‌کند، آن گل به او کمک می‌کند تا احساسات منفی خود را رها کند و به حس بهتری دست یابد. محل دیگر برای تخلیه انرژی منفی ظرف پر آب، وان حمام، استخر، حوض یا دریاچه است.هرچه حجم آب بیشتر باشد قدرت تخلیه انرژی هم بیشتر است. آب، انرژی منفی را جذب می‌کند؛ برای حفظ جریان انرژی و استفاده از مراقبه و مدیتیشن منظم، مهم است روزانه 8 تا 10 لیوان آب بنوشید. آتش عنصر نیرومند دیگری از طبیعت است که ما می‌توانیم برای تخلیه انرژی منفی خود از آن استفاده کنیم. به اوقات خوشی فکر کنید که می‌توانید دور یک آتش جمع شوید و داستان‌های مختلف تعریف کنید. آتش قادر است انرژی منفی را از ما دریافت کند؛ بنابراین برای دورشدن از انرژی منفی می‌توانیم از آن استفاده کنیم. این آگاهی مهم درباره انرژی می‌تواند به راحتی اشتباه فهمیده شود؛ مثلا ممکن است شخصی از بودن در کنار افرادی با انرژی منفی یا سرزنش‌کردن دیگران برای مشکلات، مضطرب شود. اگر شما انرژی مثبت زیادی دارید، گرفتن انرژی منفی بخش اجتناب‌ناپذیر زندگی است. شما نمی‌توانید از آن فرار کنید. به جای اینکه درصدد اجتناب‌کردن از انرژی منفی باشیم، فقط نیاز داریم برای تخلیه‌کردن و رهایی‌یافتن از آن مصمم باشیم. این تبادل طبیعی انرژی بسیار شبیه وضع هوا در طبیعت است. یک سیستم فشار ضعیف همیشه یک سیستم فشار قوی را جذب می‌کند. جریان هوای گرم همواره در یک اتاق سرد بالا می‌رود. اگر خانه شما گرم و راحت است و پنجره‌ها دو جداره نیستند، در زمستان جریان هوای سرد را خواهید داشت و گرمای درون تحت تأثیر سرمای بیرون قرار خواهد گرفت؛ حتی اگر دست‌تان را به پنجره نزدیک کنید، جریان هوا ر احساس می‌کنید. طبیعت همیشه در جست‌وجوی تعادل است. به همان صورت، وقتی که شما انرژی مثبت زیادی دارید، انرژی منفی را هم جذب می‌کنید. رمز موفقیت شخصی این است که با شارژ مجدد می‌توانید ادامه دهید و سپس انرژی منفی را که جذب می‌کنید تخلیه کنید. کوشش برای اجتناب از انرژی منفی در صورتی مهم است که خسته و بیمار هستید. ولی اگر هر روز با مراقبه و مدیتیشن و دریافت آرامش و رهایی به هر طریقی که خود سراغ دارید، خود را تقویت سازید و سپس عشق خود را با اطرافیان تقسیم کنید، بیشترین رضایت خاطر را خواهید داشت. همچنان که قدرت‌تان را برای جذب انرژی مثبت و تخلیه انرژی منفی تقویت می‌کنید، مقابله با چشمان منفی‌گرا شما را نیرومند می‌سازد. منبع: همشهری

more_vert مقاله رابطه قیمت و بهره‌وری انرژی در ایران: بررسی تجربی هم‌انباشتگی نامتقارن

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه قیمت و بهره‌وری انرژی در ایران: بررسی تجربی هم‌انباشتگی نامتقارن

  مقاله علمی و پژوهشی " رابطه قیمت و بهره‌وری انرژی در ایران: بررسی تجربی هم‌انباشتگی نامتقارن" مقاله ای است در 18 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری انرژی، قیمت انرژی، هم‌انباشتگی نامتقارن(پنهان)، سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی پرداخته شده است چکیده مقاله موضوع بهره‌وری انرژی و قیمت‌گذاری انرژی یکی از مباحث مهم برای تمام سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی است. درصورتی‌که بتوان رابطه‌ای معنادار بین این دو متغیر یافت می‌توان از قیمت به مثابه یک ابزار سیاستی موثر کنترل و افزایش کارایی مصرف انرژی بهره‌گرفت. هدف از این مقاله بررسی رابطه بلندمدت میان قیمت و بهره وری انرژی در اقتصاد ایران طی سال‌های (1385-1350) است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رابطه بلندمدت میان این دو متغیر، ازطریق آزمون هم‌انباشتگی استاندارد رد می‌شود در حالی‌که یک هم انباشتگی نامتقارن یا پنهان میان‌قیمت انرژی و بهره وری انرژی مشاهده می شود. با توجه به این مطالعه، روند کنونی کاهش قیمت نسبی انرژی در ایران، بهره وری انرژی را به شدت کاهش خواهد داد. در این شرایط، اصلاح قیمت های انرژی در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک

ادامه مطلب

closeمقاله همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک (یک رویکرد دوجانبه)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شدت انرژی، همگرایی دوجانبه، آزمون ریشه واحد، اوپک، توسعه پایدار.پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه شدت انرژی هم از جهت جنبه‌های توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی شاخصی استراتژیک برای کشورها محسوب می‌شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی (2010-1971) می‌باشد. به این منظور، از روش‌های آزمون دوجانبه همگرایی پسران (2007) و همگرایی سیگما استفاده شده است. نتایج آزمون دوجانبه همگرایی پسران وقوع واگرایی در شدت انرژی بین کشوری را تأیید می‌نماید. شرط لازم همگرایی دوجانبه با احتمال کمتری پذیرفته شده است، اما در مقابل شرط کافی همگرایی برآورده نمی‌شود. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی طی زمان نیز حاکی از وقوع واگرایی سیگما در روند شدت انرژی بین کشورهای اوپک می‌باشد، همچنین نتایج نشان‌دهنده واگرایی شدت انرژی ایران از متوسط شدت انرژی کشورهای عضو اوپک می‌باشد. بر اساس نتایج این تحقیق در راستای پیگیری اهداف زیست‌محیطی و سیاست‌های بهره‌وری انرژی بین کشورهای عضو اوپک می‌بایست فرض را بر مبنای واگرایی شدت انرژی بین این کشورها در نظر گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی در ایران

  مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی در ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علیت گرنجر، مصرف انرژی، ارزش افزوده، ضریب انرژی، شدت مصرف انرژی، بهره‌وری انرژی پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در ایران، بررسی ارتباط متقابل این دو متغیر می‌تواند در برنامه‌ریزی و تبیین سیاست‌های بخش انرژی اهمیت داشته باشد. در این مقاله، با استفاده از آزمون استاندارد علیت گرنجر، رابطه علیت بین مصرف کل انرژی و ارزش افزوده در بخش‌های صنعت، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و حمل و نقل طی سال‌های (1384 - 1346) مورد بررسی قرار گرفته است. در مواردی که یک رابطه علیت گرنجری یک سویه از مصرف انرژی به ارزش افزوده مشاهده می‌شود، افزایش مصرف انرژی محرک ارزش ‌افزوده است. در این صورت می‌بایست در اجرای برنامه‌ریزی و سیاست به‌ویژه در ‌‌زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی با احتیاط کامل اقدام کرد. علاوه بر این، در حالت‌‌هایی که رابطه علیت گرنجری یک سویه از ارزش افزوده به مصرف انرژی مشاهده می‌شود می‌توان نتیجه‌گرفت که سیاست و برنامه‌ریزی در زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی می‌تواند بدون توجه به چگونگی روند ارزش افزوده بکار رود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی کشور

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی کشور

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی کشور" مقاله ای است در 16 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جانشینی سرمایه و انرژی، کشش آلن، کشش موریشیما، سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است چکیده مقاله در دنیای کنونی به‌دلیل مصرف زیاد حامل‌های انرژی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده‌ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل‌های انرژی) و برای داده‌های سری زمانی (1386- 1377) سهم‌های هزینه‌ای برای نهاده‌های تولید برآورد می‌گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش‌های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش‌های قیمتی آلن برای دیگر حامل‌های انرژی برابر 698/0 می‌باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل‌های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می‌دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert نگرانی های دائمی خود را چگونه می توانیم تحت کنترل دربیاوریم؟

ادامه مطلب

closeنگرانی های دائمی خود را چگونه می توانیم تحت کنترل دربیاوریم؟

بسیاری از روا‌نشناسان برای افرادی که در معرض نگرانی شدید و مشکلات کاری فراوان هستند، ورزش‌هایی مانند یوگا و تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن را توصیه می‌کنند. اگر فرصتش را دارید در کلاس‌های یوگا ثبت‌نام کنید و با تکنیک‌های تن آرامی، آرامش را به خودتان هدیه بدهید.نگرانی، استرس و اضطراب دائما همراه برخی افراد است و از آن ها دور نمی شود برای کاهش این عارضه می توانید از برخی روش های موثر کمک بگیرید ورزش یوگا کمک زیادی به شما خواهد کرد می خواهیم راه حل های درمانی پیشنهادی روانشناسان را در مورد این بیماری بررسی کنیم . وقتی کسب و کاری راه می‌اندازید حتماً مشکلات و موانعی دارید که هر روز باید با آنها سروکله بزنید و البته گاهی هم از آنها شکست می‌خورید. همین باعث می‌شود در طول روز استرس، نگرانی و ناراحتی‌های زیادی داشته باشید و به اصطلاح انرژی منفی اطراف‌تان زیاد باشد. با راه حل‌های ساده‌ای می‌توانید این انرژی‌های منفی را دفع کرده و با حس و حال خوب کارتان را ادامه دهید. چون ادامه داشتن و مزمن شدن این استرس‌ها و نگرانی‌ها روی عملکرد شما حتماً تأثیر منفی می‌گذارد. بسیاری از روا‌نشناسان برای افرادی که در معرض نگرانی شدید و مشکلات کاری فراوان هستند، ورزش‌هایی مانند یوگا و تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن را توصیه می‌کنند. اگر فرصتش را دارید در کلاس‌های یوگا ثبت‌نام کنید و با تکنیک‌های تن آرامی، آرامش را به خودتان هدیه بدهید. اگر هم فرصت ندارید می‌توانید با یاد گرفتن چند تکنیک ساده در طول روز اثرات منفی مشکلات کاری را کم کنید. مثلاً تکنیک درست نفس کشیدن و تمرکز کردن که باعث می‌شود استرس‌تان کم شود.شانه‌های‌تان را به پایین بیندازید و چشم‌های‌تان را ببندید، ۴ ثانیه هوا را از طریق بینی به داخل بکشید، نفس را تا ۷ ثانیه نگه دارید و در طول ۸ ثانیه نفس را بیرون دهید. این کار را سه بار ادامه دهید. غیر از یوگا ورزش‌های دیگر هم به آرامش، کاهش استرس و نگرانی‌ها، کنترل خشم و البته سلامت جسم‌تان کمک می‌کنند. اگر فرصت دارید حداقل یک بار در هفته‌ یا به صورت منظم به کلاس ورزش بروید. اگر وقت ندارید می‌توانید از ورزش‌های ساده مانند پیاده‌روی استفاده کنید. مسیری را بدون اتومبیل و پیاده طی کنید یا از فرصت‌هایی مانند رفتن دنبال بچه‌ها و آوردن‌شان به خانه برای پیاده‌روی استفاده کنید. ورزش شما را شاداب‌تر می‌کند و انرژی بیشتری برای کار و حل مشکلات خواهید داشت و از استرس‌ها کمتر آسیب می‌بینید. شاید وقت و انرژی‌تان را بیهوده برای کاری صرف می‌کنید که فقط ناراحتی و فکر مشغول و زندگی پراسترس برایتان همراه دارد. برای اینکه بفهمید دچار این مسأله هستید یا نه باید کارتان را ارزیابی کنید و متوجه شوید کارتان چقدر جنبه‌های مثبت و چقدر جنبه‌های منفی دارد.شاید لازم باشد نحوه کارتان را تغییر دهید یا حتی کارتان را عوض کنید تا کمتر ناراحتی و استرس تحمل کنید. به دلیل کار زیاد لذت‌های کوچک زندگی را از دست ندهید. گذراندن وقت با خانواده و بچه‌ها، بیرون رفتن با دوستان، تماشای فیلم و… باعث می‌شوند مشکلات طول روز را تا حدی فراموش کرده و اثرات منفی آنها را بر ذهن‌تان کمرنگ کنید. اگر به دلیل کار زیاد از این تفریحات و لذت‌های کوچک بگذرید استرس و کار همه زندگی‌تان را می‌گیرد و دیگر لذتی از زندگی نمی‌برید. منبع: ایران بانو

more_vert مقاله تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید

ادامه مطلب

closeمقاله تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید

مقاله علمی و پژوهشی " تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید" مقاله ای است در 37 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اثر ساختاری، اثر تولیدی، اثر شدت انرژی، تحلیل تجزیه شاخصی، تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با استفاده از ترکیب روش‌های تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید با رویکرد ضربی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره‌ای و زنجیره‌ای به تجزیه عوامل مؤثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری، شدت انرژی بخشی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی فنی، جانشینی نیروی کار با انرژی و جانشینی سرمایه با انرژی برای سه‌بخش اقتصادی کشور، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی در دوره زمانی سال‌های 1391-1385، و به تفکیک انرژی‌های مصرفی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در سه بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی افزایش داشته است و در این میان به تفکیک بخش‌های اقتصادی، اثر جانشینی نیروی کار با انرژی و به تفکیک بخش‌های اقتصادی و انرژی مصرفی، اثر تولیدی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر تغییرات کل شدت انرژی داشته‌اند. اثر جانشینی نیروی کار با انرژی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر اثر شدت انرژی بخشی داشته است و اثر تغییرات کارایی فنی در طی دوره مورد بررسی در کل موجب کاهش مصرف انرژی شده است و اثر تغییرات کارایی فنی، پایین‌ترین سهم را در توضیح رشد مصرف کل و شدت انرژی داشته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره‌ای نتایج واقعی‌تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اتوبوس انرژی

ادامه مطلب

closeکتاب اتوبوس انرژی

کتاب اتوبوس انرژی شاهکار جان گوردون، از مجموعه کتاب‌های به سوی موفقیت، یکی از پرفروش‌ترین آثار در حوزه‌ی انگیزه است که با زبانی ساده و روان در قالب روایتی داستانی و جالب، نقش انرژی مثبت و داشتن انگیزه را در زندگی روزمره افراد نشان می‌دهد. جان گوردون (Jon Gordon) در کتاب اتوبوس انرژی (The Energy Bus) با ارائه راهکارهایی کاربردی به شما کمک خواهد کرد تا زندگی خود را تغییر داده و دید متفاوتی به محیط و شرایط خود در زندگی داشته باشید. زندگی همه افراد متشکل از فراز و نشیب‌ها و اتفاقات مختلف است، اما این برخورد شما با آن‌هاست که نتیجه‌ی این اتفاقات را تعیین می‌کند. شما در روز با انرژی‌های منفی و مثبت بسیاری مواجه می‌شوید که واکنشتان نسبت به آن‌ها، نحوه‌ی زندگی و تعاملتان را با دیگران می‌سازد. اطرافیان شما تاثیری شگرف در انتقال انرژی مثبت یا منفی به شما دارند؛ بنابراین اینکه چه افرادی را برای ارتباطات روزمره خود انتخاب می‌کنید، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. پس اگر خواهان زندگی موفق و شادی هستید باید حواستان به انتخاب اطرافیانتان باشد! گوردون نویسنده و سخنران آمریکایی در حوزه فروش، فرهنگ، مدیریت و کارهای گروهی است. محتوای بیشتر کتاب‌های او روانشناسی هستند و در قالب داستان بیان می‌شوند. گوردون آثار مشهور بسیاری مثل «مزیت رهبری مثبت‌گرا»، «مثبت یا منفی انتخاب شماست»، «قانون غر زدن ممنوع»، «کلاه ایمنی»، «بذرت را از کجا آوردی»، «میخ موفقیت را محکم بکوب» و ... را نگاشته که تمام این‌ها در دسته‌ی کتاب‌های موفقیت و انگیرشی قرار دارند. اگر خواهان ایجاد شور و اشتیاق در خانواده، شغل، تیم و یا سازمان خود هستید، اتوبوس انرژی را حتماً بخوانید. انرژی و توصیه این کتاب به شما کمک می‌کند تا در هر فعالیتی که انجام می‌دهید انرژی مثبت را برای خود فراهم کنید و بدین ترتیب دنیا را برای حضور خود تبدیل به جای بهتری نمایید. در نهایت باید گفت این کتاب علی‌رغم اینکه بر مسائل کاری تأکید دارد، قابل استفاده برای تمام جوانب زندگی نیز است و می‌تواند توسط همه مورد استفاده قرار گیرد. شما با استفاده از این کتاب به ارتقا و بهبود انرژی مثبت در زندگی، روابط، شغل، امور اجتماعی و موفقیت‌هایتان دست می‌یابید و روز به روز کامیاب‌تر و شاد‌تر می‌شوید. در بخشی از کتاب اتوبوس انرژی می‌خوانیم: روز دوشنبه شروع شده بود. ولی انگار دوشنبه‌ها روز خوش‌یمنی برای جورج نیست. او با قیافه‌ای عبوس در حالیکه سر خود را به طرفین حرکت می‌داد، به لاستیک پنچر اتومبیل خود چشم دوخته بود. جورج تعجب نکرده بود، زیرا در چند سال گذشته هر چه بلای آسمانی در دنیا بود بر سر وی آوار شده بود، این مشکل هم روی آنها. جورج در حالیکه ناامیدانه صندوق عقب ماشین را برای تعویض لاستیک باز می‌کرد، بلند فریاد زد: «حداقل امروز نه!» او تازه یادش آمده بود که لاستیک زاپاس هم پنچر است و صدای همسرش در ذهن کوچکش آمد که می‌گفت: «جورج یادت باشد زاپاس را پنچرگیری کنی چون روزی همین زاپاس به داد تو خواهد رسید.» جورج با عصبانیت از خود پرسید که چرا همیشه او درست می‌گوید؟ او که انگار از تعویض لاستیک به کلی ناامید شده بود، ناگهان به یاد همسایه‌اش دیو افتاد، پس سریع به سمت خانۀ وی دوید تا همراه او تا مرکز شهر برود. امروز جورج جلسۀ بسیار مهم و حیاتی در محل کار خود داشت. وقتی به نزدیک خانۀ دیو رسید فهمید که تیرش به سنگ خورده و او سر کار خود رفته است. او که حسابی عصبانی شده بود با مشت‌های گره کرده با خود گفت: «چرا امروز، من خیلی عجله دارم!؟» جورج عرق‌ریزان به فکرش رسید که از یکی از همکارانش بخواهد تا در مسیر، او را سوار کند. ولی چیزی به ذهنش نرسید. تنها گزینۀ پیش رو، همسرش بود. فهرست مطالبمقدمه کن بلانچاردمقدمۀ نویسنده1. پنچر شدن ماشین2. خبرهای خوب و خبرهای بد3. خط 11 تا خانه4. جورج از خواب بیدار می‌شود5. خانم جوی کجا هستی؟!6. قوانین7. شما راننده هستید8. انرژی همه چیز است9. رؤیای جورج10. قدرت تمرکز11. قدرت و تأثیر انرژی مثبت12. پیاده‌روی جورج13. تئوری گلف بازان14. بلیط اتوبوس15. تعطیلات آخر هفته16. چه کسانی مسافر اتوبوس من هستند؟17. افکار منفی دشمن شما هستند18. ورود انگل‌ها ممنوع19. نکته‌ای طلایی از انرژی مثبت20. جورج فرمان را به دست گرفت21. رؤیای جورج22. هر روز بهتر از دیروز23. احساس عالی24. مدیریت قلبی25. مدیریت انرژی26. عاشق مسافران خود باش27. قوانین عشق28. ترس و عدم اعتماد29. صبح روز بعد30. تیم پر انگیزه31. روز سرنوشت‌ساز32. معرفی محصول33. و اما جوی34. شور و هیجان و لذت در اتوبوسمروری بر 10 قانون انرژیاستفادۀ عملی از اتوبوس انرژیمراحل کاری

more_vert مقاله بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر در ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تجزیه انرژی، شدت انرژی، شاخص ایده‌آل فیشر، اثر شدتی، اثر ساختاری پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه به محاسبه شدت انرژی و تجزیه آن، با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر با دو اثر شدتی و ساختاری طی دوره (1385-1360) پرداخته شده است. نتایج محاسبات، تغییر ناچیز اثر ساختاری با دامنه نوسانی بین 95/0 و 06/1 را نشان می‌دهند. بزرگتر از یک بودن اثر ساختاری، نشان دهنده این است که اقتصاد کشور به سمت تولید و فعالیت‌هایی متمایل شده است که مصرف انرژی آنها بالا است. با وجود این، اندازه کوچک این اثر نشان می‌دهد که تغییر در ترکیب یا سهم فعالیت‌های اقتصادی، اثر اندکی بر افزایش شدت انرژی داشته است. اما، اثر شدتی که نشان‌دهنده تغییر در شدت انرژی مستقل از ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است، روند صعودی دارد. بزرگتر از یک بودن اثر شدتی نشان‌دهنده این است که انرژی بیشتری برای تولید محصولات مشابه گذشته استفاده شده است و سیر صعودی آن نشان می‌دهد که اتلاف انرژی و عدم کارایی در هر سال نسبت به سال پیش افزایش یافته است. روند حرکتی اثر کل شدت انرژی (نسبت شدت انرژی سال جاری به سال پایه) مشابه اثر شدتی است و تأثیر اثر ساختاری بر آن قابل چشم‌پوشی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اتوبوس انرژی

ادامه مطلب

closeکتاب اتوبوس انرژی

کتاب اتوبوس انرژی نوشته‌ی جان گوردون، به عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های انگیزشی، ده قانون برانگیختن در زندگی و کار را مطرح می‌کند و در قالب یک داستان، به نقش انرژی مثبت و داشتن انگیزه در زندگی روزمره می‌پردازد. کتاب اتوبوس انرژی (The energy bus) را جان گوردون (Jon Gordon) با بیان و لحنی شیوا و ساده روایت می‌کند. زندگی همه انسان‌ها پر از فراز و نشیب‌ها و اتفاق‌های مختلف است، در این بین چگونگی برخورد با آن‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی شما دارد. شما هر روز با انرژی‌های منفی و مثبت زیادی روبه‌رو می‌شوید و واکنشتان نسبت به آن‌ها، نحوه زندگی و تعاملتان با دیگران را می‌سازد. اطرافیان شما نقش مهمی در میزان انرژی مثبت یا منفی شما دارند بنابراین اینکه چه کسانی را برای ارتباطات روزمره خود انتخاب می‌کنید، بسیار حائز اهمیت است. اگر دوست دارید زندگی موفق و شادی داشته باشید باید حواستان به انتخاب اطرافیانتان باشد! جان گوردون نویسنده و سخنران آمریکایی در زمینه‌های فروش، فرهنگ، مدیریت و کارهای گروهی، لیسانس خود را در دانشگاه کرنل و تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه اموری گذرانده است. محتوای بیشتر کتاب‌های او روانشناسی است که در قالب داستان بیان شده است. گوردون کتاب‌های معروف دیگری مثل «مزیت رهبری مثبت‌گرا»، «مثبت یا منفی انتخاب شماست»، «قانون غر زدن ممنوع»، «کلاه ایمنی»، «بذرت را از کجا آوردی»، «میخ موفقیت را محکم بکوب» و... را هم نوشته است و تمام این‌ها در دسته کتاب‌های موفقیت و انگیرشی قرار دارند. اگر می‌خواهید شور و اشتیاق را در خانواده، شغل، تیم و یا سازمانتان برانگیزید، این کتاب را بخوانید. انرژی و توصیه این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا در هر کاری که انجام می‌دهید انرژی مثبت را برای خود فراهم کنید و بدین ترتیب دنیا را برای حضور خود تبدیل به مکان بهتری نمایید. ده قانون پیشبرد زندگی در کتاب اتوبوس انرژی: 1. تو راننده اتوبوس خودت هستی.2. خواست درونی، هدف و تمرکز، اتوبوس شما را در مسیر صحیح هدایت می‌کند.3. مسیرت رو با انرژی مثبت تهییج کن.4. مردم رو به اتوبوست دعوت کن و رویاها و اهدافت رو برای ادامه مسیر با آن‌ها در میان بگذار.5. انرژی‌ات رو برای کسانی که سوار اتوبوست نشده‌اند به هدر نده.6. یک تابلو تهیه کن که روی اون نوشته شده باشه: «ورود خون‌آشام انرژی ممنوع!»7. اشتیاق، مسافران بیشتری رو جذب می‌کنه و به اون‌ها در طول مسیر انرژی می‌ده.8. با هدف رانندگی کن.9. مسافرانت رو دوست داشته باش.10. خوش بگذرون و از مسیر لذت ببر. در بخشی از متن کتاب اتوبوس انرژی می‌خوانیم: صبح روز چهارشنبه جرج بدون هیچ امیدی و بی‌شک بدون هیچ توانی در گام‌هایش سوار اتوبوس شد. احساس شکست می‌کرد و حتی خجالت می‌کشید با کسانی که به سختی تلاش کرده بودند تا او به موفقیت برسد رودررو شود. شاد سریعاً متوجه این قضیه شد و فهمید که همه چیز سرکارش به خوبی پیش نرفته است. روز تعطیلی شاد بود روزی که معمولاً به ملاقات پدر بیمارش می‌رفت، اما حسی در درونش وجود داشت که می‌گفت جرج امروز به او نیاز دارد و دوست دارد سوار اتوبوس شود تا اگر جرج دلش خواست کمی باهم صحبت کنند و کمی به جرج انرژی بدهد. حالا که به جرج نگاه می‌کرد از اینکه به حسش اعتماد کرده و با همان جلو آمده بود شدیداً خوشحال بود. اولین باری نبود که چهره شکست را می‌دید. در واقع، اکثر کسانی را که در ذهن داشت به در ابتدای فراگیری رانندگی اتوبوسشان عقب‌نشینی و پسرفت داشتند. هر شخص و هر گروهی در مسیر سفرش مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. این بخشی از آموزه‌های زندگی بود و او این را به خوبی می‌دانست. با خود فکر کرد که این مانند دوچرخه سواری است، در ابتدا شما زمین می‌خورید و از پا درمی‌آیید، اما مهم این است که برگردید، ادامه دهید و بعد از مدتی وقتی در آن خبره شدید با اعتماد به نفس یک قهرمان سوار دوچرخه می‌شوید. او باید به جرج کمک می‌کرد تا کنترل چرخ‌ها را به دست بگیرد و به سرعت هم این کار را بکند چراکه زمان زیادی برایش باقی نمانده بود. فهرست مطالبپیش‌گفتارتقدیر و قدردانییادداشت نویسندهمقدمهفصل اول؛ لاستیک صاففصل دوم؛ اخبار خوب اخبار بدفصل سوم؛ قدم زدن طولانی تا خانهفصل چهارم؛ جرج از خواب بیدار می‌شودفصل پنجم؛ شاد در اتوبوس نیستفصل ششم؛ قوانینفصل هفتم؛ تو راننده ایفصل هشتم؛ همه  چیز مربوط به انرژی استفصل نهم؛ جرج در مورد هدفش با بقیه صحبت می کندفصل دهم؛ تمرکزفصل یازدهم؛ قدرت انرژی مثبتفصل دوازدهم؛ جرج قدم می زندفصل سیزدهم؛ تئوری ضربه شگرف گلففصل چهاردهم؛ بلیت اتوبوسفصل پانزدهم؛ یک آخر هفته بسیار طولانیفصل شانزدهم؛ چه کسی سوار اتوبوس می شود؟فصل هفدهم؛ تفکر منفی، دشمن اصلیفصل هجدهم؛ حضور خون‌آشام انرژی در اتوبوس ممنوع!فصل نوزدهم؛ قانون نهایی انرژی مثبتفصل بیستم؛ جرج کنترل اتوبوسش را به دست می گیردفصل بیست و یکم؛ جرج خواب می بیندفصل بیست و دوم؛ امروز بهتر از دیروزفصل بیست و سوم؛ حس خوبفصل بیست و چهارم؛ با قلبت رهبری کنفصل بیست و پنجم؛ مدیر ارشد انرژیفصل بیست و ششم؛ مسافرانت را دوست داشته باشفصل بیست و هفتم؛ قوانین عشقفصل بیست و هشتم؛ ترس و اعتمادفصل بیست و نهم؛ روز بعدفصل سی‌ام؛ الهام گرفتن تیمفصل سی و یکم؛ روز بازیفصل سی و دوم؛ ارائهفصل سی و سوم؛ شادفصل سی و چهارم؛ در اتوبوس بیشتر خوش می گذردده قانون پیشبرد زندگیمسیر عملی اتوبوس انرژی

more_vert این رنگ ها تاثیر منفی روی احساسات تان می گذارند!

ادامه مطلب

closeاین رنگ ها تاثیر منفی روی احساسات تان می گذارند!

اگر می خواهید برای اتاق از رنگ آرام بخش قهوه ای استفاده کنید باید در انتخاب طیف آن دقت کنید. به عنوان مثال رنگ قهوه ای تیره باعث افسردگی و تحلیل انرژی می شود. از این رنگ به عنوان رنگ حاشیه استفاده کنید و برای دیوار اتاق از طیف های روشن تر استفاده کنید. در این مطلب با رنگ هایی که تاثیر منفی روی احساسات دارند و نباید در رنگ آمیزی خانه به کار برده شوند بیشتر آشنا شویم رنگ هایی با تاثیر منفی در دکوراسیون داخلی مردم معمولا رنگ ها را بر اساس سلیقه شخصی یا هماهنگ با رنگ دیگر وسایل خانه انتخاب می کنند. اما هنگام انتخاب رنگ باید تاثیر آن روی احساسات مان را نیز در نظر بگیریم. بعضی رنگ ها مثل خاکستری بعد از یک روز طولانی و پر استرس حس خوبی به ما نمی دهند و حتی باعث ایجاد احساس خستگی و افسردگی می شوند. زرد روشن رنگ زرد به بعضی افراد احساس اضطراب می دهد. درست است که این رنگ ویژگی های خوبی نیز دارد اما استفاده از آن در اتاق کمی تند و خشن است. قهوه ای مایل به قرمز سوخته مراقب باشید که این رنگ را با رنگ قرمز بورگاندی اشتباه نگیرید. رنگ قهوه ای یک رنگ آرام بخش است اما وقتی ترکیبی از رنگدانه های قرمز در آن وجود داشته باشد باعث ایجاد احساس اضطراب و عصبانیت می شود. به علاوه چون یک رنگ گرم و تیره است فضا را کوچک تر نشان می دهد. زرد آفتابی این رنگ صرف نظر از این که به دکوراسیون پاییزی جلوه زیبایی می دهند اگر در به کار بردن آن زیاده روی شود ذهن را بیش از حد تحریک کرده و باعث سردرد می شود. قهوه ای تیره اگر می خواهید برای اتاق از رنگ آرام بخش قهوه ای استفاده کنید باید در انتخاب طیف آن دقت کنید. به عنوان مثال رنگ قهوه ای تیره باعث افسردگی و تحلیل انرژی می شود. از این رنگ به عنوان رنگ حاشیه استفاده کنید و برای دیوار اتاق از طیف های روشن تر استفاده کنید. صورتی پاستلی انتخاب طیف مناسب صورتی کمی سخت است چون خیلی از آن ها کودکانه و بیش از حد دخترانه هستند. مثل صورتی پاستلی که یک فضای افسرده کننده ایجاد می کنند. خاکستری در آشپزخانه و پذیرایی این رنگ در اتاق خواب و حمام آرامش بخش است اما طراحان استفاده از آن را در آشپزخانه و اتاق های دیگر توصیه نمی کنند. رنگ خاکستری را در آشپزخانه و پذیرایی به کار نبرید مگر این که بخواهید اشتهای خود را کم کنید. قرمز روشن اگر تمام دیوار اتاق را قرمز کنید در شما احساس خشونت و استرس ایجاد می کند. اگر علاقه زیادی به این رنگ دارید از آن به عنوان رنگ حاشیه استفاده کنید.

more_vert چگونه انسان منفی نگری نباشیم؟

ادامه مطلب

closeچگونه انسان منفی نگری نباشیم؟

افراد مثبت چگونه انرژی های منفی را از خود دور می کنند؟ افراد مثبت اندیش همیشه رفتار چشمگیری دارند، اما انرژی منفی تقریبا همه جا وجود دارد. افرادی هستند که دائما در مورد زندگی گله و شکایت می کنند، رفتارهای بدی از خود نشان می دهند و با حس منفی، ممکن است شما را از پای در بیاورند. انرژی ای که این افراد منتشر می کنند روی افکار و اعمال شما اثر نامطلوبی می گذارد؛ پس اگر به دنبال موفقیت بیشتر هستید دوری از منابع انرژی منفی برای شما اجباری است. انرژی منفی می تواند به راحتی روی هرکسی اثر بگذارد و استثنای این قضیه تنها کسانی هستند که مقابله با این اثرات را یادگرفته اند. این 14 راه به شما نشان خواهد داد چگونه افراد مثبت، با انرژی منفی مقابله می کنند تا به سوی موفقیت گام های مطمئن تر و راحت تری بردارند. شما هم می توانید این راه کارها را در زندگی تان به کار بگیرید تا موفقیت را لمس کنید. برای دور کردن انرژی های منفی شادی را در وجودتان خلق کنید افراد شاد، مبنای شادی های شان را انگیزه های بیرونی قرار نمی دهند. آن ها این موضوع را به خوبی درک می کنند که اگر یک بار انگیزه های بیرونی، از بین برود حال خوب آن ها نیز خراب خواهدشد. پس به دنبال منابع درونی انرژی مثبت هستند و روی تمرکز ذهن خود کار می کنند. برای دور کردن انرژی های منفی، مثبت نگری را تمرین کنید اعمال شما تحت تاثیر افکار شما هستند، بنابراین اگر منفی نگر باشید، آینده روشنی پیش روی تان وجود نخواهد داشت. افراد مثبت نگر به بهانه هایی که به ذهن شان خطور می کنند، اعتقادی ندارند. آن ها از طریق مثبت نگری و پیدا کردن وجه مثبتی از هر مشکل، از این مطمئن می شوند که از نظر ذهنی آماده کسب موفقیت هستند. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی به دنبال دلایلی برای خودباوری هستند هرگز اجازه ندهید افکار منفی شما را اذیت کند. شاید افراد به دنبال این باشند که از هر طریقی به شما آسیب برسانند، اما تا زمانی که شما خودتان را باور دارید این خودباوری از هر چیزی برای شما مهم تر و اثرگذارتر خواهد بود. حتی زمانی که شما کاملا احساس ناتوانی و بی ارزش بودن می کنید، دلایل زیادی وجود دارد که خودتان را باور کنید. افکار منفی اکثر اوقات وجود دارند و به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت های شما خواهند بود. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی رابطه شان را با افراد منفی نگر قطع می کنند شما به شدت تحت تاثیر محیط اطراف خود هستید. اگر وقت تان را صرف حضور در کنار افراد مثبت کنید، به احتمال زیاد این مثبت بودن به شما نیز سرایت خواهد کرد. از سوی دیگر اگر شما بیش از حد در کنار افرادی قرار بگیرید که مدام در حال گله و شکایت هستند، به سختی قادر خواهید بود افکار منفی را از ذهن خود دور کنید. برای دور کردن افکار منفی به طور منظم تمرین کنید ورزش و تمرین های مرتبط با آمادگی بدنی، توام با ترشح هورمون اندورفین است که مسئول ایجاد «احساس خوب» در انسان است. اگر بدن خود را به این کار عادت دهید، نتیجه اش کاهش استرس و افزایش شادی شما خواهدبود. در مقابل، اگر به نیازهای بدن تان توجه نکنید، عواقب بدی در انتظار شما خواهد بود. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی زمانی را در طبیعت می گذرانند بودن در طبیعت، ذهن تان را پاک و بدن تان را آرام می کند. افراد مثبت، زمانی از روز را در طبیعت می گذراند و به تحسین زیبایی های این جهان می پردازند. این یک راه بسیار موثر برای جریان داشتن انرژی جدید در شما خواهدبود. برای دور کردن افکار منفی از خرج های اضافی دوری می کنند امروزه حراجی ها به عامل برای پرت کردن تمرکز شما تبدیل شده اند، با این بهانه که خرید را برای شما آسان می کنند. هر چند، زیاد خرید کردن ممکن است احساس خوبی در شما ایجاد کند، اما در یک بازه طولانی مدت، این کار یک رفتار ناسالم است که انسان های مثبت از آن به هر قیمتی دوری می کنند. آن ها ترجیح می دهند وقت و هزینه خود را برای کشفیات جدید در جهان و خلق خاطراتی بسیار بزرگ صرف کنند. افراد مثبت شکست را می پذیرند افراد مثبت شکست را می پذیرند چرا که متوجه شده اند این تنها راه برای یادگرفتن و رشد کردن است. آن ها زمانی که از جایگاه خود سقوط می کنند برای بالا رفتن و به دست آوردن دوباره جایگاه رفیع خود، به جای تسلیم شدن، سخت کار می کنند. حتی اگر یک شکست، احساساتی منفی برای آن ها به همراه آورد، این را به خوبی درک می کنند که این امور گذرا خواهدبود و به سرعت محو خواهدشد. آن ها برای سرعت بخشیدن به این روند، افکار مثبت را پرورش می دهند. افراد مثبت کاملا مسئولیت پذیر هستند افراد مثبت نگر همواره مسئولیت آنچه را در زندگی شان اتفاق افتاده است، خود بر عهده می گیرند. این اتفاق پیروزی یا شکست باشد، همواره اثری از افکار و اعمال خود آنها تلقی می شود. یک فرد مثبت نگر هرگز عوامل خارجی را مقصر نمی داند و روی موارد قابل دسترسی تمرکز می کند که بتواند شرایط را بهبود بخشد. با انجام این کار او به جای اینکه به خاطر عوامل خارجی که خارج از کنترل اوست، ناامیدانه رفتار کند، مدام به دنبال پیشرفت و کسب تجارب جدید خواهدبود. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی یاد می گیرند افکارشان را کنترل کنند ذهن آدمی به راحتی می تواند در اثر عوامل خارجی تمرکز خود را از دست بدهد. افراد مثبت نگر می دانند اگر افکار خود را کنترل نکنند، کنترل اعمال و رفتارشان را نیز از دست می دهند؛ به همین دلیل آن ها به دنبال آموختن و تمرین روش های کنترل ذهن هستند. زمانی را برای آسودگی خاطر اختصاص می دهند افراد مثبت نگر به خوبی درک می کنند که گاهی اوقات نیاز دارند به جای تلاش برای عالی بودن، آهسته تر به جلو حرکت کنند و اهداف و جاه طلبی های خود را کاهش دهند. آن ها با این کار از صرف انرژی ای که منجر به ایجاد انرژی منفی می شود، جلوگیری می کنند. به طور خلاصه باید گفت این افراد برای حرکت بیشتر در زوی بعد، امروز یک گام به عقب بر می دارند. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی بر این باورند که همیشه راهی وجود دارد گاهی اوقات زندگی ناامیدانه و سخت به نظر می رسد. در این لحظات شما به توانایی های خودتان برای حل آن مشکل شک می کنید. حقیقت این است که همیشه یک راه برای غلبه بر مشکلات وجود دارد و افراد مثبت نگر این فکر را دائما در ذهن خود نگه می دارند حتی اگر مشکلات به اوج خود برسد، آن ها بر این باورند که می توانند آن را حل کنند و قادر خواهند بود به اوج بازگردند و حتی بیشتر از قبل اوج بگیرند. افراد مثبت می دانند چه زمانی باید « نه » بگویند گفتن «نه» و یا «بله» بلافاصله بعد از یک درخواست، امری بسیار بی ارزش است. برخلاف تصور رایج، این دو کلمه قدرت بسیار زیادی دارند و چگونگی استفاده از آن ها، تعیین می کند در زندگی شما چه اتفاق بیفتد. افراد مثبت نگر به جای خشنودی دیگران بر اولویت های خودشان تمرکز می کنند. به همین دلیل آن ها به خوبی می دانند بسیاری از امور هستند که نیازی به بله گفتن به آن ها ندارند. تایید هر کسی برایشان مهم نیست اگر اجازه دهید نظرات منفی دیگران شما را فلج کند، به سختی احساسی خوب و حالتی شاد خواهید داشت. بسیاری از مردم از بی اعتباری و مورد انتقاد قرار گرفتن می ترسند. افراد مثبت گر فکر کرده و اقدامی حتی معکوس نسبت به بقیه مردم را انجام می دهند. آن ها از منتقدان به عنوان یک شاخص معتبر و خوب استفاده می کنند. در حقیقت امور زیادی در فکر شما برای حرکت به سوی موفقیت و جود دارد که نیازی به تایید دیگران برای انجام آن ها ندارید. منبع: همشهری تندرستی

more_vert مقاله تحلیل اقتصادسنجی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در صنایع فعال دربورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اقتصادسنجی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در صنایع فعال دربورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اقتصادسنجی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در صنایع فعال دربورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهبود انرژی، شدت انرژی، پانل دیتا، خلاقیت نوآورانه، جانشینی انرژی پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که تغییرات شدت انرژی با قیمت انرژی رابطه معکوس دارند، همچنین سطوح فناوری می‌توانند شدت انرژی را کاهش دهند. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در تمام صنایع فعال در بورس تهران که اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در فاصله زمانی (1390-1385) را به‌طور کامل ارائه نموده‌اند در قالب روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر اهمیت بیشتر متغیرهای شدت شبه دارایی‌های ثابت، شدت نیروی کار، شدت سرمایه و شدت مواد اولیه و قیمت این نهاده‌ها نسبت به سطح این متغیرها (شبه دارایی‌های ثابت، نیروی کار و سرمایه) در بهبود شدت انرژی در صنایع مختلف کشور است. همچنین با توجه به معنا‌دار شدن ضریب متغیر شبه دارایی‌های ثابت (نشان‌دهنده انباشت سرمایه و تجهیزات تولید که به بهبود کیفت تولیدات و در نتیجه انرژی‌اندوزی آنها منجر می‌شود) این نتیجه حاصل شده است که افزایش تجهیزات سهم انرژی در تولید را در صنایع مختلف کاهش داده است. همچنین در بررسی میزان کشش سایر نهاده‌ها با نهاده انرژی این نتیجه حاصل گردید که رابطه نهاده انرژی با سایر نهاده‌ها در اغلب صنایع از نوع رابطه جانشینی است، بنابراین در این صنایع افزایش قیمت انرژی با تغییر قیمت‌های نسبی نهاده‌ها می‌تواند موجب جانشینی سایر نهاده‌ها به‌جای انرژی و بهبود شدت انرژی گردد. . دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert چگونه انسان منفی نگری نباشیم؟

ادامه مطلب

closeچگونه انسان منفی نگری نباشیم؟

افراد مثبت اندیش همیشه رفتار چشمگیری دارند، اما انرژی منفی تقریبا همه جا وجود دارد. افرادی هستند که دائما در مورد زندگی گله و شکایت می کنند، رفتارهای بدی از خود نشان می دهند و با حس منفی، ممکن است شما را از پای در بیاورند. انرژی ای که این افراد منتشر می کنند روی افکار و اعمال شما اثر نامطلوبی می گذارد؛ پس اگر به دنبال موفقیت بیشتر هستید دوری از منابع انرژی منفی برای شما اجباری است. انرژی منفی می تواند به راحتی روی هرکسی اثر بگذارد و استثنای این قضیه تنها کسانی هستند که مقابله با این اثرات را یادگرفته اند. این 14 راه به شما نشان خواهد داد چگونه افراد مثبت، با انرژی منفی مقابله می کنند تا به سوی موفقیت گام های مطمئن تر و راحت تری بردارند. شما هم می توانید این راه کارها را در زندگی تان به کار بگیرید تا موفقیت را لمس کنید. برای دور کردن انرژی های منفی شادی را در وجودتان خلق کنید افراد شاد، مبنای شادی های شان را انگیزه های بیرونی قرار نمی دهند. آن ها این موضوع را به خوبی درک می کنند که اگر یک بار انگیزه های بیرونی، از بین برود حال خوب آن ها نیز خراب خواهدشد. پس به دنبال منابع درونی انرژی مثبت هستند و روی تمرکز ذهن خود کار می کنند. برای دور کردن انرژی های منفی، مثبت نگری را تمرین کنید اعمال شما تحت تاثیر افکار شما هستند، بنابراین اگر منفی نگر باشید، آینده روشنی پیش روی تان وجود نخواهد داشت. افراد مثبت نگر به بهانه هایی که به ذهن شان خطور می کنند، اعتقادی ندارند. آن ها از طریق مثبت نگری و پیدا کردن وجه مثبتی از هر مشکل، از این مطمئن می شوند که از نظر ذهنی آماده کسب موفقیت هستند. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی به دنبال دلایلی برای خودباوری هستند هرگز اجازه ندهید افکار منفی شما را اذیت کند. شاید افراد به دنبال این باشند که از هر طریقی به شما آسیب برسانند، اما تا زمانی که شما خودتان را باور دارید این خودباوری از هر چیزی برای شما مهم تر و اثرگذارتر خواهد بود. حتی زمانی که شما کاملا احساس ناتوانی و بی ارزش بودن می کنید، دلایل زیادی وجود دارد که خودتان را باور کنید. افکار منفی اکثر اوقات وجود دارند و به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت های شما خواهند بود. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی رابطه شان را با افراد منفی نگر قطع می کنند شما به شدت تحت تاثیر محیط اطراف خود هستید. اگر وقت تان را صرف حضور در کنار افراد مثبت کنید، به احتمال زیاد این مثبت بودن به شما نیز سرایت خواهد کرد. از سوی دیگر اگر شما بیش از حد در کنار افرادی قرار بگیرید که مدام در حال گله و شکایت هستند، به سختی قادر خواهید بود افکار منفی را از ذهن خود دور کنید. برای دور کردن افکار منفی به طور منظم تمرین کنید ورزش و تمرین های مرتبط با آمادگی بدنی، توام با ترشح هورمون اندورفین است که مسئول ایجاد «احساس خوب» در انسان است. اگر بدن خود را به این کار عادت دهید، نتیجه اش کاهش استرس و افزایش شادی شما خواهدبود. در مقابل، اگر به نیازهای بدن تان توجه نکنید، عواقب بدی در انتظار شما خواهد بود. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی زمانی را در طبیعت می گذرانند بودن در طبیعت، ذهن تان را پاک و بدن تان را آرام می کند. افراد مثبت، زمانی از روز را در طبیعت می گذراند و به تحسین زیبایی های این جهان می پردازند. این یک راه بسیار موثر برای جریان داشتن انرژی جدید در شما خواهدبود. برای دور کردن افکار منفی از خرج های اضافی دوری می کنند امروزه حراجی ها به عامل برای پرت کردن تمرکز شما تبدیل شده اند، با این بهانه که خرید را برای شما آسان می کنند. هر چند، زیاد خرید کردن ممکن است احساس خوبی در شما ایجاد کند، اما در یک بازه طولانی مدت، این کار یک رفتار ناسالم است که انسان های مثبت از آن به هر قیمتی دوری می کنند. آن ها ترجیح می دهند وقت و هزینه خود را برای کشفیات جدید در جهان و خلق خاطراتی بسیار بزرگ صرف کنند. افراد مثبت شکست را می پذیرند افراد مثبت شکست را می پذیرند چرا که متوجه شده اند این تنها راه برای یادگرفتن و رشد کردن است. آن ها زمانی که از جایگاه خود سقوط می کنند برای بالا رفتن و به دست آوردن دوباره جایگاه رفیع خود، به جای تسلیم شدن، سخت کار می کنند. حتی اگر یک شکست، احساساتی منفی برای آن ها به همراه آورد، این را به خوبی درک می کنند که این امور گذرا خواهدبود و به سرعت محو خواهدشد. آن ها برای سرعت بخشیدن به این روند، افکار مثبت را پرورش می دهند. افراد مثبت کاملا مسئولیت پذیر هستند افراد مثبت نگر همواره مسئولیت آنچه را در زندگی شان اتفاق افتاده است، خود بر عهده می گیرند. این اتفاق پیروزی یا شکست باشد، همواره اثری از افکار و اعمال خود آنها تلقی می شود. یک فرد مثبت نگر هرگز عوامل خارجی را مقصر نمی داند و روی موارد قابل دسترسی تمرکز می کند که بتواند شرایط را بهبود بخشد. با انجام این کار او به جای اینکه به خاطر عوامل خارجی که خارج از کنترل اوست، ناامیدانه رفتار کند، مدام به دنبال پیشرفت و کسب تجارب جدید خواهدبود. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی یاد می گیرند افکارشان را کنترل کنند ذهن آدمی به راحتی می تواند در اثر عوامل خارجی تمرکز خود را از دست بدهد. افراد مثبت نگر می دانند اگر افکار خود را کنترل نکنند، کنترل اعمال و رفتارشان را نیز از دست می دهند؛ به همین دلیل آن ها به دنبال آموختن و تمرین روش های کنترل ذهن هستند. زمانی را برای آسودگی خاطر اختصاص می دهند افراد مثبت نگر به خوبی درک می کنند که گاهی اوقات نیاز دارند به جای تلاش برای عالی بودن، آهسته تر به جلو حرکت کنند و اهداف و جاه طلبی های خود را کاهش دهند. آن ها با این کار از صرف انرژی ای که منجر به ایجاد انرژی منفی می شود، جلوگیری می کنند. به طور خلاصه باید گفت این افراد برای حرکت بیشتر در زوی بعد، امروز یک گام به عقب بر می دارند. افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی بر این باورند که همیشه راهی وجود دارد گاهی اوقات زندگی ناامیدانه و سخت به نظر می رسد. در این لحظات شما به توانایی های خودتان برای حل آن مشکل شک می کنید. حقیقت این است که همیشه یک راه برای غلبه بر مشکلات وجود دارد و افراد مثبت نگر این فکر را دائما در ذهن خود نگه می دارند حتی اگر مشکلات به اوج خود برسد، آن ها بر این باورند که می توانند آن را حل کنند و قادر خواهند بود به اوج بازگردند و حتی بیشتر از قبل اوج بگیرند. افراد مثبت می دانند چه زمانی باید « نه » بگویند گفتن «نه» و یا «بله» بلافاصله بعد از یک درخواست، امری بسیار بی ارزش است. برخلاف تصور رایج، این دو کلمه قدرت بسیار زیادی دارند و چگونگی استفاده از آن ها، تعیین می کند در زندگی شما چه اتفاق بیفتد. افراد مثبت نگر به جای خشنودی دیگران بر اولویت های خودشان تمرکز می کنند. به همین دلیل آن ها به خوبی می دانند بسیاری از امور هستند که نیازی به بله گفتن به آن ها ندارند. تایید هر کسی برایشان مهم نیست اگر اجازه دهید نظرات منفی دیگران شما را فلج کند، به سختی احساسی خوب و حالتی شاد خواهید داشت. بسیاری از مردم از بی اعتباری و مورد انتقاد قرار گرفتن می ترسند. افراد مثبت گر فکر کرده و اقدامی حتی معکوس نسبت به بقیه مردم را انجام می دهند. آن ها از منتقدان به عنوان یک شاخص معتبر و خوب استفاده می کنند. در حقیقت امور زیادی در فکر شما برای حرکت به سوی موفقیت و جود دارد که نیازی به تایید دیگران برای انجام آن ها ندارید. منبع: همشهری تندرستی