جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان " مقاله ای است در 32 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان ، الگوی مصرف ، اعتماد مشتریان و جذابیت تبلیغات تجاری  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالب مقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالبمقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا

مقاله علمی و پژوهشی" رضایتمندی مشتریان و مدل میشرا " مقاله ای است که در18 صفحه و با 44 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رضایتمندی مشتریان، بانکداری خصوصی، بانکداری دولتی و مدل میشرا اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای

ادامه مطلب

closeکتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای

این کتاب به موضوع داغ و بروز اعتماد الکترونیکی پرداخته است. در دهه­ های اخیر مدل­های مختلفی در زمینه اعتماد ­الکترونیکی مطرح شده که در این کتاب ده مدل از مدل­های اعتماد در تجارت الکترونیک، اعتماد در بانکداری الکترونیک و اعتماد در دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت، که بر اساس شواهد موجود در ادبیات اعتماد الکترونیکی، در بسیاری از تحقیقات انجام شده از این مدل­ها به عنوان مبنای پژوهش، استفاده شده است. با توجه به روند تکاملی مدل­های اعتماد الکترونیکی، مدل های مذکور بر اساس ابعاد اعتماد الکترونیکی مدل کیم و دیگران (2005)، با رویکرد تحلیلی مقایسه شده اند. فهرست مطالبمقدمهمطالعات کوفریس و همتون - سوسامطالعات یوسافزای، پالیستر و فوکسالمطالعات کیم، کیم و شینمطالعات وو و چنمطالعات چن و بارنزمطالعات کریتور، کرچر و ویدنبکمطالعات والسوچ و لاندگرنمطالعات اسرینیواسانمطالعات یوسافزای و دیگرانمطالعات جونز و لئوناردمطالعات انجام شده در حوزه اعتماد الکترونیکیمقایسه مدلهابحث و نتیجه - گیری

more_vert مقاله افزایش بهره وری خدمات بانکی با اولویت بندی مشتریان با استفاده از تکنیک های کمّی

ادامه مطلب

closeمقاله افزایش بهره وری خدمات بانکی با اولویت بندی مشتریان با استفاده از تکنیک های کمّی

مقاله علمی و پژوهشی " افزایش بهره وری خدمات بانکی با اولویت بندی مشتریان با استفاده از تکنیک های کمّی " مقاله ای است در 28 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره وری، بازاریابی رابطه مند، مشتری مداری، خدمات بانکی، هرم مشتری، اولویت بندی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه بهره وری یک اولویت ملی برای تمام کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است و به عنوان یک رویکرد مدیریتی به تدریج جای خود را در کشور ما باز می کند. رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم جز با مدیریت بهینه منابع کمیاب و کسب حداکثر ارزش افزوده از به کارگیری آنها امکان پذیر نخواهد بود. اقتصاد، علم منابع کمیاب است و مدیریت، علم تصمیم گیری در مورد آن. منابع کمیاب موجب ایجاد ارزش افزوده در سازمان می شود، از این رو مدیریت این منابع، برای افزایش بهره وری از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله ضمن بیان مفاهیم بهره وری و بازاریابی رابطه مند، مدلهای مفهومی اولویت بندی مشتریان بانکها، مدل هرم مشتریان و مدل تعدیل یافته گروه مشاوران بوستون (BCGC) برای مشتریان تشریح شده و سپس اولویت بندی مشتریان بانک برای ارائه بهره ور خدمات، از طریق مدلهای MADM تشریح می شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب رازهای سالن زیبایی من

ادامه مطلب

closeکتاب رازهای سالن زیبایی من

کتاب رازهای سالن زیبایی من نوشتۀ فرشته الوندی، به آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی زنانه کمک می‌نماید تا در حرفه‌شان موفقیت کاری و اقتصادی روزافزون داشته باشند. نویسندۀ این اثر به واسطۀ 17 سال تجربه به عنوان مدیر و مشاور کسب و کار در سالن‌های زیبایی، به خوبی آگاه است که برای هر آرایشگاهی در برهه‌هایی از زمان، مشکلات و موانعی پیش می‌آید؛ از جمله اینکه: درآمدشان کم شده است؛ مشتریان وفادار خود را از دست داده‌اند. با آرایشگران و پرسنل مجموعۀ خود به مشکل خورده‌اند؛ تبلیغات آن‌ها بازخورد خوبی نداشته است؛ مشکلات پیش رویشان را به درستی ندیده و بررسی نکرده‌اند. در کتاب پیش رو به این پرسش‌های اساسی شما پاسخ داده می‌شود: - چگونه درآمدتان را افزایش دهید؟- چگونه همکاری شفاف‌تر، محترمانه و سودآوری با پرسنل و مدیریت داشته باشید؟چگونه مؤثرتر جامعه را رصد کنید، تا هم رشد داشته و هم آگاه‌تر باشید؟- چگونه مشتریان بیشتری جذب کنید؟- چگونه مشتریان از دست رفته‌تان را بازگردانید؟ و چه نوع تبلیغاتی داشته باشید که جواب بهتری بگیرید؟- چگونه ارتباط نزدیک‌تر و بهتری با مشتریان داشته باشید؟ آرایشگران با انجام دادن تمرین‌ها و توجه به نکات مطرح شده در این اثر که بر اساس روش‌های علمی، تحقیقاتی، جامعه‌شناسی و روانشناسی نوشته و با سال‌ها تجربۀ عملی در بازار کار سالن‌های زیبایی تلفیق شده است، می‌توانند هر روز بهتر و موفق‌تر از دیروز خود باشند و طبیعتاً از رقبایشان هم با سرعت بیشتری پیشی بگیرند. جملات برگزیدۀ کتاب رازهای سالن زیبایی من: - برکت و حلال بودن روزی همان مشتری‌مداری است.- حفظ مشتری فعلی، همواره ارزان‌تر از به دست آوردن مشتری جدید است.- پس از مشاوره، آرایشگر ملزم است اطلاعاتی در مورد مواد مصرفی به مشتری بدهد.- برای بالاتر‌ بودن از رقیبان هر کاری را انجام ندهید و همواره مراقب آنچه ادعا می‌کنید، باشید.- مشتریان وفادار می‌بایست بدانند که همواره مورد توجه سالن ما قرار دارند و برایمان مهم هستند. در بخشی از کتاب رازهای سالن زیبایی من می‌خوانیم: ظاهر آراستۀ آرایشگر جزء نخستین مؤلفه‌هایی است که بر ذهنیت مشتری تأثیر می‌گذارد؛ چرا که آراستگی بخش مهمی از زیبایی است. آرایشگر با آرایش زیبای خود می‌تواند تأثیر مثبت زیادی بر مشتری بگذارد؛ در عین حال با این روش، تبلیغی برای ارائۀ کار خود انجام دهد. از تأثیر مثبت عطر و بوی خوش نیز هرگز غافل نشوید. یک آرایشگر زمانی دارای استایل آرایشگری حرفه‌ای است که مشتری شیفتۀ استایل، نوع برخورد و رفتارش شود و در مورد ظاهرش سؤال بپرسد؛ مثلاً رنگ موی خودتان چیست؟ چه عطری استفاده می‌کنید؟ و سؤالاتی از این قبیل که نشان می‌دهد نظر مثبت مشتری به آرایشگر جلب شده است. مشتریان بر این باورند که یک آرایشگر حرفه‌ای هر کاری را که به خوبی برای خودش انجام داده است، می‌تواند به صورتی عالی به مشتری ارائه دهد. در مصاحبه‌هایی که داشتم افراد به کرات به این باور اشاره داشتند؛ آن‌ها به آرایشگری که خودش رنگ موی زیبا و مرتبی دارد اعتماد می‌کنند تا کار رنگ موی خودشان را به او بسپارند یا همیشه انتظار دارند ابرو کارشان ابروهای زیبایی داشته باشد. اگر آرایشگر ظاهر مناسب، زیبا و آراسته‌ای نداشته باشد، نمی‌تواند به خوبی اعتماد مشتری را جلب کند؛ در واقع ذوق و سلیقۀ آرایشگر و مرتب بودن او یکی از اساسی‌ترین عناصر جذب مشتری است. فهرست مطالبخدمات آنلاین کتابمقدمهچرا آرایشگری؟نظافت سالنایجاد حس خوب هنگام ورودمعجزۀ لبخنددستورالعمل‌هایی واضح برای همکارانظاهر و استایل آرایشگرمشاوره‌ و پیشنهادپرهیز از سؤالات مبهمسرشور قلب سالنآداب سرشورارائۀ نهایی کار، مشاورۀ مراقبتیمشاورۀ محصولی- مراقبتیچگونه اولویت مشتری را تغییر دهیم؟تمرکز بر مشتریان فعلیحفظ مشتری بسیار ارزان‌تر از به دست آوردن مشتری جدید استارج نهادن به مشتریان وفادارمانرصد‌ کردن نیازهای منطقۀ سالنهیچ گاه از همکاران و رقبایمان بدگویی نکنیمشروع مشتری‌مداری از مدیریت سالننقش مدیریت در مشتری‌مداری چیست؟نقش مدیریت در توسعۀ کار آرایشگرانمدیریت و دسته‌بندی مشتریاناز رقبایتان پیشی بگیریدسخن پایانیتقدیر و تشکرمراجع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اعتماد به جنس مخالف و جوانان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اعتماد به جنس مخالف و جوانان

مقاله علمی و پژوهشی" اعتماد به جنس مخالف و جوانان " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات اعتماد به جنس مخالف و جوانان ، اعتماد بین شخصی ، اعتماد عام ، بومی سازی و احساس امنیت مطرح شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت بازاریابی؛ راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت بازاریابی؛ راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه

کتاب مدیریت بازاریابی؛ راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه از انتشارات دانشکده کسب‌و‌کار هاروارد است که توسط مترجمان پیام نورصالحی و نگین شهامتی فرد ترجمه شده است . عنوان انگلیسی کتاب  Understanding Marketing : Expert Solutions to Everyday Challenges است و انتشارات آریاناقلم این کتاب را منتشر شده است بررسی موضوع کتاب: فارغ از اینکه در چه سازمانی کار می‌کنید یا مسئولیت شغلی شما چیست، دانستن بازاریابی بسیار ضروری است. چرا که بازاریابی، درک مشتریان و خشنود ساختن آنهاست و بدون مشتریان، سازمانی وجود نخواهد داشت.این کتاب شما را با مفاهیم اساسی بازاریابی و ابزارهای آن آشنا می‏‌سازد و یاد می‌‏دهد چگونه در هر جایگاه سازمانی در مسیر رشد و توسعه بازار سازمان فعالیت کنید.

more_vert کتاب اعتماد کارساز است: چهار اصل کلیدی برای ایجاد روابط پایدار

ادامه مطلب

closeکتاب اعتماد کارساز است: چهار اصل کلیدی برای ایجاد روابط پایدار

  «خواندن کتاب اعتماد کارساز است! نه تنها بسیار سرگرم‌کننده است، بلکه ابزاری بسیار ارزشمند برای تقویت اعتماد و یا ترمیم آن - در مواردی که اعتماد موجود آسیب‌دیده است- فراهم می سازد. خواندن این کتاب برای همه افراد و سازمان‌ها بسیار ضروری است». ( دکتر کن دراک، مدرس مدیریت و نویسنده کتاب قوانین واقعی زندگی و رازهایی که انسان نگاه می‌دارد) چرا برخی شرکت ها در اجرای تغییرات موفق تر هستند و برخی دیگر این گونه نیستند؟ آیا این مساله به نوع رهبری مربوط می شود؟ اگر این گونه است، کدام عامل است که برخی رهبران را قادر می سازد تا با کمک سایرین تغییرات مطلوب را اجرایی کنند، در حالی که برخی دیگر از رهبران قادر به انجام این کار نیستند؟» پاسخی که مولف کتاب می دهد این است که این عامل چیزی نیست مگر «اعتماد». اما اعتماد چیست؟ چگونه می توان آن را توصیف کرد؟ آیا برداشت همگان از اعتماد یکسان است؟ اگر این گونه نیست، اصلاً چه طور می توانیم درباره آن صحبت کنیم؟ اُلمستید هدف از نگارش این کتاب را افزایش آگاهی درباره موارد مربوط به اعتماد در زندگی می داند. همچنین وی ارائه زبانی مشترک و نیز ابزاری برای حل‌ و فصل این مسائل را بخشی از اهداف نگارش کتابش بیان می کند.فهرست مطالب دیگران در مورد این کتاب چه گفتند؟پیش‌گفتارتأملی در مورد داستان پیش روبخش اول: داستان اعتماداعتماد خدشه‌دار شدهتفاوت دیدگاه‌هاآماده و توانمندباور کن!پیوستگیقابل اتکاء بودنخبر تکان ‌دهندهآزمونی برای اعتمادنقل مکانفکر می‌کنید چه قدر قابل اعتماد هستید؟خودارزیابیبخش دوم: منابع ایجاد اعتمادعوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده اعتمادبررسی میزان درستی خودارزیابییادگیری نحوه تشخیص مسائل مربوط به اعتمادیادگیری شیوه اجرای گفتگوهای اعتمادسازبهره‌گیری از مدل الفبای اعتماد در زندگیبازسازی اعتماد آسیب‌دیدهتقویت اعتماد در سازمان‌ها: پیامی برای رهبرانپیوست: چه قدر قابل اعتماد هستم؟جدول محاسبه نمره ارزیابیدر مورد نویسندگان

more_vert مقاله رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان" مقاله ای است در 16 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مهارت‌های ارتباطی؛ مهارت کلامی؛ مهارت شنود؛ مهارت بازخورد؛ رضایت مشتری پرداخته شده است چکیده مقاله مهارت‌های ارتباطی در سطوح مختلف سازمان از آن جهت اهمیت دارد که تنها ازطریق ارتباطات است که ما می‌توانیم اطلاعات مورد نیاز را در جهت تصمیم‌گیری‌های موفق برای سازمان خود فراهم کنیم. این مقاله، به‌دنبال آن است که رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان را در نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران‌خودرو تهران مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق «همبستگی» بوده و از یک نمونه‌ی 211 نفری از کارکنان بخش فروش نمایندگی‌های مجاز شرکت و مشتریان‌شان برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده، ازطریق رگرسیون همزمان تحلیل شده است. نتایج نشان داد که به‌طور کلی وجود مهارت ارتباطی مناسب کارکنان با رضایت مشتریان آنها رابطه‌ای مثبت داشته است؛ همچنین، یافته‌های دقیق‌تر نشان دادند که مهارت‌های کلامی کارکنان عامل پیش‌بینی‌کننده‌ی قوی‌تری برای رضایت مشتریان بوده است. عنوان مقاله [English] Relationship between Communicative Skills of the Employees and Customer Satisfaction چکیده [English] Communicational skills at organizational level are important because information can only be obtained through communication for successful decision making in organizations. This research is intended to investigate the relationship between communicational skills and customer satisfaction in the Irankhodro sales offices in Tehran. This is a correlation research for which a sample containing 211 employees from the sales offices and the customers was established for data collection. The data was analyzed through simultaneous regression. The results indicated that proper communication skills of the employees are generally related to the satisfaction of customers. The findings also indicated that verbal skills of the employees can highly predict customers satisfaction کلیدواژه‌ها [English] Communicative skills, Verbal Skills, Listening Skills, Feedback Skills, Customers Satisfaction دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تجارت الکترونیک

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت الکترونیک

امروزه با رشد فناوری اطلاعات و افزایش حجم مبادلات تجاری بین دولت­ها و شرکت­های بزرگ و همچنین افزایش تجارت و کسب و کار در بین جوامع انسانی، استفاده از روش­های قدیمی مبادله و تجارت کارایی خود را از دست داده است. جوامع ماشینی، انسان را به مهار خویش درآورده و طبیعی است که این سیطره در دنیای به هم پیوسته امروز تأثیر بگذارد. در این کتاب به موضوع تجارت الکترونیک به صورت کامل پرداخته شده است و همچنین به موضوع اعتماد که یکی از ارکان تجارت الکترونیک است گریزی زده شده است. فهرست مطالبمقدمهتعریف تجارت الکترونیکتاریخچه مختصر تجارت الکترونیکیواژه کسب و کار الکترونیکی و ارتباط آن با تجارت الکترونیکیانواع تجارت الکترونیکیمزایای تجارت الکترونیکیمحدودیتها و موانع تجارت الکترونیکیدلایل شکست تجارت الکترونیکعوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکموانع تجارت الکترونیکی جهانیحذف موانع تجارت الکترونیکی جهانیبازاریابی اینترنتی و خرده فروشی الکترونیکیویژگیهای فروشگاهها در تجارت الکترونیکعوامل موفقیت در فروش اینترنتیتعاریف اعتماداعتماد در تجارت الکترونیکیانواع اعتماد در تجارت الکترونیکیموانع اعتماد به تجارت الکترونیکی

more_vert کتاب موفقیت جاویدان

ادامه مطلب

closeکتاب موفقیت جاویدان

اریک ویاردات در کتاب موفقیت جاویدان، به بررسی اصول ماندگار راهبرد موفق کسب‌ و کار می‌پردازد. این کتاب برای کسانی که کسب‌ و‌ کاری در هر اندازه‌ و حوزه‌ای دارند یا قصد راه‌اندازی شغلی نو را در سر می‌پرورانند، مفید است. ما هنوز به طور کامل، از پیامدهای شدیدترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر رهایی نیافته‌‌ایم. بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند اعلام ورشکستگی کرده و تمامی فعالیت‌هایشان را به طور کامل متوقف کنند. همچنین بسیاری از شرکت‌های دیگر به منظور حفظ بقای خود به درخواست کمک از طرف دولت‌هایشان روی آوردند. تمام این مسائل به این دلیل اتفاق افتاد که بعضی از مدیران ارشد و به ویژه مدیران بانک‌های بزرگ بین‌المللی، برخی از قواعد اساسی راهبرد را فراموش کردند و شرکت‌های خود را به سمت بحران یا فروپاشی کامل سوق دادند. انتخاب راهبرد، ثمره‌ بررسی دقیق شرایط و نیز تجربیات رهبران سازمان و فرهنگ شرکت و همچنین نحوه تعامل این فرهنگ با پیچیدگی‌های محیط بیرونی یا حتی محیط درونی است. در کتاب موفقیت جاویدان (The timeless principles of successful business strategy)، براساس این تعریف، به تشریح اصول ماندگار موفقیت و نیز اجزای اصلی استراتژی کسب‌ و کار که به ترتیب طرح راهبردی، مشتریان، محیط رقابتی، توانمندی‌ها، ساختار و عملیات آن، مدیریت نوآوری، رشد و اجرای عملیات‌ها هستند، پرداخته شده است. اریک ویاردات (Eric Viardot)، بر این باور است که مدیران می‌توانند با شناخت درست جایگاه و توانمندی‌های خود و نیز وضعیت موجود و همچنین تعیین اهدافی مشخص برای شرکت، راهبردی متناسب را تدوین کنند. در این میان، شرکت‌ها باید توجه ویژه‌ای به اهمیت مشتریان از یک سو و نیز نوآوری و نقش آن در تداوم مسیر کسب‌ و‌ کار و پیشرفت آن داشته باشند. در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در بازار بیش از هر زمان دیگری شده است، توجه به نوآوری و اجرای هدفمند آن می‌تواند یکی از بهترین راهکارها برای خروج از بحران باشد. در بخشی از کتاب موفقیت جاویدان می‌خوانیم: شرکت‌های پایدار، به غیر از چند استثنای محدود، با مشتریانی که پرمنفعت نباشند، معامله نمی‌کنند. این گونه مشتریان سود اندکی برای شرکت به همراه دارند و در عین حال، منابع با ارزشی که می‌توان از آن‌ها به نحوی بهتر برای تأمین نیازهای مشتریان مطلوب استفاده کرد را مصرف می‌کنند. مشتریان فاقد منفعت به رقبایی سپرده می‌شوند که به جای سودآوری تجاری مشتریان، به کثرت آنان توجه می‌کنند. این کار، آن‌ها را سرگرم نگه داشته و موجب ضعیف‌ شدنشان در میدان رقابت می‌شود. فقط یک دسته از مشتریان هستند که منفعت مستقیمی برای شرکت ندارند و در عین حال شرکت کوشش خود را برای حفظ آن‌ها به کار می‌بندد. این دسته از مشریان همان گروه‌های مرجع یا «رهبران فکری» هستند، زیرا وقتی این افراد محصولی را می‌خرند، دیگر مشتریان نیز به تبعیت از آن‌ها این کار را انجام می‌دهند. بازیگران معروف سینما، اشخاص مهم و قهرمانان ورزشی از جمله این افراد هستند، که عموم جامعه می‌کوشند رفتاری مشابه آن‌ها را در پیش گیرند. فهرست مطالبپیش‌گفتار مترجمانفصل 1: پیش‌گفتارفصل 2: طرح راهبردیفصل 3: مشتریانفصل 4: محیط و رقبافصل 5: توانمندی‌هافصل 6: ساختارفصل 7: عملیاتفصل 8: نوآوریفصل 9: پیاده‌سازی تغییرفصل 10: تغییرفصل 11: اجرا و بی‌توجهی نسبی به راهبردفصل 12: نتیجه‌گیری

more_vert چگونه اعتماد کارکنان خود را جلب کنیم؟

ادامه مطلب

closeچگونه اعتماد کارکنان خود را جلب کنیم؟

اگر میخواهید کارایی کارمندان خود را افزایش دهید راهکارهای مختلفی را میتوانید در پیش بگیرید اما کم هزینه ترین و بهترین آنها جلب اعتماد آنهاست. به گزارش بیزینس ترند؛ بنا بر پژوهش تازه‌ای از سوی The Forum Corporation، اگر کارکنان به شما اعتماد داشته باشند حتی فراتر از حد وظیفه‌شان تلاش خواهند کرد؛ اما اگر اعتماد نداشته باشند ممکن است کم‌کاری کنند؛ بنابراین، بهترین روش برای افزایش کارایی کارکنان ایجاد بستر مناسب جهت جلب اعتماد آن‌ها است. اینک چگونگی این کار را بررسی می‌کنیم: 1. به‌جای امرونهی کردن سعی کنید در نقش یک مربی ظاهر شوید کارکنان به‌راحتی تشخیص می‌دهند که شما نظرات و خواسته‌هایتان را تحت عنوان کار تیمی به آن‌ها تحمیل می‌کنید. دهه‌ها پیش، دیل کارنگی به‌درستی تشخیص داده بود زمانی که توصیه نمود به‌جای دستور مستقیم دادن بهتر است با سؤال کردن کارها را پیش ببرید. 2. حقیقت را بگویید کارکنان درک می‌کنند چیزهایی وجود دارد که نمی‌توانید با آن‌ها در میان نمی‌گذارید؛ مانند میزان حقوقی که به دیگران می‌پردازید. بااین‌حال، کارکنان همواره متوجه کارهای مخفیانه شما هستند، مانند زمانی که به دو نفر می‌گویید آن‌ها را برای یک موقعیت شغلی یکسان در نظر دارید. 3. پیگیر تعهداتتان باشید زمانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنید نباید انتظار داشته باشید کارکنان به‌راحتی به شما اعتماد کنند. تحویل به‌موقع کارها توسط کارکنان موردتوجه شماست، متقابلاً آن‌ها هم دوست دارند شما نیز به قول‌هایتان عمل کنید. 4. خود را مسئول خطاها اما موفقیت‌ها را از آن تیم بدانید این یکی از حقایق مدیریت است: اگر تیم شما با شکست مواجه شود، تقصیر شماست؛ اگر تیمتان موفق شود، این پیروزی از آن تیم است. برعکس این را فرض کردن باعث می‌شود رئیس نادان به نظر برسد. 5. بدگویی نکنید کارکنان احمق نیستند. وقتی در نزد کارمندی، از کارمند دیگری بدگویی می‌کنید، او به‌خوبی می‌داند که همین کار را در غیاب او نیز انجام خواهید داد. آیا خود شما به چنین فردی اعتماد می‌کنید؟ 6. به آنچه می‌گویید خود عمل کنید هرگز انتظار نداشته باشید کاری را که خودتان به‌هیچ‌وجه حاضر به انجام آن نمی‌شوید، کارکنان انجام دهند. 7. بیشتر گوش دهید و کمتر حرف بزنید طبیعتاً کارکنانتان نسبت به شما درباره مشتریان بیشتر می‌دانند؛ بنابراین اگر خواهان موفقیت کسب‌وکارتان هستید، گوش‌هایتان را باز کنید و کمتر حرف بزنید. 8. وقتی متوجه می‌شوید اشتباه کرده‌اید به آن اعتراف کنید اعتماد کردن به فردی که اشتباهات خود را نمی‌پذیرد کار دشواری است. بنابر پژوهش Forum از کل کارکنان مورد بررسی قرار گرفته 50% گفته‌اند رئیسشان هرگز به خاطر اشتباهاتش عذرخواهی نمی‌کند، درحالی‌که تنها 5% آن‌ها گفته‌اند رئیسشان همیشه بابت اشتباهاتش عذرخواهی می‌کند. تأسف‌برانگیز است، نه؟ 9. موفقیت کارکنان را وظیفه اصلی خود قرار دهید وظیفه اصلی هر کارمندی این است که کاری کند رئیسش موفق‌تر شود؛ اما این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که کارکنانتان بدانند این یک رابطه دوطرفه است و شما نیز متقابلاً همیشه منافع آن‌ها را در نظر می‌گیرید.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر بر اعتماد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر بر اعتماد سازمانی

  مقاله علمی و پژوهشی" عوامل موثر بر اعتماد سازمانی " مقاله ای است که در 18 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل موثر بر اعتماد سازمانی ، اعتماد عمومی ، تحلیل عاملی ، سرمایه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اعتماد شهروندان و مدیریت شهری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اعتماد شهروندان و مدیریت شهری

مقاله علمی و پژوهشی" اعتماد شهروندان و مدیریت شهری " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اعتماد شهروندان، محیط اعتماد و مدیریت شهری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب موفقیت جاویدان

ادامه مطلب

closeکتاب موفقیت جاویدان

اریک ویاردات در کتاب موفقیت جاویدان، به بررسی اصول ماندگار راهبرد موفق کسب‌ و کار می‌پردازد. این کتاب برای کسانی که کسب‌ و‌ کاری در هر اندازه‌ و حوزه‌ای دارند یا قصد راه‌اندازی شغلی نو را در سر می‌پرورانند، مفید است. ما هنوز به طور کامل، از پیامدهای شدیدترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر رهایی نیافته‌‌ایم. بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند اعلام ورشکستگی کرده و تمامی فعالیت‌هایشان را به طور کامل متوقف کنند. همچنین بسیاری از شرکت‌های دیگر به منظور حفظ بقای خود به درخواست کمک از طرف دولت‌هایشان روی آوردند. تمام این مسائل به این دلیل اتفاق افتاد که بعضی از مدیران ارشد و به ویژه مدیران بانک‌های بزرگ بین‌المللی، برخی از قواعد اساسی راهبرد را فراموش کردند و شرکت‌های خود را به سمت بحران یا فروپاشی کامل سوق دادند. انتخاب راهبرد، ثمره‌ بررسی دقیق شرایط و نیز تجربیات رهبران سازمان و فرهنگ شرکت و همچنین نحوه تعامل این فرهنگ با پیچیدگی‌های محیط بیرونی یا حتی محیط درونی است. در کتاب موفقیت جاویدان (The timeless principles of successful business strategy)، براساس این تعریف، به تشریح اصول ماندگار موفقیت و نیز اجزای اصلی استراتژی کسب‌ و کار که به ترتیب طرح راهبردی، مشتریان، محیط رقابتی، توانمندی‌ها، ساختار و عملیات آن، مدیریت نوآوری، رشد و اجرای عملیات‌ها هستند، پرداخته شده است. اریک ویاردات (Eric Viardot)، بر این باور است که مدیران می‌توانند با شناخت درست جایگاه و توانمندی‌های خود و نیز وضعیت موجود و همچنین تعیین اهدافی مشخص برای شرکت، راهبردی متناسب را تدوین کنند. در این میان، شرکت‌ها باید توجه ویژه‌ای به اهمیت مشتریان از یک سو و نیز نوآوری و نقش آن در تداوم مسیر کسب‌ و‌ کار و پیشرفت آن داشته باشند. در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در بازار بیش از هر زمان دیگری شده است، توجه به نوآوری و اجرای هدفمند آن می‌تواند یکی از بهترین راهکارها برای خروج از بحران باشد. در بخشی از کتاب موفقیت جاویدان می‌خوانیم: شرکت‌های پایدار، به غیر از چند استثنای محدود، با مشتریانی که پرمنفعت نباشند، معامله نمی‌کنند. این گونه مشتریان سود اندکی برای شرکت به همراه دارند و در عین حال، منابع با ارزشی که می‌توان از آن‌ها به نحوی بهتر برای تأمین نیازهای مشتریان مطلوب استفاده کرد را مصرف می‌کنند. مشتریان فاقد منفعت به رقبایی سپرده می‌شوند که به جای سودآوری تجاری مشتریان، به کثرت آنان توجه می‌کنند. این کار، آن‌ها را سرگرم نگه داشته و موجب ضعیف‌ شدنشان در میدان رقابت می‌شود. فقط یک دسته از مشتریان هستند که منفعت مستقیمی برای شرکت ندارند و در عین حال شرکت کوشش خود را برای حفظ آن‌ها به کار می‌بندد. این دسته از مشریان همان گروه‌های مرجع یا «رهبران فکری» هستند، زیرا وقتی این افراد محصولی را می‌خرند، دیگر مشتریان نیز به تبعیت از آن‌ها این کار را انجام می‌دهند. بازیگران معروف سینما، اشخاص مهم و قهرمانان ورزشی از جمله این افراد هستند، که عموم جامعه می‌کوشند رفتاری مشابه آن‌ها را در پیش گیرند. فهرست مطالبپیش‌گفتار مترجمانفصل 1: پیش‌گفتارفصل 2: طرح راهبردیفصل 3: مشتریانفصل 4: محیط و رقبافصل 5: توانمندی‌هافصل 6: ساختارفصل 7: عملیاتفصل 8: نوآوریفصل 9: پیاده‌سازی تغییرفصل 10: تغییرفصل 11: اجرا و بی‌توجهی نسبی به راهبردفصل 12: نتیجه‌گیری

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی ، اعتماد ، تعهد احساسی ، تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert نرم افزار تصویر سازی و مستند سازی محصولات CATIA Composer R2020 Build

ادامه مطلب

close نرم افزار تصویر سازی و مستند سازی محصولات CATIA Composer R2020 Build

نرم افزار تصویر سازی و مستند سازی محصولات - CATIA Composer R2020 Build 7.7.0.101 x64 نرم افزار تصویر سازی و مستند سازی محصولات در بازار های رقابتی و رو به رشد امروز یکی از اساسی ترین مسائل پیش روی هر تولید کننده ای ارائه ی محصول خود و معرفی آن به مشتریان و خریداران است. اما از آن جایی که ممکن است مدت زمان تولید محصول بیش از حد انتظار به طول بیانجامد، بهترین روش، ارائه مستندات و تصاویر محصول به بازار ها پیش از تولید است تا از این طریق بتوان به بهترین نحو ممکن بازار را برای ورود محصول آماده کرد و مشتریان را به خرید آن ترقیب نمود.CATIA Composer نرم افزاری قدرتمند برای مستند سازی و تصویر سازی دو بعدی و سه بعدی محصولات است. با بهره گیری از این نرم افزار می توانید داده های CAD و طراحی های محصول را به صورت 2D و 3D شبیه سازی کنید و با استفاده از آن تمامی مراحل از جمله مونتاژ، نحوه عملکرد و ... را به صورت انیمیشن به مشتریان و خریداران ارائه دهید. به علاوه شما می توانید انواع مستندات و کاتالوگ ها را در فرمت های مختلف ساخته و جهت معرفی و یا بازاریابی محصولات از آن ها بهره ببرید. قابلیت های کلیدی نرم افزار CATIA Composer: - ایجاد تصاویر و مستندات از محصولات تولیدی- پشتیبانی از انواع داده ها و طرح های CAD- تهیه کاتالوگ‌ها و دستورالعمل های سه‌بعدی- استفاده برای ارائه و پیش نمایش محصول- ساخت انیمیشن از چگونگی عملکرد و ساخت محصول- تصویر سازی دو بعدی و سه بعدی محصولات- عملکرد سریع همراه با رابط کاربری آسان- ذخیره مستندات در فرمت های Microsoft Office ،PDF و HTML- و ...

more_vert فوتبال اعتماد به نفس دختران را افزایش می‌دهد

ادامه مطلب

closeفوتبال اعتماد به نفس دختران را افزایش می‌دهد

بررسی‌ها نشان داد که ورزش فوتبال توانایی دختران در حل مشکلات را افزایش و به آنها کمک می‌کند تا راحت‌تر با فشارهای خانوادگی و تحصیل کنار بیایند. 80 درصد زنان فوتبالیست معتقدند که این ورزش اعتماد به نفس آنها را بالا می‌برد.دخترانی که فوتبال بازی می‌کنند اعتماد به نفس بیشتری نسبت به دخترانی که ورزش‌های دیگر انجام می‌دهند دارند. بسیاری از دختران فوتبالیست‌ تیمی که در آن بازی می‌کنند را مانند خانواده‌ دوم خود می‌بینند. این مساله باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می‌شود و به آنها کمک می‌کند تا راحت‌تر با فشارها کنار بیایند. بررسی‌ها نشان داده است فوتبال بیش از ورزش‌های دیگر اعتماد به نفس دختران را افزایش می‌دهد. همچنین فوتبال بیشتر از ورزش‌هایی همچون تنیس به دختران احساس نشاط و انگیزه می‌دهد. برای انجام این مطالعات چهار هزار دختر جوان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که ورزش فوتبال توانایی دختران در حل مشکلات را افزایش و به آنها کمک می‌کند تا راحت‌تر با فشارهای خانوادگی و تحصیل کنار بیایند. 80 درصد زنان فوتبالیست معتقدند که این ورزش اعتماد به نفس آنها را بالا می‌برد. همچنین بررسی‌ها نشان داده است دخترانی که فوتبال بازی می‌کنند در مدرسه نمرات بهتری را کسب می‌کنند. 58 درصد دختران مورد بررسی اعلام کرده‌اند که فوتبال به آنها کمک کرده است تا اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.