جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تجربه، تجربه دینی، حس‌گرایی، احساس‌گرایی، تبیین مافوق طبیعی، علم حضوری، آلستون، وینرایت و ابن‌عربی پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی ادله معتقدان به حجیت تجربه دینی در اثبات متعلقش، محور مباحث مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. این ادله را در پنج دسته جداگانه بررسی کرده‌ایم: 1. استدلال از طریق همانندسازی تجربه دینی با تجربه‌های حسی؛ 2. استدلال از طریق اصل آسان‌باوری و گواهی؛ 3. استدلال از طریق استنتاج بهترین تبیین؛ 4. استدلال اصلاح‌شده گاتینگ؛ 5. استدلال از طریق علم حضوری دانستن تجربه دینی. همه این استدلال‌ها، از اشکالات خاصی رنج می‌برند که در ذیل هریک از آنها، تبیین و بررسی شده‌اند. با توجه به اشکالاتی که مطرح خواهد شد، حجیت عام تجربه دینی، را رد و حجیت خاص و محدودی برای آن نتیجه گرفته‌ایم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا

ادامه مطلب

closeمقاله نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا

مقاله علمی و پژوهشی " نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا " مقاله ای است در 21 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استدلال اخلاقی بر وجود خدا، نظریه ی فضیلت آدامز، استدلال از طریق بهترین تبیین، عینیّت ارزش های اخلاقی، برتری معطوف به خیر پرداخته شده است چکیده مقاله در قرون اخیر، انتقادات گسترده ی فلسفی که با پیشرفت های چشمگیر علمی همراه شده است، اتقان براهین سنتی اثبات وجود خدا را متزلزل نموده و زیر سوال برده است. از این رو خداباوران برای اثبات معقولیّت دیدگاه خود، به حوزه ها و عرصه های نوینی همچون اخلاق روی آوردند. یکی از استدلال  های اخلاقی معاصر بر وجود خدا، استدلال اخلاقی رابرت مری هیو آدامز است. آدامز با ابداع نظریه ی فضیلت، تبیینی نوین از ارزشهای اخلاقی ارائه می دهد که هم قابلیّت توجیه عینیّت ارزش های اخلاقی، به عنوان مؤلفه ی مهم معناداری اخلاق را دارد و هم صدق خداباوری را به عنوان بخشی مهم از آن تبیین، معرفی می کند. در این مقاله به توضیح و تبیین این نظریه پرداخته ایم و به تقریر استدلال بر آمده از این نظریه، که قرائن و دلایلی بر وجود خدا فراهم می آورد می پردازیم و سپس نقدهای وارد شده بر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال

ادامه مطلب

closeمقاله اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال

مقاله علمی و پژوهشی " اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال" مقاله ای است در 18 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فطرت، خداجویی فطری، توافق همگانی، برهان اجماع عام، برهان فطرت پرداخته شده است چکیده مقاله وجود یک حس مشترک در همه انسان‌ها در گستره تاریخ، ادیان توحیدی را بر آن داشته است که با اندیشه‌های عقلی، خداشناسی و خداجویی فطری را مستدل نمایند. این تلاش در غرب به برهان اجماع عام و در فضای اندیشه اسلامی به برهان فطرت مشهور است. این تحقیق بنیادی با روش تحلیلی ـ تطبیقی، در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است: آیا می توان ادعا نمود برهان اجماع عام و برهان فطرت تقریرهای متفاوت از یک استدلال به‌شمار می‌آیند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برهان اجماع عام چهره‌ای متفاوت ار برهان فطرت را به ذهن متبادر می‌سازد و در برخی از تقریرها با تکیه بر همگانی بودن (به جای فطری بودن)، با برهان فطرت رابطه عموم و خصوص من وجه می‌یابد. این دو استدلال در اموری مانند، شکل، تقریر، رویکرد و بهره‌گیری از عقل عمومی بشر به جای فطرت، متمایز هستند؛ اما در بسیاری موارد مانند بالقوه بودن امور فطری، استدلال از طریق ذات اضافه بودن گرایش خداجویی، عدم استقلال وتکیه بر براهین دیگر در اثبات وجود خداوند به یکدیگر شبیه می‌باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها" مقاله ای است در 26 صفحه و با 60 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ابن‌خزیمه، تشبیه، معناشناسی، صفات خبری، کتاب التوحید.پرداخته شده است چکیده مقاله دانشمندان مسلمان، در معناشناسی صفات خبری روش‌هایی از قبیل؛ تاویل، تشبیه، توقف و اثبات بلا کیف را مطرح کرده‌اند. ابن‌خزیمه فقیه و محدث بزرگ اهل سنت در کتاب التوحید، با استنادبه آیات و روایات به معنا‌‌شناسی صفات خبری پرداخته است. سؤال این است که روش معناشناسی، استدلال‌ و تحلیل‌های او چیست و با چه نقدهایی مواجه است؟ فرضیه ما این است که روش وی، بر پایه اصالت معنای ظاهری الفاظ بنا شده و استدلال‌های او ناسازگاری درونی دارد. با مطالعه و کاوش در کتاب ابن‌ خزیمه و پردازش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، این نتایج حاصل شد. ابن خزیمه با تکیه بر ظواهر الفاظ خدایی، انسان‌گونه به تصویر کشیده است. شیوه او با آیات، روایات و دلیل عقلی متعارض بوده و استد‌لال‌ و تحلیل‌ او ناشی از انگاره‌هایی غیرقابل توجیه می‌باشد. روش ابن‌خزیمه، مستمسک رهبران سلفی همچون ابن‌تیمیه و مستند گروه‌های وهابی قرار گرفته و روشن نمودن ناکارآمدی آن، می‌تواند در دفاع از توحید ناب، تاثیرگذار و مفید باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی استدلال تقدیرگرایی کلامی و پاسخ خداگرایی گشوده

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی استدلال تقدیرگرایی کلامی و پاسخ خداگرایی گشوده

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی استدلال تقدیرگرایی کلامی و پاسخ خداگرایی گشوده" مقاله ای است در 18 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استدلال، تقدیرگرایی کلامی، علم پیشین الهی،اختیار انسان و خداگرایی گشوده پرداخته شده است چکیده مقاله آسیب‌شناسی معرفت دینی ـ به‌معنای شناخت آفاتی که به درک و باور دینی زیان می‌رساند ـ از بحث‌های نوپایی است که البته می‌توان برخی نمودهای آن را از لابه‌لای آثار پیشینیان نیز استخراج نمود. علامه طباطبایی در قامت یک متفکر دینی با غور در منابع اسلام، ضمن شناخت آسیب‌های معرفت دینی، به مقابله با آنها پرداخته و از این رهگذر، شیوه‌های متفاوتی برای فهم صحیح دین ارائه نموده است. نوشتار حاضر ضمن برشمردن مهم‌ترین آسیب‌های معرفت دینی در دو بخش مبانی و روش‌های فهم دین، با تأکید بر آرای آن عالم ربانی، علاوه بر تحلیل نوع آسیب و آثار مخرب آن در معرفت دینی، راهکارهای ایشان را برای مقابله با این آسیب‌ها بررسی کرده است. در نگاه ایشان، راه برون‌رفت از آسیب‌هایی مانند نسبی‌گرایی، التقاط، بدعت، خرافه‌پرستی، عدم جامعیت، تفسیر به رأی و جداانگاری دین از زندگی فردی و اجتماعی، پرورش عقل قطعیِ جامع‌نگر و تمرکز آن بر قرآن است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مروری بر کتاب مواضع ما در ولایت و رهبری

ادامه مطلب

closeمروری بر کتاب مواضع ما در ولایت و رهبری

کتاب "مواضع ما در ولایت و رهبری" از مجموعه آثار ارزشمند دانشمند شهید دکتر محمدجواد باهنر از جمله کتاب‌های معرفی شده برای جشنواره فرهنگی خورشید کویر است. به گزارش ایرنا، کتاب مواضع ما در ولایت و رهبری نوشته دانشمند شهید دکتر محمدجواد باهنر در فصل نخست به موضوع مهم امامت و هدایت پرداخته است. موضوعاتی با عناوین شهید شاهد، امامت، هدایت و هدفداری کل جهان، انسان در محدوده هدایت، هدایت عام طبیعی، هدایت فطری، هدایت انبیا، نقش امامت، موالات مومنان، دو نوع موالات، ویژگی های امام (شامل آگاه ترین فرد نسبت به مکتب، بیشترین جهاد و فداکاری در راه خدا، الگوی مکتب، هوشیاری، تدبیر و شجاعت و مقبولیت عام) و سرانجام پاسخ به چند پرسش بخش های فصل اول کتاب مواضع ما در ولایت و رهبری را تشکیل می دهد. فصل دوم این کتاب با عنوان حدود امامت و ولایت مشتمل بر خلاصه بحث گذشته، خمیرمایه امت و امام، ولایت در امت، اهمیت امامت و رهبری، امام معصوم غایب و امام حاضر، نقش امامت و فقهای دین و پاسخ به یک پرسش است. دانشمند شهید دکتر محمدجواد باهنر در فصل سوم کتاب مواضع ما در ولایت و رهبری با عنوان مردم و مسئله ولایت و رهبری در بخش های وظیفه مردم در قبال امامت، دلیل اطاعت، بیعت مردم شرط رهبری، چرا اکثریت؟، جنبه شرعی ولایت فقیه در قانون اساسی، ارتباط ارکان و ارگان های نظام با ولایت فقیه، حق مردم در حکومت، وظیفه مردم در برابر تخلف احتمالی مسئولان، فرمان ها در حوزه اختیارات و پاسخ به چند پرسش پرداخته است. فصل چهارم و آخر این کتاب نیز با عنوان بحثی پیرامون معاد در بخش های دریافتی از بعد الهی انسان، دو نوع تکامل، یک نوع استدلال، نقش معاد در تکامل جهان، توجیه و تقریب به ذهن نه استدلال، استدلال اصلی و قطعی، سه نوع استدلال قرآن و معاد ادامه زندگی دنیا است. جشنواره فرهنگی «خورشید کویر» به مناسبت سالگرد شهادت دانشمند شهید محمدجواد باهنر ۱۲ شهریورماه در کرمان برگزار می شود. این جشنواره در قالب مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان و فرهنگیان و مسابقات فرهنگی ویژه دانش آموزان برگزار می شود. متقاضیان شرکت در جشنواره خورشید کویر تا دوم شهریورماه سال جاری به منظور نام نویسی زمان داشتند. این جشنواره با همکاری استانداری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش، صدا و سیما، دانشگاه شهید باهنر، حوزه هنری انقلاب اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار می شود.

more_vert مقاله بررسی انتقادی دیدگاه رؤیاانگارانه در تفسیر قرآن و وحی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی انتقادی دیدگاه رؤیاانگارانه در تفسیر قرآن و وحی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی انتقادی دیدگاه رؤیاانگارانه در تفسیر قرآن و وحی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رؤیا، رؤیای رسولانه، تجربه دینی، کلام محمد، سروش پرداخته شده است چکیده مقاله متفکران و الهی‌دانان در ادیان ابراهیمی درباره وحی نظرات یکسانی نداشته و گاهی تعارض جدی میان دیدگاه‌های آنان وجود دارد. برخی از وحی گزاره‌ای و عده‌ای از وحی غیرگزاره‌ای یاد می‌کنند. در بین متفکران اسلامی تا قبل از دوران معاصر و ظهور پاره‌ای از روشنفکران، اصل پدیده وحی و نقش قابلی پیامبر در دریافت وحی مورد وفاق بود. در چند دهه اخیر به تبع آشنایی برخی از روشنفکران با اندیشه‌های متفکران غربی مسئله وحی با رویکردی متفاوت از اندیشه متفکران اسلامی مطرح گردید. یکی از این دیدگاه‌ها که در چند سال اخیر در مجامع علمی سبب نقد و بررسی فراوان شده، دیدگاهی با عنوان رؤیاانگارانه بودن وحی است. صاحب این دیدگاه که خود دارای تطور فکری در مسئله وحی است، در دیدگاه اخیر خود قرآن را رؤیای پیامبر’ می‌داند و برای اثبات آن به شواهدی استدلال می‌کند. وی شواهد و استدلال‌هایی برای دیدگاه خود مطرح و از آنها دفاع می‌نماید. در این تحقیق با رویکرد توصیفی از نگره ایشان در مسئله یادشده اشاره، و به بیان مغالطات آشکار در استدلال‌های او خواهیم پرداخت. استفاده از مغالطه تعمیم، تمثیل، مقایسه، ابهام، حذف سیاق و ... در ادله و شواهد وی وجود دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تلاقی‌های منطق و اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله تلاقی‌های منطق و اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " تلاقی‌های منطق و اخلاق" مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  منطق؛ اخلاق؛ استدلال عملی و اخلاقی؛ مغالطۀ طبیبعی‌نگرانه؛ ضعف اراده پرداخته شده است چکیده مقاله در این جستار با اشاره به برخی قلمروهای تلاقی منطق و اخلاق، به مشکلات و راه‌حل‌ها و عرصه‌های جدید و بدیع پژوهش که ثمرۀ این تلاقی‌ها بوده، پرداخته می‌شود. از میان مباحث و مسائل بسیار، در این مجال، این چند مناقشۀ منطقی فلسفی را گزارش و بررسی می‌کنیم: شکاف «است ـ باید» (مسألۀ هیوم) و طرح برخی راه‌حل‌های طرح‌شده در مقابل آن و پارادکس‌های منطقِ تکلیف، اصل منطقی‌ـ‌اخلاقی «بایستن مستلزم توانستن است» و تحلیل منطقی آن، مغالطۀ طببیعی‌انگارانه (و در ذیل آن استدلال از راه پرسش گشوده)، مسائل و مناقشات ناظر به استدلال و قیاس عملی و اخلاقی (در قالب نقش اصول در استدلال اخلاقی و مسألۀ ضعف اراده). این مسائل و مناقشات در طی تاریخ فلسفۀ جدید، باعث ایجاد ادبیات و آثار و موضوعات جدید بسیاری در هر دو قلمرو منطق و اخلاق شده است؛ سیری که همچنان ادامه دارد. این‌ها مباحثی است که خود طرح‌کنندگان اولیه به آن‌ها التفات و توجه نداشته‌اند.    عنوان مقاله [English] Convergence of Logic and Ethics چکیده [English] This  article pointed out some scopes of convergence between logic and ethics to talk about new challenges and solutions which are the result of these convergences. Among the issues in the field, the outher tries to report and explore these philosophical and logical conflicts: the gap between "is" and "ought" (The problem of Hume) and also some solutions proposed to solve it and some other paradoxes of logic of duty, the moral logical principle that "ought requires the ability" and its logical analysis,  naturalistic fallacy (and also reasoning throughe open question),and  issues or conflicts concerning the practical and moral deduction (in the context of the role of  principles in moral reasoning and also the problem of weakness of moral will). These challenges and conflicts in the new history of philosophy have made a new literature and also many neoteric issues in realm of both logic and ethics which is continue nowadays as issues that their primary followers had not enough attention to them.    کلیدواژه‌ها [English] Logic, Ethics, is - ought, practical and ethical reasoning, naturalistic fallacy, weakness of will دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان" مقاله ای است در 24 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خلود، عذاب، رحمت، دوزخ، ابن‌عربی ، جاودانگی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از بحث‌های معادشناسی درباره کیفیت حیات اخروی، مسئله عذاب دوزخی است. ابن‌عربی بر این باور است که عذاب دوزخیان ابدی نیست. اگرچه قرآن بر جاودانگی عذاب دوزخی صراحت دارد و مفسران و حکما با دلایل عقلی و نقلی بر جاودانگی عذاب اهل جهنم استدلال کرده‌اند، محی‌الدین با تفسیر ویژه‌ای از متون دینی معتقد است ابدیتِ دوزخ ملازم با جاودانگی عذاب نیست. وی با تمسک به سبقت رحمت خدا بر غضب او، انس و عادت دوزخی به آتش، فقدان نص بر تعذیب ابدی دوزخی، حسن خلف وعید، بی‌نیازی خدا از کیفر و انتقام، غلبه فطرت توحیدی بر عذاب، روایتی که بیانگر روییدن گیاه در جهنم است و با تأویل آیات عذاب، درصدد اثبات ادعای خویش است. در این پژوهش با استدلال به آیات قرآن و دیدگاه‌های متکلمان و حکما بر ابدیتِ عذاب دوزخیان، پندار ابن‌عربی مبتنی بر گوارا شدن عذاب اهل دوزخ و موقتی بودن عذاب بررسی می‌شود.دانشجویان دوره دکترا وکارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل رابطه مشتق اصولی و نفی امامت ظالمان

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل رابطه مشتق اصولی و نفی امامت ظالمان

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل رابطه مشتق اصولی و نفی امامت ظالمان" مقاله ای است در 16 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث الظّالمین، مشتق، متلبّس، منقضی و امامت پرداخته شده است چکیده مقاله در روایات معتبری، امام معصوم با استناد به آیه شریفه «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»، امامت هر ظالمی را تا روز قیامت نفی می‌کنند؛ حتی کسانی که در گذشته، آلوده به بت‌پرستی بوده وسپس مسلمان شده‌اند نیز شایستگی رسیدن به مقام «امامت» را ندارند. این سخن امام درواقع کنایه‌ای است به خلافت خلیفه اول و دوم که پیش از اسلام آوردن، مدت مدیدی از عمر خویش را در بت‌پرستی سپری کردند. در مقابل، دانشمندان اهل‌سنت در مقام دفاع از خلافت خلفا بر این باورند که مشتق وضع شده برای خصوص متلبّس به مبدأ اشتقاق و استعمال آن در فرد منقضی، یک استعمال مجازی است. جالب آنکه اکثر اصولیان شیعه علاوه‌بر پذیرفتن استدلال امام×، بر‌آنند که مشتق تنها درخصوص متلبّس به مبدأ، حقیقت است. حال پرسش این است که چگونه می‌توان پذیرفت که مشتق وضع شده درخصوص متلبس به مبدأ، و ازسوی دیگر استدلال امام× به آیه شریفه را نیز قبول نمود. در این مقاله دیدگاه شش نفر از دانشمندان را در پاسخ به این پرسش مطرح نموده و در پایان دیدگاه برگزیده تبیین می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسۀ تحوّلات «برهان حدوث و قدم» در کلام متقدّم امامیه و اشاعره

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسۀ تحوّلات «برهان حدوث و قدم» در کلام متقدّم امامیه و اشاعره

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسۀ تحوّلات «برهان حدوث و قدم» در کلام متقدّم امامیه و اشاعره" مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  برهان حدوث و قدم، اثبات وجود خدا، کلام متقدّم امامیه، کلام اشعری، حدوث عالم پرداخته شده است چکیده مقاله برهان حدوث و قدم در کلام اسلامی همواره یکی از استدلال‌های اصلی و مهم برای اثبات وجود خداوند بوده است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعۀ تاریخی ـ تطبیقی تحوّلات حادث شده در نحوۀ تقریر برهان حدوث و قدم در کلام متقدّم امامیه و کلام اشاعره بررسی و مقایسه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که استدلال های متکلّمان امامی و اشعری برای اثبات حدوث عالم در قرن چهارم و پنجم هجری شاهد چند تحوّل اساسی بوده است. به همین نحو در باب اثبات ضرورت نیازمندی حادث به مُحدِث و علّت نیز دیدگاه های گوناگونی از سوی این متکلّمان ارائه شده است. درحالی‌که برخی از آنان این ضرورت را بدیهی می‌دانستند، برخی دیگر آن را غیر بدیهی قلمداد کرده، برای اثبات آن استدلالی از نوع قیاس غائب به شاهد ارائه کرده‌اند. در این زمینه، استفادۀ متکلّمان اشعری از انواع مختلف «برهان تخصیص» برای اثبات نیازمندی حادث به مُحدِث و عدم استناد متکلّمان امامی به این برهان تفاوتی شایان توجّه به‌شمار می‌آید.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی در علم الهی به جزئیات

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی در علم الهی به جزئیات

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی در علم الهی به جزئیات" مقاله ای است در 18 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علم الهی،علامه طباطبایی، ملاهادی سبزواری، بسیط‌الحقیقه و اطلاق ذاتی پرداخته شده است چکیده مقاله کیفیت علم الهی به جزئیات از دقیق‌ترین مسائل فلسفه اسلامی است. متکثّر و متغیر بودن مادیات سبب پیچیدگی بیشتر تبیین کیفیت علم الهی است. براساس نتایج این پژوهش، سبزواری در علم ذاتی خداوند از قاعده بسیط‌الحقیقه و در علم فعلی از اضافه اشراقی بهره برده و معتقد است که موجودات مادی، معلوم بالذات خداوند بوده و مادی بودن آنها مانع علم حضوری به آنها نیست، اما علامه طباطبایی در علم ذاتی خداوند، علاوه‌بر قاعده بسیط‌الحقیقه از طریق اطلاق ذاتی استدلال نموده و در علم فعلی بیان می‌کند که موجودات مادی، متعلق ادراک و معلوم بالذات قرار نمی‌گیرند و ملاک معلوم بودن را تجرد از ماده دانسته و معتقد است که خداوند به صور اشیاء علم دارد. بنابراین باوجود تفاوت در شیوه استدلال در تبیین علم ذاتی خداوند و اختلاف در چگونگی مدرَک واقع شدن مادیات در علم فعلی، در این پژوهش به روش مقایسه‌ای به تقریر و تحلیل آراء آنها پرداخته شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ریاضی مقدماتی

ادامه مطلب

closeکتاب ریاضی مقدماتی

کتاب ریاضی مقدماتی نوشتۀ غلامرضا صفایی صادق، برای رشته اقتصاد تهیه شده و شامل دو قسمت ریاضی پیش‌نیاز و عمومی و ریاضی کاربردی در اقتصاد است؛ البته قسمت نخست آن برای دیگر رشته‌ها نیز قابل استفاده است. در این کتاب با توجه به اصول برنامه‌ریزی و روانشناسی یادگیری ریاضی، برای درک بهتر مباحث از مثال‌های حل‌ شده استفاده گردیده است و در پایان هر درس تمرین‌هایی برای دانش‌پژوهان آورده شده که با حل آن‌ها توان خود را بیازمایند. در پایان چند فصل کتاب از تست‌های چهار‌گزینه‌ای استفاده شده است. هدف اصلی آموزش علم ریاضی ایجاد توانایی استدلال و حل مسئله است؛ بنابراین آشنایی با آن برای جوانان مستعد، متفکر و توانا یک ضرورت است. فراگیری ریاضیات علاوه بر کاربردهایش موجب تقویت قوه استدلال و ایجاد نظم فکری دانش‌پژوهان می‌شود و علاوه بر آن باعث بالا رفتن توانایی حل مسئله در برخورد بهتر با مشکلات زندگی واقعی خواهد شد. دانش‌پژوهان رشته علوم انسانی دارای توانایی لازم برای یادگیری ریاضی هستند و ریاضیات ارائه‌ شده برای آن‌ها باید در عین سادگی و روانی دارای استحکام، دقت و تناسب با نیاز تحصیلی آن‌ها باشد. در دنیای امروز، تمام علوم زنجیروار به هم مرتبط بوده و همچنان‌ که در ریاضیات، از ادبیات بهره می‌گیریم در رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، حقوق، پزشکی و هنر نیز حضور ریاضی دیده می‌شود. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اولدرس اول: تواندرس دوم: ریشه یک عدددرس سوم: مجموعه اعداد اولفصل دومدرس اول: عبارت‌های جبریدرس دوم: چند‌جمله‌ای‌هادرس سوم: ضرب و تقسیم چند‌جمله‌ای‌هافصل سومدرس اول: اتحادهای جبریدرس دوم: تجزیه چند‌جمله‌ای‌هادرس سوم: تعیین بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک و کوچک‌ترین مضرب مشترک دو چند‌جمله‌ایفصل چهارمدرس اول: عبارت‌های گویادرس دوم: گویا‌کردن مخرج کسرهافصل پنجمدرس اول: معادله و نامعادلهدرس دوم: معادله‌ی درجه دومدرس سوم: نامساوی‌هاتست‌های چهارگزینه‌ایفصل ششمدرس اول: محورهای مختصات قائمدرس دوم: معادله خط راستفصل هفتمدرس اول: تعیین علامت‌های درجهدرس دوم: تعیین علامت عبارت‌های درجه دوم

more_vert کتاب ریاضی عمومی (1)

ادامه مطلب

closeکتاب ریاضی عمومی (1)

در کتاب ریاضی عمومی (1) تالیف وحید صمدپور خلیفه محله، هدف ارائه مطالب ریاضی عمومی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی یا علوم کاربردی در سطح کاردانی و کارشناسی است. ریاضی عمومی معمولا از دغدغه‌های اصلی دانشجویان آموزش عالی است، لذا در کتاب ریاضی عمومی مطالب ریاضی عمومی به صورت مبسوط برای طیفی از دانشجویان که در صدد پر کردن خلأهای ناشی از آموزش‌های نامنظم هستند، ارائه شده است. نکات مهم کتاب ریاضی عمومی با عبارت "به یاد داشته باشیم که" ارئه شده است تا اهمیت مطالب به خواننده القا شود. مطالب این کتاب برای یک ترم تحصیلی است. به هر حال کتاب از این قابلیت برخوردار است که با حفظ پیوستگی مطالب، به آسانی برای دوره‌های مختلف کاردانی و کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. در بخشی از کتاب ریاضی عمومی می‌خوانیم: زبان ریاضیات امروز، زبان مجموعه‌هاست. مجموعه، رابطه و تابع از مفاهیم و ابزارهای بنیادی در سراسر ریاضیات و کاربردهای آن است. بدون این ابزار یارای درست، منطقی و بدون جدل برای بیان یافته‌هایمان وجود نخواهد داشت! نظریه مجموعه‌ها، زیر بنای ریاضیات جدید است. تعریف‌های دقیق جمیع مفاهیم ریاضی، مبتنی بر نظریه مجموعه‌هاست. از این که بگذریم، روش‌های استنتاج ریاضی، با ترکیبی از استدلال‌های منطقی و نظریه مجموعه‌ها تنظیم شده‌اند. زبان نظریه مجموعه‌ها، زبان مشترکی است که ریاضی‌دانان منطقی در سراسر دنیا با آن صحبت کرده و آن را درک می‌کنند. چنان که اگر کسی بخواهد پیشرفتی در ریاضیات عالی با کاربردهای عملی آن داشته باشد، باید نخست با مفاهیم اساسی و نتایج نظریه مجموعه‌ها و زبانی که در آن بیان شده‌اند، آشنا شود. موسس نظریه مجموعه‌ها جرج کانتور است. زمانی که کانتور مفاهیم و استدلال‌های جدید و متهورانه خود را منتشر کرد، اهمیت آن‌ها تنها توسط تعداد کمی از ریاضی‌دانان بزرگ درک شد؛ اما این نظریه در توسیع‌های آتی‌اش، تقریبا در تمام شاخه‌های ریاضیات نفوذ و تاثیری عمیق بر گسترش آن‌ها داشت. بطوری که حتی باعث تغییر نظریه‌های تثبیت شده گردید. از این‌ها مهم‌تر، نظریه مجموعه‌ها نیرویی متحد کننده بدست داد که به تمام شاخه‌های ریاضیات مبنای مشترک و مفاهیم آن‌ها، وضوح و دقتی تازه بخشیده است. فهرست مطالبفصل اول: آشنایی با نظریه مجموعه‌هافصل دوم: رابطه و تابعفصل سوم: حد و پیوستگیفصل چهارم: مشتق و کاربردهای آنفصل پنجم: انتگرال و کاربردهای آن

more_vert کتاب روایت شطح

ادامه مطلب

closeکتاب روایت شطح

احمد عزیزی در کتاب روایت شطح (شطح جدید)، آرای فلسفی و عقاید عرفا را با بیانی شطح‎ گونه آورده است‎. متن این کتاب در برخی قسمت‎ها بسیار ادبی‎، گاهی بسیار کنایه‎ آمیز و گاهی جدی است. در بخشی از کتاب روایت شطح می‌خوانیم: من حاضرم ساعت‌ها درباره این حقیقت با سایه‌ها صحبت کنم. جهان را مى‌شود در یک دسته گل سرخ به آغوش گرفت. مى‌شود روى پوست درختى دست کشید و ابدیت را مکاشفه کرد. مى‌توان بر شانه‌هاى شفع بالا رفت، از میان شاخه‌هاى متبرکِ وتر به باغ باران خورده سپیده دم عروج کرد. مثل کبوترى بر بال آگاهى نشست و مثل نیلوفرى در آب‌هاىِ جهان پرواز کرد. چه کسى مى‌گوید جذر و مدِّ گیاهان اتفاقى است؟ نمى‌توان به اعماق سنگ‌ها سفر کرد؟ این معرفت پوپرى است که براى همه چیز یک دیکشنرى زیر بغل دارد. دیکشنرى مجهولى که معادل هر کلمه‌اش یک علامت تعجب فلسفى و زیر هر صفحه‌اش، آهنگِ هیچى ملایم به گوش مى‌رسد. معرفت پوپرى، معرفتِ بى‌معرفتى است. یعنى ما منتظر هیچ ابدیّت و معطل هیچ ایستگاه تاریخى عظیمى نباشیم و این معرفت انکار و انکارِ معرفت است. معرفت مثل مخمل نوازش بدست مى‌آید. معرفت سینه جوشان سماور است با سینى چاى تبسم. معرفت، حسى است که با مشاهده یک شاخه شکوفه در ما آتش مى‌گیرد و ما را از پوتین‌هاى خیسمان به کوچه‌هاى بارانى و مه آلودِ کودکى مى‌برد. جهان مثل آفتابگردانى خندان در آینه خورشیدىِ خداوند، لبخند مى‌زند و سنجاقک‌ها و فرشتگان و پیچک‌ها با یکدیگر دم گرفته‌اند و ترانه توحید مى‌خوانند. من بر خلاف پوپر با قاطعیت مى‌گویم که هستم و با تمام وجود به عشق تعلق دارم. من حتى یک قدم جلوتر مى‌گذارم تا به خداوند برسم و فریاد بزنم همین الآن نسیم نَفَس نازکِ دوست از چَمنِ سبز سجاده‌ها مى‌آید. پس دم به دم برگ‌هاى داودى درود بفرستیم و کنار شاخه گل محمدى به پروردگار زیبا و مهربان خویش خیره شویم که براى ما خورشید را افروخته است. اما شما در سوراخ‌هاى سیاه استدلال خزیده‌اید و با نیزه‌هاى زهرآلود منطق مدرنتان ما را به میان طبالان میان تهى تمدن، سیرکداران بت‌ها و بندبازان شعبده ماشینى فرا مى‌خوانید. به زیر پروژکتورهاىِ قوى استدلال که با برق چرت بادیه‌نشینان و علم زدگان کار مى‌کند در محاصره آدم‌هاى آهنین! ما را به بحث پیرامون شبنم و عشق و لایحه قانونى حیات آبزیان فرا مى‌خوانید. شاید اولین باریست که من دارم شوخى شوخى همه چیز را جدى مى‌گیرم و براى آدرس مشخص نامه مى‌نویسم، زیرا اغلب نامه‌هاى من بى‌مقصد و بیشتر کبوترانِ مطلبم، بى پشت‌بام‌اند.

more_vert کتاب سیره اهل بیت در جذب مخالفان

ادامه مطلب

closeکتاب سیره اهل بیت در جذب مخالفان

کتاب سیره اهل بیت علیم‌السلام در جذب مخالفان، تألیف سید محسن مهدی زیدی است. اهل‌بیت علیهم‌السلام به عنوان تجسم عینی تعالیم اسلام در هدایت انسان‌ها به سوی نور، موفقیت‌های بزرگی داشتند. آنان در بسیاری موارد از کسانی که دشمنی ریشه‌داری با اسلام داشتند، دوستان فداکار و جان نثار اسلام ساختند. قلم‌فرسایی و سخن گفتن دربارۀ شخصیت‌های عظیمی که همۀ جهان در مقابل عظمت آنان حقیر و کوچک می‌نماید و بلکه همۀ جلال و شکوه جهان، بدان جهت است که چنین گوهرهایی را در صدف خویش دربرگرفته است، آسان نمی‌نماید. نشان دادن ابعاد مختلف شخصیت انسان‌هایی که جامع همۀ فضایل و زیبایی‌ها و مبرا و منزه از همۀ نقایص و زشتی‌ها هستند، کاری بس مشکل و یا محال است. اگر پی بردن به کمال مطلق و جمال محض وجود نامتناهی باری تعالی آسان بود، این نیز ممکن می‌نمود، زیرا اهل‌بیت علیهم‌السلام آیینۀ جمال و جلال خداوند متعال هستند. سخن گفتن از اهل‌بیت علیهم السلام به دلیل حق‌مداری و حقانیت آنان آسان، اما درک حقیقت آنان بسیار دشوار است. سید محسن مهدی زیدی در کتاب سیره اهل بیت علیم‌السلام در جذب مخالفان اشاره دارد اهل‌بیت علیهم‌السلام که تجسم عینی تعالیم اسلام هستند، در هدایت انسان‌ها به سوی نور، موفقیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند. آنان در بسیاری موارد از کسانی که دشمنی عمیق با اسلام داشتند، یاران فداکار و جان‌نثار اسلام ساختند. در این تحقیق، بخشی از عملکرد اهل‌بیت علیهم‌السلام که در جذب مخالفان مؤثر بوده،‌ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این کتاب، این فرضیه‌ها به اثبات می رسند:- اهل‌بیت علیهم السلام در جذب مخالفانی که عنادی با حق نداشتند، موفق و پیروز بودند.- اهل‌بیت علیهم السلام در شرایط مختلف، شیوه‌های خاصی در جذب مخالفان داشتند و در هر شیوه موفق بودند. فهرست مطالبمقدمه1. سیره2. اهل‌بیت علیهم السلام3. مخالفان4. اصول ثابت و متغیر در سیرهالف) اصول ثابتب) اصول متغیر5. اخلاق1. نقش اخلاق اهل‌بیت علیهم السلام در جذب مخالفان1. عفو و گذشتالف) عفو دعثور بن حارثب) عفو عکرمهج) آزاد ساختن ثمامة بن اُثالد) عفو عمومی مشرکان مکه2. ایثار و فداکاریایثار در حق فقیر و ایمان آوردن شمعون یهودی3. حلم و بردباریالف) حلم امام حسین علیه السلام و سپاه یزیدب) عفو امام سجاد علیه السلام و هدایت یک مخالفج) حلم امام باقر علیه السلام و ایمان آوردن یک نصرانید) ادب امام باقر علیه السلام و هدایت یک مرد شامیه‌) بردباری امام حسن علیه السلام و هدایت مرد شامی4. عدالت و انصافالف) داوری علی علیه السلام و ایمان آوردن عمیر بن وائل ثقفیب) عدالت‌طلبی علی علیه السلام و ایمان آوردن یک یهودی5. شجاعت و توانمندیالف) اسلام آوردن هبّار پس از مشاهدهْ قدرت اسلامب) ایمان آوردن کندی و گروه مشرکان6. بذل و بخشش (احسان)الف) احسان پیامبر (ص) و ایمان آوردن ابوالعاصب) احسان علی علیه السلام و ایمان آوردن مشرکج) ایمان آوردن زن و شوهر یهودید) ایمان آوردن یک طبیب مروانیه‌) آزادی غلام نصرانی و ایمان آوردن او7. رعایت کرامت انسان‌هاالف) ایمان آوردن بُرَیده و هفتاد نفر از همراهانشب) تکریم پادشاه و ایمان آوردن اوج) رفتار پیامبر (ص) در هدایت تاجر نصرانید) تکریم کافر ذمی و ایمان آوردن اوه‌) تکریم امام حسین علیه السلام و جذب شدن زُهیر8. وفای به عهدالف) مسلمان شدن یهودیب) ایمان آوردن عده زیادی از مشرکان2. نقش علم و آگاهی اهل‌بیت علیهم السلام در جذب مخالفان1. سخنرانی‌ها و خطبه‌هاالف) خطبه امام حسین علیه السلام در مکهب) خطبه امام حسین علیه السلام با لشکر حرّج) خطبه امام علیه السلام بعد از نماز عصرد) خطبه امام حسین علیه السلام در مقام «البیضه» خطاب به اصحاب حرّه‌) احتجاج امام حسین علیه السلامو) خطبه‌های امام حسین علیه السلام در روز عاشورایکم) هدایت یافتن ضرغامة بن مالک تغلبیدوم) هدایت یافتن عبدالرحمن و پدرشسوم) هدایت یافتن عبدالله بن بشر خثعمیچهارم) حرّ بن یزید ریاحی و غلامشپنجم) عمر بن ضبیعة بن قیس تیمیششم) قاسم بن حبیب بن ابی بشر ازدیهفتم) موقع بن ثمامة اسدی صیداویهشتم) نعمان بن عمرو ازدی راسبینهم) یزید بن زیاد بن مهاصر ابوشعشاع کندیدهم) 3 نفر از یزیدیان در شب عاشورایازدهم) سی نفر از یزیدیان در روز عاشورادوازدهم) ابوالحتوف و برادرش سعد در عصر عاشوراسیزدهم) بکر بن حیّ تیمیچهاردهم) جوین بن مالک بن قیس و همراهانشپانزدهم) حارث بن امرء القیس کندیشانزدهم) حلاس بن عمرو ازدی و برادرشهفدهم) زهیر بن سلیم اَزدی2. موفقیت در مناظراتالف) مناظره پیامبر اکرم (ص) و ایمان آوردن مشرکانب) مناظره امام باقر علیه السلام و مسلمان شدن مرد کیسانیج) مناظره امام باقر علیه السلام و مستبصر شدن ناصبید) مناظره امام صادق علیه السلام و استبصار هشام جهمیه‌) مناظره امام صادق علیه السلام و ایمان آوردن زندیق مصریو) مناظره امام موسی کاظم علیه السلام با راهبهْ مسیحیز) مناظره امام کاظم علیه السلام با مرد راهب3. پاسخ به پرسش‌های علمی و دینیالف) پاسخ‌های پیامبر (ص) و ایمان آوردن چهل نفر از یهودیانب) پاسخ‌های پیامبر اکرم (ص) و ایمان آوردن اعرابیج) پاسخ‌های پیامبر اکرم (ص) و ایمان آوردن نعثل یهودید) پاسخ‌های پیامبر (ص) و ایمان آوردن مرد یهودیه‌) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام و ایمان آوردن سه نفر از علمای یهودو) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام و ایمان آوردن یک یهودیز) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام و ایمان آوردن یکی از اَحبار یهودح) پاسخ‌های امیر مؤمنان علیه السلام و ایمان آوردن صدها یهودیط) پاسخ‌های امیر مؤمنان علیه السلام و ایمان آوردن اُسقف نجرانیی) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام و ایمان آوردن رأس الجالوتک) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام و ایمان آوردن یک مرد یهودیل) پاسخ‌های امام حسن علیه السلام و ایمان آوردن صالح یهودی و هفتاد نفرم) پاسخ‌های امام حسن مجتبی علیه السلام و ایمان آوردن مرد شامین) پاسخ‌های امام باقر علیه السلام و ایمان آوردن ابرش کلبیس) پاسخ‌های امام باقر علیه السلام و اسلام آوردن شیخ دیرانی و همراهانشع) پاسخ‌های امام باقر علیه السلام و ایمان آوردن یکی از خوارجف) پاسخ‌های امام کاظم علیه السلام و ایمان آوردن گروهی از یهودص) پاسخ‌های امام کاظم علیه السلام و ایمان آوردن یک نصرانیق) پاسخ‌های امام کاظم علیه السلام و ایمان آوردن یک راهب و همراهانشر) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام و هدایت یافتن یک واقفی مذهبش) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام و هدایت یافتن افرادی از زبان‌ها و مذاهب مختلف ت) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام و هدایت یافتن سؤال کنندهث) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام و ایمان آوردن عمران صابی4. استدلال‌های منطقی و قرآنیالف) استدلال‌های پیامبر اکرم (ص) و ایمان آوردن شش نفر از خزرجیانب) استدلال‌های پیامبر اکرم (ص) و ایمان آوردن دوازده نفر از اهل یثربج) استدلال‌های پیامبر اکرم (ص) و ایمان آوردن تن از اوس و خزرجد) استدلال‌های امام سجاد علیه السلام و هدایت یافتن شیخ شامیه‌) استدلال‌های امام‌رضا علیه السلام و هدایت یافتن یکی از خوارجو) استدلال‌های امام رضا علیه السلام و ایمان آوردن کنیز رومی و یک مرد سندی نصرانی بر امامت ایشان 3. نقش قدرت و توانایی سیاسی و اجتماعی در جذب مخالفان1. تسلیم شدن اهل مکه2. تسلیم شدن اهل طائف3. تسلیم شدن اهل یمنجمع‌بندی و نتیجه‌گیری مباحثفهرست منابع

more_vert آموزش موسیقی

ادامه مطلب

closeآموزش موسیقی

قابل توجه والدینی که با شروع فصل تابستان قصد ثبت نام فرزندانشان در کلاس ها را دارند!! موسیقی را فراموش نکنید... 

more_vert کتاب پلورالیسم دینی و قرآن

ادامه مطلب

closeکتاب پلورالیسم دینی و قرآن

کتاب پلورالیسم دینی و قرآن اثر موسی ابراهیمی به بررسی دیدگاه خاص قرآن در مورد مفهوم پلورالیسم دینی یا تکثرگرایی در عرصه دین و مذهب و عقاید دینی پرداخته است. در این نوشتار تفسیر قرآن در مورد نجات‌ بخشی و حقانیت ادیان مختلف بیان شده و از منظر فلسفه دین و کلام جدید به تحلیل دیدگاه قرآن کریم در مورد پلورالیسم دینی پرداخته شده و برخی از شبهات و پرسش‌ها در این عرصه پاسخ داده شده است. موسی ابراهیمی ابتدا به رویکردهای مختلف درباره تعدد ادیان مانند دیدگاه‌های مبتنی بر شمول‌گرایی، انحصارگرایی و پلورالیستی اشاره کرده و وجه جمع این دیدگاه‌ها را از منظری قرآنی تبیین نموده است. در ادامه نگارنده ادله قرآنی طرفداران پلورالیسم دینی را مورد نقد و ارزیابی قرار داده و وحدانیت دین و آیین حق و مصداق صراط مستقیم در قرآن را نیز که همواره به صورت مفرد در قرآن ذکر شده است را شرح داده است. دین و مباحث مربوط به آن حقیقتی است که بر تمام ابعاد زندگی بشر سایه افکنده و حضور خود را در همه جا آشکار نموده است. «پلورالیسم دینی» به معنای تکثرگرایی دینی و به رسمیت شناختن همه ادیان است، و مراد از به رسمیت شناختن ادیان مختلف، به رسمیت شناختن حقانیت و نجات بخشی آن‌ها است. در حقیقت، پلورالیسم دینی پاسخی به این سؤالات است که: ادیان مختلف چه بهره ای از حقیقت دارند؟ آیا همه ادیان حقند، یا یک دین حق وجود دارد؟ و آیا می‌توان پیروان ادیان مختلف را اهل نجات دانست؟ پاسخ‌های دیگر این سؤالات انحصارگرایی و شمول گرایی است. در سال‌های اخیر، عده ای نظریه پلورالیسم را پذیرفته و به تبلیغ و ترویج آن پرداخته‌اند. اینان علاوه بر استدلال‌های عقلی و تجربی، به آیات قرآن کریم نیز متوسل شده و از آیات متشابه، به نفع خود استفاده کرده‌اند. در بخشی از کتاب پلورالیسم دینی و قرآن می‌خوانیم: از مباحث پیشین دانسته شد که در اثبات پلورالیسم، به صفت هادی بودن خداوند تمسک شده و هادی بودن خداوند، مستلزم هدایت‌مندی همه یا اکثریت قاطع مردم دانسته شده است. سؤال ما این است که چطور از صفت هادی خداوند چنین استفاده می‌شود؟ آیا هادی بودن خداوند مستلزم این است که همه مردم را خواسته یا ناخواسته به صراط مستقیم هدایت کند و افکار و اعمالشان را با حقیقت همسان سازد؟ اگر چنین باشد، پس فرق بین انسان، جماد و نبات در چیست؟ پس مسئله آزادی و اختیار انسان چه می‌شود؟ بر این اساس، این مبنای پلورالیسم نیز نمی‌تواند این ادعا را ثابت کند؛ زیرا به نظر می‌رسد مغالطه اشتراک لفظی صورت گرفته است که این برهان را ناکام می‌کند؛ زیرا واژه «هدایت» از الفاظی است که دارای دو معنای متفاوت است: هدایت تکوینی و هدایت تشریعی، که هر کدام دارای مفهوم ویژه‌ای بوده و از یکدیگر متمایزند.هدایت تکوینی خداوند در رابطه با موجودات، به اصل وجود آن‌ها بازمی‌گردد. این هدایت مساوی است با مهتدی شدن؛ یعنی همان لحظه که هدایت صورت بپذیرد، ایصال الی المطلوب، (هدایت پذیرفتن) صورت خواهد گرفت. پس این هدایت به امور غیرمختار تعلق دارد. برای نمونه، رشد طبیعی موجودات از سنخ هدایت تکوینی است.اما هدایت تشریعی، هدایتی است که خداوند از طریق پیامبران بر مردم نازل می‌کند. هدایت تشریعی در جایی است که امکان سرپیچی از آن وجود داشته باشد؛ مانند رفتار اختیاری انسان‌ها. اگر انسان‌ها بخواهند این هدایت (تشریعی) شامل آن‌ها بشود، باید با حسن اختیار خود به تمام دستورات الهی که توسط پیامبران آورده شده عمل کنند، ولی در عین حال می‌تواند از آن متابعت نکند.در مورد هادی بودن خداوند نیز قضیه همین‌گونه است. خداوند با فرستادن رسولان، انسان‌ها را به سوی حق و صواب راهنمایی کرده است؛ حال این انسان‌ها هستند که می‌توانند دعوت هادیان را اجابت کنند و به سوی کمال بروند یا از آن‌ها پیروی نکنند. پس در هدایت تشریعی همان‌طور که هدایت‌گری لازم است، هدایت‌پذیری نیز لازم است. فهرست مطالبمقدمه‌1. پلورالیسم2. دیندین در تعریف برخی دانشمندان مسلمان3. اسلام4. حق5. اهل کتاب6. نجات1: بیان رویکردهای مختلف درباره تعدد ادیان1. انحصارگراییالف) ادله انحصارگراییب) نقد انحصارگرایی مسیحیت2. شمول‌گرایینقد شمول‌گرایی3. پلورالیسم دینیالف) معنای لغوی واصطلاحی پلورالیسم دینیب) خاستگاه پلورالیسم دینیج) اقسام پلورالیسم دینی4. تبیین محل نزاع5. روش بحث در این رسالهالف) روش بُرون دینیب) روش درون دینیخلاصه فصل2: پلورالیسم دینی از منظر قرآن1. پلورالیسم حقانیت از منظر قرآنالف) تعریف حقب) مفهوم دینج) دین در قرآند) دین حق از منظر قرآنه‌) جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام (ص)و) حقانیت دین اسلام2. پلورالیسم نجات از منظر قرآنالف) معنای نجاتب) رابطه دنیا وآخرتج) قلمرو نجات3. پلورالیسم رفتاری از منظر قرآنالف) عدم اکراه در پذیرش دینب) دعوت به گفت‌وگوی منطقیج) دعوت به مدارا و نیکو‌کارید) معیار زندگی مسالمت‌آمیزه‌) رفتار پیشوایان اسلام با غیر مسلمانانو) اظهارات پاپ و پاسخ آناقسام جهادفلسفه جهادخلاصه فصل3: ادله قرآنی طرفداران پلورالیسم دینی و نقد آناستدلال اوّل: اراده الهی1. استناد به آیه 48 سوره مائدهتحلیل و بررسیالف) اراده خداوند بر آزادی انسانب) وحدت دین و کثرت شریعتج) حاکمیت قرآن برکتاب‌های قبلید) فضیلت و هیمنه پیامبر اسلام (ص)2. استناد به آیه 8 سوره شوریتحلیل و بررسیالف) خواست الهیب) مربوط به معاد3. استناد به آیه 118 سوره هودتحلیل و بررسیالف) اراده خداوند بر آزادی انساننقدی بر نظریه قراملکیب) اشاره به معاد4. استناد به آیه 148 سوره بقرهتحلیل و بررسیالف) مسئله قبلهب) اختلاف شریعتتأملی در مفهوم فاستبقوا الخیراتتحلیل و بررسی5. استناد به سوره کافرون و تعدد ادیانتحلیل و بررسیالف) شان نزولب) دلالت سورهاستدلال دوّم: صراط مستقیمبیان استدلالتحلیل و بررسیالف) معانی صراطب) اقسام صراطج) تصویر صراط مستقیم در قرآند) صراط مستقیم و سُبل انحرافیه‌) صراط مستقیم و سُبل الهیو) فرق صراط و سبیلز) نکره بودن کلمه صراطح) صراط‌های غیرمستقیمط) مصادیق صراط در آیاتی) دسته‌بندی آیات صراط مستقیماستدلال سوّم: مسلمان بودن پیروان ادیان توحیدیتحلیل و بررسی1. معنای اسلامالف) اسلام به معنای تسلیم تکوینیب) اسلام به معنای خضوع در برابر خداوندج) اسلام به معنای خاص2. لازمه تسلیم بودن ایمان به همه پیامبراناستدلال چهارم: هدایت عامّه خداوندتحلیل و بررسیتفاوت هدایت‌پذیری انسان با غیرانسانخلاصه فصل4: ادله قرآنی طرفداران پلورالیسم نجات و نقد آناستدلال اوّل: معیار رستگاری1. استناد به آیات 62 سوره بقره و 69 سوره مائدهتحلیل و بررسیالف) انتساب به عناوین، معیار نیستب) معنای ایمان به خداج) معنای عمل صالح2. استناد به آیه 112 سوره بقرهتحلیل و بررسی3. استناد به آیه 64 آل عمرانتحلیل و بررسی4. استناد به آیه 13 حجراتتحلیل و بررسیاستدلال دوّم: پاداش اهل کتاب1. استناد به آیات 113و 114 آل عمرانتحلیل و ارزیابی2. استناد به آیه 199 آل عمرانالف) شان نزولب) مؤمنان اهل کتاب، گرویدگان به اسلام3. استناد به آیه 66 سوره مائدهتحلیل و بررسی4. استناد به آیات 82 الی 84 سوره مائدهتحلیل و بررسیخلاصه فصلخاتمهجمع‌بندی مطالبکتابنامهنشریات

more_vert کتاب حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی

ادامه مطلب

closeکتاب حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی

کتاب حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی نوشته سید جواد ورعی، مجموعه مقالاتی است که به مناسبت‌های مختلف در همایش‌ها و نشست‌های علمی، نشریات پژوهشی و تخصصی، یا فضای مجازی منتشر شده و در قالب 9 فصل به بررسی حقوق شهروندان در نظام اسلامی پرداخته است. مقاله نخست نگاهی اجمالی به دو مفهوم مشهور «حق‌الناس» و «حق‌الله» در ادبیات دینی، مشخصات هر کدام و نسبت میان آن دو از نقطه نظر فقهی دارد. و در بخشی از مقاله دوم، «حقوق شهروندی» در سیره‌ی رسول خدا (ص) و ائمه هدی (ع) را بررسی می‌کند که در «همایش حقوق شهروندی در ایران 1404» به عنوان «مقاله برگزیده» ارائه شده است. در فرهنگ اسلامی مردم در برابر حاکمان حق سوال، انتقاد، اعتراض و حتی شکایت دارند. و متقابلا دولت‌مردان «مسئول و مکلف به پاسخگویی»‌ هستند. زمانی که معصومین نیز خود را مقیّد بدانند که به سوالات، انتقادات و اعتراض‌ها و حتی شکایات مردم پاسخگو باشند و خود را بالاتر از سوال و اعتراض و شکایت ندانند، حاکمان غیر معصوم هم به همین صورت چنین وظیفه و مسئولیتی دارند. در گفتار معصومان هیچوقت «پاسخگویی» در برابر خداوند «رفع کننده مسئولیت پاسخگویی» در برابر مردم نخواهد بود. سید جواد ورعی، فارغ‌التحصیل الهیات از دانشگاه تهران بوده است و سردبیری مجله «حکومت اسلامی» (ارگان رسمی مجلس خبرگان رهبری) را در سابقه علمی خود را داراست. در بخشی از متن کتاب حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی می‌خوانیم: در رژیم گذشته یکی از دلایل توجیهی کارگزاران حکومتی در نهادهای مختلف برای اعمال و رفتاهای خود این بود که ما مأموریم و ناچاریم به دستور مافوق عمل کنیم. این استدلال در نهادهای نظامی بیش از نهادهای دیگر رایج بود. جمله معروف «المأمور معذور» از همین استدلال برخاسته است. پرسش این نوشته آن است که «المأمور معذور» در منطق اسلامی پایه و اساسی دارد یا نه؟ اگر کسی کمترین آشنایی با موازین اسلامی و معارف دینی داشته باشد، می‌داند که این شعار هیچ پایه و اساسی ندارد. در این مکتب هر کسی مسئول اعمال و رفتار خویش است. کسی نمی‌تواند به بهانه‌ی آنکه من دستور مافوق را اجرا کردم، از خود رفع مسئولیت کند. آیات و روایات متعددی وجود دارد که این حقیقت را اثبات می‌کند. قرآن کریم از زبان اهل جهنم نقل می‌کند که وقتی آنان را بازخواست می‌کنند و از اعمال و رفتارشان می‌پرسند، می‌گویند: «ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا» پروردگارا! ما از رؤسا و بزرگانمان پیروی کرده و در نتیجه راه را گم کردیم. اما این استدلال از جانب آنان پذیرفته نمی‌شود، بلکه به خاطر گمراهی و اعمال و رفتار نادرستشان که از روی اراده و اختیار انجام داده‌اند، گرفتار عذاب الهی می‌شوند. بر همین اساس بود که امیرمؤمنان علی (ع) در خطبه معروف به «قاصعه»، مردم را از پیروی رؤسا و بزرگانی که گرفتار کبر و غرور شده و بر اصل و حسب خود فخر کرده و نژاد خود را برتر پنداشتند و... برحذر می‌داشت. فهرست مطالب پیشگفتارحق‌الناسحقوق شهروندی درسیره‌ی معصومانحق «انتخاب و تعیین سرنوشت» در قرآنحق «اعتراض و انقلاب» در دولت جائرمبنای قیام حسینیامام خمینی و حق «تعیین سرنوشت»حقوق‌شهروندی در فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینیرعایت حقوق شهروندی؛ حدِّ اختیارات حکومتمسؤولیت «آمر» و «مأمور»آیا «قصد خیر» رافع مسؤولیت است؟فهرست منابع

more_vert مقاله حقوق بشر در حقوق خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله حقوق بشر در حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " حقوق بشر در حقوق خصوصی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق بشر؛ حقوق خصوصی؛ کرامت انسانی؛ آزادی اراده؛ نظم عمومی پرداخته شده است چکیده مقاله   نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه‌ها از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند اما می­توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می‌توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق‌های غیر­قابل اسقاط بهره­گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه‌ها و زمینه­های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته­است. عنوان مقاله [English] Human Rights in Private Law چکیده [English] The influence of human rights in private law or in other word constitutionalization of private law is relatively a new debate in legal reasoning that constitute the subject of this research. Applying human rights in private law depends on context, legislator and judge, and reasoning method. The reaction of different legal systems in this matter is not the same. Direct application, indirect application, judicial application, and non-application is brief of these reactions. Legal system of Iran is capable for direct application of human rights in private law. Although the courts do not use this capacity. Due to distributive justice and for modification of freedom of contract principle, we can apply the human rights and fundamental rights capacity. The human dignity is the concept that enforceable in evaluation of contractual terms and unwaivable [S1] rights so that infringe of human right can be regarded as opposite of public policy. In this research the methods and contexts of constitutionalization of private law has been examined کلیدواژه‌ها [English] Human Rights, Private law, Human dignity, Freedom of will, public policy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .