جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تجربه، تجربه دینی، حس‌گرایی، احساس‌گرایی، تبیین مافوق طبیعی، علم حضوری، آلستون، وینرایت و ابن‌عربی پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی ادله معتقدان به حجیت تجربه دینی در اثبات متعلقش، محور مباحث مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. این ادله را در پنج دسته جداگانه بررسی کرده‌ایم: 1. استدلال از طریق همانندسازی تجربه دینی با تجربه‌های حسی؛ 2. استدلال از طریق اصل آسان‌باوری و گواهی؛ 3. استدلال از طریق استنتاج بهترین تبیین؛ 4. استدلال اصلاح‌شده گاتینگ؛ 5. استدلال از طریق علم حضوری دانستن تجربه دینی. همه این استدلال‌ها، از اشکالات خاصی رنج می‌برند که در ذیل هریک از آنها، تبیین و بررسی شده‌اند. با توجه به اشکالاتی که مطرح خواهد شد، حجیت عام تجربه دینی، را رد و حجیت خاص و محدودی برای آن نتیجه گرفته‌ایم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا

ادامه مطلب

closeمقاله نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا

مقاله علمی و پژوهشی " نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا " مقاله ای است در 21 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استدلال اخلاقی بر وجود خدا، نظریه ی فضیلت آدامز، استدلال از طریق بهترین تبیین، عینیّت ارزش های اخلاقی، برتری معطوف به خیر پرداخته شده است چکیده مقاله در قرون اخیر، انتقادات گسترده ی فلسفی که با پیشرفت های چشمگیر علمی همراه شده است، اتقان براهین سنتی اثبات وجود خدا را متزلزل نموده و زیر سوال برده است. از این رو خداباوران برای اثبات معقولیّت دیدگاه خود، به حوزه ها و عرصه های نوینی همچون اخلاق روی آوردند. یکی از استدلال  های اخلاقی معاصر بر وجود خدا، استدلال اخلاقی رابرت مری هیو آدامز است. آدامز با ابداع نظریه ی فضیلت، تبیینی نوین از ارزشهای اخلاقی ارائه می دهد که هم قابلیّت توجیه عینیّت ارزش های اخلاقی، به عنوان مؤلفه ی مهم معناداری اخلاق را دارد و هم صدق خداباوری را به عنوان بخشی مهم از آن تبیین، معرفی می کند. در این مقاله به توضیح و تبیین این نظریه پرداخته ایم و به تقریر استدلال بر آمده از این نظریه، که قرائن و دلایلی بر وجود خدا فراهم می آورد می پردازیم و سپس نقدهای وارد شده بر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال

ادامه مطلب

closeمقاله اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال

مقاله علمی و پژوهشی " اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال" مقاله ای است در 18 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فطرت، خداجویی فطری، توافق همگانی، برهان اجماع عام، برهان فطرت پرداخته شده است چکیده مقاله وجود یک حس مشترک در همه انسان‌ها در گستره تاریخ، ادیان توحیدی را بر آن داشته است که با اندیشه‌های عقلی، خداشناسی و خداجویی فطری را مستدل نمایند. این تلاش در غرب به برهان اجماع عام و در فضای اندیشه اسلامی به برهان فطرت مشهور است. این تحقیق بنیادی با روش تحلیلی ـ تطبیقی، در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است: آیا می توان ادعا نمود برهان اجماع عام و برهان فطرت تقریرهای متفاوت از یک استدلال به‌شمار می‌آیند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برهان اجماع عام چهره‌ای متفاوت ار برهان فطرت را به ذهن متبادر می‌سازد و در برخی از تقریرها با تکیه بر همگانی بودن (به جای فطری بودن)، با برهان فطرت رابطه عموم و خصوص من وجه می‌یابد. این دو استدلال در اموری مانند، شکل، تقریر، رویکرد و بهره‌گیری از عقل عمومی بشر به جای فطرت، متمایز هستند؛ اما در بسیاری موارد مانند بالقوه بودن امور فطری، استدلال از طریق ذات اضافه بودن گرایش خداجویی، عدم استقلال وتکیه بر براهین دیگر در اثبات وجود خداوند به یکدیگر شبیه می‌باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها" مقاله ای است در 26 صفحه و با 60 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ابن‌خزیمه، تشبیه، معناشناسی، صفات خبری، کتاب التوحید.پرداخته شده است چکیده مقاله دانشمندان مسلمان، در معناشناسی صفات خبری روش‌هایی از قبیل؛ تاویل، تشبیه، توقف و اثبات بلا کیف را مطرح کرده‌اند. ابن‌خزیمه فقیه و محدث بزرگ اهل سنت در کتاب التوحید، با استنادبه آیات و روایات به معنا‌‌شناسی صفات خبری پرداخته است. سؤال این است که روش معناشناسی، استدلال‌ و تحلیل‌های او چیست و با چه نقدهایی مواجه است؟ فرضیه ما این است که روش وی، بر پایه اصالت معنای ظاهری الفاظ بنا شده و استدلال‌های او ناسازگاری درونی دارد. با مطالعه و کاوش در کتاب ابن‌ خزیمه و پردازش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، این نتایج حاصل شد. ابن خزیمه با تکیه بر ظواهر الفاظ خدایی، انسان‌گونه به تصویر کشیده است. شیوه او با آیات، روایات و دلیل عقلی متعارض بوده و استد‌لال‌ و تحلیل‌ او ناشی از انگاره‌هایی غیرقابل توجیه می‌باشد. روش ابن‌خزیمه، مستمسک رهبران سلفی همچون ابن‌تیمیه و مستند گروه‌های وهابی قرار گرفته و روشن نمودن ناکارآمدی آن، می‌تواند در دفاع از توحید ناب، تاثیرگذار و مفید باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی استدلال تقدیرگرایی کلامی و پاسخ خداگرایی گشوده

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی استدلال تقدیرگرایی کلامی و پاسخ خداگرایی گشوده

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی استدلال تقدیرگرایی کلامی و پاسخ خداگرایی گشوده" مقاله ای است در 18 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استدلال، تقدیرگرایی کلامی، علم پیشین الهی،اختیار انسان و خداگرایی گشوده پرداخته شده است چکیده مقاله آسیب‌شناسی معرفت دینی ـ به‌معنای شناخت آفاتی که به درک و باور دینی زیان می‌رساند ـ از بحث‌های نوپایی است که البته می‌توان برخی نمودهای آن را از لابه‌لای آثار پیشینیان نیز استخراج نمود. علامه طباطبایی در قامت یک متفکر دینی با غور در منابع اسلام، ضمن شناخت آسیب‌های معرفت دینی، به مقابله با آنها پرداخته و از این رهگذر، شیوه‌های متفاوتی برای فهم صحیح دین ارائه نموده است. نوشتار حاضر ضمن برشمردن مهم‌ترین آسیب‌های معرفت دینی در دو بخش مبانی و روش‌های فهم دین، با تأکید بر آرای آن عالم ربانی، علاوه بر تحلیل نوع آسیب و آثار مخرب آن در معرفت دینی، راهکارهای ایشان را برای مقابله با این آسیب‌ها بررسی کرده است. در نگاه ایشان، راه برون‌رفت از آسیب‌هایی مانند نسبی‌گرایی، التقاط، بدعت، خرافه‌پرستی، عدم جامعیت، تفسیر به رأی و جداانگاری دین از زندگی فردی و اجتماعی، پرورش عقل قطعیِ جامع‌نگر و تمرکز آن بر قرآن است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی انتقادی دیدگاه رؤیاانگارانه در تفسیر قرآن و وحی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی انتقادی دیدگاه رؤیاانگارانه در تفسیر قرآن و وحی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی انتقادی دیدگاه رؤیاانگارانه در تفسیر قرآن و وحی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رؤیا، رؤیای رسولانه، تجربه دینی، کلام محمد، سروش پرداخته شده است چکیده مقاله متفکران و الهی‌دانان در ادیان ابراهیمی درباره وحی نظرات یکسانی نداشته و گاهی تعارض جدی میان دیدگاه‌های آنان وجود دارد. برخی از وحی گزاره‌ای و عده‌ای از وحی غیرگزاره‌ای یاد می‌کنند. در بین متفکران اسلامی تا قبل از دوران معاصر و ظهور پاره‌ای از روشنفکران، اصل پدیده وحی و نقش قابلی پیامبر در دریافت وحی مورد وفاق بود. در چند دهه اخیر به تبع آشنایی برخی از روشنفکران با اندیشه‌های متفکران غربی مسئله وحی با رویکردی متفاوت از اندیشه متفکران اسلامی مطرح گردید. یکی از این دیدگاه‌ها که در چند سال اخیر در مجامع علمی سبب نقد و بررسی فراوان شده، دیدگاهی با عنوان رؤیاانگارانه بودن وحی است. صاحب این دیدگاه که خود دارای تطور فکری در مسئله وحی است، در دیدگاه اخیر خود قرآن را رؤیای پیامبر’ می‌داند و برای اثبات آن به شواهدی استدلال می‌کند. وی شواهد و استدلال‌هایی برای دیدگاه خود مطرح و از آنها دفاع می‌نماید. در این تحقیق با رویکرد توصیفی از نگره ایشان در مسئله یادشده اشاره، و به بیان مغالطات آشکار در استدلال‌های او خواهیم پرداخت. استفاده از مغالطه تعمیم، تمثیل، مقایسه، ابهام، حذف سیاق و ... در ادله و شواهد وی وجود دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تلاقی‌های منطق و اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله تلاقی‌های منطق و اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " تلاقی‌های منطق و اخلاق" مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  منطق؛ اخلاق؛ استدلال عملی و اخلاقی؛ مغالطۀ طبیبعی‌نگرانه؛ ضعف اراده پرداخته شده است چکیده مقاله در این جستار با اشاره به برخی قلمروهای تلاقی منطق و اخلاق، به مشکلات و راه‌حل‌ها و عرصه‌های جدید و بدیع پژوهش که ثمرۀ این تلاقی‌ها بوده، پرداخته می‌شود. از میان مباحث و مسائل بسیار، در این مجال، این چند مناقشۀ منطقی فلسفی را گزارش و بررسی می‌کنیم: شکاف «است ـ باید» (مسألۀ هیوم) و طرح برخی راه‌حل‌های طرح‌شده در مقابل آن و پارادکس‌های منطقِ تکلیف، اصل منطقی‌ـ‌اخلاقی «بایستن مستلزم توانستن است» و تحلیل منطقی آن، مغالطۀ طببیعی‌انگارانه (و در ذیل آن استدلال از راه پرسش گشوده)، مسائل و مناقشات ناظر به استدلال و قیاس عملی و اخلاقی (در قالب نقش اصول در استدلال اخلاقی و مسألۀ ضعف اراده). این مسائل و مناقشات در طی تاریخ فلسفۀ جدید، باعث ایجاد ادبیات و آثار و موضوعات جدید بسیاری در هر دو قلمرو منطق و اخلاق شده است؛ سیری که همچنان ادامه دارد. این‌ها مباحثی است که خود طرح‌کنندگان اولیه به آن‌ها التفات و توجه نداشته‌اند.    عنوان مقاله [English] Convergence of Logic and Ethics چکیده [English] This  article pointed out some scopes of convergence between logic and ethics to talk about new challenges and solutions which are the result of these convergences. Among the issues in the field, the outher tries to report and explore these philosophical and logical conflicts: the gap between "is" and "ought" (The problem of Hume) and also some solutions proposed to solve it and some other paradoxes of logic of duty, the moral logical principle that "ought requires the ability" and its logical analysis,  naturalistic fallacy (and also reasoning throughe open question),and  issues or conflicts concerning the practical and moral deduction (in the context of the role of  principles in moral reasoning and also the problem of weakness of moral will). These challenges and conflicts in the new history of philosophy have made a new literature and also many neoteric issues in realm of both logic and ethics which is continue nowadays as issues that their primary followers had not enough attention to them.    کلیدواژه‌ها [English] Logic, Ethics, is - ought, practical and ethical reasoning, naturalistic fallacy, weakness of will دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و تحلیل نظریه ابن‌عربی در نفی جاودانگی عذاب دوزخیان" مقاله ای است در 24 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خلود، عذاب، رحمت، دوزخ، ابن‌عربی ، جاودانگی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از بحث‌های معادشناسی درباره کیفیت حیات اخروی، مسئله عذاب دوزخی است. ابن‌عربی بر این باور است که عذاب دوزخیان ابدی نیست. اگرچه قرآن بر جاودانگی عذاب دوزخی صراحت دارد و مفسران و حکما با دلایل عقلی و نقلی بر جاودانگی عذاب اهل جهنم استدلال کرده‌اند، محی‌الدین با تفسیر ویژه‌ای از متون دینی معتقد است ابدیتِ دوزخ ملازم با جاودانگی عذاب نیست. وی با تمسک به سبقت رحمت خدا بر غضب او، انس و عادت دوزخی به آتش، فقدان نص بر تعذیب ابدی دوزخی، حسن خلف وعید، بی‌نیازی خدا از کیفر و انتقام، غلبه فطرت توحیدی بر عذاب، روایتی که بیانگر روییدن گیاه در جهنم است و با تأویل آیات عذاب، درصدد اثبات ادعای خویش است. در این پژوهش با استدلال به آیات قرآن و دیدگاه‌های متکلمان و حکما بر ابدیتِ عذاب دوزخیان، پندار ابن‌عربی مبتنی بر گوارا شدن عذاب اهل دوزخ و موقتی بودن عذاب بررسی می‌شود.دانشجویان دوره دکترا وکارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل رابطه مشتق اصولی و نفی امامت ظالمان

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل رابطه مشتق اصولی و نفی امامت ظالمان

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل رابطه مشتق اصولی و نفی امامت ظالمان" مقاله ای است در 16 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث الظّالمین، مشتق، متلبّس، منقضی و امامت پرداخته شده است چکیده مقاله در روایات معتبری، امام معصوم با استناد به آیه شریفه «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»، امامت هر ظالمی را تا روز قیامت نفی می‌کنند؛ حتی کسانی که در گذشته، آلوده به بت‌پرستی بوده وسپس مسلمان شده‌اند نیز شایستگی رسیدن به مقام «امامت» را ندارند. این سخن امام درواقع کنایه‌ای است به خلافت خلیفه اول و دوم که پیش از اسلام آوردن، مدت مدیدی از عمر خویش را در بت‌پرستی سپری کردند. در مقابل، دانشمندان اهل‌سنت در مقام دفاع از خلافت خلفا بر این باورند که مشتق وضع شده برای خصوص متلبّس به مبدأ اشتقاق و استعمال آن در فرد منقضی، یک استعمال مجازی است. جالب آنکه اکثر اصولیان شیعه علاوه‌بر پذیرفتن استدلال امام×، بر‌آنند که مشتق تنها درخصوص متلبّس به مبدأ، حقیقت است. حال پرسش این است که چگونه می‌توان پذیرفت که مشتق وضع شده درخصوص متلبس به مبدأ، و ازسوی دیگر استدلال امام× به آیه شریفه را نیز قبول نمود. در این مقاله دیدگاه شش نفر از دانشمندان را در پاسخ به این پرسش مطرح نموده و در پایان دیدگاه برگزیده تبیین می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسۀ تحوّلات «برهان حدوث و قدم» در کلام متقدّم امامیه و اشاعره

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسۀ تحوّلات «برهان حدوث و قدم» در کلام متقدّم امامیه و اشاعره

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسۀ تحوّلات «برهان حدوث و قدم» در کلام متقدّم امامیه و اشاعره" مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  برهان حدوث و قدم، اثبات وجود خدا، کلام متقدّم امامیه، کلام اشعری، حدوث عالم پرداخته شده است چکیده مقاله برهان حدوث و قدم در کلام اسلامی همواره یکی از استدلال‌های اصلی و مهم برای اثبات وجود خداوند بوده است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعۀ تاریخی ـ تطبیقی تحوّلات حادث شده در نحوۀ تقریر برهان حدوث و قدم در کلام متقدّم امامیه و کلام اشاعره بررسی و مقایسه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که استدلال های متکلّمان امامی و اشعری برای اثبات حدوث عالم در قرن چهارم و پنجم هجری شاهد چند تحوّل اساسی بوده است. به همین نحو در باب اثبات ضرورت نیازمندی حادث به مُحدِث و علّت نیز دیدگاه های گوناگونی از سوی این متکلّمان ارائه شده است. درحالی‌که برخی از آنان این ضرورت را بدیهی می‌دانستند، برخی دیگر آن را غیر بدیهی قلمداد کرده، برای اثبات آن استدلالی از نوع قیاس غائب به شاهد ارائه کرده‌اند. در این زمینه، استفادۀ متکلّمان اشعری از انواع مختلف «برهان تخصیص» برای اثبات نیازمندی حادث به مُحدِث و عدم استناد متکلّمان امامی به این برهان تفاوتی شایان توجّه به‌شمار می‌آید.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی در علم الهی به جزئیات

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی در علم الهی به جزئیات

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاهادی سبزواری و علامه طباطبایی در علم الهی به جزئیات" مقاله ای است در 18 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علم الهی،علامه طباطبایی، ملاهادی سبزواری، بسیط‌الحقیقه و اطلاق ذاتی پرداخته شده است چکیده مقاله کیفیت علم الهی به جزئیات از دقیق‌ترین مسائل فلسفه اسلامی است. متکثّر و متغیر بودن مادیات سبب پیچیدگی بیشتر تبیین کیفیت علم الهی است. براساس نتایج این پژوهش، سبزواری در علم ذاتی خداوند از قاعده بسیط‌الحقیقه و در علم فعلی از اضافه اشراقی بهره برده و معتقد است که موجودات مادی، معلوم بالذات خداوند بوده و مادی بودن آنها مانع علم حضوری به آنها نیست، اما علامه طباطبایی در علم ذاتی خداوند، علاوه‌بر قاعده بسیط‌الحقیقه از طریق اطلاق ذاتی استدلال نموده و در علم فعلی بیان می‌کند که موجودات مادی، متعلق ادراک و معلوم بالذات قرار نمی‌گیرند و ملاک معلوم بودن را تجرد از ماده دانسته و معتقد است که خداوند به صور اشیاء علم دارد. بنابراین باوجود تفاوت در شیوه استدلال در تبیین علم ذاتی خداوند و اختلاف در چگونگی مدرَک واقع شدن مادیات در علم فعلی، در این پژوهش به روش مقایسه‌ای به تقریر و تحلیل آراء آنها پرداخته شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ریاضی مقدماتی

ادامه مطلب

closeکتاب ریاضی مقدماتی

کتاب ریاضی مقدماتی نوشتۀ غلامرضا صفایی صادق، برای رشته اقتصاد تهیه شده و شامل دو قسمت ریاضی پیش‌نیاز و عمومی و ریاضی کاربردی در اقتصاد است؛ البته قسمت نخست آن برای دیگر رشته‌ها نیز قابل استفاده است. در این کتاب با توجه به اصول برنامه‌ریزی و روانشناسی یادگیری ریاضی، برای درک بهتر مباحث از مثال‌های حل‌ شده استفاده گردیده است و در پایان هر درس تمرین‌هایی برای دانش‌پژوهان آورده شده که با حل آن‌ها توان خود را بیازمایند. در پایان چند فصل کتاب از تست‌های چهار‌گزینه‌ای استفاده شده است. هدف اصلی آموزش علم ریاضی ایجاد توانایی استدلال و حل مسئله است؛ بنابراین آشنایی با آن برای جوانان مستعد، متفکر و توانا یک ضرورت است. فراگیری ریاضیات علاوه بر کاربردهایش موجب تقویت قوه استدلال و ایجاد نظم فکری دانش‌پژوهان می‌شود و علاوه بر آن باعث بالا رفتن توانایی حل مسئله در برخورد بهتر با مشکلات زندگی واقعی خواهد شد. دانش‌پژوهان رشته علوم انسانی دارای توانایی لازم برای یادگیری ریاضی هستند و ریاضیات ارائه‌ شده برای آن‌ها باید در عین سادگی و روانی دارای استحکام، دقت و تناسب با نیاز تحصیلی آن‌ها باشد. در دنیای امروز، تمام علوم زنجیروار به هم مرتبط بوده و همچنان‌ که در ریاضیات، از ادبیات بهره می‌گیریم در رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، حقوق، پزشکی و هنر نیز حضور ریاضی دیده می‌شود. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اولدرس اول: تواندرس دوم: ریشه یک عدددرس سوم: مجموعه اعداد اولفصل دومدرس اول: عبارت‌های جبریدرس دوم: چند‌جمله‌ای‌هادرس سوم: ضرب و تقسیم چند‌جمله‌ای‌هافصل سومدرس اول: اتحادهای جبریدرس دوم: تجزیه چند‌جمله‌ای‌هادرس سوم: تعیین بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک و کوچک‌ترین مضرب مشترک دو چند‌جمله‌ایفصل چهارمدرس اول: عبارت‌های گویادرس دوم: گویا‌کردن مخرج کسرهافصل پنجمدرس اول: معادله و نامعادلهدرس دوم: معادله‌ی درجه دومدرس سوم: نامساوی‌هاتست‌های چهارگزینه‌ایفصل ششمدرس اول: محورهای مختصات قائمدرس دوم: معادله خط راستفصل هفتمدرس اول: تعیین علامت‌های درجهدرس دوم: تعیین علامت عبارت‌های درجه دوم

more_vert کتاب ریاضی عمومی (1)

ادامه مطلب

closeکتاب ریاضی عمومی (1)

در کتاب ریاضی عمومی (1) تالیف وحید صمدپور خلیفه محله، هدف ارائه مطالب ریاضی عمومی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی یا علوم کاربردی در سطح کاردانی و کارشناسی است. ریاضی عمومی معمولا از دغدغه‌های اصلی دانشجویان آموزش عالی است، لذا در کتاب ریاضی عمومی مطالب ریاضی عمومی به صورت مبسوط برای طیفی از دانشجویان که در صدد پر کردن خلأهای ناشی از آموزش‌های نامنظم هستند، ارائه شده است. نکات مهم کتاب ریاضی عمومی با عبارت "به یاد داشته باشیم که" ارئه شده است تا اهمیت مطالب به خواننده القا شود. مطالب این کتاب برای یک ترم تحصیلی است. به هر حال کتاب از این قابلیت برخوردار است که با حفظ پیوستگی مطالب، به آسانی برای دوره‌های مختلف کاردانی و کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. در بخشی از کتاب ریاضی عمومی می‌خوانیم: زبان ریاضیات امروز، زبان مجموعه‌هاست. مجموعه، رابطه و تابع از مفاهیم و ابزارهای بنیادی در سراسر ریاضیات و کاربردهای آن است. بدون این ابزار یارای درست، منطقی و بدون جدل برای بیان یافته‌هایمان وجود نخواهد داشت! نظریه مجموعه‌ها، زیر بنای ریاضیات جدید است. تعریف‌های دقیق جمیع مفاهیم ریاضی، مبتنی بر نظریه مجموعه‌هاست. از این که بگذریم، روش‌های استنتاج ریاضی، با ترکیبی از استدلال‌های منطقی و نظریه مجموعه‌ها تنظیم شده‌اند. زبان نظریه مجموعه‌ها، زبان مشترکی است که ریاضی‌دانان منطقی در سراسر دنیا با آن صحبت کرده و آن را درک می‌کنند. چنان که اگر کسی بخواهد پیشرفتی در ریاضیات عالی با کاربردهای عملی آن داشته باشد، باید نخست با مفاهیم اساسی و نتایج نظریه مجموعه‌ها و زبانی که در آن بیان شده‌اند، آشنا شود. موسس نظریه مجموعه‌ها جرج کانتور است. زمانی که کانتور مفاهیم و استدلال‌های جدید و متهورانه خود را منتشر کرد، اهمیت آن‌ها تنها توسط تعداد کمی از ریاضی‌دانان بزرگ درک شد؛ اما این نظریه در توسیع‌های آتی‌اش، تقریبا در تمام شاخه‌های ریاضیات نفوذ و تاثیری عمیق بر گسترش آن‌ها داشت. بطوری که حتی باعث تغییر نظریه‌های تثبیت شده گردید. از این‌ها مهم‌تر، نظریه مجموعه‌ها نیرویی متحد کننده بدست داد که به تمام شاخه‌های ریاضیات مبنای مشترک و مفاهیم آن‌ها، وضوح و دقتی تازه بخشیده است. فهرست مطالبفصل اول: آشنایی با نظریه مجموعه‌هافصل دوم: رابطه و تابعفصل سوم: حد و پیوستگیفصل چهارم: مشتق و کاربردهای آنفصل پنجم: انتگرال و کاربردهای آن

more_vert کتاب روایت شطح

ادامه مطلب

closeکتاب روایت شطح

احمد عزیزی در کتاب روایت شطح (شطح جدید)، آرای فلسفی و عقاید عرفا را با بیانی شطح‎ گونه آورده است‎. متن این کتاب در برخی قسمت‎ها بسیار ادبی‎، گاهی بسیار کنایه‎ آمیز و گاهی جدی است. در بخشی از کتاب روایت شطح می‌خوانیم: من حاضرم ساعت‌ها درباره این حقیقت با سایه‌ها صحبت کنم. جهان را مى‌شود در یک دسته گل سرخ به آغوش گرفت. مى‌شود روى پوست درختى دست کشید و ابدیت را مکاشفه کرد. مى‌توان بر شانه‌هاى شفع بالا رفت، از میان شاخه‌هاى متبرکِ وتر به باغ باران خورده سپیده دم عروج کرد. مثل کبوترى بر بال آگاهى نشست و مثل نیلوفرى در آب‌هاىِ جهان پرواز کرد. چه کسى مى‌گوید جذر و مدِّ گیاهان اتفاقى است؟ نمى‌توان به اعماق سنگ‌ها سفر کرد؟ این معرفت پوپرى است که براى همه چیز یک دیکشنرى زیر بغل دارد. دیکشنرى مجهولى که معادل هر کلمه‌اش یک علامت تعجب فلسفى و زیر هر صفحه‌اش، آهنگِ هیچى ملایم به گوش مى‌رسد. معرفت پوپرى، معرفتِ بى‌معرفتى است. یعنى ما منتظر هیچ ابدیّت و معطل هیچ ایستگاه تاریخى عظیمى نباشیم و این معرفت انکار و انکارِ معرفت است. معرفت مثل مخمل نوازش بدست مى‌آید. معرفت سینه جوشان سماور است با سینى چاى تبسم. معرفت، حسى است که با مشاهده یک شاخه شکوفه در ما آتش مى‌گیرد و ما را از پوتین‌هاى خیسمان به کوچه‌هاى بارانى و مه آلودِ کودکى مى‌برد. جهان مثل آفتابگردانى خندان در آینه خورشیدىِ خداوند، لبخند مى‌زند و سنجاقک‌ها و فرشتگان و پیچک‌ها با یکدیگر دم گرفته‌اند و ترانه توحید مى‌خوانند. من بر خلاف پوپر با قاطعیت مى‌گویم که هستم و با تمام وجود به عشق تعلق دارم. من حتى یک قدم جلوتر مى‌گذارم تا به خداوند برسم و فریاد بزنم همین الآن نسیم نَفَس نازکِ دوست از چَمنِ سبز سجاده‌ها مى‌آید. پس دم به دم برگ‌هاى داودى درود بفرستیم و کنار شاخه گل محمدى به پروردگار زیبا و مهربان خویش خیره شویم که براى ما خورشید را افروخته است. اما شما در سوراخ‌هاى سیاه استدلال خزیده‌اید و با نیزه‌هاى زهرآلود منطق مدرنتان ما را به میان طبالان میان تهى تمدن، سیرکداران بت‌ها و بندبازان شعبده ماشینى فرا مى‌خوانید. به زیر پروژکتورهاىِ قوى استدلال که با برق چرت بادیه‌نشینان و علم زدگان کار مى‌کند در محاصره آدم‌هاى آهنین! ما را به بحث پیرامون شبنم و عشق و لایحه قانونى حیات آبزیان فرا مى‌خوانید. شاید اولین باریست که من دارم شوخى شوخى همه چیز را جدى مى‌گیرم و براى آدرس مشخص نامه مى‌نویسم، زیرا اغلب نامه‌هاى من بى‌مقصد و بیشتر کبوترانِ مطلبم، بى پشت‌بام‌اند.

more_vert آموزش موسیقی

ادامه مطلب

closeآموزش موسیقی

قابل توجه والدینی که با شروع فصل تابستان قصد ثبت نام فرزندانشان در کلاس ها را دارند!! موسیقی را فراموش نکنید... 

more_vert مقاله حقوق بشر در حقوق خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله حقوق بشر در حقوق خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " حقوق بشر در حقوق خصوصی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق بشر؛ حقوق خصوصی؛ کرامت انسانی؛ آزادی اراده؛ نظم عمومی پرداخته شده است چکیده مقاله   نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه‌ها از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند اما می­توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می‌توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق‌های غیر­قابل اسقاط بهره­گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه‌ها و زمینه­های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته­است. عنوان مقاله [English] Human Rights in Private Law چکیده [English] The influence of human rights in private law or in other word constitutionalization of private law is relatively a new debate in legal reasoning that constitute the subject of this research. Applying human rights in private law depends on context, legislator and judge, and reasoning method. The reaction of different legal systems in this matter is not the same. Direct application, indirect application, judicial application, and non-application is brief of these reactions. Legal system of Iran is capable for direct application of human rights in private law. Although the courts do not use this capacity. Due to distributive justice and for modification of freedom of contract principle, we can apply the human rights and fundamental rights capacity. The human dignity is the concept that enforceable in evaluation of contractual terms and unwaivable [S1] rights so that infringe of human right can be regarded as opposite of public policy. In this research the methods and contexts of constitutionalization of private law has been examined کلیدواژه‌ها [English] Human Rights, Private law, Human dignity, Freedom of will, public policy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert اهداف دوره ابتدایی

ادامه مطلب

closeاهداف دوره ابتدایی

از آن جایــی کــه آمــوزش و پــرورش دوره ی ابتدایــی، فعالیتــی نظــام دار و هدفمنــد اســت؛ از ایــن رو صاحب نظــران اهــداف متعــدد ـ شــناختی، عاطفــی و روانــی ـ حرکتــی ـ بــرای ایــن دوره ذکــر کرده انــد:

more_vert مقاله ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین

ادامه مطلب

closeمقاله ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین" مقاله ای است در 25 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  روش‏های کمک باروری؛ قرارداد مادر جانشین؛ والدین حکمی؛ مادر جانشین؛ ناباروری پرداخته شده است چکیده مقاله قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسش‏های فراوانی را فرا روی فقها و حقوق‏دانان قرارداده است. یکی از مهم‏ترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق اراده‏ها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوق‏دانان از بین قالب‏های عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب‏های مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کرده‏اند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق  نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است. عنوان مقاله [English] Legal Nature of the Contract of Surrogate Mother چکیده [English] The contract of surrogate mother is a contract in which a woman accepts to carry an embryo made of sperm and ovule of intended couple in her womb and delivers child after the birth. This new contract has posed a lot of questions, as far as jurists and lawyers are concerned. One of the most important issues in this regard is the determination of the legal nature of the surrogate contract, since the issue of the legal framework of the contract adaptable with the common will of the parties has a significant impact on the determination of the legal relationship between the parties.  Jurists and lawyers suggest and examine some legal structures, such as lease, award, loan, deposit and innominate contracts, as proper structures for this contract. This article discusses conclusion of the surrogate mother contract through the above-mentioned legal structures. It argues that the legal nature of this contract cannot be based on nominate contracts, and therefore, it can be justified on the basis of article 10 of the Iranian Civil Code. کلیدواژه‌ها [English] Assisted Reproductive Techniques, Surrogate Mother Contract, Commissioning Couple, Surrogate Mother Infertility دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب استراتژی حل مسئله - جلد دوم

ادامه مطلب

closeکتاب استراتژی حل مسئله - جلد دوم

در کتاب استراتژی حل مسئله - جلد دوم، تالیف رضا توشمالانی و عصمت کولیوند، هدف فراهم کردن منبعی برای والدین و معلمینی است که قصد دارند قدرت حل مسئله را در دانش آموزان و فرزندان خود ارتقا دهند. به طور قطع می‌دانیم که برای آینده تحصیلی و شغلی کودکان، مهارت‌های ریاضی یک ضرورت است. کودک شما برای موفقیت در دوره‌های پیشرفته تحصیلی، دبیرستان و دانشگاه حتماً باید مهارت‌های ریاضی را تا حد مورد نیاز آموخته باشد. توجیه اصلی در کتاب استراتژی حل مسئله، تأثیر ریاضی در ایجاد قدرت تفکر و استدلال، نظم فکری، قوه ابتکار و سرانجام، نیاز به ریاضی برای رفع مشکلات یعنی، درک مفاهیم ریاضی و توانایی کاربرد آن در دنیای حاضر است. مهارت حل مسئله نقطه تمرکز آموزش ریاضی است و بیشتر از سایر مهارت‌ها مورد تأکید است و فراتر از همه مهارت‌هاست. در مدارس جهت آموزش ریاضی، تنها قواعد و فرمول‌‌های ریاضی درس داده می‌شود تا دانش‌آموزان توسط آن مسئله حل کنند، در حالی که باید ریاضی با حل مسئله آموزش داده شود - در تدریس ریاضی از طریق حل مسئله نقطه شروع دنیای واقعی کودک است. یعنی مسئله از دنیای واقعی انتخاب می‌شود و سپس به زبان ریاضی ترجمه می‌شود. این روش در واقع بازی کردن با مشکل است یعنی موضوعات و مطالب یاد گرفتنی به صورت مسئله یا مشکل مطرح می‌شود و یاد گیرندگان مجبورند به جستجوی راه حل آن بپردازند. آرامش و اعتماد به نفس نتیجه یاد گرفتن‌های موفقیت‌آمیز است که بچه‌ها از بازی با موضوع بدست می‌آورند. اگر از معلمان ریاضی سؤال شود که مشکل اصلی دانش‌آموزان در درس ریاضی چیست؟ مطمئناً خواهند گفت: آن‌ها در حل مسئله ناتوان هستند. یکی از دلایل این ناتوانی، فقدان طرحی برای آموزش مهارت حل مسئله به دانش‌آموزان بوده است یا به عبارتی معلمان به آن‌ها یاد نداده‌اند که چگونه مسائل را حل کنند. حل مسئله هنری است همچون شنا کردن، این ورزش را می‌توان، یاد گرفت به شرطی که از الگوی خوبی پیروی کنیم. همان طور که یاد گرفتن شنا بدون وارد شدن به آب امکان‌پذیر نیست یاد گرفتن حل مسئله بدون یاد گرفتن راهبردهای حل مسئله امکان‌پذیر نیست. در این کتاب سعی شده است که در یک مجموعه دو جلدی روش‌های حل مسأله به دانش آموزان ارائه گردد برای هر روش تعدادی مسئله حل شده به منظور یادگیری روش آمده است و در پایان هر فصل چند مسئله با چینش از ساده به سخت آمده است که به منظور کمک به معلمان و والدین گرامی حل این مسئله نیز در پایان هر فصل آمده و انتظار می‌رود که معلمین و والدین گرامی در آخرین زمان ممکن به آن مراجعه نمایند تا فراگیران در فرصت کافی بتوانند برای حل مسائل تلاش کنند. حل مسئله قلب آموزش ریاضی است و استراتژی حل مسئله قوانینی برای حل موفقیت‌آمیز مسئله و پیشنهادهای کلی هستند که به فرد کمک می‌کنند تا مسئله را بهتر بفهمند و راهی برای حل آن بیابند. سری دو جلدی استراتژی حل مسئله نه رهیافت مختلف حل مسئله را ارائه نموده است. کتاب استراتژی حل مسئله برای دانش آموزان هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان قابل استفاده است. فهرست مطالبروش‌های حل مسئله موارد استفاده این کتاب‌ها مراحل حل مسئله استراتژی پیاده سازی و استفاده از ابزارهای محسوسمسائلاستراتژی روش بازگشتیمسائلاستراتژی ارائه لیست منظم و سازماندهی شدهمسائلاستراتژی حدس زدن و بررسیمسائلاستراتژی استدلال منطقیمسائل

more_vert کتاب استراتژی خوب استراتژی بد

ادامه مطلب

closeکتاب استراتژی خوب استراتژی بد

کتاب کتاب استراتژی خوب استراتژی بد نوشته ریچارد روملت است که  بابک وطن دوست کتاب را  ترجمه و انتشارات آریاناقلم آن را منتشرنموده است عنوان انگلیسی کتاب Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters می باشد بررسی موضوع کتاب:  این کتاب تمامیِ خرافات و تفکراتِ درهم و برهمی که اساسِ بسیاری از استراتژی‌هاست را کنار زده و راهی روشن برای خلق و پیاده‌سازیِ استراتژیِ قدرتمندِ اقدام‌محور در جهانِ واقعی را فراهم می‌سازد. استراتژیِ خوب، پاسخی ویژه و منسجم و رویکردی برای غلبه بر موانعِ پیشروی است. استراتژیِ خوب، قدرت را مهار کرده و آن را در جایی به کار می‌برد که بیشترین تأثیر را بر چالش‌ها خواهد گذاشت. روملت استدلال می‌کند که بینش، قلبِ استراتژیِ خوب است (بینش نسبت به ذاتِ واقعیِ موقعیت، به قدرتِ نهفته در موقعیت و نسبت به پاسخِ مناسب). او به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید با استفاده از انواعِ ابزارهایی که برای هدایتِ تفکرتان فراهم شده‌اند، به بینش برسید.